ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1, w szczególności jego art. 2, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 ustanowiło jednolity system klasyfikacji, mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia. (2) Struktura i kody CPV mogą wymagać dostosowań lub zmian w świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników. (3) Struktura i kody CPV powinny zostać zaktualizowane, aby uwzględnić szczególne potrzeby wyrażone przez Państwa Członkowskie oraz przez użytkowników CPV, a także w celu poprawy błędów merytorycznych, które zostały wykryte w różnych wersjach językowych. (4) Dostosowania i usprawnienia techniczne, które zostały ustalone podczas procesu legislacyjnego, prowadzącego do przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, których jednak nie można było uwzględnić w tym rozporządzeniu, powinny zostać wprowadzone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. (5) W swojej opinii 2 dotyczącej propozycji rozporządzenia w sprawie CPV, Komitet Regionów zwrócił uwagę, że klasyfikacja produktów leczniczych wymaga poprawy i zalecił wykorzystanie systemu klasyfikacji anatomicznej, terapeutycznej i chemicznej (ATC), opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia, w celu uzupełnienia struktury oraz kodów CPV w dziedzinie produktów leczniczych. (6) Zainteresowane podmioty oraz użytkownicy CPV przedstawili konkretne propozycje w celu poprawy CPV. 1 Dz.U. L 340 z , str Dz.U. C 192 z , str. 50.

2 (7) Aktualizacja kodów i struktury CPV powinna zostać odzwierciedlona w tabelach ilustracyjnych ukazujących zbieżność pomiędzy CPV a centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1), oraz nomenklaturą scaloną (CN). (8) W interesie jasności, CPV powinien zostać zastąpiony w całości, podobnie jak tabela zbieżności pomiędzy CPV a CPC Prov. Wszystkie zmiany kodów CPV lub ich opisów powinny zostać wymienione w odrębnym, nowym załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002. (9) Wejście w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. 3 zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej spowodowało że informacje, zawarte w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, przedstawiającym zbieżność pomiędzy CPV a CPA 96, stały się nieaktualne. (10) We wspólnym stanowisku (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003 r., przyjętym przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi 4, a także we wspólnym stanowisku (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003 r. przyjętym przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 5, grupy produktów nie zostały ustanowione w drodze odniesienia do statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA). (11) Z tych powodów, nie jest właściwe, aby aktualizować tabelę zbieżności między CPV a CPA 96, określonej w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002. Ten załącznik powinien zostać dlatego skreślony. (12) Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 powinno zostać dlatego odpowiednio zmienione. (13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik I zastępuje się tekstem Załącznika I do niniejszego rozporządzenia; Załącznik II zastępuje się tekstem Załącznika II do niniejszego rozporządzenia; 3 Dz.U. L 36 z , str Dz.U. C 147 E z , str DZ.U. C 147 E z , str. 137.

3 Załącznik III zastępuje się tekstem Załącznika III do niniejszego rozporządzenia; W załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia; W załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane wewszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2003 r. W imieniu Komisji Frederik Bolkestein Członek Komisji

4 ZAŁĄCZNIK I WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Struktura systemu klasyfikacji 1. CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 2. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 3. Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z: - pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji; - drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do celów weryfikacji.

5 SŁOWNIK GŁÓWNY Kod CPV Produkty rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa i usług pokrewnych Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa Zboża i pozostałe rośliny uprawne Zboża Pszenica Pszenica durum Pszenica zwykła Kukurydza Ryż Jęczmień Żyto Owies Słód Produkty z ziaren Ziemniaki i warzywa suszone Ziemniaki Warzywa strączkowe suszone, łuskane Warzywa strączkowe suszone Soczewica Ciecierzyca Groch suszony Jadalne nasiona roślin strączkowych Nasiona i owoce oleiste Nasiona soi Orzeszki ziemne Nasiona słonecznika Nasiona bawełny Nasiona sezamu Nasiona gorczycy Tytoń nieprzetworzony Rośliny używane do produkcji cukru Buraki cukrowe Trzcina cukrowa Słoma i siano Słoma Siano Surowce roślinne Surowce roślinne używane do produkcji wyrobów włókienniczych Bawełna Juta Len Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane

6 Kauczuk naturalny Lateks naturalny Produkty z lateksu Rośliny używane w branżach specjalnych Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym lub farmaceutycznym, lub do wyrobu środków owadobójczych lub do podobnych celów Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym Rośliny używane w przemyśle farmaceutycznym Rośliny używane do wyrobu środków owadobójczych Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów Nasiona roślin używane w branżach specjalnych Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze, produkty szkółkarskie Warzywa Warzywa korzeniowe i bulwiaste Warzywa korzeniowe Burak ćwikłowy Marchew Cebula Rzepa Warzywa bulwiaste Warzywa owocowe Fasola Bób Fasola szparagowa Fasola Groch Groch ozdobny Burak pastewny Papryka Pomidory Cukinia Grzyby Ogórki Warzywa liściaste Sałata Sałata liściasta Karczochy Szpinak Warzywa kapustne Kapusta Kalafior Brokuły Kapusta brukselska Nasiona warzyw

7 Produkty ogrodnicze Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady Kwiaty cięte Kompozycje kwiatowe Nasiona kwiatów Owoce, orzechy, rośliny wykorzystywane do produkcji napojów, rośliny przyprawowe Owoce i orzechy Owoce i orzechy tropikalne Owoce tropikalne Banany Ananasy Mango Daktyle Rodzynki Figi Awokado Owoce kiwi Orzechy kokosowe Owoce cytrusowe Cytryny Pomarańcze Grejpfruty Mandarynki Limonki Owoce inne niż tropikalne Owoc jagody Porzeczki Agrest Truskawki Maliny Żurawina błotna Jabłka, gruszki i pigwy Jabłka Gruszki Pigwy Owoce pestkowe Morele Brzoskwinie Wiśnie Śliwki Winogrona Winogrona deserowe Winogrona do produkcji win

8 Oliwki Nasiona owoców Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów Ziarna kawy Krzewy herbaciane Herbata paragwajska (Mate) Ziarna kakao Przyprawy nieprzetworzone Żywe zwierzęta i produkty zwierzęce Bydło i produkty pochodzące od tych zwierząt Bydło Bydło żywe Cielęta Świeże mleko krowie Nasienie byków Zwierzęta gospodarskie i produkty pochodzące od tych zwierząt Zwierzęta gospodarskie Owce Kozy Konie Świeże mleko owiec i kóz Kostrzewa owcza Mleko kozie Wełna i sierść zwierzęca Wełna zgrzebna Sierść zwierzęca Świnie Drób żywy oraz jaja Drób żywy Jaja Drobne żywe zwierzęta i produkty z nich Króliki i zające Króliki Zające Produkty zwierzęce Miód naturalny Ślimaki Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego Woski Produkty mieszanej gospodarki rolnej Produkty rolne Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Drewno

9 Drewno drzew iglastych Drewno z drzew tropikalnych Drewno opałowe Drewno twarde Drewno miękkie Odpady drzewne Wióry drzewne Dłużyce Drewniane pale Szczapy Drewno cięte Produkty z drewna ciętego Kauczuk Żywice Laka Korek Produkty leśnictwa Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty Produkty szkółek leśnych Rośliny Rośliny na ściółkę Cebulki kwiatowe Krzewy Drzewa Ryby i inne produkty rybołówstwa, usługi związane z rybołówstwem Ryby Ryby żywe Ryby, świeże lub chłodzone Ryba cała, świeża lub schłodzona Sola, świeża lub chłodzona Gładzica, świeża lub chłodzona Ryby dorszowate, świeże lub chłodzone Dorsze, świeże lub chłodzone Czarniak, świeży lub chłodzony Morszczuk, świeży lub chłodzony Plamiak, świeży lub chłodzony Śledź, świeży lub chłodzony Tuńczyk, świeży lub chłodzony Witlinek, świeży lub chłodzony Pielęgnicowate, świeże lub chłodzone Łosoś, świeży lub chłodzony Mięso z ryb Skorupiaki

10 Świeże skorupiaki Ostrygi Skorupiaki Wodne bezkręgowce Produkty wodne Korale lub produkty podobne Gąbki naturalne Wodorosty Algi Produkty uboczne z branży połowowej Mączka rybna Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne Węgiel i paliwa na bazie węgla Węgiel Paliwa na bazie węgla Węgiel kamienny Brykiety Paliwa stałe Paliwa kopalne Paliwa drzewne Węgiel brunatny i torf Węgiel brunatny Torf Produkty pochodne węgla Olej węglowy Produkty koksownicze Koks Ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty Ropa naftowa (surowa) Gaz ziemny Olej i podobne produkty Łupki olejowe lub bitumiczne Rudy uranu i toru Rudy uranu Rudy toru Rudy metali Rudy żelaza Rudy metali nieżelaznych Rudy miedzi Rudy niklu Rudy glinu Rudy metali szlachetnych Rudy ołowiu

11 Rudy cynku Rudy cyny Różne rudy Produkty wydobywcze, kopalne i inne podobne produkty Materiały budowlane z kamienia Kamień budowlany Marmur i wapienny kamień budowlany Marmur Trawertyn Różne kamienie budowlane Granit Piaskowiec Bazalt Kamienie krawężnikowe Wapień, kamień gipsowy i kreda Wapień i gips Gips Wapno Wapno sproszkowane Wapień Kreda i dolomit Kreda Dolomit Łupek Piasek i glina Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa Piasek Piasek naturalny Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo Otoczaki i żwir Otoczaki Żwir Kruszywo Mieszanka piasku i żwiru Kamień pokruszony lub rozłupany Podsypka Granit kruszony Bazalt kruszony Gleby Warstwa uprawna gleby Podglebie Odłamki kamienia

12 Makadam, smoła makadamowa i piaski smołowe Makadam Smoła makadamowa Piaski smołowe Glinki i kaolin Glinki Kaolin Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów Minerały do produkcji nawozów Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe Wapń naturalny Fosforany wapniowo - glinowe Surowe sole potasowe Piryty żelazowe Piryty żelazowe niewyprażone Minerały chemiczne Sole i czysty chlorek sodu Sól kamienna Sól morska Sól warzona i czysty chlorek sodu Sól drogowa Sól w solance Podobne produkty wydobywcze i kopalne Bitum i asfalt Bitum Asfalt Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne Kamienie szlachetne i półszlachetne Kamienie szlachetne Diamenty Rubiny Szmaragdy Pył lub proszek z kamieni szlachetnych Kamienie półszlachetne Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne Pumeks Diamenty przemysłowe Szmergiel Materiały ścierne naturalne Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne Minerały Złoto

13 Srebro Platyna Produkty spożywcze i napoje Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Mięso Mięso wołowe Wołowina Wołowina peklowana Półtusze wołowe Kawałki wołowe Steki wołowe Cielęcina Kawałki cielęciny Drób Świeży drób, całe zwierzęta Gęsi Indyki Kurczęta Kaczki Kawałki drobiu Kawałki kurczaków Kawałki indyków Kawałki kaczek, gęsi i perliczek Wątróbki drobiowe Foie gras Wieprzowina Kotlety wieprzowe Tusze wieprzowe Podroby Jagnięcina i mięso owiec mięsnych Jagnięcina Owce mięsne Mięso kozie Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów Mięso końskie Mięso z osłów, mułów lub osłomułów Mięsa różne Mięso królicze Mięso z zajęcy Dziczyzna Żabie udka Gołębie Wełna zwierzęca, skóry i skórki

14 Wełna Skóry zwierzęce Skórki zwierzęce Skóry i pióra ptasie Produkty mięsne Konserwy i przetwory z mięsa Produkty mięsno - wędliniarskie Mięso na wędliny Produkty wędliniarskie Wędliny Wątrobianki Wędliny wołowe Wędliny wieprzowe Kaszanka i inne wędliny krwiste Wędliny drobiowe Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane Szynka wędzona Bekon Salami Konserwy wątrobiane Pasztety Przetwory z wątróbek gęsich lub kaczych Produkty wieprzowe Szynka Pulpety mięsne Gotowe dania wieprzowe Produkty drobiowe Produkty wołowe i cielęce Pulpety wołowe Wołowina mielona Siekane mięso wołowe Przetwory mięsne Ryby przetworzone i konserwowane Filety rybne, wątróbki rybne i ikra Filety rybne Świeże filety rybne Ikra ryb Wątróbki rybne Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb Ryby mrożone Mrożone filety rybne Mrożone steki rybne Mrożone produkty rybne

15 Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone Ryby suszone Ryby solone Ryby w solance Ryby wędzone Łosoś wędzony Śledź wędzony Pstrąg wędzony Ryby konserwowane Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone Ryby w folii lub puszkowane Łosoś puszkowany Śledź przetworzony lub konserwowany Sardynki Tuńczyk puszkowany Makrela Sardele Paluszki rybne Przetwory rybne w folii Gotowe dania rybne Przetwory z ryb Kawior i substytuty kawioru Kawior Substytuty kawioru Owoce morza Mrożone skorupiaki Skorupiaki przetworzone lub konserwowane Produkty ze skorupiaków Owoce, warzywa i podobne produkty Ziemniaki i produkty z ziemniaków Ziemniaki mrożone Chipsy i frytki Ziemniaki, krojone lub w plastrach oraz pozostałe ziemniaki mrożone Produkty ziemniaczane Ziemniaki tłuczone preparowane Częściowo smażone chipsy ziemniaczane Chipsy ziemniaczane Chipsy ziemniaczane z dodatkiem substancji smakowych Przekąski ziemniaczane Krokiety ziemniaczane Ziemniaki przetworzone Soki owocowe i warzywne Soki owocowe

16 Sok pomarańczowy Skoncentrowany sok pomarańczowy Sok grejpfrutowy Sok z cytryny Sok ananasowy Sok winogronowy Sok jabłkowy Mieszanki soków nieskoncentrowanych Soki skoncentrowane Soki warzywne Sok pomidorowy Owoce i warzywa Warzywa przetworzone Warzywa świeże lub mrożone Przetworzone warzywa korzeniowe Przetworzone warzywa bulwiaste Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa Fasola przetworzona Groch przetworzony Groch dzielony Pomidory przetworzone Grzyby przetworzone Papryki przetworzone Kiełki sojowe Trufle Warzywa liściaste i kapustne Kapusta przetworzona Przetworzone jadalne części warzyw strączkowych Warzywa mrożone Warzywa konserwowane i/ lub puszkowane Fasola w sosie pomidorowym Fasola pieczona Pomidory konserwowane Pomidory puszkowane Przecier pomidorowy Skoncentrowany przecier pomidorowy Sos pomidorowy Grzyby puszkowane Oliwki przetworzone Warzywa puszkowane Kapusta kiszona puszkowana Groch puszkowany Puszkowana fasola nieobrana

17 Puszkowana cała fasola Puszkowany szparag lekarski Oliwki puszkowane Kukurydza słodka Warzywa tymczasowo zakonserwowane Warzywa konserwowane w occie Przetworzone owoce i orzechy Przetworzone owoce Przetworzone jabłka Przetworzone gruszki Przetworzone banany Szczaw alpejski Melony Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania Marmolady Marmolada pomarańczowa Marmolada cytrynowa Galaretki owocowe Pasty owocowe do smarowania Pasty orzechowe do smarowania Masło orzechowe Przeciery owocowe Dżemy Dżem morelowy Dżem jeżynowy Dżem z czarnej porzeczki Dżem wiśniowy Dżem malinowy Dżem truskawkowy Przetworzone orzechy Orzechy palone lub solone Owoce konserwowane Owoce suszone Przetworzone porzeczki Przetworzone rodzynki Sułtanki Warzywne produkty uboczne Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Oleje zwierzęce lub roślinne Olej roślinny Oliwa z oliwek Olej sezamowy

18 Olej z orzechów ziemnych Olej kokosowy Olej spożywczy Olej do smażenia Tłuszcze Tłuszcze zwierzęce Tłuszcze roślinne Pozostałości stałe z tłuszczy lub olejów roślinnych Makuchy Rafinowane oleje i tłuszcze Oleje rafinowane Tłuszcze rafinowane Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane Woski roślinne Tłuszcze jadalne Margaryna i podobne produkty Margaryna Płynna margaryna Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania Produkty mleczarskie Mleko i śmietana Mleko Mleko pasteryzowane Mleko sterylizowane Mleko UHT Mleko odtłuszczone Mleko półtłuste Mleko pełnotłuste Mleko skondensowane Mleko w proszku Śmietana Śmietana chuda Śmietana tłusta Śmietana pełnotłusta Bita śmietana Masło Produkty serowarskie Ser stołowy Ser świeży Ser twarogowy Ser miękki Ser Feta Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery

19 Ser z przerostami pleśni Ser cheddar Ser scalony Ser Parmezan Ser twardy Pasty serowe do smarowania Klasyfikowane produkty mleczarskie Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne Jogurt Jogurt bez dodatków substancji smakowych Jogurt z dodatkiem substancji smakowych Maślanka Kazeina Laktoza lub syrop laktozowy Serwatka Lody i produkty podobne Lody Sorbety Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych Produkty przemiału ziarna Ryż łuskany Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty Mąka pszenna Mąka z pełnego przemiału Mąka do wyrobu chleba Mąka czysta Mąka piekarska Mąka umożliwiająca rośnięcie ciasta bez dodatku drożdży Mąki zbożowe Mąka kukurydziana Mąka ryżowa Mąka i mączka warzywna Mieszanki do przygotowania wypieków piekarskich Mieszanki do wyrobu ciasta Mieszanki do pieczenia Produkty piekarskie Produkty z ziaren zbóż Kasze Produkty zbożowe Gotowe zboża śniadaniowe Płatki kukurydziane Mieszanki owsiane Musli

20 Pszenica dmuchana Płatki owsiane Ryż przetworzony Ryż długoziarnisty Ryż bielony Ryż łamany Otręby Skrobia i produkty skrobiowe Olej kukurydziany Glukoza i produkty z glukozy, fruktoza i produkty z fruktozy Glukoza i produkty z glukozy Glukoza Syrop glukozowy Fruktoza i produkty z fruktozy Fruktoza Przetwory z fruktozy Roztwory z fruktozy Syrop fruktozowy Skrobie Tapioka Semolina Kruszonka sproszkowana Pasza dla zwierząt Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych Karma dla ryb Susz paszowy Karma dla zwierząt domowych Różne produkty spożywcze Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie Pieczywo Chleb Rogaliki Pieczywo francuskie Bułeczki Pieczywo gotowe Kanapki Kanapki gotowe Wyroby ciastkarskie i ciasta Wyroby ciastkarskie Placki Placki pikantne Placki słodkie Ciasta

21 Wyroby śniadaniowe Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie Pieczywo tostowe Chleb tostowy Chleb chrupki Sucharki Herbatniki słodkie Cukier i produkty pokrewne Cukier Cukier biały Cukier klonowy i syrop klonowy Melasy Syropy cukrowe Miód Odpady z produkcji cukru Produkty cukrownicze Desery Przekąski Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze Kakao Pasta kakaowa Masło kakaowe, tłuszcz lub olej Niesłodzony proszek kakaowy Słodzony proszek kakaowy Czekolada i wyroby cukiernicze Czekolada Produkty z czekolady Czekolada pitna Batony czekoladowe Wyroby cukiernicze Słodycze gotowane Nugat Owoce, orzechy lub skórki owocowe zakonserwowane w cukrze Produkty z ciasto makaronowego Produkty mączne Makaron niegotowany Makaron Kluski Spaghetti Ciasto makaronowe gotowane i kuskus Ciasto makaronowe gotowane Ciasto makaronowe nadziewane

22 Lasagne Kuskus Puszkowane ciasto makaronowe Kawa, herbata i podobne produkty Kawa Kawa palona Kawa bezkofeinowa Kawa zawierająca kofeinę Substytuty kawy Herbata Herbata zielona Herbata czarna Produkty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté) Herbata w torebkach Herbal infusions Napary ziołowe Przyprawy i przyprawy korzenne Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda Ocet i substytuty octu Ocet Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych Sos sojowy Ketchup Musztarda Sosy Mieszanki przypraw Majonez Pasty kanapkowe Ostry sos z mango Zioła i przyprawy korzenne Pieprz Przyprawy korzenne Zioła Sól Imbir Specjalne produkty odżywcze Przetwory spożywcze homogenizowane Produkty dietetyczne Produkty dla niemowląt Różne produkty spożywcze gdzie indziej niesklasyfikowane, nawet suszone Zupy i buliony Zupy mięsne Zupy rybne

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38

Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38 Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38 2 Celem niniejszej analizy jest przedstawienie wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA, revealed comparative advantage)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Załącznik 7 do Regulaminu Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Proszę zaznaczyć produkty, które chcą Państwo wystawiać w czasie trwania Targów a) Półprodukty żywnościowe i składniki (pakowane

Bardziej szczegółowo

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?*

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, Wydział

Bardziej szczegółowo

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora.

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora. Lista zamienników 140g cukinii 100g bakłażana 80g dyni 70g kabaczka 80g papryki czerwonej 100g ogórka 50g papryki czerwonej 100g pomidora 100g rzodkiewek 100g dyni 200g cukinii 130g kalafiora 100g brokuła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego SłownikaZamówień (CPV) (tekst mający

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

DIETA PRZY CHOROBACH SERCA

DIETA PRZY CHOROBACH SERCA ZALECENIA OGÓLNE Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (należy dbać o urozmaicenie posiłków). W skład produktów spożywczych wchodzą niezbędne składniki odżywcze zawarte w różnych ilościach i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3% ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3% Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 1 2 3 1 ex 01.11 Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe

Bardziej szczegółowo

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax:

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax: OF E R T A Nazwa Wykonawcy zwany w dalszej części oferty Wykonawcą Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym imię i nazwisko oraz nr tel. Siedziba Wykonawcy: Miejscowość: Ulica: Nr domu:

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Formularz ofertowy I Pieczywo świeże 1 Bułka pszenna poznańska 50 g. Szt. 500 2 Chleb baltonowski krojony 1 kg Szt. 1100 3 Chleb razowy krojony

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE W BIAŁEJ KRAINIE OSTROŻNIE Z SOLĄ I CUKREM

MATERIAŁY POMOCNICZE W BIAŁEJ KRAINIE OSTROŻNIE Z SOLĄ I CUKREM MATERIAŁY POMOCNICZE W BIAŁEJ KRAINIE OSTROŻNIE Z SOLĄ I CUKREM 1. Cukrowa Wróżka (do wycięcia) 1 2. Zagadki Wydobywa się ją z ziemi, lecz kupuje w sklepie. Gdy jej dodasz do potrawy, to smakuje lepiej.

Bardziej szczegółowo

L 74/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2008

L 74/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2008 L 74/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2008 SŁOWNIK GŁÓWNY 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne 03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa 03110000-5 Rośliny

Bardziej szczegółowo

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych DIETA 1200 kcal Dzień I * miarach I śniadanie 290 Musli z rodzynkami i orzechami 2 łyżki 30 g 112 Mleko 0.5 % tłuszczu 1 szklanka 250 ml 97 Grejpfrut 1 szt., średni 350 g 81 II śniadanie 251 Chleb żytni

Bardziej szczegółowo

Podstawy dietetyki Dieta neutropeniczna. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2014

Podstawy dietetyki Dieta neutropeniczna. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2014 Podstawy dietetyki Dieta neutropeniczna Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2014 Żywienie w neutropenii Zwiększenie spożycia energii i białka Wymagania żywieniowe większości pacjentów

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

DIETA PRZECIWMIAZDZYCOWA. Cholesterol krążący w Twojej krwi przenika do ściany tętnic. przyczyniając się do ich zwężenia. Może to być powodem

DIETA PRZECIWMIAZDZYCOWA. Cholesterol krążący w Twojej krwi przenika do ściany tętnic. przyczyniając się do ich zwężenia. Może to być powodem DIETA PRZECIWMIAZDZYCOWA Cholesterol krążący w Twojej krwi przenika do ściany tętnic przyczyniając się do ich zwężenia. Może to być powodem zawału serca i udaru mózgu. Wysoki poziom cholesterolu 1 / 16

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Lista zakupów na 7 dni diety

Lista zakupów na 7 dni diety Lista zakupów na 7 dni diety bakalie 1 Orzechy włoskie 54 2 Wiórki kokosowe 10 jaja 1 Jaja kurze całe ekologiczne 381 nabiał 1 Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 800 2 Kefir, 2% tłuszczu 600 3 Maślanka spożywcza,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 19.12.2015 L 333/89 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2405 z dnia 18 grudnia 2015 r. otwierające kontyngenty taryfowe UE na produkty rolne pochodzące z Ukrainy i ustalające sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki Indeks Glikemiczny jest to pomiar mówiący o tym, jak szybko rośnie poziom cukru we krwi po posiłku. Najlepiej czujemy się wtedy, gdy poziom cukru we krwi rośnie powoli. Cukier we krwi to paliwo dla Twojego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM (Instytutu Żywności i Żywienia 2009) 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny

Bardziej szczegółowo

Dietetyk Angelika Frączek DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA. Imię i nazwisko...

Dietetyk Angelika Frączek DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA. Imię i nazwisko... DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA Imię i nazwisko... Proszę o sumienne wypełnienie niniejszego wywiadu żywieniowego, który posłuży do oceny Pani/Pana sposobu żywienia. Dobrze, aby dzienniczek wypełniać

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego)

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) Nr sprawy: SP 30/07/11/2015 Załącznik nr 4 do Specyfikacji KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE I NABIAŁOWE Lp Opis produktu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie CENY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2014 R.

Urząd Statystyczny w Olsztynie CENY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2015-07-24 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524-36-66, fax (89) 524-36-67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl CENY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Dieta dla osób dieta 1200 kcal chorujących na dieta 1500 kcal cukrzycę typu 2* dieta 1800 kcal Zdrowe żywienie w cukrzycy Lista wymienników 1 porcji produktów**

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DLA BLOGERÓW

REKOMENDACJE DLA BLOGERÓW 1 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ REKOMENDACJE DIETA CUKRZCYOWA REKOMENDACJE DLA BLOGERÓW 2 KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ Ułożenie posiłków dla cukrzyków diabetyków nie musi być trudne. Nie ma

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie Zadanie 1 Przyprawy przydatności do spożycia 1. Przyprawa do drobiu - 18 kg 2. Przyprawa do mięsa - 42 kg 3. Przyprawa do ryb - 10 kg 4. Przyprawa do zup - 200 kg 5. Żelatyna wieprzowa - 20 kg 6. Przyprawa

Bardziej szczegółowo

Fosfor w żywności i żywieniu

Fosfor w żywności i żywieniu Wydział Nauk o Żywności SGGW Fosfor w żywności i żywieniu Prof. dr hab. Mirosław Słowiński Zakład Technologii Mięsa Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX

Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX Załącznik nr 2 Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX CZĘŚĆ I MIĘSO I PRZETWORY ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) 1. Przewidywana

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo

Żywienie a nastrój. Składniki odżywcze wpływające na nastrój:

Żywienie a nastrój. Składniki odżywcze wpływające na nastrój: Żywienie a nastrój dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak Katedra i Zakład Dietetyki SGGW w Warszawie Składniki odżywcze wpływające na nastrój: Kwas foliowy Witamina B 6 Witamina B 12 Witamina D Witamina C Kwasy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Dieta DASH i produkty lokalne jako żywieniowa profilaktyka nadciśnienia. Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska

Dieta DASH i produkty lokalne jako żywieniowa profilaktyka nadciśnienia. Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Dieta DASH i produkty lokalne jako żywieniowa profilaktyka nadciśnienia Prof. dr hab. n. med. Danuta Pawłowska 20% 29% optymalne prawidłowe 21% 30% wysokie prawidłowe nadciśnienie Kategorie nadciśnienia

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto

Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto Grupa I Przetwory sypkie Lp Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka 1 Cukier 1 kg 15831000-4 szt 650 2 Mąka pszenna typ 450 1kg 15612100-2 szt 550 3 Kasza jęczmienna wiejska 1 kg 15613100-9 szt 60 4 Kasza jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan dietetyczny dla Imię i Nazwisko

Plan dietetyczny dla Imię i Nazwisko Plan dietetyczny dla Imię i Nazwisko Dieta redukcyjna 1350 kcal Dietetyk Agnieszka Besz Poradnia Dietetyczna StudioDiety www.studio-diety.pl Dzień Śniadanie II Śniadanie Obiad Przekąska Kolacja Sałatka

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE

Formularz cenowy. Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE Formularz cenowy Zał 4.1 PRZETWORY SYPKIE L. p. Nazwa artykułu przybliżeni u 1 Barszcz biały 65g. 250szt. 2 Bułka tarta 500g 200 szt 3 Cukier kryształ 1 kg. 235szt 4 Cukier wanilinowy 32 g 860 szt. 5 Kasza

Bardziej szczegółowo

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail Wykonawcy:... Do: nazwa

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DOZWOLONE W DIECIE BEZGLUTENOWEJ PRODUKTY RYZYKOWNE W DIECIE BEZGLUTENOWEJ

PRODUKTY DOZWOLONE W DIECIE BEZGLUTENOWEJ PRODUKTY RYZYKOWNE W DIECIE BEZGLUTENOWEJ wyroby, które nie zawierają glutenu w naturalnej postaci i występują w nieprzetworzonej formie: ryż, kukurydza, gryka, ziemniaki, warzywa, owoce, mleko, mięso, ryby i jajka produkty przeznaczone dla osób

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100 Zestaw 12 Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g I porcja 10 porcji Ogórek kwaszony 30,0 0,300 Marchew 18,7 0,187 Pietruszka, korzeń 7,5 0,075 Por 7,5 0,075 Seler korzeniowy 3,7 0,037 Ziemniaki 75,0 0,750

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO MÓZGU. odżywianie a sprawność umysłowa dziecka

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO MÓZGU. odżywianie a sprawność umysłowa dziecka Obecny styl życia i towarzyszące mu zmiany, także w naszym sposobie odżywiania się, zmniejszają zdolność uczenia się, sprzyjają przemęczeniu psychicznemu i fizycznemu, powodują drażliwość a nawet agresję.

Bardziej szczegółowo

Croissant migdałowy 11_1723. Croissant morelowy 11_1740. Croissant classic czekoladowy rogalik. Ślimak cynamonowy 11_5735

Croissant migdałowy 11_1723. Croissant morelowy 11_1740. Croissant classic czekoladowy rogalik. Ślimak cynamonowy 11_5735 KATALOG PRODUKTÓW DLA RYNKU HORECA 2010 Croissant czekoladowy 11_1720 95g 4560g Mąka pszenna, wypełnienie 19% (cukier, tłuszcz roślinny, mleko w proszku, kakao w proszku 0,7%, emulgator (lecytyna sojowa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub 1 sztuki (kolumna 4).

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub 1 sztuki (kolumna 4). SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 Sprawa Nr 01/2013 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE I PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE Uwagi dotyczące wypełniania 1. Szacunkowy wykaz od 02.09.2013 r. do 31.07.2014

Bardziej szczegółowo

Żywienie w szpiczaku mnogim

Żywienie w szpiczaku mnogim Żywienie w szpiczaku mnogim Spotkanie II : dbamy o kości mgr inż. Sławomir Kozłowski szpiczak mnogi leczenie osteoporoza- zaburzenie mineralizacji kości Czynniki środowiskowe dieta (wapń i witamina D)

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27 Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27 2 Analiza obrotów towarowych Polski z Portugalią zarejestrowanych w okresie styczeń-lipiec 2015 r. wskazuje na wzrost

Bardziej szczegółowo

BELLA CAPRESE BELLA CEZAR

BELLA CAPRESE BELLA CEZAR Lp. RECEPTURA SKŁADNIK SKŁAD BELLA CAPRESE mąka PAN mąka pszenna, polepszacz (w tym lecytyna sojowa), gluten 1. Ciasto 2. Ser Mozarella tarty drożdże Tuscani woda olej sojowy Ser mozarella sól, drożdże

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt.

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1d do siwz KALKULACJA CENOWA Część IV Różne artykuły spożywcze Lp. Nazwa towaru C.P.V. Jedn. miary Ilość 1 Ananasy w plastrach 565g, puszka 15332100-5 szt. 100 2 3

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 W żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży w jednostkach systemu

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie na Odchudzanie

Wyzwanie na Odchudzanie Wyzwanie na Odchudzanie Gratulacje! Dzisiejsze tematy: Węglowodany Cukier Indeks i Ładunek Glikemiczny Węglowodany są ważne! są źródłem szybko przyswajalnej energii, odżywiają bezpośrednio komórki mózgowe,

Bardziej szczegółowo

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy

Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Piramida zdrowego żywienia w cukrzycy Wysiłek fizyczny codziennie ok. 30-60 minut Codzienna aktywność fizyczna wpływa na dobre samopoczucie i lepsze funkcjonowanie organizmu. Każdy wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

TABELE KALORYCZNOŚCI

TABELE KALORYCZNOŚCI chleb biały chleb żytni razowy (na miodzie) 1 kromka grubość ok. 1,5cm 1 kromka grubość ok. 1,5cm 1 porcja(w kcal) 100g 50 108 216 60 118 197 1 kromka grubość ok. bułka paryska 1,5cm 20 45 226 kajzerka

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2a do Kodeksu Etyki Reklamy. do samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci w wieku poniżej 12 roku życia w Polsce

Załącznik 2a do Kodeksu Etyki Reklamy. do samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci w wieku poniżej 12 roku życia w Polsce Załącznik 2a do Kodeksu Etyki Reklamy Kryteria Żywieniowe do samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci w wieku poniżej 12 roku życia w Polsce Marzec 2014 r. str. 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w %

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w % ... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY owoce i warzywa i podobne produkty 15330000-1 Lp Kod CPV Nazwa produktu Jednostka miary Ilość 1 15613100-9 Kasza jęczmienna op 1kg 0 2 15613100-9 Kasza

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji PKD - C

Schemat klasyfikacji PKD - C SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym

Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym Jaja 0 Fasolka pnąca 15 Kawa, herbata 0 Fasolka szparagowa 15 Majonez (jaja, olej, musztarda) 0 Grzyby 15 Owoce morza 0 Imbir 15 Ryby 0 Kalafior 15 Sery

Bardziej szczegółowo

Lista sektorów i działalności w ramach których, nie można uzyskać dofinansowania z tytułu pomocy de mini mis

Lista sektorów i działalności w ramach których, nie można uzyskać dofinansowania z tytułu pomocy de mini mis Lista sektorów i działalności w ramach których, nie można uzyskać dofinansowania z tytułu pomocy de mini mis POMOC DE MINIMIS LP. KOD PKD OPIS SEKTORY WYKLUCZONE RYBOŁÓWSTWO 1 03.11.Z Rybołówstwo w wodach

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak.

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak. Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany 1. Biszkopty 0,5-1 kg 5 2. Budyń bez cukru 40g 100 g 80 3. Chleb chrupki 100g-300g 50 4. Chrupki kukur. 50 g -100g 20 5. Chrzan 100 g-400g 30

Bardziej szczegółowo

SKLEPIKI SZKOLNE. Lista produktów spożywczych polecanych do sklepiku szkolnego

SKLEPIKI SZKOLNE. Lista produktów spożywczych polecanych do sklepiku szkolnego SKLEPIKI SZKOLNE Prawidłowe żywienie jest jednym z istotnych elementów wpływających korzystnie na zdrowie dziecka. Dzieci i młodzież powinny spożywać 4-5 posiłków w ciągu dnia. Oznacza to, iż w czasie

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS DLA DZIECKA

JADŁOSPIS DLA DZIECKA JADŁOSPIS DLA DZIECKA Hania, 8 lat, uczennica Prawidłowo zbilansowana dieta zapewnia dziecku wszystkie niezbędne składniki do prawidłowego rozwoju fizycznego, jak i umysłowego. Średnia wartość energetyczna:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Zasady układania jadłospisów, zmiany w wykorzystywanych dotychczas produktach spożywczych, obliczanie wartości odżywczej posiłku, przykładowy jadłospis dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 26.6.2015 L 161/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1005 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów ołowiu w niektórych środkach

Bardziej szczegółowo

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW CO POWINNY JEŚĆ DZIECI WITAMINY PRODUKTY ZBOŻOWE PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO PRZETWORY MLECZNE ZASADY ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

W przypadku wątpliwości o sposobie pobrania próbki lub przygotowania mineralizatu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71/3201003.

W przypadku wątpliwości o sposobie pobrania próbki lub przygotowania mineralizatu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71/3201003. Strona 1/7 INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z PRÓBKĄ PRZEZNACZONĄ DO BADAŃ W LABORATORIUM 1. Wielkość próbki: a. Przygotować reprezentatywną próbkę produktu tzn. taką, która odzwierciedla stan całego

Bardziej szczegółowo

11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 11. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Temat: Samodzielna ocena swojego żywienia i aktywności fizycznej. Cele: zapoznanie ucznia z praktycznymi aspektami układania prawidłowo zbilansowanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja Zestaw 1 Krupnik Waga 1 porcji - 400 g I porcja 10 porcji g kg Kasza jęczmienna perłowa 15,0 0,150

Bardziej szczegółowo

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu Mark Twain Nawyki żywieniowe kształtują się do 10 roku życia, potem nadal mogą być modyfikowane,

Bardziej szczegółowo

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Numer ogłoszenia: 19529-2008; data zamieszczenia: 29.01.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV obowiązujacy od 17 września 2008

Wspólny słownik zamówień CPV obowiązujacy od 17 września 2008 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne 03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa 03110000-5 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa 03111000-2 Nasiona 03111100-3

Bardziej szczegółowo

Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu

Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu FORMULARZ CENOWY Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 8 Owoce i warzywa świeże, mrożone i podobne produkty, różne produkty spożywcze (CPV- 15300000-1),

Bardziej szczegółowo

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu 400 g 22,50 Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy 3,5%, sól Farsz: ziemniaki 61%, tofu 18%, kapusta pekińska

Bardziej szczegółowo

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22* Odpady 01 06 01 01* Kwas siarkawy i siarkowy. 02 06 01 02* Kwas chlorowodorowy. 03 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy. 04 06 01 06* Inne kwasy. 05 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy. 06 06 02 03* Wodorotlenek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKAZ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH) Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAKIET 1 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

PAKIET 1 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE PAKIET 1 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Załącznik do formularza ofertowego Lp. Nazwa asortymentu Kod CPV j. m. Ilość zamawi ana Cena * jednost. brutto Wartość * brutto 1 Barszcz biały 50g 15891400-4 szt. 75 2 Cukier

Bardziej szczegółowo

Opracowała dr n. med. Lucyna Ostrowska

Opracowała dr n. med. Lucyna Ostrowska DIETA 15 Opracowała dr n. med. Lucyna Ostrowska Dieta 15 jest dietą odchudzającą do zastosowania u większości osób planujących redukcję masy ciała. Może być stosowana przez dłuższy okres czasu. Jest dietą

Bardziej szczegółowo

8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum

8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum 8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum Temat: Wybory żywieniowe produkty zalecane i niezalecane w żywieniu. Cel: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Zdobyte

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU.

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 2. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 3. 02 01 10 Odpady metalowe

Bardziej szczegółowo