Najlepsze inwestycje regionu sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najlepsze inwestycje regionu sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Najlepsze inwestycje regionu sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2

3

4 Szanowni Państwo, Konkurs Patent na projekt, w którym wyłoniono najlepsze projekty Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów naszego programu. Dziękuję wszystkim projektodawcom, którzy stanęli do rywalizacji. Spośród ponad 100 zgłoszonych projektów wiele prezentowało bardzo wysoki poziom. Do ścisłego finału przeszły przedsięwzięcia, które były prawidłowo zrealizowane pod względem rzeczowym i finansowym. Z całego serca gratuluję wszystkim finalistom. Wiem, że za każdym przedsięwzięciem stoją konkretni ludzie, którzy swoją wyobraźnią, wiedzą i zaangażowaniem przyczynili się do tego sukcesu. To dzięki ich ciężkiej pracy i ponadprzeciętnym pomysłom nasz region dynamicznie się rozwija. Oddaję w Państwa ręce album z najlepszymi konkursowymi projektami i zachęcam najpierw do uważnej lektury, a potem zaplanowania podróży po wszystkich nagrodzonych przedsięwzięciach. Warto bowiem zobaczyć je na własne oczy, porozmawiać z ich twórcami i być może zaadaptować pewne pomysły i rozwiązania do własnych projektów. Spoglądając na efekty wdrażania naszego RPO na lata , myślimy już o następnym okresie finansowania, który zaczyna się w przyszłym roku. Wiemy, że będzie bardziej wymagający od obecnego, więc dobre pomysły są na wagę złota. Z wyrazami szacunku Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3

5 Patent na projekt - patent na rozwój regionu W konkursie Patent na projekt, zorganizowanym przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, wyłonione zostały najlepsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata W konkursie mogli brać udział wszyscy zainteresowani beneficjenci RPO WiM, którzy zakończyli swoje projekty pod względem rzeczowym i uzyskali przynajmniej część zaplanowanych efektów. Warunkiem przystąpienia do konkursu było dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej i elektronicznej wraz z materiałami wizualnymi projektu (np. zdjęcia, publikacje, prezentacje, krótkie filmy). Do biura konkursu zgłoszono 107 projektów z całego regionu. Najwięcej wpłynęło z Olsztyna, Ostródy, Elbląga, Ełku i Giżycka. Oprócz wypełnionych formularzy uczestnicy nadesłali ok. 30 GB materiałów ilustrujących projekty w formie elektronicznej. Wszystkie zgłoszenia sprawdzane były najpierw pod względem formalnym, a następnie pod względem prawidłowości realizacji projektów. Laureatów wybierała Kapituła Konkursu pod przewodnictwem wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. W jej skład weszli: dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, pracownicy Biura Promocji, Informacji i Szkoleń, Biura Kontroli, Gabinetu Marszałka oraz przedstawiciel Biura Konkursu. Podstawowymi kryteriami oceny, którymi kierowała się Kapituła, były: efekty realizacji projektu i ich trwałość (co udało się zrealizować w ramach projektu) wpływ realizacji projektu na rozwój regionu (np. rozwój lokalnej przedsiębiorczości, gospodarki, turystyki, kultury etc.) zastosowanie innowacyjnych, oryginalnych rozwiązań na etapie koncepcji lub realizacji projektu zgodność projektu z zasadami zrównoważonego rozwoju dodatkowe elementy, które rozwinęły się dzięki realizacji projektu. Wybór zwycięzców był dwustopniowy najpierw Kapituła nominowała 20 projektów, a spośród nich 10 zwycięzców. Członkowie Kapituły Konkursu nie mieli łatwego zadania, gdyż finaliści prezentowali wyrównany poziom. W czołowej grupie znalazły się projekty realizowane w ramach różnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata : 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2.1 Wzrost potencjału turystycznego 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 4.2 Rewitalizacja miast 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych. Wśród nominowanych projektów najwięcej zrealizowanych było z działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego RPO WiM. Na uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, zwycięzcy otrzymali statuetki Patent na projekt, a wszyscy nominowani pamiątkowe dyplomy. Finaliści zostali objęci dodatkową promocją, na którą składają się film, album podsumowujący konkurs oraz wystawa fotograficzna. Najlepsze projekty opisywane były także w mediach regionalnych. Konkurs Patent na projekt kończy perspektywę w województwie warmińsko-mazurskim. Zwycięskie projekty doskonale ilustrują zaangażowanie przedsiębiorców, samorządowców i organizacji pozarządowych w jak najlepsze wykorzystanie funduszy europejskich w rozwój regionu i mogą stanowić dobre źródło inspiracji na lata

6 Inkubator biznesu Park Naukowo-Technologiczny to w Ełku najlepszy adres dla młodych firm szukających miejsca na lokalizację swojego biura i do rozwoju produkcji. W nowoczesnym budynku przedsiębiorcy mogą na preferencyjnych warunkach wynająć hale produkcyjne i w pełni wyposażone biura. EŁK Zależy nam na jakości, dlatego chętnym do zainwestowania w naszym parku stawiamy dość wysokie wymagania. Szczególnie preferowane są przedsiębiorstwa nastawione na rozwój nowoczesnych technologii. Rozwijające się przedsiębiorstwa tworzą atrakcyjne miejsca pracy w ciekawych branżach mówi Anna Wojciechowska, główny specjalista ds. Parku Naukowo-Technologicznego (PNT). Park jest elementem strategii poprawy atrakcyjności inwestycyjnej województwa warmińsko-mazurskiego i ważnym składnikiem rozwoju przedsiębiorczości, budowy systemu innowacji i stymulowania zatrudnienia w Ełku. Władze miasta promują rozwój gospodarczy poprzez wykorzystanie walorów turystyczno-krajobrazowych oraz rynku pracy. Miasto dzięki swojej korzystnej lokalizacji w pobliżu przejść granicznych z Litwą, Rosją i Białorusią jest atrakcyjnym miejscem zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Jednym z istotnych elementów rozwoju Ełku jest wieloetapowy projekt tworzenia Miejskiej Strefy Rozwoju Techno- -Park we wschodniej części miasta. Ważną częścią tego planu jest położony w tej strefie Park Naukowo-Technologiczny. Inwestycja kosztowała niemal 11 mln zł, z czego prawie 4 mln zł pochodzi z unijnej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Projekt obejmował budowę kompleksu budynków, w których znajdują się: centrum badania i rozwoju, centrum logistyczno- -usługowe, inkubator technologii, inkubator przedsiębiorczości wraz z zaawansowaną infrastrukturą. Obiekt dysponuje też salą konferencyjną na 80 osób, w pełni przystosowaną do organizacji konferencji, warsztatów i spotkań biznesowych. Przy budowie zostały zastosowane najnowocześniejsze technologie obiekt jest ogrzewany i klimatyzowany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zagospodarowano również teren wokół budynku zbudowano drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki oraz posadzono trawniki, drzewa i krzewy. Biura o powierzchni od 12,5 do 16,6 m 2 są klimatyzowane i wyposażone w przyłącze internetu szerokopasmowego, linię telefoniczną oraz zasilanie awaryjne UPS. Do dyspozycji lokatorów jest recepcja, pomieszczenia socjalne oraz pokoje spotkań. PNT oferuje swoim lokatorom preferencyjne stawki czynszowe za wynajem powierzchni biurowych, usługowych czy produkcyjnych. Powierzchnie wynajmowane są na czas określony. Po upływie zapisanego w umowie okresu przedsiębiorcy ustępują miejsca nowym lokatorom. Pracownicy Techno-Parku pomagają w zakładaniu przedsiębiorstw, a także oferują firmom na początkowym etapie rozwoju wsparcie doradcze w poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych, rozwoju produktów i działań marketingowych. W najbliższym czasie zostaną uruchomione dwa laboratoria, które świadczyć będą usługi dla przedsiębiorców. Ciekawą usługą jest wirtualne biuro, dzięki której przedsiębiorcy mogą zarejestrować firmę pod prestiżowym adresem PNT, zyskując profesjonalną obsługę sekretarską. Park promuje współpracę biznesu z nauką. Nawiązano już porozumienia o współpracy z uczelniami (m.in. Uniwersytetem Warmińsko- -Mazurskim, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, a także Politechniką w Kownie) oraz innymi parkami technologicznymi (m.in. Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach) w celu prowadzenia wspólnych projektów badawczych i szkoleniowych. Mimo krótkiego czasu od dnia oficjalnego otwarcia (17 października 2012 r.), ełcki Techno-Park stał się już popularnym miejscem wystawienniczym i konferencyjnym. Na terenie parku odbyły się I Mazurskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii, na których wystawcy zaprezentowali swoje produkty i usługi, m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe, systemy fotowoltaiczne itp. 6 7

7 Pracownicy Techno-Parku pomagają w zakładaniu przedsiębiorstw, a także oferują firmom na początkowym etapie rozwoju wsparcie doradcze w poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych rozwoju produktów i działań marketingowych Rozbudowa Techno-Parku w Ełku Projektodawca: Gmina Miasto Ełk Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wartość projektu: 11,200 mln zł Dofinansowanie z UE: 3,909 mln zł Okres realizacji: czerwiec 2010 październik

8 Przychodzi e-pacjent do lekarza Śledzenie procesu leczenia chorego od chwili jego przybycia do izby przyjęć, aż do zakończenia hospitalizacji oraz elektroniczna rejestracja. To tylko niektóre z udogodnień, jakie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie przyniósł system e-pacjent. Olsztyn Blisko 171 tys. osób (w tym te hospitalizowane oraz zarejestrowane w poradniach) korzysta co roku z usług największego na Warmii i Mazurach szpitala. Dla wielu z nich czas odgrywa istotną, jeśli nie najistotniejszą rolę w procesie leczenia. W głównej mierze o czas oraz poziom komfortu ma zadbać elektroniczny system e-pacjent działający w olsztyńskiej placówce od 2012 r. Dzięki temu systemowi zyskuje chory, szczególnie za sprawą nowej formy rejestracji. Nie musi stać w kolejce, żeby się zapisać, już teraz może to zrobić z domu mówi Irena Kierzkowska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie (WSS). Czy owe kolejki się dzięki temu skrócą? Na to e-pacjent akurat nie ma wpływu, ale na pewno usprawni zarządzanie nimi. Chodzi o to, że chorzy zapisują się do kilku szpitali, blokując tym samym miejsce innym potrzebującym. Dążymy do tego, by pacjenci wybierając poradnię inną niż nasza, informowali nas o tym. Cyfrowa rewolucja ma im to ułatwić, dzięki niej mogą nam to oznajmić, wysyłając np. a dodaje. E-Pacjent umożliwia również wydruki wszystkich formularzy stosowanych w szpitalu oraz zapewnia obowiązkową sprawozdawczość rozliczeniową i statystyczną. O procedurze zapisania się do systemu opowiada Michał Ustyjańczuk, szpitalny informatyk: Zaręczam, że nie jest ona szczególnie skomplikowana. Przypomina nieco rejestrację na poczcie elektronicznej. Zaczynamy od strony głównej szpitala, gdzie znajduje się zakładka e-pacjent, klikamy w nią, a potem wprowadzamy nasze dane i hasło. Po wypełnieniu wszystkich formalności możemy wybrać poradnię, która nas interesuje, wówczas pojawi się kalendarz z wolnymi terminami, na które możemy się zapisać. Jeśli podczas tych procedur wystąpi jakiś problem, można do nas napisać a, wtedy postaramy się pomóc. By osiągnąć odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz szybkości wymiany danych, WSS został wyposażony w niezależne serwery oraz informatyczny system medyczny. Z kolei ochronę szpitalnych danych zapewnia dedykowany serwer do obsługi portali zewnętrznych. Dla optymalizacji pracy infrastruktury sieciowej konieczny był również zakup serwera aplikacji. System usprawni pracę także pielęgniarkom i lekarzom, umożliwia bowiem monitorowanie procesu leczenia od chwili przyjęcia do wypisania pacjenta ze szpitala. Zdecydowanie ułatwił nam pracę, przede wszystkim skrócił czas oczekiwania na wyniki badań, szczególnie tych wykonywanych w trybie pilnym tłumaczy Ewa Gawlikowska, lekarz oddziału intensywnej terapii. Bezpośrednio po ich zrobieniu mam podgląd komputerowy, dzięki któremu już nie muszę nikogo wysyłać po wyniki, tylko na miejscu wyciągam z systemu najświeższe dane o pacjencie kwituje Gawlikowska. Dołączany jest do tego wykres ukazujący jak kształtowały się pomiary w ciągu ostatnich dni czy całego okresu leczenia. Dobrym przykładem ułatwień są badania radiologiczne, gdzie zlecenia wysyłane są bezpośrednio przez sieć komputerową. Lekarz wpisuje tam rozpoznanie i rodzaj potrzebnego zdjęcia, które na ekranie pojawia się chwilę po jego wykonaniu. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent jest w stanie nagłego zagrożenia życia, gdy czas odgrywa niebagatelną rolę. Innym ciekawym rozwiązaniem jest możliwość podejrzenia przez pacjenta, jakie ma wyniki. Ta opcja dotyczyć będzie wybranych grup, m.in. osób przyjętych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy, które zostały wypisane do domu. To jednak wymaga logistyki, bo w tym wypadku chodzi o monitorowanie chorego znajdującego się poza placówką wyjaśnia dyrektor Kierzkowska. I dodaje: Ponieważ kończymy dużą inwestycję, jaką jest nowy blok operacyjny, narzędzia informatyczne będą do tego niezbędne. I tak na przykład podczas przeprowadzanych tam operacji lekarz wykonujący zabieg będzie mógł w razie wątpliwości obejrzeć natychmiast zdjęcie z rezonansu czy tomografu

9 To przede wszystkim chory zyskuje dzięki temu systemowi, szczególnie za sprawą nowej formy rejestracji. Nie musi stać w kolejce, żeby się zapisać, już teraz może to zrobić z domu e-pacjent - Rozbudowa systemu usług elektronicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Projektodawca: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Działanie: 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych Wartość projektu: 3,792 mln zł Dofinansowanie z UE: 3, 219 mln zł Okres realizacji: maj 2010 grudzień

10 Olimpijska tafla Podczas finałów piłkarskiego Euro 2012 zorganizowaliśmy jedyną w kraju strefę kibica na wodzie. Kiedy Kuba Błaszczykowski strzelił gola Rosjanom, ludzie tak się cieszyli, że wypadali z dmuchanych materaców wspomina administrator największego olsztyńskiego basenu Aquasfera. Olsztyn Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera działa od 2012 r. i jest nie tylko największą z pięciu pływalni w stolicy Warmii i Mazur, ale nie ma sobie równych w całej północno-wschodniej części Polski. Największy atut? Oczywiście basen o wymiarach olimpijskich, długości 50 metrów, w którym zamontowaliśmy ruchome dno mówi Jerzy Litwiński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji administrujący obiektem. Ale, jak wiadomo, dzisiaj sam basen może nie wystarczyć do tego, żeby zachęcić ludzi do pływania. Potrzebują dodatkowych atrakcji i nasza pływalnia im to zapewnia dodaje. Chodzi przede wszystkim o tzw. strefę rekreacyjną, gdzie klienci Aquasfery mają do dyspozycji m.in.: basen do rozgrzewki i nauki pływania, basen, w którym znajdują się leżanki z masażem podwodnym, masaże podwodne, bicze wodne i kaskada, sztuczna rzeka, jacuzzi, 120-metrowe zjeżdżalnie oraz brodzik dla dzieci i wiele akcesoriów do gier i zabaw, w tym do waterpolo i wodnej siatkówki oraz koszykówki. Całości dopełniają: orzeźwiająca studnia lodowa, słoneczna łączka i trzy rozgrzewające sauny: sucha, mokra oraz infrared, wykorzystująca promienniki podczerwieni zamiast tradycyjnego pieca. Owe promienniki nagrzewają nasze ciało w sposób podobny do słońca, emitując odpowiedniej długości fale podczerwone bez szkodliwego promieniowania UV. Na terenie obiektu znajdują się: odnowa biologiczna, siłownia, kawiarnia i sklep wymienia szef OSiR-u i dodaje, że na samym początku to właśnie infrastruktura wokół dużego basenu robiła największą furorę. Obecnie jednak sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Po boomie, wynikającym z braku podobnych atrakcji w Olsztynie, nasi klienci zaczęli przychylniejszym okiem patrzeć na serce pływalni, które w tej chwili popularnością dorównuje części rekreacyjnej zauważa Jerzy Litwiński. Nie ma się co dziwić, skoro trenerzy i zawodowi pływacy z całej Polski chwalą olsztyński obiekt właśnie za olimpijską taflę. I to nie byle jacy pływacy. W ubiegłym roku, kiedy odbywały się kwalifikacje do igrzysk w Londynie, na basenie pojawiła się krajowa czołówka, w tym Otylia Jędrzejczak i Paweł Korzeniowski. W Aquasferze zorganizowano jeszcze po dwa razy Mistrzostwa Polski seniorów i Grand Prix kraju, a także Mistrzostwa Polski dla 14-latków. Te ostatnie są najtrudniejsze, ta grupa wiekowa jest specyficzna. Otóż młodzież do 13. roku życia startuje wyłącznie w imprezach regionalnych, potem przychodzi czas na pierwsze zawody o randze ogólnopolskiej. Nie każdy obiekt jest w stanie sprostać ich energii. Nam się udało i już mamy potwierdzenie od Polskiego Związku Pływackiego, że Mistrzostwa Polski do lat 14 na stałe zagoszczą w Olsztynie z satysfakcją mówi Jerzy Litwiński. Od marcowego otwarcia do końca ub. roku z usług Aquasfery skorzystało łącznie 700 tys. osób. To, zdaniem jej administratorów, bardzo dobry wynik, tym bardziej że przepowiednie przed inauguracją obiektu były niekorzystne. Krążyły bowiem opinie, że zainteresowanie będzie znikome, bo ludzie spodziewali się aquaparku. Każdego dnia Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera odwiedza około tysiąca gości i niewiele brakuje, by finansowo pływalnia nie ponosiła dodatkowych kosztów eksploatacji. Byłby to ewenement na skalę kraju, bo do basenów czy aquaparków miasta dopłacają nawet połowę kosztów. Jerzy Litwiński jest optymistą: Naszą ofertą staramy się przyciągnąć klienta, przede wszystkim promocjami. Wykorzystujemy do tego celu wszelkie święta, nie tylko państwowe, ale i zwyczajowe, np. dzień kobiet, dzień chłopaka, walentynki czy Andrzejki oraz różnego rodzaju wydarzenia ogólnopolskie, choćby finały Euro 2012, kiedy to zorganizowaliśmy jedyną w kraju strefę kibica na wodzie

11 W 2012 roku, kiedy odbywały się kwalifikacje do igrzysk w Londynie, olsztyńska Aquasfera gościła całą krajową czołówkę pływaków, w tym Otylię Jędrzejczak i Pawła Korzeniowskiego Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Projektodawca: Gmina Olsztyn Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Wartość projektu: 73,730 mln zł Dofinansowanie z UE: 8,893 mln zł Okres realizacji: lipiec 2009 czerwiec

12 Czerwony tabor przybrał na sile Blisko 2 tys. wypadków rocznie na warmińsko-mazurskich drogach skłoniło strażaków do postarania się o lepszy sprzęt. Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze skróciły czas dojazdu na miejsce o 10 minut. Olsztyn Trudny teren to hasło często pada z ust strażaków pracujących na Warmii i Mazurach. Do wielu wsi może poza okresem letnim trudno jest dotrzeć, bo to albo roztopy, albo zalegające hałdy śniegu uprzykrzają dojazd. Specyfika dróg, a sieć liczy ich sobie 80, nie sprzyja bezpiecznej jeździe, choćby z tego względu, że wiele z nich, wytyczonych jeszcze przed II wojną światową, jest bardzo krętych. Dlatego zależało nam na sprzęcie, który nie dość, że da sobie radę w każdych warunkach, to jeszcze będzie na tyle kompleksowy, by w razie potrzeby być jedyną jednostką umożliwiającą samodzielne podejmowanie interwencji, szczególnie tych drogowych wyjaśnia z-ca Warmińsko- -Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. brygadier Mirosław Rutecki. Dzięki dotacjom unijnym zakupiliśmy 24 samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją ratownictwa drogowego, w tym 16 ciężkich (z czego 4 z tzw. modułem proszkowym) oraz 8 średnich. Auta staraliśmy się rozmieścić równomiernie w całym regionie, jedynie jednostki w Kętrzynie i Działdowie ich nie otrzymały, ponieważ przez ten teren nie przebiegają drogi krajowe, a to był jeden z podstawowych wymogów dofinansowania dodaje funkcjonariusz. Czym różni się samochód średni od ciężkiego? Głównie liczbami. Pierwszy pomieści 2,5 tys. litrów wody i 250 litrów środka pianotwórczego, drugi natomiast dwa razy tyle. Podobnego rodzaju rozbieżności są też między pojazdami z zamontowanym modułem proszkowym (w którym przechowuje się proszek gaśniczy używany m.in. do gaszenia palnych cieczy) i bez modułu. Otóż do pierwszego z nich zmieści się sześć osób, do drugiego zaś trzy. W odróżnieniu od tradycyjnych wozów te mają lepsze możliwości dotarcia do potrzebujących w miejscu, gdzie nie ma szosy czy utwardzonej drogi zaznacza Rutecki. W środku pojazdu znajduje się sprzęt do rozcinania konstrukcji aut, jak nożyce czy rozpieracze, oraz duopompy do jednoczesnego zasilania tych narzędzi. Poza tym dodatkowe oświetlenie z agregatami prądotwórczymi, aparaty oddechowe, a także armatura wodno-pianowa oraz pilarki do betonu, stali i drewna. Ostatnio są szczególnie przydatne, bo strażacy mają sporo interwencji związanych z cięciem drzew uszkodzonych podczas anomalii pogodowych. W zestawach jest jeszcze sprzęt używany podczas zagrożeń ekologicznych, jak choćby sorbenty czy neutralizatory. Bogate wyposażenie każdego z 24 samochodów jest olbrzymim atutem podczas akcji. Ma to wpływ na skrócenie czasu dojazdu i samej interwencji na miejscu wypadku. Obliczono, że dzięki temu można zyskać nawet do 10 min. To znacznie zwiększa szanse poszkodowanych, szczególnie w tych najgroźniejszych zdarzeniach, które co roku pochłaniają w regionie blisko 300 ofiar. Strażacy do obsługi nowych aut nie potrzebowali żadnego specjalnego kursu przygotowawczego. Obowiązujący system szkolenia jest w tym zakresie wystarczający. Ale przy odbiorze tego sprzętu producenci prowadzili dodatkowy instruktaż. Poza tym kadra dowódcza podczas tzw. ćwiczeń doskonalących wykorzystuje scenariusze wypadków, gdzie niezbędny jest taki właśnie pojazd. Nowy tabor pracuje od 2011 r. i wykorzystywany jest niemal codziennie. Niedawno był potrzebny przy kolizji dwóch samochodów osobowych na trasie wylotowej na Ostródę. Strażacy użyli rozpieracza do rozgięcia zmiażdżonej karoserii, dzięki czemu uwolnili osobę uwięzioną w jednym z aut. Na Warmii i Mazurach rokrocznie dochodzi do 20 tys. zdarzeń, w których bierze udział straż pożarna, z czego 2 tys. to wypadki komunikacyjne na drogach i torowiskach

13 Na Warmii i Mazurach rokrocznie dochodzi do 20 tys. zdarzeń, w których bierze udział straż pożarna, z czego 2 tys. to wypadki komunikacyjne na drogach i torowiskach Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Projektodawca: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Wartość projektu: 20,264 mln zł Dofinansowanie z UE: 16,173 mln zł Okres realizacji: marzec 2009 październik

14 Więcej niż przystań Na ponadstukilometrowym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich powstała sieć ekologicznych przystani żeglarskich. Prowadzona przez stowarzyszenie Mazurski Klub Żeglarski (MKŻ) ekomarina w Mikołajkach jest wyjątkowa, ponieważ oprócz standardowej oferty skierowanej do żeglarzy proponuje szkolenia i inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Mikołajki Na terenie przystani od wielu lat znajduje się siedziba MKŻ, która przed realizacją projektu była mało funkcjonalna, zniszczona i wymagała generalnego remontu. Stare pomosty żeglarskie uniemożliwiały bezpieczne prowadzenie szkoleń dla młodzieży oraz były nieatrakcyjne dla turystów i żeglarzy. Obecnie odnowiony i zrewitalizowany obiekt jest dopasowany do otoczenia i dobrze komponuje się z pozostałymi budynkami znajdującymi się na zabytkowej ulicy. Żeglarze, którzy zdecydują się przycumować w Mikołajkach, mogą spać spokojnie, ponieważ przystań jest monitorowana całą dobę. Na miejscu można skorzystać z łazienki, pryszniców, dostępu do wody i prądu, a także umyć naczynia. Przede wszystkim pobyt w ekomarinie umożliwia opróżnienie nieczystości płynnych z jachtu i oddanie posegregowanych odpadów. Tysiące łodzi pływających po mazurskich jeziorach może teraz pozbyć się zanieczyszczeń, nie szkodząc przy tym środowisku naturalnemu. Joanna Wróbel, sekretarz gminy Mikołajki, zauważa, że sporo osób docenia położenie przystani z dala od centrum miasta. Dzięki temu mamy stałych klientów, którzy preferują wypoczynek wolny od miejskiego zgiełku. Gościmy wiele rodzin z dziećmi oraz żeglarzy, którzy wcześniej cumowali przy lesie po drugiej stronie jeziora. Tym sposobem ekomarina dodatkowo przyczynia się do ochrony dzikiego nabrzeża oraz mazurskich wód podkreśla sekretarz gminy. Należy dodać, że ilość odbieranych w ekomarinie ścieków i żeglarskich odpadów znacząco wzrasta każdego roku, co oznacza, że wodniacy nabierają proekologicznych nawyków i ekopozytywnych zachowań. MKŻ wykorzystuje pieniądze zarobione w sezonie na organizację szkoleń i zajęć dla młodzieży, choć po pomoc wykwalifikowanej kadry sięgają także dorośli. Gros zajęć dotyczy ekologii, a także bezpieczeństwa na wodzie. Młodzi ludzie z Mikołajek i okolic mogą uczestniczyć w kursach przygotowujących do zdobycia patentu żeglarskiego. Dzieci i młodzież z miejscowej szkoły są zwolnione z opłaty 1000 zł za szkolenie i z własnych środków muszą pokryć tylko koszty egzaminu. Dzięki temu realizacja projektu przyczynia się także do upowszechnienia żeglarstwa i przyjaznych wobec środowiska naturalnego postaw. Podczas gdy większość ekomarin po sezonie letnim kończy działalność, obiekt w Mikołajkach funkcjonuje cały rok, ponieważ stowarzyszenie zajmuje się także żeglarstwem lodowym. Działacze klubu z dumą mówią o zwycięstwach odniesionych w tej dziedzinie. Zanotowaliśmy spore sukcesy w bojerach. W tym roku wychowanek klubu w klasie ice optimist (dzieci do 14 lat) został mistrzem świata. Mamy także dwukrotnego mistrza świata w kategorii seniorów mówi Andrzej Znak z MKŻ. Ekomarina pomaga budować świadomość ekologiczną wśród mieszkańców i turystów. Co roku wiosną i jesienią członkowie MKŻ oraz młodzi adepci żeglarstwa uczestniczą w akcjach sprzątania brzegów jezior i kanałów. MKŻ przygotowuje także zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii. Prowadzenie kursów ułatwia sala szkoleniowa wyposażona w projektor multimedialny. Działacze stowarzyszenia aktywnie promują ekomarinę poprzez organizację wydarzeń integracyjnych. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w cyklicznych imprezach żeglarskich i ekologicznych. Pod koniec września odbywa się piknik żeglarski podsumowujący sezon żeglarski. Organizowane są rodzinne regaty żeglarskie, zakończone występami muzycznymi, grillem i piknikiem ekologicznym. Ekomarina jest drugim domem dla niektórych dzieci i nie tylko, ponieważ są dorośli, którzy nie wyobrażają sobie, żeby nie pojawić się u nas raz na dwa, trzy dni dodaje Andrzej Znak

15 Przy obiekcie znajduje się stary dąb, który rósł zanim powstał pierwszy klub żeglarski. W trakcie rozbudowy okazało się, że drzewo trzeba wyciąć. Dzięki wspólnemu wysiłkowi gminy, budowlańców i dendrologa to okazałe drzewo udało się uratować, wykonując specjalne tunele pozwalające ocalić rozbudowany system korzeniowy drzewa. Klub od lat kojarzy się z dębem, który z biegiem czasu stał się symbolem MKŻ Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego Projektodawca: Gmina Mikołajki Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Wartość projektu: 1,571 mln zł Dofinansowanie z UE: 717,539 tys. zł Okres realizacji: wrzesień 2009 sierpień

16 Moda na Iławę Iława wzbogaciła się o pięciogwiazdkowy GrandHotel Tiffi. To nie tylko nowe eleganckie miejsca noclegowe nad brzegiem Jezioraka, ale także wyrafinowana restauracja na 120 miejsc, bogatsza oferta sportowo-rekreacyjna, świetne warunki do organizacji szkoleń i konferencji. Iława Hotel został wybudowany przez właścicieli znanej odzieżowej marki Tiffi. Dziś firma ma sieć swoich sklepów w Polsce, Niemczech, na Litwie, Ukrainie czy Kostaryce. Tiffi to koncept lifestylowy, gdzie działalność fashion przeplata się z działalnością hotelową i orientalnym SPA. Obok YachtClub Tiffi usytuowanego nad brzegiem Jeziora Krzywego w Olsztynie firma korzystając z dofinansowania z RPO Warmia i Mazury wybudowała GrandHotel Tiffi w Iławie. Dla Iławy jest to duża szansa stworzono całoroczną ofertę dla turystów indywidualnych i biznesowych. Liczba odwiedzających miasto może wzrosnąć ponaddwukrotnie do 75 tys. rocznie. Wyniki z dwóch pierwszych miesięcy wydają się potwierdzać te szacunki. Hotel rozpoczął działalność 8 lipca 2013 r. (a więc jeszcze przed planowanym terminem oddania do użytku) i już w tym niepełnym miesiącu przyjął 3329 gości. Miesiąc później już ponad 4900 mówi Anna Banul z działu sprzedaży. Ponadto GrandHotel Tiffi w Iławie udostępnił nowoczesne i funkcjonalne centrum konferencyjne (1300 m 2 klimatyzowanej powierzchni). Obiekt zaprojektowano i wyposażono tak, by umożliwić sprawne przeprowadzenie konferencji w dowolnej aranżacji. Do dyspozycji są dwie duże sale konferencyjne o powierzchni 520 m 2 i 460 m 2 z możliwością wprowadzenia pojazdów oraz pięć sal szkoleniowo-warsztatowych. Wszystkie są wyposażone w urządzenia do automatycznego sterowania oświetleniem, zasłonami, projektorami, ekranami i klimatyzacją. Hotel zatrudnił ponad 80 osób. Budowa hotelu wpisuje się w realizowaną wizję rozwoju Iławy. Dzięki naszej inwestycji do miasta przybywa więcej turystów, co przekłada się na poprawę kondycji lokalnych przedsiębiorców restauracji, sklepów, przystani wodnych, punktów gastronomicznych mówi Anna Banul. Nawiązaliśmy współpracę z Iławskim Centrum Kultury, współuczestnicząc przy 43. Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka. Jeden z koncertów (Mark Shepherd i Joanna Morea Band) odbył się w naszym hotelu dodaje pani Anna. W hotelu jest co robić. Dla dzieci przygotowano specjalną salę zabaw. Świetnie wyposażone wnętrza skrywają basen z jacuzzi, klub fitness, gabinety odnowy biologicznej i SPA, w których pracuje zespół masażystek z Tajlandii i Tybetu. Do dyspozycji gości jest profesjonalny trener fitness, który pomaga odszukać siebie i stać się fit. Hotel specjalizuje się w turnusach odchudzających Slim Fit, oczyszczających Detox Body oraz odmładzających Young & Beauty. Tygodniowe pobyty Detox Body są przeznaczone dla osób, które chcą oczyścić swoje ciało i przywrócić równowagę ducha. Turnusy Slim Fit to szansa dla wszystkich aktywnych na oderwanie się od codzienności i zresetowanie organizmu poprzez zdrową dietę, intensywny ruch i wypoczynek w SPA. Pakiety Young & Beauty są skierowane do tych, którzy chcą po prostu odpocząć. O podniebienia dba słoneczna restauracja Nenufar z widokiem na jezioro i przestronnym tarasem. Tam serwowane są pełne zapachów i smaków dania kuchni polskiej we współczesnym wydaniu (modern polish cuisine). Dania są przygotowywane wyłącznie z naturalnych składników, a pasja tworzenia i kunszt szefa kuchni Grzegorza Labudy gwarantują bogactwo doznań kulinarnych. Na spragnionych ruchu na świeżym powietrzu czekają korty tenisowe i rowery. W otoczeniu hotelu, wzdłuż brzegów jeziora, znajduje się nowa promenada. A 700-letnie miasto i jego okolice również oferują wiele atrakcji, m.in. gotycki kościół, neobarokowy ratusz, ruiny zamku w Szymbarku, ruiny pałacu w Kamieńcu. Marka Tiffi odtąd będzie się kojarzyć nie tylko z modnymi ubraniami i perfumami, ale także wypoczynkiem w komfortowych warunkach. Rozpoczyna się moda na Iławę i wczasy nad Jeziorakiem

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA Z ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM, PREZYDENTEM PŁOCKA WROTA NA KURPIE OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE BENEFICJENTA

ROZMOWA Z ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM, PREZYDENTEM PŁOCKA WROTA NA KURPIE OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE BENEFICJENTA nr 3 2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 ROZMOWA Z ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM, PREZYDENTEM PŁOCKA WROTA NA KURPIE OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE BENEFICJENTA Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 30 czerwiec 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny FE wspierają polską młodzież Potencjał na całe życie Młodzi naukowcy, dojrzałe projekty w w w.

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI

DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Dla rozwoju Mazowsza DOBRE PRAKTYKI Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej BEZPŁATNY INFORMATOR DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155 2 3 Express Biznesu / REDAKCJA Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 32 numer Expressu Biznesu. W nim, jak zwykle, mnóstwo świeżych i ważnych informacji ze świata biznesu, gospodarki oraz polityki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT)

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Projektowanie emocjonalne Nowe oblicze HR Work-life

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 3 (3) grudzień 2005 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni

Bardziej szczegółowo

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje czerwiec 2015 Śląski Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA Misją BetaMed SA jest praca nad nieustanną poprawą jakości życia osób wymagających wieloaspektowego leczenia,

Bardziej szczegółowo

Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033 Gąbka i kreda zostają w domu. Czas na multimedialne tablice str. 5 Nie było mocnych na Dywany Łuszczów str. 11 Komunikacyjna (r)ewolucja na ulicach Lublina str. 17 Miejsce

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko.

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko. Egzemplarz bezpłatny Hotel Krasicki Zamek Ryn Hotel Szelment Mazurska Kraina SOT Hotel Szyszko SIRT Albatros Hotel Anders Hotel Gołębiewski Hotel Augustów Pałac na wodzie PTTK Fundacja Biebrzańska Turystyczne

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy 2 Drodzy Czytelnicy Wykorzystaliśmy już finanse z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czas więc na ostateczne podsumowania.

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Rozmowa z Dyrektorem Naczelnym i Prezesem Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. Alfredem Załużnym str.

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

w rozwój Krok po kroku www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Eksport nie tylko dla wielkich Kosmopolici z Podkarpacia

w rozwój Krok po kroku www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Eksport nie tylko dla wielkich Kosmopolici z Podkarpacia www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 3(11)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Krok

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo