MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

2 Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące i funkcje Ustawienie projektora.. 13 Wybór miejsca Uzyskanie odpowiedniej wielkości wyświetlanego obrazu Połączenia Podłączanie urządzeń wideo Obsługa Uruchamianie projektora Regulacja wyświetlanego obrazu Korzystanie z menu Zabezpieczanie projektora Przełączanie sygnałów wejściowych Powiększanie i wyszukiwanie szczegółów Wybór formatu obrazu Optymalizacja obrazu Ustawianie licznika prezentacji Zdalne sterowanie stronami Zamrażanie obrazu Ukrywanie obrazu Blokada przycisków sterowania Obsługa na dużych wysokościach Regulacja dźwięku Wykorzystanie wzorca testowego Wykorzystanie planów nauki Wyłączanie projektora Bezpośrednie wyłączenie projektora Działanie menu Konserwacja...47 Jak dbać o projektor Informacje o lampie Rozwiązywanie problemów...52 Dane techniczne...53 Specyfikacje projektora Wymiary Montaż pod sufitem Tabela częstotliwości Gwarancja i informacje dotyczące prawa autorskiego Spis treści

3 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Projektor został zaprojektowany i przetestowany, aby spełniał najnowsze standardy bezpieczeństwa sprzętu elektronicznego i informatycznego. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku i oznaczeniach samego produktu. Instrukcje bezpieczeństwa 1. Przeczytaj ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z projektora. Zachowaj podręcznik. 2. W czasie działania projektora nie patrz prosto w obiektyw. Intensywny promień światła może uszkodzić wzrok. 5. W niektórych krajach napięcie w sieci jest NIESTABILNE. Ten projektor przeznaczony jest do bezpiecznego użytkowania w zakresie napięć od 100 do 240 V AC, ale może zawodzić w przypadku wystąpienia wahań napięcia ±10 V. W obszarach, gdzie napięcie w sieci jest niestabilne lub zanika, zalecane jest podłączenie projektora przez stabilizator napięcia lub awaryjne źródło zasilania (UPS). 3. Serwisowanie powierzaj tylko wykwalifikowanemu personelowi. 6. Nie blokuj obiektywu żadnymi przedmiotami, gdy projektor jest włączony, gdyż może to spowodować nagrzanie, deformację lub nawet zapalenie się przedmiotów. Aby tymczasowo wyłączyć lampę, naciśnij przycisk ECO BLANK (Pusty Eko) na projektorze lub pilocie. 4. Zawsze otwieraj przesłonę obiektywu (jeśli urządzenia ją posiada) lub zdejmuj nakładkę obiektywu (jeśli urządzenia ją posiada), kiedy lampa projektora jest włączona. Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3

4 Instrukcje bezpieczeństwa (kontynuacja) 7. Podczas działania lampa bardzo się rozgrzewa. Przed wymontowaniem zespołu lampy w celu wymiany pozwól projektorowi ostygnąć przez około 45 minut. 10. Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. W razie upadku urządzenie może zostać poważnie uszkodzone. 8. Nie użytkuj lampy po zakończeniu okresu eksploatacji. Eksploatacja lampy ponad przewidziany dla niej okres może w niektórych sytuacjach spowodować jej pęknięcie. 11. Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać tego projektora. Wewnątrz znajdują się elementy pod niebezpiecznym napięciem, które mogą spowodować śmierć w momencie ich dotknięcia. Lampa zaopatrzona w osobną zdejmowaną pokrywę jest jedyną częścią, która może być serwisowana przez użytkownika. W żadnym razie nie wolno usuwać lub zdejmować innych pokryw. Naprawy i serwisowanie powierzaj tylko wykwalifikowanym pracownikom serwisu. 9. Nie wymieniaj modułu lampy lub jakichkolwiek części elektronicznych, jeśli projektor nie jest odłączony od sieci. 12. Kiedy projektor pracuje, możesz wyczuć, że z kratki wentylacyjnej wydostaje się gorące powietrze i nieprzyjemny zapach. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii produktu. 4 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

5 Instrukcje bezpieczeństwa (kontynuacja) 13. Nie umieszczaj projektora w żadnym z poniższych środowisk: - Słabo wentylowana lub ograniczona przestrzeń. Zapewnij przynajmniej 50 cm odstępu od ściany do projektora oraz swobodny przepływ powietrza wokół niego. - Miejsca o tendencji do mocnego nagrzewania się, takie jak wnętrze samochodu z zamkniętymi szybami - Miejsca, w których elementy optyczne narażone będą na działanie wysokiej wilgotności, kurzu lub dymu papierosowego, powodujących skrócenie czasu użytkowania projektora i pociemnienie obrazu. 14. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. - Nie stawiaj projektora na kocu, pościeli ani innej miękkiej powierzchni. - Nie przykrywaj urządzenia materiałem lub innymi przedmiotami. - Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych materiałów palnych. - Miejsca w pobliżu czujników pożarowych - Miejsca o temperaturze otoczenia powyżej 40 C / 104 F - Miejsca na wysokości powyżej 3 tysięcy metrów (10000 stóp). Jeżeli otwory wentylacyjne są mocno pozatykane, przegrzanie urządzenia może spowodować wybuch ognia w jego wnętrzu. 15. Umieszczaj włączony projektor na równej, poziomej powierzchni. - Nie korzystaj z projektora, jeśli jest odchylony o ponad 10 stopni w lewo lub w prawo lub ponad 15 stopni wtył lub w przód. Korzystanie z projektora w pozycji odbiegającej od poziomu może spowodować wadliwe działanie lub uszkodzenie lampy m (10000 stóp) 0 m (0 stóp) 16. Nie stawiaj projektora na żadnym z boków, w pozycji pionowej. Może to spowodować jego przewrócenie się i doprowadzić do urazów użytkownika lub uszkodzenia urządzenia. Ważne instrukcje bezpieczeństwa 5

6 Instrukcje bezpieczeństwa (kontynuacja) 17. Nie stawaj na projektorze ani nie kładź na nim żadnych przedmiotów. Oprócz niebezpieczeństwa uszkodzenia projektora, takie postępowanie może prowadzić do wypadków i obrażeń. 18. Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych cieczy. Rozlanie płynu na projektor może spowodować jego uszkodzenie. Jeśli projektor ulegnie zamoczeniu, odłącz go od zasilania i skontaktuj się z firmą BenQ w celu przeprowadzenia jego naprawy. 19. Urządzenie potrafi wyświetlać odwrócone obrazy po zainstalowaniu go na suficie. Do zainstalowania projektora na suficie używaj tylko zestawu do montażu sufitowego BenQ i upewnij się, że projektor jest bezpiecznie zamocowany. Mocowanie projektora pod sufitem Chcemy zapewnić komfort korzystania z projektora BenQ, dlatego też musimy zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom mienia lub obrażeniom osób. W razie konieczności instalacji projektora na suficie, zaleca się prawidłowe i bezpieczne zamocowanie z użyciem zestawu do montażu sufitowego projektora BenQ. W przypadku użycia zestawu do montażu projektora na suficie innej marki, istnieje ryzyko, że projektor spadnie z sufitu z powodu błędnego zamocowania śrubami nieodpowiedniej średnicy lub długości. Zestaw do montażu sufitowego BenQ dostępny jest w miejscu zakupu projektora BenQ. BenQ zaleca także zakup osobnego przewodu zabezpieczającego Kensington i zamocowanie go w otworze zamka Kensington projektora i u podstawy wspornika zestawu do montażu sufitowego. Będzie on pełnił rolę dodatkowego zamocowania projektora, na wypadek gdyby wspornik mocujący poluzował się. Hg - Ta lampa zawiera rtęć. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami odnośnie utylizacji. Patrz 20. To urządzenie musi być uziemione. 6 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

7 Wprowadzenie Funkcje projektora Projektor oferuje następujące funkcje Funkcja SmartEco to początek dynamicznej oszczędności energii Technologia SmartEco zapewnia nowy sposób obsługi systemu lampy projektora i oszczędność mocy lampy w zależności od poziomu jasności wyświetlanych treści. Największa żywotność lampy dzięki technologii SmartEco Technologia SmartEco obniża zużycie prądu oraz wydłuża żywotność lampy. Funkcja ECO BLANK zapewnia oszczędność mocy lampy Naciśnięcie przycisku ECO BLANK powoduje natychmiastowe zniknięcie obrazu i jednoczesne obniżenie mocy lampy. Pobór prądu poniżej 0,5 W w stanie gotowości W trybie gotowości zużycie prądu wynosi mniej niż 0,5 W Konstrukcja bezfiltrowa Konstrukcja bezfiltrowa zapewnia obniżenie kosztów konserwacji i obsługi. Automatyczna regulacja jednym przyciskiem Naciśnięcie przycisku AUTO na urządzeniu lub pilocie pozwala na natychmiastowe wyświetlenie obrazu o najwyższej jakości Wbudowany głośnik (głośniki) o mocy Wbudowany głośnik (głośniki) o mocy, który umożliwia odtwarzanie sum dźwięku mono, gdy podłączone jest wejście audio Szybkie chłodzenie, Automatyczne wyłączanie, Zasilanie sygnału wł., Bezpośrednie zasilanie wł. Funkcja Szybkie chłodzenie przyspiesza proces chłodzenia podczas wyłączania projektora. Funkcja Automatyczne wyłączanie umożliwia automatyczne wyłączenie projektora, gdy przez określony czas nie wykrywa on żadnego sygnału wejściowego. Funkcja Zasilanie sygnału wł. automatycznie uruchamia projektor po wykryciu sygnału wejściowego, a funkcja Bezpośrednie zasilanie wł. powoduje automatyczne uruchomienie projektora po podłączeniu zasilania. Natych. ponow. uruch. Włączenie funkcji Natych. ponow. uruch. pozwala na natychmiastowe ponowne uruchomienie projektora w czasie 90 sekund od wyłączenia go. Obsługa funkcji 3D Różne formaty 3D sprawiają, że funkcja 3D jest bardziej elastyczna. Zakładając okulary BenQ 3D możesz cieszyć się filmami, nagraniami i wydarzeniami sportowymi w formacie 3D zyskując większą głębię obrazów i realizm zdarzeń. Widoczna jasność wyświetlanego obrazu będzie się wahać w zależności od warunków oświetleniowych otoczenia i ustawień kontrastu/jasności wybranego wejścia sygnału. Jasność lampy zmniejsza się z czasem i może różnić się w zależności od specyfikacji producenta lamp. Takie zachowanie jest normalne i prawidłowe. Wprowadzenie 7

8 Zestaw Ostrożnie rozpakuj zestaw i upewnij się, czy zostały dostarczone wszystkie przedstawione poniżej składniki. W przypadku jakichkolwiek braków skontaktuj się ze sprzedawcą. Standardowe akcesoria Dostarczone akcesoria dostosowane są do regionu i mogą różnić się od tych, które przedstawiono na ilustracji. *Karta gwarancyjna jest dostarczana jedynie w niektórych regionach. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera. Projektor Przewód zasilający Przewód VGA Skrócona instrukcja obsługi Karta gwarancyjna* Pilot i baterie Akcesoria dodatkowe 1. Zapasowy zestaw lampy 2. Zestaw do montażu sufitowego 3. Okulary 3D 4. Torba do przenoszenia 8 Wprowadzenie

9 Zewnętrzny widok projektora Prednja/gornja strana Stražnja/donja strana Zewnętrzny panel sterowania (Szczegóły opisano w części Elementy sterujące i funkcje na stronie 10.) 2. Wylot gorącego powietrza 3. Nóżka do regulacji 4. Pierścień ostrości i powiększenia 5. Wywietrznik (pobór chłodnego powietrza) 6. Kratka głośnika 7. Przedni czujnik podczerwieni 8. Obiektyw 9. Gniazdo sieciowe przewodu zasilającego 10. Wejścia sygnału Audio Wyjście sygnału Audio 11. Wejście sygnału S-Video Wejście sygnału Wideo 12. Porty USB 13. Gniazdo wejścia sygnału RGB (PC)/ komponentowe wideo (YPbPr/YCbCr) 14. Gniazdo wyjściowe sygnału RGB 15. Port sterowania RS Otwory do montażu pod sufitem 17. Otwór zamka zabezpieczającego przed kradzieżą Kensington Wprowadzenie 9

10 Elementy sterujące i funkcje Projektor Pierścień ostrości Regulacja ostrości wyświetlanego obrazu. 2. Pierścień powiększenia Służy do regulacji wielkości obrazu. 3. Lampka ostrzegająca o temperaturze TEMP Zapala się na czerwono, jeśli temperatura projektora staje się zbyt wysoka. 4. MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) Włączenie menu ekranowego (OSD). Cofa się do poprzedniego menu OSD, wychodzi i zapisuje ustawienia. 5. Lewo/ Zmniejszanie poziomu głośności projektora. 6. ECO BLANK (Pusty Eko) Pozwala na ukrycie wyświetlanego obrazu. 7. Przyciski Korekcji trapezowej/strzałek ( / Góra, / Dół) Manualna korekcja obrazów zniekształconych wskutek projekcji pod kątem. 8. Kontrolka lampy Wskazanie statusu lampy. Zapala się i mruga, gdy pojawia się jakiś problem zlampą AUTO Automatyczny wybór najlepszych ustawień czasowych dla wyświetlanego obrazu. 10. Kontrolka zasilania POWER Świeci się lub mruga, gdy projektor jest włączony. 11. POWER (ZASILANIE) Przełączenie projektora pomiędzy trybem gotowości a stanem włączenia. 12. Prawo/ Zwiększanie poziomu głośności projektora. Gdy aktywowane jest menu ekranowe (OSD), klawisze #5, #7 i #12 używane są jako strzałki do wyboru odpowiednich pozycji menu i zmiany ustawień. 13. SOURCE (ŹRÓDŁO) Wyświetla pasek wyboru źródła. 14. MODE/ENTER (TRYB/WPROWADŹ) Wybór dostępnego trybu konfiguracji obrazu. Włączenie elementu menu ekranowego (OSD). 10 Wprowadzenie

11 Pilot POWER (ZASILANIE) Przełączenie projektora pomiędzy trybem gotowości a stanem włączenia. 2. Info Wyświetlenie informacji o stanie projektora. 3. MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) Włączenie menu ekranowego (OSD). Cofa się do poprzedniego menu OSD, wychodzi i zapisuje ustawienia. 4. W lewo 5. MODE/ENTER (TRYB/WPROWADŹ) Wybór dostępnego trybu konfiguracji obrazu. Włączenie elementu menu ekranowego (OSD). 6. ECO BLANK (Pusty Eko) Pozwala na ukrycie wyświetlanego obrazu. 7. Przyciski Korekcji trapezowej/ Strzałek ( / Góra, / Dół) Manualna korekcja obrazów zniekształconych wskutek projekcji pod kątem. 8. SmartEco Wyświetla pasek wyboru trybu lampy Aspect (Format) Wybór formatu obrazu. 10. PAGE UP/PAGE DOWN (STRONA W GÓRĘ/ WDÓŁ) Obsługuje oprogramowanie wyświetlające (na podłączonym komputerze) reagujące na komendy page up/page down (strona w górę/ dół) (jak np. Microsoft Power Point). 11. Digital Zoom (Zoom cyfrowy) (+, -) Powiększają lub pomniejszają rozmiar wyświetlanego obrazu. 12. Timer On (Włączanie licznika) Aktywacja lub wyświetlenie licznika ekranowego zgodnego z indywidualnymi ustawieniami licznika. 13. Timer Set up (Ustawienie licznika) Bezpośredni wpis ustawień licznika czasu prezentacji D settings (Ustawienia 3D) Bezpośrednie przejście do ustawień 3D. 15. AUTO Automatyczny wybór najlepszych ustawień czasowych dla wyświetlanego obrazu. 16. Prawo Gdy aktywowane jest menu ekranowe (OSD), klawisze #4, #7 i #16 używane są jako strzałki do wyboru odpowiednich pozycji menu i zmiany ustawień. 17. SOURCE (ŹRÓDŁO) Wyświetla pasek wyboru źródła. 18. Volume (Głośność) +/- Regulacja poziomu dźwięku. 19. Mute (Wycisz) Włączanie i wyłączanie dźwięku projektora. 20. Freeze (Zamrożenie) Zamrożenie wyświetlanego obrazu. 21. Quick Install Powoduje szybkie wybranie kilku funkcji w celu regulacji wyświetlanego obrazu oraz wyświetla wzorzec testowy. 22. CC (NZ) Wyświetla na ekranie napisy zamknięte przeznaczone dla osób słabosłyszących. 23. Teaching template (Plan nauki) Bezpośrednie przejście do ustawień Teaching template (Plan nauki). Wprowadzenie 11

12 Około +30º Skuteczny zasięg pilota Pilot musi być skierowany pod kątem maksymalnie 30 stopni do czujników podczerwieni projektora, aby pracować poprawnie. Odległość pomiędzy pilotem a czujnikami nie powinna przekraczać 8 metrów (~26 stóp). Upewnij się, że pomiędzy pilotem a czujnikami podczerwieni projektora nie znajdują się żadne przeszkody, które mogłyby przesłaniać promień podczerwieni. Obsługa projektora z przodu Wymiana baterii pilota 1. Aby otworzyć pokrywę baterii, obróć pilot spodem do góry, popchnij uchwyt dla palców na pokrywie i przesuń ją w dół w kierunku wskazanym strzałką, zgodnie z ilustracją. Pokrywa zsunie się. 2. Wyjmij zamontowane baterie (w razie potrzeby) i zamontuj nowe baterie AAA, przestrzegając odpowiedniego ustawienia biegunów baterii zgodnie z symbolami na dole komory na baterie. Biegun dodatni (+) należy dopasować do dodatniego, a ujemny (-) do ujemnego. 3. Włóż pokrywę na miejsce dopasowując ją do obudowy i wsuń ją. Pokrywa zatrzaśnie się w końcowej pozycji. Unikaj pozostawiania pilota i baterii w nadmiernym cieple lub wilgotności, np. w kuchni, łazience, saunie, nasłonecznionym pokoju lub zamkniętym samochodzie. Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu lub odpowiednik zalecany przez producenta baterii. Pozbywaj się zużytych baterii zgodnie z zaleceniami producenta baterii i lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Nie należy wrzucać baterii do ognia. Stwarza to ryzyko wybuchu. Jeśli baterie są wyczerpane lub pilot nie będzie przez dłuższy czas używany, usuń baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu do pilota. 12 Wprowadzenie

13 Ustawienie projektora Wybór miejsca Projektor oferuje cztery możliwości instalacji: 1. Przód stół Wybierz to ustawienie, jeśli projektor ma być umieszczony w na stole przed ekranem. Jest to najpowszechniejszy sposób instalacji projektora, zapewniający szybkość ustawień i łatwe przenoszenie projektora. 3. Tył sufit Wybierz to ustawienie, jeśli projektor zawieszony jest górą do dołu pod sufitem, za ekranem. Do tego ustawienia wymagany jest zestaw do montażu sufitowego BenQ oraz specjalny ekran do tylnej projekcji. Ustaw Tył sufit w menu KONFIG. SYSTEMU: Podstawowa > Instalacja projektora po uruchomieniu projektora. 2. Przód sufit Wybierz to ustawienie, jeśli projektor zawieszony jest górą do dołu pod sufitem, przed ekranem. W celu montażu projektora pod sufitem dokonaj zakupu zestawu do montażu sufitowego BenQ u swojego sprzedawcy. Ustaw Przód sufit w menu KONFIG. SYSTEMU: Podstawowa > Instalacja projektora po uruchomieniu projektora. 4. Tył stół Wybierz to położenie, gdy projektor umieszczony będzie na stole za ekranem. Zwróć uwagę, że potrzebny jest specjalny ekran do tylnej projekcji. Ustaw Tył stół w menu KONFIG. SYSTEMU: Podstawowa > Instalacja projektora po uruchomieniu projektora. Układ pomieszczenia lub preferencje osobiste decydują o wyborze miejsca instalacji. Należy wziąć pod uwagę rozmiar i położenie ekranu, umiejscowienie odpowiedniego gniazdka zasilania, oraz położenie projektora i odległość pomiędzy nim, a innymi urządzeniami. Ustawienie projektora 13

14 Uzyskanie odpowiedniej wielkości wyświetlanego obrazu Odległość od obiektywu do ekranu, ustawienia powiększenia i format wideo wpływają na wielkość wyświetlanego obrazu. Rozmiary projekcji Skorzystaj z informacji w sekcji Wymiary na stronie 54, aby dowiedzieć się jaki jest środek wymiarów obiektywu tego projektora, przed obliczeniem odpowiedniej pozycji. Przekątna obrazu 4:3 W Ekran Środek obiektywu S Przesunięcie pionowe Odległość projekcyjna Współczynnik kształtu ekranu wynosi 4:3, a współczynnik wyświetlanego obrazu 4:3 Wymiary ekranu Przekątna cale mm Szer. (mm) Wys. (mm) Odległość od ekranu (mm) Minimalna długość (maks. powiększenie) Średnia Maksymalna długość (min. powiększenie) Przesunięcie pionowe (mm) Na przykład, w przypadku korzystania z obrazu 120 cali, zalecaną odległością projekcyjną jest 4762 mm, z pionowym przesunięciem 183 mm. Jeśli zmierzona odległość projekcyjna wynosi 6,0 m (6000 mm), najbliższa wartość w kolumnie "Odległość od ekranu (mm)" wynosi 5953 mm. W tym samym wierszu zawarta jest wartość wielkości wymaganego ekranu wynosząca 150 cali (ok. 3,8 m). 14 Wszystkie wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą różnić się od rzeczywistych pomiarów. Firma BenQ zaleca, że jeśli przewiduje się instalację projektora na stałe, należy fizycznie sprawdzić rozmiar projekcji i odległość korzystając z określonego projektora na miejscu, przed jego instalacją, aby wziąć pod uwagę indywidualne cechy układu optycznego projektora. Umożliwi to określenie dokładnej pozycji instalacji, aby była najodpowiedniejsza dla danego miejsca. Ustawienie projektora

15 Połączenia Podłączając źródło sygnału do projektora pamiętaj: 1. Wyłączyć wszystkie urządzenia zanim zaczniesz je podłączać. 2. Upewnić się, że zostały użyte prawidłowe przewody sygnałowe dla danego źródła. 3. Dobrze podłączyć kable. W przedstawionych poniżej połączeniach użyto przewodów, z których niektóre nie są dołączone do zestawu projektora (patrz Zestaw na stronie 8). Są one ogólnie dostępne w sklepach z elektroniką. Rysunki połączeń przedstawione poniżej zamieszczono jedynie w celu odniesienia. Gniazda umieszczone z tyłu projektora mogą się różnić w zależności od modelu projektora. Komputer przenośny Monitor lub stacjonarny Urządzenie A/V (VGA) lub (DVI) Głośniki lub 1. Przewód VGA 2. Przewód VGA na DVI-A 3. Kabel USB 4. Komponentowy przewód Wideo na VGA (D-Sub) 5. Kabel S-Video 6. Kabel wideo 7. Przewód audio Wiele laptopów nie włącza zewnętrznych portów wideo po podłączeniu do projektora. Zazwyczaj zewnętrzny ekran można włączyć i wyłączyć kombinacją klawiszy, taką jak FN + F3 lub CRT/ LCD. Znajdź na laptopie klawisz funkcyjny, oznaczony CRT/LCD lub klawisz z symbolem monitora. Naciśnij klawisz FN i odpowiednio zaznaczony klawisz funkcyjny. Zapoznaj się z dokumentacją laptopa, aby poznać kombinację klawiszy. Wyjście D-Sub działa pod warunkiem podłączenia do gniazda COMPUTER 1 odpowiedniego wejścia D-Sub. Połączenia 15

16 Aby użyć tej metody połączenia z projektorem w trybie oczekiwania, należy włączyć funkcję Wyjście monitora na ekranie KONFIG. SYSTEMU: Zaawansowana. Szczegóły opisano w części Ustawienia gotowości na stronie 45. Podłączanie urządzeń wideo Należy podłączyć projektor do źródła wideo z użyciem jednej z metod podłączenia, z których jednak każda oferuje obraz innej jakości. Wybrana metoda zależeć będzie zapewne od dostępności odpowiednich gniazd w projektorze i urządzeniu wideo, zgodnie z opisem poniżej: Nazwa złącza Wygląd złącza Jakość obrazu Wideo komponentowe Lepsza S-Video Dobra Wideo Normalna Podłączanie dźwięku Projektor jest wyposażony we wbudowany(-e) głośnik monofoniczny zapewniający podstawowe funkcje audio podczas prezentacji danych jedynie do celów biznesowych. Nie są przeznaczone ani przystosowane do odtwarzania dźwięku stereo przy zastosowaniach takich jak kino domowe lub sala kinowa. Wszystkie wejściowe sygnały stereo (jeśli podłączone) są sumowane i odtwarzane przez monofoniczne głośniki projektora. Wbudowany głośnik(-i) zostanie wyciszony (poza Dźwięk włączania/wyłączania) po podłączeniu gniazda AUDIO OUT (WYJŚCIE AUDIO). Projektor odtwarza jedynie zsumowany dźwięk mono, nawet jeśli podłączony jest dźwięk stereo. Szczegóły opisano w sekcji Podłączanie dźwięku na stronie 16. Jeśli wybrany obraz wideo nie jest wyświetlany po włączeniu projektora, a zostało wybrane prawidłowe źródło wideo, upewnij się, czy urządzenie wideo jest włączone i działa prawidłowo. Upewnij się także, że przewody sygnałowe są prawidłowo podłączone. 16 Połączenia

17 Obsługa Uruchamianie projektora 1. Podłącz przewód zasilający do projektora i do gniazdka zasilającego. Włącz gniazdko ścienne (jeśli posiada włącznik). Sprawdź, czy po podłączeniu zasilania kontrolka Kontrolka zasilania POWER na projektorze świeci na pomarańczowo. Z urządzeniem używaj tylko oryginalnych akcesoriów (np. przewodu zasilania), aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, takich jak porażenie prądem i pożar. 2. Naciśnij przycisk POWER (ZASILANIE), aby uruchomić projektor. Po włączeniu lampy zostanie wyemitowany Sygnał włączenia. Kontrolka zasilania POWER błyska i świeci się na zielono, gdy urządzenie jest włączone. Procedura uruchamiania trwa około 30 sekund. Na późniejszym etapie uruchamiania jest wyświetlane logo startowe. (W razie konieczności) Obróć pierścień ostrości, aby wyregulować czystość obrazu. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, odwołaj się do informacji w sekcji Wyłączanie funkcji Dźwięk włączania/wyłączania na stronie 33. Jeśli projektor jest nadal gorący po poprzedniej pracy, przed włączeniem zasilania lampy będzie chłodził ją przez około 90 sekund. 3. W przypadku pierwszego uruchamiania projektora, wybierz język menu ekranowego (OSD) wykonując instrukcje na ekranie. 4. Po wyświetleniu prośby o wprowadzenie hasła, za pomocą strzałek wprowadź sześciocyfrowe hasło. Szczegóły opisano w sekcji Korzystanie z funkcji hasła na stronie Włącz wszystkie podłączone urządzenia. 6. Projektor rozpoczyna wyszukiwanie sygnałów wejściowych. Aktualnie skanowane źródło sygnału zostanie wyświetlone w lewym górnym rogu ekranu. Jeśli projektor nie wykrywa prawidłowego sygnału, wyświetlany będzie komunikat Brak sygnału do momentu wykrycia odpowiedniego źródła sygnału. Można również nacisnąć przycisk SOURCE (ŹRÓDŁO) na projektorze lub pilocie, aby wybrać żądany sygnał wejściowy. Szczegóły opisano w sekcji Przełączanie sygnałów wejściowych na stronie 23. Jeśli częstotliwość/rozdzielczość sygnału wejściowego przekracza zakres pracy projektora, na pustym ekranie wyświetlony zostanie komunikat Poza zakresem. Zmień sygnał wejściowy na sygnał kompatybilny z rozdzielczością projektora lub ustaw sygnał wejściowy na niższe ustawienie. Szczegóły opisano w sekcji Tabela częstotliwości na stronie 55. Jeśli sygnał nie zostanie wykryty przez 3 minuty, projektor automatycznie przechodzi w tryb ECO BLANK (EKRAN PUSTY EKO). Obsługa 17

18 Regulacja wyświetlanego obrazu Regulacja kąta projekcji Projektor jest wyposażony w 1 nóżkę regulacji. Służy ona do zmiany wysokości projektora i kąta projekcji. Aby wyregulować projektor, kręć nóżką regulatora w celu precyzyjnego ustawienia kąta poziomego. Aby schować nóżkę regulatora, kręć tylną nóżką w przeciwnym kierunku. Jeśli projektor nie jest ustawiony na płaskiej powierzchni lub ekran i projektor nie są do siebie ustawione pod kątem prostym, wyświetlany obraz staje się trapezoidalny. Aby dowiedzieć się jak skorygować zniekształcenie, patrz Korekcja zniekształceń trapezowych na stronie 19. Nie patrz w obiektyw, jeśli lampa jest włączona. Silne światło lampy może spowodować uszkodzenie oczu. Uważaj podczas naciskania przycisku zwalniania, gdyż jest on umieszczony obok kratki wentylacyjnej, z której wydobywa się gorące powietrze. Automatyczna regulacja obrazu W niektórych sytuacjach może zaistnieć konieczność dostrojenia jakości obrazu. W tym celu naciśnij przycisk AUTO na projektorze lub pilocie. W przeciągu 3 sekund, wbudowana, inteligentna funkcja automatycznego dostrajania przestawi funkcje częstotliwości i zegara, wybierając najlepszą jakość obrazu. Informacja o aktualnym źródle zostanie wyświetlona w rogu ekranu na 3 sekundy. Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany został sygnał komputerowy (analog RGB). Precyzyjna regulacja wyrazistości obrazu 1. Użyj pierścienia powiększenia, aby wyregulować wielkość wyświetlanego obrazu. 2. Ustaw ostrość obrazu za pomocą pierścienia ostrości. 18 Obsługa

19 Korekcja zniekształceń trapezowych Zniekształcenia trapezowe oznaczają sytuację, kiedy dolna lub górna krawędź wyświetlanego obrazu jest wyraźnie szersza. Ma to miejsce, kiedy projektor nie stoi prostopadle do ekranu. Aby to skorygować, musisz manualnie skorygować problem postępując według JEDNEGO z poniższych kroków. Używając pilota Naciśnij przycisk / na panelu sterowania projektora lub na pilocie, aby wyświetlić ekran ustawień Korekcja trapezowa. Naciśnij przycisk, aby skorygować zniekształcenia trapezowe w górnej części obrazu. Naciśnij przycisk, aby skorygować zniekształcenia trapezowe w dolnej części obrazu. Naciśnij przycisk /. Naciśnij przycisk /. Używając menu ekranowego 1. Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE), a następnie naciskaj /, aby wybrać menu WYŚWIETLACZ. 2. Naciśnij, aby wybrać Korekcja trapezowa, a następnie naciśnij MODE/ENTER (TRYB/WPROWADŹ). Wyświetli się ekran Korekcja trapezowa. 3. Naciśnij przycisk, aby skorygować zniekształcenia trapezowe w górnej części obrazu. Naciśnij przycisk, aby skorygować zniekształcenia trapezowe w dolnej części obrazu. Obsługa 19

20 Korzystanie z menu Projektor zaopatrzony jest w menu ekranowe (OSD) pozwalające na wybór ustawień i regulację. Ilustracje interfejsu ekranowego przedstawione poniżej mają charakter referencyjny i mogą różnić się od faktycznego wyglądu poszczególnych ekranów. Poniżej przedstawiono opis menu. Ikona menu głównego Menu główne WYŚWIETLACZ Kolor ściany Wył. Format obrazu Korekcja trapezowa Automatyczny Podmenu Podświetlenie/ wybór Aktualny sygnał wejściowy Położenie Faza Wielkość horyz. Zoom cyfrowy 3D Szablon Analog RGB 0 0 ENTER MENU Zakończ Status Naciśnij MENU/ EXIT (MENU/ WYJŚCIE), by przejść do poprzedniego ekranu lub wyjść z menu. Poniższy przykład przedstawia sposób ustawiania języka menu ekranowego. 1. Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/ WYJŚCIE) na projektorze lub pilocie, aby włączyć menu ekranowe. WYŚWIETLACZ Kolor ściany Format obrazu Korekcja trapezowa Położenie Faza Wielkość horyz. Zoom cyfrowy 3D Szablon 0 0 Wył. Automatyczny 3. Naciśnij, aby wybrać Język, a następnie naciśnij przycisk MODE/ENTER (TRYB/ WPROWADŹ). KONFIG. SYSTEMU: Licznik prezentacji Język Instalacja projektora Menu ustawień Ustawienia trybu pracy Blokada klawiszy panelu Kolor tła Ekran powitalny ENTER Przód stół Wył. BenQ BenQ Analog RGB MENU Zakończ 2. Użyj /, aby wybrać menu KONFIG. SYSTEMU: Podstawowa. KONFIG. SYSTEMU: Licznik prezentacji Język Instalacja projektora Menu ustawień Ustawienia trybu pracy Blokada klawiszy panelu Kolor tła Ekran powitalny Przód stół Wył. BenQ BenQ Analog RGB MENU Exit 4. Naciśnij / / /, aby wybrać język. 5. Naciśnij MENU/EXIT (MENU/ WYJŚCIE) na projektorze lub pilocie, aby wyjść i zapisać ustawienia. Analog RGB MENU Exit 20 Obsługa

21 Zabezpieczanie projektora Korzystanie z przewodu zabezpieczającego Projektor należy zamontować w bezpiecznym miejscu pozwalającym na zabezpieczenie przed kradzieżą. Jeśli nie jest to możliwe, można zakupić blokadę, taką jak blokada Kensington, w celu zabezpieczenia projektora. Z tyłu projektora znajduje się połączenie blokady Kensington. Szczegóły opisano w punkcie 17 na stronie 9. Przewód zabezpieczający Kensington zwykle składa się z kłódki i kluczy. Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania można znaleźć w dołączonej do niego dokumentacji. Korzystanie z funkcji hasła Dla celów bezpieczeństwa i w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego użytkowania projektor został wyposażony w funkcję zabezpieczenia hasłem. Hasło można wprowadzić, korzystając z menu ekranowego (OSD). OSTRZEŻENIE: Uruchomienie funkcji hasła i jego zapomnienie stanowi poważny problem. Wydrukuj ten podręcznik użytkownika (w razie potrzeby) i zapisz w nim używane hasło, a następnie przechowuj podręcznik w bezpiecznym miejscu, aby można było się do niego odwołać. Ustawianie hasła Po ustaleniu hasła i włączaniu blokady zasilania projektora nie można będzie używać, jeśli prawidłowe hasło nie zostanie wprowadzone przy każdym uruchomieniu urządzenia. 1. Otwórz menu ekranowe i przejdź do menu KONFIG. SYSTEMU: Zaawansowana > Ustawienia zabezpieczeń. Naciśnij przycisk MODE/ENTER (TRYB/ WPROWADŹ). Wyświetli się ekran Ustawienia zabezpieczeń. 2. Wybierz Zmiana ustawień zabezpieczeń i naciśnij MODE/ENTER (TRYB/ WPROWADŹ). 3. Podobnie jak to zostało przedstawione na WPROWADŹ NOWE HASŁO ilustracji po prawej stronie, cztery przyciski strzałek (,,, ) odpowiadają 4 cyfrom (1, 2, 3, 4). Za pomocą przycisków strzałek wprowadź 6 cyfr wybranego hasła. 4. Potwierdź nowe hasło, wprowadzając je ponownie. Po ustawieniu hasła menu ekranowe powróci do ekranu Ustawienia zabezpieczeń. MENU Wstecz 5. Aby aktywować funkcję Blokada włączania, naciśnij /, aby podświetlić Blokada włączania i naciśnij /, aby wybrać Wł.. WAŻNE: Podczas wprowadzania hasła zamiast cyfr na ekranie wyświetlane są gwiazdki. Zapisz hasło w tym miejscu podręcznika przed lub bezpośrednio po jego wprowadzeniu, aby można było je odnaleźć w przypadku zapomnienia. Hasło: Zachowaj podręcznik w bezpiecznym miejscu. 6. Aby wyjść z menu ekranowego, naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE). Obsługa 21

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2004 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku Znaki ostrzegawcze W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostały symbole graficzne wskazujące bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Projektor przenośny M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Podręcznik użytkownika Produkty M350X i M230X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X,

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Projektor przenośny UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Podręcznik użytkownika Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X

Bardziej szczegółowo

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Projektor przenośny PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U 4. wydanie, luty 2012 r. Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika WAŻNE: Dla własnego bezpieczeństwa, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa aby uzyskać ważne informacje dotyczące użytkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E Nr modelu TX-L32EM6E Instrukcja obsługi Telewizor LCD Bardziej szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi na płycie CD-ROM. Do wyświetlenia instrukcji obsługi z płyty CD-ROM wymagany jest

Bardziej szczegółowo

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości

Bardziej szczegółowo

FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP92W 19 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

MultiSync E223W. Podręcznik użytkownika

MultiSync E223W. Podręcznik użytkownika MultiSync E223W Podręcznik użytkownika Indeks Uwagi dotyczące zasilania monitora...polski-1 Ostrzeżenie, Ważne...Polski-2 Informacje o rejestracji...polski-3 Zalecenia dotyczące użytkowania...polski-4

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo