Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy"

Transkrypt

1 Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika Witamy

2 Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać, zapisywać w systemie odzyskiwania danych lub przekładać na inne języki lub na język komputerowy, w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu jakichkolwiek nośników elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych albo innych, bez wcześniejszej pisemnej zgody tej firmy. Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie udziela żadnych zabezpieczeń lub gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, a w szczególności domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej lub użyteczności do określonego celu. Dodatkowo, BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do korekty tej publikacji oraz do wykonywania w różnych odstępach czasu, zmian w treści niniejszej publikacji, bez konieczności powiadamiania kogokolwiek o przeprowadzeniu takich poprawek lub zmian. Modele komputerów Joybook, które obejmuje ten podręcznik Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące następujących modeli komputerów Joybook: Joybook serii R56 Należy pamiętać, że rzeczywista konfiguracja sprzętu lub oprogramowania będzie się różnić w zależności od zakupionego modelu. Informacje dotyczące modelu posiadanego komputera Joybook, zawiera etykieta na kartonie opakowania lub na komputerze Joybook. Windows, Internet Explorer i Windows Mail są znakami towarowymi Microsoft Corporation. Inne nazwy są chronione prawem autorskim ich odpowiednich firm lub organizacji. Słowo i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi, ktorych właścicielem jest Bluetooth SIG, Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są zastrzeżone przez odpowiednich właścicieli.

3 Spis treści Omówienie...1 Informacje o tym podręczniku...1 Typografia...2 Wprowadzenie...3 Zawartość opakowania...3 Przygotowanie komputera Joybook do użycia...3 Rozszerzanie możliwości komputera Joybook...6 Poznanie komputera Joybook...10 Widok z przodu...10 Widok z lewej strony...11 Widok z prawej strony...13 Widok z tyłu...15 Widok z dołu...16 Wskaźniki...17 Rozpoczęcie pracy w systemie Windows Vista...19 Prawidłowe wyłączanie komputera Joybook...19 Używanie Windows Mobility Center...20 Używanie komputera Joybook...21 Używanie touchpada...21 Włączenie funkcji wirtualnego przewijania...22 Używanie klawiatury...23 Przyciski skrótów funkcji...23 Przyciski Windows i lock keys (blokada)...25 Używanie wbudowanej funkcji komunikacji bezprzewodowej (dostępna w wybranych modelach)...27 Połączenie z siecią bezprzewodową:...27 Używanie Bluetooth (dostępne w wybranych modelach) Włączanie lub wyłączanie Bluetooth Nawigacja na ekranie Widok klasyczny Parowanie z urządzeniami Bluetooth Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth Używanie QMedia Bar Wprowadzenie do QMedia Bar Ustawienia QMedia Bar Korzystanie z gniazda wyjścia HDMI Po podłączeniu telewizora LCD zgodnego z HDMI Regulacja wyjścia audio: Regulacja wyjścia video: Używanie QEye Używanie programu WebCam Companion Główny ekran Przechwytywanie obrazów lub nagranych materiałów video Monitoring Wideokonferencja Używanie QShot Używanie głównych funkcji programu QShot Przechwytywanie obrazów pulpitu Używanie QShot w programie WebCam Companion Używanie QShot z programem CyberLink PowerDVD. 43 Używanie programu konfiguracji BIOS Kiedy i jak używać program konfiguracji BIOS Spis treści iii

4 Nawigacja na ekranie programu konfiguracji BIOS...45 Menu główne...45 Menu Zaawansowane...45 Menu Zabezpieczenie...46 Menu Uruchamianie systemu...46 Menu Zakończenie...47 Uruchamianie systemu z sieci LAN...47 Przywracanie systemu...48 Używanie QDataTrove...48 Uruchamianie QDataTrove:...48 Wykonywanie kopii zapasowej plików:...48 Przywracanie plików kopii zapasowej:...49 Odtwarzanie obrazu kopii zapasowej:...49 Pryzwracanie komputera Joybook do domyślnych ustawień fabrycznych:...49 Przywrócenie systemu z wykorzystaniem dostarczonych dysków...50 Czynność 1: Zainstaluj ponownie czystą kopię Windows Vista...50 Czynność 2: Ponowna instalacja sterowników i aplikacji...51 Zabezpieczanie komputera Joybook przed wirusami i innymi zagrożeniami...51 Podłączanie do zewnętrznych urządzeń wyświetlania...52 Podłączanie do urządzenia wyświetlania VGA...52 Instalacja dodatkowej pamięci...53 FAQ i rozwiązywanie problemów...56 Ogólne...56 Bateria i zasilanie...56 Połączenie...58 System...59 Wyświetlacz...63 Czyszczenie i konserwacja baterii...65 Konserwacja baterii...65 Czyszczenie komputera Joybook...65 Serwis i pomoc techniczna...66 Globalny serwis online BenQ dla komputerów Joybook...66 Rejestracja komputera Joybook online w Gwarancja zagraniczna (ORW)...66 Dodatek...67 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa...67 Informacje bezpieczeństwa dotyczące baterii...67 Informacje bezpieczeństwa dotyczące adaptera zasilania...68 Informacje bezpieczeństwa dotyczące modemu...68 Ostrzeżenie...68 Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment by users in private households in the European Union Declaration of Conformity...69 iv Spis treści

5 Omówienie Informacje o tym podręczniku Ten podręcznik udostępnia podstawowe informacje dotyczące różnych komponentów komputera Joybook i demonstruje sposoby ich używania. Podręcznik ten zawiera następujące, główne rozdziały. Tytuł rozdziału Omówienie Wprowadzenie Poznanie komputera Joybook Rozpoczęcie pracy w systemie Windows Vista Używanie komputera Joybook Opis Wstęp do tego podręcznika. Informacje dotyczące rozpoczynania używania komputera Joybook. Informacje dotyczące komponentów sprzętowych komputera Joybook. Podstawowe informacje dotyczące systemu Windows Vista. Podstawowe i zaawansowane informacje dotyczące posługiwania się komputerem Joybook. Używanie programu konfiguracji BIOS Przywracanie systemu Podłączanie do zewnętrznych urządzeń wyświetlania Instalacja dodatkowej pamięci FAQ i rozwiązywanie problemów Czyszczenie i konserwacja baterii Serwis i pomoc techniczna Dodatek Informacje dotyczące używania programu konfiguracji BIOS. Informacje dotyczące używania narzędzi do przywracania systemu. Informacje dotyczące podłączania do komputera Joybook zewnętrznych urządzeń wyświetlania. Informacje o dodawaniu pamięci RAM. Informacje o często zadawanych pytaniach i rozwiązywaniu problemów. Informacje o czyszczeniu komputera i konserwacji baterii. Informacje dotyczące serwisu i pomocy technicznej dla komputerów Joybook. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Omówienie 1

6 Typografia Wykorzystanie uwag, wskazówek i ostrzeżeń w tym podręczniku zależy od celów, opisanych następująco: Ikona/ symbol Element Ostrzeżenie Wskazówka Uwaga Znaczenie Informacja, której głównym celem jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem komponentów, danych lub przed odniesieniem obrażeń osobistych, spowodowanych niewłaściwym stosowaniem i nieprawidłowym działaniem lub zachowaniem. Użyteczna informacja umożliwiająca dokończenie zadania. Informacja dodatkowa. < > lub [ ] Klawisze na klawiaturze; Interfejs użytkownika (UI) na ekranie Oznacza klawisze na klawiaturze lub UI na ekranie. W rzeczywistości nie wpisuje symboli razem z dołączonymi literami. 2 Omówienie

7 Wprowadzenie W zależności od modelu komputera Joybook, jego wygląd może się różnić od pokazanego na ilustracjach w tym podręczniku. Zawartość opakowania Przed pierwszym użyciem komputera Joybook, należy sprawdzić obecność wszystkich elementów. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości opakowania, znajdują się na etykiecie opisu zawartości w opakowaniu z akcesoriami. Jeśli któregoś z elementów brakuje bądź jest on uszkodzony, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. Opakowanie należy zachować na wypadek konieczności dostarczenia komputera Joybook do naprawy. Przygotowanie komputera Joybook do użycia 1. Instalacja zestawu baterii Uchwyt baterii B Zamknij pokrywę komputera Joybook (jeśli jest otwarta). Obróć komputer Joybook spodem do góry i umieść go na miękkim, czystym materiale. Stroną zestawu baterii z etykietą, skierowaną do dołu, delikatnie wsuń go do wnęki na baterię, aż do zaskoczenia na miejsce (1). Przesuń w lewo uchwyty baterii B, w sposób pokazany na ilustracji w celu zablokowania położenia zestawu baterii (2). Wprowadzenie 3

8 2. Podłączenie zasilania Systemy zasilania i typy wtyki mogą się różnić w zależności od kraju/regionu. Podczas ładowania baterii, wskaźnik baterii świeci światłem niebieskim. Po zakończeniu ładowania, światło wyłącza się. Podłącz przewód zasilający do adaptera zasilania. Szczegółowe informacje dotyczące kolorów i znaczenia wskaźników, znajdują się w części "Wskaźniki" na stronie Otwieranie komputera Joybook Podłącz adapter zasilania do gniazda zasilania komputera Joybook. Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego. Komputer Joybook rozpocznie automatycznie ładowanie baterii. Po dostarczeniu z fabryki, zestaw baterii jest słabo naładowany. W czasie ładowania baterii można nadal używać komputer Joybook. Aby otworzyć komputer Joybook, przesuń zatrzask w prawo (1), a następnie unieś pokrywę (2). 4 Wprowadzenie

9 4. Wykonywanie początkowych ustawień Naciśnij przycisk zasilania w celu uruchomienia komputera Joybook, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia początkowych ustawień Windows Vista. Komputer Joybook serii R56 najlepiej działa z systemem Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business lub Windows Vista Ultimate. Nie zaleca się instalacji innych, niesprawdzonych systemów operacyjnych, może to spowodować nie tylko pozbawienie gwarancji, ale także może wpłynąć na działanie komputera Joybook. System operacyjny dostarczony z komputerem Joybook, może być w rzeczywistości inny. Dalsze informacje zawiera etykieta specyfikacji produktu na opakowaniu z produktem. Wprowadzenie 5

10 Rozszerzanie możliwości komputera Joybook Podłączenie do 15-pinowego gniazda D-sub video komputera Joybook, zewnętrznego urządzenia wyświetlania (takiego jak monitor lub projektor). Podłacz oddzielne urządzenie audio lub video z interfejsem HDMI, takie jak urządzenie wyświetlania zgodne z HDMI, projektor, odbiornik A/V lub dowolne inne zgodne urządzenie. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Gniazdo wyjścia HDMI (złącze typu A) (Wersja 1.2)" na stronie 12 i "Korzystanie z gniazda wyjścia HDMI" na stronie Ustawienie dostępu do sieci LAN (local area network [lokalna sieć komputerowa]), poprzez podłączenie kabla sieciowego do portu LAN komputera Joybook. Wprowadzenie

11 Podłącz zewnętrzny dysk twardy esata do portu esata komputera Joybook w celu wykonania kopii zapasowej, przechowywania lub przeniesienia plików. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Port esata" na stronie 12. Wstaw moduł ExpressCard/34 lub moduł ExpressCard/54 w celu dalszego rozszerzenia możliwości komputera Joybook. Wstaw kartę pamięci Memory Stick, Memory Stick Pro, SD lub MMC, w kierunku wskazanym na karcie w celu wymiany plików. Podłączanie cyfrowych kamer i wysokiej szybkości urządzeń pamięci masowej do portu IEEE 1394 (FireWire). Wprowadzenie 7

12 Joybook R56 Podłącz linię telefoniczną do portu modemu komputera Joybook i wykonaj połączenie dial-up z Internetem lub wyślij faks. Podłącz urządzenia peryferyjne USB do portu USB komputera Joybook. Podłącz mikrofon do gniazda wejścia mikrofonu w celu nagrywania dźwięków. 8 Użyj napędu optycznego do dostępu do danych na różnego rodzaju dyskach i oglądania filmów lub słuchania muzyki. Wprowadzenie

13 Podłącz słuchawki do gniazda wyjścia słuchawek w celu uzyskania wyjścia dźwięków. Aby nie wyprowadzać dźwięku na wbudowane głośniki komputera Joybook, należy osobno podłączyć gniazdo wyjścia audio komputera Joybook do właściwego urządzenia odtwarzania dźwięku. Wprowadzenie 9

14 Poznanie komputera Joybook (3) (4) (5) (6) (7) Widok z przodu Nr (1) (1)(2) Komponenty widoczne z przodu Wbudowany mikrofon Odbiór dźwięków i głosu do nagrywania. (2) Wbudowana kamera (QEye) Wbudowana kamera 1,3 megapiksela (QEye), która umożliwia przyłączanie do wideokonferencji, przechwytywanie obrazów lub nagrywanie video. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Używanie QEye" na stronie 38. (3) Panel LCD (Wyświetlacz ciekłokrystaliczny) (4) Wskaźniki W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź "Wskaźniki" na stronie 17. (5) Przycisk zasilania i przyciski szybkiego dostępu Przycisk zasilania Włączanie lub wyłączanie komputera Joybook. Przycisk QShot Umożliwia jednym dotknięciem przechwytywanie obrazów pulpitu, zdjęć z filmów, obrazów czasu rzeczywistego z kamery QEye lub nagrywanie video ekranu. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Używanie QShot" na stronie 41. Przycisk Sieć bezprzewodowa Naciśnij w celu włączenia/wyłączenia funkcji bezprzewodowej sieci LAN. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Używanie wbudowanej funkcji komunikacji bezprzewodowej (dostępna w wybranych modelach)". (6) Klawiatura (7) Touchpad W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź "Używanie touchpada" na stronie Poznanie komputera Joybook

15 Widok z lewej strony Nr Komponenty z lewej strony (1) Otwory wentylacyjne Do odprowadzania ciepła i utrzymania optymalnej temperatury komputera Joybook. Aby zapobiec przegrzewaniu, nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych. Na przykład nie należy używać komputera Joybook w łóżku, gdzie koc mógłby zakryć szczeliny wentylacyjne i zablokować przepływ powietrza. (1) (2) (3) (4) (5) (6) Poznanie komputera Joybook 11

16 (2) Gniazdo wyjścia HDMI (złącze typu A) (Wersja 1.2) HDMI (High-Definition Multimedia Interface [Wysokiej jakości interfejs multimedialny]) to standard interfejsu cyfrowego, podłączania wysokiej jakości (HD) komponentów elektronicznych, które zwiększają jakość HD. Poprzez gniazdo wyjścia HDMI, można podłączyć oddzielne urządzenie audio lub video z interfejsem HDMI, takie jak urządzenie wyświetlania z obsługą HDMI, projektor, odbiornik A/V lub dowolne zgodne urządzenie. Do podłączenia komputera Joybook do urządzenia zgodnego z HDMI, wymagany jest kabel HDMI (kupowany oddzielnie). Szczegółowe informacje dotyczące połączenia, znajdują się w części "Korzystanie z gniazda wyjścia HDMI" na stronie 34. Wersja HDMI zależy od używanego urządzenia, a nie kabla. Po podłączeniu razem dwóch urządzeń, zachowana jest wsteczna zgodność wersji, ale używane będą najniższe wersje. Należy pamiętać, że aby możliwe było wyświetlanie wejście HDMI musi być zgodne z HDCP. (3) Port esata esata to nowy interfejs zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, zapewniający większą szybkość transferu plików niż istniejące rozwiązania zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, takich jak USB 2.0 i IEEE Jeśli użytkownik posiada zewnętrzny dysk twardy esata, mozna go podłączyć do portu esata komputera Joybook w celu wykonania kopii zapasowej, przechowywania lub przeniesienia plików. (4) Port IEEE 1394 (FireWire) Do podłączania wysokiej szybkości urządzeń peryferyjnych, takich jak cyfrowe kamery video i inne urządzenia elektroniczne wykorzystujące interfejs IEEE 1394 (FireWire). (5) Gniazdo karty ExpressCard Gniazdo ExpressCard akceptuje dwa formaty standardowych modułów ExpressCard: ExpressCard/34 i ExpressCard/54. Moduł ExpressCard/34 ma szerokość 34 mm, a moduł ExpressCard/54 szerokość 54 mm. Moduły ExpressCard można stosować do dalszego rozszerzania możliwości komputera Joybook. Wstaw kartę ExpressCard do gniazda, utrzymując kierunek wskazany na karcie i dokończ ustawienia właściwego sterownika. (6) Gniazdo karty pamięci cztery-w-jednym Do odczytu kart pamięci Memory Stick, Memory Stick Pro, SD lub MMC. 12 Poznanie komputera Joybook

17 Widok z prawej strony (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Nr Komponenty z prawej strony (1) Gniazdo wyjścia audio Do podłączania słuchawek dousznych/słuchawek na głowę lub zewnętrznego głośnika w celu odtwarzania audio komputera Joybook. (3) Porty USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB. (2) Gniazdo wejścia mikrofonu Do podłączenia mikrofonu w celu nagrywania dźwięków. To gniazdo służy do podłączania analogowych wtyczek audio 3,5mm. Akceptuje wtyczki mono i stereo. Poznanie komputera Joybook 13

18 (4) Napęd DVD/CD-RW Combo/DVD Super-Multi (dostępny w wybranych modelach) Typ napędu optycznego różni się w zależności od modelu, a obsługiwane typy dysków zależą od napędu optycznego dostarczonego z komputerem Joybook. Obsługa wielo-funkcyjnego modułu optycznego do odczytu muzycznych dysków CD, dysków VCD oraz DVD lub nagrywanie dysków CD-R/CD-RW albo DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD- RAM (opcjonalne). Dyski można wkładać/ wysuwać poprzez naciśnięcie małego przycisku wysuwania na napędzie. (7) Ręczne otwieranie tacy Aby otworzyć tacę napędu przy wyłączonym zasilaniu komputera Joybook lub, gdy nie można jej otworzyć poprzez użycie przycisku wysuwania, należy wstawić ostro zakończony obiekt (taki jak wyprostowany spinacz do papieru) do otworu wysuwu obok przycisku wysuwania w celu zwolnienia tacy dysku. (5) Wskaźnik napędu optycznego Miga zielonym światłem podczas odczytu dysku. (6) Przycisk wysuwania napędu optycznego Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wkładanie/ wysuwanie dysków. (8) Port modemu (złącze RJ-11) Akceptuje analogową linię telefoniczną do stosowania z modemem wewnętrznym. Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem należy upewnić się, czy kabel telefoniczny ma określony przekrój i czy jest zatwierdzony do użytku przez lokalnego dostawcę usług telekomunikacyjnych. To jest jedyny port modemu telekomunikacyjnego komputera Joybook. Należy zachować ostrożność, aby uniknąćpodłączenia wąskiej wtyki telefonicznej RJ-11 do podobnie wyglądającego, ale szerszego portu LAN RJ-45 z tyłu komputera Joybook. (9) Gniazdo zasilania Do podłączania zasilania prądem zmiennym do kompoutera Joybook i do ładowania baterii. 14 Poznanie komputera Joybook

19 Widok z tyłu (3) 15-pinowe gniazdo video D-sub Do podłączania zewnętrznych urządzeń wyświetlania, takich jak monitory i projektory. (4) Gniazdo blokady zabezpieczenia przed kradzieżą Kensington Do tego otworu można założyć blokadę Kensington i linkę w celu zabezpieczenia przed możliwą kradzieżą. (1)(2) (3) (4) Nr (1) Komponenty z tyłu Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB. (2) Port LAN (Lokalna sieć komputerowa) (złącze RJ-45) Umożliwia komputerowi Joybook połączenie z szybkością 10/100 Mbps szybkiego Ethernetu 100BASE-T. Należy uważać, aby nie podłączyć złącza kabla telefonicznego RJ-11 do portu RJ-45. Może to spowodować uszkodzenie portu LAN. Obydwa złącza wyglądają podobnie, ale złącze RJ-45 jest szersze niż złącze RJ-11 i ma więcej styków. Poznanie komputera Joybook 15

20 Widok z dołu (1) (2) (3) (4) (5) (4) Gniazdo MiniCard i gniazdo rozszerzenia pamięci Wewnątrz pokrywy, znajduje się gniazdo pamięci komputera Joybook. Jest także gniazdo MiniCard do stosowania opcjonalnej karty MiniCard. W wybranych modelach może być preinstalowana karta sieci bezprzewodowej w formie MiniCard. Do odłączenia pokrywy, wymagany jest śrubokręt krzyżakowy. Dalsze informacje o dodawaniu pamięci, ograniczeniu maksymalnej pamięci lub o typach certyfikowanych modułów pamięci BenQ dla komputerów Joybook, znajdują się w części "Instalacja dodatkowej pamięci" na stronie 53. (5) Głośniki Nr Komponenty od dołu (1) Uchwyt baterii A Do mocowania baterii. (2) Zestaw baterii Dostarcza zasilanie do komputera Joybook, gdy nie jest podłączone zewnętrzne zasilanie. (3) Uchwyt baterii B Do mocowania baterii. 16 Poznanie komputera Joybook

21 Wskaźniki (1) (2) (3) (4) Nr (1) (2) Wskaźniki Wskaźnik Num Lock Świeci światłem niebieskim po uaktywnieniu przycisku Num Lock. Wskaźnik Caps Lock Świeci światłem niebieskim po uaktywnieniu przycisku Caps Lock. (3) Wskaźnik baterii Podczas ładowania baterii, wskaźnik ten świeci światłem niebieskim. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, a system jest włączony i podłączony do źródła zasilania, niebieskie światło nie świeci się. Gdy bateria jest słabo naładowana lub działa nieprawidłowo, wskaźnik miga niebieskim światłem. (4) Wskaźnik aktywności dysku twardego/ napędu optycznego Miga światłem niebieskim, w trakcie dostępu komputera Joybook do danych na dysku twardym lub na dysku optycznym. Poznanie komputera Joybook 17

22 (1) (2) (3) Nr Wskaźniki (1) Wskaźnik przycisku zasilania Gdy system jest włączony, wskaźnik świeci niebieskim światłem. Gdy system znajduje się w trybie Suspend (Zawieszenie), wskaźnik miga światłem niebieskim. Gdy system znajduje się w trybie Hibernation (Hibernacja) lub, gdy jest wyłączony, światło nie świeci się. (2) Wskaźnik przycisku QShot Gdy system jest włączony, wskaźnik świeci niebieskim światłem. Gdy system jest wyłączony lub, gdy znajduje się w trybie Hibernation (Hibernacja), światło nie świeci się. Po naciśnięciu przycisku QShot, miga światłem niebieskim. (3) Wskaźnik przycisku sieci bezprzewodowej Wskaźnik świeci niebieskim światłem, gdy jest włączona bezprzewodowa sieć LAN. Gdy bezprzewodowa sieć LAN jest wyłączona, światło nie świeci się. 18 Poznanie komputera Joybook

23 Rozpoczęcie pracy w systemie Windows Vista W zależności od zakupionego modelu, komputer Joybook może zawierać preinstalowany najnowszy system operacyjny Microsoft: Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business lub Windows Vista Ultimate. Przy pierwszych ustawieniach komputera Joybook, może okazać się wymagane odszukanie informacji dotyczących następujących tematów. Sprawdź podręcznik użytkownika dostarczony z systemem operacyjnym lub wyszukaj informacje w części Pomoc i obsługa techniczna w menu Start. Jak wykonać ustawienia systemowe regionu, daty i czasu. Jak wykonać ustawienia zabezpieczenia logowania i inne ustawienia dla administratora systemu i użytkownika. Jak zainstalować, ustawić i uruchomić oprogramowanie antywirusowe. Jak nazwać komputer w celu identyfikacji w sieci. Jak połączyć się z siecią lokalną bezprzewodowo lub poprzez kabel. Jak połączyć się z innym komputerem w sieci i współdzielić pliki. Jak połączyć się z siecią lub ze współdzieloną drukarką. Jak połączyć się z Internetem. Jak zarejestrować Windows i inne oprogramowanie z pakietu. Jak zaktualizować Windows najnowszymi dodatkami service pack i patchami (security patch). Jak zsynchronizować zegar systemowy z Internetowym serwerem czasu. Jak wyszukać, pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki. Jak wykonać ustawienia zdarzeń harmonogramu w celu konserwacji systemu. Prawidłowe wyłączanie komputera Joybook Domyślne ustawienia Windows są takie, że przycisk zasilania menu Start powoduje przejście komputera Joybook do trybu uśpienia. Daltego też, aby całkowicie wyłączyć zaislanie komputera Joybook, kliknij menu Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zablokuj, a następnie kliknij Zamknij. Alternatywnie, można dostosować funkcję przycisku zasilania menu Start poprzez wykonanie następujących wymienionych poniżej czynności. Rozpoczęcie pracy w systemie Windows Vista 19

24 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę wskaźnika rozładowania baterii ( lub ) w obszarze powiadamiania, w dolnym, prawym rogu pulpitu, a następnie kliknij Opcje zasilania. 2. Na ekranie Wybierz plan zasilania, kliknij pod wybranym planem Zmień ustawienia planu. 3. Kliknij Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. 4. W zakładce Ustawienia zaawansowane, kliknij dwukrotnie Przyciski zasilania i pokrywa w celu rozwinięcia tej kategorii. 5. Następnie, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania menu Start w celu rozwinięcia tego elementu. 6. Aby określić działanie podejmowane po naciśnięciu przycisku zasilania menu Start menu power button, kliknij Bateryjne lub Podłączone, a następnie wybierz wymagane ustawienie z rozwijanej listy. Wygląd przycisku zasilania menu Start zależy od ustawień Wygląd Funkcje Używanie Windows Mobility Center Windows Mobility Center to wygodne miejsce szybkiego dostępu do ustawień komputera Joybook, takich jak jasność, głośność, stan baterii oraz sieć bezprzewodowa, itd. Aby otworzyć Windows Mobility Center, naciśnij kombinację przycisków skrótu + <x> lub wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij Start, Panel sterowania, Komputer przenośny, a następnie kliknij Windows Mobility Center. Kliknij ikonę wskaźnika rozładowania baterii ( lub ) w obszarze powiadamiania, w dolnym, prawym rogu pulpitu, a następnie kliknij Windows Mobility Center. Przenosi komputer Joybook do trybu uśpienia. Zamyka całkowicie komputer Joybook. Instaluje, gdy są dostępne aktualizacje Windows, a następnie, po zakończeniu instalacji zamyka komputer Joybook. Ta forma przycisku zasilania jest dostępna wyłącznie po ustawieniu automatycznego odbierania aktualizacji przez komputer Joybook. 20 Rozpoczęcie pracy w systemie Windows Vista

25 Używanie komputera Joybook Używanie touchpada Nr Komponent Funkcja (1) Touchpad Przesuwa wskaźnik, wybiera lub uaktywnia elementy na ekranie. (2) Lewy przycisk touchpada Ekwiwalent lewego przycisku opcjonalnej, zewnętrznej myszy. Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, który działa jak opcjonalna, zewnętrzna mysz, umożliwiając nawigację, przewijanie i wybór funkcji. Komponenty touchpada można opisać następująco. (3) Prawy przycisk touchpada Ekwiwalent prawego przycisku opcjonalnej, zewnętrznej myszy. W celu użycia touchpada jako opcjonalnej, zewnętrznej myszy, naciśnij lewy i prawy przycisk touchpada, co powoduje wykonanie takich samych funkcji klikania, jak dla zewnętrznej myszy. Aby przesunąć wskaźnik, ustaw palec na powierzchni touchpada, delikatnie ją naciskając i przesuń w wymaganym kierunku. Nie należy używać do naciskania touchpada długopisu, ołówka lub markera. Należy używać wyłącznie końca palca. Aby ustawić preferencje touchpada w systemie Microsoft Windows Vista, wybierz Start, Panel sterowania, Urządzenia i dźwięk oraz Mysz. Używanie komputera Joybook 21

26 Funkcja Wybór Wykonanie Przeciągnięcie Wyświetlenie menu kontekstow ego Lewy przycisk touchpada Pojedyncze kliknięcie. Dwukrotne, szybkie kliknięcie. Pojedyncze kliknięcie i przytrzymanie elementu, a następnie użycie palca na touchpadzie do przeciągnięcia. Prawy przycisk touchpada Pojedyncze kliknięcie. Touchpad Pojedyncze stuknięcie. Dwukrotne, szybkie stuknięcie. Dwukrotne szybkie stuknięcie i przytrzymanie elementu, a następnie przesunięcie palca po touchpadzie w celu przeciągnięcia elementu. Touchpad to urządzenie wrażliwe na nacisk, które wymaga prawidłowej obsługi, aby uniknąć uszkodzenia. Nie należy umieszczać ciężkich obiektów na powierzchni touchpada lub na jego przyciskach. Nie wolno zarysowywać touchpada ostrymi obiektami lub paznokciami. Włączenie funkcji wirtualnego przewijania Funkcja wirtualnego przewijania touchpada jest domyślnie wyłączona. Aby korzystać z funkcji wirtualnego przewijania touchpada, można włączyć ją poprzez wykonanie wymienionych poniżej czynności. 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Urządzenie wskazujące Synaptics w obszarze powiadamiania. 2. W wyświetlonym oknie Właściwości myszy, kliknij dwukrotnie Ustawienia w zakładce Ustawienia urządzenia. 3. Kliknij Wirtualne przewijanie, a następnie zaznacz okna opcji Włącz przewijanie w pionie i Włącz przewijanie w poziomie. 22 Używanie komputera Joybook

27 Używanie klawiatury Przyciski skrótów funkcji Przyciski skrótów funkcji można stosować do uzyskiwania dostępu do powszechnie używanych funkcji lub w celu wykonania szybkich ustawień. W celu użycia przycisku skrótu, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Fn> (Funkcja) w dolnym, lewym rogu klawiatury, a następnie naciśnij wymagany przycisk skrótu. Legenda klawiatury może się różnić w zależności od kraju/regionu, w którym została zakupiona. Używanie komputera Joybook 23

28 Przycisk skrótu funkcji Opis Przycisk skrótu funkcji Opis <Fn> + <F1> Uaktywnianie lub wyłączanie głośników. <Fn> + <F8> Zmniejszanie jasności ekranu. <Fn> + <F3> Przełączanie wyświetlania pomiędzy ekranem komputera a zewnętrznym monitorem/projektorem lub ustawienie równoległego wyświetlania; przełączanie pomiędzy wyświetlaczem wewnętrznym/ zewnętrznym. <Fn> + <F9> Zwiększanie jasności ekranu. <Fn> + <F4> Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth w komputerze Joybook. <Fn> + <F10> Zmniejszanie głośności. <Fn> + <F6> Włączanie lub wyłączanie sygnału dźwiękowego systemu. Po włączeniu sygnału dźwiękowego systemu poprzez naciśnięcie <Fn> + <F6>, będzie słyszany pojedynczy sygnał dźwiękowy. <Fn> + <F11> Zmniejszanie głośności. 24 Używanie komputera Joybook

29 Przyciski Windows i lock keys (blokada) Używanie komputera Joybook 25

30 Przycisk skrótu funkcji + <Tab> + <E> + <M> <Shift> + + <R> + <M> Opis Przycisk Windows Funkcjonalny ekwiwalent kliknięcia przycisku Start na pulpicie Windows. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Windows i naciśnij Tab w celu przełączenia pomiędzy oknami. Otwiera okno Komputer w celu przeglądania dysków i plików. Przycisk skrótu funkcji <Caps Lock> <Scr Lk> <Num Lock> Opis Zamiana całego wprowadzonego tekstu na duże litery. Uaktywnianie lub wyłączanie funkcji scroll lock (blokada przewijania). Przy uaktywnieniu, ekran przesuwa się o wiersz w górę lub w dół po naciśnięciu przycisku strzałki w górę lub w dół (, ). Scroll Lock (Blokada przewijania) nie działa we wszystkich programach. Uaktywnienie lub wyłączenie keypada numerycznego zintegrowanego z klawiaturą (oznaczonego jasno szarym kolorem na poprzedniej stronie). Minimalizacja wszystkich okien. <Prt Scr> Kopiuje do schowka obraz z bitmapą bieżącego, całego ekranu, który można wstawić do dokumentów jako zrzut ekranu lub wkleić do oprogramowania graficznego, takiego jak Microsoft Paint. Anulowanie minimalizacji wszystkich okien. Uaktywnia okno dialogowe Uruchom. Przycisk aplikacji Udostępnia te same funkcje, co prawy przycisk touchpada, wyświetlając kontekstowe menu podręczne. 26 Używanie komputera Joybook

31 Używanie wbudowanej funkcji komunikacji bezprzewodowej (dostępna w wybranych modelach) Dzięki wbudowanej, funkcji sieci bezprzewodowej komputera Joybook, można uzyskać dostęp do innych włącoznych urządzeń sieci bezprzewodowej (takich jak stacje sieciowe punktu dostępowego, komputery notebook, Personal Digital Assistants (Osobiste asystemy cyfrowe) lub projektory cyfrowe), bezprzewodowo bez kabli sieciowych. Do połączenia z siecią LAN (Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]) w domu lub w biurze, wymagane są szczegółowe informacje dotyczące punktu dostępowego, który służy jako stacja komunikacji radiowej, umożliwiając transmisję danych. Na zewnątrz, w takich miejscach jak kawiarnia lub biblioteka, można zapytać personel serwisu o możliwość uzyskania konta. WLAN (Wireless LAN [Bezprzewodowa sieć LAN])) jest dostępna wyłącznie w wybranych modelach. Komunikacja poprzez WLAN ma ograniczony zasięg, który zależy od używanego sprzętu, wybranego pasma częstotliwości, zakłóceń radiowych i terenu (włącznie z budynkami). Warunki odbioru zależą od określonej sytuacji. Połączenie z siecią bezprzewodową: 1. Należy sprawdzić, czy użytkownik znajduje się w zasięgu działania sieci bezprzewodowej. 2. Aby włączyć sieć WLAN, naciśnij przycisk sieci bezprzewodowej w komputerze Joybook. Po włączeniu sieci WLAN wskaźnik przycisku bezprzewodowego świeci niebieskim światłem. 3. Kliknij ikonę WLAN w obszarze powiadamiania, w dolnym, prawym rogu pulpitu w celu wyświetlenia menu rozwijanego. 4. W menu rozwijanym, kliknij Połącz z siecią. 5. Kliknij Bezprzewodowa na liście Pokaż. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci bezprzewodowych. Używanie komputera Joybook 27

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Spis treści Spis treści...ii Spis treści... iii Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7419 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Czerwiec 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi Extensa Serii 2900 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Extensa serii 2900 Oryginalne wydanie: Kwiecień 2004 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI jest znakiem towarowym firmy Micro Devices, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5110/5100/3100 Wydanie oryginalne: 03/2006

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VGN-NW

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VGN-NW Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VG-W n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCE

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCE Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCE n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO... 5 Kwestie związane z ergonomią... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo