WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU"

Transkrypt

1 WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20 kv do wymogów Rozporządzenia MG z dnia r. Dz.U. 93 poz. 623 i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Zamówienie sektorowe podprogowe o wartości szacunkowej poniżej euro Komisja Przetargowa: Przewodniczący: Zygmunt Haudek Sekretarz: Emilian Gnilakiewicz Członek: Dariusz Kaszuba Członek: Tomasz Zając Członek: Mariusz Piksa Zatwierdził: Zaakceptował: (kierownik komórki ds. zamówień i umów) Wałbrzych, SIERPIEŃ 2010r. 1 Strona

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Al. Wyzwolenia Wałbrzych tel. 74/ faks/tel. 74/ (dostępny w dni robocze od pon. do pt. w godz. od 7 00 do faks 74/ (dostępny w dni robocze oraz w pozostałych terminach) NIP: Regon: KRS: , Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: ,00 zł Strona internetowa Zamawiającego: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej poniżej euro, prowadzone z zastosowaniem Instrukcji udzielania zamówień przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 2/3/2005 z dnia r. w trybie przetarg nieograniczony. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20 kv do wymogów Rozporządzenia MG z dnia r. Dz.U. 93 poz. 623 i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej; 2) Wykonanie zadania obejmuje: a) inwentaryzację i dostosowanie istniejących układów pomiarowych energii elektrycznej (przekładniki pomiarowe, obwody pomiarowe, liczniki) do wymogów Rozporządzenia MG z dnia r. Dz.U.93 poz.623 oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej; b) dostarczenie i opracowanie niezbędnej dokumentacji fabrycznej i projektowej wymaganej przez EnergiaPro S.A. związanej z realizacją zadania oraz uzyskanie akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych przez EnergiaPro S.A. oddział w Wałbrzychu oraz w Jeleniej Górze; c) wdrożenie systemu pomiarowo-rozliczeniowego mocy i energii elektrycznej na obiektach WPWiK Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem MG z dnia r. Dz.U.93 poz.623 oraz z wymogami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z wiążącymi wykonawcę pismami EnergiaPro S.A. w załącznikach do S.i.w.z. oraz uzyskanie pozytywnego odbioru przez OSD-Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Wałbrzychu i Jeleniej Górze; d) wykonanie lub dostosowanie istniejących obwodów zasilania urządzeń np. modemów, modułów komunikacyjnych, synchronizatorów, itp. na obiektach określonych w wykazie układów pomiarowych do modernizacji; e) dostawa, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania u Dystrybutora Energii. 3) Zakres zamówienia stanowi: a) modernizację i przystosowanie istniejących układów pomiarowych, w tym również dostawa, montaż, i uruchomienie liczników energii elektrycznej, wyposażonych w dwa niezależne interfejsy komunikacyjne (jeden z przeznaczeniem dla toru dystrybucji danych z przeznaczeniem do OSD, drugi z przeznaczeniem dla przyszłościowej realizacji dystrybucji danych do odbiorcy tj. WPWiK), przystosowanych jednocześnie do zdalnego odczytu danych pomiarowych spełniających wymogi Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 2 Strona

3 oraz Rozporządzenia MG z dnia r. Dz.U.93. poz. 623, wymienionych w wykazie Układów Pomiarowych do modernizacji ; b) dostawa i uruchomienie modułowych urządzeń komunikacyjnych oraz urządzeń do transmisji rejestrowanych danych pomiarowych; c) dostawa pozostałych urządzeń zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (synchronizatory czasu, separatory impulsów, układów dociążających itp.); d) instalacja i uruchomienie systemu pomiarowo-rozliczeniowego w układzie elektroenergetycznym zasilającym dany obiekt zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla odpowiedniej grupy przyłączeniowej; e) dostawa, instalacja, konfiguracja urządzeń, realizacja komunikacji za pośrednictwem dostępnego medium transmisyjnego linia telefoniczna, GSM itp. umożliwiających transmisję danych OSD (Zakładu Energetycznego); f) przeszkolenie personelu WPWiK w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu Urządzenia wchodzące w skład każdego układu pomiarowo-rozliczeniowego muszą posiadać legalizację z bieżącego roku i/lub homologację oraz zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar oraz Ministerstwa Łączności zgodne z wymaganiami określonymi dla danego urządzenia np. (modemy teletransmisji w przypadku zdalnego przesyłania danych) dopuszczające do rozliczeń finansowych z Energetyką. Urządzenia przeznaczone do transmisji danych powinny zostać zabudowane w dedykowanej szafie dostarczonej przez wykonawcę przedmiotu zamówienia. 4) Podstawowe założenia dla aparatury transmisyjnej: a) jako medium łączności pomiędzy układem odczytującym, a centrum nadzoru zlokalizowanym u Operatora Systemu Dystrybucji, po przetestowaniu i sprawdzeniu należy wykorzystać dostępne medium transmisyjne linia telefoniczna lub sieć GSM. Łączność GSM winna odbywać się poprzez modemy GPRS (transmisja pakietowa) i dedykowany APN (Access Point Name); b) transmisja danych z układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej do operatora systemu dystrybucyjnego winna być zrealizowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej odnoszącymi się do danego rodzaju odbiorcy; c) protokoły transmisji danych z liczników energii elektrycznej i koncentratorów powinny być udostępnione operatorowi systemu dystrybucyjnego, a format danych udostępnianych na wyjściach tych urządzeń winien być przez te systemy akceptowany; d) po zakończeniu realizacji zadania, wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia prac odbiorowych z udziałem służb reprezentujących właściwy dla lokalizacji liczników oddział EnergiaPro S.A. Po pozytywnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez EnergiaPro S.A., wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru zadania wraz z przekazaniem dokumentacji potwierdzającej właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 3 Strona

4 WYKAZ UKŁADÓW POMIAROWYCH DO MODERNIZACJI ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MG Z DNIA r. Dz.U.93.poz.623 LP OBIEKT Typ licznika RODZAJ LICZNIKA NR FABRYCZNY TARYFA MOC ZAMÓWIONA /PRZYŁĄCZE NIOWA [kw] ENERGIA POBRANA W 2009R. [kwh] PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE [A/A] PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE [kv] 1 Gorzeszów studnia 7 LZQM Półpośredni kl. 1/ B23 100/ A/5A kl. 0,5-2 Marciszów Górny sekcja I LZQM Pośredni Arona kl. 1/ B23 800/ 30A/5A kl.0,5 20/0,1kV kl. 0, Marciszów Górny sekcja II LZQM Pośredni Arona kl. 1/ B23 800/ 30A/5A kl.0,5 20: 3/0,1 3kV kl. 0,5 4 Marciszów Dolny sekcja I LZQM Pośredni gwiazda kl. 1/ B23 500/ 20A/5A kl. 0,5 20: 3/0,1 3kV kl. 0, Marciszów Dolny sekcja II LZQM Pośredni gwiazda kl. 1/ B23 500/ 20A/5A kl. 0,5 20: 3/0,1 3kV kl. 0,5 6 Ciechanowice studnia 4,5,6 LZQM Półpośredni kl. 1/ B23 50/ A/5A kl. 0,5-7 Ciechanowice studnia 11 LZQM Półpośredni kl. 1/ B23 45/ A/5A kl. 0,5-8 Ptaszków ujęcie LZQM Półpośredni kl. 1/ B23 40/ A/5A kl. 0,5-9 Unisław sekcja I LZQM Pośredni gwiazda kl. 1/ B23 220/450 15A/5A kl. 0,5 20: 3/0,1 3kV kl. 0, Unisław sekcja II LZQM Pośredni gwiazda kl. 1/ B23 220/450 15A/5A kl. 0,5 20: 3/0,1 3kV kl. 0,5 11 Unisław studnia 3,4 12 Unisław studnia 5,6 13 Unisław studnia 7 PC52adp+licznik en. biernej PC52adp+licznik en. biernej PC52adp+licznik en. biernej Półpośredni kl. 1/ B11 20/ A/5A kl. 0,5 - Półpośredni kl. 1/ B11 30/ A/5A kl. 0,5 - Półpośredni kl. 1/ B11 20/ A/5A kl. 0,5-14 Unisław studnia 8 LZQM Półpośredni kl. 1/ B23 41/ A/5A kl. 0,5-15 Czarny Bór studnia 1,2 LZQM Półpośredni kl. 1/ B23 41/ A/5A kl. 0,5-16 Gorce pompownia sekcja I LZQM Pośredni gwiazda kl. 1/ B23 300/520 20A/5A kl. 0,5 20: 3/0,1 3kV kl. 0, Gorce pompownia sekcja II LZQM Pośredni gwiazda kl. 1/ B23 300/520 20A/5A kl. 0,5 20: 3/0,1 3kV kl. 0,5 18 Szyb Pokój pompownia 1C521adr Półpośredni kl. 1/ B23 41/ A/5A kl. 0,5-19 Dziećmorowice oczyszczalnia AMC-1400 Półpośredni kl. 0, B23 90/ A/5A kl. 0,5-20 Jugowice wirówki 1C521adr Półpośredni kl. 1/ B23 42/ A/5A kl. 0,5-21 Czarny Bór oczyszczalnia s. I 1C521adr Półpośredni kl. 1/ B23 100/ A/5A kl. 0,5-22 Czarny Bór oczyszczalnia s. II 1C521adr Półpośredni kl. 1/ B23 100/ A/5A kl. 0,5 - wymogów Rozporządzenia MG z dnia r. Dz.U. 93 poz. 623 i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 4 Strona

5 5) Wizja lokalna; Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 6) Wymagalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty: min. 12 miesięcy od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 7) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: ) Podwykonawcy; W przypadku, gdy wykonawca zamierza zlecić część zamówienia podwykonawcy / podwykonawcom, zobowiązany jest do podania przedmiotowej informacji w ofercie (wg załącznika nr 1 do S.i.w.z.) jaka część przedmiotu zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy / podwykonawcom. Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia związanego z jego przedmiotem. 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. OFERTY WARIANTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa Wykonawca. Zakończenie robót wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej potwierdzających zakończenie robót musi nastąpić nie później niż do dnia roku. 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do S.i.w.z. b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia obejmujący wykonanie minimum dwie roboty w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, zakresu oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (protokół końcowy lub referencje) oraz na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do S.i.w.z. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, które będą wykonywać 5 Strona

6 oraz na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do S.i.w.z. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika do nr 2 S.i.w.z. e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na podstawie pozostałych dokumentów określonych w ust. VI pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do S.i.w.z. 2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, zgodnie z pkt. 1 - wg formuły spełnia nie spełnia. 9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozwożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do S.i.w.z.) 2) W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) Wykaz wykonanych robót (według załącznika nr 4 do S.i.w.z. wraz z zawartą instrukcją jego wypełnienia) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia obejmujący wykonanie minimum dwie roboty w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, zakresu oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (protokół końcowy lub referencje); Dokumenty potwierdzające, że roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia zostały wykonane należycie (protokół odbioru końcowego lub referencje) powinny potwierdzać należyte wykonanie robót określonych w przedstawionym przez wykonawcę ww. wykazie robót; b) Wykaz osób (według załącznika nr 5 do S.i.w.z.), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 6 Strona

7 temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, które będą wykonywać. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: aktualne uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy. 3) Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu; 5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), wg formuły spełnia - nie spełnia. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 2 000,00 zł. 2) Wadium można wpłacać w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4). 3) Wadium w formie pieniądza wykonawca wniesie na konto zamawiającego w Banku Pekao S.A Dowód wpłaty wadium w pieniądzu lub pozostałych formach należy dołączyć do oferty; 4) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5; 7 Strona

8 5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 8) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu/potwierdzających spełnianie wymogów zamawiającego lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie; 2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 3) Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; 4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego; 5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia; 6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy; 7) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2; 8 Strona

9 8) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3; 9) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości; 10) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 11) Zamawiający pozostawia 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości; 12) Kwota, o której mowa w pkt. 11, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert; 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1; 3) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy pobrali S.i.w.z. od zamawiającego oraz zamieszcza informację na stronie internetowej zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania; 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wydana zostanie nieodpłatnie wykonawcy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie, w siedzibie WPWiK Sp. z o.o. przy Al. Wyzwolenia 39, pok. Nr 25, bądź zostanie wysłana na adres wykonawcy podany we wniosku. W przypadku pobrania S.i.w.z. drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego zaleca się niezwłoczne przesłanie za pomocą faksu stosownej informacji o pobraniu S.i.w.z., podając nazwę firmy ubiegającej się o zamówienie, dokładny adres wraz z nr telefonu i faksu oraz adres ; 5) Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie; 6) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w czasie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem stosownego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 12. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert; 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1; 3) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy pobrali S.i.w.z. od zamawiającego oraz zamieszcza informację na stronie internetowej zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania; 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wydana zostanie nieodpłatnie wykonawcy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie, w siedzibie WPWiK Sp. 9 Strona

10 z o.o. przy Al. Wyzwolenia 39, pok. Nr 25, bądź zostanie wysłana na adres wykonawcy podany we wniosku. 5) W przypadku pobrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej zamawiającego, zaleca się wypełnienie i przesłanie niezwłocznie za pomocą faksu i pocztą stosownego oświadczenia o jej pobraniu (zgodnie z wzorem udostępnionym na stronie internetowej zamawiającego. Wzór oświadczenia (do pobrania) Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, celem umożliwienia Zamawiającemu przesyłania ewentualnych wyjaśnień bezpośrednio do Wykonawców w trakcie postępowania; 6) Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie; 7) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w czasie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem stosownego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: Pan Zygmunt Haudek tel: 74/ ; Pan Tomasz Zając tel: 74/ w sprawach formalnych: Pan Emilian Gnilakiewicz tel. 74/ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni; 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy, umowie spółki prawa cywilnego, umowie konsorcjum. Dokumenty złożone w formie kserokopii winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym; 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy; 4) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości; 5) W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo lub kserokopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem dla tych osób, podpisane przez osoby wskazane w pkt. 1; 6) Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być naniesione czytelnie oraz być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 1 lub/i 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą; 7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 8) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, wg wzoru stanowiącego załącznik do S.i.w.z. Dopuszcza się, aby wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść zgodna będzie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz odpowiadać będzie warunkom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.); 9) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyłącznie w PLN; 10 Strona

11 10) Dopuszcza się użycia określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.); 11) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedna ofertę; 12) Oferty złożone przez dwa lub więcej podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powinny spełniać następujące wymagania: a) oferta/pełnomocnictwo powinny zostać podpisane w taki sposób, by wiązały prawnie wszystkich wykonawców; b) wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane w postępowaniu); c) Wykonawcy składający ofertę wspólnie powinni ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r; d) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców; e) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników z osobna musi złożyć dokumenty wymienione w ust. 9 pkt. 1 lit a- c S.i.w.z. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne; 13) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r., nr 153, poz z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu, celem zachowania przez zamawiającego tajemnicy przedsiębiorstwa. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z S.i.w.z. przygotowanie w/w pakietu przez wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do S.i.w.z. W przeciwnym wypadku cała oferta zostanie ujawniona osobie, która złoży pisemny wniosek o wgląd do ofert; 14) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w Ustawy w momencie odmowy na wezwanie zamawiającego do odtajnienia przez wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 15) Zmiana lub wycofanie oferty. a) Zmiana lub wycofanie oferty może nastąpić jedynie przed upływem terminu składania ofert. Po jego upływie nie możliwa jest żadna zmiana oferty a Wykonawcy są nimi związani na warunkach określonych w S.i.w.z. (termin związania ofertą); b) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana odbywa się na zasadach określonych w opisie sposobu przygotowania oferty a oferta składana (zawierająca zmiany) w wyznaczonym miejscu składania ofert musi zawierać na opakowaniach zewnętrznym i wewnętrznym informacje zgodnie z pkt. 16 oraz musi być oznaczona dopiskiem ZMIANA. W tym przypadku zaleca się również dodatkowo złożenie pisemnego powiadomienia (przed upływem terminu składania ofert) o zmianie oferty, podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (faksem pod numer 74/ oraz pocztą); c) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę. Wycofanie oferty następuje przez złożenie pisemnego powiadomienia (przed upływem terminu składania ofert) podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym miejscu składania ofert (zaleca się również dodatkowo wysłanie powiadomienia o którym mowa powyżej, faksem pod numer 74/ ); d) W przypadku wycofania oferty zaleca się również dodatkowo oznaczenie koperty w której znajduje się złożona oferta dopiskiem WYCOFANIE a przypadku. Wycofanie oferty traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawcę; 11 Strona

12 e) Zmianę oferty nie należy utożsamiać z wycofaniem oferty. 16) Zaleca się złożenie oferty w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach, gwarantujących zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert tj. opakowanie zewnętrzne z nazwą zamawiającego, jego adresem oraz nazwą trybu i tytułem postępowania: WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. AL. WYZWOLENIA 39, WAŁBRZYCH Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20 kv do wymogów Rozporządzenia MG z dnia r. Dz.U. 93 poz. 623 i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM R. I GODZINĄ opakowanie wewnętrzne z: a) nazwą i adresem wykonawcy; b) nazwą i adresem zamawiającego; c) nazwą trybu i tytułem postępowania; 17) Wykonawca ponosi ryzyko otwarcia oferty przed terminem otwarcia ofert, wynikające z jej złego opisania (niezgodnego z pkt. 16 S.i.w.z.). Oferta nie zostanie rozpatrywana; 18) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania. 16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia r. do godz w sekretariacie (I piętro); 2) Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej (II piętro, pok. nr 29). 17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1) Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę uwzględniającą wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmującą wszelkie koszty jakie poniesie z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia; 2) Cena powinna uwzględniać również wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obejmującą wszelkie koszty zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy; 3) Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) Wykonawca podaje kwotę (bez podatku) oraz cenę (wraz z podatkiem) według dołączonego do S.i.w.z. formularza ofertowego (liczbowo i słownie), z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego podatku (stawka podatku ustalona według obowiązujących przepisów); 5) W sytuacji gdy zamawiający stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie, że wykonawca zaoferował rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w celu dokonania weryfikacji tego podejrzenia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca powinien udzielić wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuci jego ofertę. 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1) Jedynym kryterium jest cena ofertowa przedmiotu zamówienia waga kryterium 100%. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, obliczonych w oparciu o kryterium określone w pkt. 2; 12 Strona

13 2) Zamawiający dokona wyboru oferty odpowiadającej wszystkim wymaganiom określonym w S.i.w.z. i która została oceniona jako najkorzystniejsza (otrzymała najwyższą liczbę punktów) w oparciu o podane kryterium: cena brutto najniższej oferty (zł) cena brutto oferty badanej (zł) x 100 % = ilość punktów oferty badanej 3) Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów, obliczona w oparciu o powyższe kryterium. 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia na warunkach podanych w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy. 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 1) Zamawiający po wyborze oferty poinformuje wybranego wykonawcę pisemnie o wynikach prowadzonego postępowania i wezwie do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia; 2) Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawcy/ podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wniosek o zgodę dot. podwykonawstwa wraz z kopią umowy zawartej między wykonawcą i podwykonawcą; 3) Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody; 4) Przed podpisaniem umowy, jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców; 5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisma akceptującego jego ofertę; 6) Wykonawca po otrzymaniu umowy zobowiązany jest ją niezwłocznie podpisać i dostarczyć do siedziby zamawiającego; 7) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 21. WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 13 Strona

14 zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; b) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; e) nie złożyli wymaganych przez zamawiającego: - pełnomocnictw/upoważnień; - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie wymogów zamawiającego; - dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 14 Strona

15 lub złożone dokumenty/oświadczenie/pełnomocnictwa/upoważnienia zawierają błędy, z zastrzeżeniem że zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego: -oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli: -pełnomocnictw/upoważnień, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia, dokumenty oraz wadliwe pełnomocnictwa/upoważnienia, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3) Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty oraz pełnomocnictwa/upoważnienia powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin wyznaczony przez zamawiającego na uzupełnienie przez wykonawcę dokumentów. 22. ODRZUCENIA OFERTY. 1) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) Jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; b) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) Zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; h) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 23. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; b) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; c) W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; d) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; e) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1) W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłącza się prawo do zwrotu kosztów uczestnictwa, w szczególności kosztów przygotowania oferty, o których mowa w art. 93, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.; 2) Wykonawcom zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 2/3/2005 z dnia r. w toku postępowania nie przysługuje możliwość złożenia protestów ani złożenia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 15 Strona

16 3) Treść Instrukcji udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. dostępna do wglądu w siedzibie zamawiającego. 25. ZAWARTOŚĆ OFERTY. Wykonawcy winni złożyć wraz z ofertą odpowiednio dokumenty / oświadczenia wymienione w ust. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dowód wniesienia/ kosztorys uproszczony. 26. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1) Formularz ofertowy załącznik nr 1; 2) Formularz oświadczenia załącznik nr 2; 3) Wzór umowy załącznik nr 3; 4) Wykaz wykonanych robót załącznik nr 4; 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia załącznik nr 5; 6) Pismo EnergiaPro S.A. nr TP1/5567/2010 z dnia r. oddział w Jeleniej Górze; 7) Pismo EnergiaPro S.A. nr TP4/3575/2010 z dnia r. oddział w Wałbrzychu; 8) Pismo EnergiaPro S.A. nr TP4/4161/2010 z dnia r. oddział w Wałbrzychu; 9) Pismo EnergiaPro S.A. nr TP1/BN/6818/2010 z dnia r. oddział w Jeleniej Górze. 16 Strona

17 Załącznik nr 1- formularz ofertowy Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) Miejscowość, data NIP. REGON. Tel. Faks... Nr konta bankowego FORMULARZ OFERTOWY Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20 kv do wymogów Rozporządzenia MG z dnia r. Dz.U. 93 poz. 623 i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem warunków zawartych we wzorze umowy za kwotę ryczałtową: Kwota netto zł (słownie): zł) Podatek VAT: zł (słownie): zł) Cena brutto:. zł (słownie): zł) 2. Udzielamy miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczonej od daty odbioru końcowego (minimum 12 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego). 3. Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do dnia: (termin wykonania zamówienia nie może przekroczyć dnia r.). 17 Strona

18 4. Zastrzeżenie wykonawcy, zgodnie z art. 11 ust. 4. USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. nr 47 poz. 211 z 1993 r. z późniejszymi zmianami ) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: Informujemy, że Podwykonawcy /Podwykonawcom zostanie powierzona do realizacji następującą/następujące część/części przedmiotu zamówienia: imię i nazwisko (podpis/ podpisy upoważnionego/ upoważnionych przedstawiciela / przedstawicieli Wykonawcy) 18 Strona

19 Załącznik nr 2- formularz oświadczenia Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) Miejscowość, data FORMULARZ OŚWIADCZENIA Przystępując do postępowania prowadzonego z zastosowaniem Instrukcji udzielania zamówień przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu WPWiK Sp. z o.o. Nr 2/3/2005 z dnia r. w trybie przetarg nieograniczony w sprawie udzielenia zamówienia p.n. Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20 kv do wymogów Rozporządzenia MG z dnia r. Dz.U. 93 poz. 623 i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci jako osoba* / osoby* upoważniona* / upoważnione* na piśmie lub wpisana* / wpisane* w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie* / nas* firmy oświadczam* / oświadczamy*, że spełniam* / spełniamy* warunki, o których mowa w z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam* / oświadczamy* o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.). imię i nazwisko (podpis/ podpisy upoważnionego/ upoważnionych przedstawiciela / przedstawicieli Wykonawcy) 19 Strona

20 Załącznik nr 3 - wzór umowy Umowa Nr / /2010r. Zawarta w dniu 2010r. w Wałbrzychu pomiędzy: Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Al. Wyzwolenia Wałbrzych Tel. 74/ Fax. 74/ NIP: Regon: KRS: , Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: ,00 zł, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Piotr Głąb - Prezesa Zarządu. 2. Tomasz Senyk - Wiceprezesa Zarządu. a. Tel: Fax: NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy:, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, prowadzonego z zastosowaniem Instrukcji udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 2/3/2005 z dnia r. w trybie przetarg nieograniczony p.n.: Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20 kv do wymogów Rozporządzenia MG z dnia r. Dz.U. 93 poz. 623 i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci zawarta została niniejsza umowa Przedmiotem umowy jest dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20kV do wymogów Rozporządzenia MG z dnia r Dz. U. z 2007r. nr 93 poz. 623 i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz niniejsza umowa. 2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje: a) inwentaryzacja i dostosowanie istniejących układów pomiarowych energii elektrycznej (przekładniki pomiarowe, obwody pomiarowe, liczniki) do wymogów Rozporządzenia MG z dnia r. Dz.U.93 poz.623 oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej; 20 Strona

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Postanowienia ogólne

Rozdział l Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach dla inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych Rozdział l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32 1 z 5 2015-03-20 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kobiór Kobiór: Budowa oświetlenia drogowego ul. Plichtowickiej w Kobiórze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA

WARUNKI POSTĘPOWANIA WARUNKI POSTĘPOWANIA Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zak.24/19.08 Celem postepowania jest wybór wykonawcy: Systemu zarządzania transportem TMS (Transport Management System) w ramach projektu: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iopan.gda.pl/bip/przetarg208/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iopan.gda.pl/bip/przetarg208/ 1 z 8 2014-03-26 11:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iopan.gda.pl/bip/przetarg208/ Sopot: Kompleksowa dostawa i świadczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2009/S 60-086456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2009/S 60-086456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi 1/6 PL-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2009/S 60-086456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa pakowarek do piasku 5 szt. dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. Urzedu Miasta hajnówka.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. Urzedu Miasta hajnówka. Hajnówka: Rozbudowa, przebudowa budynku ZZO wraz z przebudowa sieci wodociagowej w Ramach projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce Numer ogłoszenia: 332758-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nidzica, dnia 01 października 2014r. Nr postępowania: TI. 271.14.2014 Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. z 7 2014-11-03 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:422407-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dot. budowy gazociągu na odcinku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Tarnowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Tarnów: Dostawa, montaż wyposażenia wchodzącego w skład 10 kompletów systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego (komplet rozumiany jako wyposażenie autobusu wraz z okablowaniem, przeznaczonych do montażu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1... 2... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:...

OFERTA. 1... 2... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:... OFERTA wzór nr 1 1.......................... 2.......................... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:........................................................................

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325. Ostrołęka: Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. Spr@wny Urząd współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl z 5 2013-12-02 15:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo