1.1.1 Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel, problem Y2K (problem roku 2000). (4 punkty)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1.1 Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel, problem Y2K (problem roku 2000). (4 punkty)"

Transkrypt

1 Test Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel, problem Y2K (problem roku 2000). (4 punkty) Manipulator kulkowy (trackball) i drukarka są urządzeniami wejścia lub wyjścia. Opisz funkcje każdego z nich i wskaż czy to jest urządzenie wejścia czy wyjścia. (4 punkty) Jaka jest różnica między RAM i ROM? Pokaż różnice podając dwie cechy charakteryzujące RAM i dwie cechy charakteryzujące ROM. (4 punkty) Wymień 4 aplikacje, które mogą być używane w biurze lub w domu. (4 punkty) Jesteś kierownikiem dużego hotelu i właśnie skomputeryzowano obszar recepcji. Podaj cztery kierunki zmian, gdzie mógł zmienić się sposób działania biura recepcji. (4 punkty) Podaj cztery postanowienia Ustawy o Ochronie Danych Osobistych respektujące prawa jednostki do jej danych personalnych/osobistych. (4 punkty) Wyjaśnij pojęcia Hardware (sprzęt komputerowy) i Software (oprogramowanie). Podaj przykłady każdego z nich. (3 punkty) Wyjaśnij, co oznacza skrót RSI (dolegliwości spowodowane wykonywaniem powtarzających się czynności). Wyjaśnij jak można zapobiegać następstwom RSI. (3 punkty)

2 Test Podaj, czego możesz potrzebować żeby podłączyć komputer do Internetu. (4 punkty) Skaner i głośniki są urządzeniami wejścia lub wyjścia. Opisz krótko funkcje każdego z urządzeń i wskaż, które z nich jest urządzeniem wejścia lub wyjścia. (4 punkty) Wyjaśnij pojęcia system operacyjny i oprogramowanie użytkowe. Podaj przykład popularnego systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowego. (4 punkty) Podaj cztery przykłady właściwej i bezpiecznej pracy, która pomogłaby stworzyć użytkownikom komputerów zdrowe środowisko pracy. (4 punkty) Co znaczą skróty RAM i ROM? Podaj jedną cechę charakterystyczną każdego z nich. (4 punkty) Jesteś zapracowanym biznesmenem i potrzebujesz dla siebie dodatkowego szkolenia. Podaj dwie zalety i dwie wady wykorzystania komputera do szkolenia. (4 punkty) Wyjaśnij co to jest wirus komputerowy i podaj dwa sposoby w jak możesz zabezpieczyć twój komputer przed wirusem? (3 punkty) Wymień trzy cechy multimedialnego komputera PC. (3 punkty)

3 Test Wyjaśnij pojęcia: urządzenie wejścia i urządzenie wyjścia. Podaj przykład każdego typu urządzenia. (4 punkty) Podaj cztery postanowienia Ustawy o Ochronie Danych Osobistych respektujące prawa jednostki do jej danych personalnych/osobistych. (4 punkty) Wyjaśnij co znaczy RSI (dolegliwości spowodowane wykonywaniem powtarzających się czynności). Wyjaśnij jak można zapobiegać RSI. (4 punkty) Wyjaśnij co znaczy pojęcie kopia zapasowa systemu. W odpowiedzi podaj jak często kopia bezpieczeństwa systemów powinna być wykonywana w małym biurze i w dużym banku. (4 punkty) Wymień cztery standardowe etapy w tworzeniu aplikacji. (4 punkty) Wymień dwie zalety i dwie wady poczty elektronicznej w porównaniu do poczty tradycyjnej. (4 punkty) Wyjaśnij pojęcia Hardware (sprzęt komputerowy) i Software (oprogramowanie). Podaj przykład każdego z nich. (3 punkty) Wymień trzy rodzaje urządzeń pamięci (masowej) zewnętrznej. (3 punkty)

4 Test Następujące urządzenia są urządzeniami wejścia lub wyjścia: panel dotykowy, monitor ekranowy (VDU). Opisz krótko funkcje każdego z nich i wskaż czy to jest urządzenie wejścia czy wyjścia. (4 punkty) Podaj cztery sytuacje z codziennego życia, kiedy możesz napotkać systemy komputerowe. (4 punkty) Żyjesz w rejonie, w którym często maja miejsce awarie zasilania i nagłe wahania napięcia. Zaproponuj dwa sposoby, jak możesz zabezpieczyć przed uszkodzeniem twój twardy dysk i pliki? (4 punkty) Wymień cztery czynniki techniczne, które mogą mieć wpływ na wydajność komputera. (4 punkty) Wyjaśnij co oznaczają skróty: LAN, WAN. Opisz gdzie są używane. (4 punkty) Wyjaśnij następujące dwa pojęcia: super infostrada informacyjna, Y2K (problem roku 2000). (4 punkty) Wyjaśnij termin GUI. W jaki sposób GUI sprawia, że komputer staje się bardziej wydajny? (3 punkty) Wyjaśnij pojęcia Hardware (sprzęt komputerowy) i Software (oprogramowanie). Podaj przykład każdego z nich. (3 punkty)

5 Test Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel, super infostrada informacyjna. (4 punkty) Następujące urządzenia są urządzeniami wejścia lub wyjścia: myszka, monitor. Opisz krótko funkcje każdego z nich i wskaż czy jest to urządzenie wejścia czy wyjścia. (4 punkty) Uporządkuj następujące wielkości pamięci w logicznej kolejności zaczynając od najmniejszej: Gigabajt (GB); Bajt; Megabajt (MB), Kilobajt (KB). (4 punkty) Wymień dwa programy, które powszechnie mogą być używane w domu. Dla każdego z nich podaj przykład do czego może być zastosowany. (4 punkty) Wyjaśnij termin wirus komputerowy. Opisz dwa sposoby jak użytkownicy komputerów mogą zabezpieczyć swoje dane przed wirusem komputerowym.(4 punkty) Krótko wyjaśnij termin system operacyjny. Podaj dwa przykłady powszechnie stosowanych systemów operacyjnych. (4 punkty) Uporządkuj następujące typy komputerów względem ich wydajności i ceny zaczynając od komputerów najdroższych i o największej wydajności: minikomputer, komputer osobisty, komputer typu mainframe. (3 punkty) Wyjaśnij co to jest poczta elektroniczna ( ). Podaj dwie korzyści używania poczty elektronicznej zamiast tradycyjnego dostarczania listów. (3 punkty)

6 Test Wymień cztery zagrożenia dla zdrowia użytkowników komputerów spowodowane złym środowiskiem pracy (złymi warunkami pracy). (4 punkty) Następujące urządzenia są urządzeniami wejścia lub wyjścia: panel dotykowy; głośniki. Opisz krótko funkcje każdego z nich i wskaż czy to jest urządzenie wejścia czy wyjścia. (4 punkty) Wyjaśnij co to jest GUI. Opisz kilka zalet GUI. (4 punkty) Wyjaśnij co to jest procesor centralny (CPU). Wyjaśnij do czego służy CPU. (4 punkty) Wymień cztery czynniki techniczne, które mogą mieć wpływ na wydajność komputera. (4 punkty) Podaj cztery sytuacje z życia codziennego, w których możesz napotkać komputery. (4 punkty) Krótko wyjaśnij co to jest wirus komputerowy i jak go możesz wprowadzić do systemu swojego komputera. (3 punkty) Wyjaśnij co to jest wyszukiwarka internetowa. Podaj przynajmniej dwa przykłady znanych wyszukiwarek. (3 punkty)

7 Test Podaj cztery przykłady właściwej i bezpiecznej pracy, która pomogłaby stworzyć użytkownikom komputerów zdrowe środowisko pracy. (4 punkty) Wymień dwa popularne urządzenia wejścia i dwa popularne urządzenia wyjścia. (4 punkty) Podaj cztery rodzaje zadań, które mogą być wykonane bardziej efektywnie przez komputer niż przez człowieka. (4 punkty) Wyjaśnij pojęcie kopia zapasowa. Opisz jak często kopia zapasowa powinna być wykonywana w dużym biurze gdzie systemy komputerowe zawierają bardzo cenne dane. (4 punkty) Podaj wyjaśnienie następujących pojęć: system operacyjny, oprogramowanie użytkowe (aplikacyjne). Podaj przykład każdego z nich. (4 punkty) Wyjaśnij następujące pojęcia: modem, ISDN. (4 punkty) Uporządkuj następujące urządzenia pamięci zewnętrznej względem ich pojemności, zaczynając od największego: dyskietka; dysk CD; dysk Zip. (3 punkty) Wyjaśnij termin urządzenie peryferyjne. Podaj dwa przykłady takich urządzeń. (3 punkty)

8 Test Wyjaśnij funkcję procesora centralnego (CPU) w komputerze i podaj w czym jest mierzona jego szybkość. (4 punkty) Podaj dwa przykłady systemów komputerowych lub aplikacji często używanych w biznesie i dwa przykłady aplikacji używanych w nauczaniu. (4 punkty) Wymień cztery sposoby ochrony antywirusowej, w celu zabezpieczenia danych w twoim komputerze. (4 punkty) Wyjaśnij jaką funkcję w komputerze pełni RAM. Określ, czym RAM różni się od ROM. (4 punkty) Wyjaśnij następujące pojęcia: Internet, wyszukiwarka internetowa. (4 punkty) Wymień dwa czynniki ergonomiczne i dwa czynniki związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem, które pomogą zapewnić użytkownikom komputerów właściwe środowisko pracy. (4 punkty) Opisz funkcje systemu operacyjnego w komputerze i podaj nazwę jednego znanego systemu operacyjnego. (3 punkty) Wyjaśnij termin urządzenie peryferyjne. Podaj dwa przykłady takich urządzeń. (3 punkty)

9 Test Wymień trzy rodzaje urządzeń pamięci zewnętrznej. Które rodzaje pamięci zewnętrznej mogą być odpowiednie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu komputerowego w małym biurze, raz na tydzień? (4 punkty) Wymień dwa znane urządzenia wejścia i dwa znane urządzenia wyjścia. (4 punkty) Wyjaśnij następujące pojęcia: super infostrada informacyjna; handel elektroniczny. (4 punkty) Wyjaśnij następujące pojęcia: problem Y2K (problem roku 2000), technologia informacyjna (IT). (4 punkty) Co to jest modem? Wymień dwa składniki techniczne których możesz potrzebować aby podłączyć twój komputer do Internetu? (4 punkty) Krótko opisz cztery implikacje (skutki) Ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczącej zbierania w komputerach informacji o osobach. (4 punkty) Krótko wyjaśnij termin GUI. Podaj dwa przykładowe cechy GUI, które sprawiają że zastosowanie komputera jest bardziej efektywne. (3 punkty) Opisz trzy sytuacje z codziennego życia w których możesz napotkać komputery. (3 punkty)

10 Test Wyjaśnij, co to jest Internet. Podaj dwie usługi, które są dostarczane przez Internet. (4 punkty) Następujące urządzenia są urządzeniami wejścia lub wyjścia: manipulator kulkowy; monitor. Podaj funkcje każdego z nich i określ czy jest to urządzenie wejścia czy wyjścia. (4 punkty) Opisz dwa sposoby, jak możesz zabezpieczyć dane zawarte w twoim komputerze osobistym, i podaj znaczenie każdego z nich dla zachowania bezpieczeństwa. (4 punkty) Wyjaśnij termin multimedia. Podaj dwa przykłady, gdzie zastosowanie oprogramowania multimedialnego może być odpowiednie. (4 punkty) Podaj dwa przykłady systemów komputerowych używanych w przemyśle. Podaj dwa programy, które są często standardowym wyposażeniem biura. (4 punkty) Uporządkuj następujące wielkości pamięci w logiczną sekwencję zaczynając od największej: Bajt; Gigabajt (GB); Megabajt (MB), Kilobajt (KB) (4 punkty) Uporządkuj następujące rodzaje komputerów według wydajności i ceny zaczynając od komputera najtańszego i najmniejszej wydajności: minikomputer, komputer osobisty, komputer typu mainframe. (3 punkty) Wymień trzy sposoby postępowania w pracy, które mogą przyczynić się do zapewnienia użytkownikowi komputera zdrowych warunków pracy. (3 punkty)

11 Moduł 2 - Używanie komputera i zarządzanie plikami Test 2.1 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Która z wymienionych kombinacji klawiszy, wprowadzona dwukrotnie, umożliwi restart komputera?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3). 1. Esc+Enter 2. Alt+Tab+Delete 3. Shift+Enter 4. Ctrl+Alt+Delete 4. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące Multimediów. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o multimediach i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 4). 5. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby zamknąć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 5) Utwórz nowy podfolder w folderze Ecdltest na dysku. Nazwij go Administrator. 7. Zdefiniuj w folderze Administrator strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem. ADMINISTRATOR APLIKACJE PYTANIA 8. Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest (łącznie z podfolderami). Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8). 9. Ile plików z rozszerzeniem txt znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9). 10. Przenieś dwa największe pliki z folderu Ecdltest do podfolderu Administrator. 11. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach pisma? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. gif 2. xls 3. doc 4. jpeg 12. Odszukaj na dysku plik circular.rtf i zmień jego nazwę na tables.rtf. 13. Usuń pliki letter1.doc i newform.txt z folderu Ecdltest. 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie adm.prn na dysku.

12 Test 2.2 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Które ze zdań dotyczących formatowania dysków jest prawdziwe? Formatowanie dysku: 1. pozwala odzyskać skasowane pliki 2. przygotowuje dysk do zapisywania na nim danych 3. nie usuwa informacji znajdujących się na dysku 4. chroni pliki przed skasowaniem Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3). 4. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące Internetu. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o Internecie i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 4). 5. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby powiększyć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 5) Utwórz nowy podfolder w foldera Ecdltest na dysku. Nazwij go Informacje. 7. Zdefiniuj w folderze Informacje strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem INFORMACJE LISTY RACHUNKI 8. Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest (łącznie z podfolderami). Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8). 9. Ile plików z rozszerzeniem rtf znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9). 10. Odszukaj na dysku folder NoweRzeczy i zmień jego nazwę na NoweKsiegi. 11. Przenieś największy plik z folderu Ecdltest do podfolderu NoweKsiegi. 12. Usuń pliki Brochure i Newslett z folderu Ecdltest. 13. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach pisma? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 13). 1. gif 2. xls 3. doc 4. jpeg 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie info.prn na dysku.

13 Test 2.3 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Która z wymienionych kombinacji klawiszy, wprowadzona dwukrotnie, umożliwi restart komputera?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3). 1. Esc+Enter 2. Alt+Tab+Delete 3. Shift+Enter 4. Ctrl+Alt+Delete 4. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące Monitora. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o monitorze i wklej je jako swoją odpowiedź do plik odpowiedz (pole 4). 5. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby maksymalnie powiększyć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 5) Odszukaj informacje o typie procesora w twoim komputera. Zapisz typ procesora do pliku odpowiedz (pole 6). 7. Utwórz nowy podfolder w folderze Ecdltest na dysku. Nazwij go Zapisy. 8. Zdefiniuj w folderze Zapisy strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem. ZAPISY NOWILUDZIE CZLONKOWIE 9. Ile plików z rozszerzeniem txt znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9) 10. Przenieś dwa najmniejsze pliki z folderu Ecdltest do podfolderu Zapisy. 11. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w programach prezentacyjnych? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. txt 2. xls 3. rtf 4. ppt 12. Odszukaj na dysku plik SquashDetails.doc i zmień jego nazwę na Squash.doc. 13. Usuń pliki TennisDetails.doc i TennisReport.doc z folderu Ecdltest. 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie zapis.prn na dysku.

14 Test 2.4 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Która z wymienionych kombinacji klawiszy, wprowadzona dwukrotnie, umożliwi restart komputera?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3). 1. Esc+Enter 2. Alt+Tab+Delete 3. Shift+Enter 4. Ctrl+Alt+Delete 4. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby przywrócić poprzedni rozmiar okna z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 4) Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące Klawiatury. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o klawiaturze i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 5). 6. Utwórz nowy podfolder w folderze Ecdltest na dysku. Nazwij go Konferencje. 7. Zdefiniuj w folderze Konferencja strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem. KONFERENCJE WYKLADY SPOTKANIA 8. Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest (łącznie z podfolderami). Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8). 9. Ile plików z rozszerzeniem doc znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9). 10. Przekopiuj dwa największe pliki z folderu Ecdltest do podfolderu Konferencje. 11. Odszukaj na dysku plik map.doc i przenieś go do folderu Wyklady. 12. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 12). 1. gif 2. xls 3. doc 4. mbd 13. Odszukaj plik bookings.rtf na dysku i zmień jego nazwę na newbookings.rtf 14. Usuń pliki Test2.doc i Test3.doc z folderu Ecdltest. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie konf.prn na dysku.

15 Test 2.5 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Co to jest formatowanie dyskietki?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. W jaki sposób można zmienić datę i czas w twoim komputerze. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 3). 4. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące modemu. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o modemie i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 4). 5. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby zminimalizować okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 5) Utwórz dwa nowe podfoldery w folderze Ecdltest na dysku. Nazwij je Squash i Tenis. 7. Zdefiniuj w folderze Tenis strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem. TENIS PANOWIE PANIE MLODZI 8. Odszukaj największy plik w folderze Ecdltest. Wpisz jego nazwę do pliku odpowiedz (pole 8 ). 9. Ile plików z rozszerzeniem txt znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9). 10. Przenieś dwa największe pliki z folderu Ecdltest do podfolderu squash. 11. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. gif 2. xls 3. doc 4. ppt 12. Odszukaj plik final.rtf na dysku. Zmień jego nazwę na final99.rtf 13. Usuń pliki report.doc i subs.txt z folderu Ecdltest 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie sport.prn na dysku

16 Test 2.6 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Ile pamięci RAM jest zainstalowane w twoim komputerze?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Które ze zdań dotyczących formatowania dysków jest fałszywe? Formatowanie dysku: 1. zabezpiecza dane przed usunięciem 2. przygotowuje dysk do zapisywania danych 3. usuwa dane, które się na nim znajdują 4. jest operacją, którą należy wykonać na każdym dysku Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3) 4. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące drukowania. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o drukowaniu i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 4). 5. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby zamknąć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 5) Utwórz dwa nowe podfoldery w folderze Ecdltest. Nazwij je klasyka i rock. 7. Zdefiniuj w folderze rock strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem ROCK AMERYKA ANGLIA IRLANDIA Odszukaj najmniejszy plik w folderze Ecdltest. Wpisz jego nazwę do pliku odpowiedz (pole 8 ) Ile plików z rozszerzeniem rtf znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9) Wybierz podfolder Anglia w folderze rock. Zmień jego nazwę na WBrytania Przekopiuj pliki wagner.txt i chopin.doc z folderu Ecdltest do folderu klasyka. Usuń plik debussy.doc z folderu Ecdltest. 13. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 13). 1. gif 2. mbd 3. doc 4. ppt 14. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14). 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie muzyka.prn na dysku

17 Test 2.7 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące folderów. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o folderach i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 3). 4. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby maksymalnie powiększyć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 4) Ile pamięci RAM jest zainstalowane w twoim komputerze?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 5). Utwórz dwa nowe podfoldery w folderze Ecdltest na dysku. Nazwij je katalog oraz filmy. Zdefiniuj w folderze filmy strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem: FILMY HORRORY AKCJI KOMEDIE 8. Ile plików z rozszerzeniem rtf znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8) 9. Przekopiuj dwa największe pliki z folderu Ecdltest do podfolderu katalog. 10. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 13). 1. gif 2. jpeg 3. doc 4. ppt Odszukaj plik trial.txt na dysku. Zmień jego nazwę na result.txt. Odszukaj plik action.rtf na dysku i sprawdź datę jego ostatniej modyfikacji? Wstaw odpowiedź do pliku odpowiedzi (pole 12). Usuń pliki brando.doc i cruise.rtf z folderu Ecdltest Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie kino.prn na dysku.

18 Test 2.8 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. W jaki sposób odszukać informacje dotyczące systemu operacyjnego zainstalowanego na twoim komputerze?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące wygaszaczy ekranu. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o wygaszaczach i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 3). 4. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby zamknąć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 4) Utwórz dwa nowe podfoldery w folderze Ecdltest..Nazwij je koszt oraz wyniki 6. Zdefiniuj w folderze filmy strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem: WYNIKI MLOT DYSK OSZCZEP 7. Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest (łącznie z podfolderami). Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 7) 8. Ile plików z rozszerzeniem rtf znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8). 9. Przenieś dwa najmniejsze pliki z folderu Ecdltest do podfolderu mlot 10. Przekopiuj plik event.doc z folderzu Ecdltest do podfolderu wyniki. 11. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. gif 2. xls 3. doc 4. txt 12. Odszukaj plik greece.rtf na dysku i zmień jego nazwę na part2.rtf 13. Usuń pliki clsmusic.doc oraz jazz.txt z folderu Ecdltest 14. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14). 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie sport.prn na dysku

19 Test 2.9 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Na czym polega formatowanie dyskietki? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące monitora. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o monitorach i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 3). 4. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby zamknąć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 4) Utwórz dwa nowe podfoldery w folderze Ecdltest..Nazwij je prezent oraz zyczenie 6. Zdefiniuj w folderze prezent strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem: PREZENT PRYWATNY SLUZBOWY INNY 7. Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest (łącznie z podfolderami). Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 7) 8. Ile plików z rozszerzeniem doc znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8) 9. Odszukaj plik dues.txt na dysku i zmień jego nazwę na patrons.txt 10. Przenieś najmniejszy plik z folderu Ecdltest do folderu zyczenie 11. Przekopiuj pliki foreign.doc oraz domestic.doc z folderu Ecdltest do podfolderu zyczenie 12. Odszukaj plik data.txt w folderze Ecdltest i sprawdź kiedy był on ostatnio modyfikowany. Wpisz odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 12) 13. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w arkuszach kalkulacyjnych? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. gif 2. xls 3. doc 4. ppt 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie dary.prn na dysku

20 Test 2.10 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Która z wymienionych kombinacji klawiszy, wprowadzona dwukrotnie, umożliwi restart komputera?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3). 1. Esc+Enter 2. Alt+Tab+Delete 3. Shift+Enter 4. Ctrl+Alt+Delete 4. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby przywrócić poprzedni rozmiar okna z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 4) Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące modemu. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o modemie i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 5). 6 Odszukaj informacje o typie procesora w twoim komputerze. Wpisz typ procesora do pliku odpowiedz (pole 6) 7 Utwórz dwa nowe foldery w folderze Ecdltest. Nazwij je pisma oraz obrazy 8. Zdefiniuj w folderze pisma strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem: PISMA SPORTOWE KOMPUTEROWE 9. Ile plików z rozszerzeniem gif znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9) 10. Przenieś dwa największe pliki z folderu Ecdltest do folderu pisma 11. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w programach prezentacyjnych? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. txt 2. xls 3. rtf 4. ppt 12 Odszukaj na dysku plik editorial.txt i zmień jego nazwę na ssue3.txt 13 Usuń pliki members.rtf oraz quiz.doc z folderu Ecdltest 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie pismo.prn na dysku

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

3. Które ze stwierdzeń dotyczących formatowania dysków jest fałszywe? Formatowanie dysku:

3. Które ze stwierdzeń dotyczących formatowania dysków jest fałszywe? Formatowanie dysku: Test 2.5 Test poniższy należy do zestawu testów z modułu 2 Użytkowanie komputerów. Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z obsługą komputera. Zdający będzie także proszony o utworzenie

Bardziej szczegółowo

Formatowanie czcionki polega na zmianie jej wyglądu, np. kroju i stylu pisma, wielkości,

Formatowanie czcionki polega na zmianie jej wyglądu, np. kroju i stylu pisma, wielkości, Zadanie 1 Formatowanie czcionki polega na zmianie jej wyglądu, np. kroju i stylu pisma, wielkości, koloru, dodaniu efektów specjalnych. Otwórz dokument edytora tekstowego Word następnie przepisz zdania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego.

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. Informacje wstępne. Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. 1. Do każdego pytania w teście podane są 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest odpowiedzią prawidłową. 2. Na starcie każdy uczestnik otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Word ćwiczenia ZADANIE 1

Word ćwiczenia ZADANIE 1 Word ćwiczenia ZADANIE 1 1. Otworzyć nowy dokument i zapisać go pod nazwą tekst.doc 2. Wpisać przedstawiony poniŝej tekst. KaŜda linijka ma stanowić odrębny akapit! To jest ćwiczenie sprawdzające i utrwalające

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Przykładowe zagadnienia: [nazwy plików przykładowe, tak samo jak nazwy folderów. Chodzi o umiejętność realizacji poniższych zadań.] 1. Jaki jest wynik formatowania dysku?

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Użytkowanie komputera: ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. 2.1. Środowisko pracy 2.1.1.2. Procedura prawidłowego wyłączania komputera. 2.1.1.3. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Pytania teoretyczne. Formatowanie akapitu i czcionki

Pytania teoretyczne. Formatowanie akapitu i czcionki Pytania teoretyczne Czym jest system operacyjny. Wymień przykłady systemów operacyjnych. Wyjaśnij pojęcia: bit, bat. Podaj w postaci liczby lub potęgi ile to bajtów: kb B, MB B, GB B Dokonaj podziału drukarek.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U. M i c r o s o f t

Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U. M i c r o s o f t Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U M i c r o s o f t W o r d Doskonalisz się w zaawansowanych opcjach edytora tekstu. Realizując ćwiczenia, zdobędziesz umiejętność

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

1. Którym z poniższych pojęć możemy nazwać komputer przenośny? 1. Mainframe 2. Laptop 3. Komputer stacjonarny 4. Minikomputer

1. Którym z poniższych pojęć możemy nazwać komputer przenośny? 1. Mainframe 2. Laptop 3. Komputer stacjonarny 4. Minikomputer 1. Którym z poniższych pojęć możemy nazwać komputer przenośny? 1. Mainframe 2. Laptop 3. Komputer stacjonarny 4. Minikomputer 2.Prędkość CPU jest zmierzona w: 1. BPS 2. GHz 3. MB 4. DPI 3.Kilobajt jest

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Temat: Formatowanie akapitów. Tabulatory Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Redagowanie dokumentów tekstowych 45 min II Gimnazjum mgr inż. Alina Rajca 1. CELE

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel I SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY MISTRZ KOMPUTERA 1. Czy pamięć RAM: a. jest pamięcią zewnętrzną b. jest pamięcią wewnętrzną c. jest pamięcią przechowywaną na dyskietce 2. Co oznacza pojęcie SIMM,DIMM,DDR:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4-PowerPoint

Ćwiczenie 4-PowerPoint Ćwiczenie 4-PowerPoint 1. Otworzyć plik o nazwie Pierwsza prezentacja.ppt znajdujący się na dysku D i zapisać prezentację pod nazwą Podsumowanie.ppt na dysku D. 2. W widoku normalnym ustawić powiększenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

TEST WSTĘPNY. Imię i Nazwisko: Telefon kontaktowy: E-mail: 1. Kilobajt jest to: a. 1024 bajtów b. 1000 bajtów c. 1024 bitów d.

TEST WSTĘPNY. Imię i Nazwisko: Telefon kontaktowy: E-mail: 1. Kilobajt jest to: a. 1024 bajtów b. 1000 bajtów c. 1024 bitów d. dot. umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-154/08-00 Projekt: Przedsiębiorcza Uczelnia TEST WSTĘPNY Informacje uzyskane na podstawie poniższego testu zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do przyporządkowania uczestnika

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR DKW-4014-56/99 niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ A Z KOMPUTEREM TECHNIKA KOMPUTEROWA W ZYCIU CZŁOWIEKA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry KLASA 6 KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Uczeń przestrzega regulaminu pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu. Wysyłanie dokumentów z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu. Wysyłanie dokumentów z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Gimnazjum Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 6 listopada 2006 r. prowadząca: Agata Demczar Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu. Wysyłanie dokumentów z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

INTERSTENO 2013Ghent World championship professional word processing

INTERSTENO 2013Ghent World championship professional word processing UŻYWANY SYSTEM OPERACYJNY UŻYWANA WERSJA EDYTORA TEKSTU COMPETITION ID NUMER IDENTYFIKACYJNY A 1 Instrukcjedlauczestników Otwórz document documenttransport.doc i od razu zapisz go pod nazwą TRANSPORTXXX.DOC

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VI MIASTA POZNANIA POD HONOROWYM PATRONATEM WIELKOPLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VI MIASTA POZNANIA POD HONOROWYM PATRONATEM WIELKOPLSKIEGO KURATORA OŚWIATY CZAS: 60 minut Etap II Poznań, 07.04.2017 r. II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VI MIASTA POZNANIA POD HONOROWYM PATRONATEM WIELKOPLSKIEGO KURATORA OŚWIATY Kod ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia z informatyki po ukończeniu gimnazjum

Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia z informatyki po ukończeniu gimnazjum Grażyna Koba Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia z informatyki po ukończeniu gimnazjum Część praktyczna Zadanie 1 [6 pkt.] a. Utwórz nowy plik w edytorze tekstu. Przepisz treść ćwiczeń: 3 7 3 0,02

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Oznaczenie kwalifikacji: E14 Numer zadania: 01 Wypełnia zdający Numer PESEL zadającego Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL. Ćwiczenie 5 MS EXCEL

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL. Ćwiczenie 5 MS EXCEL Ćwiczenie 5 MS EXCEL 1. OPERACJE PODSTAWOWE... 1 1.1. Arkusz 1... 1 1.2. Arkusz 2... 2 1.3. Arkusz 3... 3 2. PRACA Z DANYMI... 4 2.1. Arkusz 4... 4 2.2. Arkusz 5... 5 2.3. Zapisywanie arkusza... 6 2.4.

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 5 Komputer pomaga w pracy i nauce temat 1. z podręcznika (str. 12-14); ćwiczenie 1. (str. 13); pytanie 3. (str. 17); zadanie 2. (str. 17); gra Domino2

Bardziej szczegółowo

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Tutaj logo szkoły Gimnazjum nr 72 ul. Wysoka 8/12 00-155 Warszawa Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Opiekun merytoryczny: Zofia Zatorska Opiekun techniczny: Ewa Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Formatowanie akapitu i czcionki. Tworzenie wzorów

Formatowanie akapitu i czcionki. Tworzenie wzorów Pytania teoretyczne Czym jest biuro? Co to jest stanowisko pracy? Co to jest komórka organizacyjna? Co określa struktura organizacyjna każdej jednostki organizacyjnej? Wymień czynności administracyjno-biurowe.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna. Sylabus

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo