ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1, w szczególności jego art. 2, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 ustanowiło jednolity system klasyfikacji, mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia. (2) Struktura i kody CPV mogą wymagać dostosowań lub zmian w świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników. (3) Struktura i kody CPV powinny zostać zaktualizowane, aby uwzględnić szczególne potrzeby wyrażone przez Państwa Członkowskie oraz przez użytkowników CPV, a także w celu poprawy błędów merytorycznych, które zostały wykryte w różnych wersjach językowych. (4) Dostosowania i usprawnienia techniczne, które zostały ustalone podczas procesu legislacyjnego, prowadzącego do przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, których jednak nie można było uwzględnić w tym rozporządzeniu, powinny zostać wprowadzone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. (5) W swojej opinii 2 dotyczącej propozycji rozporządzenia w sprawie CPV, Komitet Regionów zwrócił uwagę, że klasyfikacja produktów leczniczych wymaga poprawy i zalecił wykorzystanie systemu klasyfikacji anatomicznej, terapeutycznej i chemicznej (ATC), opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia, w celu uzupełnienia struktury oraz kodów CPV w dziedzinie produktów leczniczych. (6) Zainteresowane podmioty oraz użytkownicy CPV przedstawili konkretne propozycje w celu poprawy CPV. 1 Dz.U. L 340 z , str Dz.U. C 192 z , str. 50.

2 (7) Aktualizacja kodów i struktury CPV powinna zostać odzwierciedlona w tabelach ilustracyjnych ukazujących zbieżność pomiędzy CPV a centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1), oraz nomenklaturą scaloną (CN). (8) W interesie jasności, CPV powinien zostać zastąpiony w całości, podobnie jak tabela zbieżności pomiędzy CPV a CPC Prov. Wszystkie zmiany kodów CPV lub ich opisów powinny zostać wymienione w odrębnym, nowym załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002. (9) Wejście w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. 3 zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej spowodowało że informacje, zawarte w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, przedstawiającym zbieżność pomiędzy CPV a CPA 96, stały się nieaktualne. (10) We wspólnym stanowisku (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003 r., przyjętym przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi 4, a także we wspólnym stanowisku (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003 r. przyjętym przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 5, grupy produktów nie zostały ustanowione w drodze odniesienia do statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA). (11) Z tych powodów, nie jest właściwe, aby aktualizować tabelę zbieżności między CPV a CPA 96, określonej w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002. Ten załącznik powinien zostać dlatego skreślony. (12) Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 powinno zostać dlatego odpowiednio zmienione. (13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik I zastępuje się tekstem Załącznika I do niniejszego rozporządzenia; Załącznik II zastępuje się tekstem Załącznika II do niniejszego rozporządzenia; 3 Dz.U. L 36 z , str Dz.U. C 147 E z , str DZ.U. C 147 E z , str. 137.

3 Załącznik III zastępuje się tekstem Załącznika III do niniejszego rozporządzenia; W załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia; W załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane wewszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2003 r. W imieniu Komisji Frederik Bolkestein Członek Komisji

4 ZAŁĄCZNIK I WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Struktura systemu klasyfikacji 1. CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 2. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 3. Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z: - pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji; - drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do celów weryfikacji.

5 SŁOWNIK GŁÓWNY Kod CPV Produkty rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa i usług pokrewnych Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa Zboża i pozostałe rośliny uprawne Zboża Pszenica Pszenica durum Pszenica zwykła Kukurydza Ryż Jęczmień Żyto Owies Słód Produkty z ziaren Ziemniaki i warzywa suszone Ziemniaki Warzywa strączkowe suszone, łuskane Warzywa strączkowe suszone Soczewica Ciecierzyca Groch suszony Jadalne nasiona roślin strączkowych Nasiona i owoce oleiste Nasiona soi Orzeszki ziemne Nasiona słonecznika Nasiona bawełny Nasiona sezamu Nasiona gorczycy Tytoń nieprzetworzony Rośliny używane do produkcji cukru Buraki cukrowe Trzcina cukrowa Słoma i siano Słoma Siano Surowce roślinne Surowce roślinne używane do produkcji wyrobów włókienniczych Bawełna Juta Len Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane

6 Kauczuk naturalny Lateks naturalny Produkty z lateksu Rośliny używane w branżach specjalnych Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym lub farmaceutycznym, lub do wyrobu środków owadobójczych lub do podobnych celów Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym Rośliny używane w przemyśle farmaceutycznym Rośliny używane do wyrobu środków owadobójczych Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów Nasiona roślin używane w branżach specjalnych Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze, produkty szkółkarskie Warzywa Warzywa korzeniowe i bulwiaste Warzywa korzeniowe Burak ćwikłowy Marchew Cebula Rzepa Warzywa bulwiaste Warzywa owocowe Fasola Bób Fasola szparagowa Fasola Groch Groch ozdobny Burak pastewny Papryka Pomidory Cukinia Grzyby Ogórki Warzywa liściaste Sałata Sałata liściasta Karczochy Szpinak Warzywa kapustne Kapusta Kalafior Brokuły Kapusta brukselska Nasiona warzyw

7 Produkty ogrodnicze Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady Kwiaty cięte Kompozycje kwiatowe Nasiona kwiatów Owoce, orzechy, rośliny wykorzystywane do produkcji napojów, rośliny przyprawowe Owoce i orzechy Owoce i orzechy tropikalne Owoce tropikalne Banany Ananasy Mango Daktyle Rodzynki Figi Awokado Owoce kiwi Orzechy kokosowe Owoce cytrusowe Cytryny Pomarańcze Grejpfruty Mandarynki Limonki Owoce inne niż tropikalne Owoc jagody Porzeczki Agrest Truskawki Maliny Żurawina błotna Jabłka, gruszki i pigwy Jabłka Gruszki Pigwy Owoce pestkowe Morele Brzoskwinie Wiśnie Śliwki Winogrona Winogrona deserowe Winogrona do produkcji win

8 Oliwki Nasiona owoców Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów Ziarna kawy Krzewy herbaciane Herbata paragwajska (Mate) Ziarna kakao Przyprawy nieprzetworzone Żywe zwierzęta i produkty zwierzęce Bydło i produkty pochodzące od tych zwierząt Bydło Bydło żywe Cielęta Świeże mleko krowie Nasienie byków Zwierzęta gospodarskie i produkty pochodzące od tych zwierząt Zwierzęta gospodarskie Owce Kozy Konie Świeże mleko owiec i kóz Kostrzewa owcza Mleko kozie Wełna i sierść zwierzęca Wełna zgrzebna Sierść zwierzęca Świnie Drób żywy oraz jaja Drób żywy Jaja Drobne żywe zwierzęta i produkty z nich Króliki i zające Króliki Zające Produkty zwierzęce Miód naturalny Ślimaki Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego Woski Produkty mieszanej gospodarki rolnej Produkty rolne Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Drewno

9 Drewno drzew iglastych Drewno z drzew tropikalnych Drewno opałowe Drewno twarde Drewno miękkie Odpady drzewne Wióry drzewne Dłużyce Drewniane pale Szczapy Drewno cięte Produkty z drewna ciętego Kauczuk Żywice Laka Korek Produkty leśnictwa Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty Produkty szkółek leśnych Rośliny Rośliny na ściółkę Cebulki kwiatowe Krzewy Drzewa Ryby i inne produkty rybołówstwa, usługi związane z rybołówstwem Ryby Ryby żywe Ryby, świeże lub chłodzone Ryba cała, świeża lub schłodzona Sola, świeża lub chłodzona Gładzica, świeża lub chłodzona Ryby dorszowate, świeże lub chłodzone Dorsze, świeże lub chłodzone Czarniak, świeży lub chłodzony Morszczuk, świeży lub chłodzony Plamiak, świeży lub chłodzony Śledź, świeży lub chłodzony Tuńczyk, świeży lub chłodzony Witlinek, świeży lub chłodzony Pielęgnicowate, świeże lub chłodzone Łosoś, świeży lub chłodzony Mięso z ryb Skorupiaki

10 Świeże skorupiaki Ostrygi Skorupiaki Wodne bezkręgowce Produkty wodne Korale lub produkty podobne Gąbki naturalne Wodorosty Algi Produkty uboczne z branży połowowej Mączka rybna Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne Węgiel i paliwa na bazie węgla Węgiel Paliwa na bazie węgla Węgiel kamienny Brykiety Paliwa stałe Paliwa kopalne Paliwa drzewne Węgiel brunatny i torf Węgiel brunatny Torf Produkty pochodne węgla Olej węglowy Produkty koksownicze Koks Ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty Ropa naftowa (surowa) Gaz ziemny Olej i podobne produkty Łupki olejowe lub bitumiczne Rudy uranu i toru Rudy uranu Rudy toru Rudy metali Rudy żelaza Rudy metali nieżelaznych Rudy miedzi Rudy niklu Rudy glinu Rudy metali szlachetnych Rudy ołowiu

11 Rudy cynku Rudy cyny Różne rudy Produkty wydobywcze, kopalne i inne podobne produkty Materiały budowlane z kamienia Kamień budowlany Marmur i wapienny kamień budowlany Marmur Trawertyn Różne kamienie budowlane Granit Piaskowiec Bazalt Kamienie krawężnikowe Wapień, kamień gipsowy i kreda Wapień i gips Gips Wapno Wapno sproszkowane Wapień Kreda i dolomit Kreda Dolomit Łupek Piasek i glina Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa Piasek Piasek naturalny Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo Otoczaki i żwir Otoczaki Żwir Kruszywo Mieszanka piasku i żwiru Kamień pokruszony lub rozłupany Podsypka Granit kruszony Bazalt kruszony Gleby Warstwa uprawna gleby Podglebie Odłamki kamienia

12 Makadam, smoła makadamowa i piaski smołowe Makadam Smoła makadamowa Piaski smołowe Glinki i kaolin Glinki Kaolin Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów Minerały do produkcji nawozów Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe Wapń naturalny Fosforany wapniowo - glinowe Surowe sole potasowe Piryty żelazowe Piryty żelazowe niewyprażone Minerały chemiczne Sole i czysty chlorek sodu Sól kamienna Sól morska Sól warzona i czysty chlorek sodu Sól drogowa Sól w solance Podobne produkty wydobywcze i kopalne Bitum i asfalt Bitum Asfalt Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne Kamienie szlachetne i półszlachetne Kamienie szlachetne Diamenty Rubiny Szmaragdy Pył lub proszek z kamieni szlachetnych Kamienie półszlachetne Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne Pumeks Diamenty przemysłowe Szmergiel Materiały ścierne naturalne Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne Minerały Złoto

13 Srebro Platyna Produkty spożywcze i napoje Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Mięso Mięso wołowe Wołowina Wołowina peklowana Półtusze wołowe Kawałki wołowe Steki wołowe Cielęcina Kawałki cielęciny Drób Świeży drób, całe zwierzęta Gęsi Indyki Kurczęta Kaczki Kawałki drobiu Kawałki kurczaków Kawałki indyków Kawałki kaczek, gęsi i perliczek Wątróbki drobiowe Foie gras Wieprzowina Kotlety wieprzowe Tusze wieprzowe Podroby Jagnięcina i mięso owiec mięsnych Jagnięcina Owce mięsne Mięso kozie Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów Mięso końskie Mięso z osłów, mułów lub osłomułów Mięsa różne Mięso królicze Mięso z zajęcy Dziczyzna Żabie udka Gołębie Wełna zwierzęca, skóry i skórki

14 Wełna Skóry zwierzęce Skórki zwierzęce Skóry i pióra ptasie Produkty mięsne Konserwy i przetwory z mięsa Produkty mięsno - wędliniarskie Mięso na wędliny Produkty wędliniarskie Wędliny Wątrobianki Wędliny wołowe Wędliny wieprzowe Kaszanka i inne wędliny krwiste Wędliny drobiowe Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane Szynka wędzona Bekon Salami Konserwy wątrobiane Pasztety Przetwory z wątróbek gęsich lub kaczych Produkty wieprzowe Szynka Pulpety mięsne Gotowe dania wieprzowe Produkty drobiowe Produkty wołowe i cielęce Pulpety wołowe Wołowina mielona Siekane mięso wołowe Przetwory mięsne Ryby przetworzone i konserwowane Filety rybne, wątróbki rybne i ikra Filety rybne Świeże filety rybne Ikra ryb Wątróbki rybne Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb Ryby mrożone Mrożone filety rybne Mrożone steki rybne Mrożone produkty rybne

15 Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone Ryby suszone Ryby solone Ryby w solance Ryby wędzone Łosoś wędzony Śledź wędzony Pstrąg wędzony Ryby konserwowane Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone Ryby w folii lub puszkowane Łosoś puszkowany Śledź przetworzony lub konserwowany Sardynki Tuńczyk puszkowany Makrela Sardele Paluszki rybne Przetwory rybne w folii Gotowe dania rybne Przetwory z ryb Kawior i substytuty kawioru Kawior Substytuty kawioru Owoce morza Mrożone skorupiaki Skorupiaki przetworzone lub konserwowane Produkty ze skorupiaków Owoce, warzywa i podobne produkty Ziemniaki i produkty z ziemniaków Ziemniaki mrożone Chipsy i frytki Ziemniaki, krojone lub w plastrach oraz pozostałe ziemniaki mrożone Produkty ziemniaczane Ziemniaki tłuczone preparowane Częściowo smażone chipsy ziemniaczane Chipsy ziemniaczane Chipsy ziemniaczane z dodatkiem substancji smakowych Przekąski ziemniaczane Krokiety ziemniaczane Ziemniaki przetworzone Soki owocowe i warzywne Soki owocowe

16 Sok pomarańczowy Skoncentrowany sok pomarańczowy Sok grejpfrutowy Sok z cytryny Sok ananasowy Sok winogronowy Sok jabłkowy Mieszanki soków nieskoncentrowanych Soki skoncentrowane Soki warzywne Sok pomidorowy Owoce i warzywa Warzywa przetworzone Warzywa świeże lub mrożone Przetworzone warzywa korzeniowe Przetworzone warzywa bulwiaste Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa Fasola przetworzona Groch przetworzony Groch dzielony Pomidory przetworzone Grzyby przetworzone Papryki przetworzone Kiełki sojowe Trufle Warzywa liściaste i kapustne Kapusta przetworzona Przetworzone jadalne części warzyw strączkowych Warzywa mrożone Warzywa konserwowane i/ lub puszkowane Fasola w sosie pomidorowym Fasola pieczona Pomidory konserwowane Pomidory puszkowane Przecier pomidorowy Skoncentrowany przecier pomidorowy Sos pomidorowy Grzyby puszkowane Oliwki przetworzone Warzywa puszkowane Kapusta kiszona puszkowana Groch puszkowany Puszkowana fasola nieobrana

17 Puszkowana cała fasola Puszkowany szparag lekarski Oliwki puszkowane Kukurydza słodka Warzywa tymczasowo zakonserwowane Warzywa konserwowane w occie Przetworzone owoce i orzechy Przetworzone owoce Przetworzone jabłka Przetworzone gruszki Przetworzone banany Szczaw alpejski Melony Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania Marmolady Marmolada pomarańczowa Marmolada cytrynowa Galaretki owocowe Pasty owocowe do smarowania Pasty orzechowe do smarowania Masło orzechowe Przeciery owocowe Dżemy Dżem morelowy Dżem jeżynowy Dżem z czarnej porzeczki Dżem wiśniowy Dżem malinowy Dżem truskawkowy Przetworzone orzechy Orzechy palone lub solone Owoce konserwowane Owoce suszone Przetworzone porzeczki Przetworzone rodzynki Sułtanki Warzywne produkty uboczne Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Oleje zwierzęce lub roślinne Olej roślinny Oliwa z oliwek Olej sezamowy

18 Olej z orzechów ziemnych Olej kokosowy Olej spożywczy Olej do smażenia Tłuszcze Tłuszcze zwierzęce Tłuszcze roślinne Pozostałości stałe z tłuszczy lub olejów roślinnych Makuchy Rafinowane oleje i tłuszcze Oleje rafinowane Tłuszcze rafinowane Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane Woski roślinne Tłuszcze jadalne Margaryna i podobne produkty Margaryna Płynna margaryna Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania Produkty mleczarskie Mleko i śmietana Mleko Mleko pasteryzowane Mleko sterylizowane Mleko UHT Mleko odtłuszczone Mleko półtłuste Mleko pełnotłuste Mleko skondensowane Mleko w proszku Śmietana Śmietana chuda Śmietana tłusta Śmietana pełnotłusta Bita śmietana Masło Produkty serowarskie Ser stołowy Ser świeży Ser twarogowy Ser miękki Ser Feta Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery

19 Ser z przerostami pleśni Ser cheddar Ser scalony Ser Parmezan Ser twardy Pasty serowe do smarowania Klasyfikowane produkty mleczarskie Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne Jogurt Jogurt bez dodatków substancji smakowych Jogurt z dodatkiem substancji smakowych Maślanka Kazeina Laktoza lub syrop laktozowy Serwatka Lody i produkty podobne Lody Sorbety Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych Produkty przemiału ziarna Ryż łuskany Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty Mąka pszenna Mąka z pełnego przemiału Mąka do wyrobu chleba Mąka czysta Mąka piekarska Mąka umożliwiająca rośnięcie ciasta bez dodatku drożdży Mąki zbożowe Mąka kukurydziana Mąka ryżowa Mąka i mączka warzywna Mieszanki do przygotowania wypieków piekarskich Mieszanki do wyrobu ciasta Mieszanki do pieczenia Produkty piekarskie Produkty z ziaren zbóż Kasze Produkty zbożowe Gotowe zboża śniadaniowe Płatki kukurydziane Mieszanki owsiane Musli

20 Pszenica dmuchana Płatki owsiane Ryż przetworzony Ryż długoziarnisty Ryż bielony Ryż łamany Otręby Skrobia i produkty skrobiowe Olej kukurydziany Glukoza i produkty z glukozy, fruktoza i produkty z fruktozy Glukoza i produkty z glukozy Glukoza Syrop glukozowy Fruktoza i produkty z fruktozy Fruktoza Przetwory z fruktozy Roztwory z fruktozy Syrop fruktozowy Skrobie Tapioka Semolina Kruszonka sproszkowana Pasza dla zwierząt Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych Karma dla ryb Susz paszowy Karma dla zwierząt domowych Różne produkty spożywcze Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie Pieczywo Chleb Rogaliki Pieczywo francuskie Bułeczki Pieczywo gotowe Kanapki Kanapki gotowe Wyroby ciastkarskie i ciasta Wyroby ciastkarskie Placki Placki pikantne Placki słodkie Ciasta

21 Wyroby śniadaniowe Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie Pieczywo tostowe Chleb tostowy Chleb chrupki Sucharki Herbatniki słodkie Cukier i produkty pokrewne Cukier Cukier biały Cukier klonowy i syrop klonowy Melasy Syropy cukrowe Miód Odpady z produkcji cukru Produkty cukrownicze Desery Przekąski Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze Kakao Pasta kakaowa Masło kakaowe, tłuszcz lub olej Niesłodzony proszek kakaowy Słodzony proszek kakaowy Czekolada i wyroby cukiernicze Czekolada Produkty z czekolady Czekolada pitna Batony czekoladowe Wyroby cukiernicze Słodycze gotowane Nugat Owoce, orzechy lub skórki owocowe zakonserwowane w cukrze Produkty z ciasto makaronowego Produkty mączne Makaron niegotowany Makaron Kluski Spaghetti Ciasto makaronowe gotowane i kuskus Ciasto makaronowe gotowane Ciasto makaronowe nadziewane

22 Lasagne Kuskus Puszkowane ciasto makaronowe Kawa, herbata i podobne produkty Kawa Kawa palona Kawa bezkofeinowa Kawa zawierająca kofeinę Substytuty kawy Herbata Herbata zielona Herbata czarna Produkty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté) Herbata w torebkach Herbal infusions Napary ziołowe Przyprawy i przyprawy korzenne Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda Ocet i substytuty octu Ocet Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych Sos sojowy Ketchup Musztarda Sosy Mieszanki przypraw Majonez Pasty kanapkowe Ostry sos z mango Zioła i przyprawy korzenne Pieprz Przyprawy korzenne Zioła Sól Imbir Specjalne produkty odżywcze Przetwory spożywcze homogenizowane Produkty dietetyczne Produkty dla niemowląt Różne produkty spożywcze gdzie indziej niesklasyfikowane, nawet suszone Zupy i buliony Zupy mięsne Zupy rybne

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015 SEKCJA A Dział 01 PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01.11 ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 36/2009. z dnia 11 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 36/2009. z dnia 11 lipca 2008 r. 22.1.2009 L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (WE) nr 36/2009 z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie Grupa ta obejmuje uprawy rolne inne niż wieloletnie, tj.: uprawę roślin,

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257 CONTENTS Część A... 2 Część B... 214 Część C... Część D... 242 Część M... 257 CZĘŚĆ A A.1. 96966 6/4/21 SILENT Piano 35 Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 28 - Kołowrotki wędkarskie,

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

Wyjaśnienia ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO Sekcja ta obejmuje wytwarzanie produktów rolniczych i leśnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie: - uprawy i hodowli roślin, równieŝ upraw leśnych,

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CONTENTS Część A... 2 Część B... 15 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CZĘŚĆ A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 151 Część C... 182 Część D... 202 Część M... 204

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 151 Część C... 182 Część D... 202 Część M... 204 CONTENTS Część A... 2 Część B... Część C... 182 Część D... 22 Część M... 24 CZĘŚĆ A A.1. 22 22 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Meble.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA PKD 2007

WYJAŚNIENIA PKD 2007 WYJAŚNIENIA PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO Sekcja ta obejmuje działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Towar jako przedmiot handlu

Towar jako przedmiot handlu Marta Misiarz Katarzyna Kocierz Katarzyna Kocierz Marta Misiarz Towar jako przedmiot handlu Prowadzenie sprzedaży. Tom I Towar jako przedmiot handlu Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie sprzedawca,

Bardziej szczegółowo

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2015 r. Dz.U. poz. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług () Warszawa 2015 SPIS TREŚCI 1. Zasady metodyczne. 1 2. Schemat klasyfikacji 13 ZASADY METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CONTENTS Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CZĘŚĆ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Tekst Zero House napisany

Bardziej szczegółowo

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Grupa produktów PRODUKTY ZBOŻOWE MIĘSA Produkty Zalecane Dozwolone w umiarze Przeciwwskazane pieczywo pełnoziarniste, płatki owsiane, musli, ryż

Bardziej szczegółowo

Żywienie w stwardnieniu rozsianym

Żywienie w stwardnieniu rozsianym Żywienie w stwardnieniu rozsianym ŻYWIENIE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Broszura powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212 CONTENTS Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... Część M... 212 CZĘŚĆ A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CONTENTS Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CZĘŚĆ A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64

Bardziej szczegółowo

Krótkofalówki 0,17 zł (0,04 ) Talkie-walkie 0,21 zł (0,05 ) Nadajniki i odbiorniki 0,25 zł (0,06 )

Krótkofalówki 0,17 zł (0,04 ) Talkie-walkie 0,21 zł (0,05 ) Nadajniki i odbiorniki 0,25 zł (0,06 ) Dźwięk i Obraz 0,21 zł (0,05 Telewizory i inne 0,25 zł (0,06 Telewizory plazmowe & LCD 0,25 zł (0,06 Telewizory LCD 0,25 zł (0,06 Telewizory LED 0,25 zł (0,06 Telewizory plazmowe 0,25 zł (0,06 3D-TV 0,25

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWY WIDOK WYŚWIETLACZA LCD

OPIS URZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWY WIDOK WYŚWIETLACZA LCD AD 3132 i AD 3133 Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór naszej wagi. Jesteśmy przekonani, że dzięki niej będziesz mógł w dokładny i prosty sposób odważyć potrzebne składniki nawet najbardziej złożonych

Bardziej szczegółowo

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA 26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik Dieta z b onnikiem w hipercholesterolemii Poradnik Co to jest hipercholesterolemia? Hipercholesterolemia to stan zdrowia związany ze zbyt wysokim stężeniem cholesterolu we krwi: jest istotnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych autorzy: H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow, Instytut Żywności i Żywienia 2 Badania żywieniowe polskiej populacji

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE KRYTERIA ŚRODOWISKOWE DO STOSOWANIA PRZY PRZETARGACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Administracja publiczna jest w Europie głównym konsumentem, wydającym 16% produktu globalnego całej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo