PAPIER PAPIERY BIUROWE BIAŁE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAPIER PAPIERY BIUROWE BIAŁE"

Transkrypt

1 strona: papiery biurowe białe - 64 papiery kolorowe - 68 papiery ozdobne - 70 papiery fotograficzne - 71 papiery kancelaryjne - 71 kalki - 71 papiery do drukarek igłowych - 72 rolki - 73 papiery do ploterów

2 Y BIUROWE BIAŁE Papier Polspeed Standard wysokich nakładów - przeznaczony do wysokonakładowych drukarek i kopiarek - optymalna sztywność zapewnia niezawodne i szybkie działanie urządzeń - technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku oraz pogłębione odcienie czerni - wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku - logofsc oznacza,żeproduktzostałwytworzonyzdrewnapochodzącegozlasówspełniających ZasadyOdpowiedzialnejGospodarkiLeśnej,wypracowaneprzezmiędzynarodowąorganizację Forest Stewardship Council - idealny do czarno-białych codziennych dokumentów i korespondencji wewnętrznej Białość: CIE A4 80 g/m arkuszy A3 80 g/m arkuszy Papier Pollux Profesjonalizm, elegancja i komfort pracy - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania - technologiacolorlokgwarantujebłyskawicznewysychaniedruku,pogłębioneodcienieczerni oraz jednolite intensywne kolory - wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku - logofsc oznacza,żeproduktzostałwytworzonyzdrewnapochodzącegozlasówspełniających ZasadyOdpowiedzialnejGospodarkiLeśnej,wypracowaneprzezmiędzynarodowąorganizację Forest Stewardship Council - optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń - idealnydokorespondencjizewnętrznej,drukukolorowychwykresówitekstóworazwydruków próbnych Białość: CIE A4 80 g/m arkuszy A3 80 g/m arkuszy A4-2 dziurki 80 g/m arkuszy A4-4 dziurki 80 g/m arkuszy Papier Poljet Prestiż każdego dokumentu - przeznaczony szczególnie dla użytkowników drukarek atramentowych - technologiacolorlokgwarantujebłyskawicznewysychaniedruku,pogłębioneodcienieczerni oraz jednolite intensywne kolory - wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku - logofsc oznacza,żeproduktzostałwytworzonyzdrewnapochodzącegozlasówspełniających ZasadyOdpowiedzialnejGospodarkiLeśnej,wypracowaneprzezmiędzynarodowąorganizację Forest Stewardship Council - optymalna sztywność sprawia, że urządzenia działają niezawodnie, umożliwiając zadruk jedno- i dwustronny - wysoka białość zapewnia wyraźny kontrast tekstu i kolorów - idealny do kolorowych prezentacji, korespondencji biznesowej i ofert handlowych Białość: CIE A4 80 g/m arkuszy A3 80 g/m arkuszy A4 90 g/m arkuszy Papier Polcolor Laser Profesjonalny kolorowy wydruk o fotograficznej jakości - przeznaczony szczególnie dla użytkowników kolorowych drukarek laserowych - satynowana,gładkapowierzchnia,oznaczonaunikalnymznakiemrainbowquality,zapewnia żywe, intensywne barwy - wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku - LogoPEFCinformuje,żedrewnoiproduktydrzewnepochodzązlasów,wktórychprowadzona jest trwała i zrównoważona gospodarka zasobami leśnymi - wysoka sztywność i doskonała struktura arkusza gwarantuje zadruk jedno- i dwustronny - idealny do wielobarwnych prezentacji, grafik, wykresów i ofert handlowych Białość: CIE 168 kod format gramatura jednostka sprzedaży A4 90 g/m arkuszy A4 100 g/m arkuszy A4 120 g/m arkuszy A4 160 g/m arkuszy A4 200 g/m arkuszy A4 250 g/m arkuszy A4 280 g/m arkuszy A4 300 g/m arkuszy kod format gramatura jednostka sprzedaży A3 90 g/m arkuszy A3 100 g/m arkuszy A3 120 g/m arkuszy A3 160 g/m arkuszy A3 200 g/m arkuszy A3 250 g/m arkuszy A3 280 g/m arkuszy A3 300 g/m arkuszy

3 Y BIUROWE BIAŁE Papier Xerox Performer Uniwersalny,białypapierbiurowyogramaturze80g/m²przeznaczonydocodziennegoużytku w drukarkach i kopiarkach biurowych. Połączenie dużej niezawodności z rozsądną ceną powoduje, iż papier ten jest zalecany do każdego biura, gdzie koszt kopii jest najważniejszy A4 80 g/m arkuszy Papier Xerox Premier Uniwersalny,białypapierbiurowyogramaturze80g/m²przeznaczonydozadruku wczarnobiałych ikolorowychurządzeniachbiurowych.korzystnystosunekjakościdocenypowoduje,iżjestto idealnypapierdlawymagającychklientówwykorzystującychpapierdodrukowaniadokumentów wewnętrzynych, prostych prezentacji lub dokumentów przeznaczonych dla klientów A4 80 g/m arkuszy Papier Xerox Excel Wysokiejjakościpapierbiurowyogramaturze80g/m²przeznaczonydoczarnobiałychikolorowychurządzeńwielofunkcyjnychwykorzystywanychwbiurach.Dziękioptymalniedobranym parametrom,papiertengwarantujebezproblemoweiszybkiedrukowanieprzyzachowaniu bardzo wysokiej jakości wydruku. Papier przeznaczony dla klientów dla których jakość drukowanych materiałów ma duże znaczenie A4 80 g/m arkuszy Papier Xerox Recycled Papier ekologiczny idealny dla firm ceniących ochronę środowiska. Dzięki zastosowaniu procesu recyclingu oraz wykorzystaniu do produkcji w 100% makulatury, papier jest przyjazny dla środowiska. Jego wartości ekologiczne potwierdzają certyfikaty Blue Angel oraz Nordic Ecolabel. Papier może być zadrukowywany w drukarkach laserowych jak i atramentowych A4 80 g/m arkuszy Papier Xerox Colotech Najwyższejjakościpapierdedykowanydowydrukówkolorowych. Specjalniewygładzonapowierzchniaobardzodobrymwypełnieniu gwarantujewysokąrozdzielczość,zapewniamaksymalnąwydajność maszyn oraz najwyższą jakość wydruków. Optymalna białość iodpowiedniodobranyodcieńbielipoprawiakontrastinasycenie kolorów oraz zapewnia wspaniałe oddanie barw z zachowaniem ich wierności. Nowoczesna technologia produkcji papieru Xerox Colotechspawia,iżmożnagostosowaćwewszystkichkolorowych drukarkach laserowych. Papier przeznaczony dla klientów dla których jakość drukowanych materiałów ma duże znaczenie A4 90 g/m arkuszy A4 100 g/m arkuszy A4 120 g/m arkuszy A4 160 g/m arkuszy A4 200 g/m arkuszy A4 220 g/m arkuszy A4 250 g/m arkuszy A4 280 g/m arkuszy A4 300 g/m arkuszy A3 90 g/m arkuszy A3 100 g/m arkuszy A3 120 g/m arkuszy A3 160 g/m arkuszy A3 200 g/m arkuszy A3 220 g/m arkuszy A3 250 g/m arkuszy A3 280 g/m arkuszy A3 300 g/m arkuszy

4 Y BIUROWE BIAŁE Papier Kodak Office Papierprzeznaczonydocodziennejkorespondencji.Doskonałydokorespondencjizarówno wewnętrznej,jakizewnętrznej.technologiacolorlokgwarantujebłyskawicznewysychanie druku,pogłębioneodcienieczerniorazjednoliteintensywnekolory.przeznaczonydodrukarek seriikodakorazdrukarekatramentowychilaserowych,kopiarekorazfaksów.białość:cie A4 80 g/m arkuszy Papier Kodak Copier Papierprzeznaczonydowysokonakładowychwydrukówikopii.Doskonałydodokumentów zawierającychdużotekstu.technologiacolorlokgwarantujebłyskawicznewysychaniedruku, pogłębioneodcienieczerniorazjednoliteintensywnekolory.przeznaczonydodrukarekserii Kodak oraz drukarek atramentowych i laserowych, kopiarek oraz faksów. Białość: CIE A4 80 g/m arkuszy Papier Kodak Multi-Use Papierwielofunkcyjnydoróżnorodnychzastosowań.Doskonałydodokumentówzawierających zarównoteksty,jakigrafikę.technologiacolorlokgwarantujebłyskawicznewysychaniedruku, pogłębioneodcienieczerniorazjednoliteintensywnekolory.przeznaczonydodrukarekserii Kodak oraz drukarek atramentowych i laserowych, kopiarek oraz faksów. Białość: CIE A4 80 g/m arkuszy Papier Alfa Star Office Uniwersalny papier biurowy; do szybkiego drukowania i kopiowania jedno i dwustronnego; bezchlorowy, bezdrzewny; bezpyłowy; gramatura 80 g/m 2 ; białość CIE 146; format A A4 80 g/m arkuszy 66

5 Y BIUROWE BIAŁE distributedby distributedby Papier Maestro Extra RodzinapapierówklasyPremiumcharakteryzuje się wyjątkową nieprzezroczystością, wysoką bielą (169 CIE) i mocną strukturą. Dzięki wysokiejsztywnościzapewniaoptymalnąjakość wydrukuwewszystkichurządzeniachbiurowych (brakzacięćiinnychproblemówpodczasdruku). Gwarantuje doskonałą jakość kopii podczas kopiowaniadwustronnego (duplex).gramatura 80 g/m² wyprodukowana w rewelacyjnej technologii3-warstwowejtriotec,zapewniająca bezawaryjną pracę w wysokonakładowych urządzeniach kopiujących. Szeroka oferta papierówextra,zawierająca9różnychgramatur wróżnychformatachdajeszerokiemożliwości zastosowania.zastosowanietechnologiicolor- Lok gwarantuje doskonałe rezultaty druku w drukarkach atramentowych: błyskawiczne wysychanie druku, głębokie odcienie czerni, jednolite intensywne kolory. Właściwości proekologicznepotwierdzacertyfikatfscoraz oznaczenie Green Range. kod format jednostka sprzedaży g/m² 500 arkuszy g/m² 500 arkuszy g/m² 500 arkuszy g/m² 500 arkuszy g/m² 250 arkuszy g/m² 250 arkuszy g/m² 250 arkuszy g/m² 150 arkuszy Papier Maestro Standard Papier biurowy codziennego użytku o białości 146 CIE. Zalecany do stosowania wkserokopiarkachorazdrukarkachlaserowych iatramentowych.zapewniabezawaryjnąpracę urządzeńbiurowych.papierymaestrosąodporne na starzenie spełniają normę ISO A4 80 g/m arkuszy A3 80 g/m arkuszy Papier Maestro Special Papierbiurowycodziennegoużytkuopodwyższonympoziomiebieli161CIE.Idealnydodruku korespondencjizewnętrznej.zapewniawysoką jakośćkopiipodczaskopiowaniadwustronnego (duplex). Papiery Maestro są odporne na starzenie, spełniają normę ISO A4 80 g/m arkuszy A3 80 g/m arkuszy Navigator WyjątkowejjakościpapierbiurowyklasyPremium.Charakteryzujesięwyjątkowympoziomem bieli 169 CIE i doskonałą jednolicie homogeniczną strukturą. Gwarantuje najwyższą jakość podczas kopiowania dwustronnego (duplex). Gwarantuje optymalną jakość wydruków wdrukarkachlaserowych,atramentowychiwysokonakładowychurządzeniachkopiujących. Navigator UNIVERSAL 80gsm, Zwiększona produktywność, 99,99% druku bez zacięć. Mniej zacięćtoniższykosztdrukudokumentu.udoskonalona,gładkapowierzchnia.najwyższejjakości powierzchnia papieru to perfekcyjna jakość wydruku i mniejsze zużycie tonera. Jedwabisty dotyk,wyjątkowogładkapowierzchnia.mniejszaścieralnośćtodłuższefunkcjonowaniesprzętu biurowego. Wielofunkcyjność - 100% gwarancji zastosowania we wszystkich urządzeniach biurowych oraz do każdego typu dokumentów. NavigatorEXPRESSION90gsm,Śnieżnabiel,znakomitykontrastdrukupiękniepodkreślający barwykolorowychdokumentówwysokiejjakości.idealnagładkość,mikroporowatapowierzchnia zapewniająca szybkie schnięcie tuszu i dokładną absorpcję, także dla obrazów o wysokiej rozdzielczości.nadzwyczajnagrubośćinieprzezroczystość,zabezpieczaprzedprześwitywaniem imarszczeniempapieru,przyjednoczesnejgwarancjiprecyzyjnegoodwzorowaniaczcionki. Navigator PRESENTATION 100 gsm, Większa gramatura i gładkość przekładają się na wyższą jakość wydruku, co podnosi wartość twoich dokumentów. Dwustronne użycie, gwarancjaperfekcyjnegodwustronnegozadrukuiintensywnychkolorówbezprześwitywania. Wielofunkcyjny, idealnie nadaje się do wszystkich rodzajów drukarek atramentowych i laserowych oraz do kopiowania w kolorze A4 80 g/m arkuszy A3 80 g/m arkuszy A4 90 g/m arkuszy A3 90 g/m arkuszy A4 100 g/m arkuszy A3 100 g/m arkuszy Navigator COLOUR DOCUMENTS 120 gsm, Najwyższa ostrość wydruku we wszystkich dokumentachdrukowanychwdużejrozdzielczościiwkolorze.doskonałekontrastoweimocno nasyconekolory,lepszajakośćdrukudziękiwiększemukontrastowi,żywymkoloromiostrym krawędziom.zwiększonasztywnośćigrubość,idealnypapierdozadrukupoobustronachbez efektu przebijania, nawet przy dużej ilości kolorów A4 120 g/m arkuszy A3 120 g/m arkuszy Navigator OFFICE CARD 160 gsm, Doskonała jakość kolorowego druku cyfrowego, idealnie podkreśla wysoką jakość grafiki dzięki dużemu kontrastowi i ostrości obrazów. Doskonałe wydrukiwkolorze,100%gwarancjawysokiejocenydokumentuwoczachodbiorcydziękiżywym koloromiwyraźnejgrafice.papierprzystosowanydowszystkichurządzeńbiurowychsłużących do przygotowania wysokiej jakości specjalistycznych projektów A4 160 g/m arkuszy A3 160 g/m arkuszy NavigatorECO-LOGICAL75gsm,Wybórprzyjaznydlaśrodowiska,mniejszezużyciesurowców naturalnychprzyjednoczesnejgwarancjiwysokiejjakościproduktu.100%zadowolenia,wysoka jakość, efektywność kosztów, papier biurowy ze specjalną gwarancją wymiany produktu. Lżejsza o 5 g/m² i tańsza alternatywa w grupie papierów premium A4 75 g/m arkuszy A3 75 g/m arkuszy WszystkiepapieryNAVIGATORprodukowanesązcelulozyeukaliptusowej.PapieryNAVIGATOR posiadającertyfikatfsc.papierynavigatorsąodpornenastarzenie-spełniająnormęiso9706.

6 Y KOLOROWE Papiery kolorowe Rainbow Wysokiej jakości, kolorowy papier bezdrzewny, barwiony w masie, o szerokim wachlarzu kolorystycznym.zalecanydowydrukówfaksowych,korespondencjiorazzaproszeńiulotek. Pakowany w eleganckie przezroczyste opakowanie. Dostępny w 25 kolorach oraz w opakowaniach typu MIX -mix kolorów pastelowych oraz mix kolorów intensywnych. opakowanie 500 ark. opakowanie 250 ark. kolor numer format A4 / 80g format A3 / 80g format A4 / 160g kremowy kość słoniowa jasno żółty słoneczny żółty żółty ciemno żółty jasno pomarańczowy pomarańczowy ciemnopomarańczowy ciemno czerwony łososiowy jasno różowy różowy fioletowy blado zielony jasno zielony przygaszona zieleń zielony ciemno zielony jasno niebieski morski niebieski ciemno niebieski jasno szary szary Papiery kolorowe Rainbow Mix ilość arkuszy w ryzie mix pasteli 5 kolorów x 20 ark mixintensywny 5 kolorów x 20 ark mix neonowy 4 kolory x 25 ark. 68

7 Y KOLOROWE Ksero kolorowe Emerson Oferta firmy obejmuje pełną gamę kolorów papieru kserograficznego kolorowego EMERSON COLOR PAPER produkowanego, w zakładzie znanym z dbałości o środowisko naturalne. Doskonała opinia, potwierdzona specjalistycznymi certyfikatami, jest wynikiem podporządkowania całego procesu technologicznego w trosce o otoczenie. Kupując papiery EMERSON COLOR PAPER zyskujecie Państwo produkt wysokiej jakości działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego! EMERSON COLOR PAPER dostępny jest w odcieniach pastelowych, intensywnych i fluorescencyjnych, o gramaturach 80g/m 2 i 160g/m 2, formacie A4. Produkowany zgodnie zcertyfikatamipotwierdzającymiwdrożenieśrodowiskowegosystemujakościorazsystemu zarządzania jakością. Szeroka paleta kolorów oraz najwyższa jakość tych produktów zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów. Oferowane papiery doskonale sprawdzają się w różnego rodzaju urządzeniach biurowych. Pakowane: Papier 80 g/m 2 - ryza 500 arkuszy; 5 ryz w kartonie Papier 160 g/m 2 - ryza 250 arkusz; 5 ryz w kartonie Kolory pastelowe opakowanie 500 ark. opakowanie 250 ark. kolor numer format A4 / 80g format A4 / 160g kość słoniowa xem kanarkowy xem kremowy xem beżowy xem łososiowy xem jasny niebieski xem niebieski xem szary xem jasny zielony xem zielony xem różowy xem liliowy xem Kolory intensywne KOLORY PASTELOWE opakowanie 500 ark. opakowanie 250 ark. kolor numer format A4 / 80g format A4 / 160g żółty xem cytrynowy Kość słoniowaxem złoty xem brzoskwiniowy xem Kanarkowy pomarańczowy xem czerwony xem Kremowy ciemny zielony xem ciemny niebieski xem Beżowy fuksja xem Łososiowy Jasny niebieski Niebieski Szary Jasny zielony Zielony Różowy Liliowy KOLORY PASTELOWE KOLORY INTENSYWNE Kość słoniowa Żółty Kanarkowy Cytrynowy Kremowy Beżowy Łososiowy Jasny niebieski Niebieski Szary Jasny zielony Zielony Różowy Liliowy Złoty Brzoskwiniowy Pomarańczowy Czerwony Ciemny zielony Ciemny niebieski Fuksja KOLORY INTENSYWNE Papiery kolorowe Emerson Mix kod Żółty zestaw kolorów ilość arkuszy w ryzie mix kolorów pastelowych 5 kolorów x 20 ark mix kolorów pastelowych 5 kolorów x 50 ark mix kolorów intensywnych 5 kolorów x 20 ark mix kolorów intensywnych 5 kolorów x 50 ark mix kolorów fluorescencyjnych 4 kolory x 25 ark. 69 Cytrynowy Złoty Brzoskwiniowy Pomarańczowy Czerwony Ciemny zielony Ciemny niebieski Fuksja Gramatura ISO 536 g/m² 80 ± 2 Grubość ISO 534 µm 100 ± 5 Objętość właściwa ISO 534 cm³/g 1,5 Wilgotność ISO 287 % 4,4 ± 0,5 Gładkość Bendtsen ISO 5627 ml/min 300 ± ± % celulozy ECF

8 Y OZDOBNE Kartony ozdobne Kolekcjatłoczonych,gładkichimetalizowanychkartonówdoprzygotowaniawizytówek,zaproszeń,dyplomówetc.Kartonytłoczonepolecamy dodrukarekatramentowych,metalizowanedodrukareklaserowych.kartongładki250g/m²przeznaczonyjestdodrukarekatramentowych i laserowych. Opakowanie 20 ark. A4. Papier ozdobny wysokiej jakości papier 120 g/m² do druku korespondencji biznesowej, insertów do zaproszeń, podziękowań etc. Papier z delikatnym tłoczeniem do drukarek atramentowych i laserowych. Opakowanie 50 ark. A4. Gładki 250g/m² Płótno Kora Len Czerpany Linie biały kremowy biały kremowy biały kremowy biały kremowy biały kremowy biały kremowy Kryształ Skóra Borneo 220g/m² Kratka Holland 220g/m² Bali 220g/m² biały kremowy biały kremowy biały kremowy biały kremowy czerwony zielony perłowa biel kremowy Millenium 220g/m² Iceland 220g/m² Papirus 220g/m² Mika 240g/m² Wiatr Płótno 120g/m² biały błękitny liliowy diamentowabiel kremowy złoty biały kremowy liliowy granatowy czerwony czarny biały biały kremowy Karton kolorowy Happy Color Happy Color JOY format A1 i A2 Gładkipapierbarwionywmasie,w20intensywnychkolorach.Dowykorzystaniawszkole, w przedszkolu oraz w biurze. Gramatura 170 g/m arkuszy w ryzie. Polecany do rysowania, wycinania, prac manualnych, zadruku offsetowego i cyfrowego. Happy Color format B1 i B2 Karton kolorowy o gramaturze 220g/m 2, barwiony w masie w 22 kolorach o lekko gładzonej powierzchni. Polecany do rysowania, wycinania, prac manualnych, zadruku offsetowego i cyfrowego. Papier jest bezkwasowy, bezdrzewny, posiada wysokąodpornośćnablaknięcie.otrzymałcertyfikat LGAtested orazblueangel gwarantującebezpieczeństwokorzystaniaidbałośćośrodowisko.25arkuszywryzie. A1 / 170 g/m² A2 / 170 g/m² kolor biały waniliowy kanarkowy żółty brzoskwiniowy pomarańczowy pomidorowy czerwony jasnoróżowy lawendowy błękitny niebieski atramentowy jasnozielony zielony zielony piaskowy brązowy jasnoszary czarny B1 / 220g/m² B2 / 220g/m² kolor biały kremowy cytrynowy żółty marchewkowy pomarańczowy czerwony burgund mocny róż fiolet błękitny niebieski granatowy jasnozielony zielony zielony chamois czekoladowy jasnoszary czarny srebrny złoty 70

9 FOTOGRAFICZNY Papier fotograficzny Yellow One - papier: matowy, błyszczący - wodoodporny i szybkoschnący - przeznaczony do drukarek atramentowych - specjalna powłoka o brylantowej bieli zapewnia idealne wydruki fotograficzne w naturalnych kolorach - zdjęcia wyróżniają się ostrością oraz imponującym kontrastem - formaty: A4 i A6 - wysoka rozdzielczość: 5760 dpi - certyfikat ISO 9001 kod format / opakowanie opis A4 / 20 ark. 130 g/m² / błysk A4 / 20 ark. 170 g/m² / błysk A4 / 20 ark. 230 g/m² / błysk A6 / 20 ark. 230 g/m² / błysk A4 / 50 ark. 140 g/m² / mat A4 / 50 ark. 190 g/m² / mat KANCELARYJNY Papier kancelaryjny - podaniowy kod rodzaj format gramatura jednostka sprzedaży cena netto w kratkę A3 60 g/m arkuszy 62,30 zł w kratkę A3 60 g/m arkuszy 16,05 zł w linie A3 60 g/m arkuszy 62,30 zł w linie A3 60 g/m arkuszy 16,05 zł KALKI Kalka kreślarska Kalkakreślarskacharakteryzującasiędoskonałąprzezroczystością,ekstragładkimwykończeniem orazodpornościąnadrapanieiwielokrotnewymazywanie.nieżółknie,aneutralnephzapewnia optymalnąjakośćprzechowywania.idealnadokreśleniaołówkiem,tuszemipisakami.kalka ogramaturzepowyżej90g/m²używanamożebyćdodrukuoffsetowegoitypodruku,apakowana w pudełka kartonowe także do drukarek i kserokopiarek. Pozostałe wymiary na zamówienie. 71 kod gramatura opis cena netto / 95 g/m² rolka o wym. 0,9 X 20m 171,20 zł / 45 g/m² rolka o wym. 0,375 X 20m 41,70 zł / 75 g/m² 100 arkuszy / A4 / w folii 46,78 zł / 95 g/m² 100 arkuszy / A4 / w folii 57,50 zł / 75 g/m² 100 arkuszy / A3 / w folii 77,50 zł / 95 g/m² 100 arkuszy / A3 / w folii 115,00 zł / 75 g/m² 100 arkuszy / A4 / w folii 51,93 zł / 95 g/m² 100 arkuszy / A4 / w pudełku 66,08 zł / 95 g/m² 250 arkuszy / A3 / w pudełku 314,88 zł / 95 g/m² 30 arkuszy / A4 / w bloku 19,73 zł / 95 g/m² 20 arkuszy / A3 / w bloku 26,45 zł Kalka maszynowa 1022G Kalka powlekana woskiem z warstwą plastikową zapewniającą wysoką wydajność i wielokrotnewykorzystanie-samoistnieregenerującasię.formata4.dostępnawkolorzeczarnym. Opakowanie 10 arkuszy. Kalka maszynowa 2000G Standardowakalkapowlekanawoskiemzwarstwąplastikowązapewniającąantypoślizgowość, gwarantującawyraźnekopie.szczególnieprzydatnadokopiowaniadokumentów,zktórych będąrobioneodbitkikserograficzne.formata4.dostępnawkolorzeczarnym.opakowanie100 arkuszy. Kalka ołówkowa 200H Kalkaołówkowaobustronniepowlekanawoskiem.Dużaintensywnośćzabarwienia,samoistnie regenerująca się. Format A4. Dostępna w kolorze niebieskim. Opakowanie 10 arkuszy. Kalka ołówkowa 500H Standardowakalkapowlekanawoskiemodużejintensywnościzabarwienia.FormatA4.Dostępna w kolorze niebieskim. Opakowanie 100 arkuszy. Kalka foliowa 410 Plastikowafoliapokrytawarstwątuszuzrozpuszczalnikiem.Zapewniawyraźne,czystekopie. Może być wielokrotnie wykorzystywanaczarna. Format A4. Dostępna w kolorze czarnym. Opakowanie 10 arkuszy. kod format jednostka sprzedaży cena netto kalka maszynowa A4 10 arkuszy 18,10 zł kalka maszynowa A4 100 arkuszy 66,45 zł kalka ołówkowa A4 10 arkuszy 18,10 zł kalka ołówkowa A4 100 arkuszy 66,45 zł kalka foliowa A4 10 arkuszy 22,08 zł

10 Y DO DRUKAREK IGŁOWYCH Papiery do drukarek igłowych Emerson Składanka komputerowa pojedyncza produkowana jest z bezpyłowego i bezdrzewnego papieruoffsetowego.produkcjaodbywasięnaspecjalistycznych,wysokowydajnychmaszynach rotacyjnych. Składanka wielowarstwowa Produkowanajestzpapierusamokopiującego.Producentudziela5latgwarancjinazdolność kopiowania papieru i 25 lat gwarancji na trwałość kopii. Wszystkie rodzaje papieru są bezpieczne dla środowiska naturalnego, łatwo poddają się utylizacji, nadają się do powtórnego przetworzenia - recyclingu. Istnieje możliwość wykonania nadruku indywidualnego na rolki, arkuszach i składance komputerowej. Kolory poszczególnych warstw Gramatury papieru samokupiującego pierwsza warstwa biała pośrednie warstwy żółta, zielona, żółta, niebieska ostatnia warstwa różowa pierwsza warstwa CB g/m² pośrednie warstwy CFB g/m² ostatnia warstwa CF g/m² kod szerokość długość ilość warstw rodzaj kopii ilość składek " 1 biały 60 g/m² " 2 kolor " 2 kolor nadruk " 3 kolor " 1 biały 60 g/m² " 2 biały " 2 kolor " 2 kolor nadruk " 2 kolor BOP* " 3 kolor " 3 kolor nadruk " 4 kolor " 4 kolor nadruk " 1 biały 60 g/m² " 1 biały 60 g/m² " 1 biały 70 g/m² " 2 kolor " 2 kolor nadruk " 2 biały " 2 kolor " 2 kolor nadruk " 3 kolor " 3 kolor nadruk " 3 biały " 3 biały nadruk " 3 kolor " 3 kolor nadruk " 4 kolor nadruk " 4 biały " 4 kolor " 4 kolor nadruk " 5 kolor " 5 kolor nadruk " 1 biały 60 g/m² " 2 kolor " 2 kolor nadruk " 3 kolor " 3 kolor nadruk " 4 kolor " 4 kolor nadruk " 1 biały 60 g/m² " 1 biały 70 g/m² " 1 biały 60 g/m² BOP* " 2 biały " 2 kolor " 2 kolor nadruk " 3 kolor " 1 biały 60 g/m² " 1 biały 70 g/m² " 2 kolor " 2 kolor nadruk " 3 kolor " 1 biały 60 g/m² " 1 biały 70 g/m² " 2 kolor " 1 biały 60 g/m² *-bezodrywanejperforacji

11 5 Rolki offsetowe RolkioffsetowemarkiEmersonprodukowanesązbiałego,bezdrzewnegoibezpyłowegopapieru offsetowego.zastosowaniewysokiejjakościpapieruoffsetowegowprodukcjirolekkasowych zapewnia długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie maszyn liczących. kod szerokość / długość jednostka sprzedaży / / / / / / / / / / / / / / / / Rolki faksowe Rolki do telefaksów produkowane są z papieru termoczułego o gramaturze 55 +/- 5 g/m². Producent papieru udziela gwarancji na trwałość wydruku do 6 lat. ROLKI Rolki termiczne Rolkitermiczneprodukowanesązpapierutermoczułegoogramaturze55 +/-5g/m².Producent papieru udziela gwarancji na trwałość wydruku do 6 lat. kod szerokość / długość jednostka sprzedaży / / / / / / / / / / / / / 06 karton - 72 szt / / / / / / / / / / / kod szerokość / długość jednostka sprzedaży / / / / / / / 50 3 Rolki samokopiujące Przyprodukcjiroleksamokopiującychzastosowanowysokiejjakościpapiersamokopiujący, którego producent udziela 5 lat gwarancji na zdolność kopiowania papieru i 25 lat gwarancji na trwałość kopii kod szerokość / długość jednostka sprzedaży / 20 / / 20 / / 25 / / 20 / / 25 / / 20 / / 20 / CHEMICZNE / 20 / / 20 / / 20 / Y DO PLOTERÓW Papier do ploterów i ksero w roli Uniwersalnypapierbiały,doskonałydowydrukównawszystkichrodzajachploterów atramentowychorazkserokopiarek.dostępnywgramaturach80g/m²lub90g/m². Rolepapierupakowanesąwkarton,dodatkoworolkawkartoniezabezpieczona jest folią. Papiery te przeznaczone są do wykonywania rysunku technicznego, graficznego, rejestracji wyniku pomiaru, kreślenia precyzyjnych map i planów, wykreślania form i wzorników, wykonywania projektów architektonicznych, instalacyjnych itp. Rodzaje papierów: - papier do ploterów: długość 50 m, tulejka 50mm - papier w roli: długość 100 m, tulejka 76 mm - papier w roli: długość 175 m, tulejka 76 mm 73 kod wymiary / opakowanie gramatura DO PLOTERÓW mm x 50m / karton 2 rolki 80g/m² mm x 50m / karton 2 rolki 90g/m² mm x 50m / karton 2 rolki 80g/m² mm x 50m / karton 2 rolki 90g/m² mm x 50m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 50m / karton 1 rolka 90g/m² mm x 50m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 50m / karton 1 rolka 90g/m² mm x 50m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 50m / karton 1 rolka 90g/m² mm x 50m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 50m / karton 1 rolka 90g/m² mm x 50m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 50m / karton 1 rolka 90g/m² kod wymiary / opakowanie gramatura KSERO W ROLI mm x 100m / karton 2 rolki 80g/m² mm x 175m / karton 2 rolki 80g/m² mm x 100m / karton 2 rolki 80g/m² mm x 175m / karton 2 rolki 80g/m² mm x 100m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 175m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 100m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 175m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 100m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 175m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 100m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 175m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 100m / karton 1 rolka 80g/m² mm x 175m / karton 1 rolka 80g/m²

12 74

dostawcy Festiwal Druku mediów i maszyn Zestawienie do druku cyfrowego NOWOŚCI PRODUKTOWE Laminowanie raport specjalny MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN

dostawcy Festiwal Druku mediów i maszyn Zestawienie do druku cyfrowego NOWOŚCI PRODUKTOWE Laminowanie raport specjalny MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN news kampanie out of home pos digital signage visual&print artykuły promocyjne 2 (31) kwiecień - czerwiec 2012 cena: 15 PLN(w tym 8% vat) www.oohmagazine.pl Laminowanie dostawcy mediów i maszyn raport

Bardziej szczegółowo

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm Segregatory z mechanizmem Segregator 180 Active Bebop segregator z linii BEBOP to produkt dedykowany nie tylko dla biura, także dla wszystkich tych, którzy przechowują dokumenty w domu, załatwiają swoje

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA 12/11. Za zakupy z promocji grudniowej bindownicy ze strony 1 oraz produktów ze stron od 2 do 4 rozdajemy prezenty!

PROMOCJA 12/11. Za zakupy z promocji grudniowej bindownicy ze strony 1 oraz produktów ze stron od 2 do 4 rozdajemy prezenty! PROMOCJA 12/11 Infolinia: 804 28 11 44 www.biuroplus.pl Za zakupy z promocji grudniowej bindownicy ze strony 1 oraz pruktów ze stron 2 do 4 rozdajemy prezenty! Przy zakupie na kwotę 799 zł - ekspres do

Bardziej szczegółowo

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG1100 Identyfikacja abonenta wywołującego. Książka telefoniczna - 50 numerówi nazw. Lista Identyfikacyjna - 50 numerów. Wybieranie

Bardziej szczegółowo

WZORNIK MATERIAŁÓW DO OBRÓBKI LASEROWEJ

WZORNIK MATERIAŁÓW DO OBRÓBKI LASEROWEJ WZORNIK MATERIAŁÓW DO OBRÓBKI LASEROWEJ COLOP Polska Sp z o.o. dystrybutor najwyższej jakości systemów laserowych renomowanych firm Universal Laser Systems, Eurolaser, Lotus ma przyjemność zaprezentować

Bardziej szczegółowo

ZAUWAŻ RÓŻNICĘ OFERTA FIRMY EPSON DO TWORZENIA PROFESJONALNEJ GRAFIKI

ZAUWAŻ RÓŻNICĘ OFERTA FIRMY EPSON DO TWORZENIA PROFESJONALNEJ GRAFIKI ZAUWAŻ RÓŻNICĘ OFERTA FIRMY EPSON DO TWORZENIA PROFESJONALNEJ GRAFIKI PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DRUKU Lepsze, profesjonalne wyniki dzięki ofercie urządzeń Epson Stylus Pro do tworzenia grafiki. Od proofingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1. Notes kostka kolorowa 8,5x8,5 x500 klejona z jednego boku. 2. Blok biurowy z kolorową okładką. Format A4, 100 kartek.

Załącznik nr 2. 1. Notes kostka kolorowa 8,5x8,5 x500 klejona z jednego boku. 2. Blok biurowy z kolorową okładką. Format A4, 100 kartek. . (pieczątka firmowa) FORMULARZ CENOWY na dostawę artykułów: biurowych, eksploatacyjnych, plastycznych, artystycznych i krawieckich. dla Domu Pomocy Społecznej Borówek. 1) Artykuły biurowe kod CPV: 22000000-0,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 5 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

EPSON STYLUS PRO 7700 EPSON STYLUS PRO 9700 EPSON DRUKOWANIE NA ŻĄDANIE

EPSON STYLUS PRO 7700 EPSON STYLUS PRO 9700 EPSON DRUKOWANIE NA ŻĄDANIE EPSON STYLUS PRO 7700 EPSON STYLUS PRO 9700 EPSON DRUKOWANIE NA ŻĄDANIE 2 IDEALNY KOLOR Dzięki zastosowaniu technologią Vivid Magenta w atramentach Epson UltraChrome szybkie, wszechstronne drukarki 24"

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 05 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI

NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI l C7100, C7300 & C7500 l C9300 & C9500 Poznaj kolory sukcesu Proponowane przez Oki rozwiązania druku kolorowego zmieniają spojrzenie na miejsce pracy. Projektując nową

Bardziej szczegółowo

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY PRZEKŁADKI AKTÓWKI I TECZKI SKOROSZYTY, KOSZULKI, KOPERTY, OBWOLUTY PUDŁA ARCHIWIZACYJNE, KARTOTEKI TECZKI ZAWIESZKOWE WIZYTOWNIKI OPAKOWANIE ZBIORCZE opisuje jak pakowane

Bardziej szczegółowo

007.10282 007.10283 007.10284. cena netto. zielony 1,51 1,51 1,51 1,51. czerwony. niebieski 007.1245. 76x76mm 007.1244. 76x76mm 007.

007.10282 007.10283 007.10284. cena netto. zielony 1,51 1,51 1,51 1,51. czerwony. niebieski 007.1245. 76x76mm 007.1244. 76x76mm 007. OGÓLNOPOLSKA SIEĆ HANDLOWA ProOffice Klej w sztyfcie PRITT Masa mocująca PRITT ON&OFF 007.10282 007.10283 007.10284 007.10287 35 g (24) 10 g, display 25 szt. 3,95 5,95 20 g, display 24 szt. 7,85 40 g,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY POLECANE. Niszczarka DS-1200Cs/1. Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF

PRODUKTY POLECANE. Niszczarka DS-1200Cs/1. Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF PRODUKTY POLECANE Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF Niszczarka DS-1200Cs/1 Specjalny podajnik papieru, skraca czas pracy Bardzo cicha i wydajna Niewielki rozmiar osobista niszczarka

Bardziej szczegółowo

płyty standardowe z pmma

płyty standardowe z pmma płyty z polimetakrylanu metylu PMMA Główne zalety Bezkonkurencyjna przezroczystość Doskonała odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne Znakomita odporność na wiele żrących chemikaliów

Bardziej szczegółowo

bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280

bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280 bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280 bizhub C220/C280, systemy biurowe Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością koloru

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW BIUROWYCH

KATALOG PRODUKTÓW BIUROWYCH KATALOG PRODUKTÓW BIUROWYCH FLIPCHARTY GABLOTY TABLICE KOPIUJÑCE TABLICE I PLANERY Bi-Silque to znany producent systemów prezentacji wizualnej. Firma jest obecna na rynku od 1979 roku, w ponad 40 krajach

Bardziej szczegółowo

PŁYTY STANDARDOWE PMMA PŁYTY STANDARDOWE Z PMMA

PŁYTY STANDARDOWE PMMA PŁYTY STANDARDOWE Z PMMA PŁYTY Z POLIMETAKRYLANU METYLU PMMA Główne zalety Bezkonkurencyjna przezroczystość Doskonała odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne Znakomita odporność na wiele żrących chemikaliów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY IKONOS SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! KATALOG

MATERIAŁY IKONOS SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! KATALOG MEDIA DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO MATERIAŁY IKONOS SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! KATALOG POLSKA FABRYKA Ikonos to pierwszy i jedyny, polski producent materiałów do druku wielkoformatowego. W Opolu,

Bardziej szczegółowo

bizhub C35 Uniwersalne rozwiązanie komunikacyjne A4

bizhub C35 Uniwersalne rozwiązanie komunikacyjne A4 bizhub C35 Uniwersalne rozwiązanie komunikacyjne A4 Urządzenie biurowe bizhub C35 bizhub C35, urządzenie biurowe Doskonałe uzupełnienie systemu komunikacyjnego w każdej lokalizacji Nowe urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Seria Rho 1000 Najbardziej wydajna płaska drukarka UV

Seria Rho 1000 Najbardziej wydajna płaska drukarka UV PL Seria Rho 1000 Najbardziej wydajna płaska drukarka UV Seria Rho 1000 jest produktem flagowym firmy Durst zapewniającym druk szerokim zakresie na płaskich mediach. Seria ta oferuje wyjątkową kombinację

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych. Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH

Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych. Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH REKLAMA

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

HP Officejet 6100 eprinter. Przewodnik użytkownika

HP Officejet 6100 eprinter. Przewodnik użytkownika HP Officejet 6100 eprinter Przewodnik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Wydanie 1, 1/2014 Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje

Bardziej szczegółowo

PŁYTY STANDARDOWE Z PMMA

PŁYTY STANDARDOWE Z PMMA PŁYTY Z POLIMETAKRYLANU METYLU PMMA Bezkonkurencyjna przezroczystość Doskonała odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne Znakomita odporność na wiele żrących chemikaliów Łatwość obróbki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Znak sprawy: OK.042.5.7.2013 Dotyczy projektu pn.: Ciekawi ŚWIATA, NR UMOWY: POKL.09.01.02-28-048/13 Morąg, dnia 19.09.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W związku z przystąpieniem do realizacji

Bardziej szczegółowo

Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015

Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015 Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015 Tork jest światowym liderem w swojej dziedzinie i największym dostawcą profesjonalnych rozwiązań higienicznych

Bardziej szczegółowo

MEDIA DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO MATERIAŁY IKONOS SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! LATO KATALOG

MEDIA DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO MATERIAŁY IKONOS SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! LATO KATALOG MEDIA DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO MATERIAŁY SĄ UŻYWANE JUŻ W 36 KRAJACH EUROPY! KATALOG LATO POLSKA FABRYKA SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA B2B Ikonos to pierwszy i jedyny, polski producent materiałów do druku wielkoformatowego.

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji... Życzymy przyjemnej lektury! Zespół PaperlinX

Od Redakcji... Życzymy przyjemnej lektury! Zespół PaperlinX Od Redakcji... Zapraszamy czytelników do zapoznania się z lekturą trzeciego, wyjątkowego numeru PAPER CAFE. Od premierowego wydania w październiku 2012 r. minął już rok! Bohaterem pierwszego numeru uczyniliśmy

Bardziej szczegółowo

bizhub C220, C280 i C360 Innowacyjne rozwiązania dla środowisk biznesowych Systemy biurowe bizhub C220/C280/C360

bizhub C220, C280 i C360 Innowacyjne rozwiązania dla środowisk biznesowych Systemy biurowe bizhub C220/C280/C360 bizhub C220, C280 i C360 Innowacyjne rozwiązania dla środowisk biznesowych Systemy biurowe bizhub C220/C280/C360 bizhub C220/C280/C360, systemy biurowe Efektywna praca biurowa dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Bardziej szczegółowo