Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002"

Transkrypt

1 Program zajęć Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002 Nr ćw. Temat 1. Organizacja dysku, podstawy MS-DOS 2. Instalacja i konfiguracja Windows Wstęp do sieci, konfiguracja sieci w Windows Instalacja Systemu Windows NT 4.0 Server 5. Protokół TCP/IP, DHCP, NIC, Modem 6. Administracja kontami użytkowników i grup 7. Zarządzanie zasobami dyskowymi serwera 8. Profile użytkowników i założenia systemowe 9. Administracja drukarką sieciową, inspekcja zasobów i zdarzeń 10. Proxy Server 2.0 udostępnienie połączenia do Internetu 11. IIS 4.0 (serwer internetowy WWW, FTP) 12. Poczta elektroniczna, Exchange Server 5.5 Opracowanie: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Wrocław 2001

2 Ćwiczenie nr 1 - v.1.00 Str. 1 Ćwiczenie 1. Organizacja dysku, podstawy MS-DOS Cel ćwiczenia: Zapoznanie się organizacją dysku. Przygotowania dysku do pracy (założenie partycji, formatowanie). Praca w trybie tekstowym, poznanie podstawowych poleceń MS-DOS operujących na plikach i folderach. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - znać zasadę działania komputera, - umieć zarządzać plikami i folderami. Po wykonaniu ćwiczenia uczeń będzie umiał: - przygotować dysk do pracy (założyć partycję, sformatować), - korzystać z podstawowych komend MS-DOS. Uwagi o realizacji ćwiczenia: Każdy uczeń pracuje na oddzielnym komputerze, ma do dyspozycji: Dyskietkę startową Windows 98. Płytę instalacyjną Windows 98 PL SE. 1.1 Wstęp do organizacji dysku Kupując nowy dysk twardy dostajemy urządzenie, które nie jest w pełni przygotowane do pracy. Po poprawnie przeprowadzonej instalacji w komputerze, dysk stanie się widoczny dla komputera, a ściśle mówiąc dla BIOS-u jako urządzenie fizyczne z określoną ilością głowic, cylindrów, sektorów i o określonej pojemności. Aby można było zainstalować na nowym dysku oprogramowanie w pierwszej kolejności należy podzielić dysk na strefy zwane partycjami. Bardzo ogólnie rzecz ujmując partycje są to wydzielone miejsca na dysku, które mogą samodzielnie istnieć jako tzw. dyski logiczne. Na jednym dysku fizycznym możemy stworzyć cztery podstawowe partycje. Z każdej z nich może startować system operacyjny (oznaczonej jako aktywna). Istnieje też inny rodzaj partycji, partycja rozszerzona. Na jej obszarze możemy utworzyć dodatkowe dyski logiczne, z jednym małym ograniczeniem, nie będzie mógł z nich startować system operacyjny oparty o MS-DOS, zatem Windows 9x. Partycje dzielą nasz dysk fizyczny na mniejsze logiczne części, z których każda staje się niezależną częścią systemu. Jednak obecnie przeważnie stosuje się tylko jedną podstawową partycję, która wykorzystuje całe dostępne miejsce na dysku. Do zarządzania partycjami służy specjalny program fdisk, który jest dostarczany np. z systemem MS-DOS lub Windows 9x. Przy jego pomocy możemy założyć, usunąć partycję podstawową lub rozszerzoną. Podstawową strukturą danych na pierwszym dysku twardym jest główny rekord ładujący dysku twardego (MBR, Master Boot Record). Zajmuje on pierwszy sektor na dysku. Na początku MBR znajduje się program odszukujący i ładujący zawartość pierwszego sektora aktywnej partycji podstawowej. Zazwyczaj znajduje się tam program ładujący system operacyjny. Końcową część MBR stanowi 4-elementowa tablica partycji opisująca podział dysku. Jedna z partycji powinna posiadać znacznik A aktywna, z niej startować będzie system operacyjny.

3 Ćwiczenie nr 1 - v.1.00 Str. 2 Każda partycja, dysk logiczny, dyskietka w pierwszym sektorze posiada rekord ładujący (Boot Record) system operacyjny. Zawiera on także informację o położeniu partycji na dysku. W czasie ładowania systemu z dysku twardego najpierw ładowany i wykonywany jest program zawarty w MBR. Interpretuje on zawartość tablicy partycji w celu odnalezienia partycji aktywnej, z której będzie ładowany system. W przypadku systemów opartych na MS-DOS w Boot Recordzie aktywnej partycji znajduje się program ładujący system operacyjny. Aby system operacyjny widział dysk, partycje należy sformatować. Formatowanie przygotowuje dysk, tak aby system operacyjny mógł zapisywać na dysku pliki i katalogi. Tworzy strukturę logiczna umożliwiającą dostęp do obszaru danych, w którym zapisywane będą informacje, ta struktura nazywana jest systemem plików (file system). Dysk fizycznie podzielony jest na sektory o wielkości 512B, natomiast obszar danych podzielony jest na jednostki alokacji zwane klastrami. Jeden klaster może składać się z wielu sektorów, zależy to od systemu plików i od wielkości partycji. Klaster może mieć rozmiar od 512B do 64KB. Różne systemy operacyjne korzystają z różnych systemów plików. Poniżej przedstawione jest zestawienie systemów plików wykorzystywanych przez systemy operacyjne firmy Microsoft. FAT Najstarszy system plików wykorzystywany w dyskach o malej pojemności. Jego wersja z adresacją 12-bitową (FAT12) wykorzystywana jest na dyskietkach, natomiast wersja 16-bitowa (FAT16) do obsługi partycji o wielkości do 2GB (dla Windows NT to 4GB). Wielkość klastra zależy od wielkości partycji, przy 2GB to 32KB. Starsze wersje umożliwiały zapisywanie plików o nazwie 8+3 znaki, dopiero nowsze zwane VFAT niwelowały to ograniczenie zwiększając długość nazwy do 255 znaków. FAT32 Nowsza wersja systemu FAT o adresacji 32-bitowej, a zatem umożliwia obsługę bardzo dużych dysków. Zmniejszyła się też wielkość klastra do 4KB przy partycji do 8GB, 8KB do 16GB, 16KB do 32GB, 32KB powyżej 32GB. NTFS System plików wykorzystywany w serwerach, umożliwia obsługę bardzo dużych dysków (adresacja 32-bitowa, obecnie 64-bitowa). Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych przez prawa dostępu do plików i katalogów. W NTFS można określać wielkość klastra od 512B do 64KB. Poniższa tabelka zawiera informacje o obsłudze różnych systemów plików przez różne systemy operacyjne firmy Microsoft. FAT FAT32 NTFS MS-DOS 6.22 tak nie nie Windows 95 tak nie nie Windows 95 OSR2 tak tak nie Windows 98, 98 SE tak tak nie Windows NT 4.0 tak nie tak Windows 2000 tak tak tak Podczas formatowania (na system FAT) na dysku tworzony jest obszar danych podzielony na klastry. Wielkość klastra zależy od zastosowanego systemu plików FAT16 lub FAT32, a także od wielkości dysku. W obszarze danych przechowywane będą pliki i foldery. Ponieważ jeden plik może zajmować kilka klastrów, system plików musi przechowywać informacje o kontynuacji plików. Informacje te zapisane są w tablicy

4 Ćwiczenie nr 1 - v.1.00 Str. 3 alokacji plików FAT (File Alocation Table). Ponieważ tablica ta przechowuje informacje o rozmieszczeniu plików to jej uszkodzenie spowoduje utratę wszystkich danych na dysku, dlatego też system FAT16 i FAT32 posiada zapasową tablicą FAT. Każdy dysk ma katalog główny (Root), który zawiera informację o plikach i folderach na dysku. Są tam przechowywane informacje o nazwie, atrybutach, miejscu rozpoczęcia się pliku. Ponieważ system FAT daje możliwość tworzenia drzewiastej struktury katalogów, Root może zawierać informacje o podkatalogach. Dokładna informacja o zawartości katalogu znajduje się w obszarze danych w jednym z klastrów. Jeżeli dysk twardy podzielimy na partycje a następnie sformatujemy je, to system operacyjny musi dyski logiczne ponumerować, stosowane są przy tym litery zaczynając od C. Na wstępie numerowane są dyski logiczne zapisane w partycjach podstawowych wszystkich dysków fizycznych zainstalowanych w komputerze, a następnie dyski logiczne z partycji rozszerzonych. I tutaj mała uwaga, systemy MS-DOS i Windows 9x obsługują jedynie jeden dysk logiczny na partycji podstawowej dysku fizycznego. Zatem jeżeli chcemy utworzyć kolejne dyski logiczne obsługiwane przez system Windows 9x, muszą być utworzone w partycji rozszerzonej. 1.2 Podział dysku na partycje 1.2.a. Uruchom komputer z dyskietki startowej systemu Windows 98 lub z płyty instalacyjnej. Z menu startowego wybierz opcję Uruchom komputer bez obsługi CD-ROM. 1.2.b. Uruchom program fdisk (wpisując fdisk z klawiatury i zatwierdzając Enter). Po uruchomieniu pojawi się informacja, iż program wykrył duży dysk (powyżej 512MB) i proponuje załączenie obsługi dużych dysków. Po wybraniu T (Tak) program umożliwi utworzenie partycji dla systemu FAT32. Jeżeli wybierzemy N to działać będziemy na partycjach dla systemu FAT16 z ograniczeniem maksymalnego rozmiaru do 2GB. Dla FAT32 takiego ograniczenie nie ma. 1.2.c. W ćwiczeniu wybieramy T. Po wejściu do programu ukaże się menu z czterema opcjami. Z menu korzystamy wybierając na klawiaturze odpowiednią opcję i zatwierdzając Enterem. Przed rozpoczęciem działań na partycjach warto zobaczyć jak aktualnie podzielony jest dysk, zatem wybierz 4. Wyświetl informacje o partycjach. Rys. 1.1 Główne menu programu fdisk

5 Ćwiczenie nr 1 - v.1.00 Str d. Rys. 1.2 Informacje o partycjach Z przeprowadzonej obserwacji wynika, iż dysk posiada partycję podstawową i rozszerzoną. Dodatkowo partycja rozszerzona zawiera dysk logiczny. Naszym zadaniem będzie podzielenie dysku na dwie równe części, zatem należy utworzyć partycję podstawową o wielkości 50% i partycję rozszerzoną o wielkości 50%. Dodatkowo na partycji rozszerzonej należy utworzyć dysk logiczny o wielkości 100%. Przed rozpoczęciem zadania należy usunąć partycję znajdujące się na dysku. Zatem z głównego menu musisz wybrać opcję 3. Usuń partycję lub logiczny dysk. Partycje powinno się usuwać od końca. Na początku partycje spoza DOS, następnie dyski logiczne z partycji rozszerzonej, potem partycje rozszerzoną i podstawową. Rys. 1.3 Menu usuwania partycji Podczas usuwania dysku logicznego z partycji rozszerzonej należy podać, który dysk chcemy usunąć, jego nazwę (etykieta, jest podana w górnej części okna) i dodatkowo potwierdzić chęć usunięcia. Rys. 1.4 Usuwanie dysku logicznego

6 Ćwiczenie nr 1 - v.1.00 Str. 5 W podobny sposób usuwa się partycje rozszerzoną i partycję podstawową. Z menu usuwania partycji należy wybrać opcję 2 a potem 1. Rys. 1.5 Usuwanie partycji rozszerzonej 1.2.e. Rys. 1.6 Usuwanie partycji podstawowej Jeżeli na dysku nie ma już partycji (warto z głównego menu wybrać opcję 4 Wyświetl informacje o partycjach), to aby utworzyć partycję wybierz opcję 1 - Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS. Teraz wybierając odpowiednie opcje będziesz miał możliwość utworzenia partycji podstawowej, rozszerzonej i dysku logicznego. Rys. 1.7 Menu tworzenia partycji

7 Ćwiczenie nr 1 - v.1.00 Str f. Po wybraniu opcji 1 Utwórz partycję podstawową, program dokona analizy dysku i zaproponuje użycie maksymalnego dozwolonego rozmiaru dla podstawowej partycji DOS. Jeżeli w przyszłości będziesz chciał utworzyć tylko jedną partycję wówczas wybierzesz T, my będziemy dzielić dysk na dwie równe części, zatem wybierz N. 1.2.g. Kolejny krok to podanie wielkości dla partycji podstawowej. Po krótkiej analizie komputer podaje maksymalną dostępną pojemność dysku. Wielkość partycji można podać w MB lub w procentach, my wybierzemy 50%. 1.2.h. Mamy partycję podstawową o wielkości 50%, teraz naszym zadaniem będzie utworzenie partycji rozszerzonej. Zatem z głównego menu wybierz opcję 1, następnie opcję 2 Utwórz rozszerzoną partycję DOS. Także i teraz musisz podać wielkość. Jeżeli podasz wielkość mniejszą od maksymalnego dostępnego rozmiaru, wówczas będziesz mógł zostawić wolne miejsce na dysku (np. dla innych systemów operacyjnych). My zatwierdzimy maksymalną dostępną przestrzeń. 1.2.i. Rys. 1.8 Tworzenie partycji rozszerzonej Po utworzeniu partycji rozszerzonej program wykryje, iż nie ma na niej jeszcze dysków logicznych i zaproponuje utworzenie ich. Rys. 1.9 Tworzenie dysku logicznego

8 Ćwiczenie nr 1 - v.1.00 Str j. Ostatni krok w partycjonowaniu dysku to ustawienie partycji aktywnej, a zatem wskazanie partycji, z której będzie startował system operacyjny. W tym celu z głównego menu należy wybrać opcję 2 Ustaw aktywną partycję, następnie podać jej numer. 1.2.k. Rys Ustawienie partycji aktywnej Zakończyłeś działania z programem fdisk. Aby zmiany odniosły skutek musisz wyjść z programu wybierając ESC. Następnie zrestartować komputer. Aby system zobaczył nowy podział dysku musi się przeładować. Po ponownym uruchomieniu będziesz mógł sformatować dyski. 1.3 Formatowanie dysków 1.3.a. Podczas formatowania dysku C: warto przenieść na niego podstawowe elementy systemu operacyjnego MS-DOS. Są to trzy pliki: COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS, a także specjalny program ładujący zapisywany w Boot Recordzie partycji. Operację tą możemy wykonać podczas formatowania, wystarczy do polecenia format dorzucić parametr /s. Jeżeli masz już dysk sformatowany a chcesz przenieść na niego system to możesz skorzystać z polecenia sys c: Aby podczas formatowania przenieść system musisz komputer uruchomić z dyskietki lub płyty startowej z opcją bez obsługi CD-ROM. Teraz po znaku zachęty A:\_ wywołaj polecenie format z parametrem /s i wskazaniem na dysk c: 1.3.b. A:\format c: /s (Enter) Po sformatowaniu system zapyta się o nazwę dla dysku (maksymalnie 11 znaków). Teraz sformatuj drugi dysk (już bez parametru /S). A:\format d: (Enter)

9 Ćwiczenie nr 1 - v.1.00 Str Podstawy MS-DOS 1.4.a. Obecnie system operacyjny komunikuje się z użytkownikiem za pomocą środowiska graficznego. Przy pomocy myszki możemy uruchamiać programy i sterować ich działaniem. Jednak parę lat temu system operacyjny MS-DOS nie dawał użytkownikowi takich możliwości. Osoba obsługująca komputer była zmuszona do pracy w trybie tekstowym, za pomocą szeregu komend wpisywanych z klawiatury sterowała pracą komputera. Firma Microsoft, twórca systemu MS-DOS, aby uprościć działanie komputera opracowała graficzne środowisko Windows 3.11 uruchamiane z poziomu systemu MS-DOS, a w kolejnych latach system Windows 95, 98, ME, Komputery pracujące po kontrolą Windows 9x startują automatycznie w trybie graficznym, jednak na początku startu systemu uruchamiany jest MS-DOS, a dopiero potem środowisko graficzne. Zatem Windows 9x to jedynie nakładka na MS-DOS dająca użytkownikowi interfejs graficzny. Warto zatem poznać podstawy MS-DOS, gdyż w przypadku kłopotów ze środowiskiem graficznym to właśnie z trybu MS-DOS można rozwiązać szereg problemów. Z poziomu Windows 9x tryb MS-DOS możemy uruchomić wybierając Start Programy Tryb MS-DOS. Wywołamy w ten sposób okno zwane konsolą MS-DOS. Rozmiar okna możemy dowolnie zmieniać lub przełączyć się na pracę w trybie pełnego ekranu, służy do tego kombinacja klawiszy Alt + Enter. Z trybu MS-DOS możemy wyjść wydając komendę exit. W niektórych sytuacjach będziemy zmuszeni do uruchomienia trybu MS-DOS w trybie wyłączności. Wówczas wybieramy Strat Zamknij Uruchom ponownie w trybie MS-DOS. Polecenia systemy MS-DOS dzieli się na dwa rodzaje. Polecenia wewnętrzne, wbudowane w pliki niezbędne do prawidłowego działanie systemu MS-DOS (IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM) i zewnętrzne zapisane w oddzielnych plikach. Aby móc w pełni zarządzać systemem plików, należy znać polecenia służące do kopiowania, przesuwania i usuwania zbędnych plików i katalogów. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych komend systemu MS-DOS. DIR. Wyświetlenie listy plików z danego katalogu. Istnieje możliwość selektywnego wypisywania plików z danej kartoteki. Służą do tego tzw. maski nazw plików. Istota maski polega na tym, że podajemy fragment nazwy plików, które nas interesują, oraz specjalny znak, komunikujący, że reszta nazwy może być dowolna. W MS-DOS istnieją dwa znaki specjalne: * (gwiazdka) oraz? (znak zapytania). Gwiazdka zastępuje dowolną ilość znaków, znak zapytania tylko jeden. Np. polecenie: DIR *.EXE spowoduje pojawienie się na ekranie plików o dowolnej nazwie głównej i rozszerzeniu EXE. Większość poleceń systemu MS-DOS można sterować przy pomocy parametrów. Parametrem /? możemy zawsze wywołać pomoc z opisem dostępnych opcji. Polecenie DIR posiada wiele użytecznych parametrów jeden z nich to /p. Po wydaniu polecenia DIR C:\WINDOS przez ekran przeleci" dużo wierszy z nazwami plików. Aby móc spokojnie przejrzeć wszystkie nazwy, wydajemy polecenie DIR właśnie z parametrem /p. Teraz po każdym zapełnieniu ekranu nowymi nazwami plików, system będzie czekał na naciśnięcie dowolnego klawisza, a po naciśnięciu wypisze kolejne nazwy plików. CD. Przejście od wskazanego katalogu. Jeżeli chcemy przejść na inny dysk nie korzysta się z polecenia CD, należy wpisać <nazwa dysku>: np. w celu przejścia na dyskietkę wpisujemy A:

10 Ćwiczenie nr 1 - v.1.00 Str. 9 COPY. Służy do kopiowania plików. Należy podać dwie nazwy jako parametry. Pierwszą jest nazwa pliku źródłowego, czyli tego, który chcemy skopiować. Drugi to nazwa nowo powstałego pliku o takiej samej zawartości. Przykładowe użycie polecenia COPY C:\AUTOEXEC.BAT C:\AUTOEXEC.BAK utworzy kopię pliku pod nazwą AUTOEXEC.BAK. Jeżeli w drugim parametrze nie podamy nazwy pliku wówczas skopiowany plik zachowa swoją pierwotną nazwę. Np. COPY C:\WINDOWS\*.TXT C:\TEMP skopiuje pliki tekstowe z katalogu C:\WINDOWS do katalogu C:\TEMP. XCOPY. Przy pomocy tego polecenia zewnętrznego możemy kopiować nie tylko pliki, ale także całe struktury katalogów. Pomocny przy tym będzie przełącznik /S. DEL. Usuwa plik, którego nazwa była parametrem polecenia. Jeżeli chcemy usunąć wszystkie pliki z danego katalogu, możemy napisać DEL *.* MOVE. Polecenie MOVE pozwala nie tylko na zmianę położenia pliku, ale też umożliwia zmianę jego nazwy, podobnie jak polecenie RENNAME lub REN. MKDIR, MD. Tworzy nowy katalog. RMDIR, RD. Usuwa katalog. Uwaga: usuwać możemy tylko puste katalogi, tzn. nie zawierające plików i innych katalogów. Aby usunąć katalog niepusty, należy skasować wszystkie pliki w nim zawarte (np. poleceniem DEL *.*) oraz wszystkie jego podkatalogi (których dotyczy opisywane zastrzeżenie). Można także skorzystać z polecenia zewnętrznego DELTREE. EDIT. Polecenie zewnętrzne wywołujące edytor tekstu. TYPE. Wyświetla zawartość pliku. Wydanie polecenia TYPE C:\WINDOWS\CONFIG.TXT MORE umożliwi przeglądnięcie dużego zbioru. Po zapełnieniu ekranu system będzie czekał na naciśnięcie klawisza, po czym wyświetli kolejną część piku. ATTRIB. Plikom w systemie MS-DOS można przypisywać atrybuty. Użytkownik ma do dyspozycji: R ReadOnly (tylko do odczytu, pliku z tym atrybutem nie będzie można usunąć ani zmodyfikować), H Hidden (ukryty, pliki z tym atrybutem zostaną ukryte i system nie będzie ich widział), A Archive (jeżeli zmodyfikujemy zawartość pliku, system automatycznie ustawi ten atrybut, wykorzystywany jest zazwyczaj przez programy archiwizacji danych), S System (oznaczenie plików wykorzystanych przez system operacyjny). Za pomocą polecenia Attrib możemy zmieniać atrybuty pliku przez podanie czy dany atrybut chcemy dodać czy usunąć, korzystamy przy tym ze znaków + - i pierwszej litery nazwy atrybutu. Np. chcąc dodać atrybuty ReadOnly i Hidden na plik autoexec.bat wywołanie polecenia może wyglądać tak: attrib C:\AUTOEXEC.BAT +R +H ECHO. Wypisuje zadany tekst na ekranie. Najczęściej polecenie to wykorzystywane jest w skryptach (pliki tekstowe z rozszerzeniem.bat zawierające szereg poleceń MS-DOS do wykonania). 1.4.b. Ćwiczenie a. Z CD-ROM a instalacyjnego Windows 98 skopiuj katalog Win98 na dysk C: do katalogu INSTALL (katalog INSTALL należy wcześniej utworzyć). UWAGA: katalog Win98 zawiera podkatalogi, zatem należy skorzystać z polecenia xcopy. Jest to polecenie zewnętrzne, znajduje się na płycie instalacyjnej Windows 98 w katalogu TOOLS\OLDMSDOS. Warto wcześniej ustawić ścieżkę PATH poleceniem SET PATH=%PATH%;F:\TOOLS\OLDMSDOS. b. Skopiuj z ramdysku (wirtualny dysk w pamięci komputera tworzony podczas uruchomienia komputera z dyskietki startowej Windows 98) programy (pliki z rozszerzeniem *.exe) na dysk twardy do katalogu C:\POMOC\DOS

11 Ćwiczenie nr 1 - v.1.00 Str. 10 c. Skopiuj z CD-ROM a instalacyjnego Windows 98 katalog \DRIVERS\NETLAN do katalogu C:\POMOC. UWAGA: sprawdź wcześniej czy zawiera podkatalogi. d. Usuń katalog C:\POMOC\DOS. Skorzystaj z polecenia DELTREE. e. Wykonaj poniższe zadanie. f. Utwórz plik autoexec.bat i zapisz go na dysk C:. Plik ten nazywany jest skryptem startowym ponieważ przy starcie systemu wykonywane są automatycznie wszystkie polecenia zawarte w nim. Skrypt, który powinieneś utworzyć powinien wypisywać tekst witający użytkownika komputera. g. Sprawdź czy w katalogu C:\ są jakieś pliki ukryte. 1.5 Niezbędne pomoce dydaktyczne [1] Dyskietka startowa Windows szt. [2] Płyta instalacyjna Windows 98 PL SE 18 szt. 1.6 Literatura [1] DOS 5.00 od środka, Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP, Warszawa 1992.

12 Ćwiczenie nr 2 - v.1.00 Str. 1 Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja Windows 98 Cel ćwiczenia: Poznanie instalacji systemu Windows 98. Skonfigurowanie najważniejszych elementów komputera: karta graficzna, muzyczna, sieciowa, modem. Poznanie znaczenia panelu sterowania. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - znać zasadę działania komputera, - umieć zarządzać plikami i folderami. Po wykonaniu ćwiczenia uczeń będzie umiał: - zainstalować system Windows 98, - zainstalować najważniejsze elementy komputera, - korzystać z panelu sterowania. Uwagi o realizacji ćwiczenia: Każdy uczeń pracuje na oddzielnym komputerze, ma do dyspozycji: Dyskietkę startową Windows 98. Płytę instalacyjną Windows 98 PL SE. Płytę ze sterownikami karty graficznej S3 Trio 3D 2X dla Windows 98. Płytę ze sterownikami karty sieciowej 3Com 3C Instalacja systemu Windows a. Programem fdisk usuń wszystkie partycje i załóż jedną partycję pokrywającą cały obszar dysku. 2.1.b. Uruchom z płyty instalacyjnej program setup.exe z katalogu Win98, lub uruchom komputer z bootowalnej płyty instalacyjnej i wybierz instalowanie systemu. 2.1.c. Na wstępie uruchomi się program, który sprawdzi dysk twardy. Jeżeli nie znajdzie sformatowanej partycji zaproponuje formatowanie. 2.1.d. Przez instalację prowadzić nas będzie kreator instalacji systemu Windows 98. Na wstępie poprosi o wskazanie miejsca instalacji systemu (zazwyczaj to C:\WINDOWS). 2.1.e. Teraz należy wybrać rodzaj instalacji, mamy do wyboru: Standardowa. Zostaną instalowane najczęściej używane składniki systemu Windows 98. Jest to zalecana opcja dla początkujących użytkowników. Portatywna. Zostaną zainstalowane składniki wymagane przez komputery przenośne.

13 Ćwiczenie nr 2 - v.1.00 Str. 2 Minimalna. Ta opcja instaluje tylko niezbędne elementy systemu i dlatego też zajmuje najmniej miejsca na dysku. Nie są instalowane składniki opcjonalne, które jednak w przyszłości można doinstalować wybierając ikonę Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania. Niestandardowa. Opcja dla doświadczonych użytkowników. Daje możliwość wyboru instalowanych składników. 2.1.f. W ćwiczeniu wybieramy opcję Niestandardowa. Kolejny krok to wybór składników do zainstalowania. Składniki podzielone są na kategorie, wybierając przycisk szczegóły możemy przez zaznaczenie ( haczyk ) określić, jakie składniki chcemy zainstalować. W przyszłości można doinstalować dowolny składnik wybierając ikonę Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania. 2.1.g. System Windows 98 podczas instalacji prosi o podanie danych identyfikujących komputer. Musimy podać Nazwę komputera. Uwaga: jeżeli nasz komputer podłączony jest do sieci nazwa musi być unikalna, dwa komputery nie mogą mieć tej samej nazwy. W ćwiczeniu podaj CKP309-xx, gdzie xx to numer twojego komputera. Nazwa komputera to maksymalnie 15 znaków bez spacji. Grupa robocza służy do kojarzenia grup komputerów dla potrzeb bardziej efektywnego przeglądania sieci, maksymalnie 15 znaków bez spacji. Podaj CKP309. Ponieważ komputer może posiadać jedynie 15-znakową nazwę, możemy go opisać dłuższym tekstem (do 48 znaków) w polu Opis komputera. 2.1.h. Kolejny krok kreatora to wybór układu klawiatury, wybierz Układ klawiatury Polski programisty. A także ustawień regionalnych, powinno zostać Polski. 2.1.i. Następnie określamy lokalizację naszego komputera, zatwierdzamy Polska. System rozpocznie kopiowanie plików. 2.1.j. Po restarcie system rozpocznie pierwsze uruchomienie. Poprosi o podanie Informacji o użytkowniku Nazwisko i Firma. Możesz podać tutaj swoje dane i CKP w polu firma. Dane te system będzie wykorzystywał do identyfikacji użytkownika przy różnego rodzaju działaniach. 2.1.k. Kolejny krok to akceptacja umowy licencyjnej i podanie klucza produktu. Numer podany jest na pudełku płyty instalacyjnej. 2.1.l. 2.1.m. Po kolejnym restarcie komputera należy zatwierdzić aktualny czas i strefę czasową. Przy pierwszym uruchomieniu system wykryje kartę graficzną jako: Standardowa karta graficzna PCI (VGA). 2.1.n. Po restarcie pojawi się okno zalogowania do systemu Windows 98. Każdy użytkownik systemu może posiadać własny profil z własnymi ustawieniami systemu i programów, dlatego też system prosi o podanie nazwy użytkownika i hasło.

14 Ćwiczenie nr 2 - v.1.00 Str. 3 Jeżeli nie pracujemy w domenie NT profil użytkownika pamiętany jest lokalnie. Nowy użytkownik może podać swoje dane, a system automatycznie utworzy dla niego konto lokalne. 2.1.o. Po zalogowaniu system wykryje monitor zgodny z PnP, kartę muzyczną audio Crystal PnP CODEC, port Joysticka i MIDI MPU-401. Windows 98 posiada sterowniki tych urządzeń, zatem wystarczy przechodzić przez kolejne kroki kreatora dodawania nowego sprzętu. 2.2 Wstęp od instalacji urządzeń w Windows a. Podczas instalacji system Windows 98 automatycznie wykrywa i instaluje urządzenia PnP, a także próbuje zainstalować starsze karty rozszerzeń nie wspierające standardu PnP. Jest to jednak teoria, w praktyce często zdarza się, iż system nie wykrywa poprawnie wszystkich urządzeń, czy błędnie je instaluje. Jeżeli chcemy sprawdzić czy wszystkie komponenty komputera są poprawnie zainstalowane należy wejść w Panel Sterowania i wybrać ikonę System. 2.2.b. Rys. 2.1 Panel sterowania Na zakładce Menadżer urządzeń możemy zobaczyć listę urządzeń zainstalowanych w komputerze. Wszystkie składniki systemu pogrupowane są w kategorie np. CD-ROM, karty graficzne, karty sieciowe i inne. Jeżeli chcemy zobaczyć listę elementów z wybranej kategorii należy kliknąć znak plus przy nazwie wybranej kategorii.

15 Ćwiczenie nr 2 - v.1.00 Str c. Rys. 2.2 Okno właściwości systemu, Menadżer urządzeń Jeżeli w liście zobaczymy urządzenia, przy których widnieje! (wykrzyknik) oznacza to, iż urządzenie nie pracuje poprawnie. W takiej sytuacji możemy wybrać Właściwości zobaczyć jakie są przyczyny złej pracy urządzenia. Jeżeli występuje konflikt zasobów, a więc przerwań, adresów lub kanałów DMA należy odpowiednio rozdzielić zasoby modyfikując ustawienia na zakładce Zasoby. Rys. 2.3 Właściwości źle pracującego portu drukarki. Rys. 2.4 Ustawienia zasobów karty sieciowej. 2.3 Instalacja karty graficznej. 2.3.a. Jeżeli system nie wykryje karty graficznej instaluje sterowniki standardowej karty graficznej PCI (VGA). Sterownik ten działa ze wszystkimi kartami graficznymi, jednak nie potrafi wykorzystywać zaawansowanych możliwości kart graficznych, dlatego też na wstępie po instalacji systemu należy zainstalować sterowniki odpowiedniej karty.

16 Ćwiczenie nr 2 - v.1.00 Str. 5 Kupując komputer dostajemy zazwyczaj płytę z wieloma sterownikami. Najważniejszym elementem karty graficznej jest układ zwany chipset. Na świecie tylko kilka firm produkuje chipsety np. NVIDIA, ATI, MATROX. Na podstawie tych układów setki firm wytwarza karty graficzne. Instalując urządzenie musimy posiadać sterowniki dla chipsetu naszej karty dla naszego systemu (bardziej renomowani producenci wypuszczają sterowniki zoptymalizowane do pracy z modelami ich kart np. Elsa). Zazwyczaj sterowniki dla Windows 95, 98 i ME są takie same. 2.3.b. Aby zmienić sterownik karty graficznej z Panelu sterowania wybierz Ekran, następnie zakładkę Ustawienia, przycisk Zaawansowane, w nowym oknie zakładkę Karta i przycisk Zmień. W ten sposób wywołasz Kreatora aktualizacji sterownika urządzenia, który przeprowadzi cię przez proces instalacji. 2.3.c. Na wstępie kreator zaproponuje wyszukanie lepszego sterownika niż obecnie używany. Jest to opcja zalecana, gdyż po jej wyborze system sprawdzi czy wskazany sterownik jest zgodny z kartą znajdującą się w komputerze. W komputerach w pracowni sali 309 znajdują się karty S3 Trio 3D 2X. Sterownik do nich znajdują się na płycie w katalogu S3LC2X. 2.3.d. Po zainstalowaniu karty musisz ponownie uruchomić komputer. Następnie ustaw rozdzielczość na 1024x768, kolory na True Color (24 bity), a odświeżanie na wartość maksymalną dla twojego monitora (75 Hz lub 85 Hz), załącz duże czcionki. Ustawienia te możesz zmienić w Panelu sterowania, ikonie Ekran, zakładce Ustawienia, przycisk Zaawansowane. Zmień także tło, załącz wygasza ekranu, dopasuj wygląd pulpitu. 2.4 Instalacja innych urządzeń np. karty sieciowej 2.4.a. W rozwiązaniu wielu problemów błędnie pracujących urządzeń pomaga usunięcie danego elementu i ponowna instalacja. Jeżeli chcemy zainstalować urządzenie z Panelu Sterowania należy wybrać ikonę Dodaj nowy sprzęt. Uruchomimy w ten sposób kreatora dodawania nowego urządzenia. Przez kolejne okna kreatora przechodzimy wybierając klawisz Dalej. Na wstępie system wyszuka urządzenia Plug and Play i zaproponuje instalacje sterowników ze wskazanej lokalizacji. Będziemy musieli jednak wcześniej wybrać opcję Wyszukaj najlepszych sterowników dla urządzenia. 2.4.b. Podczas wyboru lokalizacji sterowników mam do dyspozycji cztery opcje. Stację dysków, CD-ROM, pobranie sterowników ze strony internetowej Microsoft (Microsoft Windows Update), możemy także wskazać dowolny folder ze sterownikami. W kolejnym kroku kreatora system może poprosić nas o wybór odpowiedniego sterownika z listy dostępnych właściwych sterowników.

17 Ćwiczenie nr 2 - v.1.00 Str c. Rys. 2.5 Wybór lokalizacji sterowników Po zainstalowaniu urządzeń PnP system zaproponuje wykrycie innych urządzeń nie wspierających tego standardu. Zobaczymy wówczas okno jak na rysunku 2.6. Jeżeli wiemy jakie urządzenie chcemy zainstalować i mamy sterowniki do tego urządzenia najlepiej wybrać opcję drugą Nie, chcę wybrać sprzęt z listy. 2.4.d. Rys. 2.6 Okno kreatora dodawania nowego sprzętu W kolejnym oknie określamy typ sprzętu i po kliknięciu przycisk Dalej wybieramy odpowiedni sterownik z bazy sterowników systemu Windows 98 lub Z dysku. Po zainstalowaniu sterowników komputer może poprosić nas o ponowne uruchomienie systemu. W takim wypadku należy zamknąć wszystkie programy i na pytanie Czy uruchomić ponownie system odpowiedzieć Tak.

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne.

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Po instalacji sterownika karty ISDN dostępne są dwa dodatkowe porty komunikacyjne (wirtualne porty COM przypisane do karty ISDN). Aby zainstalować modemy wirtualne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Ilekroć w instrukcji mowa o systemie Win98 lub Win98SE chodzi o : Win98 (Windows 98) - pierwsza wersja systemu Windows 98 - dawno nie spotykana ale może się

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko Topologie sieciowe mgr inż. Krzysztof Szałajko Graficzna prezentacja struktury sieci komp. Sieć komputerowa może być zobrazowana graficznie za pomocą grafu. Węzły grafu to urządzenia sieciowe i końcowe

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ INSTALOWANIE, KONFIGUROWANIE I OPTYMALIZOWANIE SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 95 WSTĘP Windows 95 W lipcu 1992 roku Microsoft na konferencji Professional Developer Conference zapowiedział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Str. 1 Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Gxc LAN CKP - Fast Ethernet Brama 10.0.10.100 DNS 212.160.198.2 Gxa Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP 10.0.10.xc 3C905C-TX

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe test

Sieci komputerowe test Uwaga: test wielokrotnego wyboru. Sieci komputerowe test Oprac.: dr inż. Marek Matusiak 1. Sieć komputerowa służy do: a. Korzystania ze wspólnego oprogramowania b. Korzystania ze wspólnych skryptów PHP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Dostajemy wiele sygnałów od użytkowników portalu VISTA.PL w sprawie instalacji Windows Vista krok po kroku. W tym FAQ zajmę się przypadkiem

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 Dla kogo jest przeznaczona książka? 10 Komputer, smartfon, tablet 11 Jaką

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Topologia sieci Sieć punkt-punkt Cele nauczania Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: Sieć przełączana poprawnie identyfikować kable

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Sieci komputerowe charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Definicja sieci komputerowej. Sieć jest to zespół urządzeń transmisyjnych (karta sieciowa, koncentrator,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko Urządzenia sieciowe Część 1: Repeater, Hub, Switch mgr inż. Krzysztof Szałajko Repeater Regenerator, wzmacniak, wtórnik Definicja Repeater jest to urządzenie sieciowe regenerujące sygnał do jego pierwotnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 1PSI

Sieci komputerowe 1PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2016/2017 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Sieci komputerowe 1 PSI Sprawdzian wiedzy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2014/2015 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Witryny i aplikacje internetowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Witryny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Systemy plików FAT, FAT32, NTFS

Systemy plików FAT, FAT32, NTFS Systemy plików FAT, FAT32, NTFS SYSTEM PLIKÓW System plików to sposób zapisu informacji na dyskach komputera. System plików jest ogólną strukturą, w której pliki są nazywane, przechowywane i organizowane.

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Sieci

Bardziej szczegółowo