Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje."

Transkrypt

1 KAMERA WIDEO GZ-MS110BE Skrócona instrukcja obsługi Skrócony przewodnik Nagrywanie Odtwarzanie Szanowni Klienci Dziękujemy za nabycie produktu JVC Aby bezpiecznie korzystać z tego produktu, prosimy aby przed przystąpieniem do jego użytkowania, zapoznać się z str 2 i str 20 Do produktu dołączono Skrócona instrukcja obsługi (ta instrukcja) oraz Szczegółowa instrukcja obsługi (Web) Kopiowanie Szczegółowa instrukcja obsługi Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje Z komputera wejdź do następującej witryny internetowej Więcej informacji

2 Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE: ABY WYKLUCZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA, NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY ANI WILGOCI OSTRZEŻENIA: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno otwierać obudowy Wewnątrz nie ma żadnych części, które wymagają obsługi ze strony użytkownika Naprawę należy zlecać wykwalifikowanym fachowcom Jeżeli zasilacz prądu zmiennego nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, zaleca się odłączenie kabla zasilającego od gniazda sieciowego UWAGI: Tabliczka znamionowa oraz informacja o środkach ostrożności znajdują się na spodzie i/lub z tyłu urządzenia Tabliczka z numerem seryjnym znajduje się na uchwycie akumulatora Dane znamionowe i informacje o środkach ostrożności, dotyczące zasilacza sieciowego, znajdują się na jego wierzchniej i spodniej części Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio na słońce Może bowiem dojść do uszkodzenia wzroku, jak również do nieprawidłowego działania wewnętrznych układów elektrycznych Istnieje również ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym OSTRZEŻENIE! Poniższe uwagi dotyczą zagrożeń związanych z uszkodzeniem kamery i urazami fizycznymi w przypadku użytkownika Noszenie kamery, trzymając ją za monitor LCD, może doprowadzić do jej upuszczenia lub nieprawidłowego działania Statywu nie należy używać w przypadku nierównych i niestabilnych powierzchni Może się on wywrócić i spowodować poważne uszkodzenie kamery OSTRZEŻENIE! Nie zaleca się pozostawiania kamery na wierzchu odbiornika telewizyjnego z podłączonymi kablami (Audio/Video itd), bowiem zaplątanie się w kable może spowodować zsunięcie się kamery i jej uszkodzenie OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia, należy najpierw włożyć do oporu mniejszy wtyk kabla zasilającego do zasilacza sieciowego, a następnie większą wtyczkę kabla zasilającego do gniazda sieciowego Ostrzeżenia dotyczące Wymienialnej baterii litowej Bateria, wykorzystana w tym urządzeniu, może powodować niebezpieczeństwo pożaru lub oparzenia chemicznego w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nią Nie ładować, nie demontować, nie podgrzewać jej powyżej 100 C, nie wkładać jej do ognia itd Nieprawidłowa wymiana stwarza niebezpieczeństwo eksplozji Zużytą baterię należy natychmiast wyrzucić Trzymać z dala od zasięgu dzieci Nie demontować oraz nie wrzucać jej do ognia W przypadku instalacji urządzenia w szafce lub na półce należy upewnić się, że wolna przestrzeń z każdej strony jest wystarczająca, aby zapewnić odpowiednią wentylację (przynajmniej 10 cm po obu stronach, u góry i z tyłu) Nie należy blokować otworów wentylacyjnych (Jeśli otwory wentylacyjne zostaną zablokowane gazetą lub ścierką itd, ciepło może nie być odprowadzane) Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, typu płonące świece Przy utylizacji zużytych baterii należy wziąć pod uwagę kwestie ochrony środowiska i ściśle przestrzegać miejscowych przepisów i praw określających zasady utylizacji zużytych baterii Nie należy dopuścić do pochlapania lub zamoczenia urządzenia Nie wolno używać sprzętu w łazience oraz w miejscach, gdzie występuje woda Na wierzchu urządzenia nie należy również stawiać pojemników z wodą lub innymi płynami (typu kosmetyki lub leki, wazony, doniczki, filiżanki itd) (Przedostanie się wody lub innej substancji płynnej do wnętrza urządzenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym) OSTRZEŻENIE: Akumulator, kamerę z zainstalowanymi bateriami i pilota z zainstalowaną baterią należy chronić przed zbyt wysoką temperaturą, np bezpośrednim operowaniem promieni słonecznych, ogniem itp OSTRZEŻENIE: Wtyczka przewodu zasilania powinna być sprawna i gotowa do użytku W przypadku nieprawidłowego działania tego urządzenia natychmiast wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka ściennego 2 obsługi

3 Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii Bateria Produkty Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi Należy je natomiast odnosić do specjalnie do tego przeznaczonych punktów odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jak również baterii, w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i recyklingu zgodnie z krajowym ustawodawstwem oraz w zgodzie z Dyrektywami 2002/96/EC i 2006/66/EC Dbając o prawidłowe pozbywanie się takich produktów, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych Pamiętać należy również, że kamera jest przeznaczona tylko do użytku prywatnego Wykorzystywanie komercyjne bez odpowiedniej zgody jest zakazane (Nawet jeżeli wydarzenie takie jak pokaz, występ, czy wystawa, zostanie nagrane do użytku osobistego, zaleca się usilnie, aby wcześniej uzyskać zezwolenie) Znaki handlowe Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories Nazwa Dolby i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym albo znakiem towarowym firmy Microsoft corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach Macintosh jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc imovie są znakami towarowymi Apple Inc, zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach YouTube i logoyoutube są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi YouTube LLC Pozostałe nazwy produktów i firm wymieniane w instrukcji są znakami towarowymi i/ lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu takich produktów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie, w którym zakupiono produkt Zgodnie z krajowym ustawodawstwem, w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych odpadów mogą być nakładane kary [Użytkownicy biznesowi] Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony jvceu, aby uzyskać informacje o możliwości jego odbioru [Kraje poza Unią Europejską] Takie symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej W razie konieczności pozbycia się takich przedmiotów prosimy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami, obowiązującymi w państwa kraju obsługi 3

4 Indeks Środki bezpieczeństwa 2 Indeks 4 Sprawdzanie wyposażenia 4 Nazwy części i ich funkcje 5 Skrócony przewodnik 6 Ładowanie baterii 6 Regulacja uchwytu 7 Korzystanie z menu 8 Wkładanie karty SD 8 Formatowanie karty SD 9 Wyjmij kartę SD 9 Ustawianie zegara 10 Nagrywanie 12 Nagrywanie materiału video 12 Poznawanie operacji zaawansowanych Odtwarzanie 13 Odtwarzanie/Usuwanie plików z tego urządzenia 13 Odtwarzanie w telewizorze 14 Kopiowanie 15 Kopiowanie plików na nagrywarkę DVD lub magnetowid 15 Więcej informacji 16 Czas pozostały do nagrywania 16 Rozwiązywanie problemów 18 Przestrogi 20 Dane techniczne 22 Więcej o operacjach zaawansowanych można się dowiedzieć korzystając ze znajdującego się w komputerze Szczegółowa instrukcja obsługi Z komputera wejdź pod następujący adres Sprawdzanie wyposażenia Zasilacz sieciowy AP-V30E *1 Bateria BN-VG107E Kabel USB (typu A - typu Mini-B) Kabel Płyta CD-ROM *2 Skrócona instrukcja obsługi (ta instrukcja) Karty SD są sprzedawane osobno Więcej informacji na temat rodzajów kart, jakie można stosować w tym urządzeniu znajduje się w str 9 *1 W przypadku używania zasilacza AC za granicą należy stosować dostępne w handlu wtyczki przejściowe, odpowiednie dla danego kraju lub regionu *2 Aby wyświetlić Szczegółowa instrukcja obsługi Podłącz do Internetu i kliknij Read Detailed User Guide 4 obsługi

5 Nazwy części i ich funkcje b c d e f a g h i j k l A Obiektyw/Osłona obiektywu B Mikrofon monofoniczny C Monitor LCD Otwieranie i zamykanie włącza/wyłącza zasilanie D Głośnik E ACCESS Wskaźnik (dostępu) Zapala się/pulsuje podczas nagrywania lub odtwarzania F POWER/CHARGE Wskaźnik (zasilania/ ładowania) (str 6) G Przycisk (Odtwórz) Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania H / (trybu nagrywania)/przycisk+ Nagrywanie Każde dotknięcie tego przełącznika powoduje przełączanie pomiędzy trybem automatycznym i ręcznym Odtwarzanie Każde naciśnięcie podczas ustawiania głośności zwiększa głośność I Przycisk INFO/- Nagrywanie Podczas ciągłego nagrywania wyświetla pozostały czas i stan naładowania akumulatora Miniatura Wyświetla informacje o pliku Odtwarzanie Każde naciśnięcie podczas ustawiania głośności zmniejsza głośność J Przycisk MENU (menu) (str 8) K Wyjście (str 14, str 15) L ZOOM/SELECT Dźwignia Nagrywanie Do używania dźwigni zoomu Ustawia odległość kręcenia (str 12) Odtwarzanie Dla wyboru wyświetlania miniatur lub pozycji menu (str 13) M Przycisk OK Potwierdza wybraną pozycję (str 8) Odtwarzanie Po wstrzymać, naciśnij OK Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie (str 13) N Gniazdo USB O Wyjście DC (str 6) P Przycisk START/STOP (nagrywanie materiału filmowego)/ / (odtwarzania) Nagrywanie Rozpoczyna/Przerywa nagrywanie Odtwarzanie Rozpoczyna/Wstrzymuje nagrywanie Q Przełącznik osłony obiektywu (str 12) R Dźwignia zwalniania paska uchwytu S Pasek uchwytu (str 7) T Otwór mocowania na statywie U Gniazdo karty SD (str 8) V Dźwignia otwierania komory akumulatora (str 6) obsługi 5

6 Skrócony przewodnik Ładowanie baterii 1 Włóż baterię * W chwili zakupu bateria nie jest naładowana 2 Podłącz wyjście DC Przykrywka Zrównaj górę akumulatora ze znacznikiem na urządzeniu i wsuwaj, aż usłyszysz kliknięcie Wskaźnik ładowania Zasilacz sieciowy Do gniazda sieciowego (110 V do 240 V) (Dół) Odłączanie baterii 3 Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego Wskaźnik ładowania Trwa ładowanie: Pulsuje Ładowanie zakończone: Gaśnie OSTROŻNIE Należy używać baterii JVC W przypadku używania akumulatorów innych niż JVC, nie można zagwarantować bezpieczeństwa i parametrów Czas ładowania: Około 1 godzina 50 minut (dla baterii dostarczanych w zestawie) * Podany czas ładowania dotyczy urządzenia używanego w temperaturze 25 C W przypadku ładowania baterii w temperaturach pokojowych przekraczających zakres 10 C - 35 C, ładowanie może trwać dłużej lub może w ogóle się nie rozpocząć W pewnych warunkach użytkowania, jak na przykład w niskiej temperaturze, pozostały czas nagrywania i czas odtwarzania może również ulec skróceniu 6 obsługi

7 Pociągnij Regulacja uchwytu do tyłu pasek Wyreguluj długość Przymocuj pasek Używanie paska na rękę Zdejmij pasek i owiń wokół nadgarstka Naciskając A, pociągnij B i zdejmij pasek Naciśnij i przytrzymaj Podczas mocowania paska na rękę, wsuń C, aż wskoczy na swoje miejsce Więcej informacji Skrócony przewodnik Nagrywanie Odtwarzanie Kopiowanie obsługi 7

8 Korzystanie z menu W menu można konfigurować różne ustawienia 3 Wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij OK 1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu Zależnie od trybu, z którego korzysta użytkownik, menu mogą się różnić 2 Wybierz potrzebne menu używając dźwigni ZOOM(SELECT) i naciśnij OK WIDEO JAKOŚĆ WIDEO ZOOM STAB OBR WZMOCNIENIE NAGRYW TYMCZASOWE Wkładanie karty SD Przed nagrywaniem włóż kartę SD (dostępna w handlu) WIDEO JAKOŚĆ WYŁ WIDEO ZOOM AGC ZOOM WZMOCNIENIE AUTO NAGRYW TYMCZASOWE Kończenie pracy z danym ekranem Naciśnij MENU Powrót do poprzedniego ekranu Naciśnij MENU Więcej informacji na temat ustawień można znaleźć w Szczegółowa instrukcja obsługi 1Zamknij monitor LCD 2 Otwórz osłonę (Dół) 3 Włóż kartę SD Etykieta * Przed włożeniem lub wyjęciem karty wyłącz zasilanie urządzenia 8 obsługi

9 Formatowanie karty SD Używanie kart SD, które były stosowane w innych urządzeniach Sformatuj (zainicjuj) kartę używając w menu opcji FORMATOW KARTY SD Podczas formatowania z karty zostaną usunięte wszystkie dane Przed formatowaniem skopiuj wszystkie pliki do komputera Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu Wybierz FORMATOW KARTY SD dźwignią ZOOM(SELECT) i naciśnij OK WIDEO WYŚWIETL USTAWIEŃ REG ZEGARA USTAWIENIA PODSTAW USTAWIENIA POŁĄCZ FORMATOW KARTY SD Wybierz PLIK i naciśnij OK FORMATOW KARTY SD PLIK PLIK + NR ZARZĄDZ Skrócony przewodnik Nagrywanie Wyjmij kartę SD Jeden raz pchnij kartę do środka, następnie wyciągnij ją Wybierz TAK i naciśnij OK Po zakończeniu formatowania, naciśnij OK Odtwarzanie (Dół) *Przed włożeniem lub wyjęciem karty wyłącz zasilanie urządzenia Kopiowanie UWAGA Działania są potwierdzane na kartach SD następujących producentów Producent Film Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP Karta SDHC zgodna z klasą 4 lub wyższą (od 4 GB do 32 GB) Używanie innych kart niż podano powyżej może uniemożliwić nagrywanie lub utratę danych Więcej informacji obsługi 9

10 Ustawianie zegara 3 Ustaw datę i godzinę Kursor USTAWZEGAR DATA GODZINA Ustaw datę i godzinę Każde naciśnięcie zwiększa liczbę Każde naciśnięcie zmniejsza liczbę 1 Otwórz monitor LCD Włączy się urządzenie Po zamknięciu monitora LCD, urządzenie się wyłącza 2 Wybierz TAK i naciśnij OK gdy jest wyświetlana USTAW DATĘ/ GODZ! Użyj przycisku +/-, aby ustawić rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę + Każde naciśnięcie zwiększa liczbę - Każde naciśnięcie zmniejsza liczbę Ustaw dźwignię ZOOM(SELECT) ( / ), aby przesunąć kursor 4 5 Po ustawieniu daty i godziny, naciśnij OK Przyciskiem +/- wybierz region, w którym mieszkasz i naciśnij OK Zostanie wyświetlona nazwa miejscowości i różnica czasu USTAWIENIA ZEGARA/OBSZARU USTAW DATĘ/GODZ! TAK NIE GMT :00 Aby dokonać wyboru użyj dźwigni ZOOM(SELECT) i naciśnij OK, aby ustawić 10 obsługi

11 Resetowanie zegara Ustaw zegar używając w menu opcji REG ZEGARA Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu Zmiana języka informacji wyświetlanych na ekranie Język informacji wyświetlanych na ekranie można zmienić Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu Skrócony przewodnik Wybierz REG ZEGARA dźwignią ZOOM(SELECT) i naciśnij OK WIDEO WYŚWIETL USTAWIEŃ Wybierz WYŚWIETL USTAWIEŃ dźwignią ZOOM(SELECT) i naciśnij MENU Nagrywanie REG ZEGARA USTAWIENIA PODSTAW USTAWIENIA POŁĄCZ FORMATOW KARTY SD Wybierz USTAWZEGAR i naciśnij OK REG ZEGARA USTAWZEGAR WIDEO BEZ WIATRU WYŚWIETL USTAWIEŃ REG ZEGARA USTAWIENIA PODSTAW USTAWIENIA POŁĄCZ Wybierz LANGUAGE i naciśnij OK USTAWREGION USTAW CZAS LETNI WYŚWIETL USTAWIEŃ LANGUAGE Kolejne ustawienia przebiegają w ten sam sposób, jak w punktach 3-5, podanych na poprzedniej stronie FORMAT WYŚW DATY JASNOŚĆ MONITORA PODŚWIETL MONITORA Wybierz odpowiedni język i naciśnij OK Więcej informacji Odtwarzanie Kopiowanie obsługi 11

12 Nagrywanie Nagrywanie materiału video Korzystanie z trybu automatycznego pozwala na nagrywanie bez martwienia się o szczegóły ustawień Przed przystąpieniem do nagrywania ważnego ujęcia wskazane jest wykonanie próbnego nagrania 1Otwórz osłonę obiektywu 2 Sprawdź, czy tryb nagrywania jest ustawiony na automatyczny - Jeśli ustawiony jest tryb ręczny -, przełącz na automatyczny dotykając przełącznika Każde dotknięcie tego przełącznika powoduje przełączanie pomiędzy trybem ręcznym i automatycznym Praca z zoomem 3Rozpocznij nagrywanie Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie (Szeroki kąt) SELECT (Teleobiektyw) Naciśnij Wskazanie podczas nagrywania materiału video Jakość filmu Pozostały czas nagrywania : Tryb gotowości do nagrywania Licznik ujęć : Trwa nagrywanie Nośnik nagrywania (Karta SD) Wskaźnik akumulatora UWAGA Szacowany czas nagrywania z użyciem baterii dostarczanego w pakiecie wynosi około 50 minut (str 16) 12 obsługi

13 Odtwarzanie Odtwarzanie/Usuwanie plików z tego urządzenia Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać nagrane filmy 1Wybierz tryb odtwarzania Skrócony przewodnik Naciśnij 2 Wybierz film Ustaw dźwignię SELECT, aby przesunąć kursor ODTWARZANIE WIDEO Regulacja głośności podczas odtwarzania filmu Pogłaśnianie Nagrywanie 3 Odtwórz plik :00 Przyciszanie Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie Usuwanie zbędnych plików Wybrać "USUŃ" w menu usunąć Odtwarzanie Aby odtworzyć, naciśnij OK Po wstrzymać, naciśnij OK lub START/STOP Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie Naciśnięcie dźwigni zoomu w trybie wstrzymania spowoduje powrót do wyświetlania miniatur ODTWARZANIE WIDEO :00 Gdy pojawi się komunikat potwierdzenie wybierz TAK i dotknij OK Przydatne przyciski obsługi podczas odtwarzania Przycisk obsługi Podczas odtwarzania Podczas wstrzymania SELECT Wstrzymaj Wyszukiwanie do przodu/w tył Odtwarzanie Powraca do widoku miniatur Zwiększa głośność - Zmniejsza głośność Wyświetla informacje o pliku Kopiowanie Więcej informacji obsługi 13

14 Odtwarzanie w telewizorze 1 Podłączanie zasilacza (str 6) 2 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb odtwarzania 3 Podłączanie do TV * Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi telewizora Wyjście Kabel (w zestawie) Żółty Biały Czerwony Zasilacz sieciowy Do gniazda sieciowego (110 V do 240 V) Wejście wizyjne Wejście wizyjne Wejście audio (L) Wejście audio (P) Do gniazda DC TV 4 Wybierz przełącznik wejścia telewizora 5 Odtwórz plik (str 13) Odtwarzanie z wyświetlaniem daty/godziny W menu ustawień połączeń ustaw WYŚWIETLANIE NA TV na WŁ Można też w menu odtwarzania ustawić WYŚWIETL NA EKRANIE na WYŚWIETL WSZYSTKO lub WYŚWIETL TYLKO DATĘ Nienaturalny obraz w telewizorze Obrazy się nieprawidłowo wyświetlane na ekranie telewizora Obrazy na ekranie telewizora są wyświetlane pionowo Obrazy na ekranie telewizora są wyświetlane poziomo Odłącz kabel i podłącz go ponownie Ponownie uruchom to urządzenie wyłączając i włączając zasilanie W menu ustawień połączeń ustaw WYJŚCIE VIDEO na 4:3 Wyreguluj odpowiednio ekran telewizora UWAGA W przypadku pytań lub problemów z ustawieniem telewizora w prawidłowy tryb skontaktuj się z producentem telewizora 14 obsługi

15 Kopiowanie Kopiowanie plików na nagrywarkę DVD lub magnetowid Materiały filmowe w standardowej jakości można kopiować na nagrywarce DVD lub magnetowidzie Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi telewizora, nagrywarki DVD, magnetowidu itd 1 Podłącz magnetowid/nagrywarkę DVD Wyjście Kabel (w zestawie) Żółty Biały Czerwony Zasilacz sieciowy Do gniazda sieciowego (110 V do 240 V) Wejście wizyjne Wejście wizyjne Wejście audio (L) Wejście audio (P) Skrócony przewodnik Nagrywanie Magnetowid/nagrywarka DVD 2 Wybierz tryb odtwarzania Do gniazda DC Odtwarzanie Naciśnij 3 Przygotuj nagrywanie Przygotowywanie telewizora i magnetowidu/nagrywarki DVD Przełącz na kompatybilne wejście zewnętrzne Aby skopiować włóż czystą kompatybilna płytę DVD lub taśmę video Przygotowanie tego urządzenia W menu ustawień połączeń ustaw WYJŚCIE VIDEO połączonego telewizora na współczynnik kształtu ( 4:3 lub 16:9 ) Aby podczas kopiowania dołączyć datę, w menu ustawień połączeń ustaw ustaw WYŚWIETLANIE NA TV na WŁ Można też w menu odtwarzania ustawić WYŚWIETL NA EKRANIE na WYŚWIETL TYLKO DATĘ 4 Rozpocznij nagrywanie Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu (str 13) i naciśnij przycisk nagrywania nagrywarki Po zakończeniu odtwarzania, zatrzymaj nagrywanie Kopiowanie Więcej informacji obsługi 15

16 Więcej informacji Czas pozostały do nagrywania Można sprawdzić pozostały czas nagrywania naciskając przycisk INFO Przybliżony pozostały czas nagrywania materiału video Jakość Karta SDHC 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB JAKOŚĆ WYSOKA 56 m 1 g 50 m 3 g 45 m 7 g 30 m WYSOKA 1 g 20 m 2 g 50 m 5 g 40 m 11 g 20 m JAKOŚĆ NORMALNA 1 g 45 m 3 g 45 m 7 g 30 m 15 g JAKOŚĆ EKONOMICZNA 4 g 57 m 10 g 20 g 40 g Podany czas nagrywania jest wyłącznie orientacyjny Rzeczywisty czas nagrywania może ulec skróceniu w zależności od warunków zapisu Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora) Bateria Rzeczywisty czas nagrywania BN-VG107E 50 m 1 g 30 m BN-VG114E 1 g 40 m 3 g 5 m BN-VG121E 2 g 35 m 4 g 40 m Czas nagrywania ciągłego Powyższe wartości są aktualne, gdy PODŚWIETL MONITORA jest ustawione na STANDARD Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane (Zaleca się przygotowanie baterii o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania) W miarę zbliżania się końca żywotności baterii, czas nagrywania staje się krótszy, pomimo pełnego naładowania baterii (Wymień baterię na nową) 16 obsługi

17 Informacje pomocy technicznej Korzystanie z tego oprogramowania jest dozwolone na warunkach jego licencji JVC (w sprawie zapytań dotyczących tego urządzenia) Kontaktując się z lokalnym biurem lub przedstawicielem firmy JVC w danym kraju (patrz JVC Worldwide Service Network pod adresem w sprawie tego oprogramowania, należy przygotować następujące informacje Nazwa produktu, model, numerem seryjnym, problem, komunikat o błędzie Komputer (producent, model (stacjonarny/laptop), procesor, system operacyjny, pamięć (MB), dostępne miejsce na dysku twardym (GB)) Prosimy pamiętać, że odpowiedź na zadane pytania może wymagać nieco czasu, zależnie od tematu, jakiego dotyczą Firma JVC nie odpowiada na pytania dotyczące podstawowej obsługi komputera, parametrów czy wydajności systemu operacyjnego, innych aplikacji lub sterowników Pixela (w sprawie zapytań dostarczonego oprogramowania) Region Język Numer telefonu USA i Kanada angielski (bezpłatny) Europa (Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Hiszpania) Pozostałe kraje europejskie angielski/niemiecki/francuski/ hiszpański angielski/niemiecki/francuski/ hiszpański (bezpłatny) Azja (Filipiny) angielski Chiny chiński (bezpłatny) Strona główna: W naszej witrynie można znaleźć najnowsze informacje i dane do pobrania Skrócony przewodnik Więcej informacji Kopiowanie Nagrywanie Odtwarzanie obsługi 17

18 Rozwiązywanie problemów Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z częścią "Rozwiązywanie problemów" w Szczegółowa instrukcja obsługi Jeśli podane w niej rozwiązania nie rozwiążą problemu, należy zasięgnąć porady miejscowego przedstawiciela lub centrum serwisowego firmy JVC w celu uzyskania instrukcji Można także odwiedzić witrynę internetową firmy JVC i przeczytać odpowiedzi na często zadawane pytania na temat nowych produktów Można także odwiedzić witrynę internetową firmy JVC (http://wwwjvccom) i przeczytać odpowiedzi na często zadawane pytania na temat nowych produktów Urządzenie to jest sterowane mikrokomputerem Wyładowania elektrostatyczne, szumy zewnętrzne i interferencja (z TV, radia, itp) może uniemożliwić jego prawidłowe działanie W takich przypadkach należy zresetować to urządzenie Zresetuj urządzenie, jeśli nie działa prawidłowo lub gdy na ekranie pojawi się Błąd Wyłącz zasilanie (Zamknij monitor LCD) Od tego urządzenia odłącz zasilacz AC i akumulator, ponownie je podłącz i włącz zasilanie Problem Problem Postępowanie Strona Zasilanie Wskaźnik POWER/ CHARGE zaczyna pulsować, gdy monitor zostanie zamknięty Bateria jest ładowana str 6 Nie można nagrywać Przyciskiem ustaw tryb nagrywania str 13 Nagrywanie Nagrywanie zatrzymuje się samoczynnie Wyłącz to urządzenie, zaczekaj chwilę i ponownie je włącz (Urządzenie zatrzymuje się automatycznie, aby chronić obwód, gdy wzrasta temperatura) Nagranie video o długości przekraczającej 12 godzin zostanie automatycznie przerwane - - Odtwarzanie Brak wyświetlania daty/ godziny Dźwięk lub obraz są przerywane W menu odtwarzania odpowiednio ustaw WYŚWIETL NA EKRANIE Czasami odtwarzanie nie jest płynne w miejscu łączenia dwóch ujęć Nie świadczy to o usterce obsługi

19 Inne problemy Nie pulsuje wskaźnik podczas ładowania baterii Urządzenie się przegrzewa Informacje ostrzegawcze Sprawdź stan naładowania akumulatora (Gdy bateria jest w pełni naładowany, wskaźnik nie pulsuje) W przypadku ładowania w wysokiej lub niskiej temperaturze upewnij się, że temperatura mieści się w dopuszczalnym zakresie (Może dojść do przerwania ładowania w celu ochrony baterii) Nie świadczy to o usterce (Urządzenie może się nagrzewać po dłuższym czasie eksploatacji) str 12 str 6 Informacje ostrzegawcze Postępowanie Strona - Skrócony przewodnik Informacje ostrzegawcze BŁĄD NAGRYWANIA NIEZNANA SCENA! (Film) ZA MAŁO NAGRANYCH DANYCH NIE MOŻNA ICH ZAPISAĆ Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie - Użyj plików zarejestrowanych za pomocą tego urządzenia (Pliki zarejestrowane za pomocą innego urządzenia mogą nie być odtwarzane Jeśli plik został zarejestrowany za pomocą tego urządzenia, oznacza to, że jest uszkodzony) Jeśli nagrywanie filmu zostanie zatrzymane, gdy wyświetlany czas rzeczywisty nagrywania wynoszący 0:00:00:17 i mniej, takiego filmu nie można zapisać - - Więcej informacji Nagrywanie Odtwarzanie Kopiowanie obsługi 19

20 Przestrogi Akumulatory Znajdujący się w zestawie akumulator to akumulator litowo-jonowy Przed przystąpieniem do użytkowania dołączonego lub dodatkowego akumulatora, należy koniecznie zapoznać się z poniższymi uwagami: Złącza Aby uniknąć zagrożeń, nie wolno wrzucać do ognia nie wolno zwierać styków Kiedy nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów W przypadku przewożenia należy sprawdzić, czy założona jest pokrywa akumulatora, znajdująca się w zestawie Jeżeli pokrywa akumulatora zostanie zagubiona, akumulator należy nosić w plastikowym woreczku nie wolno przerabiać ani demontować nie wolno wystawiać akumulatora na działanie temperatur powyżej 60 C, ponieważ może dojść do jego przegrzania, eksplozji lub zapalenia się należy używać tylko określonych ładowarek Aby zapobiec uszkodzeniu i przedłużyć okres eksploatacji akumulatora, nie należy niepotrzebnie narażać go na wstrząsy ładuj w temperaturze pomiędzy 10 C i 35 C W niższych temperaturach ładowanie trwa dłużej, a czasami zostaje przerwane Wyższe temperatury uniemożliwiają pełne naładowanie, a czasami przerywają proces ładowania należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu Oddziaływanie wysokich temperatur przez dłuższy czas może przyspieszyć proces naturalnego rozładowywania się i skrócić okres eksploatacji akumulator przechowywany przez dłuższy czas powinien być co 6 miesięcy ładowany do końca, a następnie całkowicie rozładowywany nieużywany akumulator należy wyjmować z ładowarki lub zasilanego urządzenia, ponieważ niektóre urządzenia pobierają prąd, nawet wówczas, kiedy są wyłączone Nośnik zapisu Aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia nagranych danych, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami Nie wolno zginać nośnika, upuszczać go, ani wywierać silnego nacisku, narażać na wstrząsy i drgania Należy unikać zwilżenia nośnika wodą Nie wolno używać, wymieniać ani przechowywać nośnika w miejscach narażonych na działanie silnych pól elektrostatycznych lub zakłóceń elektrycznych Podczas filmowania, odtwarzania lub wykonywania innych czynności wymagających dostępu do nośnika nie wolno wyłączać zasilania kamery, wyjmować akumulatora lub odłączać zasilacza Nośnika nie wolno umieszczać w pobliżu przedmiotów wytwarzających intensywne pole magnetyczne lub emitujących silne fale elektromagnetyczne Nie należy przechowywać nośnika w miejscach charakteryzujących się wysoką temperaturą lub wilgotnością Nie należy dotykać metalowych części Monitor LCD Aby zapobiec uszkodzeniu monitora LCD, NIE NALEŻY naciskać go zbyt mocno ani nim potrząsać kłaść kamery w taki sposób, aby monitor LCD znajdował się na spodzie Aby wydłużyć okres eksploatacji, należy unikać wycierania go szorstką szmatką 20 obsługi

21 Część główna Ze względów bezpieczeństwa NIE NALEŻY otwierać obudowy kamery demontować lub przerabiać urządzenia dopuścić, aby materiały łatwopalne, woda lub przedmioty metalowe dostały się do urządzenia wyjmować akumulatora ani odłączać źródła zasilania, kiedy zasilanie jest włączone pozostawiać podłączonego akumulatora, gdy kamera nie jest używana na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, np płonących świec narażać urządzenia na kapanie lub zachlapanie pozostawiać kurzu lub metalowych przedmiotów na wtyczce zasilającej lub w gnieździe zasilającym wkładać żadnych przedmiotów do kamery Należy unikać używania urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności lub dużym zapyleniu w miejscach zadymionych lub zaparowanych, np w pobliżu kuchenki w miejscach narażonych na silne wstrząsy lub drgania w pobliżu odbiornika telewizyjnego w pobliżu urządzeń generujących silne pole magnetyczne lub elektryczne (głośniki, anteny nadawcze itp) w miejscach o bardzo wysokiej (ponad 40 C) lub bardzo niskiej temperaturze (poniżej 0 C) NIE NALEŻY pozostawiać urządzenia w miejscach o temperaturze powyżej 50 C w miejscach o bardzo małej (poniżej 35%) lub dużej (powyżej 80%) wilgotności w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym latem w zamkniętym samochodzie w pobliżu grzejnika wysoko, np na telewizorze Pozostawienie urządzenia na wysokim miejscu z podłączonym kablem grozi zrzuceniem na podłogę i uszkodzeniem Aby chronić urządzenie, NIE NALEŻY dopuścić, aby uległo zamoczeniu upuszczać lub uderzać nim o twarde przedmioty narażać go na wstrząsy i silne drgania podczas transportu kierować obiektywu przez dłuższy okres czasu na bardzo jasne obiekty wystawiać obiektywu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego kołysać nim zanadto, gdy wisi na pasku wymachiwać miękką torbą na kamerę, kiedy kamera jest w środku kłaść kamery na zakurzonych powierzchniach lub na piasku, np na plaży Zapobieganie upadkowi urządzenia Przymocuj starannie pasek uchwytu W przypadku korzystania ze statywu starannie zamocować kamerę na statywie W wyniku upadku kamery można doznać obrażeń, a samo urządzenie może ulec uszkodzeniu Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru rodziców Szanowny Kliencie, [Kraje Unii Europejskiej] Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan Limited jest: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Skrócony przewodnik Nagrywanie Odtwarzanie Kopiowanie Więcej informacji obsługi 21

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Kliknij Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-12(1) PL Korzystanie z pozycji Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Cyfrowy aparat fotograficzny Model DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi poniżej podanymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

X-T1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-T1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL04713-101 PL DIGITAL CAMERA X-T1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-T1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo