WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ UCZNIÓW GIMNAZJUM W LGOCIE WIELKIEJ W ROKU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ UCZNIÓW GIMNAZJUM W LGOCIE WIELKIEJ W ROKU 2015"

Transkrypt

1 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ UCZNIÓW GIMNAZJUM W LGOCIE WIELKIEJ W ROKU

2 Wprowadzenie Egzamin gimnazjalny w pierwszej części wymagał od zdającego rozwiązania dwu testów humanistycznych: pierwszym sprawdzano wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu języka polskiego (GH-P), drugim z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (GH-H). GH część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego Arkusz GH-P: Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wykonywali zadania zawarte w arkuszu standardowym. Podstawę zadań stanowiły różne teksty kultury: literackie dramatyczny i poetycki, oraz publicystyczny i popularnonaukowy. Arkusz egzaminacyjny składał się z 22 zadań, wśród których było 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadania otwarte wymagające od ucznia samodzielnego, zgodnego z poleceniem, sformułowania krótkiej wypowiedzi oraz dłuższej opowiadania. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 32 punkty. Arkusz GH-H: Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu standardowym. Arkusz egzaminacyjny składał się z 25 zadań zamkniętych: 20 zadań z historii i 5 z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Podstawę zadań stanowiły teksty kultury m.in.: teksty historyczne, ilustracje, mapy, tablica genealogiczna. GH_1. Podstawowe dane i wskaźniki statystyczne: Wskaźniki ODDZIAŁ A ODDZIAŁ B SZKOŁA ŁÓDZKIE Liczba uczniów Poziom 55% 51% 53% 63% wykonania zadania w % Średnia 55% 50% 53% 63% Odchylenie standardowe 24% 24% 23% 17% Mediana 63% 55% 59% 63% Modalna 63% i 55% 73% i 61% 71% 63% Minimum 6% 0% 7% 0% Maksimum 100% 91% 96% 100% Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne dla arkuszy standardowych GH - P 2015 roku 2

3 Wskaźniki ODDZIAŁ A ODDZIAŁ B SZKOŁA ŁÓDZKIE Liczba uczniów Poziom 58% 56% 57% 64% wykonania zadania w % Średnia 58% 56% 57% 64% Odchylenie standardowe 19% 22% 19% 16% Mediana 58% 59% 54% 66% Modalna 41% i 63% 59% i 61% 71% 63% Minimum 26% 9% 22% 0% Maksimum 93% 91% 92% 100% Tabela 2. Podstawowe wskaźniki statystyczne dla arkuszy standardowych GH - H 2015 roku Uzyskane przez uczniów wyniki pozwalają określić tegoroczne testy humanistyczne jako umiarkowanie trudne. Poziom wykonania zadań był procentowo niższy niż w województwie łódzkim. Z języka polskiego nasi uczniowie uzyskali średnio 53% a średnia w OKE wyniosła 63% z historii i wiedzy o społeczeństwie nasi uczniowie uzyskali średnio 57% przy 64% w województwie. Test z historii i wiedzy o społeczeństwie okazał się łatwiejszy od testu z języka polskiego. GH_2. Rozkłady wyników Rys. 1. Procent wykonywanych zadań (GH-P 2015 arkusz standardowy) 3

4 Rozkład wykonanych zadań przez zdających egzamin w części humanistycznej z zakresu języka polskiego wskazuje, że większość zadań lepiej rozwiązała klasa III A. Wyjątek stanowią zadania: 2, 15, 16, 22.1 i Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem 22.1, natomiast najsłabiej z zadaniem 22.4, a także 22.6 (uczniowie kl. IIIB). Rys. 2. Procent wykonywanych zadań (GH-H 2015 arkusz standardowy) Rozkład wyników uzyskanych przez zdających egzamin w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w Lgocie Wielkiej jest symetryczny - dla oddziałów A i B przesunięty w kierunku wyników wysokich. Najwyższy wynik w szkole (84%) w części z języka polskiego uzyskał jeden uczeń, a najniższy 28% czworo uczniów. Najniższy procentowy wynik gimnazjalistów z Lgoty Wielkiej to 28%, a najwyższy - 91%. Najwyższy wynik w szkole (91%) w części historia i wiedza o społeczeństwie uzyskał jeden uczeń, a najniższy (28%) dwóch uczniów. Zarówno w teście z języka polskiego jak i z historii i wiedzy o społeczeństwie nieco lepsze wyniki osiągnęli uczniowie klasy III A. Dokładne dane przedstawia poniższa tabela. CZĘŚĆ JĘZYK POLSKI CZĘŚĆ HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa IIIA 54,7% 57,6% klasa IIIB 51,3% 56,0% 4

5 Tabela 3: Porównanie średnich procentowych dla klas Numer zad. Kartoteka testu w cz. humanistycznej z zakresu języka polskiego Wymagania ogólne zapisane w podstawie programowej 1. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystani e zawartych w nich informacji. 2. II. Analiza i tekstów kultury. 3. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystani e zawartych w nich informacji. 4. II. Analiza i tekstów kultury. Wymaganie szczegółowe zapisane w podstawie programowej 1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. 2. Analiza. Uczeń: 5) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu [ ]. 1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. 4. Wartości i wartościowanie. Uczeń: 2) omawia na podstawie poznanych dzieł literackich [ ] podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. [ ] samotność [ ]. OKE 5 Poziom wykonania zadania w % ODDZIAŁ A ODDZIAŁ B II. Analiza i 3. Interpretacja SZKOŁA

6 tekstów kultury. 6. II. Analiza i tekstów kultury. 7. III. Tworzenie wypowiedzi. 8. II. Analiza i tekstów kultury. Uczeń: 1) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury [ ]. 2. Analiza. Uczeń: 4) wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa ([ ] zdrobnień [ ]). Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 2. Analiza. Uczeń: 4) rozpoznaje w tekście literackim porównanie [ ] i objaśnia jego rolę. 2. Świadomość językowa. Uczeń: 4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie. 3. Interpretacja. Uczeń: 2) uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty (całość utworu). Uczeń zna teksty literackie [ ]. Teksty poznawane w całości [ ] przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych

7 9. II. Analiza i tekstów kultury. 10. II. Analiza i tekstów kultury. 11. II. Analiza i tekstów kultury. 12. II. Analiza i tekstów kultury. 13. II. Analiza i tekstów kultury. 14. II. Analiza i tekstów kultury. 15. II. Analiza i tekstów kultury. gwiazdką (Adam Mickiewicz, Dziady cz. II). 2. Analiza. Uczeń: 2) charakteryzuje postać mówiącą w utworze. 3. Interpretacja. Uczeń: 1) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury [ ]. 2. Analiza. Uczeń: 2) charakteryzuje postać mówiącą w utworze. 3. Interpretacja. Uczeń: 1) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury [ ]. 3. Interpretacja. Uczeń: 1) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury [ ]. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 2. Analiza. Uczeń: 1) dostrzega swoistość artystyczną dzieła. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 2. Analiza. Uczeń:

8 16. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystani e zawartych w nich informacji. 17. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystani e zawartych w nich informacji. 18. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystani e zawartych w nich informacji. 19. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystani e zawartych w nich informacji. 20. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystani e zawartych w nich informacji. 5) rozpoznaje: [ ] rym, refren; [ ]. 1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. 1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. 3. Świadomość językowa. Uczeń: 5) rozpoznaje w zdaniach [ ] różne rodzaje [ ] orzeczeń [ ] rozumie ich funkcje. 3. Świadomość językowa. Uczeń: 6) rozróżnia rodzaje zdań złożonych podrzędnie [ ] oraz rozumie ich funkcje w wypowiedzi. 2. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń: 3) korzysta ze słownika języka polskiego [ ]. 3. Świadomość językowa. Uczeń: 2) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i

9 21. III. Tworzenie wypowiedzi. 22. III. Tworzenie wypowiedzi. rozumie ich znaczenie w tekście. 1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 2) stosuje zasady organizacji tekstu zgodnie z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat. 5) [ ] uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi. 1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 1) tworzy spójne wypowiedzi [ ] pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie [ ]; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada. 1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 2) stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na

10 zadany temat. 2. Świadomość językowa. Uczeń: 3) tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści. 2. Świadomość językowa. Uczeń: 4) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie; 5) stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach; dostosowuje szyk wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom; 10) stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników (w tym imiesłowów), przymiotników, liczebników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (zgody i rządu)

11 Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 2. Świadomość językowa. Uczeń: 5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym [ ]. 2. Świadomość językowa. Uczeń: 6) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnyc h [ ]. Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 2. Świadomość językowa. Uczeń: 6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnyc h [ ] Tabela 4. Kartoteka testu standardowego GH-P 2015 wraz z poziomem wykonywania zadań w % w Lgocie Wielkiej. Wyniki uczniów w procentach, odpowiadające im wartości centyli i wyniki na skali staninowej z języka polskiego skala staninowa, staniny tzw. standardowa dziewiątka, skala staninowa jest znormalizowaną skalą dziewięciostopniową, w której kolejne przedziały ( staniny ) zawierają wyniki uporządkowane od najmniejszego do największego. Opis wyniku mieszczącego się w kolejnych staninach to: najniższy, bardzo niski, niski, niżej średni, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy. Średnia w skali staninowej wynosi 5 ( stanin średni ). 11

12 Część humanistyczna język polski Wynik procentowy Wartość centyla Stanin

13 Tabela 5: Wyniki uczniów w procentach, odpowiadające im wartości centyli i wyniki na skali staninowej ( wartości z OKE) Numer przedziału Opis wyniku (poziom) Wyniki w przedziałach procentowych Klasa III a Klasa III b Szkoła 1. Najniższy bardzo niski Niski niżej średni Średni wyżej średni Wysoki

14 8. bardzo wysoki Najwyższy Tabela 6: Wyniki uczniów w procentach w skali staninowej w części humanistycznej GH-P 2015 Rys.3: Wyniki egzaminu z języka polskiego w skali staninowej Z powyższego wykresu wynika, że większość uczniów (8) kl. III A znalazło się w staninie średnim. W tej klasie również znalazł się jedyny wynik w staninie bardzo wysokim. Klasa III A to także najwięcej wyników w staninie najniższym. Klasa III B uzyskała natomiast więcej wyników w staninie niskim i bardzo niskim. Kartoteka testu w cz. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Numer zad.1 Wymaganie ogólne zapisane w podstawie programowej Wymaganie szczegółowe zapisane w podstawie programowej Poziom wykonania zadania w % OKE Oddział A Oddział B Szkoła 1. II. Analiza i 2. Cywilizacje Bliskiego

15 2. II. Analiza i 3. I. Chronologia II. Analiza i Wschodu. Uczeń: 1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii; 3) wyjaśnia znaczenie pisma i prawa w procesie powstawania państw. 4. Cywilizacja grecka. Uczeń: 3) charakteryzuje czynniki integrujące starożytnych Greków [ ] igrzyska olimpijskie. 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej [ ] antycznego świata w różnych dziedzinach: [ ] architekturze. 10. Bizancjum i Kościół wschodni. Uczeń: 2) [ ] rozpoznaje osiągnięcia kultury bizantyjskiej ([ ] architektura,

16 4. I. Chronologia 5. II. Analiza i 6.. I. Chronologia 7. II. Analiza i III. Tworzenie narracji historycznej. sztuka). 3. Starożytny Izrael. Uczeń: 1) charakteryzuje podstawowe symbole i główne zasady judaizmu. 7. Chrześcijaństwo. Uczeń: 1) umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny [ ] chrześcijaństwa. 8. Arabowie i świat islamski. Uczeń: 2) opisuje podstawowe zasady i symbole islamu. 11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. Uczeń: 1) rozpoznaje typowe instytucje systemu lennego. 1) rozpoznaje typowe instytucje systemu lennego. 13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń: 1) sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów; 4) docenia

17 8. I. Chronologia II. Analiza i historyczna 9. II. Analiza i 10. I. Chronologia II. Analiza i 11. II. Analiza i dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie polityki [ ]. 14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń: 1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego. 16. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń: 2) ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społecznogospodarcze i kulturowe Europy [ ]. 17. Humanizm i renesans. Uczeń: 2) charakteryzuje największe osiągnięcia [ ] Mikołaja Kopernika [ ]. 20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń: 2) wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne założenia [ ] artykułów

18 12. II. Analiza i 13. II. Analiza i 14. II. Analiza i 15. II. Analiza i henrykowskich. 22. Formy państwa nowożytnego. Uczeń: 1) charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika XIV, ustrój monarchii absolutnej; 2) wymienia, odwołując się do przykładu Anglii, główne cechy monarchii parlamentarnej. 23. Europa w XVIII w. Uczeń: 1) wymienia idee oświecenia i rozpoznaje je w [ ] architekturze i sztuce. 27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń: 1) sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze. 27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń: 1) sytuuje w czasie I [ ]

19 16. II. Analiza i 17. II. Analiza i 18. II. Analiza i III. Tworzenie rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po [ ] rozbiorze 28. Rewolucja francuska. Uczeń: 3) opisuje główne zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. 29. Epoka napoleońska. Uczeń: 1) opisuje zmiany w Europie w okresie napoleońskim w zakresie stosunków społecznogospodarczych i politycznych. 33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Uczeń: 1) wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim 34. Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej

20 narracji historycznej. 19. II. Analiza i 20. II. Analiza i 21. V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej 22. IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. w okresie powstań narodowych. Uczeń: 1) sytuuje w czasie i przestrzeni [ ] powstanie styczniowe; 2) przedstawia przyczyny oraz [ ] przebieg [ ] powstań narodowych. 32. Europa i świat w XIX w. Uczeń: 1) opisuje przyczyny [ ] wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych 39. Sprawa polska w I wojnie światowej. Uczeń: 2) ocenia wysiłek zbrojny Polaków. 11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń: 2) omawia najważniejsze zasady ustroju Polski [ ] podział władzy [ ]. 11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń: 3)

21 23. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji 24. V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 25 I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej omawia podstawowe prawa i wolności w niej zawarte. 20. Integracja europejska. Uczeń: 2) wyjaśnia, czym zajmują się najważniejsze instytucje Unii Europejskiej [ ] Parlament Europejski [ ]. 17. Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń: 2) wymienia najważniejsze zadania samorządu gminnego [ ]. 21. Polska w Unii Europejskiej. Uczeń: 3) formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej, odwołując się do przykładów z własnego otoczenia i całego kraju Tabela 7: Kartoteka testu standardowego GH H wraz z poziomem wykonania zadań dla Gimnazjum w Lgocie Wielkiej 21

22 Wyniki uczniów w procentach, odpowiadające im wartości centyli i wyniki na skali staninowej z historii i wiedzy o społeczeństwie Część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie Wynik procentowy Wartość centyla Stanin

23 Tabela 8: Wyniki uczniów w procentach, odpowiadające im wartości centyli i wyniki na skali staninowej ( wartości z OKE) Numer przedziału Opis wyniku (poziom) Wyniki w przedziałach procentowych Klasa III a Klasa III b Szkoła 1. Najniższy bardzo niski Niski niżej średni Średni wyżej średni Wysoki bardzo wysoki Najwyższy Tabela 9: Wyniki uczniów w procentach w skali staninowej w części humanistycznej GH-H

24 Rys.4: Wyniki egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie w skali staninowej Z historii i wiedzy o społeczeństwie większość wyników średnich znalazła się w klasie III A. Tutaj też mamy najwięcej wyników w staninie najniższym i wysokim. Stanina najwyższego nie udało się osiągnąć żadnemu z uczniów naszego gimnazjum. Klasa III B uzyskała najwięcej wyników w staninie niżej średnim. GH_3. Łatwość zadań Stopień trudności zadań egzaminacyjnych w części humanistycznej z zakresu języka polskiego był zróżnicowany: od zadań bardzo łatwych (22.3), łatwych i trudnych zbliżona ilość, bardzo trudne okazało się zadanie (8,18,22.4,22.6). Najwięcej było zadań umiarkowanie trudnych. Analiza współczynnika łatwości pozwala określić, z jakimi zadaniami uczniowie sobie poradzili, a które sprawiły im problem. Interpretacja wskaźnika łatwości zadanie bardzo trudne (BT) 0,00 0,19 Oddział A Oddział B Szkoła 18,22.4,22.6, 8,18,22.6, 8,18,22.4,22.6, zadanie trudne (T) 8,12,15,19,20,22.5 3,11,12,14,19,41, 3,12,14,19,20,22.5, 24

25 0,20 0,49 zadanie umiarkowanie trudne (UT) 2,3,6,9,11,13,14,16, 4,5,6,7,9,10,13,15, 2,6,7,9,10,11,13, 0,50 0,69 21,22.1, 17,21,22.5, 15,21, zadanie łatwe (Ł) 0,70 0,89 1,5,7,10,17,22.2, 1,2,16,22.1,22.2, 1,4,5,16,17,22.1, 22.2, zadanie bardzo łatwe (BŁ) 0,90 1,00 4,22.3, 22.3, 22.3, Tabela 10. Określenie wskaźnika łatwości zadań (arkusz GH-P) Stopień trudności zadań egzaminacyjnych w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie był zróżnicowany: od zadań bardzo łatwych, łatwych i trudnych - zbliżona ilość, po zadania bardzo trudne (8,18,22.4,22.6). Najwięcej było zadań umiarkowanie trudnych. Analiza współczynnika łatwości pozwala określić, z jakimi zadaniami uczniowie sobie poradzili, a które sprawiły im problem. Interpretacja wskaźnika łatwości zadanie bardzo trudne (BT) Oddział A Oddział B Szkoła 4,9, 0,00 0,19 zadanie trudne (T) 0,20 0,49 1,4,8,9,11,12.1,12.2,13, 15,17,18.1,21,23, 7.1,8,12.1,13,15,17,18.1, 18.2,19,20,23, 1,4,8,9,11,12.1,13, 15,17,18.1,18.2,20,21, 23, zadanie umiarkowanie trudne (UT) 0,50 0,69 5,6,7.1,7.2,14,16,18.2,19, 20, 1,5,6,11,12.2,14,16,18.3, 21, 5,6,7.1,7.2,12.2,14, 16,18.3,19, 25

26 zadanie łatwe (Ł) 0,70 0,89 2,3.1,7.3,10,18.3,22.1,24, 25, 3.1,3.2,7.2,7.3,10,25, 3.1,3.2,7.3,10,22.1,24, 25 zadanie bardzo łatwe (BŁ) 3.2,22.2, 2,22.1,22.2,24, 2,22.3, 0,90 1,00 Tabela 11. Określenie wskaźnika łatwości zadań (arkusz GH-H) GH_4. Wyniki uczniów ze względu na płeć Z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka polskiego wyniki chłopców i dziewcząt są porównywalne. Średni wynik dziewcząt wyniósł 56% (województwo łódzkie 67%), natomiast średni wynik chłopców to 53% (województwo łódzkie 59%). Rys.5: Wynik (%) uzyskany z języka polskiego przez chłopców 26

27 Rys.6: Wynik (%) uzyskany z języka polskiego przez dziewczęta Z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie wyniki chłopców i dziewcząt są porównywalne. Średni wynik dziewcząt wyniósł 59% (województwo łódzkie 64%), natomiast średni wynik chłopców to 56% (województwo łódzkie 64%). Rys.7: Wynik (%) uzyskany z historii i wiedzy o społeczeństwie przez chłopców 27

28 Rys.8: Wynik (%)uzyskany z historii i wiedzy o społeczeństwie przez dziewczęta Porównanie wyniki testów gimnazjalnych w powiecie radomszczańskim: Wyniki podane w % Lp. Miejscowość Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie 1. m. Radomsko Dobryszyce Gidle Gomunice Kamieńsk Kobiele Wielkie Kodrąb Lgota Wielka Ładzice Masłowice Przedbórz

29 12. Radomsko Wielgomłyny Żytno Tabela 12: Wyniki testów gimnazjów z powiatu radomszczańskiego Powyższa tabela pozwala stwierdzić, że z języka polskiego nasze gimnazjum wypadło najgorzej w powiecie, natomiast z historii i wiedzy o społeczeństwie na 14 szkół, od gimnazjum w Lgocie Wielkiej gorzej wypadły 2, a jedna uzyskała taki sam wynik. 29

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 r. Test humanistyczny język polski. bardzo łatwe

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 r. Test humanistyczny język polski. bardzo łatwe Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 r. Test humanistyczny język polski Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 21.04.2015r. odbył się egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do badania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Opracował: Łukasz Kąś Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. PP Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 23 kwietnia 2014 roku

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 23 kwietnia 2014 roku ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 23 kwietnia 2014 roku Bożena Szczęch Poniższa analiza składa się z następujących części: 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin sprawdzał opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Test GH-H1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Test GH-H1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Test G-1-132 Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania, w tym 20 z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu. Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu. Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014 Głównym zadaniem sprawdzianu jest zbadanie, w jakim stopniu absolwent

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część języka obcego nowożytnego j. angielski rozszerzony Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 15,20

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje statystyczne

Podstawowe definicje statystyczne Podstawowe definicje statystyczne 1. Definicje podstawowych wskaźników statystycznych Do opisu wyników surowych (w punktach, w skali procentowej) stosuje się następujące wskaźniki statystyczne: wynik minimalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część humanistyczna język polski Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 16,1 p., co stanowi 5,31%. Średni

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W w r o k u 2 2 W R Z E S I E Ń 22 2 CELE SPRAWDZIANU. Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI entrum Pomiarowo-ydaktyczne 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 4/9 tel. (58) 522 91 93, faks (58) 732 74 84, e-mail: biuro@meritum-cpd.pl www.meritum-cpd.pl Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI Szkoła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.prymasa Tysiąclecia

Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.prymasa Tysiąclecia Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr im.prymasa Tysiąclecia Egzamin gimnazjalny. Część języka obcego nowożytnego j. niemiecki podstawowy Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 1,45 p.,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test humanistyczny historia/wos. Test GH-H1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test humanistyczny historia/wos. Test GH-H1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test humanistyczny historia/wos Test GH-H1-122 Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania, w tym 18 zadań z historii i 6 zadań z wiedzy o społeczeństwie. Z zakresu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 14,24

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASACH SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6. Zestaw pytań Afryka

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASACH SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6. Zestaw pytań Afryka ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASACH SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Zestaw pytań Afryka Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty organizowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON i Gazetę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa Va średnia klasy: 10.76 pkt średnia szkoły: 10.82 pkt średnia ogólnopolska: 11.68 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 język polski Analiza wyników. niski

Matura 2012 język polski Analiza wyników. niski Matura 2012 język polski Analiza wyników Wnioski Zespół przedmiotowy polonistów dokonał analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej i pisemnej (poziom podstawowy i rozszerzony),

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 26 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 5 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W OSTRÓDZIE

GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W OSTRÓDZIE GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W OSTRÓDZIE RAPORT Z TESTÓW DIAGNOZUJĄCYCH PO I SEMESTRZE DLA UCZNIÓW KLAS I i II Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 1 INFORMACJE OGÓLNE 14

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza matematyka Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 10,44 p., co stanowi

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie kujawsko-pomorskie

Wiedza o społeczeństwie kujawsko-pomorskie Spis Treści Wiedza o społeczeństwie kujawsko-pomorskie. Struktura i forma egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.... Opis arkuszy egzaminacyjnych ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego klas III gimnazjum ZSI w Lubinie język polski kwiecień 2012 r. I. WYNIKI TESTU Do standardowego egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w kwietniu 2012r. przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego klas III gimnazjum ZSI w Lubinie język polski kwiecień 2013 r. I. WYNIKI TESTU Do standardowego egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w kwietniu 2013r. przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2016

Analiza wyników sprawdzianu 2016 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza wyników sprawdzianu 2016 Opracowała: Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Wyniki uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013 Zespół Szkół Publicznych w Łasinie Szkoła Podstawowa Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty kwiecień 2013 Opracował: Michał Chyliński, Krzysztof Olender Zestaw standardowy składał się

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU zachęcenie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy; wdrażanie do biegłego posługiwania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.prymasa Tysiąclecia

Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.prymasa Tysiąclecia Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.prymasa Tysiąclecia Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 12,34

Bardziej szczegółowo

Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego

Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego Świat staje się w ostatnich latach coraz mniejszy, ale też coraz bardziej skomplikowany. Cały czas stawia przed ludźmi, także młodymi, nowe wyzwania. Lekcje

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.prymasa Tysiąclecia

Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.prymasa Tysiąclecia Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.prymasa Tysiąclecia Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza matematyka Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 11,54 p., co stanowi

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Arkusz sprawdzianu w wersji standardowej z języka polskiego składał się z 13 zadań. Zawierał 11 zadań zamkniętych - wielokrotnego wyboru, w których

Arkusz sprawdzianu w wersji standardowej z języka polskiego składał się z 13 zadań. Zawierał 11 zadań zamkniętych - wielokrotnego wyboru, w których Arkusz sprawdzianu w wersji standardowej z języka polskiego składał się z 13 zadań. Zawierał 11 zadań zamkniętych - wielokrotnego wyboru, w których uczeń wskazywał jedną odpowiedź spośród czterech zaproponowanych.

Bardziej szczegółowo

Historia woj. kujawsko-pomorskie

Historia woj. kujawsko-pomorskie Spis Treści Historia woj. kujawsko-pomorskie 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z historii... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku 8 kwietnia 2010 roku po raz dziewiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z dnia 10 kwietnia 2014 r. Klasa Język polski Matematyka

Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z dnia 10 kwietnia 2014 r. Klasa Język polski Matematyka Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Wydawnictwa Operon odbył się 10 kwietnia 2014 r. Wzięło w

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 1 Spis treści 1. Część pierwsza sprawdzianu język polski i matematyka... 3 1.1. Podstawowe parametry statystyczne... 3 1.2. Poziom

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. str. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa VIa średnia klasy: 10.04 pkt średnia szkoły: 10.74 pkt średnia ogólnopolska: 12.80 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Egzamin szóstoklasisty Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W dniu 9 stycznia 2014 r. 49 uczniów klas szóstych z naszej szkoły pisało próbny sprawdzian kompetencji przygotowany przez wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół Rejon Liczba uczniów Zielona Góra L W Z Okręg Kraj łącznie 8 281 14 736 50 181 23 532 88 449 539 408 Arkusz A1(4,5,6) 8 108 14 393 49 022 22 962 86 377

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI - KLASA 1

JĘZYK POLSKI - KLASA 1 JĘZYK POLSKI - KLASA 1 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1.1. W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA a) słucha i rozumie wypowiedzi kolegów i nauczyciela jako aktywny uczestnik różnych sytuacji mówienia

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2014 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2014

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2014 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2014 Ka B,mn Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2014 5 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2014 Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2014 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa VIa średnia klasy: 11.43 pkt średnia szkoły: 11.43 pkt średnia ogólnopolska: 13.07 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A EGZAMINÓW MATURALNYCH 2013 / 2014

A N A L I Z A EGZAMINÓW MATURALNYCH 2013 / 2014 A N A L I Z A EGZAMINÓW MATURALNYCH 2013 / 2014 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach 1 Analiza wyników matur z języka polskiego Niniejsza analiza dokonana została, według

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 22 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA

JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA IV. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU Egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015. Poziom podstawowy

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015. Poziom podstawowy Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015 Poziom podstawowy Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu maturalnego w Technikum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 2013/1014

ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 2013/1014 Strona1 ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 213/14 Dnia 1 kwietnia 214 roku ponad 346 576 uczniów w całym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo