John Michell Londyn, wrzesień 1990

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "John Michell Londyn, wrzesień 1990"

Transkrypt

1 Serena Roney-Dougal pisze: śyjemy w czasach zamętu i dezorientacji. UwaŜa jednak, Ŝe nasze czasy wyjątkowo ekscytujące za sprawą znaków i objawień oraz zmian w przyrodzie i w ludzkiej mentalności, które prowadzą ku jakiejś dramatycznej kulminacji. Wiele wskazuje na to, Ŝe jesteśmy świadkami gwałtownych przekształceń. Jednym z pierwszych znaków ostrzegawczych było proroctwo Carla Gustava Junga, który w ksiąŝce poświęconej latającym talerzom* zasugerował, Ŝe pojawianie się dziwnych obiektów na niebie to zapowiedź radykalnych zmian w zbiorowej psychice. Jako jeden z niewielu współczesnych mu naukowców powaŝnie analizował dawne kroniki pod kątem zmian epok astrologicznych zbiegających się z okresami przejściowymi sygnalizowanymi przez niezwykłe znaki i zdarzenia. Zwracał uwagę, Ŝe era Ryb, przypadająca na epokę chrześcijaństwa, poprzedza erę Wodnika. UwaŜał, Ŝe musimy się przygotować na pojawienie się iŝ nowych, niewytłumaczalnych zjawisk i martwił się, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Rzadko zdarza się, by słowa badacza tak powszechnie i szybko znalazły potwierdzenie w faktach. Od czasów Junga atmosfera intelektualna i sposób myślenia bardzo się zmieniły. Nauka empiryczna straciła swoją pozycję, poniewaŝ nie była zdolna wyjaśnić wielu zjawisk. Współcześni fizycy reprezentują zupełnie inny pogląd na świat i zakładają, Ŝe jest on dynamicznym, liczbowo uporządkowanym, nieprzewidywalnym organizmem. Fizycy powracający do tradycyjnego, pitagorejskiego systemu kosmologii wywołali ponowne zainteresowanie dawnymi dziedzinami nauki astrologią, geomancją, a nawet alchemią oraz duchowymi aspektami egzystencji. Takie podejście byłoby nie do pomyślenia jeszcze 30 lat temu, co zapewne wielu z nas pamięta. Bez wątpienia wzbudziłoby wtedy ostry sprzeciw, tymczasem jak się przekonamy w trakcie lektury tej ksiąŝki w sposób niedostrzegalny, lecz trwały przeniknęło do naszej świadomości. Najwyraźniej taka była spontaniczna reakcja na czas i sytuację, w jakiej znalazł się świat. Od lat 60. zaczęto troszczyć się o środowisko naturalne i właśnie wtedy odrzucono materialistyczne pojmowanie rzeczywistości, uznano je bowiem za jedną z przyczyn ekologicznego kryzysu. Zaczął się formować zupełnie nowy światopogląd, opisany w tej ksiąŝce. Nie płynie on z mądrości wielkich myślicieli, nie jest teŝ nowym tworem ludzkiego umysłu. Światopogląd, o którym tu mowa, stanowi wrodzony, naturalny element człowieczeństwa. Jego główną cechą jest stawianie na pierwszym miejscu duchowości i boskości. Jest tradycyjnym postrzeganiem wszechświata jako Ŝywego organizmu, dzieła boŝego, którego nieodłączną częścią ludzie i inne stworzenia. Taki światopogląd jest równie stary jak ludzkość, dominował w umysłowości poprzednich epok, a do dziś przetrwał w tradycyjnych społecznościach plemiennych. Dopiero niedawno, zwłaszcza za sprawą zachodniego systemu edukacji, został wyparty przez jednowymiarowy, materialistyczny obraz świata sugerowany przez współczesną naukę. juŝ Widać jednak, Ŝe ten sztuczny, ukształtowany przez człowieka eksperymentalny sposób percepcji jest nieadekwatny do rzeczywistości i ma wiele wad. Wydaje się teŝ, Ŝe ludzie próbują od niego odejść i znaleźć metodę, która pozwoli lepiej poznawać świat i jego rozmaite aspekty. Ta reakcja przybiera na sile, zapowiadając rewolucyjne przemiany świadomości. Oznaki nadejścia nowego światopoglądu widać niemal na kaŝdym kroku powierzchowne w świecie polityki i ekonomii, ale znacznie głębsze w sferze ducha, gdzie ludzka natura buntuje się przeciwko ograniczeniom narzuconym przez sztuczne konwencje empiryzmu. Ci, którzy lubią iŝ analogie militarne, mogą postrzegać świat jako pole walki, gdzie po jednej stronie stają wszelkie izmy z materializmem, kapitalizmem i szowinizmem na czele, po drugiej zaś odwaŝni zwolennicy odnowy mistycyzmu, partie zielonych, członkowie stowarzyszeń na rzecz ochrony Matki Natury. Jedną z zalet tej ksiąŝki jest to, wznosi się ona ponad taką rywalizację i unika banalnych polemik. Jej głównym celem jest godzenie przeciwieństw. Spotkanie nauki z mistyką jest nieuniknione, poniewaŝ te dziedziny reprezentują dwa aspekty natury dzień i noc, światło i cień, niebo i piekło, rozum i wyobraźnię które we współczesnej umysłowości zostały brutalnie rozdzielone. Proces ich ponownego łączenia jest aktem uzdrawiania, który najpierw przebiega na poziomie duchowym. Pierwszym jego przejawem jest uznanie duchowości za pierwiastek jednoczący rzeczywistość w nas i wokół nas. Akt ten polega na ponownym uznaniu świętości wszystkich rzeczy i uświadomieniu sobie, Ŝe obiecany przez Boga raj na ziemi moŝe stać się faktem, jeśli tylko będziemy gotowi ten dar przyjąć.

2 Serena uświadamia nam, Ŝe wcale nie musimy walczyć i spierać się, poniewaŝ i tak wszystko pójdzie właściwą drogą. Zmiany światopoglądowe nastąpią w swoim czasie i miejscu według określonego porządku. Powinniśmy sobie tylko zdawać sprawę z tych procesów, starać się im nie przeszkadzać i przyjąć je jak rzecz naturalną. John Michell Londyn, wrzesień 1990

3 Na początek kilka słów wyjaśnienia. Moje rozwaŝania mają charakter spekulatywny, oparte na solidnej wiedzy naukowej, lecz jednocześnie odwołują się do intuicji, opinii i odczuć funkcjonujących w sferze powszechnych wyobraŝeń. UwaŜam, Ŝe idee współgrające z tymi wyobraŝeniami warte wnikliwej analizy, poniewaŝ odgrywają główną rolę w ewolucji społecznej, w rozwoju duchowym i tym, co nazywamy zdolnościami parapsychicznymi. Sądzę, Ŝe niektóre z przedstawionych tu hipotez wywołają oburzenie ludzi nauki. Sama zresztą uwaŝam, Ŝe spekulacje te wciąŝ znajdują się we wczesnym stadium przemyśleń i przyznaję, Ŝe nie wszystko jest dla mnie jasne i zrozumiałe. Gdyby to ode mnie zaleŝało, poczekałabym z publikacją tej ksiąŝki jeszcze 10 lat, co dałoby mi czas na głębsze badania, przemyślenia i zapoznanie się z szerszym zakresem literatury. Poproszono mnie jednak o napisanie takiej ksiąŝki teraz, dlatego przedstawiam to, co obecnie jest dla mnie najbardziej intrygujące i inspirujące, oraz omawiam rezultaty moich 10-letnich badań. Wszystko, co tu opisałam, pasjonowało mnie i oddziaływało na wyobraźnię, mam więc nadzieję, Ŝe takie same odczucia ksiąŝka ta obudzi u czytelników. Zetknięcie nauki z magią jest częścią procesów ewolucyjnych, jednym z etapów rozwoju świadomości czy tego chcemy, czy nie, czy przyjmujemy to do wiadomości, czy teŝ nie. Zawsze myślałam logicznie i miałam zdolności analityczne, dlatego juŝ w czasach szkolnych interesowałam się nauką, a potem studiowałam anatomię i biochemię w nadziei, Ŝe zostanę psychiatrą. I wtedy aresztowano mnie za palenie haszyszu. Musiałam więc zrezygnować z tych planów i pojechałam do Londynu, gdzie wstąpiłam na psychologię, poniewaŝ najbardziej fascynował mnie umysł i jego funkcje. Podczas studiów prowadziłam podwójne Ŝycie. Chodziłam na wykłady i ćwiczenia, lecz jednocześnie byłam uczestniczką swego rodzaju subkultury lat 70. i mieszkałam w komunie mieszczącej się w Chalk Farm Park, gdzie powstała pierwsza spółdzielnia filmowa. Tam teŝ narodziły się pierwsze uliczne teatry w rodzaju Action Space, pierwsze sklepy ze zdrową Ŝywnością, mieszkali tam producenci bębnów, pontonów, muzycy, poeci, powstawały wydawnictwa anarchistyczne krótko mówiąc, było to skupisko wszelkich przejawów tych nieprawdopodobnie twórczych czasów. Moją edukację uzupełniały muzyka, ksiąŝki, narkotyki i ludzie. Czytałam od deski do deski kolejne tomy opowieści o don Juanie Carlosa Castanedy 1 oraz Białą boginię2 Gravesa, która ukazała się w 1971 roku. Nie rozumiałam ani słowa, ale z czasem okazało się, Ŝe treść tych ksiąŝek głęboko wniknęła w mój umysł. Tymczasem akademicka psychlogia była martwa jak ptak dodo, no bo któŝ chciałby kaleczyć, torturować i zabijać szczury, kiedy jego dusza przechodziła tak gwałtowną transformację? Kiedy byłam drugim roku, jeden z absolwentów zorganizował dwa wykłady z parapsychologii. Odetchnęłam z ulgą, bo wreszcie ktoś zaczął mówić o wyŝszych funkcjach wspaniałego ludzkiego umysłu. Wreszcie coś naprawdę mnie wciągnęło. Byłam zafascynowana, Ŝyłam jak w hipnotycznym trasie, w świecie czarów i magii. Miałam niebywałe szczęście. Na uniwersytecie był wspaniały nauczyciel, profesor Norman Dixon, pionier badań percepcji podprogowej, który zgodził się, abym pod jego kierunkiem studiowała parapsychologię właśnie z tego punktu widzenia. Chodzi tu o taki typ percepcji, dzięki której dostrzegamy to, czego świadomie sobie nie uzmysławiamy. Kiedy na przykład zegar tyka cały czas, zauwaŝamy to dopiero, kiedy stanie. Percepcja podprogowa polega mniej więcej na takim samym mechanizmie jak zdolności mediumiczne. Szczęśliwym zrządzeniem losu rozpoczęłam więc badania w interesującej mnie dziedzinie pod kierunkiem największego specjalisty w dziedzinie percepcji podprogowej. Szczęście nadal mi dopisywało. Na mojej dłoni linia losu jest bardzo wyraźnie zaznaczona i zdaje się, Ŝe Ŝycie potwierdza tradycyjną interpretację. Szczęście i pech odgrywały w nim waŝną rolę, a to juŝ jest dziełem przeznaczenia, czyli losu. Prawdopodobnie byłam pierwszą osobą, która przed ukończeniem studiów na Uniwersytecie Londyńskim zajmowała się parapsychologią. Przyznam szczerze, Ŝe odczuwałam dreszcz emocji, jako Ŝe dziedzina ta nie była oficjalnie uznawana za naukę, tymczasem ja tkwiłam w niej po uszy, naraŝając się na wyklęcie przez całe akademickie środowisko. Nie mogłam jednak oprzeć się pokusie badania umysłowości człowieka w całej jej chwale i potędze. Uciekłam więc od szczurów. Trzy lata później rozpoczęłam parapsychologiczne studia podyplomowe na wydziale psychologii w City University w Londynie. Ktoś ją zaproponował mi przygotowanie referatu na konferencję. Organizowali co

4 roku ludzie prowadzący zaawansowane badania w dziedzinie parapsychologii. Jako studentka pierwszego roku nie mogłam pochwalić się duŝym dorobkiem, miałam jednak pewne koncepcje, nad którymi wówczas pracowałam i które zaakceptowano. Kupiono mi bilet na samolot i wkrótce poleciałam do Ameryki, gdzie spotkałam czołowych uczonych w dziedzinie parapsychologii. Zostałam przyjęta do stowarzyszenia i wracałam do kraju jak uskrzydlona. Nie wierzyłam własnemu szczęściu. Przyjęto mnie z uznaniem, a przecieŝ nie przeprowadziłam jeszcze nawet najprostszych badań. Tak naprawdę nie wiedziałam, co powinnam robić: nie było nikogo, kto by mi udzielił wskazówek, ale uczyłam się sama. Na drugim roku rozpoczęłam mój najwaŝniejszy projekt ten, który przedstawiłam na konferencji. Pomagali mi przyjaciele mieszkający na tej samej ulicy co ja, w Kennington Park. Niektórzy pracowali ze mną przez całe trzy lata, byli zatem wprowadzeni w temat. Jeden z nich powiedział mi kiedyś po zajęciach, Ŝe to, co robię, jest w zasadzie rytuałem. Nigdy tego nie zapomnę, tak mnie to zaskoczyło. Nie miałam zielonego pojęcia o magii i nigdy nie dostrzegałam jej w nauce. Im dłuŝej jednak analizowałam to stwierdzenie, tym wydawało mi się prawdziwsze. Z tym wyjątkiem, Ŝe podczas rytuału przywódca jest zwykle mądrzejszy niŝ pozostali uczestnicy, a ja byłam tylko koordynatorem spełniającym w jakimś sensie funkcję przywódcy, ale kompletnym ignorantem. Mniej więcej w tym samym czasie Julian Isaacs, którego juŝ znałam i który takŝe interesował się parapsychologią, został poproszony o wygłoszenie wykładu na konferencji okultystycznej. Nie miał na to ochoty, zwrócił się więc do mnie, bym wystąpiła zamiast niego. Byłam uszczęśliwiona moŝliwością mówienia o parapsychologii przed audytorium składającym się z okultystów. Wtedy właśnie w moim umyśle nauka połączyła się w jedno z magią. Po tym wystąpieniu przyszły następne, a wkrótce zaczęłam pisywać do rozmaitych periodyków wydawanych przez okultystów, opracowałam teŝ ankiety, które rozdawałam na konferencjach, po czym coraz więcej czasu zaczęłam poświęcać badaniu świata magii. Na początku nie były to powaŝne studia, czytałam jedynie ksiąŝki i rozmawiałam z ludźmi interesującymi się tą dziedziną kultury, lecz z czasem zaczęłam rozumieć istotę magii. Na trzecim roku przeŝyłam wstrząs, stwierdziłam bowiem, Ŝe niektórzy moi współpracownicy podczas eksperymentów zdobywali informacje w taki sam sposób, w jaki robi się to pośrednictwem percepcji podprogowej. Uznałam, Ŝe to bardzo interesujące odkrycie, lecz moja promotorka oraz dziekan wydziału nie podzielali mego entuzjazmu, poniewaŝ ich zdaniem nie istniało coś takiego jak zjawiska mediumiczne. Promotorka powiedziała, Ŝe nie Ŝyczy sobie, bym była jej studentką, dziekan zaś kazał mi poszukać sobie innego opiekuna. Nikt z wydziału nie chciał jednak podjąć iŝ współpracy ze mną, wiedząc, jestem niemile widziana przez samego dziekana. Musiałam więc zwrócić się gdzie indziej. Promotora znalazłam na innym uniwersytecie, ale to oznaczało, Ŝe powinnam zacząć wszystko od początku, co przekładało się na trzy dodatkowe lata badań. W tym czasie przeniosłam się z Londynu do Glastonbury, nie chciałam bowiem, aby moja córka uczęszczała do miejskiej szkoły. Po przeprowadzce wzięłam się za usystematyzowanie wyników badań przeprowadzonych w Londynie. Mój nowy promotor okazał wyrozumiałość tę i dał mi sporo czasu na pracę. W Glastonbury moje zainteresowanie magią wprowadziło mnie w dwie zupełnie róŝne dziedziny zagadki Ziemi i psychozę. Najpierw z ksiąŝki Johna Michella The Flying Saucer Vision (Wizja latającego talerza) 3 dowiedziałam się Ŝyć o istnieniu staroŝytnych szlaków, zwanych ley-lines, i o magicznych właściwościach tych miejsc. Poznałam kilka osób z Dragon Project, które zajmowały się badaniem rozmaitych aspektów ziemskiej energii i Rollright Stones w Oxfordshire. W dodatku sama mieszkałam w Glastonbury centrum mistycznej, magicznej energii. Dowiedziałam się, co znaczy w miejscu mocy: zauwaŝyłam, Ŝe nasilają się tam wszelkie wady charakteru i dawne napięcia. Traumatyczne przeŝycia z pierwszych trzech lat w Glastonbury nauczyły mnie więcej o ciemnej stronie duszy, czarnej magii i nawiedzeniu niŝ wszystkie ksiąŝki z zakresu psychologii i magii, jakie przeczytałam. Dopiero teraz potrafię z jasnym umysłem analizować te chwile. Zdałam sobie teŝ sprawę z magii naszych czasów i kultury odradzania się pogaństwa. UŜywając tego określenia (lepsze nie przychodzi mi do głowy), mam na myśli grupę ludzi rozumiejących procesy zachodzące w Ziemi i dostrzegających sens dawnych uroczystości na cześć Słońca i KsięŜyca. Ludzie ci kultywują te obyczaje pieśniami, tańcem i rytuałami oraz zmieniają styl Ŝycia tak, by nie krzywdzić rodzimej planety. Społeczeństwo jako całość zapomniało juŝ o dawnych obyczajach i magicznej wiedzy w takiej postaci, w jakiej

5 ją postrzegali Aleister Crowley, Golden Dawn, róŝokrzyŝowcy czy Dion Fortune. Uświadamiamy sobie natomiast fazy KsięŜyca, zmiany pór roku, poznajemy zioła, święte dni w roku wyznaczone przez kalendarz - celtycki i tworzymy własne rytuały. Rozwijamy się duchowo bez pomocy religii czy okultyzmu. To właśnie mam na myśli, mówiąc o magii. Tak rozumiem magię w codziennym Ŝyciu. Ziemia ulega przemianom, a my odczuwamy, je dzięki przebudzeniu się nowej świadomości, która ma więcej wspólnego z filozofią mistyków wszystkich epok i narodów niŝ z jakimkolwiek konkretnym systemem myślowym. Narodziny ruchu feministycznego to wszakŝe nic innego, jak powtórka z historii. W naszej świadomości odŝywają echa starodawnych kultur matriarchalnych, religii pogańskich na tych ziemiach, a takŝe wierzenia ludów neolitu, które wznosiły kamienne kręgi, kurhany i kopce. Im wyŝej rosną gałęzie naszej cywilizacji, tym głębiej sięgają jej korzenie. Nie wystarczy nam juŝ powrót do stosunkowo niedawnej tradycji, pragniemy cofnąć się jeszcze dalej, do czasów sprzed epoki Ŝelaza, do kultur, które zaznaczyły krajobraz ogromnymi megalitami i ziemnymi wałami. Widzimy, Ŝe magiczne myślenie naszych przodków czerpało inspirację z samej Ziemi i jej miejsc mocy. My takŝe musimy pogodzić nasze działania z rytmem Wielkiej Matki, jeśli chcemy zapobiec jej śmierci. Ta nowa magia leŝy u podstaw ruchu zielonych. Zdaję sobie sprawę, Ŝe uŝywam słów, które mogą wydawać się niezrozumiałe i niejednoznaczne, takich jak zdolności paranormalne, percepcja podprogowa, magia czy pogaństwo. Nawet jeśli teraz nie bardzo rozumiecie, co mam na myśli, zapewniam, Ŝe wyjaśnię wszystko w dalszej części tej ksiąŝki. Przede wszystkim omówię w niej pewne aspekty parapsychologii, które do badań zjawiska magii wykorzystują metody naukowe. W parapsychologii wyraźnie widać granicę między nauką a magią. Chciałbym wykazać, jak bardzo filozofia leŝąca u podstaw fizyki kwantowej jest pokrewna pogańskiemu światopoglądowi, który zaczyna obecnie dochodzić do głosu. Dowiodę, Ŝe techniki prowadzonych przeze mnie badań szyszynki pokrywają się z jednej strony ze staroŝytną nauką Wschodu o czakramach i trzecim oku, z drugiej zaś z nowoczesną zachodnią neurochemią. Postaram się wykazać powiązania tych dziedzin z zagadkami Ziemi, wiarą tą w niematerialne byty oraz współczesnymi poglądami na pogaństwo i czary. Uwielbiam układanki, a zajmuję się juŝ od 15 lat. Czasem mam wraŝenie, Ŝe jak tkaczka łączę wiele nici w jednolity kobierzec. Wzór, jaki wyłania się przed moimi oczami, jest skomplikowany i piękny. Mam nadzieję, Ŝe czytelnikom spodoba się podróŝ ścieŝkami, które od lat wydeptuję własnymi stopami.

6 P arapsychologia bada następujące zjawiska: 1. Telepatię bezpośrednią komunikację między jednym umysłem a drugim 2. Jasnowidztwo uzyskiwanie informacji na przykład o zaginionych obiektach, o których nikt inny nic nie wie 3. Prekognicję wiedzę o czymś, co się jeszcze nie zdarzyło 4. Psychokinezę wpływanie na ruch przedmiotów siłą umysłu To najwaŝniejsze zjawiska wielu zdarzeń zachodzących samoistnie u sporej liczby ludzi i to znacznie częściej, niŝ się powszechnie dzi. Najnowsze badania 1 wykazały, Ŝe ponad 50% mieszkańców Ziemi przynajmniej raz w Ŝyciu, a często wielokrotnie, miało doświadczenie parapsychologiczne albo przeŝyło coś, czego nie sposób racjonalnie wyjaśnić. Do najczęstszych zjawisk zalicza się widzenie ducha, sny, które zapowiadają wydarzenia najbliŝszych dni, mówienie o kimś, kogo nie widziało się od wielu lat, a kto nagle dzwoni lub nieoczekiwanie pojawia się w domu, oraz przeczucia, czyli intuicję. Wszystkie te zdarzenia naleŝą do zjawisk parapsychicznych, stosuję więc to określenie w odniesieniu do podobnych doświadczeń. Niekiedy teŝ nazywam je zjawiskami psi lub mediumicznymi. Terminy te powszechnie uŝywane w parapsychologii, ja natomiast bardzo je lubię, poniewaŝ mają wiele warstw znaczeniowych i zastosowań. Po pierwsze, psi to 23. litera greckiego alfabetu oraz pierwsza sylaba w słowach takich jak psyche (umysł, dusza), psychika i psychologia (badanie umysłu). Po drugie, w fizyce kwantowej oznacza ukryte zmienne związane z załamaniem się funkcji fali. Nie zamierzam wyjaśniać dokładnie, co to znaczy, wspomnę iŝ tylko, Ŝe nikt nie ma pojęcia, czym te ukryte zmienne, choć niektórzy fizycy podejrzewają, moŝe być to wola i świadomość. Po trzecie, litera ta pojawia się w runicznych alfabetach skandynawskich jako symbol ochrony medialnej. Co za zbieg okoliczności! Po czwarte, trójzęby Neptuna i Boadicei* mają ten sam kształt co psi. Krótka historia parapsychologii Zjawiska parapsychiczne odgrywają część waŝną rolę w dziejach ludzkości od czasów historii pisanej, a być moŝe od znacznie wcześniejszych epok. Cywilizacje Babilonu, Chin, Egiptu, Rzymu, Grecji i Celtów uznawały zjawiska mediumiczne i duchowe za codziennego Ŝycia, a prorocy, wyrocznie, jasnowidze, wróŝbici i astrologowie nie tylko byli do dyspozycji na bazarach, lecz doradzali królom, cesarzom i władcom 2. Współczesny sceptycyzm dotyczący zjawisk parapsychicznych, jaki demonstrują niektórzy ludzie nauki i mieszkańcy miast (mieszkańców wsi dotyczy to w znacznie mniejszym stopniu), jest czymś wyjątkowym w historii ludzkości. Dopiero od 200 lat kultury europejska i amerykańska kwestionują istnienie tych zjawisk. Główne przyczyny tego stanu rzeczy postaram się przeanalizować dalej. Faktem jest, Ŝe fala zwątpienia zbiegła się z gwałtownym rozwojem edukacji opartej naukowych i technicznych podstawach, a takŝe z ateizacją rosnącą społeczeństwa. Kiedy zaś odrzucono duchowe aspekty ludzkiej natury, zjawiska psi, zawsze uznawane za przejaw duchowości, takŝe przestano traktować powaŝnie. Epoka wiktoriańska Ugruntowujący się w XVIII i XIX wieku światopogląd materialistyczny skłonił niektórych naukowców z Cambridge do załoŝenia Society for Psychical Research (Towarzystwa Badań Paranormalnych). Dzięki tej instytucji przeprowadzono szeroko zakrojoną analizę tysięcy przypadków pojawiania się duchów, nawiedzeń i poltergeistów. Zapoczątkowano równieŝ badania osób o zdolnościach mediumicznych, na których punkcie zwariowała chrześcijańska sekta spirytystów i którzy stanowili atrakcję wiktoriańskich salonów. Uczeni - z Towarzystwa mieli nadzieję, Ŝe dowiodą w ten sposób istnienia Ŝycia po śmierci, a dzięki temu powstrzymają narastające w ówczesnym społeczeństwie tendencje ateistyczne i materialistyczne. Ich szczytowa fala przetoczyła się przez świat w latach 50. XX wieku, obecnie obserwujemy jej spadek. Wyniki tych badań wzbudzały wątpliwości, gdyŝ poddano im wielu oszustów i szarlatanów. Trudno jednak

7 zaprzeczyć, Ŝe zgromadzono równieŝ ją mnóstwo dowodów potwierdzających istnienie zjawisk paranormalnych. Jednym z rezultatów było odkrycie podświadomości, czyli umysłu podprogowego, jak wówczas nazywano. Większość czytelników słyszała zapewne o Freudzie i Jungu oraz o ich badaniach róŝnych stanów umysłu głównie za pomocą część psychoanalizy. Mało kto jednak wie, Ŝe ich pionierska praca stanowiła zakrojonych na szerszą skalę eksperymentów i Ŝe obaj świadomie ulegli inspiracji zjawiskami parapsychicznymi, dokonując zresztą pewnych odkryć i w tej dziedzinie. Analizy stanów podświadomych zapoczątkowane przez dwóch wielkich uczonych zaowocowały wieloma technikami samorozwoju stosowanymi w naszych czasach W 1930 roku fascynacja zdolnościami mediumicznymi nieco przygasła, coraz więcej naukowców zaczęło przeprowadzać eksperymenty w dziedzinie telepatii, jasnowidztwa i prekognicji. PrzewaŜnie polegały one na tym, Ŝe jedna osoba rysowała proste symbole w jednym pomieszczeniu, druga zaś próbowała kopiować rysunek w drugim. Przełomowe znaczenie miało specjalne laboratorium zorganizowane w Ameryce przy wydziale psychologii przez J.B. Rhine a. To ten człowiek przeobraził badania zjawisk paranormalnych w parapsychologię i jemu zawdzięczamy termin ESP (Etrasensory Perception percepcja pozazmysłowa). On teŝ pięć wprowadził techniki statystycznego badania zjawisk paranormalnych 3. Przy pomocy kolegów psychologów opracował on zestaw kart zwanych kartami Zenera, w których symboli pojawiało się pięciokrotnie w zestawie liczącym 25 kart. Za ich pomocą Rhine przeprowadził tysiące prób domyślania się. Uczestnicy eksperymentu mieli zgadywać, na którą kartę właśnie patrzy badacz albo która karta znajduje się bądź na wierzchu nietkniętego zestawu, teŝ będą jak uszeregowane karty w zestawie następnego dnia lub za tydzień. Te dokładnie zaplanowane i kontrolowane badania analizowano potem pod względem statystycznym. Okazało się, Ŝe uczestnicy wybierali właściwe karty znacznie częściej, niŝ moŝna by się spodziewać, stosując rachunek prawdopodobieństwa. Niekiedy wyniki były tak zaskakujące, Ŝe sceptycy mogli oskarŝać Rhine a o oszustwo. PoniewaŜ doświadczenia te zostały wielokrotnie powtórzone przez innych badaczy, trzeba by uznać, Ŝe istnieje jakiś spisek oszustów. Wytaczanie takich oskarŝeń nie ma nic wspólnego z naukową rzetelnością. Nie moŝna podwaŝać moralności i etyki naukowca tylko dlatego, Ŝe wyniki jego badań komuś się nie podobają. Od 1950 do dziś Od lat 50. prowadzi się o wiele więcej róŝnorodnych badań. MoŜna juŝ na przykład parapsychologię studiować tę tą na uniwersyteckich studiach podyplomowych, a statystyki dowodzą, Ŝe większość ludzi akceptuje istnienie zjawisk parapsychicznych. W ostatnim okresie starano się nie tyle udowodnić ich realność, ile raczej zrozumieć, jak i dlaczego drogą uzyskujemy informacje i poznajemy zdarzenia. Analizując kwestię, opieram się na wielu badaniach i eksperymentach w dziedzinach, które dla uproszczenia dzielę na dwie grupy: 1. Psi receptywne: telepatia, jasnowidzenie i prekognicja 2. Psi aktywne: dominacja umysłu nad materią, na przykład uzdrawianie i psychokineza Psi receptywne Większość tą z nas, mówiąc o percepcji, przede wszystkim ma na myśli wzrok, słuch, zmysł powonienia, smaku i dotyku. KaŜdy z tych zmysłów ma jednak swój odpowiednik w sferze parapsychicznej. RóŜnica jest taka, Ŝe percepcja tego rodzaju nie jest ograniczona ani czasem, ani przestrzenią, a zdobyta drogą wiedza objawia się w formie wizji lub omamów, odczuć lub intuicyjnego wglądu, jako sen lub przeczucie. Nie ma wymiaru materialnego i moŝe dotyczyć zdarzeń w przyszłości. Procesy psychologiczne umoŝliwiające jej zdobycie jednak zbliŝone do tych, jakie działają w sferze fizycznej w percepcji podprogowej. Wielu czytelników słyszało zapewne o reklamie podprogowej, wiecie więc, Ŝe moŝemy ulegać wpływowi bodźców,

8 których nie rejestruje świadomość, lecz nieświadomość. Nasz świadomy umysł potrafi przetwarzać jedynie znikomy ułamek informacji, które zmysły odbierają cały czas. Gdybyśmy nawet przez króciutką chwilkę byli zdolni rejestrować wszelkie doznania, ilość informacji byłaby zbyt duŝa. Dlatego umysł jest wyposaŝony w rozmaite filtry i bariery, dzięki którym docierają do nas tylko najwaŝniejsze sygnały i to na nich skupiamy świadomą uwagę4. MoŜemy jednak nauczyć się wychwytywać bodźce podprogowe, najczęściej w postaci marzeń sennych. Widzimy więc, Ŝe percepcja zjawisk parapsychicznych jest zwykłym procesem mentalnym i jedyną zagadkową kwestią jest to, w jaki sposób informacje te przedostają się do obwodów mózgowych. Osobowość tą świadomość a psi Jednym z pierwszych odkryć iŝ w sferze procesów postrzegania parapsychicznego było to, Ŝe najwaŝniejsze jest nastawienie wobec tych zjawisk. Ci, którzy wierzą na przykład w istnienie telepatii, częściej zdobywają informacje właśnie drogą, ludzie zaś, którzy jej nie uznają, znacznie mniej wraŝliwi na przekaz telepatyczny. Zjawisko to zachodzi równieŝ na poziomie podprogowym i nosi nazwę obrony perceptualnej. Stwierdzono, niektórzy ludzie tak silnie bronią się przed percepcją tego typu, Ŝe w trakcie badań systematycznie gubią cel 5. Warto bliŝej przyjrzeć się temu mechanizmowi. Wyobraźcie sobie, Ŝe podrzucacie monetę, próbując domyślić się, czy wypadnie orzeł, czy reszka. Teoretycznie macie 50% szans, Ŝe przypadkowo odgadniecie wynik. Jeśli natomiast udaje się wam odgadnąć wynik w 75% przypadków, to jest to juŝ o 25% więcej. Kiedy natomiast domyślicie się wyniku tylko w 25% przypadków, oznacza to, Ŝe pudłujecie częściej, niŝ wskazują reguły prawdopodobieństwa. Na jakimś poziomie zatem następuje zahamowanie procesu prawidłowego odgadywania. Obrona perceptualna jest normalną reakcją pozwalającą uniknąć niewygodnych sytuacji, z którymi nie chcemy się wiąŝą borykać. To samo ma miejsce w przypadku percepcji parapsychicznej. Z nastawieniem się rozmaite cechy osobowości. Ludzie odznaczający się uzdolnieniami artystycznymi, muzycznymi, otwartością umysłu, dziecinną ufnością, wyluzowani i podatni na hipnozę, znacznie częściej doświadczają percepcji parapsychicznej niŝ ci, którzy mają analityczny, logiczny umysł, nerwowi i spięci. Stany świadomości Kolejnym waŝnym odkryciem w dziedzinie percepcji parapsychicznej było rozpoznanie, Ŝe najczęściej ma ona miejsce we śnie albo w stanie całkowitej relaksacji, kiedy dochodzi do tak zwanego snu na jawie 6. Najlepszym przykładem media w transie oraz indiańscy szamani, którzy za pomocą pewnych roślin wprowadzają się w stan odmiennej świadomości, by osiągnąć wyŝszy poziom poznania. ZauwaŜono teŝ, Ŝe hipnoza ułatwia uzyskanie informacji pozazmysłowych, podobnie jak technika zwana Ganzfeld, o której będzie jeszcze mowa. W tym stanie człowiek zapada w swoisty sen, choć jednocześnie jest w pełni świadomy. Pojawiające się obrazy i myśli przypominają senne marzenia i często zawierają informacje pozazmysłowe. MoŜna powiedzieć, Ŝe stan rozluźnienia, wyciszenia i medytacji pozwala uświadomić sobie obrazy podprogowe, zwykle niedostępne świadomości. Stwierdzili to badacze Targ i Puthoff podczas eksperymentów na widzenie na odległość, przeprowadzonych w Stanford Research Institute w Kalifornii 7. Psi aktywne: psychokineza Aktywne psi zazwyczaj oznacza psychokinezę, w skrócie PK, czyli dominację umysłu nad materią. Polega ona na oddziaływaniu na przedmioty za pośrednictwem umysłu, a nie za pomocą fizycznej aktywności. Ten aspekt psi zawsze wzbudzał najwięcej kontrowersji najsłynniejszym przykładem było zginanie metalowych przedmiotów przez Uri Gellera. Wcześniej znane były fizyczne media, w których obecności stoły unosiły się w powietrzu, słychać było dziwne stukania, materializowały się ręce lub nawet całe ciała, grały instrumenty muzyczne itp. Istnieje mnóstwo relacji o ściśle kontrolowanych eksperymentach z takimi mediami. W wielu przypadkach wątpliwości budziła wiarygodność osoby, która relacjonowała te zdarzenia. Zjawiska poltergeist zachodzą samoistnie w pomieszczeniach, w których odbywa się seans. Badacze

9 zauwaŝyli, Ŝe poltergeisty często uaktywniają się w obecności osoby dorastającej. Jej zaburzenia emocjonalne mogły przejawiać się dziwnymi hałasami, ruchem przedmiotów i innymi podobnymi zjawiskami. Przykładem moŝe być Matthew Manning, który wywoływał aktywność poltergeistów w swojej szkole z internatem. Czasem potrafił on kierować iŝ energię na automatyczne pisanie i rysowanie, a gdy dowiedział się o wyczynach Uri Gellera, stwierdził, takŝe potrafi zginać metalowe przedmioty poprzez ich delikatne pocieranie. Później brał udział w badaniach w Ameryce, Anglii i Europie, podczas których zauwaŝono, Ŝe moŝe oddziaływać na rozmaite substancje, w tym na enzymy i komórki rakowe. Został uzdrowicielem i nauczycielem, czyli zaczął wykorzystywać swoje zdolności dla dobra innych ludzi. Badania laboratoryjne nad PK rozpoczął J.B. Rhine, uŝywając w eksperymentach kości do gry. Uczestnicy tych badań próbowali określić, która strona kostek znajdzie się na górze albo jak rozłoŝą się one na narysowanych kratkach. Po tysiącach prób Rhine zgromadził dane statystyczne potwierdzające moŝliwość oddziaływania umysłu na ruchy kostek. Potem inni naukowcy zaczęli posługiwać się bardziej skomplikowanymi urządzeniami zwanymi generatorami zdarzeń losowych, w których wskaźnikiem był między innymi naturalny rozpad materii radioaktywnej. Aparaturę podłączano na przykład do źródła generującego świetlny krąg, który poruszał się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie. Doświadczenie polegało na tym, aby zmusić krąg do ruchu w określonym kierunku. W czasach zginaczy łyŝeczek przeprowadzano takŝe ciekawe badania za pomocą urządzeń wykrywających najdrobniejszy ruch cząsteczek metalu 8. Rejestrowano nimi oddziaływania piezoelektryczne, na które szczególnie wraŝliwe kryształy. Mechaniczny ucisk jakiś materiał, na przykład kryształ, przekształcał się w ładunek elektryczny. Podłączenie aparatu do urządzenia sporządzającego graficzny zapis pomagało określić nacisk wywierany na jakiś materiał tak jak podczas zginania łyŝeczek bez dotykania ich. Jest to wyjątkowo precyzyjna metoda mierzenia działania PK. Podobnie jak w przypadku psi receptywnego, badacze zaczynają teraz rozumieć, jakie procesy odpowiadają za psychologiczne oddziaływanie na materię. Oto najwaŝniejsze z tych procesów: 1. NaleŜy skoncentrować się na efekcie końcowym, a nie na procesie, który umoŝliwia osiągnięcie celu. ZłoŜoność samego procesu nie ma zatem znaczenia. Trzeba być tylko świadomym skutku, jaki chce się osiągnąć. 2. Nie naleŝy podchodzić do zadania zbyt powaŝnie, nie angaŝować się w nie na siłę. Potraktowanie doświadczenia jak zabawy moŝe czynić cuda. 3. PK najczęściej zdarza się wtedy, gdy uczestnik eksperymentu kończy próbę. Nazywamy to efektem odpręŝenia. 4. Najlepiej pracować w grupach, Ŝeby nikt nie obawiał się tego, co się dzieje, ani nie miał poczucia, Ŝe to on sam odpowiada za unoszenie się stolika czy teŝ inne zjawiska. Nie dotyczy to doświadczeń na niewielką skalę, takich jak oddziaływanie na kiełkowanie nasion, poniewaŝ iŝ skutki takiego eksperymentu nie widoczne natychmiast. ZauwaŜyliście juŝ zapewne, Ŝe mimo ogromnego postępu w rozpoznaniu zjawiska psi, najwaŝniejsze pytanie o to, jak ono funkcjonuje, wciąŝ pozostaje bez odpowiedzi. Jak to się dzieje, Ŝe właśnie dziś śniło mi się, przyjaciółka, której od lat nie widziałam, jest w mieście? Wiemy juŝ, Ŝe świadomość podczas snu jest bardziej podatna na intuicyjne wychwytywanie pewnych informacji, nie wiemy jednak, jak znalazły się one w czyjejś podświadomości. Naukowcy szukają odpowiedzi na te pytania w dziedzinie tak zwanej nowej fizyki, która ostatnio wzbudza zainteresowanie coraz szerszych kręgów badaczy. Stawia ona na głowie świat materii znany nam z codziennego Ŝycia. W tym odwróconym świecie informacja moŝe wędrować z jednej cząstki do drugiej niemal w tym samym czasie, jakby nie dzieliła ich Ŝadna przestrzeń. Wydaje się, Ŝe jedna z nich wie, co się dzieje z drugą, choć nic ich z pozoru nie łączy i nie ma Ŝadnego medium umoŝliwiającego jednoczesną komunikację. Zjawisko to jest znane jako paradoks EPR, a dzięki takim odkryciom wyłania się światopogląd zwany paradygmatem holograficznym, któremu poświęcam osobny rozdział. Pierwotny proces myślenia:

10 fascynujący świat percepcji podprogowej Jak juŝ wspomniałam, pod terminami podświadomy i podprogowy rozumiem wszystkie umysłowe i fizyczne procesy zachodzące bez udziału i kontroli świadomości. Podprogowe procesy myślowe zbliŝone do marzenia sennego, poniewaŝ jest ono naturalną drogą prowadzącą do tego aspektu naszego umysłu, jest takŝe najłatwiej dostępnym regionem percepcji podprogowej. Myśli mające charakter marzenia sennego przez psychologów nazywane pierwotnymi, pojawiają się bowiem najpierw w wieku niemowlęcym. Percepcja podprogowa obejmuje natomiast wszystkie bodźce podprogowe oraz wszelkie funkcje organizmu i zachodzące w nim procesy sprzyjające świadomemu postrzeganiu środowiska, które ma kluczowe znaczenie dla naszych zachowań. Klasyczna freudowska podświadomość to stłumione pragnienia, problemy wieku dziecięcego, niespełnione dąŝenia oraz tabu i narzucone społeczne konwenanse, z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy 9. Percepcja podprogowa dochodzi do głosu w stanie wyciszenia i snu na jawie. Jest to źródło twórczej aktywności, natchnienia w sztuce, muzyce, poezji itp. Wzniesienie się ponad własną jaźń jest odróŝniającą cechą człowieka od zwierząt. Atrybutami człowieczeństwa logika, introspekcja, kreatywność, uzdolnienia artystyczne. Cechy te nieuchwytne, kapryśne, objawiają się w momentach olśnienia emanującego z podświadomości. Gdy nagle zostaną uświadomione, wznoszą nas na wyŝyny mistycznego doznania wtedy pojmujemy coś nowego, rozumiemy sens Ŝycia, wszechświat i w jednej chwili znajdujemy odpowiedź na uniwersalne pytanie Dlaczego? NaleŜy zwracać szczególną uwagę iŝ na dowody świadczące o tym, percepcja podprogowa zachowuje kaŝde doświadczenie w całości. W mózgu miliardy zakończeń nerwowych, więc na poziomie fizycznym jesteśmy zdolni przetwarzać w jednej chwili miliardy informacji o trawieniu, krwiobiegu, temperaturze ciała, o wszelkich dźwiękach w otoczeniu i postrzeganych obrazach, smakach, wraŝeniach dotykowych. Wszystko, co fizycznie nas otacza lub w nas zachodzi, jest zatem rejestrowane i zachowywane na poziomie podprogowym. Na poziomie tym widzimy, słyszymy, czujemy i pamiętamy wszystko, nawet najdrobniejsze szczegóły. Dodajmy do tego zdolność postrzegania mediumicznego, która potencjalnie właściwa jest kaŝdemu z nas. JeŜeli przyjmiemy do wiadomości istnienie telepatii, jasnowidzenia i prekognicji, okaŝe się, Ŝe jesteśmy istotami wszechwiedzącymi. Cecha ta jest przypisywana zazwyczaj istotom boskim i w takim sensie jest ona atrybutem percepcji podprogowej. Na tym poziomie jesteśmy więc potencjalnie równi bogom, wszechwiedzący, świadomi wszystkiego, co kiedykolwiek było i będzie w całym wszechświecie. Świadomość parapsychiczna nie ma granic. Dlaczego otwarcie się na sferę podprogową jest tak waŝne śyjemy w epoce wielkich przemian. W świecie Zachodu gwałtownie zwiększyło się zainteresowanie wiedzą pochodzącą ze sfery duchowej, magicznej, mediumicznej, psychotropowej oraz mądrością staroŝytności. Badania parapsychologiczne stanowią zaledwie cząstkę tej kulturowej transformacji. Pękają bariery dzielące rozmaite dyscypliny naukowe, poniewaŝ coraz więcej ludzi uświadamia sobie, Ŝe mówią to samo róŝnymi językami. Stąd ksiąŝki jak takie Tao fizyki 10, odkrywające podobieństwa między wschodnimi systemami religijnymi a nowoczesną fizyką kwantową. Prace autorów takich jak Arthur Koestler, Lawrence Le Shan, Lyall Watson i Colin Wilson 11 stanowią pomost między biologią, fizyką, parapsychologią i religią. Pewna grupa okultystów zorganizowała konferencję pod tytułem Mosty i granice, podczas której omawiano punkty styczne między ich wiedzą a psychologią humanistyczną. Centralnym wątkiem tych kulturowych przemian jest rozwój świadomości, a pierwszym krokiem w tym kierunku jest otwarcie drzwi do podświadomości. Sprawi to, Ŝe juŝ nigdy nie będziemy zdani na łaskę naszych zahamowań, zachowań kierowanych sferą podprogową, a wpojonych nam w dzieciństwie przez rodziców i społeczeństwo. To samo odczuwają niektórzy autorzy interesujący się magią. Richard Gardner w ksiąŝce Evolution through the Tarot (Ewolucja poprzez tarot) pisze: Procesy ewolucyjne naleŝy postrzegać jako ciągłe integrowanie się umysłu świadomego z podświadomym. Prawdziwe połączenie naszej dwojakiej świadomości obdarzy nas magiczną potęgą i będzie ogromnym postępem w pojmowaniu rzeczywistości 12.

11 Lyall Watson, autor kilku popularnych ksiąŝek o cudach świata, pisze natomiast: Jesteśmy wyposaŝeni w filtr kształtujący doświadczenie i utrzymujący rzeczywistość w granicach, które jesteśmy w stanie znieść. ( ) Być moŝe, osiągnęliśmy taki etap rozwoju, w którym bariery mogą stać się półprzepuszczalne. ( ) Telepatia jest zwiastunem nowej, znacznie rozleglejszej świadomości. Powinniśmy posługiwać się mechanizmem zarówno świadomości, jak i nieświadomości, ale właśnie teraz odczuwamy znacznie większą potrzebę połączenia obu mechanizmów. ( ) Proces ten musi przebiegać w nowym wymiarze dobrowolności i akceptowania logiki transu. Obie te cechy charakteryzują medytację i wiele innych technik transcendencji. Wierzę, Ŝe rozwiną się wkrótce jako bezpośrednia reakcja na wymogi ewolucji zmierzającej w tym właśnie kierunku 13. Wszyscy podlegamy ewolucji jako jednostki, grupy, społeczeństwa, kultury i gatunek. Musimy rozwijać Ŝyć się i zmieniać, aby pełnią Ŝycia. To, co stoi w miejscu, umiera. Obrona perceptualna, zagubione psi i mechanizmy obronne Dowiedziono, Ŝe świadomość moŝe się uporać z siedmioma bodźcami naraz, a z doświadczenia wiem, Ŝe to prawda. Dzieje się tak dlatego, Ŝe percepcja podprogowa zawiera wiele barier. W psychologii nazywa się to teorią filtrów, a filtry chroniące świadomość przed nadmiarem bodźców nazywamy mechanizmami obronnymi. Stanowią one ochronę, lecz jeśli zbyt sztywne, blokują percepcję. Mechanizmy obronne wyparcia, zaprzeczenia, projekcji itp. uznajemy za blokadę negatywną, poniewaŝ społeczeństwo przygotowuje nas do wykorzystywania tylko jednego aspektu umysłu logicznej i analitycznej lewej półkuli. W gruncie rzeczy te mechanizmy obronne świadomość, ale w miarę rozwoju osobowości i duchowości usuwamy ich negatywne blokady, dzięki czemu mogą one funkcjonować prawidłowo. Dobry przykład tego, jak zapobiegamy przedostaniu się niechcianych informacji do świadomości, stanowią eksperymenty Normana Dixona z plamką światła 14. Podczas tego badania uczestnicy siedzą przed aparatem i patrzą będą jak przez lornetkę, jednym okiem w jeden otwór, a drugim w drugi. Widzą plamkę światła na neutralnym tle. Badacz prosi, aby przekręcali gałkę, dopóki nie w stanie odróŝnić plamki od tła. Natępnie mierzy się stopień jasności plamki, po czym, nie informując uczestników, wyświetla się podprogowo słowo, które fizycznie jest widoczne, lecz świadomie nie jest postrzegane. Ponownie prosi się osoby, aby sprawiły, Ŝeby plamka wtopiła się w tło. Teraz takŝe mierzy się stopień jej jasności. Doświadczenie to przeprowadzano wielokrotnie z uŝyciem róŝnych słów i stwierdzono, Ŝe próg fizycznej zdolności postrzegania plamki światła jest zróŝnicowany w zaleŝności od emocjonalnego znaczenia podprogowego słowa. Próg perceptualny podnosił się, jeśli takie słowa jak dziwka lub rak wywoływały negatywne uczucia. Choć w gruncie rzeczy badani nie postrzegali tych słów, percepcja podprogowa stawiała barierę słowom objętym tabu lub budzącym strach. Nazywa się to obroną perceptualną, a eksperymenty tego rodzaju dowodzą, jak bardzo percepcja ta wpływa na to, co chcemy widzieć, słyszeć i przyjmować do wiadomości. W parapsychologii przeprowadzono wiele badań z wykorzystaniem DMT (Defence Mechanism Test test na mechanizmy obronne) 15, aby określić stopień świadomości parapsychicznej. UŜywa się w tym celu obrazów budzących strach, przekazywanych podprogowo, lecz nie na tyle, by uczestnicy testów nic nie widzieli. Badani wiedzą, Ŝe tam jakieś obrazy, lecz nie potrafią rozpoznać ich treści. Następnie prosi się ich, by narysowali to, co zobaczyli. Potem ten sam obraz pokazuje się ponownie, tak by mogli go trochę dokładniej zobaczyć, i prosi, by znowu narysowali to, co widzą. Ćwiczenie to powtarza się aŝ tak długo, uczestnicy eksperymentu dokładnie potrafią opisać obraz. Na podstawie opisu obrazu przekazanego podprogowo oraz dzięki ustaleniu progu postrzegania moŝna określić, jakie mechanizmy obronne danej osoby oraz jak silnie działają. Testy te okazały się tak precyzyjne, Ŝe w krajach skandynawskich stosowane w trakcie treningu dla pilotów. Osoby o silnych mechanizmach obronnych, u których próg ten zwiększa się w obliczu zagroŝenia lub pod wpływem strachu, częściej powodują wypadki i nie dopuszcza się ich do dalszego szkolenia. Umysł teŝ dąŝy do stabilności, pragnie postrzegać to, co jest mu znane. JeŜeli nosisz kolorowe lub odwracające obraz okulary, po kilku dniach będziesz znowu widział świat normalnie, mózg ignoruje bowiem niepoŝądaną częstotliwość lub perspektywę przekazywaną przez siatkówkę. Percepcja podprogowa zmienia zatem percepcję świadomą, a wyboru tego, co postrzegamy, dokonuje umysł podprogowy. Dlatego bywa, Ŝe ktoś, do kogo mówisz, naprawdę nie słyszy twoich słów, choć nie jest głuchy!

12 Ten rodzaj mechanizmu obronnego występuje równieŝ na poziomie parapsychicznym i nosi nazwę zagubionego psi. Podczas eksperymentów objawia się on w ten sposób, Ŝe uczestnik odgaduje nieprawidłowo cel częściej, niŝ ma to miejsce losowo. Podczas moich badań, takŝe z udziałem osób z zagubionym psi, stwierdziłam, Ŝe dzieje się tak z kilku powodów. NajwaŜniejszym z nich jest nastawienie. Ktoś iŝ na przykład nie wierzy w istnienie zdolności parapsychicznych, dlatego pudłuje podczas testów, Ŝeby udowodnić, nie mają one sensu. Gdy jednak spotyka osobę, która chwali go, Ŝe w doświadczeniach osiąga tak dobre wyniki, jego trafienia plasują się na poziomie losowym. Okazuje więc, Ŝe ma on zdolności parapsychiczne, a jego zachowania miały ogranizzyć to, co w psychologii nazywa się dysonansem poznawczym. Z dysonansem poznawczym mamy do czynienia wówczas, gdy jednostka uświadamia sobie sprzeczność dwu treści poznawczych: między informacjami (przekonaniami), które juŝ ma, a informacjami, które odbiera i które dotyczą tej samej sprawy. Ludzie otwarci i elastyczni mogą zmienić swe przekonania, lecz inni tak do nich przywiązani, Ŝe muszą zaprzeczyć temu, co postrzegają. Najczęściej polega to na nazywaniu osób o zdolnościach mediumicznych oszustami lub szarlatanami. Istnieje grupa, która nazwała się komisją naukowych badań zdolności paranormalnych (CSICOP). Wydawany przez nich magazyn jest fascynującym studium obrony perceptualnej i dysonansu poznawczego. Trzeba pamiętać, Ŝe przewaŝnie jesteśmy zdani na łaskę podświadomości oraz jej lęków, obaw itd. To jest warstwa filtrów i barier koniecznych do zachowania równowagi umysłu w jego fizycznej postaci. Ludzie pozbawieni tych filtrów stają się psychotykami. Natomiast u osób o zdolnościach parapsychicznych filtry te działają słabiej, a oni sami potrafią w odpowiednim momencie zahamować napływ informacji, Ŝeby prowadzić normalne Ŝycie. Eksperymenty w dziedzinie parapsychologii potrafią wiele powiedzieć nam o tych filtrach działających w kaŝdym z nas. Kiedy gubimy psi, oznacza to, Ŝe zaprzeczamy istnieniu świadomej wiedzy o informacji podświadomej. Jedni ludzie posługują się zaprzeczeniem, inni wyparciem, jeszcze inni projekcją, teŝ tacy, którzy uciekają się do sprzeczności. Obserwowanie, jak gorliwie bronimy się przed niepoŝądanymi informacjami, jest naprawdę fascynujące. W percepcji podprogowej najwaŝniejsze dwie kwestie: 1. Myślenie przebiega zupełnie inaczej niŝ w codziennym Ŝyciu i nosi nazwę procesu pierwotnego. Proces ten jest typowy dla marzeń sennych to Ŝywe, konkretne wyobraŝenia, paralogiczne i symboliczne. 2. Większość naszych codziennych doświadczeń, sposób zachowania, nastroje, a nawet myśli w całości poddane władzy umysłu podprogowego. Widzimy tylko to, co podświadomość kaŝe nam widzieć, myślimy tylko o tym, o czym podświadomość kaŝe nam myśleć, słyszymy tylko to, co podświadomość kaŝe nam słyszeć, reszta zaś jest odcedzana ze świadomości przez mechanizmy obronne oraz inne filtry i bariery. MoŜna posłuŝyć tę się przykładem z codziennego doświadczenia. Większość ludzi w jakimś okresie Ŝycia pokonuje często samą drogę do szkoły czy do pracy. Swego czasu przez dwa lata jeździłam codziennie na rowerze ponad 30 kilometrów przez cały Londyn. Ustaliwszy najdogodniejszą trasę bocznymi ulicami, podąŝałam nią, napotykając po drodze skrzyŝowania z głównymi ulicami i drogi jednokierunkowe, musiałam teŝ przejechać przez park itp. Nie była to łatwa trasa w zatłoczonym Londynie, zwłaszcza w godzinach szczytu. Pewnego dnia musiałam udać tę się w inne miejsce, zbaczając z tradycyjnego szlaku mniej więcej w jego połowie. Dopiero gdy dotarłam do uczelni, uświadomiłam sobie, Ŝe przejechałam przez miejsce, w którym powinnam skręcić. Przebyłam trasę jak we śnie, nie wiedząc nawet, gdzie jestem, nie mówiąc juŝ o ruchu na ulicy. Odtąd zwracałam uwagę na to, jak jadę, i stwierdziłam, Ŝe bezpieczniej było zdać się na automatycznego pilota, który na poziomie podprogowym reagował na wszystko znacznie szybciej i pewniej niŝ moja świadomość. Jeśli dotąd nie zwracaliście uwagi na automatycznego pilota, to spróbujcie teraz, bo to bardzo ciekawe doświadczenie. Symbolizm i archetypy Jak juŝ wspomniałam, umysł podprogowy jest źródłem wszelkich zdolności twórczych, sztuki i poezji. Wzniesienie się ponad świadomość, wyraŝające się poprzez te dziedziny, oznacza kontakt świadomości z

13 percepcją podprogową, jest manifestacją boskiej mądrości w materialnym świecie. Jeśli słuszna jest koncepcja Eddingtona, Schrödingera i Wignera 16, głosząca, Ŝe wszechświat to najwyŝsza forma umysłowości, to podświadomość moŝe być łącznikiem między naszym indywidualnym umysłem a umysłem wszechświata. Wtedy nasze umysły pokrywałyby się ze wszechświatem. Język symboli jest wspólny wszystkim ludziom w kaŝdym czasie i kulturze. Psycholodzy nazywają to zjawisko procesem pierwotnym, poniewaŝ jest on podstawą naszego sposobu myślenia, w przeciwieństwie do wyuczonych zdolności werbalnych. Najprawdopodobniej tam rodzi się świadome myślenie u niemowląt. W gruncie rzeczy myślenie werbalne jest tylko jednym ze sposobów myślenia, a to, Ŝe przewaŝa w naszym umyśle, jest wynikiem procesów społecznych i kulturowych. Nasz umysł jest znacznie bardziej złoŝony, a język symboli, obrazy sennych marzeń i archetypy w istocie jego pierwotnym aspektem. Jak juŝ wspomniałam, myślenie w pierwotnym procesie jest powszechne we wszystkich kulturach. WieŜa Babel, która nas podzieliła, to przecieŝ język. Symboliczne, imaginatywne i obrazowe myślenie łączy wszystkich ludzi. Myślenie w percepcji podprogowej opiera się na symbolach archetypowych dla mnie jest to język Matki Ziemi. Wszystkie kultury w znanych nam czasach mają te same symbole i te same archetypy reprezentujące język i procesy myślowe wspólne wszystkim myślącym istotom. StaroŜytni bogowie i mity nadal tkwią w naszej podświadomości. Z tego powodu ludzie, którym udaje się dotrzeć do umysłu podprogowego, napotykają Są tam tych samych bogów, potwory i istoty magiczne mniej więcej w takiej samej postaci, w jakiej postrzegali je staroŝytni. Kiedy mówimy o duchach i demonach, rozumiemy przez to zjawiska psychologiczne. one równie potęŝne, jak umysł podprogowy, czyli potencjalnie wszechmocne. Do pewnego stopnia moŝna to wytłumaczyć w ten sposób, Ŝe widzimy to, co spodziewamy się zobaczyć, proces ten jednak jest znacznie bardziej złoŝony. Archetypy budzą określone skojarzenia. Znane relacje ludzi z Zachodu, którzy po zaŝyciu środków halucynogennych stosowanych w Ameryce Południowej do przepowiadania przyszłości, widzieli te same archetypy co Indianie z tego rejonu. Im wyraźniej pamiętamy marzenia senne i inne stany świadomości, w których do głosu dochodzi percepcja podprogowa, tym łatwiej przychodzi nam zrozumienie symboli, które wywołują znacznie silniejsze skojarzenia, i tym wyraźniej dostrzegamy sens starych mitów i legend. Jung, twórca koncepcji nieświadomości zbiorowej 17, potrafił wyjątkowo sugestywnie przedstawić ten stan. Umysł podprogowy myśli symbolami, a jeden symbol, jak utwór poetycki, zawiera całe morze znaczeń. MoŜna to zilustrować prostym przykładem filiŝanki. Jeśli posługuję się tym słowem w zwykłym znaczeniu, prosząc o filiŝankę herbaty, to kaŝdy wie, co mam na myśli. FiliŜanka moŝe być z delikatnej chińskiej porcelany albo z grubego fajansu, lecz nadal będzie filiŝanką. Jednak w poezji lub we śnie przyjmuje ona symbolikę naczynia, kielicha czy sagana: moja filiŝanka się przelała moŝe to oznaczać miłość, emocje, pierwiastek Ŝeński. Cała głębia archetypowych aspektów naszego Ŝycia jest symbolizowana przez filiŝankę, jak w komplecie filiŝanek w talii tarota. Umysł podprogowy przemawia wierszem, brzmi jak wielogłosowy gregoriański chorał. Prawa półkula mózgu potrafi tworzyć poezję, ale nie uŝywa słów. Ma to wiele wspólnego śpiewem. Magia jako śpiew posługuje się właśnie tym aspektem umysłu podprogowego. Monotonny śpiew, czyli uŝywanie szczególnych słów w ich archetypowym, symbolicznym sensie, moŝe wprawiać w trans, zwłaszcza w rytmie dwóch uderzeń na sekundę. Wsłuchujcie się raczej w rytm i melodię, a nie w słowa wypowiadane przez dobrego kaznodzieję, a zrozumiecie, co mam na myśli. Świadomy umysł i jego przekonania przegrywają w konfrontacji z językiem podświadomości. Sztuką tą posługiwał się na przykład Adolf Hitler, a takŝe mówcy fundamentalistyczni. Symboliczny jest język poezji. Język symboli to nie tylko obrazy z marzeń sennych, to takŝe język, którym daje o sobie znać świadomość mediumiczna, czyli na przykład język magii. Musimy bardzo ostroŝnie posługiwać się symboliką. Oto moje doświadczenie: choć przez trzy lata mieszkałam z astrologiem, nie potrafię się identyfikować z nowoczesną astrologią. Dopiero po 10 latach analizowania astrologicznej mowy zrozumiałam, dlaczego tak się dzieje. Jej greckie i rzymskie symbole nic nie znaczą na głębszym poziomie mojej psychiki. Zbiorowe archetypy Ŝyją w mitach i legendach. StaroŜytne bóstwa były pierwotnie personifikacją sił natury i osobowości i jako takie archetypami. Dzięki nim docieramy do głębszych pokładów naszej psychiki. Dobrze, Ŝe Brytyjczycy ponownie odkrywają własne archetypy, poniewaŝ w dzieciństwie karmiono nas

14 baśniami, czyli mitami, duńskimi (Hans Christian Andersen) i niemieckimi (bracia Grimm). Jak wielu z nas zna starodawne brytyjskie legendy poza tymi o Robin Hoodzie czy królu Arturze? Ilu współczesnych Anglików słyszało o mitach walijskich, irlandzkich czy szkockich? 18 Zamierzam tu przeanalizować jeden z najstarszych aspektów brytyjskiej mitologii archetyp duchów. W tej grupie róŝne odmiany niewidzialnych bytów: mediumiczne, duchowe; elementarne duchy natury, znane na całym świecie; cześć oddawana duchom przodków, charakterystyczna dla religii animistycznych; aspekt boskości; śladowe wspomnienia ludów przedceltyckich. Wydaje się, Ŝe czary na Wyspach Brytyjskich reliktem tej wiedzy. Piszę o tym dalej.

Uzdrowienie przez wizualizację

Uzdrowienie przez wizualizację Gerald Epstein Uzdrowienie przez wizualizację Wyobraźnia kluczem do zdrowia PrzełoŜyła Urszula Zielińska Zysk i S-ka Wydawnictwo Tytuł oryginału HEALING VISUALIZATIONS Creating Health Through Imagery Copyright

Bardziej szczegółowo

1 Copyright AdamB.pl

1 Copyright AdamB.pl 1 2 Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Został zakupiony legalnie w serwisie AdamB.pl Nr zamówienia: Nr Klienta: Data realizacji zamówienia: Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu

myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu Carl Gustav Jung myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu Twórcze życie zawsze przebiega poza konwencją. Carl

Bardziej szczegółowo

Jose Arguelles FAKTOR MAJÓW

Jose Arguelles FAKTOR MAJÓW Jose Arguelles FAKTOR MAJÓW Wydawnictwo PULSAR, Warszawa 2004 Ścieżka poza technologię Każdy może poznać swoją moc, lecz tylko ten ją posiądzie, kto uwierzy. Kto nie wierzy, ten nie wie, co to spokój.

Bardziej szczegółowo

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 Zdzisław Hofman: Autorytet... 4 Małgorzata Marcinkowska: Wakacyjna szkoła Ŝycia... 5 Karol i Szymon Juros: Czy szkoła musi być nudna?... 6 Zofia Zaorska: Gratulujemy i dziękujemy.

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Jak żyć panie Premierze

Jak żyć panie Premierze Jak żyć panie Premierze Czy można odnosić sukcesy w życiu i w pracy bez pomocy premiera? Wojciech Luciejewski Spis treści Od autora... 6 Wstęp... 7 Dlaczego Haanel i Organizacja Fraktalna?...11 Sekwencja

Bardziej szczegółowo

"PRACA NAD SAMYM SOBĄ"

PRACA NAD SAMYM SOBĄ ARNOLD MINDELL "PRACA NAD SAMYM SOBĄ" PODZIĘKOWANIA Chciałbym szczególnie serdecznie podziękować Barbarze Croci za pomoc, której udzielała mi w każdy możliwy sposób w trakcie eksperymentalnej fazy mojej

Bardziej szczegółowo

MEDYTACJA VIPASSANA W PROSTYCH SŁOWACH. Czcigodny Henepola Gunaratana. (c) 1990. tłumaczyła INDYGO

MEDYTACJA VIPASSANA W PROSTYCH SŁOWACH. Czcigodny Henepola Gunaratana. (c) 1990. tłumaczyła INDYGO MEDYTACJA VIPASSANA W PROSTYCH SŁOWACH Czcigodny Henepola Gunaratana (c) 1990 tłumaczyła INDYGO (c) 2004 Copyright 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencja na kopiowanie Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII ROZWIJANIE PRZYWÓDZTWA

ROZDZIAŁ VII ROZWIJANIE PRZYWÓDZTWA ROZDZIAŁ VII ROZWIJANIE PRZYWÓDZTWA CEL Rozdział ten ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych pracownikom socjalnym, aby mogli skutecznie inicjować i umacniać przywództwo demokratyczne

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotów zawodowych

Dydaktyka przedmiotów zawodowych Alicja Siemak-Tylikowska Anna Sobolewska Dydaktyka przedmiotów zawodowych Przewodnik metodyczny dla studentów Wybór tekstów Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek

Bardziej szczegółowo

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System)

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) Charles Haanel, tłumaczenie: Wojciech Luciejewski System Uniwersalnego Klucza był fenomenem swego czasu, wznosząc autora Charlesa F. Haanela tak do wielkiej

Bardziej szczegółowo

Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie?

Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie? Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie? WSTĘP,,Stań się demonicznym straŝnikiem lochu, który ma na usługach armię przeraŝających potworów. Zaprowadź rządy terroru w sielskich krainach na powierzchni.

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne ograniczenia

Psychologiczne ograniczenia Psychologiczne ograniczenia Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska Psychologiczne ograniczenia Recenzja naukowa: prof. dr hab. Tatiana Klonowicz Redakcja i korekta: mgr Anna Żukowska Łamanie: F.W.-P. Prezes

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara 1 TUTORIAL I Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania Redakcja skryptu: Paweł Przywara 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ETYKIETA STUDENTA 5 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIACH, CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Opracowanie: Magdalena Anchimowicz Ewa Dąbrowska Anna Drabiuk Katarzyna Niziołek Magdalena Otoka Radosław Poczykowski Katarzyna Sztop-Rutkowska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

W 2007 roku spędziłem miesiąc w tybetańskim klasztorze w Nepalu, żyjąc przez 30 dni według zasad mnichów zero rozmów, zero czytania i innych

W 2007 roku spędziłem miesiąc w tybetańskim klasztorze w Nepalu, żyjąc przez 30 dni według zasad mnichów zero rozmów, zero czytania i innych W 2007 roku spędziłem miesiąc w tybetańskim klasztorze w Nepalu, żyjąc przez 30 dni według zasad mnichów zero rozmów, zero czytania i innych rozrywek, tylko medytacja (nawet do 14 16 godzin dziennie).

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

CYBERNETYKA I CHARAKTER Marian MAZUR

CYBERNETYKA I CHARAKTER Marian MAZUR http://www.autonom.edu.pl zbiór publikacji z zakresu psycho- i socjocybernetyki. ZROZUMIENIE UMOśLIWIA ZASTĄPIENIE NIERACJONALNYCH DZIAŁAŃ LUB BEZRADNOŚCI PRZEZ DZIAŁANIA RACJONALNE CYBERNETYKA I CHARAKTER

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori Istota Pedagogiki Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że ponieważ każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie, czyli przez swoje możliwości,

Bardziej szczegółowo

MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ. Spis treści SCOTT CUNNINGHAM

MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ. Spis treści SCOTT CUNNINGHAM SCOTT CUNNINGHAM MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ Spis treści Przedmowa.............................................................. 2 Wstęp..................................................................

Bardziej szczegółowo