RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA 2009"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA SZANOWNI AKCJONARIUSZE, KLIENCI I PRACOWNICY, W imieniu Zarządów TUiR i mam zaszczyt przedstawić Państwu raport z działalności i osiągnięć Grupy WARTA w roku. Z uwagi na trwający od IV kwartału 2008 r. kryzys na rynkach finansowych, był to dla, całego sektora ubezpieczeniowego, jak i gospodarek wielu krajów kolejny szczególny i zarazem niełatwy rok. Pomimo trudnej sytuacji, przez ostatnie 12 miesięcy dało się jednak zauważyć pozytywne trendy w wynikach spółek Grupy WARTA. Przypis składki Grupy WARTA wyniósł bowiem 4,5 mld zł. Z satysfakcją odnotowuję fakt, że zarówno majątkowa, jak i życiowa WARTA zakończyły rok pozytywnym wynikiem finansowym. wypracowała zysk netto w wysokości 10,8 mln zł. Składka zarobiona na udziale własnym ukształtowała się na poziomie 1,77 mld zł, a więc o 7,6% wyższym niż w 2008 r., przy czym najwyższy wzrost odnotowano w III i IV kwartale r. Przypis składki brutto na koniec r. wyniósł 1,86 mld zł i był o 7,9% niższy od przypisu w 2008 r. co głównie było efektem ograniczenia działalności kredytowej przez Żagiel S.A. Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w ubezpieczeniach morskich i lotniczych, ubezpieczeniach mieszkaniowych oraz w niektórych liniach produktów samochodowych ubezpieczeniach AC oraz ubezpieczeniach flotowych. Szczególnie pragnę podkreślić dobre, ubiegłoroczne wyniki życiowej. Z roku na rok Spółka poprawia swój zysk netto. W r. wzrósł on o 51,7% w stosunku do 2008 r. i wyniósł 34,6 mln zł. Przypis składki brutto na koniec wyniósł 2,61 mld zł i był o 11,9% niższy niż w rok wcześniej na skutek spadku sprzedaży GWARANCJI i wzrostu sprzedaży bardziej rentownych produktów inwestycyjnych sprzedawanych w dużej mierze przy współpracy z Kredyt Bankiem. Dobre wyniki sprzedaży, które są notowane od siedmiu kwartałów, pozwoliły życiowej WARCIE osiągnąć na koniec grudnia r. udział w rynku na poziomie 8,6%. (w porównaniu z 7,5% udziałem po trzecim kwartale 2008 r.). Zmiana struktury produktowej wpłynęła znacząco, tj. o 50%

2 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA (14,5 mln zł r/r) na polepszenie wyniku technicznego, który na koniec r. wyniósł 43,8 mln zł. Zmiana struktury produktowej wpłynęła znacząco na polepszenie wyniku technicznego o 50% (14,5 mln zł r/r), który na koniec r. wyniósł 43,8 mln zł. Miniony rok to dla nas również czas ważnych zmian w obszarze organizacji, usprawnienia systemu sprzedaży i wprowadzania nowych produktów i oczekiwanych przez klientów rozwiązań. W r. zaproponowaliśmy m.in. nową ofertę ubezpieczenia Moto-Assistance poprzez podniesienie limitów świadczeń oraz wprowadzenie dodatkowych ryzyk udało nam się stworzyć jedną z najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku. Opracowano też nową ofertę ubezpieczenia domów i mieszkań, NNW indywidualnego i WARTA Business Travel produkty te będą wdrażane w kolejnych latach. By zoptymalizować ryzyko i proces likwidacji szkód, do ubezpieczenia Autocasco wprowadzono franszyzę integralną. Spółka życiowa zaoferowała klientom m.in. kilka produktów inwestycyjnych bancassurance opartych na funduszach KBC Asset Management z ochroną kapitału, jak również programy ochronne, np. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie Błękitny Spokój. Wszystkie zmiany i usprawnienia były możliwe dzięki kompetencjom pracowników Grupy. Ich codzienna praca daje solidne podstawy do dalszego efektywnego rozwoju, z korzyścią dla wszystkich stron Klientów, Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników. W imieniu Zarządu pragnę podziękować Radzie Nadzorczej, Akcjonariuszom i Klientom za udaną współpracę i wsparcie. Dziękuję też wszystkim Pracownikom, których trud i zaangażowanie szczególnie doceniam. Z poważaniem, Krzysztof Kudelski Prezes Zarządu TUiR i S.A.

3 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i KRZYSZTOF KUDELSKI Prezes Zarządu WŁADZE i ZARZĄD RADA NADZORCZA GEERT DE KEGEL Wiceprezes Zarządu GłóWNY AKCJONARIUSZ - GRUPA KBC ZARZĄD RADA NADZORCZA FRANK FRIPON Wiceprezes Zarządu HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

4 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i ZARZĄD RADA NADZORCZA GłóWNY AKCJONARIUSZ - GRUPA KBC ZARZĄD RADA NADZORCZA HISTORIA WYNIKI FINANSOWE JOHN HOLLOWS Prezes Rady Nadzorczej JOHAN DAEMEN Wiceprezes Rady Nadzorczej CHRISTIAN DEFRANCQ Wiceprezes Rady Nadzorczej WALTER BOGAERTS Członek Rady Nadzorczej RYSZARD ŁAWNICZAK Członek Rady Nadzorczej ADAM NOGA Członek Rady Nadzorczej HAROLD VANDEN AVENNE Członek Rady Nadzorczej KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA * Według stanu na dzień r.

5 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i GŁÓWNY AKCJONARIUSZ GRUPA KBC WŁADZE i ZARZĄD RADA NADZORCZA KBC jest zintegrowaną grupą bankowo-ubezpieczeniową, obsługującą klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów segmentu private banking. Zajmując wiodące pozycje na macierzystych rynkach Belgii i Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizuje się w obsłudze bankowo-ubezpieczeniowej i zarządzaniu aktywami klientów indywidualnych. Grupa jest zaangażowana w wybranych krajach i regionach świata. GłóWNY AKCJONARIUSZ - GRUPA KBC ZARZĄD RADA NADZORCZA HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA SpóŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY KBC w EUROPIE ŚRODKOWEJ i WSCHODNIEJ (wg stanu na r.) udział % Republika Czeska ČSOB (bank) 100 ČSOB Pojišt ovna (firma ubezpieczeniowa) 100 Węgry K&H Bank (bank) 100 K&H Insurance (firma ubezpieczeniowa) 100 Polska Kredyt Bank (bank) 80 WARTA (firma ubezpieczeniowa) 100 Słowacja ČSOB (bank) 100 ČSOB Poist ovňa (firma ubezpieczeniowa) 100 Słowenia NLB (bank) 31 NLB Life (firma ubezpieczeniowa) 50 Bułgaria CIBANK (bank) 82 DZI Insurance (firma ubezpieczeniowa) 90 Serbia KBC Banka (bank) 100 Rosja Absolut Bank (bank) 95 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KBC Aktywa razem EUR 355 mld EUR 324 mld Zysk netto EUR -2,5 mld EUR -2,5 mld Zysk netto z działalności podstawowej EUR 2,3 mld EUR 1,7 mld (z wyłączeniem wpływu kryzysu finansowego i innych wyjątkowych okoliczności) Współczynnik adekwatności kapitałowej 8,9% 10,8% dla działalności bankowej (Basel II) Liczba pracowników (etaty) Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej KBC: RATINGI DŁUGOTERMINOWE (wg stanu na r.) Fitch Moody s S&P s KBC Bank A Aa3 A KBC Insurance (claims paying ability rating) A none A

6 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i KRZYSZTOF KUDELSKI Prezes Zarządu WŁADZE i ZARZĄD RADA NADZORCZA PAWEŁ BEDNAREK Wiceprezes Zarządu GłóWNY AKCJONARIUSZ - GRUPA KBC ZARZĄD RADA NADZORCZA GEERT De KEGEL Wiceprezes Zarządu HISTORIA WYNIKI FINANSOWE FRANK FRIPON Wiceprezes Zarządu KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

7 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i ZARZĄD RADA NADZORCZA GłóWNY AKCJONARIUSZ - GRUPA KBC ZARZĄD RADA NADZORCZA JOHN HOLLOWS Przewodniczący Rady Nadzorczej JOHAN DAEMEN Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WALTER BOGAERTS Członek Rady Nadzorczej MACIEJ BARDAN Członek Rady Nadzorczej ADAM NOGA Członek Rady Nadzorczej HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA * Według stanu na dzień r.

8 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE NAJWAŻNIEJSZE DATY 1920 Powstanie Towarzystwa Reasekuracyjnego WARTA S.A. w Poznaniu. Towarzystwo zostało założone przez Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe, Krajowe Ubezpieczenie na Życie, Poznański Bank Ziemian oraz Związek Producentów Rolnych Wpisanie spółki do rejestru handlowego w sądzie poznańskim. WARTA stała się jedynym w Polsce rodzimym zakładem ubezpieczeniowym o profilu wyłącznie reasekuracyjnym. Z archiwów KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA 1931 Przeniesienie centrali z Poznania do Warszawy Zawieszenie działalności spółki. W wyniku wojny i okupacji przepadł wieloletni dorobek, co zmusiło władze Towarzystwa do zawieszenia działalności Wznowienie działalności spółki po okresie wojny i okupacji. Tego roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało pierwszą po wojnie Radę Nadzorczą, ta zaś trzyosobowy Zarząd. WARTA zaczęła trudny proces odbudowy wszystkiego, co zniszczyła wojna siedziby, kontaktów międzynarodowych, a także pozycji na rynku krajowym i zagranicznym.

9 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE NAJWAŻNIEJSZE DATY 1947 Przejęcie udziałów przez Skarb Państwa. Skarb Państwa przejmuje 60 proc. akcji, dzięki czemu stała się ona jego własnością. Lata 50. WARTA odnawia wiele umów i nawiązuje liczne kontakty zwłaszcza z towarzystwami ubezpieczeniowymi z krajów Europy Zachodniej, podejmuje również współpracę z wieloma partnerami z państw pozaeuropejskich. KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA 1959 Ówczesny Inspektorat Ubezpieczeń Morskich PZU w Gdyni przekształca się w pierwszy oddział w Gdyni. Lata 60. Powstają kolejne oddziały w: Warszawie, Łodzi i Szczecinie. WARTA rozpoczyna bezpośrednią działalność ubezpieczeniową; obsługuje ubezpieczenia związane z żeglugą morską, transportem lotniczym i zobowiązaniami dewizowymi. Przyjmuje nazwę: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Lata 70. WARTA dysponuje siecią zagranicznych agentów, przedstawicieli i komisarzy awaryjnych w ponad 17 krajach. Rozbudowa sieci zagranicznych placówek w Londynie i Nowym Jorku. Wzbogacenie oferty o ubezpieczenia turystyczne dla obywateli polskich przebywających za granicą. Przejęcie asekuracji typu AC, OC i NW pojazdów samochodowych przy wyjazdach do państw europejskich.

10 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA NAJWAŻNIEJSZE DATY Lata 80. Pierwsze przekształcenia własnościowe do roku 1983 jedynym właścicielem był Skarb Państwa, od 1983 r. akcjonariuszami były: Skarb Państwa (większościowy), Polskie Linie Oceaniczne, Polska Żegluga Morska, Polskie Linie Lotnicze LOT, Pekaes Autotransport Wejście w życie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i demonopolizacja rynku ubezpieczeń w Polsce. WARTA rozszerza ofertę o ubezpieczenia komunikacyjne oraz wprowadza istotne zmiany w strukturze organizacyjnej i technice działania, rozbudowuje sieć placówek agencyjnych Zmiana struktury własnościowej. W wyniku objęcia akcji przez prywatnych akcjonariuszy, Towarzystwo uzyskało większościowy udział kapitału prywatnego i stało się prywatną firmą ubezpieczeniową Wprowadzenie akcji do obrotu publicznego. WARTA stała się pierwszą polską firmą ubezpieczeniową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wzbogacenie oferty dla klientów korporacyjnych o ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw Rozszerzenie oferty dla klientów korporacyjnych i wprowadzenie do niej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dedykowanego większym firmom.

11 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE NAJWAŻNIEJSZE DATY 1999 Odkupienie przez Kulczyk Holding S.A. 19,81 proc. akcji od Skarbu Państwa. Dzięki tej transakcji firma Kulczyk Holding wraz z podmiotami zależnymi dysponowała blisko 70 proc. udziałem w spółce Grupa KBC nowym udziałowcem. Dwaj główni akcjonariusze to Kulczyk Holding S.A., który wraz z podmiotami zależnymi posiada 52,13 proc. akcji oraz Grupa KBC z 40 proc. udziałem w Towarzystwie. Centrala przenosi się do nowej siedziby wybudowanej w centrum Warszawy przy ul. Chmielnej 85/87, gdzie mieści się do dzisiaj. KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA 2001 Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie bancassurance z Kredyt Bankiem S.A. WARTA i bank stają się pionierami usług typu bancassurance na polskim rynku Grupa KBC większościowym udziałowcem. W wyniku porozumienia między dwoma głównymi akcjonariuszami Kulczyk Holding S.A. oraz Grupą KBC, KBC staje się większościowym udziałowcem i podwyższa swój udział w kapitale Towarzystwa do 51,03 proc. Następnie, w wyniku publicznego wezwania na sprzedaż akcji S.A., KBC odkupuje od Kulczyk Holding S.A. oraz drobnych akcjonariuszy kolejny pakiet akcji, zwiększając swój udział w WARCIE do 74,70 proc Podwyższenie udziału Grupy KBC w kapitale. W wyniku zakończenia publicznego wezwania na sprzedaż akcji, udział KBC wraz z podmiotami zależnymi w kapitale Towarzystwa wzrasta do 75,13 proc. Udział Kulczyk Holding S.A. wynosi 24,61 proc.

12 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA NAJWAŻNIEJSZE DATY 2005 WARTA wraz ze swoim strategicznym partnerem Kredyt Bankiem przechodzą rebranding i zmieniają swoje logotypy oraz wizualizację korporacyjną. Nowe logotypy graficznie nawiązują do znaku głównego akcjonariusza, co podkreśla przynależność obu firm do międzynarodowych struktur Grupy KBC. Otwarcie pierwszej wspólnej placówki i Kredyt Banku, w której do dzisiaj realizowana jest idea sprzedaży produktów finansowych pod jednym dachem KBC jedynym akcjonariuszem (100 proc. udziałów). Zmiana na stanowisku prezesa zarządu funkcję tę obejmuje Krzysztof Kudelski, wieloletni wiceprezes zarządu, który kilka lat wcześniej otrzymał tytuł: Zasłużony dla ubezpieczeń. Ogłoszenie nowej, długoterminowej strategii na lata: Reorganizacja Pionu Ubezpieczeń Korporacyjnych, powstaje zupełnie nowa struktura i nowe biura podział wg klucza: produkt, sprzedaż, likwidacja szkód. Zmiany w strukturze terenowej dotychczasowe oddziały zastępują makroregiony, które jeszcze w tym samy roku dzielą się na detaliczne i korporacyjne. WARTA otrzymuje tytuł Superbrand Polska 2005 przyznany przez Radę Marek Superbrands. Szczególna nagroda dla makroregionu w Łodzi w konkursie na Najlepsze Wnętrze Roku w kategorii rekonstrukcja historyczna oraz realizacja budująca tożsamość miasta (WARTA odrestaurowała cenny zabytek w Łodzi Pałac Haertiga). Zmiany w ofercie dla klientów biznesowych dotychczasowe ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw (WARTA MiŚ) zastępuje nowoczesne ubezpieczenie Ekstrabiznes. Zmiany w ofercie dla klientów indywidualnych nowoczesne ubezpieczenie WARTA DOM KOMFORT.

13 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA NAJWAŻNIEJSZE DATY Kredyt Bank i WARTA tworzą nową strukturę organizacyjną na szczeblu krajowym i integrują wybrane obszary swojej działalności, aby skutecznie realizować koncepcję bancassurance. Kredyt Bank i WARTA zostają uznane Markami Wysokiej Reputacji w badaniu Premium Brand Następuje zmiana w podejściu do biznesu z produktowego na prosprzedażowe połączone z inwestowaniem w kanały dystrybucji. Duża restrukturyzacja portfela ubezpieczeniowego połączona z przestawieniem się na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Uruchomienie Centrum Alarmowego umożliwiającego telefoniczne zgłaszanie szkód przez 24 godziny na dobę. 2 lata po rebrandingu WARTA wprowadza nowe wartości marki, tożsame z wartościami głównego akcjonariusza belgijskiej Grupy KBC. Te wartości to: orientacja na klienta, profesjonalizm, partnerstwo, otwartość i szczerość, szacunek. Marki i Kredyt Banku zostają uznane jednymi z najsilniejszych marek w sektorze B2B Business Superbrands na polskim rynku. WARTA i Kredyt Bank po raz drugi zostają uznane Markami Wysokiej Reputacji i w kategorii finanse znalazły się wśród 10 innych znanych marek. WARTA i Kredyt Bank, w ramach łączenia sił i środków w sferze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, powołują wspólną Fundację i Kredyt Banku Razem możemy więcej. Jednym z głównych jej celów będzie wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym oraz propagowanie idei wolontariatu. WARTA i Kredyt Bank zostają Złotymi Sponsorami trwającego 2 lata społeczno-edukacyjnego projektu pt. Akademia Misia Ratownika adresowanego do uczniów klas I III szkół podstawowych, którego głównym celem jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem dzieci oraz szeroko rozumiana ochrona zdrowia. WARTA i Kredyt Bank są wyłącznymi sponsorami pierwszego w Polsce koncertu legendarnej grupy Genesis, który odbył się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

14 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA NAJWAŻNIEJSZE DATY 2008 Majątkowa i życiowa WARTA oraz Kredyt Bank działają w nowej, ujednoliconej pod względem obszaru strukturze terytorialnej, w ramach której w całej Polsce funkcjonuje 11 makroregionów. Następują kolejne zmiany w strukturach makroregionów powołani zostają dyrektorzy segmentowi podlegający dyrektorom detalicznym, ruszają nowe platformy: MSP, Oszczędności i Inwestycje, Dogodne Płatności, Mieszkania i Komunikacja. Wprowadzenie nowej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych, zgodnie z którą zmieniają się nie tylko produkty, ale także obsługa posprzedażowa. Zmiany w ofercie ubezpieczeń korporacyjnych ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w najszerszym z możliwych zakresie oraz 13 klauzulami dodatkowymi. Powołanie nowego w strukturze centrali Departamentu Zarządzania Siecią Multiagencyjną wraz jednostkami terenowymi 14 Centrami Obsługi Sieci Multiagencyjnej. Dziesiąta, jubileuszowa edycja Konkursu Kredyt Banku i na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance. WARTA kontynuuje politykę sponsorską koncentrującą się na ważnych społecznych i kulturalnych aspektach życia Polaków i zostaje sponsorem koncertu Carlosa Santany na Stadionie Gwardii w Warszawie. Razem z WARTĄ koncert ten sponsoruje Kredyt Bank. WARTA i Kredyt Bank we współpracy z Centrum Wolontariatu uroczyście inaugurują Program Wolontariatu Pracowniczego TAK od serca.

15 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA NAJWAŻNIEJSZE DATY WARTA i Kredyt Bank budują nowy wizerunek zgodnie z nową misję, która brzmi: Jesteśmy po to, aby bezpiecznie spełniać marzenia naszych klientów, pracowników i otoczenia. Strategiczny cel orientacja na klienta, przejrzyste produkty, specjalistyczne zarządzanie kanałami dystrybucji i wysokiej jakości obsługa. Zgodnie ze strategią, WARTA chce być mistrzem świata w wybranych produktach. WARTA wraca na salony i rozkręca współpracę z dealerami samochodowymi. Likwidacja szkód zostaje przeniesiona do nowoczesnego Centrum Alarmowego w Katowicach. Zmiany w strukturze organizacyjnej Pionu Bancassurance dotyczące makroregionów detalicznych TUiR i liczba i obszary makroregionów nie ulegają zmianie, w miejsce dotychczasowych dyrektorów segmentowych powołani zostają dyrektorzy regionów. WARTA i Kredyt Bank sponsorują kolejne prestiżowe wydarzenie kulturalne pożegnalny koncert zespołu Simply Red, który po 25 latach działalności artystycznej zdecydował się zakończyć karierę. Koncert odbył się na warszawskim Torwarze Rok jubileuszu 90-lecia majątkowej i 15-lecia życiowej połączony z promocją mistrzowskich produktów i działaniami adresowanymi zarówno do klientów, jak i do pracowników banku. Zmiany w zarządzie od lipca prezesem zarządu będzie Jarosław Parkot, który wcześniej zostanie zarekomendowany Radzie Nadzorczej na to stanowisko. Jarosław Parkot będzie również członkiem Zespołu Krajowego Grupy KBC w Polsce.

16 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i ów iw Z arch Z archiwów HISTORIA WYNIKI FINANSOWE Członkowie Rady Zarządzającej Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego i na Życie w Poznaniu Poznań w okresie międzywojennym Prof. Strzelecki i Zadząd Centralny oraz inspektorzy wojewódzcy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpiecznie transportu skarbów wawelskich z Qebeck w Kandzie Odpis z rejestru handlowego Obwieszczenie o wpisie S.A. do rejestru handlowego, Kurier Poznański, marzec 1921 r. Dokument archiwalny KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA Warszawa z czasów międzywojnia Stefan Batory Y WART WŁADZE i

17 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa S.A. w roku I.1. Wyniki finansowe roku I.1.1. Bilans I.1.2. Techniczny rachunek ubezpieczeń I.1.3. Ogólny rachunek wyników I.1.4. Rachunek przepływów pieniężnych I.2. Podstawowe wskaźniki standingu finansowego I.3. Czynniki ryzyka II. Akcjonariat III. Ważniejsze wydarzenia w S.A. w roku III.1. Rozwój oferty produktowej III.2. Działania marketingowe III.3. Proces likwidacji szkód IV. Realizacja strategii Spółki

18 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA I. SYTUACJA FINANSOWA S.A. w ROKU I.1. Wyniki finansowe roku I.1.1. BILANS NA DZIEń WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA Okres poprzedni koniec okresu AkTYWA A. Wartości niematerialne i prawne , ,78 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych , ,78 B. Lokaty , ,81 I. Nieruchomości , ,99 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu , ,54 2. Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , ,29 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji , ,16 II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych , ,14 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych , ,13 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki , ,01 3. Pozostałe lokaty 0,00 0,00 III. Inne lokaty finansowe , ,14 1. Udziały, akcje, inne pap. wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych , ,70 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu , ,38 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 0,00 0,00 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 5. Pozostałe pożyczki 0, ,00 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych , ,02 7. Pozostałe lokaty , ,04 IV. Należności depozytowe od cedentów , ,54

19 LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu , ,54 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA 2. Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , ,29 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji , ,16 II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych , ,14 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych , ,13 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki , ,01 3. Pozostałe lokaty 0,00 0,00 III. Inne lokaty finansowe , ,14 1. Udziały, akcje, inne pap. wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz I. SYTUACJA FINANSOWA S.A. w ROKU jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych , ,70 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu , ,38 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 0,00 0,00 I.1.1. BILANS NA DZIEń (CD.) 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 5. Pozostałe pożyczki 0, ,00 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych , ,02 7. Pozostałe lokaty , ,04 IV. Należności depozytowe od cedentów , ,54 C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający d. należności , ,69 I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich , ,51 1. Należności od ubezpieczających, w tym: , , od jednostek podporządkowanych ,06 0, od pozostałych jednostek , ,03 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym: , , od jednostek podporządkowanych 0,00 0, od pozostałych jednostek , ,49 3. Inne należności , , od jednostek podporządkowanych 0,00 0, od pozostałych jednostek , ,99 II. Należności z tytułu reasekuracji, w tym: , ,66 1. od jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 2. od pozostałych jednostek , ,66 III. Inne należności , ,52 1.Należności od budżetu , ,03 2. Pozostałe należności, w tym: , , od jednostek podporządkowanych , , od pozostałych jednostek , ,00 e. inne składniki aktywów , ,38 I. Rzeczowe składniki aktywów , ,74 II. Środki pieniężne , ,64 III. Pozostałe składniki aktywów 0,00 0,00 F. Rozliczenia międzyokresowe , ,70

20 LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym: , ,49 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA 2.1. od jednostek podporządkowanych 0,00 0, od pozostałych jednostek , ,49 3. Inne należności , , od jednostek podporządkowanych 0,00 0, od pozostałych jednostek , ,99 II. Należności z tytułu reasekuracji, w tym: , ,66 1. od jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 2. od pozostałych jednostek , ,66 III. Inne należności , ,52 I. SYTUACJA FINANSOWA S.A. w ROKU 1.Należności od budżetu , ,03 2. Pozostałe należności, w tym: , , od jednostek podporządkowanych , ,49 I.1.1. BILANS NA DZIEń (CD.) 2.2. od pozostałych jednostek , ,00 e. inne składniki aktywów , ,38 I. Rzeczowe składniki aktywów , ,74 II. Środki pieniężne , ,64 III. Pozostałe składniki aktywów 0,00 0,00 F. Rozliczenia międzyokresowe , ,70 I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 II. Aktywowane koszty akwizycji , ,01 III. Zarachowane odsetki i czynsze , ,13 IV. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,56 AkTYWA RAZeM , ,36 KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

21 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA I. SYTUACJA FINANSOWA S.A. w ROKU I.1.1. BILANS NA DZIEń (CD.) Okres poprzedni Okres bieżący od od PASYWA do do WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA A. kapitał własny , ,14 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Akcje własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,30 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , ,53 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe ,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,49 VIII. Zysk (strata) netto , ,80 B. Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00 C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe , ,89 I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego , ,90 II. Rezerwa ubezpieczeń na życie 0,00 0,00 III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia , ,95 IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych , ,40 V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) , ,64 VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków 0,00 0,00 VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie 0,00 0,00 VIII. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 0,00 0,00 d. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) , ,18 I. Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego , ,01 II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 0,00 0,00 III. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia , ,69 IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych , ,48 V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie 0,00 0,00 VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 0,00 0,00

22 LIST PREZESA ZARZĄDU TUiR i WŁADZE i HISTORIA WYNIKI FINANSOWE KORPORACJA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA VIII. Zysk (strata) netto , ,80 RAPORT ROCZNY GRUPY WARTA B. Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00 C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe , ,89 I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego , ,90 II. Rezerwa ubezpieczeń na życie 0,00 0,00 III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia , ,95 IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych , ,40 V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) , ,64 VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków 0,00 0,00 VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie 0,00 0,00 I. SYTUACJA FINANSOWA S.A. w ROKU VIII. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 0,00 0,00 d. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) , ,18 I. Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego , ,01 I.1.1. BILANS NA DZIEń (CD.) II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 0,00 0,00 III. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia , ,69 IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych , ,48 V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie 0,00 0,00 VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 0,00 0,00 e. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) , ,50 1. Oszacowane regresy i odzyski brutto , ,89 2. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach , ,39 F. Pozostałe rezerwy , ,03 I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników , ,25 II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,70 III. Inne rezerwy , ,08 G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów , ,23 h. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne , ,22 I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich , ,24 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających, w tym: , , wobec jednostek podporządkowanych 0,00 0, wobec pozostałych jednostek , ,54 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych, w tym: , , wobec jednostek podporządkowanych 0,00 0, wobec pozostałych jednostek , ,88 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w tym: , , wobec jednostek podporządkowanych 0, , wobec pozostałych jednostek , ,96 II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji, w tym: , ,29 1. wobec jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 2. wobec pozostałych jednostek , ,29 III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek, w tym: 0,00 0,00 1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 0,00 0,00 2. pozostałe 0,00 0,00

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 335 305 1. Wartość firmy 0 0 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 3 468 486 4 262 889 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2016 r.

Warszawa, 7 marca 2016 r. Warszawa, 7 marca 2016 r. Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (przed zatwierdzeniem przez biegłego rewidenta)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y

r a p o r t r o c z n y r a p o r t r o c z n y CU RAPORT ROCZNY 2005 C U Ż Y C I E L i s t P r e z e s a 2005 rok przełomu Długo oczekiwany wzrost sprzedaży usług Grupy CU Polska daje podstawy do optymistycznych oczekiwań na

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

!"#$%!&'!()$)*#%+,#-%#.

!#$%!&'!()$)*#%+,#-%#. Za okres sprawozdawczy Kod pocztowy Ulica Telefon E-mail Miasto Faks Nr Wyszczególnienie koniec okresu A B C niematerialnych i prawnych B. Lokaty 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Raport Roczny Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Raport Roczny 2009 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Spis treści List od Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony roku Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Iwona Majcher (Departament

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony roku Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo