CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych (w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych) dla poszczególnych działów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach. 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zmówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): różny sprzęt i artykuły biurowe, toner do drukarek laserowych/faksów, wkłady drukujące, 3. Wszystkie dostarczone materiały biurowe muszą być nowe, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość materiałów biurowych, typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, określa tabela nr 1, 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały biurowe będą wysokiej jakości. 2) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 3) Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych/faksów, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia ( em lub faksem) przez zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu 4) Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne (tonery, tuszem wkłady drukujące itp.) jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry z wyłączeniem poz , poz. 28 tabeli tj. tuszy do plotera HP Designjet T120 eprinter 24, toneru do kserokopiarki Konica Minolta bizhub 283 ponieważ są to urządzenia nowe i użycie tonerów zamiennych zgodnie z zapisami gwarancji w przypadku uszkodzenia urządzenia może spowodować utratę gwarancji producenta sprzętu. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału. 5) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych (tzw. zamienniki). Przez równoważne Zamawiający rozumie produkty w pełni kompatybilne z urządzeniami w których mają być użytkowane jako materiały eksploatacyjne, oraz posiadające nie gorsze niż produkty oryginalne Strona 1 z 21

2 parametry w zakresie wydajności, niezawodności oraz jakości. Zamontowanie i używanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych nie może powodować utraty gwarancji producenta drukarki. 6) Oferowane materiały eksploatacyjne równoważne muszą być wytwarzane pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP zgodnego z wymogami norm: - ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, testowania i dystrybucji komputerowych materiałów eksploatacyjnych, - ISO 14001:2004, - PN-N 18001:2004. Zamawiający, wymaga przedstawienia Certyfikatów w tym zakresie. 7) Zamawiający wymaga, przedstawienia przez producenta materiałów równoważnych deklaracji zgodności oferowanych materiałów eksploatacyjnych posiadających elementy elektroniczne (tzw. chipy) z wymogami Dyrektywy EMC 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. 8) Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta z widoczny logo i symbolem produktu, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem odpowiednie do uszczelnień stosowanych przez producentów urządzeń i gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych regenerowanych (powtórnie napełnianych). 9) W przypadku materiałów równoważnych Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty były co najmniej równoważne w stosunku do parametrów wydajnościowych wyszczególnionych w SIWZ. 10) Zamawiający wymaga, aby produkty równoważne objęte były dożywotnią gwarancją (bez limitu czasu i stopnia zużycia, trwającą do momentu wyczerpania ładunku barwiącego). 11) Oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych. Wymagana jest również pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy - jeśli sprzęt posiada takie możliwości. W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element działający w ten sam sposób. 12) Równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą naruszać zastrzeżeń patentowych producentów urządzeń drukujących. 13) W przypadku awarii urządzenia drukującego, której przyczyną będzie użycie materiału eksploatacyjnego równoważnego (zgodnie z ofertą Wykonawcy) Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub dokona wymiany sprzętu na nowy na swój koszt. Naprawa odbędzie się w autoryzowanym serwisie i nie będzie powodować utraty dalszej gwarancji. 14) Zamawiający wymaga, aby Dostawca tuszy i tonerów zagwarantował należytą gospodarkę odpadami opartą na metodzie odzysku jaką jest recykling dla odpadów powstałych w wyniku z zużycia produktów. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pozwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o których Strona 2 z 21

3 mowa w ust. 12 zgodnie z art.27 ust, 2, pkt 1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013,21). 15) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 5. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Materiały biurowe będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych zamówień; 2) Wykonawca dostarczy zamówione materiały biurowe swoim transportem, w ciągu 48 godzin (licząc od daty złożenia zamówienia) do siedziby Zamawiającego, w godz. 8:00-14:30 poniedziałek piątek; 3) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przez siebie towar 12 miesięcznej gwarancji/rękojmi, liczonej od daty dostarczenia danej partii towaru; 4) W przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego lub niezgodnego z umową, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany, na swój koszt w ciągu 2 dni od przekazania o tym wiadomości przez Zamawiającego. 5) Zamawiający zastrzega, że ilości materiałów biurowych wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. Strona 3 z 21

4 Tabela nr 1 Specyfikacja Opisu Przedmiotu Zamówienia LP. Określenie przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość JM Toner do drukarki laserowej HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn Toner HP OEM: 305x czarny, wydajność 4000 stron, np. LCBPH410XBK - Black Point lub równoważny Toner żółty HP OEM:305A wydajność 2600 stron, np. LCBPH412Y - Black Point lub równoważny Toner purpurowy HP 305A wydajność 2600 stron, np. LCBPH413M - Black Point lub równoważny Toner błękitny HP 305A wydajność 2600 stron, np. LCBPH411C - Black Point lub równoważny 5 Toner do drukarki laserowej HP Laser Jet P2055dn K: wydajność: min stron, symbol OEM: CE505X, np. LBPPH05A - Black Point lub równoważny, kolor: czarny 6 Toner do drukarki laserowej HP Laser Jet M602 K: wydajność: min stron, symbol OEM: CE390A, np. LBPPH90A - Black Point lub równoważny kolor: czarny 7 Toner do drukarki laserowej HP Laser Jet P2035 K: wydajność: min stron, symbol OEM: HP 05A, np. LBPPH05A - Black Point lub równoważny kolor: czarny 40 szt. 8 C: HP 128A Toner do HP Color Laserjet CP1525 CM1415fn Cyan wydajność: stron, np. LCBPHCP1525C - Black Point lub równoważny, 9 10 Toner do drukarki laserowej HP Laser Jet Pro CM 1415 fnw Color MEP M: HP 128A Toner do HP Color Laserjet CP1525 CM1415fn Magenta, wydajność: stron, np. LCBPHCP1525M - Black Point lub równoważny, Y: HP 128A Toner do HP Color Laserjet CP1525 CM1415fn Yellow, wydajność: stron, np. LCBPHCP1525Y - Black Point lub równoważny, Tusz do HP Officejet 7000 Wide Format K: Czarny Toner do HP Color Laserjet CM1415fn CP1525, wydajność: min stron, np. LCBPHCP1525BK - Black Point lub równoważny, C: HP 920XL Tusz do HP Officejet 7000 Cyan wydajność: 700 stron kolor: cyan-błękitny, np. BPH920XLC - Black Point lub równoważny, Strona 4 z 21

5 13 M: HP 920XL Tusz do HP Officejet 7000 Magenta wydajność: 700 stron kolor: magenta-purpurowy, np. BPH920XLM - Black Point lub równoważny, 14 Y: HP 920XL Tusz do HP Officejet 7000 Yellow wydajność: 700 stron kolor: yellowżółty, np. BPH920XLY - Black Point lub równoważny, 15 K: HP 920XL Tusz Wysokowydajny do HP Officejet 7000 Black wydajność: min stron kolor: czarny, np. BPH920XLBK - Black Point lub równoważny, 16 17* Toner HP Laser Jet P1005 (czarny) symbol OEM: HP35A (CB435A), wydajność: min stron, kolor: czarny, np. LBPPH35A - Black Point lub równoważny, Tusz HP Designjet T120 T520 HP 711 Black 80ml, CZ133A - tusz oryginalny HP 12 szt. 18* Tusz HP Designjet T120 T520 HP 711 Cyan 29ml, CZ130A - tusz oryginalny HP 19* Tusz PloterHP DESIGNJET T120 eprinter 24" Tusz HP Designjet T120 T520 HP 711 Yellow 29ml, CZ132A - tusz oryginalny HP 20* Tusz HP Designjet T120 T520 Black HP ml, CZ129A - tusz oryginalny HP 21* Tusz CZ131A HP 711 Magenta Ink Cartridge 29ml do HP Designjet T120 T520 tusz oryginalny HP 22 Toner HP Laser Jet 1018 (czarny) symbol OEM: HP12A (Q2612A), wydajność: min stron, kolor: czarny, np. LBPPH12A Black Point lub równoważny, 36 szt. 23 Toner HP Laser Jet 1020 (czarny) symbol OEM: HP12A (Q2612A), wydajność: min stron, kolor: czarny, np. LBPPH12A Black Point lub równoważny, 20 szt. 24 Toner HP Laser Jet P1102 (czarny) symbol OEM: HP 85A (CE285A), wydajność: 1600 stron, kolor: czarny, np. LBPH85A Black Point lub równoważny 2 25 Toner HP Laserjet 1300 (czarny) symbol OEM: Q2613A, wydajność: min stron, kolor: czarny, np. LBPPH13A Black Point lub równoważny 26 Toner HP Laserjet P1505 (czarny) symbol OEM: CB436A, wydajność: min stron, kolor: czarny, np. LBPPH36A Black Point 2 Strona 5 z 21

6 27 Toner Samsung ML 2571 N (czarny) symbol OEM: MLT-D119S, wydajność: 3800 stron, kolor: czarny, np. LBPPS2010 Black Point lub równoważny 30 szt. 28* Toner kserokopiarka Konica Minolta bizhub 283 (czarny) Toner TN 217, wydajność: stron, kolor czarny, oryginał 40 szt. 29 Toner kserokopiarka Sharp AR5520N (czarny) symbol OEM : AR-020T, wydajność : stron, kolor: czarny 6 szt. 30 symbol OEM: CB540A, wydajność: 2200 stron, kolor: black - czarny, np. LCBPHCP1215BK Black Point lub równoważny, 12 szt Toner HP CM 1312 symbol OEM: CB541A, wydajność: 1400 stron, kolor: cyan - turkusowy, np. LCBPHCP1215C Black Point lub równoważny symbol OEM: CB542A, wydajność: 1400 stron, kolor: yellow - żółty, np. LCBPHCP1215Y Black Point lub równoważny, 8 szt. 8 szt. 33 symbol OEM: CB543A, wydajność: 1400 stron, kolor: magenta- purpurowy, np. LCBPHCP1215M Black Point lub równoważny 8 szt. 34 Taśma do drukarki OKI Microline 3410 Taśma barwiąca do drukarki OKI microline szt. 35 Taśma do drukarki OKI Microline 3320 Taśma barwiąca do drukarki OKI microline Tusz do drukarki HP Photosmart C5280 All-in-One - czarny Atramentowy wkład drukujący HP 350XL (CB336EE), czarny, wydajność min. 500 stron, np. typu Black Point model BPH 350 lub równoważny 37 Tusz do drukarki HP Photosmart C5280 All-in-One - kolor Trójkolorowy wkład atramentowy HP 351XL (CB338EE) wydajność min 580 stron, np. BPH350XL - Black Point lub równoważny 38 Papier A4 (80 g/m2) Parametry techniczne: białość min. 146, gramatura 80 g/m2, 1 ryza zawiera 500 arkuszy (kartek), Przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych drukarkach laserowych i urządzeniach biurowych 900 ryza 39 Papier A4 (160 g/m2) Parametry techniczne: białość min. 146 gramatura 160 g/m2, 1 ryza zawiera 500 arkuszy (kartek), Przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych drukarkach laserowych i urządzeniach biurowych 10 ryza Strona 6 z 21

7 40 Papier A3 Parametry techniczne: białość min. 146, gramatura 80 g/m2, 1 ryza zawiera 500 arkuszy (kartek), Przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych drukarkach laserowych i urządzeniach biurowych 110 ryza 41 Papier Papier satynowy, biały, gładki, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych, gramatura 200 g/m3, format A4 10 ryza (250 szt.) 42 Papier/karton ozdobny Papier/karton ozdobny metalizowany do drukarek laserowych, kolory do wyboru: diamentowa biel, kremowy, antyczne złoto, gramatura 220 g/m3, format A4 2 ryza (20 szt.) 43 Papier biały samoprzylepny A4 44 Papier komputerowy 2+1 do drukarek igłowych Papier biały samoprzylepny, format A4, opakowanie 100szt. 1 opak. format: 250x12'', ilość składanek: 600, 4 karton 45 Papier do plotera w rolce 420mm Papier do plotera 420mm, długość rolki:50m, gramatura 80g/m2, średnica tulejki 50 mm 2 opak. 46 Papier do plotera w rolce 297mm Papier do plotera 297mm, długość rolki:50m, gramatura 80g/m2, średnica tulejki 50 mm 2 opak. 47 Notatnik Blok biurowy z okładką- notatnik A kartkowy w kratkę; 60 g Perforacja ułatwiająca wyrywanie kartek; Szyty na górze. 60 szt. 48 Notatnik Blok biurowy z okładką- notatnik A kartkowy w kratkę; 60 g Perforacja ułatwiająca wyrywanie kartek; Szyty na górze. 49 Bloczek samoprzylepny Bloczek samoprzylepny o wymiarach 76x76 mm; 100 arkuszy (kartek). kolory do wyboru m.in.: żółty, różowy, 250 szt. 50 Bloczek samoprzylepny Bloczek samoprzylepny o wymiarach 38x51 mm; 100 arkuszy (kartek), kolory do wyboru m.in.: żółty, różowy, 70 szt. 51 Bloczek samoprzylepny 52 Zakładki indeksujące Bloczek samoprzylepny żółty o wymiarach 50x40 mm; 100 arkuszy. Zakładki indeksujące foliowe, samoprzylepne, kolorowe o wymiarach 45x12 mm, z możliwością opisywania na powierzchni. 150 szt. 50 szt. Strona 7 z 21

8 53 Zakładki indeksujące Zakładki indeksujące foliowe, samoprzylepne, kolorowe o wymiarach 50x20 mm, z możliwością opisywania na powierzchni. 50 szt. 54 Samoprzylepne zakładki indeksujące do archiwizacji Samoprzylepne zakładki indeksujące do archiwizacji, wygięte do szuflad, 4 kolory, o wymiarach 50,8x38 mm 20 szt. 55 Segregator Dla formatu A4/70 mm; Wyposażony w mechanizm z dźwignią oraz łezkami na frontowej okładce; Wymienne boczne etykiety grzbietowe umożliwiają nowy opis segregatora po zmianie jego zawartości; Powleczony obustronnie folią polipropylenową; Otwór grzbietowy ułatwiający zdejmowanie; Mechanizm zamykający zapewnia całkowite zamknięcie segregatora; Krawędź wzmocniona metalową szyną, 4 56 Segregator Dla formatu A4/50 mm; Wyposażony w mechanizm z dźwignią oraz łezkami na frontowej okładce; Wymienne boczne etykiety grzbietowe umożliwiają nowy opis segregatora po zmianie jego zawartości; Powleczony obustronnie folią polipropylenową; Otwór grzbietowy ułatwiający zdejmowanie; Mechanizm zamykający zapewnia całkowite zamknięcie segregatora; Krawędź wzmocniona metalową szyną, 220 szt. 57 Etykieta do segregatora 50mm Etykiety do segregatora dużego 50mm, grzbiet 75mm, wymiar 158x30mm, opakowanie 6 opak 58 Etykieta do segregatora 70mm Etykiety do segregatora dużego 70mm, grzbiet 75mm, wymiar 158x50mm, opakowanie 6 opak 59 Mechanizm skoroszytowy wykonane z grubej wytrzymałej folii PP. Z metalowymi wąsami. Poszerzany pasek z perforacją do wpięcia w każdy segregator. Różne kolory 120 opak. (25 szt.) 60 Koszulka na dokumenty do przechowywania dokumentów o formacie A4, multiperforowana, otwierana u góry, z folii PP krystalicznej, z paskiem z multiperforacją 45 opak. (100szt.) Strona 8 z 21

9 61 Koszulka rozszerzana na dokumenty z przeźroczystej folii PVC, o grubości 170 mikronów, do przechowywania dokumentów o formacie A4, otwierana od góry. Poszerzane boki z paskiem z multiperforacją. Grubość 150 mikronów. Pojemność koszulki do 250 kartek. 30 opak. () 62 Koszulka z klapką na dokumenty z przeźroczystej folii PVC, o grubości 170 mikronów, do przechowywania dokumentów o formacie A4, multiperforowana, klapka u góry, w kształcie litery U z otwieraną górną klapką. Poszerzane boki z paskiem z multiperforacją. 20 opak. () 63 Koszulka z klapką na dokumenty z przeźroczystej folii PVC, o grubości 100 mikronów, do przechowywania dokumentów o formacie A4, multiperforowana, klapka po prawej stronie. 8 opak. () 64 Koszulka na CD/DVD Wykonana z wysokiej jakości folii polipropylenowej o grubości 160 mikronów. Koszulki na 4 płyty CD i 2 mini CD lub karty opisowe. Uniwersalna perforacja. 2 opak. () 65 Koszulki na płyty CD Koszulki na płyty CD, uniwersalna perforacja umożliwiająca przechowywanie płyt w segregatorze lub skoroszycie, z miejscem na etykietę, pojemność 1 CD/DVD 2 opak. () 66 Teczka Dla formatu A4 Wykonana z kartonu o grubości 300 g/m2. Wiązana biała. Wewnątrz trzy klapki zabezpieczające przed wypadaniem dokumentów. 250 szt. 67 Teczka Dla formatu A4 Wykonana z kartonu o grubości 300 g/m2. Zamykana na gumkę. Wewnątrz trzy klapki zabezpieczające przed wypadaniem dokumentów. 200 szt. 68 Teczka Dla formatu A4 Wykonana z kartonu o gramaturze 390 g/m2. Zamykana na gumkę wzdłuż długiego boku. Wewnątrz trzy klapki zabezpieczające przed wypadaniem dokumentów. Lakierowana, mix kolorów, 200 szt. 69 Zeszyt Zeszyt w kratkę A5, ilość kartek: 16, miękka okładka 35 szt. Strona 9 z 21

10 70 Zeszyt 71 Zeszyt Zeszyt w kratkę A5, ilość kartek: 60, miękka okładka Zeszyt w kratkę A5, ilość kartek: 64, twarda oprawa 2 20 szt. 72 Zeszyt Zeszyt w kratkę A5, ilość kartek: szt. 73 Zeszyt 74 Zeszyt akademicki Zeszyt w kratkę A5, ilość kartek: 96, miękka oprawa Zeszyt akademicki, format A4, kratka, ilość kartek: szt. 32 szt. 75 Koperta samoklejąca C5 Format C5, bez okienek, koperta samoklejąca z paskiem 12 opak.(500 szt.) 76 Koperta C5 samoklejąca z okienkiem Format C5, okienko z prawej strony, samoklejąca, z paskiem 12 opak. (1000 szt.) 77 Koperta duża C4 bez okienka Format C4, biała bez okienka, samoklejąca z paskiem 6 opak. (50 szt.) 78 Koperta samoklejąca C6 z okienkiem Koperta samoklejąca, okienko z prawej strony, C6, wymiary 114x opak. (1000 szt.) 79 Koperta samoklejąca C6 bez okienka Koperta samoklejąca, bez okienka, C6, wymiary 114x opak. (1000 szt.) 80 Koperta listowa DL samoklejąca z okienkiem Koperta z okienkiem po prawej stronie, wymiary 110x220, samoklejąca z paskiem 8 opak. (1000 szt.) 81 Koperta listowa DL samoklejąca Koperta bez okienka, wymiary 110x220, samoklejąca z paskiem 6 opak. (1000 szt.) 82 Koperta rozszerzana szara Koperta szara, z rozszerzanymi bokami i dnem, wymiary 229x324x30, format C4, samoklejąca z paskiem 2 opak. (50 szt.) 83 Koperta samoklejąca B4 Koperta bezpieczna, samoklejąca, wykonana z trójwarstwowej folii polietylenowej, B4 wymiary: 250x355 mm, biała z paskiem 6 opak. (50 szt.) 84 Koperta z warstwą folii bąbelkowej Koperta z warstwą folii bąbelkowej, biała G/17 10 opak. (25 szt.) 85 Koperta z warstwą folii bąbelkowej Koperta z warstwą folii bąbelkowej, biała E15 10 opak. (25 szt.) Koperta z warstwą folii bąbelkowej Koperta z warstwą folii bąbelkowej Koperta z warstwą folii bąbelkowej, biała D14 10 opak. (25 szt.) Koperta z warstwą folii bąbelkowej, biała C13 10 opak. (25 szt.) Strona 10 z 21

11 88 Koperta z warstwą folii bąbelkowej Koperta z warstwą folii bąbelkowej, biała I19 10 opak. (25 szt.) 89 Długopis nowoczesny długopis z szybkoschnącym wkładem, zasycha w ciągu 1 sekundy, idealny dla osób leworęcznych,nie przerywa pisząc po śliskim papierze np. faktury, papier kredowy, gumowa obudowa długopisu zapewnia komfort pisaniaidealnie dopasowuje się do dłoni cienka linia pisania ok. 0,35 mm, wymienny wkład, kolor tuszu: czarny, niebieski, czerwony, typu UNI SX-101 ze skuwką 30 szt. 90 Długopis Długopis plastikowy z twardą jednolitą obudową.z tuszem o niskiej lepkości umożliwiający lekkie i szybkie pisanie, opływowy kształt i wygodny uchwyt, grubość lini pisania 0,38mm, np. Stabilo Performa lub równoważny, kolor niebieski, czarny, czerwony 20 szt. 91 Długopis automatyczny długopis automatyczny z wymiennym wkładem, atrament o niskiej zawartości wiskozy, końcówka kulkowa 0,5mm, gumowe wkładki w części chwytowej, grubość pisania 0,5mm, typu Penmate SOLIDLY, różne kolory obudowy. 250 szt. 92 Długopis Długopis cieńkopiszący "w gwiazdki", plastikowa obudowa w gwiazdki w kolorze tuszu. Wentylowana nasadka, trwała kulka z węglików spiekanych. Długość pisania m. Wkład produkcji szwajcarskiej firmy Premec. Dostępne kolory: niebieski, czerwony, czarny, zielony, fioletowy. 40 szt. 93 Długopis Długopis automatyczny, wymiennym wkładem, atrament o niskiej zawartości wiskozy, końcówka kulkowa 0,5 mm, gumowe wkładki w części chwytowej, różne kolory obudowy, np. Penmate SOLIDLY w kolorze niebieski, zielony, czerwony 50 szt. Strona 11 z 21

12 94 Długopis Długopis 0,7mm, Długość produktu mm, Długość linii pisania 1700 m, Maksymalna średnica obudowy 8.1 mm Grubość końcówki 0.7 mm, Końcówka "niklowane srebro", Waga z nasadką 8.4 g, Grubość linii pisania 0.27 mm, Zawartość tuszu 0.3 g, kolory: niebieski, czarny, czerwony, np. PENTEL BK77 lub równoważny, 40 szt. 95 Długopis żelowy Długopis żelowy klasyczny z wymiennym wkładem. Gumowa obwódka uchwytu dla komfortu pisania. Tusz pigmentowy, wodoodporny, przezroczysta obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu, grubość linii pisania 0,5 mm. Kolory do wyboru m.in.: niebieski, czarny, czerwony, zielona, żółty, długość lini pisania 450m, nietoksyczny wodoodporny tusz, sednica kulki 0,5mm, typu Donau Gel 0,5mm 80 szt. 96 Wkład do długopisu żelowego 97 Wkład do długopisu Zenith Wkład do długopisu żelowego o końcówce pisania od 0,5mmmm, przeznaczony do długoipisu z pozycji powyżej, Wkład do długopisu, długośc linii pisania 3500 m, grubość końcówki 0,8 mm 20 szt. 60 szt. 98 Gumki recepturki (małe) Wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku (80%), wielokolorowe, wytrzymałe i elastyczne,rozciągliwość w warunkach laboratoryjnych: %. Opakowanie 0,1 kg, średnica: 57 mm 10 opak. 99 Gumki recepturki (duże) Opakowanie 0,1 kg, 15 opak. 100 Zakreślacz fluorescencyjny tusz wyprodukowany na bazie wody Z możliwością zakreślania szeroką linią lub podkreślanie cienką. Grubość linii pisania 1,0 5,0 mm. Kolory do wyboru m.in.: żółty, zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy, długość lini pisania min. 200m, gumowane boki obudowy, typu Donau D-TEXT 70 szt. 101 Zakreślacz z zakładkami indeksującymi Zakreślacz z zakładkami indeksującymi, tusz na bazie wody, szerokość linii pisania 1-5 mm, ergonomiczny kształt, szeroki gumowy uchwyt, wbudowany podajnik z 50 zakładkami, kolory do wyboru m.in.: żółty, zielony, różowy, typu POST IT 690 lub równoważnym 5 szt. 102 Zakreślacz dwustronny Zakreślacz dwustronny 5 mm, 4,2 mm, końcówka okrągła i ścięta, np. Tetis lub równoważny 70 szt. Strona 12 z 21

13 103 Cienkopis Cienkopis z wodoodpornym, pigmentowym tuszem, przeznaczony do kreślenia; nie przesiąka przez papier, odporny na działanie wody, alkoholu i rozpuszczalników. Grubość końcówki 0,5 mm., typu UNI PIN 200, 104 Cienkopis Cienkopis w sześciokątnej obudowie, końcówka oprawiona w metal, tusz na bazie wody, grubość linii pisania 0,4 mm. Dostępny w 25 kolorach pisania, typu Stabilo Point 88 lub równoważny, 70 szt. 105 Pióro kulkowe z tuszem żelowym Pióro kulkowe z płynnym tuszem żelowym, grubość linii pisania 1700m, grubość końcówki:0,7 mm, grubość linii pisania: 0,35 mm, gumowa obudowa uchwytu dla komfortu pisania, typu Pentel BL17 lub równoważny, 20 szt. 106 Marker do opisywania płyt CD/DVD czarny Marker wodoodporny - do opisywania płyt CD/DVD, a także do użytku na szkle, drewnie, winylu, plastiku itp. Cienka końcówka (grubość linii pisania 0,8-1,0 mm). Długość linii pisania m, kolor czarny 5 szt. 107 Marker olejowy Marker olejowy, szybkoschnący, piszący po każdej powierzchni, wodoodporny, końcówka okrągła grubość linii pisania 2,2, - 2,8 mm, kolory do wyboru: niebieski, czarny, czerwony, zielony, biały 5 szt. 108 Marker Grubość kreski 1-4mm, wodoodporny, metalowa obudowa, kolory do wyboru m. in.czarny, czerwony, typu Herlitz Colli lub równoważny. Nie zawierają ksylenu i toluenu, wodoodporne na prawie każdym materiale, 20 szt. 109 Marker olejowy - biały do pisania na każdej nawierzchni, metalowa obudowa, końcówka o grubości 2-4mm, tusz wodoodporny, okrągłe końcówki, typu Edding szt. 110 Temperówka metalowa Temperówka metalowa 16 szt. 111 Pinezki 112 Taśma klejąca przeźroczysta 113 Taśma samoprzylepna przeźroczyste kołeczki do tablic korkowych 100 szt/opak. Przeźroczysta. Wymiary: 19 mm x 33 m. Wymiary: 19 mm x 33 m po przyklejeniu staje się niewidoczna, można pisać po jej powierzchni, nie pozostawia smug na fotokopiach, mapach 4 opak. (100 szt.) 50 szt. Strona 13 z 21

14 114 Taśma klejąca Taśma klejąca szeroka 48mm, długość 50m 115 Taśma dwustronna Taśma dwustronna piankowa, biała 19 mm x 10 m 6 szt. 116 Klipsy biurowe metalowe 19 mm, czarne 40 opak. (12 szt.) 117 Klipsy biurowe metalowe 25 mm, czarne 40 opak. (12 szt.) 118 Klipsy biurowe metalowe 32 mm, czarne 40 opak. (12 szt.) 119 Klipsy biurowe metalowe 41 mm, czarne 40 opak. (12 szt.) 120 Zszywacz 121 Zszywacz Na klasyczne zszywki 24/6 i 26/6 wkładane od góry. Zdolność zszywania ok. 30 kartek, metalowa solidna i trwała konstrukcja, - system ładowania zszywek od góry - możliwość zaginania zszywek do wewnątrz i na zewnątrz, typu Laco H401 lub równoważny Zszywacz na zszywki 23/15, zszywa do 100 kartek, trwała i mocna konstrukcja, Metalowy, wyposażony w ogranicznik głębokości wsuwania papieru. Długość podstawy 280 mm, jednorazowo zszywa do 100 kartek. Na zszywki 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, typu Eagle 938 lub równoważny 2 szt. 122 Zszywki 24/6mm 80 opak. (1000 szt.) 123 Zszywki 26/6mm 20 opak. (1000 szt.) 124 Zszywki 23/15mm 60 opak. (1000 szt.) 125 Zszywki 9/ opak. (1000 szt.) 126 Zszywki 23/ opak. (1000 szt.) 127 Rozszywacz Rozszywacz 15 szt. 128 Spinacz biurowy Spinacz 28mm 20 opak. (100 szt.) 129 Spinacz biurowy Spinacz 33mm 30 opak. (100 szt.) 130 Spinacz biurowy Spinacz 50mm 10 opak. (100 szt.) 131 Pojemnik na spinacze Pojemnik z magnetycznym kółkiem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy Strona 14 z 21

15 132 Korektor 133 Korektor "myszka" 134 Rysiki HB Korektor w płynie, z metalową końcówką bez ozonu, pojemność 12 ml typu TOMA, Korektor myszka w taśmie, 5mm x 8m, typu DONAU lub równoważny, 0,5mm Wykonane z żywicy, grafitu i węgla. Długość 60 mm. 12 rysików w plastikowym pojemniczku. 20 szt. 100 szt. 32 opak. (12 szt.) 135 Rysiki 2B 0,5mm Wykonane z żywicy, grafitu i węgla. Długość 60 mm. 12 rysików w plastikowym pojemniczku. 12 opak. (12 szt.) 136 Klej w sztyfcie 137 Klej w sztyfcie bezbarwny do klejenia papieru, fotografii i tektury, 35 g, przydatność do użycia do 6 lta, typu DONAU Klebestiff, Amos Glue Stick lub równoważny bezbarwny do klejenia papieru, fotografii i tektury, 15 g typu Hinol lub równoważny 30 szt. 60 szt. 138 Gumka uniwersalna Miękka gumka ołówkowa nie brudząca się nie niszczy papieru. syntetyczna guma "chlebowa" Wymiary: - szerokość: 1,2cm - wysokość: 2,3cm - długość: 5,5cm, np. Factis Softer S20 lub równoważna 50 szt. 139 Grzbiet do bindowania A4 szerokość grzbietu: 32mm 2 opak. (50 szt.) 140 Grzbiet do bindowania A4 szerokość grzbietu: 25mm 2 opak. (50 szt.) 141 Grzbiet do bindowania A4 szerokość grzbietu: 19mm 2 opak. (100 szt.) 142 Grzbiet do bindowania szerokość grzbietu: 12mm 2 opak. (100 szt.) 143 Okładka przód - bindowanie A4 laminowana, bezbarwna, błyszcząca 6 opak. (100 szt.) 144 Okładka tył - bindowanie A4 skóropodobna dwustronnie kolorowe, fakturowane 6 opak. (100 szt.) 145 Plastikowe grzbiety zaciskowe Plastikowe grzbiety zaciskowe wielokrotnego użytku, do formatu A4. Zaokrąglone krawędzie. Przezroczyste, kolorowe (białe, granatowe, zielone, czarne). Możliwość spięcia do 30 kartek 2 komplet () 146 Plastikowe grzbiety zaciskowe Plastikowe grzbiety zaciskowe wielokrotnego użytku, do formatu A4. Zaokrąglone krawędzie. Przezroczyste, kolorowe (białe, granatowe, zielone, czarne). Możliwość spięcia do 60 kartek 2 komplet () Strona 15 z 21

16 147 Plastikowe grzbiety zaciskowe Plastikowe grzbiety zaciskowe wielokrotnego użytku, do formatu A4. Zaokrąglone krawędzie. Przezroczyste, kolorowe (białe, granatowe, zielone, czarne). Możliwość spięcia do 90 kartek 2 komplet () 148 Olej do niszczarki (Fellowes) pojemność 350 ml 1 szt. 149 Worki na odpady do niszczarki worki na odpady do niszczarki 115 l, 100 szt., odpowiednie do niszczarki Fellowes 2127s 1 szt. 150 Tusz do pieczątek czarny, pojemność: 30 ml 15 szt. 151 Tusz do pieczątek czerwony, pojemność: 30 ml 15 szt. 152 Tusz do pieczątek niebieski, pojemność: 30 ml 2 szt. 153 Tusz do pieczątek zielony, pojemność 30 ml 6 szt. 154 Pieczątka samotuszująca Pieczątka samotuszująca - automat samotuszujący z zatyczką + gumka + poduszka z tuszem + płytka tekstowa do 6 wersów 1 szt. 155 Pieczątka samotuszująca Pieczątka samotuszująca - automat samotuszujący z zatyczką + gumka + poduszka z tuszem + płytka tekstowa do 4 wersów 1 szt. 156 Pieczątka samotuszująca Pieczątka samotuszująca - automat samotuszujący z zatyczką + gumka + poduszka z tuszem + płytka tekstowa do 2 wersów 1 szt. 157 Wizytownik biurowy Przekładki alfabetyczne A-Z. Z 100 kieszonkami na 200 wizytówek o wymiarach 72 x 104 mm. Prostokątny o wymiarach 24,5 x 13,1 x 6,7 cm. 158 Skalówka 30 cm, trójkątna, plastikowa, oznaczenie skali: 1:100, 1:50, 1:250, 1:500, 1:25 2 szt. 159 Linijka Linijka, rozmiar 20cm, 5 szt. 160 Linijka Linijka, rozmiar 30cm, 13 szt. 161 Linijka podwójna Linijka podwójna, skala góra i dół, rozmiar 30cm, 1 szt. 162 Linijka podwójna Linijka podwójna, skala góra i dół, rozmiar 50cm, 1 szt. 163 Skoroszyt A4 Skoroszyt A4 wpinany do segregatora, materiał PCV, przednia okładka przeźroczysta, tylna kolorowa, twarda. Boczna perforacja umożliwia wpięcie go do dowolnego segregatora. 30 opak. () Strona 16 z 21

17 164 Skoroszyt A4 Skoroszyt A4 z klipsem zaciskowym formatu A4, ma sztywne, przezroczyste okładki wykonane z folii polipropylenowej, pojemność do 30 kartek 160 szt. 165 Skoroszyt kartonowy A4 166 Dziennik korespondencyjny Skoroszyt kartonowy, laminowana powierzchnia, z mechanizmem skoroszytowym umożliwiającym spinanie dokumentów, mieszczący do 250 kartek A4. Kolory do wyboru m.in.: mataliczny róż, biały, zielony, niebieski Dziennik korespondencyjny, twarda oprawa, 192 kartki. 2 opak. () 8 szt. 167 Dziennik korespondencyjny Dziennik korespondencyjny, twarda oprawa, 288 kartek. 2 szt. 168 Dziurkacz Metalowy dziurkacz z antypoślizgową plastikową podstawką zabezpieczającą przed rysowaniem mebli; dziurkuje do 30 kartek (papier 80 gsm); ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu; precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem; pojemnik na ścinki, który nie spada podczas opróżniania, np. Leitz 5008 lub równoważny 1 szt. 169 Dziurkacz Metalowy dziurkacz z antypoślizgową plastikową podstawką zabezpieczającą przed rysowaniem mebli; dziurkuje do 40 kartek (papier 80 gsm); ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu; precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem; 3 szt. 170 Przekładki do segregatora Przekładki kartonowe kolorowe, wymiar ok. 240x100mm (1/3 A4), opakowanie 100 szt. W pastelowych lub intensywnych kolorach 20 opak. (100 szt.) 171 Przekładki A4 Przekładki formatu A4 wykonane z mocnego kartonu o gramaturze 160 gsm, 12 kolorowych przekładek do łatwego sortowania 11 uniwersalnych otworów umożliwiających wpinanie do segregatora 3 kpl. (12 szt.) 172 Ołówek standardowy Ołówek o twardości B2 173 Ołówek automatyczny Ołówek automatyczny wyposażony w gumowy uchwyt, plastikową obudowę, klips i dużą gumkę zabezpieczoną za pomocą nasadki. Grafit 0,5 mm 12 szt. Strona 17 z 21

18 174 Ołówek automatyczny 175 Ołówek automatyczny Ołówek automatyczny, - grubość grafitu 0,5 mm, gumowy uchwyt, przycisk do wysuwania grafitów umieszczony na wysokości uchwytu dłoni, przezroczysta obudowa, metalowy klips, wymienna gumka do ścierania np. Pentel PD305T techniclick G 0,5mm, Ołówek na rysiki 0,5 mm, - podwójny system przyciskowy ołówka zabezpieczający końcówkę przed uszkodzeniem, ergonomiczna obudowa o wyważonym punkcie ciężkości, metalowy klips, gumowy uchwyt, grubość linii pisania 0,5 mm, kolor niebieski, Długość produktu mm, Maksymalna średnica obudowy 11.1 mm Grubość końcówki 0.5 mm, Końcówka ABS, Waga z nasadką 12.9 g, Grubość linii pisania 0.50 mm typu Pentel ENERGIZE PL-75, 6 szt. 6 szt. 176 Taśma do archiwizowania dokumentów Taśma do dokumentów, bawełniana 500 mb 177 Fastykuła 178 Rolka do kalkulatora A4, do archiwizowania dokumentów, materiał: sztywny karton, Rolka papierowa o szerokości 57mm i długości 25m 12 opak. (25 szt.) 6 szt. 179 Taśma do kalkulatora Taśma do kalkulatora CITIZEN CX-123 II 16 szt. 180 Wałek/rolka barwiąca do kalkulatora Do kalkulatora CITIZEN CX-123 II, wałek barwiący IR-40T 6 szt. 181 Płyta CD Pojemność płyt: 700 MB / 80 minut. cake box 10 opak. (50szt.) 182 Płyta DVD+R DL 183 Płyta DVD+R DL 184 Dziennik budowy 185 Pocztowa książka nadawcza płyty DVD+R DL double layer - dwuwarstwowa, prędkość nagrywania x8, opakowanie na szpuli, powłoka zapewniająca ochronę danych przed oddziaływaniem promieni UV płyty DVD+R DL na szpuli, pojemność: 8,5 GB, zawartość: 10 sztuk Pojemność pamięci (czas): 240 min., możliwości opisu: Etykieta, prędkość zapisu (maks.) 8 x Dziennik budowy; format A4; papier ofsetowy; 10 kart oryginał +kopia; ilość str. 20. Książka 100 kartek, druk samokopiujący, jednostronny, A5 18 opak. () 2 opak. () 22 szt. 20 szt. 186 Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Format A4 187 Książka kontroli Format A4 1 szt. Strona 18 z 21

19 188 Teczka zawieszana z boczkami Teczka A4 zawieszana z okienkiem opisowym i bocznymi ogranicznikami lnianymi, wykonane z kartonu ekologicznego 230g/m2, karteczki opisowe w zestawie, 50 szt. 189 Teczka "Akta osobowe" Teczka do akt osobowych, Format A4 - okładka karton drukowany - czarny, grzbiet binda zewnętrzna do której dołączona jest tekturka z miejscem na opis - blok składa się z kart A, B, C zawierających tabele bez treści 50 szt. 190 Teczka (windykacja) Teczka zawieszana A4, szerokość 32 cm z organizerem plastikowym, posiadająca przesuwaną zakładkę indeksową, specjalne wycięcie na palec 25 szt. 191 Teczka do podpisu Teczka do podpisu A4, wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem, grzbiet teczki wykonany harmonijkowo, kartki wewnętrzne kartonowe białe z dziurkami w celu pokazania zawartości teczki, 16 kartek, kolory do wyboru zielony, czarny, niebieski 2 szt. 192 Tablica korkowa Powierzchnia korkowa, wytrzymała drewniana rama, możliwość zawieszania w pionie lub poziomie, uchwyt mocujący, wymiary 45x60cm 2 szt. 193 Nożyczki Nożyczki ostrza ze stali nierdzewnej. Posiadają wygodny w użyciu uchwyt, idealnie dopasowany do kształtu dłoni. Pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem., wyprofilowany dla praworęcznych osób np. Donau 255mm lub równoważne, 1 szt. 194 Nożyczki Nożyczki ostrza ze stali nierdzewnej. Posiadają wygodny w użyciu uchwyt, idealnie dopasowany do kształtu dłoni. Pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem., wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób np. Tetis GN mm lub równoważne, 6 szt. 195 Karton archiwizacyjny zbiorczy otwierany od góry TYP Wykonanie z twardej tektury falistej. Do przechowywania 6 segregatorów. Otwieranie od góry FORMAT Wymiary: 43x34x31cm 2 opak. (5 szt.) Strona 19 z 21

20 196 Szufladka na biurko wykonana z trwałego transparentnego polistyrenu wymiary zew. 346x254x60 mm, wymiary wew. 325x244x52 mm, mix kolorów typu Donau, Esselte Europost lub równoważny 12 szt. 197 Zestaw 3 szuflad na biurko Zestaw 3 szuflad na biurko metalowy, zawiera 3 wysuwane szuflady, wymiary 300x350x270 mm 198 Pojemnik kartonowy na dokumenty lakierowany Pojemnik kartonowy na dokumenty lakierowany; wymiar 255x100x320mm, wykonane z lakierowanej tektury falistej, bezkwasowej, gramatura kartonu: 480 g/m², pojemność: do 800 lub 1000 kartek o gramaturze 80 g/m², posiadają wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pudełka z półki, ściana grzbietowa opisowa, składane - bardzo proste w montażu, kolory do wyboru m.in.: żółty, niebieski, zielony 199 Pudło zbiorcze do archiwizowania, wysyłki segregatorów Pudło zbiorcze do archiwizowania, wysyłki segregatorów, wykonane z grubego kartonu, przeznaczone do przechowywania, wysyłki segregatorów, ze zintegrowaną pokrywą, łatwe w montażu. Mieszczące do 3 segregatorów o grzbiecie 75 mm 200 Pudło archiwizujące na dokumenty Wymiary 439x340x259 mieści 5 segregatorów 75mm 201 Pojemnik na dokumenty: o formacie A4 Pojemnik na dokumenty: o formacie A4 szerokość min. 6 cm ustawienie w pozycji pionowej materiał polistyren (PS) z otworem na grzbiecie kolory: niebieski metaliczny/perłowy biały/pomarańczowy metaliczny/różowy metaliczny/zielony metaliczny, z błyszczącym wykończeniem 2 szt. 202 Pudło zbiorcze do archiwizowania, wysyłki segregatorów Pudło do archiwizowania, wysyłki segregatorów, wykonane z grubego kartonu, przeznaczone do przechowywania, wysyłki segregatorów, ze zintegrowaną pokrywą, łatwe w montażu. Mieszczące do 6 segregatorów o grzbiecie 75 mm 15 szt. Strona 20 z 21

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2. Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto ogółem. Cena jednostkowa netto. Wartość netto ogółem.

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2. Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto ogółem. Cena jednostkowa netto. Wartość netto ogółem. LP artykułu j.m Ilość 1. Blok Makulaturowy A5 100 kartkowy klejony od góry w kratkę szt 230 Bloczek samoprzylepny, kolor żółty, ilość kartek 100, wym. 38x51 z możliwością 2. wielokrotnego przyklejania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1. Notes kostka kolorowa 8,5x8,5 x500 klejona z jednego boku. 2. Blok biurowy z kolorową okładką. Format A4, 100 kartek.

Załącznik nr 2. 1. Notes kostka kolorowa 8,5x8,5 x500 klejona z jednego boku. 2. Blok biurowy z kolorową okładką. Format A4, 100 kartek. . (pieczątka firmowa) FORMULARZ CENOWY na dostawę artykułów: biurowych, eksploatacyjnych, plastycznych, artystycznych i krawieckich. dla Domu Pomocy Społecznej Borówek. 1) Artykuły biurowe kod CPV: 22000000-0,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Znak sprawy: OK.042.5.7.2013 Dotyczy projektu pn.: Ciekawi ŚWIATA, NR UMOWY: POKL.09.01.02-28-048/13 Morąg, dnia 19.09.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W związku z przystąpieniem do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Bydgoszcz, dnia 19.11.2013 r. Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Numer i nazwa Działania: 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego

Bardziej szczegółowo

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm Segregatory z mechanizmem Segregator 180 Active Bebop segregator z linii BEBOP to produkt dedykowany nie tylko dla biura, także dla wszystkich tych, którzy przechowują dokumenty w domu, załatwiają swoje

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA 12/11. Za zakupy z promocji grudniowej bindownicy ze strony 1 oraz produktów ze stron od 2 do 4 rozdajemy prezenty!

PROMOCJA 12/11. Za zakupy z promocji grudniowej bindownicy ze strony 1 oraz produktów ze stron od 2 do 4 rozdajemy prezenty! PROMOCJA 12/11 Infolinia: 804 28 11 44 www.biuroplus.pl Za zakupy z promocji grudniowej bindownicy ze strony 1 oraz pruktów ze stron 2 do 4 rozdajemy prezenty! Przy zakupie na kwotę 799 zł - ekspres do

Bardziej szczegółowo

10,77 zł GRATIS! 50zł GRATIS! PAPIER A4 PLANO DYNAMIC NISZCZARKA HSM SECURIO B22 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE BLACK POINT

10,77 zł GRATIS! 50zł GRATIS! PAPIER A4 PLANO DYNAMIC NISZCZARKA HSM SECURIO B22 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE BLACK POINT Ofeta ważna do 30.05.2015 lub do wyczerpania zapasów. PAPIER A4 PLANO DYNAMIC 10,77 zł PROMOCJA: do 25 ryz bon Sodexo 10 zł GRATIS! Polecany przy wydrukach dwustronnych. Gramatura 80 g/m 2. Białość 161

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44 Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę materiałów piśmienniczych i biurowych na potrzeby realizowanego projektu: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG1100 Identyfikacja abonenta wywołującego. Książka telefoniczna - 50 numerówi nazw. Lista Identyfikacyjna - 50 numerów. Wybieranie

Bardziej szczegółowo

Projekt "AKTYWNI" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt AKTYWNI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Skierniewice, dn. 16.07.2012r. W związku z realizacją projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 05 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 5 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY POLECANE. Niszczarka DS-1200Cs/1. Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF

PRODUKTY POLECANE. Niszczarka DS-1200Cs/1. Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF PRODUKTY POLECANE Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF Niszczarka DS-1200Cs/1 Specjalny podajnik papieru, skraca czas pracy Bardzo cicha i wydajna Niewielki rozmiar osobista niszczarka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Informacje ogólne

CZĘŚĆ I. Informacje ogólne Świdnica, 0--04 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu materiałów biurowych w ramach projektu: Kościół Pokoju w Świdnicy obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację organów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y W SZCZAWNICY JABŁONCE 34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b tel./fax 18 262-27-80 e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl Nr regon

Bardziej szczegółowo

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY PRZEKŁADKI AKTÓWKI I TECZKI SKOROSZYTY, KOSZULKI, KOPERTY, OBWOLUTY PUDŁA ARCHIWIZACYJNE, KARTOTEKI TECZKI ZAWIESZKOWE WIZYTOWNIKI OPAKOWANIE ZBIORCZE opisuje jak pakowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY Strona1 FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY Uwaga! Zgodnie z Rozdziałem II pkt. 9 ppkt. 2) SIWZ w przypadku zaoferowania materiału równoważnego należy przekreślić opis przedmiotu zamówienia w odpowiednim wierszu

Bardziej szczegółowo

836 ARTYKUŁY 849 PORADNIKI. Strona...604. Strony...604-605. Strona...605. Strona...609. Strona...608. Strona...606. Strony...606-607. Strona...

836 ARTYKUŁY 849 PORADNIKI. Strona...604. Strony...604-605. Strona...605. Strona...609. Strona...608. Strona...606. Strony...606-607. Strona... 800 PAKOWANIE, KARTONY 801 TECZKI I WALIZKI 801 ORGANIZERY 802 ZEGARY Strona......................604 Strony......604-605 Strona......................605 Strona......................606 803 AKCESORIA KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

804 AKCESORIA 827 NOTATNIKI I 838 DZIURKACZE, 846 AKCESORIA. Strona...586. Strona...587. Strony...584-585. Strony...590. Strona...588. Strona...

804 AKCESORIA 827 NOTATNIKI I 838 DZIURKACZE, 846 AKCESORIA. Strona...586. Strona...587. Strony...584-585. Strony...590. Strona...588. Strona... 804 TECZKI I WALIZKI 804 KALKULATORY 804 ZEGARY 804 AKCESORIA KOMPUTEROWE Strony..........584-585 Strona......................586 Strona......................587 Strona......................587 810 PAKOWANIE,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. Nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. Nazwa zamawiającego 31/11/01/ZP-EFS Świdnik, 16 listopada 01 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający : Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na: Nazwa zamawiającego. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu?

Jak korzystać z katalogu? Jak korzystać z katalogu? W katalogu, który od dajemy w Państwa ręce, towary zgru powane są w 16 kategorii. W obrębie każdej kategorii występują podgrupy skupiające produkty o podobnych cechach. Każda

Bardziej szczegółowo

ESSELTE ROYAL! POWER NO. 1 KRÓL WŚRÓD SEGREGATORÓW

ESSELTE ROYAL! POWER NO. 1 KRÓL WŚRÓD SEGREGATORÓW GAZETKA PROMOCYJNA ESSELTE ROYAL! POWER NO. 1 KRÓL WŚRÓD SEGREGATORÓW Segregator wykonany z wysokiej jakości materiałów Nowy mechanizm z precyzyjnie dociskającymi szczękami Dwustronna, wymienna etykieta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa)

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa) Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa) Opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy/ część wypełniana przez Wykonawcę 1 Lp. Rodzaj Materiału Promocyjnego Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu?

Jak korzystać z katalogu? Jak korzystać z katalogu? W katalogu, który od dajemy w Państwa ręce, towary zgru powane są w 14 kategoriach. W obrębie każdej kategorii występują podgrupy skupiające produkty o podobnych cechach. Każda

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, 10 marca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, 10 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór Wykonawcy usługi dot. dostarczenia materiałów zużywalnych w zawodzie informatyk na potrzeby realizacji projektu Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE nośniki danych koperty, kieszonki na CD i DVD archiwizacja nośników danych podkładki pod myszki urządzenia peryferyjne akcesoria do urządzeń multimedialnych etui do urządzeń multimedialnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz asortymentowo - ilościowy materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Wykaz asortymentowo - ilościowy materiałów biurowych i eksploatacyjnych Wykaz asortymentowo - ilościowy materiałów biurowych i eksploatacyjnych Lp. 1 Karteczki samoprzylepne 76x76 (bloczek-100 kartek) bloczek 50 2 Karteczki samoprzylepne 51x38 (bloczek-100 kartek) bloczek

Bardziej szczegółowo

PAKIET A Korporacyjne PARP

PAKIET A Korporacyjne PARP LP. NAZWA Nakład PAKIET A Korporacyjne OPIS WYKONANIA 1. Kalendarz książkowy 2016 z logo 2. Planner, biuwar na biurko 100 szt. Format: B5. Rozmiar: ok. 172 x 240 mm. Surowiec: okładka skóra naturalna w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Dostawa II. Dostawa IV. Forma opakowania. Dostawa III. Dostawa I. Łącznie. 1. Długopis niebieski, żelowy Szt.

Załącznik nr 3. Dostawa II. Dostawa IV. Forma opakowania. Dostawa III. Dostawa I. Łącznie. 1. Długopis niebieski, żelowy Szt. Załącznik nr 3 Lp. Szczegółowy opis zamówienia z podziałem na dostawy Wykaz artykułów biurowych, papierniczych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek z podziałem na cztery dostawy. nazwa Forma opakowania

Bardziej szczegółowo