Multi Channel AV Receiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Multi Channel AV Receiver"

Transkrypt

1 (1) Multi Channel AV Receiver Istrukcja obsługi STR-DA3600ES Printed in Malaysia 2010 Sony Corporation

2 OSTRZEŻENIE Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł nieosłoniętego ognia, na przykład zapalonych świec. Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie lub ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazony. Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania. Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują się baterie na oddziaływanie nadmiernie wysokiej temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień itp. Urządzenie pozostaje podłączone do zasilania, dopóki nie zostanie odłączone od gniazda elektrycznego, nawet jeżeli samo urządzenie zostanie wyłączone. Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w słuchawkach może być przyczyną pogorszenia słuchu. Ten symbol ma informować użytkownika o istnieniu gorącej powierzchni, która może okazać się gorąca przy dotknięciu podczas normalnej pracy urządzenia. W wyniku testów opisywanego sprzętu stwierdzono, że jest on zgodny z ograniczeniami określonymi w Dyrektywie EMC, gdy używany kabel połączeniowy nie przekracza 3 metrów. Uwaga dla klientów w Europie Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń, które zostały wprowadzone do sprzedaży w krajach stosujących dyrektywy Unii Europejskiej. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Dotyczy akcesoriów: IR Blaster 2 PL

3 Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Informacje o niniejszym podręczniku Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modelu STR-DA3600ES (amplitunera). Sprawdź numer modelu. Znajduje się on w dolnym prawym rogu panelu przedniego. W niniejszej instrukcji dla celów ilustracyjnych użyto modelu przeznaczonego na rynek USA/ Kanady, chyba że podano inaczej. Wszelkie różnice w działaniu zostały wyraźnie zaznaczone w tekście, na przykład przez dodanie wyjaśnienia tylko model europejski. W niniejszej instrukcji opisano obsługę głównie z wykorzystaniem przycisków dostarczonego pilota. Można również korzystać z elementów sterujących na amplitunerze, jeżeli mają te same lub podobne nazwy, jak przyciski na pilocie. Informacje dotyczące praw autorskich Opisywany amplituner wyposażono w systemy Dolby* Digital i Pro Logic Surround oraz DTS** Digital Surround System. * Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. ** Wyprodukowano na licencji w oparciu o zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych patenty o numerach: ; ; ; ; ; ; ; ; ; oraz inne wydane patenty lub zgłoszenia patentowe w USA i na świecie. DTS i symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logotypy i symbole, a DTS-HD, DTS-HD Master Audio oraz logotypy DTS są znakami towarowymi DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opisywany amplituner wykorzystuje technologię High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). ciąg dalszy 3 PL

4 HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. SIRIUS, XM oraz związane z nimi znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Sirius XM Radio Inc. i jej filii. Wszelkie prawa zastrzeżone. Usługa niedostępna na Alasce i Hawajach. Czcionkę zainstalowaną w amplitunerze (Shin Go R) dostarczyła firma MORISAWA & COMPANY LTD. Nazwy te są znakami towarowymi firmy MORISAWA & COMPANY LTD. Prawa autorskie do tej czcionki należą również do firmy MORISAWA & COMPANY LTD. ipod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. W niniejszej instrukcji pomięto znaki i. Słowo i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy towarowe stanowią własność odpowiednich firm. DLNA i DLNA CERTIFIED są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Digital Living Network Alliance. Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Intel, Intel Core i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Rhapsody oraz logotyp Rhapsody są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy RealNetworks, Inc. SHOUTcast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AOL LLC. NINIEJSZY PRODUKT MA LICENCJĘ VC- 1 PATENT PORTFOLIO LICENSE UPRAWNIAJĄCĄ KONSUMENTA DO UŻYWANIA PRODUKTU W CELACH OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH OBEJMUJĄCYCH (i) KODOWANIE MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM VC-1 ( WIDEO VC-1 ) I/LUB (ii) DEKODOWANIE MATERIAŁÓW WIDEO VC-1 ZAKODOWANYCH PRZEZ KONSUMENTA W RAMACH DZIAŁAŃ OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/ LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WIDEO VC-1. W ODNIESIENIU DO INNYCH ZASTOSOWAŃ LICENCJA NIE JEST UDZIELANA I NIE MOŻNA JEJ DOMNIEMYWAĆ. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, LLC. ADRES INTERNETOWY: Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson. BRAVIA Sync jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. VAIO jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. x.v.color (x.v.colour) i logotyp x.v.color (x.v.colour) są znakami towarowymi firmy Sony Corporation. PlayStation jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Computer Entertainment Inc. 4 PL

5 Spis treści Opis i rozmieszczenie poszczególnych elementów... 8 Informacje i czynności wstępne Sprawdzanie połączenia odpowiedniego dla posiadanych komponentów : Instalowanie głośników : Podłączanie monitora : Podłączanie komponentów wideo : Podłączanie komponentów audio : Podłączanie nadajnika IR Blaster : Podłączanie anten : Podłączanie do sieci : Przygotowanie amplitunera i pilota : Ustawianie głośników : Automatyczna kalibracja odpowiednich ustawień głośników (Auto Calibration) : Konfigurowanie ustawień sieciowych amplitunera : Przygotowanie komputera, który będzie wykorzystywany jako serwer Przewodnik obsługi menu ekranowego Strojenie Słuchanie radia FM/AM...66 Programowanie stacji radiowych w paśmie FM/AM...69 Słuchanie radia satelitarnego (tylko model amerykański/ kanadyjski)...70 Podłączanie tunera radia satelitarnego...71 Przygotowania do słuchania radia satelitarnego...71 Wybór kanału radia satelitarnego...72 Programowanie kanałów radia satelitarnego...73 Ograniczanie dostępu do pewnych kanałów (Parental Lock)...74 Słuchanie dźwięku przestrzennego Odtwarzanie dźwięku 2-kanałowego...78 Odtwarzanie wielokanałowego dźwięku przestrzennego...80 Słuchanie muzyki z efektem przestrzennym...81 Oglądanie filmów z dźwiękiem z efektem przestrzennym...83 Odtwarzanie Odtwarzanie dźwięku/obrazu z komponentu podłączonego do opisywanego amplitunera Odtwarzanie dźwięku/obrazu z komponentów podłączonych do portu DIGITAL MEDIA PORT Obsługa TDM-iP50 z poziomu menu GUI amplitunera Korzystanie z funkcji sieciowych Informacje o funkcjach sieciowych amplitunera...86 Korzystanie z materiałów przechowywanych na serwerze...87 Korzystanie z kontrolera...90 Słuchanie radia Rhapsody...91 Słuchanie radia SHOUTcast...95 Funkcje oprogramowania użytkowego Setup Manager...96 ciąg dalszy 5 PL

6 Korzystanie z funkcji Multizone Co oferuje funkcja Multi-zone?...99 Wykonywanie połączenia wielostrefowego...99 Ustawianie głośników w strefie Przełączanie ustawienia strefy pilota Obsługa amplitunera z innej strefy (Operacje STREFY 2/ STREFY 3) Korzystanie z innych funkcji Korzystanie z funkcji BRAVIA Sync Wyprowadzanie sygnałów HDMI, gdy amplituner jest w trybie gotowości (Pass Through) Przełączanie pomiędzy dźwiękiem cyfrowym i analogowym Uzyskiwanie dźwięku/obrazu z innych wejść (Input Assign) Używanie wyłącznika czasowego Korzystanie z efektów dźwięku przestrzennego przy niskim poziomie głośności (Night Mode) Nagrywanie przy użyciu amplitunera Przełączanie trybu poleceń amplitunera i pilota Korzystanie z konfiguracji połączeń bi-amplifier Zmiana ustawień Korzystanie z menu ustawień Auto Calibration Ustawienia Speaker Ustawienia Surround Ustawienia EQ Ustawienia Multi Zone Ustawienia Audio Ustawienia Video Ustawienia HDMI Ustawienia Network Ustawienia Quick Click Ustawienia System Obsługa bez podłączania telewizora Na potrzeby instalacji: Sterowanie komponentami za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego (Quick Click) Sterowanie komponentami lub oświetleniem, podłączonymi do amplitunera za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego (Quick Click) Korzystanie z funkcji Quick Click Konfigurowanie komponentów sterowanych za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego Automatyczne kolejne wykonywanie kilku poleceń za pomocą funkcji Quick Click (Macro Play) Ustawianie kodów zdalnego sterowania nie zapisanych w pamięci Quick Click Resetowanie kodu zdalnego sterowania dla funkcji Quick Click Obsługa poszczególnych komponentów z poziomu pilota wielofunkcyjnego Obsługa poszczególnych komponentów z poziomu pilota wielofunkcyjnego Programowanie pilota Automatyczne wykonywanie kilku poleceń po kolei (Macro Play) Ustawianie kodów pilota zdalnego sterowania niezapisanych w pamięci pilota Kasowanie całej zawartości pamięci pilota PL

7 Informacje dodatkowe Środki ostrożności Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Indeks PL

8 Opis i rozmieszczenie poszczególnych elementów Panel przedni W celu zdjęcia pokrywy Naciśnij przycisk PUSH. Po zdjęciu pokrywy zabezpiecz ją przed dziećmi. A?/1 (wł./tryb oczekiwania) Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć amplituner. Kiedy zasilanie jest włączone, lampka nad przyciskiem świeci na zielono. Oszczędzanie energii w trybie oczekiwania. Gdy opcje Control for HDMI (strona 132), Network Standby (strona 135) i RS232C Control (strona 136) są ustawione na OFF i wyłączone jest zasilanie strefy 2/strefy 3. Gdy opcje Control for HDMI lub Network Standby są ustawione na ON, w okienku wyświetlacza amplitunera zostanie podświetlony tryb A.STNDBY, kiedy amplituner jest w trybie gotowości. Górna część amplitunera może nagrzewać się. Jest to spowodowane przepływem prądu przez wewnętrzne obwody amplitunera. Nie świadczy to o usterce. B TONE MODE, TONE Do zmiany ustawień FRONT, CENTER, SURROUND/ SURROUND BACK, FRONT HIGH BASS oraz TREBLE. Naciśnij kilkakrotnie TONE MODE, aby wybrać BASS lub TREBLE, a następnie obróć pokrętłem TONE, aby wyregulować poziom. C TUNING MODE, TUNING, MEMORY/ENTER Naciśnij, aby włączyć tuner (FM/AM) i radio satelitarne (SIRIUS) (tylko model amerykański/kanadyjski). 8 PL

9 D Czujnik zdalnego sterowania Odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania. E Okienko wyświetlacza (strona 10) F Lampka MULTI CHANNEL DECODING Podświetlona w trakcie dekodowania wielokanałowych sygnałów audio. G Lampka HD Digital Cinema Sound (strona 83) Podświetlona po wybraniu pola dźwiękowego z HD-D.C.S. H ZONE/SELECT, POWER (strona 99) Naciśnij kilkakrotnie SELECT, aby wybrać strefę 2, strefę 3 lub strefę główną. Każdorazowe naciśnięcie przycisku POWER powoduje naprzemienne włączanie i wyłączanie sygnału wyjściowego dla wybranej strefy. I MASTER VOLUME Obróć, aby wyregulować poziom głośności wszystkich głośników jednocześnie. J SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (strona 47) K Gniazdo PHONES Do podłączenia słuchawek. L Gniazda VIDEO 2 IN (strona 33) M Gniazdo AUTO CAL MIC (strona 48) N DISPLAY Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać informacje prezentowane na wyświetlaczu. O 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/ HD-D.C.S., MUSIC (strona 78, 80, 81, 83) P INPUT SELECTOR Obróć, aby wybrać źródło sygnału wejściowego do odtwarzania. W celu wybrania źródła sygnału wejściowego dla strefy 2 lub 3 naciśnij ZONE SELECT (8), aby najpierw wybrać strefę 2 lub strefę 3 (na wyświetlaczu pojawi się napis 2.input name lub 3.input name ), a następnie obróć pokrętłem INPUT SELECTOR, aby wybrać źródło sygnału wejściowego. ciąg dalszy 9 PL

10 Wskaźniki na wyświetlaczu A SW Podświetlony, gdy podłączony jest subwoofer i sygnał audio jest wysyłany z gniazda SUBWOOFER. B Wskaźniki Dolby Pro Logic Odpowiedni wskaźnik zostaje podświetlony, gdy amplituner przetwarza sygnały Dolby Pro Logic. Ta technologia macierzowego dekodowania dźwięku przestrzennego pozwala poprawić sygnały wejściowe. ;PL Dolby Pro Logic ;PLII Dolby Pro Logic II ;PLIIx Dolby Pro Logic IIx ;PLIIz Dolby Pro Logic IIz Uwaga Wskaźnik ten nie będzie podświetlony, gdy nie jest podłączony głośnik środkowy albo dźwięku przestrzennego. C Wskaźniki wejść Podświetlenie sygnalizuje bieżące wejście. ANALOG Na wejściu nie ma sygnału cyfrowego. Jest również podświetlony, gdy opcję INPUT MODE ustawiono na Analog lub gdy wybrano opcję 2ch Analog Direct. HDMI Amplituner rozpoznaje komponent podłączony za pośrednictwem gniazda HDMI IN. COAX Przez gniazdo COAXIAL wprowadzany jest sygnał cyfrowy. OPT Przez gniazdo OPTICAL wprowadzany jest sygnał cyfrowy. MULTI Wybrano wejściowy sygnał wielokanałowy. ARC (strona 109) Wybrano wejściowy sygnał TV i wykryto sygnały Audio Return Channel (ARC). 10 PL

11 D Wskaźniki Dolby Digital Surround Jeden ze wskaźników jest podświetlony, gdy amplituner dekoduje sygnały w odpowiadającym mu formacie Dolby Digital. ;D Dolby Digital ;D+ Dolby Digital Plus ;D EX Dolby Digital Surround EX Uwaga W przypadku odtwarzania płyty w formacie Dolby Digital należy upewnić się, że wykonano połączenia w konfiguracji cyfrowej i że nie ustawiono opcję INPUT MODE na Analog. E ;TrueHD Podświetlone, gdy amplituner dekoduje sygnały Dolby TrueHD. F ZONE 2 3 Podświetlony, gdy włączona jest praca w strefie 2/strefie 3. G Wskaźniki kanału odtwarzania Litery (L, C, R itd.) oznaczają kanały, z których odtwarzany jest dźwięk. Ramki wokół liter różnią się, sygnalizując, w jaki sposób w amplitunerze odbywa się proces miksowania dźwięku źródła (w oparciu o ustawienia głośników). L Przedni lewy R Przedni prawy C Środkowy (monofoniczny) LH Górny lewy RH Górny prawy SL Lewy dźwięk przestrzenny SR Prawy dźwięk przestrzenny S Dźwięk przestrzenny (składowe monofoniczne lub przestrzenne uzyskane w procesie obróbki Pro Logic) SBL Tylny lewy dźwięk przestrzenny SBR Tylny prawy dźwięk przestrzenny SB Tylny dźwięk przestrzenny (przestrzenne składowe tylne uzyskane w wyniku dekodowania 6.1-kanałowego) Przykład: Format nagrania (Przedni/ Przestrzenny): 3/2.1 Kanał wyjściowy: Głośniki dźwięku przestrzennego są ustawione na NO. Pole dźwiękowe: A.F.D. Auto H LFE Podświetlony, gdy odtwarzana płyta zawiera kanał L.F.E. (Low Frequency Effects). I SLEEP Podświetlony, gdy włączony jest wyłącznik czasowy. J BI-AMP Podświetlony, gdy wybór tylnych głośników dźwięku przestrzennego ustawiono na BI-AMP. K SP AB (strona 47) L D.L.L. Podświetlony, gdy włączona jest funkcja D.L.L. (Digital Legato Linear). M D.C.A.C. Podświetlony, gdy przeprowadzana jest automatyczna kalibracja. N EQ Podświetlony przy włączonym korektorze. ciąg dalszy 11 PL

12 O Wskaźniki radiowe Podświetlone w trakcie dostrajania amplitunera do stacji radiowych lub satelitarnych stacji radiowych. RDS (tylko model europejski) Odbierane są informacje RDS. CAT (tylko model amerykański/ kanadyjski) Wybrano tryb kategorii w trakcie korzystania z radia satelitarnego. SIRIUS (tylko model amerykański/ kanadyjski) Podłączono SiriusConnect Home Tuner i wybrano opcję SIRIUS. ST Transmisja stereofoniczna P MEM Włączona jest funkcja pamięci, np. Name Input. Q Wskaźniki DTS-HD Podświetlone, gdy amplituner dekoduje sygnały DTS-HD. DTS-HD Podświetlony w sposób ciągły razem z jednym z poniższych wskaźników. MSTR DTS-HD Master Audio HI RES DTS-HD High Resolution Audio R Wskaźniki DTS(-ES) Podświetlone, gdy na wejściu pojawią się sygnały DTS lub DTS-ES. DTS Podświetlony, gdy amplituner dekoduje sygnały DTS. Podświetlony zostaje również wskaźnik 96/24 lub NEO:6 w zależności od formatu sygnału wejściowego lub formatu dekodowania. DTS-ES Podświetlony z jednym z poniższych wskaźników w zależności od formatu dekodowania sygnału wejściowego. 96/24 DTS 96/24 Dekodowanie (96 khz/24- bitowe) NEO:6 DTS Neo:6 Cinema/Music Uwaga W przypadku odtwarzania płyty w formacie DTS należy upewnić się, że wykonano połączenia w konfiguracji cyfrowej i że nie ustawiono opcję INPUT MODE na Analog. S A.P.M (strona 119) Podświetlony, gdy włączona jest funkcja A.P.M. (Automatic Phase Matching). T D.RANGE Podświetlony, gdy włączona jest kompresja dynamiki. U LPCM Podświetlony, gdy na wejściu pojawią się sygnały liniowe PCM (Pulse Code Modulation). 12 PL

13 Panel tylny A Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ DIGITAL (strona 25, 29, 35) Gniazda OPTICAL IN/ OUT Gniazda COAXIAL IN Gniazda HDMI IN/OUT* (strona 25, 26) B Sekcja ANTENNA Gniazdo FM ANTENNA (strona 40) Gniazdo AM ANTENNA (strona 40) Gniazdo SIRIUS (tylko model amerykański/ kanadyjski) (strona 71) D Porty LAN (koncentratory przełączające) (strona 42) E Gniazda sterowania sprzętem Sony i innymi komponentami zewnętrznymi Gniazda IR REMOTE IN/ OUT (strona 39, 99) Gniazda TRIGGER OUT (strona 127) Podłącz, aby zblokować włączanie/ wyłączanie zasilania innych komponentów zgodnych z funkcją 12V TRIGGER. C Port RS232C Używane do konserwacji i czynności serwisowych. ciąg dalszy 13 PL

14 F Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ VIDEO/ AUDIO (strona 25, 29, 32) Gniazda AUDIO IN/OUT Gniazda VIDEO IN/OUT* Gniazda AUDIO OUT Gniazdo VIDEO OUT (strona 99) G Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ AUDIO Pilot zdalnego sterowania Znajdujący się w zestawie pilot pozwala obsługiwać amplituner i sterować komponentami audio/wideo firmy Sony, do obsługi których jest przeznaczony. Prosty pilot zdalnego sterowania (RM-AAU039) Pilot ten może być używany wyłącznie do obsługi opisywanego amplitunera. Umożliwia on prostą obsługę głównych funkcji amplitunera. Gniazda AUDIO IN/OUT (strona 38) Gniazda MULTI CHANNEL INPUT (strona 37) Gniazda PRE OUT Do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza mocy. H Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ COMPONENT VIDEO (strona 25, 29) Gniazda Y, P B, P R IN/ OUT* I DMPORT (strona 35) J Sekcja SPEAKERS (strona 23) * Jeżeli do gniazda HDMI OUT lub MONITOR OUT podłączony zostanie telewizor, można będzie oglądać wybrany wizyjny sygnał wejściowy (strona 25). A?/1 (wł./tryb oczekiwania) Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć amplituner. B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC (strona 78, 80, 81, 83) C GUI MODE (strona 57) D V/v/B/b Przyciski V/v/B/b pozwalają wybrać pozycję menu. Przycisk zatwierdza wybór. E OPTIONS (strona 58) 14 PL

15 F MENU (strona 44, 57) G N, x,./> (strona 61, 88) H INPUT SELECTOR Naciśnij, aby wybrać źródło sygnału wejściowego do odtwarzania. I MASTER VOLUME +/ (strona 60) J MUTING (strona 60) K RETURN/EXIT O (strona 57) L DISPLAY Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać informacje prezentowane na wyświetlaczu. M SLEEP (strona 113) Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania (RM-AAL035/RM-AAL036) Pilot RM-AAL035 jest dostarczany tylko w zestawie z modelem przeznaczonym na rynek amerykański/kanadyjski, a pilot RM-AAL036 tylko w zestawie z modelem przeznaczonym na rynek europejski. W instrukcji za przykład posłużył pilot RM-AAL035. Wszelkie różnice w działaniu zostały wyraźnie zaznaczone w tekście, na przykład przez dodanie wyjaśnienia tylko model amerykański/kanadyjski. ciąg dalszy 15 PL

16 A AV?/1 (wł./tryb oczekiwania) Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć komponenty audio/wideo, do obsługi których opisywany pilot jest przeznaczony (strona 153). Jeżeli naciśniesz jednocześnie przyciski?/1 (2), spowoduje to wyłączenie amplitunera i wszystkich pozostałych komponentów, w tym wzmacniacza dla strefy 2 lub strefy 3 (SYSTEM STANDBY). Uwaga Funkcja przełącznika AV?/1 zmienia się automatycznie po każdorazowym naciśnięciu przycisku wejścia (5). B?/1 (wł./tryb oczekiwania) Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć amplituner. Jeżeli naciśniesz przycisk ZONE (3), aby przełączyć pilot do trybu strefy 2 (strefy 3), możesz włączać lub wyłączać zasilanie strefy 2 (strefy 3) za pomocą przycisku?/1. C ZONE (strona 99) D AMP Naciśnij, aby umożliwić pracę amplitunera dla strefy głównej. E Przyciski wejścia Naciśnij jeden z tych przycisków, aby wybrać komponent, który ma być używany. Amplituner włączy się, gdy naciśniesz dowolny przycisk wejścia. Przyciski są fabrycznie przypisane do sterowania komponentami firmy Sony (strona 60). Pilota można zaprogramować, aby obsługiwał komponenty innych firm niż Sony, wykonując czynności opisane w części Programowanie pilota (strona 153). F TV INPUT Naciśnij TV (ws), a następnie TV INPUT, aby wybrać sygnał wejściowy telewizora. (Wybór sygnału wejściowego) (tylko model europejski) Wybiera sygnał wejściowy (telewizyjny lub wideo). (Zatrzymanie tekstu) (tylko model europejski) W trybie tekstowym: Zatrzymuje bieżącą stronę. G GUIDE ( (Przewodnik) dla modelu europejskiego) Naciśnij SHIFT (wd), a następnie GUIDE, aby wyświetlić ekranowy przewodnik po programach. H D.TUNING (strona 67, 72) Naciśnij SHIFT (wd), po czym naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb bezpośredniego strojenia. I MEMORY Naciśnij SHIFT (wd), a następnie MEMORY, aby przejść do trybu Pamięć tunera. / (Tekst) (tylko model europejski) Naciśnij SHIFT (wd), a następnie / (Tekst), aby wyświetlić informacje tekstowe. J ENTER Naciśnij SHIFT (wd), a następnie ENTER, aby zatwierdzić wartość po wybraniu kanału, płyty lub utworu za pomocą przycisków numerycznych, albo zapamiętać stację podczas obsługi tunera. K SOUND FIELD +/ (strona 78, 80, 81, 83) Wybierz pole dźwiękowe. L Kolorowe przyciski Kiedy kolorowe przyciski są dostępne, możesz wyświetlić przewodnik obsługi na ekranie telewizora. Postępuj zgodnie z przewodnikiem obsługi, aby wykonać wybraną operację. 16 PL

17 M GUI MODE (strona 57) N V/v/B/b Naciśnij V/v/B/b, aby wybrać pozycję menu. Przycisk zatwierdza wybór. O TOOLS/OPTIONS Naciśnij, aby wyświetlić i wybrać pozycje z menu opcji dla amplitunera, odtwarzacza DVD, telewizora, odtwarzacza Blu-ray Disc itp. P MENU, HOME Naciśnij, aby wyświetlić menu wykorzystywane do obsługi komponentów audio/wideo lub telewizora. Q m/m 1), x 1), X 1), N 1) 2),./> 1) Naciśnij, aby obsługiwać odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc, odtwarzacz CD, nagrywarkę MD, magnetofon, komponent podłączony do adaptera DIGITAL MEDIA PORT itp. CATEGORY MODE (tylko model amerykański/kanadyjski) Naciśnij, aby wybrać tryb kategorii w przypadku tunera satelitarnego. TUNING +/ Naciśnij, aby wybrać stację. R PRESET + 2) / Naciśnij, aby wybrać zaprogramowane stacje. TV CH + 2) / (PROG + 2) / dla modelu europejskiego) Naciśnij TV (ws), a następnie TV CH +/, aby obsługiwać telewizor, tuner satelitarny, magnetowid itp. c 2) /C (tylko model europejski) W trybie tekstowym: Wybiera następną lub poprzednią stronę. S F1/F2 Naciśnij BD lub DVD (5), a następnie F1 lub F2, aby wybrać komponent, który ma być obsługiwany. Odtwarzacz combo z dyskiem twardym F1: Dysk twardy F2: Płyta DVD, Blu-ray Disc Urządzenie combo DVD/magnetowid F1: Płyta DVD, Blu-ray Disc F2: Magnetowid T RM SET UP (strona 115) U THEATER (THEATRE dla modelu europejskiego) Naciśnij, aby włączyć i wyłączyć tryb kinowy, gdy amplituner jest podłączony do komponentów z funkcją BRAVIA Sync. V TV Naciśnij, aby umożliwić obsługę telewizora. W SHIFT Naciśnij, aby podświetlić przycisk. W ten sposób zmienia się funkcję przycisków pilota, uaktywniając przyciski z różowym nadrukiem. X Przyciski numeryczne Naciśnij SHIFT (wd), po czym naciśnij ten przycisk, aby zaprogramować/dostroić zaprogramowane stacje. wybrać numery utworów w odtwarzaczu CD, odtwarzaczu DVD, odtwarzaczu Blu-ray Disc lub nagrywarce MD. Naciśnij -/-- (wg), aby wybrać utwór numer 10. wybierać numery kanałów magnetowidu lub tunera satelitarnego. Po naciśnięciu TV (ws) naciskaj przyciski numeryczne, aby wybrać kanały telewizyjne. Y -/-- Naciśnij, aby wybrać numery utworów powyżej 10 w odtwarzaczu CD, odtwarzaczu DVD, odtwarzaczu Blu-ray Disc lub nagrywarce MD. wybrać numerów kanałów powyżej 10 w telewizorze, tunerze satelitarnym lub magnetowidzie. ciąg dalszy 17 PL

18 Z INPUT MODE (strona 111) Naciśnij SHIFT (wd), po czym naciśnij, aby wybrać tryb wejścia, gdy do gniazd cyfrowych i analogowych podłączone są te same komponenty. wj DIMMER Naciśnij kilkakrotnie, aby wyregulować jasność okienka wyświetlacza. wk SLEEP (strona 113) Naciśnij, aby włączyć funkcję wyłącznika czasowego i ustawić czas, po którym amplituner wyłączy się automatycznie. wl DISPLAY Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać informacje prezentowane na wyświetlaczu., (Informacje, Pokaż tekst) (tylko model europejski) Wyświetla takie informacje, jak numer bieżącego kanału i tryb ekranu. W trybie tekstowym: Wyświetla ukryte informacje (np. odpowiedzi w testach). e; RETURN/EXIT O Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu lub wyjść z menu, gdy na ekranie telewizora wyświetlane jest menu lub przewodnik ekranowy odtwarzacza Blu-ray Disc, odtwarzacza DVD, albo tunera satelitarnego. ea CATEGORY +/ (tylko model amerykański/kanadyjski) Naciśnij, aby wybrać kategorię w przypadku tunera satelitarnego. B / b Naciśnij, aby wybrać album. es DISC SKIP Naciśnij, aby pominąć płytę, gdy używany jest zmieniacz płyt. ed MASTER VOL +/ ( +/ dla modelu europejskiego) Naciśnij, aby wyregulować poziom głośności dla wszystkich głośników jednocześnie. TV VOL +/ ( +/ dla modelu europejskiego) Naciśnij TV (ws), a następnie TV VOL +/, aby wyregulować poziom głośności telewizora. ef MUTING ( (Wyciszanie) dla modelu europejskiego) Naciśnij, aby chwilowo wyciszyć dźwięk. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk. eg BD/DVD/TOP MENU, MENU Naciśnij, aby wyświetlić menu odtwarzacza DVD na ekranie telewizora. Następnie korzystając z przycisków V/v/B/b i, wykonaj operacje z poziomu menu. MACRO1, MACRO2 (strona 157) Naciśnij AMP (4), a następnie MACRO 1 lub MACRO 2, aby skonfigurować funkcję makro. 1) Informacje o przyciskach służących do sterowania poszczególnymi komponentami znajdują się w tabeli na strona ) Przyciski te posiadają wyczuwalną w dotyku kropkę (VIDEO 2/5, N, PRESET +/TV CH + (PROG + dla modelu europejskiego), c (tylko model europejski)). Używaj jako pomocniczego znacznika przy operacjach. Uwagi Pewne funkcje objaśnione w tej części mogą nie działać w niektórych modelach. Powyższe objaśnienia służą jedynie jako przykład. W przypadku niektórych komponentów powyższe operacje mogą być niedostępne albo mogą działać inaczej niż opisano. 18 PL

19 Informacje i czynności wstępne Sprawdzanie połączenia odpowiedniego dla posiadanych komponentów Jeżeli na wierzchniej powierzchni amplitunera znajduje się naklejka ostrzegawcza, należy ją koniecznie usunąć przed przystąpieniem do eksploatacji amplitunera. Instalowanie głośników Informacje w części zatytułowanej 1: Instalowanie głośników (strona 21). Podłączanie monitora i komponentów wideo Jakość obrazu zależy od gniazda użytego do podłączenia. Sprawdź na rysunku po prawej stronie. Wybierz konfigurację połączeń zgodnie z gniazdami posiadanych komponentów. v Cyfrowe Analogowe Informacje i czynności wstępne Obraz wysokiej jakości P: Czy monitor ma gniazdo HDMI? t Nie: Sprawdź połączenie monitora telewizyjnego bez gniazda HDMI w częściach 2: Podłączanie monitora (strona 25) i Podłączanie komponentów bez gniazd HDMI (strona 29). t Tak: Sprawdź połączenie monitora telewizyjnego z gniazdem HDMI w części 2: Podłączanie monitora (strona 25). P: Czy komponent wideo ma gniazdo HDMI? t Nie: Informacje w części zatytułowanej Podłączanie komponentów bez gniazd HDMI (strona 29). t Tak: Informacje w części zatytułowanej Podłączanie komponentów z gniazdami HDMI (strona 26). Podłączanie komponentów audio Informacje w części zatytułowanej 4: Podłączanie komponentów audio (strona 35). v v Konfiguracja ustawień wyjścia audio w podłączonych komponentach Aby wyprowadzić wielokanałowy, cyfrowy dźwięk, sprawdź cyfrowe wyjście audio w podłączonych komponentach. W przypadku odtwarzacza Blu-ray Disc, sprawdź, czy opcje Audio (HDMI), Dolby Digital (Coaxial/Optical) i DTS (Coaxial/Optical) są ustawione odpowiednio na Auto, Dolby Digital i DTS (marzec 2010). W przypadku konsoli PlayStation 3, sprawdź, czy opcja BD Audio Output Format jest ustawiona na Bitstream (oprogramowanie systemowe w wersji 3.15). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z podłączonymi komponentami. v ciąg dalszy 19 PL

20 Przygotowanie amplitunera i pilota Informacje w części zatytułowanej 8: Przygotowanie amplitunera i pilota (strona 43). Konfiguracja głośników Wybierz układ głośników, po czym przeprowadź automatyczną kalibrację. Szczegółowe informacje w części zatytułowanej 9: Ustawianie głośników (strona 44) i 10: Automatyczna kalibracja odpowiednich ustawień głośników (Auto Calibration) (strona 47). Uwaga Możesz sprawdzić połączenie danego głośnika za pomocą funkcji Test Tone (strona 123). Jeśli dźwięk nie jest wysyłany prawidłowo, sprawdź połączenie głośnika i ponownie wykonaj opisane wyżej ustawienia. v 20 PL

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1 TX-SR309 Amplituner kina domowego 5.1 Black Silver Firma Onkyo wprowadza do swojej oferty tani pięciokanałowy amplituner A/V przystosowany do obsługi sygnału 3D. Model TX-SR309 przygotowany jest do niemal

Bardziej szczegółowo

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-287-974-72(1) Multi Channel AV Receiver Istrukcja obsługi 2011 Sony Corporation Printed in Malaysia STR-DA5700ES OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podłączania i obsługi. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Połączenia Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych...

Skrócona instrukcja podłączania i obsługi. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Połączenia Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych... 3-213-272-81(1) Skrócona instrukcja podłączania i obsługi Połączenia... 2 Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

HDV18A. Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika

HDV18A. Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika HDV18A Dziękujemy za zakup produktu. W celu zachowania optymalnej wydajności i bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Spis treści: I:

Bardziej szczegółowo

Amplituner wielokanałowy

Amplituner wielokanałowy 4-287-969-11(2) Amplituner wielokanałowy Instrukcja obsługi STR-DA3700ES OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat produktu C: Instalacja

Informacje na temat produktu C: Instalacja Informacje na temat produktu A: Analogowe wejścia i wyjścia B: Cyfrowe wejście i wyjście S/PDIF C: Wewnętrzne wejścia analogowe C A B Instalacja Przed przystąpieniem do instalacji: Jeśli karta główna posiada

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

TX-NR509. Amplituner kina domowego 5.1

TX-NR509. Amplituner kina domowego 5.1 TX-NR509 Amplituner kina domowego 5.1 Black Silver Onkyo wprowadza do swojej oferty pięciokanałowy amplituner A/V TX-NR509, który umożliwia dostęp do niemal niezliczonej liczby stacji radiowych działających

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

HDM-944F. Przełącznik HDMI 4 x4. Instrukcja obsługi

HDM-944F. Przełącznik HDMI 4 x4. Instrukcja obsługi HDM-944F Przełącznik HDMI 4 x4 Instrukcja obsługi 1.Wstęp HDM-944F jest matrycą 4x4 o wysokiej wydajności wyposażoną w funkcję szybkiego i niezauważalnego przełączania. HDM-944F posiada 4 wejście obsługujące

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu MI na dwa wyjścia SDI z funkcją aktualizacji EDID MI/SDI-BP BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWY

PRZEWODNIK PODSTAWOWY Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Razer Chimaera 5.1 do gier na konsolę Xbox 360 zapewnia realistyczne doznania dźwięku przestrzennego. Korzystając z bogatych doświadczeń w zakresie dźwięku w grach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotyczące systemu komputerowego do odtwarzania treści 3D w projektorze BenQ:

Minimalne wymagania dotyczące systemu komputerowego do odtwarzania treści 3D w projektorze BenQ: Jak oglądać treści 3D w projektorze BenQ: Projektor BenQ obsługuje odtwarzanie treści trójwymiarowych (3D) przeniesionych przez interfejs D-Sub, Component, HDMI, Video i S-Video. Do odtwarzania treści

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Stosuj kable typu: 3x Tylna strona panelu sterowania Karta dźwiękowa 5.1 komputera. Zielony. Czarny Pomarańczowy

Stosuj kable typu: 3x Tylna strona panelu sterowania Karta dźwiękowa 5.1 komputera. Zielony. Czarny Pomarańczowy Informacje na temat produktu C A D E F B A: Głośniki satelitarne (5x) B: Panel sterowania C: Subwoofer (głośnik tonów niskich) D: Kabel konwertorowy DVD (3x) E: Kabel do komputera (3x) F: Kabel do odtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Adaptive Sound Technology. Uzupełnienie

Adaptive Sound Technology. Uzupełnienie Adaptive Sound Technology Uzupełnienie Pierwsza instalacja telewizora Zakupione urządzenie jest wyposażone Opis pierwszej instalacji w funkcję Adaptive Sound Technology, która pozwala uzyskać optymalne

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016 Szybka instrukcja Polski VTE-1016 7025692 1 Zaczynajmy! Podłącz kontroler do systemu PlayStation TV Możesz korzystać z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3 lub DUALSHOCK 4 i systemu PS TV wystarczy podłączyć

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

LP2GO. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI

LP2GO. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 312643 LP2GO Strona 1 z 5 PREWODNIK QUICKSTART Upewnij się, że pudełko zawiera następujące elementy: Przewodnik Quick Start Instrukcje bezpieczeństwa i książeczka gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Dziękujemy za zakup cyfrowego procesora audio firmy MATRIX. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące audio procesora. Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

System dźwięku przestrzennego

System dźwięku przestrzennego System dźwięku przestrzennego Instrukcja obsługi CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E OSTRZEŻENIE Tak długo jak system pozostaje podłączony do gniazdka sieciowego, jest on zasilany ze źródła prądu przemiennego,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80 Podręcznik użytkownika jabra.com/evolve80 2014 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Zawartość opakowania. Połączenia. SC016 Zewnętrzna karta dźwiękowa 7.1 USB Sweex

Wersja polska. Wprowadzenie. Zawartość opakowania. Połączenia. SC016 Zewnętrzna karta dźwiękowa 7.1 USB Sweex S P E A K E R S Wersja polska SC016 Zewnętrzna karta dźwiękowa 7.1 USB Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Audiotrak MAYA U5

Instrukcja obsługi. Audiotrak MAYA U5 Instrukcja obsługi Audiotrak MAYA U5 www.soundimport.pl Spis treści 1. Informacje ogólne...2 Dwa sterowniki...2 Obsługa Qsound i Stereo Expander...2 2. Zawartość opakowania...3 3. Opis gniazd...3 Możliwości

Bardziej szczegółowo

Multiroom Link. podręcznik użytkownika. wyobraź sobie możliwości

Multiroom Link. podręcznik użytkownika. wyobraź sobie możliwości Link podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy zarejestrować na stronie internetowej www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo. Instrukcja obsługi

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo. Instrukcja obsługi AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści Wprowadzenie 3 Akcesoria wchodzące w zakres dostawy 3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: M6 USB Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowy Odbiornik AV

Wielokanałowy Odbiornik AV 4-454-443-41(1) (PL) Wielokanałowy Odbiornik AV Instrukcja obsługi STR-DN1040 OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-229-81(1) DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation OSTRZEŻENIE Uwaga! Korzystanie z przyrządów optycznych z tym produktem zwiększa ryzyko uszkodzenia wzroku.

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacje ogólne Dostarczone akcesoria... 95 Informacje dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa pracy... 95. Ustawienia dźwięku

Spis treści. Informacje ogólne Dostarczone akcesoria... 95 Informacje dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa pracy... 95. Ustawienia dźwięku Spis treści Informacje ogólne Dostarczone akcesoria... 95 Informacje dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa pracy... 95 Połączenia Krok 1: Instalacja głośników... 96 Krok 2: Rozmieszczenie głośników i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Produkt jest zgodny z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi urządzeń audiowideo UPnP oraz Intel Network MediaProduct. Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP)

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP) Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl Cennik obowiązuje od 01.02.2010 MODEL

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo