AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU, PERSWAZJI I ANTYMANIPULACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU, PERSWAZJI I ANTYMANIPULACJI"

Transkrypt

1 AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU, PERSWAZJI I ANTYMANIPULACJI Warsztaty VIP dla Menedżerów zorientowanych na sukces w zarządzaniu zespołem Umiejętne i świadome wywieranie wpływu stało się dzisiaj kluczową kompetencją menedżera. Zarządzanie zespołem wiąże się z ciągłym wywieraniem wpływu i przekonywaniem innych do swoich racji. Od tego, jak silny wpływ wywiera menedżer na pracowników, zależy w dużej mierze efektywność zespołu. Warsztaty w całości poświęcone są doskonaleniu umiejętnośc i perswazji i wywierania wpływu w kierowaniu zespołem i oddziaływaniu na współpracowników. To przede wszystkim doskonalenie umiejętności mówienia i słuchania na najwyższym poziomie jak poprzez o p wnikliwą obserwaco b ję, sugestywne mówienie, efektywne słuc hanie oraz o sprawne posługiwanie p o się moc c nymi tec hnikami sięgać w głąb swojego rozmówc y i doc ierać do jego świadomośc i oraz podświadomośc i? Zapraszamy do udziału w zaawansowanych warsztatach autorskich prowadzonych przez Olgę Borgieł, zawierających najnowsze narzędzia wywierania wpływu, które pomogą menedżerom zwiększyć skuteczność w kontaktach zawodowych, zbudować autorytet, inspirująco przewodzić i kierować wrażeniem. O dpowiemy na pytania: Jak motywować innych do podjęcia odpowiednich decyzji? Jakie wygłaszać porywające i inspirujące dla zespołu expose? Jak przewodzić grupom i zespołom? Jak przekonująco prezentować swoje racje? W jaki sposób słowami i zachowaniem można wpływać na zachowania, stany emocjonalne, sposób myślenia? Jak prowadzić prezentację celów, aby zespół był zmotywowany i zaangażowany do ich realizacji? Jak odczytywać intencje innych? Jak chronić się przed manipulacją pracownika? Jak rozmawiać z trudnym pracownikiem? Jak tworzyć profile psychologiczne pracowników? Jak pociągnąć innych za własnym pomysłem? Jak przekonująco argumentować decyzje? Jak przekonać przełożonych do własnej koncepcji? Jak sprawić, aby inni nam zaufali? udoskonalimy o Soft skills menedżerów w zakresie wywierania wpływu i perswazji. Opinie o szkoleniach menedżerskich prowadzonych przez Trenera Olgę Borgieł: Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: Menedżer doskonały słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka. Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy). To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna. To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję. Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala

2 nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł. Stoję teraz przed lekturą książki: Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?. Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce. Taka nauka, to jest nauka! PROGRAM SZKOLENIA: I. PO DS TAWO WE MEC HANIZ MY WPŁYWU W PRAC Y MENEDŻ ERA Z Z ES PO ŁEM. 1. Wzajemność w budowaniu relacji. Więzi w zespole. Siła i współpraca w zespole. 2. Konsekwencja i zaangażowanie. Postawa szefa a postawa zespołu. Budowanie konstruktywnych postaw i przekonań w zespole. 3. Sympatia i podobieństwo. Za co szefa lubią ludzie i jak to wpływa na pracę zespołu? Jak sprawić, aby ludzie przychodzili do pracy z przyjemnością? 4. Szef z autorytetem. Obszary autorytetu. Jak kształtować autorytet w zespole i zaangażowanie ludzi? Spójność w odbiorze menedżera. 5. Wpływ społeczny. Jak budować poparcie dla pomysłów w zespole? 6. Niedostępność. Zespoły samodoskonalące się. Kiedy szef musi a kiedy nie musi być dostępny? 7. Autodiagnoza: Mój model wywierania wpływu na zespół i jego konsekwenc je dla prac y zespołu. II. PSYC HO LO GIA WYWIERANIA WPŁYWU NA JEDNO STKI S W Z ESPO LE, c zyli jak wywierać wpływ prosto i bez wysiłku? 1. Pogłębiona analiza psychoanalityczna pracownika, tworzenie profilu pracownika. 2. Rozpoznawanie ważnych punktów osobowości i obszarów skutecznego wpływu. 3. Tworzenie profili psychologicznych wykorzystywanych w procesie kierowania pracownikiem i zespołem. 4. Narzędzia wpływu adekwatne dla danego typu psychologicznego. Co działa, a co może utrudniać wpływ? 5. Jak zmieniać postawy i przekonania ludzi w indywidualnej rozmowie? III. PSYC HO LINGWISTYKA. PRO C ES PERSWAZ JI. 1.Zaawansowane techniki: wpływ słów, składni na odbiorcę. Jak oddziaływać na emocje? 2. Wzorce hipnotyczno-lingwistyczne Miltona. Jak zapewnić sukces perswazji? Cytaty; presupozycje czasu, wyboru, porządkowe, świadomości, przysłówkowe; implikacje znaczeniowe i wynikowe; ukryte pytania i polecenia; postulaty konwersacyjne. 3. Mocne pytania i Mocne komunikaty. 4. Skuteczne oddziaływanie słowem. O tym jak słowo wznosi, rani, motywuje, skupia i buduje i jak budować skuteczny przekaz posługując się słowami? Wykorzystanie własnego głosu jako narzędzia wywierania wpływu. IV. PERS WAZ JA. JAK S KUTEC Z NIE PRZ EKO NYWAĆ Z ES PÓ Ł I JEDNO S TKI? Jak poc iągnąć innyc h za własnym pomysłem? Jak zmotywować zespół do działania? 1. Sterowanie procesem komunikacji. Struktura wypowiedzi. 2. Narzędzia perswazji. Argumenty i argumentowanie. Przykłady. Argumentacja jednostronna vs dwustronna. Argumentacja poprzez przykład vs społeczny dowód słuszności. Mocne argumenty racjonalne: definicja, związek przyczynowo-skutkowy, analogia, a fortiori, okoliczności. Kiedy trafiamy w sedno problemu? Argumentacja emocjonalna: ad miseracordiam, ad bacumlum, ad personam, ad populum, ad hominem, ad ignorantiam, verecundiam, vanitatem, auditorem. 3. Strategie perswazyjne. Obietnica nadawcy. Groźba nadawcy. Wróżba pomyślna. Wróżba pesymistyczna. Okazywanie sympatii. Apel wdzięczności. Apel moralny. Apel hedonistyczny. Apel- przestroga. Obwinianie. Wzór pożądany. Wzór potępiany. Apel konformistyczny. Nagroda i kara. 4. Budowanie skutecznego, perswazyjnego komunikatu dla zespołu.

3 V. KO MUNIKAC JA NIEWERBALNA W PRO C ES IE PERS WAZ JI. 1. Zwiększenie wpływu na rozmówcę poprzez uruchomienie i wykorzystywanie ekspresji ciała i głosu. 2. Skuteczne wykorzystanie własnego głosu jako elementu wywierania wpływu. 3. Trening kontrolowanego panowania nad mimiką. 4. Mikroekspresja wyrażania emocji. 5. Techniki rozpoznawania ukrytych intencji rozmówcy. VI. PO DPRO GO WE KO MUNIKATY. PERC EPC JA PO DPRO GO WA. 1. Błędy poznawcze, czyli dlaczego nie możemy się dogadać? 2. Torowanie i kotwiczenie. 3. Obraz, kolor, dźwięk, zachowanie, słowa a oddziaływanie na nasz mózg i postrzeganie rzeczywistości. 4. Behawioryzm, psychoanaliza i kognitywistyka w pracy menedżera. VII. MANIPULAC JA I ANTYMANIPULAC JA. JAK RO Z PO Z NAĆ BLEF I KŁAMSTWO? Jak bronić się przed manipulac ją? 1.Dlaczego ludzie kłamią? Jak chronić się przed manipulacją pracownika? 2. Sygnały kłamstwa i manipulacji. Rozpoznawanie i ukryte potwierdzanie 3. Mind reading, odkodowywanie prawdziwych intencji rozmówcy. Czyli o co mu naprawdę chodzi? Prawdziwe intencje. Trening /odkodowanie d o Sztuka obserwacji, czyli co mówią zmiany w ciele rozmówcy? Stop klatka w najważniejszym momencie. Sygnały werbalne i niewerbalne kłamstwa. 4. Ujawnianie kłamstwa i manipulacji / pozostawianie rozmówcy w błogiej nieświadomości. 5. Asertywne reagowanie na manipulację: pogłębianie, demaskowanie, sprostowanie, kontrpytania, agresywne kontrpytania, własny punkt widzenia, alternatywa 2 i Tec hniki manipulac yjne w zespole. Rodzaje taktyk manipulac yjnyc h stosowanyc h w środowisku prac y. Taktyki motywacyjne. Taktyki behawioralne. Taktyki obronne. Taktyki terapeutyczne. Taktyki destruktywne. Automanipulacje. Szantaż emocjonalny. Gry manipulacyjne. Miękkie podejmowanie decyzji za rozmówcę. Sterowanie motywacją. Sterowanie emocjami. Sterowanie procesem decyzyjnym. Oddziaływanie za pomocą rozbudowanych pojęć kluczy. Metoda hierarchii potrzeb. 7. Praktyc zne taktyki antymanipulac yjne. Taktyka ujawniania. Taktyka lustra. Taktyka weryfikacji. Taktyka podjęcia gry. Przeciwwaga. Taktyka symulacji. Taktyka radzenia sobie z szantażem bezpośrednim i pośrednim. 8. Emocje kontrola. 4 zaawansowane techniki kontroli emocji. Trening /taktyki manipulac yjne i antymanipulac yjne. METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills. Metody wyszc zególnione: dyskusja moderowana, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy, ćwiczenia coachingowe, techniki NLP. SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

4 Szefów Zespołów, Firm Kierowników Działów Osób Zarządzających Personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych. WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE: O lga Borgieł Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. Najlepiej oceniany trener rozwoju osobistego menedżerów, coach i doradca najwyższej kadry kierowniczej. Od 1994 roku prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie). Prowadzi warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia z zakresu: skuteczne przywództwo, zarządzanie wiekiem w organizacji, kierowanie i motywowanie zespołu, komunikacja w zespole, rekrutacja i selekcja pracowników, rozwiązywanie trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem: stres, konflikt, słabe zaangażowanie, zarządzanie zmianą w zespole, Talent Management, mentoring i coachingu, rozwoju kompetencji menedżerskich: - asertywny menedżer - zarządzanie stresem w pracy menedżera - inteligencja emocjonalna w pracy menedżera - projektowanie kariery zawodowej - autoprezentacja w pracy menedżera. Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy najwyższe oc eny i zwiększenie sprawnośc i i skutec znośc i w prac y. Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o. Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób kadry zarządzającej i kierowniczej. Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA. W ramach współpracy realizuje złożone sesje AC / DC dla kilku wiodących firm konsultingowych na stanowiska menedżerskie, handlowe i wysokospecjalistyczne. SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE: 4-5 grudnia 2014r. - Hotel Belweder***** C onferenc e& Spa Ustroń, ul. Zdrojowa 15 Hotel Belweder er ***** C onferenc e& Spa ekskluzywny pięciogwiazdkowy hotel usytuowany na zboczu Góry Równicy, wśród gór i lasów w uzdrowiskowej części Ustronia, w samym centrum Beskidów. Do dyspozycji Gości Strefa Wellness z przepięknym widokiem na Czantorię i panoramę Ustronia (basen, bicze wodne, jacuzzi, sauna oraz przepięknie urządzona łaźnia rzymska).

5 Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00-22:00. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 Cena szkolenia wynosi 1690 zł brutto Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1600 zł brutto Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1090 zł brutto Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto C ena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z trenerem, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, bezpłatny Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego. Korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego. WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ: Agnieszka C wigon tel. (32) fax (32) tel. kom effect.edu.pl Joanna Jarosz - O polka tel. (32) fax (32) tel. kom effect.edu.pl Serdecznie zapraszamy! Ta strona używa plików cookies Zamknij Więcej informacji o plikach cookies

PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WINDYKACJI

PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WINDYKACJI PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WINDYKACJI Jak odzyskać pieniądze i nie strac ić klienta? intensywny trening wspomagający skuteczność pracowników odpowiedzialnych za windykację wierzytelności w firmie

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015 Oferta szkoleń wrzesień 2014 styczeń 2015 Warszawa 2014 KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZANOWNI PAŃSTWO, upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie stanowi jedno z największych wyzwań

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Techniki komunikacji: komunikacja niewerbalna i techniki aktorskie w biznesie

Techniki komunikacji: komunikacja niewerbalna i techniki aktorskie w biznesie Oferta Szkoleń 1 Efektywność Fakt: Tylko jedna osoba na 5 jest rzeczywiście zaangażowana w pracę, którą wykonuje. Tymczasem ponad 100 badań potwierdziło związek między zaangażowaniem Pracowników a ich

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER

CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem? Niektóre przedsięwzięcia realizowane w każdej firmie wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Poddziałanie 4.1.1 Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-267/08-02 Absolwent

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Warsztaty umiejętności osobistych.

Warsztaty umiejętności osobistych. Warsztaty umiejętności osobistych. Zakres programowy Warszawa,19.12.2013 r. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przedstawiamy program cyklu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, którego celem jest dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010

ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 TELEMARKETING i NEGOCJACJE sztuka osiągania wytyczonych celów 4 dni Termin: 22-23.11.,29-30.11.2010r., Poznań ~ 1160,00 os. lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo