Characteristics and outcomes of public campaigns aimed at improving the use of antibiotics in outpatients in high-income countries

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Characteristics and outcomes of public campaigns aimed at improving the use of antibiotics in outpatients in high-income countries"

Transkrypt

1 Review PAPERS Characteristics and outcomes of public campaigns aimed at improving the use of antibiotics in outpatients in high-income countries Charakterystyka i wyniki kampanii publicznych, których celem było lepsze pozaszpitalne stosowanie w krajach o wysokim dochodzie Benedikt Huttner, Herman Goossens, Theo Verheij, Stephan Harbarth, na rzecz konsorcjum CHAMP Key words: antibiotic resistance, public campaigns Słowa kluczowe: oporność na antybiotyki, kampanie publiczne Infection Control Programme, Geneva University Hospitals and Medical School, Geneva, Switzerland Benedikt Huttner, MD Stephan Harbarth, MD Laboratory of Medical Microbiology, Vaccine and Infectious Diseases Institute, University of Antwerp, Antwerp, Belgium Herman Goossens, MD Julius Centre for Health Sciences and Primary Care, UMC Utrecht, Utrecht, Netherlands Theo Verheij, MD CORRESPONDENCE ADDRESS: Dr Benedikt Huttner Infection Control Programme, Geneva University Hospitals and Medical School 1211 Geneva 14, Switzerland Abstract: The worldwide increase in resistance to antimicrobial drugs has made reducing the unnecessary use of antibiotics a public health priority. There have been campaigns in many countries to educate the public about appropriate use of antibiotics in outpatients. By use of a comprehensive search strategy and structured interviews, we were able to identify and review the characteristics and outcomes of 22 campaigns done at a national or regional level in high-income countries between 1990 and The intensity of the campaigns varied widely, from simple internet to expensive mass-media campaigns. All but one campaign targeted the public and physicians simultaneously. Most campaigns that were formally evaluated seemed to reduce antibiotic use. The effect on resistance to antimicrobial drugs cannot be assessed accurately at present. Although the most effective interventions and potential adverse outcomes remain unclear, public campaigns can probably contribute to more careful use of antibiotics in outpatients, at least in high-prescribing countries. (Lancet Infect Dis 2010;10:17 31) Streszczenie: Zwiększenie oporności drobnoustrojów na leki przeciwbakteryjne na całym świecie sprawiło, że priorytetem publicznego stało się ograniczenie stosowania, gdy nie są konieczne. W wielu krajach przeprowadzono kampanie edukujące społeczeństwo na temat właściwego stosowania poza szpitalami. Dzięki wszechstronnemu wyszukiwaniu i strukturyzowanym wywiadom udało się nam znaleźć oraz dokonać przeglądu charakterystyki i wyników 22 kampanii przeprowadzonych krajowo lub regionalnie w krajach o wysokim dochodzie w latach Intensywność kampanii była bardzo zróżnicowana: od zwykłych przeprowadzonych przez Internet po kosztowne kampanie w środkach masowego przekazu. Grupą docelową wszystkich kampanii (z wyjątkiem jednej) byli jednocześnie społeczeństwo i lekarze. Wydaje się, że większość kampanii, które poddano formalnej ewaluacji, wpłynęła na ograniczenie stosowania. Nie da się obecnie dokładnie ocenić ich wpływu na oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe. Choć nie jest jasne, jakie publiczne kampanie są najbardziej skuteczne i jakie mogły być ich działania niepożądane, prawdopodobnie mogą one przyczyniać się do rozważniejszego pozaszpitalnego stosowania, przynajmniej w krajach, w których przepisywane są nadmiernie. Wstęp Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe jest coraz wiekszym zagrożeniem dla publicznego. Przyczyny tego zjawiska są złożone, ale oczywiste jest, że nadmierne stosowanie wiąże się z pojawianiem się i selekcją oporności 1,2. (Lancet Infect Dis 2010;10:17 31) (Probl Med Rodz 2010;4(33):35 53) W krajach o wysokim dochodzie większość jest przepisywana w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych w warunkach opieki ambulatoryjnej: znaczna liczba tych recept nie jest konieczna 3 7. Jest kilka metod promowania rozważnego stosowania, koncentrujących się na osobach, które je przepisują, społeczeństwie albo zarówno na osobach je przepisujących, jak i społeczeństwie, ale nie wiadomo, 35

2 które podejście jest najskuteczniejsze 8,9. Na przepisywanie wpływa złożone wzajemne oddziaływanie wiedzy, nastawienia i zachowań pacjenta i przepisującego antybiotyki lekarza 10. W kilku badaniach okazało się, że pacjenci, którzy oczekiwali przepisania antybiotyku lub w przypadku których lekarze przewidywali takie oczekiwanie, z większym prawdopodobieństwem otrzymali receptę na antybiotyk Podejmowano różne próby edukowania społeczeństwa na temat właściwego stosowania. Kilka badań klinicznych na poziomie lokalnej społeczności, w większości przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, wykazało umiarkowane korzyści z edukacji pacjentów dotyczącej stosowania W kilku krajach kampanie publiczne przeprowadzono na większą skalę 21. W Europie wiele nowych kampanii przeprowadzono 18 listopada 2008 r. w ramach pierwszego Europejskiego dnia wiedzy o antybiotykach 22. Artykuł Rogera G. Fincha i wsp. 23 opublikowany w The Lancet Infectious Diseases kilka lat temu podsumował wyniki międzynarodowego warsztatu na temat edukacyjnych działań, których celem było ograniczenie stosowania ; opisał kampanie publiczne. Wykorzystując systematyczne podejście, próbujemy przedstawić wszechstronniejsze i uaktualnione informacje dotyczące charakterystyki i wyników kampanii publicznych, których celem jest poprawa stosowania, prowadzonych na dużą skalę w krajach o wysokim dochodzie. Rozmieszczenie geograficzne Stosując nasze kryteria wyszukiwania i selekcji, wskazaliśmy 22 kampanie (Tabela I). Szesnaście zostało przeprowadzonych w całym kraju, sześć regionalnie. W Stanach Zjednoczonych program Get Smart (Zmądrzej) Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) jest prowadzony przede wszystkim na poziomie stanowym i obejmuje ponad 30 różnych regionalnych kampanii (Tabela I przedstawia wybrane intensywne kampanie stanowe), które dla potrzeb tej analizy połączyliśmy w jedną narodową kampanię, ponieważ podstawą większości był ramowy program CDC Get Smart, poza tym wykorzystywała podobne działania i materiał; na ogół jednak kampanie te były mało intensywne i nie zostały każda oddzielnie poddane szczegółowej ewaluacji. Kampanie przeprowadzane były w Europie (16), Ameryce Północnej (3), Oceanii (2) i Izraelu (1). Nie znaleźliśmy żadnej kampanii przeprowadzonej na dużą skalę w krajach o wysokich dochodach w Azji. Większość kampanii została przeprowadzona w krajach, w których stosowanie jest nadmierne 46. Organizacja W większości przypadków decyzja o przeprowadzeniu kampanii dotyczących właściwego przepisywania została podjęta przez urzędy do spraw. W przynajmniej czterech europejskich krajach kampanie zostały zaplanowane jako element narodowej strategii, której celem było zmniejszenie oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Te strategie obejmowały również promowanie właściwego stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w szpitalach, ośrodkach opieki długoterminowej i sektorze rolniczym (Belgia, Anglia i Irlandia Północna [Zjednoczone Królestwo], Francja i Norwegia). Urzędy do spraw uczestniczyły w organizowaniu prawie wszystkich z wyjątkiem trzech kampanii; finansowane były w większości ze środków publicznych. Rodzaj urzędów do spraw i stopień zaangażowania były różne (Tabela I). Przemysł farmaceutyczny był głównym organizatorem i sponsorem narodowych kampanii w Kanadzie i Portugalii. Uczestniczył także w niewielkim stopniu w kilku innych kampaniach (Tabela I). Często w kampaniach uczestniczyły agencje reklamowe: przede wszystkim opracowywały materiały. Nie wszystkie kampanie mogły udostępnić informacje dotyczące budżetu. Dostępne dane pokazują, że koszty były bardzo zróżnicowane i znacząco wyższe dla kampanii wykorzystujących środki masowego przekazu (Tabela I). Te liczby powinny jednak być interpretowane ostrożnie: większość to tylko dane szacunkowe, niektóre obejmują płace pracowników, natomiast inne dotyczą budżetu samego działania. Niektóre kampanie miały również niepłatny dostęp do publicznego radia i telewizji (na przykład w Belgii i Grecji). Doświadczenie z publicznych kampanii zdrowotnych pokazuje, że aby osiągnąć długotrwały efekt, konieczne jest częste poddawanie populacji wpływowi kampanii przez dłuższy czas 47,48. Prawie wszystkie kampanie (z wyjątkiem trzech) trwały dłużej niż rok, choć czas trwania różnił się: od dwóch do ponad dziesięciu lat (Tabela I). Niestety nie byliśmy w stanie uzyskać szczegółowych informacji dotyczących teoretycznego zaplecza kampanii, na przykład czy były one opracowywane na podstawie określonych modeli zmiany zachowania 23. Infekcje, których dotyczyły kampanie Wszystkie kampanie koncentrowały się na infekcjach dróg oddechowych, ponieważ infekcje te wiążą się z większością wypisanych recept na antybiotyki, a często nie wymagają leczenia antybiotykami 4. O ile część kampanii związana z edukacją lekarzy jeżeli była elementem kampanii ukierunkowana była na określone rozpoznania, takie jak zapa- 36

3 Tabela I. Charakterystyka publicznych kampanii, których celem było lepsze pozaszpitalne stosowanie Nazwa kampanii Organizacja Szacunkowy koszt roczny Interwencje Komentarz (Kontynuacja z poprzedniej strony) Kampanie krajowe Australia Przeziębienia ( r.) 24,25 potrzebują zdrowego rozsądku, nie Agencja departamentu australijskie: (2003 r.), (2007 r.) prasa, billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, seminaria, szczegółowe informacje naukowe Zróżnicowanie sezonowe wykorzystania środków masowego przekazu, ukierunkowane na lekarzy dzięki oddzielnemu programowi od 1999 r., koncentrowanie się na przeziębieniu Belgia (trwa od 2000 r., z wyjątkiem lat ) 21,26,27 Antybiotyki są nieefektywne w przypadku przeziębienia, ostrego zapalenia oskrzeli i grypy Komitet ustanowiony przez departament Euro: prasa, radio, telewizja, strona internetowa, szczegółowe informacje naukowe Coroczne sezonowe wykorzystanie środków masowego przekazu, indywidualna informacja zwrotna dotycząca nawyków w przepisywaniu leków (2001, 2003, 2006, 2007 r.) Kanada Narodowy ( r.) 28 program informacji o antybiotykach Współpraca profesjonalnych towarzystw i przemysłu farmaceutycznego kanadyjskie: , całość finansowania zapewniona przez firmę Pfizer prasa, radio, strona internetowa, listy Ograniczone sezonowe wykorzystanie środków masowego przekazu, ukierunkowane na lekarzy i farmaceutów poprzez reklamy w profesjonalnych publikacjach Francja (trwa od 2002 r.) 21,29 Antybiotyki nie automatycznie Narodowe ubezpieczenie zdrowotne Euro: ( r.) prasa, radio, telewizja, strona internetowa, listy, wytyczne, seminaria, szczegółowe informacje naukowe Coroczne sezonowe wykorzystanie środków masowego przekazu, kampania internetowa i wystawy w różnych miejscach, bardzo szczegółowe informacje naukowe dla lekarzy przepisujących dużo, promocja szybkiego testu do wykrywania paciorkowców, specjalny program opieki dziennej Niemcy 1 (trwa od 2000 r.) Gwałtowny wzrost oporności na antybiotyki Współpraca stowarzyszeń profesjonalnych w dziedzinie chorób zakaźnych.. strona internetowa Bardzo ograniczona kampania, której elementami była strona internetowa i wysyłanie materiału informacyjnego na prośbę, nieukierunkowana na lekarzy Niemcy 2 (trwa od 2007 r.) Kampania informująca o oporności na antybiotyki Prywatna fundacja.. prasa, strona internetowa, seminaria Bardzo ograniczona kampania wykorzystująca przede wszystkim stronę internetową i rozprowadzanie paszportu antybiotykowego, promocja ziołowych leków jako alternatywy dla Grecja ( r.) O rozważne stosowanie Agencja departamentu.. radio, telewizja, strona internetowa, seminaria Dwie sezonowe kampanie w ograniczony sposób wykorzystujące środki masowego przekazu (telewizja, programy radiowe transmitowane przez bezpłatne krajowe kanały) Islandia Bez konkretnej ( r.) 30,31 nazwy Niezorganizowana centralnie.. seminaria Informacje dla społeczeństwa przekazywane przez kluczowych udziałowców i autorytety (np. wywiady telewizyjne i konferencje w środkach masowego przekazu) (Kontynuacja na następnej stronie) Jeśli nie ma odniesienia do źródła, informacje otrzymano od menedżerów kampanii, ze stron internetowych kampanii i innych materiałów niepublikowanych. * Tłumaczenie na język angielski, jeżeli tekst oryginalny był w innym języku. Billboardy lub reklamy na środkach transportu publicznego. Intensywne wykorzystanie działań: czas największej oglądalności w telewizji, niezależna strona internetowa, bardzo szczegółowe informacje naukowe (tzn. więcej niż kilkudziesięciu lekarzy). Część finansowania zapewniona przez przemysł farmaceutyczny. W Stanach Zjednoczonych w koalicji jest zazwyczaj zaangażowanych wiele stron: departament, profesjonalne organizacje, ośrodki służby, przemysł farmaceutyczny, instytucje akademickie, firmy zajmujące się ubezpieczeniem zdrowotnym, apteki i organizacje społeczne. 37

4 Nazwa kampanii Organizacja Szacunkowy koszt roczny Interwencje Komentarz (Kontynuacja z poprzedniej strony) Izrael (2001, 2003, 2006 r.) 32 Kampania antybiotykowa Organizacja dbająca o zdrowie, OUZ (health maintenance).. billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, listy, wytyczne Trzy sezonowe kampanie korzystające ze środków masowego przekazu organizowane przez drugą co do wielkości izraelską organizację dbającą o zdrowie, dystrybucja materiałów informacyjnych tylko dla lekarzy, którzy mają kontrakt z OUZ Luksemburg ( r., r., r.) Kampania świadomość właściwego używania Narodowy departament Euro: billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, listy, wytyczne Sezonowa kampania odbywająca się raz na dwa lata korzystająca ze środków masowego przekazu Malta ( r.) Antybiotyki nie leczą każdej infekcji Komisja utworzona przez departament Euro: billboardy, strona internetowa, wytyczne, seminaria Pojedyncza sezonowa kampania w ograniczony sposób korzystająca ze środków masowego przekazu, koncentrująca się na samoleczeniu i stosowaniu leków sprzedawanych bez recepty Nowa Zelandia (trwa od 1999 r.) 33,34 Mądre użycie Agencja rządowa nowozelandzkie: ( r.), (2007 r.) radio telewizja, strona internetowa, listy, wytyczne Prowadzone przez wiele lat sezonowe kampanie korzystające tylko ze środków masowego przekazu od 2007 r. Norwegia (2004 r.) Właściwe użycie antybiotyku w najlepszym interesie dziecka Instytut publicznego.. strona internetowa, listy, seminaria Pojedyncza sezonowa kampania koncentrująca się na małych dzieciach, niekorzystająca ze środków masowego przekazu Portugalia ( r.) Antybiotyki używaj ich właściwie Współpraca przemysłu farmaceutycznego, departamentu, organizacji profesjonalnych Euro: , całość finansowania zapewniona przez firmę Pfizer prasa, radio, strona internetowa, listy Trzy sezonowe kampanie z ograniczonym wykorzystaniem środków masowego przekazu Hiszpania ( r.) Kampania dotycząca odpowiedzialnego użycia Narodowy departament Euro: (2006 r.), (2007 r.) prasa, billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, seminaria Dwie sezonowe kampanie korzystające ze środków masowego przekazu, koncentracja na samoleczeniu i używaniu leków sprzedawanych bez recepty Stany Zjednoczone (trwająca od 1995 r.) Kampania na rzecz właściwego stosowania w lokalnej społeczności ( r.); Zmądrzej: dowiedz się, kiedy antybiotyki działają (od 2003 r.) Agencja departamentu na stan Zobacz regionalne kampanie w Stanach Zjednoczonych Federalne finansowanie rozdzielane przez Ośrodki Kontroli i Zapobiegania Chorobom pomiędzy stanowe urzędy do tworzenia, wdrażania i oceny lokalnych kampanii; narodowa kampania medialna w 2003 r., różna liczba stanów, które otrzymały fundusze każdego roku (na przykład 34 w 2006 r., 13 w 2009 r.) (Kontynuacja na następnej stronie) Jeśli nie ma odniesienia do źródła, informacje otrzymano od menedżerów kampanii, ze stron internetowych kampanii i innych materiałów niepublikowanych. * Tłumaczenie na język angielski, jeżeli tekst oryginalny był w innym języku. Billboardy lub reklamy na środkach transportu publicznego. Intensywne wykorzystanie działań: czas największej oglądalności w telewizji, niezależna strona internetowa, bardzo szczegółowe informacje naukowe (tzn. więcej niż kilkudziesięciu lekarzy). Część finansowania zapewniona przez przemysł farmaceutyczny. W Stanach Zjednoczonych w koalicji jest zazwyczaj zaangażowanych wiele stron: departament, profesjonalne organizacje, ośrodki służby, przemysł farmaceutyczny, instytucje akademickie, firmy zajmujące się ubezpieczeniem zdrowotnym, apteki i organizacje społeczne. lenie ucha środkowego, zapalenie gardła, zapalenie zatok i zapalenie oskrzeli, o tyle część związana z edukacją populacji często pozostawała względnie nieswoista, skoncentrowana była bardziej na przeziębieniu i bardziej ukierunkowana na objawy (na przykład na kaszel zamiast zapalenia oskrzeli). Nie było swoistego ukierunkowania na infekcje układu moczowego (z wyjątkiem niektórych wytycznych, np. w Belgii). 38

5 Nazwa kampanii Organizacja Szacunkowy koszt roczny Interwencje Komentarz (Kontynuacja z poprzedniej strony) Regionalne kampanie poza Stanami Zjednoczonymi Kanada (Alberta, trwająca od 1998 r.; Kolumbia Brytyjska, trwająca od 2005 r.) Czy potrzebny jest lek na wirusa? Rejonowe departamenty kanadyjskie: na rok (Alberta, ), na rok (Kolumbia Brytyjska) prasa, billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, seminaria Wieloletnia regionalna kampania sezonowo korzystająca ze środków masowego przekazu; program szkolny, program przedszkolny i promocja higieny rąk jako ważne elementy kampanii Francja (Alpes-Maritimes, r.) Antybiotyki tylko jeśli są konieczne Koalicja: ośrodki akademickie, ubezpieczenie zdrowotne, stowarzyszenie medyczne, instytut publicznego Euro: (2003 r.) strona internetowa, szczegółowe informacje naukowe Wieloletnia kampania w jednym dystrykcie administracyjnym niekorzystająca ze środków masowego przekazu, bardzo szczegółowe informacje naukowe dla lekarzy rodzinnych i pediatrów w 2000 i 2003 r. Włochy (Emilia Romania, r.) Projekt Dzieci i antybiotyki na rzecz właściwego użycia u dzieci Regionalny departament Euro: strona internetowa, seminaria Nie korzystano ze środków masowego przekazu, koncentracja na przepisywaniu dla dzieci, szkolenie pediatrów na seminariach, adaptacja przewodnika Czy potrzebny jest lek na wirusa? (Kanada) Zjednoczone Królestwo (Anglia, trwająca od 1999 r., z wyjątkiem 2001 r.) Antybiotyk ( r.); kampania antybiotykowa (od 2008 r.) Regionalny departament Funty brytyjskie: prasa, strona internetowa, listy Wieloletnia kampania sezonowo korzystająca ze środków masowego przekazu (prasa rozprowadzana w kraju), dystrybucja materiałów informacyjnych dla lekarzy i farmaceutów tylko w Anglii Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, r.; Społeczne Badanie Rynku, Irlandia Północna, Zjednoczone Królestwo, kontakty osobiste) Ochrona przed infekcją Agencja departamentu Funty brytyjskie: prasa, telewizja, strona internetowa, listy Dwie sezonowe kampanie korzystające ze środków masowego przekazu oraz kampania promująca mycie rąk Zjednoczone Królestwo (Yorkshire, r.) 43 Antybiotyki w poszukiwaniu prawdy! Lokalny departament Funty brytyjskie: billboardy, radio, telewizja, listy, wytyczne, seminaria Dwie sezonowe kampanie korzystające ze środków masowego przekazu (lokalne radio, transport publiczny, lokalna telewizja), bez jednakowych działań dla całego personelu medycznego (organizowane przez lokalne organizacje opieki podstawowej) (Kontynuacja na następnej stronie) Jeśli nie ma odniesienia do źródła, informacje otrzymano od menedżerów kampanii, ze stron internetowych kampanii i innych materiałów niepublikowanych. * Tłumaczenie na język angielski, jeżeli tekst oryginalny był w innym języku. Billboardy lub reklamy na środkach transportu publicznego. Intensywne wykorzystanie działań: czas największej oglądalności w telewizji, niezależna strona internetowa, bardzo szczegółowe informacje naukowe (tzn. więcej niż kilkudziesięciu lekarzy). Część finansowania zapewniona przez przemysł farmaceutyczny. W Stanach Zjednoczonych w koalicji jest zazwyczaj zaangażowanych wiele stron: departament, profesjonalne organizacje, ośrodki służby, przemysł farmaceutyczny, instytucje akademickie, firmy zajmujące się ubezpieczeniem zdrowotnym, apteki i organizacje społeczne. Populacja docelowa Grupą docelową większości kampanii była populacja ogólna. Ponieważ często antybiotyki przepisuje się dzieciom, a w przenoszeniu patogenów ważną rolę pełnią ośrodki opieki dziennej, celem prawie wszystkich (z wyjątkiem pięciu) kampanii byli rodzice małych dzieci 49. Grupą docelową kilku kampanii były populacje inne niż dzieci, zapewne dlatego, że grupy te częściej niż przeciętnie otrzymują antybiotyk lub są bardziej zagrożone transmisją opornych patogenów, na przykład aktywne lub starsze populacje (we Francji), mieszkające razem grupy starszych osób (w Albercie i Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie), niższe klasy społecznoekonomiczne (w Anglii) 29,50. 39

6 Nazwa kampanii Organizacja Szacunkowy koszt roczny Interwencje Komentarz (Kontynuacja z poprzedniej strony) Regionalne kampanie w Stanach Zjednoczonych Arkansas (trwa od 2000 r.) Oszczędzaj antybiotyk nie stosuj go, gdy go nie potrzebujesz Regionalny departament, prywatna fundacja , (wstępny rozwój), nigdy nie finansowane przez Ośrodki Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) prasa, billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, seminaria, szczegółowe informacje naukowe Korzystanie ze środków masowego przekazu tylko w pierwszym roku, specjalny program szkolny Kalifornia (trwa od 2000 r.) Wspólne działanie na rzecz projektu edukującego na temat oporności Prywatne finansowanie profesjonalnej organizacji telewizja, strona internetowa, listy, wytyczne, seminaria Ograniczone korzystanie ze środków masowego przekazu (transmitowane przez telewizję ogłoszenia służb publicznych), coroczny Tydzień świadomości antybiotykowej ogłaszany przez gubernatora Kolorado (trwa od 2004 r.) Zmądrzej Kolorado: stosuj antybiotyki mądrze Koalicja , (kampania medialna 2007 r.) prasa, billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, seminaria Przed 2004 r. prowadzone przede wszystkim jako projekt badawczy korzystający ze środków masowego przekazu 19, kampania w mediach hiszpańskojęzycznych w 2007 r. Michigan (trwa od 1997 r.) Współpraca na rzecz zmniejszania oporności na antybiotyki w Michigan Koalicja billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, listy, wytyczne, seminaria Umiarkowane korzystanie ze środków masowego przekazu (ogłoszenia transmitowane przez publiczne serwisy, radio), w 2006 r. program zwrotu niewykorzystanych do aptek ( Zbiórka ) Minnesota (trwa od 2001 r.) Powstrzymać niewłaściwe użycie w Minnesocie Koalicja strona internetowa, seminaria Nie korzystano ze środków masowego przekazu, rozprowadzanie zestawów do leczenia przeziębienia Nebraska (trwa od 2001 r.) Kampania na rzecz właściwego stosowania w Nebrasce Regionalny departament billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, listy, wytyczne, seminaria, szczegółowe informacje naukowe Ograniczone korzystanie ze środków masowego przekazu (reklamy na środkach transportu publicznego, reklamy telewizyjne i radiowe w 2004 r.) (Kontynuacja na następnej stronie) Jeśli nie ma odniesienia do źródła, informacje otrzymano od menedżerów kampanii, ze stron internetowych kampanii i innych materiałów niepublikowanych. * Tłumaczenie na język angielski, jeżeli tekst oryginalny był w innym języku. Billboardy lub reklamy na środkach transportu publicznego. Intensywne wykorzystanie działań: czas największej oglądalności w telewizji, niezależna strona internetowa, bardzo szczegółowe informacje naukowe (tzn. więcej niż kilkudziesięciu lekarzy). Część finansowania zapewniona przez przemysł farmaceutyczny. W Stanach Zjednoczonych w koalicji jest zazwyczaj zaangażowanych wiele stron: departament, profesjonalne organizacje, ośrodki służby, przemysł farmaceutyczny, instytucje akademickie, firmy zajmujące się ubezpieczeniem zdrowotnym, apteki i organizacje społeczne. W Stanach Zjednoczonych szczególną grupą docelową kilku kampanii programu Get Smart (na przykład w Kolorado i Kalifornii) była populacja latynoska: zmieniły one swoje główne przesłanie, tzn. problem samodzielnego leczenia 19. Ponieważ niewystarczająca lub błędna wiedza osoby przepisującej leki może przyczyniać się do nadmiernego ich przepisywania, grupą docelową wszystkich kampanii (z wyjątkiem jednej) byli profesjonaliści opieki zdrowotnej, szczególnie lekarze opieki podstawowej 51,52. Grupą docelową 15 kampanii byli pediatrzy, a 16 również farmaceuci. Najważniejsze przesłania Sugerowano, że aby przesłanie publicznych kampanii zdrowotnych było skuteczne, powinno być jasne i proste, najlepiej pozytywne, choć niedawne badania sugerują, że być może trzeba ponownie rozważyć wpływ przesłań negatywnych, wywołujących lęk 53,54. Kluczowe przesłania kampanii były bardzo podobne i łączyły informacje negatywne i pozytywne (Fotografie 1 i 2). Wszystkie kampanie próbowały przekazać, że oporność na antybiotyki jest ważnym problemem (czasami informując o zagrożeniu) i że niewła- 40

7 Nazwa kampanii Organizacja Szacunkowy koszt roczny Interwencje Komentarz (Kontynuacja z poprzedniej strony) Nevada (trwa od 2001 r.) Powstrzymaj oporność mądrze używaj Koalicja billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, listy, wytyczne, seminaria Umiarkowane korzystanie ze środków masowego przekazu (radio, telewizja) Oregon (trwa od 2001 r.) Współpraca na rzecz edukacji dotyczącej oporności na antybiotyki w Oregonie Koalicja billboardy, strona internetowa, listy, wytyczne, seminaria Ograniczone korzystanie ze środków masowego przekazu (reklamy na środkach transportu publicznego w 2005 r., reklamy w kinach w 2006 r.) Karolina Południowa (trwa od 1998 r.) Ostrożne stosowanie w Karolinie Południowej Regionalny departament prasa, billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, seminaria Korzystanie ze środków masowego przekazu tylko w pierwszych latach Waszyngton (trwa od 2000 r.) Kampania stanu Waszyngton na rzecz walki z opornością na antybiotyki Regionalny departament radio, strona internetowa, listy, wytyczne Ograniczone korzystanie ze środków masowego przekazu, słuchowisko radiowe dla populacji latynoskiej w 2007 r. Wisconsin Antybiotyki ( r.) 44,45 mądrzej! Koalicja billboardy, radio, telewizja, strona internetowa, listy, wytyczne, seminaria, szczegółowe informacje naukowe Coroczne sezonowe korzystanie ze środków masowego przekazu, początkowo pilotażowa strona internetowa, działalność zakończona po wycofaniu finansowania przez Ośrodki Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC ) (Kontynuacja na następnej stronie) Jeśli nie ma odniesienia do źródła, informacje otrzymano od menedżerów kampanii, ze stron internetowych kampanii i innych materiałów niepublikowanych. * Tłumaczenie na język angielski, jeżeli tekst oryginalny był w innym języku. Billboardy lub reklamy na środkach transportu publicznego. Intensywne wykorzystanie działań: czas największej oglądalności w telewizji, niezależna strona internetowa, bardzo szczegółowe informacje naukowe (tzn. więcej niż kilkudziesięciu lekarzy). Część finansowania zapewniona przez przemysł farmaceutyczny. W Stanach Zjednoczonych w koalicji jest zazwyczaj zaangażowanych wiele stron: departament, profesjonalne organizacje, ośrodki służby, przemysł farmaceutyczny, instytucje akademickie, firmy zajmujące się ubezpieczeniem zdrowotnym, apteki i organizacje społeczne. ściwe stosowanie zwiększa oporność bakterii. Większość kampanii próbowała uczyć, że gros infekcji dróg oddechowych jest wywołana przez wirusy i nie może zostać wyleczona antybiotykami. Innym kluczowym przesłaniem było postępowanie zgodnie z zaleceniem lekarza i nieopuszczanie dawek antybiotyku. Niektóre kampanie zachęcały do kończenia cyklu leczenia antybiotykiem według zaleceń (na przykład całość do wybrania bez wahania Take the lot, no matter what w Nowej Zelandii), aby uniknąć selekcji opornych organizmów. Takie podejście jednak kwestionowano, ponieważ dłuższe leczenie mogłoby zwiększyć wskaźniki oporności 55. Rzadko wykorzystywano przesłanie, że antybiotyki mają efekty uboczne, choć szacowano, że w samych Stanach Zjednoczonych każdego roku około wizyt w placówkach stanów nagłych wiąże się ze zdarzeniami niepożądanymi wynikającymi ze stosowania 56. Dziewięć kampanii mówiło o roli mycia rąk w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. W kilku krajach, takich jak Hiszpania, Grecja i Malta, nadal problemem jest samodzielne leczenie się antybiotykami otrzymanymi bez recepty W krajach takich jak Stany Zjednoczone nowym sposobem na zakup bez recepty stał się Internet 61. Dlatego narodowe kampanie w Hiszpanii i na Malcie skoncentrowały się na edukowaniu społeczeństwa, że antybiotyki wymagają recepty. Wiele innych kampanii przedstawiało przesłanie, aby nie dzielić się antybiotykami i nie trzymać tych, które pozostały po leczeniu. Interwencje prowadzone w kampaniach Grupą docelową niektórych elementów kampanii było społeczeństwo (dostarczano informacji nieprofesjonalistom), innych profesjonaliści opieki medycznej (informacje były adresowane bezpośrednio do profesjonalistów opieki medycznej, np. w formie listów lub wytycznych). Rozróżnienie to nie jest jasno określone, ponieważ kategorie te znacząco nakładają się na siebie (część przeznaczona dla społeczeństwa może oddziaływać również na profesjonalistów opieki medycznej, niektóre materiały dla lekarzy 41

8 REVIEW PAPERS prace poglądowe Fotografia 1. plakat z brytyjskiej kampanii trafiają do pacjentów, np. bloczki z informacjami dotyczącymi nieprzepisywania antybiotyku lub zestawy do leczenia przeziębień ). Interwencje w ogólnej populacji Wszystkie kampanie wykorzystywały podejście wieloaspektowe (Tabela I). Najczęstszym działaniem było rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla pacjentów. Metody rozpowszechniania drukowanych materiałów różniły się, ale najczęściej wysyłano je pocztą do lekarzy i farmaceutów, by przekazali je pacjentom (broszurki) i udostępniali w poczekalniach lub aptekach (plakaty; Fotografie 1 i 2). Siedemnaście kampanii wykorzystywało środki masowego przekazu (ogłoszenia nadawane w telewizji, radiu, publikowane przez prasę, na billboardach lub w postaci plakatu w środkach transportu publicznego). Z powodu kosztów działania te były w większości prowadzone okresowo i ograniczały się do kilku tygodni sezonu grypowego i związanego z nim przepisywania największej ilości. Intensywność wykorzystania telewizji była różna: od częstych ogłoszeń w najlepszym czasie antenowym (na przykład w Hiszpanii, Francji i Belgii) po korzystanie z bezpłatnych wiadomości w ramach świadczeń publicznych, ale w porach niskiej oglądalności późno w nocy (na przykład narodowa medialna kampania w Stanach Zjednoczonych w 2003 r.). Prawie wszystkie kampanie wykorzystały Internet do infor- mowania społeczeństwa o programie (webappendix). Francuska kampania narodowa promowała swoją stronę internetową na innych stronach (na przykład poświęconych rodzicielstwu). Ogłoszenia w prasie były podstawowym działaniem wykorzystującym środki masowego przekazu w trzech kampaniach (w Anglii, Niemczech i Kanadzie). Przynajmniej w sześciu kampaniach zapewniono materiały i edukację pracownikom zaangażowanym w opiekę nad dziećmi (w Australii, Kanadzie [Alberta, Kolumbia Brytyjska], Francji [narodowa i w Alpes-Maritimes], Luksemburgu i kilku stanowych kampaniach w Stanach Zjednoczonych). W niektórych kampaniach na przykład w kanadyjskim programie Czy mikroby wymagają leków? (Do Bugs Need Drugs?) znalazły się programy dla szkół, których celem było edukowanie dzieci dotyczące stosowania i oporności na nie. W Zjednoczonym Królestwie opracowano specjalny szkolny program Poszukiwacze mikrobów; choć formalnie nie jest elementem kampanii jest przystosowywany do warunków innych krajów europejskich (e-bug). Interwencje wśród profesjonalistów Farmaceutom przekazano materiały informacyjne do wystawienia w aptekach. W wielu kampaniach edukacja lekarzy była ograniczona do rozsyłania pocztą materiałów edukacyjnych dla lekarzy. W dwóch kampaniach, w naro- Fotografia 2. plakat z realizowanej w Nowej zelandii kampanii Mądre użycie 42 PROBLEmY medycyny RODZINNEj, DeceMber 2010, VOL. Xii, No. 4

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe BG Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Komisja Europejska Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia...

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia... :. Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Wpływ demograficznego starzenia się na miasta. Polityki dotyczące aktywnego starzenia się, płci oraz zatrudnienia...5 Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7

Bardziej szczegółowo

wydanie specjalne 1/2007

wydanie specjalne 1/2007 WYDANIE SPECJALNE 1/2007 wydanie specjalne 1/2007 Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy Aktualizacja 2006 Global strategy for asthma management and prevention. Revised 2006 Global

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Pakiet 3 Dossier: podsumowanie dokumentacji promującej darmowe, poufne i dobrowolne testy w kierunku HIV

Pakiet 3 Dossier: podsumowanie dokumentacji promującej darmowe, poufne i dobrowolne testy w kierunku HIV Pakiet 3 Dossier: podsumowanie dokumentacji promującej darmowe, poufne i dobrowolne testy w kierunku HIV Dziękujemy za pobranie dossier zawierającego podstawowe informacje dotyczące dostępnej prezentacji

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie 2010 www.optimalblooduse.eu W jakim celu przygotowano ten podręcznik? Jest

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie opieki i leczenia zakażenia HIV

Zapewnienie opieki i leczenia zakażenia HIV Zapewnienie opieki i leczenia zakażenia HIV osobom przyjmującym narkotyki: wnioski płynące z badań i praktyki OPEN SOCIETY INSTITUTE Public Health Program Zapewnienie opieki i leczenia zakażenia HIV osobom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI 1 Szanowni Państwo, W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada około 160 tysięcy osób. Zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz dr hab. n. med. Dorota Cianciara Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Narodowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24

Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24 Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 24 biblioteka erozwoju Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej Raport dotyczacy kompetencji cyfrowych: przegląd dla Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i dr Ireny Herbst Autorzy: dr Irena Herbst,Przemysław Zaremba, Bartosz

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia http://www.who.int/substance_abuse/publications/principles_drug_dependence_treatment.pdf Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia ZASADY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo