RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA 2009"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA SZANOWNI AKCJONARIUSZE, KLIENCI I PRACOWNICY, W imieniu Zarządów TUiR i mam zaszczyt przedstawić Państwu raport z działalności i osiągnięć Grupy WARTA w roku. Z uwagi na trwający od IV kwartału 2008 r. kryzys na rynkach finansowych, był to dla, całego sektora ubezpieczeniowego, jak i gospodarek wielu krajów kolejny szczególny i zarazem niełatwy rok. Pomimo trudnej sytuacji, przez ostatnie 12 miesięcy dało się jednak zauważyć pozytywne trendy w wynikach spółek Grupy WARTA. Przypis składki Grupy WARTA wyniósł bowiem 4,5 mld zł. Z satysfakcją odnotowuję fakt, że zarówno majątkowa, jak i życiowa WARTA zakończyły rok pozytywnym wynikiem finansowym. wypracowała zysk netto w wysokości 10,8 mln zł. Składka zarobiona na udziale własnym ukształtowała się na poziomie 1,77 mld zł, a więc o 7,6% wyższym niż w 2008 r., przy czym najwyższy wzrost odnotowano w III i IV kwartale r. Przypis składki brutto na koniec r. wyniósł 1,86 mld zł i był o 7,9% niższy od przypisu w 2008 r. co głównie było efektem ograniczenia działalności kredytowej przez Żagiel S.A. Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w ubezpieczeniach morskich i lotniczych, ubezpieczeniach mieszkaniowych oraz w niektórych liniach produktów samochodowych ubezpieczeniach AC oraz ubezpieczeniach flotowych. Szczególnie pragnę podkreślić dobre, ubiegłoroczne wyniki życiowej. Z roku na rok Spółka poprawia swój zysk netto. W r. wzrósł on o 51,7% w stosunku do 2008 r. i wyniósł 34,6 mln zł. Przypis składki brutto na koniec wyniósł 2,61 mld zł i był o 11,9% niższy niż w rok wcześniej na skutek spadku sprzedaży GWARANCJI i wzrostu sprzedaży bardziej rentownych produktów inwestycyjnych sprzedawanych w dużej mierze przy współpracy z Kredyt Bankiem. Dobre wyniki sprzedaży, które są notowane od siedmiu kwartałów, pozwoliły życiowej WARCIE osiągnąć na koniec grudnia r. udział w rynku na poziomie 8,6%. (w porównaniu z 7,5% udziałem po trzecim kwartale 2008 r.). Zmiana struktury produktowej wpłynęła znacząco, tj. o 50%

2 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA (14,5 mln zł r/r) na polepszenie wyniku technicznego, który na koniec r. wyniósł 43,8 mln zł. Zmiana struktury produktowej wpłynęła znacząco na polepszenie wyniku technicznego o 50% (14,5 mln zł r/r), który na koniec r. wyniósł 43,8 mln zł. Miniony rok to dla nas również czas ważnych zmian w obszarze organizacji, usprawnienia systemu sprzedaży i wprowadzania nowych produktów i oczekiwanych przez klientów rozwiązań. W r. zaproponowaliśmy m.in. nową ofertę ubezpieczenia Moto-Assistance poprzez podniesienie limitów świadczeń oraz wprowadzenie dodatkowych ryzyk udało nam się stworzyć jedną z najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku. Opracowano też nową ofertę ubezpieczenia domów i mieszkań, NNW indywidualnego i WARTA Business Travel produkty te będą wdrażane w kolejnych latach. By zoptymalizować ryzyko i proces likwidacji szkód, do ubezpieczenia Autocasco wprowadzono franszyzę integralną. Spółka życiowa zaoferowała klientom m.in. kilka produktów inwestycyjnych bancassurance opartych na funduszach KBC Asset Management z ochroną kapitału, jak również programy ochronne, np. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie Błękitny Spokój. Wszystkie zmiany i usprawnienia były możliwe dzięki kompetencjom pracowników Grupy. Ich codzienna praca daje solidne podstawy do dalszego efektywnego rozwoju, z korzyścią dla wszystkich stron Klientów, Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników. W imieniu Zarządu pragnę podziękować Radzie Nadzorczej, Akcjonariuszom i Klientom za udaną współpracę i wsparcie. Dziękuję też wszystkim Pracownikom, których trud i zaangażowanie szczególnie doceniam. Z poważaniem, Krzysztof Kudelski Prezes Zarządu TUiR i S.A.

3 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i KRZYSZTOF KUDELSKI Prezes Zarządu WŁADZE i ZARZĄD RADA NADZORCZA GEERT DE KEGEL Wiceprezes Zarządu GłóWNY AKCJONARIUSZ - GRUPA KBC ZARZĄD RADA NADZORCZA FRANK FRIPON Wiceprezes Zarządu HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

4 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i ZARZĄD RADA NADZORCZA GłóWNY AKCJONARIUSZ - GRUPA KBC ZARZĄD RADA NADZORCZA HISTORIA WYNIKI FINANSOWE JOHN HOLLOWS Prezes Rady Nadzorczej JOHAN DAEMEN Wiceprezes Rady Nadzorczej CHRISTIAN DEFRANCQ Wiceprezes Rady Nadzorczej WALTER BOGAERTS Członek Rady Nadzorczej RYSZARD ŁAWNICZAK Członek Rady Nadzorczej ADAM NOGA Członek Rady Nadzorczej HAROLD VANDEN AVENNE Członek Rady Nadzorczej KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA * Według stanu na dzień r.

5 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i GŁÓWNY AKCJONARIUSZ GRUPA KBC WŁADZE i ZARZĄD RADA NADZORCZA KBC jest zintegrowaną grupą bankowo-ubezpieczeniową, obsługującą klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów segmentu private banking. Zajmując wiodące pozycje na macierzystych rynkach Belgii i Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizuje się w obsłudze bankowo-ubezpieczeniowej i zarządzaniu aktywami klientów indywidualnych. Grupa jest zaangażowana w wybranych krajach i regionach świata. GłóWNY AKCJONARIUSZ - GRUPA KBC ZARZĄD RADA NADZORCZA HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA SpóŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY KBC w EUROPIE ŚRODKOWEJ i WSCHODNIEJ (wg stanu na r.) udział % Republika Czeska ČSOB (bank) 100 ČSOB Pojišt ovna (firma ubezpieczeniowa) 100 Węgry K&H Bank (bank) 100 K&H Insurance (firma ubezpieczeniowa) 100 Polska Kredyt Bank (bank) 80 WARTA (firma ubezpieczeniowa) 100 Słowacja ČSOB (bank) 100 ČSOB Poist ovňa (firma ubezpieczeniowa) 100 Słowenia NLB (bank) 31 NLB Life (firma ubezpieczeniowa) 50 Bułgaria CIBANK (bank) 82 DZI Insurance (firma ubezpieczeniowa) 90 Serbia KBC Banka (bank) 100 Rosja Absolut Bank (bank) 95 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KBC Aktywa razem EUR 355 mld EUR 324 mld Zysk netto EUR -2,5 mld EUR -2,5 mld Zysk netto z działalności podstawowej EUR 2,3 mld EUR 1,7 mld (z wyłączeniem wpływu kryzysu finansowego i innych wyjątkowych okoliczności) Współczynnik adekwatności kapitałowej 8,9% 10,8% dla działalności bankowej (Basel II) Liczba pracowników (etaty) Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej KBC: RATINGI DŁUGOTERMINOWE (wg stanu na r.) Fitch Moody s S&P s KBC Bank A Aa3 A KBC Insurance (claims paying ability rating) A none A

6 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i KRZYSZTOF KUDELSKI Prezes Zarządu WŁADZE i ZARZĄD RADA NADZORCZA PAWEŁ BEDNAREK Wiceprezes Zarządu GłóWNY AKCJONARIUSZ - GRUPA KBC ZARZĄD RADA NADZORCZA GEERT De KEGEL Wiceprezes Zarządu HISTORIA WYNIKI FINANSOWE FRANK FRIPON Wiceprezes Zarządu KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

7 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i ZARZĄD RADA NADZORCZA GłóWNY AKCJONARIUSZ - GRUPA KBC ZARZĄD RADA NADZORCZA JOHN HOLLOWS Przewodniczący Rady Nadzorczej JOHAN DAEMEN Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WALTER BOGAERTS Członek Rady Nadzorczej MACIEJ BARDAN Członek Rady Nadzorczej ADAM NOGA Członek Rady Nadzorczej HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA * Według stanu na dzień r.

8 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE NAJWAŻNIEJSZE DATY 1920 Powstanie Towarzystwa Reasekuracyjnego WARTA S.A. w Poznaniu. Towarzystwo zostało założone przez Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe, Krajowe Ubezpieczenie na Życie, Poznański Bank Ziemian oraz Związek Producentów Rolnych Wpisanie spółki do rejestru handlowego w sądzie poznańskim. WARTA stała się jedynym w Polsce rodzimym zakładem ubezpieczeniowym o profilu wyłącznie reasekuracyjnym. Z archiwów KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA 1931 Przeniesienie centrali z Poznania do Warszawy Zawieszenie działalności spółki. W wyniku wojny i okupacji przepadł wieloletni dorobek, co zmusiło władze Towarzystwa do zawieszenia działalności Wznowienie działalności spółki po okresie wojny i okupacji. Tego roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało pierwszą po wojnie Radę Nadzorczą, ta zaś trzyosobowy Zarząd. WARTA zaczęła trudny proces odbudowy wszystkiego, co zniszczyła wojna siedziby, kontaktów międzynarodowych, a także pozycji na rynku krajowym i zagranicznym.

9 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE NAJWAŻNIEJSZE DATY 1947 Przejęcie udziałów przez Skarb Państwa. Skarb Państwa przejmuje 60 proc. akcji, dzięki czemu stała się ona jego własnością. Lata 50. WARTA odnawia wiele umów i nawiązuje liczne kontakty zwłaszcza z towarzystwami ubezpieczeniowymi z krajów Europy Zachodniej, podejmuje również współpracę z wieloma partnerami z państw pozaeuropejskich. KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA 1959 Ówczesny Inspektorat Ubezpieczeń Morskich PZU w Gdyni przekształca się w pierwszy oddział w Gdyni. Lata 60. Powstają kolejne oddziały w: Warszawie, Łodzi i Szczecinie. WARTA rozpoczyna bezpośrednią działalność ubezpieczeniową; obsługuje ubezpieczenia związane z żeglugą morską, transportem lotniczym i zobowiązaniami dewizowymi. Przyjmuje nazwę: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Lata 70. WARTA dysponuje siecią zagranicznych agentów, przedstawicieli i komisarzy awaryjnych w ponad 17 krajach. Rozbudowa sieci zagranicznych placówek w Londynie i Nowym Jorku. Wzbogacenie oferty o ubezpieczenia turystyczne dla obywateli polskich przebywających za granicą. Przejęcie asekuracji typu AC, OC i NW pojazdów samochodowych przy wyjazdach do państw europejskich.

10 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA NAJWAŻNIEJSZE DATY Lata 80. Pierwsze przekształcenia własnościowe do roku 1983 jedynym właścicielem był Skarb Państwa, od 1983 r. akcjonariuszami były: Skarb Państwa (większościowy), Polskie Linie Oceaniczne, Polska Żegluga Morska, Polskie Linie Lotnicze LOT, Pekaes Autotransport Wejście w życie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i demonopolizacja rynku ubezpieczeń w Polsce. WARTA rozszerza ofertę o ubezpieczenia komunikacyjne oraz wprowadza istotne zmiany w strukturze organizacyjnej i technice działania, rozbudowuje sieć placówek agencyjnych Zmiana struktury własnościowej. W wyniku objęcia akcji przez prywatnych akcjonariuszy, Towarzystwo uzyskało większościowy udział kapitału prywatnego i stało się prywatną firmą ubezpieczeniową Wprowadzenie akcji do obrotu publicznego. WARTA stała się pierwszą polską firmą ubezpieczeniową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wzbogacenie oferty dla klientów korporacyjnych o ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw Rozszerzenie oferty dla klientów korporacyjnych i wprowadzenie do niej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dedykowanego większym firmom.

11 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE NAJWAŻNIEJSZE DATY 1999 Odkupienie przez Kulczyk Holding S.A. 19,81 proc. akcji od Skarbu Państwa. Dzięki tej transakcji firma Kulczyk Holding wraz z podmiotami zależnymi dysponowała blisko 70 proc. udziałem w spółce Grupa KBC nowym udziałowcem. Dwaj główni akcjonariusze to Kulczyk Holding S.A., który wraz z podmiotami zależnymi posiada 52,13 proc. akcji oraz Grupa KBC z 40 proc. udziałem w Towarzystwie. Centrala przenosi się do nowej siedziby wybudowanej w centrum Warszawy przy ul. Chmielnej 85/87, gdzie mieści się do dzisiaj. KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA 2001 Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie bancassurance z Kredyt Bankiem S.A. WARTA i bank stają się pionierami usług typu bancassurance na polskim rynku Grupa KBC większościowym udziałowcem. W wyniku porozumienia między dwoma głównymi akcjonariuszami Kulczyk Holding S.A. oraz Grupą KBC, KBC staje się większościowym udziałowcem i podwyższa swój udział w kapitale Towarzystwa do 51,03 proc. Następnie, w wyniku publicznego wezwania na sprzedaż akcji S.A., KBC odkupuje od Kulczyk Holding S.A. oraz drobnych akcjonariuszy kolejny pakiet akcji, zwiększając swój udział w WARCIE do 74,70 proc Podwyższenie udziału Grupy KBC w kapitale. W wyniku zakończenia publicznego wezwania na sprzedaż akcji, udział KBC wraz z podmiotami zależnymi w kapitale Towarzystwa wzrasta do 75,13 proc. Udział Kulczyk Holding S.A. wynosi 24,61 proc.

12 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA NAJWAŻNIEJSZE DATY 2005 WARTA wraz ze swoim strategicznym partnerem Kredyt Bankiem przechodzą rebranding i zmieniają swoje logotypy oraz wizualizację korporacyjną. Nowe logotypy graficznie nawiązują do znaku głównego akcjonariusza, co podkreśla przynależność obu firm do międzynarodowych struktur Grupy KBC. Otwarcie pierwszej wspólnej placówki i Kredyt Banku, w której do dzisiaj realizowana jest idea sprzedaży produktów finansowych pod jednym dachem KBC jedynym akcjonariuszem (100 proc. udziałów). Zmiana na stanowisku prezesa zarządu funkcję tę obejmuje Krzysztof Kudelski, wieloletni wiceprezes zarządu, który kilka lat wcześniej otrzymał tytuł: Zasłużony dla ubezpieczeń. Ogłoszenie nowej, długoterminowej strategii na lata: Reorganizacja Pionu Ubezpieczeń Korporacyjnych, powstaje zupełnie nowa struktura i nowe biura podział wg klucza: produkt, sprzedaż, likwidacja szkód. Zmiany w strukturze terenowej dotychczasowe oddziały zastępują makroregiony, które jeszcze w tym samy roku dzielą się na detaliczne i korporacyjne. WARTA otrzymuje tytuł Superbrand Polska 2005 przyznany przez Radę Marek Superbrands. Szczególna nagroda dla makroregionu w Łodzi w konkursie na Najlepsze Wnętrze Roku w kategorii rekonstrukcja historyczna oraz realizacja budująca tożsamość miasta (WARTA odrestaurowała cenny zabytek w Łodzi Pałac Haertiga). Zmiany w ofercie dla klientów biznesowych dotychczasowe ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw (WARTA MiŚ) zastępuje nowoczesne ubezpieczenie Ekstrabiznes. Zmiany w ofercie dla klientów indywidualnych nowoczesne ubezpieczenie WARTA DOM KOMFORT.

13 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA NAJWAŻNIEJSZE DATY Kredyt Bank i WARTA tworzą nową strukturę organizacyjną na szczeblu krajowym i integrują wybrane obszary swojej działalności, aby skutecznie realizować koncepcję bancassurance. Kredyt Bank i WARTA zostają uznane Markami Wysokiej Reputacji w badaniu Premium Brand Następuje zmiana w podejściu do biznesu z produktowego na prosprzedażowe połączone z inwestowaniem w kanały dystrybucji. Duża restrukturyzacja portfela ubezpieczeniowego połączona z przestawieniem się na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Uruchomienie Centrum Alarmowego umożliwiającego telefoniczne zgłaszanie szkód przez 24 godziny na dobę. 2 lata po rebrandingu WARTA wprowadza nowe wartości marki, tożsame z wartościami głównego akcjonariusza belgijskiej Grupy KBC. Te wartości to: orientacja na klienta, profesjonalizm, partnerstwo, otwartość i szczerość, szacunek. Marki i Kredyt Banku zostają uznane jednymi z najsilniejszych marek w sektorze B2B Business Superbrands na polskim rynku. WARTA i Kredyt Bank po raz drugi zostają uznane Markami Wysokiej Reputacji i w kategorii finanse znalazły się wśród 10 innych znanych marek. WARTA i Kredyt Bank, w ramach łączenia sił i środków w sferze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, powołują wspólną Fundację i Kredyt Banku Razem możemy więcej. Jednym z głównych jej celów będzie wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym oraz propagowanie idei wolontariatu. WARTA i Kredyt Bank zostają Złotymi Sponsorami trwającego 2 lata społeczno-edukacyjnego projektu pt. Akademia Misia Ratownika adresowanego do uczniów klas I III szkół podstawowych, którego głównym celem jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem dzieci oraz szeroko rozumiana ochrona zdrowia. WARTA i Kredyt Bank są wyłącznymi sponsorami pierwszego w Polsce koncertu legendarnej grupy Genesis, który odbył się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

14 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA NAJWAŻNIEJSZE DATY 2008 Majątkowa i życiowa WARTA oraz Kredyt Bank działają w nowej, ujednoliconej pod względem obszaru strukturze terytorialnej, w ramach której w całej Polsce funkcjonuje 11 makroregionów. Następują kolejne zmiany w strukturach makroregionów powołani zostają dyrektorzy segmentowi podlegający dyrektorom detalicznym, ruszają nowe platformy: MSP, Oszczędności i Inwestycje, Dogodne Płatności, Mieszkania i Komunikacja. Wprowadzenie nowej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych, zgodnie z którą zmieniają się nie tylko produkty, ale także obsługa posprzedażowa. Zmiany w ofercie ubezpieczeń korporacyjnych ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w najszerszym z możliwych zakresie oraz 13 klauzulami dodatkowymi. Powołanie nowego w strukturze centrali Departamentu Zarządzania Siecią Multiagencyjną wraz jednostkami terenowymi 14 Centrami Obsługi Sieci Multiagencyjnej. Dziesiąta, jubileuszowa edycja Konkursu Kredyt Banku i na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance. WARTA kontynuuje politykę sponsorską koncentrującą się na ważnych społecznych i kulturalnych aspektach życia Polaków i zostaje sponsorem koncertu Carlosa Santany na Stadionie Gwardii w Warszawie. Razem z WARTĄ koncert ten sponsoruje Kredyt Bank. WARTA i Kredyt Bank we współpracy z Centrum Wolontariatu uroczyście inaugurują Program Wolontariatu Pracowniczego TAK od serca.

15 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA NAJWAŻNIEJSZE DATY WARTA i Kredyt Bank budują nowy wizerunek zgodnie z nową misję, która brzmi: Jesteśmy po to, aby bezpiecznie spełniać marzenia naszych klientów, pracowników i otoczenia. Strategiczny cel orientacja na klienta, przejrzyste produkty, specjalistyczne zarządzanie kanałami dystrybucji i wysokiej jakości obsługa. Zgodnie ze strategią, WARTA chce być mistrzem świata w wybranych produktach. WARTA wraca na salony i rozkręca współpracę z dealerami samochodowymi. Likwidacja szkód zostaje przeniesiona do nowoczesnego Centrum Alarmowego w Katowicach. Zmiany w strukturze organizacyjnej Pionu Bancassurance dotyczące makroregionów detalicznych TUiR i liczba i obszary makroregionów nie ulegają zmianie, w miejsce dotychczasowych dyrektorów segmentowych powołani zostają dyrektorzy regionów. WARTA i Kredyt Bank sponsorują kolejne prestiżowe wydarzenie kulturalne pożegnalny koncert zespołu Simply Red, który po 25 latach działalności artystycznej zdecydował się zakończyć karierę. Koncert odbył się na warszawskim Torwarze Rok jubileuszu 90-lecia majątkowej i 15-lecia życiowej połączony z promocją mistrzowskich produktów i działaniami adresowanymi zarówno do klientów, jak i do pracowników banku. Zmiany w zarządzie od lipca prezesem zarządu będzie Jarosław Parkot, który wcześniej zostanie zarekomendowany Radzie Nadzorczej na to stanowisko. Jarosław Parkot będzie również członkiem Zespołu Krajowego Grupy KBC w Polsce.

16 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i ów iw Z arch Z archiwów HISTORIA WYNIKI FINANSOWE Członkowie Rady Zarządzającej Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego i na Życie w Poznaniu Poznań w okresie międzywojennym Prof. Strzelecki i Zadząd Centralny oraz inspektorzy wojewódzcy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpiecznie transportu skarbów wawelskich z Qebeck w Kandzie Odpis z rejestru handlowego Obwieszczenie o wpisie S.A. do rejestru handlowego, Kurier Poznański, marzec 1921 r. Dokument archiwalny KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA Warszawa z czasów międzywojnia Stefan Batory Y WART WŁADZE i

17 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa S.A. w roku I.1. Wyniki finansowe roku I.1.1. Bilans I.1.2. Techniczny rachunek ubezpieczeń I.1.3. Ogólny rachunek wyników I.1.4. Rachunek przepływów pieniężnych I.2. Podstawowe wskaźniki standingu finansowego I.3. Czynniki ryzyka II. Akcjonariat III. Ważniejsze wydarzenia w S.A. w roku III.1. Rozwój oferty produktowej III.2. Działania marketingowe III.3. Proces likwidacji szkód IV. Realizacja strategii Spółki

18 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA I. SYTUACJA FINANSOWA S.A. w ROKU I.1. Wyniki finansowe roku I.1.1. BILANS NA DZIEń WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA Okres poprzedni koniec okresu AkTYWA A. Wartości niematerialne i prawne , ,78 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych , ,78 B. Lokaty , ,81 I. Nieruchomości , ,99 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu , ,54 2. Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , ,29 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji , ,16 II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych , ,14 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych , ,13 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki , ,01 3. Pozostałe lokaty 0,00 0,00 III. Inne lokaty finansowe , ,14 1. Udziały, akcje, inne pap. wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych , ,70 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu , ,38 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 0,00 0,00 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 5. Pozostałe pożyczki 0, ,00 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych , ,02 7. Pozostałe lokaty , ,04 IV. Należności depozytowe od cedentów , ,54

19 LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu , ,54 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA 2. Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , ,29 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji , ,16 II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych , ,14 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych , ,13 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki , ,01 3. Pozostałe lokaty 0,00 0,00 III. Inne lokaty finansowe , ,14 1. Udziały, akcje, inne pap. wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz I. SYTUACJA FINANSOWA S.A. w ROKU jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych , ,70 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu , ,38 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 0,00 0,00 I.1.1. BILANS NA DZIEń (CD.) 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 5. Pozostałe pożyczki 0, ,00 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych , ,02 7. Pozostałe lokaty , ,04 IV. Należności depozytowe od cedentów , ,54 C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający d. należności , ,69 I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich , ,51 1. Należności od ubezpieczających, w tym: , , od jednostek podporządkowanych ,06 0, od pozostałych jednostek , ,03 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym: , , od jednostek podporządkowanych 0,00 0, od pozostałych jednostek , ,49 3. Inne należności , , od jednostek podporządkowanych 0,00 0, od pozostałych jednostek , ,99 II. Należności z tytułu reasekuracji, w tym: , ,66 1. od jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 2. od pozostałych jednostek , ,66 III. Inne należności , ,52 1.Należności od budżetu , ,03 2. Pozostałe należności, w tym: , , od jednostek podporządkowanych , , od pozostałych jednostek , ,00 e. inne składniki aktywów , ,38 I. Rzeczowe składniki aktywów , ,74 II. Środki pieniężne , ,64 III. Pozostałe składniki aktywów 0,00 0,00 F. Rozliczenia międzyokresowe , ,70

20 LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym: , ,49 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA 2.1. od jednostek podporządkowanych 0,00 0, od pozostałych jednostek , ,49 3. Inne należności , , od jednostek podporządkowanych 0,00 0, od pozostałych jednostek , ,99 II. Należności z tytułu reasekuracji, w tym: , ,66 1. od jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 2. od pozostałych jednostek , ,66 III. Inne należności , ,52 I. SYTUACJA FINANSOWA S.A. w ROKU 1.Należności od budżetu , ,03 2. Pozostałe należności, w tym: , , od jednostek podporządkowanych , ,49 I.1.1. BILANS NA DZIEń (CD.) 2.2. od pozostałych jednostek , ,00 e. inne składniki aktywów , ,38 I. Rzeczowe składniki aktywów , ,74 II. Środki pieniężne , ,64 III. Pozostałe składniki aktywów 0,00 0,00 F. Rozliczenia międzyokresowe , ,70 I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 II. Aktywowane koszty akwizycji , ,01 III. Zarachowane odsetki i czynsze , ,13 IV. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,56 AkTYWA RAZeM , ,36 KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

21 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA I. SYTUACJA FINANSOWA S.A. w ROKU I.1.1. BILANS NA DZIEń (CD.) Okres poprzedni Okres bieżący od od PASYWA do do WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA A. kapitał własny , ,14 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Akcje własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,30 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , ,53 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe ,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,49 VIII. Zysk (strata) netto , ,80 B. Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00 C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe , ,89 I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego , ,90 II. Rezerwa ubezpieczeń na życie 0,00 0,00 III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia , ,95 IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych , ,40 V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) , ,64 VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków 0,00 0,00 VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie 0,00 0,00 VIII. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 0,00 0,00 d. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) , ,18 I. Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego , ,01 II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 0,00 0,00 III. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia , ,69 IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych , ,48 V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie 0,00 0,00 VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 0,00 0,00

22 LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA VIII. Zysk (strata) netto , ,80 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA B. Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00 C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe , ,89 I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego , ,90 II. Rezerwa ubezpieczeń na życie 0,00 0,00 III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia , ,95 IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych , ,40 V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) , ,64 VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków 0,00 0,00 VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie 0,00 0,00 I. SYTUACJA FINANSOWA S.A. w ROKU VIII. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 0,00 0,00 d. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) , ,18 I. Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego , ,01 I.1.1. BILANS NA DZIEń (CD.) II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 0,00 0,00 III. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia , ,69 IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych , ,48 V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie 0,00 0,00 VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 0,00 0,00 e. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) , ,50 1. Oszacowane regresy i odzyski brutto , ,89 2. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach , ,39 F. Pozostałe rezerwy , ,03 I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników , ,25 II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,70 III. Inne rezerwy , ,08 G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów , ,23 h. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne , ,22 I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich , ,24 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających, w tym: , , wobec jednostek podporządkowanych 0,00 0, wobec pozostałych jednostek , ,54 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych, w tym: , , wobec jednostek podporządkowanych 0,00 0, wobec pozostałych jednostek , ,88 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w tym: , , wobec jednostek podporządkowanych 0, , wobec pozostałych jednostek , ,96 II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji, w tym: , ,29 1. wobec jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 2. wobec pozostałych jednostek , ,29 III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek, w tym: 0,00 0,00 1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 0,00 0,00 2. pozostałe 0,00 0,00

Raport Roczny 2013. kunszt ubezpieczeń

Raport Roczny 2013. kunszt ubezpieczeń Raport Roczny 2013 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group kunszt ubezpieczeń Spis treści List Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok 1 01 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 02 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2013 ROKU 9 Podstawowe trendy w polskiej gospodarce 9 Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treêci Spis treêci Wizja, Misja, WartoÊci Sprawozdanie Rady Nadzorczej List od Prezesa Zarzàdu Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Prezes Zarządu Tomasz Bogus Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Szymon Midera Piotr Gawron Michał Sobiech Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

r a p o rt r o c z n y 2011

r a p o rt r o c z n y 2011 raport roczny 2011 raport roczny 2011 Spis treści 1 2 3 4 5 6 7 06 07 08 09 10 12 14 18 19 20 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 34 38 39 42 44 46 47 48 48 49 52 54 56 62 SPÓŁKA I JEJ ORGANIZACJA List Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. www.bzwbk.pl 0801 666 444. Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks

Raport Roczny. www.bzwbk.pl 0801 666 444. Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks 2008 Raport Roczny 2008 Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks www.bzwbk.pl 0801 666 444 2008 Spis treści Raport Roczny 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK Wrocław, 24 lutego 2011 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo