OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Oprogramowanie informatyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Oprogramowanie informatyczne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ sprawa nr 31/2009/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Oprogramowanie informatyczne L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego parametru.*( SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ) Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2007 MOLP GOV PL lub równowaŝne. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wtmagania: 10 Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines; Licencja musi umoŝliwiać przenoszenie i instalację w/w oprogramowania na róŝnych stacjach roboczych i serwerach. Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej. 2. Oprogramowanie musi składać się z następujących podprogramów: Program MS Word 2007 lub równowaŝny; Program MS Excel 2007 lub równowaŝny; Program MS PowerPoint 2007 lub równowaŝny; Program MS Outlook 2007 lub równowaŝny. 3. Oprogramowanie musi posiadać następujące funkcje: Pełną edycję dokumentów pakietu MS Office 2007 dla podprogramów wymienionych w ppkt. 2; Tą samą lub większą ilość opcji i funkcji jak w przypadku pakietu Microsoft Office 2007 dla podprogramów wymienionych w ppkt. 2; Pełną kompatybilność z Microsoft Office Pełna kompatybilność oznacza, Ŝe dokument utworzony w programie pakietu Microsoft Office 2007 po otwarciu go w zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie, ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programów pakietu Microsoft Office 2007 bez konieczności dodatkowej ich edycji; MoŜliwość otworzenia pliku wykorzystującego nowe funkcje Office 2007 w starszej wersji pakietu, zapisania go i otwarcia ponownie w Office 2007 bez utraty danych, formatowania itp. Uwagi 1

2 Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 2 Oprogramowanie Microsoft Office Professional 2007 MOLP GOV PL lub równowaŝne. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines. Licencja musi umoŝliwiać przenoszenie i instalację w/w oprogramowania na róŝnych stacjach roboczych i serwerach. Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej. 2. Oprogramowanie musi składać się z następujących podprogramów: Program MS Word 2007 lub równowaŝny; Program MS Excel 2007 lub równowaŝny; Program MS PowerPoint 2007 lub równowaŝny; Program MS Outlook 2007 lub równowaŝny; Program Business Contact Manager lub równowaŝny; Program MS Publisher 2007 lub równowaŝny; Program MS Access 2007 lub równowaŝny. 3. Oprogramowanie musi posiadać następujące funkcje: Pełną edycję dokumentów pakietu MS Office 2007 dla podprogramów wymienionych w ppkt. 2; Tą samą lub większą ilość opcji i funkcji jak w przypadku pakietu Microsoft Office 2007 dla podprogramów wymienionych w ppkt. 2; Pełną kompatybilność z Microsoft Office Pełna kompatybilność oznacza, Ŝe dokument utworzony w programie pakietu Microsoft Office 2007 po otwarciu go w zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie, ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programów pakietu Microsoft Office 2007 bez konieczności dodatkowej ich edycji; MoŜliwość otworzenia pliku wykorzystującego nowe funkcje Office 2007 w starszej wersji pakietu, zapisania go i otwarcia ponownie w Office 2007 bez utraty danych, formatowania itp. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 3 Microsoft Windows Server CAL PL User OEM lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Pakiet licencji będzie umoŝliwiał

3 rozszerzenie licencji systemu Microsoft Windows Server 2003 PL OEM o 5 uŝytkowników; Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada licencje na korzystanie z systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2003 PL OEM, a dostarczone licencje zwiększą funkcjonalność obecnie działającego systemu teleinformatycznego. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 4 DeviceLock w wersji min 6.4 lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines. Program musi obsługiwać platformy 32- i 64- bitowe. Do instalacji i prawidłowego działania programu nie moŝe być wymagane połączenie z siecią Internet. 2. Program musi posiadać następujące funkcje: a) Zarządzać listą lub grupą uŝytkowników, którzy mają dostęp do portów USB, FireWire, IrDA, COM oraz LPT, urządzeń WiFi i Bluetooth, napędów DVD/CD-ROM, stacji dyskietek i innych urządzeń wymiennych. b) Zarządzać dostępem do urządzeń wymienionych w ppkt. a) w zaleŝności od godziny lub dnia tygodnia. c) Autoryzować wyłącznie określone urządzenia USB, które nie będą blokowane niezaleŝnie od jakichkolwiek innych ustawień. d) Autoryzować dostęp do określonych płyt DVD/CD-ROM identyfikowanych na podstawie specjalnej sygnatury. Dostęp ma być moŝliwy nawet wtedy, gdy program w inny sposób blokuje napęd DVD/CD-ROM. e) UniemoŜliwiać uŝytkownikom posiadającym konta o uprawnieniach administracyjnych wyłączania usługi programu lub usuwania jej z ich komputerów. Taką moŝliwość mają posiadać jedynie administratorzy zdefiniowani w programie. f) Ustawiać urządzenia podłączane do portów wymienionych w ppkt a) w trybach tylko do odczytu oraz do zapisu. g) Zabezpieczać dyski przed moŝliwością formatowania. h) Wykrywać i blokować sprzętowe keyloggery podłączane do portów USB oraz PS/

4 i) Zarządzać uprawnieniami i ustawieniami za pośrednictwem Zasad Grup w domenie Active Directory. j) Tworzenie polityki zasad zabezpieczeń. k) Kontrolować pracę programu zdalnie przy uŝyciu scentralizowanej konsoli administracyjnej. l) Generować raporty o aktywności portów i urządzeń na komputerach uŝytkowników z zaznaczeniem nazwy uŝytkownika uwzględniającej wysyłanie i pobieranie danych. m) Generować raport zawierający informacje o uprawnieniach i zdefiniowanych ustawieniach. n) Generować raport zawierający informacje o urządzeniach USB, FireWire i PCMCIA podłączonych do komputerów w danym momencie, a takŝe o wszystkich urządzeniach, które były do niego podłączane wcześniej. o) Tworzyć kopie danych kopiowanych na zewnętrzne urządzenia słuŝące do przechowywania informacji (nośniki wymienne, dyskietki, płyty DVD/CD-ROM) oraz przesyłanych za pośrednictwem portów COM i LPT. p) Przechowywać na serwerze kopie danych kopiowane z komputera przez uŝytkowników na nośniki zewnętrzne. q) Monitorować w czasie rzeczywistym zdalne komputery w celu kontrolowania stanu działania programu oraz integralności polityki. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 5 Platforma bazy danych Microsoft SQL Server 2005 wraz z licencją dla 10 uŝytkowników (10 UsrCAL) lub równowaŝna. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: 1 1. Cechy bazy danych: Platforma bazy danych musi prawidłowo współpracować z aplikacją Płatnik w najnowszej dostępnej na stronie producenta wersji ( Aplikacja Płatnik jest produktem firmy Asseco Poland S.A. ; Platforma bazy danych musi umoŝliwiać (technicznie oraz w ramach licencji) jednoczesną pracę 10 uŝytkownikom na utworzonych 10-ciu róŝnych bazach danych umieszczonych na jednym serwerze. Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej. Zamawiający dopuszcza dostarczenie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition wraz z licencją dla 10 uŝytkowników, pod warunkiem, Ŝe w 4

5 ramach tej licencji będzie moŝliwość bezpłatnego korzystania z (tzw. downgrade ) produktu Microsoft Windows Server 2005 wraz z licencją na 10 uŝytkowników (10 UsrCAL). Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 6 Program Paragon Drive Backup 9.0 Professional Edition lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines; Program musi obsługiwać następujące systemy plików FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3, Reiser FS i HPFS. 2. Program musi posiadać następujące funkcje: Tworzenie i przywracanie z kopii bezpieczeństwa partycji lub całych dysków twardych. Wykonana kopia bezpieczeństwa musi umoŝliwiać uruchomienie systemu operacyjnego natychmiast po jej odtworzeniu; Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego w trakcie jego działania (Windows XP, Windows 2003 Server); Tworzenie kopii normalnej oraz kopii przyrostowej dla kopii bezpieczeństwa; Tworzenie kopii bezpieczeństwa bezpośrednio na płytę CD lub DVD; Wykonywanie pliku kopii bezpieczeństwa na partycji ukrytej dla systemów plików FAT, NTFS, Ext2 lub Ext3; Kompresja wykonywanych kopii bezpieczeństwa; Ochrona hasłem kopii bezpieczeństwa; Przywracanie pojedynczych partycji z kopii bezpieczeństwa całego dysku twardego; Przywracanie plików i katalogów z kopii bezpieczeństwa; Przywracanie partycji z kopii bezpieczeństwa wraz ze zwiększeniem jej rozmiaru; Kopiowanie dysku twardego bezpośrednio na inny dysk; Sprawdzanie integralności pliku kopii bezpieczeństwa (np. suma kontrolna CRC); Zmiana połoŝenia partycji w MBR (Master Boot Record); Zapisywanie sektora MBR (Master Boot Record) standardowym kodem; Obsługa dysków twardych o pojemności min. 1 TB; Obsługa dysków twardych IDE, SCSI i SATA; Obsługa dysków FireWire, IEEE1394, USB 1.0, USB 2.0; Uruchamianie programu do tworzenia kopii bezpieczeństwa z płyty CD lub DVD, bez 2 5

6 konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego; Odnajdywanie uszkodzonych sektorów podczas wykonywania testu powierzchni dysku; Testowanie powierzchni partycji z danymi i przenoszenie plików z uszkodzonych sektorów. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 7 Program Paragon Partition Manager 10.0 Professional Edition lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines. Program musi obsługiwać następujące systemy plików FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3, Reiser FS i HPFS 2. Program musi posiadać następujące funkcje: Importowanie zewnętrznego sektora startowego; Tworzenie, formatowanie i usuwanie partycji; Ukrywanie i odkrywanie partycji; Ustawianie partycji jako aktywnej lub nieaktywnej; Kopiowanie i przemieszczanie partycji dowolnego systemu plików; Zmiana rozmiarów partycji; Kopiowanie ze zmianą rozmiaru; Konwertowanie systemu plików przynajmniej z: FAT16 na FAT32 i odwrotnie, FAT16/32 na NTFS i odwrotnie, Ext2 na Ext3 i odwrotnie; Łączenie partycji; Odtwarzanie usuniętych partycji; Sprawdzanie integralności systemu plików; Konwertowanie partycji podstawowych na logiczne i odwrotnie; Ustawianie lub zmiana litery dysku dla systemu operacyjnego Windows XP Professional; Zmianę pozycji partycji w sektorze Master Boot Record; Zmianę rozmiaru klastra; Defragmentację systemu plików; Defragmentację tablicy MFT (Master File Table); Obsługę dysków twrdych o pojemności min. 1 TB; Obsługę dysków twardych IDE, SCSI i SATA; Obsługę dysków FireWire, IEEE1394, USB 1.0, USB 2.0; Uruchamianie programu z płyty CD lub DVD, 2 6

7 bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego; Wyszukiwanie uszkodzonych sektorów test powierzchni dysku moŝe być przeprowadzony dla operacji kopiowania, przemieszczania i zmiany rozmiaru partycji; Powtarzanie testowania powierzchni partycji zawierającej dane, przenoszenie plików z odnalezionych uszkodzonych sektorów; Zarządzanie wolną przestrzenią na dysku. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 8 Program Autodata CD3 w najnowszej wersji (min. 3) lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines. WaŜność licencji oraz subskrypcji dla programu w okresie r. do r. Do instalacji i prawidłowego działania programu nie moŝe być wymagane połączenie z siecią Internet; PowyŜsze oprogramowanie powinno zawierać aktualne dane pojazdów w dniu składania ofert. 2. Program powinien zawierać: moŝliwość wyboru i edycji danych konkretnej marki pojazdu; dane diagnostyczne, momenty dokręceń, dane regulacyjne konkretnego pojazdu; dane potrzebne do ustawienia geometrii kół pojazdu; dane dotyczące usytuowania złącza diagnostycznego i kody błędów pojazdu; dane dotyczące pasków rozrządu i łańcuchów rozrządu, oraz pomoc zawierającą podpowiedzi na temat montaŝu i demontaŝu w/w elementów pojazdu. Schematy ustawienia punktów kontrolnych muszą mieć moŝliwość wydrukowania w postaci rysunków warsztatowych; schematy z miejscami obsługi pojazdu; dane dotyczące wymiany płynów oraz umiejscowienie filtrów w pojeździe; dane dotyczące okresowych przeglądów pojazdu; dane dotyczące punktów kontrolnych pojazdu; dane w postaci tabelarycznej umoŝliwiające ustalenie przy jakich okresach jakie są wymagane przez producenta punkty kontrolne przy przeglądach okresowych z podaniem 1 7

8 czasów roboczogodzin do rozliczeń oraz moŝliwością wydrukowania firmowej karty kontrolnej pojazdu z własnym logo z danymi pojazdu klienta i punktami kontrolnymi do odznaczenia dla mechanika. schematy rozmieszczenia elementów elektrycznych oraz informacje na ich temat; schematy elektryczne sterowania silnika z moŝliwością podpowiedzi nazwy danego elementu i powiększania wybranego fragment schematu. Powiększanie całego schematu jak i poszczególnego elementu musi mieć moŝliwość druku w postaci schematu. funkcje kasowania wskaźnika okresowych przeglądów serwisowych pojazdu; funkcje programowania kluczyka. 9 Aktualizacja bazy danych programu WinAlign w wersji Cechy aktualizacji: Aktualizacja bazy danych musi być kompatybilna z obecnie działającym programem WinAlign w wersji 6.0 uŝytkowanym przez BOR; Aktualizacja musi zawierać aktualną bazę pojazdów w dniu składania ofert. 10 Subskrypcja programu Kerio Mail Server + McAffe 1. Cechy subskrypcji: Wyrównanie terminu subskrypcji licencji programu Kerio MailServer + McAffe AV licencja wyrównująca okres subskrypcyjny od r. do r. Subskrypcja i wsparcie techniczne programu Kerio MailServer + McAfee AV. Aktualizacja programu do wersji min. 6.7; Subskrypcja w okresie od r. do r. dla obecnych 370 uŝytkowników; Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej; Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada licencje na korzystanie z programu Kerio Mail Server + Mcaffe dla 370 kont uŝytkowników w obecnie działającym systemie teleinformatycznym. 11 Program Kerio Mail Server + McAffe lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Zakup pakietu licencji musi umoŝliwić rozszerzenie licencji Kerio Mail Server + McAffe o 80 uŝytkowników; Zakup licencji obejmujący subskrypcję programu dla dodatkowych licencji z

9 miesięcznym prawem do aktualizacji i wsparcia technicznego dla produktu; Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada licencje na korzystanie z programu Kerio Mail Server + McAffe, a dostarczone licencje zwiększą funkcjonalność obecnego rozwiązania. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 12 Program antywirusowy Avast Advanced Suite lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: a) Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym: Microsoft Windows 95; Microsoft Windows 98; Microsoft Windows NT; Microsoft Windows 2000; Microsoft Windows XP Professional; Microsoft Windows 2003 Serwer; Linux; Unix (min. FreeBSD, OpenBSD); b) Obsługa systemów operacyjnych wymienionych w ppkt. 1a) dla wersji 32- i 64- bitowych. c) WaŜność licencji oraz subskrypcji dla programu w okresie r. do r.. d) Licencja musi obejmować moŝliwość instalacji programu na 400 stanowiskach (serwery lub stacje robocze). e) Program musi posiadać polską wersję językową oraz dostarczoną instrukcję w języku polskim. f) Funkcja programu Pomoc musi być w języku polskim. g) Program nie moŝe wymagać podłączenia stacji roboczej lub serwera do sieci Internet podczas instalacji, aktywowania, aktualizowania oraz działania programu. Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej. 2. Program musi posiadać następujące funkcje: a) Instalowania jako usługi systemowej. Oznacza to, Ŝe program musi się uruchamiać automatycznie po uruchomieniu systemu operacyjnego, bez konieczności uwierzytelniania się administratora w systemie. b) UmoŜliwianie skanowania z linii poleceń dla 400 9

10 systemu Windows. c) Blokowania skryptów szkodliwych zaimplementowanych w kodzie strony WWW. d) Integrację z systemem Windows umoŝliwiająca skanowanie wybranych folderów i plików z Eksploratora Windows. e) Prawidłową współpracę z usługą FRS (ang. File Replication Services ) dla systemu operacyjnego Windows 2003 Server. f) Skanowanie w trakcie uruchamiania systemu operacyjnego. g) Posiadania konsoli administracyjnej umoŝliwiającej centralną administrację, konfigurację oraz monitorowanie całego systemu ochrony antywirusowej na poszczególnych stacjach roboczych i serwerach. Konsola administracyjna musi umoŝliwiać administratorowi dla kaŝdego serwera lub stacji roboczej zdalne: konfigurowanie ustawień; instalowanie i aktualizowanie programu; aktualizowanie bazy sygnatur wirusów; uruchamianie zadań aktualizacyjnych oraz skanowania, czego efektem będzie generowany raport; Wyszukiwania stacji roboczych, które nie posiadają zainstalowanego oprogramowania antywirusowego; Tworzenia grup stacji roboczych i serwerów oraz definiowania dla kaŝdej grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnych. h) Ochrony przed wirusami, robakami i programami typu koń trojański. i) Wykrywania i usuwania aplikacji typu Adware, Spyware; j) Skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików; k) Skanowania całego dysku, wybranych katalogów, pojedynczych plików, dysków sieciowych oraz wymiennych na Ŝądanie lub według ustalonego harmonogramu. Program musi umoŝliwiać definiowanie zadań umoŝliwiających skanowanie, uruchamianych wg niezaleŝnych harmonogramów (min. co zadany okres czasu, po uruchomieniu 10

11 komputera, po zalogowaniu). KaŜde zadanie musi mieć moŝliwość uruchamiania z innymi ustawieniami uwzględniającymi: Obiekty skanowania, Czynności podejmowane po wykryciu zagroŝonych obiektów; l) Skanowania plików skompresowanych (min. ZIP, ARJ, RAR, TAR, GZIP); m) Braku konieczności ponownego uruchamiania komputera po instalacji programu; n) Przeniesienia zainfekowanych plików, wiadomości oraz jej załączników do specjalnego obszaru dyskowego zwanego dalej Kwarantanna ; o) Współpracę z klientami poczty MS Outlook, MS Outlook Express umoŝliwiającą skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej oraz wychodzącej, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej; p) Aktualizacji sygnatur wirusów poprzez: Podłączenie do sieci Interent, Z pliku(ów) pobranego ze strony producenta bez konieczności podłączenia serwera lub stacji roboczej do sieci Internet; q) UmoŜliwiającą uruchomienie skanowania przez uŝytkownika o uprawnieniach standardowych w systemie; r) Posiadanie dwóch wersji interfejsu: podstawową - dla uŝytkownika standardowego umoŝliwiająca wykonanie czynności określone w ppkt. 2p, pełną dla administratorów umoŝliwiającą dostęp do wszystkich funkcji programu; s) Posiadanie dziennika zdarzeń rejestrującego informacje na temat znalezionych zagroŝeń, wykonywanych aktualizacji oraz instalacji programu; 13 Program antywirusowy McAffe VirusScan Enterprise PL w wersji 8.7i lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: a) Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym: Microsoft Windows XP Professional; Microsoft Windows Server 2003; 26 11

12 Microsoft Windows Vista Bussines; b) Obsługa systemów operacyjnych wymienionych w ppkt. 1a) dla wersji 32- i 64- bitowych; c) WaŜność licencji oraz subskrypcji dla programu w okresie r. do r. d) Program musi posiadać polską wersję językową oraz dostarczoną instrukcję w języku polskim. e) Funkcja programu Pomoc musi być w języku polskim; f) Program nie moŝe wymagać podłączenia stacji roboczej lub serwera do sieci Internet podczas instalacji, aktywowania, aktualizowania oraz działania programu. 2. Program musi posiadać następujące funkcje: a) Program musi mieć moŝliwość instalowania jako usługi systemowej. Oznacza to, Ŝe musi się uruchamiać automatycznie po uruchomieniu systemu operacyjnego, bez konieczności uwierzytelniania się administratora w systemie. b) UmoŜliwiania uŝytkownikom nieprzerwanego dostępu do wszystkich plików w czasie trwania procesu ich skanowania. c) Ustawienia hasła dostępu do opcji konfiguracyjnych. d) Posiadania konsoli administracyjnej umoŝliwiającej centralną administrację, konfigurację oraz monitorowanie całego systemu ochrony antywirusowej na stacji roboczej lub serwerze, na którym program jest zainstalowany. e) Ochrony przed wirusami, przepełnieniem buforu, programami złośliwymi (w tym tzw. konie trojańskie ), dialerami, rejestratorami naciśnięć klawiszy. f) Skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. g) Skanowania całego dysku, wybranych katalogów, pamięci operacyjnej, pojedynczych plików, oraz nośników wymiennych na Ŝądanie lub według ustalonego harmonogramu. Program musi umoŝliwiać definiowanie wielu niezaleŝnych od siebie zadań umoŝliwiających skanowanie, uruchamianych wg niezaleŝnych harmonogramów. Musi posiadać moŝliwość uruchamiania zadania: 12

13 Codziennie; Co tydzień; Co miesiąc; Jeden raz; Po uruchomieniu systemu; Po zalogowaniu. h) MoŜliwości określania godziny i minuty określanego zadania. KaŜde zadanie musi mieć moŝliwość uruchamiania z innymi ustawieniami uwzględniającymi: Obiekty skanowania oraz obiekty wykluczane w skanowaniu; Skanowanie plików archiwum; Określenie poziomu wykorzystania (obciąŝenia) procesora (min. od 10% do 100%, z krokiem co max. 10%); Wykonywanie akcji po wykryciu zagroŝenia (min. wyczyszczenie, usunięcie, monitowanie uŝytkownika o wybór akcji); Generowanie raportu do dziennika zdarzeń dla kaŝdego zadania; Wysłanie powiadomienia w formie wiadomości na wybrane skrzynki pocztowe o wykrytych zagroŝeniach. i) Przeniesienia zainfekowanych plików, do specjalnego obszaru dyskowego zwanego dalej Kwarantanna ; j) Współpracy z klientami poczty MS Outlook, MS Outlook Express, Lotus Notes umoŝliwiającą skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej oraz wychodzącej, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej. k) Aktualizacji sygnatur wirusów poprzez: Podłączenie do sieci Internet; Z pliku(ów) pobranego ze strony producenta bez konieczności podłączenia serwera lub stacji roboczej do sieci Internet. 14 ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite w konfiguracji umoŝliwiającej ochronę stacji roboczych oraz serwerów plików lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: a) Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym: 25 13

14 Windows XP Professional; Windows 2003 Serwer; Windows Vista Bussines; b) Obsługa systemów operacyjnych wymienionych w ppkt. 1a) dla wersji 32- i 64- bitowych. c) WaŜność licencji oraz subskrypcji: r r. d) Licencja na korzystanie z programu musi obejmować 25 stacje robocze lub serwery. e) Program musi posiadać polską wersję językową oraz dostarczoną instrukcję w języku polskim. f) Funkcja programu Pomoc musi być w języku polskim; g) Program nie moŝe wymagać podłączenia stacji roboczej lub serwera do sieci Internet podczas instalacji, aktywowania, aktualizowania oraz działania programu. Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej. 2. Program musi posiadać następujące funkcje: a) Posiadać konsolę administracyjną umoŝliwiającą centralną administrację, konfigurację oraz monitorowanie całego systemu ochrony antywirusowej na poszczególnych stacjach roboczych i serwerach. Konsola administracyjna musi umoŝliwiać administratorowi dla kaŝdego serwera lub stacji roboczej zdalne: konfigurowanie ustawień, instalowanie i aktualizowanie programu, aktualizowanie bazy sygnatur wirusów, uruchamianie zadań aktualizacyjnych oraz skanowania, czego efektem będzie generowany raport. Import konfiguracji z jednej stacji roboczej oraz export takiej konfiguracji na inną stację roboczą. Wyszukiwanie stacji roboczych, które nie posiadają zainstalowanego oprogramowania antywirusowego. Tworzenia grup stacji roboczych i serwerów oraz definiowania dla kaŝdej grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnych; b) Ochrony przed wirusami, robakami 14

15 i trojanami; c) Wykrywania i usuwania aplikacji typu: Adware, Spyware, Dialer, phishing, narzędzi hackerskich, backdoor; d) Skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików; e) Skanowania całego dysku, wybranych katalogów, lub pojedynczych plików, dysków sieciowych oraz wymiennych na Ŝądanie lub według ustalonego harmonogramu. Program musi umoŝliwiać definiowanie wielu niezaleŝnych od siebie zadań umoŝliwiających skanowanie, uruchamianych wg niezaleŝnych harmonogramów (min. co zadany okres czasu, po uruchomieniu komputera, po zalogowaniu). KaŜde zadanie musi mieć moŝliwość uruchamiania z innymi ustawieniami uwzględniającymi: Metody skanowania; Obiekty skanowania; Czynności podejmowane po wykryciu obiektów wymienionych w ppkt. 2b, 2c; Pliki o określonych rozszerzeniach, które podlegają skanowaniu; Priorytety skanowania; f) Skanowania plików skompresowanych; g) Określenia poziomu wykorzystania (obciąŝenia) procesora w procesie skanowania na Ŝądanie i wg harmonogramu; h) Określania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane; i) Określenia listy wykluczeń obejmujące rozszerzenia plików, które nie będą skanowane; j) Braku konieczności ponownego uruchamiania komputera po instalacji programu; k) Przeniesienia zainfekowanych plików, wiadomości oraz jej załączniki do specjalnego obszaru dyskowego zwanego dalej Kwarantanna ; l) Współpraca z klientami poczty MS Outlook, MS Outlook Express umoŝliwiająca skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej oraz wychodzącej; m) Opcjonalnego dołączania informacji do przeskanowanej zainfekowanej wiadomości e- mail (dotyczy równieŝ załączników w tej wiadomości); n) Skanowania ruchu sieciowego dla protokołu http. W przypadku stwierdzenia obecności wirusów, ruch musi być blokowany, a uŝytkownikowi musi zostać wyświetlony stosowny komunikat; o) Wyboru metod skanowania: 15

16 Skanowanie przy uŝyciu sygnatur wirusów, Skanowanie przy uŝyciu metod heurystycznych; p) Wyboru jednej lub wielu metod skanowania; q) Wysyłania za pomocą poczty do wskazanych odbiorców informacji o wykrytych obiektach wymienionych w ppkt. 2b, 2c; r) Zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o wcześniej ustalone hasło; s) Przygotowania płyty CD/DVD lub pamięci USB, z której będzie moŝliwość uruchomienia komputera w przypadku infekcji i przeskanowania dysku w poszukiwaniu obiektów wymienionych w ppkt. 2b, 2c. Program antywirusowy uruchamiany z w/w nośników musi mieć moŝliwość aktualizacji baz sygnatur wirusów z sieci Internet lub z bazy zapisanej na dysku; t) Opcjonalnego blokowania zewnętrznych nośników danych na stacjach roboczych takich jak: stacje dyskietek, napędy CD/DVD, porty USB; u) Aktualizacji sygnatur wirusów poprzez: Podłączenie do sieci Internet, Z nośnika CD/DVD, Z lokalnego zasobu sieciowego, Poprzez serwer http; v) Tworzenia min. 3 zadań aktualizacji umoŝliwiających aktualizację: Co zadany okres czasu (np. co godzinę), Po zalogowaniu, Po uruchomieniu komputera; w) KaŜde zadanie aktualizacyjne musi mieć moŝliwość definiowania własnych ustawień dotyczących źródła aktualizacji; x) UmoŜliwiające uruchomienie skanowania przez uŝytkownika o uprawnieniach standardowych w systemie; y) Posiadania dwóch wersji interfejsu: podstawowej - dla uŝytkownika standardowego umoŝliwiającej wykonanie czynności określone w ppkt. 2X, pełnej dla administratorów umoŝliwiającej dostęp do wszystkich funkcji programu; z) Dziennika zdarzeń rejestrującego informacje na temat znalezionych zagroŝeń, wykonywanych aktualizacji oraz instalacji programu; aa) Zdefiniowania wielu serwerów oraz 16

17 przypisanych do kaŝdego z nich wybranej liczby stacji roboczych, które będą się z niego aktualizować. * - Jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego naleŝy wpisać SPEŁNIA w kolumnie nr 4, w przeciwnym wypadku NIE SPEŁNIA BEZ PODAWANIA KONKRETNYCH PARAMETÓW. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone oprogramowanie na okres na jaki została udzielona licencja z zastrzeŝeniem, Ŝe gwarancja jakości na dostarczone nośniki informatyczne wyniesie 12 miesięcy. Gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia liczona jest od daty jego dostawy do Zamawiającego KaŜda z wyŝej wymienionych pozycji oprogramowania musi być dostarczona w wersji instalacyjnej zamieszczonej na oryginalnym nośniku producenta oprogramowania (płycie CD/DVD) z licencją w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz z wszystkimi informacjami koniecznymi do zainstalowania oprogramowania (numery licencji itp.). Definicje przyjęte na potrzeby niniejszego postępowania: Subskrypcja - moŝliwość pobierania lub otrzymywania bez ponoszenia dodatkowych kosztów aktualnych wersji oprogramowania, poprawek oraz dodatków udostępnionych przez producenta oprogramowania w określonym czasie. Zakończenie okresu subskrypcji nie jest toŝsame z zakończeniem okresu trwania licencji na korzystanie z programu. Po zakończeniu okresu waŝności subskrypcji Zamawiający moŝe dalej wykorzystywać zakupione oprogramowanie w ramach otrzymanej licencji, ale bez moŝliwości jego aktualizacji. Licencja na oprogramowanie - umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać. Licencja powinna określać w miarę moŝliwości takie dane jak pola eksploatacji (formy wykorzystania utworu), czyli warunki na jakich licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z programu, zakres, miejsce i czas korzystania z utworu itp. Aktualizacja oznacza kolejne wersje Programu, które Licencjodawca dostarcza dotychczasowym zarejestrowanym Licencjobiorcom. 17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI Funkcja Partycjonowanie dysku Tworzenie nowej partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Przywracanie usuniętej partycji Przeniesienie/zmiana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1 2 3 1. Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę

WZP/WO/D-332-65/15 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę WZP/WO/D-332-65/15 Załącznik nr 1 do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa Ja (My), Imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 87556-2010 data 26.03.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

PCFE 3421/16/10 Nowy Sącz, dnia 31 marca 2010 r.

PCFE 3421/16/10 Nowy Sącz, dnia 31 marca 2010 r. PCFE 3421/16/10 Nowy Sącz, dnia 31 marca 2010 r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania komputerowego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ Załącznik nr 1 do SIWZ zam. publiczne nr PUP.AO.271.7.2013.MZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚĆ I KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ Obudowa maksymalna wysokość 1U umożliwiająca montaż w szafie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery:

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Stacje i serwery Windows 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows NT 4.0 z sp6 /2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/Windows

Bardziej szczegółowo

Patryk Szewczyk kl. IV i 94052100054. 1.Temat: Lokalizacja i usunięcie usterki z systemu komputerowego

Patryk Szewczyk kl. IV i 94052100054. 1.Temat: Lokalizacja i usunięcie usterki z systemu komputerowego 1.Temat: Lokalizacja i usunięcie usterki z systemu komputerowego 2.Założenia komputer na co dzień wykorzystywany jest w księgowości małej firmy w chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu i sieci

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-7/PW/13 WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE (Niespełnienie któregokolwiek z

Bardziej szczegółowo

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku.

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku. 1.Tytuł: Lokalizacja i usunięcie usterek na komputerze klienta. 2.Założenia: -Użytkownik komputera korzystając z własnego konta księgowa nie może skopiować do folderu Moje dokumenty pliku podatki.tar z

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

Razem brutto:... (słownie:... zł.) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. graniczny (podać) 1 2 3 WaŜne informacje

Razem brutto:... (słownie:... zł.) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. graniczny (podać) 1 2 3 WaŜne informacje ... (Pieczęć oferenta) SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik 1.1 do SIWZ Pakiet nr 1.1 Zakup licencji na 3 lata systemu Antywirusowego ESET NOD 32 Business Edition Suite lub równowaŝnego Lp. Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011 Wzór umowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA Nr CSIOZ/../2011 zawarta w dniu..2011 r. pomiędzy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Stacje robocze i serwery Windows

Załącznik nr 6. Stacje robocze i serwery Windows Załącznik nr 6 Wymagania jakie musi spełniać oprogramowanie w zakresie pozycji nr 1-350 sztuk licencji - specyfikacja na stacje robocze i serwery wraz z konsolą do centralnej administracji (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne:

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na: dostawę oprogramowania do ochrony stacji roboczych Windows i oprogramowania zabezpieczającego serwery linux wraz z centralną konsolą zarządzającą I. Założenia

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Bartosz Kurzajczyk 4i 94120700454 1. Tytuł - Diagnoza, naprawa i usunięcie usterek oraz zapobiegnięcie ich w przyszłości. 2. Założenia - Komputer na

Bartosz Kurzajczyk 4i 94120700454 1. Tytuł - Diagnoza, naprawa i usunięcie usterek oraz zapobiegnięcie ich w przyszłości. 2. Założenia - Komputer na 1. Tytuł - Diagnoza, naprawa i usunięcie usterek oraz zapobiegnięcie ich w przyszłości. 2. Założenia - Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. - W chwili naprawy komputer jest

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

ArcaVir 2008 System Protection

ArcaVir 2008 System Protection ArcaVir 2008 System Protection ARCAVIR 2008 SYSTEM PROTECTION to oprogramowanie typu Internet Security stanowiące pełne zabezpieczenie przed zagrożeniami z Internetu i sieci LAN. OCHRONA ANTYWIRUSOWA Silnik

Bardziej szczegółowo

1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu i od sieci lokalnej.

1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu i od sieci lokalnej. Dawid Lisiński Pesel: 94071801316 Tytuł: Lokalizacja i usunięcie usterek systemu komputerowego. Założenia: 1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Zamawiający i adres siedziby: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B 65-514 Zielona Góra NIP: 973-06-07-989 REGON: 970779541 Znak sprawy: Or/K.2301.1.2015 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie partycjami

Zarządzanie partycjami Zarządzanie partycjami Do tworzenie i usuwania partycji, formatowania dysków i zmiany liter dysków w systemie Windows NT, służy narzędzie graficzne Zarządzanie dyskami lub program diskpart dostępny w konsoli

Bardziej szczegółowo

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania i zarządzania dyskami Odpowiedni podział dysku pozytywnie wpływa na działanie systemu. Prezentujemy 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia PUP.WO.271.9.PJ.2013 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia na Zakup i dostawę serwisu do urządzeń bezpieczeństwa sieciowego oraz oprogramowania antywirusowego do Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego do stacji roboczych oraz serwerów wraz z konsolą do centralnej, zdalnej administracji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego wynikających z zadania i załączników

III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego wynikających z zadania i załączników Egzamin próbny nr 1 Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek systemu komputerowego w firmie

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32 Spis treści 1. Pobieranie programu antywirusowego NOD32 firmy ESET 3 2. Instalacja programu antywirusowego NOD32 6 3. Wstępna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Protokół powykonawczy

Protokół powykonawczy Warszawa, 23.03.2011 Protokół powykonawczy 1. Komputery PC a. Komputer - Serwer1 IP: 192.168.5.3 Brak antywirusa Instalacja darmowego antywirusowego ClamAV, instalacja najnowszych sygnatur wirusów, Skanowanie

Bardziej szczegółowo

MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION WIRTUALIZACJA OBSŁUGIWANE ANAGER 2010 C MANAGER 2010 CORPORATE: Funkcja. Korzyści.

MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION WIRTUALIZACJA OBSŁUGIWANE ANAGER 2010 C MANAGER 2010 CORPORATE: Funkcja. Korzyści. VIRTUALIZATION MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION MANAGER 2010 CORPORATE: ANAGER 2010 C Funkcja Opis Korzyści VM 2010 Professional VM 2010 Corporate WIRTUALIZACJA I MIGRACJE Funkcja Connect

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowy Sącz: PCFE 3421/16/10 Zamówienie na dostawę oprogramowania komputerowego w ramach projektu WND-POKL 06.01.01-12-011/09 Generacja 45+atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego należy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Produkty. KASPERSKY Produkty

Produkty. KASPERSKY Produkty Produkty KASPERSKY Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE KASPERSKY Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

HARD DISK MANAGER 12 / LISTA FUNKCJI. HDM 12 Professional. HDM 12 Suite. Funkcje. Partycjonowanie dysku

HARD DISK MANAGER 12 / LISTA FUNKCJI. HDM 12 Professional. HDM 12 Suite. Funkcje. Partycjonowanie dysku Funkcje HDM 12 Suite HDM 12 Professional Partycjonowanie dysku Tworzenie partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Odzyskiwanie partycji Przenoszenie/zmiana rozmiaru

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 45-266 Opole ul. mjr Hubala 21 tel. (77) 44-22-929, fax (077) 44-22-928 http://www.pup.opole.pl; e-mail: opop@praca.gov.pl DO-252-18-2/AM/2007 Opole, dn. 05.09.2007r. dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.)

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) WZP/WI/D-332-7/16 Załącznik nr 1 do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) Ja (My), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11 Warszawa, dnia 8 grudnia 2011 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 BAF-VI-2374-1-72/11 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Stacje Windows (to samo dotyczy serwerów Windows)

Załącznik nr 6. Stacje Windows (to samo dotyczy serwerów Windows) Załącznik nr 6 Wymagania jakie musi spełniać oprogramowanie w zakresie pozycji nr 2 20 sztuk licencji - specyfikacja na stacje robocze i serwery wraz z konsolą do centralnej administracji: (w przypadku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik PARAGON GPT LOADER Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Użytkownicy Windows XP Rozmiar dysków 3TB nie jest obsługiwany przez szeroko popularny system Windows XP 32- bitowy. Pomimo, że dwie nowe

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka komputera

Diagnostyka komputera Diagnostyka komputera Lista prawdopodobnych przyczyn usterki komputera na podstawie opisu objawów System może być zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem np. wirusy, spyware, adware, robaki, trojany, keyloggery.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

2. Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie na 30 licencji pod system Windows i 2 licencje pod system Linux o następujących wymaganiach

2. Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie na 30 licencji pod system Windows i 2 licencje pod system Linux o następujących wymaganiach Pyskowice 17.04.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Nr zadania 2/poza/2012 1. Szpital Powiatowy w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12 MIESIĘCY DLA 14 SERWERÓW I 500 STACJI ROBOCZYCH.

OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12 MIESIĘCY DLA 14 SERWERÓW I 500 STACJI ROBOCZYCH. Załącznik nr.1 do umowy nr. UR.BI.ISI.2141.0006.2013.JP DOSTAWA WRAZ Z WDROŻENIEM NA STACJACH KLIENCKICH I SERWERACH OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Załącznik II do siwz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zestawu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup dla 1393 użytkowników przedłużenia licencji, posiadanej przez Zamawiającego, do oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE

OCHRONA PRZED RANSOMWARE OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień Wprowadzanie zmian i proponowanych w niniejszym dokumencie polityk bezpieczeństwa polecamy wyłącznie administratorom, posiadającym szczegółową wiedzę nt swojej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania (

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( 2 licencji) do tworzenia kopii zapasowych oraz ich przywracania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODR 8/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: I. Licencja na 20 zdalnych dostępów (pulpit zdalny RDP) do serwera Windows 2008 serwer, określonych numerem

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Temat: lokalizacja i usunięcie zgłoszonych usterek systemu komputerowego.

Temat: lokalizacja i usunięcie zgłoszonych usterek systemu komputerowego. Temat: lokalizacja i usunięcie zgłoszonych usterek systemu komputerowego. Założenia: -Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. -W chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Wiadomości Umiejętności konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. Odzyskujemy dane z dysków o średnicy 3.5", 2.5". Zajmujemy się dyskami magnetycznymi oraz dyskami SSD *.

OFERTA HANDLOWA. Odzyskujemy dane z dysków o średnicy 3.5, 2.5. Zajmujemy się dyskami magnetycznymi oraz dyskami SSD *. my data Profesjonalne odzyskiwanie danych z dysków twardych i pamięci flash. Trwałe kasowanie wrażliwych danych z nośników pamięci. my data 05-806 Komorów ul. Żwirowa 17 A kontakt: mail mk mydata@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo