Characteristics of farm managers in Poland and selected

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Characteristics of farm managers in Poland and selected"

Transkrypt

1 Characteristics of farm managers in Poland and selected no 84.1 Warsaw 2013 Central-Eastern European Countries

2 Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries

3

4 Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries Authors: Cecilia Alexandri, PhD Paweł Chmieliński, PhD Jan Drlík, Ing. Michał Dudek, MSc Bożena Karwat-Woźniak, PhD Nina Koteva, Ass. prof. PhD Witalij Krupin, PhD Anna Maksymenko, PhD Daniela Spná, PhD Monica Mihaela Tudor, PhD Agnieszka Wrzochalska, PhD Warsaw 2013

5 Changes in the socio-economic structure of rural areas as a competitive factor of rural areas Human capital in the structural transformation process of rural areas and agriculture prof. Nona Malamova, Institute of Agricultural Economics, Sofia Joanna Gozdera Joanna Gozdera Contact Language Services AKME Projekty Sp. z o.o. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej Pastwowy Instytut Badawczy ul. witokrzyska 20, Warszawa tel.: (22) faks: (22)

6 Contents Introduction (Bożena Karwat Woźniak, PhD) 1. Socio-demographic characteristics of farm managers in the European Union (Michał Dudek, MSc) 2. Women farm managers in the European Union (Agnieszka Wrzochalska, PhD) 3. Socio-economic characteristics of farm managers in the Czech Republic (Jan Drlík, Ing., Daniela Spěšná, PhD) 4. Managing the agricultural production of Ukraine: social and economic characteristics of the management staff (Witalij Krupin, PhD, Anna Maksymenko, PhD)

7 5. Analysis of the socio-demographic profile of the farm managers in Bulgaria (Nina Koteva, Assoc. Prof., PhD) 6 Socio-economic characteristics of farm managers in Romania and their implications upon farm performance (Monica Mihaela Tudor, PhD, Cecilia Alexandri, PhD) 7 Transformation of socio-demographic characteristics of Polish managers of private farms in the conditions of growing competition in the light of field studies (Bożena Karwat-Woźniak,PhD) 8 Economic activity of managers of individual farms in Poland (Paweł Chmieliński,PhD) Conclusions 118 References

8 Introduction, Znaczenie wiedzy i wykształcenia w rozwoju rolnictwa, Czynniki produkcji w agrobiznesie, Encyklopedia Agrobiznesu, Aktywność zawodowa ludzi młodych, Agriculture in New Global Economy Employment Dynamics in Rural Europe The Cap and the Regions, The Territorial Impact of the Common Agricultural Policy

9

10 Bożena Karwat-Woźniak

11

12 Chapter 1. Socio-demographic characteristics of farm managers in the European Union 1.1. Introduction Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world The new rural paradigm: policies and governances Polityka rolna wobec konkurencyjności ekonomicznej i społecznej

13 Model zachowań gospodarstwa rolnego w warunkach endogenicznych i egzogenicznych Optimal timing of farm transfer from parent to child Farm succession and retirement: some international comparisons

14 1.2. Management of agricultural holdings in the European Union holdermanager The economics of agricultural decollectivization in east Central Europe and the former Soviet Union

15 1.3. Age structure The future of young farmers in the European Union et al.study on employment in rural areas (SERA). Final deliverable

16 Likelihood of succession and farmers attitudes towards their future behaviour: evidence from a survey in Germany Transition and enterprise restructuring: the development of individual farming in Romania Subsistence farming in transition economies: lessons from Bulgaria The role of small farms in Italy: between subsistence and diversification

17 Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie Ageing of the agricultural workforce in relation to the agricultural labour market Demografia Rural development in the EU. Statistical and Economic Information Farm succession patterns in Austria

18 Young farmers with future ICT and Mobile Phone Use for Agricultural Knowledge Sharing by Cypriot Farmers Part-time farming. The Cyprus case Family farm inheritance in Slaviona region Entry to and exit from farming in the United Kingdom

19 1.4. Age of managers and the area and economic size of farms in the European Union Potencjał konkurencyjny polskiego rolnictwawybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa Ekonomiczne przesłanki zdolności konkurencyjnej polskich gospodarstw rolnychsytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach

20 r XY Wpływ struktury agrarnej rolnictwa na intensywność i efektywność wytwarzania w rolnictwie Polski i Unii EuropejskiejDeterminanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim

21 r XY 1.5. Level of agricultural education Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych Polska wieś Raport o stanie wsi

22 1.6. Participation in vocational education

23 r XY

24 1.7. Use of advisory services

25 1.8. Summary

26

27 Chapter 2. Women farm managers in the European Union 2.1. Scale of the phenomenon

28 EU EU EU EU Source: Own compilation based on EUROSTAT data.

29 Source: Own compilation based on EUROSTAT data Age structure and level of agricultural education Source: Own compilation based on EUROSTAT data.

30 Source: Own compilation based on EUROSTAT data.

31 2.3. Indicator of demographic potential of farm managers in the EU

32 1,6000 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0,0000 EU 28 EU 15 EU 10 EU 3 female male Source: Own compilation based on EUROSTAT data. Metoda unitaryzacji zerowanej

33 3,0000 2,5000 2,0000 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000 female Source: Own compilation based on EUROSTAT data. male 3,0000 2,5000 2,0000 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000 female male Source: Own compilation based on EUROSTAT data.

34 2.4. Summary

35 Chapter 3. Socio-economic characteristics of farm managers in the Czech Republic 3.1. Introduction Source: Ministry of Agriculture, Green Reports ( ). natural legal Total

36 3.2. Data, methodology 3.3. Number of agricultural holdings in Czech agriculture and their structure

37 80% 70% 60% 10% % Small (I-V) Med. (VI-IX) Great (X-XIV) Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010). 50% 40% 30% 20% natural legal

38 natural legal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010) natural legal Employment: Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010)

39 45% 40% 35% 30% 25% Agricult. Industry % 15% % 5% % Managers, 2. Professionals, 3. Technicians and associate professionals, 4. Clerical support workers, 5. Service and sales workers, 6. Skilled agricultural, forestry and fishery workers, 7. Craft and related trades workers, 8. Plant and machine operators, and assemblers, 9. Elementary occupations. Source: Czech Statistical Office, Structure of Earnings Survey

40 3.4. Age, education and gender of farm managers Age structure of managers

41 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2000, % up to % 20% 15% 10% Total manag. 5% 0% up to Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010).

42 40% 35% 30% 25% 20% 15% Total manag. 10% 5% 0% up to Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010). 40% 35% 30% 25% 20% 15% natural legal 10% 5% 0% up to Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010). Agricultural education of farm managers

43 60% Agricult. 50% Industry 40% 30% 20% 10% 0% 11 8 Primary Source: Czech Statistical Office, Structure of Earnings Survey % 30 Sec. without A-l. Sec. with A-l. ex. ex. Post-sec. nontert. Higher education Unknown 70% 60% 50% 40% natural 75 legal 30% 47 20% 31 10% % Only pract. Basic Full Source: Czech Statistical Office, Farm Structure Survey 2010 (AGC 2010).

44 Gender structure of farm managers Earnings of farm managers

45 Agricult. Industry managers Skilled workers machine operators unqualified Source: Czech Statistical Office, Structure of Earnings Survey Characteristics of young farm managers entering the sector from agricultural universities

46 3.6. Summary

47

48 Chapter 4. Managing the agricultural production of Ukraine: social and economic characteristics of the management staff 4.1. Introduction Source: Ukraine statistical yearbook 2012, Kiev, State Statistics Service of Ukraine, 2013, p. 552.

49 4.2. Family farms Relacje płci w rodzinie ukraińskiej

50 Source: Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2012, p. 80. Population of Ukraine in 2011 (demographic yearbook) Ukraine Act on measures of statutory guarantee of the retirement system reform

51 Source: Key agricultural characteristics of family farms in rural areas in 2009 (statistical bulletin), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2009, p.81; Key agricultural characteristics of family farms in rural areas in 2010 (statistical bulletin), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2010, p.81; Key agricultural characteristics of family farms in rural areas in 2011 (statistical bulletin), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2011, p.81; Key agricultural characteristics of family farms in rural areas in 2012 (statistical bulletin), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2012, p. 81. Ukrainian Act on retirement insurance

52 Source: Agriculture of Ukraine 2009 (statistical summary), Kiev: State Statistics Committee of Ukraine, 2010, 375 p.; Agriculture of Ukraine 2010 (statistical summary), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2011, 374 p.; Agriculture of Ukraine 2011 (statistical summary), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2012, 386 p.; Agriculture of Ukraine 2012 (statistical summary), Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2013, 402 p.

53 # Sources of income On average, per month, per family farm: EUR* % Total monetary income (p p p p p p p p p p ) Total non-monetary income (p p p. 2.3) Total monetary and non-monetary income (p ) Total resources (p. 3 + p. 4) Source: Expenses and resources of family farms in Ukraine in 2012 (according to the survey data on the living conditions of the Ukrainian family farms), Part 1, Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2013, 377 p.

54 # Items of expenditure On average, per month, per family farm: EUR* % 1 Consumers expenditure Non-consumers expenditure Total expenditure Source: Expenses and resources of family farms in Ukraine in 2012 (according to the survey data on the living conditions of the Ukrainian family farms), Part 1, Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2013, 377 p Business family farms Ukrainian Act on business family farms

55 Index Years All business family farms, units Area of agricultural land used, thousand ha Number of employees, persons Net income from the sale of agricultural products and services, EUR million* Profitability of agricultural production, % Source: Ukraine s agriculture in 2010 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2011, pp. 374; Ukraine s agriculture in 2011 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2012, pp. 386;Ukraine s agriculture in 2012 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2013, p. 402.

56 4.4. Agricultural enterprises Plant production Osobliwości socjalno-psychologiczne działalności menadżerów przedsiębiorstw rolniczych Ekonomika APK

57 Type of economic activity Total trained thousand people Years Percentage of Percentage of managers, % managers, % Total trained thousand people Total trained thousand people Percentage of managers, % Source:Ukraine s employment in 2012 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2013, pp. 321.; Ukraine s employment in 2011 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2012, pp. 354.; Ukraine s employment in 2010 (statistical survey), Kiev: Ukrainian State Statistical Survey, 2011, p Osobliwości socjalno-psychologiczne działalności menadżerów przedsiębiorstw rolniczych How do owners of agricultural land and farmers treat the land use reform?,

58 4.3. Summary Men and women in Ukraine (statistical survey)

59

60 Nina Koteva, Associated Prof., PhD Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria Chapter 5. Analysis of the socio-demographic profile of the farm managers in Bulgaria 5.1. Overview of Bulgarian agriculture sector Bulgarian agriculture develops under the conditions of growing competition of the national and Common European market. Bulgaria has traditions in the food production and the sustainable development of the agrarian sector depends on the further increase of the production competitiveness. The favorable age structure, the good level of professional training and base ground are important conditions for the production modernizing and the innovations introduction which are at the root of its competitiveness. The higher human potential level would improve the farms adaptation to the natural conditions changes, the institutional and market environment. In the conditions of growing competition on the Common European Market, the improved social demographic profile of the farm managers leads to improved skills and capacity for finding of new business opportunities and application of innovative production practices, introducing the European standards and requirements. Referring to this, the aim of the survey is through analyzing of the social demographic profile of the farm managers in Bulgaria to draw up the trends and bring out the problems. Figure 5.1. Statistical regions in Bulgaria Source: National Statistics Institute. 59

61 Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro statistics.

62 Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics men women Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics Regional-level benchmarking by age, gender and education

63 100% 100% 80% 80% 60% 40% 20% 78,4 82,4 85,9 81,8 81,8 80,1 women men 60% 40% 20% 79,3 81,1 80,5 75,6 77,9 75,8 women men 0% NW NC NE SE SC SW Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics. 0% NW NC NE SE SC SW 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 40,5 37,4 25,5 25,3 18,4 18, % 10% 0% 10,5 12,0 4,5 5,7 0,6 1, Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics and own calculations.

64

65 ,9 46,7 33,2 41,3 37,3 42,6 46,7 34,8 33,1 40,9 32,7 39, ,9 26,3 14,7 15,9 7,2 7,8 26,2 20,7 13,0 24,8 18,5 24,7 20,0 10,3 12,1 25,7 17,6 9,8 NW NC NE SE SC SW NW NC NE SE SC SW Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics and own calculations ,0 13,7 9,1 26,0 25,8 18,8 19,6 13,7 14,0 25,3 16,6 10,5 25,2 21,1 24,4 18,1 13,0 11,6

66 100% 90% 80% college and higher agricultural education 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% secondary special agricultural education only with practical experience 0% Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics and own calculations. 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 1,9 2,2 3,2 1,6 1,2 0,9 1,0 2,0 2,1 2,4 0,9 0,5 1,9 3,8 3,9 2,4 1,4 0, college and higher education secondary special agricultural education only practical experience NW NC NE SE SC SW NW NC NE SE SC SW Source: Results from the counting of the agricultural farms in Bulgaria in 2003 and 2010, MAF, Agro Statistics and own calculations.

67 5.3. Summary

68 Chapter 6. Socio-economic characteristics of farm managers in Romania and their implications upon farm performance 6.1. Introduction

69 6.2. Demographic and social characteristics of the managers in the Romanian agriculture Age of managers and descriptive parameters of farms livestock unitlsu annual work unitawu

70 % Less than 35 years From 35 to 44 years From 45 to 54 years age of manager From 55 to 64 years 65 years or over holdings UAA LSU AWU SO Source: Self-elaboration of data from EUROSTAT database. standard outputso

71 variation ( ) Less than 35 years From 35 to 44 years From 45 to 54 years age of manager From 55 to 64 years holdings UAA LSU AWU SO ('000 euro) 65 years or over Source: Self-elaboration of data from EUROSTAT database. Cum putem resuscita Renta viageră ca o măsură compatibilă cu Politica Agricolă Comună

72 6.3. Gender structure at farm management level in Romania Tendinţe sociale 2009

73 UAA (ha) Males Females Less than 35 years From 35 to 44 years From 45 to 54 years age of manager From 55 to 64 years 65 years or over Source: Own calculations based on EUROSTAT database Agricultural training level of Romanian managers basic agricultural training

74 % in total no. of managers Age groups of managers Total % of holdings according to managers agricultural training level Practical experience only* Basic training** Full agricultural training*** Total M F Total M F Total M F Total M F only practical experience ** basic agricultural training *** full agricultural training Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database Full agricultural training Basic training Practical experience only % holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO < 2000 euros euros euros euros standard output / holding Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database.

75 full agricultural training 6.5. Holder-manager relationships in Romanian agriculture 100 % in UAA of each holding type <2 ha ha ha ha ha ha ha 100 ha TOTAL Farming by owner UAA / holding Farming by tenant Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database.

76 Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database.

77 Holding is legal entity Holder is manager % holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO holdings UAA LSU AWU SO ha < 2 ha ha ha ha ha 100 ha UAA / holding Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database.

78 6.6. Performance of the farm management in Romania 6.7. Performance of managers according to their socio-demographic characteristics

79 < 45 years old 126 > 55 years od l SO / holding ha UAA / holding 130 Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database Average Romanian farm = LSU / holding SO / AWU ha UAA / AWU

80 Manager Year UAA/ Holding LSU/ holding UAA / AWU LSU/ UAA SO/ UAA SO/ AWU (ha) (ha) (LSU/ha) ( /ha) ( /1AWU) TOTAL holdings, Males Females Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database. Farm economic performance is closely linked to managers training level in agriculture Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database.

81 6.8. Performance of Romanian holdings according to their economic characteristics

82 the economic efficiency the social effectiveness, Exploitation of land resources in the Romanian agriculture - agricultural bipolarity and its consequences, Romania's natural resources. Evaluation, preservation, exploitation, efficiency

83 <10ha ha ha 63 SO/ holding ha UAA/ holding Average EU farm = Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database Final remarks LSU/ holding SO/AWU ha UAA/ AWU LSU/ ha UAA

84 Agricultural life annuity scheme

85 Annex 1 average UAA / holding (ha) average AWU/ha UAA Males Males Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database Less From 35 From 45 than 35 to 44 to 54 Females age of manager From years TOTAL to 64 or over Less From 35 From 45 From years than 35 years to 44 years to 54 years to 64 years or over Females age of manager TOTAL average LSU/ha UAA average SO/ ha UAA Males Less than 35 years Females From 35 to From 45 to 54 From 55 to 64 age of manager years or over TOTAL Less than 35 From 35 From 45 to 44 to 54 age of manager 783 From years TOTAL to 64 or over Males Females

86 Annex 2 100% 80% 60% 40% 20% 0% Farm specialisation Non classifiable Mixed crops-livestock Mixed livestock Mixed cropping Specialist granivore Specialist grazing livestock Specialist permanent Crops Source: Own elaboration of data from EUROSTAT database % in no. of farms by category Specialist horticulture ha < 2 ha farm category / year [ha UAA] Fallow land - total (with and w/o subsidies) Other permanent crops Permanent grassland and meadow Fodder crops General field cropping Specialist cereals, oilseed and protein crops [no. heads] Sheep Goats Pigs Cattle Nb: Beehives Kitchen gardens Nurseries Vineyards Fruit and berry plantations Seeds, seedlings and other crops on arable land Flowers and ornemental plants < 2 ha farm category / year Fresh vegetables, melons, strawberries Industrial crops Root crops Pulses Cereals (b) (a) (c) 0 ha <2 ha farm category / year

87 Chapter 7. Transformation of socio-demographic characteristics of Polish managers of private farms in the conditions of growing competition in the light of field studies 7.1. Introduction Niektóre problemy rolnictwa w świetle spisówzróżnicowanie regionalne rolnictwa,

88 linked with the level of other components of production assets 71, socio- -demographic characteristics of farmers 72 and the main objectives of agricultural activity 73. For this reason, it can be concluded that the studied population reflects the socio-economic structure of Polish agriculture. Map 7.1. Location of villages and IAFE sample size in 2011, in macro-regional terms [] The bold lines indicate the boundaries of the macro-regions, which include the following voivodeships: I Central-Western Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie; II Central-Eastern ódzkie, Mazowieckie, Lubelskie, Podlaskie; III South-Eastern witokrzyskie, Maopolskie, Podkarpackie, lskie; IV South-Western Opolskie, Lubuskie, Dolnolskie; V Northern Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmisko-Mazurskie. [ ] sample size (% of the real number of rural households). agriculture. In 2010, individual holdings had 88.1% of the total agricultural land used for agriculture, which comprised 86.6% of individual farms. 71 See M. Dudek, Kapita ludzki w rolnictwie oraz wybrane instrumenty wspierajce jego rozwój, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy issue 540, IAFE-NRI, Warsaw 2010, and B. Krawat-Woniak, Wyposaenie gospodarstw indywidualnych w techniczne rodki produkcji, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, issue 554, IAFE-NRI, Warsaw 2011, p , 23, 30, 37, 42, 46, See J. Buks, B. Buks, Cechy spoeczno-demograficzne i aktywno ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, issue 495, IAFE, Warsaw 2004, p. 7-11, 13-18, and M. Dudek, Kapita ludzki w rolnictwie op. cit. p See A. Sikorska, Przemiany w strukturze agrarnej gospodarstw chopskich, IAFE-NRI, Warsaw 2006, p

89 7.2. Demographic characteristics of managers of individual farms Pracujący w gospodarstwach rolnych, Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2, Mechanizmy restrukturyzacji rolnictwa,

90 active passive * Study adopted economic age groups used by the CSO: pre-working age - up to 17 years of age; working age - women aged and men aged 18-64; post-working age - women aged 60 and over and men aged 65 and older. The working age distinguishes two groups: mobile age (younger working age) - persons aged years and immobile (senior working age) - women aged and men aged Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 1992, 1996, 2000, Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej Młodzi rolnicy i ich gospodarstwa. Wyniki ankiety z 1992 roku

91

92 The area of cultivated land as a factor determining economic potential of private farms Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i młodych rolników, Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie op. cit. Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chłopskim. Synteza wyników badań ,

93 Zmiany zasobów pracy w rolnictwie indywidualnym w latach , Konkurencyjność oraz postęp w polskim rolnictwie i projekcja średnioterminowa,konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, Wysokość i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych oraz nierówności dochodowediagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków

94 *Age groups as shown in Table 7.1. Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2000, Gospodarstwa bez produkcji towarowej w strukturach indywidualnego rolnictwa,

95 *Age groups as shown in Table 7.1. Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2011.

96 *Names of macroregions and voivodeships they cover identical to those on Map 7.1. Age groups as shown in Table 7.1. Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2011.

97 Cechy społeczno-demograficzne op. cit., Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych, Gospodarstwa bez produkcji towarowej op. cit. Przemiany w strukturze agrarnej op. cit.

98 7.3. Level of education Zmiany aktywności rynkowej gospodarstw indywidualnych w latach , Zmiany w wielkości badanych wsi oraz mobilność rodzin,przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi objętych badaniem IERiGŻ-PIB w latach , Czynniki produkcji op. cit. Encyklopedia, op. cit., Znaczenie wiedzy i wykształcenia w rozwoju rolnictwa, Czynniki produkcji op. cit. Encyklopedia, op. cit., Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie op. cit.

99 proportion of people with general education higher secondary and post-secondary basic vocational statutory % Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2000, 2005 and 2011.

100 Stopa zwrotu z inwestowania w wykształcenie na poziomie wyższym Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, Pracujący w gospodarstwach op. cit.

101 % percentage of people with vocational agriculture education: school training no education Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2000, 2005 and 2011.

102 area groups in ha Total and > % 50 percentage of managers with general education at the level: statutory** vocational secondary higher Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2011.

103 % percentage of people with non-agricultural vocational education: school training no education Source: Prepared on the basis of IAFE-NRI survey data of 2000, 2005 and 2011.

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Zasoby pracy i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej

Zasoby pracy i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej Instituteof Agriculturaland Food Economics NationalResearchInstitute The neweu agriculturalpolicy continuationorrevolution? JACHRANKA, 9-11 December2013 Zasoby pracy i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I NAKŁADY PRACY W ROLNICTWIE POLSKIM CAPITAL AND LABOUR RESOURCES IN POLISH AGRICULTURE. Wstęp

ZASOBY I NAKŁADY PRACY W ROLNICTWIE POLSKIM CAPITAL AND LABOUR RESOURCES IN POLISH AGRICULTURE. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Zasoby ROLNICTWA i nakłady pracy I AGROBIZNESU w rolnictwie polskim Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 1 91 Franciszek Kapusta Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ZASOBY I NAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody gospodarstw rolnych a ryzyko walutowe

Dochody gospodarstw rolnych a ryzyko walutowe Dochody gospodarstw rolnych a ryzyko walutowe Cezary Klimkowski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Presentation plan A few words about theory Impact of PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Polish Ministry of Finance AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Joanna Stachura Departament WU 26.06.2013 Prezentacja AWG zakres kompetencji, proces powstawania raportu Wyniki projekcji dla Polski

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES Walenty Poczta 1 Anna Fabisiak 2 Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej Akademia Rolnicza w Poznaniu SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU PRODUKCYJNOŚCI I WYDAJNOŚCI W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

OCENA POZIOMU PRODUKCYJNOŚCI I WYDAJNOŚCI W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 OCENA POZIOMU PRODUKCYJNOŚCI I WYDAJNOŚCI W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Katarzyna Grotkiewicz, Rudolf Michałek Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce Rozwój obszarów wiejskich w Polsce Diagnozy, strategie, koncepcje polityki pod redakcją naukową Iwony Nurzynskiej i Mirosława Drygasa B 382907 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk -

Bardziej szczegółowo

Skutki wprowadzenia podatku dochodowego. w rolnictwie polskim. The effects of the introduction of income tax in Polish agriculture.

Skutki wprowadzenia podatku dochodowego. w rolnictwie polskim. The effects of the introduction of income tax in Polish agriculture. Stowarzyszenie Skutki wprowadzenia Ekonomistów podatku Rolnictwa dochodowego i Agrobiznesu w rolnictwie polskim Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 6 13 Tomasz Berbeka, Tomasz Stachów Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(12) 2009, 119-125 OCENA NADWYŻEK SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Adam Marcysiak, Agata Marcysiak Akademia Podlaska

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development MIEJSCE ROLNICTWA W GOSPODARCE POLSKICH REGIONÓW

Journal of Agribusiness and Rural Development MIEJSCE ROLNICTWA W GOSPODARCE POLSKICH REGIONÓW www.jard.edu.pl DOI: 10.17306/ Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 1(35) 2015, 17-26 MIEJSCE ROLNICTWA W GOSPODARCE POLSKICH REGIONÓW Patrycja Beba, Walenty Poczta

Bardziej szczegółowo

POZIOM ŻYWOTNOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

POZIOM ŻYWOTNOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 POZIOM ŻYWOTNOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE Zbigniew Wasąg Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Biłgoraju Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

Model for Youth Monitoring in the Regional Labour Markets: Practical Results of Soft Modelling (Polish regions example)

Model for Youth Monitoring in the Regional Labour Markets: Practical Results of Soft Modelling (Polish regions example) Model for Youth Monitoring in the Regional Labour Markets: Practical Results of Soft Modelling (Polish regions example) Marta Sosnowska Regional Labour Office in Białystok, Poland 24 th September 204,

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE NA ZAKUP UŻYTKÓW ROLNYCH A STRUKTURA OBSZAROWA GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

KREDYTY PREFERENCYJNE NA ZAKUP UŻYTKÓW ROLNYCH A STRUKTURA OBSZAROWA GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE Kredyty STOWARZYSZENIE preferencyjne na zakup EKONOMISTÓW użytków rolnych ROLNICTWA a struktura obszarowa I AGROBIZNESU gospodarstw... Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 5 261 Anna Rosa Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

Przemiany społeczne na obszarach wiejskich w Polsce

Przemiany społeczne na obszarach wiejskich w Polsce Institute of Agricultural and Food Economics-National Research Institute Warsaw, Poland Social transformations in rural areas in Poland Przemiany społeczne na obszarach wiejskich w Polsce Dr hab. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY PODATKAMI GOSPODARSTW ROLNYCH A ICH CZYNNIKAMI PRODUKCJI W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH

RELACJE MIĘDZY PODATKAMI GOSPODARSTW ROLNYCH A ICH CZYNNIKAMI PRODUKCJI W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH Relacje STOWARZYSZENIE między podatkami gospodarstw EKONOMISTÓW rolnych ROLNICTWA a ich czynnikami I AGROBIZNESU produkcji w Polsce... Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 1 183 Roma Ryś-Jurek Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

DIFFERENCES OF AGRICULTURAL LAND MARKET IN POLAND

DIFFERENCES OF AGRICULTURAL LAND MARKET IN POLAND Stowarzyszenie Ekonomistów Zróżnicowanie Rolnictwa rynku nieruchomości i Agrobiznesu rolnych w Polsce Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 3 113 Agnieszka Jakubowska Politechnika Koszalińska Zróżnicowanie rynku

Bardziej szczegółowo

Społeczne i ekonomiczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych w Polsce Social and Economic Functions of Small Agricultural Holdings in Poland

Społeczne i ekonomiczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych w Polsce Social and Economic Functions of Small Agricultural Holdings in Poland Społeczne i ekonomiczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych w Polsce Social and Economic Functions of Small Agricultural Holdings in Poland Prof. dr hab. Janusz Żmija Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Produkcji maliny (Raspberry economic production)

Ekonomika Produkcji maliny (Raspberry economic production) Ekonomika Produkcji maliny (Raspberry economic production) International Raspberry Conference Lublin - May 2008 Dariusz Paszko Department of Horticulture Economics University of Life Sciences in Lublin

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

r00_wstep.qxd 12/14/2010 2:31 PM Page 1 Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce Problemy i perspektywy rozwoju

r00_wstep.qxd 12/14/2010 2:31 PM Page 1 Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce Problemy i perspektywy rozwoju r00_wstep.qxd 12/14/2010 2:31 PM Page 1 Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce Problemy i perspektywy rozwoju r00_wstep.qxd 12/14/2010 2:31 PM Page 2 Spatial, socio-economic

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Opis Kategorie i kody odpowiedzi Filtr. 1 Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa odpowiedzi) 1 Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa odpowiedzi)

Opis Kategorie i kody odpowiedzi Filtr. 1 Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa odpowiedzi) 1 Brak odpowiedzi (niewiedza, odmowa odpowiedzi) SEX Płeć respondenta 1 Mężczyzna 2 Kobieta Short description: Sex of the person AGE Wiek respondenta w momencie przeprowadzan ia wywiadu, w latach ukończonych Liczba Short description: Age of the person

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I KONIUNKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU RADZYŃSKIEGO

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I KONIUNKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU RADZYŃSKIEGO Acta Sci. Pol., Technica Agraria 13(1-2) 2014, 19-25 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I KONIUNKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU RADZYŃSKIEGO Katarzyna Gajownik-Łazuga 1,2, Karol Łazuga 2 1

Bardziej szczegółowo

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND.

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND. STOWARZYSZENIE Podatek rolny EKONOMISTÓW jako źródło dochodów ROLNICTWA własnych gmin I AGROBIZNESU wiejskich w Polsce Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 145 Kinga Gruziel Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DZIERŻAWY UŻYTKÓW ROLNYCH DLA KIERUNKU PRODUKCJI ROLNEJ GOSPODARSTW TOWAROWYCH W POLSCE *

ZNACZENIE DZIERŻAWY UŻYTKÓW ROLNYCH DLA KIERUNKU PRODUKCJI ROLNEJ GOSPODARSTW TOWAROWYCH W POLSCE * 374 Agnieszka Strzelecka, Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 1 Agnieszka Strzelecka, Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Adam Marcysiak 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademia Podlaska w Siedlcach

Wstęp. Adam Marcysiak 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademia Podlaska w Siedlcach Adam Marcysiak 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademia Podlaska w Siedlcach WPŁYW STRUKTURY OBSZAROWEJ NA ZRÓŻNICOWANIE WYNIKÓW PRODUKCYJNO-EKONOMICZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH INFLUENCE OF THE

Bardziej szczegółowo

Kongres Rozwoju Edukacji

Kongres Rozwoju Edukacji Irena E.Kotowska Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa O roli wykształcenia wyższego w warunkach nowej demografii Europy Kongres Rozwoju Edukacji 18-19 listopada

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE W LATACH

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE W LATACH Przestrzenne STOWARZYSZENIE zróżnicowanie rozwoju EKONOMISTÓW rolnictwa ekologicznego ROLNICTWA w Polsce I AGROBIZNESU w latach 2004-2012 Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 217 Arkadiusz Piwowar Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Bartosz Mickiewicz 1 Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GOSPODARSTW ROLNICZYCH A OBCIĄŻENIE PODATKIEM ROLNYM 1

WYNIKI FINANSOWE GOSPODARSTW ROLNICZYCH A OBCIĄŻENIE PODATKIEM ROLNYM 1 STOWARZYSZENIE Wyniki finansowe EKONOMISTÓW gospodarstw rolniczych ROLNICTWA a obciążenie I AGROBIZNESU podatkiem rolnym Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 1 49 Marzena Ganc, Magdalena Mądra-Sawicka Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH W LATACH

ZMIANY WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH W LATACH Zmiany STOWARZYSZENIE wielkości ekonomicznej EKONOMISTÓW polskich gospodarstw ROLNICTWA rolnych I AGROBIZNESU w latach 2004-2012 Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3 205 Joanna Muszyńska, Iwona Müller-Frączek

Bardziej szczegółowo

Zakupy ciągników rolniczych w Polsce w ujęciu regionalnym

Zakupy ciągników rolniczych w Polsce w ujęciu regionalnym PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (VII IX): z. 3 (77) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 35 44 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 25.04.2012 r. Zrecenzowano 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(13) 2009, 217-225 MOŻLIWOŚCI EKONOMICZNE POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH W LATACH 2004-2006 Jolanta Sobierajewska Instytut

Bardziej szczegółowo

Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym

Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym Agata Marcysiak Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska Adam Marcysiak Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Podlaska Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 9 V WPROWADZENIE - ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ (Elżbieta Kryńska,

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014 STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Brief information Prepared on: 29.05.2015 r. Contact: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(20) 2011, 47-54 OCENA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W OKRESIE TRZECH LAT FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE. redakcja naukowa ELŻBIETA KRYŃSKA

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE. redakcja naukowa ELŻBIETA KRYŃSKA PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE redakcja naukowa ELŻBIETA KRYŃSKA Warszawa 2007 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 13 Tomasz Duraj Rozdział I PRAWNA PERSPEKTYWA PRACY NA WŁASNY RACHUNEK...19

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich

PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich Piotr Bórawski Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich Wstęp Na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

ekonomicznych w rolnictwie

ekonomicznych w rolnictwie Konrad Ł. Czapiewski Polska Akademia Nauk Zakład Przestrzennego Zagospodarowania i BR Krzysztof Janc Uniwersytet Wrocławski Zakład Zagospodarowania Przestrzennego O roli wykształcenia na roli Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zasobów endogenicznych obszarów wiejskich w kształtowaniu ich rozwoju zrównoważonego

Wykorzystanie zasobów endogenicznych obszarów wiejskich w kształtowaniu ich rozwoju zrównoważonego Krajobrazy rekreacyjne kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII. 421-425. Wykorzystanie zasobów endogenicznych obszarów wiejskich w kształtowaniu ich rozwoju zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE DETERMINANTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. redakcja Stanisława Golinowska

INSTYTUCJONALNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE DETERMINANTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. redakcja Stanisława Golinowska INSTYTUCJONALNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE DETERMINANTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI redakcja Stanisława Golinowska Warszawa 2012 Spis treści EXECUTIVE SUMMARY 17 WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W KSIĄŻCE 19 WPROWADZENIE 23 Prace

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKONOMICZNY DOLNOŚLĄSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO

POTENCJAŁ EKONOMICZNY DOLNOŚLĄSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO Potencjał STOWARZYSZENIE ekonomiczny dolnośląskich EKONOMISTÓW gospodarstw ROLNICTWA rolnych uczestniczących I AGROBIZNESU w realizacji... Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 281 Michał Kruszyński, Maria

Bardziej szczegółowo

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH Warszawa 2016 SPIS TRESCI WST^P. Rozdzial I ROLA S4DOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SADACH 1.1. Struktura s^downictwa

Bardziej szczegółowo

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Kocira, Sławomir Kocira Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo