Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze"

Transkrypt

1 Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa: Zamawiający: Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna Zielona Góra Lubuskie Centrum Winiarstwa (obiekt na Winnicy w Zaborze prezentujący dziedzictwo regionu lubuskiego w zakresie tradycji winiarskich i ofert kulturowo - turystycznej firm i instytucji Wina i Miodu ) w ramach projektu unijnego Lubuskie aktywne i turystyczne. Adres: budowa budynku -ul. Klonowa dz. nr 557/3, budowa ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 576/3, budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na dz. nr 566,555,145 i na częściach działek nr 105/1, 144, 143, 576/3, 557/3, 563, 131/1 obręb Zabór, Zabór Opracowanie: Opracowujący: Biuro Projektowe Ani Pro ul. Kaczeńcowa Zielona Góra mgr inż. Anita Nowak mgr inż. arch. Ewa Dębska str. 1

2 KOD CPV : Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Kod zamówienia 1. Roboty ziemne - Kod CPV Fundamenty - Kod CPV Roboty murowe - Kod CPV Konstrukcje żelbetowe - Kod CPV , Konstrukcje z betonu zbrojonego - Kod CPV Pokrycie dachu - Kod CPV Stolarka i ślusarka - Kod CPV Tynki, sufity podwieszane, malowanie - Kod CPV Posadzki, okładziny wewnętrzne - Kod CPV Chodnik brukowy - Kod CPV Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - Kod CPV Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej - Kod CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych - Kod CPV Roboty w zakresie instalacji budowlanych - Kod CPV Dostawa wyposażenia pomieszczeń sanitarnych str. 2

3 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ WSTĘPNA ZLECENIODAWCA PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 II. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO CENTRUM WINIARSTWA WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH USTALONE Z POLSKA NORMĄ PN-ISO 9836;1997 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE W BUDOWNICTWIE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY, ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI, WYKOŃCZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH: OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW OŚWIADCZENIE O POSIANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE RODZAJ INWESTYCJI BUDOWA LUBUSKIEGO CENTRUM WINIARSTWA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROBOTAMI INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU KOPIA MAPY ZASADNICZEJ WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW INWENTARYZACJA ZIELENI DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI str. 3

4 6.7 INWENTARYZACJA I DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRCE POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PODŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH LUB WODNYCH WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: str. 4

5 I. Część wstępna 1. Zleceniodawca Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Zielona Góra. 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa - obiektu architektonicznego na Winnicy w Zaborze prezentującego dziedzictwo regionu lubuskiego w zakresie tradycji winiarskich i ofert kulturowo-turystycznej firm i instytucji Wina i Miodu w ramach zadania inwestycyjnego Lubuskie aktywne i turystyczne. 3. Podstawa opracowania Umowa zawarta w dniu 30 października 2013r. na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Wizja lokalna, oględziny, inwentaryzacja, koncepcja architektonicznobudowlana. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. str. 5

6 II. Część opisowa 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Lubuskie Centrum Winiarstwa na winnicy w Zaborze to obiekt prezentujący dziedzictwo regionu lubuskiego w zakresie tradycji winiarskich i ofert kulturowo-turystycznej firm i instytucji Wina i Miodu. Jego powstanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nie tylko środowiska lokalnego, jak również spełnieniem potrzeb funkcjonujących od wielu lat zielonogórskich winiarzy. Pomysł na stworzenie Lubuskiego Centrum Winiarstwa zrodził się w dobie odradzania tradycji winiarskich i propagowania wyrobów regionalnych, do popularyzacji enoturystyki nie tylko na Ziemi Lubuskiej ale i w całym kraju. Zatem Lubuskie Centrum Winiarstwa będzie stanowić główny przystanek Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu. Lubuski Szlak Wina i Miodu Winiarstwo - niegdyś bardzo popularne na terenie Zielonej Góry i okolic, później zaniedbane i zapomniane - od pewnego czasu przeżywa swój renesans. Do tego stopnia, że powstał Lubuski Szlak Wina i Miodu, prawdziwa gratka dla miłośników enoturystyki, czyli turystyki winiarskiej. Lubuski Szlak Wina i Miodu to inicjatywa Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego pokazująca potencjał turystycznego regionu związanego z takimi produktami jak wino i miód, które zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szlak to tzw. produkt sieciowy, który oferuje zarówno wydarzenia i imprezy, jak i obiekty i usługi na obszarze województwa lubuskiego, na podstawie porozumienia partnerów, którymi są: winiarze, pszczelarze, hotele i muzea. Zwyczajowo mówi się o zielonogórskim winiarstwie, tymczasem w samej Zielonej Górze znajdują się zaledwie trzy winnice a pozostałe w regionie zielonogórskim. Stąd pomysł na powstanie centrum winiarstwa w Zaborze. Pszczelarze i winiarze województwa lubuskiego zaplanowali pierwszy w kraju szlak wina i miodu - z 14 przystankami po drodze. Na szlaku można się przespać, napić boskiego trunku, posmakować pszczelarskich wyrobów. Enoturystyka to podróże, podczas których turyści odwiedzają miejsca związane z produkcją wina. Mogą to być winnice, winiarnie bądź gospodarstwa. Goście uczestniczą w degustacjach, wystawach czy świętach winiarskich. Winiarze oprowadzają po swojej posiadłości, opowiadają o uprawie winorośli i produkcji wina, dzielą się swoją wiedzą z ludźmi, którzy również pragną zająć się winiarstwem. Można na własne oczy zobaczyć, jak zbiera str. 6

7 się winogrona, jak tłoczy się z nich sok i jakich narzędzi kiedyś używano do wyrobu wina. Dla wielu osób to niepowtarzalna okazja zobaczenia winnicy na żywo, toteż chętnych nie brakuje. Szlak ma kilkanaście przystanków i w linii prostej 184 kilometry, ale często winiarnie ukryte są w najciekawszych i żyznych miejscach więc trzeba zbaczać z prostej linii. W sumie pokonać można aż 302 kilometry ścieżką wina i miodu. Przedmiotem zamówienia jest budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa z niezbędnymi sieciami, skupiającego funkcję wystawienniczą, kulturalną i rekreacyjną wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu, budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowany teren. Budowa kompleksowa obiektu w ramach projektu obejmie: budowę obiektu centrum wraz z wiatą, budowę drogi dojazdowej dł. ok. 130 m (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 282 do drugiego wjazdu na działkę), budowę drogi wewnętrznej wraz z zatoczką, budowę parkingu z 40 miejscami postojowymi, budowę przyłączy infrastruktury technicznej do obiektu, budowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowany teren, zagospodarowanie terenu. Głównymi funkcjami obiektu powinny być w przyszłości: zwiedzanie turystyczne obiektu, prezentację procesu tłoczenia winogron, promocja upraw winorośli i produkcji wina, występy artystyczne na żywo, inne wydarzenia masowe, spotkania, prezentacje. Rozwiązania architektoniczne budowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze: Budynek główny Centrum winiarstwa sytuuje się na skraju wsi Zabór, po lewej stronie przy wlocie z Zielonej Góry. Lokalizacja centrum ściśle powiązana str. 7

8 jest z lokalizacją wytyczonych plantacji winogron, uprawianych przez poszczególnych winiarzy. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności Zaboru oraz wizualnego aspektu terenu. Analizując uwarunkowania architektoniczno-krajobrazowe usytuowania obiektu szukano rozwiązania, które spełniając wytyczne Inwestora, byłoby najlepiej wkomponowane w otaczający teren. Głównym założeniem idei jest próba wykreowania przestrzennego znaku architektonicznego jako elementu identyfikującego lubuskie winnice. Aspektem kierującym była ochrona ładu przestrzennego, jako takiego ukształtowania przestrzeni, które tworzy harmonijna całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Uzyskano to poprzez zaprojektowanie obiektu dwukondygnacyjnego z dwoma bocznymi, jednokondygnacyjnymi skrzydłami skierowanego frontem do wzgórz winnych. Nawiązując do ukształtowania terenu, oraz wytycznych funkcjonalnych Inwestora za szczególnie ważne uznano wykreowanie przestrzeni przed budynkiem wraz z parkingiem dla gości przyjezdnych. Umieszczono tu wewnętrzną drogę wjazdową z zatoczką oraz parking z 40 miejscami postojowymi oraz proponowane funkcje towarzyszące. Na tyłach budynku umiejscowiono drogę dojazdową do winnic, obsługującą część gospodarczą obiektu. Na poziomie +/-0.00 zaprojektowano hall wejściowy do budynku z informacją oraz szatnią. Hall może być wykorzystywany również dla odpoczynku. Na wprost wejścia zaprojektowano salę promocji wina wraz z podręcznym magazynem. Przewidziano miejsce na dwupoziomową salę reprezentacyjną z antresolą i zapleczem cateringu umieszczonym w lewym skrzydle bocznym, która może być wykorzystywana dla działalności kulturalnej. Zapewniono także powierzchnię socjalną dla potrzeb cateringu. Tuż za klatką schodową w prawym skrzydle bocznym zaprojektowano salę ekspozycji, zespół toalet, pomieszczenie techniczne z przeznaczeniem na pompę ciepła i zestaw wodomierzowy. Za nimi wygospodarowano salę prezentacji procesu tłoczenia winogron, dostępną z zewnątrz odrębnym wejściem, z przynależnymi pomieszczeniami zbiorów tematycznych i leżakownią. Na poziomie parteru w lewym skrzydle bocznym, za pomieszczeniami cateringu zaprojektowano zadaszoną wiatę ze sceną oraz miejscami odpoczynku. Przed salą reprezentacyjną znajduje się obszerny taras ze stolikami. Teren ten może stanowić dodatkowe foyer dla uczestników w czasie trwania dużych imprez masowych. Za budynkiem zaprojektowano zielony plac, który może być różnie wykorzystywany do organizacji imprez plenerowych. W oddali przerywaną str. 8

9 linia zaznaczono budynek produkcji wina, przewidywany do budowy w II etapie inwestycji - budynek będzie administrowany przez winiarzy. Z hallu głównego na poziom pietra +3,30 prowadzi wewnętrzna klatka schodowa. Na piętrze zaprojektowano trzy pokoje gościnne z sanitariatami oraz odrębny zespół biurowy składający się z 3 pomieszczeń biurowych, toalety i pomieszczenia socjalnego. Komunikacja kołowa Wjazd do Lubuskiego Centrum Winiarstwa (na teren) odbywać się będzie projektowanymi dwoma zjazdami z drogi gminnej działki nr 576/3. Za budynkiem znajduje się dodatkowy przejazd umożliwiający komunikację samochodową, dostawę i rozładunek sprzętu w czasie imprez oraz obsługę gospodarczą pomieszczeń cateringu. Na projektowanym terenie znajduje się duży parking z 40 miejscami postojowymi z możliwością rozbudowy do 60. Odwodnienie terenu Ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne, przedstawione w opinii geotechnicznej załączonej do niniejszego opracowania, odprowadzenie wód deszczowych z terenów utwardzonych i dachów zaprojektowanego do istniejącego stawu zlokalizowanego na dz. nr 145 należącej do Gminy Zabór. Zaprojektowano kanał deszczowy o długości ok. 350 m. Kanalizację deszczową zlokalizowano na terenach stanowiących własność Gminy Zabór, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Starosty Zielonogórskiego i właścicieli prywatnych. Jakość odprowadzanych ścieków deszczowych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zgodnie z tym Rozporządzeniem ( 19.1) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii krajowych i wojewódzkich i powiatowych klasy G oraz parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s na 1 ha wprowadzana do wód i do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczonych w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Mając na uwadze powyższe, przed wprowadzeniem ścieków deszczowych do stawu powinny one być oczyszczone na separatorze bądź innym urządzeniu podczyszczającym. str. 9

10 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych dla budowy budynku Lubuskiego Centrum Winiarstwa wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Parametry określające wielkość obiektu: 1) Lokalizacja budynku wraz z zagospodarowaniem - działka w granicach opracowania: część działki nr 557/3 w obrębie Zabór. 2) Projektowana budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa ma zapewnić zaspokojenie potrzeb kulturalnych i turystycznych Województwa Lubuskiego. 3) Przeznaczenie obiektu - budynek rekreacyjno-turystyczny. 4) Powierzchnia terenu opracowania: 8705m 2. 5) Powierzchnia zabudowy - 697,3 m 2. 6) Wysokość obiektu: 8,20 m. 7) Poziom hallu wejściowego +/-0,00= ~70,00 m.n.p.m. 8) Powierzchnia projektowanego parkingu: 1128,8 m 2. 9) Powierzchnia drogi dojazdowej do budynku: 534,0 m 2. 10) Powierzchnia drogi dojazdowej do winnic: 1257,0 m 2. 11) Powierzchnia ciągów pieszych: 304 m 2. 12) Powierzchnia drogi gminnej (na działce nr 576/3): 715,0 m 2. 13) Projektowana zieleń w tym ścieżki przepuszczalne o ulepszonej nawierzchni (4783,9 m 2 ). Zakres robót budowlanych: 1. Roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopu 2. Fundamenty, ściany fundamentowe, izolacje przeciwwilgociowe, cieplne podziemia 3. Ściany warstwowe podziemia 4. Stropy, podłogi i posadzki 5. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe 6. Schody wewnętrzne i zewnętrzne 7. Konstrukcja więźby dachowej 8. Pokrycia dachowe, izolacja dachowa przeciwwilgociowa i termiczna, obróbki blacharskie, odwodnienie 9. Stolarka okienna i drzwiowa 10. Kominy wentylacyjne i dymowe 11. Tynki i okładziny wewnętrzne 12. Instalacja elektryczna, alarmowa, telefoniczna, odgromowa str. 10

11 13. Instalacja centralnego ogrzewania z pompą ciepła, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, klimatyzacja, biały montaż 14. System monitoringu aktywnego 15. Ocieplenie ścian zewnętrznych 16. Fasada 17. Tynki i okładziny zewnętrzne 18. Prace wykończeniowe 19. Przyłącze oraz sieć kanalizacji deszczowej 20. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 21. Przyłącze sieci wodociągowej 22. Przyłącze elektryczne i teletechniczne 23. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem 24. Budowa parkingu na 40m.p. i dróg dojazdowych do budynku 25. Budowa drogi dojazdowej na działce gminnej (ciąg pieszo-jezdny szer. 5 m) 26. Podstawowe wyposażenie 27. Oświetlenie i nagłośnienie sceniczne 2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Teren projektowanego Lubuskiego Centrum Winiarstwa jest własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Budowę budynku planuje się na części działki nr 557/3 przylegającej do pasa drogowego ul. Klonowej - drogi wojewódzkiej nr 282, oraz drogi gminnej. Działka nr 557/3 zajmuje większy obszar, niż zakres planowanej inwestycji, który podzielono na parcele z zorganizowaną uprawą winorośli. Wjazd na teren wyznaczony został z drogi gminnej dz. nr 576/3, którą w ramach planowanego zadania należy utwardzić i urządzić jako ciąg pieszo-jezdny. Działka nr 576/3 jest własnością Gminy Zabór / Wójta Gminy. Planowany budynek pozwoli na efektywne wykorzystanie na cele kulturalno-turystyczne Województwa Lubuskiego oraz obsługę znajdujących się obok winnic. W II etapie inwestycji planuje się budowę budynku produkcji wina (zaznaczonego na rysunku zagospodarowania terenu przerywaną linią). II etap nie jest objęty planowaną inwestycją. Teren jest wolny od jakichkolwiek zabudowań, przeorany, nie porośnięty drzewami. Brak jakichkolwiek sieci uzbrojenia podziemnego. Przez teren w miejscu zaznaczonym na mapie przebiega napowietrzna linia średniego napięcia. Przewidywana budowa sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowana na terenach stanowiących własność Gminy Zabór, Zarządu Dróg str. 11

12 Wojewódzkich, Starosty Zielonogórskiego i właścicieli prywatnych - na dz. nr 145, 563, 144, 131/1, 566, 555, 105/1, 143, 576/3, 557/3, obręb Zabór. 3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Inwestycję można podzielić na pięć zadań: 1. Budynek główny wraz z przyłączami. 2. Parking wraz z drogą wewnętrzną. 3. Zagospodarowanie terenu wraz z drogą dojazdową do winnic (utwardzoną destruktem o gr. min. 20 cm). 4. Budowa drogi gminnej (na działce nr 576/3 do wysokości drugiego wjazdu). 5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dł. ok. 350 m odwadniającej projektowany teren. Dla potrzeb projektu konieczne jest: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego obiektu budowlanego budynku Lubuskiego Centrum Winiarstwa. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi dojazdowej (ciągu pieszo-jezdnego) na działce nr 576/3. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci, przyłączy. Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego małej architektury. elementów Otrzymanie zgody na wycinkę drzew i ewentualne nowe nasadzenia. Uzgodnienie dokumentacji pod względem sanitarnym i ppoż., bhp. Uzgodnienie dokumentacji z gestorami sieci. Otrzymanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika. Otrzymanie pozwolenia na budowę. str. 12

13 4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowokubaturowych ustalone z Polska Normą PN-ISO 9836;1997 Właściwości użytkowe w budownictwie Zestawienie powierzchni użytkowych projektowanych: Parter: 543,66m 2 (+zadaszona wiata 70,00 m 2 ) Parter: 543,66m2 (+zadaszona wiata 70,00) Przedsionek: 7,16 m 2 Hall: 58,80 m 2 Informacja, szatnia: 9,14 m 2 Degustacja, prezentacja: 29,04 m 2 Magazyn sali degustacji: 13,52 m 2 Kabina tłumaczeń: 9,98 m 2 Sala reprezentacyjna: 103,02 m 2 Sala ekspozycyjna: 40,78 m 2 Klatka schodowa: 18,23 m 2 Korytarz: 18,07 m 2 W-C damski: 14,83 m 2 W-C męski: 16,97 m2 Hala produkcyjna: 110,14 m 2 Magazyn zbiorów tematycznych: 13,96 m 2 Przedsionek: 6,34 m 2 Leżakownia: 13,34 m 2 Archiwum wina: 10,07 m 2 W-C niepełnosprawnych: 6,09 m 2 Pom. przyłączy, kotłownia: 5,60 m 2 Zaplecze cateringu: 3,63 m 2 Kuchnia: 14,08 m 2 Zmywalnia: 4,31 m 2 Pom. socjalne: 4,97 m 2 Pom. gospodarcze: 1,72 m 2 WC: 3,18 m 2 str. 13

14 Komunikacja: 6,69 m 2 Powierzchnia zadaszonej wiaty 10,6x6,6m ze sceną o wym. 2,7x4,8m: 70,00 m 2 Piętro:174,66 m 2 Holl z widokiem na salę reprezentacyjną: 21,78 m 2 Pokój gościnny z łazienką: 21,60 m 2 Pokój gościnny z łazienką: 21,60 m 2 Pokój gościnny z łazienką: 29,40 m 2 Korytarz: 9,68 m 2 Biuro: 12,80 m 2 Biuro: 11,42 m 2 Biuro: 15,81 m 2 Toaleta przy pomieszczeniach biurowych: 5,12 m 2 Pomieszczenie socjalne: 7,45 m 2 Antresola: 18,00 m 2 Powierzchnia użytkowa całkowita: 718,31 m 2 Kubatura budynku: 2 603,80 m 3 Parametry określające zapotrzebowanie na media 1) Zapotrzebowanie na energię elektryczną: zasilanie podstawowe: zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr OD4/ZR2/991/2013 z dnia r., moc przyłączeniowa wynosi 16kW. Z uwagi na zaprojektowanie na potrzeby ogrzewania i c.u.w pompy ciepła istnieje możliwość o konieczności zmiany warunków zasilania projektowanego obiektu, zasilanie rezerwowe: generator. 2) Zapotrzebowanie na wodę: zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci znak ZUK z dnia r. średnie zużycie na dobę: Q śr.d=6,0 m 3 /d 3) Odbiór ścieków bytowych w ilości dostawy wody. 4) Odprowadzenie wód deszczowych w ilości: 130 l/s/ha. Wielość możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników - do 10%. str. 14

15 5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dot. przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia i zagospodarowania terenu 5.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych: L.p. Element Wymagania techniczne 1. Fundamenty Fundamenty żelbetowe zgodne z PN posadowione poniżej strefy przemarzania, przystosowane do lokalnych warunków gruntowych. Konstrukcja żelbetowej winna mieć parametr spełniający wymogi wodoszczelności (odpowiednia ilość zaprojektowanego zbrojenia ze względu na zarysowanie, oraz zastosowanie betonów wodoszczelnych). Badania geotechniczne w załączeniu do PFU. W razie potrzeby należy uzupełnić badania geotechniczne o inne punkty pomiarowe. Ściany fundamentowe żelbetowe. 2. Słupy żelbetowe, wieńce żelbetowe, belki żelbetowe Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Główną konstrukcję ścian stanowią ściany murowane i płyty żelbetowe usztywnione wieńcami i belkami żelbetowymi. 3. Ściany zewnętrzne Energooszczędna ściana trójwarstwowa, ściana nośna z bloczków z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych lub bloczków wapiennopiaskowych, izolacja termiczna w wełny mineralnej gr. 12cm, pustka powietrzna, warstwa licowa z okładziną z tynku strukturalnego oraz w dolnej części kamienną z wkomponowanymi elementami drewnianymi. Ponieważ współczynnik izolacyjności cieplnej U dla ściany wielowarstwowej nie może przekroczyć 0,45 W/(m²K), do ich realizacji zastosować: - pustaki ceramiczne U220 (gr. 25,0 cm + 12 cm wełna mineralna + 12 cm cegła pełna) - U = 0,28; - bloczki z betonu komórkowego YTONG (gr. 24,0 cm + 8 cm wełny mineralnej + 12 cm bloczki beton komórkowy) - U = 0,22; - bloki wapienno-piaskowe (zwane też silikatowymi) SILKA (gr. 18,0 cm + 12 cm wełny mineralnej + 12 SILKA skalista) - U = 0, Elewacja Wykończenie: tynk strukturalny pomiędzy belkami drewnianymi, fragmentami okładzina z kamienia naturalnego lub imitacji kamienia naturalnego, według projektu. 5. Pokrycie dachu Warstwy pokrycia wykonać według projektu z uwzględnieniem norm i warunków technicznych. Dachówka ceramiczna gładka, średzka falista w kolorze naturalnej czerwieni lub miedzi, str. 15

16 L.p. Element Wymagania techniczne angobowana wraz z elementami wyposażenia. Kompletny system akcesoriów dachowych. Dach musi stanowić dopasowaną całość. Należy zastosować dachówki kształtowe, takie jak: gąsiory, gąsiory początkowe, trójniki, dachówki skrajne, dachówki szczytowe, dachówki wentylacyjne, stopnie kominiarskie, drabinki śnieżne w odpowiedniej do dachówki kolorystyce. Elementy odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe, leje spustowe, uchwyty) zastosować rozwiązanie systemowe producenta systemów rynnowych. Obróbki blacharskie wykonane z blachy tytanocynkowej w kolorze pokrycia dachu. Izolacja dachu od zewnątrz (wiatroizolacja) folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna, od wewnątrz folia paroszczelna z ekranem aluminiowym. 6. Tynki Według projektu cementowowapienne. 7. Okładziny z Według projektu ceramiki 8. Farby akrylowe Według projektu oraz obowiązujących norm i warunków technicznych i zaleceń producenta. W pomieszczeniach ogólnodostępnych gdzie ściany narażone są na brudzenie stosować farby umożliwiające zmywanie. We wszystkich pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności stosować specjalistyczne farby emulsyjne lub lateksowe do pomieszczeń mokrych. Pozostałe pomieszczenia standardowe farby wewnętrzne na tynkach wapienno cementowych. 9. Posadzki Według projektu oraz obowiązujących norm i warunków technicznych. Stosować okładziny antypoślizgowe, o odpowiedniej jakości. Poziom płytki gresowe wielkoformatowe, w pomieszczeniu sali prezentacji procesu tłoczenia wina, w leżakowni i archiwum wina oraz magazynie zbiorów tematycznych- żywiczna posadzka przemysłowa z żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Posadzka to winna być przeznaczona do pomieszczeń, gdzie przewiduje się uciążliwe warunki takie, jak.: duża ilość wody, wysoki wpływ czynników chemicznych: antypoślizgowa, matowa, bezspoinowa powierzchnia bardzo wysoka odporność mechaniczna bardzo wysoka odporność chemiczna str. 16

17 L.p. Element Wymagania techniczne wysoki stopień antypoślizgowości stabilność temperaturowa odporność na nasiąkanie możliwość układania na świeży beton Poziom na korytarzu, w holu i w toaletachpłytki gresowe wielkoformatowe w I gatunku, do wnętrz użytkowych, o neutralnej formie i stonowanych barwach-szarościach, w pomieszczeniach biurowych i pokojach gościnnych - posadzki drewniane - panele podłogowe w odcieniach szaro-beżowych klasy 33/ AC5- przeznaczone do intensywnie użytkowanych pomieszczeń użyteczności publicznej. 10. Sufity Systemowe wg projektu podwieszane 11. Balustrady Stalowe, wewnętrzne ze szkłem Okna, Według projektu przeszklenia Fasady szklane i okna z przeszkleniami niskoemisyjnymi o współczynniku Uk(max) = 1,1W/m2K. Współczynnik dla całości powierzchni przegród przeszklonych Uk (max) = 1,8 W/m2K. Szklenie bezpieczne o podwyższonej, wytrzymałości, okucia systemowe, obróbki blacharskie przegród aluminiowe. 12. Parapety Parapety kamienne, granitowe Elementy małej architektury 13. Instalacja wentylacyjna 14. Instalacja grzewcza 15. Instalacje wod.- kan. Według projektu Plac wejściowy przed budynkiem należy wyposażyć w ławki, miejsca postojowe dla rowerów, oświetlenie parkowe niskie ora elementy niskiej zieleni zewnętrznej, Podest i inne elementy wykonać z betonu licowego architektonicznego W budynku przewidzieć wentylację nawiewno wywiewną Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie pompa ciepła z napędem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej w dwusystemowych instalacjach grzewczych Wewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur miedzianych (woda w instalacji powinna spełniać warunki normy: PN-93/C-04607) lub polietylenowych systemu KAN-therm ze złączkami mosiężnymi i wykonanymi z PPSU lub innych z PP mających atest (wg uznania inwestora). W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano zestaw wodomierzowy. Wewnętrzną kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur PVC łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE o str. 17

18 L.p. Element Wymagania techniczne połączeniach zgrzewanych). 16. Przyłącze kanalizacji sanitarnej Kanały sanitarne zaprojektowano z rur PVC jednorodne lite o sztywności obwodowej min. SN8 (8 kn/m 2 ) z uformowaną mufą i uszczelką wargową, zgodnie z obowiązującymi normami. Studzienki mogą być wykonane jako małogabarytowe z tworzywa sztucznego (PE lub PP) o średnicach d = 315, d = 425 mm lub d = 600 mm (na nieznacznych załamaniach trasy) a w przypadku studni o średnicach D = 1000 mm i D = 1200 mm i większych z betonu. 17. Sieć wodociągowa Projektowaną sieć wodociągową układać na głębokości ok. 1,5 m p.p.t., z uwzględnieniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz projektowaną równoległe kanalizacją sanitarną. 18. Instalacja deszczowa 19. Instalacja elektryczna 20. Instalacje telekomunikacyjne Zaprojektowano wodociąg o średnicy z rur PE PN10. W celu ochrony p.poż. zaprojektowano hydrant nadziemnych DN80. Kanalizację deszczową tradycyjną, zbierającą wody opadowe i roztopowe, pochodzące z odwodnienia powierzchni utwardzonych i dachów projektuje się w systemie rur grawitacyjnych. Kanały grawitacyjne mogą być wykonane rurami z: tworzyw sztucznych np. PVC, PE żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, Studzienki mogą być wykonane jako małogabarytowe z tworzywa sztucznego (PE lub PP) o średnicach d = 315, d = 425 mm lub d = 600 mm (na nieznacznych załamaniach trasy) a w przypadku studni o średnicach D = 1000 mm i D = 1200 mm i większych z betonu. Oświetlenie, oświetlenie awaryjne, zasilanie ochrony przeciwprzepięciowej, instalacji przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej. W pomieszczeniach zaprojektować oświetlenie rastrowe. W ramach instalacji awaryjnego oświetlenia przewidzieć oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe dla wskazywania dróg ewakuacyjnych z budynku oraz zastosować indywidualne inwerty, zapewniające nieprzerwaną pracę oświetlenia przez 2 godziny po zaniku napięcia. Przyłącze telekomunikacyjne należy wykonać zgodnie z zaakceptowanymi przez Inwestora umowami o podłączenie do sieci telekomunikacyjnych z wybranymi przez Inwestora operatorami. str. 18

19 L.p. Element Wymagania techniczne Należy wykonać okablowanie telefoniczne w ramach sieci komputerowej wykorzystując okablowanie strukturalne. 21. Instalacje Według projektu mulimedialne 22. Instalacja nagłaśniająca Wykonać według projektu. Ze względu na możliwość organizowania imprez masowych należy zainstalować instalację nagłośnieniową. System nagłośnienia winien umożliwiać nagłośnienie wybranych pomieszczeń. Podział systemu dostosowany do funkcji obiektów Według projektu 23. Instalacja alarmowa 24. Monitoring Wykonać według projektu. Instalacja monitoringu (dozoru) Należy zaprojektować i wykonać monitoring dla terenu: i budynku. System obserwacyjny na bazie komputera PC, z zapisem na twardym dysku, z alarmem lokalnym, do współpracy z kamerami bezprzewodowymi (preferowane) lub przewodowymi. 25. Instalacja sieci komputerowej Instalacja podstawowa zapewniająca wymianę danych pomiędzy urządzeniami komputerowymi i elektronicznymi personelu, dostęp do sieci zewnętrznej, tworzenie sieci wirtualnych itp., umożliwiająca współdzielenie urządzeń biurowych jak plotery, drukarki laserowe itp., 1. Roboty w zakresie przygotowania zabezpieczenia placu budowy: Przygotowanie placu budowy pod budowlę o powierzchni terenu 8705m 2 Ogrodzenie placu budowy. Przygotowanie zaplecza socjalnego. Przygotowanie placu na składowanie materiałów. Wytyczenie drogi wjazdowej na teren budowy. 2. Roboty w zakresie wytyczenia geodezyjnego projektowanego obiektu: Pomiary geodezyjne 3. Roboty w zakresie przygotowania przyłączy do infrastruktury na czas budowy: Uzgodnienie, zaprojektowanie i wykonanie tymczasowych przyłączy oraz ich zabezpieczenie na czas budowy. str. 19

20 4. Roboty w zakresie wykonywania i zabezpieczenia wykopu. Wykopy pod fundamenty i zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z projektem wykopy pod fundamenty. W razie potrzeby należy zastosować przepompowywanie wody i zastosowanie zasad odciągania wody. W związku z wysokim poziomem wód gruntowych należy obniżyć ich poziom na czas wykonywania robót budowlanych. Należy w tym celu wykonać dokumentację hydrogeologiczną do doboru odpowiedniego sposobu obniżenia poziomu wód gruntowych. 5. Roboty w zakresie wycinki drzew i krzewów. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić na podstawie pozwolenia na wycinkę oraz inwentaryzację drzew wraz z oceną dendrologiczną. Do wycięcia lub przesadzenia przewiduje się nieliczne krzewy (ok.10m 2 ) i kilka małych drzew owocowych rosnących wzdłuż rowu przy drodze gminnej. 6. Roboty w zakresie wykonania posadowienia fundamentów. Posadowienie płytowe. Ze względów technicznych zdecydowano wybrać ziemię i wykonać wymianę gruntu. Planuje się wykonanie żelbetowych ław oraz ścian fundamentowych do poziomu +/-0,00. Konstrukcja żelbetowej piwnicy winna mieć parametr spełniający wymogi wodoszczelności (odpowiednia ilość zaprojektowanego zbrojenia ze względu na zarysowanie, oraz zastosowanie betonów wodoszczelnych). Ściany fundamentowe żelbetowe izolować termicznie i wodoszczelnie. Zastosować rozwiązanie izolacji, która jest przeznaczona do zabezpieczenia fundamentów w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Zastosować szczelną izolację pionowa i poziomą. Izolacja powinna być dobrana z uwzględnieniem okresowego podnoszenia się poziomu wody gruntowej. Zastosować szalunki systemowe. Izolacje poziome i pionowe, zgodnie z projektem. Fundamenty żelbetowe zgodne z PN, posadowione poniżej strefy przemarzania, przystosowane do lokalnych warunków gruntowych. Badania geotechniczne w załączeniu do PFU. W razie potrzeby należy uzupełnić badania geotechniczne o inne punkty pomiarowe. 7. Roboty związane z wykonaniem przyłączy infrastruktury: energii, odgromienia, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, internetu, telekomunikacji, nagłośnienia, techniki multimedialne. Przyłącze energetyczne- zgodnie z projektem. Ochrona przeciwprzepięciowa- zgodna z projektem Ochrona przeciwporażeniowa zgodna z projektem Odgromienie budynku- zgodnie z projektem. str. 20

21 Telekomunikacja oraz internet - wykonanie zgodnie z projektem. Nagłośnienie zgodnie z projektem Multimedia zgodnie z projektem 8. Roboty związane z odprowadzeniem wód opadowych do odbiornika, sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z projektem i aktualnie obowiązującymi przepisami. Kanalizacja deszczowa tradycyjna, zbierająca wody opadowe i roztopowe, pochodzące z odwodnienia powierzchni utwardzonych i dachów projektuje się w systemie rur grawitacyjnych. Kanały grawitacyjne mogą być wykonane rurami z: tworzyw sztucznych np. PVC, PE żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Studzienki mogą być wykonane jako małogabarytowe z tworzywa sztucznego (PE lub PP) o średnicach d = 315, d = 425 mm lub d = 600 mm (na nieznacznych załamaniach trasy) a w przypadku studni o średnicach D = 1000 mm i D = 1200 mm i większych z betonu. Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano do istniejącego stawu na zlokalizowanego na działce Gminy Zabór. Jakość odprowadzanych ścieków deszczowych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano separator piasku i substancji ropopochodnych. Sieć wodociągowa - Projektowaną sieć wodociągową układać na głębokości ok. 1,5 m p.p.t., z uwzględnieniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz projektowaną równoległe kanalizacją sanitarną. Zaprojektowano wodociąg o średnicy 90 z rur PE PN10. W celu ochrony p.poż. zaprojektowano hydrant nadziemny DN80. Włączenie projektowanej sieci do sieci istniejącej należy wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami uzyskanymi z Zakładu Gospodarki komunalnej w Zaborze. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanały sanitarne zaprojektowano z rur PVC jednorodne lite o sztywności obwodowej min. SN8 (8 kn/m 2 ) z uformowaną mufą i uszczelką wargową, zgodnie z obowiązującymi normami. Studzienki mogą być wykonane jako małogabarytowe z tworzywa sztucznego (PE lub PP) o średnicach d = 315, d = 425 mm lub d = 600 str. 21

22 mm (na nieznacznych załamaniach trasy) a w przypadku studni o średnicach D = 1000 mm i D = 1200 mm i większych z betonu. Włączenie projektowanej sieci do sieci istniejącej należy wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami uzyskanymi z Zakładu Gospodarki komunalnej w Zaborze. 9. Roboty związane z wykonaniem fundamentów. Zastosowanie szalunków. Roboty należy wykonywać zgodnie z projektami. Projektuje się wykonanie żelbetowych ław. W celu wykonania ścian fundamentowych konieczne jest zamontowanie ścianek szczelnych, aby uniemożliwić obsypywanie się wykopu. Konstrukcja żelbetowa winna mieć parametr spełniający wymogi wodoszczelności (odpowiednia ilość zaprojektowanego zbrojenia ze względu na zarysowanie, oraz zastosowanie betonów wodoszczelnych). Ściany fundamentowe żelbetowe zostaną izolowane termicznie i przeciwwilgociowo. Zaprojektować w budynku skuteczne rozwiązanie systemu zabezpieczenia części fundamentowej budynku. Zastosować rozwiązanie izolacji, która jest przeznaczona do zabezpieczenia fundamentów w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Zastosować szczelną izolację pionowa i poziomą oraz szczelne połączenie między izolacją pionową ścian fundamentowych i poziomą posadzki. Zastosować drenaż opaskowy budynku. Izolacja powinna być dobrana z uwzględnieniem okresowego podnoszenia się poziomu wody gruntowej. W związku z wysokim poziomem wód gruntowych należy obniżyć ich poziom na czas wykonywania robót budowlanych. Należy w tym celu wykonać dokumentację hydrogeologiczną do doboru odpowiedniego sposobu obniżenia poziomu wód gruntowych. 10. Roboty związane z wykonaniem elementów żelbetowych. Zastosowanie szalunków. Roboty należy wykonywać zgodnie z projektami. Wieńce i stropy żelbetowe. Ściany fundamentowe i ława fundamentowa żelbetowe. 11. Roboty związane z wykonaniem ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych. Położenie izolacji termicznej. Ściany zewnętrzne: Energooszczędna ściana trójwarstwowa, ściana nośna z bloczków z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych lub bloczków wapienno-piaskowych, izolacja termiczna w wełny mineralnej gr. 12cm, pustka powietrzna, warstwa licowa z okładziną z tynku strukturalnego oraz w dolnej części kamienną z wkomponowanymi elementami drewnianymi. Ściany wewnętrzne nośne wykonane z pustaków ceramicznych lub z bloczków z betonu komórkowego. str. 22

23 Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem. Ponieważ współczynnik izolacyjności cieplnej U dla ściany wielowarstwowej nie może przekroczyć 0,3 W/(m²K), do ich realizacji zastosować: - pustaki ceramiczne U220 (gr. 25,0 cm + 12 cm wełna mineralna + 12 cm cegła pełna) - U = 0,28; - bloczki z betonu komórkowego YTONG (gr. 24,0 cm + 8 cm wełny mineralnej + 12 cm bloczki beton komórkowy) - U = 0,22; - bloki wapienno-piaskowe (zwane też silikatowymi) SILKA (gr. 18,0 cm + 12 cm wełny mineralnej + 12 SILKA skalista) - U = 0,28. Jakość zastosowanych w konstrukcji ściany materiałów ma znaczenie. Każda z nich winna spełniać określoną rolę, przesądzając o skuteczności izolacyjności cieplnej czy energooszczędności: - warstwa nośna, wykonywana z materiałów o dużej wytrzymałości, przenosząca obciążenia; - warstwa z materiału o dobrych właściwościach izolacyjnych zapewniająca izolację termiczną i akustyczną ściany; - warstwa licowa zabezpiecza ścianę przed wpływami zewnętrznymi oraz nadająca jej estetyczny wygląd. W warstwie licowej wkomponować elementy drewniane imitujące szachulec. 12. Roboty związane z montażem okien i drzwi. Roboty należy wykonywać zgodnie z projektami. Drzwi do pomieszczeń technicznych płytowo-stalowe o odpowiednich wymaganiach przeciwpożarowych. Stolarka wewnętrzna drzwiowa: drzwi płytowe, pełne laminowane odporne na wilgoć. Do pomieszczeń mokrych drzwi pełne z otworami wentylacyjnymi. Drzwi zewnętrzne przeszklone aluminiowe ze str. 23

24 spowalniaczami dopasowane do wymogów p. pożarowych. Okna drewniane lub aluminiowe systemu fasadowego. Okna połaciowe. 13. Roboty związane z pokryciem dachowym, izolacją dachową przeciwwilgociowa i termiczna, obróbkami blacharskimi, odwodnieniem. Dach i odwodnienie dachu: Dachówka ceramiczna gładka, średzka falista w kolorze naturalnej czerwieni lub miedzi, angobowana wraz z elementami wyposażenia. Kompletny system akcesoriów dachowych. Dach musi stanowić dopasowaną całość. Należy zastosować dachówki kształtowe, takie jak: gąsiory, gąsiory początkowe, trójniki, dachówki skrajne, dachówki szczytowe, dachówki wentylacyjne, stopnie kominiarskie, drabinki śnieżne w odpowiedniej do dachówki kolorystyce. Elementy odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe, leje spustowe, uchwyty) zastosować rozwiązanie systemowe producenta systemów rynnowych. Obróbki blacharskie wykonane z blachy tytanocynkowej w kolorze pokrycia dachu. Izolacja dachu od zewnątrz (wiatroizolacja) folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna, od wewnątrz folia paroszczelna z ekranem aluminiowym. 14. Roboty związane z rozprowadzeniem mediów po całym budynku: Instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, telekomunikacyjnej, wentylacji, instalacji przeciwpożarowej, przeciwprzepięciowej, przeciwporażeniowej. Roboty elektryczne należy wykonywać zgodnie z projektami. Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej obejmuje: oświetlenie, oświetlenie awaryjne, zasilanie ochrony przeciwprzepięciowej, przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej. W pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie rastrowe. W ramach instalacji awaryjnego oświetlenia przewidziano oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe dla wskazywania dróg ewakuacyjnych z budynku oraz zastosowano indywidualne inwerty, zapewniające nieprzerwaną pracę oświetlenia przez 2 godziny po zaniku napięcia. W budynku centrum należy zaprojektować instalację elektryczną zasilania oświetlenia, gniazd odbiorczych, wentylacji, nagłośnienia. Instalacja w pomieszczeniach użytkowych powinna być zaprojektowana w klasie szczelności min. IP 44, a obwody zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi. W całym budynku przewidzieć gniazda wtykowe 230 str. 24

25 V z bolcem ochronnym; rozmieszczenie gniazd uzgodnić z przyszłym użytkownikiem i Zamawiającym na etapie opracowywania projektu. Instalacja oświetleniowa wewnętrzna wraz z doborem opraw oświetleniowych i osprzętu dla całego obiektu; oświetlenie wewnętrzne z wykorzystaniem opraw świetlówkowych i żarowych; dobór opraw uzgodnić z przyszłym użytkownikiem i Zamawiającym na etapie opracowywania projektu. Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę następujące parametry takie jak: natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, luminancję, olśnienie oraz barwę światła. Projektując oświetlenie poszczególnych pomieszczeń należy kierować się również analizą techniczno-ekonomiczną. W analizie tej należy uwzględnić: - parametry źródeł światła, - rodzaj zastosowanych opraw oświetleniowych, - zakładaną trwałość i niezawodność urządzeń oświetleniowych, - komfort pracy i zdrowie ludzi, - spełnienie wymagań technicznych oświetlanych powierzchni, - zakładane nakłady finansowe na realizacje projektu, - oszczędność energii elektrycznej i jej koszt zakupu, - koszty serwisowania urządzeń oświetleniowych podczas zakładanego okresu eksploatacji. Ponadto należy zaprojektować: oświetlenie awaryjne zapewniające łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego, oświetlenie ewakuacyjne przy wejściach i wyjściach z budynku, Instalację zasilającą prowadzić podtynkowo lub w ewentualnych przestrzeniach między sufitowych. W sanitariatach należy stosować łączniki hermetyczne podtynkowe. Natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasilanie budynku należy zaprojektować na zasadach podanych w warunkach technicznych określonych przez gestora sieci. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie centrum, należy zaprojektować system monitoringu aktywnego wyposażonego w obrotowe kamery cyfrowe wysokiej rozdzielczości, monitory LCD oraz rejestratory zdarzeń. Bezpośredni podgląd ochrony na teren całego parkingu, rejestracja zdarzeń oraz możliwość podglądu zdarzeń w czasie rzeczywistym powinna zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Urządzenia aktywne muszą na starcie być dostosowane do technologii 1Gbit. str. 25

26 Instalacja alarmowa obejmująca cały budynek, składająca się z systemu wykonanego wg następujących wytycznych: instalację należy wykonać przewodami miedzianymi ekranowymi, należy zabezpieczyć strefy wejściowe (drzwi) czujnikami kontaktronowymi metalowymi z tamperem, należy zastosować centralę 128 liniową (ekspandery) z awaryjnym zasilaniem min. 48 godz., ilość szyfratorów LCD i ilość podsystemów(stref) zlokalizowanych w obiekcie - uzgodnić z przyszłym użytkownikiem i Zamawiającym na etapie opracowywania projektu, sygnalizatory akustyczno optyczne. Sieć kablowa okablowanie strukturalne. Obejmuje okablowanie sieciowe, telefoniczne, dedykowaną sieć elektryczną oraz wszystkie koryta, kable, gniazda, szafy, skrzynki, patchpanele i urządzenia aktywne (switch). Sieć wykonać w klasie okablowania E (kategoria 6) aby móc przesłać strumień danych z przepustowością 100Mbit/s. Do tego celu stosuje się obecnie rodzaj okablowania 1000BASE-T - "skrętka". W zakresie dokumentacji należy wykonać bilans mocy elektrycznej w zakresie umożliwiającym prawidłowe zasilenie projektowanego obiektu wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej. Uwzględnić rozwiązania narzucone ekspertyzami rzeczoznawców, jak i wynikające z warunków technicznych. Instalacja grzewcza źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie pompa ciepła z napędem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej w dwusystemowych instalacjach grzewczych. Pompa ciepła pokrywać będzie zapotrzebowanie na cele centralnego ogrzewania, c.w.u. Jako elementy grzewcze przewidziano grzejniki stalowe płytowe (w pomieszczeniach wilgotnych grzejniki aluminiowe) z zasilaniem dolnym i wbudowaną wkładką zaworową z nastawą wstępną i zaworem odpowietrzającym ręcznym. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki. Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne. Zasilanie poszczególnych grzejników rurami PEX prowadzonymi w rurach osłonowych peszel w warstwach posadzkowych. Całość instalacji należy wyregulować hydraulicznie poprzez zastosowanie regulatorów różnicy ciśnień i przepływu na poszczególnych odgałęzieniach. Instalacja wentylacyjna - ogólnie w budynku przewidzieć wentylację nawiewno wywiewną. W sanitariatach, przewidzieć wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorem wyciągowym montowanym na kanale wywiewnym uruchamianym czujnikiem ruchu. str. 26

27 W pozostałych pomieszczeniach (w przypadku konieczności wynikającej z przepisów) stosować wentylację grawitacyjną. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej powinna zapewniać możliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczeń z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej 1 godzinę przed i po ich użytkowaniu. Bilans powietrza dla poszczególnych pomieszczeń wentylowanych należy uwzględnić obowiązujące wymagania higieniczno sanitarne i BHP. Określone na etapie opracowania dokumentacji ilości powietrza muszą gwarantować utrzymanie dopuszczalnego poziomu stężenia CO 2 w czasie użytkowania pomieszczeń. Instalacja wod.-kan - Wewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur miedzianych (woda w instalacji powinna spełniać warunki normy: PN-93/C-04607) lub polietylenowych systemu KAN-therm ze złączkami mosiężnymi i wykonanymi z PPSU lub innych z PP mających atest (wg uznania inwestora). Projektowaną instalację prowadzić pod posadzką, w ścianach budynku i częściowo w bruzdach. Przewody przed przyborami montować w bruzdach wypełnionych masą tynkarską. Przewody mocować do ściany w zależności od rodzaju materiału jakie zastosuje inwestor. Przewody montowane w ścianie i podłodze projektuje się poprowadzić w izolacji termaflex. Połączenia wraz z metalowymi kształtkami należy owinąć folią celem zabezpieczenia przed kontaktem z zaprawami murarskimi. Po wykonaniu instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przecieków zewnętrznych. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków zewnętrznych przeprowadza się próbę ciśnieniową. Ścieki bytowo gospodarcze odprowadzane będą poprzez projektowane piony i projektowane poziomy kanalizacyjne do przyłącza kanalizacji sanitarnej. Pion i odpływy z sanitarnych przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE o połączeniach zgrzewanych). Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach w posadzce. Średnice podejść i spadki według rysunków i obowiązujących norm. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną, zaopatrzyć w rewizję. Poziome przewody układa się ze spadkiem min 1,5 %. Pion i przewody odpływowe maskować poprzez zabudowanie lub prowadzenie w bruzdach. str. 27

28 15. Roboty związane z wykonaniem ścianek działowych wewnętrznych. Należy wykonać zgodnie z projektem. Ścianki działowe należy zaprojektować i wykonać z pustaków ceramicznych szer.12cm. lub gazobetonu gr.12cm. 16. Roboty związane z wykończeniem, wystrojem wnętrz i okładzinami ściennymi: Tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, tynki strukturalne, okładziny kamienne lub imitujące kamień naturalny, okładziny z ceramiki, posadzki betonowe, ceramiczne oraz z paneli podłogowych, sufity podwieszane. Poziom płytki gresowe wielkoformatowe, w pomieszczeniu sali prezentacji procesu tłoczenia wina, w leżakowni i archiwum wina oraz magazynie zbiorów tematycznych- żywiczna posadzka przemysłowa z żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Posadzka to winna być przeznaczona do pomieszczeń, gdzie przewiduje się uciążliwe warunki takie, jak.: duża ilość wody, wysoki wpływ czynników chemicznych: antypoślizgowa, matowa, bezspoinowa powierzchnia bardzo wysoka odporność mechaniczna bardzo wysoka odporność chemiczna wysoki stopień antypoślizgowości stabilność temperaturowa odporność na nasiąkanie możliwość układania na świeży beton Poziom na korytarzu, w holu i w toaletach- płytki gresowe wielkoformatowe w I gatunku, do wnętrz użytkowych, o neutralnej formie i stonowanych barwach-szarościach, w pomieszczeniach biurowych i pokojach gościnnych - posadzki drewniane - panele podłogowe w odcieniach szaro-beżowych klasy 33/ AC5- przeznaczone do intensywnie użytkowanych pomieszczeń użyteczności publicznej. Sufit systemowy z siatki cięto- ciągnionej lub płyty fibre c. Ściany szklane, ramowe, osłonowe hallu na parterze pomiędzy salą prezentacji oraz ściana szklana w holu na piętrze z widokiem na salę reprezentacyjną. Schody żelbetowe z okładziną z płytek gresowych. Balustrady - stalowe, częściowo szklane. Należy wykonać zgodnie z projektem. str. 28

29 Pomieszczenia mokre należy obłożyć ceramiką ścienną. We wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych malowanie ścian należy wykonać odpornymi na mycie i szorowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi. W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, technicznych oraz wszystkich pomieszczeniach obsługi cateringu na ścianach należy zastosować okładziny ceramiczne ścienne. 17. Oświetlenie zewnętrzne. Przewiduje się oświetlenie zewnętrzne terenu latarniami typu parkowego w technologii LED. Niskimi oprawami zostanie oświetlony teren przy tarasach. Przewidziano także oświetlenie efektowe ściany zewnętrznej na froncie budynku. Zamawiający wymaga od wykonawcy inwestycji jakości obiektu odpowiadającej standardom międzynarodowym, charakteryzującym się trwałością i łatwością w utrzymaniu. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. 18. Podstawowe wyposażenie Aranżacja wnętrz i wyposażenia technicznego do zaprojektowania przez Wykonawcę. W ramach inwestycji zamawiający winien uwzględnić w ofercie cenowej dostawę podstawowego wyposażenia obiektu składającą się z następujących elementów: L.p. Pomieszczenie j.m. Ilość Opis Uwagi: 1. Hall główny kpl. 1 Lada w punkcie Meble wykonane wejściowy informacyjnym, z płyty siedziska, kanapa wypoczynkowa laminowanej, meble tapicerowane stoliki 2. Pomieszczenia biurowe kpl. 1 Systemowe biurka, szafy i kontenery według zaleceń użytkownika, meble biurowe, techniczne i socjalne; wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych. Meble wykonane z płyty laminowanej str. 29

30 L.p. Pomieszczenie j.m. Ilość Opis Uwagi: 3. Pomieszczenia techniczne kpl. 1 Szafy, kontenery, stoły robocze, meble biurowe, techniczne i socjalne; wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych. 4. Sala pokazowa kpl. 1 Młynkoodszypułkowarkado rozdrabniania winigron i owocow miękkich oraz oddzielenia szypułek od owoców, prasa pneumatycznawyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia do procesu wyciskania soku, klimatyzacja 5. Leżakownia kpl. 1 Systemowe regały na butelki wina, klimatyzacja 6. Archiwum Wina kpl. 1 Systemowe regały na butelki wina, klimatyzacja 7. Kuchnia, zaplecze cateringu kpl. 1 Wg projektu technologicznego zaplecza cateringu. Wyposażenie kuchni w meble, armaturę, kontuar baru gastronomii wewnętrznej Pełne wyposażenie Sali reprezentacyjnej w stoliki, krzesła. Szafki szatni Meble stalowe, anodowane, malowane proszkowo Młynkoodszypułkowark a: silosobudowa, korpusz wykonany ze stali chromowoniklowej, walce regulowane aluminiowe, wyjmowany kosz. Prasa: wykonana ze stali CrNi kwasoodpornej EN Meble kuchenne Stal nierdzewna. Wyposażenie sali reprezentacyjnej systemowe stoliki i krzesła. str. 30

31 L.p. Pomieszczenie j.m. Ilość Opis Uwagi: personelu, chłodnie. 8. Sanitariaty kpl. 1 W pomieszczeniach sanitarnych publicznych i służbowych stosować baterie umywalkowe z mieszaczem, bezdotykowe. - wyposażenie sanitariatów standardowe wandaloodporne podajniki ze stali nierdzewnej W pomieszczeniach sanitarnych dla niepełnosprawnyc h zestawy specjalistycznych poręczy ściennych umywalkowych, wc, oraz specjalistyczna armatura dla niepełnosprawnyc h. Pomieszczenia sanitarne winny być wyposażone w pojemniki na mydło w płynie, na ręczniki papierowe, papier toaletowy itp. 9. Wyposażenie drobne kpl. 1 Budynek i pomieszczenia należy wyposażyć w wycieraczki, skrobaczki, odboje, wieszaki, kosze, popielniczki, zamknięcia otworów str. 31

32 L.p. Pomieszczenie j.m. Ilość Opis Uwagi: rewizyjnych itp. 10. Informacja wizualna kpl. 1 -numery administracyjne w strefie wejściowej do budynku; -podświetlane gabloty informacyjne; - tablice informacyjne główne, wizytówki przydrzwiowe; - inne: piktogramy, tabliczki BHP itp. Uwaga: należy wykonać wszelkie wynikające z przepisów szczególnych tablice informacyjne, 11. Wyposażenie p-poż znamionowe, kpl. 1 Budynek wyposażyć odpowiednio według projektu i zaleceń rzeczoznawcy w gaśnice proszkowe i hydranty. 12. Pokoje gościnne kpl. 1 Wyposażenie pokoi gościnnych w postaci: łóżek 2 osobowych z materacem, biurka systemowe hotelowe 2 krzeseł, szafki ubraniowej i wieszaka na ubrania wierzchnie wg rysunku pom. Meble systemowe do wyposażenia pokoi hotelowych. Uwaga: a) jeżeli z innych powodów okaże się, że wykonanie budowy w/w budynku Lubuskiego Centrum Winiarstwa zgodnie z wymogami programu str. 32

33 funkcjonalno-użytkowego wymaga wykonania jeszcze innych robót niż wymienione, to roboty te należy również wykonać, b) wszystkie wyżej wymienione roboty należy wykonać wraz z robotami im towarzyszącymi wymaganymi przez technologię wykonania danego elementu. 19. Roboty związane z utwardzeniem drogi dojazdowej: Drogę dojazdową zaprojektowano z kostki betonowej kolor szary typ np. BEHATON - gr. 8 cm na podbudowie z: podsypki cementowo - piaskowej 1:4 lub 2,5 MPa - gr. 3 cm, podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm. Konstrukcja obramowania jezdni: krawężnik. Wszystkie grubości warstw konstrukcyjnych podano po zagęszczeniu. Podłoże należy doprowadzić do nośności G1, w razie konieczności zastabilizować lub wymienić grunt Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Zamawiający będzie wymagał dobrej jakości wykonania robót, użycia materiałów spełniających wymagania trwałości większej niż przeciętna oraz niezakłócającej organizacji robót. Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamówienia i podda kontroli: rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych zarówno przed wystąpieniem Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, jak i po wydaniu projektów do realizacji budowlanej, materiały i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodności z zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty budowlane dotyczące poszczególnych elementów obiektów. Wykonawca poda w terminie składania oferty nazwy producentów zasadniczych materiałów, surowców i urządzeń. Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne z wymaganiami odnośnych przepisów obowiązujących str. 33

34 w Polsce. Wykonawca będzie zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające, jakość, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towarów i urządzeń. Wywóz gruzu i odpadów budowlanych (bezpiecznych innych się nie przewiduje) Wykonawca będzie dokonywał na wysypisko komunalne w Zielonej Górze, lub inne wskazane. Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów będzie dokonywany na odległość nie większą niż 2 km, a miejsce jego odkładu zostanie wskazane przed rozpoczęciem robót budowlanych. Stosowanie transportu drogowego musi być ograniczone do pojazdów nieprzekraczających nacisków na jedną oś 10 ton. Teren przeznaczony pod budowę ma zapewniony dojazd z bocznej drogi gminnej, co będzie pozwalało na dogodny transport urobku ziemnego, kruszyw i innych materiałów, jak i dojazd sprzętu budowlanego. Wykonawca będzie zobowiązany zapisami w umowie o roboty do odpowiedzialności od następstw swojej działalności w zakresie: zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia chodników i jezdni sąsiadujących z terenem robót. Zamawiający przewiduje ustanowienie swojego pełnomocnika do reprezentowania go w kontaktach z Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania zamówienia oraz powołania zespołu inspektorów nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej strony będzie zobowiązany ustanowić swojego przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym oraz Kierownika Budowy posiadającego wymagane przez Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. - Wszystkie te osoby zostaną wyszczególnione w umowie o roboty budowlane. Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót: Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiór częściowy, Odbiór końcowy z przejęciem robót, Odbiór po okresie gwarancji ostateczny. Zamawiający ustanawia wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przewiduje się podzielić na przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych. Płatności będą realizowane po dokonaniu oceny stanu tego zaawansowania. str. 34

35 Przewiduje się następujące elementy rozliczeniowe Wymienione elementy rozliczeniowe winny znaleźć odzwierciedlenie w opracowanym przez Wykonawcę w harmonogramie wykonania robót. - Ostatecznie elementy rozliczeniowe zostaną ustalone w umowie. Zamawiający będzie w swoich płatnościach uwzględniał roboty stałe. Roboty tymczasowe są kosztem Wykonawcy, tak jak koszty związane z utrzymaniem placu budowy. Do robót tymczasowych zalicza się roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do realizacji robót stałych, czyli robót, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę według umowy. Do robót tymczasowych zaliczają się takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, odwodnienia robocze itp. Maksymalna wysokość, jaką będą mogły osiągnąć narastająco od początku wszystkie płatności przejściowe, zostanie określona w umowie, chyba że zostanie ustanowiony sposób płatności z zatrzymywaniem kwot z poszczególnych faktur do rozliczenia końcowego. Ostateczna zapłata nastąpi po odbiorze końcowym jednakże z zatrzymaniem określonej w umowie kwoty gwarancyjnej, chyba że zostanie ona zastąpiona inną formą zabezpieczenia gwarancyjnego. Realizacja robót Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy związanej z wykonaniem projektu. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny za jakość robót. Przekazanie placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, ale uznaje się, że uzgodnienia prawne i administracyjne, lokalizacja, współrzędne i rzędne punktów głównych i tras będą z racji projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych istniejących na terenie wykonywanych przez niego robót. Zabezpieczenie terenu budowy Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni utrzymanie ruchu publicznego, zabezpieczy dojścia do budynków w czasie trwania robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu i uzgodni go z zarządcą dróg. Zgodnie z tym projektem w czasie robót przygotuje objazdy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia i str. 35

36 oznakowania włącznie z wymaganym oświetleniem. Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń umieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści. W miejscach wymagających zabezpieczeń należy użyć takich środków jak: obarierowania, wygrodzenia taśmą ostrzegawczą, płoty tymczasowe itp. Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez Zamawiającego. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu. W każdym innym przypadku będzie odpowiadał za naprawę lub odbudowę. Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków swojej działalności. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach str. 36

37 niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W przypadku zastosowania takich urządzeń lub metod przedstawi kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Równoważność norm Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano normy i przepisy państwowe lub krajowe (regionalne), mogą być str. 37

38 stosowane inne odpowiednie, ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze. Materiały Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tam niewymienionym. Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie inspektora nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Źródła uzyskania dostaw materiałów i urządzeń Wykonawca poda w terminie składania oferty nazwy producentów zasadniczych materiałów, surowców i urządzeń, które zamierza zakupić dla wykonania zamówienia. Pochodzenie tych dostaw musi być zgodne z warunkami w SIWZ. Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Jeżeli podczas realizacji inwestycji budowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej, jakości, to inspektor nadzoru zażąda od Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z wymaganiami zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez str. 38

39 inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach wymaganych przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Transport Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów oraz sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. str. 39

40 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: Uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji, przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonanie robót Ogólne zasady wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub interpretacji. str. 40

41 Jakość wykonania Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją techniczną. Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania zamówienia. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy żąda tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. Znaleziska archeologiczne W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych. Wycinka drzew Przeprowadzenie wycinki drzew może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia. Drzewa muszą być oznakowane po zakwalifikowaniu do wycinki. Drewno pochodzące z tej operacji jest własnością Gminy i Wykonawca ma obowiązek rozliczyć się z niego przed Zamawiającym. Rozliczenie podlega kontroli i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Instalacje nadziemne i podziemne Informacje dotyczące istniejących instalacji podziemnych mają być umieszczone przez Projektanta na rysunkach. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od administratorów tych urządzeń potwierdzenie planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe str. 41

42 oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Kontrola jakości robót Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. Nr 89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich, jakość nie jest niższa niż tam określona. Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: z kryteriami technicznymi w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. str. 42

43 III. Część informacyjna 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Projekt należy wykonać na podstawie decyzji o warunkach zabudowy z dnia r., decyzji znak z dnia r. o zmianie w/w decyzji oraz decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GKiOC z dnia r. 2. Oświadczenie o posianym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w stosunku do działek, na których zlokalizowany jest projektowany budynek, ciąg pieszo-jezdny oraz sieć kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Oświadczenie należy sporządzić na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 3. Rodzaj inwestycji 3.1 Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa wraz z instalacjami i urządzeniami technicznym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną - część działki nr 557/3, obręb Zabór właściciel/władający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. str. 43

44 3.2 Budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej Inwestycja zlokalizowana będzie na następujących działkach: Nr L.p. działki Właściciel Adres Obręb Zabór Wójt Gminy ul. Lipowa 15, Zabór Gmina Zabór Wójt Gminy ul. Lipowa 15, Zabór Gmina Zabór /1 Kwiatkowski Kazimierz ul. Chłapowskiego 14, Zabór Wójt Gminy ul. Lipowa 15, Zabór Gmina Zabór Wójt Gminy ul. Lipowa 15, Zabór Gmina Zabór /1 Wójt Gminy ul. Lipowa 15, Zabór Gmina Zabór Skarb Państwa Starosta Zielonogórski ul. Podgórna 5, Zielona Góra Województwo Lubuskie /3 Wójt Gminy ul. Lipowa 15, Zabór Gmina Zabór /3 Państwowa Wyższa Szkoła ul. Armii Krajowej 51, Zawodowa Sulechów str. 44

45 str. 45

46 3.3 Budowa ciągu pieszo-jezdnego Część działki nr 576/3, obręb Zabór właściciel/władający Wójt Gminy/Gmina Zabór. WIDOK NA DROGĘ GMINNĄ - DZIAŁKĘ NR 576/3 - WJAZD str. 46

47 Mapa przedstawiająca zakres planowanej inwestycji Zakres działki nr 557/3, na której przewidziano budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa Zakres drogi gminnej dz. nr 576/3, na której przewidziano utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego TEREN PLANOWANEJ INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO WSI ZABÓR str. 47

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna. 1. WSTĘP. OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; 59-820 Leśna. 1.2 Jednostka projektowa. Projekt wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan Instalacje elektryczne Instalacje niskoprądowe kostka betonowa

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze 1. Ściany, słupy: a) kondygnacji podziemnej: zewnętrzne i wewnętrzne: żelbetowe monolityczne b) kondygnacji nadziemnych: zewnętrzne: warstwowe

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY Cena za dom uzależniona jest od wybranego standardu. - konstrukcja budynku-murowana 1. Standard deweloperski PODSTAWOWY - ściany konstrukcyjne i osłonowe-murowane, - konstrukcja i pokrycie dachu- Drewniana

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren:

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren: STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI I. OTOCZENIE 1. Teren: 2. Ochrona: ogrodzony w zakresie wewnętrznego dziedzińca ogrodzenie metalowe ażurowe malowane zagospodarowany: zieleń wysoka i niska, ławki,

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowy domu

Kosztorys budowy domu Kosztorys budowy domu Lp. Rodzaj robót Jedn. przedmiaru Cena jedn. materiału Cena jedn. robocizny materiału robocizny brutto 1 Roboty ziemne 0,00 2950,00 2950,00 1.1 Zdjęcie humusu wraz z utylizacją 0,3mb

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan kostka betonowa ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO

WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO Załącznik nr 1.a Lp I ZAKRES BUDOWA BUDYNKU HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z BUDYNKIEM SOCJALNO-BIUROWYM I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ETAP I 1 BUDOWA BUDYNKU HALI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej / żelbetowe otynkowane na

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

Układ warstw : gr. warstwy współ. przewodzenia ciepła [m] [W/m 2 K]

Układ warstw : gr. warstwy współ. przewodzenia ciepła [m] [W/m 2 K] CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU ul. Niezłomnych / ul. Grobla, 88-300 Mogilno,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2 STRONA 1 SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA... 1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 2. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Villa Romanów Sp. z o. o.

Villa Romanów Sp. z o. o. OPIS STANDARDU LOKALU I BUDYNKU OSIEDLE VILLA ROMANÓW I ETAP: BUDYNEK NR 107 1. KONSTRUKCJA BUDYNKU, ROZWIĄZANIA BUDOWLANE FUNDAMENTY SŁUPY KONSTRUKCYJNE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ŚCIANY WYPEŁNIAJĄCE I USZTYWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE Ogrodzenie przęsła stalowe, malowane lub ocynkowane wysokość max. ogrodzenia 1,3m Dojścia piesze Mała architektura kostka betonowa z posypka granitową ławki, lampy, kosze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y

F O R M U L A R Z C E N O W Y Znak sprawy IM.271.4.2011 DRUK WZP-13 (pieczęć Wykonawcy) F O R M U L A R Z C E N O W Y Załącznik nr... do oferty NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY :... PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:... w tym: Lp.... W Y S Z

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo