Pomoc osobom doświadczającym przemocy seksualnej - aspekt psychologiczny, prawny, instytucjonalny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc osobom doświadczającym przemocy seksualnej - aspekt psychologiczny, prawny, instytucjonalny."

Transkrypt

1 Pomoc osobom doświadczającym przemocy seksualnej - aspekt psychologiczny, prawny, instytucjonalny. mgr Krzysztof Korona psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Tel

2 Diagnoza zjawiska. Ocena zjawiska przemocy seksualnej

3 Literatura, doświadczenia biegłego sądowego Zwiększa, się rozpowszechnienie przemocy seksualnej wobec dzieci i nieletnich. Dynamiczny rozwój techniki umożliwia sprawcom przemocy seksualnej stosowanie nowych narzędzi wobec ofiar (nowoczesne tel. komórkowe kamery, aparaty fotograficzne,urządzenia podsłuchowe etc). Sprawcy przemocy wykorzystują także wobec ofiar oddziaływania na podświadomość, przekaz podprogowy (subliminal messages). Sprawcami przemocy seksualnej wobec dzieci i mężczyzn są także kobiety. Ogromna większość przypadków przemocy seksualnej nie jest ujawniana z różnych przyczyn i często bywa ukrywana przez jej ofiary.

4 Czynniki sprzyjające przemocy seksualnej Przemocy seksualnej sprzyjają procesy migracyjne, dezintegracja rodziny, ośrodki wielkomiejskie, napięcia społeczne, oddziaływanie tzw. twardej, brutalnej pornografii, a także kultura masowa gloryfikująca brutalność (szczególnie w TV i pismach brukowych"). BRAK EDUKACJI SEKSULNEJ W RODZINIE I SZKOLE, także tej, pod kątem profilaktyki, sprzyja wejściu w rolę ofiary.

5 Przegląd podstawowych definicji na temat przemocy seksualnej

6 Przemoc seksualna Irena Pospiszyl Przemoc to wszystkie nieprzypadkowe akty naruszające: osobistą wolność jednostki, które przyczyniają się do fizycznej albo psychicznej szkody drugiego człowieka i które wykraczają poza społeczne normy wzajemnych kontaktów międzyludzkich I.Pospiszyl,,Przemoc w rodzinie WSiP, Warszawa I.Pospiszyl,,Razem wobec przemocy Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1994.

7 Przemoc seksualna wobec dzieci - próby definicji Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): ( ) Nadużywanie dziecka dla uzyskania przyjemności seksualnej przez osoby dorosłe lub starsze. Standing Committe on Sexually Abused Children: Dzieckiem seksualnie wykorzystywanym uznać można każdą jednostkę w wieku bezwzględnej ochrony, jeśli osoba dojrzała seksualnie, czy to przez świadome działanie, czy też przez zaniedbywanie swoich społecznych obowiązków lub obowiązków wynikających ze specyficznej odpowiedzialności za dziecko dopuszcza do zaangażowania dziecka w jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest zaspokojenie osoby dorosłej.

8 Definicja Schechtera i Roberge a: Wykorzystywanie seksualne dziecka oznacza wciąganie zależnego, niedojrzałego rozwojowo i niezdolnego do wyrażania pełnej zgody dziecka albo osoby w okresie dorastania, w seksualną aktywność naruszającą społeczne tabu oraz zasady życia rodzinnego.

9 Przemoc a pornografia dziecięca Za pornografię dziecięcą należy uznać każdą formę prezentacji dziecka lub jego wizerunku w trakcie obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej lub ich symulacji bądź w prezentację w sposób eksponujący narządy płciowe. Pornografia dziecięca to zapis wykorzystania seksualnego dziecka, a jednocześnie samo w sobie jest to forma wykorzystania. Za każdym takim zdjęciem czy filmem kryje się krzywda dziecka. Krzywda ta jest tym większa, że wiąże sięz upublicznieniem aktu wykorzystania Źródło:

10 Przemoc a pornografia dziecięca Pornografia pedofilska funkcjonująca w Internecie, ze względu na jej dostępność, mimo upływu lat, budzi u ofiar lęk przed identyfikacją. Taka świadomość, może być stałym źródłem cierpienia psychicznego wykorzystanego dziecka w jego dorosłym życiu. Wg mnie kryterium cierpienia psychicznego decyduje o tym, że każdy materiał (film, zdjęcie, sporządzony rysunek odzwierciedlający autentyczną osobę) klasyfikowany przez biegłego jako: pornografia z udziałem osoby poniżej 15 roku życia, powinien być jednocześnie klasyfikowany jako pornografia z użyciem przemocy. W Internecie powszechna staje się pornografia z udziałem osób w tzw. wieku granicznym (na podstawie opiniowania w sprawie pornografii pedofilskiej i analizy kilkuset tysięcy materiału wideo i zdjęć w latach 2006r r.).

11 Formy przemocy seksualnej wobec dzieci Lew Starowicz bez kontaktu fizycznego, rozmowy o treści seksualnej, kierowane do dziecka, ekspozycja anatomii i czynności seksualnej np. masturbacja w obecności dziecka, oglądactwo; kontakty seksualne polegające na pobudzaniu intymnych części ciała, kontakt oralno - genitalny, stosunek udowy, penetracja seksualna; seksualne wykorzystanie dziecka powiązane z różnego rodzaju formami przemocy.

12 Formy przemocy seksualnej wobec dorosłych 1. Akty bez kontaktu fizycznego między sprawcą a ofiarą (między innymi: podglądanie, ekshibicjonizm, szantaż seksualny, ośmieszanie upublicznianie zdjęć, o podtekstach erotycznych itp.). 2. Akty angażujące dotyk (dotykanie ciała w różnych okolicach nie tylko seksualnych). 3. Próby lub odbycie stosunku seksualnego za zgodą lub z użyciem podstępu lub innej formy manipulacji (oralnego, analnego, waginalnego, udowego innego typu).

13 Skutki przemocy seksualnej wobec dzieci i dorosłych Zależą od wielu czynników np.: formy używanej przemocy (urazy fizyczne, psychiczne), czasu trwania przemocy, relacji pomiędzy ofiara a sprawcą etc. Skutki mogą polegać na wystąpieniu bardzo różnorodnych objawów, zaburzeń psychicznych (PTSD, depresja z myślami samobójczymi, zaburzenia w rozwoju psychoseksualnym dziecka i wielu innych). W literaturze podkreśla się, że nie każde dziecko będące ofiarą wykazuje objawy zaburzeń emocjonalnych i wymaga pomocy psychologicznej. Nadużywanie terapii i opieki psychologicznej, może samo w sobie doprowadzić do pojawienia się różnych zaburzeń psychicznych / seksualnych. W działaniach psychoterapeutów pojawiała się swoista moda na łączenie wszystkich aktualnych problemów emocjonalnych dziecka lub osoby dorosłej z faktem doświadczania przemocy seksualnej w przeszłości.

14 Pomoc psychologiczna ofiarom przemocy seksualnej : dziecko Udzielanie pomocy psychologicznej (prowadzenie psychoterapii) uzależnione jest od wielu czynników: formy doświadczanej przemocy, czasu trwania, aktualnej sytuacji dziecka w rodzinie, to czy u ofiary przed doświadczeniem przemocy występowały objawy zaburzeń psychicznych, etc. Osoby udzielające pomocy psychologicznej ofiarom przemocy często nie dysponują stosownymi kwalifikacjami.

15 ASPEKT PRAWNY Osoba udzielająca pomocy psychologicznej dziecku, które stało się ofiarą przemocy seksualnej często zapomina, że staje się dla Sądu i dla biegłego seksuologa ważnym źródłem informacji w sprawie.

16 Aspekt instytucjonalny Z analizy różnych akt spraw dotyczących przestępstw seksualnych, można wnioskować, że na terenie Krakowa nie ma ośrodka wyspecjalizowanego w zajmowaniu się specjalistyczną pomocą dla ofiar i sprawców przemocy seksualnej. Wydaje się ważnym, podjęcie dyskusji nad ewentualnym powołaniem instytucji na terenie Krakowa, która zajmować się będzie zarówno problematyką leczenia sprawców przemocy seksualnej jak i ofiar. Zadaniem takiej instytucji byłoby także organizowanie szkoleń i prowadzenie badań nad zjawiskami przemocy seksualnej na terenie województwa.

17 Literatura: Zbigniew Lew - Starowicz Seksuologia Sądowa PZW

18 Dziękuje za uwagę K.Korona

Spis treści. 5 Zamiast wstępu. 9 Problem wykorzystywania seksualnego dzieci. 21 Diagnoza wykorzystywania seksualnego dzieci

Spis treści. 5 Zamiast wstępu. 9 Problem wykorzystywania seksualnego dzieci. 21 Diagnoza wykorzystywania seksualnego dzieci Spis treści 5 Zamiast wstępu Jolanta Zmarzlik 9 Problem wykorzystywania seksualnego dzieci Agnieszka Izdebska 21 Diagnoza wykorzystywania seksualnego dzieci Alicja Budzyńska 47 Diagnostyka medyczna w przypadku

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/59/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Anna Maria Wesołowska Nowe sposoby szybkiej i skutecznej reakcji placówek oświatowych na współczesne zagrożenia (cyberprzemoc, sponsoring, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, grooming) Procedura

Bardziej szczegółowo

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 Września 2005 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP...3 II.POMOC DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ...4 1. DEFINICJA KRYZYSU I INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Wskazówki dla osób realizujących te zadania KIELCE 2012 Wojewoda Świętokrzyski Spis treści Wstęp... 3 1. Podstawowe kroki

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży.

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Nowe formy przestępstw cyberprzemoc, sponsoring, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, grooming. Prawne narzędzia interwencji w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU Budowanie niezależności finansowej kobiet Opracowała: mgr Ewa Miturska Warszawa, 2014 rok SPIS TREŚCI Wstęp 3 Część teoretyczna 4 1. Przemoc w rodzinie 4 1.1. Przemoc charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013

MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 532/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2007 roku MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013 Ramowy program ochrony ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU Raport opracowany na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pracownia Badań Soma wrzesień 2014 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań RAPORT Z BADANIA EKSPERCKIEGO IDEABLOG ZREALIZOWANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnoza

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC I CYBERPRZEMOC

PRZEMOC I CYBERPRZEMOC PRZEMOC I CYBERPRZEMOC ISBN 978-83-63267-14-8 PORADNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 1 SPIS TREŚCI: s. 1. WSTĘP 3 2. AGRESJA A PRZEMOC 4 3. PRZEMOC W SZKOLE 5 4. SKALA ZJAWISKA 9 5. SKUTKI

Bardziej szczegółowo

WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA. "Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania" Warszawa, 29 kwietnia 2010

WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA. Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania Warszawa, 29 kwietnia 2010 WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA "Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania" Warszawa, 29 kwietnia 2010 Honorowy Patronat Rzecznika Praw Dziecka Honorowy Patronat Przewodniczącego Rady i Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Zespół interdyscyplinarny jako przykład łączenia kompetencji różnych służb

Zespół interdyscyplinarny jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Anna Maria Wesołowska Zespół interdyscyplinarny jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Systemowe rozwiązania przy tworzeniu wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą na terenie gminy, miasta Nastoletni

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY. 21 22.10.2009 r. Poradnik. opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY. 21 22.10.2009 r. Poradnik. opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY 21 22.10.2009 r. Poradnik opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC Komenda Powiatowa Policji Powiat Strzelecki Centrum Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015 Załącznik do uchwały Nr 31/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 marca 2011 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia seksualne u mężczyzn obraz problemu oczami kobiet i mężczyzn malowany

Zaburzenia seksualne u mężczyzn obraz problemu oczami kobiet i mężczyzn malowany I n i c j a t o r r a p o r t u RAPORT O ZDROWIU POLAKÓW Zaburzenia seksualne u mężczyzn obraz problemu oczami kobiet i mężczyzn malowany WARSZAWA, LIPIEC 2012 P a t r o n m e r y t o r y c z n y P a r

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Małgorzata Przybysz-Zaremba Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Olsztyn 2008 1 SPIS TREŚCI Strona Wstęp 4 1. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów jako problem społeczny 7 1.1. Próba

Bardziej szczegółowo

1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH 2. PRZEMOC TO ZŁO, KTÓRE SIĘ POWTARZA

1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH 2. PRZEMOC TO ZŁO, KTÓRE SIĘ POWTARZA 2 3 1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH Przemoc może mieć różne oblicza - od słów po czyny. To na tyle trudny temat, że często nie chcemy o nim rozmawiać,

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo