ZAPYTANIE OFERTOWE. Biała Podlaska r. Znak Sprawy JRP/ZZOBP-4/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Biała Podlaska 21.10.2011r. Znak Sprawy JRP/ZZOBP-4/2011"

Transkrypt

1 Biała Podlaska r Znak Sprawy JRP/ZZOBP-4/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A, tel do 73, fax , ogłasza przetarg na Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego komputer szt.1 oraz ploter kpl.1. W ramach niniejszego ogłoszenia przewidziano realizację dwóch niezależnych Zamówień Częściowych: 1) Zamówienie Częściowe Nr 1 dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego a. komputer biurkowy szt. 1 2) Zamówienie Częściowe Nr 2 dostawa fabrycznie nowego plotera ( w komplecie ploter, monitor, skaner z oprogramowaniem) a. ploter kpl. 1 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: , , , , Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla każdego Zamówienia Częściowego opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje również uruchomienie dostaw, szkolenie Personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny i serwis posprzedażny w okresie gwarancyjnym. Sprzęt komputerowy przeznaczony jest dla Jednostki Realizującej Projekt pn.: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska Projekt pn.: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska współfinansowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Zamówienie Częściowe nr 1 - Komputer PC szt. 1 - płyta główna (Typ gniazda procesora - LGA1156, Typ chipsetu - P55, Rodzaj pamięci - DDR III, Wbudowany układ dźwiękowy, Układ LAN, Złącza PCI, Złącza PCI-E 16x, Złącza PCI-E 1x, Złącza USB 2.0,) - procesor i RAM DDR3-6GB - HDD 1TB

2 - karta graficzna GT 220 1GB - nagrywarka DVD ± RW Dual Layer - czytnik kart pamięci - mysz laserowa 6-cio przyciskowa - klawiatura - głośniki 2,0 - zasilacz UPS 850 W - monitor 21,5 cala 2ms 19:9 1920:1080 HDMI DVI - oprogramowanie Microsoft Windows 7 PL 64-bit - gwarancja 36 miesięcy 2. Zamówienie Częściowe nr 2 Ploter, monitor, skaner z oprogramowaniem kpl.1 urządzenia kompatybilne z oprogramowaniem Microsoft Windows 7 PL 64-bit Ploter: - Pamięć obrazu 384MB - Rozdzielczość 2,400 x 1,200dpi - Interfejsy USB2.0 Hi-Speed - Standard IEEE base-T; IEE 802.3u 100base-TX/Auto- Negotiation IEEE x Full Duplex - Język opisu strony GARO, HP-GL/2,HP RTL - Wyświetlacz Large LCD: 160 x 128 dots, Key x 12, LED x 5 - Prędkość A0/min: papier plain (CAD w pełnym kolorze): Tryb Economy A0: 0.47, A1: 0.24 Tryb Draft A0: 0.47, A1: 0.24 Tryb Standard A0: 1.16, A1: 0.38 Tryb High Quality A0: 3.10, A1: System atramentów 5 kolorów (MBK x 2, BK, C, M, Y) - Podawanie papieru 2 rolki, ładowane z przodu, wyjście z przodu - Max. szerokość papieru Papier z roli: mm, Arkusze: mm 44" - Max. długość wydruku Papier z roli: 18m (zależnie od SO oraz aplikacji), Arkusze: 1.6m - Pamięć dodatkowa HDD 160GB - Certyfikat CE, CB Certification, TUV (GS), Gost-R, FCC class B - Poziom hałasu (dba) Podczas pracy - 52dB (A) lub mniej, Standby - 35 db (A) lub mniej - Pobór mocy Tryb pracy: 190W lub mniej - Wymiary Jednostka główna wraz z podstawą i koszem: 1,893 (W) x 975 (D) x 1,144 (H) mm - Zasilanie (V) AC V (50/60 Hz) - Wielkość kropli 4 pl na kolor - Ilość dysz MBK: 5,120 dysz, Inne kolory: 2,560 dysz na każdy z kolorów - Grubość materiału mm - Druga rolka Wymagana - Podstawa Tak - Materiały eksploatacyjne Wraz ploterem ma być dostarczony komplet materiałów eksploatacyjnych zawierający zestaw wszystkich tuszy i głowic drukujących. - Wymagania w zakresie Cena plotera musi obejmować instalację przez usług, serwisu i gwarancji autoryzowany serwis, transport. Integrację z dostarczonym

3 skanerem (stworzenie profili, kalibracja) oraz szkolenie użytkowników. Pełne wsparcie techniczne w okresie użytkowania. Gwarancję 12 miesięcy w miejscu użytkowania Skaner z oprogramowaniem: - Rozdzielczość optyczna 1200 dpi - Maksymalna rozdzielczość 9600 dpi - Maksymalna szerokość skanowania 1118mm (44cale) - Maksymalna szerokość dokumentu 1194mm (47cali) - Maksymalna grubość dokumentu 2 mm - Dokładność 0.1% ± 1 pixel - Głębia kolorów (kolor/mono) 48-bit/16-bit - Przestrzeń kolorystyczna srgb Prędkość skanowania (cm/sek) 400dpi (Turbo) 24-bit RGB kolor 4,0 400dpi (Turbo) 8-bit Index kolor 4,0 400dpi (Turbo) 8-bit Skala szarości 25,0 400dpi (Turbo) 1-bit Monochromatyczne 25,0 Produktywność 200dpi mono A1/godzinę 780 Produktywność 200dpi kolor A1/godzinę Interfejs High Speed USB 2.0 wraz z xdtr - Zasilanie 110V/220V/240V, 60/50 Hz - Pobór mocy w stanie pracy 44 W - Pobór mocy w stanie uśpienia do 3 W zgodny z normą Energy Star - Wspierane platformy/sterowniki 32 and 64-bit: Windows XP, Server 2003, Vista - Certyfikaty Energy Star, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC - Akcesoria Arkusz kalibracyjny - Podstawa Podstawa umożliwiająca zamontowanie skanera i plotera w układzie skaner, nad ploterem - Oprogramowanie Polska wersja językowa. Możliwość skanowania i bezpośredniego kopiowania na plotery kolorowe. Zapis skanowanych plików na dowolną lokalizacją sieciową. Obsługiwane formaty plików: BMP Windows Bitmap, CAL CALS Group 4, CIT Intergraph CIT DWF/DWFx, JPG Joint Photographics, PNG Portable Network Graphics, TIFF Tagged Image File Format, EPS Encapsulated Postscript, PDF Adobe Portable Document Format, PDF/A PDF acc. to ISO (A/B), PS Postscript. Zintegrowany edytor pozwalający edytować oraz zapisywać edytowane pliki. Automatyczne filtry pozwalające uzyskać najlepszą jakość skanowanego obrazu lub kopii. Możliwość tworzenia własnych filtrów. - Wymagania w zakresie usług, serwisu Cena skanera musi obejmować instalację i gwarancji skanera skanera przez autoryzowany serwis, transport, integrację skanera z dostarczonym ploterem atramentowym (stworzenie profili, kalibracja) oraz szkolenie użytkowników. Pełne wsparcie

4 techniczne w okresie użytkowania. Gwarancję 24 miesiące w miejscu użytkowania. Monitor: - LCD 24 cali panoramiczny - czas reakcji matrycy 5ms - rozdzielczość 1920:1080 pikseli - kontrast :1 - złącza wejściowe HDMI DVI-D (z HDCP) - technologia podświetlania LED - kolor obudowy czarny - gwarancja 24 miesiące WARUNKI UDZIAŁU: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności b) posiadania wiedzy i doświadczenia c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - i złożą wraz z ofertą n.w. oświadczenia 2. Na w/w sprzęt wykonawca udzieli gwarancji na okres: 1. Zamówienie Częściowe nr 1 okres gwarancji 36 miesięcy od daty podpisania umowy 2. Zamówienie Częściowe nr 2 okres gwarancji 12 miesięcy od daty podpisania umowy na ploter okres gwarancji 24 miesiące od daty podpisania umowy na skaner z oprogramowaniem i monitor 3. Miejsce składania ofert: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A, Biała Podlaska pokój nr Termin składania ofert: r godzina Opakowanie oferty - Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego Nie otwierać przed dniem r godzina oraz nazwę i adres wykonawcy. 5. Termin otwarcia ofert: r godzina Termin wykonania zamówienia dla każdego Zamówienia Częściowego jeden miesiąc od daty podpisania umowy 7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:- cena 100% Ocena w kryterium cena: 7.1. Dla każdej z ofert zostanie ustalony współczynnik punktowy, który będzie ilorazem ceny najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu do ceny oferty ocenianej. Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; W cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług w wysokości 23% Wartością punktową kryterium dla oferty ocenianej będzie iloczyn: współczynnika punktowego, liczby członków komisji przetargowej i wagi procentowej kryterium (100%) 7.3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym

5 kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu 8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę z co najmniej dwóch ważnych ofert. Jeżeli na zapytanie ofertowe odpowie tylko jeden oferent, Zamawiający nie może uznać tej oferty za najkorzystniejszą. W takiej sytuacji Zamawiający unieważni postępowanie oraz ogłosi je ponownie. W sytuacji, w której w ponownie ogłoszonym postępowaniu wpłynie jedna ważna oferta, Zamawiający może podpisać umowę z jedynym wykonawcą pod warunkiem spełnienia przez jedynego wykonawcę wszystkich ustanowionych w zapytaniu ofertowym warunków. 9. Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Bystrzyński tel do 73 fax: ,

6 WZÓR FORMULARZA OFERTY FORMULARZ OFERTY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska - Zamówienie Częściowe Nr -. Znak Sprawy JRP/ZZOBP-4/ ZAMAWIAJĄCY: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD - KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A, Biała Podlaska 2. WYKONAWCA:. 3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 2) gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego a) Zamówienie Częściowe Nr 1 dostawa komputera szt. 1 TAK / NIE termin realizacji b) Zamówienie Częściowe Nr 2 dostawa plotera kpl..1 TAK / NIE termin realizacji 3) zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego za cenę: a) cena netto:... PLN (słownie: ) b) podatek VAT... PLN (słownie: ) c) całkowitą cenę Oferty (cena brutto)... PLN (słownie: )

7 4) Udzielam, dla przedmiotu dostawy oferowanego Zamówienia Częściowego, gwarancji jakości na okres: Nr 1 Nr 2 Zamówienie Częściowe dostawa komputera sz.1 dostawa plotera kpl.1 Udzielony okres gwarancji jakości 5) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia, 6) niniejsza oferta jest ważna przez 45 dni, 7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy 8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

8 .. data. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ART. 18 Regulaminu Postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w Bialskich Wodociągach i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. DLA PRZETARGU Na:... ZAMAWIAJĄCY: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD - KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A WYKONAWCA:.. OŚWIADCZAM, ŻE: Stosownie do treści art. 18 Regulaminu: 1. spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 2. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 3. posiadam wiedzę i doświadczenie 4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 5. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;... pieczątka i podpis osób/y uprawnionych/ej do reprezentacji wykonawcy

9 .. data. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W TRYBIE ART. 20 Regulaminu Postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w Bialskich Wodociągach i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. DLA PRZETARGU Na:... ZAMAWIAJĄCY: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD - KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A WYKONAWCA:.. OŚWIADCZAM, ŻE: Stosownie do treści art. 22, art. 40 w zw. z art. 20 Regulaminu Postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w Bialskich Wodociągach i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 20 Regulaminu.... pieczątka i podpis osób/y uprawnionych/ej do reprezentacji wykonawcy

10 WZÓR UMOWY U M O W A NR zawarta w dniu pomiędzy: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej , ul. Narutowicza 35A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie pod numerem KRS: , NIP: , Regon: , w imieniu której działa: 1. mgr inż. Zygmunt Król Prezes Zarządu 2. mgr inż. Janusz Bystrzyński Z-ca Dyrektora ds. budowy ZZO-Kierownik JRP-Prokurent zwanym w dalszej części umowy,,zamawiającym, a. w imieniu której działa: 1. zwaną w dalszej treści umowy,,wykonawcą Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: Zamówienie Częściowe nr 1 - Komputer PC szt. 1 - płyta główna (Typ gniazda procesora - LGA1156, Typ chipsetu - P55, Rodzaj pamięci - DDR III, Wbudowany układ dźwiękowy, Układ LAN, Złącza PCI, Złącza PCI-E 16x, Złącza PCI-E 1x, Złącza USB 2.0,) - procesor i RAM DDR3-6GB - HDD 1TB - karta graficzna GT 220 1GB - nagrywarka DVD ± RW Dual Layer - czytnik kart pamięci - mysz laserowa 6-cio przyciskowa - klawiatura - głośniki 2,0 - zasilacz UPS 850 W - monitor 21,5 cala 2ms 19:9 1920:1080 HDMI DVI - oprogramowanie Microsoft Windows 7 PL 64-bit - gwarancja 36 miesięcy Zamówienie Częściowe nr 2 Ploter, monitor, skaner z oprogramowaniem kpl.1 urządzenia kompatybilne z oprogramowaniem Microsoft Windows 7 PL 64-bit Ploter: - Pamięć obrazu 384MB - Rozdzielczość 2,400 x 1,200dpi - Interfejsy USB2.0 Hi-Speed - Standard IEEE base-T; IEE 802.3u 100base-TX/Auto- Negotiation IEEE x Full Duplex - Język opisu strony GARO, HP-GL/2,HP RTL - Wyświetlacz Large LCD: 160 x 128 dots, Key x 12, LED x 5 - Prędkość A0/min: papier plain (CAD w pełnym kolorze): Tryb Economy A0: 0.47, A1: 0.24 Tryb Draft A0: 0.47, A1: 0.24 Tryb Standard A0: 1.16, A1: 0.38

11 Tryb High Quality A0: 3.10, A1: System atramentów 5 kolorów (MBK x 2, BK, C, M, Y) - Podawanie papieru 2 rolki, ładowane z przodu, wyjście z przodu - Max. szerokość papieru Papier z roli: mm, Arkusze: mm 44" - Max. długość wydruku Papier z roli: 18m (zależnie od SO oraz aplikacji), Arkusze: 1.6m - Pamięć dodatkowa HDD 160GB - Certyfikat CE, CB Certification, TUV (GS), Gost-R, FCC class B - Poziom hałasu (dba) Podczas pracy - 52dB (A) lub mniej, Standby - 35 db (A) lub mniej - Pobór mocy Tryb pracy: 190W lub mniej - Wymiary Jednostka główna wraz z podstawą i koszem: 1,893 (W) x 975 (D) x 1,144 (H) mm - Zasilanie (V) AC V (50/60 Hz) - Wielkość kropli 4 pl na kolor - Ilość dysz MBK: 5,120 dysz, Inne kolory: 2,560 dysz na każdy z kolorów - Grubość materiału mm - Druga rolka Wymagana - Podstawa Tak - Materiały eksploatacyjne Wraz ploterem ma być dostarczony komplet materiałów eksploatacyjnych zawierający zestaw wszystkich tuszy i głowic drukujących. - Wymagania w zakresie Cena plotera musi obejmować instalację przez usług, serwisu i gwarancji autoryzowany serwis, transport. Integrację z dostarczonym skanerem (stworzenie profili, kalibracja) oraz szkolenie użytkowników. Pełne wsparcie techniczne w okresie użytkowania. Gwarancję 12 miesięcy w miejscu użytkowania Skaner z oprogramowaniem: - Rozdzielczość optyczna 1200 dpi - Maksymalna rozdzielczość 9600 dpi - Maksymalna szerokość skanowania 1118mm (44cale) - Maksymalna szerokość dokumentu 1194mm (47cali) - Maksymalna grubość dokumentu 2 mm - Dokładność 0.1% ± 1 pixel - Głębia kolorów (kolor/mono) 48-bit/16-bit - Przestrzeń kolorystyczna srgb Prędkość skanowania (cm/sek) 400dpi (Turbo) 24-bit RGB kolor 4,0 400dpi (Turbo) 8-bit Index kolor 4,0 400dpi (Turbo) 8-bit Skala szarości 25,0 400dpi (Turbo) 1-bit Monochromatyczne 25,0 Produktywność 200dpi mono A1/godzinę 780 Produktywność 200dpi kolor A1/godzinę Interfejs High Speed USB 2.0 wraz z xdtr - Zasilanie 110V/220V/240V, 60/50 Hz - Pobór mocy w stanie pracy 44 W - Pobór mocy w stanie uśpienia do 3 W zgodny z normą Energy Star - Wspierane platformy/sterowniki 32 and 64-bit: Windows XP, Server 2003, Vista - Certyfikaty Energy Star, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC

12 - Akcesoria Arkusz kalibracyjny - Podstawa Podstawa umożliwiająca zamontowanie skanera i plotera w układzie skaner, nad ploterem - Oprogramowanie Polska wersja językowa. Możliwość skanowania i bezpośredniego kopiowania na plotery kolorowe. Zapis skanowanych plików na dowolną lokalizacją sieciową. Obsługiwane formaty plików: BMP Windows Bitmap, CAL CALS Group 4, CIT Intergraph CIT DWF/DWFx, JPG Joint Photographics, PNG Portable Network Graphics, TIFF Tagged Image File Format, EPS Encapsulated Postscript, PDF Adobe Portable Document Format, PDF/A PDF acc. to ISO (A/B), PS Postscript. Zintegrowany edytor pozwalający edytować oraz zapisywać edytowane pliki. Automatyczne filtry pozwalające uzyskać najlepszą jakość skanowanego obrazu lub kopii. Możliwość tworzenia własnych filtrów. - Wymagania w zakresie usług, serwisu Cena skanera musi obejmować instalację i gwarancji skanera Monitor: - LCD 24 cali panoramiczny - czas reakcji matrycy 5ms - rozdzielczość 1920:1080 pikseli - kontrast :1 - złącza wejściowe HDMI DVI-D (z HDCP) - technologia podświetlania LED - kolor obudowy czarny - gwarancja 24 miesiące skanera przez autoryzowany serwis, transport, integrację skanera z dostarczonym ploterem atramentowym (stworzenie profili, kalibracja) oraz szkolenie użytkowników. Pełne wsparcie techniczne w okresie użytkowania. Gwarancję 24 miesiące w miejscu użytkowania. Przedmiot zamówienia obejmuje również uruchomienie dostawy, szkolenie Personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny i serwis posprzedażny w okresie gwarancyjnym. Sprzęt komputerowy przeznaczony jest dla Jednostki Realizującej Projekt pn.: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska Projekt pn.: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska współfinansowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. 3. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt wymieniony w pkt.1 na okres....miesięcy.

13 2 Termin wykona umowy - jeden miesiąc od daty podpisania umowy. 1. Wynagrodzenie określone w ust.2 nie podlega waloryzacji w czasie trwania umowy. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: - netto. słownie: - brutto słownie: 3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje dostawę sprzętu komputerowego jego uruchomienie oraz szkolenie Personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny i serwis posprzedażny w okresie gwarancyjnym. 1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na finansowanie robót objętych umową. 2. Zapłata za odebrane roboty zostanie przekazana przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, Nr identyfikacyjny oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 5 Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienia w wykonaniu każdego elementu stanowiącego przedmiot umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłok b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 6 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej. 9 Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 09 lipca 2012 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1 18-400 Łomża Znak sprawy: PUP.OK.3520-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: zakup sprzętu komputerowego i drukarek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262. Poznań: Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych Numer ogłoszenia: 235454-2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 - Projekt umowy 2 Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/11/2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/11/2014 Warszawa, dnia. 27.10.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAMODYFIKACJA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo