Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem"

Transkrypt

1 Przygtwanie d spwiedzi, mdlitwy i rzmwy z kapłanem Prszę cię, abyś przeczytał d kńca ten tekst. Jeg wyrywkwe przeglądanie nic ci nie pmże. Zaczynamy. Tę część książki (jest t fragment książki Wjsku Gedena) chcę pświęcić wszystkim tym, którzy pragną pójść drgą na wzgórze wlnści. Sam, sbiście szedłem i wciąż idę nią dalej. Na pewnym etapie życia (każdy ma swój czas) mżesz dświadczyć czegś, c jest pdbne d snu, w którym biegniesz, a jedncześnie nie pruszasz się ani na centymetr. Inni przeżywają t jak gdyby ktś przygniótł ich zawalnym dachem, alb zamknął w klatce na zwierzęta. Jeszcze inni czują się jakby wchdzili w jakąś ciemnść, w której pruszają się z lękiem, lub pczuciem bezsensu. Są i tacy, którym życie zadał cis prst w serce lub przepnę, i nie mgą złapać ddechu. Są jednym wielkim bólem. Tak, czy inaczej wszystkie te sby w pewnym mmencie życia uświadmiły sbie, że własnych siłach sbie nie pmgą. Ale z drugiej strny, djście d takiej świadmści już jest pierwszym etapem wyzwlenia. Jeżeli dtyczy t ciebie, t chcę ci pwiedzieć: Bóg ma kntrlę nad tbą i twim życiem; jest teraz blisk ciebie, i t Jemu przede wszystkim zależy na tym, abyś dświadczył Jeg miłującej ręki uzdrwienia i uwlnienia. Już na pczątku tej drgi wyzwlenia wart pstawić sbie pytania przyczyny twjeg stanu. Niestety dzisiaj craz więcej pjawia się przestrzeni, w których wystawiamy się na działanie sił, których pchdzenia nie znamy. Pamiętaj, w świecie duchwym tczy się wciąż wjna!!! Nie lekceważ swjeg stanu duszy!!! Ef 6,12 - Nie tczymy bwiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnścim, przeciw Władzm, przeciw rządcm świata tych ciemnści, przeciw pierwiastkm duchwym zła na wyżynach niebieskich. Flp 2,12- zabiegajcie własne zbawienie z bjaźnią i drżeniem 1 P 5,7-8 - Wszystkie trski wasze przerzućcie na Nieg, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kg pżreć. Ap 12,7 - I nastąpiła walka na niebie: Michał i jeg aniłwie mieli walczyć ze Smkiem. I wystąpił d walki Smk i jeg aniłwie, A Mc Prawdy, czyli dbry Rachunek sumienia Pznacie prawdę, a prawda was wyzwli -pwie Jezus /J 8,32/ Rzpcznij d dbreg Rachunku sumienia gólneg, a następnie skncentruj się na rachunku sumienia dtyczącym zagrżeń duchwych. Wszystk t pmże ci bardziej ddać się miłującemu Bgu i uwlnić d dręczących cię myśli. Pamiętaj, ważne są tu trzy elementy: spwiedź, rzmwa i mdlitwa uwlnienie. Klejnść czasami mże być różna, ale z mjej praktyki wynika, że tak czy inaczej wart najpierw zrbić dbry rachunek sumienia: Jak dbrze przygtwać się d spwiedzi, mdlitwy uwlnienie i ewentualnej rzmwy? Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy G kłamcą i nie ma w nas Jeg nauki. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jak wierny i sprawiedliwy dpuści je nam i czyści nas z wszelkiej nieprawści. 1 J 1, 10.9 Pytania wstępne w parciu pięć warunków dbrej spwiedzi: 1. Rachunek sumienia. 2. Żal za grzechy. 3. Mcne pstanwienie pprawy.

2 4. Szczera spwiedź. 5. Zadśćuczynienie Panu Bgu i bliźniemu. 1. Kiedy statni raz byłem u spwiedzi św.? Czy mja spwiedź i żal były szczere? Czy w tym mmencie przychdzę d teg sakramentu ze szczerym pragnieniem nawrócenia, uwlnienia, uzdrwienia i dnwienia przyjaźni z Bgiem? A mże jest we mnie jedynie chęć pzbycia się ciężaru swich win, bez dniesienia d miłująceg mnie Bga? 2. Czy na pprzedniej spwiedzi (lub wcześniej) nie zapmniałem lub umyślnie nie zataiłem jakichś grzechów ciężkich (np. ze strachu, wstydu, pwierzchwneg rachunku sumienia)? 3. Czy wypełniłem nałżny bwiązek zadśćuczynienia (pkuty)? Czy naprawiłem wyrządzne krzywdy? Czy starałem się ze wszystkich sił, całym sercem iść za Jezusem i w świetle Jeg Ewangelii pdejmwać wybry życiwe? 1. Rachunek sumienia - cena własneg pstępwania, mówienia, myślenia (itd.) w świetle wiary w Bga Trójjedyneg, który ukchał cię aż d ddania własneg Syna na śmierć za ciebie (Tak bwiem Bóg umiłwał świat, że Syna sweg Jednrdzneg dał, aby każdy, kt w Nieg wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, J 3,16). Jak zrbić dbry rachunek sumienia? I. Dwa Przykazania Miłści II. Siedem grzechów głównych III. Dekalg i grzechy przeciw niemu * Mżna także dłączyć pięć przykazań kścielnych i przypmnieć sbie cały pacierz katechizmwy np. Dwa przykazania miłści, Główne prawdy wiary, Siedem sakramentów świętych, Cztery cnty główne, Mdlitwa Pańska, Ostateczne rzeczy człwieka, Uczynki miłsierne c d duszy, Uczynki miłsierne c d ciała, Grzechy włające pmstę d nieba ** Mżna również zrbić g na pdstawie lektury i medytacji Słwa Bżeg (Pisma Św.), szczególnie niektórych fragmentów, np: Kazanie na Górze (Mt 5, 6 i 7 rzdz.) List d Rzymian (Rz rzdz.) Pierwszy list d Kryntian (1 Kr rzdz.) List d Galatów (Ga 5 rzdz.) List d Efezjan (Ef 4-6 rzdz.) *** Należy uwzględnić w rachunku sumienia bwiązki stanu, czyli czy jestem np. małżnkiem, kapłanem, sistrą zaknną, przełżnym, pdwładnym, dzieckiem, uczniem, sbą żyjącą samtnie, wdwcem **** Wart też w tym miejscu uwzględnić klicznści życia, np. wiek, swój stan wiary-wątpliwści, zawód, brak pracy, pważne chrby, plany, lęki itd.

3 I. Dwa Przykazania Miłści [Jezus pwiedział]: Będziesz miłwał Pana Bga sweg całym swim sercem, całą swją duszą i całym swim umysłem. T jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie pdbne jest d nieg: Będziesz miłwał sweg bliźnieg jak siebie sameg. Na tych dwóch przykazaniach piera się całe Praw i Prrcy (Mt 22,37-40). Miłść zawarta w tych dwóch przykazaniach jest wszystkim, jest isttą istty. Św. Jan pwie wręcz, że Bóg jest Miłścią (1J4,8 i 4,16). Gdybyśmy w Jezusie przyjęli tę prawdę (przyjęli Bga miłści) i żyli nią (Nim), nie ptrzeba, aby dalej analizwać inne przykazania i prawa. Najlepszym kmentarzem d tej prawdy są słwa św. Augustyna: Kchaj i czyń c chcesz. Czy Bóg, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym jest w mim życiu na pierwszym miejscu? Czy kcham G pnad wszystk, nawet pnad rdzinę i siebie? Jezus mówi: Kt kcha jca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie gdzien. I kt kcha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie gdzien (Mt 10,37). C stawiam (kcham) pnad Bga? Czy kcham G CAŁYM sercem, duszą i umysłem? Czy kcham bliźnieg jak siebie sameg? Czy daję swim bliźnim (wszystkim) takie sam praw d szczęścia jak i sbie? W czym widać, że kcham siebie? Pnieważ, niestety, gubimy się w rzumieniu miłści, dlateg ptrzebujemy dalszych pytań d rachunku sumienia II. Siedem grzechów głównych Zgdnie z Katechizmem Kściła Katlickieg t: 1. pycha 2. chciwść 3. nieczystść 4. zazdrść 5. nieumiarkwanie w jedzeniu i piciu i dążeniu d innych przyjemnści 6. gniew 7. lenistw III. Dekalg i grzechy przeciw niemu Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z dmu niewli. 1. Nie będziesz miał bgów cudzych przede mną. mżliwe grzechy: zabbny, bałwchwalstw. wróżbiarstw i magia, bezbżnść, ateizm, agnstycyzm, zaparcie się wiary, przyzywanie złeg ducha, pakty (bardziej szczegółwe w rachunku sumienia dtycząceg zagrżeń duchwych)

4 2. Nie będziesz brał imienia Bga tweg nadaremn. mżliwe grzechy: wymawianie imienia Bżeg nadaremn, nieptrzebne przysięganie, krzywprzysięstw, wiarłmstw, bluźnierstw, przekleństw, lekceważenie imienia Bżeg 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. mżliwe grzechy: Człwiek nie świętuje należycie dnia pświęcneg Bgu tj. niedzieli raz innych świąt nakazanych przez Katechizm, czym umniejsza rlę Bga w swym życiu i braża G (puszczanie Mszy św., praca zarbkwa, brak czasu dla rdziny ) 4. Czcij jca sweg i matkę swją. mżliwe grzechy: brak szacunku, psłuszeństwa i przebaczenia itd. wbec rdziców 5. Nie zabijaj. mżliwe grzechy: zabójstw, narażanie bez pwdu na niebezpieczeństw inneg człwieka, eutanazja, zabójstw dziecka w łnie matki, współdziałanie w przerywaniu ciąży, eksperymenty na embrinach, sambójstw, myśli i próby sambójcze, zabijanie w sbie życia duchweg, sumienia, dprwadzanie d zgrszenia innych, szczególnie słabszych i pdatniejszych na grzech, niszczenie zdrwia fizyczneg i psychiczneg, wykrzystywanie innych (np. pracdawca pracwnika), trturwanie fizyczne lub psychiczne, terrryzm, kaleczanie ludzkieg ciała, manipulwanie innymi, nałgi (alkhlizm, narkmania, hazard, niktynizm, anreksja, bulimia, uzależnienie d fastfdów, d słdyczy, prachlizm, tanreksja - uzależnienie d palania się, bigreksja - uzależnienie d siłwni, ertmania, rtreksja - bsesja na punkcie zdrweg dżywiania się, zakuphlizm, lekmania, uzależnienia d telefnu, internetu: tu m. in. czaty, gry, strny prngraficzne, uzależnienia emcjnalne, uzależnienie d infrmacji, d substancji psychaktywnych, d hrskpów i wróżb, talizmanów i amuletów, agresja, itd.; wszystk t nad czym nie panujesz, a jest statecznie niszczące ciebie i innych), brak przebaczenia, dwet, zemsta 6. Nie cudzłóż. mżliwe grzechy: nierząd, gwałt, prstytucja, czyny hmseksualne, cudzłóstw, mlestwanie fizyczne i psychiczne, pedfilia, zfilia, fetyszyzm, nimfmania, kazirdztw, maschizm, transwestytyzm, zelfilia fantazjwanie, prngrafia, glądactw, nieczystść wewnętrzna (nanizm), rzwiązłść, fetyszyzm - ptrzeba seksualna ukierunkwana na jakiś przedmit nieżywiny, na rzecz, częst na część garderby, np. na bieliznę. itp., 7. Nie kradnij. mżliwe grzechy: kradzież, zatrzymywanie i przetrzymywanie rzeczy pżycznych, przywłaszczanie sbie rzeczy znalezinych, bgacenie się przez szustw, narażanie na straty przez niedtrzymywanie umów, ziszczenie własnści cudzej i wspólnej, egistyczne używanie swjej własnści, kradzieże internetwe, praw autrskich, plagiaty, kradzież dbreg imienia drugieg człwieka, infrmacji, phishing i kradzież tżsamści, krupcja, nieuczciwść, spekulacja, (KKK 2414 Siódme przykazanie zakazuje czynów lub przedsięwzięć, które dla jakiejklwiek przyczyny egistycznej czy idelgicznej, handlwej czy ttalitarnej prwadzą d zniewlenia ludzi, d pniżania ich gdnści sbistej, d kupwania ich, sprzedawania raz wymiany, jakby byli twarem. Grzechem przeciwk gdnści sób i ich pdstawwym prawm jest sprwadzanie ich przemcą d wartści użytkwej lub d źródła zysku) 8. Nie mów fałszyweg świadectwa przeciw bliźniemu swemu. mżliwe grzechy: brak trski prawdę w cdziennym życiu, psługiwanie się półprawdą, szczerstw, mówienie nieprawdy, bmwa, pltki, szkdzenie innym przez rzpwszechnianie pdejrzeń, niespełnianie bietnic i niedtrzymywanie tajemnic, błuda, nieuznawanie własnych błędów, niedcenianie zalet innych, brak sprstwania kłamstwa, nieuczciwe siąganie dbrych wyników (cen) w szkle i pracy. 9. Nie pżądaj żny bliźnieg sweg. dziewiąte przykazanie zakazuje kultywwania myśli i pragnień związanych z czynami zakazanymi przez szóste przykazanie (KKK). Plega m. in. na chęci zawłaszczenia, psiadania drugiej sby jak przedmitu zaspkjenia własnych żądz zmysłwych z pminięciem szacunku dla tej sby, z pminięciem Bżych praw. 10.Nie pżądaj żadnej rzeczy, która jeg (bliźnieg) jest. mżliwe grzechy: rdzące się uczucia zazdrści, chciwść, skupianie się jedynie na pmnażaniu majątku, materializm, skąpstw, uczucia nienawiści, nieżyczliwści z pwdu teg, c psiadają inni, nieuzasadnine pdejrzenia, bmwy, czernianie innych z pwdu teg, c psiadają, brak radści i dziękczynienia Bgu za t, c psiadamy, brak wrażliwści na ptrzeby innych ludzi, niedstrzeganie ich ptrzeb, niewłaściwa hierarchia wartści (sprawy materialne zasłaniają t, c prwadzi d Bga i ludzi).

5 A teraz przejdziemy d rachunku sumienia dtycząceg zagrżeń duchwych pdważających przede wszystkim pierwsze przykazanie: Z Katechizmu Kściła Katlickieg: Należy drzucić wszystkie frmy wróżbiarstwa: dwływanie się d Szatana lub demnów, przywływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekm dsłaniać przyszłść (pr. Pwt 18,10; Jr 29, 8.). Krzystanie z hrskpów, astrlgia, chirmancja, wyjaśnianie przepwiedni i wróżb, zjawiska jasnwidztwa, psługiwanie się medium są przejawami chęci panwania nad czasem, nad histrią i wreszcie nad ludźmi, a jedncześnie pragnieniem zjednania sbie ukrytych mcy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem - płącznym z miłującą bjaźnią - które należą się jedynie Bgu Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się d pzyskania tajemnych sił, by psługiwać się nimi i siągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrwia - są w pważnej sprzecznści z cntą religijnści. Praktyki te należy ptępić tym bardziej wtedy, gdy twarzyszy im intencja zaszkdzenia drugiemu człwiekwi lub uciekanie się d interwencji demnów. Jest również naganne nszenie amuletów. Spirytyzm częst pciąga za sbą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlateg Kściół upmina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się d tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mcy, ani wykrzystywania łatwwiernści drugieg człwieka. (KKK Rzdz.1, Art. 1; ) Ot wybrane przestrzenie zagrżeń duchwych, które mgły być dla ciebie mmentem twarcia się na zł: Przyczyny Spirytyzm i wywływanie duchów - nekrmancja w różnych frmach, gusła, mediumizm, parapsychlgia, tabliczki lub karty mające przekazywać wieści z zaświatów, UFO, pdróże astralne, channeling (kanałwanie) i praktyki mające przywłać jakieś pstacie z zaświatów (nawet jeśli t mają być aniłwie czy święci z nieba), przebywanie w miejscach gdzie dprawian praktyki spirytystyczne, krzystanie z usług świeckich wyklinaczy-egzrcystów. Magia i wróżbiarstw - magia biała i czarna, uczęszczanie d magów i wróżek, wicca, makumba, vd, czary, urki, złżeczenia i przekleństwa, numerlgia, kabała, hrskpy, tart, karty anielskie i inne frmy wróżenia (np. z ręki), nszenie talizmanów, amuletów (np. pierścień Atlantów, pentagram, pseud-krzyże itp.); wiara i praktyki zabbnne (np. czerwna wstążeczka na szczęcie). Okultyzm - pszukiwanie rzekm ukrytej wiedzy, pragnienie tajemnych mcy i psługiwanie się nimi, ezteryzm, gnza, jasnwidztw, telepatia, pdróże astralne, rzwijanie tzw. świadmści transcedentalnej pprzez medytacje (np. w jdze i praktykach new age). Sekty - satanizm w różnych pstaciach, kult diabła lub ciemnych mcy, pdpisywanie cyrgrafów (paktwanie z diabłem), uczestnictw w czarnych mszach, bałwchwalstw, czczenie starżytnych bóstw raz ludzi (Sai Baba i inni przywódcy sekt), psługiwanie się remediami figurkami bóstw, fang shui; uczestnictw w sektach eknmicznych, religijnych, plitycznych; kntakt z wlnmularstwem (masnerią); niektóre praktyki i wierzenia innych religii (Buddyzm, Hinduizm). Zmiany świadmści - zmienianie stanów świadmści, manipulacje pprzez hipnzę, wyjścia pza ciał, słuchanie hipntyzującej muzyki, muzyka sataniczna, techn raz z przekazem pdprgwym, mantrwanie, śpiewanie pieśni d jakichś bóstw (np.hare Kriszna), ppadanie w nałgi i rzwiązłść (narktyki, alkhl, zbczenia i perwersje seksualne). Wszelkie metdy tzw. "naturalneg" leczenia, które nie mają żadneg parcia w nauce i które perują różnymi tajemniczymi mcami czy energiami. Mże być t np. bienergterapia, różdżkarstw, bitrnika, akupunktura, hmepatia, hipnza pza gabinetami lekarskimi, wizyty u szamanów i nakładaczy rąk, twieranie kanałów energetycznych (np. czakramów), przekazywanie jakiejś energii

6 (np. metda Reiki) bezpśredni lub na dległść, zakładanie dprmienników, spżywanie dziwnych mikstur itp. Inne - brak przebaczenia, bezczeszczenie sakramentów i przedmitów kultu. Zwróć jeszcze uwagę na t, czy w twjej bliższej lub dalszej rdzinie nie był praktyk wywływania duchów, pwtarzanych abrcji, zabójstw, sambójstw, alkhlizmu itp. Pmyśl również, czy nie idziesz za wierzeniami niezgdnymi z Biblią i nauczaniem Kściła (np. nieuznawanie którejś z prawd wiary zawartej w Cred, pdważanie nauczania ficjalneg papieży, wiara w reinkarnacje, panteizm, uznawanie abrcji, eutanazji, współżycia przed sakramentem małżeńskim; in vitr, wegetarianizm idelgiczny itp.). Wszystk t mgł spwdwać twarcie się na działanie niepżądanych mcy. Mżesz również znaleźć dkładniejsze listy zagrżeń na strnach internetwych. Pwstały ne w parciu analizę telgiczną, bserwacje i dświadczenie wielu sób, w tym także egzrcystów. Oczywiście pzim tych zagrżeń i zjawisk mże być różny i częst uwarunkwany pewnymi klicznściami. Z dświadczeń wynika, że ludzie częst wchdząc w jedną z tych rzeczy szukają klejnych. Pważnym alarmem będzie kumulacja tych zjawisk u jednej sby. Szczegółwych infrmacji szkdliwści pszczególnych praktyk szukaj, w razie niejasnści, w specjalistycznej literaturze telgicznej, mającej najlepiej imprimatur władzy kścielnej i na katlickich strnach internetwych., np B Książka i metda pięciu kluczy Mamy więc za sbą zrbiny dbry rachunek sumienia Mże t wszystk wydać ci się zbyt dużą drbiazgwścią i przesadnym dzieleniem włsa na czwr, ale pamiętaj, czym większa będzie twja świadmść siebie, grzechu i prawdy Bgu, tym skuteczniejsza będzie mdlitwa i nawrócenie serca. Życie jest zbyt cenne, aby d nieg pdchdzić jak d MacDnaldsa - McDriva. Częst jedna dbra, szczera mdlitwa, rzmwa i spwiedź zmieniają życie 180 stpni. Nieraz już słyszałem p takich dświadczeniach słwa, że czuję się jak nw nardzny (a). Dlateg chciałbym ci teraz zaprpnwać, zanim ewentualnie przyjdziesz d mnie, czy d inneg księdza na sptkanie, jeszcze jedną rzecz. Kup sbie (np. przez strnę: ) książkę Mdlitwa uwlnienia cz. 1 Neala Lzan. Według mnie - REWELACJA!!! Wiele rzmów, spwiedzi, mdlitw, a nawet reklekcji przeprwadziłem w parciu tę książkę i jestem zduminy jej skutecznścią. Oczywiście, głównie zależy d twjeg nastawienia serca, ale ptrzebna jest też pewna metda i pdpwiedź. Kiedy będziesz już ją psiadał, spkjnie przeczytaj ją i rób ntatki. Jak sam zauważysz piera się na na tzw. pięciu kluczach. Stąd mja pdpwiedź, abyś w takim prządku sprządził ntatki i sam już sbiście (za nim pprsisz kapłana pmc) pdjął wstępną mdlitwę.

7 1. WYZNANIE CHRYSTUSA JAKO MOJEGO PANA I ŻAL ZA GRZECHY Rzpcznij d prstej mdlitwy. Ważne, abyś t zrbił z całeg serca i z wiarą, że mówisz t d kchająceg cię Bga. Mdlitwa mże być np. w takiej frmie: Panie jestem grzesznikiem. Przychdzę d Ciebie, by przeprsić Cię za mje grzechy. Dziękuję Cię za t, że ddałeś swje życie za mnie, abym mógł trzymać przebaczenie i wrócić d Ciebie, d dmu. Prszę, przyjdź i zstań Panem mjeg życia. Chcę żyć w Twim królestwie w wlnści dziecka Bżeg. Prwadź mnie d głębszej wlnści, która wypływa z pznania Twjej miłści. Wyznanie Chrystusa jak mjeg Pana i Zbawiciela, raz żal za grzechy mgą przybrać taką frmę mdlitwy (mżna ją także płączyć z wcześniejszą): Panie Jezu, przebacz mi, że Przepraszam Cię, Jezu za t, że Dziękuję Ci, Jezu za.. Oddaję się Tbie, Jezu 2. PRZEBACZENIE Następnie przejdź d drugieg etapu, PRZEBACZENIA. Nieprzebaczenie jest niesamwitą blkadą na łaskę Bga, zdrwe relacje z innymi i przyjęcie pkju serca. Dlateg wart pświęcić mu duż uwagi i zaangażwania. Mżesz pmdlić się przebaczenie sam lub w becnści sby/sób twarzyszącej. Mdlitwa przebaczenia pwinna bjąć wszystkie sby, d których czujesz żal. Przypmnij sbie, d których sób czujesz żal. Czasami jest t żal wyparty. Częst takie sby mówią bardz szybk: D nikg nie czuję żalu. Ja szybk zapminam. Już przebaczyłem itd. Spkjnie wejdź w swje uczucia, wspmnienia. Zrób listę tych sób. Wszystk statecznie czynimy, aby bardziej przebaczyć, a nie skarżać, czy dręczyć siebie. Dpuść d siebie uczucia, również gniewu i żalu. Nie mżesz ddać ich Bgu jak sbie ich nie uświadmisz i nie przyjmiesz ich. Mżna ddać t c psiadam Wymieniaj p klei swich winwajców i za każdym razem rzpczynaj d pczątku pdbnie: + W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam (np. mjemu tacie) t, że. (wymieniam wszystk t, c sbie przypminam, c mnie bli) Mżna ddać na kńcu każdej mdlitwy (za pszczególną sbę): Przebaczam (N,N) Twim przebaczeniem Jezu, b sam (sama) d kńca nie ptrafię, i Ty mu (jej) Jezu przebacz, b nie wiedział (wiedziała) d kńca c czyni. Czasami mamy również, mniej czy bardziej uświadminy, żal d siebie za różne rzeczy, które nawet Bóg nam wybaczył. Dlateg wart również pdjąć mdlitwę przebaczenia sbie w Imię Jezusa: + W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam sbie t, że.(wymieniam wszystk t, c sbie przypminam). Wart również spjrzeć ze szczerścią w swje serce, czy przypadkiem nie mam żalu d Bga za jakieś wydarzenia. Wtedy w takiej frmie t ddaj: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się żalu d Bga za t, że...(wymieniam wszystk t, c sbie przypminam). Zauważ, że w takie frmie czynine przebaczenie jest bardz uczciwe. P pierwsze czynisz t mcą Jezusa (+W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam); p drugie dkładnie mówisz kmu przebaczasz (z imienia lub funkcji, np. tacie); a następnie, c przebaczasz (dpuść d siebie swój żal, który masz d pszczególnej sby; nazywaj g). Wszystk t twrzy całść drgi przebaczenia. Pdziękuj Jezuswi, że pmógł ci pełniej wybaczyć Pprś, aby On swją krwią uzdrwił wszystkie te relacje

8 3. WYRZECZENIE SIĘ DZIEŁ SZATANA Następnie przejdź d wyrzeczenia się zła (grzechów i duchów, które mgą kryć się pd nimi). Wyrzekaj się ich pjedyncz, tych które sbie uświadmiłeś w czasie rachunku sumienia. Pamiętaj! Ważna jest tu przede wszystkim twja wla i wiara w Słw Bże (nie uczucia i myśli, które będą uderzać jak fale brzeg; na nie masz d kńca wpływu): + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha (np.. gniewu). + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha lęku przed pinią ludzką, itd. Przy kultyzmie wart ddać: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się wszelkich duchów, które pjawiły się w mim życiu, gdy (klicznści) + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha, który działał przez (kg, np. wróżkę, itp.) i dbieram z jej rąk władzę, którą ddałem jej nad mim życiem. Przy związkach duchwych: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się niewłaściwej relacji z Wyrzekam się wszelkich fizycznych, emcjnalnych i duchwych związków z i dbieram z jej/jeg rąk władzę jaką mu/jej ddałem/am (lub którą n/na debrał/a de mnie). Gdy były raniące słwa (kłamstwa) + W Imię Jezusa Chrystusa świadczam, że nie przyjmuję słów wypwiedzianych przez Lub: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się kłamstwa, które wypwiedziała (np. mama), że (np. z ciebie t i tak nic nie będzie). Jak pdpwiedź d trzecieg klucza pdam ci teraz przykładwą listę niektórych duchów złych, lęków, kłamstw, których mżesz się wyrzec w spsób pwyżej przedstawiny: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha gniewu. Za każdym razem zaczynaj d słów: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się nienawiści, zemsty dwetu gryczy pychy buntu perfekcjnizmu usprawiedliwiania się pczucia wyższści kłótliwści kntrli niepkju zamartwiania się niepewnści użalania się nad sbą pczucia niższści pczucia winy ptępienia pniżenia skarżania samskarżania nienawiści d sameg siebie

9 drzucenia pczucia braku jca zranienia pczucia, że jestem niechcianym samtnści nicści pczucia bezsensu izlacji wycfywania się ucieczki chrnienia siebie pczucia bezdmnści ducha niemcy zazdrści egizmu chciwści świata fantazji prób sambójczych śmierci abrcji lęku Różne lęki: lęku przed piekłem lęku przed Bgiem lęku przed władzą lęku przed drzuceniem lęku przed prażką lęku przed przyszłścią lęku przed ubóstwem lęku przed ludźmi lęku przed chrbą umysłwą puszczeniem sądem ptępieniem skarżeniem śmiercią chrbą przed ludźmi depresji braku nadziei zniechęcenia plegania na własnych siłach ducha zwątpienia ducha niewiary ducha dewcji ducha zamętu ducha lenistwa uzależnienia d alkhlizmu niktyny narktyków bżarstwa prngrafii masturbacji pżądliwści cudzłóstwa nieczystści zdrady małżeńskiej gwałtu kazirdztwa hmseksualizmu sdmii spirytyzmu seansów spirytystycznych przewdników duchwych fałszywych religii kultyzmu wróżb astrlgii czarów

10 4. STANIĘCIE W AUTORYTECIE CHRYSTUSA Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki twarzyszyć będą: w imię mje złe duchy będą wyrzucać, nwymi językami mówić będą; węże brać będą d rąk, i jeśliby c zatruteg wypili, nie będzie im szkdzić. Na chrych ręce kłaść będą, i ci dzyskają zdrwie. /Mk 16,17-18/ W tej części mdlitwy należy na mcy chrztu (kapłani również na mcy sakramentu kapłaństwa) dciąć wszelkie związki z duchami i kłamstwami, których się wyrzekłeś: Na mcy autrytetu dziecka Bżeg nadaneg mi w czasie chrztu święteg dcinam się świadmie, dbrwlnie i niedwłalnie d wszystkich duchów, których się wyrzekłem. A Ciebie Jezu prszę złam ich mc i rzkaż im, aby deszły de mnie i nie wracały już więcej. Dziękuję Ci, Panie, że mnie uwlniłeś d wpływu złych duchów. Dziękuję Ci, Ojcze, za t, że psłałeś Sweg Syna, aby mnie calić. Oczywiście jeżeli ta mdlitwa dknuje się w becnści kapłana, t wtedy n ją prwadzi. Jak się czujesz teraz p mdlitwie? Jeśli cś się pjawia jeszcze niepkjąceg wróć!!! i pwtarzaj punkty aż d 4 włącznie!!! 5. PROŚBA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOGA OJCA I WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO Tę część mdlitwy prwadzi kapłan (ewentualnie inna sba nad tbą). Jest t mment dświadczenia miłści Bga. Czas kiedy Pan mówi twjej/mjej wyjątkwści syna/córki. Przyjmij błgsławieństw Bga Ojca, które sba mdląca się, niejak w Jeg Imieniu, wypwiada nad tbą. Wierz, że przez usta tej sby sam Bóg Ojciec mówi ci te słwa i psyła sweg Ducha, aby cię napełnił. Jeżeli jesteś sam na mdlitwie przeczytaj z wiarą błgsławieństwa, które Bóg zstawił w Biblii, np. Błgsławieństw Aarnwe: Niech cię Pan błgsławi i strzeże. Niech Pan rzprmieni blicze swe nad tbą, niech cię bdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tbie blicze swje i niech cię bdarzy pkjem (Lb 6,24-26). Mżesz jeszcze raz przeczytać t błgsławieństw zmieniając słwa z cię-tbą na mnie-nade mną Następnie pmódl się tzw. Mdlitwą Jabesa z księgi Krnik: Obyś mi prawdziwie błgsławił i pszerzył mje granice, by ręka twja była ze mną i byś zachwał mnie d złeg, aby mnie ból nie dtknął." /1Krn 4,10/ Mżesz również swimi słwami pprsić Bga Ojca, przez Jezusa Chrystusa błgsławieństw nad sbą. Mżesz t zrbić przechdząc wszystkie etapy swjeg życia, np.: Ojcze Niebieski, a jedncześnie mój ukchany Tatusiu, prszę Cię przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Twjeg Syna, a mjeg Pana, Jezusa Chrystusa pbłgsław mój mment nardzin, czas kiedy byłem w łnie mjej mamy, chwilę kiedy się rdziłem Prszę Cię, dpełnij swim błgsławieństwem wszelkie braki, których dświadczyłem d mich bliskich (być mże nie byłem d kńca przez nich przyjęty z miłścią), pbłgsław mój czas, kiedy byłem niemwlęciem, kiedy byłem małym dzieckiem (szczególnie te mmenty, w których czułem się samtny i puszczny), pbłgsław, drgi Tatusiu (Abba) czas mjeg drastania, djrzewania (w tym szczególnie mje djrzewanie emcjnalne, seksualne) itd. (np. czas narzeczeństwa, małżeństwa, relacje z pszczególnymi sbami, trudne chwile, kryzysy)

11 ZAKOŃCZENIE: Mżesz w jakiś spsób pdziękwać Bgu za uwlnienie, ewentualnie za sbę/sby, która się nad tbą mdliła itd. C --Sptkanie Następnie pójdź d spwiedzi, alb umów się z kapłanem (lub kapłanem egzrcystą) na sptkanie. Zabierz ze sbą zaznaczne rachunki sumienia i ntatki z książki. Zniszcz i wyrzuć wszelkie duchw niebezpieczne przedmity, np. amulety, rzeczy związane z bcymi kultami, gry, płyty CD z wyżej wspmnianymi treściami itp. Pmódl się wcześniej przed sptkaniem za siebie i za kapłana (Litania d Krwi Chrystusa, Litania d Serca Jezusa, Litania d Imienia Jezus, mdlitwy d ran Chrystusa); inne mdlitwy (Litania d Matki Bżej, Litania d wszystkich świętych, różaniec, krnka d Miłsierdzia Bżeg). Mżesz także pdjąć jakąś fiarę i pst w tej intencji. Wszystk t pmże lepiej twrzyć ci się na łaskę, a kapłanwi da więcej światła w czasie sptkania. Pamiętaj, że kiedy pdejmiesz decyzję zmianie życia i będziesz chciał wybrać się na sptkanie d kapłana, natrafisz na wiele trudnści (zniechęcenie, wątpliwści, przeszkdy w dmu, pracy, szkle, trudnści ze zdrwiem, samchdem, czy dtarciem pd właściwy adres). T wszystk są kuszenia i dręczenia złeg ducha, aby ci uniemżliwić dtarcie na sptkanie i zmianę życia. Pmódl się chrnę d Jezusa i Maryi i zrób wszystk, aby nie stchórzyć!!! Na kniec sptkania z kapłanem pprś wskazówki jak dalej funkcjnwać w życiu duchwym, aby prces uwalniania i uzdrawiania pgłębiał się w tbie; i jak nie dać się złemu duchwi zawrócić z drgi nawracania. Zapisz je sbie!!! Pprś również dbrą lekturę duchwą. D -- Cdziennść P dbrej spwiedzi, mdlitwie i sptkaniu z kapłanem, wracasz d cdziennści. Jest na nie mniej ważna niż dbyte przed chwilą sptkanie. Mam nadzieję, że trzymałeś dbre wskazówki, ale tak czy inaczej chciałbym ci pdpwiedzieć kilka rzeczy z mjeg dświadczenia kapłana- egzrcysty. T jest taki mały dekalg: P pierwsze: Jak już mówiliśmy sbie wcześniej, jeżeli nie pzbyłeś się wszelkich duchw niebezpiecznych przedmitów przed sptkaniem, t zrób t p pwrcie d dmu. Masz teraz jeszcze większą świadmść i wiedzę, dlateg mże p prstu dkńcz t, c zacząłeś. P drugie: Przygtuj się na ataki Złeg. On nie rezygnuje z nas. Jezus strzegał: Gdy duch nieczysty puści człwieka, błąka się p miejscach bezwdnych, szukając spczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę d sweg dmu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje g nie zajętym, wymiecinym i przyzdbinym. Wtedy idzie i bierze z sbą siedmiu innych duchów złśliwszych niż n sam; wchdzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan weg człwieka grszy, niż był pprzedni (Mt 12,43-45). P trzecie: Chrń siebie przez cdzienną, grliwą mdlitwę. Mże na mieć charakter rzmwy swimi słwami z Bgiem, jak również słwami zawartymi w gtwych frmach (różaniec, krnka d Miłsierdzia Bżeg, litanie, drga krzyżwa itp.) Ważne jest, abyś t czynił regularnie i z wiarą. Ważne będzie tu trwanie na adracjach, szczególnie przed wystawinym Panem Jezusem w mnstrancji. P czwarte: Czytaj i medytuj cdziennie Słw Bże (Pism Św.). Mżesz czytać ciągiem pszczególne urywki (zacznij d Nweg Testamentu), alb fragment Ewangelii na dany dzień. Metdy czytania i medytwania są pisane w wielu książkach i na strnach katlickich. Będziesz mógł je znaleźć również niebawem na strnie naszej wspólnty (www.wjskgedna.pl). Pamiętaj, Słw Bże jest jak miecz, które będzie cię przenikać, uwalniać, uzdrawiać, pcieszać, czyszczać i zapalać.

12 P piąte: W miarę mżliwści uczestnicz jak najczęściej (czywiście w niedzielę i święta nakazane w spsób bwiązkw) w Eucharystii. Ona jest źródłem i szczytem naszeg życia duchweg, naszej więzi z Bgiem. P szóste: Przystępuj regularnie d spwiedzi. Nie rzadziej niż raz w miesiącu. Pamiętaj miłsierdzie Bże w tym sakramencie będzie działać na ciebie uzdrawiając i kjąc. Być mże dbrze będzie znaleźć sbie stałeg spwiednika, a mże nawet kierwnika duchweg. P siódme: Używaj jak najczęściej sakramentaliów, np. sli i wdy święcnej lub egzrcyzmwanej; nś pświęcny medalik, krzyżyk, czy szkaplerz; w dmu pwieś również pświęcne brazy i krzyż; dbrze jest mieć relikwie swjeg patrna i częst prsić g wstawiennictw w walce duchwej P ósme: Prś jak najczęściej inne sby (szczególnie kapłanów) błgsławieństw. Ma n niesamwitą mc chrny Bga i twierania się na Jeg światł. Małżnkwie błgsławcie się nawzajem. Rdzice błgsławcie wasze dzieci każdeg dnia. P dziewiąte: Wciąż nawracaj się i stale rzwijaj duchw. Pamiętaj, stanie w miejscu jest już cfaniem się. Dlateg (prócz rzeczy, które już wymieniliśmy): Określ dkładnie swój cel w życiu. Pamiętaj, aby był n dstrzeżny z perspektywy wiary i wiecznści. Św. Paweł, człwiek, który p swim nawróceniu ddał się prawdziwemu Bgu d kńca, w jednym ze swich listów tak kreślił swój cel: Dla mnie bwiem żyć - t Chrystus, a umrzeć - t zysk (Flp 1,21) Zweryfikuj swój styl życia, tak aby pmógł ci n pdążać d wyznaczneg celu (znajmi, praca, hbby, sptkania, zachwania, lektury, czaspisma, filmy, strny internetwe, muzyka itd.). Nie wiem, czy wiesz że craz więcej pjawia się dbrych filmów i muzyki chrześcijańskiej? Sprawdź! Czytaj regularnie dbre lektury duchwe (mżesz zapatrzyć się w nie u kapłanów, w sklepach katlickich stacjnarnych i internetwych); wart również czytać regularnie przynajmniej jeden tygdnik katlicki np. Gść Niedzielny. Pamiętaj, stajesz się tym, czym się karmisz. Znajdź dpwiednią dla siebie wspólntę (np. Odnwę w Duchu Świętym, Ruch Światł-Życie, Szkłę Nwej Ewangelizacji, Katlickie Stwarzyszenie Młdzieży, Nekatechumenat, Grupę Biblijną, Akcję Katlicką, Klub Inteligencji Katlickiej, Ruch Rdzin Nazaretańskich, Fclarii, Diecezjalne Duszpasterstw Młdzieży, Wjsk Gedena, Ministrantów, Duszpasterstw Akademickie, Grupy i Wspólnty duchwści np. ignacjańskiej, karmelitańskiej, czy franciszkańskiej). T tylk niektóre prpzycje z całeg bgactwa Kściła. Taka grupa, wspólnta będzie dla ciebie wsparciem, a przez nią pełniej zaangażujesz się w spsób czynny we wspólntę Kściła i pmc drugiemu człwiekwi. P dziesiąte: Żyj w zgdzie z własnym sumieniem i prawem naturalnym. Wszystk pdejmuj w świetle Słwa Bżeg, zasad Dekalgu, przykazań kścielnych i psłuszeństwa przełżnym Kściła. T jest najbardziej bezpieczna drga, aby nie ulec iluzji. E Metda walki Chciałbym ci zaprpnwać, trchę na pdstawie teg, c już przeczytałeś i, mam nadzieję, częściw dświadczyłeś, pewną metdę radzenia sbie z sytuacjami napięcia, i nie tylk. Mże masz już swój sprawdzny spsób działania? Jeżeli tak, t dbrze. Mim wszystk dczytaj d kńca, mże cś z teg wykrzystasz. Tak czy inaczej wart jest mieć jakąś metdę. Z czasem staje się na niewidczna, i tak jak przy jeździe samchdem, nie zajmujemy się nią. Na pewn nieraz zdarza ci się wpaść w jakiś stan napięcia, któreg d kńca nie rzumiesz i nie bardz wiesz jak z nieg wyjść. Pjawia się jakiś gniew, lęk, smutek, zamartwianie się, które bjawiają się w emcjach, ale i myślach typu: jak sbie z tym pradzę, czy dam radę, alb jak n mógł tak pwiedzieć, zachwać się etc. etc.. Stsy myśli, które są jak krkciąg wkręcający się w naszą głwę. Zaczynamy prwadzić jakieś schizfreniczne dialgi z samym sbą, alb z czymś (kimś) fikcyjnym. Niestety takie niekntrlwane dialgi wewnętrzne mgą nas nawet twrzyć na dialg ze złym duchem. On lubi takie pełne niepkju myśli, które częst zaciemniają nas na prawdę i światł Bże. A c grsze, częst ma t swje knsekwencje w naszych reakcjach (pstawach) i wybrach, typu: przekleństwa, krytyka innych, gniew, nieprzebaczenie, dwet, alb ucieczka, czy depresja. T tylk kilka przykładów takich zachwań. Każdy ma swje. Jesteśmy mistrzami niszczenia siebie i innych, i c ciekawe, czynimy t jakby niechcąc. Uważam, że t są mmenty kluczwe w

13 naszym rzwju i nawracaniu się; alb idziemy d przdu, alb klinujemy się i twrzymy fałszywe eg. Na pdstawie swich dświadczeń, prwadzenia kierwnictwa duchweg i dbrych lektur zabserwwałem skutecznść następującej metdy: 1. P pierwsze trzeba się zatrzymać (dsłwnie i wewnętrznie) i zdiagnzwać, nazwać t cś c mnie trzyma, a bjawia się właśnie w natarczywych myślach i emcjach. W mętnej wdzie nic nie widać. Pytam więc sam siebie, a jeszcze lepiej, kieruje mją prśbę d Ducha Święteg: C za myśl (-i) mnie atakuje? Skąd na się pjawiła? Jakie wydarzenie (sba, trska) je uruchmił (-a)? Jaki czuły punkt we mnie zstał dtknięty? (np. pczułem się znów upkrzny, drzucny, samtny, niepewny, straciłem kntrlę, itd., itp.). Pwiedzmy, że t cś zbaczyłem i nazwałem lękiem przed pinią ludzką. Czasami takie myśli idą parami, alb jeszcze w większych grupach, dlateg najlepiej wszystkie je nazwać. 2. Teraz następuje (pdbnie jak w mdlitwie uwlnienia z kapłanem) mment wyrzeczenia. Czyli mówię z wiarą, kierując swje myśli d Bga: + + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się (lęku przed pinią ludzką). Jeżeli jest ich więcej, t za każdym razem, litanijnie rzpczynam d pczątku: + + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się Jeżeli jest t związane z knkretną sbą i czuje d niej złść, t ddaję (też pdbnie jak w mdlitwie z kapłanem): + + W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam (np. mjemu tacie) t, że. (wymieniam wszystk t, c sbie przypminam, c mnie bli). Jeżeli czujesz żal d siebie lub Bga wypwiedz przebaczenie jak w mdlitwie z kapłanem p Mżna następnie (chciaż nie za każdym razem musimy t pwtarzać), pdbnie jak w mdlitwie z kapłanem (patrz p. 4) stanąć w autrytecie Chrystusa i wypwiedzieć jedną z frm, + + W Imię Jezusa Chrystusa na mcy autrytetu dziecka Bżeg nadaneg mi w czasie chrztu święteg dcinam się świadmie, dbrwlnie i niedwłalnie d wszystkich duchów, których się wyrzekłem. A Ciebie Jezu prszę złam ich mc i rzkaż im, aby deszły de mnie i nie wracały już więcej. Dziękuję Ci, Panie, że mnie uwlniłeś d wpływu złych duchów. Dziękuję Ci, Ojcze, za t, że psłałeś Sweg Syna, aby mnie calić. Używam tu słw duch, pnieważ częst za każdą taką natarczywą, niszczącą myślą kryje się zły duch. 4. Następnie pprś Jezusa, aby wziął cię w piekę, chrnę. Czyli innymi słwami mówiąc, ddaj mu siebie, swój prblem, który uświadmiłeś sbie w związku z pwyższą sytuacją. I tutaj mamy różne mżliwści. Mżemy p prstu pwiedzieć, m/w tak: Jezu ddaję Tbie mój lęk przed pinią ludzką. Widzisz jak bardz jestem jeszcze d niej przywiązany. Pmóż mi derwać się d niej. Dziękuję za wydarzenie, za sbę, przez którą mi t pkazałeś. Mżna tak, alb w pdbny spsób. Ale chcę ci pkazać jeszcze inną mżliwść, której przeczytałem (i praktykuję d pewneg czasu) w Akcie ddania się Panu Jezuswi (przeciw niepkjm i zmartwienim) u zmarłeg w pinii świętści Księdza Dlind Rutl, sługi Bżeg, któreg trwa prces beatyfikacyjny, a który cieszył się również wielkim szacunkiem jca Pi. Pzstawił n akt ddania Jezuswi, a właściwie zapis słów przez Nieg wypwiedzianych. Jest t pełen dziecięcej ufnści akt ddania się Jezuswi w sytuacjach trudnych. W tym miejscu pdam ci tylk kilka zdań z teg aktu. Pełny tekst aktu będzie mżna znaleźć na strnach internetwych m. in. w zakładkach na Całść mżna by pdsumwać jednym zwrtem, aktem strzelistym kierwanym d Jezusa: Trszcz się TY.

14 Dlaczeg zamartwiacie się i niepkicie? Zstawcie Mi trskę wasze sprawy, a wszystk się uspki. Zaprawdę pwiadam wam, że każdy akt prawdziweg, ślepeg i całkwiteg ddania się Mnie rzwiązuje trudne sytuacje Czegóż nie dknuję, gdy dusza, tak w ptrzebach duchwych jak i materialnych, zwraca się d Mnie, patrzy na Mnie mówiąc: TROSZCZ SIĘ TY"...zamyka czy i uspkaja się! Dstajecie niewiele łask, kiedy się męczycie i dręczycie, aby je trzymać; trzymujecie ich bardz duż, kiedy mdlitwa jest pełnym ddaniem się Mnie Jeżeli macie swje zasby, nawet niewielkie lub staracie się je psiąść, pzstajecie w naturalnym bszarze, a zatem pdążacie za naturalnym biegiem rzeczy, który jest częst utrudniany przez szatana. Żaden człwiek rzumujący i rzważający tylk według lgiki ludzkiej nie czynił cudów, nawet spśród Świętych... Na spsób Bski działa ten, kt dda się Bgu. Kiedy widzisz, że sprawy się kmplikują, pwiedz z zamkniętymi czami duszy: Jezu, trszcz się Ty!. I dwróć swją uwagę w inną strnę, b dciekliwść tweg umysłu utrudnia ci dstrzeżenie zła. Zawierzaj Mi częst nie skupiając uwagi na samym sbie. Czyń tak we wszystkich swich ptrzebach. Czyńcie tak wszyscy, a zbaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. T wam pprzysięgam na Mją miłść. Zapewniam was, że Ja się zatrszczę. Jak widzisz jest t prsty akt zawierzenia siebie i swjeg prblemu Jezuswi. Zamknij więc czy, uświadm sbie, że Jezus jest teraz blisk ciebie; że jest przede wszystkim w twim sercu, i pwiedz Mu z ufnścią dziecka i przyjaciela: Jezu ddaję się Tbie, TROSZCZ SIĘ TY, alb: Jezu, ufam Tbie, TROSZCZ SIĘ TY. Teraz spkjnie mżesz wróć d swich bwiązków i nie zajmwać się ddanym Mu prblemem. On się zatrszczy! Gdybyśmy mieli pdsumwać schemat nasz spsób radzenia sbie z niepkjem i natarczywymi myślami, t wyglądałby t m/w tak: Zatrzymuję się i nazywam swją myśl (prblem), która mnie atakuje Wyrzekam się, w Imię Jezusa, ducha, który kryje się za daną myślą Oddaję się Jezuswi słwami: Jezu, ufam Tbie, TROSZCZ SIĘ TY Nie wiem, czy zauważyłeś, że schemat jest pdbny jak w trakcie chrztu św., czyli najpierw następuje dcięcie się d Zła w frmie wyrzeczenia się, a następnie przechdzimy d aktu wiary i zaufania Bgu. Wyrzeczenie się Zła Wiara, Ufnść Bgu Oczywiście czasami życie jest bardziej skmplikwane (chciaż prawdę mówiąc, t sami je takimi czynimy) i wtedy wart wrócić d sptkania z kapłanem. Wart czywiście, jak już sbie wcześniej pwiedzieliśmy, mieć

15 na stałe swjeg spwiednika, czy kierwnika duchweg, jak również trwać we wspólncie z innymi. Nie jesteśmy samtnymi wyspami, ale wspólntą Kściłem, której człnkwie ptrzebują siebie nawzajem. W tym miejscu chcę ci pwiedzieć jeszcze, że wyrzekanie się Zła, teg c nas niszczy nie pwinn być w centrum naszej mdlitwy. T są przede wszystkim te mmenty, w których czujemy się jakś zakrkwani duchw i psychicznie. W innych mmentach kładziemy bardziej akcent na pwierzanie się Jezuswi, na uwielbianie G i na trwanie w Nim. Stąd chciałem ci jeszcze zaprpnwać w frmie skrótwej (w innym miejscu naszej strny www znajdziesz dkładniejszy pis) pewną frmę trwania w Bgu, chdzenia w Jeg becnści. Św. Paweł pwiedział: nieustannie się módlcie! (1 Tes 5,17). Nawiązując m. in. d tych słów św. Pawła, tradycja mnastyczna pierwszych wieków (hezychazm), jak również późniejsze duchwści np. karmelitańska, a dzisiaj craz częściej różne grupy medytacyjne, w nieustanne mdlenie się, a c za tym idzie, trwanie w Bgu, rzpwszechniły za pmcą tzw. mdlitwy serca (mdlitwy Jezuswej, mdlitwy głębi, kntemplacji, itd.). Pmijając wyjaśnianie samej istty (zapraszam d książek, np. Filkalia, dzieła św. Jana d Krzyża itp., czy współczesne nt. kntemplacji), pragnę w tym miejscu jedynie pdać ci kilka zdań praktycznej zachęty. Otóż, najprstszym przejawem życia jest ddech, naszym centrum istty jest serce, a imię Jezus jest becnścią Bga. Łącząc te prawdy mżemy jak najczęściej (z czasem wręcz nieustannie) pwtarzać np. werset: Jezu, ufam Tbie, który pmże nam przensić te słwa z umysłu d serca, kntemplując miłsną becnść Bga w nas. Najważniejsza jest tu uważnść. Nie musisz nic sbie wybrażać, a wszystkie myśli (nawet te pbżne) delikatnie dsuwać, jak ręką liście na jezirze. Uświadm sbie swój ddech, wdech i wydech A teraz, dłącz słwa: Jezu, ufam Tbie. Na wdechu: Jezu lekk przytrzymaj ddech a następnie na wydechu: ufam, Tbie. Pwtarzaj p wli przynajmniej przez kilka minut Jezu ufam, Tbie Jezu ufam, Tbie Jezu ufam, Tbie Nic nie musisz czuć, p prstu trwaj uważnścią w miłującej becnści Jezusa w tbie Jest t m. in. mdlitwa ttalnej prstty i zaufania Bgu. Ty myślisz Nim, a On myśli tbie i twich sprawach. F Nasze śrdwisk A teraz kilka zdań najbliższym śrdwisku, w którym żyjesz i w którym mżesz wzrastać duchw. Ja czywiście pwiem ci swim, ale zstawię na kńcu tej brszury trchę czystej kartki, abyś mógł dpisać ewentualnie swje uwagi. Jak już sbie mówiliśmy ptrzebujemy d wzrstu m. in. wspólnty i miejsc, które będą dla nas czerpaniem siły jak ze źródła na pustyni. W samym Płcku, jak również w diecezji, jest wiele mżliwści, gdzie mżna znaleźć taki wzrst. Rzejrzyj się. Ppytaj chciażby swich kapłanów. Ja zapraszam cię d wspólnty Wjsk Gedena. Szczegóły nas, m. in. kntakt, mżesz znaleźć na strnie Zapraszamy d wspólnty młdzieżwej (m/w d trzeciej klasy gimnazjum, aż d mmentu, kiedy będziesz się czuł młdzieżą). Sptkania w Płcku dbywają się w każdy pniedziałek gdz na ul. Tumskiej 3, kilka krków d katedry, w pdziemiach Sądu Biskupieg. Dwa z tych sptkań mają charakter frmacyjny. Dzielimy się na nich w małej grupie m. in. życiem i Słwem Bżym. Jedn, t sptkanie typw mdlitewne, i jedn integracyjne (na wesł). Zapraszamy! Oczywiście rbimy wiele jeszcze innych rzeczy, m. in. wyjeżdżamy razem na weekendy i reklekcje wakacje. Naszą główną bazą Wspólnty jest Sanktuarium św. Antnieg w Ratwie (http://sanktuarium-ratw.pl/). Zapraszamy także d wspólnty małżeńskiej w ramach Wjska Gedena. Miejsce sptkań w Płcku jest t sam, c dla młdzieży (patrz wyżej). Sptkania dbywają się raz w miesiącu, w każdy drugi czwartek gdz Ddatkw, w każdą czwartą niedzielę miesiąca sptykamy się wszyscy razem, cyklicznie (kapłan, małżeństwa wraz z dziećmi) w kściele, w parafii, d której należą małżeństwa z WG. P Eucharystii świętujemy przez wspólny psiłek, rzmwy, raz dzielenie się słwem i życiem. Małżeństwa również mają swje weekendy frmacyjne (k. 3) w ciągu rku. Głównym celem Wjska Gedena jest: Obudzić w sercach ludzi wjwników Chrystusa i pprwadzić ich d zwycięstwa własne życie, aż p Dm Ojca; aż p zjednczenie z Jezusem na wieki.

16 Naszą duchwść mżna by zawrzeć w takim zawłaniu: kchaj i walcz. Czyli jest t duchwść serca i miecza; miłści i walki duchwej; duchwść dziecka bżeg i rycerza Chrystusa. Ta równwaga jest p pierwsze biblijna, a p drugie parta na naturze człwieka, który ptrzebuje ttalnej akceptacji miłści, jak również ciągłeg zmagania się prawdę i miłść w swim życiu i swich bliskich. Kchaj i Walcz!. Leszek

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec IZBA GSPDARCZA czerwiec 1/2001 (5) Szczegóły dtyczące realizaji recept str. 59 TRFARM "P Liczba bsługiwanych aptek Liczba aptek własnych 1850 Udziały Trfarmu w gólnplskim rynku hurtu apteczneg Prjekcja

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5.

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5. GazetaEdukacjapl EDUKACJA PONIEDZIAŁEK 0 KWIETNIA 009 R E K L A M A DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE: AGNIESZKA ZAWISTOWSKA Matura Matura 009 matematyka i WOS Sprawdź, czy zdasz! Pzim pdstawwy Maturzyst!

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 1. Kmunikwanie spłeczne definicja, cechy Kmunikacja definiwana jest jak ruch plegający na utrzymaniu łącznści pmiędzy dległymi d siebie miejscami przumiewanie się, przekazywanie myśli,

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Dekalog. Przedmowa. http://biblijna.strefa.pl

Dekalog. Przedmowa. http://biblijna.strefa.pl Dekalog Przedmowa Zadaniem artykułu jest omówienie całego Dekalogu, czyli wszystkich 10 przykazań danych Mojżeszowi na górze Synaj, na podstawie ich brzmienia zapisanego w Biblii. Wstęp Bóg dając ludowi

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo