LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD"

Transkrypt

1 LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD

2 Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz Nadzór i konserwacja Zasady bezpieczeństwa INSTALACJA URZĄDZENIA Zawartość opakowania Instalacja podstawy Odłączanie podpórki Mocowanie zestawu naściennego / podstawy na biurko Podłączanie do komputera Użytkowanie w charakterze telewizora Podłączanie kabla HDMI Połączenie za pomocą kabla DVI to HDMI Podłączanie kabla Component Podłączanie kabla Scart Podłączanie złącza COMMON INTERFACE Podłączanie do wzmacniacza Podłączanie słuchawek Zabezpieczenie Kensington OBSŁUGA URZĄDZENIA Funkcja Plug & Play Opis panelu sterowania Pilot Funkcje telegazety Obsługa menu ekranowego Instalowanie sterownika monitora Tabela Standardowe tryby sygnału INSTALACJA OPROGRAMOWANIA Natural Color MultiScreen ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Automatyczna diagnostyka monitora Przed zgłoszeniem się do serwisu Najczęściej zadawane pytania WIĘCEJ INFORMACJI Dane techniczne Funkcja oszczędzania energii Kontakt z SAMSUNG WORLDWIDE Zasady utylizacji

3 1 Ważne informacje o bezpieczeństwie 1-1 Zanim rozpoczniesz Ikony używane w instrukcji IKONA NAZWA ZNACZENIE Uwaga Uwaga UwagaOznacza sytuacje, w których funkcja może nie działać lub ustawienie może być anulowane Oznacza wskazówkę dotyczącą obsługi funkcji. Sposób korzystania z instrukcji Przed rozpoczęciem używania urządzenia, upewnij się, że dobrze znasz zasady bezpieczeństwa. Jeśli wystąpi problem, przejdź do części Rozwiązywanie problemów. Informacje o prawach autorskich Zawartość niniejszej instrukcji może bez powiadomienia ulec zmianie, mającej na celu poprawę jej jakości. Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji należą do firmy Samsung Electronics, Co., Ltd. Zawartość niniejszej instrukcji nie może być częściowo lub w całości reprodukowana, dystrybuowana lub używana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics, Co., Ltd. Logo SAMSUNG i SyncMaster to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics, Co., Ltd. Microsoft, Windows i Windows NT to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. VESA, DPM i DDC to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Video Electronics Standard Association. ENERGY STAR to zarejestrowany znak towarowy amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Firma Samsung Electronics, Co., Ltd., partner programu ENERGY STAR, oświadcza, że niniejsze urządzenie spełnia specyfikacje programu ENERGY STAR dotyczące oszczędności energii. Ważne informacje o bezpieczeństwie 1-1

4 1-2 Nadzór i konserwacja Zewnętrzna powierzchnia i konserwacja ekranu Urządzenie należy czyścić miękką, suchą szmatką. Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą substancji łatwopalnej (np. benzenu lub rozpuszczalnika) ani wilgotnej szmatki. Może to spowodować problemy z urządzeniem. Nie wolno rysować ekranu za pomocą paznokci lub ostrych przedmiotów. Nie wolno czyścić urządzenia przez spryskiwanie go wodą. Jeśli woda dostanie się do środka urządzenia, może to spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia. Używanie ultradźwiękowego nawilżacza może spowodować powstanie białej plamy na powierzchu modelu o wysokim połysku. Wynika to z wewnętrznej charakterystyki materiału. W zależności od modelu mogą występować różnice w wyglądzie i kolorze produktu. Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej Należy zachować wymaganą odległość pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ściany), aby zapewnić odpowiednią wentylację. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przegrzanie elementów wewnętrznych i pożar. Produkt należy zainstalować, zachowując wymagane odległości, pokazane na rysunku. Korzystając z podstawy lub wspornika naściennego, należy używać wyłącznie części oferowanych przez firmę Samsung Electronics. Użycie części innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia spowodowane upadkiem produktu. Użycie części innego producenta może spowodować problemy z produktem lub pożar związany niedostateczną wentylacją i przegrzaniem produktu. Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu. Instalacja na podstawie Instalacja na wsporniku naściennym Utrwalone obrazy Długie wyświetlanie nieruchomego obrazu może utrwalić go na ekranie lub spowodować powstanie plamy. Przy dłuższym nieużywaniu urządzenia należy włączyć tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu. Z powodu ograniczeń technologicznych producenta panela LCD, obrazy wyświetlane na nim mogą być jaśniejsze lub ciemniejsze niż normalnie przy ok. 1 pikselu na milion. Liczba subpikseli w panelu LCD wg rozmiaru: Liczba subpikseli = maks. rozdzielczość pozioma x maks. rozdzielczość pionowa x Ważne informacje o bezpieczeństwie

5 1-3 Zasady bezpieczeństwa Ikony dotyczące zasad bezpieczeństwa IKONA NAZWA ZNACZENIE Ostrzeżenie Uwaga Niezastosowanie się do ostrzeżeń oznaczonych tym znakiem może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć. Niezastosowanie się do ostrzeżeń oznaczonych tym znakiem może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia urządzeń. Znaczenie symboli Nie wykonywać. Należy przestrzegać. Nie demontować. Wtyczka zasilania musi być odłączona od gniazdka. Nie dotykać. Należy uziemić, aby uniknąć porażenia prądem. Związane z zasilaniem Poniższe obrazy służą jako wskazówka i mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Ostrzeżenie Nie wolno używać uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki przewodu zasilającego lub poluzowanego gniazdka elektrycznego. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Należy unikać podłączania lub odłączania zasilania za pomocą mokrych dłoni. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym. Należy sprawdzić, czy używane do podłączania gniazdo jest uziemione (dot. tylko dla urządzeń o pierwszej klasie izolacji). Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Nie wolno trzymać przewodu zasilającego blisko grzejnika. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Nie wolno podłączać wielu urządzeń elektrycznych do jednego gniazdka. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem spowodowanym z przegrzaniem gniazdka. Należy solidnie włożyć przewód zasilania. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem. Należy unikać przesadnego zaginania lub skręcania przewodu zasilającego oraz umieszczania na nim ciężkich przedmiotów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może uszkodzić przewód i spowodować porażenie prądem lub pożar. Jeśli bolce przewodu zasilającego lub otwory w gnieździe są zakurzone, należy je wytrzeć suchą szmatką. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem. Ważne informacje o bezpieczeństwie 1-3

6 Uwaga Nie wolno odłączać zasilania, gdy urządzenie jest włączone. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu przez skok napięcia. Podczas odłączania wtyczki od gniazda w ścianie, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Wolno używać tylko przewodu zasilającego dostarczonego przez naszą firmę. Nie wolno używać przewodu przeznaczonego do innego urządzenia elektrycznego. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Podłącz wtyczkę do gniazda, do którego jest łatwy dostęp. Jeśli wystąpi problem z urządzeniem, należy całkowicie wyłączyć jego zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazdka. Nie jest możliwe całkowite wyłączenie zasilania za pomocą przycisku na urządzeniu. Instalacja Ostrzeżenie Nie wolno ustawiać na urządzeniu palących się świeczek, substancji odstraszających komary ani kłaść papierosów. Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu grzejnika. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem. Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu o słabej wentylacji, na przykład na półce czy w szafce. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem spowodowanym przegrzaniem urządzenia. Plastikowe torby, używane do opakowania urządzenia, należy trzymać z dala od dzieci. Dziecko, które nałoży taką torbę na głowę, może się udusić. Nie wolno instalować urządzenia w miejscu narażonym na działanie kurzu, wilgoci (w saunie), oleju, dymu lub wody (kropel deszczu) i nie wolno go instalować w pojeździe. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Aby zainstalować urządzenie na ścianie, poproś o pomoc specjalistę od montażu lub odpowiednią firmę. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia. Należy montować wyłącznie wsporniki ścienne wskazane w instrukcji. Należy zachować przynajmniej 10 cm odległości między urządzeniem i ścianą, co zapewni jego odpowiednią wentylację. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem spowodowanym przegrzaniem urządzenia. Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, które nie jest stabilne lub jest narażone na nadmierne drgania, takie jak niestabilna lub pochylona półka. Urządzenie może spaść i uszkodzić się lub spowodować obrażenia ciała. Użytkowanie urządzenia w miejscu narażonym na nadmierne drgania wiąże się z ryzykiem uszkodzenia urządzenia lub pożaru. Nie wolno instalować urządzenia w miejscu eksponowanym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz w pobliżu źródła ciepła, takiego jak ognisko lub grzejnik. Może to skrócić czas eksploatacji urządzenia lub być przyczyną pożaru. 1-3 Ważne informacje o bezpieczeństwie

7 Nie wolno instalować urządzenia na takiej wysokości, która będzie łatwo dostępna dla dzieci. Jeśli dziecko dotknie urządzenia, urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała. Ponieważ przednia część urządzenia jest cięższa, należy je instalować na płaskiej i stabilnej powierzchni. Antenę należy umieścić z dala od przewodów wysokiego napięcia. Kabel anteny zewnętrznej powinien być zgięty w miejscu jego wprowadzenia do budynku, co będzie zapobiegać przedostawaniu się deszczówki do środka pomieszczenia. Dostanie się wody deszczowej do wnętrza produktu grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Zetknięcie się anteny z przewodami wysokiego napięcia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Uwaga Podczas przenoszenia urządzenia nie można go upuścić. Może to spowodować problemy z urządzeniem lub obrażenia ciała. Podczas instalacji urządzenia na szafce lub półce, należy upewnić się, czy przednia część nie wystaje znad szafki lub półki. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować upadek urządzenia i być przyczyną awarii lub obrażeń ciała. Należy używać szafki lub półki odpowiedniej do rozmiaru urządzenia. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane w miejscu o bardzo zmiennych warunkach otoczenia, może to spowodować poważne problemy z jakością. W takim przypadku można zainstalować urządzenie wyłącznie po skonsultowaniu się w tej sprawie z pracownikiem naszego serwisu. Nie wolno stawiać urządzenia ekranem do dołu na podłodze. Może to spowodować uszkodzenie ekranu. Podczas stawiania urządzenia należy zachować ostrożność. Może to spowodować problemy z urządzeniem lub obrażenia ciała. Miejsca narażone na działanie mikroskopijnych cząsteczek kurzu, substancji chemicznych, zbyt wysokiej lub niskiej temperatury i wysokiej wilgotności, takie jak lotniska lub dworce, w których urządzenie jest długo używane bez przerwy itd. Ważne informacje o bezpieczeństwie 1-3

8 Czyszczenie Ostrzeżenie Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć kabel zasilający. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Podczas czyszczenia urządzenia nie wolno rozpryskiwać wody na jego elementy. Należy uważać, aby woda nie dostała się do środka. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub problemy z urządzeniem. Uwaga Nie należy rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie Może to spowodować odbarwienia lub pęknięcia obudowy lub odczepienie się panelu. Należy użyć miękkiej ścierki zwilżonej środkiem przeznaczonym specjalnie do czyszczenia monitorów i za ich pomocą wytrzeć urządzenie. Jeśli nie jest dostępny żaden środek przeznaczony do czyszczenia monitorów, przed rozpoczęciem czyszczenia należy rozcieńczyć substancję czyszczącą w stosunku 1:10. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć przewód zasilający i wyczyścić go miękką, suchą ściereczką. Do czyszczenia nie należy stosować substancji chemicznych, takich jak wosk, benzen, alkohol, rozcieńczalnik, środek przeciwko komarom, perfumy, smar czy środek czyszczący. Może to spowodować deformację obudowy lub usunięcie napisów. Ponieważ obudowa urządzenia może być łatwo porysowana, należy używać odpowiednio miękkej ścierki. Zamocz ścierkę w niewielkiej ilości wody. Jeśli ścierka jest zabrudzona przez inne substancje, może to spowodować zadrapania obudowy. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy usunąć ze ścierki inne substancje. 1-3 Ważne informacje o bezpieczeństwie

9 Obsługa Ostrzeżenie Ponieważ wewnątrz urządzenia jest używany prąd o wysokim napięciu, nigdy nie wolno samodzielnie rozbierać, naprawiać lub modyfikować urządzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z centrum serwisowym. Jeśli urządzenie emituje dziwne dźwięki albo wydobywa się z niego zapach spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć urządzenie i skontaktować się z centrum serwisowym. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub jego obudowa jest uszkodzona, należy je wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Skontaktuj się wówczas z centrum serwisowym. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. W przypadku burzy należy odłączyć urządzenie od zasilania. Bezwzględnie nie wolno dotykać kabla antenowego: grozi to niebezpieczeństwem. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Nie wolno przesuwać urządzenia przez ciągnięcie za przewód zasilający lub kabel antenowy. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie przewodu i pożar, porażenie prądem lub problemy z urządzeniem. Nie wolno podnosić urządzenia, trzymając je tylko za przewód zasilający lub kabel antenowy. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie przewodu i pożar, porażenie prądem lub problemy z urządzeniem. Aby przenieść urządzenie, należy wyłączyć zasilanie oraz odłączyć wtyczkę zasilania, kabel antenowy i inne przewody podłączone do urządzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może uszkodzić przewód i spowodować porażenie prądem lub pożar. Nie pozwalaj dzieciom na wieszać się na urządzeniu lub wspinać się na nie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować upadek urządzenia i być przyczyną obrażeń ciała lub śmierci. Nie wolno kłaść na urządzeniu takich przedmiotów, jak zabawki czy ciasteczka. Jeśli dziecko zawiesi się na urządzeniu, aby sięgnąć po ten obiekt, może on upaść i spowodować obrażenia ciała lub nawet śmierć. Nie należy uderzać urządzenia lub upuszczać na nie innych przedmiotów. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu nie wolno dotykać urządzenia ani nie odłączać wtyczki przewodu zasilającego, lecz należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. Pojawienie się iskry grozi wybuchem lub pożarem. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani kabla antenowego podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych. W pobliżu urządzenia nie wolno używać lub umieszczać łatwopalnych aerozoli i przedmiotów. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi wybuchem lub pożarem. Ważne informacje o bezpieczeństwie 1-3

10 Należy zwrócić uwagę na to, aby nie zablokować otworów wentylacyjnych obrusem lub zasłoną. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem spowodowanym przegrzaniem urządzenia. Nie wolno umieszczać na urządzeniu przedmiotów metalowych pojemników z płynem, takich jak dzbanki, wazony, napoje, kosmetyki lub lekarstwa. Nie wolno wkładać do urządzenia (przez otwory wentylacyjne, porty itd.) metalowych przedmiotów, takich jak pałeczki, monety i szpilki do włosów oraz przedmiotów łatwopalnych. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub obcy przedmiot, należy wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z punktem serwisowym. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub problemy z urządzeniem. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub obcy przedmiot, należy wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z punktem serwisowym. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub problemy z urządzeniem. Uwaga Długie wyświetlanie nieruchomego obrazu może utrwalić go na ekranie lub spowodować powstanie plamy. Przy dłuższym nieużywaniu urządzenia należy włączyć tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu w trybie ruchomego obrazu. Należy ustawić prawidłową rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. Może to spowodować zmęczenie wzroku. Ciągłe patrzenie na urządzenie ze zbyt bliskiej odległości może uszkodzić wzrok. Jeśli urządzenie nie będzie długo używane, np. podczas wyjazdów, należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda. W przeciwnym razie może dojść do nagromadzenia się kurzu i porażenia prądem albo pożaru spowodowanego przegrzaniem się urządzenia lub spięciem. Nie wolno stawiać urządzenia górą na dole lub przenosić go, trzymając jedynie za podstawę. Urządzenie może wówczas upaść i uszkodzić się lub spowodować obrażenia ciała. W pobliżu urządzenia nie wolno używać nawilżacza lub piekarnika. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Przy dłuższym patrzeniu na ekran urządzenia, należy co jakiś czas pozwolić odpocząć oczom (przerwa na 5 minut co godzinę). Ponieważ po dłuższym używaniu urządzenia, ekran staje się gorący, nie wolno dotykać urządzenia. Pozwoli to zredukować zmęczenie wzroku. 1-3 Ważne informacje o bezpieczeństwie

11 Akcesoria o niewielkich rozmiarach należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów. Może to spowodować problemy z urządzeniem lub obrażenia ciała. Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii. Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Grozi to pęknięciem baterii lub wyciekiem elektrolitu, co może prowadzić do pożaru, uszkodzenia ciała lub skażenia (uszkodzenia) urządzenia. Podczas dostosowywania kąta nachylenia i wysokości podstawy urządzenia należy zachować ostrożność. Przytrzaśnięcie ręki lub palca może spowodować obrażenia. Zbytnie przechylenie urządzenia może spowodować jego upadek i obrażenia ciała. Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności. Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -). Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu. Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej utylizacji. Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji. Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu. Zachowywanie prawidłowej postawy podczas używania urządzenia Podczas używania urządzenia należy zachować prawidłową postawę. Plecy należy trzymać prosto. Odległość między oczami i ekranem powinna wynosić cm. Ekran należy mieć przed sobą i nieco poniżej poziomu oczu. Podczas używania urządzenia należy zachować prawidłową postawę. Ekranu należy ustawić pod takim kątem, aby nie odbijało się na nim światło. Łokieć powinien być zgięty pod kątem prostym. Ramię powinno być na tej sam wysokości, co tył dłoni. Łokieć powinien być zgięty pod kątem prostym. Stopy należy umieścić w płasko na podłodze, a kolana powinny się znajdować pod kątem 90 stopni lub większym. Rękę należy ustawić tak, aby była umieszczona poniżej poziomu serca. Ważne informacje o bezpieczeństwie 1-3

12 2 Instalacja urządzenia 2-1 Zawartość opakowania Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy są dostępne wszystkie poniższe elementy. Opakowanie należy zachować na przyszłość, gdyby konieczne było przeniesienie urządzenia. SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji Gwarancja Instrukcja obsługi Kabel D-Sub (Dostępne w niektórych krajach) Kabel zasilający Baterie (AAA x 2) Uchwyt przytrzymujący kable Podpórka Pilot Kabel stereo Ściereczka do czyszczenia SPRZEDAWANE ODDZIELNIE Kabel DVI Szmatka czyszcząca, dołączona do czarnego modelu o wysokim połysku. 2-1 Instalacja urządzenia

13 2-2 Instalacja podstawy Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni. Połóż miękką szmatkę na stole, co pozwoli na zabezpieczenie urządzenia, i połóż na niej urządzenie, ekranem do dołu. Zamontuj złącze podpórki do podpórki, zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku.??????????????? Dokręć do oporu wkręt znajdujący się na dole podpórki. - Uwaga Nie wolno podnosić urządzenia za samą podpórkę. Instalacja urządzenia 2-2

14 2-3 Odłączanie podpórki Przed demontażem pokrywki, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni. Połóż miękką szmatkę na stole, co pozwoli na zabezpieczenie urządzenia, i połóż na niej urządzenie, ekranem do dołu. Odłącz podpórkę, odkręcając mocujący go wkręt. Odłącz złącze podpórki od podpórki, pociągając je w kierunku wskazywanym przez strzałkę, tak jak to pokazano na rysunku. - Uwaga Nie wolno podnosić urządzenia za samą podpórkę. 2-3 Instalacja urządzenia

15 2-4 Mocowanie zestawu naściennego / podstawy na biurko Mocowanie zestawu naściennego / podstawy na biurko (do nabycia osobno) Do urządzenia jest dołączona podpórka mocująca 75 x 75 mm, która odpowiada specyfikacji standardu VESA. A. Zestaw naścienny / podstawa na biurko B. Zestaw naścienny / podstawa na biurko (do nabycia osobno) 1. Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę zasilającą z gniazda. 2. Połóż na płaskiej powierzchni miękką tkaninę lub poduszkę, aby ochronić ekran, i umieść urządzenie na tkaninie ekranem do dołu. 3. Odkręć wkręt w podpórce i odłącz podpórkę. 4. Wyrównaj rowki w tym elemencie, który ma być połączony z podpórką, z rowkami w podpórce (biurkowej, mocowanej na ścianie lub innej) i przymocuj ją, przykręcając wkręt. Jeśli wkręt jest dłuższa niż określony w specyfikacji, wnętrze urządzenia może ulec uszkodzeniu. W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość wkrętów może się różnić. w zależności od ich parametrów. Nie wolno używać wkrętów, które są niezgodne ze standardowymi wymaganiami VESA. Nie wolno używać zbytniej siły. Urządzenie może upaść i ulec awarii lub spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia lub obrażenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem podpórki niezgodnej ze specyfikacją lub montażem wykonanym przez osobę inną niż autoryzowany inżynier montażu. Podczas montażu urządzenia za pomocą mocowania na ścianę należy używać mocowania, które zapewnia przynajmniej 10 cm odległości między urządzeniem i ścianą. Mocowania na ścianę należy używać zgodnie ze specyfikacją międzynarodową. Instalacja urządzenia 2-4

16 2-5 Podłączanie do komputera 1. Łączenie urządzenia z komputerem zależnie od wyjścia obrazu obsługiwanego przez komputer. W zależności od modelu mogą występować różnice w elemencie łączącym. Gdy karta graficzna oferuje wyjście D-Sub <Analogowe> Podłącz port [PC IN] urządzenia do portu [D-Sub] komputera za pomocą kabla D-Sub. Gdy karta graficzna oferuje wyjście DVI <cyfrowy> 2-5 Instalacja urządzenia

17 Podłącz port [DVI-D IN] urządzenia do portu DVI komputera za pomocą kabla DVI. 2. Połącz gniazdo [ HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] z tyłu monitora z kartą dźwiękową komputera PC. 3. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego z portem [ POWER ] w urządzeniu, a drugi do gniazda z prądem o napięciu 220 V lub 110 V. (Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie). Instalacja urządzenia 2-5

18 Korzystając z głośników monitora, możesz cieszyć się wyraźnym dźwiękiem o wysokiej jakości z karty dźwiękowej w komputerze. (Nie jest konieczne instalowanie dodatkowych głośników dla komputera.) Jeśli do jednego komputera zostaną podłączone jednocześnie kable D-sub i DVI, może pojawić się pusty ekran, zależnie od typu używanej karty graficznej. Jeśli problemy w postaci wygaszenia ekranu występują w przypadku prawidłowego podłączenia monitora przy użyciu złącza DVI, należy sprawdzić, czy stan monitora został ustawiony na analogowy. Naciśnij przycisk [ ], aby sprawdzić dwukrotnie źródło sygnału wejściowego. 2-5 Instalacja urządzenia

19 2-6 Użytkowanie w charakterze telewizora Jeśli monitor jest podłączony do anteny lub dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, możliwe jest oglądanie programów telewizyjnych bez potrzeby instalowania na komputerze osobnego sprzętu lub oprogramowania odbierającego telewizję. 1. Podłącz kabel sygnałowy telewizji kablowej/satelitarnej lub kabel anteny telewizyjnej do gniazda [ANT IN] z tyłu monitora. Podczas używania wewnętrznego złącza antenowego/kablowego/satelitarnego: Należy sprawdzić złącze antenowe w ścianie, a następnie podłączyć kabel telewizji antenowej/kablowej/satelitarnej. Podczas używania anteny zewnętrznej: W przypadku korzystania z anteny zewnętrznej zaleca się zlecenie instalacji wykwalifikowanemu technikowi. 2. Po zakończeniu podłączania należy podpiąć zasilanie do telewizora. 3. Jeśli produkt został włączony po raz pierwszy od zakupu, rozpoczną się czynności wstępnej konfiguracji <Plug & Play>. Nie należy zginać kabla koncentrycznego podczas podłączania go do złącza antenowego [ANT IN]. Instalacja urządzenia 2-6

20 2-7 Podłączanie kabla HDMI Podłącz kabel HDMI do portu HDMI OUT urządzenia audio/wideo (odtwarzacz Blu-Ray/DVD lub dekoder telewizji kablowej/ satelitarnej) i złącza [HDMI IN] monitora. Naciśnij przycisk [SOURCE] z przodu monitora lub na pilocie zdalnego sterowania i wybierz tryb <HDMI>. Jeżeli wykorzystuje się kabel HDMI, nie trzeba podłączać osobnego przewodu audio. 2-7 Instalacja urządzenia

21 2-8 Połączenie za pomocą kabla DVI to HDMI 1. Połącz gniazdo DVI urządzenia zewnętrznego z gniazdem [HDMI IN] monitora za pomocą kabla DVI na HDMI. 2. Podłącz czerwoną i białą wyczkę kabla stereo RCA (dla komputera PC) do gniazd wyjściowych audio tego samego koloru na urządzeniu cyfrowym, a drugą końcówkę typu jack podłącz do gniazda [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] monitora. Naciśnij przycisk [SOURCE] z przodu monitora lub na pilocie zdalnego sterowania i wybierz tryb <HDMI>. Instalacja urządzenia 2-8

22 2-9 Podłączanie kabla Component 1. Połącz złącze VIDEO OUT w urządzeniu audio-wideo (odtwarzacz DVD/magnetowid lub dekoder telewizji kablowej/ satelitarnej) z portami [COMPONENT IN[P R, P B, Y]] przy użyciu kabla komponentowego sygnału wideo (P R, P B,Y). 2. Połącz port audio urządzenia audio-wideo (odtwarzacz DVD/magnetowid lub dekoder telewizji kablowej/satelitarnej) z portem [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] monitora. Naciśnij przycisk [SOURCE] z przodu monitora lub na pilocie zdalnego sterowania i wybierz tryb <Moduł>. Informacje na temat obrazu Component można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. 2-9 Instalacja urządzenia

23 2-10 Podłączanie kabla Scart 1. Podłącz odtwarzacz DVD do gniazda EXT(RGB) monitora za pomocą wtyczki typu SCART. 2. Kiedy urządzenie SCART jest podłączone do monitora, źródło zmienia się automatycznie na EXT. Połącz z wejściem odtwarzacza DVD, jeśli urządzenie ma złącze [EXT [RGB]]. Filmy DVD można oglądać po prostu poprzez połączenie odtwarzacza DVD z monitorem pod warunkiem, że włączone jest zasilanie. Instalacja urządzenia 2-10

24 2-11 Podłączanie złącza COMMON INTERFACE 1. Włóż do końca kartę CI CARD do modułu CAM w kierunku wskazanym przez strzałkę. 2. Włóż moduł CAM z zainstalowaną kartą CI CARD do gniazda interfejsu Common Interface. (Wsuń do końca moduł CAM w kierunku wskazanym przez strzałkę, tak aby był ułożony równolegle do gniazda). 3. Sprawdź, czy na kodowanym kanale jest wyświetlany poprawny obraz. W przypadku niektórych kanałów, jeśli nie zostanie włożona karta CI, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Sygnał kodowany. Przez około 2 3 minuty wyświetlany będzie komunikat o parowaniu urządzeń, zawierający numer telefonu, identyfikator karty CI, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy skontaktować się z dostawcą usługi. Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany jest komunikat Aktualizacja zakończona, wskazujący zaktualizowanie listy kanałów. Kartę CI należy zakupić u lokalnego operatora sieci kablowej. Kartę CI należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie. Włóż kartę CI-Card zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem. Moduły CAM nie są dostępne w niektórych krajach, informacji na ten temat udziela autoryzowany sprzedawca Instalacja urządzenia

LCD Monitor Instrukcja obsługi

LCD Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster B1630N/B1730NW/B1930N/BX1930N/B1930NW/B2030/B2030N/ BX2030N/B2230/B2230N/B2230W/B2330/B2430L LCD Monitor Instrukcja obsługi Kolor i wygląd może się różnić w zależności od urządzenia. Jego specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

LCD MONITOR. quick start guide T200HD/T220HD/T240HD/T260HD

LCD MONITOR. quick start guide T200HD/T220HD/T240HD/T260HD LCD MONITOR quick start guide T200HD/T220HD/T240HD/T260HD ii Wprowadzenie Zawartość opakowania Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora. W przypadku braku którejkolwiek części należy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2270HD / P2370HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2270HD / P2370HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2270HD / P2370HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia Model: 60817 Nr produktu 943023 Strona 1 z 9 UWAGA! Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA...2 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA...3 INSTALACJA...3 WSKAŹNIKI PANELU PRZEDNIEGO...4 REGULATORY I ZŁĄCZA PANELU TYLNEGO...4 INSTRUKCJA OBSŁUGI...5

Bardziej szczegółowo

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy Nr produktu 640475 Strona 1 z 8 PRZEZNACZENIE PRODUKTU Zestaw składa się ze sterowanego radiowo zestawu

Bardziej szczegółowo

LCD MONITOR. quick start guide 2233BW 2233GW

LCD MONITOR. quick start guide 2233BW 2233GW LCD MONITOR quick start guide 2233BW 2233GW ii Wprowadzenie Zawartość opakowania Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora. W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI.

DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI. DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.denver-electronics.com 1. Zasady bezpieczeństwa obsługi Urządzenie musi być podłączone do podanego napięcia. Przekroczenie dopuszczalnego zakresu napięcia grozi uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) WSTĘP MAG 200 jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672008 Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Urządzenie jest połączeniem stopera i minutnika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instalacja Ustawienia/regulacja Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają

Bardziej szczegółowo

Color Display Clone Podręcznik użytkownika

Color Display Clone Podręcznik użytkownika Color Display Clone Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2016 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

LIGHT4ME IRON PAR RGBW

LIGHT4ME IRON PAR RGBW LIGHT4ME IRON PAR RGBW Instrukcja Obsługi Dziękujemy za wybór naszego reflektora LED PAR, dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się z tą instrukcją przed użyciem urządzenia. Uwaga: Ta instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BN G-02

Instrukcja obsługi BN G-02 Instrukcja obsługi S19D300HY S19D340HY S19D300NY S20D300BY S20D300H S20D340H S20D300HY S20D340HY S22D300BY S22D300HY S22D340HY S22D300NY S24D300B S24D300BL S24D300H S24D340H S24D300HL S24D340HL Kolor i

Bardziej szczegółowo

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi inea.pl 61 226 66 66 SPIS TREŚCI 1. Zasady bezpieczeństwa................................ 1 2. Zalecenia eksploatacyjne............................... 1 3. Dekoder........................................

Bardziej szczegółowo

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin VIDEO-DOMOFON T-908, T-808 URZ0160, URZ0161, URZ0162, URZ0163 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za wybranie naszego systemu. Jest to system do montaŝu na ścianie, składa się z zewnętrznej kamery, wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

LCD MONITOR. quick start guide

LCD MONITOR. quick start guide LCD MONITOR quick start guide ii Wprowadzenie Zawartość opakowania Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora. W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Bardziej szczegółowo

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia.

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. COBY Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2 Instrukcja obsługi Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. Opakowanie może zawierad plastikowe opakowania lub inne elementy niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

SyncMaster S19A200BW Monitor Instrukcja obsługi

SyncMaster S19A200BW Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster S19A200BW Monitor Instrukcja obsługi Kolor i wygląd może się różnić w zależności od urządzenia. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie, mającej na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z wbudowaną kamerą HD, za pomocą którego dyskretnie nakręcisz filmy w domu, biurze, czy innych budynkach. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo