ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1, w szczególności jego art. 2, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 ustanowiło jednolity system klasyfikacji, mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia. (2) Struktura i kody CPV mogą wymagać dostosowań lub zmian w świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników. (3) Struktura i kody CPV powinny zostać zaktualizowane, aby uwzględnić szczególne potrzeby wyrażone przez Państwa Członkowskie oraz przez użytkowników CPV, a także w celu poprawy błędów merytorycznych, które zostały wykryte w różnych wersjach językowych. (4) Dostosowania i usprawnienia techniczne, które zostały ustalone podczas procesu legislacyjnego, prowadzącego do przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, których jednak nie można było uwzględnić w tym rozporządzeniu, powinny zostać wprowadzone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. (5) W swojej opinii 2 dotyczącej propozycji rozporządzenia w sprawie CPV, Komitet Regionów zwrócił uwagę, że klasyfikacja produktów leczniczych wymaga poprawy i zalecił wykorzystanie systemu klasyfikacji anatomicznej, terapeutycznej i chemicznej (ATC), opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia, w celu uzupełnienia struktury oraz kodów CPV w dziedzinie produktów leczniczych. (6) Zainteresowane podmioty oraz użytkownicy CPV przedstawili konkretne propozycje w celu poprawy CPV. 1 Dz.U. L 340 z , str Dz.U. C 192 z , str. 50.

2 (7) Aktualizacja kodów i struktury CPV powinna zostać odzwierciedlona w tabelach ilustracyjnych ukazujących zbieżność pomiędzy CPV a centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1), oraz nomenklaturą scaloną (CN). (8) W interesie jasności, CPV powinien zostać zastąpiony w całości, podobnie jak tabela zbieżności pomiędzy CPV a CPC Prov. Wszystkie zmiany kodów CPV lub ich opisów powinny zostać wymienione w odrębnym, nowym załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002. (9) Wejście w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. 3 zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej spowodowało że informacje, zawarte w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, przedstawiającym zbieżność pomiędzy CPV a CPA 96, stały się nieaktualne. (10) We wspólnym stanowisku (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003 r., przyjętym przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi 4, a także we wspólnym stanowisku (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003 r. przyjętym przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 5, grupy produktów nie zostały ustanowione w drodze odniesienia do statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA). (11) Z tych powodów, nie jest właściwe, aby aktualizować tabelę zbieżności między CPV a CPA 96, określonej w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002. Ten załącznik powinien zostać dlatego skreślony. (12) Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 powinno zostać dlatego odpowiednio zmienione. (13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik I zastępuje się tekstem Załącznika I do niniejszego rozporządzenia; Załącznik II zastępuje się tekstem Załącznika II do niniejszego rozporządzenia; 3 Dz.U. L 36 z , str Dz.U. C 147 E z , str DZ.U. C 147 E z , str. 137.

3 Załącznik III zastępuje się tekstem Załącznika III do niniejszego rozporządzenia; W załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia; W załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane wewszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2003 r. W imieniu Komisji Frederik Bolkestein Członek Komisji

4 ZAŁĄCZNIK I WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Struktura systemu klasyfikacji 1. CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 2. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 3. Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z: - pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji; - drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do celów weryfikacji.

5 SŁOWNIK GŁÓWNY Kod CPV Produkty rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa i usług pokrewnych Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa Zboża i pozostałe rośliny uprawne Zboża Pszenica Pszenica durum Pszenica zwykła Kukurydza Ryż Jęczmień Żyto Owies Słód Produkty z ziaren Ziemniaki i warzywa suszone Ziemniaki Warzywa strączkowe suszone, łuskane Warzywa strączkowe suszone Soczewica Ciecierzyca Groch suszony Jadalne nasiona roślin strączkowych Nasiona i owoce oleiste Nasiona soi Orzeszki ziemne Nasiona słonecznika Nasiona bawełny Nasiona sezamu Nasiona gorczycy Tytoń nieprzetworzony Rośliny używane do produkcji cukru Buraki cukrowe Trzcina cukrowa Słoma i siano Słoma Siano Surowce roślinne Surowce roślinne używane do produkcji wyrobów włókienniczych Bawełna Juta Len Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane

6 Kauczuk naturalny Lateks naturalny Produkty z lateksu Rośliny używane w branżach specjalnych Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym lub farmaceutycznym, lub do wyrobu środków owadobójczych lub do podobnych celów Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym Rośliny używane w przemyśle farmaceutycznym Rośliny używane do wyrobu środków owadobójczych Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów Nasiona roślin używane w branżach specjalnych Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze, produkty szkółkarskie Warzywa Warzywa korzeniowe i bulwiaste Warzywa korzeniowe Burak ćwikłowy Marchew Cebula Rzepa Warzywa bulwiaste Warzywa owocowe Fasola Bób Fasola szparagowa Fasola Groch Groch ozdobny Burak pastewny Papryka Pomidory Cukinia Grzyby Ogórki Warzywa liściaste Sałata Sałata liściasta Karczochy Szpinak Warzywa kapustne Kapusta Kalafior Brokuły Kapusta brukselska Nasiona warzyw

7 Produkty ogrodnicze Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady Kwiaty cięte Kompozycje kwiatowe Nasiona kwiatów Owoce, orzechy, rośliny wykorzystywane do produkcji napojów, rośliny przyprawowe Owoce i orzechy Owoce i orzechy tropikalne Owoce tropikalne Banany Ananasy Mango Daktyle Rodzynki Figi Awokado Owoce kiwi Orzechy kokosowe Owoce cytrusowe Cytryny Pomarańcze Grejpfruty Mandarynki Limonki Owoce inne niż tropikalne Owoc jagody Porzeczki Agrest Truskawki Maliny Żurawina błotna Jabłka, gruszki i pigwy Jabłka Gruszki Pigwy Owoce pestkowe Morele Brzoskwinie Wiśnie Śliwki Winogrona Winogrona deserowe Winogrona do produkcji win

8 Oliwki Nasiona owoców Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów Ziarna kawy Krzewy herbaciane Herbata paragwajska (Mate) Ziarna kakao Przyprawy nieprzetworzone Żywe zwierzęta i produkty zwierzęce Bydło i produkty pochodzące od tych zwierząt Bydło Bydło żywe Cielęta Świeże mleko krowie Nasienie byków Zwierzęta gospodarskie i produkty pochodzące od tych zwierząt Zwierzęta gospodarskie Owce Kozy Konie Świeże mleko owiec i kóz Kostrzewa owcza Mleko kozie Wełna i sierść zwierzęca Wełna zgrzebna Sierść zwierzęca Świnie Drób żywy oraz jaja Drób żywy Jaja Drobne żywe zwierzęta i produkty z nich Króliki i zające Króliki Zające Produkty zwierzęce Miód naturalny Ślimaki Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego Woski Produkty mieszanej gospodarki rolnej Produkty rolne Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Drewno

9 Drewno drzew iglastych Drewno z drzew tropikalnych Drewno opałowe Drewno twarde Drewno miękkie Odpady drzewne Wióry drzewne Dłużyce Drewniane pale Szczapy Drewno cięte Produkty z drewna ciętego Kauczuk Żywice Laka Korek Produkty leśnictwa Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty Produkty szkółek leśnych Rośliny Rośliny na ściółkę Cebulki kwiatowe Krzewy Drzewa Ryby i inne produkty rybołówstwa, usługi związane z rybołówstwem Ryby Ryby żywe Ryby, świeże lub chłodzone Ryba cała, świeża lub schłodzona Sola, świeża lub chłodzona Gładzica, świeża lub chłodzona Ryby dorszowate, świeże lub chłodzone Dorsze, świeże lub chłodzone Czarniak, świeży lub chłodzony Morszczuk, świeży lub chłodzony Plamiak, świeży lub chłodzony Śledź, świeży lub chłodzony Tuńczyk, świeży lub chłodzony Witlinek, świeży lub chłodzony Pielęgnicowate, świeże lub chłodzone Łosoś, świeży lub chłodzony Mięso z ryb Skorupiaki

10 Świeże skorupiaki Ostrygi Skorupiaki Wodne bezkręgowce Produkty wodne Korale lub produkty podobne Gąbki naturalne Wodorosty Algi Produkty uboczne z branży połowowej Mączka rybna Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne Węgiel i paliwa na bazie węgla Węgiel Paliwa na bazie węgla Węgiel kamienny Brykiety Paliwa stałe Paliwa kopalne Paliwa drzewne Węgiel brunatny i torf Węgiel brunatny Torf Produkty pochodne węgla Olej węglowy Produkty koksownicze Koks Ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty Ropa naftowa (surowa) Gaz ziemny Olej i podobne produkty Łupki olejowe lub bitumiczne Rudy uranu i toru Rudy uranu Rudy toru Rudy metali Rudy żelaza Rudy metali nieżelaznych Rudy miedzi Rudy niklu Rudy glinu Rudy metali szlachetnych Rudy ołowiu

11 Rudy cynku Rudy cyny Różne rudy Produkty wydobywcze, kopalne i inne podobne produkty Materiały budowlane z kamienia Kamień budowlany Marmur i wapienny kamień budowlany Marmur Trawertyn Różne kamienie budowlane Granit Piaskowiec Bazalt Kamienie krawężnikowe Wapień, kamień gipsowy i kreda Wapień i gips Gips Wapno Wapno sproszkowane Wapień Kreda i dolomit Kreda Dolomit Łupek Piasek i glina Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa Piasek Piasek naturalny Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo Otoczaki i żwir Otoczaki Żwir Kruszywo Mieszanka piasku i żwiru Kamień pokruszony lub rozłupany Podsypka Granit kruszony Bazalt kruszony Gleby Warstwa uprawna gleby Podglebie Odłamki kamienia

12 Makadam, smoła makadamowa i piaski smołowe Makadam Smoła makadamowa Piaski smołowe Glinki i kaolin Glinki Kaolin Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów Minerały do produkcji nawozów Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe Wapń naturalny Fosforany wapniowo - glinowe Surowe sole potasowe Piryty żelazowe Piryty żelazowe niewyprażone Minerały chemiczne Sole i czysty chlorek sodu Sól kamienna Sól morska Sól warzona i czysty chlorek sodu Sól drogowa Sól w solance Podobne produkty wydobywcze i kopalne Bitum i asfalt Bitum Asfalt Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne Kamienie szlachetne i półszlachetne Kamienie szlachetne Diamenty Rubiny Szmaragdy Pył lub proszek z kamieni szlachetnych Kamienie półszlachetne Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne Pumeks Diamenty przemysłowe Szmergiel Materiały ścierne naturalne Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne Minerały Złoto

13 Srebro Platyna Produkty spożywcze i napoje Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Mięso Mięso wołowe Wołowina Wołowina peklowana Półtusze wołowe Kawałki wołowe Steki wołowe Cielęcina Kawałki cielęciny Drób Świeży drób, całe zwierzęta Gęsi Indyki Kurczęta Kaczki Kawałki drobiu Kawałki kurczaków Kawałki indyków Kawałki kaczek, gęsi i perliczek Wątróbki drobiowe Foie gras Wieprzowina Kotlety wieprzowe Tusze wieprzowe Podroby Jagnięcina i mięso owiec mięsnych Jagnięcina Owce mięsne Mięso kozie Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów Mięso końskie Mięso z osłów, mułów lub osłomułów Mięsa różne Mięso królicze Mięso z zajęcy Dziczyzna Żabie udka Gołębie Wełna zwierzęca, skóry i skórki

14 Wełna Skóry zwierzęce Skórki zwierzęce Skóry i pióra ptasie Produkty mięsne Konserwy i przetwory z mięsa Produkty mięsno - wędliniarskie Mięso na wędliny Produkty wędliniarskie Wędliny Wątrobianki Wędliny wołowe Wędliny wieprzowe Kaszanka i inne wędliny krwiste Wędliny drobiowe Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane Szynka wędzona Bekon Salami Konserwy wątrobiane Pasztety Przetwory z wątróbek gęsich lub kaczych Produkty wieprzowe Szynka Pulpety mięsne Gotowe dania wieprzowe Produkty drobiowe Produkty wołowe i cielęce Pulpety wołowe Wołowina mielona Siekane mięso wołowe Przetwory mięsne Ryby przetworzone i konserwowane Filety rybne, wątróbki rybne i ikra Filety rybne Świeże filety rybne Ikra ryb Wątróbki rybne Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb Ryby mrożone Mrożone filety rybne Mrożone steki rybne Mrożone produkty rybne

15 Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone Ryby suszone Ryby solone Ryby w solance Ryby wędzone Łosoś wędzony Śledź wędzony Pstrąg wędzony Ryby konserwowane Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone Ryby w folii lub puszkowane Łosoś puszkowany Śledź przetworzony lub konserwowany Sardynki Tuńczyk puszkowany Makrela Sardele Paluszki rybne Przetwory rybne w folii Gotowe dania rybne Przetwory z ryb Kawior i substytuty kawioru Kawior Substytuty kawioru Owoce morza Mrożone skorupiaki Skorupiaki przetworzone lub konserwowane Produkty ze skorupiaków Owoce, warzywa i podobne produkty Ziemniaki i produkty z ziemniaków Ziemniaki mrożone Chipsy i frytki Ziemniaki, krojone lub w plastrach oraz pozostałe ziemniaki mrożone Produkty ziemniaczane Ziemniaki tłuczone preparowane Częściowo smażone chipsy ziemniaczane Chipsy ziemniaczane Chipsy ziemniaczane z dodatkiem substancji smakowych Przekąski ziemniaczane Krokiety ziemniaczane Ziemniaki przetworzone Soki owocowe i warzywne Soki owocowe

16 Sok pomarańczowy Skoncentrowany sok pomarańczowy Sok grejpfrutowy Sok z cytryny Sok ananasowy Sok winogronowy Sok jabłkowy Mieszanki soków nieskoncentrowanych Soki skoncentrowane Soki warzywne Sok pomidorowy Owoce i warzywa Warzywa przetworzone Warzywa świeże lub mrożone Przetworzone warzywa korzeniowe Przetworzone warzywa bulwiaste Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa Fasola przetworzona Groch przetworzony Groch dzielony Pomidory przetworzone Grzyby przetworzone Papryki przetworzone Kiełki sojowe Trufle Warzywa liściaste i kapustne Kapusta przetworzona Przetworzone jadalne części warzyw strączkowych Warzywa mrożone Warzywa konserwowane i/ lub puszkowane Fasola w sosie pomidorowym Fasola pieczona Pomidory konserwowane Pomidory puszkowane Przecier pomidorowy Skoncentrowany przecier pomidorowy Sos pomidorowy Grzyby puszkowane Oliwki przetworzone Warzywa puszkowane Kapusta kiszona puszkowana Groch puszkowany Puszkowana fasola nieobrana

17 Puszkowana cała fasola Puszkowany szparag lekarski Oliwki puszkowane Kukurydza słodka Warzywa tymczasowo zakonserwowane Warzywa konserwowane w occie Przetworzone owoce i orzechy Przetworzone owoce Przetworzone jabłka Przetworzone gruszki Przetworzone banany Szczaw alpejski Melony Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania Marmolady Marmolada pomarańczowa Marmolada cytrynowa Galaretki owocowe Pasty owocowe do smarowania Pasty orzechowe do smarowania Masło orzechowe Przeciery owocowe Dżemy Dżem morelowy Dżem jeżynowy Dżem z czarnej porzeczki Dżem wiśniowy Dżem malinowy Dżem truskawkowy Przetworzone orzechy Orzechy palone lub solone Owoce konserwowane Owoce suszone Przetworzone porzeczki Przetworzone rodzynki Sułtanki Warzywne produkty uboczne Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Oleje zwierzęce lub roślinne Olej roślinny Oliwa z oliwek Olej sezamowy

18 Olej z orzechów ziemnych Olej kokosowy Olej spożywczy Olej do smażenia Tłuszcze Tłuszcze zwierzęce Tłuszcze roślinne Pozostałości stałe z tłuszczy lub olejów roślinnych Makuchy Rafinowane oleje i tłuszcze Oleje rafinowane Tłuszcze rafinowane Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane Woski roślinne Tłuszcze jadalne Margaryna i podobne produkty Margaryna Płynna margaryna Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania Produkty mleczarskie Mleko i śmietana Mleko Mleko pasteryzowane Mleko sterylizowane Mleko UHT Mleko odtłuszczone Mleko półtłuste Mleko pełnotłuste Mleko skondensowane Mleko w proszku Śmietana Śmietana chuda Śmietana tłusta Śmietana pełnotłusta Bita śmietana Masło Produkty serowarskie Ser stołowy Ser świeży Ser twarogowy Ser miękki Ser Feta Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery

19 Ser z przerostami pleśni Ser cheddar Ser scalony Ser Parmezan Ser twardy Pasty serowe do smarowania Klasyfikowane produkty mleczarskie Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne Jogurt Jogurt bez dodatków substancji smakowych Jogurt z dodatkiem substancji smakowych Maślanka Kazeina Laktoza lub syrop laktozowy Serwatka Lody i produkty podobne Lody Sorbety Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych Produkty przemiału ziarna Ryż łuskany Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty Mąka pszenna Mąka z pełnego przemiału Mąka do wyrobu chleba Mąka czysta Mąka piekarska Mąka umożliwiająca rośnięcie ciasta bez dodatku drożdży Mąki zbożowe Mąka kukurydziana Mąka ryżowa Mąka i mączka warzywna Mieszanki do przygotowania wypieków piekarskich Mieszanki do wyrobu ciasta Mieszanki do pieczenia Produkty piekarskie Produkty z ziaren zbóż Kasze Produkty zbożowe Gotowe zboża śniadaniowe Płatki kukurydziane Mieszanki owsiane Musli

20 Pszenica dmuchana Płatki owsiane Ryż przetworzony Ryż długoziarnisty Ryż bielony Ryż łamany Otręby Skrobia i produkty skrobiowe Olej kukurydziany Glukoza i produkty z glukozy, fruktoza i produkty z fruktozy Glukoza i produkty z glukozy Glukoza Syrop glukozowy Fruktoza i produkty z fruktozy Fruktoza Przetwory z fruktozy Roztwory z fruktozy Syrop fruktozowy Skrobie Tapioka Semolina Kruszonka sproszkowana Pasza dla zwierząt Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych Karma dla ryb Susz paszowy Karma dla zwierząt domowych Różne produkty spożywcze Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie Pieczywo Chleb Rogaliki Pieczywo francuskie Bułeczki Pieczywo gotowe Kanapki Kanapki gotowe Wyroby ciastkarskie i ciasta Wyroby ciastkarskie Placki Placki pikantne Placki słodkie Ciasta

21 Wyroby śniadaniowe Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie Pieczywo tostowe Chleb tostowy Chleb chrupki Sucharki Herbatniki słodkie Cukier i produkty pokrewne Cukier Cukier biały Cukier klonowy i syrop klonowy Melasy Syropy cukrowe Miód Odpady z produkcji cukru Produkty cukrownicze Desery Przekąski Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze Kakao Pasta kakaowa Masło kakaowe, tłuszcz lub olej Niesłodzony proszek kakaowy Słodzony proszek kakaowy Czekolada i wyroby cukiernicze Czekolada Produkty z czekolady Czekolada pitna Batony czekoladowe Wyroby cukiernicze Słodycze gotowane Nugat Owoce, orzechy lub skórki owocowe zakonserwowane w cukrze Produkty z ciasto makaronowego Produkty mączne Makaron niegotowany Makaron Kluski Spaghetti Ciasto makaronowe gotowane i kuskus Ciasto makaronowe gotowane Ciasto makaronowe nadziewane

22 Lasagne Kuskus Puszkowane ciasto makaronowe Kawa, herbata i podobne produkty Kawa Kawa palona Kawa bezkofeinowa Kawa zawierająca kofeinę Substytuty kawy Herbata Herbata zielona Herbata czarna Produkty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté) Herbata w torebkach Herbal infusions Napary ziołowe Przyprawy i przyprawy korzenne Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda Ocet i substytuty octu Ocet Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych Sos sojowy Ketchup Musztarda Sosy Mieszanki przypraw Majonez Pasty kanapkowe Ostry sos z mango Zioła i przyprawy korzenne Pieprz Przyprawy korzenne Zioła Sól Imbir Specjalne produkty odżywcze Przetwory spożywcze homogenizowane Produkty dietetyczne Produkty dla niemowląt Różne produkty spożywcze gdzie indziej niesklasyfikowane, nawet suszone Zupy i buliony Zupy mięsne Zupy rybne

Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień

Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38

Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38 Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38 2 Celem niniejszej analizy jest przedstawienie wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA, revealed comparative advantage)

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Załącznik 7 do Regulaminu Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Proszę zaznaczyć produkty, które chcą Państwo wystawiać w czasie trwania Targów a) Półprodukty żywnościowe i składniki (pakowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora.

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora. Lista zamienników 140g cukinii 100g bakłażana 80g dyni 70g kabaczka 80g papryki czerwonej 100g ogórka 50g papryki czerwonej 100g pomidora 100g rzodkiewek 100g dyni 200g cukinii 130g kalafiora 100g brokuła

Bardziej szczegółowo

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?*

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, Wydział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego SłownikaZamówień (CPV) (tekst mający

Bardziej szczegółowo

MENU. Domowe Obiadki ul. Powstańców Warszawskich Ciechanów Tel. Kontakt: PONIEDZIAŁEK r.

MENU. Domowe Obiadki ul. Powstańców Warszawskich Ciechanów Tel. Kontakt: PONIEDZIAŁEK r. Kasza manna Kanapka z szynką Pomidor świeży Herbatka z cytryną Krupnik ryżowy Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym Kasza Surówka Herbatka Ice Tea Owoce: marchewka, jabłko, gruszka Domowe Obiadki MENU PONIEDZIAŁEK

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 12.12.2016r. Kasza manna na mleku Parówka Pomidor Herbata z imbirem Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Parówka: mięso

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

MENU PONIEDZIAŁEK r.

MENU PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 09.01.2017r. Kanapka z polędwicą z indyka Pomidor Kakao Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105 g mięsa użyto do przygotowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publiczne Nr UMiG-RO ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach

Zamówienie publiczne Nr UMiG-RO ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach 1. Pieczywo i jego pochodne Załącznik nr 6 do SIWZ Dnia... 1. Chleb krojony 500g szt. 4.300 2. Bułki zwykłe

Bardziej szczegółowo

DIETA PRZY CHOROBACH SERCA

DIETA PRZY CHOROBACH SERCA ZALECENIA OGÓLNE Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (należy dbać o urozmaicenie posiłków). W skład produktów spożywczych wchodzą niezbędne składniki odżywcze zawarte w różnych ilościach i

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Pomidor Herbatka z cytryną OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Pomidor Herbatka z cytryną OBIAD MENU PONIEDZIAŁEK 08.05.2017r. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Herbatka z cytryną Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo razowe: Mąka pszenna razowa, mąka żytnia, sól, woda, zakwas

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną MENU PONIEDZIAŁEK 14.11.2016r. Lane kluski: mąka pszenna, jajko, mleko 70% Mleko Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda,

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kanapka z masłem Parówka Ogórek kiszony Kawa zbożowa OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kanapka z masłem Parówka Ogórek kiszony Kawa zbożowa OBIAD MENU PONIEDZIAŁEK 06.03.2017r. Kanapka z masłem Parówka Ogórek kiszony Kawa zbożowa Pieczywo razowe: mąka pszenna razowa, mąka żytnia, sól, woda, zakwas Parówka: mięso z piersi kurczaka 64%, skórki z kurczaka,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka)

FORMULARZ OFERTY. ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Załącznik do zamówienia nr 1 do zamówienia z dnia 27.11.2015 r. FORMULARZ OFERTY... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres * :... Telefon

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 17.07.2017r. Owsianka na mleku i szynką Pomidor Herbata z cytryną Owsianka: płatki owsiane, mleko 70% Pieczywo: Mąka pszenna, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105

Bardziej szczegółowo

Strzelce Opolskie: Dostawa produktów leczniczych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Strzelce Opolskie: Dostawa produktów leczniczych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strzelce Opolskie: Dostawa produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 46393-2008; data zamieszczenia: 06.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne Postępowanie ozn. SP.ZP.362.1.2011 załącznik nr 1 do SIWZ na: Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne 1 Kurczak świeży kg 900 2 Udo kg 220 3 Piersi z kurczaka kg 220 4 Porcje rosołowe kg 80 5 Korpusy z indyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN Załącznik nr 1a Formularz cenowo asortymentowy DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe Szkoły Podstawowej Nr1 w Miechowie Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Ale czy wśród tych pytań było pytanie o to, co jesz na co dzień, z czego się składa twoje menu?

Ale czy wśród tych pytań było pytanie o to, co jesz na co dzień, z czego się składa twoje menu? 80/20 - klucz do zdrowia oraz cztery cytryny Nie wiem czy pamiętasz swoją ostatnią wizytę u lekarza? Lekarz przebadał cię, przeprowadził wywiad. Zadał w tym czasie parę pytań. Ale czy wśród tych pytań

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 Normy wyżywienia Racje pokarmowe Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 1 Normy wyżywienia (zalecane racje pokarmowe) (recommended pattern of food use) dzienne zestawy produktów

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem OBIAD MENU PONIEDZIAŁEK 13.02.2017r. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda,

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/333 ZAŁĄCZNIK I LISTA O KTÓREJ MOWA W ARTYKULE 38 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa z podatkiem (1szt,1kg,1l, 1op,1 pęczek) przewidy wana

Cena jednostkowa z podatkiem (1szt,1kg,1l, 1op,1 pęczek) przewidy wana Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. PAKIET NR I DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW 1 Ziemniaki 1kg kg 6300 2 Cebula 1kg kg 300 3 Fasola biała 1kg kg 80 4

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 lutego 2011 r. AC 141 Certyfikacja:

Bardziej szczegółowo

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax:

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax: OF E R T A Nazwa Wykonawcy zwany w dalszej części oferty Wykonawcą Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym imię i nazwisko oraz nr tel. Siedziba Wykonawcy: Miejscowość: Ulica: Nr domu:

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. Fasolka po bretońsku. Chleb. Oponki serowe. Kompot wieloowocowy.

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. Fasolka po bretońsku. Chleb. Oponki serowe. Kompot wieloowocowy. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. 30 I 31 I 01 II 02 II 03 II Zupa fasolowa z ziemniakami. Chleb. Ryż z jabłkami i cukrem. Zupa neapolitańska. Kotlet drobiowy panierowany.

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3% ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3% Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 1 2 3 1 ex 01.11 Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa netto netto % brutto 2 3 4 5 6 7 8 9. Mleko 2 % l 23000 2. Kefir 200g l 00 3. Ser twarogowy półtłusty kg 2200 4. Śmietana 8%

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Formularz ofertowy I Pieczywo świeże 1 Bułka pszenna poznańska 50 g. Szt. 500 2 Chleb baltonowski krojony 1 kg Szt. 1100 3 Chleb razowy krojony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia r.)

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia r.) ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia 18.09.2012 r.) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Załącznik do zamówienia

Bardziej szczegółowo

PAKIET I : RYBY CPV 152

PAKIET I : RYBY CPV 152 Oferta Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I : RYBY CPV 152 za 1kg za 1 kg cena netto za kg. brutto jedn. 1 Panga filet kg 442 2 Dorsz filet kg 158 3 Mintaj filet kostka kg 142 4 Ryba wędzona Makrela

Bardziej szczegółowo

Szacowana ilość zamawianych miesięcznie produktów w 2015r. OWOCE i WARZYWA Cena Jednostkowa netto

Szacowana ilość zamawianych miesięcznie produktów w 2015r. OWOCE i WARZYWA Cena Jednostkowa netto .. Lp. Nazwa produktu Ilość /kg/ 1. Banan 72kg 2. Buraki 40kg 3. Cebula 30kg 4. Cytryna 10kg 5. Gruszka 140kg 6. Jabłka 300kg 7. Rzodkiewka 3,5kg 8. Kalafior 30kg 9. Kapusta biała 80kg 10. Kapusta czerwona

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Kanapka z szynką Pomidor świeży Kawa zbożowa na mleku OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Kanapka z szynką Pomidor świeży Kawa zbożowa na mleku OBIAD Kanapka z szynką Pomidor świeży Kawa zbożowa na mleku MENU PONIEDZIAŁEK 05.12.2016r. Pieczywo razowe: Mąka pszenna razowa, mąka żytnia, sól, woda, zakwas Szynka drobiowa: mięso z piersi indyka (105 g mięsa

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6 SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy- zadanie nr 1 - Dostawa różnych artykułów spożywczych kod CPV

Zał. nr 6 SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy- zadanie nr 1 - Dostawa różnych artykułów spożywczych kod CPV Lp. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Jedn. miary Planowana ilość -1- -2- -3- -4- -5-1 Ananas w puszce 2 Baton w polewie czekoladowej 3 Budyń 4 Brzoskwinie w puszce opakowanie 500-800g,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 1 października 2012 r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty na: Dostawę pełnowartościowych artykułów żywnościowych dla stołówki Publicznego Przedszkola w Głogowie Małopolskim w okresie 01.02.2017 31.07.2017. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 02 stycznia 13 stycznia 2017 r. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy. PIĄTEK 06 I T R Z E C H K R Ó L I

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 02 stycznia 13 stycznia 2017 r. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy. PIĄTEK 06 I T R Z E C H K R Ó L I OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 02 stycznia 13 stycznia 2017 r. 02 I 03 I 04 I 05 I Zupa grochowa z ziemniakami. Chleb. Ryż z truskawkami i jogurtem naturalnym. Rosół z makaronem. Kotlet drobiowy panierowany.

Bardziej szczegółowo

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych DIETA 1200 kcal Dzień I * miarach I śniadanie 290 Musli z rodzynkami i orzechami 2 łyżki 30 g 112 Mleko 0.5 % tłuszczu 1 szklanka 250 ml 97 Grejpfrut 1 szt., średni 350 g 81 II śniadanie 251 Chleb żytni

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy do oferty. Składając w imieniu... Cena jednostk. netto

Formularz cenowy do oferty. Składając w imieniu... Cena jednostk. netto Załącznik nr 8.1 Składając w imieniu... ofertę w przetargu nieograniczonym w dniu 16.12.2011r. na dostawę: artykułów ogólno spożywczych Lp. Nazwa artykułu Miara Ilość 1 Cukier kryształ paczkowany 1 kg

Bardziej szczegółowo

... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych

... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych ... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych netto 1 2 Ananas plastry op. min. 565 g, plastry ananasa w puszce, masa netto po odsączeniu min. 340 g Baton w czekoladzie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 2 września 2015 r. AC 080 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY nr 1

FORMULARZ CENOWY nr 1 L.p. FORMULARZ CENOWY nr 1 Wartość netto Nazwa przedmiotu zamówienia oferowanego j.m. Ilość Cena netto % VAT Wartość VAT (5x6) 1. Bułki zwykłe duże a 100g szt. 2. Chleb zwykły krojony a 500 g szt. 45 000

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy.

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Jabłko Żurek z ziemniakami. Gołąbki z ryżem, kiełbasą i sosem pomidorowym. Banan

Bardziej szczegółowo

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto)

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto) Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych Lp. Nazwa i opis Jedn. miary Ilość Cena jedn. (brutto) Cena kol. 4 x kol. 5 (brutto) 1 2 3 4 5 6 1 Bułka tarta kg 90 2 Barszcz biały, zupa w proszku,

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto

... FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto Załącznik 3.01 do SIWZ. Część nr 1- Mięso, produkty mięsne, wędliny CPV 15 10 00 00 9 Ilość szacunkowa Stawka VAT 1 kiełbasa podlaska kg 100 2 karkówka b/k-mięso wieprzowe kg 275 3 kiełbasa zwyczajna kg

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką OBIAD.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką OBIAD. MENU POSIŁEK PONIEDZIAŁEK 10.10.2016r. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką Zupa: mleko 70% kasza manna. Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Marmolada:

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 14 listopada 25 listopada 2016 r. Kompot wieloowocowy.

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 14 listopada 25 listopada 2016 r. Kompot wieloowocowy. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 14 listopada 25 listopada 2016 r. 14 XI 15 XI 16 XI 17 XI 18 XI Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż z truskawkami i jogurtem naturalnym. Krupnik z ziemniakami.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/ KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik nr 3 PAKIET I: Pieczywo (CPV: 15810000-9) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość 1 Chleb szt. 400 2 Bułka zwykła szt. 600 PAKIET II: Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8), Lp. Nazwa artykułu

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r. 09 V 10 V 11 V 12 V 13 V Krupnik z ziemniakami. Chleb. Makaron ze szpinakiem i pomidorami suszonymi. Żurek z ziemniakami. Zrazy wieprzowe w sosie

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od października 2016 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od października 2016 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 17 28 października 2016 r. 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż z truskawkami i jogurtem naturalnym. Zupa pomidorowa z makaronem. Kotlet

Bardziej szczegółowo

L 74/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2008

L 74/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2008 L 74/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2008 SŁOWNIK GŁÓWNY 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne 03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa 03110000-5 Rośliny

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Formularz ofertowy I Pieczywo świeże Lp. Artykuł spożywczy 1 Bułka pszenna poznańska 50 g. Szt. 500 2 Chleb baltonowski krojony - 1 kg Szt. 1000

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z ODPADY NIEBEZPIECZNE 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje 03 02 03* Metaloorganiczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy dietetyki Dieta neutropeniczna. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2014

Podstawy dietetyki Dieta neutropeniczna. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2014 Podstawy dietetyki Dieta neutropeniczna Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2014 Żywienie w neutropenii Zwiększenie spożycia energii i białka Wymagania żywieniowe większości pacjentów

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Formularz ofertowy I Pieczywo świeże Lp. Artykuł spożywczy 1 Chleb baltonowski krojony - 1 kg Szt. 1000 2 Chleb razowy krojony 500 g Szt. 300

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r. 08 V 09 V 10 V 11 V 12 V Zupa grochowa z ziemniakami. Chleb. Makaron z serem. Zupa neapolitańska z makaronem ryżowym. Kotlet wieprzowy mielony.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki Indeks Glikemiczny jest to pomiar mówiący o tym, jak szybko rośnie poziom cukru we krwi po posiłku. Najlepiej czujemy się wtedy, gdy poziom cukru we krwi rośnie powoli. Cukier we krwi to paliwo dla Twojego

Bardziej szczegółowo

DIETA PRZECIWMIAZDZYCOWA. Cholesterol krążący w Twojej krwi przenika do ściany tętnic. przyczyniając się do ich zwężenia. Może to być powodem

DIETA PRZECIWMIAZDZYCOWA. Cholesterol krążący w Twojej krwi przenika do ściany tętnic. przyczyniając się do ich zwężenia. Może to być powodem DIETA PRZECIWMIAZDZYCOWA Cholesterol krążący w Twojej krwi przenika do ściany tętnic przyczyniając się do ich zwężenia. Może to być powodem zawału serca i udaru mózgu. Wysoki poziom cholesterolu 1 / 16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 19.12.2015 L 333/89 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2405 z dnia 18 grudnia 2015 r. otwierające kontyngenty taryfowe UE na produkty rolne pochodzące z Ukrainy i ustalające sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 23 maja 03 czerwca 2016 r. 23 V 24 V 25 V Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem. Zupa neapolitańska z makaronem ryżowym. Kotlet

Bardziej szczegółowo

Lista zakupów na 7 dni diety

Lista zakupów na 7 dni diety Lista zakupów na 7 dni diety bakalie 1 Orzechy włoskie 54 2 Wiórki kokosowe 10 jaja 1 Jaja kurze całe ekologiczne 381 nabiał 1 Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 800 2 Kefir, 2% tłuszczu 600 3 Maślanka spożywcza,

Bardziej szczegółowo

Plomba plastikowa HSA :37:

Plomba plastikowa HSA :37: Plomba plastikowa HSA 001 2015-10-30 11:37:35.870394 2 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres instytucji/firmy ogłaszającej ofertę Merkat - Krzysztof Kaftański 62-023 Kamionki, Brylantowa 2 1,

Bardziej szczegółowo

Dr med. Paweł Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski ZALECENIA DIETETYCZNE DLA PACJENTÓW Z ZAKAŻENIEM CLOSTRIDIUM DIFFICILE STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA 02-776 Warszawa, ul. Nugat 3; tel: (22) 100 44 48; 667 590 282; mail: biuro@fipz.edu.pl WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego)

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) Nr sprawy: SP 30/07/11/2015 Załącznik nr 4 do Specyfikacji KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE I NABIAŁOWE Lp Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Oferta na : Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok Załącznik nr 1

Oferta na : Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok Załącznik nr 1 Zadanie nr 1 Dostawa pieczywa Oferta na : Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok Załącznik nr 1 Cena 1. Chleb krojony zwykły 0,50 kg szt. 2000 2. Chleb razowy ze ziarnem 0,7 kg

Bardziej szczegółowo

Wtorek r. Śniadanie. Poniedziałek r. Śniadanie. Obiad. Podwieczorek

Wtorek r. Śniadanie. Poniedziałek r. Śniadanie. Obiad. Podwieczorek Poniedziałek 05.12.2016 r. Chleb pełnoziarnisty z masłem osełką, chuda wędlina filet z indyka, pomidor, papryka czerwona Zalewajka Składniki: zakwas żytni, ziemniaki, kiełbasa zawierająca minimum 70% mięsa,,

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DLA BLOGERÓW

REKOMENDACJE DLA BLOGERÓW 1 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ REKOMENDACJE DIETA CUKRZCYOWA REKOMENDACJE DLA BLOGERÓW 2 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ Ułożenie posiłków dla cukrzyków diabetyków nie musi być trudne. Nie ma

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy na artykuły ogólnospożywcze w roku 2017 Przedszkola Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach

Formularz ofertowy na artykuły ogólnospożywcze w roku 2017 Przedszkola Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach Załącznik nr 1 Do zapytania o cenę na dostawę produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej Przedszkola Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach Pieczęć firmowa dostawcy Formularz ofertowy na artykuły ogólnospożywcze

Bardziej szczegółowo

Tabela odporności chemicznej

Tabela odporności chemicznej Tabela odporności chemicznej Tabela odporności PVC na działanie różnych substancji środowisko Aceton 10 - - - - Alkohol amylowy czysty Alkohol etylowy (etanol) 10 Alkohol izopropylowy niefermentacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1. Przewidywane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Cena netto za jednostkę. Jedn. miary. Kwota VAT

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1. Przewidywane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Cena netto za jednostkę. Jedn. miary. Kwota VAT Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Lp Asortyment Przewidywane zużycie w ciągu 1 miesięcy Jedn. miary Cena netto za jednostkę VAT (%) Kwota VAT Wartość netto Wartość brutto Producent/nazwa oferowanego towaru

Bardziej szczegółowo

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE Kod odpadu OD DNIA 01.01.2010 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto [zł/kg] 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo

Współczynniki akceptacji dla kontyngentów taryfowych na 2003r. dzielonych rocznie Kontyngenty taryfowe WTO (Dz.U. z 2002r., Nr 227, poz.

Współczynniki akceptacji dla kontyngentów taryfowych na 2003r. dzielonych rocznie Kontyngenty taryfowe WTO (Dz.U. z 2002r., Nr 227, poz. i dla kontyngentów taryfowych na 2003r. dzielonych rocznie Kontyngenty taryfowe WTO (Dz.U. z 2002r., 227, poz. 1898) Kod PCN towar 094020 040900000 miód naturalny 34,69 094021 05040001 żołądki drobiowe

Bardziej szczegółowo

Dietetyk Angelika Frączek DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA. Imię i nazwisko...

Dietetyk Angelika Frączek DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA. Imię i nazwisko... DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA Imię i nazwisko... Proszę o sumienne wypełnienie niniejszego wywiadu żywieniowego, który posłuży do oceny Pani/Pana sposobu żywienia. Dobrze, aby dzienniczek wypełniać

Bardziej szczegółowo

A, D, E, K, B2, B6, B12,

A, D, E, K, B2, B6, B12, Nie zapominajmy o witaminach! Nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie wytwarzać witamin. W celu zachowania prawidłowego funkcjonowania musimy mu dostarczać ich odpowiednią ilość. Niektóre witaminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna Zadanie nr 1 Dostawa produktów mleczarskich /stołówka szkolna/ L.p. Nazwa jm Ilość 1. 2. Śmietana 30 % UHT 0,5 l typu Mlekovita inna lub równoważna, w przypadku propozycji produktów równoważnych należy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM (Instytutu Żywności i Żywienia 2009) 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE KONSERWY

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE KONSERWY SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 Sprawa Nr 01/2015 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE KONSERWY Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo