A/ BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 2. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A/521482 BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 2. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis"

Transkrypt

1 A/ BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 2 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2009

2 SPIS TREŚCI Tom drugi Część ósma. USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE Rozdział LII. ANTYTERRORYSTYCZNE PRAWO MIĘDZYNARODOWE 875 Rozdział LIII. UNIA EUROPEJSKA WOBEC TERRORYZMU 892 Rozdział LIV. USTAWODAWSTWO POLSKIE WOBEC ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO 912 Rozdział LV. USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE WYBRANYCH PAŃSTW 928 Część dziewiąta. STRATEGIE WALKI Z TERRORYZMEM Rozdział LVI. WALKA Z TERRORYZMEM Z PERSPEKTYWY PRAKSEOLOGII Rozdział LVII. STRATEGIE WALKI Z TERRORYZMEM W UNII EUROPEJSKIEJ 961 Rozdział LVIII. KRYMINALISTYCZNE METODY UJAWNIALNOŚCI PRZEKAZÓW KRYPTOGRAFICZNYCH Pojęcie ujawnialności przekazu kryptograficznego Metody kryptoanalizy Rodzaje oszustw Przekazy indywidualne Przekazy wielopodmiotowe Przekazy anonimowe 999 Rozdział LIX. WYKRYWANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 1001 Rozdział LX. BADANIA IDENTYFIKACYJNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH 1009 Rozdział LXI. NEGOCJACJE Z TERRORYSTAMI DOTYCZĄCE ZAKŁADNIKÓW 1027 Rozdział LXII. PRZESŁUCHANIE TERRORYSTÓW I OSÓB PODEJRZANYCH O DZIAŁALNOŚĆ TERRORYSTYCZNĄ

3 Rozdział LXIII. PRZESŁUCHANIE OFIAR TERRORYZMU Natrętne wspomnienia Emocjonalne znieczulenie: ograniczanie aktywności życiowej Obniżony próg niepokoju i pobudzenia Różnorodność postaci PTSD Kto nabywa PTSD? Inne trudności Przewodnik przesłuchiwania Czas Przygotowanie Wywoływanie emocji Świadoma zgoda Etapy reakcji Humanitarna rola śledczego Wtórny zespół stresu pourazowego 1082 Część dziesiąta. JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE NA ŚWIECIE Rozdział LXIV. ELITARNE JEDNOSTKI ŚWIATA 1087 Rozdział LXV. SELEKCJA I WYSZKOLENIE JEDNOSTEK SPECJALNYCH 1091 Rozdział LXVI. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE JEDNOSTEK KONTRTERRORYSTYCZNYCH Niektóre amerykańskie jednostki specjalne Jednostki specjalne marynarki wojennej (US Navy SEALs) Komandosi armii amerykańskiej Siły Specjalne US Army Specjalne siły operacyjne lotnictwa Stanów Zjednoczonych Brytyjska SAS Francuska grupa specjalna żandarmerii narodowej Wyposażenie jednostek specjalnych policji niemieckiej Rosyjskie jednostki specjalne Specnaz Czechy i Słowacja Wyposażenie jednostek różnych krajów 1113 Rozdział LXVII. POLSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Centrum Antyterrorystyczne Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencja Wywiadu Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrwywiadu Wojskowego Żandarmeria Wojskowa i Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej Służba Celna Generalny Inspektor Informacji Finansowej Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji GROM - Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowa (Jednostka Wojskowa 2305) Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji

4 12. 1 Pułk Specjalny Komandosów Straż Graniczna i Plutony Specjalne Straży Granicznej Formoza 1158 Rozdział LXVIII. AMERYKAŃSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Rangersi SEAL SWAT US Marinę Corps Specjalne jednostki operacyjne armii amerykańskiej FAST HRT 1178 Rozdział LXIX. JEDNOSTKI SPECJALNE W WIELKIEJ BRYTANII SAS Royal Marines Brytyjskie Paras SBS 1203 Rozdział LXX. NIEMIECKIE JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE GSG Historia Zadania ustawowe Organizacja i struktura Kryteria doboru, testy wstępne i szkolenie Współpraca międzynarodowa Jednostki sił specjalnych Bundeswehry 1221 Rozdział LXXI. JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE WE FRANCJI Grupa Interwencyjna Żandarmerii Wojskowej Francuska Legia Cudzoziemska Hubert" RAID Jednostki elitarne armii francuskiej 1248 Rozdział LXXII. ROSYJSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Specnaz Wympieł Witiaź Alfa Delfin" 1264 Rozdział LXXIII. ODDZIAŁY SPECJALNE W IZRAELU Izraelscy spadochroniarze Yamam Inne jednostki kontrterrorystyczne 1275 Rozdział LXXIV. WŁOSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE GIS Inne jednostki kontrterrorystyczne 1277 Rozdział LXXV. SIŁY SPECJALNE W AUSTRALII Australijskie SAS Inne oddziały 1285 Rozdział LXXVI. JEDNOSTKI SPECJALNE W HOLANDII

5 1. BSB KCT KNKM 1287 Rozdział LXXVII. HISZPAŃSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Hiszpańska Legia Cudzoziemska Inne jednostki specjalne 1290 Rozdział LXXVIII. JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE W POZOSTAŁYCH PAŃSTWACH Albania Algieria Arabia Saudyjska Argentyna Austria Azerbejdżan Bahrajn Bangladesz Belgia Białoruś Boliwia Bośnia Botswana Brazylia Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Czechy Dania Egipt Ekwador Estonia Etiopia Filipiny Finlandia Grecja Gruzja Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Japonia Jordania Kanada Kolumbia Korea Południowa Korea Pomocna

6 40. Kuba Macedonia Malezja Maroko Meksyk Nigeria Norwegia Nowa Zelandia Oman Pakistan Peru Portugalia Republika Południowej Afryki Rumunia Salwador Singapur Słowacja Słowenia Sudan Syria Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tajwan Tunezja Turcja Ukraina Wenezuela Węgry 1334 Część jedenasta. SYSTEMY ZAPOBIEGANIA TERRORYZMOWI Rozdział LXXIX. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI W MAKROSKALI 1339 Rozdział LXXX. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI W MIKROSKALI 1371 Rozdział LXXXI. AKSJOLOGICZNE ASPEKTY ZAPOBIEGANIA TERRORYZMOWI W UJĘCIU MIĘDZYKULTUROWYM 1399 Rozdział LXXXII. TERRORYZM A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU 1424 Rozdział LXXXIII. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI BIOLOGICZNEMU 1449 Rozdział LXXXIV. ELEKTRONICZNE I MECHANICZNE SYSTEMY PRZECIWDZIAŁANIA ATAKOM TERRORYSTYCZNYM Klasyfikacja urządzeń i systemów alarmowych Klasyfikacja systemów alarmowych Charakterystyka ogólna systemów sygnalizacji zagrożeń Zasady klasyfikacji urządzeń i systemów alarmowych Podstawowe kryteria klasyfikacji systemów alarmowych Podstawowe kryteria klasyfikacji urządzeń

7 1.6. Wymagania ogólne, zasady stosowania systemów alarmowych Klasyfikacja systemów alarmowych i urządzeń w normach zagranicznych Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne Urządzenia zabezpieczające przed włamaniem i kradzieżą Mechaniczne urządzenia zabezpieczające przed włamaniem i kradzieżą Szafy pieniężne i skarbce Szafy do przechowywania magnetycznych i innych nośników informacji Zamki Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie Zabezpieczenia otworów okiennych Szyby ochronne budowlane Urządzenia RTG Bramki Telemetryczne systemy monitorowania obiektów rozległych Inne urządzenia mechaniczno-elektryczne Elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed włamaniem i napadem Systemy sygnalizacji włamania i napadu Systemy alarmowe skupione Systemy alarmowe rozproszone Systemy alarmowe mieszane Urządzenia wchodzące w skład systemów alarmowych Centrale Czujki Sygnalizatory akustyczne i optyczne Zasilacze i akumulatory Zamki szyfrowe Dialery telekomunikacyjne (komunikatory), nadajniki i odbiorniki radiowe Linie dozorowe i magistrale Tablice synoptyczne i drukarki Komputery nadzorujące systemy alarmowe Konserwacja systemów alarmowych Najczęściej spotykane usterki i awarie systemów alarmowych Systemy kontroli dostępu (KD) Systemy telewizji użytkowej (nadzoru wideo) Zasady konfiguracji systemów telewizji użytkowej Systemy rejestracji zdarzeń CCTVIP Integrowanie systemów alarmowych Zasady doboru systemów zabezpieczeń do określonych obiektów Zabezpieczenie wartości pieniężnych Zakończenie i wnioski

8 Rozdział LXXXV. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI W STANACH ZJEDNOCZONYCH Instytucjonalne wyzwania do gotowości bojowej Krajowa polityka przed 11 września Polityka federalna po 11 września Nowe tendencje w zakresie prewencji Niebezpieczeństwo Nowa strategia Ogólne zmiany w ustawodawstwie Ocena słabych punktów i zagrożenia Rola stanów i miast Potencjał współpracy regionalnej 1559 Rozdział LXXXVI. PLANOWANIE OBRONY PRZED TERRORYZMEM Ocena ryzyka Doradczy system bezpieczeństwa Konstrukcja planu Gromadzenie informacji Cele ataku terrorystów Profile celów ataków terrorystycznych Terroryści Analiza celu ataku terrorystycznego Organizacja Szkolenie Taktyka terrorystów Analiza ryzyka Jak uniknąć ryzyka? Obrona przed porwaniem i uwięzieniem zakładników 1579 Rozdział LXXXVII. SCENARIUSZE ANTYTERRORYSTYCZNE Eskalacja Intelektualny wyścig zbrojeń Priorytety Sprawiedliwość sokratyczna Dziki Zachód Spokojny kowboj 1590 Rozdział LXXXVIII. POSTĘPOWANIE Z TERRORYZMEM PO 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU 1593 Część dwunasta. TERRORYZM W OPINII MIESZKAŃCÓW WSI - BADANIA OGÓLNOPOLSKIE Rozdział LXXXIX. PRÓBA, TEMATYKA, METODA BADANIA Zbadana próba Tematyka badania Struktura podstawowych cech demograficzno-społecznych zbadanej próby Zastosowane metody analizy statystycznej Zawartość tabel analizy log-liniowej

9 Rozdział XC. WYNIKI BADAŃ Stosunek wobec poglądu, że terrorystom przyświeca jako motyw chęć rządzenia całym światem Pogląd o realizacji przez terrorystów nakazu bożego Aby na świecie panowała ich religia Motywacja materialna Zemsta jako motyw działania terrorystów Nienawiść do obywateli Stanów Zjednoczonych jako motyw działania terrorystów Nienawiść do Żydów jako motyw działania terrorystów Nienawiść do chrześcijan jako motyw działania terrorystów Nienawiść do ludzi białej rasy jako motyw działania terrorystów Nienawiść do komunistów jako motyw działania przypisywany terrorystom Inne odpowiedzi na pytanie o motywację terrorystów Niewiedza o sposobach werbunku terrorystów Motyw wynagradzania materialnego Obietnica nagrody w niebie Otoczenie opieką rodziny Terroryści jako bohaterowie Werbunek przez przymus Opinie o zagrożeniu zamachami terrorystów w Polsce Zagrożenie wsi zamachami terrorystów Rozmowy we wsi o terrorystach Pogląd o nadmiernym straszeniu terroryzmem Postulat, by dużo mówić o terrorystach Postulat mobilizacji policji Postulat wycofania wojsk Badanie pretensji terrorystów Terroryzm to sprawa rządu 1673 ANKIETA O TERRORYSTACH 1674 TABELE I WYKRESY 1678 Konwencje i ustawy 1839 Kalendarium aktów terrorystycznych Broń masowej zagłady wykorzystywana przez Al-Kaidę 2063 Literatura uzupełniająca 2075 WYKAZ OKIENEK PROBLEMOWYCH Dialog ze światem arabskim 951 Międzynarodowy terroryzm a rozszerzenie Unii Europejskiej - wpływ na subiektywne poczucie bezpieczeństwa 962 Europejski koordynator do spraw zwalczania terroryzmu 977 Zwalczanie terroryzmu przez Europol 981 Wizualne wykrywanie śladowych ilości nitroaromatycznych materiałów wybuchowych 1003 Cichociemni

10 Operacja Trwały Pokój" w Afganistanie 1170 TWórca Special Air Service 1180 Niektóre udane akcje GSG Niemiecka jesień - akcja w Mogadiszu 1218 Wydarzenia w Bad Kleinen 1221 Międzynarodowa współpraca GIGN 1228 Tragedia w Teatrze na Dubrowce 1260 Unit 101 (Jednostka 101) 1267 Propozycje Komitetu Kasandry 1351 Prognozy demograficzne w Europie a terroryzm 1366 Nowy sposób myślenia w walce z terroryzmem 1403 Atak na WTC minuta po minucie w telewizji amerykańskiej 1427 Przeszukania internetowe 1429 Bezpieczeństwo żywności a zapobieganie bioterroryzmowi 1454 Szczepienia ochronne w profilaktyce bioterroryzmu 1459 Urządzenia sygnalizujące obecność gazów wybuchowych i toksycznych 1474 Krytyczne infrastruktury - obrona przed terroryzmem 1566 WTC 1595 Atak 11 września Ofiary ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone (2001) 1601 Tom pierwszy SŁOWO WSTĘPNE 33 Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Rozdział I. POJĘCIE TERRORYZMU 47 Rozdział II. HISTORYCZNE ASPEKTY TERRORYZMU 59 Rozdział III. KLASYFIKACJA TERRORYZMU 80 Rozdział IV. TERRORYZM JAKO ZBRODNIA 90 Rozdział V. WZBUDZANIE EMOCJI STRACHU JAKO ISTOTA DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH 102 Część druga. METODOLOGIA BADAŃ TERRORYZMU Wprowadzenie 127 Rozdział VI. CECHY SWOISTE DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ Zagrożenie życia Zagrożenie zdrowia Zagrożenie osób bliskich Zagrożenie mienia Zagrożenie dotyczące kariery

11 6. Zagrożenie pozycji społecznej Zamach terrorystyczny jako zarysowanie groźby 134 Rozdział VII. PRZEGLĄD MOTYWACJI TERRORYSTÓW Cel: zaistnienie w świadomości społecznej Potrzeba nękania Terroryzm jako działania odwetowe Terroryzm jako środek wymuszania Działania terrorystyczne w celu zwyciężenia wroga Terroryzm jako dążenie do unicestwienia 138 Rozdział VIII. UWARUNKOWANIA PSYCHOSPOŁECZNE POSTAW WOBEC TERRORYZMU Cechy przywódców Cechy osobowościowe przywódców Tworzenie charyzmy Podatność wobec ideologii Motywacje osobiste i skale wartości Cechy wykonawców Osobowościowe cechy wykonawców Rysy psychopatyczne Usytuowanie w grupie nieformalnej Aspiracje szeregowych członków grup terrorystycznych Podatność perswazyjna 144 Rozdział IX. CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY BIOGRAFICZNE Układy rodzinne Przekazy rodzinne Zdarzenia z dzieciństwa Wpływ wzorców osobowych Cechy obserwatorów 146 Rozdział X. METODY BADAWCZE WŁAŚCIWE SOCJOLOGII KRYMINALISTYCZNEJ Planowanie badań Konceptualizacja problematyki i pojęć Operacjonalizacja pojęć Teorie, paradygmaty Pytania badawcze, hipotezy Istotność statystyczna Przygotowanie badań Konstruowanie narzędzi badawczych Wywiady swobodne Wywiady zogniskowane Wywiady ustrukturyzowane Kwestionariusze Typy pytań i ich redakcja Dyferencjał semantyczny Losowy dobór elementów próby Wielkość próby Realizacja badania

12 5.1. Dobór i instruktaż ankieterów Techniki nakłaniania do udziału w badaniach Wiarygodność odpowiedzi Kodowanie wyników badania Analiza statystyczna wyników badania Wskaźniki statystyki opisowej Statystyki estymacyjne Rozkład normalny standaryzowany Ranking Skale: Bogardusa, Thurstone'a, Likerta, Guttmana Technika Q-sort Dobór respondentów Dobór celowy Dobór kwotowy Zmienne i relacje między nimi 202 Część trzecia. UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ Rozdział XI. GEOPOLITYCZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 213 Rozdział XII. TENDENCJE SEPARATYSTYCZNE W GENEZIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 235 Rozdział XIII. IDEOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 257 Rozdział XIV. SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 281 Rozdział XV. EKONOMICZNE WYZNACZNIKI AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 303 Rozdział XVI. RELIGIE A TERRORYZM Fanatyzm religijny jako źródło terroryzmu Fundamentalizm islamski 338 Rozdział XVII. SEKTY A DZIAŁALNOŚĆ TERRORYSTYCZNA 358 Rozdział XVIII. ISLAMSKI TERRORYZM POLITYCZNY 378 Rozdział XIX. KULTUROWE UWARUNKOWANIA TERRORYZMU 387 Rozdział XX. FILOZOFICZNE KORZENIE DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ Rozdział XXI. PSYCHOLOGICZNE I PSYCHIATRYCZNE ASPEKTY TERRORYZMU 429 Rozdział XXII. MILITARNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 434 Część czwarta. ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE NA ŚWIECIE Rozdział XXIII. AL-KAIDA (AL-QAIDA) 461 Rozdział XXIV. OJCZYZNA I WOLNOŚĆ (ETA) 477 Rozdział XXV. IRLANDZKA ARMIA REPUBLIKAŃSKA (IRA) 488 Rozdział XXVI. CZERWONE BRYGADY

13 Rozdział XXVII. FRAKCJA CZERWONEJ ARMII (RAF) 498 Rozdział XXVIII. HEZBOLLAH 507 Rozdział XXIX. HAMAS 510 Rozdział XXX. AKCJA BEZPOŚREDNIA (ACTION DIRECTE) 517 Rozdział XXXI. ORGANIZACJA WYZWOLENIA PALESTYNY 520 Rozdział XXXII. BRACTWO MUZUŁMAŃSKIE (DŻAMA'AT AL-ICHWAN AL-MUSLIMUN) 525 Rozdział XXXIII. INNE ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE Cellules Communistes Commbattantes (CCC) Grecka Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ELAS) Cypryjska Organizacja Wyzwolenia Narodowego (EOKA) Liga Obrony Żydów Palestyński Dżihad Islamski Zbrojna Grupa Islamska Organizacja Abu Nidala Wojownicy Frontu Ludowego i Modżahedini Ludowi Partia Pracujących Kurdystanu Tamilskie Tygrysy Armia Wyzwolenia Narodowego (ELN) Świetlisty Szlak (Sondero Luminoso) Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC) Terroryzm filipiński Terroryzm Sikhów Najwyższa Prawda (Aum Shinrikiyo) Pozostałe organizacje terrorystyczne 554 Rozdział XXXIV. EKOTERRORYZM 557 Rozdział XXXV. TERRORYSTYCZNE GRUPY ANTYGLOBALISTYCZNE 563 Część piąta. SPRAWCY ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH Rozdział XXXVI. OSOBOWOŚĆ TERRORYSTÓW 575 Rozdział XXXVII. TEMPERAMENTALNE CECHY PSYCHIKI TERRORYSTY 598 Rozdział XXXVIII. KOBIETY JAKO TERRORYSTKI 620 Rozdział XXXIX. TERRORYŚCI-SAMOBÓJCY 642 Część szósta. MODUS OPERANDI TERRORYSTÓW Rozdział XL. PSYCHOSPOŁECZNE MECHANIZMY EDUKACJI TERRORYSTYCZNEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 655 Rozdział XLI. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 670 Rozdział XLII. POLITYCZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 701 Rozdział XLIII. BROŃ ATOMOWA, BIOLOGICZNA I CHEMICZNA W DZIAŁANIACH TERRORYSTYCZNYCH 724 Rozdział XLIV. TERRORYZM NUKLEARNY

14 Rozdział XLV. MATERIAŁY WYBUCHOWE STOSOWANE PRZEZ TERRORYSTÓW 745 Rozdział XLVI. CYBERTERRORYZM 754 Rozdział XLVII. WYKORZYSTANIE KRYPTOGRAFII PRZEZ TERRORYSTÓW Możliwości wykorzystania kryptografii przez terrorystów i wynikające z nich zagrożenia Kanał publiczny Kanał prywatny Identyfikacja Wybrane metody kryptograficzne stosowane przez terrorystów Kanały podprogowe i kleptografia Steganografia Systemy kryptograficzne chroniące anonimowość Kryptosystemy hierarchiczne ze skalowalnym poziomem niezależności odpowiednich struktur Kryptograficzne systemy multicastingu Systemy chroniące anonimowość Anonimowość - nowe pole działania terrorystów Spektakularny przykład Rozproszenie działań terrorystycznych 778 Część siódma. OFIARY TERRORYZMU Rozdział XLVIII. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE OFIARY TERRORYZMU 781 Rozdział XLIX. OFIARY WEDŁUG RODZAJÓW TERRORYZMU 810 Rozdział L. ZABURZENIA POURAZOWE U OFIAR ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH 816 Rozdział LI. OFIARY TERRORYSTYCZNEGO LUDOBÓJSTWA 831 WYKAZ OKIENEK PROBLEMOWYCH Terroryzm tradycjonalny 50 Terroryzm w ujęciu kryminologicznym 52 Koncepcja nowego międzynarodowego terroryzmu 54 Patronat państwa nad terroryzmem 82 III Konwencja Genewska - Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. 87 Teorie powstania terroryzmu 91 Japoński wariant samobójczego terroryzmu 97 Fenomen Usamy Ibn Ladina 461 Ulrike Meinhof 500 Wyznania Ali Agcy 555 Wykorzystywanie mediów przez terrorystów 666 Tragedia w Madrycie 705 Zamach terrorystyczny w Londynie 708 Ataki terrorystyczne w Bagdadzie 712 Terroryzm separatystów czeczeńskich

15 1. Obsessive memories Emotional unresponsiveness: limitation of life actmty Lowered anxiety and stimulation threshold Diverse forms of PTSD Who becomes the victim of PTSD? Other difficulties Interrogation guidebook Time Preparation Induction of emotions Conscious consent Stages of reaction Humanitarian role of the interrogator Secondary PTSD 1082 Part ten. COUNTER-TERRORIST UNITS IN THE WORLD Chapter LXIV. ELITĘ UNITS IN THE WORLD 1087 Chapter LXV. SELECTION AND TRAINING OF SPECIAL UNITS 1091 Chapter LXVI. TECHNICAL OUTFITTING OF COUNTER-TERRORIST UNITS Select US special units US Navy SEALs US Army commandos US Army Special Forces US Air Force Special Forces SAS National Gendarmerie Intervention Group Outfitting of the German police force special units Russian special units - Specnaz (Spetznaz) Czech Republic and Slovakia Outfitting of units in assorted countries 1113 Chapter LXVII. POLISH SPECIAL UNITS Anti-terrorist Centre Internal Security Agency (ABW) Intelligence Agency Military Intelligence Service Military Counterintelligence Services (SKW) Military Gendarmerie and Special Detachments of the Military Gendarmerie Customs Service General Inspector of Financial Information Police HQ Antiterrorist Operations Bureau GROM - Operational Mobile Reaction Group (Military Unit 2305) Independent Anti-terrorist Police Unit (SPAP) lst Special Commando Regiment Border Guard and Border Guard Special Plutoons Special Operations Section of the Polish Navy (Formoza)

16 Chapter LXVIII. US SPECIAL UNITS Rangers SEAL SWAT US Marinę Corps US Army special operations units FAST HRT 1178 Chapter LXIX. SPECIAL UNITS IN THE UK SAS Royal Marines British Parachute Regiment SBS 1203 Chapter LXX. GERMAN COUNTER-TERRORIST UNITS GSG History Statutory tasks Organisation and structure Selection criteria, initial tests and training International cooperation Bundeswehr special forces units 1221 Chapter LXXI. COUNTER-TERRORIST UNITS IN FRANCE National Gendarmerie Intervention Group French Foreign Legion "Hubert" RAID Elitę units of the French Army 1248 Chapter LXXII. RUSSIAN SPECIAL UNITS Specnaz Russian Special Force Unit Vimpel Vitiaz Alfa "Delfin" 1264 Chapter LXXIII. SPECIAL DETACHMENTS IN ISRAEL Israeli parachutists Yamam Other counter-terrorist units 1275 Chapter LXXIV. ITALIAN SPECIAL UNITS GIS Other counter-terrorist units 1277 Chapter LXXV. SPECIAL FORCES IN AUSTRALIA Australian SAS Other detachments 1285 Chapter LXXVI. SPECIAL UNITS IN THE NETHERLANDS BSB KCT KNKM

17 1.7. Classification of alarm systems and devices according to foreign norms Technical-organisational protection Devices protecting against burglary and theft Mechanical devices protecting against burglary and theft Safes and vaults Wall safes for storing magnetic and other information carriers Locks Doors with greater resistance against break-ins Protection of windows Protective windowpanes RTG monitoring system Electronic gates Telemetrie system of monitoring large areas Other mechanical-electrical devices Electronic devices protecting against burglary and assault Systems of burglary and assault signalisation Concentrated alarm systems Scattered alarm systems Mixed alarm systems Devices-components of alarm systems Control panels Detectors Acoustic and optical signalling devices Feeder cables and batteries Code locks Telecommunication diallers (communicators), transmitters and receivers Watch lines and feeder lines Synoptic tables and printers Computers superasing alarm systems Conservation of alarm systems Most freąuent defects and breakdowns of alarm systems Access control systems Closed circuit television systems (video monitoring) Principles of the configuration of closed circuit television systems Event registration systems CCTVIP Alarm systems integration Principles of the selection of protection systems for given purposes Protection of pecuniary value End and conclusions 1546 Chapter LXXXV. TERRORISM PREVENTION IN THE UNITED STATES Institutional calls for combat readiness

18 2. Domestic policy prior to 11 September Federal policy after 11 September New prevention tendencies Danger New strategy General changes in legislation Assessment of weak points and threats Role of states and towns Regional cooperation potential 1559 Chapter LXXXVI. PLANNING ANTI-TERRORISM PROTECTION Hazard assessment Advisory security system Plan construction Gathering information Targets of terrorist attack Profiles of terrorist attack targets Terrorists Analysis of terrorist attack target Organisation Training Terrorist tactic Hazard analysis How to avoid hazards? Protection against the kidnapping and imprisonment of hostages Chapter LXXXVII. ANTI-TERRORIST SCENARIOS Escalation Intellectual arms race Priorities Socratic justice Wild West Unruffled cowboy 1590 Chapter LXXXVIII. DEALING WITH TERRORISM AFTER 11 SEPTEMBER Part twelve. TERRORISM IN THE OPINION OF THE POLISH RURAL POPULATION - NATIONAL STUDY Chapter LXXXIX. STUDY SAMPLE, THEMES, METHOD Examined sample Study theme Structure of the sample's fundamental demographic-social features Application of the statistical analysis method Contents of logline analysis tables 1611 Chapter XC. STUDY RESULTS Attitude to the opinion that the terrorists' motive is a wish to rule the whole world

19 2. Opinion about the realisation of a divine command by the terrorists So that their religion may govern the world Materiał motives Reprisal as a motive of terrorist activity Hatred towards US citizens as a motive of terrorist activity Hatred towards the Jews as a motive of terrorist activity Hatred towards the Christians as a motive of terrorist activity Hatred towards the white race as a motive of terrorist activity Hatred towards the communists as a motive of activity ascribed to terrorists Other answers to the ąuestion about the terrorists' motivation Ignorance about the ways of recruiting terrorists Motive of materiał remuneration Promise of award in Paradise Ensured care for the terrorist's family Terrorists as heroes Compulsory recruitment Opinions about the threat of terrorist attacks in Poland Threats of terrorist attacks in the countryside Terrorists as a theme of conversations conducted in villages Opinion about excessive intimidation with terrorism Postulate to talk a lot about terrorists Postulate to mobilise the police force Postulate to withdraw armed forces Examination of terrorist claims Terrorism is a ąuestion for the government 1673 POLL ON TERRORISTS 1674 TABLES AND DIAGRAMS 1678 Conventions and acts 1839 Calendar of terrorist acts Weapons of mass destruction deployed by Al-Qaida 2063 Additional reading 2075 LIST OF PROBLEMS Dialogue with the Arab world 951 International terrorism and the expansion of the European Union- impact upon the subjective feeling of security 962 European coordinator for combating terrorism 977 Combating terrorism by Europol 981 Visual detection of traces of nitroaromatic explosives 1003 The "Cichociemni" secret unit 1139 Operation "Enduring Freedom" in Afghanistan 1170 Author of the Special Air Service 1180 Other successful GSG 9 operations 1209 German autumn - operation in Mogadishu 1218 Events in Bad Kleinen

20 International cooperation of the National Gendarmerie Intervention Group (GIGN: Groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale) 1228 Tragedy at the Theatre on Dubrovka 1260 Unit Proposals of the Cassandra Committee 1351 Demographic forecasts in Europę and terrorism 1366 New way of thinking in the struggle against terrorism 1403 WTC attack - minutę by minutę on American television 1427 Internet searches 1429 Food safety and the prevention of bio-terrorism 1454 Protective inoculations in the prevention of bio-terrorism 1459 Devices signalling the presence of explosive and toxic gases 1474 Critical infrastructures - protection against terrorism 1566 WTC (World Trade Centre) 1595 Attack of September, Yictims of terrorist attacks against the USA 1601 Volume one PREFACE 39 Part one. INTRODUCTORY PROBLEMS Chapter I. CONCEPT OF TERRORISM 47 Chapter II. HISTORICAL ASPECTS OF TERRORISM 59 Chapter III. CLASSIFICATION OF TERRORISM 80 Chapter IV. TERRORISM AS A CRIME 90 Chapter V. AWAKENING FEAR AS THE ESSENCE OF TERRORIST ACTIVITY 102 Part two. METHODOLOGY OF STUDIES ON TERRORISM Introduction 127 Chapter VI. UNIQUE FEATURES OF TERRORIST ACTIWTY Threat to life Threat to health Threat to relatives Threat to property Threat to career Threat to social rank Terrorist attack as an outline of a threat 134 Chapter VII. SURVEY OF THE TERRORISTS' MOTIVATION

SPIS TREŚCI. Tom pierwszy SŁOWO WSTĘPNE 33. Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

SPIS TREŚCI. Tom pierwszy SŁOWO WSTĘPNE 33. Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE SPIS TREŚCI - Tom pierwszy SŁOWO WSTĘPNE 33 Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Rozdział I. POJĘCIE TERRORYZMU 47 Rozdział II. HISTORYCZNE ASPEKTY TERRORYZMU 59 Rozdział III. KLASYFIKACJA TERRORYZMU 80

Bardziej szczegółowo

Tom pierwszy. Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Tom pierwszy. Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Spis treści Tom pierwszy Wprowadzenie......................................... 33 Introduction.......................................... 41 Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Rozdział I. POJĘCIE TERRORYZMU...........................

Bardziej szczegółowo

Tom drugi. Część ósma. USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE

Tom drugi. Część ósma. USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE Uśpieni terroryści w Niemczech............................... 370 Separatyzm i konflikty etniczne w genezie terroryzmu w Europie Zachodniej.... 378 Lewica terrorystyczna.....................................

Bardziej szczegółowo

SUB Hamburg A/521481 BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 1. Wydawnictwo Prawnicze. ' LexisNexis

SUB Hamburg A/521481 BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 1. Wydawnictwo Prawnicze. ' LexisNexis SUB Hamburg A/521481 BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 1 Wydawnictwo Prawnicze ' LexisNexis Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Tom pierwszy SŁOWO WSTĘPNE 33 Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Rozdział I. POJĘCIE TERRORYZMU

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 WARMIŃSKO MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2014 z dnia 30 października 2014 roku o włączeniu do wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Polska-Radomsko: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2013/S 234-406093

Polska-Radomsko: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2013/S 234-406093 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406093-2013:text:pl:html Polska-Radomsko: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2013/S

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Robert Borkowski TRZECIA FALA WSPÓŁCZESNEGO DŻIHADYZMU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO UE ORAZ RP... 15

SPIS TREŚCI. Robert Borkowski TRZECIA FALA WSPÓŁCZESNEGO DŻIHADYZMU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO UE ORAZ RP... 15 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE......................................................... 9 Robert Borkowski TRZECIA FALA WSPÓŁCZESNEGO DŻIHADYZMU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO UE ORAZ RP...........................

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE Krajowa Izba Gospodarcza DZIAŁALNOŚĆ KIG W RELACJACH BIZNESOWYCH INDYJSKO - POLSKICH Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZałoŜona w 1990, następca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY Nauka i wiedza w ogólności Dokumentacja i informacja naukowa. Książka Rodzaje pisma. Znaki i symbole Normalizacja

OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY Nauka i wiedza w ogólności Dokumentacja i informacja naukowa. Książka Rodzaje pisma. Znaki i symbole Normalizacja I I A I B I C I D I E I F I G II III IV IV A V VI VI A VI B VII VII A VII B VII C VII D VIII IX X X A X B X C OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY Nauka i wiedza w ogólności Dokumentacja i informacja naukowa.

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

1. Formy państw i ustrojów

1. Formy państw i ustrojów 1. Formy państw i ustrojów Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości wyjaśnić pojęcia: państwo unitarne, państwo federalne, konfederacja, monarchia, republika, demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. PodróŜ zagraniczna

Rozdział 3. PodróŜ zagraniczna Rozdział 3 PodróŜ zagraniczna 12. Czas podróŝy zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji: 1) lądowej od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili

Bardziej szczegółowo

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH 2015-11-20 21:32:33.643232 2 3 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres

Bardziej szczegółowo

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego A/522667 Wojciech Gizicki Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 ROZDZIAŁ I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego 19 1. Istota i zakres

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 6 lutego 2015 r. Program spotkania Sesja I Mobilność z krajami programu Przerwa na obiad

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin. Znak sprawy: ZCE/OKK/01/2012 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin.pl Szczecin 2012-02-13 Dotyczy: Informacji

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne urządzenie do napełniania i kontroli FPU-1 do hydroakumulatorów pęcherzowych, tłokowych i membranowych

Uniwersalne urządzenie do napełniania i kontroli FPU-1 do hydroakumulatorów pęcherzowych, tłokowych i membranowych Uniwersalne urządzenie do napełniania i kontroli FPU-1 do hydroakumulatorów pęcherzowych, tłokowych i membranowych 1. OPIS 1.1. FuNKCJE urządzenie do napełniania i kontroli Fpu-1 HyDac przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. Dz.U.03.199.1951 ogólne 2005.01.01 zm. Dz.U.04.271.2687 1 2006.01.01 zm. Dz.U.05.186.1555 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Indeks Wolności Gospodarczej 2016

Indeks Wolności Gospodarczej 2016 Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy www.prezydent.pl Wydarzenie wspiera PKO Bank Polski Warszawa, 1 lutego 2016 Idea Wolność jako brak przymusu polega

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - Wydawca treści 1 z 6 2013-03-27 14:08 Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Lp. Państwo Umowa Podpisana Weszła w życie z dniem Obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne Podatki System podatkowy Podatki podstawowe Głównymi podatkami w Polsce są: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek VAT Opłata

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

RPM International Inc. Instrukcje dotyczące infolinii

RPM International Inc. Instrukcje dotyczące infolinii RPM International Inc. Instrukcje dotyczące infolinii Chociaż sprawy dotyczące zgodności postępowania z prawem i zasadami często można rozwiązać na szczeblu lokalnym, gorąca linia RPM International Inc.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 2 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie

Spis treści. Wstęp. Rozdział 2 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie Spis treści Wstęp Rozdział 1 Współczesne konflikty zbrojne 1.1. Zimna wojna 1.2. Świat po zakończeniu zimnej wojny czynniki konfliktogenne 1.3. Charakter współczesnych konfliktów lokalnych Rozdział 2 Wojny,

Bardziej szczegółowo

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S )

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S ) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120630-2013:text:pl:html PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S 073-120630 "Centrum Medyczne w Łańcucie" Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Studenci zagraniczni w Polsce 2013

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Rola inicjatyw regionalnych w promocji uczelni akademickich Marek Krawczyk Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Wzrost liczby studentów zagranicznych na świecie 1975-2010 Studenci

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy terroryzmu i profilaktyka kontrterrorystyczna. dr Jan Sarniak

Współczesne problemy terroryzmu i profilaktyka kontrterrorystyczna. dr Jan Sarniak Współczesne problemy terroryzmu i profilaktyka kontrterrorystyczna dr Jan Sarniak Zagadnienia (treści programowe) 1. Pojęcie, istota i uwarunkowania terroryzmu 2. Cechy i rodzaje terroryzmu 3. Wpływ globalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Indeks Wolności Gospodarczej 2015. Warszawa, 27 stycznia 2015

Indeks Wolności Gospodarczej 2015. Warszawa, 27 stycznia 2015 Indeks Wolności Gospodarczej 2015 Warszawa, 27 stycznia 2015 Czy wolność ma znaczenie? W Polsce doskonale o tym wiemy, że ma. 2 Idea Wolność jako brak przymusu polega na tym, że państwo i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 2. Numer pozycji kalendarza PZA 3. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Ad 1. 1. Sposób kalkulowania przysługującego limitu wydatków dla podróży zagranicznych 2. Sposób finansowania poszczególnych wydatków

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych Raport z sytuacji epidemiologicznej dotyczący NOWEJ GRYPY A(H1N1) 27.6.29 Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Indeks Wolności Gospodarczej 2017

Indeks Wolności Gospodarczej 2017 Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl Wydarzenie wspiera Play Indeks Wolności Gospodarczej 2016 Warszawa, 15 lutego 2017 Idea Wolność jako brak przymusu polega na tym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo