INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW W SPRAWIE WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH REALIZACJĘ DOSTAW MATERIAŁÓW, WYROBÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Kompania Węglowa S.A., wprowadza ujednolicone zasady wystawiania Wykonawcom dokumentów potwierdzających realizację dostaw: W przypadku znajomości grupy asortymentowej, której dotyczy wniosek Wykonawcy o wystawienie dokumentów potwierdzających realizację dostaw, Wykonawca zwraca się pisemnie, faksem lub na adres poczty elektronicznej, bezpośrednio do właściwego, zgodnie z załączonym Wykazem grup asortymentowych, Zespołu Zakupów Centrum Logistyki Materiałowej lub Zakładu Informatyki i Telekomunikacji, na adres: o Centrum Logistyki Materiałowej Zespół Zakupów Rejon 1 ul. Dworcowa KNURÓW Fax nr o Centrum Logistyki Materiałowej Zespół Zakupów Rejon 2 ul. Łużycka BYTOM Fax nr o Centrum Logistyki Materiałowej Zespół Zakupów Rejon 3 ul. Granitowa BIERUŃ Fax nr o Centrum Logistyki Materiałowej Zespół Zakupów Rejon 4 ul. Jastrzębska RYBNIK Fax nr o Zakład Informatyki i Telekomunikacji ul. Jastrzębska RYBNIK Fax nr W przypadku nieznajomości grupy asortymentowej, której dotyczy wniosek o wystawienie dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw, Wykonawca zwraca się pisemnie, faksem lub na adres poczty elektronicznej do Centrum Logistyki Materiałowej, na adres: o Centrum Logistyki Materiałowej ul. Powstańców KATOWICE Fax nr O wystawienie dokumentów potwierdzających realizację dostaw dla Konsorcjum powinien zwrócić się Lider Konsorcjum lub osoba upoważniona do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia. W piśmie z wnioskiem o potwierdzenie realizacji dostaw, w każdym przypadku, celem przyśpieszenia procedury, należy obowiązkowo podać: o grupę asortymentową lub wykaz sortymentów, o okres za jaki należy sporządzić dokumenty, o dane kontaktowe w razie konieczności wyjaśnienia wątpliwości, w razie potrzeby inne wymagania Wykonawcy dotyczące udzielanych informacji. Uprzejmie informujemy, że czas sporządzania informacji o realizacji dostaw wynosi około dwóch tygodni. W związku z tym prosimy Wykonawców o występowanie z wnioskiem z odpowiednim wyprzedzeniem. Strona 1 z 14

2 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Produkty rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa i usług pokrewnych Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa Drewno Drewno kopalniane Produkty leśnictwa Węgiel i paliwa na bazie węgla Produkty pochodne węgla Magnetytowy obciążnik cieczy ciężkiej Produkty wydobywcze, kopalne i inne podobne produkty Materiały budowlane z kamienia Materiały wapiennicze i gipsowe Piasek i glina Pył kamienny-wapienny zwykły i stearynowany Kruszywa budowlane mineralne naturalne Piasek podsadzkowy Anhydryt Sól i chlorek sodowy Produkty mleczarskie Różne produkty spożywcze Napoje Woda i inne napoje Tkaniny włókiennicze i podobne Tkaniny jutowe techniczne Wyroby włókiennicze Worki kontenerowe do wtłaczania płynnych substancji wypełniających Wyroby włókiennicze - ręczniki Tkaniny i siatki filtracyjne Fartuchy i worki z tkanin i siatek filtracyjnych Wyroby powroźnicze - sznurki, sznury, linki, liny itp Szczeliwo Materiały opatrunkowe Przędza i nić włókiennicza Tkaniny techniczne do podsadzki, oganianek itp Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki Odzież robocza Rękawice robocze i ochronne Odzież służbowa i galowa Odzież ochronna i zabezpieczająca Części garderoby Odzież specjalna i dodatki Ubrania ze skóry Wyroby ochronne rąk, nóg i tułowia Skóra wyprawiona Wyroby skórzane, torby bagażowe oraz wyroby rymarskie Pokrowce i torby Obuwie Buty górnicze gumowe lub wykonane z materiału o podobnych właściwościach Obuwie ochronne profilaktyczne i kąpielowe Drewno piłowane Tarcica Podkłady staroużyteczne Strona 2 z 14

3 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Płyty drewniane i fornirowe Drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa Stolarka budowlana otworowa Drewniane pojemniki, palety, pudełka i inne pojemniki Opakowania drewniane - palety, bębny, skrzynie itp Wyroby z drewna i korka Wyroby stolarskie dla przemysłu Masa papiernicza, papier i tektura flokowane Papier kserograficzny Papiery do druku, pisania, rysowania, powielania oraz tektura Wyroby z papieru lub tektury Papier do drukarek igłowych Worki papierowe Drukowane książki, broszury i ulotki Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśm. z papieru lub tektury Druki Druki różne Rafinowane produkty z ropy naftowej Oleje napędowe Benzyny silnikowe Oleje silnikowe, maszynowe, przekładniowe, hydrauliczne, turbinowe, transformatorowe, itp Pozostałe produkty ropopochodne różnego przeznaczenia Oleje opałowe Płyny hamulcowe Różne produkty ropopochodne Chemikalia Acetylen rozpuszczony do spawania gazowego Piany organiczno-mineralne Piany izolacyjne fenolowe Piany mocznikowe Piany cementowo-mineralne Tlen sprężony techniczny i medyczny Gazy techniczne jedno i wieloskładnikowe oraz mieszanki gazów Chlorek wapnia Taśmy i okładziny cierne Absorbenty ditlenku węgla Wyroby rolno - chemiczne Farby, lakiery, farba drukarska i masy uszczelniające Farby, lakiery i rozcieńczalniki Produkty lecznicze Odczynniki i środki chemiczne Zasypka przeciwgrzybiczna Wykrywacze i wzorce gazów Gliceryna, mydła, detergenty, preparaty myjące i do pastowania, perfumy i preparaty toaletowe Mydło górnicze i toaletowe Pasta mydlana i ścierna do rąk Środki czystości pozostałe Wybuchowe i wysokowartościowe produkty chemiczne Materiały wybuchowe i inicjujące Kleje mocznikowe Smary Strona 3 z 14

4 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Sprzęt i pomocnicze środki strzałowe Środki flotacyjne Środki do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi Kleje fenolowe Flokulanty Oleje i koncentraty emulgujące do sporządzania cieczy hydraulicznych Środki przeciw zamarzaniu węgla Kleje do taśm Ładunki klejowe Kleje poliuretanowe Kleje organiczno-mineralne Różne produkty chemiczne Preparaty do zwalczania zapylenia Uszlachetniacze metalu do urządzeń przemysłowych Środek do wytrącania radu z wody Preparaty chemiczne przeznaczone do zabezpieczania, uszczelniania i klejenia urządzeń Preparaty chemiczne przeznaczone do czyszczenia i konserwacji części urządzeń Środki do uzdatniania wody Środki do usuwania kamienia Produkty z gumy, tworzyw sztucznych oraz taśmy Produkty z gumy Przewody wysokociśnieniowe okute Uszczelnienia gumowe Wyroby techniczne gumowe Bieżniki gumowe krążków prowadzących prowadnic tocznych naczyń wyciągowych Pasy klinowe Wykładziny kół i bębnów pędnych górniczych wyciągów szybowych Ogumienie środków transportu, maszyn i urządzeń Rury tkano-gumowe RTG Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych Węże p/pożarowe Taśmy przenośnikowe zwykłe gumowe i trudnozapalne do stosowania na powierzchni Węże wysokociśnieniowe hydrauliczne nieokute Węże do wody i pary, sprężonego powietrza, gazów, benzyny i olejów, środków chemicznych - odporne na ścieranie Produkty z tworzyw sztucznych Materiały izolacyjne i elektroizolacyjne Uszczelnienia z tworzyw sztucznych Rury z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych Sita oraz części zamienne maszyn i urządzeń z tworzyw sztucznych Rury i elementy złączne oraz armatura sieci wodociągowej wykonane z tworzyw sztucznych Opakowania z tworzyw sztucznych Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa Sprzęt laboratoryjny z tworzyw sztucznych Znaki informacyjne z tworzyw sztucznych Taśmy przenośnikowe polichlorowinylowe do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych Sprzęt ochrony głowy - hełmy Strona 4 z 14

5 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Folie wentylacyjne Lutnie wentylacyjne elastyczne oraz osprzęt Pojemniki do zapór wodnych przeciwwybuchowych Kotwy z tworzyw sztucznych Układaki kablowe Środki ochrony słuchu Produkty z kliszy Szkło i produkty szklane Sprzęt laboratoryjny szklany Szkło budowlane Wyroby ceramiczne ogniotrwałe i inne niż ogniotrwałe Zaprawy i masy budowlane Izolatory Sprzęt laboratoryjny porcelanowy Różne niemetalowe produkty mineralne Materiały ścierne Metale zwykłe i podobne produkty Metale zwykłe Szyny kolejowe Pręty ze stali w gat. ST Pręty ze stali specjalnych Rury Rury stalowe kołnierzowe Rury stalowe przewodowe Rury stalowe pozostałe, w tym: gwintowane, kotłowe, precyzyjne, wysokostopowe, itp Rury, elementy złączne i akcesoria rur podsadzkowych Rury, elementy złączne i akcesoria klimatyzacji budynków Elementy złączne rur stalowych Rury stalowe szybkozłącze Rury stalowe preizolowane Produkty z żelaza i stali Akcesoria kolejowe Rozjazdy kolejowe Blachy ze stali węglowej Blachy ze stali specjalnych Druty do spawania Kształtowniki stalowe Druty stalowe Metale szlachetne i metale platerowane metalami szlachetnymi Aluminium i wyroby aluminiowe Wyroby z ołowiu, cynku i cyny Wyroby z miedzi Wyroby z metali nieżelaznych i ich stopów: blachy, taśmy, rury, pręty, druty, podkładki itp Nieżelazne wyroby metalowe Spoiwa i stopy z metali nieżelaznych Gotowe wyroby i materiały Konstrukcyjne wyroby metalowe Kotwy stalowe do kotwienia górotworu Odrzwia obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej jakości Stopy podporowe do obudowy chodnikowej Odrzwia obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości Strona 5 z 14

6 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Odrzwia obudowy chodnikowej ŁP ze stali węglowej Odrzwia obudowy chodnikowej specjalnej ze stali węglowej Okładziny stalowe pełne i dziurowane Okładziny siatkowe MM Okładziny siatkowe zgrzewane Wyroby aluminiowe i stalowe dla budownictwa: okna, drzwi, itp Zbiorniki, cysterny i pojemniki, grzejniki i kotły grzewcze z metalu Opakowania metalowe Kabel, drut i podobne wyroby Liny stalowe z wyjątkiem lin szybowych do kolejek i linek filarowych Elektrody do spawania Przyrządy do szycia taśm z osprzętem Zestawy naprawcze do kabli oraz elementy do łączenia przewodów i kabli elektrycznych Sita szczelinowe i zgrzewane z drutów Gwoździe budowlane i zawleczki Liny szybowe Przewody spawalnicze Liny stalowe do kolejek Przewody elektroenergetyczne oponowe okute Siatki druciane stalowe przemysłowe: osłonowe i podsadzkowe Metalowe siatki tkane Przewody jezdne Zawiesia: linowe, łańcuchowe, pasowe, klamrowe oraz wyposażenie Przewody oponowe - mieszkaniowe, warsztatowe, przemysłowe, dźwigowe Osprzęt stosowany w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych Sita plecione Linki filarowe Kable sygnalizacyjne Przewody elektroenergetyczne niskonapięciowe Przewody elektroenergetyczne oponowe nieokute Siatki ogrodzeniowe Przewody strzałowe Kable sygnalizacyjno-telekomunikacyjne Różne gotowe wyroby metalowe i podobne elementy Stropnice stalowo członowe Sita perforowane Części do aparatów regeneracyjnych Aparaty regeneracyjno-ucieczkowe izolujące układ oddechowy Elementy komunikacji budowlanej stalowe: rusztowania, kraty, podesty itp Wyroby przemysłowe z blachy: opaski zaciskowe, obejmy stalowe, grzejniki itp Elementy łożysk - kulki, tulejki, nakrętki, podkładki, oprawki itp Haki do podwieszania kabli Osprzęt do lin stalowych - zaciski, sercówki Odlewy żeliwne, staliwne oraz z metali nieżelaznych: wałki, tuleje itp Śrut staliwny Stojaki stalowe podporowe cierne Armatura oraz elementy złączne metalowe sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej Pozostały sprzęt p/pożarowy Rozpory stalowe do obudowy chodnikowej Łożyska Pochłaniacze ochronne górnicze Strona 6 z 14

7 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Pierścienie osadcze Wyroby nożownicze, narzędzia, zamki, klucze i zawiasy Narzędzia czarne górnicze Narzędzia warsztatowe ręczne Narzędzie do obróbki drewna Okucia budowlane Zaczepy, łańcuchy i sprężyny Łańcuchy ogniwowe górnicze Pozostałe łańcuchy techniczne Ogniwa złączne do łańcuchów górniczych Trasy łańcuchowe kompletne do przenośników zgrzebłowych Tulejki rozprężne do maszyn i urządzeń górniczych Elementy złączne stalowe - nity, kołki, wpusty Śruby Nakrętki, podkładki Wkręty Sworznie znormalizowane Sprężyny Łańcuchy techniczne ogniwowe Łańcuchy gospodarcze ogniwowe Materiały konstrukcyjne i elementy podobne Strzemiona dwujarzmowe do łączenia elementów obudowy Spoiwa cementowo-mineralne Spoiwa cementowo-popiołowe Żelbetowe płyty i rynny ściekowe Łączniki do wzmacniania obudowy chodnikowej Spoiwa anhydrytowe górnicze Strzemiona kabłąkowe do łączenia elementów obudowy o profilu V Akcesoria rurociągów magistralnych Lutnie blaszane do wentylacji wyrobisk Okładziny górnicze żelbetowe do obudowy chodnikowej Materiały budowlane Śruby hakowe z nakrętką Strzemiona kabłąkowe do wzmacniania obudowy chodnikowej TH Betonity do obudowy wyrobisk górniczych Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej Sprężarki do powietrza, gazów i pary Filtry i wkłady filtrów przemysłowe Części zamienne do przekładni Zespoły oraz części zamienne napędów energetycznych Elementy hydrauliki siłowej: rozdzielacze, zawory, silniki, pompy itp Części zamienne do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych Części zamienne agregatów zasilających i zespołów pompowych Części zamienne wyporowych pomp tłokowych wysokociśnieniowych pracujących w układach zasilania Części zamienne pomp wirowych, samozasysających, krążeniowych oraz monoblokowych istopniowych Przekładnie do wody czystej Strona 7 z 14

8 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Zawory hydrantowe do rurociągów p/pożarowych Sprzęgła do maszyn i urządzeń Części do sprężarek Zasuwy i zawory przemysłowe Części do pomp przenośnych Części zamienne do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej Elementy pneumatyki sterowniczej Maszyny ogólnego zastosowania Krążniki do przenośników taśmowych Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - GLINIK Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - SIGMA Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - DBT POLSKA Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - JOY Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - PATENTUS Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - NIWKA Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - BECKER WARKOP Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - CASTOR Części zamienne do przenośników zgrzebłowych -ZAPMET KAMIŃSKI Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - AZIS Części zamienne do przenośników zgrzebłowych - M-PROFIL Części zamienne do przenośników taśmowych - PIOMA Części zamienne do przenośników taśmowych - MIFAMA Części zamienne do przenośników taśmowych - SIGMA Części zamienne do przenośników taśmowych - WAMPOL Części zamienne do przenośników taśmowych - LABOR Części zamienne do przenośników taśmowych - NOWOMAG Części zamienne do przenośników taśmowych - MONTANA Części zamienne do przenośników taśmowych - VACAT Części zamienne do przenośników taśmowych - INTERSZCZEL Części zamienne do przenośników taśmowych - PATENTUS Części zamienne do podajnika taśmowego M-PROFIL Części zamienne do kołowrotów - DEZAM Części zamienne do kołowrotów - NIWKA Części zamienne do kołowrotów - BECKER WARKOP Części zamienne do kołowrotów - PIOMA części zamienne do kołowrotów - VACAT Części zamienne do dołowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych Wagi i odważniki oraz części zamienne Części zamienne do wirówek odwadniających Części zamienne do filtrów tarczowych odwadniających Części zamienne do pras filtracyjnych odwadniających Zgarniacze i skrobacze taśm przenośnikowych oraz części zamienne Części zamienne do stacji najazdowej Waran Zgrzebła do przenośników zgrzebłowych Wciągniki, podciągniki i ciągarki z napędem ręcznym linowe Wciągniki, podciągniki i podciągarki z napędem ręcznym łańcuchowe Wciągniki z napędem elektrycznym Wciągniki z napędem pneumatycznym Wciągniki z napędem hydraulicznym Strona 8 z 14

9 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Podciągniki zębatkowe Części zamienne do wyciągów linowo-taśmowych do przewozu osób -Ostrój Opava Części urządzeń przetokowych Części zamienne maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych - wózki widłowe Części zamienne maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych - suwnice Części zamienne maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych - żurawie Części zamienne maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych - dźwigi towarowo-osobowe Półmaski filtrujące cząsteczki stałe i ciekłe jednorazowego użytku Maski i półmaski wielokrotnego użytku Gaśnice p/pożarowe i środki pianotwórcze do gaśnic Części zamienne wciągników,podciągników i ciągarek ręcznych Części do wentylatorów lutniowych Części do urządzeń wyciągowych Maszyny rolnicze, ogrodnicze i używane w leśnictwie Obrabiarki Kotwiarki powietrzne oraz części zamienne Przyrządy i pomoce obrabiarkowe: oprawki, tuleje, trzpienie, imadła, itp Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem hydraulicznym Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym Narzędzia zmechanizowane ręczne do wiercenia z napędem elektrycznym warsztatowe: wiertarki itp. Narzędzia zmechanizowane ręczne do wiercenia z napędem elektrycznym górnicze: wiertarki itp Narzędzia zmechanizowane ręczne do wiercenia z napędem pneumatycznym: wiertarki, podpory itp. Narzędzia zmechanizowane ręczne do wiercenia z napędem hydraulicznym: wiertarki itp Narzędzia zmechanizowane ręczne do szlifowania i obróbki wykończeniowej z napędem elektrycznym: Narzędzia zmechanizowane szlifierki, polerki, ręczne skrobaki do szlifowania itp. i obróbki wykończeniowej z napędem pneumatycznym: Narzędzia zmechanizowane szlifierki, polerki, ręczne do skrobaki szlifowania itp. i obróbki wykończeniowej z napędem hydraulicznym: Narzędzia zmechanizowane szlifierki, polerki, ręczne skrobaki do cięcia itp. z napędem elektrycznym: nożyce, przecinarki, pilarki, Narzędzia wycinarki zmechanizowane, piły itp. ręczne do cięcia z napędem pneumatycznym: nożyce, przecinarki, pilarki, Narzędzia wycinarki zmechanizowane, piły itp. ręczne do cięcia z napędem hydraulicznym: nożyce, przecinarki, pilarki, Narzędzia wycinarki zmechanizowane, piły itp. ręczne do cięcia z napędem spalinowym: nożyce, przecinarki, pilarki, wycinarki Narzędzia, zmechanizowane piły itp. ręczne do kucia i ubijania z napędem elektrycznym: młoty, młotowiertarki Narzędzia zmechanizowane itp. ręczne do kucia i ubijania z napędem pneumatycznym: młoty, młotowiertarki, Narzędzia zmechanizowane itp. ręczne do kucia i ubijania z napędem hydraulicznym: młoty, młotowiertarki, Narzędzia zmechanizowane itp. ręczne do kucia i ubijania z napędem spalinowym Narzędzia zmechanizowane ręczne montażowe z napędem elektrycznym: wkrętarki, wiertarkowkrętarki, Narzędzia zmechanizowane zakrętaki, klucze udarowe, ręczne montażowe itp. z napędem pneumatycznym: wkrętarki, wiertarko wkrętarki, Narzędzia zmechanizowane zakrętaki, klucze udarowe, ręczne montażowe itp. z napędem hydraulicznym: wkrętarki, wiertarkowkrętarki, Narzędzia zmechanizowane zakrętaki, klucze udarowe, ręczne montażowe itp. z napędem spalinowym: wkrętarki, wiertarko wkrętarki, Części zamienne zakrętaki, narzędzi klucze zmechanizowanych udarowe, itp. ręcznych z napędem spalinowym Części zamienne i osprzęt do urządzeń spawalniczych Urządzenia do spawania elektrycznego i gazowego Narzędzia metalowe do skrawania metali Obrabiarki oraz maszyny i urządzenia do obróbki metali Części obrabiarek oraz maszyn i urządzeń do obróbki metali Części zamienne narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem elektrycznym Maszyny i części specjalnego zastosowania Stojaki indywidualne hydrauliczne Elementy mocujące noże kombajnowe Części do przesiewaczy Części do wiertnic Zespoły i elementy wykonawcze i sterujące hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych Strona 9 z 14

10 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Części zamienne zespołów i elementów hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych Elementy złączne hydrauliki sterowniczej Osprzęt do klejenia górotworu Części zamienne do indywidualnych stojaków hydraulicznych Elementy tras kolejek podwieszanych Elementy tras kolejek spągowych Części zamienne do kolejek - PIOMA Części zamienne do kolejek - DBT "SCHARF" Części zamienne do kolejek - - FERRIT Części zamienne do kolejek - BEVEX-BANSKY VYSKUM Części zamienne do kolejek - BECKER WARKOP Części zamienne do kolejek - BRAUTIGAM Polska Elementy do produkcji szyn kolejek Części zamienne do kombajnów ścianowych - FAMUR Części zamienne do kombajnów ścianowych - ZABRZAŃSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE Części zamienne do kombajnów ścianowych - DBT Polska Części zamienne do kombajnów ścianowych - JOY Maszyny Górnicze Części zamienne do kombajnów ścianowych EICKFOFF Polonia Części zamienne do kombajnów chodnikowych - REMAG Części zamienne do kombajnów chodnikowych VOEST - ALPINE Części zamienne do ładowarek i spągoładowarek - NIWKA Części zamienne do ładowarek i spągoładowarek DEILMANN _HANIEL MINING SYSTEMS Części zamienne do ładowarek i spągoładowarek - VOEST ALPINE Części zamienne do ładowarek i spągoładowarek - HAZEMAG Części zamienne do ładowarek i spągoładowarek - NOWOMAG Części zamienne do ładowarek i spągoładowarek - HCP CEGIELSKI Części zamienne ładowarek i spągoładowarek - FERRIT Części zamienne do obudów ścianowych - FAZOS Części zamienne do obudów ścianowych - GLINIK Części zamienne do obudów ścianowych - TAGOR Części zamienne do obudów ścianowych - PIOMA Części zamienne do obudów ścianowych - HYDROTECH Części zamienne do obudów ścianowych - PPUH SATO Części zamienne do obudów ścianowych - EKO-BIS Części zamienne do obudów ścianowych - PPUH METROL Części zamienne do obudów ścianowych - BECKER WARKOP Części zamienne do obudów ścianowych - PPU PUMAR Części zamienne do obudów ścianowych - RZN Części zamienne do obudów ścianowych - PRPUH TOMHAL Części zamienne do obudów ścianowych KOMAG -ZBMD Części zamienne do obudów ścianowych - PIOMA/BECKER WARKOP Części zamienne do obudów ścianowych - KW/ZRP Części zamienne do obudów ścianowych - SZCZYGŁOWICE Części zamienne do kruszarek - NOWOMAG Części zamienne do kruszarek - RYFAMA Części zamienne do kruszarek - ZUT WAMAG Strona 10 z 14

11 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Części zamienne do kruszarek - PATENTUS Części zamienne do kruszarek - HYDROTECH Części zamienne do kruszarek - GLINIK Części zamienne do kruszarek - BECKER WARKOP Części zamienne do kruszarek - FERRIT Części zamienne do kruszarek - FAMUR Elementy i części zamienne zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych Elementy sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną Części zamienne do osadzarek Części zamienne do wzbogacalników zawiesinowych Części zamienne do podajników pneumatycznych Części zamienne do podajników mechanicznych Części zamienne do hydrocyklonów Części zamienne do flotowników Części zamienne do odmulników Części zamienne do rekuperatorów Części zamienne do przenośników kubełkowych Części zamienne do przenośników stalowo-członowych Części zamienne do wózków hamulcowych WHR Części zamienne do sit odśrodkowych odwadniających OSO Wykładziny bębnów napędowych kopalnianych kolejek linowych Części zamienne przenośników taśmowych stosowanych na powierzchni Zespoły i części zamienne do maszyn i urządzeń do mielenia materiałów Części zamienne maszyn i urządzeń do robót budowlanych - ładowarki Części zamienne maszyn i urządzeń do robót budowlanych - koparki Części zamienne maszyn i urządzeń do robót budowlanych - spycharki Części zamienne maszyn i urządzeń do robót budowlanych - pozostałe urządzenia drogowe Części zamienne do odwadniarek Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki Osprzęt wiertniczy: raczki Osprzęt wiertniczy: świdry, koronki, poszerzacze Noże kombajnowe Broń, amunicja i podobne elementy Sprzęt gospodarstwa domowego Sprzęt AGD i RTV oraz części zamienne Różny sprzęt Sprzęt bezpieczeństwa chroniący przed upadkiem z wysokości Narzędzia warsztatowe mechaniczne Zespoły i części zamienne maszyn i urządzeń energetyki cieplnej Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów Tonery,głowice i taśmy do urządzeń biurowych Tusze do drukarek Kserokopiarki Materiały biurowe Pozostałe maszyny i urządzenia biurowe Elektryczne silniki, generatory i transformatory Silniki elektryczne oraz części zamienne Elektroszczotki do silników elektrycznych Urządzenia elektryczne przetwórcze i zasilające Przekładniki wysokiego napięcia oraz prądowe Zasilacze, ładowarki do urządzeń elektrycznych niskiego napięcia Strona 11 z 14

12 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej Skrzynki ognioszczelne łączeniowe,rozdzielcze, przelotowe z osprzętem Aparatura w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia Części zamienne aparatury rozdzielczej,łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia i średniego Urządzenia napięcia sterujące hamulcami mechanicznymi Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze Aparatura elektryczna itp. i elektroniczna dla jednostek trakcyjnych Wyłączniki kopalniane ognioszczelne i zespoły wysuwalne Rozruszniki kopalniane Zespoły transformatorowe ognioszczelne Aparatura rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca wysokiego napięcia: odłączniki, rozłączniki i wyłączniki Sprzęt izolacyjny i ochronny wysokiego, średniego i niskiego napięcia Sprzęt pomocniczy wysokiego i średniego napięcia - wkładki, podstawy, wyzwalacze, ograniczniki Części zamienne itp. do aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej wysokiego napięcia Aparatura rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i średniego napięcia Drut i kabel izolowany Drut nawojowy Kable elektroenergetyczne Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne Akumulatory, baterie Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne Sprzęt oświetleniowy: lampy i oprawy oświetleniowe oraz części zamienne Źródła światła -żarówki, świetlówki Lampy nahełmne Części do lamp nahełmnych i sprzętu lampiarskiego Sprzęt i aparatura elektryczna Elementy automatyki przemysłowej Elementy urządzeń łączności głośnomówiącej Urządzenia sygnalizacyjne i zabezpieczające Części zamienne do systemów automatyki przemysłowej Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne Przekaźniki oraz zabezpieczenia elektryczne i elektroniczne Zawory elektroniczne, rury i inne elementy elektroniczne Części i podzespoły elektroniczne Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca Urządzenia monitoringu przemysłowego Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne Kable i przewody teletechniczne Przewody sterownicze Przewody koncentryczne Aparaty telefoniczne, faksy oraz części zamienne Centralki telefoniczne i alarmowe oraz części zamienne Urządzenia medyczne Narzędzia, przyrządy, aparaty i urządzenia medyczne Sprzęt rehabilitacyjny Przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji Części zamienne do central metanometrycznych Przyrządy do pomiaru gęstości, siły, momentu mocy i pracy Urządzenia i sprzęt laboratoryjny Przyrządy i urządzenia do prac geodezyjnych Strona 12 z 14

13 CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ZESPÓŁ ZAKUPÓW REJON Przyrządy warsztatowe do pomiarów geometrycznych Przyrządy do pomiaru wilgotności Przyrządy do pomiaru i badań własności i struktury powierzchni powłok Przyrządy do pomiaru i badań geologicznych, geofizycznych i geotechnicznych Aparatura do lokalizacji, identyfikacji oraz pomiaru wielkości elektrycznych: amperomierze, woltomierze, Przyrządy do czujniki pomiaru itp. objętości i strumienia przepływu Przyrządy do pomiaru ciśnienia Przyrządy do pomiaru oraz badań własności i struktury materiałów Przyrządy do badania lepkości i napięcia powierzchniowego: wiskozymetry itp Przyrządy do pomiaru składu oraz analiz substancji Przyrządy do pomiarów cieplnych, akustycznych i czasu Przyrządy do pomiaru i badań meteorologicznych i hydrologicznych Przyrządy optyczne Sprzęt ochrony twarzy i oczu Urządzenia audiowizualne i części zamienne Przyrządy horologiczne Zegarki naręczne Pojazdy silnikowe, przyczepy i części pojazdów Pojazdy silnikowe Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne Statki i łodzie Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy Części zamienne do lokomotyw dołowych - KONSTAL CHORZÓW Części zamienne do lokomotyw dołowych - FERRIT Części zamienne do lokomotyw dołowych - PIOMA Części zamienne do lokomotyw dołowych - MWM BRZESKO Części zamienne do lokomotyw dołowych - FABLOK CHRZANÓW Części zamienne do lokomotyw dołowych- ENERGO -MECHANIK Części zamienne do wozów urobkowych i osobowych - MONTANA Części zamienne do wozów urobkowych i osobowych - SUPRA Części do lokomotyw dołowych Części do wozów urobkowych i osobowych Części do platform kołowych Różny sprzęt transportowy Meble Meble biurowe Biżuteria i podobne wyroby Instrumenty muzyczne i ich części Artykuły i sprzęt sportowy Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw Różne wyroby gotowe i pozostałe Wyroby szczotkarskie Wyroby rękodzielnicze i artystyczne Strona 13 z 14

14 ZAKŁAD INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI Urządzenia komputerowe Zestawy komputerowe Podzespoły i akcesoria urządzeń komputerowych - monitory, klawiatury, myszy, serwery itp Części zamienne urządzeń komputerowych i sieciowych Sprzęt i wyposażenie specjalistyczne serwerowni Programy komputerowe Komputery przenośne - Laptopy, Notebooki, Palmtopy Drukarki atramentowe Drukarki laserowe Drukarki igłowe Plotery Skanery Części zamienne drukarek, kserokopiarek, ploterów, skanerów itp Urządzenia wielofunkcyjne -zestaw: kopiarka+ drukarka + skaner itp Sieci Urządzenia sieciowe aktywne Urządzenia sieciowe pasywne Urządzenia związane z rejestracją czasu pracy Serwery Pozostałe urządzenia sieciowe Strona 14 z 14

Polska-Katowice: Olej napędowy 2014/S 149-268778. Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Katowice: Olej napędowy 2014/S 149-268778. Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe. Dostawy 1/29 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268778-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Olej napędowy 2014/S 149-268778 Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW W SPRAWIE WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH REALIZACJĘ DOSTAW MATERIAŁÓW, WYROBÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Kompania Węglowa S.A. wprowadza

Bardziej szczegółowo

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Górnicze 1. Operator kombajnów ścianowych 2. Operator kombajnów chodnikowych 3. Operator zmechanizowanych obudów ścianowych 4. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przed dopuszczeniem ich do pracy na

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 4 grudnia 2014 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dotychczas owa Szacunkow a wartość w PLN

Dotychczas owa Szacunkow a wartość w PLN Załącznik nr 1 do Zarządznia Rektora PWSZ w Głogowie w sprawie zmiany Planu zamówień publicznych na rok 2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie Zmiany dotyczące poszczególnych grup przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Wrzesień Październik Listopad Grudzień 1 Operator kombajnów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 4 listopada 2009 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, wentylatory

agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, wentylatory agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, j.w 8 18 Hz 40-2100 kg Stacjonarne i ruchome ( zabezpieczenie przed zerwaniem ) j.w agregaty wody lodowej, generatory

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11 SPIS TREŚCI str.: Wstęp....................................... 11 1. Pompy...................................... 13 1.1. Podział pomp okrętowych....................... 13 1.2. Pompy wyporowe............................

Bardziej szczegółowo

STANOWISKA MONTAŻOWE WYPOSAŻENIE STANOWISK REGAŁY WÓZKI

STANOWISKA MONTAŻOWE WYPOSAŻENIE STANOWISK REGAŁY WÓZKI Przenośniki / Stanowiska / Sprawdziany / Przyrządy spawalnicze / Manipulatory STANOWISKA MONTAŻOWE WYPOSAŻENIE STANOWISK REGAŁY WÓZKI Andrzej Marczyk 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Lipowa 3. Biuro: 4 300

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Technologie chemiczne (zrównoważone) Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 2 Perspektywiczne dziedziny eksportu polskich towarów, współpracy handlowej i inwestycyjnej z Marokiem to przede wszystkim budownictwo i roboty publiczne,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta.

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta. FIRMA Jesteśmy prężną i solidną firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym na rynku krajowym i zagranicznym. Projektujemy i dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla szerokiego grona Odbiorców z różnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Elektryczne. Sprzedaż Hurtowa z Dostawą

Centrum Elektryczne. Sprzedaż Hurtowa z Dostawą Centrum Elektryczne Sprzedaż Hurtowa z Dostawą W CDNT odpowiadamy natychmiast na Twoje zapytanie. Prowadząc handel hurtowy i zaopatrzeniowy, specjalizujemy się w dostawach towarów elektrycznych w dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSTAW Elementy i systemy dla obróbki i montażu

PROGRAM DOSTAW Elementy i systemy dla obróbki i montażu PROGRAM DOSTAW Elementy i systemy dla obróbki i montażu Technika mocowania Siłowniki hydrauliczne Zasilacze hydrauliczne dla techniki mocowania i przemysłu Urządzenia montażowe i manipulacyjne Technika

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1 HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1 Lubin, dnia 09.12.2014 r. Lp. I. SZKOLENIA OPERATORSKIE 1. Operator ładowarek samojezdnych łyżkowych 07.01.2015 r. 19.01.2015

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka Celna Polityka celna i elektroniczna administracja celna

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka Celna Polityka celna i elektroniczna administracja celna KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka Celna Polityka celna i elektroniczna administracja celna Bruksela, dnia 21 września 2007 r. TAXUD/1402/2007 wersja ostateczna-

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA I. Eksploatacja odkrywkowa (program boloński) 1. Klasyfikacja technologii urabiania i sposobów zwałowania w górnictwie

Bardziej szczegółowo

OILBIKE LUBER ISOL. SONAX Olej MoS2 400ml. SONAX Professional Wysoce odporny s... SONAX Smar do zamków

OILBIKE LUBER ISOL. SONAX Olej MoS2 400ml. SONAX Professional Wysoce odporny s... SONAX Smar do zamków LUBER OILBIKE Symbol KTM: SCLUBER. Symbol EAN: 8002424001276 Pojemność: 0.2 l Paleta: 2640 szt. Symbol KTM: SCOILBIKE-200. Symbol EAN: 8002424001283 Pojemność: 0.2 l Paleta: 2640 szt. Smar o właściwościach

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH TOWARZYSTWO OŚWIATOWO NAUKOWE I N T E R W I E D Z A Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych, Drogowych i Transportowych Rok założenia 1990 KRS 182820, NIP 7541000156 45064 Opole, ul Damrota 10,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

Ośrodek Pomiarów i Automatyki Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Ośrodek Pomiarów i Automatyki Ośrodek Pomiarów i Automatyki CBiDGP jest specjalistyczną jednostką realizującą usługi techniczne w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIE DO TRUDNYCH ZADAŃ WYNIKI TESTÓW

NARZĘDZIE DO TRUDNYCH ZADAŃ WYNIKI TESTÓW NARZĘDZIE DO TRUDNYCH ZADAŃ WYNIKI TESTÓW ORYGINALNY WD-40 PREPARAT WIELOFUNKCYJNY Od 1953 roku wielofunkcyjny preparat WD-40 spełnia swoje zadania, będąc złotym środkiem - dzięki swoim właściwościom -

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012.

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA ul. Budowlanych 168, 4-100 Tychy Tel.: 02 2 42 9 Fax: 02 2 4 2 OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW

smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW APARATURA GÓRNICZA Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI Nr edycji: 4 Data edycji: 02.2012 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 1 / 11 1. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca (GIG

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 07 sierpnia 2015 r. AC 002 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Polska-Jaworzno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S 109-198857. Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe.

Polska-Jaworzno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S 109-198857. Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe. 1/25 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198857-2015:text:pl:html Polska-Jaworzno: w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S 109-198857 Okresowe ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm zharmonizowanych z dyrektywą Nowego Podejścia Wspólnot Europejskich 98/37/WE dotycząca bezpieczeństwa maszyn

Wykaz Polskich Norm zharmonizowanych z dyrektywą Nowego Podejścia Wspólnot Europejskich 98/37/WE dotycząca bezpieczeństwa maszyn Wykaz Polskich Norm zharmonizowanych z dyrektywą Nowego Podejścia Wspólnot Europejskich 98/37/WE dotycząca bezpieczeństwa maszyn PN-EN 115:1997 PN-EN 201:1999 PN-EN 267:2000 PN-EN 281:1999 PN-EN 289:1999

Bardziej szczegółowo

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.2 Prezesa Zarządu ZOM w Lwówku Śląskim Sp. zo.o. z dnia 01 lipca 2013r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE ZAKŁADU OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Wycena zbędnych ZAPASÓW na dzień 18.02.2016

Wycena zbędnych ZAPASÓW na dzień 18.02.2016 Wycena zbędnych ZAPASÓW na dzień 18.02.2016 Lp. Numer Jednostka Ilość Cena za 1 Nazwa środka trwałego inwentarzowy miary stwierdzona szt. brutto 1500 1. 27/8/002 Frezarka do drewna szt. 1 2. 27/8/003 Myjnia

Bardziej szczegółowo

ŚRUBY, ELEMENTY ZŁĄCZNE I ŚRUBY SPECJALNE /GRUPA 19/

ŚRUBY, ELEMENTY ZŁĄCZNE I ŚRUBY SPECJALNE /GRUPA 19/ Przetarg KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. 2012rok ŚRUBY, ELEMENTY ZŁĄCZNE I ŚRUBY SPECJALNE /GRUPA 19/ L.p. Nazwa materiału JM Cena jedn. PLN netto Cena jedn. PLN brutto 1 Śruba M6x30 kl.5.8 kg 2 Śruba

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. USŁUGI Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Prace montażowe i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych. Wykonywanie remontów i przeglądów instalacji oraz urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa FRIALIT jest stosowany wszędzie tam gdzie metal i plastik ma swoje ograniczenia. Ceramika specjalna FRIALIT jest niezwykle odporna na wysoką temperaturę, korozję środków

Bardziej szczegółowo

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT CZĘŚCI ORAZ PODZESPOŁÓW POMOCNICZYCH

PROSPEKT CZĘŚCI ORAZ PODZESPOŁÓW POMOCNICZYCH PROSPEKT CZĘŚCI ORAZ PODZESPOŁÓW POMOCNICZYCH DLA BIUR KONSTRUKCYJNYCH, FIRM BUDOWY MASZYN ORAZ SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH CENTRALA ZAOPATRZENIA PRZEMYSŁU OD 15 LAT NA POLSKIM RYNKU

Bardziej szczegółowo

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA DOSTAWY KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA II/BG - Biblioteka Główna Książki, gazety, czasopisma III/CI - Centrum Informatyki Okablowanie sieci komputerowej Serwery, macierze, urządzenia sieciowe Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy zawodu: 311 [15] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[15]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

Wykaz części i materiałów

Wykaz części i materiałów WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl Wykaz części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budynek komory

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji PKD - C

Schemat klasyfikacji PKD - C SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Możliwość odpięcia odkurzacza. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy.

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Możliwość odpięcia odkurzacza. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy. NT 14/1 Ap Uniwersalny odkurzacz zaprojektowany z myślą o zróżnicowanych potrzebach rzemieślników. Wyposażony jest w wózek o dużych kołach transportowych, z którego można łatwo odpiąć odkurzacz. 1 2 1

Bardziej szczegółowo

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr.

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży Nr rejestr. 1 Firma,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: MECHANIZACJA ROLNICTWA. Klasa 3TR. LP Moduł-dział-temat. Zakres treści. z. 1

Przedmiot: MECHANIZACJA ROLNICTWA. Klasa 3TR. LP Moduł-dział-temat. Zakres treści. z. 1 Przedmiot: MECHANIZACJA ROLNICTWA LP Moduł-dział-temat. Zapoznanie się z PSO oraz zadania i zakres przedmiotu 2 Znaczenie mechanizacji w rolnictwie 3 Arkusze rysunkowe i podstawy pisma technicznego 4 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3.3 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY CZĘŚĆ III: STAŁA KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. STACJA UZDATNIANIA WODY SUW 1000 Czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL PL 66672 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119736 (22) Data zgłoszenia: 10.02.2011 (19) PL (11) 66672 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Komponenty przemyslowe i samochodowe

Komponenty przemyslowe i samochodowe Komponenty przemyslowe i samochodowe Na kolejnych stronach prezentujemy produkcję BECO przeznaczoną dla sektorów samochodowego i przemysłowego, dla których dostępne są poszczególne katalogi. Obecna produkcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy ZO SIMP w Elblągu Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

Silne partnerstwo i dobra współpraca. Inter Cars S.A.

Silne partnerstwo i dobra współpraca. Inter Cars S.A. Silne partnerstwo i dobra współpraca Inter Cars S.A. Grupa IC w liczbach Struktura akcjonariuszy Udziały grup produktowych Obieg towaru w Inter Cars Sieć dystrybucyjna Dostawca RDC Poznań 12,000 m3 RDC

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZNEGO ZASILANIA KOMPLEKSÓW WYDOBYWCZYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZNEGO ZASILANIA KOMPLEKSÓW WYDOBYWCZYCH WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZNEGO ZASILANIA Wojciech Magiera Andrzej Wojtyła Stawowa 71 43-400 Cieszyn POLSKA Tel. +48 33 8575 200 Fax. +48 33 8575 338 www.elektrometal.eu em@elektrometal.com.pl ELEKTROMETAL

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy! rozszerzenia II i I klasa oraz maszyn Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować nasz ośrodek szkolenia operatorów. Działamy na mocy 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU W 2012 ROKU RODZAJ WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ BRUTTO

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU W 2012 ROKU RODZAJ WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ BRUTTO ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU W ROKU RODZAJ WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ BRUTTO 10 Budynki przemysłowe M 11 Budynki transportu M 13 Budynki skład.-magazynowe

Bardziej szczegółowo

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém Nasze atuty: - fachowe doradztwo techniczne - krótki czas od projektu do realizacji - możliwość łatwej rozbudowy i modyfikacji konstrukcji - projektowanie

Bardziej szczegółowo

N 160-E N 200-4 N 350-4 N 500-6 N 700-2

N 160-E N 200-4 N 350-4 N 500-6 N 700-2 Dane techniczne C 160-2 / C 160-2 PLUS C 250-0 PLUS Max. grubość blachy Stal 400 N / mm 2 mm 1,6 2,5 = Rury spiralnie zwijane mm 4 x 0,9 / 6 x 0,6 Stal 600 N / mm 2 mm 1,2 1,5 = Rury spiralnie zwijane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Elementy łączące - rowek 6

SPIS TREŚCI. Elementy łączące - rowek 6 SPIS TREŚCI Profile - Moduł 45 101832 Profil 18.5x32 1/1 101845 Profil 18.5x45 1/1 101803 Profil 18.5x45 trójrowkowy 1/1 101890 Profil 18.5x90 1/1 101180 Profil 18.5x180 1/1 103232 Profil 32x32 1/2 103232L

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 31.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 31.03.2016 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.deblin.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 ZAPYTANIE OFERTOWE Dęblin, dnia

Bardziej szczegółowo

AUTOMOTIVE LEWAREK HYDRAULICZNY LEWAREK HYDRAULICZNY TELESKOPOWY

AUTOMOTIVE LEWAREK HYDRAULICZNY LEWAREK HYDRAULICZNY TELESKOPOWY asortyment wysokiej jakości do wyposażenia warsztatów i stacji serwisowych, do użytku profesjonalnego, spełnia wymogi norm EU: 98/37/EC, 006//EC, 73/3/EEC, 93/68/EEC LEWAREK HYDRAULICZNY Wysoki zasięg

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.04.2013 godz. 21:15:18 Numer KRS: 0000456318

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.04.2013 godz. 21:15:18 Numer KRS: 0000456318 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.04.2013 godz. 21:15:18 Numer KRS: 0000456318 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych FPS/1.1/2/01

Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych FPS/1.1/2/01 Identyfikacja i ocena ów ch Strona/Stron 1/1 Źródło u środowiskowego Aspekt Decyzja Wymagania prawne i inne Wpływ na środowisko Częstotliwość występowania Koszty Skargi społeczeństwa Stopień szkodliwości

Bardziej szczegółowo