A/ BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 2. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A/521482 BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 2. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis"

Transkrypt

1 A/ BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 2 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2009

2 SPIS TREŚCI Tom drugi Część ósma. USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE Rozdział LII. ANTYTERRORYSTYCZNE PRAWO MIĘDZYNARODOWE 875 Rozdział LIII. UNIA EUROPEJSKA WOBEC TERRORYZMU 892 Rozdział LIV. USTAWODAWSTWO POLSKIE WOBEC ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO 912 Rozdział LV. USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE WYBRANYCH PAŃSTW 928 Część dziewiąta. STRATEGIE WALKI Z TERRORYZMEM Rozdział LVI. WALKA Z TERRORYZMEM Z PERSPEKTYWY PRAKSEOLOGII Rozdział LVII. STRATEGIE WALKI Z TERRORYZMEM W UNII EUROPEJSKIEJ 961 Rozdział LVIII. KRYMINALISTYCZNE METODY UJAWNIALNOŚCI PRZEKAZÓW KRYPTOGRAFICZNYCH Pojęcie ujawnialności przekazu kryptograficznego Metody kryptoanalizy Rodzaje oszustw Przekazy indywidualne Przekazy wielopodmiotowe Przekazy anonimowe 999 Rozdział LIX. WYKRYWANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 1001 Rozdział LX. BADANIA IDENTYFIKACYJNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH 1009 Rozdział LXI. NEGOCJACJE Z TERRORYSTAMI DOTYCZĄCE ZAKŁADNIKÓW 1027 Rozdział LXII. PRZESŁUCHANIE TERRORYSTÓW I OSÓB PODEJRZANYCH O DZIAŁALNOŚĆ TERRORYSTYCZNĄ

3 Rozdział LXIII. PRZESŁUCHANIE OFIAR TERRORYZMU Natrętne wspomnienia Emocjonalne znieczulenie: ograniczanie aktywności życiowej Obniżony próg niepokoju i pobudzenia Różnorodność postaci PTSD Kto nabywa PTSD? Inne trudności Przewodnik przesłuchiwania Czas Przygotowanie Wywoływanie emocji Świadoma zgoda Etapy reakcji Humanitarna rola śledczego Wtórny zespół stresu pourazowego 1082 Część dziesiąta. JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE NA ŚWIECIE Rozdział LXIV. ELITARNE JEDNOSTKI ŚWIATA 1087 Rozdział LXV. SELEKCJA I WYSZKOLENIE JEDNOSTEK SPECJALNYCH 1091 Rozdział LXVI. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE JEDNOSTEK KONTRTERRORYSTYCZNYCH Niektóre amerykańskie jednostki specjalne Jednostki specjalne marynarki wojennej (US Navy SEALs) Komandosi armii amerykańskiej Siły Specjalne US Army Specjalne siły operacyjne lotnictwa Stanów Zjednoczonych Brytyjska SAS Francuska grupa specjalna żandarmerii narodowej Wyposażenie jednostek specjalnych policji niemieckiej Rosyjskie jednostki specjalne Specnaz Czechy i Słowacja Wyposażenie jednostek różnych krajów 1113 Rozdział LXVII. POLSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Centrum Antyterrorystyczne Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencja Wywiadu Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrwywiadu Wojskowego Żandarmeria Wojskowa i Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej Służba Celna Generalny Inspektor Informacji Finansowej Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji GROM - Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowa (Jednostka Wojskowa 2305) Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji

4 12. 1 Pułk Specjalny Komandosów Straż Graniczna i Plutony Specjalne Straży Granicznej Formoza 1158 Rozdział LXVIII. AMERYKAŃSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Rangersi SEAL SWAT US Marinę Corps Specjalne jednostki operacyjne armii amerykańskiej FAST HRT 1178 Rozdział LXIX. JEDNOSTKI SPECJALNE W WIELKIEJ BRYTANII SAS Royal Marines Brytyjskie Paras SBS 1203 Rozdział LXX. NIEMIECKIE JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE GSG Historia Zadania ustawowe Organizacja i struktura Kryteria doboru, testy wstępne i szkolenie Współpraca międzynarodowa Jednostki sił specjalnych Bundeswehry 1221 Rozdział LXXI. JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE WE FRANCJI Grupa Interwencyjna Żandarmerii Wojskowej Francuska Legia Cudzoziemska Hubert" RAID Jednostki elitarne armii francuskiej 1248 Rozdział LXXII. ROSYJSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Specnaz Wympieł Witiaź Alfa Delfin" 1264 Rozdział LXXIII. ODDZIAŁY SPECJALNE W IZRAELU Izraelscy spadochroniarze Yamam Inne jednostki kontrterrorystyczne 1275 Rozdział LXXIV. WŁOSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE GIS Inne jednostki kontrterrorystyczne 1277 Rozdział LXXV. SIŁY SPECJALNE W AUSTRALII Australijskie SAS Inne oddziały 1285 Rozdział LXXVI. JEDNOSTKI SPECJALNE W HOLANDII

5 1. BSB KCT KNKM 1287 Rozdział LXXVII. HISZPAŃSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Hiszpańska Legia Cudzoziemska Inne jednostki specjalne 1290 Rozdział LXXVIII. JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE W POZOSTAŁYCH PAŃSTWACH Albania Algieria Arabia Saudyjska Argentyna Austria Azerbejdżan Bahrajn Bangladesz Belgia Białoruś Boliwia Bośnia Botswana Brazylia Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Czechy Dania Egipt Ekwador Estonia Etiopia Filipiny Finlandia Grecja Gruzja Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Japonia Jordania Kanada Kolumbia Korea Południowa Korea Pomocna

6 40. Kuba Macedonia Malezja Maroko Meksyk Nigeria Norwegia Nowa Zelandia Oman Pakistan Peru Portugalia Republika Południowej Afryki Rumunia Salwador Singapur Słowacja Słowenia Sudan Syria Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tajwan Tunezja Turcja Ukraina Wenezuela Węgry 1334 Część jedenasta. SYSTEMY ZAPOBIEGANIA TERRORYZMOWI Rozdział LXXIX. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI W MAKROSKALI 1339 Rozdział LXXX. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI W MIKROSKALI 1371 Rozdział LXXXI. AKSJOLOGICZNE ASPEKTY ZAPOBIEGANIA TERRORYZMOWI W UJĘCIU MIĘDZYKULTUROWYM 1399 Rozdział LXXXII. TERRORYZM A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU 1424 Rozdział LXXXIII. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI BIOLOGICZNEMU 1449 Rozdział LXXXIV. ELEKTRONICZNE I MECHANICZNE SYSTEMY PRZECIWDZIAŁANIA ATAKOM TERRORYSTYCZNYM Klasyfikacja urządzeń i systemów alarmowych Klasyfikacja systemów alarmowych Charakterystyka ogólna systemów sygnalizacji zagrożeń Zasady klasyfikacji urządzeń i systemów alarmowych Podstawowe kryteria klasyfikacji systemów alarmowych Podstawowe kryteria klasyfikacji urządzeń

7 1.6. Wymagania ogólne, zasady stosowania systemów alarmowych Klasyfikacja systemów alarmowych i urządzeń w normach zagranicznych Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne Urządzenia zabezpieczające przed włamaniem i kradzieżą Mechaniczne urządzenia zabezpieczające przed włamaniem i kradzieżą Szafy pieniężne i skarbce Szafy do przechowywania magnetycznych i innych nośników informacji Zamki Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie Zabezpieczenia otworów okiennych Szyby ochronne budowlane Urządzenia RTG Bramki Telemetryczne systemy monitorowania obiektów rozległych Inne urządzenia mechaniczno-elektryczne Elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed włamaniem i napadem Systemy sygnalizacji włamania i napadu Systemy alarmowe skupione Systemy alarmowe rozproszone Systemy alarmowe mieszane Urządzenia wchodzące w skład systemów alarmowych Centrale Czujki Sygnalizatory akustyczne i optyczne Zasilacze i akumulatory Zamki szyfrowe Dialery telekomunikacyjne (komunikatory), nadajniki i odbiorniki radiowe Linie dozorowe i magistrale Tablice synoptyczne i drukarki Komputery nadzorujące systemy alarmowe Konserwacja systemów alarmowych Najczęściej spotykane usterki i awarie systemów alarmowych Systemy kontroli dostępu (KD) Systemy telewizji użytkowej (nadzoru wideo) Zasady konfiguracji systemów telewizji użytkowej Systemy rejestracji zdarzeń CCTVIP Integrowanie systemów alarmowych Zasady doboru systemów zabezpieczeń do określonych obiektów Zabezpieczenie wartości pieniężnych Zakończenie i wnioski

8 Rozdział LXXXV. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI W STANACH ZJEDNOCZONYCH Instytucjonalne wyzwania do gotowości bojowej Krajowa polityka przed 11 września Polityka federalna po 11 września Nowe tendencje w zakresie prewencji Niebezpieczeństwo Nowa strategia Ogólne zmiany w ustawodawstwie Ocena słabych punktów i zagrożenia Rola stanów i miast Potencjał współpracy regionalnej 1559 Rozdział LXXXVI. PLANOWANIE OBRONY PRZED TERRORYZMEM Ocena ryzyka Doradczy system bezpieczeństwa Konstrukcja planu Gromadzenie informacji Cele ataku terrorystów Profile celów ataków terrorystycznych Terroryści Analiza celu ataku terrorystycznego Organizacja Szkolenie Taktyka terrorystów Analiza ryzyka Jak uniknąć ryzyka? Obrona przed porwaniem i uwięzieniem zakładników 1579 Rozdział LXXXVII. SCENARIUSZE ANTYTERRORYSTYCZNE Eskalacja Intelektualny wyścig zbrojeń Priorytety Sprawiedliwość sokratyczna Dziki Zachód Spokojny kowboj 1590 Rozdział LXXXVIII. POSTĘPOWANIE Z TERRORYZMEM PO 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU 1593 Część dwunasta. TERRORYZM W OPINII MIESZKAŃCÓW WSI - BADANIA OGÓLNOPOLSKIE Rozdział LXXXIX. PRÓBA, TEMATYKA, METODA BADANIA Zbadana próba Tematyka badania Struktura podstawowych cech demograficzno-społecznych zbadanej próby Zastosowane metody analizy statystycznej Zawartość tabel analizy log-liniowej

9 Rozdział XC. WYNIKI BADAŃ Stosunek wobec poglądu, że terrorystom przyświeca jako motyw chęć rządzenia całym światem Pogląd o realizacji przez terrorystów nakazu bożego Aby na świecie panowała ich religia Motywacja materialna Zemsta jako motyw działania terrorystów Nienawiść do obywateli Stanów Zjednoczonych jako motyw działania terrorystów Nienawiść do Żydów jako motyw działania terrorystów Nienawiść do chrześcijan jako motyw działania terrorystów Nienawiść do ludzi białej rasy jako motyw działania terrorystów Nienawiść do komunistów jako motyw działania przypisywany terrorystom Inne odpowiedzi na pytanie o motywację terrorystów Niewiedza o sposobach werbunku terrorystów Motyw wynagradzania materialnego Obietnica nagrody w niebie Otoczenie opieką rodziny Terroryści jako bohaterowie Werbunek przez przymus Opinie o zagrożeniu zamachami terrorystów w Polsce Zagrożenie wsi zamachami terrorystów Rozmowy we wsi o terrorystach Pogląd o nadmiernym straszeniu terroryzmem Postulat, by dużo mówić o terrorystach Postulat mobilizacji policji Postulat wycofania wojsk Badanie pretensji terrorystów Terroryzm to sprawa rządu 1673 ANKIETA O TERRORYSTACH 1674 TABELE I WYKRESY 1678 Konwencje i ustawy 1839 Kalendarium aktów terrorystycznych Broń masowej zagłady wykorzystywana przez Al-Kaidę 2063 Literatura uzupełniająca 2075 WYKAZ OKIENEK PROBLEMOWYCH Dialog ze światem arabskim 951 Międzynarodowy terroryzm a rozszerzenie Unii Europejskiej - wpływ na subiektywne poczucie bezpieczeństwa 962 Europejski koordynator do spraw zwalczania terroryzmu 977 Zwalczanie terroryzmu przez Europol 981 Wizualne wykrywanie śladowych ilości nitroaromatycznych materiałów wybuchowych 1003 Cichociemni

10 Operacja Trwały Pokój" w Afganistanie 1170 TWórca Special Air Service 1180 Niektóre udane akcje GSG Niemiecka jesień - akcja w Mogadiszu 1218 Wydarzenia w Bad Kleinen 1221 Międzynarodowa współpraca GIGN 1228 Tragedia w Teatrze na Dubrowce 1260 Unit 101 (Jednostka 101) 1267 Propozycje Komitetu Kasandry 1351 Prognozy demograficzne w Europie a terroryzm 1366 Nowy sposób myślenia w walce z terroryzmem 1403 Atak na WTC minuta po minucie w telewizji amerykańskiej 1427 Przeszukania internetowe 1429 Bezpieczeństwo żywności a zapobieganie bioterroryzmowi 1454 Szczepienia ochronne w profilaktyce bioterroryzmu 1459 Urządzenia sygnalizujące obecność gazów wybuchowych i toksycznych 1474 Krytyczne infrastruktury - obrona przed terroryzmem 1566 WTC 1595 Atak 11 września Ofiary ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone (2001) 1601 Tom pierwszy SŁOWO WSTĘPNE 33 Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Rozdział I. POJĘCIE TERRORYZMU 47 Rozdział II. HISTORYCZNE ASPEKTY TERRORYZMU 59 Rozdział III. KLASYFIKACJA TERRORYZMU 80 Rozdział IV. TERRORYZM JAKO ZBRODNIA 90 Rozdział V. WZBUDZANIE EMOCJI STRACHU JAKO ISTOTA DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH 102 Część druga. METODOLOGIA BADAŃ TERRORYZMU Wprowadzenie 127 Rozdział VI. CECHY SWOISTE DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ Zagrożenie życia Zagrożenie zdrowia Zagrożenie osób bliskich Zagrożenie mienia Zagrożenie dotyczące kariery

11 6. Zagrożenie pozycji społecznej Zamach terrorystyczny jako zarysowanie groźby 134 Rozdział VII. PRZEGLĄD MOTYWACJI TERRORYSTÓW Cel: zaistnienie w świadomości społecznej Potrzeba nękania Terroryzm jako działania odwetowe Terroryzm jako środek wymuszania Działania terrorystyczne w celu zwyciężenia wroga Terroryzm jako dążenie do unicestwienia 138 Rozdział VIII. UWARUNKOWANIA PSYCHOSPOŁECZNE POSTAW WOBEC TERRORYZMU Cechy przywódców Cechy osobowościowe przywódców Tworzenie charyzmy Podatność wobec ideologii Motywacje osobiste i skale wartości Cechy wykonawców Osobowościowe cechy wykonawców Rysy psychopatyczne Usytuowanie w grupie nieformalnej Aspiracje szeregowych członków grup terrorystycznych Podatność perswazyjna 144 Rozdział IX. CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY BIOGRAFICZNE Układy rodzinne Przekazy rodzinne Zdarzenia z dzieciństwa Wpływ wzorców osobowych Cechy obserwatorów 146 Rozdział X. METODY BADAWCZE WŁAŚCIWE SOCJOLOGII KRYMINALISTYCZNEJ Planowanie badań Konceptualizacja problematyki i pojęć Operacjonalizacja pojęć Teorie, paradygmaty Pytania badawcze, hipotezy Istotność statystyczna Przygotowanie badań Konstruowanie narzędzi badawczych Wywiady swobodne Wywiady zogniskowane Wywiady ustrukturyzowane Kwestionariusze Typy pytań i ich redakcja Dyferencjał semantyczny Losowy dobór elementów próby Wielkość próby Realizacja badania

12 5.1. Dobór i instruktaż ankieterów Techniki nakłaniania do udziału w badaniach Wiarygodność odpowiedzi Kodowanie wyników badania Analiza statystyczna wyników badania Wskaźniki statystyki opisowej Statystyki estymacyjne Rozkład normalny standaryzowany Ranking Skale: Bogardusa, Thurstone'a, Likerta, Guttmana Technika Q-sort Dobór respondentów Dobór celowy Dobór kwotowy Zmienne i relacje między nimi 202 Część trzecia. UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ Rozdział XI. GEOPOLITYCZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 213 Rozdział XII. TENDENCJE SEPARATYSTYCZNE W GENEZIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 235 Rozdział XIII. IDEOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 257 Rozdział XIV. SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 281 Rozdział XV. EKONOMICZNE WYZNACZNIKI AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 303 Rozdział XVI. RELIGIE A TERRORYZM Fanatyzm religijny jako źródło terroryzmu Fundamentalizm islamski 338 Rozdział XVII. SEKTY A DZIAŁALNOŚĆ TERRORYSTYCZNA 358 Rozdział XVIII. ISLAMSKI TERRORYZM POLITYCZNY 378 Rozdział XIX. KULTUROWE UWARUNKOWANIA TERRORYZMU 387 Rozdział XX. FILOZOFICZNE KORZENIE DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ Rozdział XXI. PSYCHOLOGICZNE I PSYCHIATRYCZNE ASPEKTY TERRORYZMU 429 Rozdział XXII. MILITARNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 434 Część czwarta. ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE NA ŚWIECIE Rozdział XXIII. AL-KAIDA (AL-QAIDA) 461 Rozdział XXIV. OJCZYZNA I WOLNOŚĆ (ETA) 477 Rozdział XXV. IRLANDZKA ARMIA REPUBLIKAŃSKA (IRA) 488 Rozdział XXVI. CZERWONE BRYGADY

13 Rozdział XXVII. FRAKCJA CZERWONEJ ARMII (RAF) 498 Rozdział XXVIII. HEZBOLLAH 507 Rozdział XXIX. HAMAS 510 Rozdział XXX. AKCJA BEZPOŚREDNIA (ACTION DIRECTE) 517 Rozdział XXXI. ORGANIZACJA WYZWOLENIA PALESTYNY 520 Rozdział XXXII. BRACTWO MUZUŁMAŃSKIE (DŻAMA'AT AL-ICHWAN AL-MUSLIMUN) 525 Rozdział XXXIII. INNE ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE Cellules Communistes Commbattantes (CCC) Grecka Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ELAS) Cypryjska Organizacja Wyzwolenia Narodowego (EOKA) Liga Obrony Żydów Palestyński Dżihad Islamski Zbrojna Grupa Islamska Organizacja Abu Nidala Wojownicy Frontu Ludowego i Modżahedini Ludowi Partia Pracujących Kurdystanu Tamilskie Tygrysy Armia Wyzwolenia Narodowego (ELN) Świetlisty Szlak (Sondero Luminoso) Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC) Terroryzm filipiński Terroryzm Sikhów Najwyższa Prawda (Aum Shinrikiyo) Pozostałe organizacje terrorystyczne 554 Rozdział XXXIV. EKOTERRORYZM 557 Rozdział XXXV. TERRORYSTYCZNE GRUPY ANTYGLOBALISTYCZNE 563 Część piąta. SPRAWCY ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH Rozdział XXXVI. OSOBOWOŚĆ TERRORYSTÓW 575 Rozdział XXXVII. TEMPERAMENTALNE CECHY PSYCHIKI TERRORYSTY 598 Rozdział XXXVIII. KOBIETY JAKO TERRORYSTKI 620 Rozdział XXXIX. TERRORYŚCI-SAMOBÓJCY 642 Część szósta. MODUS OPERANDI TERRORYSTÓW Rozdział XL. PSYCHOSPOŁECZNE MECHANIZMY EDUKACJI TERRORYSTYCZNEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 655 Rozdział XLI. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 670 Rozdział XLII. POLITYCZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 701 Rozdział XLIII. BROŃ ATOMOWA, BIOLOGICZNA I CHEMICZNA W DZIAŁANIACH TERRORYSTYCZNYCH 724 Rozdział XLIV. TERRORYZM NUKLEARNY

14 Rozdział XLV. MATERIAŁY WYBUCHOWE STOSOWANE PRZEZ TERRORYSTÓW 745 Rozdział XLVI. CYBERTERRORYZM 754 Rozdział XLVII. WYKORZYSTANIE KRYPTOGRAFII PRZEZ TERRORYSTÓW Możliwości wykorzystania kryptografii przez terrorystów i wynikające z nich zagrożenia Kanał publiczny Kanał prywatny Identyfikacja Wybrane metody kryptograficzne stosowane przez terrorystów Kanały podprogowe i kleptografia Steganografia Systemy kryptograficzne chroniące anonimowość Kryptosystemy hierarchiczne ze skalowalnym poziomem niezależności odpowiednich struktur Kryptograficzne systemy multicastingu Systemy chroniące anonimowość Anonimowość - nowe pole działania terrorystów Spektakularny przykład Rozproszenie działań terrorystycznych 778 Część siódma. OFIARY TERRORYZMU Rozdział XLVIII. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE OFIARY TERRORYZMU 781 Rozdział XLIX. OFIARY WEDŁUG RODZAJÓW TERRORYZMU 810 Rozdział L. ZABURZENIA POURAZOWE U OFIAR ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH 816 Rozdział LI. OFIARY TERRORYSTYCZNEGO LUDOBÓJSTWA 831 WYKAZ OKIENEK PROBLEMOWYCH Terroryzm tradycjonalny 50 Terroryzm w ujęciu kryminologicznym 52 Koncepcja nowego międzynarodowego terroryzmu 54 Patronat państwa nad terroryzmem 82 III Konwencja Genewska - Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. 87 Teorie powstania terroryzmu 91 Japoński wariant samobójczego terroryzmu 97 Fenomen Usamy Ibn Ladina 461 Ulrike Meinhof 500 Wyznania Ali Agcy 555 Wykorzystywanie mediów przez terrorystów 666 Tragedia w Madrycie 705 Zamach terrorystyczny w Londynie 708 Ataki terrorystyczne w Bagdadzie 712 Terroryzm separatystów czeczeńskich

15 1. Obsessive memories Emotional unresponsiveness: limitation of life actmty Lowered anxiety and stimulation threshold Diverse forms of PTSD Who becomes the victim of PTSD? Other difficulties Interrogation guidebook Time Preparation Induction of emotions Conscious consent Stages of reaction Humanitarian role of the interrogator Secondary PTSD 1082 Part ten. COUNTER-TERRORIST UNITS IN THE WORLD Chapter LXIV. ELITĘ UNITS IN THE WORLD 1087 Chapter LXV. SELECTION AND TRAINING OF SPECIAL UNITS 1091 Chapter LXVI. TECHNICAL OUTFITTING OF COUNTER-TERRORIST UNITS Select US special units US Navy SEALs US Army commandos US Army Special Forces US Air Force Special Forces SAS National Gendarmerie Intervention Group Outfitting of the German police force special units Russian special units - Specnaz (Spetznaz) Czech Republic and Slovakia Outfitting of units in assorted countries 1113 Chapter LXVII. POLISH SPECIAL UNITS Anti-terrorist Centre Internal Security Agency (ABW) Intelligence Agency Military Intelligence Service Military Counterintelligence Services (SKW) Military Gendarmerie and Special Detachments of the Military Gendarmerie Customs Service General Inspector of Financial Information Police HQ Antiterrorist Operations Bureau GROM - Operational Mobile Reaction Group (Military Unit 2305) Independent Anti-terrorist Police Unit (SPAP) lst Special Commando Regiment Border Guard and Border Guard Special Plutoons Special Operations Section of the Polish Navy (Formoza)

16 Chapter LXVIII. US SPECIAL UNITS Rangers SEAL SWAT US Marinę Corps US Army special operations units FAST HRT 1178 Chapter LXIX. SPECIAL UNITS IN THE UK SAS Royal Marines British Parachute Regiment SBS 1203 Chapter LXX. GERMAN COUNTER-TERRORIST UNITS GSG History Statutory tasks Organisation and structure Selection criteria, initial tests and training International cooperation Bundeswehr special forces units 1221 Chapter LXXI. COUNTER-TERRORIST UNITS IN FRANCE National Gendarmerie Intervention Group French Foreign Legion "Hubert" RAID Elitę units of the French Army 1248 Chapter LXXII. RUSSIAN SPECIAL UNITS Specnaz Russian Special Force Unit Vimpel Vitiaz Alfa "Delfin" 1264 Chapter LXXIII. SPECIAL DETACHMENTS IN ISRAEL Israeli parachutists Yamam Other counter-terrorist units 1275 Chapter LXXIV. ITALIAN SPECIAL UNITS GIS Other counter-terrorist units 1277 Chapter LXXV. SPECIAL FORCES IN AUSTRALIA Australian SAS Other detachments 1285 Chapter LXXVI. SPECIAL UNITS IN THE NETHERLANDS BSB KCT KNKM

17 1.7. Classification of alarm systems and devices according to foreign norms Technical-organisational protection Devices protecting against burglary and theft Mechanical devices protecting against burglary and theft Safes and vaults Wall safes for storing magnetic and other information carriers Locks Doors with greater resistance against break-ins Protection of windows Protective windowpanes RTG monitoring system Electronic gates Telemetrie system of monitoring large areas Other mechanical-electrical devices Electronic devices protecting against burglary and assault Systems of burglary and assault signalisation Concentrated alarm systems Scattered alarm systems Mixed alarm systems Devices-components of alarm systems Control panels Detectors Acoustic and optical signalling devices Feeder cables and batteries Code locks Telecommunication diallers (communicators), transmitters and receivers Watch lines and feeder lines Synoptic tables and printers Computers superasing alarm systems Conservation of alarm systems Most freąuent defects and breakdowns of alarm systems Access control systems Closed circuit television systems (video monitoring) Principles of the configuration of closed circuit television systems Event registration systems CCTVIP Alarm systems integration Principles of the selection of protection systems for given purposes Protection of pecuniary value End and conclusions 1546 Chapter LXXXV. TERRORISM PREVENTION IN THE UNITED STATES Institutional calls for combat readiness

18 2. Domestic policy prior to 11 September Federal policy after 11 September New prevention tendencies Danger New strategy General changes in legislation Assessment of weak points and threats Role of states and towns Regional cooperation potential 1559 Chapter LXXXVI. PLANNING ANTI-TERRORISM PROTECTION Hazard assessment Advisory security system Plan construction Gathering information Targets of terrorist attack Profiles of terrorist attack targets Terrorists Analysis of terrorist attack target Organisation Training Terrorist tactic Hazard analysis How to avoid hazards? Protection against the kidnapping and imprisonment of hostages Chapter LXXXVII. ANTI-TERRORIST SCENARIOS Escalation Intellectual arms race Priorities Socratic justice Wild West Unruffled cowboy 1590 Chapter LXXXVIII. DEALING WITH TERRORISM AFTER 11 SEPTEMBER Part twelve. TERRORISM IN THE OPINION OF THE POLISH RURAL POPULATION - NATIONAL STUDY Chapter LXXXIX. STUDY SAMPLE, THEMES, METHOD Examined sample Study theme Structure of the sample's fundamental demographic-social features Application of the statistical analysis method Contents of logline analysis tables 1611 Chapter XC. STUDY RESULTS Attitude to the opinion that the terrorists' motive is a wish to rule the whole world

19 2. Opinion about the realisation of a divine command by the terrorists So that their religion may govern the world Materiał motives Reprisal as a motive of terrorist activity Hatred towards US citizens as a motive of terrorist activity Hatred towards the Jews as a motive of terrorist activity Hatred towards the Christians as a motive of terrorist activity Hatred towards the white race as a motive of terrorist activity Hatred towards the communists as a motive of activity ascribed to terrorists Other answers to the ąuestion about the terrorists' motivation Ignorance about the ways of recruiting terrorists Motive of materiał remuneration Promise of award in Paradise Ensured care for the terrorist's family Terrorists as heroes Compulsory recruitment Opinions about the threat of terrorist attacks in Poland Threats of terrorist attacks in the countryside Terrorists as a theme of conversations conducted in villages Opinion about excessive intimidation with terrorism Postulate to talk a lot about terrorists Postulate to mobilise the police force Postulate to withdraw armed forces Examination of terrorist claims Terrorism is a ąuestion for the government 1673 POLL ON TERRORISTS 1674 TABLES AND DIAGRAMS 1678 Conventions and acts 1839 Calendar of terrorist acts Weapons of mass destruction deployed by Al-Qaida 2063 Additional reading 2075 LIST OF PROBLEMS Dialogue with the Arab world 951 International terrorism and the expansion of the European Union- impact upon the subjective feeling of security 962 European coordinator for combating terrorism 977 Combating terrorism by Europol 981 Visual detection of traces of nitroaromatic explosives 1003 The "Cichociemni" secret unit 1139 Operation "Enduring Freedom" in Afghanistan 1170 Author of the Special Air Service 1180 Other successful GSG 9 operations 1209 German autumn - operation in Mogadishu 1218 Events in Bad Kleinen

20 International cooperation of the National Gendarmerie Intervention Group (GIGN: Groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale) 1228 Tragedy at the Theatre on Dubrovka 1260 Unit Proposals of the Cassandra Committee 1351 Demographic forecasts in Europę and terrorism 1366 New way of thinking in the struggle against terrorism 1403 WTC attack - minutę by minutę on American television 1427 Internet searches 1429 Food safety and the prevention of bio-terrorism 1454 Protective inoculations in the prevention of bio-terrorism 1459 Devices signalling the presence of explosive and toxic gases 1474 Critical infrastructures - protection against terrorism 1566 WTC (World Trade Centre) 1595 Attack of September, Yictims of terrorist attacks against the USA 1601 Volume one PREFACE 39 Part one. INTRODUCTORY PROBLEMS Chapter I. CONCEPT OF TERRORISM 47 Chapter II. HISTORICAL ASPECTS OF TERRORISM 59 Chapter III. CLASSIFICATION OF TERRORISM 80 Chapter IV. TERRORISM AS A CRIME 90 Chapter V. AWAKENING FEAR AS THE ESSENCE OF TERRORIST ACTIVITY 102 Part two. METHODOLOGY OF STUDIES ON TERRORISM Introduction 127 Chapter VI. UNIQUE FEATURES OF TERRORIST ACTIWTY Threat to life Threat to health Threat to relatives Threat to property Threat to career Threat to social rank Terrorist attack as an outline of a threat 134 Chapter VII. SURVEY OF THE TERRORISTS' MOTIVATION

zagrożenia terroryzmem nuklearnym

zagrożenia terroryzmem nuklearnym 6 Studia Humanistyczno-Społeczne Pod redakcją Wojciecha Saletry i Radosława Kubickiego 2012 Adrian Mitręga Kielce Nuklearni komandosi, czyli wykorzystanie jednostek specjalnych w sytuacji zagrożenia terroryzmem

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO. Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE II 2012 / Szczyt NATO w Chicago. Nuklearne rozbrojenie i nieproliferacja

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO. Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE II 2012 / Szczyt NATO w Chicago. Nuklearne rozbrojenie i nieproliferacja Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego II 2012 / ISSN 1896-4923 22 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W numerze: Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE Szczyt NATO w Chicago Nuklearne rozbrojenie

Bardziej szczegółowo

Z E SZYT NAUKOWY. Apeiron. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

Z E SZYT NAUKOWY. Apeiron. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie Z E SZYT NAUKOWY Apeiron Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie powstaje przy

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy prawno-kryminologiczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO dr inż. Marian Żuber Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie marian.zuber@poczta.fm INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 www.mttp.pl/25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ CYBERNETYKI INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NATIONAL SECURITY STUDIES

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ CYBERNETYKI INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NATIONAL SECURITY STUDIES WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ CYBERNETYKI INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NATIONAL SECURITY STUDIES Warszawa 2012 RADA NAUKOWA: Prof. dr hab. Franciszek GOŁEMBSKI

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Nr 9 (5) 2013 PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ISSN 2080-1335 ABW AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA im. gen. dyw. Stefana Roweckiego GROTA PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK VII NUMER 1/2014 (22) Poznań 2014 2 Recenzenci działów: prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI bezpieczeństwo narodowe prof. dr hab. Mirosława

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK VI NUMER 4/2013 (21) Poznań 2014 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011 Copyright by Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2011 RADA REDAKCYJNA Eugeniusz CZAPIEWSKI, Jarosław GRYZ, Bogdan KOSZEL, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora.

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ

ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ BiuRO BezpieczeństwA NARODOWEGO POLSKIE TOWARZYSTWO STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH O/KIELCE INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ STARE ARMIE WOBEC NOWYCH KONFLIKTÓW

Bardziej szczegółowo

Spr awozda nie r eport 2013

Spr awozda nie r eport 2013 Sprawozdanie Report 2013 Wydawca Publisher Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, 2014 ul. Więźniów Oświęcimia 20 32 603 Oświęcim, Polska tel./phone: +48 33 844 8003 fax: +48 33 843 1862 e mail:

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Anna Antczak UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Józefów 2011 Recenzja: Prof. dr hab. Sławomir Mazur dr hab. Janusz Kręcikij Komitet wydawniczy: Magdalena Sitek Sylwia Ćmiel Korekta: mgr

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Opracowanie publikacji: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 16

Studia Medyczne Tom 16 Studia Medyczne Tom 16 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 16 Q U A R T E R L Y October December Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK V NUMER 4/2012 (17) Poznań 2012 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Warszawa, marzec 2012 r. ISBN: 978-83-931515-4-7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Redaktor naczelny: Stanisław Bieleń Sekretarz redakcji: Jacek Kosiarski

Redaktor naczelny: Stanisław Bieleń Sekretarz redakcji: Jacek Kosiarski RADA REDAKCYJNA Bolesław Balcerowicz, Wiesław Dobrzycki, Witold M. Góralski, Edward Haliżak, Leszek Kasprzyk, Roman Kuźniar, Kazimierz Łastawski, Teresa Łoś-Nowak, Leonard Łukaszuk, Marek J. Malinowski,

Bardziej szczegółowo

OD MIESZKALNICTWA SOCJALISTYCZNEGO DO MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO FROM THE SOCIALIST TO THE SOCIAL HOUSING

OD MIESZKALNICTWA SOCJALISTYCZNEGO DO MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO FROM THE SOCIALIST TO THE SOCIAL HOUSING OD MIESZKALNICTWA SOCJALISTYCZNEGO DO MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO FROM THE SOCIALIST TO THE SOCIAL HOUSING Grzegorz Wojtkun dr inż. architekt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA PRODUKT A PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA PRODUKT A PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (3/2013), pp. 9-18 July September Streszczenia / Abstracts Robert DANKIEWICZ 1 Aleksandra KALANDYK 2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA

Bardziej szczegółowo