Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu"

Transkrypt

1 Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność statutową na 2008 rok Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową Suplement ISSN BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2 W NUMERZE Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność statutową na 2008 rok Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

3 Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Tytuł projektu Typ projektu Kierownik projektu Jednostka Problemy metody transcedentalnej w filozofii Hermanna Cohena Doświadczenie wiary jako marginesu filozofii u Jacquesa Derridy Racjonalność rozmowy o Bogu Wittgensteinowski fideizm i próby jego przezwyciężania Etyka w świetle hermeneutyki. Prolegomena do etyki hermeneutycznej Estetyka zen w filozofii Nishidy Kitaro Badania nad kwestiami dyskutowanymi De potentia św. Tomasza z Akwinu Pojęcie wola mocy Nietzschego jako radykalizacja projektu transcendentalnego Neokartezjanizm fenomenologicznej myśli francuskiej. Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion Inferencjalizm Roberta B. Brandoma w kontekście współczesnych sporów o racjonalność komunikacyjną Korzenie nowożytnej, matematycznej metody naukowej: Ryszard Kilvington jako twórca nowego stylu myślenia w średniowieczu Aporie logicznej teorii sytuacji i stanów rzeczy Monografia na temat możliwych historii Afekty, działanie, wolność Spinozy koncepcja natury ludzkiej Równość i korzyść. Amartyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybutywnej Dlaczego istnieje raczej coś niż nic analiza problemu w kontekście współczesnych dyskusji metafizycznych Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana Teologia życia w publikacjach ks. Stanisława Olejnika Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia Ochrona życia poczętego w buddyzmie mahajany Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w Kościele w Polsce za pomocą public relations. Doświadczenia i postulaty Doświadczenie pozaeklezjalne jako miejsce teologiczne i jego znaczenie dla samoświadomości Kościoła rozumianego jako wspólnota, w świetle życia i myśli Simone Weil Ewangelia według św. Mateusza (rozdziały 14 28). Wstęp przekład komentarz t. II Wpływ telenoweli na preferowane modele i strukturę rodziny u młodzieży na różnych etapach przygotowywania się do życia małżeńskiego Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie twórczości Jana Chryzostoma Technologiczna wzniosłość (antologia tekstów, ze wstępem i komentarzami) Związki między malarstwem a poezją w twórczości bractwa prerafaelickiego Ewolucja kurdyjskiej tożsamości narodowej w Turcji. Zagadnienia literatury i języka U źródeł renesansowej teorii przekładu Wizerunek żołnierza chrześcijańskiego (w polskich modlitewnikach żołnierskich oraz dziełach o charakterze parenetycznym przeznaczonych dla wojska w XVI XVIII wieku) Ukiyo (ulotny świat) jako kategoria estetyczno-literacka w prozie Ihary Saikaku Internetowa publikacja korpusu korespondencji, wierszy i mów Jana Dantyszka ( ) W kręgu poszukiwań epickich, publicystyki, poezji okolicznościowej i refleksyjnej. Kształt gatunkowy poematów Jana Kochanowskiego Dramaturgia sceniczna w komediach Terencjusza ZESPÓŁ ROBOCZY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZR-1 Tadeusz Gadacz Tadeusz Gadacz hab. Stanisław Wszołek hab. Anzej Przyłębski hab. Agnieszka Kozyra Michał Paluch Leon Miodoński Wojciech Starzyński Tomasz Zarębski Elżbieta Jung hab. Anzej Biłat hab. Tomasz Placek Przemysław Gut hab. Barbara Chyrowicz Jacek Wojtysiak hab. Mariusz Szram hab. Anzej Derdziuk hab. Norbert Widok hab. Eugeniusz Sakowicz Henryk Seweryniak Instytut Filozofii i Socjologii PAN Instytut Filozofii i Socjologii PAN Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydział Filozoficzny Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski; Instytut Orientalistyczny Instytut Tomistyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych Instytut Filozofii i Socjologii PAN Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu Uniwersytet Łódzki; Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii Filozoficzny Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Teologii Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Wydział Teologiczny Elżbieta Teresa Kotkowska Wydział Teologiczny Antoni Paciorek Julia Gorbaniuk Piotr Szczur Wojciech Tomasik Wojciech Kalaga hab. Ewa Siemieniec-Gołaś Włodzimierz Olszaniec Mirosław Lenart Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Teologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Filologiczny Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny Uniwersytet Warszawski; Instytut Orientalistyczny Iwona Kordzińska-Nawrocka Anna Skolimowska Roman Krzywy hab. Ewa Skwara Uniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

4 Polska amaturgia współczesna w kontekście nowych form teatralnych i medialnych Zbiory graficzne Biblioteki Jagiellońskiej w przestrzeni wirtualnej Wanda narodziny romantycznego imaginarium słowiańskiego w kontekście badań literackich, antropologicznych i folklorystycznych Kultura książki seniorów w Polsce Polsko-czesko-rosyjsko-ukraiński słownik pojęć literackich Twórczość Józefa Czechowicza jako przedmiot badań tekstologicznych i edytorskich Magia, misteria i rytuały w eposie Argonautika Apolloniosa Rodyjskiego Apostrofa w Wojnie domowej Lukana. Studium narratologiczne Milczenie i nieobecność. Figury podmiotowości w twórczości Samuela Becketta Melancholia zagadnienia egzystencji i poetyki (o poezji polskiej po 1989 roku) Analiza głównych wątków tematycznych oraz wewnętrznych struktur znaczeniowych w twórczości poetyckiej Aśoka Wadźpeji Relacja słowa, rysunku i form teatralnych w tekstach Tadeusza Kantora na przykładzie Lekcji mediolańskich Inter clementiam et crudelitatem. Estetyka tragedii Seneki Człowiek heraklitejski w ponowoczesnej prozie włoskiej (L'individuo eraclitiano nella narrativa italiana postmoderna) Modelowanie systemów informacji publicznej Przestrzeń i tożsamość dom jako temat i motyw we współczesnej poezji niderlandzkiej Kręgi literackie epoki Abdulhamida II w świetle tureckiej literatury autobiograficznej Współczesny folklor pieśniowy Lubelszczyzny w ujęciu gatunkowym na tle tradycji kolbergowskiej Dialog światów poetyckich. Juliusz Słowacki i Tadeusz Miciński Korelaty akustyczne akcentu wyrazowego w języku polskim dorosłych i dzieci Formuły inicjalne i finalne w tekstach prozy ludowej hab. Zbigniew Majchrowski Krystyna Sanetra Maria Janion Renata Aleksanowicz hab. Marzanna Kuczyńska Anna Pajdzińska Janina Ławińska-Tyszkowska hab. Jakub Pigoń Jerzy Jarzębski Alina Świeściak Renata Czekalska Maria Prussak hab. Stanisław Śnieżewski Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Biblioteka Jagiellońska Instytut Badań Literackich PAN Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny Polonistyki Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny Filologiczny Instytut Badań Literackich PAN Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Krystyna Wojtynek-Musik Filologiczny hab. Barbara Sosińska-Kalata Irena Barbara Kalla Grażyna Zając Jerzy Bartmiński Marian Stala Beata Łukaszewicz Jan Adamowski Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny Filologiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny Polonistyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny Repopulacja przestrzeni samogłoskowej: realizacja angielskich dyftongów przez Polaków uczących się języka angielskiego Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk Wydział Neofilologii Wydanie krytyczne Adagia, nieznanego rękopiśmiennego zbioru przysłów, welleryzmów i frazeologizmów niderlandzkich z 1552 roku Kultura piśmienności młodzieży szkolnej w perspektywie analfabetyzmu funkcjonalnego. Badania sprawności komunikacyjnej w szkołach Śląska i Zagłębia RAMKI: rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej (ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny Odmiana pośrednia języka arabskiego w programach publicystycznych telewizji egipskiej Dictionary of Academic English Phrasemes (Słownik angielskich frazeologizmów naukowych) Przeobrażenia polszczyzny religijnej w okresie od zakończenia II wojny światowej do czasów obecnych Wpływ transferu umiejętności metajęzykowych na rozwój kompetencji leksykosemantycznej i morfosynktatycznej w języku pierwszym Kształtowanie się lokalnej świadomości językowo-kulturowej w prasie polskiej lat Proces promocji językowych odmian terytorialnych Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski. Tom 12: Głosowania Odmiana wyrazów Poęcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym tradycja i zmiana Elektroniczne wydanie manuskryptów Opowieści prawnika Geoffreya Chaucera Stanisław Prędota hab. Jacek Warchala hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz hab. Elżbieta Górska Janusz Arabski Marzena Makuchowska Anna Ewert hab. Aldona Skuzyk Henryk Nowak Jolanta Nocoń Jacob Thaisen Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny Wydział Neofilologii Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny Wydział Neofilologii

5 Dawna antroponimia Wołynia (XVI XVIII wiek) Tytuł projektu Typ projektu Kierownik projektu Jednostka Śpiewy Proprium de sanctis w Processionale Anzeja Piotrkowczyka z 1621 roku. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne Włoska kultura muzyczna w czasach Michała Anioła: strategie patronatu, transfer repertuaru i twórczość rodzima (część I: ) Spuścizna piśmiennicza Juliusza Osterwy i jej znaczenie w dziejach teatru polskiego Kunszt grabieżcy. Polskie zbiory artystyczne i zabytki kulturalne w planach i działaniach funkcjonariuszy III Rzeszy i władz okupacyjnych odpowiedzialnych za ich spis, zabezpieczenie i ochronę w Generalnym Gubernatorstwie w latach Spadkobierca romantyzmu, rzeźbiarz Wacław Szymanowski Opracowanie modelu słownika dwujęzycznego na bazie którego zbudowany zostanie polsko-angielski słownik konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Konserwacja malarstwa Theodor Herzl a ikonografia syjonistyczna do 1933 roku. Badania nad ikonografią syjonistyczną w Europie przełomu XIX i XX wieku Koncert skrzypcowy we Włoszech w epoce baroku przemiany gatunku Opracowanie i uk naukowej edycji Psałterza J. Lubelczyka (1558) Wodewil w teatrze polskim XIX wieku Katalog zabytków sztuki, województwo lubuskie, powiat Międzyrzecz Sztuka oficjalna II Rzeczypospolitej Monitoring, inwigilacja, obserwacja jako temat i metoda kreacji artystycznej w sztuce mediów cyfrowych XIX-wieczne witraże kościołów i klasztorów Krakowa ( ) Witold Szalonek monografia życia i twórczości Poczucie zagrożenia terroryzmem poznawcze determinanty i społeczne konsekwencje Intencjonalne zapamiętywanie i zapominanie bodźców emocjonalnych obrazowanie aktywności mózgu metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i potencjałów wywołanych Ocena podprogowego przetwarzania bodźców wzrokowych u osób z zaburzoną funkcją jąder podkorowych na przykładzie osób z chorobą Parkinsona Koszty poznawcze i wpływ emocji na rozwiązywanie zadania selekcyjnego Typy zaangażowania poznawczego a poziom wykonania zadań intelektualnych: weryfikacja w ramach modelu formalnej teorii inteligencji Psychospołeczne uwarunkowania różnic między kobietami i mężczyznami w zdolnościach matematycznych Rola procesów uświadamianych i nieuświadamianych w intuicji: automatyzmy, afekt, motywacja Wybrane uwarunkowania psychologiczne poziomu trafności w selekcji kandydatów na stanowisko pracy Jakość życia w zowiu i chorobie u dzieci i młodzieży Wpływ kontekstu semantycznego na szybkość i poprawność rotacji umysłowych Nastrój jako wynik dezorganizacji reakcji emocjonalnej i jego wpływ na dobrostan psychiczny Procesy kategoryzacji i pamięci w przekazach perswazyjnych Czy percepcja konfliktu między ryzykiem a korzyściami poprawia trafność ocen ryzyka i decyzji? Synergiczny wpływ implementacji intencji i własnej skuteczności na zachowanie zowotne: randomizowane badania kontrolowane aktywności fizycznej adolescentów Wsteczne kształtowanie pamięci wizerunku polityka. Psychologiczne badania nad znaczeniem informacji prasowych w umysłowym konstruowaniu doświadczeń wyborczych Grupa międzykulturowa jako bufor w procesach adaptacyjnych. Badania nad akulturacją studentów zagranicznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej Irena Huk Ireneusz Pawlak hab. Ryszard Wieczorek Ireneusz Guszpit Tadeusz Zaożny Wojciech Bałus Monika Bogdanowska hab. Tadeusz Józef Żuchowski Piotr Wilk Piotr Poźniak Dobrochna Ratajczakowa hab. Jarosław Jarzewicz Iwona Monika Luba Maciej Ożóg hab. Marek Zgórniak Alicja Jarzębska hab. Małgorzata Kossowska Anna Nowicka hab. Edward Jacek Gorzelańczyk hab. Maria Lewicka hab. Maria Ledzińska hab. Wanda Ciarkowska Grzegorz Pochwatko Adam Biela Maria Oleś hab. Piotr Francuz hab. Ewa Trzebińska Alicja Grochowska hab. Joanna Sokołowska hab. Aleksana Łuszczyńska Anzej Falkowski Paweł Boski Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Teologii Wydział Historyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny Instytut Sztuki PAN Historyczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Architektury Wydział Historyczny Historyczny Historyczny Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny Historyczny Historyczny Filozoficzny Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii Instytut Psychologii PAN Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii

6 Obliczeniowy model przeszukiwania pamięci operacyjnej Sztywność rutyn: mechanizmy i warunki wpływające na trudności w modyfikacji nabytych złożonych procedur działania Wpływ tempa mowy na skuteczność perswazyjną komunikatu Proces zmiany postaw w ujęciu modeli dwutorowych i modelu jednotorowego Motywacyjne mechanizmy przezwyciężania ograniczeń poznawczych Wsparcie społeczne a zachowania ukierunkowane na poszukiwanie pracy w sytuacji bezrobocia Efekty wychowywania młodzieży w Polsce i w innych krajach realizacja w Polsce międzykrajowego porównawczego badania International Civic and Citizenship Education Study organizowanego przez International Educational Association Edukacja uniwersytecka i kształcenie elit społecznych. Tradycja i współczesność Kształcenie ucznia zdolnego w ujęciu prawa oświatowego i w praktyce szkolnej na przykładzie szkoły muzycznej Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w formach segregacyjnych, integracyjnych i włączających Wolontariat międzynarodowy jako forma aktywności edukacyjnej młodzieży Społeczne kompetencje osób pracujących i bezrobotnych Związek Młodzieży Polskiej w szkole średniej ogólnokształcącej w latach Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji w kontekście polityki oświatowej i oddziaływań pedagogicznych Dyskursywna konstrukcja podmiotu w wybranych obszarach kultury współczesnej Studenci I roku UAM 2005/ /10. Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji a zmiany zasobów jego kapitału społecznego w warunkach szkoły wyższej Rodzina dysfunkcjonalna w przestrzeni życiowej dorastających. Aspekty pedagogiczne Strategie edukacyjne realizowane w centrach nauki, eksperymentariach i muzeach interaktywnych Ocena z zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów Przygotowanie teoretycznych i programowych podstaw polskiego i międzynarodowego uniwersytetu wirtualnego dialogu i uniwersalizmu Źródła do dziejów ziemi lęborsko-bytowskiej (Prawo, ustrój, sądownictwo, stosunki społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturalne) Wojsko jako oga kariery w Rzeczypospolitej schyłku XVI i pierwszej połowy XVII wieku Adam Chuderski Magdalena Ross Dariusz Doliński Joanna Ziaja hab. Małgorzata Kossowska hab. Katarzyna Popiołek hab. Krzysztof Koseła Zbyszko Melosik Stanisław Dylak Grzegorz Szumski Józef Górniewicz Anna Kanios Joanna Król Alina Wróbel Tomasz Szkudlarek Maria Dudzikowa Filozoficzny Filozoficzny Filozoficzny Filozoficzny Filozoficzny Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Badań nad Podstawami Demokracji Wydział Studiów Edukacyjnych Instytut Badań Edukacyjnych Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ; Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych Wydział Studiów Edukacyjnych hab. Instytut Badań Edukacyjnych Franciszek Wojciechowski Jolanta Kruk Maria Dudzikowa Janusz Kuczyński Zygmunt Szultka Zbigniew Pilarczyk Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych Wydział Studiów Edukacyjnych Oddział Warszawski SIMP Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Wydział Historyczny Edukacja historyczna w liceach pedagogicznych w latach Hrabia Bogdan Hutten-Czapski ze Smogulca ( ). Żołnierz, polityk i dyplomata. Obywatel narodowości polskiej Początki nowego samorządu w okresie pierwszej kadencji Rady Miejskiej Wrocławia ( ). Analiza porównawcza z samorządem Krakowa i Poznania Społeczna rola inteligencji polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym Przygotowanie rozprawy doktorskiej: Maurycy Zdzisław Jaroszyński ( ). Działacz samorządowy, polityk i naukowiec Studia nad heroizacją i apoteozą zmarłych w greckich napisach nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej (IV wiek p.n.e. IV n.e.) Przemiany w oświacie, kulturze i życiu artystycznym na Ziemi Lubuskiej w latach Ludwik Kulczycki Biografia polityczna Dzieje opactwa premonstratensów św. Wincentego na Olbinie we Wrocławiu do roku 1529 Straty w prywatnych artystycznych zbiorach i kolekcjach mieszkańców Warszawy w latach Hanna Wójcik-Łagan Włodzimierz Jastrzębski Edward Czapiewski hab. Grażyna Pańko hab. Anzej Sowa Anzej Wypustek Czesław Osękowski Teresa Kulak Marek Derwich Wojciech Fałkowski Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Humanistyczny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Historyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

7 Sumariusz Metryki Koronnej. Sumaryzacja księgi wpisów podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego MK 135 z Archiwum Głównego Akt Dawnych Przemysł włókienniczy rejonu Gór Sowich w latach Juliusz Bursche ( ) zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Biografia Zakony męskie i żeńskie w Polsce średniowiecznej i w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (X XVIII wiek) Wizytacje duszpasterskie diecezji wileńskiej w czasach przeozbiorowych Boni et mali milites romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie wczesnego cesarstwa Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku Południowa Apulia (Messapia) wobec hellenizacji i romanizacji Ambasada Polska w Moskwie w latach Dziecko w ikonografii staropolskiej Polska i Polacy Zarys dziejów politycznych i wojskowych Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przemyśle wielkopolskim w latach siedemdziesiątych XX wieku Kulturowy obraz ciała ludzkiego we wczesnośredniowiecznych spisach praw ludów germańskich Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVII wieku. Opracowanie źródłowe Mazowsze a procesy integracyjne i dezintegracyjne w I Rzeczypospolitej. XVI II połowa XVII wieku Geneza, rządy i upadek grupy pułkowników na przykładzie działalności Kazimierza Świtalskiego w latach Nauki pomocnicze historii syntezy (bibliologia, chronologia, demografia, znaki władzy i państwa polskiego) Henryk Wereszycki, Stefan Kieniewicz i polskie środowisko historyczne w latach korespondencja i inne dokumenty opracowanie i przygotowanie do uku Supliki i bulle papieskie z lat Oskara Kolberga monografia regionalna. Założenia i realizacja Rola i znaczenie Tell el-farcha (Egipt) w okresach protoi wczesnodynastycznym Zróżnicowanie kulturowe w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Karpatach polskich, część I opracowanie materiałów ze stanowiska nr 17 w Warzycach, powiat Jasło Metal w średniowiecznych monetach, odważnikach i tłokach pieczętnych z polskich znalezisk i zbiorów Uchodźcy z Czeczenii i procesy tożsamościowe w gruzińskim wąwozie Pankisi Macedończycy i Albańczycy sąsiedztwo w obliczu konfliktu Średniowieczny kościół i klasztor oo. Paulinów Na Skałce na krakowskim Kazimierzu od przedlokacyjnej osady do ośrodka kultu św. Stanisława Studia nad cmentarzyskami ze środkowoeuropejskiego Barbaricum III Regionalne ruchy narodowo-religijne w globalizującej się Azji: współczesne pielgrzymowanie do Góry Kailas na pograniczu indyjsko-chińsko-nepalskim Projekt Archeologiczny Nakum: znaczenie Nakum dla rozwoju cywilizacji Majów hab. Wojciech Krawczuk hab. Elżbieta Kaszuba hab. Elżbieta Alabrudzińska Jerzy Kłoczowski Waldemar Wilczewski Adam Łuć Antoni Mironowicz Małgorzata Pawlak hab. Marek Mądzik Dorota Żołądź-Strzelczyk Jan Ciechanowski Stefan Kowal Przemysław Tyszka hab. Jan Szczepaniak Jan Dzięgielewski Paweł Wieczorkiewicz Anzej Rachuba Elżbieta Orman Marek Kowalski Zbigniew Jasiewicz Krzysztof Ciałowicz Sylwester Czopek hab. Borys Paszkiewicz Patrycja Prześlakiewicz Bożena Bielenin hab. Jacek Poleski Zenon Woźniak Anna Szymoszyn Jarosław Źrałka Historyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Humanistyczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno- Socjologiczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny Wydział Studiów Edukacyjnych Akademia Humanistyczna im. Aleksana Gieysztora w Pułtusku; Wydział Historyczny Wydział Historyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Akademia Humanistyczna im. Aleksana Gieysztora w Pułtusku; Wydział Historyczny Akademia Humanistyczna im. Aleksana Gieysztora w Pułtusku; Wydział Historyczny Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Historyczny Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu Historyczny Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Socjologiczno- Historyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny Polska Akademia Umiejętności w Krakowie Instytut Archeologii i Etnologii PAN Instytut Archeologii i Etnologii PAN Historyczny Jaskinia w Obłazowej na Podhalu. Sekwencja kultur na tle zmian środowiska przyrodniczego młodszego plejstocenu Paweł Valde-Nowak Historyczny Mikroregion osadniczy w późnym okresie epoki brązu i w początkach wczesnej epoki żelaza w regionie Jeziora Salęt Wojciech Nowakowski Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny Nekropola w Modle a późna faza kultury przeworskiej na północnym Mazowszu Wojciech Nowakowski Państwowe Muzeum Archeologiczne Kompleksowa dokumentacja cyfrowa badań archeologicznych Arkadiusz Tarasiński Fundacja Zamek Chudów Asyryjska placówka w Tell Sabi Abyad: architektura, organizacja przestrzeni i struktura społeczna osady z okresu późnego brązu hab. Rafał Koliński Wydział Historyczny

8 Instytucje ochrony zaufania w polskim prawie umów na tle prawa europejskiego i porównawczego; ich wpływ na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz konkurencyjność gospodarki Zasady ochrony konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Zawieranie umów z udziałem przedsiębiorcy Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej Ewolucja ochrony dziedzictwa kulturalnego i różnorodności kulturalnej w prawie międzynarodowym Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności Wojciech Prus Olszowski, Projekt ad codicem iudiciarium. Monografia połączona z krytyczną edycją źródłową Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w międzynarodowym sądownictwie karnym Porozumienia w polskim procesie karnym w ocenie praktyków Zgodność polskiego prawa w zakresie podatków bezpośrednich z prawem wspólnotowym Rzymskie pojęcie rzeczy niematerialnej (res incorporalis) w rozwoju prawa prywatnego w Europie Pojęcie niezgodności z umową sprzedaży konsumenckiej w prawie polskim. Problem implementacji dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej do polskiego porządku prawnego a proces ujednolicenia europejskiego prawa umów Biojurysprudencja Dowody osobowe w międzynarodowym postępowaniu karnym Psychologiczna analiza sposobów przesłuchania świadków i reguł oceny ich zeznań w praktyce sędziowskiej a stopień przypisywanej im wiarygodności Wielopodmiotowe badania poligraficzne Odpowiedzialność odszkodowawcza za nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych przez emitentów akcji na rynku regulowanym z uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej za wady prospektu emisyjnego Nowelizacja jako sposób zmiany prawa. Studium z techniki prawodawczej Metodyka oceny ekonomicznej efektywności przechowywania danych Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego Metodologia estymacji pośredniej w badaniu małej przedsiębiorczości Zastosowanie teorii gier w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na giełdzie papierów wartościowych Badanie efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym Handel zagraniczny w tablicach input-output. Zastosowania bilansów przepływów międzydziałowych Modele opcji egzotycznych i analiza ich wrażliwości w warunkach polskiego rynku finansowego Segmentacja rynku dóbr trwałego użytkowania Analiza danych symbolicznych i jej wykorzystanie w badaniach marketingowych Makroekonometryczny model gospodarki Polski oparty na danych średniej i wysokiej częstotliwości Analiza dyskryminacyjna w profilowaniu segmentów rynkowych Rola funduszy strukturalnych w budowie gospodarki opartej na wiedzy (kształcenie ustawiczne) Piotr Machnikowski Anna Mokrysz-Olszyńska Dominik Mączyński Edward Gniewek Józef Frąckowiak Anzej Mączyński hab. Anna Przyborowska-Klimczak Dawid Bunikowski Wojciech Szafrański Jan Kolasa hab. Cezary Kulesza Hanna Litwińczuk hab. Wojciech Dajczak hab. Jerzy Pisuliński Jerzy Stelmach Zdzisław Kegel hab. Jan M. Stanik Ryszard Jaworski Tomasz Sójka Sławomira Wronkowska Zdzisław Szyjewski Grażyna Trzpiot Grażyna Dehnel hab. Piotr Chrzan Dorota Witkowska Michał Przybyliński Ewa Dziawgo Marek Walesiak Marek Walesiak Aleksander Welfe Marek Walesiak Iwona Kowalska Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Gospodarki Światowej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Prawa i Administracji Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Zarządzania Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Ekonomiczno-Rolniczy

9 Zmiana znaczenia czynników międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej wynikająca z procesów globalizacji i integracji z Unią Europejską. Wnioski dla optymalizacji modelu polskiej polityki gospodarczej Dostosowania rynkowe w sektorze rolno-żywnościowym krajów wysokorozwiniętych w wyniku postanowień Rundy Urugwajskiej Sektor publiczny w układzie lokalnym Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na handel zagraniczny i fragmentaryzację procesów produkcji w Polsce Transmisja cen oraz transfery w polskim sektorze mleczarskim. Implikacje dla niewielkich producentów mleka Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania dynamiki luki technologicznej w warunkach globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy Mechanizmy transmisji cen w gospodarce polskiej Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty w nowej teorii wzrostu gospodarczego Modele zachowań podmiotów gospodarczych w zależności od wartości zaangażowanego kapitału ludzkiego Nierówności dochodowe w gospodarkach postsocjalistycznych mechanizmy powstawania, reakcja polityki gospodarczej Gospodarka oparta na wiedzy w wybranych nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Modernizacja czy pozorna modernizacja społecznoekonomiczny bilans PRL (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska) Analiza ekonomicznych i społecznych skutków zmian cen energii w polskiej gospodarce Transformacja systemowa w Polsce Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia przez przedsiębiorców w województwie pomorskim i wielkopolskim Ocena możliwości połączenia analizy technicznej i analizy dyskryminacyjnej w celu prognozowania zmian cen akcji na GPW Pomiar i raportowanie kapitału intelektualnego oraz innych wartości niematerialnych w rachunkowości: wyzwania i ograniczenia Gospodarowanie zyskiem a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych Wiarygodność banku centralnego determinanty, pomiar i wpływ na skuteczność polityki pieniężnej Relacje inwestorskie w procesie budowy nowoczesnego rynku finansowego w Polsce Ocena ryzyka spłaty kredytów indywidualnych za pomocą wybranych metod statystycznych Analiza polskiego rynku kapitałowego w latach Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych Zastosowanie i możliwości rozwoju outsourcingu w bankach komercyjnych w Polsce Partnerstwo publiczno-prywatne jako system finansowania publicznych inwestycji infrastrukturalnych w regionie Analiza komparatywna instrumentarium wspierającego proces restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw na przykładzie Polski i USA etap II Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań Badanie efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce Wpływ stóp podatkowych na dochód do opodatkowania w Polsce: szacunki na podstawie naturalnego eksperymentu Strategie płynności finansowej polskich przedsiębiorstw w aspekcie rozwoju rynku krótkoterminowych papierów dłużnych Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce hab. Wojciech Bieńkowski Anzej Czyżewski Jerzy Kleer Anzej Cieślik Jerzy Wilkin Stanisław Kubielas hab. Jerzy Rembeza hab. Krzysztof Malaga Marek Szczepaniec Jacek Tomkiewicz Mirosława Klamut hab. Jęzej Chumiński hab. Mariusz Plich Katarzyna Żukrowska Walenty Poczta Małgorzata Gawrycka hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Alicja Jaruga inż. Justyna Franc-Dąbrowska hab. Ryszard Kokoszczyński hab. Danuta Dziawgo Dorota Witkowska Dorota Witkowska Wojciech Misiąg Gertruda Krystyna Świderska Jerzy Węcławski Krzysztof Opolski Małgorzata Rochoń hab. Maria Hass-Symotiuk Filip Chybalski Artur Radziwiłł hab. Irena Pyka Kazimierz Górka Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Gospodarki Światowej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydział Ekonomii Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska; Wydział Ekonomii i Zarządzania Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydział Ekonomii Uniwersytet Gdański; Wydział Ekonomiczny Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu; Wydział Rolniczy Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydział Ekonomii Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Politechnika Łódzka; Wydział Organizacji i Zarządzania CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Politechnika Opolska; Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Wydział Finansów

10 Typologia postaw inwestycyjnych na rynku kapitałowym Wzrost konkurencyjności obszaru metropolitalnego Wrocławia Kształtowanie się Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w świetle procesów integracji europejskiej Zróżnicowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce. Przyczyny, skutki i wnioski dla polityki regionalnej Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju regionów przygranicznych Rola turystyki w rozwoju regionalnym. Czynniki sukcesu Kompetencje cywilizacyjne a zrównoważony rozwój regionów w Polsce (COMPETE) Budowa modeli oddziaływań dużych właścicieli nieruchomości na rynek nieruchomości i rozwój lokalny Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego) Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy struktury organizacyjne instrumenty Ewaluacja programów operacyjnych rozwoju regionalnego Badanie porównawcze efektów wpływu polityki rozwoju obszarów wiejskich na gospodarkę krajową i regiony w Polsce i Finlandii Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości a poprawa spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej w polskich regionach po 2006 roku Wpływ organizacyjnego uczenia się na efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw Internacjonalizacja w działalności małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych w Polsce, Hiszpanii i na Ukrainie Rola kapitału intelektualnego w budowaniu konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Formułowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych Wpływ złożoności informacji o produkcie na procesy decyzyjne nabywców Modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej Uwarunkowania i przebieg negocjacji na zewnętrznym rynku pracy we współczesnych organizacjach Organizacja i zarządzanie siecią sprzedaży za pomocą modeli struktur grafowych Modelowanie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji zagrożenia upadłością w oparciu o zasadę charakteryzacji Doskonalenie ka administracji samorządowej Współczesne narzędzia zarządzania Projektowanie portali korporacyjnych wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich organizacjach Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zowia Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii Ocena procesów komunikowania się na rynku przedsiębiorstw ujęcie modelowe Doskonalenie systemów zarządzania jakością jako wyróżników konkurencyjności przedsiębiorstw na tle tendencji światowych System wczesnego ostrzegania przed bankructwem firmy z uwzględnieniem zjawisk trudnomierzalnych Metody foresight w zarządzaniu wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi jednostek samorządu terytorialnego Skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej Kształtowanie systemów motywacyjnych w warunkach postępujących zmian Model zarządzania pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwie Mariusz Kicia hab. Stanisław Korenik hab. Stanisław Korenik Eugeniusz Kwiatkowski Grzegorz Gorzelak Marek Kozak hab. Zofia Barbara Liberda inż. Radosław Cellmer Mieczysław Adamowicz Tadeusz Markowski Adam Drobniak hab. Leszek Klank Aleksana Nowakowska Mirosława Klamut inż. Anna Michna Zofia Patora-Wysocka Agnieszka Sopińska Anzej Sobczak Tomasz Wanat Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk Elżbieta Kowalczyk inż. Tadeusz Krupa inż. Tadeusz Krupa Tadeusz Listwan Rafał Krupski Ewa Ziemba hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka Anzej Koźmiński Grzegorz Leszczyński hab. Maciej Urbaniak inż. Jacek Mercik inż. Jan Kaźmierczak Sylwester Makarski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Warszawski; Instytut Ameryk i Europy Uniwersytet Warszawski; Instytut Ameryk i Europy Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Ekonomii Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Analiz Ekonomicznych Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydział Zarządzania Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Gospodarki Światowej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Produkcji Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Zarządzania i Informatyki Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Zarządzania i Informatyki Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Ekonomii Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Ekonomii Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Ekonomii hab. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Maria Wanda Kopertyńska we Wrocławiu; Wydział Zarządzania i Informatyki Mieczysław Morawski Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki

11 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji opracowanie metodyki ważania polityki bezpieczeństwa w organizacjach niebiznesowych Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce. Uwarunkowania, mechanizmy i formy działalności na rynku międzynarodowym Kształtowanie relacji z klientami w koncepcji wartości przedsiębiorstwa Modyfikacja metody zrównoważonej karty wyników Możliwości wykorzystania Strategicznej Karty Wyników w zarządzaniu instytucją akademicką Ocena potencjału komercjalizacyjnego nowych technologii Metoda oceny ryzyka projektów informatycznych Zarządzanie zasobami ludzkimi a innowacyjność firm w Polsce Partnerstwo i konkurencja w usługach edukacji wyższej a zachowania przedsiębiorcze uczelni Zastosowanie Ekologicznej Oceny Cyklu Życia (LCA) do tworzenia zintegrowanych strategii gospodarki odpadami w warunkach niepewności z użyciem symulacji Monte Carlo Informatyzacja a zmiany sytuacji pracy Człowiek stary w kulturze młodości. Doświadczanie starości wśród warszawskich seniorów Przemiany struktury społecznej małego miasta pogranicza polsko-niemieckiego (na przykładzie Krosna Ozańskiego) Integracja muzułmanów we Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech: analiza porównawcza Teoria autopoietycznych systemów społecznych Niklasa Luhmanna analiza koncepcji i jej znaczenia w naukach społecznych Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Migracja wahadłowa a procesy europeizacji i konstruowania tożsamości europejskiej: przypadek polskich emigrantów w Belgii Współczesne znaczenia tradycyjnych praktyk na przykładzie analizy dyskursu łowieckiego The Polish Intelligentsia in London: A Case Study of Young Graduates Working in the Secondary Sector Demokracja lokalna: relacje między lokalną władzą i społecznością jako czynnik rozwoju małych zbiorowości terytorialnych Polacy w Berlinie: stare i nowe strumienie migracyjne. zagadnienia integracji oraz zróżnicowania wewnętrznego zbiorowości imigracyjnej. Miasto w sztuce sztuka miasta. Analiza kulturowa przestrzeni miejskich przełomu XX/XXI wieku Zbliżając się do czterdziestki: społeczno-ekonomiczne trajektorie i polityczne biografie osiemnastolatków z roku 1989 (badanie panelowe) Społeczne i polityczne koncepcje Jacka Kuronia Commonwealth na arenie międzynarodowej Formowanie agendy mediów podczas kampanii wyborczych 2005 roku analiza zawartości głównych telewizyjnych audycji informacyjnych Polsko-niemieckie stosunki polityczno-wojskowe a bezpieczeństwo międzynarodowe w latach Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej Odpowiedzialność ekologiczna korporacji transnarodowych Oblicza polskiego konserwatyzmu. Światopogląd konserwatywny w świadomości społeczeństwa polskiego. Etnopolityczne uwarunkowania funkcjonowania elit władzy w postradzieckiej Azji Centralnej Władza sądownicza w procesie transformacji systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej inż. Jerzy Lewandowski Elżbieta Skrzypek hab. Robert Karaszewski Edyta Rudawska hab. inż. Dorota Kuchta hab. inż. Dorota Kuchta Dariusz Trzmielak hab. Wojciech Olejniczak Stanisława Borkowska hab. Mirosława Pluta-Olearnik inż. Bogusław Bieda Maciej Kryszczuk Elżbieta Tarkowska hab. Leszek Gołdyka Aleksana Jasińska-Kania Wojciech Sitek Włodzimierz Pańków Dariusz Niedźwiedzki Dorota Rancew-Sikora hab. Wojciech Łukowski Ireneusz Sadowski hab. Dorota Praszałowicz Ewa Rewers Bogdan W. Mach hab. Krzysztof Łabędź Elżbieta Stadtmuller hab. Bogusława Dobek-Ostrowska Adam Sokołowski Marek Pietraś Marek Pietraś hab. Paweł Ruszkowski hab. Tadeusz Bodio Dariusz Skrzypiński Politechnika Łódzka; Wydział Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jęzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania Politechnika Szczecińska; Wydział Informatyki Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu; Wydział Ekonomiczno-Menedżerski Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania Instytut Studiów Politycznych PAN Instytut Filozofii i Socjologii PAN Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych Instytut Filozofii i Socjologii PAN Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno- Socjologiczny Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydział Nauk Społecznych Instytut Studiów Politycznych PAN Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Politologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych

12 Zmieniający się stosunek do procedury współdecyzji Prawa grup narodowościowych w Republice Austrii Tożsamość narodowa w Polsce i w Niemczech po przełomie 1989/1990. Analiza przemówień polityków polskich i niemieckich Handel w polityce rynku pracy Zakładowe systemy emerytalne w Polsce wobec zmian na rynku pracy i integracji europejskiej Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego Przedsiębiorczość kobiet w Polsce (na przykładzie województwa podlaskiego) Metody ilościowe w badaniu wpływu zmian czynników otoczenia systemu emerytalnego na zapotrzebowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej Własności kompleksów i grup systolicznych Metody półgrupowe w badaniu algebr łącznych i ich reprezentacji Wybrane warunki wystarczające istnienia długich cykli w grafach Całki typu Kurzweila-Henstocka-Pettisa funkcji przyjmujących wartości w przestrzeniach Banacha Geometryczna teoria grup i topologia kontaktowa Płaszczyzny homologiczne z osobliwościami Teoria modeli struktur topologicznych pierwszego rzędu Działania grup na rozmaitościach algebraicznych i przekształcenia biwymierne Supremum procesu Levy'ego z ujemnym trendem Jakościowe własności rozwiązań nieliniowych równań ewolucyjnych Projekcje w przestrzeniach Banacha funkcji ciągłych Wybrane klasy operatorów w przestrzeniach Hilberta Teoria równości hemiwariacyjnych i jej zastosowania Teoria modeli struktur algebraicznych Analiza problemów fizyczno-biologicznych w oparciu o matematyczne entropie Analiza równań płynu mikropolarnego na dwuwymiarowym torusie Analiza jakościowa rozwiązań równań nieściśliwych cieczy lepkich hab. Anna Sybilla Bidwell hab. Grzegorz Janusz hab. Bogusława Dobek-Ostrowska hab. Franciszek Misiąg Marek Szczepański hab. Władysława Łuczka-Bakuła Barbara Szatur-Jaworska hab. Mirosława Gazińska ZESPÓŁ ROBOCZY NAUK ŚCISŁYCH ZR-2 hab. Jacek Świątkowski Jan Okniński Adam Paweł Wojda Kazimierz Musiał Jan Dymara hab. Mariusz Koras Roman Wencel hab. Mariusz Koras Władysław Szczotka Piotr Biler Wiesław Kubiś Franciszek Hugon Szafraniec Zdzisław Denkowski Ludomir Newelski Piotr Gwiazda Grzegorz Łukaszewicz hab. Piotr Bogusław Mucha Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Politologii Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki i Zarządzania Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu; Wydział Rolniczy Politechnika Białostocka; Wydział Zarządzania Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Matematyczny PAN Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Staszica w Krakowie; Wydział Matematyki Stosowanej Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Matematyki i Informatyki Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Cykle Hamiltona i skojarzenia doskonałe w hipergrafach Anzej Ruciński Wydział Matematyki i Informatyki Powierzchnie minimalne i twierdzenie o płaskim torusie w kompleksach systolicznych Geometryczne struktury w układach dynamicznych ze sterowaniem Geometria dystrybucji stycznych i afinicznych układów sterowania Charakteryzacje regresyjne miar probabilistycznych związane z własnościami funkcji wariancji naturalnych rodzin wykładniczych Własności rozwiązań quasiliniowych niejednostajnie parabolicznych układów typu Kellera-Segela Wielomiany ortogonalne i funkcje specjalne w analizie harmonicznej Fizyka inspirowana nanotechnologią: parowanie i kondensacja w skali atomowej Badania teoretyczne nanostruktur złota na powierzchni (110) rutylu Tadeusz Januszkiewicz Bronisław Jakubczyk Bronisław Jakubczyk Jacek Wesołowski hab. Dariusz Wrzosek Krzysztof Stempak Robert Hołyst Adam Kiejna Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Matematyczny PAN Instytut Matematyczny PAN Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Instytut Matematyczny PAN Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Chemii Fizycznej PAN Uniwersytet Wrocławski; Wydział Fizyki i Astronomii

13 Eksperymentalne i teoretyczne określenie struktury elektronowej oraz pomiary temperaturowe wielkości termodynamicznych i transportowych dla wybranych związków międzymetalicznych Ce i Rh Badanie realnej struktury monokryształów pseudoperowskitów o wzorze ogólnym ABCO4 Czułość chemiczna w tomograficznej metodzie obrazowania struktury atomowej Nanooptyczna supersoczewka z metamateriału w złączu fotonicznym Badania spektroskopowych własności jąder z obszaru powyżej ołowiu tworzonych w reakcjach z ciężkimi jonami Parametryczne wzmacnianie ultrakrótkich impulsów światła; rola konfiguracji niewspółosiowej Sterowanie sprzężeniem kropki kwantowej z polem fotonowym w systemach półprzewodnikowych II-VI Pułapki jonowe jako alternatywny układ kwantowy dla realizacji i badania stanu Kerra Efekty nieliniowe i wielociałowe w kondensatach Bosego Einsteina i światłowodach Procesy erozji chemicznej w szczelinach skalnych a wczesne stadia powstawania jaskiń Teoria ferromagnetyzmu w rozcieńczonych półprzewodnikach magnetycznych z szeroką przerwą Wyznaczanie polaryzacji gluonów w protonie na podstawie danych zebranych przez eksperyment COMPASS Badanie defektów sieci krystalicznej w kryształach GdCa4O(BO3)3 o nieliniowych własnościach optycznych Poszukiwanie egzotycznych układów formowanych w reakcjach z ciężkimi jonami Teoretyczny opis mechanizmów produkcji cząstek i haonizacji w zderzeniach skrajnie relatywistycznych ciężkich jonów Modelowanie Układów Wieloelektronowych III Zjawiska dyfuzji kolektywnej na powierzchniach kryształów rzeczywistych Niestabilność ładunkowa domieszki chromu w niobianie litu Wpływ wysokich ciśnień hyostatycznych na własności optyczne kropek kwantowych CdTe/ZnTe hodowanych metodą MBE Diagram fazowy nadprzewodników wysokotemperaturowych: pseudoprzerwa i przejście metal-izolator wywołane podstawieniami w miejsce Cu Wytwarzanie i spektroskopia optyczna półmagnetycznych kropek kwantowych Temperaturowe zmiany nanostruktury matrycy krystalicznej rejestrowane za pomocą fluoroscencyjnej sondy jednomolekularnej Magnetyczne kompozyty na bazie MnSb dla nanoelektroniki przyszłości Badanie rentgenowskimi metodami spektroskopowymi związków powstałych na bazie protoporfiryny IX Transport elektronowy w supersieciach spinowych CdMgTe/CdMnTe Wpływ nieporządku chemicznego na właściwości magnetyczne i termodynamiczne magnetycznych sfrustrowanych układów typu kagome Dynamika wirów i przejście nadprzewodnik-izolator w warstwach nadprzewodników konwencjonalnych i wysokotemperaturowych Badanie transferu energii pomiędzy jonami Tb3+ i Ce3+ w fosforach typu YAG: Tb, Ce, Gd metodą czasowo-rozdzielczej spektroskopii wysokociśnieniowej Zimne molekuły w wiązce naddźwiękowej a badanie własności wiązania międzyatomowego czy zmodyfikujemy postrzeganie molekuł van der waalsowskich? Złożone uporządkowania magnetyczne, orbitalne lub ładunkowe oraz splątanie kwantowe w układach silnie skorelowanych elektronów Fizyczne własności układu miękkich sfer oraz zawiesin mikrożelowych Własności optyczne elektronowych cieczy kwantowych z ułamkowym ładunkiem i nieabelową statystyką kwazicząstek Wpływ efektów kwantowych na przewodnictwo cieplne wybranych kriokryształów Anzej Ślebarski hab. Maria Lefeld-Sosnowska Paweł Korecki Rafał Kotyński Wiktor Kurcewicz Czesław Radzewicz Jan Gaj Magdalena Stobińska hab. Marek Trippenbach Piotr Szymczak hab. Jacek Majewski Barbara Badełek hab. Jerzy Gronkowski hab. Roman Płaneta hab. Piotr Bożek Jacek Karwowski hab. Magdalena Załuska-Kotur Anzej Suchocki Anzej Suchocki Artur Malinowski Jacek Kossut Bolesław Kozankiewicz hab. Krystyna Jabłońska hab. Krystyna Jabłońska Grzegorz Karczewski Pavlo Aleshkevych Marta Cieplak Marek Grinberg hab. Jarosław Koperski Anzej Michał Oleś hab. Arkadiusz Brańka hab. inż. Arkadiusz Wójs Anzej Jeżowski Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Jąowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu

14 Analiza dynamiki i mechanizmów funkcjonowania wybranych układów molekularnych z wykorzystaniem rozwijanych metod modelowania Opis dwucząsteczkowych korelacji w zderzeniach relatywistycznych jonów Kwantowa grawitacja i geometria nieprzemienna Ultraszybka dynamika fotoautomeryzacji i własności fotochromowe zasad Schiffa Amorfizacja międzymetalicznych związków Dy(Mn,Fe)6(Ge,Al)6 i poznanie ich własności Badanie azymutalnych anizotropii w zderzeniach Pb+Pb w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC Ultradźwiękowe własności biokompatybilnych cieczy magnetycznych Symulacje molekularne roztworów kopolimerów wieloblokowych w rozpuszczalnikach o różnej jakości i selektywności Dynamika kationu guanidyniowego w wybranych kryształach molekularno-jonowych Kombinatoryczny opis uporządkowania operatorów kwantowo-mechanicznych Badanie procesu mechanicznego rozwijania białek metodą mikroskopii sił atomowych dla dwóch białek adhezyjnych: fibronektyny i kontaktyny Kolektywne właściwości optyczne układów studni i kropek kwantowych Rozpraszanie elektronów na cząsteczkach wieloatomowych Zbadanie mikroskopowych mechanizmów silnych korelacji elektronowych w obszarze niestabilności magnetycznej w wybranych związkach ceru i uranu Poszukiwania ukrytego powabu w zderzeniach relatywistycznych ciężkich jonów Poszukiwanie jąder superciężkich w oparciu o nową ideę eksperymentalną Badanie elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości w pułapce magneto-optycznej Manipulowanie rydbergowskimi pakietami falowymi za pomocą impulsów półcyklowych Oddziaływania molekularne w dwuwymiarowych warstwach utworzonych z mieszanin barwnik azowy/ciekły kryształ na granicy faz Polimeryzacja pod wpływem ciśnienia Splątanie nano- i mezoukładów Spektroskopia fotoemisyjna zlokalizowanych i zhybrydyzowanych elektronów 4f oraz 5f Absorpcja rentgenowska oraz subtelna struktura anomalnej dyfrakcji nowe metody do charakteryzacji struktur niskowymiarowych Topnienie wybranych substancji jednoskładnikowych i roztworów binarnych w nanoporach Przejścia fazowe w cieczach jednoskładnikowych, niemezogenicznych Badanie niezwykłego zachowania dielektrycznej relaksacji ugorzędowej w glikolach polipropylenowych i ich wodnych roztworach w pobliżu przejścia szklistego Hyodynamiczny opis produkcji cząstek w relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów Namagnesowanie w ultracienkich warstwach Co i Fe Testowanie fazowych i izospinowych własności materii jąowej w procesach multifragmentacji Badania V838 Mon i obiektów pokrewnych Gwiazdowe i planetarne aspekty obserwacji spektroskopowych układów podwójnych Dynamika gwiazd neutronowych Ewolucja mało- i wielkoskalowych struktur powierzchniowych ciał skalnolodowych stałych Układu Słonecznego Modelowanie zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego wywołanych przez układy mas Akrecja na obiekty zwarte porównanie białych karłów, gwiazd neutronowych i czarnych dziur Bogdan Lesyng Stanisław Mrówczyński Jerzy Kowalski-Glikman Czesław Radzewicz hab. Bogdan Idzikowski Barbara Wosiek Arkadiusz Józefczak hab. Michał Banaszak hab. Wojciech Medycki Anzej Horzela hab. Wojciech Kwiatek Mirosław Załużny Czesław Szmytkowski Dariusz Kaczorowski Jan Pluta Anzej Wieloch hab. Małgorzata Głódź Ryszard Parzyński Danuta Bauman Kamil Kamiński Jerzy Dajka Elżbieta Guziewicz Edyta Piskorska Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak Jerzy Zioło hab. Marian Paluch Wojciech Florkowski Ryszard Zdyb Janusz Brzychczyk Romuald Tylenda hab. Maciej Konacki hab. Julian Leszek Zdunik Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Uniwersytet Wrocławski; Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Instytut Fizyki Jąowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Wydział Fizyki Wydział Fizyki Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Instytut Fizyki Jąowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Instytut Fizyki Jąowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki PAN Wydział Fizyki Politechnika Poznańska; Wydział Fizyki Technicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN Wydział Fizyki Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki Jąowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Jacek Leliwa-Kopystyński Michał Jaroszyński hab. Piotr Życki Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

15 Zmienna zawartość pyłu w obłokach międzygwiazdowych Analiza rozkładów różniczkowej miary emisji uzyskanych w oparciu o widma rentgenowskie rozbłysków słonecznych Struktura i dynamika chromosfery i dolnej korony w rozbłyskach słonecznych Gwiazdy symbiotyczne i układy pokrewne: przeglądy obserwacyjne i obiekty indywidualne Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów Zmiana rozszczepienia multipletów w pulsującym podkarle: Balloon Wpływ migracji orbitalnej na architekturę układów planetarnych Spektroskopia optyczna galaktyk macierzystych gigantycznych radioźródeł Fotometryczny Przegląd Nieba OGLE-III Prace nad konstruowaniem metod o najwyższej randze metrologicznej dla oznaczania Se i As w materiałach biologicznych za pomocą Radiochemicznej Neutronowej Analizy Aktywacyjnej Oksazolinowe pochodne arylostilbenów: synteza, właściwości, oddziaływanie z DNA Opracowanie i badania miniaturowych układów analitycznych do oznaczania wybranych metabolitów w próbkach biologicznych Synteza i badania struktur kwasów aryloboronowych zawierających aktywne grupy funkcyjne i ich pochodnych oraz próba zastosowania tych związków jako czynnika kompleksującego w elektrolitach polimerowych Spektroskopia i fotochemia prostych związków Ó-dikarbonylowych oraz ich kompleksów Nieoczekiwane transformacje diarylometanoli i ich zastosowanie w totalnej syntezie nowych związków przeciwwirusowych i materiałów dla elektroniki molekularnej Nowe metody i procedury analityczne do oznaczania sildenafilu, L-argininy obok ich metabolitów i innych związków Kompleksy wielordzeniowe jonów metali przejściowych z ligandami zawierającymi mostek azaaromatyczny Modyfikowane układy tlenkowe Mo03-perowskit i W03- perowskit jako fotokatalizatory rozkładu wody Kompleksy jonów niklu(ii) z nukleotydami adeninowymi. Wpływ jonu metalu na uszkodzenia kwasów nukleinowych i ich składowych Fotokatalityczne i fotobiologiczne generowanie wodoru z wody Asymetryczna addycja nukleofili węglowych do imin jako metoda syntezy aktywnych biologicznie amin heterocyklicznych o szkielecie tetrahyo-ß-karboliny i tetrahyoizochinoliny Konformacja i transformacja wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych w 2,6-dipodstawionych fenolach Badania właściwości elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych tertionów tertiofenowinylenów podstawionych grupą fenylowinylową Nowe wielofunkcyjne aminokwasy Ó, Ó-dipodstawione synteza, struktura, właściwości Reakcje katalityczne prowadzące do tworzenia nowych wiązań C-C Właściwości powierzchniowe i elektrochemiczne modyfikowanych azotem węgli aktywnych Ocena wpływu środowiska na rozróżnienie molekularne związków biologicznie czynnych, w tym enancjomerów, na sztucznych błonach biologicznych w chromatografii cieczowej i elektroforezie kapilarnej Nanokrystaliczne fotokatalizatory i fotosensybilizatory półprzewodnikowe w procesach generowania tlenu singletowego Opracowanie metody ilościowego oznaczania metodą spektrometrii mas Malidi-Tof modyfikowanej homocysteiną (N-homocysteinylacja) albuminy ludzkiej z osocza (surowicy) krwi Synteza, badania strukturalne i aktywności biologicznej nowych pochodnych gossypolu oraz wybranych antybiotyków i ich kompleksów z kationami metali Teoretyczne badania struktury monomerycznych form tlenkowych molibdenu na powierzchni Si02 Jacek Krełowski hab. Barbara Sylwester Arkadiusz Berlicki Maciej Mikołajewski hab. Jarosław Kijak Anzej Baran hab. Ewa Szuszkiewicz Jerzy Machalski Anzej Udalski Rajmund Dybczyński Bernard Juskowiak inż. Zbigniew Brzózka hab. inż. Anzej Sporzyński Zofia Mielke hab. Piotr Bałczewski Irena Baranowska Stanisław Wołowiec hab. Marek Łaniecki Małgorzata Jeżowska-Bojczuk hab. Marek Łaniecki hab. Maria Chrzanowska hab. Zbigniew Pawełka inż. Mieczysław Łapkowski hab. inż. Aleksana Olma Teresa Szymańska-Buzar Helena Wachowska Anna Bielejewska Wojciech Macyk Łukasz Marczak Piotr Przybylski inż. Jarosław Handzlik Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Centrum Badań Kosmicznych PAN Uniwersytet Wrocławski; Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Fizyki i Astronomii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno- Fizyczno-Techniczny Uniwersytet Szczeciński; Wydział Matematyczno- Fizyczny Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki Instytut Chemii i Techniki Jąowej Wydział Chemii Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii Wydział Chemii Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii Wydział Chemii Instytut Chemii Fizycznej PAN Chemii Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Wydział Chemii Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

16 Projektowanie i badania nowych małocząsteczkowych czynników żelujących oraz tworzonych przez nie żeli Badania właściwości i reakcji anionowych ň-adduktów nitrozwiązków aromatycznych w fazie gazowej Termodynamika i mechanizm zwijania się peptydów i małych białek o strukturze ß-kartki Badanie wpływu temperatury na mechanizm adsorpcji i strukturę zaadsorbowanej warstwy polimerowej na granicy faz tlenek metalu roztwór polimeru Zastosowanie ugrupowania tert-butanosulfinylowego jako pomocnika chiralnego w syntezie alkaloidów izochinolinowych metodą Pomeranza-Fritscha-Bobbitta Wykorzystanie makrocyklicznych kompleksów metali do konstrukcji urządzeń molekularnych Nowa klasa nukleozydowych przeciwnowotworowych proleków: synteza i właściwości fizykochemiczne Konsekwencje przyłączenia elektronu do zasad pirymidynowych związanych w DNA Chemoreceptory aminokwasów i ich pochodnych w oparciu o struktury aminofosfonianów Modelowanie komputerowe procesów stochastycznych w układach fotochemicznych i zjonizowanych Dynamika reakcji przeniesienia protonu od C- kwasów do nowych, mocnych zasad Badanie wpływu elementów struktury związków selenaheterocyklicznych i ich analogów na aktywność przeciwwirusową Mechanizm działania katalizatorów nano-au / tlenek w reakcjach utleniania CO Synteza i właściwości spektroskopowe kryształów fluorków zawierających jony luminescencyjne z grupy lantanowców Wpływ modyfikacji chemicznych antybiotyku przeciwgrzybowego amfoterycyny B na stopień agregacji i strukturę powstających agregatów Nowa metoda wiarygodnego określania liczby składu parametrów kompleksów DNA ze związkami aromatycznymi na podstawie ich widm absorpcyjnych poddanych analizie chemometrycznej Zastosowanie dynamicznej chemii kombinatoryjnej do syntezy receptorów makrocyklicznych zawierających furan, tiofen i pirol Synteza i charakterystyka eksperymentalna nanoi mikrostruktur polimerowych jako matryc pułapkujących molekuły Synteza nanorurek węglowych z materiałów węglowych o różnym stopniu grafityzacji Wpływ benzoannulacji narównowagi tautomeryczne w roztworach pochodnych N-salicylidenoantranilamidów, N-salicylidenoatranilanów oraz N-salicylideno-o-aminoacetofenonów Zastosowanie makrocyklicznych kompleksów metali przejściowych w samoorganizujących się układach do katalitycznych procesów utleniania węglowodorów Chemiluminogeny akrydyniowe i ich prekursory synteza, struktura, właściwości fizykochemiczne i chemiluminogenne, zastosowania Chiralność kryształów w aspekcie badań aktywności optycznej i eksperymentalnego rozkładu gęstości elektronowej Przejściowe stany konformacyjne w wysokociśnieniowych strukturach krystalicznych białek Właściwości nanowarstw fosfolipidów osadzonych na podłożu stałym i ich zmiany pod wpływem enzymów Badania stabilności układów zdyspergowanych w obecności fosfolipidów i ich modyfikacji enzymatycznej Synteza trwałych oksokompleksów renu (VI) oraz wpływ środowiska na strukturę produktów utleniania ugrupowania [Re20Cl10]4- Nanostruktury silikonowe otrzymywanie i właściwości Synteza enancjomerycznie czystych aminokwasów usztywnionych analogów GABA Proteom a uzależnienia wysokorozdzielcze metody analityczne w proteomice ilościowej Struktura, dynamika i reaktywność elektronowo wzbudzonych układów z wiązaniem wodorowym Kompleksy radionuklidów rodu i skandu jako potencjalne prekursory radiofarmaceutyków terapeutycznych Roman Luboradzki Witold Danikiewicz hab. Stanisław Józef Ołdziej Stanisław Chibowski Maria Rozwadowska hab. Bohdan Korybut-Daszkiewicz Renata Kaczmarek hab. Janusz Rak Paweł Kafarski hab. Mariusz Wójcik Arnold Jarczewski Jacek Młochowski Józef Korecki Instytut Chemii Fizycznej PAN Instytut Chemii Organicznej PAN Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Chemii Wydział Chemii Instytut Chemii Organicznej PAN Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny Wydział Chemii Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN Witold Ryba-Romanowski we Wrocławiu inż. Jan Mazerski inż. Jan Mazerski Janusz Jurczak Maciej Mazur hab. Hubert Lange Ryszard Gawinecki Ryszard Grabowski inż. Jerzy Błażejowski hab. Katarzyna Stadnicka hab. Krzysztof Lewiński Emil Chibowski hab. Lucyna Hołysz Tadeusz Lis Maria Nowakowska hab. inż. Stanisław Lochyński Jerzy Silberring hab. Jerzy Herbich hab. Aleksander Bilewicz Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jęzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii Chemii Chemii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Chemii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii Chemii Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny Chemii Instytut Chemii Fizycznej PAN Instytut Chemii i Techniki Jąowej

17 Synteza makrocyklicznych receptorów w wyższej symetrii zawierających cząsteczkę sacharozy Reakcja jodo-azydkowa jako podstawa metod detekcji biologicznie aktywnych związków w chromatografii cieczowej Wpływ otoczenia na fotochemizm cząsteczek. Badanie wewnątrzcząsteczkowego przenoszenia protonu oraz fotoindukowanych zmian strukturalnych wybranych aromatycznych zasad Schiffa Określenie wpływu zaadsorbowanych polielektrolitów na kinetykę osadzania i topologię monowarstw cząsteczek Nowa metoda syntezy azyrydyn wykorzystująca wewnątrzcząsteczkowe podstawienie w karboanionach zawierających w pozycji ß-ugrupowanie N-chloroaminowe Badania agregacji fibrylogenezy peptydów i białek w aspekcie diagnozy chorób neurodegeneracyjnych. Siloksylowe kompleksy rodu, irydu i rutenu synteza, struktura, reaktywność i aktywność katalityczna w układach homo- i heterogenicznych Nanostrukturalne warstwy hybrydowe o specyficznych właściwościach elektrokatalitycznych Otrzymywanie mezoporowatych struktur typu SBA-15 o hierarchicznym systemie porów przy użyciu nanocząsteczek węgla lub lateksu jako szablonów strukturalnych Poszukiwania nadprzewodnictwa w fluorkach srebra i złota, tlenkach miedzi oraz związkach gazów szlachetnych Bezpośrednia identyfikacja reaktywnych metabolitów jako istotne kryterium oceny bezpieczeństwa stosowania substancji chemicznych Kompozyty polimerowe w technice medycznej Zastosowanie adsorpcji do usuwania i odzyskiwania związków chloroorganicznych ze ścieku z produkcji tlenku propylenu Zwiększenie trwałości oksydacyjnej kompozycji olejowych i smarnych inhibitowanych naturalnymi antyoksydantami Opracowanie technologii wytwarzania wydajnych konwerterów promieniowania podczerwonego na widzialne na bazie A3BO7 (A=Y,Lu; B=Nb,Ta) aktywowanych Er, Ho, Tm, Yb i ich charakterystyka spektroskopowo-strukturalna Biorozkładalne elastomery z odpadową keratyną jako napełniaczem Badanie zawartości i lokalizacji anionów hyoksylowych, wodorofosforanowych i węglanowych w apatycie tkanki kostnej metodami spektroskopii NMR i IR Podanty związki makromolekularne jako elektrolity nowej generacji oraz dodatki nanofunkcyjne do elektrolitów dla akumulatorów litowo-jonowych Dobór, otrzymywanie i optymalizacja właściwości fizyko-chemicznych katalizatorów do termokatalitycznego upłynniania tworzyw polimerowych Materiały polimerowe do zastosowań kardiochirurgicznych synteza i właściwości fizykochemiczne Katalityczna hyodegradacja chloropochodnych organicznych Próba otrzymania nowych biopestycydów z grzybów izolowanie i synteza aktywnych owadobójczo związków z Cantharellus cibarius (kurka) Synteza i charakterystyka polimerów gwiaździstych o rdzeniu zbudowanym ze związków diepoksydowych Badania mechanizmu fotodegradacji zanieczyszczeń w fazie wodnej w obecności modyfikowanych katalizatorów tytanowych oraz światła widzialnego Epoksydacja 1,4-bis(alliloksy)butanu za pomocą nadtlenku wodoru w obecności soli amoniowych i imidazoliowych jako katalizatorów przeniesienia fazowego Synteza i właściwości fizykochemiczne aerożeli organicznych i węglowych Otrzymywanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych przy zastosowaniu polimerów biodegradowalnych Właściwości powierzchniowe wodnych roztworów cieczy jonowych Opracowanie użytecznej metody wczesnego wykrywania zjawiska pęcznienia osadu czynnego z zastosowaniem technik molekularnych Zastosowanie biopolimerowych mikrokapsuł zawierających związki funkcjonalne do modyfikacji powierzchni materiałów celulozowych Rozwój trójwymiarowej dozymetrii żelowej do radioterapii Sławomir Jarosz Robert Zakrzewski Marcin Ziółek inż. Zbigniew Adamczyk Mieczysław Mąkosza Zbigniew Grzonka Bogdan Marciniec Paweł J. Kulesza Małgorzata Zimowska hab. Wojciech Grochala hab. inż. Anzej Marcinek inż. Maria Rajkiewicz inż. Robert Pełech inż. Jolanta Drabik hab. Eugeniusz Zych hab. inż. Anita Przepiórkowska Agnieszka Kaflak Daniel Waszak hab. inż. Wojciech Kazimierz Jóźwiak Krzysztof Szczubiałka hab. inż. Stanisław Gryglewicz hab. Wiesław Marek Gołębiewski Grzegorz Łapienis inż. Paulina Górska inż. Eugeniusz Milchert inż. Jerzy Walendziewski inż. Krzysztof Lubkowski Christian Jungnickel Ilona Bednarek hab. inż. Artur Bartkowiak inż. Marek Kozicki Instytut Chemii Organicznej PAN Uniwersytet Łódzki; Wydział Fizyki i Chemii Wydział Fizyki Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Instytut Chemii Organicznej PAN Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL w Piastowie Politechnika Szczecińska; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny Akademia Medyczna ; Wydział Farmaceutyczny Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny Chemii Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny Instytut Przemysłu Organicznego Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny Politechnika Szczecińska; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny Politechnika Szczecińska; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Politechnika Łódzka; Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów

18 Wytwarzanie nanowłókien celulozowych Tytuł projektu Typ projektu Kierownik projektu Jednostka Materiały elektroaktywne uzyskane na odze syntezy wybranych heksacyjanożelazianów metali przejściowych we wnętrzu matrycy polimerowej Badania układów katalitycznych zawierających kompleksy: LTiY3-nZn, gdzie L=Cp,Cp*,Y,=halogen, OR, Z=OAr, n=0,1,2,3; R=alkil Nośnikowe katalizatory postmetalocenowe zawierające ligandy typu (O, N, N, O); synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu Zastosowanie w materiałach elastomerowych tlenku cynku o rozmiarach nanometrycznych Katalizator syntezy amoniaku na bazie nanokrystalicznego kobaltu dodatkowo promotowany manganem i chromem Hybrydowe flokulanty akrylowe Wpływ budowy chemicznej bazowych olejów smarowych na ich biodegradowalność i właściwości eksploatacyjne Oddziaływania modyfikowanych polimerów naturalnych ze związkami powierzchniowo czynnymi Algorytmy rozproszone odporne na błędy Półpozycyjna determinacja gier nieskończonych Złożone problemy algorytmiczne we współczesnej informatyce teoretycznej Nowe techniki w algorytmach grafowych: algorytmy dokładne dla problemów NP-trudnych, grafy rzadkie i ich zastosowania Modele i języki dla specyfikacji przepływów danych Zaawansowane problemy teorii automatów Wyznaczanie oświetlenia globalnego z wykorzystaniem mapy fotonów Indeksowanie danych sekwencyjnych Rozproszona aproksymacja problemów optymalizacyjnych w sieciach Zaawansowane formy podpisu cyfrowego Adaptacyjne algorytmy detekcji zdarzeń w szeregach czasowych Zastosowanie zbiorów przybliżonych w procesie analizy złożonych danych medycznych Dynamika procesów równoległych na śladach nieskończonych Teoretyczne i eksperymentalne badania nad nową techniką iniekcji w chromatografii preparatywnej i przemysłowej Modelowanie efektów quasistatycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych Modelowanie procesu mikrofalowej regeneracji adsorbentu w aspekcie intensyfikacji procesu adsorpcyjnego oczyszczania gazów oraz adsorpcji reaktywnej Otrzymywanie efektywnych biokatalizatorów enzymatycznych opartych na mezostrukturalnych krzemionkowych piankach komórkowych i ich procesowe wykorzystanie Wpływ wilgotności otoczenia na właściwości reologiczne sypkich materiałów przemysłowych i roślinnych Sucha kapsulacja produktów wrażliwych w aparacie Wurstera Badanie funkcji oraz analiza regulacji ekspresji genu yxab kodującego enzym uczestniczący w syntezie egzopolisacharydu Bacillus subtilis Regulacja aktywności mitochonialnych białek rozprzęgających poprzez stopień redukcji ubichinonu Badanie funkcji i lokalizacji izoform anty-apoptotycznego białka Hax-1 w komórkach szczura Starzenie/poliploidyzacja ludzkich komórek nowotworowych HCT116 traktowanych doxorubicyną lub kurkuminą. Rola reaktywnych form tlenu, procesu acetylacji, białka p21 oraz surwiwiny Strukturalna i funkcjonalna analiza błonowych transporterów nukleotydo-cukrów jako regulatorów procesów glikozylacji w komórce inż. Piotr Kulpiński hab. Anna Lisowska-Oleksiak Wincenty Skupiński Marzena Białek inż. Marian Zaborski inż. Zofia Lendzion-Bieluń inż. Tadeusz Spychaj inż. Elżbieta Beran Maria Nowakowska hab. Damian Niwiński hab. Damian Niwiński Wojciech Rytter Łukasz Kowalik hab. Jerzy Tyszkiewicz hab. Damian Niwiński Konrad Wojciechowski inż. Tadeusz Morzy Michał Hanćkowiak Mirosław Kutyłowski inż. Jan Tadeusz Duda inż. Alicja Wakulicz-Deja hab. Wit Foryś hab. inż. Dorota Antos hab. inż. Marek Molenda inż. Robert Cherbański inż. Anzej Bolesław Jarzębski hab. inż. Ireneusz Opaliński Politechnika Łódzka; Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Uniwersytet Opolski; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny Politechnika Szczecińska; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechnika Szczecińska; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny Chemii Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Poznańska; Wydział Informatyki i Zarządzania Wydział Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Matematyki i Informatyki Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny inż. Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny Anzej Kmieć ZESPÓŁ ROBOCZY NAUK PRZYRODNICZYCH ZR-3 hab. Michał Obuchowski Akademia Medyczna w Gdańsku; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG hab. Wiesława Jarmuszkiewicz Wydział Biologii Janusz A. Siedlecki Ewa Sikora hab. Mariusz Olczak Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii

19 Polimorfizm strukturalny regionu liderowego RNA w świetle dimeryzacji genomu wirusa HIV-2 i jego dostępności dla terapii celowanej w RNA Rekombinacja i replikacja DNA w utrzymaniu i dynamice heteroplazmii w uprawnych liniach fasoli zwykłej Strukturalna i funkcjonalna analiza domen białkowych towarzyszących motywowi LisH uczestniczącemu w patogenezie chorób neurologicznych Charakterystyka funkcjonalna przezbłonowego układu redoks wybranych komórek eukariotycznych Immunolokalizacja ekspansyny 5 tytoniu (NtEXPA5) w zmikoryzowanych korzeniach tytoniu (Nicotiana tabacum L.) Analiza subkomórkowej lokalizacji, poziomu regulacji i funkcji białka AT3G17470 Arabidopsis thaliana zaangażowanego w mechanizm obronny homologiczny do bakteryjnej odpowiedzi ścisłej Identyfikacja genów cphsc70 Pharbitis nil i analiza porównawcza ich ekspresji z ekspresją cphsc70 Arabidopsis thaliana w zmiennych warunkach oświetlenia i różnych warunkach stresowych Regulacja transkrypcji trna u ożdży Saccharomyces cerevisiae Udział aneksyny A6, żelzoliny i zależnego od potencjału kanału anionowego oraz czynników niebiałkowych w procesie pierwotnej mineralizacji zachodzących w pęcherzykach macierzy pozakomórkowej Wpływ stafopainy B (SspB), zewnątrzkomórkowej proteinazy cysteinowej Staphylococcus aureus, na funkcjonowanie komórek fagocytujących ludzkiego układu immunologicznego Badania oddziaływań barwnika karotenoidowego kantaksantyny z błonami lipidowymi Charakterystyka mieszańców Allium cepa x Allium roylei Wpływ cyprofloksacyny na homeostazę wapniową i przeżywalność komórek jurkat Rola oddziaływań białko: białko w wewnątrzjąowej lokalizacji topoizomerazy I Organizacja segregosomu Streptomyces poszukiwanie białek zaangażowanych w tworzenie i lokalizację nukloproteinowych kompleksów białka ParB w grzybni S.coelicolor Mechanizm regulacji transportu jąowo-cytoplazmatycznego trna przez ligazę ubikwitynową Rsp5 u ożdży Identyfikacja nowych genów supresji nowotworowej na podstawie analizy delecji homozygotycznych wykrytych w liniach komórkowych nowotworów krtani Rola mtor-s6k w procesie autofagii indukowanym w komórkach nowotworowych przez sulforafan Wpływ białek opiekuńczych systemu RAC-Ssb na poziom komórkowy i aktywność in vivo białek niestabilnych termicznie u ożdży Saccharomyces cerevisiae Rola oksygenazy hemowej-1 w komórkach progenitorowych śródbłonka: znaczenie dla procesu gojenia ran Ryszard W. Adamiak Magdalena Wołoszyńska Filip Jeleń Grzegorz Bartosz Władysław Golinowski Justyna Prusińska Karol Stawski Magdalena Boguta Sławomir Pikuła Jan Potempa Agnieszka Sujak hab. Adela Adamus Jerzy Duszyński Krzysztof Staroń Dagmara Jakimowicz Teresa Żołądek Maciej Giefing Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Rolnictwa i Biologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Akademia Rolnicza w Lublinie; Wydział Inżynierii Produkcji Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Ogrodniczy Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Anna Herman-Antosiewicz Biotechnologii AMG i UG hab. Ryszard Korona hab. Józef Dulak Biologii i Nauk o Ziemi Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Wpływ ß1-6 rozgałęzionych i przedzielonych N-glikanów na oddziaływania komórek czerniaka złośliwego identyfikacja i analiza funkcji białek adhezyjnych o profilu glikozylacji zmodyfikowanym w wyniku transfekcji komórek genami glikozyl Anna Lityńska Biologii i Nauk o Ziemi Peroksydacja kardiolipiny: udział w apoptotycz nej odpowiedzi komórek na stres oksydacyjny hab. Witold Korytowski Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Analiza struktury regionu genomu Lupinus angustifolius zawierającego gen odporności na antraknozę Bogdan Wolko Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Identyfikacja genów uczestniczących w przekazywaniu sygnału i syntezie brasinosteroidów u Hordeum vulgare z wykorzystaniem mutantów półkarłowych Mirosław Małuszyński Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Rola i mechanizm działania białka p66shc w czasie stresu oksydacyjnego Mariusz Roman Więckowski Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN Biosynteza izoenzymów aminotransferazy asparaginianowej u przenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) Anzej Paszkowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Rolnictwa i Biologii Znaczenie procesów naprawy DNA i polimorfizmów genów: OGG1, MUTYH, RAD51, XPD, XRCC1 i XRCC3 dla diagnostyki i terapii nowotworów głowy i szyi hab. Ireneusz Majsterek Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Klasyfikacja ewolucyjna, strukturalna i funkcjonalna metylotransferaz hab. Janusz M. Bujnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Nowa metoda oceny globalnej wiarygodności i lokalnej poprawności modeli struktury białek hab. Janusz M. Bujnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

20 Zbadanie mechanizmów regulacji ekspresji kalmyryny 2, nowego białka EF-hand wiążącego Ca2+,oraz wyjaśnienie jej roli w transdukcji sygnałów Ca2+ w fizjologii i śmierci komórek nerwowych Mechanizm działania niekodujących RNA w kontroli translacji jako potencjalny cel nowych terapii antybakteryjnych Udział maturazy proteasomu Ump1p w kontroli stabilności genomu mitochonialnego Saccharomyces cerevisiae Strukturalne podstawy funkcjonowania kompleksu Mikroprocesora w biogenezie mikrorna Udział transporterów ABC w oddziaływaniach pomiędzy rośliną motylkowatą Medicago truncatula a symbiotycznymi bakteriami asymilującymi azot atmosferyczny Badania cytogenetyczne i molekularne nad strukturą kompleksów Rennera w rodzaju Rhoeo (Commelinaceae) Molekularna analiza interakcji białek partycyjnych Delta i Omega ze streptokokowego plazmidu psm19035 Mechanizm i skutki procesu wyciszania genu Rps10 u Arabidopsis thaliana Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna kompleksów tworzonych przez prohibityny w mitochoniach Arabidopsis thaliana Analiza właściwości molekularnych kompleksów białkowych TRF1, TRF2 z telomerowym DNA i ich ocena jako potencjalnych celów molekularnych w chemoterapii przeciwnowotworowej Genetyczne i epigenetyczne zmiany w diploidalnych i poliploidalnych genomach Brassica Ocena poziomu wyciszenia genów fls i dfr indukowanych przez Globodera rostochiensis w transgenicznych roślinach pomidora Wykorzystanie bakterii mlekowych jako bioreaktorów do syntezy neuropeptydów i wywoływania tolerancji pokarmowej u szczurów z EAE Czynniki warunkujące ekspresję i aktywność chlorofilazy Opracowanie metody wykrywania i identyfikacji toksycznych i nietoksycznych cyanobakterii w próbach środowiskowych za pomocą markerów molekularnych Metagenomiczne poszukiwanie nowych leków przeciwbakteryjnych w populacjach bakteriofagów Sonda fluorescencyjna do badania włókien kolagenowych w żywych tkankach metodami mikroskopii konfokalnej Opracowanie podstaw metodycznych otrzymywania oraz wykorzystania w biotechnologii roślin haploidalnych embriogenicznych kultur zawiesinowych ogórka Analiza funkcjonalna wybranych genów kodujących białka zewnątrzkomórkowe Arabidopsis thaliana N-terminalne domeny receptorów jąowych EcR i Usp nowe cele specyficznych regulatorów ekspresji genów Wpływ białka SN1 ziemniaka na podniesienie niespecyficznej odporności marchwi na porażenie przez patogeny Potencje rozwojowe zygot myszy po selektywnej enukleacji i wprowadzeniu jąder PKZ i komórek somatycznych Oddziaływanie terminalnego białka wirusa Y ziemniaka, VPg, ze składnikami komórek gospodarza Wykorzystanie nowych metod ewolucji sterowanej do modyfikacji specyficzności substratowej endonukleazy restrykcyjnej Bsp6I Ukierunkowana na ekspresję genów nowa metoda leczenia genetycznie uwarunkowanych lizosomalnych chorób spichrzeniowych badania na modelach komórkowych Jednoetapowa estryfikacja i amidacja grupy karboksylowej przy końcu-c rekombinowanych białek i peptydów w trakcie odcinania etykiety powinowactwa metodą zależną od jonów niklowych Wpływ semisyntetycznych pochodnych lipidów fenolowych na aktywność wybranych białek błonowych Funkcja, mechanizm działania i biosynteza lipidowych antyutleniaczy roślinnych Zidentyfikowanie i sklonowanie w ożdżach Saccharomyces cerevisiae genu kodującego trna rozpoznające kodon GCG dla alaniny Struktura genetyczna populacji jelenia (Cervus elaphus) w puszczach północno-wschodniej Polski Rewizja afrotropikalnych rodzajów żółwinkowatych (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae) Sieci perineuronalne w plastyczności kory mózgowej hab. Urszula Wojda Mikołaj Olejniczak Zygmunt Cieśla Włodzimierz Krzyżosiak Michał Jasiński Hieronim Golczyk hab. Grażyna Jagura-Burdzy Hanna Jańska Hanna Jańska inż. Maciej Bagiński Jolanta Małuszyńska Katarzyna Niemirowicz-Szczytt hab. Jacek Bardowski Leszek Fiedor Ewa Łojkowska Marcin Łoś hab. Jerzy Dobrucki hab. Wojciech Burza Przemysław Wojtaszek inż. Anzej Ożyhar inż. Rafał Barański Jacek Anzej Modliński hab. Jadwiga Chroboczek hab. Janusz M. Bujnicki Grzegorz Węgrzyn hab. Wojciech Bal Arkadiusz Kozubek hab. Jerzy Kruk Krzysztof Flis Bogumiła Jęzejewska Jerzy A. Lis Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Poznaniu Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii AMG i UG Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Wydział Biologii Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Ogrodniczy Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży Uniwersytet Opolski; Wydział Przyrodniczo- Techniczny Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Jolanta Skangiel-Kramska Nenckiego PAN

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ ----- -:::J -- DPPI-WIT.4056.16.2016.AMO Warszawa, 30 września 2016 r. Szanowni Państwo Kuratorzy, (wg rozdzielnika) w związku z pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych LISTA 8 BEZPŁATNYCH MIEJSC DLA OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ OFEROWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W ROKU AKADEMICKIM 04/05 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Filozofia Historia Politologia

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz Europejska polityka regionalna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy. Kraków, maja 2017 roku

Konferencja. Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy. Kraków, maja 2017 roku Konferencja Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy Kraków, 29-30 maja 2017 roku Organizatorzy konferencji: Instytut Europeistyki UJ, Instytut Filozofii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD SOCJOLOGII Program Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO. Anna Rybark JĘZYK POLSKI.

DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO. Anna Rybark JĘZYK POLSKI. DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO Anna Rybark JĘZYK POLSKI Jolanta Matkowska Anna Bartkiewicz-Lecko Kamilla Kulbaka JĘZYK ANGIELSKI Bożena Ferens

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo