1.1.1 Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel, problem Y2K (problem roku 2000). (4 punkty)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1.1 Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel, problem Y2K (problem roku 2000). (4 punkty)"

Transkrypt

1 Test Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel, problem Y2K (problem roku 2000). (4 punkty) Manipulator kulkowy (trackball) i drukarka są urządzeniami wejścia lub wyjścia. Opisz funkcje każdego z nich i wskaż czy to jest urządzenie wejścia czy wyjścia. (4 punkty) Jaka jest różnica między RAM i ROM? Pokaż różnice podając dwie cechy charakteryzujące RAM i dwie cechy charakteryzujące ROM. (4 punkty) Wymień 4 aplikacje, które mogą być używane w biurze lub w domu. (4 punkty) Jesteś kierownikiem dużego hotelu i właśnie skomputeryzowano obszar recepcji. Podaj cztery kierunki zmian, gdzie mógł zmienić się sposób działania biura recepcji. (4 punkty) Podaj cztery postanowienia Ustawy o Ochronie Danych Osobistych respektujące prawa jednostki do jej danych personalnych/osobistych. (4 punkty) Wyjaśnij pojęcia Hardware (sprzęt komputerowy) i Software (oprogramowanie). Podaj przykłady każdego z nich. (3 punkty) Wyjaśnij, co oznacza skrót RSI (dolegliwości spowodowane wykonywaniem powtarzających się czynności). Wyjaśnij jak można zapobiegać następstwom RSI. (3 punkty)

2 Test Podaj, czego możesz potrzebować żeby podłączyć komputer do Internetu. (4 punkty) Skaner i głośniki są urządzeniami wejścia lub wyjścia. Opisz krótko funkcje każdego z urządzeń i wskaż, które z nich jest urządzeniem wejścia lub wyjścia. (4 punkty) Wyjaśnij pojęcia system operacyjny i oprogramowanie użytkowe. Podaj przykład popularnego systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowego. (4 punkty) Podaj cztery przykłady właściwej i bezpiecznej pracy, która pomogłaby stworzyć użytkownikom komputerów zdrowe środowisko pracy. (4 punkty) Co znaczą skróty RAM i ROM? Podaj jedną cechę charakterystyczną każdego z nich. (4 punkty) Jesteś zapracowanym biznesmenem i potrzebujesz dla siebie dodatkowego szkolenia. Podaj dwie zalety i dwie wady wykorzystania komputera do szkolenia. (4 punkty) Wyjaśnij co to jest wirus komputerowy i podaj dwa sposoby w jak możesz zabezpieczyć twój komputer przed wirusem? (3 punkty) Wymień trzy cechy multimedialnego komputera PC. (3 punkty)

3 Test Wyjaśnij pojęcia: urządzenie wejścia i urządzenie wyjścia. Podaj przykład każdego typu urządzenia. (4 punkty) Podaj cztery postanowienia Ustawy o Ochronie Danych Osobistych respektujące prawa jednostki do jej danych personalnych/osobistych. (4 punkty) Wyjaśnij co znaczy RSI (dolegliwości spowodowane wykonywaniem powtarzających się czynności). Wyjaśnij jak można zapobiegać RSI. (4 punkty) Wyjaśnij co znaczy pojęcie kopia zapasowa systemu. W odpowiedzi podaj jak często kopia bezpieczeństwa systemów powinna być wykonywana w małym biurze i w dużym banku. (4 punkty) Wymień cztery standardowe etapy w tworzeniu aplikacji. (4 punkty) Wymień dwie zalety i dwie wady poczty elektronicznej w porównaniu do poczty tradycyjnej. (4 punkty) Wyjaśnij pojęcia Hardware (sprzęt komputerowy) i Software (oprogramowanie). Podaj przykład każdego z nich. (3 punkty) Wymień trzy rodzaje urządzeń pamięci (masowej) zewnętrznej. (3 punkty)

4 Test Następujące urządzenia są urządzeniami wejścia lub wyjścia: panel dotykowy, monitor ekranowy (VDU). Opisz krótko funkcje każdego z nich i wskaż czy to jest urządzenie wejścia czy wyjścia. (4 punkty) Podaj cztery sytuacje z codziennego życia, kiedy możesz napotkać systemy komputerowe. (4 punkty) Żyjesz w rejonie, w którym często maja miejsce awarie zasilania i nagłe wahania napięcia. Zaproponuj dwa sposoby, jak możesz zabezpieczyć przed uszkodzeniem twój twardy dysk i pliki? (4 punkty) Wymień cztery czynniki techniczne, które mogą mieć wpływ na wydajność komputera. (4 punkty) Wyjaśnij co oznaczają skróty: LAN, WAN. Opisz gdzie są używane. (4 punkty) Wyjaśnij następujące dwa pojęcia: super infostrada informacyjna, Y2K (problem roku 2000). (4 punkty) Wyjaśnij termin GUI. W jaki sposób GUI sprawia, że komputer staje się bardziej wydajny? (3 punkty) Wyjaśnij pojęcia Hardware (sprzęt komputerowy) i Software (oprogramowanie). Podaj przykład każdego z nich. (3 punkty)

5 Test Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel, super infostrada informacyjna. (4 punkty) Następujące urządzenia są urządzeniami wejścia lub wyjścia: myszka, monitor. Opisz krótko funkcje każdego z nich i wskaż czy jest to urządzenie wejścia czy wyjścia. (4 punkty) Uporządkuj następujące wielkości pamięci w logicznej kolejności zaczynając od najmniejszej: Gigabajt (GB); Bajt; Megabajt (MB), Kilobajt (KB). (4 punkty) Wymień dwa programy, które powszechnie mogą być używane w domu. Dla każdego z nich podaj przykład do czego może być zastosowany. (4 punkty) Wyjaśnij termin wirus komputerowy. Opisz dwa sposoby jak użytkownicy komputerów mogą zabezpieczyć swoje dane przed wirusem komputerowym.(4 punkty) Krótko wyjaśnij termin system operacyjny. Podaj dwa przykłady powszechnie stosowanych systemów operacyjnych. (4 punkty) Uporządkuj następujące typy komputerów względem ich wydajności i ceny zaczynając od komputerów najdroższych i o największej wydajności: minikomputer, komputer osobisty, komputer typu mainframe. (3 punkty) Wyjaśnij co to jest poczta elektroniczna ( ). Podaj dwie korzyści używania poczty elektronicznej zamiast tradycyjnego dostarczania listów. (3 punkty)

6 Test Wymień cztery zagrożenia dla zdrowia użytkowników komputerów spowodowane złym środowiskiem pracy (złymi warunkami pracy). (4 punkty) Następujące urządzenia są urządzeniami wejścia lub wyjścia: panel dotykowy; głośniki. Opisz krótko funkcje każdego z nich i wskaż czy to jest urządzenie wejścia czy wyjścia. (4 punkty) Wyjaśnij co to jest GUI. Opisz kilka zalet GUI. (4 punkty) Wyjaśnij co to jest procesor centralny (CPU). Wyjaśnij do czego służy CPU. (4 punkty) Wymień cztery czynniki techniczne, które mogą mieć wpływ na wydajność komputera. (4 punkty) Podaj cztery sytuacje z życia codziennego, w których możesz napotkać komputery. (4 punkty) Krótko wyjaśnij co to jest wirus komputerowy i jak go możesz wprowadzić do systemu swojego komputera. (3 punkty) Wyjaśnij co to jest wyszukiwarka internetowa. Podaj przynajmniej dwa przykłady znanych wyszukiwarek. (3 punkty)

7 Test Podaj cztery przykłady właściwej i bezpiecznej pracy, która pomogłaby stworzyć użytkownikom komputerów zdrowe środowisko pracy. (4 punkty) Wymień dwa popularne urządzenia wejścia i dwa popularne urządzenia wyjścia. (4 punkty) Podaj cztery rodzaje zadań, które mogą być wykonane bardziej efektywnie przez komputer niż przez człowieka. (4 punkty) Wyjaśnij pojęcie kopia zapasowa. Opisz jak często kopia zapasowa powinna być wykonywana w dużym biurze gdzie systemy komputerowe zawierają bardzo cenne dane. (4 punkty) Podaj wyjaśnienie następujących pojęć: system operacyjny, oprogramowanie użytkowe (aplikacyjne). Podaj przykład każdego z nich. (4 punkty) Wyjaśnij następujące pojęcia: modem, ISDN. (4 punkty) Uporządkuj następujące urządzenia pamięci zewnętrznej względem ich pojemności, zaczynając od największego: dyskietka; dysk CD; dysk Zip. (3 punkty) Wyjaśnij termin urządzenie peryferyjne. Podaj dwa przykłady takich urządzeń. (3 punkty)

8 Test Wyjaśnij funkcję procesora centralnego (CPU) w komputerze i podaj w czym jest mierzona jego szybkość. (4 punkty) Podaj dwa przykłady systemów komputerowych lub aplikacji często używanych w biznesie i dwa przykłady aplikacji używanych w nauczaniu. (4 punkty) Wymień cztery sposoby ochrony antywirusowej, w celu zabezpieczenia danych w twoim komputerze. (4 punkty) Wyjaśnij jaką funkcję w komputerze pełni RAM. Określ, czym RAM różni się od ROM. (4 punkty) Wyjaśnij następujące pojęcia: Internet, wyszukiwarka internetowa. (4 punkty) Wymień dwa czynniki ergonomiczne i dwa czynniki związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem, które pomogą zapewnić użytkownikom komputerów właściwe środowisko pracy. (4 punkty) Opisz funkcje systemu operacyjnego w komputerze i podaj nazwę jednego znanego systemu operacyjnego. (3 punkty) Wyjaśnij termin urządzenie peryferyjne. Podaj dwa przykłady takich urządzeń. (3 punkty)

9 Test Wymień trzy rodzaje urządzeń pamięci zewnętrznej. Które rodzaje pamięci zewnętrznej mogą być odpowiednie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu komputerowego w małym biurze, raz na tydzień? (4 punkty) Wymień dwa znane urządzenia wejścia i dwa znane urządzenia wyjścia. (4 punkty) Wyjaśnij następujące pojęcia: super infostrada informacyjna; handel elektroniczny. (4 punkty) Wyjaśnij następujące pojęcia: problem Y2K (problem roku 2000), technologia informacyjna (IT). (4 punkty) Co to jest modem? Wymień dwa składniki techniczne których możesz potrzebować aby podłączyć twój komputer do Internetu? (4 punkty) Krótko opisz cztery implikacje (skutki) Ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczącej zbierania w komputerach informacji o osobach. (4 punkty) Krótko wyjaśnij termin GUI. Podaj dwa przykładowe cechy GUI, które sprawiają że zastosowanie komputera jest bardziej efektywne. (3 punkty) Opisz trzy sytuacje z codziennego życia w których możesz napotkać komputery. (3 punkty)

10 Test Wyjaśnij, co to jest Internet. Podaj dwie usługi, które są dostarczane przez Internet. (4 punkty) Następujące urządzenia są urządzeniami wejścia lub wyjścia: manipulator kulkowy; monitor. Podaj funkcje każdego z nich i określ czy jest to urządzenie wejścia czy wyjścia. (4 punkty) Opisz dwa sposoby, jak możesz zabezpieczyć dane zawarte w twoim komputerze osobistym, i podaj znaczenie każdego z nich dla zachowania bezpieczeństwa. (4 punkty) Wyjaśnij termin multimedia. Podaj dwa przykłady, gdzie zastosowanie oprogramowania multimedialnego może być odpowiednie. (4 punkty) Podaj dwa przykłady systemów komputerowych używanych w przemyśle. Podaj dwa programy, które są często standardowym wyposażeniem biura. (4 punkty) Uporządkuj następujące wielkości pamięci w logiczną sekwencję zaczynając od największej: Bajt; Gigabajt (GB); Megabajt (MB), Kilobajt (KB) (4 punkty) Uporządkuj następujące rodzaje komputerów według wydajności i ceny zaczynając od komputera najtańszego i najmniejszej wydajności: minikomputer, komputer osobisty, komputer typu mainframe. (3 punkty) Wymień trzy sposoby postępowania w pracy, które mogą przyczynić się do zapewnienia użytkownikowi komputera zdrowych warunków pracy. (3 punkty)

11 Moduł 2 - Używanie komputera i zarządzanie plikami Test 2.1 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Która z wymienionych kombinacji klawiszy, wprowadzona dwukrotnie, umożliwi restart komputera?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3). 1. Esc+Enter 2. Alt+Tab+Delete 3. Shift+Enter 4. Ctrl+Alt+Delete 4. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące Multimediów. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o multimediach i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 4). 5. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby zamknąć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 5) Utwórz nowy podfolder w folderze Ecdltest na dysku. Nazwij go Administrator. 7. Zdefiniuj w folderze Administrator strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem. ADMINISTRATOR APLIKACJE PYTANIA 8. Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest (łącznie z podfolderami). Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8). 9. Ile plików z rozszerzeniem txt znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9). 10. Przenieś dwa największe pliki z folderu Ecdltest do podfolderu Administrator. 11. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach pisma? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. gif 2. xls 3. doc 4. jpeg 12. Odszukaj na dysku plik circular.rtf i zmień jego nazwę na tables.rtf. 13. Usuń pliki letter1.doc i newform.txt z folderu Ecdltest. 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie adm.prn na dysku.

12 Test 2.2 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Które ze zdań dotyczących formatowania dysków jest prawdziwe? Formatowanie dysku: 1. pozwala odzyskać skasowane pliki 2. przygotowuje dysk do zapisywania na nim danych 3. nie usuwa informacji znajdujących się na dysku 4. chroni pliki przed skasowaniem Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3). 4. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące Internetu. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o Internecie i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 4). 5. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby powiększyć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 5) Utwórz nowy podfolder w foldera Ecdltest na dysku. Nazwij go Informacje. 7. Zdefiniuj w folderze Informacje strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem INFORMACJE LISTY RACHUNKI 8. Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest (łącznie z podfolderami). Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8). 9. Ile plików z rozszerzeniem rtf znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9). 10. Odszukaj na dysku folder NoweRzeczy i zmień jego nazwę na NoweKsiegi. 11. Przenieś największy plik z folderu Ecdltest do podfolderu NoweKsiegi. 12. Usuń pliki Brochure i Newslett z folderu Ecdltest. 13. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach pisma? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 13). 1. gif 2. xls 3. doc 4. jpeg 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie info.prn na dysku.

13 Test 2.3 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Która z wymienionych kombinacji klawiszy, wprowadzona dwukrotnie, umożliwi restart komputera?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3). 1. Esc+Enter 2. Alt+Tab+Delete 3. Shift+Enter 4. Ctrl+Alt+Delete 4. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące Monitora. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o monitorze i wklej je jako swoją odpowiedź do plik odpowiedz (pole 4). 5. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby maksymalnie powiększyć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 5) Odszukaj informacje o typie procesora w twoim komputera. Zapisz typ procesora do pliku odpowiedz (pole 6). 7. Utwórz nowy podfolder w folderze Ecdltest na dysku. Nazwij go Zapisy. 8. Zdefiniuj w folderze Zapisy strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem. ZAPISY NOWILUDZIE CZLONKOWIE 9. Ile plików z rozszerzeniem txt znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9) 10. Przenieś dwa najmniejsze pliki z folderu Ecdltest do podfolderu Zapisy. 11. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w programach prezentacyjnych? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. txt 2. xls 3. rtf 4. ppt 12. Odszukaj na dysku plik SquashDetails.doc i zmień jego nazwę na Squash.doc. 13. Usuń pliki TennisDetails.doc i TennisReport.doc z folderu Ecdltest. 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie zapis.prn na dysku.

14 Test 2.4 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Która z wymienionych kombinacji klawiszy, wprowadzona dwukrotnie, umożliwi restart komputera?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3). 1. Esc+Enter 2. Alt+Tab+Delete 3. Shift+Enter 4. Ctrl+Alt+Delete 4. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby przywrócić poprzedni rozmiar okna z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 4) Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące Klawiatury. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o klawiaturze i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 5). 6. Utwórz nowy podfolder w folderze Ecdltest na dysku. Nazwij go Konferencje. 7. Zdefiniuj w folderze Konferencja strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem. KONFERENCJE WYKLADY SPOTKANIA 8. Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest (łącznie z podfolderami). Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8). 9. Ile plików z rozszerzeniem doc znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9). 10. Przekopiuj dwa największe pliki z folderu Ecdltest do podfolderu Konferencje. 11. Odszukaj na dysku plik map.doc i przenieś go do folderu Wyklady. 12. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 12). 1. gif 2. xls 3. doc 4. mbd 13. Odszukaj plik bookings.rtf na dysku i zmień jego nazwę na newbookings.rtf 14. Usuń pliki Test2.doc i Test3.doc z folderu Ecdltest. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie konf.prn na dysku.

15 Test 2.5 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Co to jest formatowanie dyskietki?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. W jaki sposób można zmienić datę i czas w twoim komputerze. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 3). 4. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące modemu. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o modemie i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 4). 5. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby zminimalizować okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 5) Utwórz dwa nowe podfoldery w folderze Ecdltest na dysku. Nazwij je Squash i Tenis. 7. Zdefiniuj w folderze Tenis strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem. TENIS PANOWIE PANIE MLODZI 8. Odszukaj największy plik w folderze Ecdltest. Wpisz jego nazwę do pliku odpowiedz (pole 8 ). 9. Ile plików z rozszerzeniem txt znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9). 10. Przenieś dwa największe pliki z folderu Ecdltest do podfolderu squash. 11. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. gif 2. xls 3. doc 4. ppt 12. Odszukaj plik final.rtf na dysku. Zmień jego nazwę na final99.rtf 13. Usuń pliki report.doc i subs.txt z folderu Ecdltest 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie sport.prn na dysku

16 Test 2.6 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Ile pamięci RAM jest zainstalowane w twoim komputerze?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Które ze zdań dotyczących formatowania dysków jest fałszywe? Formatowanie dysku: 1. zabezpiecza dane przed usunięciem 2. przygotowuje dysk do zapisywania danych 3. usuwa dane, które się na nim znajdują 4. jest operacją, którą należy wykonać na każdym dysku Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3) 4. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące drukowania. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o drukowaniu i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 4). 5. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby zamknąć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 5) Utwórz dwa nowe podfoldery w folderze Ecdltest. Nazwij je klasyka i rock. 7. Zdefiniuj w folderze rock strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem ROCK AMERYKA ANGLIA IRLANDIA Odszukaj najmniejszy plik w folderze Ecdltest. Wpisz jego nazwę do pliku odpowiedz (pole 8 ) Ile plików z rozszerzeniem rtf znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9) Wybierz podfolder Anglia w folderze rock. Zmień jego nazwę na WBrytania Przekopiuj pliki wagner.txt i chopin.doc z folderu Ecdltest do folderu klasyka. Usuń plik debussy.doc z folderu Ecdltest. 13. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 13). 1. gif 2. mbd 3. doc 4. ppt 14. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14). 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie muzyka.prn na dysku

17 Test 2.7 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące folderów. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o folderach i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 3). 4. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby maksymalnie powiększyć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 4) Ile pamięci RAM jest zainstalowane w twoim komputerze?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 5). Utwórz dwa nowe podfoldery w folderze Ecdltest na dysku. Nazwij je katalog oraz filmy. Zdefiniuj w folderze filmy strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem: FILMY HORRORY AKCJI KOMEDIE 8. Ile plików z rozszerzeniem rtf znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8) 9. Przekopiuj dwa największe pliki z folderu Ecdltest do podfolderu katalog. 10. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 13). 1. gif 2. jpeg 3. doc 4. ppt Odszukaj plik trial.txt na dysku. Zmień jego nazwę na result.txt. Odszukaj plik action.rtf na dysku i sprawdź datę jego ostatniej modyfikacji? Wstaw odpowiedź do pliku odpowiedzi (pole 12). Usuń pliki brando.doc i cruise.rtf z folderu Ecdltest Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie kino.prn na dysku.

18 Test 2.8 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. W jaki sposób odszukać informacje dotyczące systemu operacyjnego zainstalowanego na twoim komputerze?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące wygaszaczy ekranu. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o wygaszaczach i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 3). 4. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby zamknąć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 4) Utwórz dwa nowe podfoldery w folderze Ecdltest..Nazwij je koszt oraz wyniki 6. Zdefiniuj w folderze filmy strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem: WYNIKI MLOT DYSK OSZCZEP 7. Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest (łącznie z podfolderami). Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 7) 8. Ile plików z rozszerzeniem rtf znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8). 9. Przenieś dwa najmniejsze pliki z folderu Ecdltest do podfolderu mlot 10. Przekopiuj plik event.doc z folderzu Ecdltest do podfolderu wyniki. 11. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. gif 2. xls 3. doc 4. txt 12. Odszukaj plik greece.rtf na dysku i zmień jego nazwę na part2.rtf 13. Usuń pliki clsmusic.doc oraz jazz.txt z folderu Ecdltest 14. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14). 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie sport.prn na dysku

19 Test 2.9 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Na czym polega formatowanie dyskietki? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące monitora. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o monitorach i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 3). 4. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby zamknąć okno z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 4) Utwórz dwa nowe podfoldery w folderze Ecdltest..Nazwij je prezent oraz zyczenie 6. Zdefiniuj w folderze prezent strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem: PREZENT PRYWATNY SLUZBOWY INNY 7. Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest (łącznie z podfolderami). Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 7) 8. Ile plików z rozszerzeniem doc znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 8) 9. Odszukaj plik dues.txt na dysku i zmień jego nazwę na patrons.txt 10. Przenieś najmniejszy plik z folderu Ecdltest do folderu zyczenie 11. Przekopiuj pliki foreign.doc oraz domestic.doc z folderu Ecdltest do podfolderu zyczenie 12. Odszukaj plik data.txt w folderze Ecdltest i sprawdź kiedy był on ostatnio modyfikowany. Wpisz odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 12) 13. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w arkuszach kalkulacyjnych? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. gif 2. xls 3. doc 4. ppt 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie dary.prn na dysku

20 Test 2.10 Za rozwiązanie testu w Module 2 można otrzymać 30 punktów (po 2 punkty za każde wykonane zadanie). 1. Odszukaj i otwórz plik odpowiedz.doc znajdujący się na dysku. Wpisz w odpowiednie miejsce swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Jaka jest poprawna procedura wyłączania komputera PC?. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 2). 3. Która z wymienionych kombinacji klawiszy, wprowadzona dwukrotnie, umożliwi restart komputera?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 3). 1. Esc+Enter 2. Alt+Tab+Delete 3. Shift+Enter 4. Ctrl+Alt+Delete 4. Którego z poniższych przycisków użyjesz aby przywrócić poprzedni rozmiar okna z programem?. Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 4) Użyj opcji Pomoc by odnaleźć informacje dotyczące modemu. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o modemie i wklej je jako swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 5). 6 Odszukaj informacje o typie procesora w twoim komputerze. Wpisz typ procesora do pliku odpowiedz (pole 6) 7 Utwórz dwa nowe foldery w folderze Ecdltest. Nazwij je pisma oraz obrazy 8. Zdefiniuj w folderze pisma strukturę podfolderów zgodnie z poniższym diagramem: PISMA SPORTOWE KOMPUTEROWE 9. Ile plików z rozszerzeniem gif znajduje się w folderze Ecdltest? Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 9) 10. Przenieś dwa największe pliki z folderu Ecdltest do folderu pisma 11. Który z podanych niżej typów plików jest wykorzystywany w programach prezentacyjnych? Wstaw swoją odpowiedź (1, 2, 3 lub 4) do pliku odpowiedz (pole 11). 1. txt 2. xls 3. rtf 4. ppt 12 Odszukaj na dysku plik editorial.txt i zmień jego nazwę na ssue3.txt 13 Usuń pliki members.rtf oraz quiz.doc z folderu Ecdltest 14. Podaj, jak w liście zainstalowanych drukarek ustawić inną drukarkę jako urządzenie domyślne. Wstaw swoją odpowiedź do pliku odpowiedz (pole 14) i zapisz plik. 15. Wydrukuj dwie kopie pliku odpowiedz na dostępnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie pismo.prn na dysku

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem)

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem) PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA (zwany dalej Programem) Nazwa szkolenia: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Czas trwania i sposób organizacji

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ECDL

PROGRAM NAUCZANIA ECDL PROGRAM NAUCZANIA ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Blok 4. Obsługa edytora tekstów Word - podstawy

Blok 4. Obsługa edytora tekstów Word - podstawy Program merytoryczny szkolenia składa się niżej wymienionych bloków. Blok 1. Umiejętności podstawowe sprawdzenie poziomu sprawności i wiedzy z zakresu podstaw użytkowania komputera oraz posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH

PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH Materiały pomocnicze do ćwiczeń Krystyna Połeć Nowy Sącz, 2002 Wydawca: WyŜsza Szkoła Biznesu National-Louis University ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz tel.: (0 prefix 18)

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 2.0 Podręcznik użytkownika 2006 ABBYY Software. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość rozdziału Zawartość rozdziału... 2 Co to jest ABBYY PDF Transformer?... 3 Co nowego w

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 80 MODUŁ: UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW System Operacyjny w tym: pierwsze kroki

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL Moduł nr 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 System operacyjny... 4 1.1 Pierwsze kroki... 4 1.2 Ustawienia... 5 1.2.1 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Małgorzata Korlatowicz, Wojciech Jawień, Jacek Śmietański, Sebastian Bożek MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI KRAKÓW 2008 wydanie 8, uzupełnione i poprawione

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo