Characteristics of farm managers in Poland and selected

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Characteristics of farm managers in Poland and selected"

Transkrypt

1 Characteristics of farm managers in Poland and selected no 84.1 Warsaw 2013 Central-Eastern European Countries

2 Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries

3

4 Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries Authors: Cecilia Alexandri, PhD Paweł Chmieliński, PhD Jan Drlík, Ing. Michał Dudek, MSc Bożena Karwat-Woźniak, PhD Nina Koteva, Ass. prof. PhD Witalij Krupin, PhD Anna Maksymenko, PhD Daniela Spná, PhD Monica Mihaela Tudor, PhD Agnieszka Wrzochalska, PhD Warsaw 2013

5 Changes in the socio-economic structure of rural areas as a competitive factor of rural areas Human capital in the structural transformation process of rural areas and agriculture prof. Nona Malamova, Institute of Agricultural Economics, Sofia Joanna Gozdera Joanna Gozdera Contact Language Services AKME Projekty Sp. z o.o. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej Pastwowy Instytut Badawczy ul. witokrzyska 20, Warszawa tel.: (22) faks: (22)

6 Contents Introduction (Bożena Karwat Woźniak, PhD) 1. Socio-demographic characteristics of farm managers in the European Union (Michał Dudek, MSc) 2. Women farm managers in the European Union (Agnieszka Wrzochalska, PhD) 3. Socio-economic characteristics of farm managers in the Czech Republic (Jan Drlík, Ing., Daniela Spěšná, PhD) 4. Managing the agricultural production of Ukraine: social and economic characteristics of the management staff (Witalij Krupin, PhD, Anna Maksymenko, PhD)

7 5. Analysis of the socio-demographic profile of the farm managers in Bulgaria (Nina Koteva, Assoc. Prof., PhD) 6 Socio-economic characteristics of farm managers in Romania and their implications upon farm performance (Monica Mihaela Tudor, PhD, Cecilia Alexandri, PhD) 7 Transformation of socio-demographic characteristics of Polish managers of private farms in the conditions of growing competition in the light of field studies (Bożena Karwat-Woźniak,PhD) 8 Economic activity of managers of individual farms in Poland (Paweł Chmieliński,PhD) Conclusions 118 References

8 Introduction, Znaczenie wiedzy i wykształcenia w rozwoju rolnictwa, Czynniki produkcji w agrobiznesie, Encyklopedia Agrobiznesu, Aktywność zawodowa ludzi młodych, Agriculture in New Global Economy Employment Dynamics in Rural Europe The Cap and the Regions, The Territorial Impact of the Common Agricultural Policy

9

10 Bożena Karwat-Woźniak

11

12 Chapter 1. Socio-demographic characteristics of farm managers in the European Union 1.1. Introduction Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world The new rural paradigm: policies and governances Polityka rolna wobec konkurencyjności ekonomicznej i społecznej

13 Model zachowań gospodarstwa rolnego w warunkach endogenicznych i egzogenicznych Optimal timing of farm transfer from parent to child Farm succession and retirement: some international comparisons

14 1.2. Management of agricultural holdings in the European Union holdermanager The economics of agricultural decollectivization in east Central Europe and the former Soviet Union

15 1.3. Age structure The future of young farmers in the European Union et al.study on employment in rural areas (SERA). Final deliverable

16 Likelihood of succession and farmers attitudes towards their future behaviour: evidence from a survey in Germany Transition and enterprise restructuring: the development of individual farming in Romania Subsistence farming in transition economies: lessons from Bulgaria The role of small farms in Italy: between subsistence and diversification

17 Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie Ageing of the agricultural workforce in relation to the agricultural labour market Demografia Rural development in the EU. Statistical and Economic Information Farm succession patterns in Austria

18 Young farmers with future ICT and Mobile Phone Use for Agricultural Knowledge Sharing by Cypriot Farmers Part-time farming. The Cyprus case Family farm inheritance in Slaviona region Entry to and exit from farming in the United Kingdom

19 1.4. Age of managers and the area and economic size of farms in the European Union Potencjał konkurencyjny polskiego rolnictwawybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa Ekonomiczne przesłanki zdolności konkurencyjnej polskich gospodarstw rolnychsytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach

20 r XY Wpływ struktury agrarnej rolnictwa na intensywność i efektywność wytwarzania w rolnictwie Polski i Unii EuropejskiejDeterminanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim

21 r XY 1.5. Level of agricultural education Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych Polska wieś Raport o stanie wsi

22 1.6. Participation in vocational education

23 r XY

24 1.7. Use of advisory services

25 1.8. Summary

26

27 Chapter 2. Women farm managers in the European Union 2.1. Scale of the phenomenon

28 EU EU EU EU Source: Own compilation based on EUROSTAT data.

29 Source: Own compilation based on EUROSTAT data Age structure and level of agricultural education Source: Own compilation based on EUROSTAT data.

30 Source: Own compilation based on EUROSTAT data.

31 2.3. Indicator of demographic potential of farm managers in the EU

32 1,6000 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0,0000 EU 28 EU 15 EU 10 EU 3 female male Source: Own compilation based on EUROSTAT data. Metoda unitaryzacji zerowanej

33 3,0000 2,5000 2,0000 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000 female Source: Own compilation based on EUROSTAT data. male 3,0000 2,5000 2,0000 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000 female male Source: Own compilation based on EUROSTAT data.

34 2.4. Summary

35 Chapter 3. Socio-economic characteristics of farm managers in the Czech Republic 3.1. Introduction Source: Ministry of Agriculture, Green Reports ( ). natural legal Total

36 3.2. Data, methodology 3.3. Number of agricultural holdings in Czech agriculture and their structure

37 80% 70% 60% 10% % Small (I-V) Med. (VI-IX) Great (X-XIV) Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010). 50% 40% 30% 20% natural legal

38 natural legal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010) natural legal Employment: Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010)

39 45% 40% 35% 30% 25% Agricult. Industry % 15% % 5% % Managers, 2. Professionals, 3. Technicians and associate professionals, 4. Clerical support workers, 5. Service and sales workers, 6. Skilled agricultural, forestry and fishery workers, 7. Craft and related trades workers, 8. Plant and machine operators, and assemblers, 9. Elementary occupations. Source: Czech Statistical Office, Structure of Earnings Survey

40 3.4. Age, education and gender of farm managers Age structure of managers

41 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2000, % up to % 20% 15% 10% Total manag. 5% 0% up to Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010).

42 40% 35% 30% 25% 20% 15% Total manag. 10% 5% 0% up to Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010). 40% 35% 30% 25% 20% 15% natural legal 10% 5% 0% up to Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010). Agricultural education of farm managers

43 60% Agricult. 50% Industry 40% 30% 20% 10% 0% 11 8 Primary Source: Czech Statistical Office, Structure of Earnings Survey % 30 Sec. without A-l. Sec. with A-l. ex. ex. Post-sec. nontert. Higher education Unknown 70% 60% 50% 40% natural 75 legal 30% 47 20% 31 10% % Only pract. Basic Full Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010).

44 Gender structure of farm managers Earnings of farm managers

45 Agricult. Industry managers Skilled workers machine operators unqualified Source: Czech Statistical Office, Structure of Earnings Survey Characteristics of young farm managers entering the sector from agricultural universities

46 3.6. Summary

47

48 Chapter 4. Managing the agricultural production of Ukraine: social and economic characteristics of the management staff 4.1. Introduction Source: Ukraine statistical yearbook 2012, Kiev, State Statistics Service of Ukraine, 2013, p. 552.

49 4.2. Family farms Relacje płci w rodzinie ukraińskiej

50 Source: Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2012, p. 80. Population of Ukraine in 2011 (demographic yearbook) Ukraine Act on measures of statutory guarantee of the retirement system reform

51 Source: Key agricultural characteristics of family farms in rural areas in 2009 (statistical bulletin), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2009, p.81; Key agricultural characteristics of family farms in rural areas in 2010 (statistical bulletin), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2010, p.81; Key agricultural characteristics of family farms in rural areas in 2011 (statistical bulletin), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2011, p.81; Key agricultural characteristics of family farms in rural areas in 2012 (statistical bulletin), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2012, p. 81. Ukrainian Act on retirement insurance

52 Source: Agriculture of Ukraine 2009 (statistical summary), Kiev: State Statistics Committee of Ukraine, 2010, 375 p.; Agriculture of Ukraine 2010 (statistical summary), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2011, 374 p.; Agriculture of Ukraine 2011 (statistical summary), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2012, 386 p.; Agriculture of Ukraine 2012 (statistical summary), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2013, 402 p.

53 # Sources of income On average, per month, per family farm: EUR* % Total monetary income (p p p p p p p p p p ) Total non-monetary income (p p p. 2.3) Total monetary and non-monetary income (p ) Total resources (p. 3 + p. 4) Source: Expenses and resources of family farms in Ukraine in 2012 (according to the survey data on the living conditions of the Ukrainian family farms), Part 1, Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2013, 377 p.

54 # Items of expenditure On average, per month, per family farm: EUR* % 1 Consumers expenditure Non-consumers expenditure Total expenditure Source: Expenses and resources of family farms in Ukraine in 2012 (according to the survey data on the living conditions of the Ukrainian family farms), Part 1, Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2013, 377 p Business family farms Ukrainian Act on business family farms

55 Index Years All business family farms, units Area of agricultural land used, thousand ha Number of employees, persons Net income from the sale of agricultural products and services, EUR million* Profitability of agricultural production, % Source: Ukraine s agriculture in 2010 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2011, pp. 374; Ukraine s agriculture in 2011 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2012, pp. 386;Ukraine s agriculture in 2012 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2013, p. 402.

56 4.4. Agricultural enterprises Plant production Osobliwości socjalno-psychologiczne działalności menadżerów przedsiębiorstw rolniczych Ekonomika APK

57 Type of economic activity Total trained thousand people Years Percentage of Percentage of managers, % managers, % Total trained thousand people Total trained thousand people Percentage of managers, % Source:Ukraine s employment in 2012 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2013, pp. 321.; Ukraine s employment in 2011 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2012, pp. 354.; Ukraine s employment in 2010 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2011, p Osobliwości socjalno-psychologiczne działalności menadżerów przedsiębiorstw rolniczych How do owners of agricultural land and farmers treat the land use reform?,

58 4.3. Summary Men and women in Ukraine (statistical survey)

59

60 Nina Koteva, Associated Prof., PhD Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria Chapter 5. Analysis of the socio-demographic profile of the farm managers in Bulgaria 5.1. Overview of Bulgarian agriculture sector Bulgarian agriculture develops under the conditions of growing competition of the national and Common European market. Bulgaria has traditions in the food production and the sustainable development of the agrarian sector depends on the further increase of the production competitiveness. The favorable age structure, the good level of professional training and base ground are important conditions for the production modernizing and the innovations introduction which are at the root of its competitiveness. The higher human potential level would improve the farms adaptation to the natural conditions changes, the institutional and market environment. In the conditions of growing competition on the Common European Market, the improved social demographic profile of the farm managers leads to improved skills and capacity for finding of new business opportunities and application of innovative production practices, introducing the European standards and requirements. Referring to this, the aim of the survey is through analyzing of the social demographic profile of the farm managers in Bulgaria to draw up the trends and bring out the problems. Figure 5.1. Statistical regions in Bulgaria Source: National Statistics Institute. 59

61 Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro statistics.

62 Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics men women Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics Regional-level benchmarking by age, gender and education

63 100% 100% 80% 80% 60% 40% 20% 78,4 82,4 85,9 81,8 81,8 80,1 women men 60% 40% 20% 79,3 81,1 80,5 75,6 77,9 75,8 women men 0% NW NC NE SE SC SW Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics. 0% NW NC NE SE SC SW 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 40,5 37,4 25,5 25,3 18,4 18, % 10% 0% 10,5 12,0 4,5 5,7 0,6 1, Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics and own calculations.

64

65 ,9 46,7 33,2 41,3 37,3 42,6 46,7 34,8 33,1 40,9 32,7 39, ,9 26,3 14,7 15,9 7,2 7,8 26,2 20,7 13,0 24,8 18,5 24,7 20,0 10,3 12,1 25,7 17,6 9,8 NW NC NE SE SC SW NW NC NE SE SC SW Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics and own calculations ,0 13,7 9,1 26,0 25,8 18,8 19,6 13,7 14,0 25,3 16,6 10,5 25,2 21,1 24,4 18,1 13,0 11,6

66 100% 90% 80% college and higher agricultural education 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% secondary special agricultural education only with practical experience 0% Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics and own calculations. 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 1,9 2,2 3,2 1,6 1,2 0,9 1,0 2,0 2,1 2,4 0,9 0,5 1,9 3,8 3,9 2,4 1,4 0, college and higher education secondary special agricultural education only practical experience NW NC NE SE SC SW NW NC NE SE SC SW Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics and own calculations.

67 5.3. Summary

68 Chapter 6. Socio-economic characteristics of farm managers in Romania and their implications upon farm performance 6.1. Introduction

69 6.2. Demographic and social characteristics of the managers in the Romanian agriculture Age of managers and descriptive parameters of farms livestock unitlsu annual work unitawu

70 % Less than 35 years From 35 to 44 years From 45 to 54 years age of manager From 55 to 64 years 65 years or over holdings UAA LSU AWU SO Source: Self-elaboration of data from EUROSTAT database. standard outputso

71 variation ( ) Less than 35 years From 35 to 44 years From 45 to 54 years age of manager From 55 to 64 years holdings UAA LSU AWU SO ('000 euro) 65 years or over Source: Self-elaboration of data from EUROSTAT database. Cum putem resuscita Renta viageră ca o măsură compatibilă cu Politica Agricolă Comună

72 6.3. Gender structure at farm management level in Romania Tendinţe sociale 2009

73 UAA (ha) Males Females Less than 35 years From 35 to 44 years From 45 to 54 years age of manager From 55 to 64 years 65 years or over Source: Own calculations based on EUROSTAT database Agricultural training level of Romanian managers basic agricultural training

74 % in total no. of managers Age groups of managers Total % of holdings according to managers agricultural training level Practical experience only* Basic training** Full agricultural training*** Total M F Total M F Total M F Total M F only practical experience ** basic agricultural training *** full agricultural training Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database Full agricultural training Basic training Practical experience only % holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO < 2000 euros euros euros euros standard output / holding Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database.

75 full agricultural training 6.5. Holder-manager relationships in Romanian agriculture 100 % in UAA of each holding type <2 ha ha ha ha ha ha ha 100 ha TOTAL Farming by owner UAA / holding Farming by tenant Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database.

76 Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database.

77 Holding is legal entity Holder is manager % holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO ha < 2 ha ha ha ha ha 100 ha UAA / holding Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database.

78 6.6. Performance of the farm management in Romania 6.7. Performance of managers according to their socio-demographic characteristics

79 < 45 years old 126 > 55 years od l SO / holding ha UAA / holding 130 Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database Average Romanian farm = LSU / holding SO / AWU ha UAA / AWU

80 Manager Year UAA/ Holding LSU/ holding UAA / AWU LSU/ UAA SO/ UAA SO/ AWU (ha) (ha) (LSU/ha) ( /ha) ( /1AWU) TOTAL holdings, Males Females Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database. Farm economic performance is closely linked to managers training level in agriculture Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database.

81 6.8. Performance of Romanian holdings according to their economic characteristics

82 the economic efficiency the social effectiveness, Exploitation of land resources in the Romanian agriculture - agricultural bipolarity and its consequences, Romania's natural resources. Evaluation, preservation, exploitation, efficiency

83 <10ha ha ha 63 SO/ holding ha UAA/ holding Average EU farm = Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database Final remarks LSU/ holding SO/AWU ha UAA/ AWU LSU/ ha UAA

84 Agricultural life annuity scheme

85 Annex 1 average UAA / holding (ha) average AWU/ha UAA Males Males Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database Less From 35 From 45 than 35 to 44 to 54 Females age of manager From years TOTAL to 64 or over Less From 35 From 45 From years than 35 years to 44 years to 54 years to 64 years or over Females age of manager TOTAL average LSU/ha UAA average SO/ ha UAA Males Less than 35 years Females From 35 to From 45 to 54 From 55 to 64 age of manager years or over TOTAL Less than 35 From 35 From 45 to 44 to 54 age of manager 783 From years TOTAL to 64 or over Males Females

86 Annex 2 100% 80% 60% 40% 20% 0% Farm specialisation Non classifiable Mixed crops-livestock Mixed livestock Mixed cropping Specialist granivore Specialist grazing livestock Specialist permanent Crops Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database % in no. of farms by category Specialist horticulture ha < 2 ha farm category / year [ha UAA] Fallow land - total (with and w/o subsidies) Other permanent crops Permanent grassland and meadow Fodder crops General field cropping Specialist cereals, oilseed and protein crops [no. heads] Sheep Goats Pigs Cattle Nb: Beehives Kitchen gardens Nurseries Vineyards Fruit and berry plantations Seeds, seedlings and other crops on arable land Flowers and ornemental plants < 2 ha farm category / year Fresh vegetables, melons, strawberries Industrial crops Root crops Pulses Cereals (b) (a) (c) 0 ha <2 ha farm category / year

87 Chapter 7. Transformation of socio-demographic characteristics of Polish managers of private farms in the conditions of growing competition in the light of field studies 7.1. Introduction Niektóre problemy rolnictwa w świetle spisówzróżnicowanie regionalne rolnictwa,

88 linked with the level of other components of production assets 71, socio- -demographic characteristics of farmers 72 and the main objectives of agricultural activity 73. For this reason, it can be concluded that the studied population reflects the socio-economic structure of Polish agriculture. Map 7.1. Location of villages and IAFE sample size in 2011, in macro-regional terms [] The bold lines indicate the boundaries of the macro-regions, which include the following voivodeships: I Central-Western Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie; II Central-Eastern ódzkie, Mazowieckie, Lubelskie, Podlaskie; III South-Eastern witokrzyskie, Maopolskie, Podkarpackie, lskie; IV South-Western Opolskie, Lubuskie, Dolnolskie; V Northern Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmisko-Mazurskie. [ ] sample size (% of the real number of rural households). agriculture. In 2010, individual holdings had 88.1% of the total agricultural land used for agriculture, which comprised 86.6% of individual farms. 71 See M. Dudek, Kapita ludzki w rolnictwie oraz wybrane instrumenty wspierajce jego rozwój, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy issue 540, IAFE-NRI, Warsaw 2010, and B. Krawat-Woniak, Wyposaenie gospodarstw indywidualnych w techniczne rodki produkcji, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, issue 554, IAFE-NRI, Warsaw 2011, p , 23, 30, 37, 42, 46, See J. Buks, B. Buks, Cechy spoeczno-demograficzne i aktywno ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, issue 495, IAFE, Warsaw 2004, p. 7-11, 13-18, and M. Dudek, Kapita ludzki w rolnictwie op. cit. p See A. Sikorska, Przemiany w strukturze agrarnej gospodarstw chopskich, IAFE-NRI, Warsaw 2006, p

89 7.2. Demographic characteristics of managers of individual farms Pracujący w gospodarstwach rolnych, Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2, Mechanizmy restrukturyzacji rolnictwa,

90 active passive * Study adopted economic age groups used by the CSO: pre-working age - up to 17 years of age; working age - women aged and men aged 18-64; post-working age - women aged 60 and over and men aged 65 and older. The working age distinguishes two groups: mobile age (younger working age) - persons aged years and immobile (senior working age) - women aged and men aged Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 1992, 1996, 2000, Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej Młodzi rolnicy i ich gospodarstwa. Wyniki ankiety z 1992 roku

91

92 The area of cultivated land as a factor determining economic potential of private farms Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i młodych rolników, Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie op. cit. Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chłopskim. Synteza wyników badań ,

93 Zmiany zasobów pracy w rolnictwie indywidualnym w latach , Konkurencyjność oraz postęp w polskim rolnictwie i projekcja średnioterminowa,konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, Wysokość i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych oraz nierówności dochodowediagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków

94 *Age groups as shown in Table 7.1. Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2000, Gospodarstwa bez produkcji towarowej w strukturach indywidualnego rolnictwa,

95 *Age groups as shown in Table 7.1. Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2011.

96 *Names of macroregions and voivodeships they cover identical to those on Map 7.1. Age groups as shown in Table 7.1. Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2011.

97 Cechy społeczno-demograficzne op. cit., Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych, Gospodarstwa bez produkcji towarowej op. cit. Przemiany w strukturze agrarnej op. cit.

98 7.3. Level of education Zmiany aktywności rynkowej gospodarstw indywidualnych w latach , Zmiany w wielkości badanych wsi oraz mobilność rodzin,przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi objętych badaniem IERiGŻ-PIB w latach , Czynniki produkcji op. cit. Encyklopedia, op. cit., Znaczenie wiedzy i wykształcenia w rozwoju rolnictwa, Czynniki produkcji op. cit. Encyklopedia, op. cit., Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie op. cit.

99 proportion of people with general education higher secondary and post-secondary basic vocational statutory % Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2000, 2005 and 2011.

100 Stopa zwrotu z inwestowania w wykształcenie na poziomie wyższym Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, Pracujący w gospodarstwach op. cit.

101 % percentage of people with vocational agriculture education: school training no education Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2000, 2005 and 2011.

102 area groups in ha Total and > % 50 percentage of managers with general education at the level: statutory** vocational secondary higher Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2011.

103 % percentage of people with non-agricultural vocational education: school training no education Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2000, 2005 and 2011.

AKIS and advisory services in Poland

AKIS and advisory services in Poland AKIS and advisory services in Poland Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project April 2014 Authors: Jozef Kania, PhD, Assoc. Prof. Krystyna Vinohradnik, PhD Agnieszka Tworzyk, MSc. Contact:

Bardziej szczegółowo

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk Stanislaw Staszic

Bardziej szczegółowo

ECONOMIC FUNCTIONS OF OPEN-AIR TRADE IN THE CONTEXT OF LOCAL FOOD SYSTEM DEVELOPMENT

ECONOMIC FUNCTIONS OF OPEN-AIR TRADE IN THE CONTEXT OF LOCAL FOOD SYSTEM DEVELOPMENT 20 Ola Bareja-Wawryszuk, STOWARZYSZENIE Jarosław EKONOMISTÓW Gołębiewski ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Ola Bareja-Wawryszuk, Jarosław Gołębiewski Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Entrepreneurship in geographical research

Entrepreneurship in geographical research Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography Pedagogical University of Cracow ziolo@up.krakow.pl, T.Rachwal@up.krakow.pl Entrepreneurship

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 1 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 1 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 1 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH 2 KAROL KOCISZEWSKI ANNALS OF AGRICULTURAL SCIENCE Series G Economy Vol. 99 No. 1 ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 96 (2012)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 96 (2012) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 96 (2012) EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 2081 6979 NR 96 (2012) ZESZYTY

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1 2 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wpływ Unii Europejskiej na rozwój Międzynarodowy komitet naukowy: Przewodniczący: dr Jan Telus Rektor Staropolskiej Szkoły

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

INNOVATION PRACTICES OF ENTERPRISES LOCATED IN RURAL AREAS OF LUBELSKIE VOIVODESHIP. Introduction

INNOVATION PRACTICES OF ENTERPRISES LOCATED IN RURAL AREAS OF LUBELSKIE VOIVODESHIP. Introduction INNOVATION STOWARZYSZENIE PRACTICES OF ENTERPRISES EKONOMISTÓW LOCATED IN ROLNICTWA RURAL AREAS OF I LUBELSKIE AGROBIZNESU VOIVODESHIP Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 5 73 Aneta Jarosz-Angowska, Marek

Bardziej szczegółowo

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Zbigniew Zioło Pedagogical University of Cracow, Poland Development of Enterprises in the Spatial Structure of Industry (Based

Bardziej szczegółowo

SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION

SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION Waldemar Cudny* * Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 3, 2014 www.ers.edu.pl ORIGINAL ARTICLE ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING

Bardziej szczegółowo

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH Paweł Radomski, Ph.D. Piotr Moskała, Ph.D. National Research Institute of Animal Production (IZ PIB) Introduction

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF EN- TITIES ON GLOBAL MARKET

FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF EN- TITIES ON GLOBAL MARKET Published in: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium- Sized Enterprises, red. Lachiewicz S., Bielawska Zakrzewska A., publishing house Politechnika Łódzka, Łódź 2011 Joanna Żukowska Warsaw

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MOTYWACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP W DOBIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI

SYSTEMY MOTYWACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP W DOBIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 93-112 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Źródła finansowania publikacji: środki własne Autorów Authors Contribution: (A) Study Design (projekt badania) (B) Data

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Recenzenci doc. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski doc. dr Stefan Kireta, University of Presov, Slovakia

Recenzenci doc. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski doc. dr Stefan Kireta, University of Presov, Slovakia Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Rada naukowa prof. Lothar Bildat, EBC-Hochschule Campus Berlin; dr Bożena Grad, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach;

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo