Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje."

Transkrypt

1 KAMERA WIDEO GZ-MS110BE Skrócona instrukcja obsługi Skrócony przewodnik Nagrywanie Odtwarzanie Szanowni Klienci Dziękujemy za nabycie produktu JVC Aby bezpiecznie korzystać z tego produktu, prosimy aby przed przystąpieniem do jego użytkowania, zapoznać się z str 2 i str 20 Do produktu dołączono Skrócona instrukcja obsługi (ta instrukcja) oraz Szczegółowa instrukcja obsługi (Web) Kopiowanie Szczegółowa instrukcja obsługi Instrukcja wyjaśnia, jak można robić zdjęcia w różnych sytuacjach oraz objaśnia przydatne funkcje Z komputera wejdź do następującej witryny internetowej Więcej informacji

2 Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE: ABY WYKLUCZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA, NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY ANI WILGOCI OSTRZEŻENIA: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno otwierać obudowy Wewnątrz nie ma żadnych części, które wymagają obsługi ze strony użytkownika Naprawę należy zlecać wykwalifikowanym fachowcom Jeżeli zasilacz prądu zmiennego nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, zaleca się odłączenie kabla zasilającego od gniazda sieciowego UWAGI: Tabliczka znamionowa oraz informacja o środkach ostrożności znajdują się na spodzie i/lub z tyłu urządzenia Tabliczka z numerem seryjnym znajduje się na uchwycie akumulatora Dane znamionowe i informacje o środkach ostrożności, dotyczące zasilacza sieciowego, znajdują się na jego wierzchniej i spodniej części Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio na słońce Może bowiem dojść do uszkodzenia wzroku, jak również do nieprawidłowego działania wewnętrznych układów elektrycznych Istnieje również ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym OSTRZEŻENIE! Poniższe uwagi dotyczą zagrożeń związanych z uszkodzeniem kamery i urazami fizycznymi w przypadku użytkownika Noszenie kamery, trzymając ją za monitor LCD, może doprowadzić do jej upuszczenia lub nieprawidłowego działania Statywu nie należy używać w przypadku nierównych i niestabilnych powierzchni Może się on wywrócić i spowodować poważne uszkodzenie kamery OSTRZEŻENIE! Nie zaleca się pozostawiania kamery na wierzchu odbiornika telewizyjnego z podłączonymi kablami (Audio/Video itd), bowiem zaplątanie się w kable może spowodować zsunięcie się kamery i jej uszkodzenie OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia, należy najpierw włożyć do oporu mniejszy wtyk kabla zasilającego do zasilacza sieciowego, a następnie większą wtyczkę kabla zasilającego do gniazda sieciowego Ostrzeżenia dotyczące Wymienialnej baterii litowej Bateria, wykorzystana w tym urządzeniu, może powodować niebezpieczeństwo pożaru lub oparzenia chemicznego w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nią Nie ładować, nie demontować, nie podgrzewać jej powyżej 100 C, nie wkładać jej do ognia itd Nieprawidłowa wymiana stwarza niebezpieczeństwo eksplozji Zużytą baterię należy natychmiast wyrzucić Trzymać z dala od zasięgu dzieci Nie demontować oraz nie wrzucać jej do ognia W przypadku instalacji urządzenia w szafce lub na półce należy upewnić się, że wolna przestrzeń z każdej strony jest wystarczająca, aby zapewnić odpowiednią wentylację (przynajmniej 10 cm po obu stronach, u góry i z tyłu) Nie należy blokować otworów wentylacyjnych (Jeśli otwory wentylacyjne zostaną zablokowane gazetą lub ścierką itd, ciepło może nie być odprowadzane) Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, typu płonące świece Przy utylizacji zużytych baterii należy wziąć pod uwagę kwestie ochrony środowiska i ściśle przestrzegać miejscowych przepisów i praw określających zasady utylizacji zużytych baterii Nie należy dopuścić do pochlapania lub zamoczenia urządzenia Nie wolno używać sprzętu w łazience oraz w miejscach, gdzie występuje woda Na wierzchu urządzenia nie należy również stawiać pojemników z wodą lub innymi płynami (typu kosmetyki lub leki, wazony, doniczki, filiżanki itd) (Przedostanie się wody lub innej substancji płynnej do wnętrza urządzenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym) OSTRZEŻENIE: Akumulator, kamerę z zainstalowanymi bateriami i pilota z zainstalowaną baterią należy chronić przed zbyt wysoką temperaturą, np bezpośrednim operowaniem promieni słonecznych, ogniem itp OSTRZEŻENIE: Wtyczka przewodu zasilania powinna być sprawna i gotowa do użytku W przypadku nieprawidłowego działania tego urządzenia natychmiast wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka ściennego 2 obsługi

3 Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii Bateria Produkty Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi Należy je natomiast odnosić do specjalnie do tego przeznaczonych punktów odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jak również baterii, w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i recyklingu zgodnie z krajowym ustawodawstwem oraz w zgodzie z Dyrektywami 2002/96/EC i 2006/66/EC Dbając o prawidłowe pozbywanie się takich produktów, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych Pamiętać należy również, że kamera jest przeznaczona tylko do użytku prywatnego Wykorzystywanie komercyjne bez odpowiedniej zgody jest zakazane (Nawet jeżeli wydarzenie takie jak pokaz, występ, czy wystawa, zostanie nagrane do użytku osobistego, zaleca się usilnie, aby wcześniej uzyskać zezwolenie) Znaki handlowe Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories Nazwa Dolby i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym albo znakiem towarowym firmy Microsoft corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach Macintosh jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc imovie są znakami towarowymi Apple Inc, zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach YouTube i logoyoutube są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi YouTube LLC Pozostałe nazwy produktów i firm wymieniane w instrukcji są znakami towarowymi i/ lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu takich produktów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie, w którym zakupiono produkt Zgodnie z krajowym ustawodawstwem, w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych odpadów mogą być nakładane kary [Użytkownicy biznesowi] Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony jvceu, aby uzyskać informacje o możliwości jego odbioru [Kraje poza Unią Europejską] Takie symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej W razie konieczności pozbycia się takich przedmiotów prosimy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami, obowiązującymi w państwa kraju obsługi 3

4 Indeks Środki bezpieczeństwa 2 Indeks 4 Sprawdzanie wyposażenia 4 Nazwy części i ich funkcje 5 Skrócony przewodnik 6 Ładowanie baterii 6 Regulacja uchwytu 7 Korzystanie z menu 8 Wkładanie karty SD 8 Formatowanie karty SD 9 Wyjmij kartę SD 9 Ustawianie zegara 10 Nagrywanie 12 Nagrywanie materiału video 12 Poznawanie operacji zaawansowanych Odtwarzanie 13 Odtwarzanie/Usuwanie plików z tego urządzenia 13 Odtwarzanie w telewizorze 14 Kopiowanie 15 Kopiowanie plików na nagrywarkę DVD lub magnetowid 15 Więcej informacji 16 Czas pozostały do nagrywania 16 Rozwiązywanie problemów 18 Przestrogi 20 Dane techniczne 22 Więcej o operacjach zaawansowanych można się dowiedzieć korzystając ze znajdującego się w komputerze Szczegółowa instrukcja obsługi Z komputera wejdź pod następujący adres Sprawdzanie wyposażenia Zasilacz sieciowy AP-V30E *1 Bateria BN-VG107E Kabel USB (typu A - typu Mini-B) Kabel Płyta CD-ROM *2 Skrócona instrukcja obsługi (ta instrukcja) Karty SD są sprzedawane osobno Więcej informacji na temat rodzajów kart, jakie można stosować w tym urządzeniu znajduje się w str 9 *1 W przypadku używania zasilacza AC za granicą należy stosować dostępne w handlu wtyczki przejściowe, odpowiednie dla danego kraju lub regionu *2 Aby wyświetlić Szczegółowa instrukcja obsługi Podłącz do Internetu i kliknij Read Detailed User Guide 4 obsługi

5 Nazwy części i ich funkcje b c d e f a g h i j k l A Obiektyw/Osłona obiektywu B Mikrofon monofoniczny C Monitor LCD Otwieranie i zamykanie włącza/wyłącza zasilanie D Głośnik E ACCESS Wskaźnik (dostępu) Zapala się/pulsuje podczas nagrywania lub odtwarzania F POWER/CHARGE Wskaźnik (zasilania/ ładowania) (str 6) G Przycisk (Odtwórz) Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania H / (trybu nagrywania)/przycisk+ Nagrywanie Każde dotknięcie tego przełącznika powoduje przełączanie pomiędzy trybem automatycznym i ręcznym Odtwarzanie Każde naciśnięcie podczas ustawiania głośności zwiększa głośność I Przycisk INFO/- Nagrywanie Podczas ciągłego nagrywania wyświetla pozostały czas i stan naładowania akumulatora Miniatura Wyświetla informacje o pliku Odtwarzanie Każde naciśnięcie podczas ustawiania głośności zmniejsza głośność J Przycisk MENU (menu) (str 8) K Wyjście (str 14, str 15) L ZOOM/SELECT Dźwignia Nagrywanie Do używania dźwigni zoomu Ustawia odległość kręcenia (str 12) Odtwarzanie Dla wyboru wyświetlania miniatur lub pozycji menu (str 13) M Przycisk OK Potwierdza wybraną pozycję (str 8) Odtwarzanie Po wstrzymać, naciśnij OK Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie (str 13) N Gniazdo USB O Wyjście DC (str 6) P Przycisk START/STOP (nagrywanie materiału filmowego)/ / (odtwarzania) Nagrywanie Rozpoczyna/Przerywa nagrywanie Odtwarzanie Rozpoczyna/Wstrzymuje nagrywanie Q Przełącznik osłony obiektywu (str 12) R Dźwignia zwalniania paska uchwytu S Pasek uchwytu (str 7) T Otwór mocowania na statywie U Gniazdo karty SD (str 8) V Dźwignia otwierania komory akumulatora (str 6) obsługi 5

6 Skrócony przewodnik Ładowanie baterii 1 Włóż baterię * W chwili zakupu bateria nie jest naładowana 2 Podłącz wyjście DC Przykrywka Zrównaj górę akumulatora ze znacznikiem na urządzeniu i wsuwaj, aż usłyszysz kliknięcie Wskaźnik ładowania Zasilacz sieciowy Do gniazda sieciowego (110 V do 240 V) (Dół) Odłączanie baterii 3 Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego Wskaźnik ładowania Trwa ładowanie: Pulsuje Ładowanie zakończone: Gaśnie OSTROŻNIE Należy używać baterii JVC W przypadku używania akumulatorów innych niż JVC, nie można zagwarantować bezpieczeństwa i parametrów Czas ładowania: Około 1 godzina 50 minut (dla baterii dostarczanych w zestawie) * Podany czas ładowania dotyczy urządzenia używanego w temperaturze 25 C W przypadku ładowania baterii w temperaturach pokojowych przekraczających zakres 10 C - 35 C, ładowanie może trwać dłużej lub może w ogóle się nie rozpocząć W pewnych warunkach użytkowania, jak na przykład w niskiej temperaturze, pozostały czas nagrywania i czas odtwarzania może również ulec skróceniu 6 obsługi

7 Pociągnij Regulacja uchwytu do tyłu pasek Wyreguluj długość Przymocuj pasek Używanie paska na rękę Zdejmij pasek i owiń wokół nadgarstka Naciskając A, pociągnij B i zdejmij pasek Naciśnij i przytrzymaj Podczas mocowania paska na rękę, wsuń C, aż wskoczy na swoje miejsce Więcej informacji Skrócony przewodnik Nagrywanie Odtwarzanie Kopiowanie obsługi 7

8 Korzystanie z menu W menu można konfigurować różne ustawienia 3 Wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij OK 1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu Zależnie od trybu, z którego korzysta użytkownik, menu mogą się różnić 2 Wybierz potrzebne menu używając dźwigni ZOOM(SELECT) i naciśnij OK WIDEO JAKOŚĆ WIDEO ZOOM STAB OBR WZMOCNIENIE NAGRYW TYMCZASOWE Wkładanie karty SD Przed nagrywaniem włóż kartę SD (dostępna w handlu) WIDEO JAKOŚĆ WYŁ WIDEO ZOOM AGC ZOOM WZMOCNIENIE AUTO NAGRYW TYMCZASOWE Kończenie pracy z danym ekranem Naciśnij MENU Powrót do poprzedniego ekranu Naciśnij MENU Więcej informacji na temat ustawień można znaleźć w Szczegółowa instrukcja obsługi 1Zamknij monitor LCD 2 Otwórz osłonę (Dół) 3 Włóż kartę SD Etykieta * Przed włożeniem lub wyjęciem karty wyłącz zasilanie urządzenia 8 obsługi

9 Formatowanie karty SD Używanie kart SD, które były stosowane w innych urządzeniach Sformatuj (zainicjuj) kartę używając w menu opcji FORMATOW KARTY SD Podczas formatowania z karty zostaną usunięte wszystkie dane Przed formatowaniem skopiuj wszystkie pliki do komputera Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu Wybierz FORMATOW KARTY SD dźwignią ZOOM(SELECT) i naciśnij OK WIDEO WYŚWIETL USTAWIEŃ REG ZEGARA USTAWIENIA PODSTAW USTAWIENIA POŁĄCZ FORMATOW KARTY SD Wybierz PLIK i naciśnij OK FORMATOW KARTY SD PLIK PLIK + NR ZARZĄDZ Skrócony przewodnik Nagrywanie Wyjmij kartę SD Jeden raz pchnij kartę do środka, następnie wyciągnij ją Wybierz TAK i naciśnij OK Po zakończeniu formatowania, naciśnij OK Odtwarzanie (Dół) *Przed włożeniem lub wyjęciem karty wyłącz zasilanie urządzenia Kopiowanie UWAGA Działania są potwierdzane na kartach SD następujących producentów Producent Film Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP Karta SDHC zgodna z klasą 4 lub wyższą (od 4 GB do 32 GB) Używanie innych kart niż podano powyżej może uniemożliwić nagrywanie lub utratę danych Więcej informacji obsługi 9

10 Ustawianie zegara 3 Ustaw datę i godzinę Kursor USTAWZEGAR DATA GODZINA Ustaw datę i godzinę Każde naciśnięcie zwiększa liczbę Każde naciśnięcie zmniejsza liczbę 1 Otwórz monitor LCD Włączy się urządzenie Po zamknięciu monitora LCD, urządzenie się wyłącza 2 Wybierz TAK i naciśnij OK gdy jest wyświetlana USTAW DATĘ/ GODZ! Użyj przycisku +/-, aby ustawić rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę + Każde naciśnięcie zwiększa liczbę - Każde naciśnięcie zmniejsza liczbę Ustaw dźwignię ZOOM(SELECT) ( / ), aby przesunąć kursor 4 5 Po ustawieniu daty i godziny, naciśnij OK Przyciskiem +/- wybierz region, w którym mieszkasz i naciśnij OK Zostanie wyświetlona nazwa miejscowości i różnica czasu USTAWIENIA ZEGARA/OBSZARU USTAW DATĘ/GODZ! TAK NIE GMT :00 Aby dokonać wyboru użyj dźwigni ZOOM(SELECT) i naciśnij OK, aby ustawić 10 obsługi

11 Resetowanie zegara Ustaw zegar używając w menu opcji REG ZEGARA Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu Zmiana języka informacji wyświetlanych na ekranie Język informacji wyświetlanych na ekranie można zmienić Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu Skrócony przewodnik Wybierz REG ZEGARA dźwignią ZOOM(SELECT) i naciśnij OK WIDEO WYŚWIETL USTAWIEŃ Wybierz WYŚWIETL USTAWIEŃ dźwignią ZOOM(SELECT) i naciśnij MENU Nagrywanie REG ZEGARA USTAWIENIA PODSTAW USTAWIENIA POŁĄCZ FORMATOW KARTY SD Wybierz USTAWZEGAR i naciśnij OK REG ZEGARA USTAWZEGAR WIDEO BEZ WIATRU WYŚWIETL USTAWIEŃ REG ZEGARA USTAWIENIA PODSTAW USTAWIENIA POŁĄCZ Wybierz LANGUAGE i naciśnij OK USTAWREGION USTAW CZAS LETNI WYŚWIETL USTAWIEŃ LANGUAGE Kolejne ustawienia przebiegają w ten sam sposób, jak w punktach 3-5, podanych na poprzedniej stronie FORMAT WYŚW DATY JASNOŚĆ MONITORA PODŚWIETL MONITORA Wybierz odpowiedni język i naciśnij OK Więcej informacji Odtwarzanie Kopiowanie obsługi 11

12 Nagrywanie Nagrywanie materiału video Korzystanie z trybu automatycznego pozwala na nagrywanie bez martwienia się o szczegóły ustawień Przed przystąpieniem do nagrywania ważnego ujęcia wskazane jest wykonanie próbnego nagrania 1Otwórz osłonę obiektywu 2 Sprawdź, czy tryb nagrywania jest ustawiony na automatyczny - Jeśli ustawiony jest tryb ręczny -, przełącz na automatyczny dotykając przełącznika Każde dotknięcie tego przełącznika powoduje przełączanie pomiędzy trybem ręcznym i automatycznym Praca z zoomem 3Rozpocznij nagrywanie Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie (Szeroki kąt) SELECT (Teleobiektyw) Naciśnij Wskazanie podczas nagrywania materiału video Jakość filmu Pozostały czas nagrywania : Tryb gotowości do nagrywania Licznik ujęć : Trwa nagrywanie Nośnik nagrywania (Karta SD) Wskaźnik akumulatora UWAGA Szacowany czas nagrywania z użyciem baterii dostarczanego w pakiecie wynosi około 50 minut (str 16) 12 obsługi

13 Odtwarzanie Odtwarzanie/Usuwanie plików z tego urządzenia Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać nagrane filmy 1Wybierz tryb odtwarzania Skrócony przewodnik Naciśnij 2 Wybierz film Ustaw dźwignię SELECT, aby przesunąć kursor ODTWARZANIE WIDEO Regulacja głośności podczas odtwarzania filmu Pogłaśnianie Nagrywanie 3 Odtwórz plik :00 Przyciszanie Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie Usuwanie zbędnych plików Wybrać "USUŃ" w menu usunąć Odtwarzanie Aby odtworzyć, naciśnij OK Po wstrzymać, naciśnij OK lub START/STOP Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie Naciśnięcie dźwigni zoomu w trybie wstrzymania spowoduje powrót do wyświetlania miniatur ODTWARZANIE WIDEO :00 Gdy pojawi się komunikat potwierdzenie wybierz TAK i dotknij OK Przydatne przyciski obsługi podczas odtwarzania Przycisk obsługi Podczas odtwarzania Podczas wstrzymania SELECT Wstrzymaj Wyszukiwanie do przodu/w tył Odtwarzanie Powraca do widoku miniatur Zwiększa głośność - Zmniejsza głośność Wyświetla informacje o pliku Kopiowanie Więcej informacji obsługi 13

14 Odtwarzanie w telewizorze 1 Podłączanie zasilacza (str 6) 2 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb odtwarzania 3 Podłączanie do TV * Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi telewizora Wyjście Kabel (w zestawie) Żółty Biały Czerwony Zasilacz sieciowy Do gniazda sieciowego (110 V do 240 V) Wejście wizyjne Wejście wizyjne Wejście audio (L) Wejście audio (P) Do gniazda DC TV 4 Wybierz przełącznik wejścia telewizora 5 Odtwórz plik (str 13) Odtwarzanie z wyświetlaniem daty/godziny W menu ustawień połączeń ustaw WYŚWIETLANIE NA TV na WŁ Można też w menu odtwarzania ustawić WYŚWIETL NA EKRANIE na WYŚWIETL WSZYSTKO lub WYŚWIETL TYLKO DATĘ Nienaturalny obraz w telewizorze Obrazy się nieprawidłowo wyświetlane na ekranie telewizora Obrazy na ekranie telewizora są wyświetlane pionowo Obrazy na ekranie telewizora są wyświetlane poziomo Odłącz kabel i podłącz go ponownie Ponownie uruchom to urządzenie wyłączając i włączając zasilanie W menu ustawień połączeń ustaw WYJŚCIE VIDEO na 4:3 Wyreguluj odpowiednio ekran telewizora UWAGA W przypadku pytań lub problemów z ustawieniem telewizora w prawidłowy tryb skontaktuj się z producentem telewizora 14 obsługi

15 Kopiowanie Kopiowanie plików na nagrywarkę DVD lub magnetowid Materiały filmowe w standardowej jakości można kopiować na nagrywarce DVD lub magnetowidzie Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi telewizora, nagrywarki DVD, magnetowidu itd 1 Podłącz magnetowid/nagrywarkę DVD Wyjście Kabel (w zestawie) Żółty Biały Czerwony Zasilacz sieciowy Do gniazda sieciowego (110 V do 240 V) Wejście wizyjne Wejście wizyjne Wejście audio (L) Wejście audio (P) Skrócony przewodnik Nagrywanie Magnetowid/nagrywarka DVD 2 Wybierz tryb odtwarzania Do gniazda DC Odtwarzanie Naciśnij 3 Przygotuj nagrywanie Przygotowywanie telewizora i magnetowidu/nagrywarki DVD Przełącz na kompatybilne wejście zewnętrzne Aby skopiować włóż czystą kompatybilna płytę DVD lub taśmę video Przygotowanie tego urządzenia W menu ustawień połączeń ustaw WYJŚCIE VIDEO połączonego telewizora na współczynnik kształtu ( 4:3 lub 16:9 ) Aby podczas kopiowania dołączyć datę, w menu ustawień połączeń ustaw ustaw WYŚWIETLANIE NA TV na WŁ Można też w menu odtwarzania ustawić WYŚWIETL NA EKRANIE na WYŚWIETL TYLKO DATĘ 4 Rozpocznij nagrywanie Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu (str 13) i naciśnij przycisk nagrywania nagrywarki Po zakończeniu odtwarzania, zatrzymaj nagrywanie Kopiowanie Więcej informacji obsługi 15

16 Więcej informacji Czas pozostały do nagrywania Można sprawdzić pozostały czas nagrywania naciskając przycisk INFO Przybliżony pozostały czas nagrywania materiału video Jakość Karta SDHC 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB JAKOŚĆ WYSOKA 56 m 1 g 50 m 3 g 45 m 7 g 30 m WYSOKA 1 g 20 m 2 g 50 m 5 g 40 m 11 g 20 m JAKOŚĆ NORMALNA 1 g 45 m 3 g 45 m 7 g 30 m 15 g JAKOŚĆ EKONOMICZNA 4 g 57 m 10 g 20 g 40 g Podany czas nagrywania jest wyłącznie orientacyjny Rzeczywisty czas nagrywania może ulec skróceniu w zależności od warunków zapisu Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora) Bateria Rzeczywisty czas nagrywania BN-VG107E 50 m 1 g 30 m BN-VG114E 1 g 40 m 3 g 5 m BN-VG121E 2 g 35 m 4 g 40 m Czas nagrywania ciągłego Powyższe wartości są aktualne, gdy PODŚWIETL MONITORA jest ustawione na STANDARD Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane (Zaleca się przygotowanie baterii o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania) W miarę zbliżania się końca żywotności baterii, czas nagrywania staje się krótszy, pomimo pełnego naładowania baterii (Wymień baterię na nową) 16 obsługi

17 Informacje pomocy technicznej Korzystanie z tego oprogramowania jest dozwolone na warunkach jego licencji JVC (w sprawie zapytań dotyczących tego urządzenia) Kontaktując się z lokalnym biurem lub przedstawicielem firmy JVC w danym kraju (patrz JVC Worldwide Service Network pod adresem w sprawie tego oprogramowania, należy przygotować następujące informacje Nazwa produktu, model, numerem seryjnym, problem, komunikat o błędzie Komputer (producent, model (stacjonarny/laptop), procesor, system operacyjny, pamięć (MB), dostępne miejsce na dysku twardym (GB)) Prosimy pamiętać, że odpowiedź na zadane pytania może wymagać nieco czasu, zależnie od tematu, jakiego dotyczą Firma JVC nie odpowiada na pytania dotyczące podstawowej obsługi komputera, parametrów czy wydajności systemu operacyjnego, innych aplikacji lub sterowników Pixela (w sprawie zapytań dostarczonego oprogramowania) Region Język Numer telefonu USA i Kanada angielski (bezpłatny) Europa (Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Hiszpania) Pozostałe kraje europejskie angielski/niemiecki/francuski/ hiszpański angielski/niemiecki/francuski/ hiszpański (bezpłatny) Azja (Filipiny) angielski Chiny chiński (bezpłatny) Strona główna: W naszej witrynie można znaleźć najnowsze informacje i dane do pobrania Skrócony przewodnik Więcej informacji Kopiowanie Nagrywanie Odtwarzanie obsługi 17

18 Rozwiązywanie problemów Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z częścią "Rozwiązywanie problemów" w Szczegółowa instrukcja obsługi Jeśli podane w niej rozwiązania nie rozwiążą problemu, należy zasięgnąć porady miejscowego przedstawiciela lub centrum serwisowego firmy JVC w celu uzyskania instrukcji Można także odwiedzić witrynę internetową firmy JVC i przeczytać odpowiedzi na często zadawane pytania na temat nowych produktów Można także odwiedzić witrynę internetową firmy JVC (http://wwwjvccom) i przeczytać odpowiedzi na często zadawane pytania na temat nowych produktów Urządzenie to jest sterowane mikrokomputerem Wyładowania elektrostatyczne, szumy zewnętrzne i interferencja (z TV, radia, itp) może uniemożliwić jego prawidłowe działanie W takich przypadkach należy zresetować to urządzenie Zresetuj urządzenie, jeśli nie działa prawidłowo lub gdy na ekranie pojawi się Błąd Wyłącz zasilanie (Zamknij monitor LCD) Od tego urządzenia odłącz zasilacz AC i akumulator, ponownie je podłącz i włącz zasilanie Problem Problem Postępowanie Strona Zasilanie Wskaźnik POWER/ CHARGE zaczyna pulsować, gdy monitor zostanie zamknięty Bateria jest ładowana str 6 Nie można nagrywać Przyciskiem ustaw tryb nagrywania str 13 Nagrywanie Nagrywanie zatrzymuje się samoczynnie Wyłącz to urządzenie, zaczekaj chwilę i ponownie je włącz (Urządzenie zatrzymuje się automatycznie, aby chronić obwód, gdy wzrasta temperatura) Nagranie video o długości przekraczającej 12 godzin zostanie automatycznie przerwane - - Odtwarzanie Brak wyświetlania daty/ godziny Dźwięk lub obraz są przerywane W menu odtwarzania odpowiednio ustaw WYŚWIETL NA EKRANIE Czasami odtwarzanie nie jest płynne w miejscu łączenia dwóch ujęć Nie świadczy to o usterce obsługi

19 Inne problemy Nie pulsuje wskaźnik podczas ładowania baterii Urządzenie się przegrzewa Informacje ostrzegawcze Sprawdź stan naładowania akumulatora (Gdy bateria jest w pełni naładowany, wskaźnik nie pulsuje) W przypadku ładowania w wysokiej lub niskiej temperaturze upewnij się, że temperatura mieści się w dopuszczalnym zakresie (Może dojść do przerwania ładowania w celu ochrony baterii) Nie świadczy to o usterce (Urządzenie może się nagrzewać po dłuższym czasie eksploatacji) str 12 str 6 Informacje ostrzegawcze Postępowanie Strona - Skrócony przewodnik Informacje ostrzegawcze BŁĄD NAGRYWANIA NIEZNANA SCENA! (Film) ZA MAŁO NAGRANYCH DANYCH NIE MOŻNA ICH ZAPISAĆ Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie - Użyj plików zarejestrowanych za pomocą tego urządzenia (Pliki zarejestrowane za pomocą innego urządzenia mogą nie być odtwarzane Jeśli plik został zarejestrowany za pomocą tego urządzenia, oznacza to, że jest uszkodzony) Jeśli nagrywanie filmu zostanie zatrzymane, gdy wyświetlany czas rzeczywisty nagrywania wynoszący 0:00:00:17 i mniej, takiego filmu nie można zapisać - - Więcej informacji Nagrywanie Odtwarzanie Kopiowanie obsługi 19

20 Przestrogi Akumulatory Znajdujący się w zestawie akumulator to akumulator litowo-jonowy Przed przystąpieniem do użytkowania dołączonego lub dodatkowego akumulatora, należy koniecznie zapoznać się z poniższymi uwagami: Złącza Aby uniknąć zagrożeń, nie wolno wrzucać do ognia nie wolno zwierać styków Kiedy nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów W przypadku przewożenia należy sprawdzić, czy założona jest pokrywa akumulatora, znajdująca się w zestawie Jeżeli pokrywa akumulatora zostanie zagubiona, akumulator należy nosić w plastikowym woreczku nie wolno przerabiać ani demontować nie wolno wystawiać akumulatora na działanie temperatur powyżej 60 C, ponieważ może dojść do jego przegrzania, eksplozji lub zapalenia się należy używać tylko określonych ładowarek Aby zapobiec uszkodzeniu i przedłużyć okres eksploatacji akumulatora, nie należy niepotrzebnie narażać go na wstrząsy ładuj w temperaturze pomiędzy 10 C i 35 C W niższych temperaturach ładowanie trwa dłużej, a czasami zostaje przerwane Wyższe temperatury uniemożliwiają pełne naładowanie, a czasami przerywają proces ładowania należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu Oddziaływanie wysokich temperatur przez dłuższy czas może przyspieszyć proces naturalnego rozładowywania się i skrócić okres eksploatacji akumulator przechowywany przez dłuższy czas powinien być co 6 miesięcy ładowany do końca, a następnie całkowicie rozładowywany nieużywany akumulator należy wyjmować z ładowarki lub zasilanego urządzenia, ponieważ niektóre urządzenia pobierają prąd, nawet wówczas, kiedy są wyłączone Nośnik zapisu Aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia nagranych danych, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami Nie wolno zginać nośnika, upuszczać go, ani wywierać silnego nacisku, narażać na wstrząsy i drgania Należy unikać zwilżenia nośnika wodą Nie wolno używać, wymieniać ani przechowywać nośnika w miejscach narażonych na działanie silnych pól elektrostatycznych lub zakłóceń elektrycznych Podczas filmowania, odtwarzania lub wykonywania innych czynności wymagających dostępu do nośnika nie wolno wyłączać zasilania kamery, wyjmować akumulatora lub odłączać zasilacza Nośnika nie wolno umieszczać w pobliżu przedmiotów wytwarzających intensywne pole magnetyczne lub emitujących silne fale elektromagnetyczne Nie należy przechowywać nośnika w miejscach charakteryzujących się wysoką temperaturą lub wilgotnością Nie należy dotykać metalowych części Monitor LCD Aby zapobiec uszkodzeniu monitora LCD, NIE NALEŻY naciskać go zbyt mocno ani nim potrząsać kłaść kamery w taki sposób, aby monitor LCD znajdował się na spodzie Aby wydłużyć okres eksploatacji, należy unikać wycierania go szorstką szmatką 20 obsługi

21 Część główna Ze względów bezpieczeństwa NIE NALEŻY otwierać obudowy kamery demontować lub przerabiać urządzenia dopuścić, aby materiały łatwopalne, woda lub przedmioty metalowe dostały się do urządzenia wyjmować akumulatora ani odłączać źródła zasilania, kiedy zasilanie jest włączone pozostawiać podłączonego akumulatora, gdy kamera nie jest używana na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, np płonących świec narażać urządzenia na kapanie lub zachlapanie pozostawiać kurzu lub metalowych przedmiotów na wtyczce zasilającej lub w gnieździe zasilającym wkładać żadnych przedmiotów do kamery Należy unikać używania urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności lub dużym zapyleniu w miejscach zadymionych lub zaparowanych, np w pobliżu kuchenki w miejscach narażonych na silne wstrząsy lub drgania w pobliżu odbiornika telewizyjnego w pobliżu urządzeń generujących silne pole magnetyczne lub elektryczne (głośniki, anteny nadawcze itp) w miejscach o bardzo wysokiej (ponad 40 C) lub bardzo niskiej temperaturze (poniżej 0 C) NIE NALEŻY pozostawiać urządzenia w miejscach o temperaturze powyżej 50 C w miejscach o bardzo małej (poniżej 35%) lub dużej (powyżej 80%) wilgotności w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym latem w zamkniętym samochodzie w pobliżu grzejnika wysoko, np na telewizorze Pozostawienie urządzenia na wysokim miejscu z podłączonym kablem grozi zrzuceniem na podłogę i uszkodzeniem Aby chronić urządzenie, NIE NALEŻY dopuścić, aby uległo zamoczeniu upuszczać lub uderzać nim o twarde przedmioty narażać go na wstrząsy i silne drgania podczas transportu kierować obiektywu przez dłuższy okres czasu na bardzo jasne obiekty wystawiać obiektywu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego kołysać nim zanadto, gdy wisi na pasku wymachiwać miękką torbą na kamerę, kiedy kamera jest w środku kłaść kamery na zakurzonych powierzchniach lub na piasku, np na plaży Zapobieganie upadkowi urządzenia Przymocuj starannie pasek uchwytu W przypadku korzystania ze statywu starannie zamocować kamerę na statywie W wyniku upadku kamery można doznać obrażeń, a samo urządzenie może ulec uszkodzeniu Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru rodziców Szanowny Kliencie, [Kraje Unii Europejskiej] Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan Limited jest: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Skrócony przewodnik Nagrywanie Odtwarzanie Kopiowanie Więcej informacji obsługi 21

przewodnik Skrócony KAMERA WIDEO GZ-MS215BE/AE/PE/SE Skrócona instrukcja obsługi Nagrywanie Odtwarzanie Kopiowanie Więcej informacji

przewodnik Skrócony KAMERA WIDEO GZ-MS215BE/AE/PE/SE Skrócona instrukcja obsługi Nagrywanie Odtwarzanie Kopiowanie Więcej informacji KAMERA WIDEO GZ-MS215BE/AE/PE/SE Skrócona instrukcja obsługi Skrócony przewodnik Nagrywanie Odtwarzanie Szanowni Klienci Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Aby bezpiecznie korzystać z tego produktu, prosimy

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gogli narciarskich z wbudowaną kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi PL Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi CECH-ZDC1E Środki ostrożności Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w celu

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup zasilacza z wbudowaną kamerą HD. Poprzez zasilacz z odpowiednimi adapterami można ładować różne urządzenia elektroniczne.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z wbudowaną kamerą HD, za pomocą którego dyskretnie nakręcisz filmy w domu, biurze, czy innych budynkach. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth BTS-50 Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth PRZED URUCHOMIENIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ. www.facebook.com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenia Ten produkt został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup skanera w długopisie. Za pomocą jednego przycisku skaner czyta wizytówki i inne dokumenty. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo Mobilna ładowarka Colorovo PowerBox 6800 34 Instrukcja obsługi urządzenia PowerBox 6800 Dziękujemy za zakup mobilnej ładowarki Colorovo PowerBox 6800. Jesteśmy przekonani, że spełni ona Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Podgrzewane wkładki do butów

Podgrzewane wkładki do butów Podgrzewane wkładki do butów Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podgrzewanych wkładek do butów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 5. Kabel AV 2. Przyssawka montażowa 6. 3. Ładowarka samochodowa 7. Karta gwarancyjna PL 2. Przegląd 1 2 3 4 5 Mikrofon 10

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą Full HD

Zegarek z kamerą Full HD Zegarek z kamerą Full HD oraz trybem nocnym na podczerwień Szanowny Klience, dziękujemy za zakup zegarka z kamerą. Produkt jest nie tylko modnym dodatkiem, ale również niezwykłym urządzeniem, które nagrywa

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Dysk twardy (ze wspornikiem montażowym) Instrukcja obsługi

Dysk twardy (ze wspornikiem montażowym) Instrukcja obsługi Dysk twardy (ze wspornikiem montażowym) Instrukcja obsługi CECH-ZHD1 7020228 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm)

Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm) Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ogrodowej lampy solarnej LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

PX 1294. Kamera do zamontowania na kokpicie z ekranem 2,5"/6 cm

PX 1294. Kamera do zamontowania na kokpicie z ekranem 2,5/6 cm PX 1294 Kamera do zamontowania na kokpicie z ekranem 2,5"/6 cm 1 Spis treści Zawartość opakowania... 2 Opis produktu... 3 Dane techniczne... 4 Zasilanie... 4 Instrukcja dotycząca montażu urządzenia...

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI "MMS-884.quad"

Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI MMS-884.quad Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI "MMS-884.quad" Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mikrokomputera. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy Nr produktu 640475 Strona 1 z 8 PRZEZNACZENIE PRODUKTU Zestaw składa się ze sterowanego radiowo zestawu

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Instrukcja obsługi 31892 SPECYFIKACJE Pojemność: 10,400 mah Akumulator: litowo-jonowy Wejście: 5 V DC/1,3 A (maks. 1,5 A) Wyjście 1: 5 V DC 1 A Wyjście 2: 5

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny

Cyfrowy aparat fotograficzny masterpage:right PL DSC-V1.book Page 1 Thursday, May 22, 2003 7:34 PM 3-082-311-11(1) Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji aparatu prosimy o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowano na podstawie: CEL-FS-CHRGR Multi-bay Charger Instruction Manual 810366Z Rev 4.0 2006 Vitec Group Communications www.clearcom.com

Bardziej szczegółowo

POWER BANK ECO SOLAR 5000 mah

POWER BANK ECO SOLAR 5000 mah POWER BANK ECO SOLAR 5000 mah PL Model: PM-PB144 INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu.

Bardziej szczegółowo

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA Przed użyciem ładowarki BC450, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, gdyż może być przydatna w przyszłości UWAGA: należy postępować

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa z uchwytem na telefon WiFi HD 720p, 3m Somikon

Kamera endoskopowa z uchwytem na telefon WiFi HD 720p, 3m Somikon Kamera endoskopowa z uchwytem na telefon WiFi HD 720p, 3m Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kamery endoskopowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

CCT-1301 PODRĘCZNIK OBSŁUGI

CCT-1301 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CCT-1301 PODRĘCZNIK OBSŁUGI www.facebook.com/denverelectronics POL-1 1.migawka 2.Głośnik 3.WŁ./WYŁ. 4.Port USB 5.Gniazdo karty micro SD 6.Soczewki 7.Wskaźnik ładowania 8.Wskaźnik świetlny zajętego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo