Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem"

Transkrypt

1 Przygtwanie d spwiedzi, mdlitwy i rzmwy z kapłanem Prszę cię, abyś przeczytał d kńca ten tekst. Jeg wyrywkwe przeglądanie nic ci nie pmże. Zaczynamy. Tę część książki (jest t fragment książki Wjsku Gedena) chcę pświęcić wszystkim tym, którzy pragną pójść drgą na wzgórze wlnści. Sam, sbiście szedłem i wciąż idę nią dalej. Na pewnym etapie życia (każdy ma swój czas) mżesz dświadczyć czegś, c jest pdbne d snu, w którym biegniesz, a jedncześnie nie pruszasz się ani na centymetr. Inni przeżywają t jak gdyby ktś przygniótł ich zawalnym dachem, alb zamknął w klatce na zwierzęta. Jeszcze inni czują się jakby wchdzili w jakąś ciemnść, w której pruszają się z lękiem, lub pczuciem bezsensu. Są i tacy, którym życie zadał cis prst w serce lub przepnę, i nie mgą złapać ddechu. Są jednym wielkim bólem. Tak, czy inaczej wszystkie te sby w pewnym mmencie życia uświadmiły sbie, że własnych siłach sbie nie pmgą. Ale z drugiej strny, djście d takiej świadmści już jest pierwszym etapem wyzwlenia. Jeżeli dtyczy t ciebie, t chcę ci pwiedzieć: Bóg ma kntrlę nad tbą i twim życiem; jest teraz blisk ciebie, i t Jemu przede wszystkim zależy na tym, abyś dświadczył Jeg miłującej ręki uzdrwienia i uwlnienia. Już na pczątku tej drgi wyzwlenia wart pstawić sbie pytania przyczyny twjeg stanu. Niestety dzisiaj craz więcej pjawia się przestrzeni, w których wystawiamy się na działanie sił, których pchdzenia nie znamy. Pamiętaj, w świecie duchwym tczy się wciąż wjna!!! Nie lekceważ swjeg stanu duszy!!! Ef 6,12 - Nie tczymy bwiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnścim, przeciw Władzm, przeciw rządcm świata tych ciemnści, przeciw pierwiastkm duchwym zła na wyżynach niebieskich. Flp 2,12- zabiegajcie własne zbawienie z bjaźnią i drżeniem 1 P 5,7-8 - Wszystkie trski wasze przerzućcie na Nieg, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kg pżreć. Ap 12,7 - I nastąpiła walka na niebie: Michał i jeg aniłwie mieli walczyć ze Smkiem. I wystąpił d walki Smk i jeg aniłwie, A Mc Prawdy, czyli dbry Rachunek sumienia Pznacie prawdę, a prawda was wyzwli -pwie Jezus /J 8,32/ Rzpcznij d dbreg Rachunku sumienia gólneg, a następnie skncentruj się na rachunku sumienia dtyczącym zagrżeń duchwych. Wszystk t pmże ci bardziej ddać się miłującemu Bgu i uwlnić d dręczących cię myśli. Pamiętaj, ważne są tu trzy elementy: spwiedź, rzmwa i mdlitwa uwlnienie. Klejnść czasami mże być różna, ale z mjej praktyki wynika, że tak czy inaczej wart najpierw zrbić dbry rachunek sumienia: Jak dbrze przygtwać się d spwiedzi, mdlitwy uwlnienie i ewentualnej rzmwy? Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy G kłamcą i nie ma w nas Jeg nauki. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jak wierny i sprawiedliwy dpuści je nam i czyści nas z wszelkiej nieprawści. 1 J 1, 10.9 Pytania wstępne w parciu pięć warunków dbrej spwiedzi: 1. Rachunek sumienia. 2. Żal za grzechy. 3. Mcne pstanwienie pprawy.

2 4. Szczera spwiedź. 5. Zadśćuczynienie Panu Bgu i bliźniemu. 1. Kiedy statni raz byłem u spwiedzi św.? Czy mja spwiedź i żal były szczere? Czy w tym mmencie przychdzę d teg sakramentu ze szczerym pragnieniem nawrócenia, uwlnienia, uzdrwienia i dnwienia przyjaźni z Bgiem? A mże jest we mnie jedynie chęć pzbycia się ciężaru swich win, bez dniesienia d miłująceg mnie Bga? 2. Czy na pprzedniej spwiedzi (lub wcześniej) nie zapmniałem lub umyślnie nie zataiłem jakichś grzechów ciężkich (np. ze strachu, wstydu, pwierzchwneg rachunku sumienia)? 3. Czy wypełniłem nałżny bwiązek zadśćuczynienia (pkuty)? Czy naprawiłem wyrządzne krzywdy? Czy starałem się ze wszystkich sił, całym sercem iść za Jezusem i w świetle Jeg Ewangelii pdejmwać wybry życiwe? 1. Rachunek sumienia - cena własneg pstępwania, mówienia, myślenia (itd.) w świetle wiary w Bga Trójjedyneg, który ukchał cię aż d ddania własneg Syna na śmierć za ciebie (Tak bwiem Bóg umiłwał świat, że Syna sweg Jednrdzneg dał, aby każdy, kt w Nieg wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, J 3,16). Jak zrbić dbry rachunek sumienia? I. Dwa Przykazania Miłści II. Siedem grzechów głównych III. Dekalg i grzechy przeciw niemu * Mżna także dłączyć pięć przykazań kścielnych i przypmnieć sbie cały pacierz katechizmwy np. Dwa przykazania miłści, Główne prawdy wiary, Siedem sakramentów świętych, Cztery cnty główne, Mdlitwa Pańska, Ostateczne rzeczy człwieka, Uczynki miłsierne c d duszy, Uczynki miłsierne c d ciała, Grzechy włające pmstę d nieba ** Mżna również zrbić g na pdstawie lektury i medytacji Słwa Bżeg (Pisma Św.), szczególnie niektórych fragmentów, np: Kazanie na Górze (Mt 5, 6 i 7 rzdz.) List d Rzymian (Rz rzdz.) Pierwszy list d Kryntian (1 Kr rzdz.) List d Galatów (Ga 5 rzdz.) List d Efezjan (Ef 4-6 rzdz.) *** Należy uwzględnić w rachunku sumienia bwiązki stanu, czyli czy jestem np. małżnkiem, kapłanem, sistrą zaknną, przełżnym, pdwładnym, dzieckiem, uczniem, sbą żyjącą samtnie, wdwcem **** Wart też w tym miejscu uwzględnić klicznści życia, np. wiek, swój stan wiary-wątpliwści, zawód, brak pracy, pważne chrby, plany, lęki itd.

3 I. Dwa Przykazania Miłści [Jezus pwiedział]: Będziesz miłwał Pana Bga sweg całym swim sercem, całą swją duszą i całym swim umysłem. T jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie pdbne jest d nieg: Będziesz miłwał sweg bliźnieg jak siebie sameg. Na tych dwóch przykazaniach piera się całe Praw i Prrcy (Mt 22,37-40). Miłść zawarta w tych dwóch przykazaniach jest wszystkim, jest isttą istty. Św. Jan pwie wręcz, że Bóg jest Miłścią (1J4,8 i 4,16). Gdybyśmy w Jezusie przyjęli tę prawdę (przyjęli Bga miłści) i żyli nią (Nim), nie ptrzeba, aby dalej analizwać inne przykazania i prawa. Najlepszym kmentarzem d tej prawdy są słwa św. Augustyna: Kchaj i czyń c chcesz. Czy Bóg, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym jest w mim życiu na pierwszym miejscu? Czy kcham G pnad wszystk, nawet pnad rdzinę i siebie? Jezus mówi: Kt kcha jca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie gdzien. I kt kcha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie gdzien (Mt 10,37). C stawiam (kcham) pnad Bga? Czy kcham G CAŁYM sercem, duszą i umysłem? Czy kcham bliźnieg jak siebie sameg? Czy daję swim bliźnim (wszystkim) takie sam praw d szczęścia jak i sbie? W czym widać, że kcham siebie? Pnieważ, niestety, gubimy się w rzumieniu miłści, dlateg ptrzebujemy dalszych pytań d rachunku sumienia II. Siedem grzechów głównych Zgdnie z Katechizmem Kściła Katlickieg t: 1. pycha 2. chciwść 3. nieczystść 4. zazdrść 5. nieumiarkwanie w jedzeniu i piciu i dążeniu d innych przyjemnści 6. gniew 7. lenistw III. Dekalg i grzechy przeciw niemu Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z dmu niewli. 1. Nie będziesz miał bgów cudzych przede mną. mżliwe grzechy: zabbny, bałwchwalstw. wróżbiarstw i magia, bezbżnść, ateizm, agnstycyzm, zaparcie się wiary, przyzywanie złeg ducha, pakty (bardziej szczegółwe w rachunku sumienia dtycząceg zagrżeń duchwych)

4 2. Nie będziesz brał imienia Bga tweg nadaremn. mżliwe grzechy: wymawianie imienia Bżeg nadaremn, nieptrzebne przysięganie, krzywprzysięstw, wiarłmstw, bluźnierstw, przekleństw, lekceważenie imienia Bżeg 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. mżliwe grzechy: Człwiek nie świętuje należycie dnia pświęcneg Bgu tj. niedzieli raz innych świąt nakazanych przez Katechizm, czym umniejsza rlę Bga w swym życiu i braża G (puszczanie Mszy św., praca zarbkwa, brak czasu dla rdziny ) 4. Czcij jca sweg i matkę swją. mżliwe grzechy: brak szacunku, psłuszeństwa i przebaczenia itd. wbec rdziców 5. Nie zabijaj. mżliwe grzechy: zabójstw, narażanie bez pwdu na niebezpieczeństw inneg człwieka, eutanazja, zabójstw dziecka w łnie matki, współdziałanie w przerywaniu ciąży, eksperymenty na embrinach, sambójstw, myśli i próby sambójcze, zabijanie w sbie życia duchweg, sumienia, dprwadzanie d zgrszenia innych, szczególnie słabszych i pdatniejszych na grzech, niszczenie zdrwia fizyczneg i psychiczneg, wykrzystywanie innych (np. pracdawca pracwnika), trturwanie fizyczne lub psychiczne, terrryzm, kaleczanie ludzkieg ciała, manipulwanie innymi, nałgi (alkhlizm, narkmania, hazard, niktynizm, anreksja, bulimia, uzależnienie d fastfdów, d słdyczy, prachlizm, tanreksja - uzależnienie d palania się, bigreksja - uzależnienie d siłwni, ertmania, rtreksja - bsesja na punkcie zdrweg dżywiania się, zakuphlizm, lekmania, uzależnienia d telefnu, internetu: tu m. in. czaty, gry, strny prngraficzne, uzależnienia emcjnalne, uzależnienie d infrmacji, d substancji psychaktywnych, d hrskpów i wróżb, talizmanów i amuletów, agresja, itd.; wszystk t nad czym nie panujesz, a jest statecznie niszczące ciebie i innych), brak przebaczenia, dwet, zemsta 6. Nie cudzłóż. mżliwe grzechy: nierząd, gwałt, prstytucja, czyny hmseksualne, cudzłóstw, mlestwanie fizyczne i psychiczne, pedfilia, zfilia, fetyszyzm, nimfmania, kazirdztw, maschizm, transwestytyzm, zelfilia fantazjwanie, prngrafia, glądactw, nieczystść wewnętrzna (nanizm), rzwiązłść, fetyszyzm - ptrzeba seksualna ukierunkwana na jakiś przedmit nieżywiny, na rzecz, częst na część garderby, np. na bieliznę. itp., 7. Nie kradnij. mżliwe grzechy: kradzież, zatrzymywanie i przetrzymywanie rzeczy pżycznych, przywłaszczanie sbie rzeczy znalezinych, bgacenie się przez szustw, narażanie na straty przez niedtrzymywanie umów, ziszczenie własnści cudzej i wspólnej, egistyczne używanie swjej własnści, kradzieże internetwe, praw autrskich, plagiaty, kradzież dbreg imienia drugieg człwieka, infrmacji, phishing i kradzież tżsamści, krupcja, nieuczciwść, spekulacja, (KKK 2414 Siódme przykazanie zakazuje czynów lub przedsięwzięć, które dla jakiejklwiek przyczyny egistycznej czy idelgicznej, handlwej czy ttalitarnej prwadzą d zniewlenia ludzi, d pniżania ich gdnści sbistej, d kupwania ich, sprzedawania raz wymiany, jakby byli twarem. Grzechem przeciwk gdnści sób i ich pdstawwym prawm jest sprwadzanie ich przemcą d wartści użytkwej lub d źródła zysku) 8. Nie mów fałszyweg świadectwa przeciw bliźniemu swemu. mżliwe grzechy: brak trski prawdę w cdziennym życiu, psługiwanie się półprawdą, szczerstw, mówienie nieprawdy, bmwa, pltki, szkdzenie innym przez rzpwszechnianie pdejrzeń, niespełnianie bietnic i niedtrzymywanie tajemnic, błuda, nieuznawanie własnych błędów, niedcenianie zalet innych, brak sprstwania kłamstwa, nieuczciwe siąganie dbrych wyników (cen) w szkle i pracy. 9. Nie pżądaj żny bliźnieg sweg. dziewiąte przykazanie zakazuje kultywwania myśli i pragnień związanych z czynami zakazanymi przez szóste przykazanie (KKK). Plega m. in. na chęci zawłaszczenia, psiadania drugiej sby jak przedmitu zaspkjenia własnych żądz zmysłwych z pminięciem szacunku dla tej sby, z pminięciem Bżych praw. 10.Nie pżądaj żadnej rzeczy, która jeg (bliźnieg) jest. mżliwe grzechy: rdzące się uczucia zazdrści, chciwść, skupianie się jedynie na pmnażaniu majątku, materializm, skąpstw, uczucia nienawiści, nieżyczliwści z pwdu teg, c psiadają inni, nieuzasadnine pdejrzenia, bmwy, czernianie innych z pwdu teg, c psiadają, brak radści i dziękczynienia Bgu za t, c psiadamy, brak wrażliwści na ptrzeby innych ludzi, niedstrzeganie ich ptrzeb, niewłaściwa hierarchia wartści (sprawy materialne zasłaniają t, c prwadzi d Bga i ludzi).

5 A teraz przejdziemy d rachunku sumienia dtycząceg zagrżeń duchwych pdważających przede wszystkim pierwsze przykazanie: Z Katechizmu Kściła Katlickieg: Należy drzucić wszystkie frmy wróżbiarstwa: dwływanie się d Szatana lub demnów, przywływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekm dsłaniać przyszłść (pr. Pwt 18,10; Jr 29, 8.). Krzystanie z hrskpów, astrlgia, chirmancja, wyjaśnianie przepwiedni i wróżb, zjawiska jasnwidztwa, psługiwanie się medium są przejawami chęci panwania nad czasem, nad histrią i wreszcie nad ludźmi, a jedncześnie pragnieniem zjednania sbie ukrytych mcy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem - płącznym z miłującą bjaźnią - które należą się jedynie Bgu Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się d pzyskania tajemnych sił, by psługiwać się nimi i siągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrwia - są w pważnej sprzecznści z cntą religijnści. Praktyki te należy ptępić tym bardziej wtedy, gdy twarzyszy im intencja zaszkdzenia drugiemu człwiekwi lub uciekanie się d interwencji demnów. Jest również naganne nszenie amuletów. Spirytyzm częst pciąga za sbą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlateg Kściół upmina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się d tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mcy, ani wykrzystywania łatwwiernści drugieg człwieka. (KKK Rzdz.1, Art. 1; ) Ot wybrane przestrzenie zagrżeń duchwych, które mgły być dla ciebie mmentem twarcia się na zł: Przyczyny Spirytyzm i wywływanie duchów - nekrmancja w różnych frmach, gusła, mediumizm, parapsychlgia, tabliczki lub karty mające przekazywać wieści z zaświatów, UFO, pdróże astralne, channeling (kanałwanie) i praktyki mające przywłać jakieś pstacie z zaświatów (nawet jeśli t mają być aniłwie czy święci z nieba), przebywanie w miejscach gdzie dprawian praktyki spirytystyczne, krzystanie z usług świeckich wyklinaczy-egzrcystów. Magia i wróżbiarstw - magia biała i czarna, uczęszczanie d magów i wróżek, wicca, makumba, vd, czary, urki, złżeczenia i przekleństwa, numerlgia, kabała, hrskpy, tart, karty anielskie i inne frmy wróżenia (np. z ręki), nszenie talizmanów, amuletów (np. pierścień Atlantów, pentagram, pseud-krzyże itp.); wiara i praktyki zabbnne (np. czerwna wstążeczka na szczęcie). Okultyzm - pszukiwanie rzekm ukrytej wiedzy, pragnienie tajemnych mcy i psługiwanie się nimi, ezteryzm, gnza, jasnwidztw, telepatia, pdróże astralne, rzwijanie tzw. świadmści transcedentalnej pprzez medytacje (np. w jdze i praktykach new age). Sekty - satanizm w różnych pstaciach, kult diabła lub ciemnych mcy, pdpisywanie cyrgrafów (paktwanie z diabłem), uczestnictw w czarnych mszach, bałwchwalstw, czczenie starżytnych bóstw raz ludzi (Sai Baba i inni przywódcy sekt), psługiwanie się remediami figurkami bóstw, fang shui; uczestnictw w sektach eknmicznych, religijnych, plitycznych; kntakt z wlnmularstwem (masnerią); niektóre praktyki i wierzenia innych religii (Buddyzm, Hinduizm). Zmiany świadmści - zmienianie stanów świadmści, manipulacje pprzez hipnzę, wyjścia pza ciał, słuchanie hipntyzującej muzyki, muzyka sataniczna, techn raz z przekazem pdprgwym, mantrwanie, śpiewanie pieśni d jakichś bóstw (np.hare Kriszna), ppadanie w nałgi i rzwiązłść (narktyki, alkhl, zbczenia i perwersje seksualne). Wszelkie metdy tzw. "naturalneg" leczenia, które nie mają żadneg parcia w nauce i które perują różnymi tajemniczymi mcami czy energiami. Mże być t np. bienergterapia, różdżkarstw, bitrnika, akupunktura, hmepatia, hipnza pza gabinetami lekarskimi, wizyty u szamanów i nakładaczy rąk, twieranie kanałów energetycznych (np. czakramów), przekazywanie jakiejś energii

6 (np. metda Reiki) bezpśredni lub na dległść, zakładanie dprmienników, spżywanie dziwnych mikstur itp. Inne - brak przebaczenia, bezczeszczenie sakramentów i przedmitów kultu. Zwróć jeszcze uwagę na t, czy w twjej bliższej lub dalszej rdzinie nie był praktyk wywływania duchów, pwtarzanych abrcji, zabójstw, sambójstw, alkhlizmu itp. Pmyśl również, czy nie idziesz za wierzeniami niezgdnymi z Biblią i nauczaniem Kściła (np. nieuznawanie którejś z prawd wiary zawartej w Cred, pdważanie nauczania ficjalneg papieży, wiara w reinkarnacje, panteizm, uznawanie abrcji, eutanazji, współżycia przed sakramentem małżeńskim; in vitr, wegetarianizm idelgiczny itp.). Wszystk t mgł spwdwać twarcie się na działanie niepżądanych mcy. Mżesz również znaleźć dkładniejsze listy zagrżeń na strnach internetwych. Pwstały ne w parciu analizę telgiczną, bserwacje i dświadczenie wielu sób, w tym także egzrcystów. Oczywiście pzim tych zagrżeń i zjawisk mże być różny i częst uwarunkwany pewnymi klicznściami. Z dświadczeń wynika, że ludzie częst wchdząc w jedną z tych rzeczy szukają klejnych. Pważnym alarmem będzie kumulacja tych zjawisk u jednej sby. Szczegółwych infrmacji szkdliwści pszczególnych praktyk szukaj, w razie niejasnści, w specjalistycznej literaturze telgicznej, mającej najlepiej imprimatur władzy kścielnej i na katlickich strnach internetwych., np B Książka i metda pięciu kluczy Mamy więc za sbą zrbiny dbry rachunek sumienia Mże t wszystk wydać ci się zbyt dużą drbiazgwścią i przesadnym dzieleniem włsa na czwr, ale pamiętaj, czym większa będzie twja świadmść siebie, grzechu i prawdy Bgu, tym skuteczniejsza będzie mdlitwa i nawrócenie serca. Życie jest zbyt cenne, aby d nieg pdchdzić jak d MacDnaldsa - McDriva. Częst jedna dbra, szczera mdlitwa, rzmwa i spwiedź zmieniają życie 180 stpni. Nieraz już słyszałem p takich dświadczeniach słwa, że czuję się jak nw nardzny (a). Dlateg chciałbym ci teraz zaprpnwać, zanim ewentualnie przyjdziesz d mnie, czy d inneg księdza na sptkanie, jeszcze jedną rzecz. Kup sbie (np. przez strnę: ) książkę Mdlitwa uwlnienia cz. 1 Neala Lzan. Według mnie - REWELACJA!!! Wiele rzmów, spwiedzi, mdlitw, a nawet reklekcji przeprwadziłem w parciu tę książkę i jestem zduminy jej skutecznścią. Oczywiście, głównie zależy d twjeg nastawienia serca, ale ptrzebna jest też pewna metda i pdpwiedź. Kiedy będziesz już ją psiadał, spkjnie przeczytaj ją i rób ntatki. Jak sam zauważysz piera się na na tzw. pięciu kluczach. Stąd mja pdpwiedź, abyś w takim prządku sprządził ntatki i sam już sbiście (za nim pprsisz kapłana pmc) pdjął wstępną mdlitwę.

7 1. WYZNANIE CHRYSTUSA JAKO MOJEGO PANA I ŻAL ZA GRZECHY Rzpcznij d prstej mdlitwy. Ważne, abyś t zrbił z całeg serca i z wiarą, że mówisz t d kchająceg cię Bga. Mdlitwa mże być np. w takiej frmie: Panie jestem grzesznikiem. Przychdzę d Ciebie, by przeprsić Cię za mje grzechy. Dziękuję Cię za t, że ddałeś swje życie za mnie, abym mógł trzymać przebaczenie i wrócić d Ciebie, d dmu. Prszę, przyjdź i zstań Panem mjeg życia. Chcę żyć w Twim królestwie w wlnści dziecka Bżeg. Prwadź mnie d głębszej wlnści, która wypływa z pznania Twjej miłści. Wyznanie Chrystusa jak mjeg Pana i Zbawiciela, raz żal za grzechy mgą przybrać taką frmę mdlitwy (mżna ją także płączyć z wcześniejszą): Panie Jezu, przebacz mi, że Przepraszam Cię, Jezu za t, że Dziękuję Ci, Jezu za.. Oddaję się Tbie, Jezu 2. PRZEBACZENIE Następnie przejdź d drugieg etapu, PRZEBACZENIA. Nieprzebaczenie jest niesamwitą blkadą na łaskę Bga, zdrwe relacje z innymi i przyjęcie pkju serca. Dlateg wart pświęcić mu duż uwagi i zaangażwania. Mżesz pmdlić się przebaczenie sam lub w becnści sby/sób twarzyszącej. Mdlitwa przebaczenia pwinna bjąć wszystkie sby, d których czujesz żal. Przypmnij sbie, d których sób czujesz żal. Czasami jest t żal wyparty. Częst takie sby mówią bardz szybk: D nikg nie czuję żalu. Ja szybk zapminam. Już przebaczyłem itd. Spkjnie wejdź w swje uczucia, wspmnienia. Zrób listę tych sób. Wszystk statecznie czynimy, aby bardziej przebaczyć, a nie skarżać, czy dręczyć siebie. Dpuść d siebie uczucia, również gniewu i żalu. Nie mżesz ddać ich Bgu jak sbie ich nie uświadmisz i nie przyjmiesz ich. Mżna ddać t c psiadam Wymieniaj p klei swich winwajców i za każdym razem rzpczynaj d pczątku pdbnie: + W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam (np. mjemu tacie) t, że. (wymieniam wszystk t, c sbie przypminam, c mnie bli) Mżna ddać na kńcu każdej mdlitwy (za pszczególną sbę): Przebaczam (N,N) Twim przebaczeniem Jezu, b sam (sama) d kńca nie ptrafię, i Ty mu (jej) Jezu przebacz, b nie wiedział (wiedziała) d kńca c czyni. Czasami mamy również, mniej czy bardziej uświadminy, żal d siebie za różne rzeczy, które nawet Bóg nam wybaczył. Dlateg wart również pdjąć mdlitwę przebaczenia sbie w Imię Jezusa: + W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam sbie t, że.(wymieniam wszystk t, c sbie przypminam). Wart również spjrzeć ze szczerścią w swje serce, czy przypadkiem nie mam żalu d Bga za jakieś wydarzenia. Wtedy w takiej frmie t ddaj: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się żalu d Bga za t, że...(wymieniam wszystk t, c sbie przypminam). Zauważ, że w takie frmie czynine przebaczenie jest bardz uczciwe. P pierwsze czynisz t mcą Jezusa (+W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam); p drugie dkładnie mówisz kmu przebaczasz (z imienia lub funkcji, np. tacie); a następnie, c przebaczasz (dpuść d siebie swój żal, który masz d pszczególnej sby; nazywaj g). Wszystk t twrzy całść drgi przebaczenia. Pdziękuj Jezuswi, że pmógł ci pełniej wybaczyć Pprś, aby On swją krwią uzdrwił wszystkie te relacje

8 3. WYRZECZENIE SIĘ DZIEŁ SZATANA Następnie przejdź d wyrzeczenia się zła (grzechów i duchów, które mgą kryć się pd nimi). Wyrzekaj się ich pjedyncz, tych które sbie uświadmiłeś w czasie rachunku sumienia. Pamiętaj! Ważna jest tu przede wszystkim twja wla i wiara w Słw Bże (nie uczucia i myśli, które będą uderzać jak fale brzeg; na nie masz d kńca wpływu): + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha (np.. gniewu). + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha lęku przed pinią ludzką, itd. Przy kultyzmie wart ddać: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się wszelkich duchów, które pjawiły się w mim życiu, gdy (klicznści) + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha, który działał przez (kg, np. wróżkę, itp.) i dbieram z jej rąk władzę, którą ddałem jej nad mim życiem. Przy związkach duchwych: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się niewłaściwej relacji z Wyrzekam się wszelkich fizycznych, emcjnalnych i duchwych związków z i dbieram z jej/jeg rąk władzę jaką mu/jej ddałem/am (lub którą n/na debrał/a de mnie). Gdy były raniące słwa (kłamstwa) + W Imię Jezusa Chrystusa świadczam, że nie przyjmuję słów wypwiedzianych przez Lub: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się kłamstwa, które wypwiedziała (np. mama), że (np. z ciebie t i tak nic nie będzie). Jak pdpwiedź d trzecieg klucza pdam ci teraz przykładwą listę niektórych duchów złych, lęków, kłamstw, których mżesz się wyrzec w spsób pwyżej przedstawiny: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha gniewu. Za każdym razem zaczynaj d słów: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się nienawiści, zemsty dwetu gryczy pychy buntu perfekcjnizmu usprawiedliwiania się pczucia wyższści kłótliwści kntrli niepkju zamartwiania się niepewnści użalania się nad sbą pczucia niższści pczucia winy ptępienia pniżenia skarżania samskarżania nienawiści d sameg siebie

9 drzucenia pczucia braku jca zranienia pczucia, że jestem niechcianym samtnści nicści pczucia bezsensu izlacji wycfywania się ucieczki chrnienia siebie pczucia bezdmnści ducha niemcy zazdrści egizmu chciwści świata fantazji prób sambójczych śmierci abrcji lęku Różne lęki: lęku przed piekłem lęku przed Bgiem lęku przed władzą lęku przed drzuceniem lęku przed prażką lęku przed przyszłścią lęku przed ubóstwem lęku przed ludźmi lęku przed chrbą umysłwą puszczeniem sądem ptępieniem skarżeniem śmiercią chrbą przed ludźmi depresji braku nadziei zniechęcenia plegania na własnych siłach ducha zwątpienia ducha niewiary ducha dewcji ducha zamętu ducha lenistwa uzależnienia d alkhlizmu niktyny narktyków bżarstwa prngrafii masturbacji pżądliwści cudzłóstwa nieczystści zdrady małżeńskiej gwałtu kazirdztwa hmseksualizmu sdmii spirytyzmu seansów spirytystycznych przewdników duchwych fałszywych religii kultyzmu wróżb astrlgii czarów

10 4. STANIĘCIE W AUTORYTECIE CHRYSTUSA Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki twarzyszyć będą: w imię mje złe duchy będą wyrzucać, nwymi językami mówić będą; węże brać będą d rąk, i jeśliby c zatruteg wypili, nie będzie im szkdzić. Na chrych ręce kłaść będą, i ci dzyskają zdrwie. /Mk 16,17-18/ W tej części mdlitwy należy na mcy chrztu (kapłani również na mcy sakramentu kapłaństwa) dciąć wszelkie związki z duchami i kłamstwami, których się wyrzekłeś: Na mcy autrytetu dziecka Bżeg nadaneg mi w czasie chrztu święteg dcinam się świadmie, dbrwlnie i niedwłalnie d wszystkich duchów, których się wyrzekłem. A Ciebie Jezu prszę złam ich mc i rzkaż im, aby deszły de mnie i nie wracały już więcej. Dziękuję Ci, Panie, że mnie uwlniłeś d wpływu złych duchów. Dziękuję Ci, Ojcze, za t, że psłałeś Sweg Syna, aby mnie calić. Oczywiście jeżeli ta mdlitwa dknuje się w becnści kapłana, t wtedy n ją prwadzi. Jak się czujesz teraz p mdlitwie? Jeśli cś się pjawia jeszcze niepkjąceg wróć!!! i pwtarzaj punkty aż d 4 włącznie!!! 5. PROŚBA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOGA OJCA I WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO Tę część mdlitwy prwadzi kapłan (ewentualnie inna sba nad tbą). Jest t mment dświadczenia miłści Bga. Czas kiedy Pan mówi twjej/mjej wyjątkwści syna/córki. Przyjmij błgsławieństw Bga Ojca, które sba mdląca się, niejak w Jeg Imieniu, wypwiada nad tbą. Wierz, że przez usta tej sby sam Bóg Ojciec mówi ci te słwa i psyła sweg Ducha, aby cię napełnił. Jeżeli jesteś sam na mdlitwie przeczytaj z wiarą błgsławieństwa, które Bóg zstawił w Biblii, np. Błgsławieństw Aarnwe: Niech cię Pan błgsławi i strzeże. Niech Pan rzprmieni blicze swe nad tbą, niech cię bdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tbie blicze swje i niech cię bdarzy pkjem (Lb 6,24-26). Mżesz jeszcze raz przeczytać t błgsławieństw zmieniając słwa z cię-tbą na mnie-nade mną Następnie pmódl się tzw. Mdlitwą Jabesa z księgi Krnik: Obyś mi prawdziwie błgsławił i pszerzył mje granice, by ręka twja była ze mną i byś zachwał mnie d złeg, aby mnie ból nie dtknął." /1Krn 4,10/ Mżesz również swimi słwami pprsić Bga Ojca, przez Jezusa Chrystusa błgsławieństw nad sbą. Mżesz t zrbić przechdząc wszystkie etapy swjeg życia, np.: Ojcze Niebieski, a jedncześnie mój ukchany Tatusiu, prszę Cię przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Twjeg Syna, a mjeg Pana, Jezusa Chrystusa pbłgsław mój mment nardzin, czas kiedy byłem w łnie mjej mamy, chwilę kiedy się rdziłem Prszę Cię, dpełnij swim błgsławieństwem wszelkie braki, których dświadczyłem d mich bliskich (być mże nie byłem d kńca przez nich przyjęty z miłścią), pbłgsław mój czas, kiedy byłem niemwlęciem, kiedy byłem małym dzieckiem (szczególnie te mmenty, w których czułem się samtny i puszczny), pbłgsław, drgi Tatusiu (Abba) czas mjeg drastania, djrzewania (w tym szczególnie mje djrzewanie emcjnalne, seksualne) itd. (np. czas narzeczeństwa, małżeństwa, relacje z pszczególnymi sbami, trudne chwile, kryzysy)

11 ZAKOŃCZENIE: Mżesz w jakiś spsób pdziękwać Bgu za uwlnienie, ewentualnie za sbę/sby, która się nad tbą mdliła itd. C --Sptkanie Następnie pójdź d spwiedzi, alb umów się z kapłanem (lub kapłanem egzrcystą) na sptkanie. Zabierz ze sbą zaznaczne rachunki sumienia i ntatki z książki. Zniszcz i wyrzuć wszelkie duchw niebezpieczne przedmity, np. amulety, rzeczy związane z bcymi kultami, gry, płyty CD z wyżej wspmnianymi treściami itp. Pmódl się wcześniej przed sptkaniem za siebie i za kapłana (Litania d Krwi Chrystusa, Litania d Serca Jezusa, Litania d Imienia Jezus, mdlitwy d ran Chrystusa); inne mdlitwy (Litania d Matki Bżej, Litania d wszystkich świętych, różaniec, krnka d Miłsierdzia Bżeg). Mżesz także pdjąć jakąś fiarę i pst w tej intencji. Wszystk t pmże lepiej twrzyć ci się na łaskę, a kapłanwi da więcej światła w czasie sptkania. Pamiętaj, że kiedy pdejmiesz decyzję zmianie życia i będziesz chciał wybrać się na sptkanie d kapłana, natrafisz na wiele trudnści (zniechęcenie, wątpliwści, przeszkdy w dmu, pracy, szkle, trudnści ze zdrwiem, samchdem, czy dtarciem pd właściwy adres). T wszystk są kuszenia i dręczenia złeg ducha, aby ci uniemżliwić dtarcie na sptkanie i zmianę życia. Pmódl się chrnę d Jezusa i Maryi i zrób wszystk, aby nie stchórzyć!!! Na kniec sptkania z kapłanem pprś wskazówki jak dalej funkcjnwać w życiu duchwym, aby prces uwalniania i uzdrawiania pgłębiał się w tbie; i jak nie dać się złemu duchwi zawrócić z drgi nawracania. Zapisz je sbie!!! Pprś również dbrą lekturę duchwą. D -- Cdziennść P dbrej spwiedzi, mdlitwie i sptkaniu z kapłanem, wracasz d cdziennści. Jest na nie mniej ważna niż dbyte przed chwilą sptkanie. Mam nadzieję, że trzymałeś dbre wskazówki, ale tak czy inaczej chciałbym ci pdpwiedzieć kilka rzeczy z mjeg dświadczenia kapłana- egzrcysty. T jest taki mały dekalg: P pierwsze: Jak już mówiliśmy sbie wcześniej, jeżeli nie pzbyłeś się wszelkich duchw niebezpiecznych przedmitów przed sptkaniem, t zrób t p pwrcie d dmu. Masz teraz jeszcze większą świadmść i wiedzę, dlateg mże p prstu dkńcz t, c zacząłeś. P drugie: Przygtuj się na ataki Złeg. On nie rezygnuje z nas. Jezus strzegał: Gdy duch nieczysty puści człwieka, błąka się p miejscach bezwdnych, szukając spczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę d sweg dmu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje g nie zajętym, wymiecinym i przyzdbinym. Wtedy idzie i bierze z sbą siedmiu innych duchów złśliwszych niż n sam; wchdzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan weg człwieka grszy, niż był pprzedni (Mt 12,43-45). P trzecie: Chrń siebie przez cdzienną, grliwą mdlitwę. Mże na mieć charakter rzmwy swimi słwami z Bgiem, jak również słwami zawartymi w gtwych frmach (różaniec, krnka d Miłsierdzia Bżeg, litanie, drga krzyżwa itp.) Ważne jest, abyś t czynił regularnie i z wiarą. Ważne będzie tu trwanie na adracjach, szczególnie przed wystawinym Panem Jezusem w mnstrancji. P czwarte: Czytaj i medytuj cdziennie Słw Bże (Pism Św.). Mżesz czytać ciągiem pszczególne urywki (zacznij d Nweg Testamentu), alb fragment Ewangelii na dany dzień. Metdy czytania i medytwania są pisane w wielu książkach i na strnach katlickich. Będziesz mógł je znaleźć również niebawem na strnie naszej wspólnty (www.wjskgedna.pl). Pamiętaj, Słw Bże jest jak miecz, które będzie cię przenikać, uwalniać, uzdrawiać, pcieszać, czyszczać i zapalać.

12 P piąte: W miarę mżliwści uczestnicz jak najczęściej (czywiście w niedzielę i święta nakazane w spsób bwiązkw) w Eucharystii. Ona jest źródłem i szczytem naszeg życia duchweg, naszej więzi z Bgiem. P szóste: Przystępuj regularnie d spwiedzi. Nie rzadziej niż raz w miesiącu. Pamiętaj miłsierdzie Bże w tym sakramencie będzie działać na ciebie uzdrawiając i kjąc. Być mże dbrze będzie znaleźć sbie stałeg spwiednika, a mże nawet kierwnika duchweg. P siódme: Używaj jak najczęściej sakramentaliów, np. sli i wdy święcnej lub egzrcyzmwanej; nś pświęcny medalik, krzyżyk, czy szkaplerz; w dmu pwieś również pświęcne brazy i krzyż; dbrze jest mieć relikwie swjeg patrna i częst prsić g wstawiennictw w walce duchwej P ósme: Prś jak najczęściej inne sby (szczególnie kapłanów) błgsławieństw. Ma n niesamwitą mc chrny Bga i twierania się na Jeg światł. Małżnkwie błgsławcie się nawzajem. Rdzice błgsławcie wasze dzieci każdeg dnia. P dziewiąte: Wciąż nawracaj się i stale rzwijaj duchw. Pamiętaj, stanie w miejscu jest już cfaniem się. Dlateg (prócz rzeczy, które już wymieniliśmy): Określ dkładnie swój cel w życiu. Pamiętaj, aby był n dstrzeżny z perspektywy wiary i wiecznści. Św. Paweł, człwiek, który p swim nawróceniu ddał się prawdziwemu Bgu d kńca, w jednym ze swich listów tak kreślił swój cel: Dla mnie bwiem żyć - t Chrystus, a umrzeć - t zysk (Flp 1,21) Zweryfikuj swój styl życia, tak aby pmógł ci n pdążać d wyznaczneg celu (znajmi, praca, hbby, sptkania, zachwania, lektury, czaspisma, filmy, strny internetwe, muzyka itd.). Nie wiem, czy wiesz że craz więcej pjawia się dbrych filmów i muzyki chrześcijańskiej? Sprawdź! Czytaj regularnie dbre lektury duchwe (mżesz zapatrzyć się w nie u kapłanów, w sklepach katlickich stacjnarnych i internetwych); wart również czytać regularnie przynajmniej jeden tygdnik katlicki np. Gść Niedzielny. Pamiętaj, stajesz się tym, czym się karmisz. Znajdź dpwiednią dla siebie wspólntę (np. Odnwę w Duchu Świętym, Ruch Światł-Życie, Szkłę Nwej Ewangelizacji, Katlickie Stwarzyszenie Młdzieży, Nekatechumenat, Grupę Biblijną, Akcję Katlicką, Klub Inteligencji Katlickiej, Ruch Rdzin Nazaretańskich, Fclarii, Diecezjalne Duszpasterstw Młdzieży, Wjsk Gedena, Ministrantów, Duszpasterstw Akademickie, Grupy i Wspólnty duchwści np. ignacjańskiej, karmelitańskiej, czy franciszkańskiej). T tylk niektóre prpzycje z całeg bgactwa Kściła. Taka grupa, wspólnta będzie dla ciebie wsparciem, a przez nią pełniej zaangażujesz się w spsób czynny we wspólntę Kściła i pmc drugiemu człwiekwi. P dziesiąte: Żyj w zgdzie z własnym sumieniem i prawem naturalnym. Wszystk pdejmuj w świetle Słwa Bżeg, zasad Dekalgu, przykazań kścielnych i psłuszeństwa przełżnym Kściła. T jest najbardziej bezpieczna drga, aby nie ulec iluzji. E Metda walki Chciałbym ci zaprpnwać, trchę na pdstawie teg, c już przeczytałeś i, mam nadzieję, częściw dświadczyłeś, pewną metdę radzenia sbie z sytuacjami napięcia, i nie tylk. Mże masz już swój sprawdzny spsób działania? Jeżeli tak, t dbrze. Mim wszystk dczytaj d kńca, mże cś z teg wykrzystasz. Tak czy inaczej wart jest mieć jakąś metdę. Z czasem staje się na niewidczna, i tak jak przy jeździe samchdem, nie zajmujemy się nią. Na pewn nieraz zdarza ci się wpaść w jakiś stan napięcia, któreg d kńca nie rzumiesz i nie bardz wiesz jak z nieg wyjść. Pjawia się jakiś gniew, lęk, smutek, zamartwianie się, które bjawiają się w emcjach, ale i myślach typu: jak sbie z tym pradzę, czy dam radę, alb jak n mógł tak pwiedzieć, zachwać się etc. etc.. Stsy myśli, które są jak krkciąg wkręcający się w naszą głwę. Zaczynamy prwadzić jakieś schizfreniczne dialgi z samym sbą, alb z czymś (kimś) fikcyjnym. Niestety takie niekntrlwane dialgi wewnętrzne mgą nas nawet twrzyć na dialg ze złym duchem. On lubi takie pełne niepkju myśli, które częst zaciemniają nas na prawdę i światł Bże. A c grsze, częst ma t swje knsekwencje w naszych reakcjach (pstawach) i wybrach, typu: przekleństwa, krytyka innych, gniew, nieprzebaczenie, dwet, alb ucieczka, czy depresja. T tylk kilka przykładów takich zachwań. Każdy ma swje. Jesteśmy mistrzami niszczenia siebie i innych, i c ciekawe, czynimy t jakby niechcąc. Uważam, że t są mmenty kluczwe w

13 naszym rzwju i nawracaniu się; alb idziemy d przdu, alb klinujemy się i twrzymy fałszywe eg. Na pdstawie swich dświadczeń, prwadzenia kierwnictwa duchweg i dbrych lektur zabserwwałem skutecznść następującej metdy: 1. P pierwsze trzeba się zatrzymać (dsłwnie i wewnętrznie) i zdiagnzwać, nazwać t cś c mnie trzyma, a bjawia się właśnie w natarczywych myślach i emcjach. W mętnej wdzie nic nie widać. Pytam więc sam siebie, a jeszcze lepiej, kieruje mją prśbę d Ducha Święteg: C za myśl (-i) mnie atakuje? Skąd na się pjawiła? Jakie wydarzenie (sba, trska) je uruchmił (-a)? Jaki czuły punkt we mnie zstał dtknięty? (np. pczułem się znów upkrzny, drzucny, samtny, niepewny, straciłem kntrlę, itd., itp.). Pwiedzmy, że t cś zbaczyłem i nazwałem lękiem przed pinią ludzką. Czasami takie myśli idą parami, alb jeszcze w większych grupach, dlateg najlepiej wszystkie je nazwać. 2. Teraz następuje (pdbnie jak w mdlitwie uwlnienia z kapłanem) mment wyrzeczenia. Czyli mówię z wiarą, kierując swje myśli d Bga: + + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się (lęku przed pinią ludzką). Jeżeli jest ich więcej, t za każdym razem, litanijnie rzpczynam d pczątku: + + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się Jeżeli jest t związane z knkretną sbą i czuje d niej złść, t ddaję (też pdbnie jak w mdlitwie z kapłanem): + + W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam (np. mjemu tacie) t, że. (wymieniam wszystk t, c sbie przypminam, c mnie bli). Jeżeli czujesz żal d siebie lub Bga wypwiedz przebaczenie jak w mdlitwie z kapłanem p Mżna następnie (chciaż nie za każdym razem musimy t pwtarzać), pdbnie jak w mdlitwie z kapłanem (patrz p. 4) stanąć w autrytecie Chrystusa i wypwiedzieć jedną z frm, + + W Imię Jezusa Chrystusa na mcy autrytetu dziecka Bżeg nadaneg mi w czasie chrztu święteg dcinam się świadmie, dbrwlnie i niedwłalnie d wszystkich duchów, których się wyrzekłem. A Ciebie Jezu prszę złam ich mc i rzkaż im, aby deszły de mnie i nie wracały już więcej. Dziękuję Ci, Panie, że mnie uwlniłeś d wpływu złych duchów. Dziękuję Ci, Ojcze, za t, że psłałeś Sweg Syna, aby mnie calić. Używam tu słw duch, pnieważ częst za każdą taką natarczywą, niszczącą myślą kryje się zły duch. 4. Następnie pprś Jezusa, aby wziął cię w piekę, chrnę. Czyli innymi słwami mówiąc, ddaj mu siebie, swój prblem, który uświadmiłeś sbie w związku z pwyższą sytuacją. I tutaj mamy różne mżliwści. Mżemy p prstu pwiedzieć, m/w tak: Jezu ddaję Tbie mój lęk przed pinią ludzką. Widzisz jak bardz jestem jeszcze d niej przywiązany. Pmóż mi derwać się d niej. Dziękuję za wydarzenie, za sbę, przez którą mi t pkazałeś. Mżna tak, alb w pdbny spsób. Ale chcę ci pkazać jeszcze inną mżliwść, której przeczytałem (i praktykuję d pewneg czasu) w Akcie ddania się Panu Jezuswi (przeciw niepkjm i zmartwienim) u zmarłeg w pinii świętści Księdza Dlind Rutl, sługi Bżeg, któreg trwa prces beatyfikacyjny, a który cieszył się również wielkim szacunkiem jca Pi. Pzstawił n akt ddania Jezuswi, a właściwie zapis słów przez Nieg wypwiedzianych. Jest t pełen dziecięcej ufnści akt ddania się Jezuswi w sytuacjach trudnych. W tym miejscu pdam ci tylk kilka zdań z teg aktu. Pełny tekst aktu będzie mżna znaleźć na strnach internetwych m. in. w zakładkach na Całść mżna by pdsumwać jednym zwrtem, aktem strzelistym kierwanym d Jezusa: Trszcz się TY.

14 Dlaczeg zamartwiacie się i niepkicie? Zstawcie Mi trskę wasze sprawy, a wszystk się uspki. Zaprawdę pwiadam wam, że każdy akt prawdziweg, ślepeg i całkwiteg ddania się Mnie rzwiązuje trudne sytuacje Czegóż nie dknuję, gdy dusza, tak w ptrzebach duchwych jak i materialnych, zwraca się d Mnie, patrzy na Mnie mówiąc: TROSZCZ SIĘ TY"...zamyka czy i uspkaja się! Dstajecie niewiele łask, kiedy się męczycie i dręczycie, aby je trzymać; trzymujecie ich bardz duż, kiedy mdlitwa jest pełnym ddaniem się Mnie Jeżeli macie swje zasby, nawet niewielkie lub staracie się je psiąść, pzstajecie w naturalnym bszarze, a zatem pdążacie za naturalnym biegiem rzeczy, który jest częst utrudniany przez szatana. Żaden człwiek rzumujący i rzważający tylk według lgiki ludzkiej nie czynił cudów, nawet spśród Świętych... Na spsób Bski działa ten, kt dda się Bgu. Kiedy widzisz, że sprawy się kmplikują, pwiedz z zamkniętymi czami duszy: Jezu, trszcz się Ty!. I dwróć swją uwagę w inną strnę, b dciekliwść tweg umysłu utrudnia ci dstrzeżenie zła. Zawierzaj Mi częst nie skupiając uwagi na samym sbie. Czyń tak we wszystkich swich ptrzebach. Czyńcie tak wszyscy, a zbaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. T wam pprzysięgam na Mją miłść. Zapewniam was, że Ja się zatrszczę. Jak widzisz jest t prsty akt zawierzenia siebie i swjeg prblemu Jezuswi. Zamknij więc czy, uświadm sbie, że Jezus jest teraz blisk ciebie; że jest przede wszystkim w twim sercu, i pwiedz Mu z ufnścią dziecka i przyjaciela: Jezu ddaję się Tbie, TROSZCZ SIĘ TY, alb: Jezu, ufam Tbie, TROSZCZ SIĘ TY. Teraz spkjnie mżesz wróć d swich bwiązków i nie zajmwać się ddanym Mu prblemem. On się zatrszczy! Gdybyśmy mieli pdsumwać schemat nasz spsób radzenia sbie z niepkjem i natarczywymi myślami, t wyglądałby t m/w tak: Zatrzymuję się i nazywam swją myśl (prblem), która mnie atakuje Wyrzekam się, w Imię Jezusa, ducha, który kryje się za daną myślą Oddaję się Jezuswi słwami: Jezu, ufam Tbie, TROSZCZ SIĘ TY Nie wiem, czy zauważyłeś, że schemat jest pdbny jak w trakcie chrztu św., czyli najpierw następuje dcięcie się d Zła w frmie wyrzeczenia się, a następnie przechdzimy d aktu wiary i zaufania Bgu. Wyrzeczenie się Zła Wiara, Ufnść Bgu Oczywiście czasami życie jest bardziej skmplikwane (chciaż prawdę mówiąc, t sami je takimi czynimy) i wtedy wart wrócić d sptkania z kapłanem. Wart czywiście, jak już sbie wcześniej pwiedzieliśmy, mieć

15 na stałe swjeg spwiednika, czy kierwnika duchweg, jak również trwać we wspólncie z innymi. Nie jesteśmy samtnymi wyspami, ale wspólntą Kściłem, której człnkwie ptrzebują siebie nawzajem. W tym miejscu chcę ci pwiedzieć jeszcze, że wyrzekanie się Zła, teg c nas niszczy nie pwinn być w centrum naszej mdlitwy. T są przede wszystkim te mmenty, w których czujemy się jakś zakrkwani duchw i psychicznie. W innych mmentach kładziemy bardziej akcent na pwierzanie się Jezuswi, na uwielbianie G i na trwanie w Nim. Stąd chciałem ci jeszcze zaprpnwać w frmie skrótwej (w innym miejscu naszej strny www znajdziesz dkładniejszy pis) pewną frmę trwania w Bgu, chdzenia w Jeg becnści. Św. Paweł pwiedział: nieustannie się módlcie! (1 Tes 5,17). Nawiązując m. in. d tych słów św. Pawła, tradycja mnastyczna pierwszych wieków (hezychazm), jak również późniejsze duchwści np. karmelitańska, a dzisiaj craz częściej różne grupy medytacyjne, w nieustanne mdlenie się, a c za tym idzie, trwanie w Bgu, rzpwszechniły za pmcą tzw. mdlitwy serca (mdlitwy Jezuswej, mdlitwy głębi, kntemplacji, itd.). Pmijając wyjaśnianie samej istty (zapraszam d książek, np. Filkalia, dzieła św. Jana d Krzyża itp., czy współczesne nt. kntemplacji), pragnę w tym miejscu jedynie pdać ci kilka zdań praktycznej zachęty. Otóż, najprstszym przejawem życia jest ddech, naszym centrum istty jest serce, a imię Jezus jest becnścią Bga. Łącząc te prawdy mżemy jak najczęściej (z czasem wręcz nieustannie) pwtarzać np. werset: Jezu, ufam Tbie, który pmże nam przensić te słwa z umysłu d serca, kntemplując miłsną becnść Bga w nas. Najważniejsza jest tu uważnść. Nie musisz nic sbie wybrażać, a wszystkie myśli (nawet te pbżne) delikatnie dsuwać, jak ręką liście na jezirze. Uświadm sbie swój ddech, wdech i wydech A teraz, dłącz słwa: Jezu, ufam Tbie. Na wdechu: Jezu lekk przytrzymaj ddech a następnie na wydechu: ufam, Tbie. Pwtarzaj p wli przynajmniej przez kilka minut Jezu ufam, Tbie Jezu ufam, Tbie Jezu ufam, Tbie Nic nie musisz czuć, p prstu trwaj uważnścią w miłującej becnści Jezusa w tbie Jest t m. in. mdlitwa ttalnej prstty i zaufania Bgu. Ty myślisz Nim, a On myśli tbie i twich sprawach. F Nasze śrdwisk A teraz kilka zdań najbliższym śrdwisku, w którym żyjesz i w którym mżesz wzrastać duchw. Ja czywiście pwiem ci swim, ale zstawię na kńcu tej brszury trchę czystej kartki, abyś mógł dpisać ewentualnie swje uwagi. Jak już sbie mówiliśmy ptrzebujemy d wzrstu m. in. wspólnty i miejsc, które będą dla nas czerpaniem siły jak ze źródła na pustyni. W samym Płcku, jak również w diecezji, jest wiele mżliwści, gdzie mżna znaleźć taki wzrst. Rzejrzyj się. Ppytaj chciażby swich kapłanów. Ja zapraszam cię d wspólnty Wjsk Gedena. Szczegóły nas, m. in. kntakt, mżesz znaleźć na strnie Zapraszamy d wspólnty młdzieżwej (m/w d trzeciej klasy gimnazjum, aż d mmentu, kiedy będziesz się czuł młdzieżą). Sptkania w Płcku dbywają się w każdy pniedziałek gdz na ul. Tumskiej 3, kilka krków d katedry, w pdziemiach Sądu Biskupieg. Dwa z tych sptkań mają charakter frmacyjny. Dzielimy się na nich w małej grupie m. in. życiem i Słwem Bżym. Jedn, t sptkanie typw mdlitewne, i jedn integracyjne (na wesł). Zapraszamy! Oczywiście rbimy wiele jeszcze innych rzeczy, m. in. wyjeżdżamy razem na weekendy i reklekcje wakacje. Naszą główną bazą Wspólnty jest Sanktuarium św. Antnieg w Ratwie (http://sanktuarium-ratw.pl/). Zapraszamy także d wspólnty małżeńskiej w ramach Wjska Gedena. Miejsce sptkań w Płcku jest t sam, c dla młdzieży (patrz wyżej). Sptkania dbywają się raz w miesiącu, w każdy drugi czwartek gdz Ddatkw, w każdą czwartą niedzielę miesiąca sptykamy się wszyscy razem, cyklicznie (kapłan, małżeństwa wraz z dziećmi) w kściele, w parafii, d której należą małżeństwa z WG. P Eucharystii świętujemy przez wspólny psiłek, rzmwy, raz dzielenie się słwem i życiem. Małżeństwa również mają swje weekendy frmacyjne (k. 3) w ciągu rku. Głównym celem Wjska Gedena jest: Obudzić w sercach ludzi wjwników Chrystusa i pprwadzić ich d zwycięstwa własne życie, aż p Dm Ojca; aż p zjednczenie z Jezusem na wieki.

16 Naszą duchwść mżna by zawrzeć w takim zawłaniu: kchaj i walcz. Czyli jest t duchwść serca i miecza; miłści i walki duchwej; duchwść dziecka bżeg i rycerza Chrystusa. Ta równwaga jest p pierwsze biblijna, a p drugie parta na naturze człwieka, który ptrzebuje ttalnej akceptacji miłści, jak również ciągłeg zmagania się prawdę i miłść w swim życiu i swich bliskich. Kchaj i Walcz!. Leszek

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem Przygtwanie d spwiedzi, mdlitwy i rzmwy z kapłanem Jeżeli cś cię niepki w twim życiu duchwym (ale też i w sferze psychicznej), t wart zastanwić się, jakie są teg przyczyny. Niestety dzisiaj craz więcej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do rozmowy, spowiedzi i modlitwy (z kapłanem)

Przygotowanie do rozmowy, spowiedzi i modlitwy (z kapłanem) Przygtwanie d rzmwy, spwiedzi i mdlitwy (z kapłanem) /Czytając pniższe strny i przygtwując się d spwiedzi, mdlitwy i rzmwy z kapłanem, mżesz czywiście już sam przejść, w spsób mdlitewny, prpnwane etapy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ - Panie, Tym masz słowa życia wiecznego (J 6, 68) W komunii z Bogiem przez Słowo. CZYTANIA PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55,1 3a) Pokarm dla biednych

DZIEŃ - Panie, Tym masz słowa życia wiecznego (J 6, 68) W komunii z Bogiem przez Słowo. CZYTANIA PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55,1 3a) Pokarm dla biednych III. DZIEŃ - Panie, Tym masz słwa życia wieczneg (J 6, 68) W kmunii z Bgiem przez Słw CZYTANIA PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55,1 3a) Pkarm dla biednych Czytanie z Księgi prrka Izajasza T mówi Pan Bóg: Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji Parafialny Prgram Odnwy i Ewangelizacji I Etap - Kerygmat - Głszenie Ewangelii Na I Etapie Parafia dzielna jest na mniejsze części - Rejny i Pdrejny, c ułatwia kntakt ze wszystkimi sbami. Pwływana jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii w Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie w oparciu o realizowany program P. Tomasika Iść za Jezusem

Wymagania edukacyjne z religii w Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie w oparciu o realizowany program P. Tomasika Iść za Jezusem Wymagania edukacyjne z religii w Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskieg w Leginwie w parciu realizwany prgram P. Tmasika Iść za Jezusem Nr prgramu AZ-3-02/3 z 27 luteg 2002 rku Wymagania edukacyjne dtyczące

Bardziej szczegółowo

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież.

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież. WPŁYW PORNOGRAFII NA PSYCHIKĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Śrdki masweg przekazu mają grmny wpływ na życie człwieka. Nie tylk w szybkim tempie i stale rzpwszechniają infrmacje wydarzeniach na świecie, ale uczą,

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

NADOPIEKUŃCZOŚĆ RODZICIELSKA

NADOPIEKUŃCZOŚĆ RODZICIELSKA NADOPIEKUŃCZOŚĆ RODZICIELSKA Autr: Małgrzata Osipczuk Źródł: www.psychtekst.pl Kiedy dwulatek próbuje wybiec na ulicę - zapbiegliwy rdzic pwstrzymuje g i przyciąga z pwrtem d siebie - jest t wyraz adekwatnej

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam rachunek sumienia dla młodzieży, który może pomoc w przygotowaniu się do spowiedzi.

Przedstawiam rachunek sumienia dla młodzieży, który może pomoc w przygotowaniu się do spowiedzi. Przedstawiam rachunek sumienia dla młodzieży, który może pomoc w przygotowaniu się do spowiedzi. 1. Jaka jest moja modlitwa? Czy znajduję czas na modlitwę? Czy jestem na modlitwie skupiony? Czy modlę się

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

Jak budowad dobre relacje z osobami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rodzicami w podeszłym wieku

Jak budowad dobre relacje z osobami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rodzicami w podeszłym wieku Umiejętnść budwania dbrych relacji z innymi ludźmi zapewnia nam gdne życie bez nadużyć, zaniedbania i przemcy. Jak budwad dbre relacje z sbami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rdzicami

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? $#guid{6a 7843BC-59E B-482A-85E 0-EBF9AA97D16 6}#$ CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? Samrząd uczniwski twrzą wszyscy uczniwie szkły. Ustawa systemie światy (uchwalne przez Sejm praw regulujące zasady funkcjnwania

Bardziej szczegółowo

DRZEWO POZNANIA DOBRA I ZŁA

DRZEWO POZNANIA DOBRA I ZŁA Drzewo i jego owoce DRZEWO POZNANIA DOBRA I ZŁA Sakrament pojednania oczyszcza duszę, czyni Cię miłym w oczach Boga i pobudza Cię do tego, abyś upodobnił się ściślej do Chrystusa, czyniąc Cię bardziej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa ANKIETA Wlntariat pstrzegany czami młdzieży Ankieta jest annimwa Dtyczy idei wlntariatu i służy wyłącznie jak materiał badawczy i pmcniczy d naszej pracy zatytułwanej Wlntariat pmysłem na siebie na knkurs

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adaptacja do przedszkola

Adaptacja do przedszkola Adaptacja d przedszkla Prces adaptacji dzieci nwprzyjętych d przedszkla jest sprawą niezwykle isttną. Gdy zapada decyzja wysłaniu dziecka d przedszkla, częst zastanawiamy się, czy zrbiliśmy wszystk, by

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Osoba ludzka

SpiS treści. Osoba ludzka SpiS treści Sło wo Bi sku pa Płoc kie go... 5 Sło wo Prze wod ni czą ce go Ze spo łu Re dak cyj ne go... 7 Od re dak cji... 9 Osoba ludzka Godność osoby ludzkiej... 13 Powołanie do szczęścia... 16 Wolność

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Czego szukacie? J 1,38

Czego szukacie? J 1,38 Koło modlitwy Czego szukacie? J 1,38 Panie, naucz nas się modlić. Łk 11,1 We wszystkich wielkich religiach drogą do odkrycia głębokiej i prawdziwej mądrości jest modlitwa. Według pierwszych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Tydzień Modlitwy Europejskiego Aliansu Ewangelicznego

Tydzień Modlitwy Europejskiego Aliansu Ewangelicznego Tydzień Mdlitwy Eurpejskieg Aliansu Ewangeliczneg 10-17 stycznia 2016 Pwrót zgubinych synów Mdlitwa jest darem Ducha. Częst nie wiemy, jak się mdlić, kiedy się mdlić alb c. Jesteśmy zaintereswani różnymi

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakościowym

Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakościowym Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakściwym Spis: - nr 1 list zapwiedni duży case - nr 2 list zapwiedni mały case - nr 3 dyspzycje d wywiadu z dyrektrem - nr 4 dyspzycje d wywiadu z nauczycielem -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU

INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU Dlaczeg ptrzebni są nwi Dawcy Szpiku? Jedynie dla 25-30% chrych znajduje się dawcę rdzinneg. W pzstałych przypadkach pszukuje się dawcy niespkrewnineg. Niestety nie

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Why I came back to learn?" Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC?

Raport z badań Why I came back to learn? Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC? Raprt z badań Why I came back t learn?" Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW CC? Głównym celem badania była dpwiedź na pstawiny prblem badawczy: Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ FGI prawo autorskie: 2-3 H

SCENARIUSZ FGI prawo autorskie: 2-3 H Prjekt Praw autrskie w czasach zmiany scenariusz FGI SCENARIUSZ FGI praw autrskie: 2-3 H WPROWADZENIE...10 min Przedstawienie się mderatra Wyjaśnienie zasad nagrywanie; całkwita pufnść i annimwść; nie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Przemc w rdzinie t zamierzne i wykrzystujące przewagę siły działanie skierwane przeciw człnkwi rdziny naruszające prawa i dbra sbiste, pwdujące cierpienie i szkdy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja SAKRAMENT POJEDNANIA Celebracja SESJA 2 dla RODZICÓW Ponowne Spotkanie Rozpoczynając tę sesję powiedz osobie, która jest obok ciebie, co zapamiętałeś z poprzedniej rodzicielskiej sesji? Co było pomocne

Bardziej szczegółowo

Temat: Alkohol przyczyny, problem, skutki

Temat: Alkohol przyczyny, problem, skutki Scenariusz 11 Temat: Alkhl przyczyny, prblem, skutki Cele: Uczeń: wie, c t jest alkhl, alkhlizm, ptrafi zdefiniwać t pjęcie, rzwija umiejętnść grmadzenia infrmacji z tekstów źródłwych na temat alkhlu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Coaching Shri Vivek Yogi Integralnej

Coaching Shri Vivek Yogi Integralnej Shri Vivek Yga Pland svypland@gmail.cm shrivivekygapland.pl Caching Shri Vivek Ygi Integralnej Caching Jgi Integralnej Shri Vivek t głębki prces rzwju sbisteg, bazujący na naukwej wiedzy Jgi i Ajurwedy,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE ROK SZKOLNY 2015/2016 WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU GIMNAZJUM

MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE ROK SZKOLNY 2015/2016 WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU GIMNAZJUM MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE GIMNAZJUM WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2015/2016 Drdzy Nauczyciele, Oddajemy w Wasze ręce trzeci tematyczny infrmatr

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Autr: ElŜbieta MuŜ PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH CEL GŁÓWNY: [ NA PODSTAWIE KSIĄŻKI MARII KRϋGER PT. APOLEJKA I JEJ OSIOŁEK ] -zapznanie dzieci

Bardziej szczegółowo

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 1 S t r n a CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 2 S t r n a Słwem wstępu... 4 Czym jest Rzciąganie (Stretching)?... 5 Jakie zalety płyną z uprawiania Rzciągania/Stretchingu?... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

o Pub czynny jest od godziny 18.00.

o Pub czynny jest od godziny 18.00. REGULAMIN PUBU 1 GODZINY OTWARCIA PUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE Pub czynny jest d gdziny 18.00. Gdzina zamknięcia Pubu ustalana jest przez Kierwnictw- stswnie d klicznści Opłata za wejście d Pubu

Bardziej szczegółowo

Skład Apostolski, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Chwała..., Pod Twoją obronę... Akt strzelisty: O mój Jezu...

Skład Apostolski, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Chwała..., Pod Twoją obronę... Akt strzelisty: O mój Jezu... CUDOWNY LEK Proszę uważnie przeczytać informacje. Lek wydaję się bez recepty. Przechowywanie: Przechowywać w miejscach dostępnych dla dzieci. Data ważności: Lek nie ulega przeterminowaniu. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne OFERTA EDUKACYJNA Muzeum Slca im. księcia Przemysła 2012 Oferta edukacyjna na rk 2012: * Życie dawneg człwieka- warsztaty archelgiczne * Wypsażenie żłnierza plskieg z września 1939 rku * Histria pieniądza

Bardziej szczegółowo

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2 SPOTKANIE 2 JEZUS CHRYSTUS Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: ŚLAD Sen miałem wczoraj. We śnie szedłem brzegiem

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

MODLITEWNIK PRZEBACZENIE MA MOC. Twoja droga do uzdrowienia

MODLITEWNIK PRZEBACZENIE MA MOC. Twoja droga do uzdrowienia MODLITEWNIK PRZEBACZENIE MA MOC Twoja droga do uzdrowienia imprimatur nr 176/2014, z dnia 29 stycznia 2014 r. bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz ks. dr Stanisław Szczepaniec,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Liturgia Świętego Triduum Paschalnego

Liturgia Świętego Triduum Paschalnego Liturgia Święteg Triduum Paschalneg Liturgia Paschalna sprawwana na przełmie trzech dni, d wieczra Wielkieg Czwartku d wieczra Niedzieli Wielkancnej, jest punktem centralnym każdeg rku liturgiczneg. T

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Część 9: Wytyczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Część 9: Wytyczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych Prgram Cmenius Część 9: Wytyczne dtyczące radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych 3 Celem niniejszeg dkumentu na temat Radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Białystok 2010

INFORMATOR. Białystok 2010 INFORMATOR Białystk 2010 1 SPIS TREŚCI DLACZEGO MY?? POZYCJONOWANIE POZYCJONOWANIE SZEROKIE (lng tail) LINKI SPONSOROWANE (AdWrds) DORADZTWO / AUDYT POZYCJONOWANIE PR (SEO PR) E-MARKETING 2 DLACZEGO MY?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo