Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl"

Transkrypt

1 XIII Kraków 2010 Raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych z a p r o s z e n i e d o u d z i a ł u w b a d a n i u Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel fax

2 SZANOWNI PAOSTWO Mamy przyjemnośd poinformowad, że już po raz trzynasty przystąpiliśmy do prac nad raportem płacowym dla stanowisk produkcyjnych. Raport będzie obejmował okres od czerwca 2009 do maja 2010, a uczestnicy badania otrzymają wyniki na początku sierpnia 2010 roku. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W BADANIU Raport wynagrodzeo pozwala odpowiedzied na takie pytania jak: ile powinny zarabiad osoby na poszczególnych stanowiskach? Jakie rozpiętości wynagrodzeo występują na kolejnych szczeblach zarządzania? Jak kształtują się stawki wynagrodzeo na stanowiskach w danym regionie lub branży? Raporty płacowe są narzędziem realizacji polityki wynagrodzeo w organizacjach. Informacje w nich zawarte pozwalają zapoznad się z aktualnymi stawkami wynagrodzeo na rynku lokalnym i krajowym, optymalizowad wydatki na wynagrodzenia, poznad strukturę wynagrodzeo w innych firmach oraz ocenid własną pozycję na rynku. Są również pomocne w prognozowaniu podwyżek płac zasadniczych i budowaniu motywacyjnego systemu wynagrodzeo. BEZPIECZEOSTWO DANYCH Dane zbierane będą przy pomocy arkusza programu Excel. Dostęp do danych mają wyłącznie pracownicy Działu Analiz Wynagrodzeo zajmujący się ich weryfikacją oraz obróbką statystyczną. W celu uniemożliwienia identyfikacji źródła danych, każdej firmie uczestniczącej w badaniu w sposób losowy przypisany będzie kod literowy. Ze wszystkimi uczestnikami zostanie podpisana umowa zawierająca klauzulę o zachowaniu poufności danych. 2

3 PLANOWANA STRUKTURA RAPORTU I. ANALIZY OGÓLNE (DLA SZCZEBLI) 1. Struktura wynagrodzenia całkowitego. 2. Wynagrodzenia w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. 3. Wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości przychodu i zatrudnienia. 4. Wynagrodzenia w firmach z różnych województw oraz branż. 5. Wynagrodzenia w pionach. 6. Rozkład wynagrodzeo dla szczebli. 7. Świadczenia pozapłacowe/benefity. 8. Wysokośd i termin planowanych podwyżek. 9. Ranking stanowisk. 10. Wykres polityki płac w Paostwa firmie na tle rynku. II. ANALIZY SZCZEGÓŁOWE (DLA STANOWISK) 1. Wynagrodzenie podstawowe, całkowite i zmienne na wszystkich stanowiskach uwzględnionych w badaniu. (w wersji bezpłatnej analizy dotyczą tylko stanowisk, o których uczestnik przekazał dane). 2. Wynagrodzenie całkowite na poszczególnych stanowiskach analizowane z podziałem na pochodzenie kapitału, wielkośd przychodu i zatrudnienia. 3. Wynagrodzenie całkowite na poszczególnych stanowiskach analizowane z podziałem na województwo i branżę. 4. Szczegółowe analizy porównawcze wynagrodzeo w poszczególnych firmach uczestniczących w badaniu (tabela szczegółowa). 5. Analiza rozkładu wynagrodzeo na danym stanowisku. 6. Świadczenia pozapłacowe/benefity przysługujące osobom na danym stanowisku. *Symbol oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 3

4 Częśd II (analizy na stanowiskach) Częśd I (analizy na szczeblach) XIII Raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych, maj 2010 ANALIZY DOSTĘPNE W WERSJI PŁATNEJ I BEZPŁATNEJ RAPORTU rodzaj analizy wersja wersja pełna bezpłatna wynagrodzenia na szczeblach v v wynagrodzenia w różnych regionach v x wynagrodzenia względem pochodzenia kapitału v v wynagrodzenia względem wielkości przychodu v v wynagrodzenia względem wielkości zatrudnienia v v wynagrodzenia względem gałęzi przemysłu v x wynagrodzenia względem branż v x wynagrodzenia w pionach v x rozkład wynagrodzeo dla szczebli v x świadczenia pozapłacowe dla szczebli v x planowane podwyżki wynagrodzeo v x systemy premiowe stosowane na szczeblach v x ranking stanowisk v x wykres polityki płac v x analizy dla wszystkich badanych stanowisk v x analizy dla stanowisk, o których uczestnik przekazał dane v v wynagrodzenia w różnych regionach v x wynagrodzenia względem pochodzenia kapitału v v wynagrodzenia względem wielkości przychodu v v wynagrodzenia względem wielkości zatrudnienia v v wynagrodzenia względem gałęzi przemysłu v x wynagrodzenia względem branż v x wynagrodzenia w firmach uczestniczących w badaniu (tabela szczegółowa) v x rozkład wynagrodzeo na stanowisku v x świadczenia pozapłacowe oferowane na stanowisku v v 4

5 PRZYKŁADOWE ANALIZY (DANE FIKCYJNE) I. ANALIZY OGÓLNE STRUKTURA WYNAGRODZENIA CAŁKOWITEGO NA POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLACH ZARZĄDZANIA 50% 60% 70% 80% 90% 100% najwyższy szczebel zarządzania 87% 13% średni szczebel zarządzania 89% 11% niższy szczebel zarządzania 86% 14% starszy specjalista 90% 10% specjalista 91% 9% pracownik szeregowy 90% 10% wynagrodzenie podstawowe wynagrodzenie zmienne WYNAGRODZENIA W RÓŻNYCH WOJEWÓDZTWACH Szczebel ZESTAWIENIE WYNAGRODZEO CAŁKOWITYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Liczba zakładów Liczba osób Pierwszy decyl Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl Dziewiąty decyl Średnia najwyższy szczebel zarządzania średni szczebel zarządzania niższy szczebel zarządzania starszy specjalista specjalista pracownik szeregowy *Symbol oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 5

6 WYNAGRODZENIA W FIRMACH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY najwyższy szczebel zarządzania średni szczebel zarządzania niższy szczebel zarządzania starszy specjalista specjalista pracownik szeregowy powyżej 1000 mln PLN od 250 do 1000 mln PLN od 100 do 250 mln PLN do 100 mln PLN PLANOWANE PODWYŻKI WYNAGRODZEO *Symbol oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 6

7 WYKRES POLITYKI PŁAC W FIRMIE Porównanie mediany wynagrodzeo na stanowiskach w Paostwa firmie do mediany dla rynku. *Symbol oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 7

8 II. ANALIZY SZCZEGÓŁOWE OPIS STANOWISKA ELEKTROMONTER (ELECTRO-FITTER) UTRZYMANIE RUCHU Pracownik szeregowy Nazwa stanowiska, określenie miejsca w strukturze organizacyjnej i charakterystyka obowiązków, dzięki czemu jednoznacznie identyfikujemy stanowisko. Pełna lista stanowisk uwzględnionych w badaniu znajduje się na stronie 12 oferty. Ogólna charakterystyka Zakres obowiązków Umiejętności/ kwalifikacje Dodatkowe informacje Odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowej pracy i eksploatacji urządzeo elektrycznych zainstalowanych w zakładzie. dokonywanie obchodów urządzeo elektroenergetycznych, bieżące czynności konserwacyjne, eksploatacyjne, naprawcze, wykonywanie czynności manipulacyjno - ruchowych zgodnie z przepisami eksploatacji urządzeo elektroenergetycznych, współpraca z pracownikami służb utrzymania ruchu, obsługi technologicznej oraz z pracownikami firm zewnętrznych wykonujących usługi. Uprawnienia do podłączania instalacji elektrycznych, umiejętnośd czytania schematów elektrycznych. Uprawnienia SEP. Realizuje standardowe zadania opierając się na istniejących procedurach, standardach i przepisach. WYKRES PRZEDSTAWIAJĄCY ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE PRZYSŁUGUJĄCE NA DANYM STANOWISKU Na wykresie pokazano procentowe zestawienie świadczeo oferowanych pracownikom na danym stanowisku. 8

9 SZCZEGÓŁOWE DANE DLA KAŻDEGO STANOWISKA Wszystkie firmy Wszystkie firmy Kapitał WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE BRUTTO Liczba zakładów Liczba osób Pierwszy decyl Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl Dziewiąty decyl Średnia płaca podstawowa płaca całkowita WYNAGRODZENIE ZMIENNE Liczba zakładów Liczba osób Pierwszy decyl Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl Dziewiąty decyl premia premia jako % płacy podstawowej 0% 4% 15% 28% 41% 18% WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW Kryterium Liczba zakładów Liczba osób Pierwszy decyl Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl Dziewiąty decyl Średnia Średnia polski zagraniczny poniżej 250 pracowników Zatrudnienie między 250 a pracowników powyżej pracowników poniżej 100 mln PLN Przychód między 100 a 500 mln PLN powyżej 500 mln PLN handlowa Działalnośd produkcyjna usługowa budowlana Branża elektryczna i elektroniczna meble i wyposażenie wnętrz tworzywa sztuczne i opakowania motoryzacja dolnośląskie lubelskie łódzkie mazowieckie Województwo podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie wielkopolskie *Symbol zachodniopomorskie oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 9

10 PORÓWNANIE WYNAGRODZEO PODSTAWOWYCH I CAŁKOWITYCH NA KAŻDYM STANOWISKU WYNAGRODZENIA W FIRMACH UCZESTNICZĄCYCH W BADANIU Kod firmy Średnia płaca podstawowa Płaca całkowita Min. Dolny kwartyl Mediana Górny kwartyl Max. Średnia A B C D E W tabeli prezentowane są wynagrodzenia na stanowisku w każdej firmie. F G H I J K Paostwa Firma M N O P R S T ROZKŁAD WYNAGRODZEO CAŁKOWITYCH Na wykresie prezentowany jest rozkład wynagrodzeo na stanowisku. Pokazuje on jaki procent pracowników otrzymuje wynagrodzenie w danym przedziale płacowym. *Symbol oznacza, że dana analiza dostępna jest wyłącznie w pełnej wersji raportu. 10

11 KOSZT RAPORTU PEŁNY RAPORT dla uczestników dostępny będzie w cenie PLN + 22% VAT (w cenie bezpłatny dostęp do wersji online rapotu, wersja elektroniczna na płycie CD pliki doc, PDF, xls). WERSJA DRUKOWANA RAPORTU jest dodatkowo płatna 200 PLN + 22% VAT. Raport dla uczestników jest o 35% taoszy od wersji przeznaczonej na sprzedaż, oraz zawiera blisko dwukrotnie więcej analiz. Tylko uczestnicy pełnej wersji badania otrzymają bezpłatny dostęp do raportu online. W przypadku pytao lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi konsultantami: tel. (12) , (12) , (12)

12 LISTA BADANYCH STANOWISK ZARZĄD 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) 2. Dyrektor zakładu (Plant Director) KIEROWNICTWO I NADZÓR PRODUKCJI 3. Dyrektor produkcji (Production Director) 4. Dyrektor produkcji zakładu (Production Unit Director) 5. Kierownik produkcji II poziom wyższy (Production Manager II) 6. Kierownik produkcji I poziom niższy (Production Manager I) 7. Kierownik linii produkcyjnej (Production Line Manager) 8. Dyrektor ds. Technicznych (Technical Director) 9. Kierownik ds. technicznych II poziom wyższy (Technical Manager II) 10. Kierownik ds. technicznych I poziom niższy (Technical Manager I) 11. Inżynier procesu/produkcji II poziom wyższy (Process/Production Engineer II) 12. Inżynier procesu/produkcji I poziom niższy (Process/Production Engineer I) 13. Kierownik projektu produkcyjnego (Production Project Manager) 14. Kierownik ds. planowania produkcji (Production Planning Manager) 15. Specjalista ds. planowania produkcji II poziom wyższy (Production Planning Specialist II) 16. Specjalista ds. planowania produkcji I poziom niższy (Production Planning Specialist I) 17. Kontroler produkcji (Production Controller) 18. Kierownik ds. nowych uruchomieo (Launch Manager) 19. Kierownik zarządzający budynkami i budowlami II poziom wyższy (Facility Manager II) 20. Kierownik zarządzający budynkami i budowlami I poziom niższy (Facility Manager I) PRODUKCJA 21. Mistrz kierownik zmiany II poziom wyższy (Manufacturing Shift Leader II) 22. Mistrz kierownik zmiany I poziom niższy (Manufacturing Shift Leader I) 23. Brygadzista w dziale produkcji II poziom wyższy (Production Team Leader II) 24. Brygadzista w dziale produkcji I poziom niższy (Production Team Leader I) 25. Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej (Automatic Line Operator) 26. Operator/ustawiacz maszyny II poziom wyższy (Machine Operator II) 27. Operator/ustawiacz maszyny I poziom niższy (Machine Operator I) 28. Operator maszyn dźwigowo-transportowych (Crane Operator) 29. Operator urządzeo obróbki cieplnej (Thermal Process Operator) 30. Operator urządzeo procesów chemicznych (Chemical Process Operator) 31. Pracownik produkcyjny (Production Handler) 32. Monter II poziom wyższy (Fitter II) 33. Monter I poziom niższy (Fitter I) 34. Elektronik II poziom wyższy (Electronics Engineer II) 35. Elektronik I poziom niższy (Electronics Engineer I) 36. Programista CNC (CNC Programmer) 37. Operator CNC (CNC Operator) 38. Tokarz II poziom wyższy (Turner II) 39. Tokarz I poziom niższy (Turner I) 40. Frezer II poziom wyższy (Milling Machine Operator II) 41. Frezer I poziom niższy (Milling Machine Operator I) 42. Szlifierz II poziom wyższy (Grinder II) 43. Szlifierz I poziom niższy (Grinder I) 44. Ślusarz II poziom wyższy (Locksmith II) 45. Ślusarz I poziom niższy (Locksmith I) 12

13 46. Spawacz II poziom wyższy (Solderer II) 47. Spawacz I poziom niższy (Solderer I) 48. Operator wiertarek (Drill Operator) 49. Galwanizer (Electro-plater) 50. Zgrzewacz (Welder) 51. Blacharz (Tinman) 52. Tapicer (Upholsterer) 53. Kierownik lakierni (Paint-shop Manager) 54. Lakiernik II poziom wyższy (Painter II) 55. Lakiernik I poziom niższy (Painter I) 56. Stolarz (Carpenter) 57. Krawiec (Tailor) 58. Szwaczka (Seamstress) UTRZYMANIE RUCHU 59. Kierownik działu utrzymania ruchu (Maintenance Manager) 60. Specjalista ds. utrzymania ruchu II poziom wyższy (Maintenance Specialist II) 61. Specjalista ds. utrzymania ruchu I poziom niższy (Maintenance Specialist I) 62. Mistrz utrzymania ruchu (Maintenance Shift Leader) 63. Brygadzista w dziale utrzymania ruchu (Maintenance Team Leader) 64. Pracownik działu utrzymania ruchu II poziom wyższy (Maintenance Assistant II) 65. Pracownik działu utrzymania ruchu I poziom niższy (Maintenance Assistant I) 66. Główny energetyk (Chief Power Engineer) 67. Energetyk (Power Engineer) 68. Główny elektryk (Chief Electrician) 69. Elektryk (Electrician) 70. Elektromonter (Electro-Fitter) 71. Elektromechanik II poziom wyższy (Electromechanic II) 72. Elektromechanik I poziom niższy (Electromechanic I) 73. Główny automatyk (Chief Automatics Engineer) 74. Automatyk II poziom wyższy (Automatics Engineer II) 75. Automatyk I poziom niższy (Automatics Engineer I) 76. Główny mechanik (Chief Mechanic) 77. Kierownik warsztatu mechanicznego (Mechanical Shop Supervisor) 78. Mechanik III poziom wyższy (Mechanic III) 79. Mechanik II poziom wyższy (Mechanic II) 80. Mechanik I poziom niższy (Mechanic I) 81. Monter maszyn i urządzeo mechanicznych (Machine Fitter) 82. Kierownik narzędziowni (Tool-room Supervisor) 83. Technik narzędziowiec (Tool and Die Technican) 84. Narzędziowiec (Tool and Die Assistant) BADANIA I ROZWÓJ 85. Dyrektor ds. badao i rozwoju (R&D Director) 86. Kierownik działu badao i rozwoju II poziom wyższy (R&D Manager II) 87. Kierownik działu badao i rozwoju I poziom niższy (R&D Manager I) 88. Specjalista ds. badao i rozwoju II poziom wyższy (R&D Specialist II) 89. Specjalista ds. badao i rozwoju I poziom niższy (R&D Specialist I) 90. Kierownik działu konstrukcyjnego (Construction Department Manager) 91. Konstruktor II poziom wyższy (Constructor II) 92. Konstruktor I poziom niższy (Constructor I) 93. Główny technolog (Chief Technologist) 94. Technolog II poziom wyższy (Technologist II) 13

14 95. Technolog I poziom niższy (Technologist I) 96. Kierownik laboratorium II poziom wyższy (Laboratory Manager II) 97. Kierownik laboratorium I poziom niższy (Laboratory Manager I) 98. Laborant Brygadzista (Laboratory Team Leader) 99. Laborant II poziom wyższy (Laboratory Technician II) 100. Laborant I poziom niższy (Laboratory Technician I) 101. Specjalista ds. rozwoju produktu II poziom wyższy (Product Development Specialist II) 102. Specjalista ds. rozwoju produktu I poziom niższy (Product Development Specialist I) 103. Specjalista ds. materiałowych (Raw Materials Specialist) 104. Pracownik działu badao i rozwoju (R&D Assistant) ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 105. Dyrektor ds. Jakości (Quality Director) 106. Pełnomocnik ds. systemów jakości (Quality Management System Representative) 107. Kierownik działu jakości II poziom wyższy (Quality Control Manager II) 108. Kierownik działu jakości I poziom niższy (Quality Control Manager I) 109. Kierownik jakości procesu (Process Quality Manager) 110. Specjalista ds. jakości procesu II poziom wyższy (Process Quality Specialist II) 111. Specjalista ds. jakości procesu I poziom niższy (Process Quality Specialist I) 112. Kierownik ds. systemów jakości (Quality System Manager) 113. Specjalista ds. systemów jakości II poziom wyższy (Quality System Specialist II) 114. Specjalista ds. systemów jakości I poziom niższy (Quality System Specialist I) 115. Inspektor NDT (NDT Inspector) 116. Brygadzista w dziale kontroli jakości (Quality Control Team Leader) 117. Kontroler jakości produktu II poziom wyższy (Product Quality Controller II) 118. Kontroler jakości produktu I poziom niższy (Product Quality Controller I) 119. Pracownik działu jakości (Quality Control Assistant) OCHRONA ŚRODOWISKA I BHP 120. Kierownik ds. ochrony środowiska i BHP (Environmental & Health and Safety Manager) 121. Inspektor BHP II poziom wyższy (Health and Safety Inspector II) 122. Inspektor BHP I poziom niższy (Health and Safety Inspector I) 123. Specjalista ds. ochrony środowiska II poziom wyższy (Environmental Engineer II) 124. Specjalista ds. ochrony środowiska I poziom niższy (Environmental Engineer I) 125. Inspektor ochrony przeciwpożarowej (Fire Security Inspector) ZAKUPY I LOGISTYKA 126. Dyrektor działu zakupów i/lub logistyki (Logistics and/or Purchasing Director) 127. Kierownik działu logistyki II poziom wyższy (Logistics Manager II) 128. Kierownik działu logistyki I poziom niższy (Logistics Manager I) 129. Specjalista ds. logistyki II poziom wyższy (Logistics Specialist II) 130. Specjalista ds. logistyki I poziom niższy (Logistics Specialist I) 131. Dyspozytor II poziom wyższy (Dispatcher II) 132. Dyspozytor I poziom niższy (Dispatcher I) 133. Pracownik działu logistyki (Logistics Assistant) 134. Kierownik działu zakupów II poziom wyższy (Purchasing Manager II) 135. Kierownik działu zakupów I poziom niższy (Purchasing Manager I) 136. Specjalista ds. zakupów II poziom wyższy (Purchasing Specialist II) 137. Specjalista ds. zakupów I poziom niższy (Purchasing Specialist I) 138. Pracownik działu zakupów (Purchasing Assistant) 139. Kierownik magazynu II poziom wyższy (Warehouse Supervisor II) 14

15 140. Kierownik magazynu I poziom niższy (Warehouse Supervisor I) 141. Specjalista ds. magazynowych II poziom wyższy (Warehouse Administrator II) 142. Specjalista ds. magazynowych I poziom niższy (Warehouse Administrator I) 143. Magazynier brygadzista (Warehouse Team Leader) 144. Operator SAP (SAP Administrator) 145. Kontroler jakości dostaw (Delivery Quality Controller) 146. Operator systemu automatycznego pakowania (Packing Machine Operator) 147. Pakowacz/Konfekcjoner (Packing Operator) 148. Operator wózka widłowego II poziom wyższy (Forklift Operator II) 149. Operator wózka widłowego I poziom niższy (Forklift Operator I) 150. Pracownik magazynu/magazynier (Warehouse Worker) 151. Kierownik floty samochodowej (Fleet Manager) 152. Specjalista ds. floty samochodowej (Fleet Specialist) 153. Kierowca samochodu powyżej 3,5 tony (Lorry Driver) 154. Kierowca samochodu do 3,5 tony (Driver) 15

16 LISTA ZAKŁADÓW UCZESTNICZĄCYCH W UBIEGŁOROCZNYM BADANIU PODZIAŁ UCZESTNIKÓW WEDŁUG BRANŻ BRANŻA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA (17 zakładów) BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. BWT Polska Sp. z o.o. Cabind Polska Sp. z o.o. DRAHTZUG STEIN Łódź Sp. z o.o. Electrolux Poland Sp. z o.o. Oddział w Siewierzu Follett Europe Polska GE Power Controls S.A. Oddział Łódź GE Power Controls Sp. z o.o. Oddział Bielsko-Biała GE Power Controls Sp. z o.o. Oddział Kłodzko HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. Indesit Company Polska Sp. z o.o. Zakłady w Łodzi Indesit Company Polska Sp. z o.o. Zakłady w Radomsku Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Bielsko Biała Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Ciechanów Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Dzierżoniów Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Piława Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Racibórz Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Stąporkow Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Wrząca Kompania Piwowarska S.A. Kompania Piwowarska S.A. Browar w Białymstoku Kompania Piwowarska S.A. Browar w Kielcach Kompania Piwowarska S.A. Browar w Tychach Kompania Piwowarska S.A. Browar w Poznaniu Kosmepol Sp. z o.o Molex Premise Networks Sp. z o.o. Lajkonik Snacks GmbH Sp. k. Oticon Polska Production Sp. z o.o. PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. Seaking Poland Ltd Sp. z o.o. Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o. Lantmännen Axa Poland Sp. z o.o. LU Polska S.A. Zakład w Płoosku Mleczarnia "Turek" Sp. z o.o. Philip Morris Polska S.A. Refresco Poland Sp. z o.o. BRANŻA FMCG (42 zakładów) Bahlsen Sp. z o.o. Bakoma S.A. Biogran GmbH Sp. z o.o. Danone Sp. z o.o. Zakład w Bieruniu Danone Sp. z o.o. Zakład w Warszawie Grupa Żywiec S.A. - Browar Cieszyn Grupa Żywiec S.A. - Browar Elbląg Grupa Żywiec S.A. - Browar Leżajsk Grupa Żywiec S.A. - Browar Warka Grupa Żywiec S.A. - Browar Żywiec Rieber Foods Polska S.A./King Oscar Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o. Toska Sp. z o.o. Wrigley Poland Sp. z o.o. Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Brzegu Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Gdaosku Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Kruszwicy Żywiec Zdrój S.A. - Centrala w Warszawie Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Mirosławcu Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Cięcinie Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Jeleśnej Grupa Żywiec S.A. - Centrala Warszawa Grupa Żywiec S.A. - Trans Trade 16

17 BRANŻA LOTNICZA (9 zakładów) EADS PZL "Warszawa Okęcie" S.A. Goodrich Krosno Sp. z o.o. HISPANO-SUIZA Polska Sp. z o.o. PPH TRANSSYSTEM S.A. Remog Polska Sp. z o.o. Vac Aero Kalisz Sp. z o.o. WSK "PZL - Rzeszów" S.A. Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o. Kern Liebers Polska Sp. z o.o. MAN Bus Sp. z o.o. - Oddział w Starachowicach MAN Bus Sp. z o.o. Zakład w Poznaniu Solaris Bus & Coach S.A. Thule Sp. z o.o. - Zakład produkcji bagażników w Hucie Szklanej Thule Sp. z o.o. - Zakład produkcji przyczep w Wieleniu Thule Sp. z o.o. - Zakład produkcji relingów w Hucie Szklanej Volkswagen Poznao Sp. z o.o. WABCO Polska Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PZL-Mielec" Sp. z o.o. MATERIAŁY BUDOWLANE (11 zakładów) Euronit Sp. z o.o. Zakład w Olkuszu Euronit Sp. z o.o. Zakład w Topolach Lhoist Bukowa Sp. z o.o. Lhoist Opolwap S.A. Libet S.A. - Zakład Produkcyjny w Libiążu Libet S.A. - Zakład Produkcyjny w Łodzi Libet S.A. - Zakład Produkcyjny w Mietkowie URSA POLSKA Sp. z o.o. Zakład Walcowniczy "Profil" S.A. Zakład Wapienniczy Wojcieszów Sp. z o.o. Zakłady Wapiennicze Lhoist Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH (13 zakładów) Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Bielsko Biała Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Ciechanów Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Dzierżoniów Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Piława Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Racibórz Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Stąporkow Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Wrząca Kosmepol Sp. z o.o LG Chem Poland Sp. z o.o. OLIVA Centrum Produkcyjne Gdynia Sp. z o.o. TIKKURILA POLSKA S.A. Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. BRANŻA MOTORYZACJYJNA (19 zakładów) Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ASP Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp z o.o. ETO MAGNETIC Sp. z o.o. Fabryka Osi Napędowych S.A. Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o. Fiat Auto Poland S.A. Firestone Industrial Products Poland Sp. z o.o. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Gestamp Polska Sp. z o.o. Inergy Automotive Systems Poland Sp. z o.o. PRODUKCJA MEBLI/ WYPOSAŻENIE WNĘTRZ (7 zakładów) Armatura Kraków S.A. COM.40 LIMITED Sp. z o.o. Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. Faber Polska Sp. z o.o. Fabryka Mebli Biurowych MIKOMAX Sp. z o.o. FRANKE Foodservice Systems Poland Sp. z o.o. Intertrend Polska S.A. 17

18 PRODUKCJA OPAKOWAO I TWORZYWA SZTUCZNE (9 zakładów) Ardagh Glass Gostyo S.A. Ardagh Glass Ujście S.A. Ardagh Glass Wyszków S.A. Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o. Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o. EUROBOX Polska Sp. z o.o. Polfa Lublin S.A. Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o. Refresco Poland Sp. z o.o. Rieber Foods Polska S.A./King Oscar Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o. Toska Sp. z o.o. Wrigley Poland Sp. z o.o. Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Brzegu Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Gdaosku Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. - Zakład w Kruszwicy Żywiec Zdrój S.A. - Centrala w Warszawie Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Mirosławcu Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Cięcinie Żywiec Zdrój S.A. - Zakład w Jeleśnej BRANŻA SPOŻYWCZA (33 zakłady) Bahlsen Sp. z o.o. Bakoma S.A. INNE BRANŻE (9 zakładów) Addit Sp. z o.o. Biogran GmbH Sp. z o.o. ArcelorMittal Warszawa Sp. z o. o. Danone Sp. z o.o. Zakład w Bieruniu Danone Sp. z o.o. Zakład w Warszawie Grupa Żywiec S.A. - Browar Cieszyn Grupa Żywiec S.A. - Browar Elbląg Grupa Żywiec S.A. - Browar Leżajsk Grupa Żywiec S.A. - Browar Warka Grupa Żywiec S.A. - Browar Żywiec Belle-Poland Sp. z o.o. BIS MainServ Sp. z o.o. Philip Morris Polska S.A. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. RR Donnelley Europe Sp. z o.o. SEST LUVE POLSKA Sp. z o.o. WOOD-MIZER Industries Sp. z o.o. Grupa Żywiec S.A. - Centrala Warszawa Grupa Żywiec S.A. - Trans Trade Kompania Piwowarska S.A. Kompania Piwowarska S.A. Browar w Białymstoku Kompania Piwowarska S.A. Browar w Kielcach Kompania Piwowarska S.A. Browar w Poznaniu Kompania Piwowarska S.A. Browar w Tychach Lajkonik Snacks GmbH Sp. k. Lantmännen Axa Poland Sp. z o.o. LU Polska S.A. Zakład w Płoosku Mleczarnia "Turek" Sp. z o.o. 18

19 DORADZTWO PŁACOWE Doradztwo w zakresie wynagrodzeo jest jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Dlatego też, oprócz stosowania najnowszych światowych rozwiązao opracowujemy i wdrażamy własne narzędzia. Jesteśmy, między innymi, propagatorami banku premii oraz twórcami polskiego kwestionariusza badania satysfakcji z wynagrodzeo. Naszym celem jest podnoszenie efektywności Paostwa organizacji przez udoskonalanie systemu wynagradzania. Nasze usługi obejmują: audyt systemu wynagradzania, badanie satysfakcji z wynagrodzeo, wartościowanie stanowisk pracy, projektowanie tabeli płac, budowę systemów premiowania dla różnych działów (sprzedaż, produkcja, logistyka, administracja i in.), budowę systemu wynagradzania dla najwyższej kadry kierowniczej, budowę elastycznych systemów wynagradzania uzależnionych od efektów pracy, przygotowanie indywidualnych ( klubowych /sponsorowanych) raportów płacowych na potrzeby określonej grupy firm np. z tej samej branży czy regionu. Zapraszamy do współpracy! 19

20 Dla najlepszych. Doradztwo personalne Jesteśmy najstarszą polską firmą doradztwa personalnego. To zobowiązuje. Począwszy od 1990 roku wspieramy naszych klientów w dziedzinie rekrutacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Od początku naszej działalności obsadziliśmy kilka tysięcy stanowisk. Nasi kandydaci pracują we wszystkich branżach, na terenie całego kraju i skutecznie pomnażają zyski swoich pracodawców. Paostwo doskonale znają swój biznes - my wiemy prawie wszystko o rekrutacji. Doradztwo w zakresie wynagrodzeń Portal rynekpracy.pl Doradztwo w zakresie wynagradzania jest jednym z najważniejszych obszarów naszej działalności. Dlatego też, oprócz stosowania najnowszych światowych rozwiązao opracowujemy i wdrażamy własne narzędzia. Jesteśmy, między innymi, propagatorami systemu motywowania o nazwie bank premii oraz twórcami polskiego. kwestionariusza badania satysfakcji z wynagrodzeo. Wiemy, że polskie przedsiębiorstwa czeka wiele trudnych zmian w zakresie polityki płac i jesteśmy przygotowani do wspierania ich w rozwoju w tej dziedzinie. To jedyny specjalistyczny portal wiedzy poświęcony problematyce rynku pracy. Stale aktualizowana baza ponad 200 wskaźników to niewielka częśd informacji jakie są dostępne na naszych stronach. Na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące we wszystkich obszarach rynku (wydajnośd pracy, koszty pracy, poziom absencji). Na portalu gromadzimy również dane na temat funkcjonowania rynku pracy na świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE. Portal wynagrodzenia.pl to największy w Polsce portal poświęcony problematyce płac to ponad 120 nowych artykułów publikowanych każdego roku to ponad 20 nowych raportów płacowych publikowanych każdego roku to największe Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeo (OBW) to prosty sposób dotarcia do potrzebnej wiedzy wynagrodzenia.pl - jedno kliknięcie i wszystko jasne

Struktura wynagrodzeo całkowitych 87,0% 86,0% Liczba osób. Dolny kwartyl. Pierwszy decyl

Struktura wynagrodzeo całkowitych 87,0% 86,0% Liczba osób. Dolny kwartyl. Pierwszy decyl PRZYKŁADOWE ANALIZY (DANE FIKCYJNE) CZĘŚD I: ANALIZY OGÓLNE STRUKTURA WYNAGRODZENIA CAŁKOWITEGO NA POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLACH ZATRUDNIENIA Struktura wynagrodzeo całkowitych wynagrodzenie podstawowe średni

Bardziej szczegółowo

Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe. Wykres 16. Procent firm, które oferowały szkolenie językowe 29%

Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe. Wykres 16. Procent firm, które oferowały szkolenie językowe 29% Świadczenia pozapłacowe w ach w 200 roku PRZYKŁADOWE ANALIZY (DANE FIKCYJNE) ANALIZY DLA SZCZEBLI ZATRUDNIENIA (PLIK.PDF) Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe najwyższy zarządzania

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk produkcyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk produkcyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk produkcyjnych badanie obejmuje 177 stanowisk produkcyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze

Bardziej szczegółowo

stanowiska produkcyjne

stanowiska produkcyjne stanowiska produkcyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska produkcyjne obejmuje 216 stanowisk z 8 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały

Bardziej szczegółowo

Stanowiska zaszeregowane są do jednej z dwunastu kategorii. W każdej kategorii znajdują się stanowiska o podobnej wycenie rynkowej/wadze/wartości.

Stanowiska zaszeregowane są do jednej z dwunastu kategorii. W każdej kategorii znajdują się stanowiska o podobnej wycenie rynkowej/wadze/wartości. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 stanowiska produkcyjne obejmuje 237 stanowisk z 9 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

1. Administrator baz danych (próba: 110 osób) 2. Administrator serwerów (próba: 88 osób) 3. Administrator sieci informatycznej (próba: 244 osoby) 4.

1. Administrator baz danych (próba: 110 osób) 2. Administrator serwerów (próba: 88 osób) 3. Administrator sieci informatycznej (próba: 244 osoby) 4. Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Administrator baz danych (próba: 110 osób) 2. Administrator serwerów (próba: 88 osób) 3. Administrator sieci informatycznej (próba: 244 osoby) 4. Administrator

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 423 00 41 redakcja@wynagrodzenia.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 423 00 41 redakcja@wynagrodzenia.pl Moja Płaca Raport Premium dla stanowiska Specjalista ds. BHP 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 423 00 41 redakcja@wynagrodzenia.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

Stanowiska uwzględnione w raporcie

Stanowiska uwzględnione w raporcie Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Account executive 2. Account manager 3. Adiunkt 4. Administrator baz danych 5. Administrator nieruchomości 6. Administrator serwerów 7. Administrator

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY. stanowiska produkcyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.

RAPORT PŁACOWY. stanowiska produkcyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe. 2016 sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl RAPORT PŁACOWY stanowiska produkcyjne Sedlak & Sedlak 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625 59

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy IT. Oferta sprzedaży raportu. 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

Rynek pracy IT. Oferta sprzedaży raportu. 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport: Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Najważniejsze wskaźniki rynku pracy w Polsce w latach 2000-2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY OPCJE UCZESTNICTWA R aport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 stanowiska produkcyjne obejmuje 296 stanowisk z 9 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) 2. Dyrektor oddziału (Business Unit Director) PION SPRZEDAŻY 3. Dyrektor sprzedaży II (międzynarodowy)

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 obejmuje 317 stanowisk z 9 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli: zarząd/władze

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 obejmuje 395 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK. Naczelne kierownictwo. Pion sprzedaży. Pion obsługi klienta. Pion marketingu

LISTA STANOWISK. Naczelne kierownictwo. Pion sprzedaży. Pion obsługi klienta. Pion marketingu Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 obejmuje 445 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 obejmuje 466 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy 20 lat od reformy Balcerowicza. oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2010

Polski rynek pracy 20 lat od reformy Balcerowicza. oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2010 Polski rynek pracy 20 lat od reformy Balcerowicza oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 badanie obejmuje 347 stanowisk, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY OPCJE UCZESTNICTWA R aport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 obejmuje 500 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

Motywowanie za pomocą Aktywnej Pracy

Motywowanie za pomocą Aktywnej Pracy 20 lat Sedlak & Sedlak 1 Autor: Diana Malinowska Wydawca: Agencja Konsultingowa Sedlak & Sedlak ul. Królowej Jadwigi 189 B 31-052 Kraków 676-010-61-09 www.sedlak.pl e-mail: sedlak@sedlak.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Porównanie dobrych praktyk w instytucjach sektora finansowego Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 obejmuje 546 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Zakres analiz w raportach płacowych

Zakres analiz w raportach płacowych Zakres analiz w raportach płacowych 1. Analizy ogólne: porównanie wynagrodzeń podstawowych, całkowitych i zmiennych na poszczególnych poziomach stanowisk: - wynagrodzenia w różnych województwach, - wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W RAPORCIE

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W RAPORCIE ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. T o już dwudziesty trzeci rok z rzędu, kiedy zbierając dane o wynagrodzeniach

Bardziej szczegółowo

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT Przykładowe analizy Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Przykładowe analizy Kierownik projektu IT (KI) (IT Project Manager (KI)) projektowo-programistyczny kadra zarządzająca kierownik

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania będą obejmowały następujące grupy analiz:

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY. Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl

RAPORT PŁACOWY. Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl 2016 RAPORT PŁACOWY Sedlak & Sedlak sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625 59 10 fax 12 625 59 20 raport@sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 - zaproszenie do uczestnictwa ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015. To

Bardziej szczegółowo

30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl

30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl WYNAGRODZENIA NA STANOWISKACH IT W 2010 ROKU Podsumowanie Raportu płacowego dla stanowisk IT 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 WYBRANE DANE

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 WYBRANE DANE Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 WYBRANE DANE Szanowni Państwo, Miło nam zaprezentować wybrane dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce w roku 2016. Wszystkie zaprezentowane informacje zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 - zaproszenie do badania

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad Raportem płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016. W 2015 roku udało nam się przebadać aż 46 firm, a w tym roku planujemy

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel

Kraków ul. Miodowa 41 tel Trendy na polskim rynku pracy oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel. 012 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl 1 O NAS Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 przykładowe analizy

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 przykładowe analizy A Analizy prezentowane w raporcie W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2013 zawarte są zarówno analizy dla szczebli i poziomów zatrudnienia, jak również dla każdego z 366 poszczególnych stanowisk. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY. stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.

RAPORT PŁACOWY. stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe. 2016 sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl RAPORT PŁACOWY stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY. stanowiska produkcyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.

RAPORT PŁACOWY. stanowiska produkcyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe. 2016 sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl RAPORT PŁACOWY stanowiska produkcyjne Sedlak & Sedlak 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625 59

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY. Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl

RAPORT PŁACOWY. Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl 2016 RAPORT PŁACOWY Sedlak & Sedlak sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625 59 10 fax 12 625 59 20 raport@sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Lista analizowanych stanowisk

Lista analizowanych stanowisk Lista stanowisk Lista analizowanych stanowisk NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY 2. Dyrektor ds. produkcji oprogramowania (DI) (Software

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 przykładowe analizy

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 przykładowe analizy ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2013 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli i poziomów zatrudnienia, jak również dla poszczególnych stanowisk. Wyniki badania będą

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNAGRODZEŃ CAŁKOWITYCH

PORÓWNANIE WYNAGRODZEŃ CAŁKOWITYCH PRZYKŁADOWE ANALIZY (DANE FIKCYJNE) CZĘŚĆ I: ANALIZY OGÓLNE PORÓWNANIE WYNAGRODZEŃ CAŁKOWITYCH najwyższy szczebel 10 30 10000 15000 20000 25000 30000 21000 średni szczebel 15 300 6000 8500 13000 16500

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel fax

Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel fax Raport: wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2014 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625 59 10 fax. 12 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o.

AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o. Właściwy człowiek na właściwym miejscu AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o. www.audit.com.pl AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o., NIP 599-307-25-84, KRS 0000318623 ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2015 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania będą obejmowały następujące grupy analiz:

Bardziej szczegółowo

stanowiska produkcyjne

stanowiska produkcyjne stanowiska produkcyjne Analizy prezentowane w raporcie W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska produkcyjne zawarte są zarówno analizy dla szczebli i poziomów zatrudnienia, jak również dla każdego

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY. stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.

RAPORT PŁACOWY. stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe. 2016 sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl RAPORT PŁACOWY stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZESTNIKÓW BADANIA PODZIAŁ WEDŁUG BRANŻY

LISTA UCZESTNIKÓW BADANIA PODZIAŁ WEDŁUG BRANŻY LISTA UCZESTNIKÓW BADANIA PODZIAŁ WEDŁUG BRANŻY BUDOWLANA (8 zakładów) CH2M HILL Polska LTD Sp. z o.o. ELEKTROBUDOWA S.A. Firma Janex Sp. z o.o. Galeco Sp. z o.o. GBPBP PROJPRZEM S.A. Mostostal Zabrze

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) RODZINA PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 stanowiska administracyjne obejmuje 242 stanowiska z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 w wersji administracyjnej obejmuje 318 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY 1. Dyrektor generalny 2. Dyrektor oddziału II 3. Dyrektor oddziału I 4. Kierownik projektu 5. Kierownik oddziału PION SPRZEDAśY 6. Dyrektor sprzedaŝy II (międzynarodowy) 7.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w działach personalnych

Wynagrodzenia w działach personalnych Wynagrodzenia w działach personalnych Działy personalne, pod kątem wysokości wynagrodzeń, zamykały w 2008 roku pierwszą piątkę najniżej wynagradzanych działów. Takich danych dostarcza Ogólnopolskie Badanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu. spółka poziom próba 1 decyl I kwartyl mediana III kwartyl 9 decyl średnia

Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu. spółka poziom próba 1 decyl I kwartyl mediana III kwartyl 9 decyl średnia Przykładowe analizy dane fikcyjne (oprócz wielkości próby) Analizy ogólne Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu spółka poziom Skarbu Paostwa prywatna budżetowa lub komunalna dyrektor 149

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji PROFIL GOSPODARKI ŁODZI I REGIONU MONOKULTURA PRZEMYSŁOWA WIELOŚĆ BRANŻ

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach... 2 Wynagrodzenia w sektorach... 7 Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych... 8 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Rynkowa Analiza Wynagrodzeń facility/ property management. raport płacowy, prezentacja Warszawa 2015/10/27

Rynkowa Analiza Wynagrodzeń facility/ property management. raport płacowy, prezentacja Warszawa 2015/10/27 Rynkowa Analiza Wynagrodzeń facility/ property management raport płacowy, prezentacja Warszawa 2015/10/27 agenda/ plan prezentacji kilka słów o firmie HRM partners wytyczamy kierunki podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY OPCJE UCZESTNICTWA R aport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 stanowiska administracyjne obejmuje 280 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w Polsce a w Warszawie

Wynagrodzenia w Polsce a w Warszawie Wynagrodzenia w Polsce a w Warszawie Mediana wynagrodzeo całkowitych 6 000 5 000 5 000 3 500 3 000 2 000 1 000 Mediana płac w Warszawie jest wyższa o ponad 40% od mediany wynagrodzeo w Polsce. 0 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku

Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku Przykładow analizy (dane fikcyjne) Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. (12) 625 59 10 fax (12) 625 59 20 raport@sedlak.pl sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl

Bardziej szczegółowo

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej

Bardziej szczegółowo

X Krakowskie Forum Wynagrodzeń

X Krakowskie Forum Wynagrodzeń Maj 2015 X Krakowskie Forum Wynagrodzeń Kluczowe mierniki efektywności systemu wynagrodzeń przykłady z firm Maciej Rosa, InConsulting Maciej Rosa Partner Zarządzający tel. kom. 0 669 996 779 e-mail: maciej.rosa@inconsulting.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Mam przyjemność przedstawić Państwu opracowanie dotyczące obszarów działania firmy Work Express.

Szanowni Państwo. Mam przyjemność przedstawić Państwu opracowanie dotyczące obszarów działania firmy Work Express. Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu opracowanie dotyczące obszarów działania firmy Work Express. W materiale tym zamieszczone są również informacje charakteryzujące sytuację społeczno-ekonomiczną

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE Coface Contact to unikalna aplikacja umożliwiająca pobranie informacji na temat firm polskich bezpośrednio z serwisu

Bardziej szczegółowo

(dane fikcyjne) PRZYKŁADOWE ANALIZY CZĘŚĆ I. ANALIZY OGÓLNE. Struktura płac na szczeblach zarządzania 833 (8%) 937 (21%) (92%) 324 (13%)

(dane fikcyjne) PRZYKŁADOWE ANALIZY CZĘŚĆ I. ANALIZY OGÓLNE. Struktura płac na szczeblach zarządzania 833 (8%) 937 (21%) (92%) 324 (13%) Raport o wynagrodzeniach w budownictwie w 25 roku PRZYKŁADOWE ANALIZY (dane fikcyjne) CZĘŚĆ I. ANALIZY OGÓLNE Struktura płac na szczeblach zarządzania 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 833 (8%) 9 5 (92%) NajwyŜszy szczebel

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU

WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU Artykuł pochodzi z portalu wynagrodzenia.pl Miło nam oddać do Państwa rąk wyniki piątego (jubileuszowego) Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

ILE MOŻNA ZAROBIĆ PO 50 ROKU ŻYCIA?

ILE MOŻNA ZAROBIĆ PO 50 ROKU ŻYCIA? 22.04.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl ILE MOŻNA ZAROBIĆ PO 50 ROKU ŻYCIA? Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Przejście od wartościowania stanowisk do taryfikatora i polityki płac kolejne kroki

Przejście od wartościowania stanowisk do taryfikatora i polityki płac kolejne kroki Przejście od wartościo stanowisk do taryfikatora i polityki płac kolejne kroki Maciej Rosa Partner Zarządzający Tel. 0 669 996 779 maciej.rosa@inconsulting.pl InConsulting ul. Nowoursynowska 145F/153 02-776

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim Rynek pracy tymczasowej w województwie śląskim i dolnośląskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwach śląskim i dolnośląskim perspektywy rozwoju pracy tymczasowej są bardzo obiecujące. Jest

Bardziej szczegółowo

MAPA WYNAGRODZEO POLAKÓW W 2010 ROKU

MAPA WYNAGRODZEO POLAKÓW W 2010 ROKU MAPA WYNAGRODZEO POLAKÓW W 2010 ROKU KRAKÓW, STYCZEO 2011 Ile zarabiają Polacy? Pytanie to można uznad za banalne, bo każdy z nas wie, ile zarabia. Z drugiej jednak strony w większości mamy poczucie, że

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA prowadzące: Anna Bilińska, Agnieszka Groncik Personnel College Doradztwo Personalne Spotkanie informacyjne dla Absolwentów WSL Poznań,

Bardziej szczegółowo

sedlak.pl rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl

sedlak.pl rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować dane o wynagrodzeniach członków zarządów i rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku. W niniejszej publikacji znajdą Państwo odpowiedzi m.in.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia specjalistów

Wynagrodzenia specjalistów Wynagrodzenia specjalistów Spis treści: Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach... 2 Wynagrodzenia w sektorach... 8 Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych... 9 Wynagrodzenia w

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kraków 06-07 czerwca 2006 Plan prezentacji 1. Polskie systemy wynagradzania dystans dzielący nas od świata zachodniego. 2. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja

Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja Warszawa 14.06.2010 Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja Najnowsza edycja badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji i domów mediowych różnych szczebli, wskazuje,

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT zaproszenie do badania Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2017 ZAPROSZENIE Miło nam poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad Raportem płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2017.

Bardziej szczegółowo

Transport / Spedycja: Transport i zarządzanie flotą

Transport / Spedycja: Transport i zarządzanie flotą Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Transport / Spedycja: Transport i zarządzanie flotą Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 246 ankiet. Edycja Sierpień

Bardziej szczegółowo

30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625 59 10 fax. 12 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl

30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625 59 10 fax. 12 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl Raport: wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2014 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625 59 10 fax. 12 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.badaniahr.pl

Bardziej szczegółowo

Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku

Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku 1 Patronat medialny: 2 O badaniu Badanie Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku zorganizowane zostało przez firmy Sedlak & Sedlak oraz Aon Hewitt. Celem badania było zebranie informacji

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania w Philip Morris Polska S.A.

Polityka wynagradzania w Philip Morris Polska S.A. Polityka wynagradzania w Philip Morris Polska S.A. Grzegorz Żur Kierownik ds. świadczeń w firmie Philip Morris Polska S.A. I Krakowskie Forum Wynagrodzeń Czerwiec 2006 PLAN PREZENTACJI 1. Philip Morris

Bardziej szczegółowo

Tylko 12% zatrudnionych w branży komunikacji marketingowej przekroczyło 40 życia (więcej o 1% niż w roku ubiegłym).

Tylko 12% zatrudnionych w branży komunikacji marketingowej przekroczyło 40 życia (więcej o 1% niż w roku ubiegłym). Warszawa 20.06.2011r. Wynagrodzenia w branży reklamowej przegrywają z inflacją Według badania Raport o wynagrodzeniach SAR 2011, organizowanego cyklicznie od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Komunikacji

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: GASTRONOMIA/ CATERING

BRANŻA: GASTRONOMIA/ CATERING O F E R T Y P R A C Y BRANŻA: GASTRONOMIA/ CATERING 1. KUCHARZ Aleja 3 go Maja 36, Ostrowiec Św. tel.: 41 265 44 KELNER Aleja 3 go Maja 36, Ostrowiec Św. tel.: 41 265 44 3. BARMAN P.H.U. "Hokus Pokus"

Bardziej szczegółowo

pracownik gospodarczy/sprzątający 3 Pracownia Krawiecka ANNA krawiec 4 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski

pracownik gospodarczy/sprzątający 3 Pracownia Krawiecka ANNA krawiec 4 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Nazwa Pracodawcy - wystawcy : ECKERT AS Sp. z o.o. IMPULS Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej Poszukiwani pracownicy na stanowiska tokarz, frezer, operator CNC, elektryk, pracownik działu montażu, konstruktor,

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

Zarobki w agencjach reklamowych 2009 pamiętamy poprzedni kryzys

Zarobki w agencjach reklamowych 2009 pamiętamy poprzedni kryzys Warszawa 03.06.2009 Zarobki w agencjach reklamowych 2009 pamiętamy poprzedni kryzys W stosunku do lat 2007 2008 wynagrodzenia zasadnicze w roku 2009 w branży reklamowej wyraźnie wyhamowały. W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo