Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl"

Transkrypt

1 XIII Kraków 2010 Raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych z a p r o s z e n i e d o u d z i a ł u w b a d a n i u Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel fax

2 SZANOWNI PAOSTWO Mamy przyjemnośd poinformowad, że już po raz trzynasty przystąpiliśmy do prac nad raportem płacowym dla stanowisk produkcyjnych. Raport będzie obejmował okres od czerwca 2009 do maja 2010, a uczestnicy badania otrzymają wyniki na początku sierpnia 2010 roku. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W BADANIU Raport wynagrodzeo pozwala odpowiedzied na takie pytania jak: ile powinny zarabiad osoby na poszczególnych stanowiskach? Jakie rozpiętości wynagrodzeo występują na kolejnych szczeblach zarządzania? Jak kształtują się stawki wynagrodzeo na stanowiskach w danym regionie lub branży? Raporty płacowe są narzędziem realizacji polityki wynagrodzeo w organizacjach. Informacje w nich zawarte pozwalają zapoznad się z aktualnymi stawkami wynagrodzeo na rynku lokalnym i krajowym, optymalizowad wydatki na wynagrodzenia, poznad strukturę wynagrodzeo w innych firmach oraz ocenid własną pozycję na rynku. Są również pomocne w prognozowaniu podwyżek płac zasadniczych i budowaniu motywacyjnego systemu wynagrodzeo. BEZPIECZEOSTWO DANYCH Dane zbierane będą przy pomocy arkusza programu Excel. Dostęp do danych mają wyłącznie pracownicy Działu Analiz Wynagrodzeo zajmujący się ich weryfikacją oraz obróbką statystyczną. W celu uniemożliwienia identyfikacji źródła danych, każdej firmie uczestniczącej w badaniu w sposób losowy przypisany będzie kod literowy. Ze wszystkimi uczestnikami zostanie podpisana umowa zawierająca klauzulę o zachowaniu poufności danych. 2

3 PLANOWANA STRUKTURA RAPORTU I. ANALIZY OGÓLNE (DLA SZCZEBLI) 1. Struktura wynagrodzenia całkowitego. 2. Wynagrodzenia w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. 3. Wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości przychodu i zatrudnienia. 4. Wynagrodzenia w firmach z różnych województw oraz branż. 5. Wynagrodzenia w pionach. 6. Rozkład wynagrodzeo dla szczebli. 7. Świadczenia pozapłacowe/benefity. 8. Wysokośd i termin planowanych podwyżek. 9. Ranking stanowisk. 10. Wykres polityki płac w Paostwa firmie na tle rynku. II. ANALIZY SZCZEGÓŁOWE (DLA STANOWISK) 1. Wynagrodzenie podstawowe, całkowite i zmienne na wszystkich stanowiskach uwzględnionych w badaniu. (w wersji bezpłatnej analizy dotyczą tylko stanowisk, o których uczestnik przekazał dane). 2. Wynagrodzenie całkowite na poszczególnych stanowiskach analizowane z podziałem na pochodzenie kapitału, wielkośd przychodu i zatrudnienia. 3. Wynagrodzenie całkowite na poszczególnych stanowiskach analizowane z podziałem na województwo i branżę. 4. Szczegółowe analizy porównawcze wynagrodzeo w poszczególnych firmach uczestniczących w badaniu (tabela szczegółowa). 5. Analiza rozkładu wynagrodzeo na danym stanowisku. 6. Świadczenia pozapłacowe/benefity przysługujące osobom na danym stanowisku. *Symbol oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 3

4 Częśd II (analizy na stanowiskach) Częśd I (analizy na szczeblach) XIII Raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych, maj 2010 ANALIZY DOSTĘPNE W WERSJI PŁATNEJ I BEZPŁATNEJ RAPORTU rodzaj analizy wersja wersja pełna bezpłatna wynagrodzenia na szczeblach v v wynagrodzenia w różnych regionach v x wynagrodzenia względem pochodzenia kapitału v v wynagrodzenia względem wielkości przychodu v v wynagrodzenia względem wielkości zatrudnienia v v wynagrodzenia względem gałęzi przemysłu v x wynagrodzenia względem branż v x wynagrodzenia w pionach v x rozkład wynagrodzeo dla szczebli v x świadczenia pozapłacowe dla szczebli v x planowane podwyżki wynagrodzeo v x systemy premiowe stosowane na szczeblach v x ranking stanowisk v x wykres polityki płac v x analizy dla wszystkich badanych stanowisk v x analizy dla stanowisk, o których uczestnik przekazał dane v v wynagrodzenia w różnych regionach v x wynagrodzenia względem pochodzenia kapitału v v wynagrodzenia względem wielkości przychodu v v wynagrodzenia względem wielkości zatrudnienia v v wynagrodzenia względem gałęzi przemysłu v x wynagrodzenia względem branż v x wynagrodzenia w firmach uczestniczących w badaniu (tabela szczegółowa) v x rozkład wynagrodzeo na stanowisku v x świadczenia pozapłacowe oferowane na stanowisku v v 4

5 PRZYKŁADOWE ANALIZY (DANE FIKCYJNE) I. ANALIZY OGÓLNE STRUKTURA WYNAGRODZENIA CAŁKOWITEGO NA POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLACH ZARZĄDZANIA 50% 60% 70% 80% 90% 100% najwyższy szczebel zarządzania 87% 13% średni szczebel zarządzania 89% 11% niższy szczebel zarządzania 86% 14% starszy specjalista 90% 10% specjalista 91% 9% pracownik szeregowy 90% 10% wynagrodzenie podstawowe wynagrodzenie zmienne WYNAGRODZENIA W RÓŻNYCH WOJEWÓDZTWACH Szczebel ZESTAWIENIE WYNAGRODZEO CAŁKOWITYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Liczba zakładów Liczba osób Pierwszy decyl Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl Dziewiąty decyl Średnia najwyższy szczebel zarządzania średni szczebel zarządzania niższy szczebel zarządzania starszy specjalista specjalista pracownik szeregowy *Symbol oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 5

6 WYNAGRODZENIA W FIRMACH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY najwyższy szczebel zarządzania średni szczebel zarządzania niższy szczebel zarządzania starszy specjalista specjalista pracownik szeregowy powyżej 1000 mln PLN od 250 do 1000 mln PLN od 100 do 250 mln PLN do 100 mln PLN PLANOWANE PODWYŻKI WYNAGRODZEO *Symbol oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 6

7 WYKRES POLITYKI PŁAC W FIRMIE Porównanie mediany wynagrodzeo na stanowiskach w Paostwa firmie do mediany dla rynku. *Symbol oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 7

8 II. ANALIZY SZCZEGÓŁOWE OPIS STANOWISKA ELEKTROMONTER (ELECTRO-FITTER) UTRZYMANIE RUCHU Pracownik szeregowy Nazwa stanowiska, określenie miejsca w strukturze organizacyjnej i charakterystyka obowiązków, dzięki czemu jednoznacznie identyfikujemy stanowisko. Pełna lista stanowisk uwzględnionych w badaniu znajduje się na stronie 12 oferty. Ogólna charakterystyka Zakres obowiązków Umiejętności/ kwalifikacje Dodatkowe informacje Odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowej pracy i eksploatacji urządzeo elektrycznych zainstalowanych w zakładzie. dokonywanie obchodów urządzeo elektroenergetycznych, bieżące czynności konserwacyjne, eksploatacyjne, naprawcze, wykonywanie czynności manipulacyjno - ruchowych zgodnie z przepisami eksploatacji urządzeo elektroenergetycznych, współpraca z pracownikami służb utrzymania ruchu, obsługi technologicznej oraz z pracownikami firm zewnętrznych wykonujących usługi. Uprawnienia do podłączania instalacji elektrycznych, umiejętnośd czytania schematów elektrycznych. Uprawnienia SEP. Realizuje standardowe zadania opierając się na istniejących procedurach, standardach i przepisach. WYKRES PRZEDSTAWIAJĄCY ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE PRZYSŁUGUJĄCE NA DANYM STANOWISKU Na wykresie pokazano procentowe zestawienie świadczeo oferowanych pracownikom na danym stanowisku. 8

9 SZCZEGÓŁOWE DANE DLA KAŻDEGO STANOWISKA Wszystkie firmy Wszystkie firmy Kapitał WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE BRUTTO Liczba zakładów Liczba osób Pierwszy decyl Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl Dziewiąty decyl Średnia płaca podstawowa płaca całkowita WYNAGRODZENIE ZMIENNE Liczba zakładów Liczba osób Pierwszy decyl Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl Dziewiąty decyl premia premia jako % płacy podstawowej 0% 4% 15% 28% 41% 18% WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW Kryterium Liczba zakładów Liczba osób Pierwszy decyl Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl Dziewiąty decyl Średnia Średnia polski zagraniczny poniżej 250 pracowników Zatrudnienie między 250 a pracowników powyżej pracowników poniżej 100 mln PLN Przychód między 100 a 500 mln PLN powyżej 500 mln PLN handlowa Działalnośd produkcyjna usługowa budowlana Branża elektryczna i elektroniczna meble i wyposażenie wnętrz tworzywa sztuczne i opakowania motoryzacja dolnośląskie lubelskie łódzkie mazowieckie Województwo podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie wielkopolskie *Symbol zachodniopomorskie oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 9

10 PORÓWNANIE WYNAGRODZEO PODSTAWOWYCH I CAŁKOWITYCH NA KAŻDYM STANOWISKU WYNAGRODZENIA W FIRMACH UCZESTNICZĄCYCH W BADANIU Kod firmy Średnia płaca podstawowa Płaca całkowita Min. Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl Max. Średnia A B C D E W tabeli prezentowane są wynagrodzenia na stanowisku w każdej firmie. F G H I J K Paostwa Firma M N O P R S T ROZKŁAD WYNAGRODZEO CAŁKOWITYCH Na wykresie prezentowany jest rozkład wynagrodzeo na stanowisku. Pokazuje on jaki procent pracowników otrzymuje wynagrodzenie w danym przedziale płacowym. *Symbol oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 10

11 KOSZT RAPORTU PEŁNY RAPORT dla uczestników dostępny będzie w cenie PLN + 22% VAT (w cenie bezpłatny dostęp do wersji online rapotu, wersja elektroniczna na płycie CD pliki doc, PDF, xls). WERSJA DRUKOWANA RAPORTU jest dodatkowo płatna 200 PLN + 22% VAT. Raport dla uczestników jest o 35% taoszy od wersji przeznaczonej na sprzedaż, oraz zawiera blisko dwukrotnie więcej analiz. Tylko uczestnicy pełnej wersji badania otrzymają bezpłatny dostęp do raportu online. W przypadku pytao lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi konsultantami: tel. (12) , (12) , (12)

12 LISTA BADANYCH STANOWISK ZARZĄD 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) 2. Dyrektor zakładu (Plant Director) KIEROWNICTWO I NADZÓR PRODUKCJI 3. Dyrektor produkcji (Production Director) 4. Dyrektor produkcji zakładu (Production Unit Director) 5. Kierownik produkcji II poziom wyższy (Production Manager II) 6. Kierownik produkcji I poziom niższy (Production Manager I) 7. Kierownik linii produkcyjnej (Production Line Manager) 8. Dyrektor ds. Technicznych (Technical Director) 9. Kierownik ds. technicznych II poziom wyższy (Technical Manager II) 10. Kierownik ds. technicznych I poziom niższy (Technical Manager I) 11. Inżynier procesu/produkcji II poziom wyższy (Process/Production Engineer II) 12. Inżynier procesu/produkcji I poziom niższy (Process/Production Engineer I) 13. Kierownik projektu produkcyjnego (Production Project Manager) 14. Kierownik ds. planowania produkcji (Production Planning Manager) 15. Specjalista ds. planowania produkcji II poziom wyższy (Production Planning Specialist II) 16. Specjalista ds. planowania produkcji I poziom niższy (Production Planning Specialist I) 17. Kontroler produkcji (Production Controller) 18. Kierownik ds. nowych uruchomieo (Launch Manager) 19. Kierownik zarządzający budynkami i budowlami II poziom wyższy (Facility Manager II) 20. Kierownik zarządzający budynkami i budowlami I poziom niższy (Facility Manager I) PRODUKCJA 21. Mistrz kierownik zmiany II poziom wyższy (Manufacturing Shift Leader II) 22. Mistrz kierownik zmiany I poziom niższy (Manufacturing Shift Leader I) 23. Brygadzista w dziale produkcji II poziom wyższy (Production Team Leader II) 24. Brygadzista w dziale produkcji I poziom niższy (Production Team Leader I) 25. Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej (Automatic Line Operator) 26. Operator/ustawiacz maszyny II poziom wyższy (Machine Operator II) 27. Operator/ustawiacz maszyny I poziom niższy (Machine Operator I) 28. Operator maszyn dźwigowo-transportowych (Crane Operator) 29. Operator urządzeo obróbki cieplnej (Thermal Process Operator) 30. Operator urządzeo procesów chemicznych (Chemical Process Operator) 31. Pracownik produkcyjny (Production Handler) 32. Monter II poziom wyższy (Fitter II) 33. Monter I poziom niższy (Fitter I) 34. Elektronik II poziom wyższy (Electronics Engineer II) 35. Elektronik I poziom niższy (Electronics Engineer I) 36. Programista CNC (CNC Programmer) 37. Operator CNC (CNC Operator) 38. Tokarz II poziom wyższy (Turner II) 39. Tokarz I poziom niższy (Turner I) 40. Frezer II poziom wyższy (Milling Machine Operator II) 41. Frezer I poziom niższy (Milling Machine Operator I) 42. Szlifierz II poziom wyższy (Grinder II) 43. Szlifierz I poziom niższy (Grinder I) 44. Ślusarz II poziom wyższy (Locksmith II) 45. Ślusarz I poziom niższy (Locksmith I) 12

13 46. Spawacz II poziom wyższy (Solderer II) 47. Spawacz I poziom niższy (Solderer I) 48. Operator wiertarek (Drill Operator) 49. Galwanizer (Electro-plater) 50. Zgrzewacz (Welder) 51. Blacharz (Tinman) 52. Tapicer (Upholsterer) 53. Kierownik lakierni (Paint-shop Manager) 54. Lakiernik II poziom wyższy (Painter II) 55. Lakiernik I poziom niższy (Painter I) 56. Stolarz (Carpenter) 57. Krawiec (Tailor) 58. Szwaczka (Seamstress) UTRZYMANIE RUCHU 59. Kierownik działu utrzymania ruchu (Maintenance Manager) 60. Specjalista ds. utrzymania ruchu II poziom wyższy (Maintenance Specialist II) 61. Specjalista ds. utrzymania ruchu I poziom niższy (Maintenance Specialist I) 62. Mistrz utrzymania ruchu (Maintenance Shift Leader) 63. Brygadzista w dziale utrzymania ruchu (Maintenance Team Leader) 64. Pracownik działu utrzymania ruchu II poziom wyższy (Maintenance Assistant II) 65. Pracownik działu utrzymania ruchu I poziom niższy (Maintenance Assistant I) 66. Główny energetyk (Chief Power Engineer) 67. Energetyk (Power Engineer) 68. Główny elektryk (Chief Electrician) 69. Elektryk (Electrician) 70. Elektromonter (Electro-Fitter) 71. Elektromechanik II poziom wyższy (Electromechanic II) 72. Elektromechanik I poziom niższy (Electromechanic I) 73. Główny automatyk (Chief Automatics Engineer) 74. Automatyk II poziom wyższy (Automatics Engineer II) 75. Automatyk I poziom niższy (Automatics Engineer I) 76. Główny mechanik (Chief Mechanic) 77. Kierownik warsztatu mechanicznego (Mechanical Shop Supervisor) 78. Mechanik III poziom wyższy (Mechanic III) 79. Mechanik II poziom wyższy (Mechanic II) 80. Mechanik I poziom niższy (Mechanic I) 81. Monter maszyn i urządzeo mechanicznych (Machine Fitter) 82. Kierownik narzędziowni (Tool-room Supervisor) 83. Technik narzędziowiec (Tool and Die Technican) 84. Narzędziowiec (Tool and Die Assistant) BADANIA I ROZWÓJ 85. Dyrektor ds. badao i rozwoju (R&D Director) 86. Kierownik działu badao i rozwoju II poziom wyższy (R&D Manager II) 87. Kierownik działu badao i rozwoju I poziom niższy (R&D Manager I) 88. Specjalista ds. badao i rozwoju II poziom wyższy (R&D Specialist II) 89. Specjalista ds. badao i rozwoju I poziom niższy (R&D Specialist I) 90. Kierownik działu konstrukcyjnego (Construction Department Manager) 91. Konstruktor II poziom wyższy (Constructor II) 92. Konstruktor I poziom niższy (Constructor I) 93. Główny technolog (Chief Technologist) 94. Technolog II poziom wyższy (Technologist II) 13

14 95. Technolog I poziom niższy (Technologist I) 96. Kierownik laboratorium II poziom wyższy (Laboratory Manager II) 97. Kierownik laboratorium I poziom niższy (Laboratory Manager I) 98. Laborant Brygadzista (Laboratory Team Leader) 99. Laborant II poziom wyższy (Laboratory Technician II) 100. Laborant I poziom niższy (Laboratory Technician I) 101. Specjalista ds. rozwoju produktu II poziom wyższy (Product Development Specialist II) 102. Specjalista ds. rozwoju produktu I poziom niższy (Product Development Specialist I) 103. Specjalista ds. materiałowych (Raw Materials Specialist) 104. Pracownik działu badao i rozwoju (R&D Assistant) ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 105. Dyrektor ds. Jakości (Quality Director) 106. Pełnomocnik ds. systemów jakości (Quality Management System Representative) 107. Kierownik działu jakości II poziom wyższy (Quality Control Manager II) 108. Kierownik działu jakości I poziom niższy (Quality Control Manager I) 109. Kierownik jakości procesu (Process Quality Manager) 110. Specjalista ds. jakości procesu II poziom wyższy (Process Quality Specialist II) 111. Specjalista ds. jakości procesu I poziom niższy (Process Quality Specialist I) 112. Kierownik ds. systemów jakości (Quality System Manager) 113. Specjalista ds. systemów jakości II poziom wyższy (Quality System Specialist II) 114. Specjalista ds. systemów jakości I poziom niższy (Quality System Specialist I) 115. Inspektor NDT (NDT Inspector) 116. Brygadzista w dziale kontroli jakości (Quality Control Team Leader) 117. Kontroler jakości produktu II poziom wyższy (Product Quality Controller II) 118. Kontroler jakości produktu I poziom niższy (Product Quality Controller I) 119. Pracownik działu jakości (Quality Control Assistant) OCHRONA ŚRODOWISKA I BHP 120. Kierownik ds. ochrony środowiska i BHP (Environmental & Health and Safety Manager) 121. Inspektor BHP II poziom wyższy (Health and Safety Inspector II) 122. Inspektor BHP I poziom niższy (Health and Safety Inspector I) 123. Specjalista ds. ochrony środowiska II poziom wyższy (Environmental Engineer II) 124. Specjalista ds. ochrony środowiska I poziom niższy (Environmental Engineer I) 125. Inspektor ochrony przeciwpożarowej (Fire Security Inspector) ZAKUPY I LOGISTYKA 126. Dyrektor działu zakupów i/lub logistyki (Logistics and/or Purchasing Director) 127. Kierownik działu logistyki II poziom wyższy (Logistics Manager II) 128. Kierownik działu logistyki I poziom niższy (Logistics Manager I) 129. Specjalista ds. logistyki II poziom wyższy (Logistics Specialist II) 130. Specjalista ds. logistyki I poziom niższy (Logistics Specialist I) 131. Dyspozytor II poziom wyższy (Dispatcher II) 132. Dyspozytor I poziom niższy (Dispatcher I) 133. Pracownik działu logistyki (Logistics Assistant) 134. Kierownik działu zakupów II poziom wyższy (Purchasing Manager II) 135. Kierownik działu zakupów I poziom niższy (Purchasing Manager I) 136. Specjalista ds. zakupów II poziom wyższy (Purchasing Specialist II) 137. Specjalista ds. zakupów I poziom niższy (Purchasing Specialist I) 138. Pracownik działu zakupów (Purchasing Assistant) 139. Kierownik magazynu II poziom wyższy (Warehouse Supervisor II) 14

15 140. Kierownik magazynu I poziom niższy (Warehouse Supervisor I) 141. Specjalista ds. magazynowych II poziom wyższy (Warehouse Administrator II) 142. Specjalista ds. magazynowych I poziom niższy (Warehouse Administrator I) 143. Magazynier brygadzista (Warehouse Team Leader) 144. Operator SAP (SAP Administrator) 145. Kontroler jakości dostaw (Delivery Quality Controller) 146. Operator systemu automatycznego pakowania (Packing Machine Operator) 147. Pakowacz/Konfekcjoner (Packing Operator) 148. Operator wózka widłowego II poziom wyższy (Forklift Operator II) 149. Operator wózka widłowego I poziom niższy (Forklift Operator I) 150. Pracownik magazynu/magazynier (Warehouse Worker) 151. Kierownik floty samochodowej (Fleet Manager) 152. Specjalista ds. floty samochodowej (Fleet Specialist) 153. Kierowca samochodu powyżej 3,5 tony (Lorry Driver) 154. Kierowca samochodu do 3,5 tony (Driver) 15

16 LISTA ZAKŁADÓW UCZESTNICZĄCYCH W UBIEGŁOROCZNYM BADANIU PODZIAŁ UCZESTNIKÓW WEDŁUG BRANŻ BRANŻA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA (17 zakładów) BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. BWT Polska Sp. z o.o. Cabind Polska Sp. z o.o. DRAHTZUG STEIN Łódź Sp. z o.o. Electrolux Poland Sp. z o.o. Oddział w Siewierzu Follett Europe Polska GE Power Controls S.A. Oddział Łódź GE Power Controls Sp. z o.o. Oddział Bielsko-Biała GE Power Controls Sp. z o.o. Oddział Kłodzko HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. Indesit Company Polska Sp. z o.o. Zakłady w Łodzi Indesit Company Polska Sp. z o.o. Zakłady w Radomsku Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Bielsko Biała Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Ciechanów Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Dzierżoniów Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Piława Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Racibórz Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Stąporkow Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Wrząca Kompania Piwowarska S.A. Kompania Piwowarska S.A. Browar w Białymstoku Kompania Piwowarska S.A. Browar w Kielcach Kompania Piwowarska S.A. Browar w Tychach Kompania Piwowarska S.A. Browar w Poznaniu Kosmepol Sp. z o.o Molex Premise Networks Sp. z o.o. Lajkonik Snacks GmbH Sp. k. Oticon Polska Production Sp. z o.o. PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. Seaking Poland Ltd Sp. z o.o. Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o. Lantmännen Axa Poland Sp. z o.o. LU Polska S.A. Zakład w Płoosku Mleczarnia "Turek" Sp. z o.o. Philip Morris Polska S.A. Refresco Poland Sp. z o.o. BRANŻA FMCG (42 zakładów) Bahlsen Sp. z o.o. Bakoma S.A. Biogran GmbH Sp. z o.o. Danone Sp. z o.o. Zakład w Bieruniu Danone Sp. z o.o. Zakład w Warszawie Grupa Żywiec S.A. - Browar Cieszyn Grupa Żywiec S.A. - Browar Elbląg Grupa Żywiec S.A. - Browar Leżajsk Grupa Żywiec S.A. - Browar Warka Grupa Żywiec S.A. - Browar Żywiec Rieber Foods Polska S.A./King Oscar Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o. Toska Sp. z o.o. Wrigley Poland Sp. z o.o. Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Brzegu Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Gdaosku Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Kruszwicy Żywiec Zdrój S.A. - Centrala w Warszawie Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Mirosławcu Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Cięcinie Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Jeleśnej Grupa Żywiec S.A. - Centrala Warszawa Grupa Żywiec S.A. - Trans Trade 16

17 BRANŻA LOTNICZA (9 zakładów) EADS PZL "Warszawa Okęcie" S.A. Goodrich Krosno Sp. z o.o. HISPANO-SUIZA Polska Sp. z o.o. PPH TRANSSYSTEM S.A. Remog Polska Sp. z o.o. Vac Aero Kalisz Sp. z o.o. WSK "PZL - Rzeszów" S.A. Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o. Kern Liebers Polska Sp. z o.o. MAN Bus Sp. z o.o. - Oddział w Starachowicach MAN Bus Sp. z o.o. Zakład w Poznaniu Solaris Bus & Coach S.A. Thule Sp. z o.o. - Zakład produkcji bagażników w Hucie Szklanej Thule Sp. z o.o. - Zakład produkcji przyczep w Wieleniu Thule Sp. z o.o. - Zakład produkcji relingów w Hucie Szklanej Volkswagen Poznao Sp. z o.o. WABCO Polska Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PZL-Mielec" Sp. z o.o. MATERIAŁY BUDOWLANE (11 zakładów) Euronit Sp. z o.o. Zakład w Olkuszu Euronit Sp. z o.o. Zakład w Topolach Lhoist Bukowa Sp. z o.o. Lhoist Opolwap S.A. Libet S.A. - Zakład Produkcyjny w Libiążu Libet S.A. - Zakład Produkcyjny w Łodzi Libet S.A. - Zakład Produkcyjny w Mietkowie URSA POLSKA Sp. z o.o. Zakład Walcowniczy "Profil" S.A. Zakład Wapienniczy Wojcieszów Sp. z o.o. Zakłady Wapiennicze Lhoist Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH (13 zakładów) Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Bielsko Biała Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Ciechanów Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Dzierżoniów Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Piława Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Racibórz Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Stąporkow Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Wrząca Kosmepol Sp. z o.o LG Chem Poland Sp. z o.o. OLIVA Centrum Produkcyjne Gdynia Sp. z o.o. TIKKURILA POLSKA S.A. Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. BRANŻA MOTORYZACJYJNA (19 zakładów) Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ASP Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp z o.o. ETO MAGNETIC Sp. z o.o. Fabryka Osi Napędowych S.A. Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o. Fiat Auto Poland S.A. Firestone Industrial Products Poland Sp. z o.o. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Gestamp Polska Sp. z o.o. Inergy Automotive Systems Poland Sp. z o.o. PRODUKCJA MEBLI/ WYPOSAŻENIE WNĘTRZ (7 zakładów) Armatura Kraków S.A. COM.40 LIMITED Sp. z o.o. Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. Faber Polska Sp. z o.o. Fabryka Mebli Biurowych MIKOMAX Sp. z o.o. FRANKE Foodservice Systems Poland Sp. z o.o. Intertrend Polska S.A. 17

18 PRODUKCJA OPAKOWAO I TWORZYWA SZTUCZNE (9 zakładów) Ardagh Glass Gostyo S.A. Ardagh Glass Ujście S.A. Ardagh Glass Wyszków S.A. Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o. Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o. EUROBOX Polska Sp. z o.o. Polfa Lublin S.A. Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o. Refresco Poland Sp. z o.o. Rieber Foods Polska S.A./King Oscar Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o. Toska Sp. z o.o. Wrigley Poland Sp. z o.o. Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Brzegu Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Gdaosku Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Kruszwicy Żywiec Zdrój S.A. - Centrala w Warszawie Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Mirosławcu Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Cięcinie Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Jeleśnej BRANŻA SPOŻYWCZA (33 zakłady) Bahlsen Sp. z o.o. Bakoma S.A. INNE BRANŻE (9 zakładów) Addit Sp. z o.o. Biogran GmbH Sp. z o.o. ArcelorMittal Warszawa Sp. z o. o. Danone Sp. z o.o. Zakład w Bieruniu Danone Sp. z o.o. Zakład w Warszawie Grupa Żywiec S.A. - Browar Cieszyn Grupa Żywiec S.A. - Browar Elbląg Grupa Żywiec S.A. - Browar Leżajsk Grupa Żywiec S.A. - Browar Warka Grupa Żywiec S.A. - Browar Żywiec Belle-Poland Sp. z o.o. BIS MainServ Sp. z o.o. Philip Morris Polska S.A. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. RR Donnelley Europe Sp. z o.o. SEST LUVE POLSKA Sp. z o.o. WOOD-MIZER Industries Sp. z o.o. Grupa Żywiec S.A. - Centrala Warszawa Grupa Żywiec S.A. - Trans Trade Kompania Piwowarska S.A. Kompania Piwowarska S.A. Browar w Białymstoku Kompania Piwowarska S.A. Browar w Kielcach Kompania Piwowarska S.A. Browar w Poznaniu Kompania Piwowarska S.A. Browar w Tychach Lajkonik Snacks GmbH Sp. k. Lantmännen Axa Poland Sp. z o.o. LU Polska S.A. Zakład w Płoosku Mleczarnia "Turek" Sp. z o.o. 18

19 DORADZTWO PŁACOWE Doradztwo w zakresie wynagrodzeo jest jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Dlatego też, oprócz stosowania najnowszych światowych rozwiązao opracowujemy i wdrażamy własne narzędzia. Jesteśmy, między innymi, propagatorami banku premii oraz twórcami polskiego kwestionariusza badania satysfakcji z wynagrodzeo. Naszym celem jest podnoszenie efektywności Paostwa organizacji przez udoskonalanie systemu wynagradzania. Nasze usługi obejmują: audyt systemu wynagradzania, badanie satysfakcji z wynagrodzeo, wartościowanie stanowisk pracy, projektowanie tabeli płac, budowę systemów premiowania dla różnych działów (sprzedaż, produkcja, logistyka, administracja i in.), budowę systemu wynagradzania dla najwyższej kadry kierowniczej, budowę elastycznych systemów wynagradzania uzależnionych od efektów pracy, przygotowanie indywidualnych ( klubowych /sponsorowanych) raportów płacowych na potrzeby określonej grupy firm np. z tej samej branży czy regionu. Zapraszamy do współpracy! 19

20 Dla najlepszych. Doradztwo personalne Jesteśmy najstarszą polską firmą doradztwa personalnego. To zobowiązuje. Począwszy od 1990 roku wspieramy naszych klientów w dziedzinie rekrutacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Od początku naszej działalności obsadziliśmy kilka tysięcy stanowisk. Nasi kandydaci pracują we wszystkich branżach, na terenie całego kraju i skutecznie pomnażają zyski swoich pracodawców. Paostwo doskonale znają swój biznes - my wiemy prawie wszystko o rekrutacji. Doradztwo w zakresie wynagrodzeń Portal rynekpracy.pl Doradztwo w zakresie wynagradzania jest jednym z najważniejszych obszarów naszej działalności. Dlatego też, oprócz stosowania najnowszych światowych rozwiązao opracowujemy i wdrażamy własne narzędzia. Jesteśmy, między innymi, propagatorami systemu motywowania o nazwie bank premii oraz twórcami polskiego. kwestionariusza badania satysfakcji z wynagrodzeo. Wiemy, że polskie przedsiębiorstwa czeka wiele trudnych zmian w zakresie polityki płac i jesteśmy przygotowani do wspierania ich w rozwoju w tej dziedzinie. To jedyny specjalistyczny portal wiedzy poświęcony problematyce rynku pracy. Stale aktualizowana baza ponad 200 wskaźników to niewielka częśd informacji jakie są dostępne na naszych stronach. Na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące we wszystkich obszarach rynku (wydajnośd pracy, koszty pracy, poziom absencji). Na portalu gromadzimy również dane na temat funkcjonowania rynku pracy na świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE. Portal wynagrodzenia.pl to największy w Polsce portal poświęcony problematyce płac to ponad 120 nowych artykułów publikowanych każdego roku to ponad 20 nowych raportów płacowych publikowanych każdego roku to największe Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeo (OBW) to prosty sposób dotarcia do potrzebnej wiedzy wynagrodzenia.pl - jedno kliknięcie i wszystko jasne

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) 2. Dyrektor oddziału (Business Unit Director) PION SPRZEDAŻY 3. Dyrektor sprzedaży II (międzynarodowy)

Bardziej szczegółowo

30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl

30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl WYNAGRODZENIA NA STANOWISKACH IT W 2010 ROKU Podsumowanie Raportu płacowego dla stanowisk IT 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 obejmuje 395 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 obejmuje 466 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 21 maja 2010 roku Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 lat Compensation & Benefits w Polsce Partner merytoryczny: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników według branży

Lista uczestników według branży Chemiczna (19 zakładów) Centrum Dystrybucyjne Henkel Polska w Poznaniu Grupa LOTOS SA Henkel Polska Sp. z o.o. - zakład w Bielsku-Białej Henkel Polska Sp. z o.o. - zakład w Ciechanowie Henkel Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

XVI TARGI PRACY PRZEWODNIK TARGOWY

XVI TARGI PRACY PRZEWODNIK TARGOWY PRZEWODNIK TARGOWY 14 listopada 2012 Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl PRZEWODNIK TARGOWY 14 listopada 2012 Enjoy IT tieto.cz Jav a SQ L SAP C # Unix Oracle Exchange

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY spis treści plan stoisk...3 wystawcy...4 WEJŚCIE PLAN STOISK Adecco Poland Sp. z o.o. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY SPIS TREŚCI Wprowadzenie 03 O Hays 04 Administracja 06 Bankowość 08 Budownictwo 10 Energetyka 12 Farmacja 14 Finanse i Księgowość 16 IT i Telekomunikacja 18 Marketing

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

XVIII TARGI PRACY. 20 listopada 2013. Przewodnik targowy

XVIII TARGI PRACY. 20 listopada 2013. Przewodnik targowy 20 listopada 2013 Przewodnik targowy 20 listopada 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE PLAN STOISK 4 call.pl ul. Cieszyńska 365 43-382 Bielsko-Biała tel. 660 691 100 anna.kowalska@4call.pl

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage. PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Produkcja i Łańcuch Dostaw Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Joanna Mandel Konsultant Działu Analiz i Raportów Płacowych Agenda 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 KSZTAŁTUJEMY ŻYCIE ZAWODOWE LUDZI ORAZ SUKCES ORGANIZACJI W KTÓRYCH PRACUJĄ 150,000 CV dziennie analizują wyspecjalizowani konsultanci HAYS na całym świecie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH ROK 2013 SPIS TREŚCI: str. 1. Wstęp 2 2. Administracja 3 3. Badania i rozwój

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Lista analizowanych stanowisk

Lista analizowanych stanowisk Lista stanowisk Lista analizowanych stanowisk NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY 2. Dyrektor ds. produkcji oprogramowania (DI) (Software

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Raport Płacowy Adecco Poland

Raport Płacowy Adecco Poland Raport Płacowy Adecco Poland Stanowiska Biurowe 2013 Spis treści Wynagrodzenia dla stanowisk administracyjnych i biurowych czyli białych kołnierzyków we wszystkich branżach. Wstęp 3 Wsparcie biura 4 Sekretariat

Bardziej szczegółowo