CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych (w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych) dla poszczególnych działów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach. 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zmówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): różny sprzęt i artykuły biurowe, toner do drukarek laserowych/faksów, wkłady drukujące, 3. Wszystkie dostarczone materiały biurowe muszą być nowe, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość materiałów biurowych, typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, określa tabela nr 1, 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały biurowe będą wysokiej jakości. 2) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 3) Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych/faksów, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia ( em lub faksem) przez zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu 4) Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne (tonery, tuszem wkłady drukujące itp.) jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry z wyłączeniem poz , poz. 28 tabeli tj. tuszy do plotera HP Designjet T120 eprinter 24, toneru do kserokopiarki Konica Minolta bizhub 283 ponieważ są to urządzenia nowe i użycie tonerów zamiennych zgodnie z zapisami gwarancji w przypadku uszkodzenia urządzenia może spowodować utratę gwarancji producenta sprzętu. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału. 5) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych (tzw. zamienniki). Przez równoważne Zamawiający rozumie produkty w pełni kompatybilne z urządzeniami w których mają być użytkowane jako materiały eksploatacyjne, oraz posiadające nie gorsze niż produkty oryginalne Strona 1 z 21

2 parametry w zakresie wydajności, niezawodności oraz jakości. Zamontowanie i używanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych nie może powodować utraty gwarancji producenta drukarki. 6) Oferowane materiały eksploatacyjne równoważne muszą być wytwarzane pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP zgodnego z wymogami norm: - ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, testowania i dystrybucji komputerowych materiałów eksploatacyjnych, - ISO 14001:2004, - PN-N 18001:2004. Zamawiający, wymaga przedstawienia Certyfikatów w tym zakresie. 7) Zamawiający wymaga, przedstawienia przez producenta materiałów równoważnych deklaracji zgodności oferowanych materiałów eksploatacyjnych posiadających elementy elektroniczne (tzw. chipy) z wymogami Dyrektywy EMC 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. 8) Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta z widoczny logo i symbolem produktu, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem odpowiednie do uszczelnień stosowanych przez producentów urządzeń i gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych regenerowanych (powtórnie napełnianych). 9) W przypadku materiałów równoważnych Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty były co najmniej równoważne w stosunku do parametrów wydajnościowych wyszczególnionych w SIWZ. 10) Zamawiający wymaga, aby produkty równoważne objęte były dożywotnią gwarancją (bez limitu czasu i stopnia zużycia, trwającą do momentu wyczerpania ładunku barwiącego). 11) Oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych. Wymagana jest również pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy - jeśli sprzęt posiada takie możliwości. W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element działający w ten sam sposób. 12) Równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą naruszać zastrzeżeń patentowych producentów urządzeń drukujących. 13) W przypadku awarii urządzenia drukującego, której przyczyną będzie użycie materiału eksploatacyjnego równoważnego (zgodnie z ofertą Wykonawcy) Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub dokona wymiany sprzętu na nowy na swój koszt. Naprawa odbędzie się w autoryzowanym serwisie i nie będzie powodować utraty dalszej gwarancji. 14) Zamawiający wymaga, aby Dostawca tuszy i tonerów zagwarantował należytą gospodarkę odpadami opartą na metodzie odzysku jaką jest recykling dla odpadów powstałych w wyniku z zużycia produktów. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pozwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o których Strona 2 z 21

3 mowa w ust. 12 zgodnie z art.27 ust, 2, pkt 1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013,21). 15) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 5. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Materiały biurowe będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych zamówień; 2) Wykonawca dostarczy zamówione materiały biurowe swoim transportem, w ciągu 48 godzin (licząc od daty złożenia zamówienia) do siedziby Zamawiającego, w godz. 8:00-14:30 poniedziałek piątek; 3) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przez siebie towar 12 miesięcznej gwarancji/rękojmi, liczonej od daty dostarczenia danej partii towaru; 4) W przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego lub niezgodnego z umową, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany, na swój koszt w ciągu 2 dni od przekazania o tym wiadomości przez Zamawiającego. 5) Zamawiający zastrzega, że ilości materiałów biurowych wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. Strona 3 z 21

4 Tabela nr 1 Specyfikacja Opisu Przedmiotu Zamówienia LP. Określenie przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość JM Toner do drukarki laserowej HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn Toner HP OEM: 305x czarny, wydajność 4000 stron, np. LCBPH410XBK - Black Point lub równoważny Toner żółty HP OEM:305A wydajność 2600 stron, np. LCBPH412Y - Black Point lub równoważny Toner purpurowy HP 305A wydajność 2600 stron, np. LCBPH413M - Black Point lub równoważny Toner błękitny HP 305A wydajność 2600 stron, np. LCBPH411C - Black Point lub równoważny 5 Toner do drukarki laserowej HP Laser Jet P2055dn K: wydajność: min stron, symbol OEM: CE505X, np. LBPPH05A - Black Point lub równoważny, kolor: czarny 6 Toner do drukarki laserowej HP Laser Jet M602 K: wydajność: min stron, symbol OEM: CE390A, np. LBPPH90A - Black Point lub równoważny kolor: czarny 7 Toner do drukarki laserowej HP Laser Jet P2035 K: wydajność: min stron, symbol OEM: HP 05A, np. LBPPH05A - Black Point lub równoważny kolor: czarny 40 szt. 8 C: HP 128A Toner do HP Color Laserjet CP1525 CM1415fn Cyan wydajność: stron, np. LCBPHCP1525C - Black Point lub równoważny, 9 10 Toner do drukarki laserowej HP Laser Jet Pro CM 1415 fnw Color MEP M: HP 128A Toner do HP Color Laserjet CP1525 CM1415fn Magenta, wydajność: stron, np. LCBPHCP1525M - Black Point lub równoważny, Y: HP 128A Toner do HP Color Laserjet CP1525 CM1415fn Yellow, wydajność: stron, np. LCBPHCP1525Y - Black Point lub równoważny, Tusz do HP Officejet 7000 Wide Format K: Czarny Toner do HP Color Laserjet CM1415fn CP1525, wydajność: min stron, np. LCBPHCP1525BK - Black Point lub równoważny, C: HP 920XL Tusz do HP Officejet 7000 Cyan wydajność: 700 stron kolor: cyan-błękitny, np. BPH920XLC - Black Point lub równoważny, Strona 4 z 21

5 13 M: HP 920XL Tusz do HP Officejet 7000 Magenta wydajność: 700 stron kolor: magenta-purpurowy, np. BPH920XLM - Black Point lub równoważny, 14 Y: HP 920XL Tusz do HP Officejet 7000 Yellow wydajność: 700 stron kolor: yellowżółty, np. BPH920XLY - Black Point lub równoważny, 15 K: HP 920XL Tusz Wysokowydajny do HP Officejet 7000 Black wydajność: min stron kolor: czarny, np. BPH920XLBK - Black Point lub równoważny, 16 17* Toner HP Laser Jet P1005 (czarny) symbol OEM: HP35A (CB435A), wydajność: min stron, kolor: czarny, np. LBPPH35A - Black Point lub równoważny, Tusz HP Designjet T120 T520 HP 711 Black 80ml, CZ133A - tusz oryginalny HP 12 szt. 18* Tusz HP Designjet T120 T520 HP 711 Cyan 29ml, CZ130A - tusz oryginalny HP 19* Tusz PloterHP DESIGNJET T120 eprinter 24" Tusz HP Designjet T120 T520 HP 711 Yellow 29ml, CZ132A - tusz oryginalny HP 20* Tusz HP Designjet T120 T520 Black HP ml, CZ129A - tusz oryginalny HP 21* Tusz CZ131A HP 711 Magenta Ink Cartridge 29ml do HP Designjet T120 T520 tusz oryginalny HP 22 Toner HP Laser Jet 1018 (czarny) symbol OEM: HP12A (Q2612A), wydajność: min stron, kolor: czarny, np. LBPPH12A Black Point lub równoważny, 36 szt. 23 Toner HP Laser Jet 1020 (czarny) symbol OEM: HP12A (Q2612A), wydajność: min stron, kolor: czarny, np. LBPPH12A Black Point lub równoważny, 20 szt. 24 Toner HP Laser Jet P1102 (czarny) symbol OEM: HP 85A (CE285A), wydajność: 1600 stron, kolor: czarny, np. LBPH85A Black Point lub równoważny 2 25 Toner HP Laserjet 1300 (czarny) symbol OEM: Q2613A, wydajność: min stron, kolor: czarny, np. LBPPH13A Black Point lub równoważny 26 Toner HP Laserjet P1505 (czarny) symbol OEM: CB436A, wydajność: min stron, kolor: czarny, np. LBPPH36A Black Point 2 Strona 5 z 21

6 27 Toner Samsung ML 2571 N (czarny) symbol OEM: MLT-D119S, wydajność: 3800 stron, kolor: czarny, np. LBPPS2010 Black Point lub równoważny 30 szt. 28* Toner kserokopiarka Konica Minolta bizhub 283 (czarny) Toner TN 217, wydajność: stron, kolor czarny, oryginał 40 szt. 29 Toner kserokopiarka Sharp AR5520N (czarny) symbol OEM : AR-020T, wydajność : stron, kolor: czarny 6 szt. 30 symbol OEM: CB540A, wydajność: 2200 stron, kolor: black - czarny, np. LCBPHCP1215BK Black Point lub równoważny, 12 szt Toner HP CM 1312 symbol OEM: CB541A, wydajność: 1400 stron, kolor: cyan - turkusowy, np. LCBPHCP1215C Black Point lub równoważny symbol OEM: CB542A, wydajność: 1400 stron, kolor: yellow - żółty, np. LCBPHCP1215Y Black Point lub równoważny, 8 szt. 8 szt. 33 symbol OEM: CB543A, wydajność: 1400 stron, kolor: magenta- purpurowy, np. LCBPHCP1215M Black Point lub równoważny 8 szt. 34 Taśma do drukarki OKI Microline 3410 Taśma barwiąca do drukarki OKI microline szt. 35 Taśma do drukarki OKI Microline 3320 Taśma barwiąca do drukarki OKI microline Tusz do drukarki HP Photosmart C5280 All-in-One - czarny Atramentowy wkład drukujący HP 350XL (CB336EE), czarny, wydajność min. 500 stron, np. typu Black Point model BPH 350 lub równoważny 37 Tusz do drukarki HP Photosmart C5280 All-in-One - kolor Trójkolorowy wkład atramentowy HP 351XL (CB338EE) wydajność min 580 stron, np. BPH350XL - Black Point lub równoważny 38 Papier A4 (80 g/m2) Parametry techniczne: białość min. 146, gramatura 80 g/m2, 1 ryza zawiera 500 arkuszy (kartek), Przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych drukarkach laserowych i urządzeniach biurowych 900 ryza 39 Papier A4 (160 g/m2) Parametry techniczne: białość min. 146 gramatura 160 g/m2, 1 ryza zawiera 500 arkuszy (kartek), Przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych drukarkach laserowych i urządzeniach biurowych 10 ryza Strona 6 z 21

7 40 Papier A3 Parametry techniczne: białość min. 146, gramatura 80 g/m2, 1 ryza zawiera 500 arkuszy (kartek), Przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych drukarkach laserowych i urządzeniach biurowych 110 ryza 41 Papier Papier satynowy, biały, gładki, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych, gramatura 200 g/m3, format A4 10 ryza (250 szt.) 42 Papier/karton ozdobny Papier/karton ozdobny metalizowany do drukarek laserowych, kolory do wyboru: diamentowa biel, kremowy, antyczne złoto, gramatura 220 g/m3, format A4 2 ryza (20 szt.) 43 Papier biały samoprzylepny A4 44 Papier komputerowy 2+1 do drukarek igłowych Papier biały samoprzylepny, format A4, opakowanie 100szt. 1 opak. format: 250x12'', ilość składanek: 600, 4 karton 45 Papier do plotera w rolce 420mm Papier do plotera 420mm, długość rolki:50m, gramatura 80g/m2, średnica tulejki 50 mm 2 opak. 46 Papier do plotera w rolce 297mm Papier do plotera 297mm, długość rolki:50m, gramatura 80g/m2, średnica tulejki 50 mm 2 opak. 47 Notatnik Blok biurowy z okładką- notatnik A kartkowy w kratkę; 60 g Perforacja ułatwiająca wyrywanie kartek; Szyty na górze. 60 szt. 48 Notatnik Blok biurowy z okładką- notatnik A kartkowy w kratkę; 60 g Perforacja ułatwiająca wyrywanie kartek; Szyty na górze. 49 Bloczek samoprzylepny Bloczek samoprzylepny o wymiarach 76x76 mm; 100 arkuszy (kartek). kolory do wyboru m.in.: żółty, różowy, 250 szt. 50 Bloczek samoprzylepny Bloczek samoprzylepny o wymiarach 38x51 mm; 100 arkuszy (kartek), kolory do wyboru m.in.: żółty, różowy, 70 szt. 51 Bloczek samoprzylepny 52 Zakładki indeksujące Bloczek samoprzylepny żółty o wymiarach 50x40 mm; 100 arkuszy. Zakładki indeksujące foliowe, samoprzylepne, kolorowe o wymiarach 45x12 mm, z możliwością opisywania na powierzchni. 150 szt. 50 szt. Strona 7 z 21

8 53 Zakładki indeksujące Zakładki indeksujące foliowe, samoprzylepne, kolorowe o wymiarach 50x20 mm, z możliwością opisywania na powierzchni. 50 szt. 54 Samoprzylepne zakładki indeksujące do archiwizacji Samoprzylepne zakładki indeksujące do archiwizacji, wygięte do szuflad, 4 kolory, o wymiarach 50,8x38 mm 20 szt. 55 Segregator Dla formatu A4/70 mm; Wyposażony w mechanizm z dźwignią oraz łezkami na frontowej okładce; Wymienne boczne etykiety grzbietowe umożliwiają nowy opis segregatora po zmianie jego zawartości; Powleczony obustronnie folią polipropylenową; Otwór grzbietowy ułatwiający zdejmowanie; Mechanizm zamykający zapewnia całkowite zamknięcie segregatora; Krawędź wzmocniona metalową szyną, 4 56 Segregator Dla formatu A4/50 mm; Wyposażony w mechanizm z dźwignią oraz łezkami na frontowej okładce; Wymienne boczne etykiety grzbietowe umożliwiają nowy opis segregatora po zmianie jego zawartości; Powleczony obustronnie folią polipropylenową; Otwór grzbietowy ułatwiający zdejmowanie; Mechanizm zamykający zapewnia całkowite zamknięcie segregatora; Krawędź wzmocniona metalową szyną, 220 szt. 57 Etykieta do segregatora 50mm Etykiety do segregatora dużego 50mm, grzbiet 75mm, wymiar 158x30mm, opakowanie 6 opak 58 Etykieta do segregatora 70mm Etykiety do segregatora dużego 70mm, grzbiet 75mm, wymiar 158x50mm, opakowanie 6 opak 59 Mechanizm skoroszytowy wykonane z grubej wytrzymałej folii PP. Z metalowymi wąsami. Poszerzany pasek z perforacją do wpięcia w każdy segregator. Różne kolory 120 opak. (25 szt.) 60 Koszulka na dokumenty do przechowywania dokumentów o formacie A4, multiperforowana, otwierana u góry, z folii PP krystalicznej, z paskiem z multiperforacją 45 opak. (100szt.) Strona 8 z 21

9 61 Koszulka rozszerzana na dokumenty z przeźroczystej folii PVC, o grubości 170 mikronów, do przechowywania dokumentów o formacie A4, otwierana od góry. Poszerzane boki z paskiem z multiperforacją. Grubość 150 mikronów. Pojemność koszulki do 250 kartek. 30 opak. () 62 Koszulka z klapką na dokumenty z przeźroczystej folii PVC, o grubości 170 mikronów, do przechowywania dokumentów o formacie A4, multiperforowana, klapka u góry, w kształcie litery U z otwieraną górną klapką. Poszerzane boki z paskiem z multiperforacją. 20 opak. () 63 Koszulka z klapką na dokumenty z przeźroczystej folii PVC, o grubości 100 mikronów, do przechowywania dokumentów o formacie A4, multiperforowana, klapka po prawej stronie. 8 opak. () 64 Koszulka na CD/DVD Wykonana z wysokiej jakości folii polipropylenowej o grubości 160 mikronów. Koszulki na 4 płyty CD i 2 mini CD lub karty opisowe. Uniwersalna perforacja. 2 opak. () 65 Koszulki na płyty CD Koszulki na płyty CD, uniwersalna perforacja umożliwiająca przechowywanie płyt w segregatorze lub skoroszycie, z miejscem na etykietę, pojemność 1 CD/DVD 2 opak. () 66 Teczka Dla formatu A4 Wykonana z kartonu o grubości 300 g/m2. Wiązana biała. Wewnątrz trzy klapki zabezpieczające przed wypadaniem dokumentów. 250 szt. 67 Teczka Dla formatu A4 Wykonana z kartonu o grubości 300 g/m2. Zamykana na gumkę. Wewnątrz trzy klapki zabezpieczające przed wypadaniem dokumentów. 200 szt. 68 Teczka Dla formatu A4 Wykonana z kartonu o gramaturze 390 g/m2. Zamykana na gumkę wzdłuż długiego boku. Wewnątrz trzy klapki zabezpieczające przed wypadaniem dokumentów. Lakierowana, mix kolorów, 200 szt. 69 Zeszyt Zeszyt w kratkę A5, ilość kartek: 16, miękka okładka 35 szt. Strona 9 z 21

10 70 Zeszyt 71 Zeszyt Zeszyt w kratkę A5, ilość kartek: 60, miękka okładka Zeszyt w kratkę A5, ilość kartek: 64, twarda oprawa 2 20 szt. 72 Zeszyt Zeszyt w kratkę A5, ilość kartek: szt. 73 Zeszyt 74 Zeszyt akademicki Zeszyt w kratkę A5, ilość kartek: 96, miękka oprawa Zeszyt akademicki, format A4, kratka, ilość kartek: szt. 32 szt. 75 Koperta samoklejąca C5 Format C5, bez okienek, koperta samoklejąca z paskiem 12 opak.(500 szt.) 76 Koperta C5 samoklejąca z okienkiem Format C5, okienko z prawej strony, samoklejąca, z paskiem 12 opak. (1000 szt.) 77 Koperta duża C4 bez okienka Format C4, biała bez okienka, samoklejąca z paskiem 6 opak. (50 szt.) 78 Koperta samoklejąca C6 z okienkiem Koperta samoklejąca, okienko z prawej strony, C6, wymiary 114x opak. (1000 szt.) 79 Koperta samoklejąca C6 bez okienka Koperta samoklejąca, bez okienka, C6, wymiary 114x opak. (1000 szt.) 80 Koperta listowa DL samoklejąca z okienkiem Koperta z okienkiem po prawej stronie, wymiary 110x220, samoklejąca z paskiem 8 opak. (1000 szt.) 81 Koperta listowa DL samoklejąca Koperta bez okienka, wymiary 110x220, samoklejąca z paskiem 6 opak. (1000 szt.) 82 Koperta rozszerzana szara Koperta szara, z rozszerzanymi bokami i dnem, wymiary 229x324x30, format C4, samoklejąca z paskiem 2 opak. (50 szt.) 83 Koperta samoklejąca B4 Koperta bezpieczna, samoklejąca, wykonana z trójwarstwowej folii polietylenowej, B4 wymiary: 250x355 mm, biała z paskiem 6 opak. (50 szt.) 84 Koperta z warstwą folii bąbelkowej Koperta z warstwą folii bąbelkowej, biała G/17 10 opak. (25 szt.) 85 Koperta z warstwą folii bąbelkowej Koperta z warstwą folii bąbelkowej, biała E15 10 opak. (25 szt.) Koperta z warstwą folii bąbelkowej Koperta z warstwą folii bąbelkowej Koperta z warstwą folii bąbelkowej, biała D14 10 opak. (25 szt.) Koperta z warstwą folii bąbelkowej, biała C13 10 opak. (25 szt.) Strona 10 z 21

11 88 Koperta z warstwą folii bąbelkowej Koperta z warstwą folii bąbelkowej, biała I19 10 opak. (25 szt.) 89 Długopis nowoczesny długopis z szybkoschnącym wkładem, zasycha w ciągu 1 sekundy, idealny dla osób leworęcznych,nie przerywa pisząc po śliskim papierze np. faktury, papier kredowy, gumowa obudowa długopisu zapewnia komfort pisaniaidealnie dopasowuje się do dłoni cienka linia pisania ok. 0,35 mm, wymienny wkład, kolor tuszu: czarny, niebieski, czerwony, typu UNI SX-101 ze skuwką 30 szt. 90 Długopis Długopis plastikowy z twardą jednolitą obudową.z tuszem o niskiej lepkości umożliwiający lekkie i szybkie pisanie, opływowy kształt i wygodny uchwyt, grubość lini pisania 0,38mm, np. Stabilo Performa lub równoważny, kolor niebieski, czarny, czerwony 20 szt. 91 Długopis automatyczny długopis automatyczny z wymiennym wkładem, atrament o niskiej zawartości wiskozy, końcówka kulkowa 0,5mm, gumowe wkładki w części chwytowej, grubość pisania 0,5mm, typu Penmate SOLIDLY, różne kolory obudowy. 250 szt. 92 Długopis Długopis cieńkopiszący "w gwiazdki", plastikowa obudowa w gwiazdki w kolorze tuszu. Wentylowana nasadka, trwała kulka z węglików spiekanych. Długość pisania m. Wkład produkcji szwajcarskiej firmy Premec. Dostępne kolory: niebieski, czerwony, czarny, zielony, fioletowy. 40 szt. 93 Długopis Długopis automatyczny, wymiennym wkładem, atrament o niskiej zawartości wiskozy, końcówka kulkowa 0,5 mm, gumowe wkładki w części chwytowej, różne kolory obudowy, np. Penmate SOLIDLY w kolorze niebieski, zielony, czerwony 50 szt. Strona 11 z 21

12 94 Długopis Długopis 0,7mm, Długość produktu mm, Długość linii pisania 1700 m, Maksymalna średnica obudowy 8.1 mm Grubość końcówki 0.7 mm, Końcówka "niklowane srebro", Waga z nasadką 8.4 g, Grubość linii pisania 0.27 mm, Zawartość tuszu 0.3 g, kolory: niebieski, czarny, czerwony, np. PENTEL BK77 lub równoważny, 40 szt. 95 Długopis żelowy Długopis żelowy klasyczny z wymiennym wkładem. Gumowa obwódka uchwytu dla komfortu pisania. Tusz pigmentowy, wodoodporny, przezroczysta obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu, grubość linii pisania 0,5 mm. Kolory do wyboru m.in.: niebieski, czarny, czerwony, zielona, żółty, długość lini pisania 450m, nietoksyczny wodoodporny tusz, sednica kulki 0,5mm, typu Donau Gel 0,5mm 80 szt. 96 Wkład do długopisu żelowego 97 Wkład do długopisu Zenith Wkład do długopisu żelowego o końcówce pisania od 0,5mmmm, przeznaczony do długoipisu z pozycji powyżej, Wkład do długopisu, długośc linii pisania 3500 m, grubość końcówki 0,8 mm 20 szt. 60 szt. 98 Gumki recepturki (małe) Wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku (80%), wielokolorowe, wytrzymałe i elastyczne,rozciągliwość w warunkach laboratoryjnych: %. Opakowanie 0,1 kg, średnica: 57 mm 10 opak. 99 Gumki recepturki (duże) Opakowanie 0,1 kg, 15 opak. 100 Zakreślacz fluorescencyjny tusz wyprodukowany na bazie wody Z możliwością zakreślania szeroką linią lub podkreślanie cienką. Grubość linii pisania 1,0 5,0 mm. Kolory do wyboru m.in.: żółty, zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy, długość lini pisania min. 200m, gumowane boki obudowy, typu Donau D-TEXT 70 szt. 101 Zakreślacz z zakładkami indeksującymi Zakreślacz z zakładkami indeksującymi, tusz na bazie wody, szerokość linii pisania 1-5 mm, ergonomiczny kształt, szeroki gumowy uchwyt, wbudowany podajnik z 50 zakładkami, kolory do wyboru m.in.: żółty, zielony, różowy, typu POST IT 690 lub równoważnym 5 szt. 102 Zakreślacz dwustronny Zakreślacz dwustronny 5 mm, 4,2 mm, końcówka okrągła i ścięta, np. Tetis lub równoważny 70 szt. Strona 12 z 21

13 103 Cienkopis Cienkopis z wodoodpornym, pigmentowym tuszem, przeznaczony do kreślenia; nie przesiąka przez papier, odporny na działanie wody, alkoholu i rozpuszczalników. Grubość końcówki 0,5 mm., typu UNI PIN 200, 104 Cienkopis Cienkopis w sześciokątnej obudowie, końcówka oprawiona w metal, tusz na bazie wody, grubość linii pisania 0,4 mm. Dostępny w 25 kolorach pisania, typu Stabilo Point 88 lub równoważny, 70 szt. 105 Pióro kulkowe z tuszem żelowym Pióro kulkowe z płynnym tuszem żelowym, grubość linii pisania 1700m, grubość końcówki:0,7 mm, grubość linii pisania: 0,35 mm, gumowa obudowa uchwytu dla komfortu pisania, typu Pentel BL17 lub równoważny, 20 szt. 106 Marker do opisywania płyt CD/DVD czarny Marker wodoodporny - do opisywania płyt CD/DVD, a także do użytku na szkle, drewnie, winylu, plastiku itp. Cienka końcówka (grubość linii pisania 0,8-1,0 mm). Długość linii pisania m, kolor czarny 5 szt. 107 Marker olejowy Marker olejowy, szybkoschnący, piszący po każdej powierzchni, wodoodporny, końcówka okrągła grubość linii pisania 2,2, - 2,8 mm, kolory do wyboru: niebieski, czarny, czerwony, zielony, biały 5 szt. 108 Marker Grubość kreski 1-4mm, wodoodporny, metalowa obudowa, kolory do wyboru m. in.czarny, czerwony, typu Herlitz Colli lub równoważny. Nie zawierają ksylenu i toluenu, wodoodporne na prawie każdym materiale, 20 szt. 109 Marker olejowy - biały do pisania na każdej nawierzchni, metalowa obudowa, końcówka o grubości 2-4mm, tusz wodoodporny, okrągłe końcówki, typu Edding szt. 110 Temperówka metalowa Temperówka metalowa 16 szt. 111 Pinezki 112 Taśma klejąca przeźroczysta 113 Taśma samoprzylepna przeźroczyste kołeczki do tablic korkowych 100 szt/opak. Przeźroczysta. Wymiary: 19 mm x 33 m. Wymiary: 19 mm x 33 m po przyklejeniu staje się niewidoczna, można pisać po jej powierzchni, nie pozostawia smug na fotokopiach, mapach 4 opak. (100 szt.) 50 szt. Strona 13 z 21

14 114 Taśma klejąca Taśma klejąca szeroka 48mm, długość 50m 115 Taśma dwustronna Taśma dwustronna piankowa, biała 19 mm x 10 m 6 szt. 116 Klipsy biurowe metalowe 19 mm, czarne 40 opak. (12 szt.) 117 Klipsy biurowe metalowe 25 mm, czarne 40 opak. (12 szt.) 118 Klipsy biurowe metalowe 32 mm, czarne 40 opak. (12 szt.) 119 Klipsy biurowe metalowe 41 mm, czarne 40 opak. (12 szt.) 120 Zszywacz 121 Zszywacz Na klasyczne zszywki 24/6 i 26/6 wkładane od góry. Zdolność zszywania ok. 30 kartek, metalowa solidna i trwała konstrukcja, - system ładowania zszywek od góry - możliwość zaginania zszywek do wewnątrz i na zewnątrz, typu Laco H401 lub równoważny Zszywacz na zszywki 23/15, zszywa do 100 kartek, trwała i mocna konstrukcja, Metalowy, wyposażony w ogranicznik głębokości wsuwania papieru. Długość podstawy 280 mm, jednorazowo zszywa do 100 kartek. Na zszywki 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, typu Eagle 938 lub równoważny 2 szt. 122 Zszywki 24/6mm 80 opak. (1000 szt.) 123 Zszywki 26/6mm 20 opak. (1000 szt.) 124 Zszywki 23/15mm 60 opak. (1000 szt.) 125 Zszywki 9/ opak. (1000 szt.) 126 Zszywki 23/ opak. (1000 szt.) 127 Rozszywacz Rozszywacz 15 szt. 128 Spinacz biurowy Spinacz 28mm 20 opak. (100 szt.) 129 Spinacz biurowy Spinacz 33mm 30 opak. (100 szt.) 130 Spinacz biurowy Spinacz 50mm 10 opak. (100 szt.) 131 Pojemnik na spinacze Pojemnik z magnetycznym kółkiem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy Strona 14 z 21

15 132 Korektor 133 Korektor "myszka" 134 Rysiki HB Korektor w płynie, z metalową końcówką bez ozonu, pojemność 12 ml typu TOMA, Korektor myszka w taśmie, 5mm x 8m, typu DONAU lub równoważny, 0,5mm Wykonane z żywicy, grafitu i węgla. Długość 60 mm. 12 rysików w plastikowym pojemniczku. 20 szt. 100 szt. 32 opak. (12 szt.) 135 Rysiki 2B 0,5mm Wykonane z żywicy, grafitu i węgla. Długość 60 mm. 12 rysików w plastikowym pojemniczku. 12 opak. (12 szt.) 136 Klej w sztyfcie 137 Klej w sztyfcie bezbarwny do klejenia papieru, fotografii i tektury, 35 g, przydatność do użycia do 6 lta, typu DONAU Klebestiff, Amos Glue Stick lub równoważny bezbarwny do klejenia papieru, fotografii i tektury, 15 g typu Hinol lub równoważny 30 szt. 60 szt. 138 Gumka uniwersalna Miękka gumka ołówkowa nie brudząca się nie niszczy papieru. syntetyczna guma "chlebowa" Wymiary: - szerokość: 1,2cm - wysokość: 2,3cm - długość: 5,5cm, np. Factis Softer S20 lub równoważna 50 szt. 139 Grzbiet do bindowania A4 szerokość grzbietu: 32mm 2 opak. (50 szt.) 140 Grzbiet do bindowania A4 szerokość grzbietu: 25mm 2 opak. (50 szt.) 141 Grzbiet do bindowania A4 szerokość grzbietu: 19mm 2 opak. (100 szt.) 142 Grzbiet do bindowania szerokość grzbietu: 12mm 2 opak. (100 szt.) 143 Okładka przód - bindowanie A4 laminowana, bezbarwna, błyszcząca 6 opak. (100 szt.) 144 Okładka tył - bindowanie A4 skóropodobna dwustronnie kolorowe, fakturowane 6 opak. (100 szt.) 145 Plastikowe grzbiety zaciskowe Plastikowe grzbiety zaciskowe wielokrotnego użytku, do formatu A4. Zaokrąglone krawędzie. Przezroczyste, kolorowe (białe, granatowe, zielone, czarne). Możliwość spięcia do 30 kartek 2 komplet () 146 Plastikowe grzbiety zaciskowe Plastikowe grzbiety zaciskowe wielokrotnego użytku, do formatu A4. Zaokrąglone krawędzie. Przezroczyste, kolorowe (białe, granatowe, zielone, czarne). Możliwość spięcia do 60 kartek 2 komplet () Strona 15 z 21

16 147 Plastikowe grzbiety zaciskowe Plastikowe grzbiety zaciskowe wielokrotnego użytku, do formatu A4. Zaokrąglone krawędzie. Przezroczyste, kolorowe (białe, granatowe, zielone, czarne). Możliwość spięcia do 90 kartek 2 komplet () 148 Olej do niszczarki (Fellowes) pojemność 350 ml 1 szt. 149 Worki na odpady do niszczarki worki na odpady do niszczarki 115 l, 100 szt., odpowiednie do niszczarki Fellowes 2127s 1 szt. 150 Tusz do pieczątek czarny, pojemność: 30 ml 15 szt. 151 Tusz do pieczątek czerwony, pojemność: 30 ml 15 szt. 152 Tusz do pieczątek niebieski, pojemność: 30 ml 2 szt. 153 Tusz do pieczątek zielony, pojemność 30 ml 6 szt. 154 Pieczątka samotuszująca Pieczątka samotuszująca - automat samotuszujący z zatyczką + gumka + poduszka z tuszem + płytka tekstowa do 6 wersów 1 szt. 155 Pieczątka samotuszująca Pieczątka samotuszująca - automat samotuszujący z zatyczką + gumka + poduszka z tuszem + płytka tekstowa do 4 wersów 1 szt. 156 Pieczątka samotuszująca Pieczątka samotuszująca - automat samotuszujący z zatyczką + gumka + poduszka z tuszem + płytka tekstowa do 2 wersów 1 szt. 157 Wizytownik biurowy Przekładki alfabetyczne A-Z. Z 100 kieszonkami na 200 wizytówek o wymiarach 72 x 104 mm. Prostokątny o wymiarach 24,5 x 13,1 x 6,7 cm. 158 Skalówka 30 cm, trójkątna, plastikowa, oznaczenie skali: 1:100, 1:50, 1:250, 1:500, 1:25 2 szt. 159 Linijka Linijka, rozmiar 20cm, 5 szt. 160 Linijka Linijka, rozmiar 30cm, 13 szt. 161 Linijka podwójna Linijka podwójna, skala góra i dół, rozmiar 30cm, 1 szt. 162 Linijka podwójna Linijka podwójna, skala góra i dół, rozmiar 50cm, 1 szt. 163 Skoroszyt A4 Skoroszyt A4 wpinany do segregatora, materiał PCV, przednia okładka przeźroczysta, tylna kolorowa, twarda. Boczna perforacja umożliwia wpięcie go do dowolnego segregatora. 30 opak. () Strona 16 z 21

17 164 Skoroszyt A4 Skoroszyt A4 z klipsem zaciskowym formatu A4, ma sztywne, przezroczyste okładki wykonane z folii polipropylenowej, pojemność do 30 kartek 160 szt. 165 Skoroszyt kartonowy A4 166 Dziennik korespondencyjny Skoroszyt kartonowy, laminowana powierzchnia, z mechanizmem skoroszytowym umożliwiającym spinanie dokumentów, mieszczący do 250 kartek A4. Kolory do wyboru m.in.: mataliczny róż, biały, zielony, niebieski Dziennik korespondencyjny, twarda oprawa, 192 kartki. 2 opak. () 8 szt. 167 Dziennik korespondencyjny Dziennik korespondencyjny, twarda oprawa, 288 kartek. 2 szt. 168 Dziurkacz Metalowy dziurkacz z antypoślizgową plastikową podstawką zabezpieczającą przed rysowaniem mebli; dziurkuje do 30 kartek (papier 80 gsm); ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu; precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem; pojemnik na ścinki, który nie spada podczas opróżniania, np. Leitz 5008 lub równoważny 1 szt. 169 Dziurkacz Metalowy dziurkacz z antypoślizgową plastikową podstawką zabezpieczającą przed rysowaniem mebli; dziurkuje do 40 kartek (papier 80 gsm); ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu; precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem; 3 szt. 170 Przekładki do segregatora Przekładki kartonowe kolorowe, wymiar ok. 240x100mm (1/3 A4), opakowanie 100 szt. W pastelowych lub intensywnych kolorach 20 opak. (100 szt.) 171 Przekładki A4 Przekładki formatu A4 wykonane z mocnego kartonu o gramaturze 160 gsm, 12 kolorowych przekładek do łatwego sortowania 11 uniwersalnych otworów umożliwiających wpinanie do segregatora 3 kpl. (12 szt.) 172 Ołówek standardowy Ołówek o twardości B2 173 Ołówek automatyczny Ołówek automatyczny wyposażony w gumowy uchwyt, plastikową obudowę, klips i dużą gumkę zabezpieczoną za pomocą nasadki. Grafit 0,5 mm 12 szt. Strona 17 z 21

18 174 Ołówek automatyczny 175 Ołówek automatyczny Ołówek automatyczny, - grubość grafitu 0,5 mm, gumowy uchwyt, przycisk do wysuwania grafitów umieszczony na wysokości uchwytu dłoni, przezroczysta obudowa, metalowy klips, wymienna gumka do ścierania np. Pentel PD305T techniclick G 0,5mm, Ołówek na rysiki 0,5 mm, - podwójny system przyciskowy ołówka zabezpieczający końcówkę przed uszkodzeniem, ergonomiczna obudowa o wyważonym punkcie ciężkości, metalowy klips, gumowy uchwyt, grubość linii pisania 0,5 mm, kolor niebieski, Długość produktu mm, Maksymalna średnica obudowy 11.1 mm Grubość końcówki 0.5 mm, Końcówka ABS, Waga z nasadką 12.9 g, Grubość linii pisania 0.50 mm typu Pentel ENERGIZE PL-75, 6 szt. 6 szt. 176 Taśma do archiwizowania dokumentów Taśma do dokumentów, bawełniana 500 mb 177 Fastykuła 178 Rolka do kalkulatora A4, do archiwizowania dokumentów, materiał: sztywny karton, Rolka papierowa o szerokości 57mm i długości 25m 12 opak. (25 szt.) 6 szt. 179 Taśma do kalkulatora Taśma do kalkulatora CITIZEN CX-123 II 16 szt. 180 Wałek/rolka barwiąca do kalkulatora Do kalkulatora CITIZEN CX-123 II, wałek barwiący IR-40T 6 szt. 181 Płyta CD Pojemność płyt: 700 MB / 80 minut. cake box 10 opak. (50szt.) 182 Płyta DVD+R DL 183 Płyta DVD+R DL 184 Dziennik budowy 185 Pocztowa książka nadawcza płyty DVD+R DL double layer - dwuwarstwowa, prędkość nagrywania x8, opakowanie na szpuli, powłoka zapewniająca ochronę danych przed oddziaływaniem promieni UV płyty DVD+R DL na szpuli, pojemność: 8,5 GB, zawartość: 10 sztuk Pojemność pamięci (czas): 240 min., możliwości opisu: Etykieta, prędkość zapisu (maks.) 8 x Dziennik budowy; format A4; papier ofsetowy; 10 kart oryginał +kopia; ilość str. 20. Książka 100 kartek, druk samokopiujący, jednostronny, A5 18 opak. () 2 opak. () 22 szt. 20 szt. 186 Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Format A4 187 Książka kontroli Format A4 1 szt. Strona 18 z 21

19 188 Teczka zawieszana z boczkami Teczka A4 zawieszana z okienkiem opisowym i bocznymi ogranicznikami lnianymi, wykonane z kartonu ekologicznego 230g/m2, karteczki opisowe w zestawie, 50 szt. 189 Teczka "Akta osobowe" Teczka do akt osobowych, Format A4 - okładka karton drukowany - czarny, grzbiet binda zewnętrzna do której dołączona jest tekturka z miejscem na opis - blok składa się z kart A, B, C zawierających tabele bez treści 50 szt. 190 Teczka (windykacja) Teczka zawieszana A4, szerokość 32 cm z organizerem plastikowym, posiadająca przesuwaną zakładkę indeksową, specjalne wycięcie na palec 25 szt. 191 Teczka do podpisu Teczka do podpisu A4, wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem, grzbiet teczki wykonany harmonijkowo, kartki wewnętrzne kartonowe białe z dziurkami w celu pokazania zawartości teczki, 16 kartek, kolory do wyboru zielony, czarny, niebieski 2 szt. 192 Tablica korkowa Powierzchnia korkowa, wytrzymała drewniana rama, możliwość zawieszania w pionie lub poziomie, uchwyt mocujący, wymiary 45x60cm 2 szt. 193 Nożyczki Nożyczki ostrza ze stali nierdzewnej. Posiadają wygodny w użyciu uchwyt, idealnie dopasowany do kształtu dłoni. Pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem., wyprofilowany dla praworęcznych osób np. Donau 255mm lub równoważne, 1 szt. 194 Nożyczki Nożyczki ostrza ze stali nierdzewnej. Posiadają wygodny w użyciu uchwyt, idealnie dopasowany do kształtu dłoni. Pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem., wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób np. Tetis GN mm lub równoważne, 6 szt. 195 Karton archiwizacyjny zbiorczy otwierany od góry TYP Wykonanie z twardej tektury falistej. Do przechowywania 6 segregatorów. Otwieranie od góry FORMAT Wymiary: 43x34x31cm 2 opak. (5 szt.) Strona 19 z 21

20 196 Szufladka na biurko wykonana z trwałego transparentnego polistyrenu wymiary zew. 346x254x60 mm, wymiary wew. 325x244x52 mm, mix kolorów typu Donau, Esselte Europost lub równoważny 12 szt. 197 Zestaw 3 szuflad na biurko Zestaw 3 szuflad na biurko metalowy, zawiera 3 wysuwane szuflady, wymiary 300x350x270 mm 198 Pojemnik kartonowy na dokumenty lakierowany Pojemnik kartonowy na dokumenty lakierowany; wymiar 255x100x320mm, wykonane z lakierowanej tektury falistej, bezkwasowej, gramatura kartonu: 480 g/m², pojemność: do 800 lub 1000 kartek o gramaturze 80 g/m², posiadają wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pudełka z półki, ściana grzbietowa opisowa, składane - bardzo proste w montażu, kolory do wyboru m.in.: żółty, niebieski, zielony 199 Pudło zbiorcze do archiwizowania, wysyłki segregatorów Pudło zbiorcze do archiwizowania, wysyłki segregatorów, wykonane z grubego kartonu, przeznaczone do przechowywania, wysyłki segregatorów, ze zintegrowaną pokrywą, łatwe w montażu. Mieszczące do 3 segregatorów o grzbiecie 75 mm 200 Pudło archiwizujące na dokumenty Wymiary 439x340x259 mieści 5 segregatorów 75mm 201 Pojemnik na dokumenty: o formacie A4 Pojemnik na dokumenty: o formacie A4 szerokość min. 6 cm ustawienie w pozycji pionowej materiał polistyren (PS) z otworem na grzbiecie kolory: niebieski metaliczny/perłowy biały/pomarańczowy metaliczny/różowy metaliczny/zielony metaliczny, z błyszczącym wykończeniem 2 szt. 202 Pudło zbiorcze do archiwizowania, wysyłki segregatorów Pudło do archiwizowania, wysyłki segregatorów, wykonane z grubego kartonu, przeznaczone do przechowywania, wysyłki segregatorów, ze zintegrowaną pokrywą, łatwe w montażu. Mieszczące do 6 segregatorów o grzbiecie 75 mm 15 szt. Strona 20 z 21

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Znak sprawy DI/2/2012 Załącznik nr 2 Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach Adres: ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary tel.(+48) 68 479-46-11 (21) fax.(+48) 68 479-46-25 adres

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Opis przedmiotu zamówienia Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów biurowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Znak sprawy: MCPS.OIS/MS/351-3/12/ZP/U Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CZĘŚĆ I - DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH, TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK L.p. Rodzaj i szczegółowy

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ NETTO SZT. SZT 9 SZT 18 SZT 9 SZT 27 OP 9 OP 9 RYZA 90 SZT 9 SZT 9 SZT 9 SZT 45 SZT 9 OP 9 OP 9 OP 9 SZT 360 SZT 72

ILOŚĆ NETTO SZT. SZT 9 SZT 18 SZT 9 SZT 27 OP 9 OP 9 RYZA 90 SZT 9 SZT 9 SZT 9 SZT 45 SZT 9 OP 9 OP 9 OP 9 SZT 360 SZT 72 ZAŁĄCZNIK NR 2 LP TOWAR JEDN. MIARY ILOŚĆ NETTO SZT. BRUTTO SZT. WARTOŚĆ BRUTTO 1 Blok biurowy A4 w kratkę, klejony po krótkim boku 100 kartek 2 Brulion A4 z twardą oprawą, 96 kartek w kratkę, wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Wykaz materiałów przewidzianych do zamówienia. Lp Opis Jednostka miary WF

Wykaz materiałów przewidzianych do zamówienia. Lp Opis Jednostka miary WF Wykaz materiałów przewidzianych do zamówienia Lp Opis Jednostka miary WF 1. PAPIER A4-80 g, klasa B, biały, do kopiarek, drukarek laserowych i atramentowych oraz wydruków kolorowych o mniejszej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach Adres: ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary tel.(+48) 68 479-46-11 (21) fax.(+48) 68 479-46-12 adres internetowy: www.zwikzary.pl... Pieczęć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa materiałów artykułów biurowych Jednostka miary

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa materiałów artykułów biurowych Jednostka miary Załącznik nr do zapytania ofertowego Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku Część I. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. wymiarach 70x16,9mm, ) Folia laminacyjna 216x303mm/100mic.( 100szt.) 1 op. 75

Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. wymiarach 70x16,9mm, ) Folia laminacyjna 216x303mm/100mic.( 100szt.) 1 op. 75 Lp. Nazwa Artykułu Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków Cena Szacun. jednost. ilości j.m. brutto roczne 1. Blok szkolny w kratkę A5 (100 kartek) 1 szt. 300 2. Blok szkolny w kratkę A4 (100 kartek)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Pakiet 4 artykuły biurowe

Pakiet 4 artykuły biurowe .. Nazwa i pieczątka firmy Nr sprawy: KS.7.3.014 ZAŁĄCZNIK NR 4 Pakiet 4 artykuły biurowe L.p. 1.. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie W Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie W Szczecinie pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1a do siwz Kalkulacja cenowa Lp 1 Nazwa artykułu 2 Jednostka miary Zamawia na ilość w sztukach 3 Cena jednostkowa brutto 4 Cena ogółem brutto (poz. 3 x poz. 4) 5 Produkt

Bardziej szczegółowo

Pakiet 4 artykuły biurowe

Pakiet 4 artykuły biurowe .. Nazwa i pieczątka firmy ZAŁĄCZNIK NR 4 Pakiet 4 artykuły biurowe L.p. 1.. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/38/2007. Załącznik nr 2. Opis zamawianych materiałów: I. materiały biurowe II. tonery 1/8

ZP/PN/38/2007. Załącznik nr 2. Opis zamawianych materiałów: I. materiały biurowe II. tonery 1/8 Załącznik nr Opis zamawianych materiałów: I. materiały biurowe II. tonery /8 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 papier uniwersalny A4, 80 g/m papier kolorowy do kopiarek mix kolorów A4 ryza op. - 00 szt papier

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest dostawa następujących artykułów papierniczo biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarki:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Zp Bałtów, dn r.

Nr sprawy: Zp Bałtów, dn r. Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn.09.09.2011r. Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy LP. NAZWA TOWARU UWAGI JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ STAWKA WARTOŚĆ MIARY NETTO NETTO PODATKU

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy artykuły biurowe. Ilość, jednost ki, miary

Formularz cenowy artykuły biurowe. Ilość, jednost ki, miary LP. Formularz cenowy artykuły biurowe NAZWA MATERIAŁU BIUROWEGO Ilość, jednost ki, miary cena jednost kowa netto łączna cena netto (3x4) staw ka vat (w %) łączna cena brutto (5+% vat)) 1 2 3 4 5 6 7 1.

Bardziej szczegółowo

ZP/ZO/DPS/01/2011/ Formularz cenowy - artykuły biurowe załącznik nr 2

ZP/ZO/DPS/01/2011/ Formularz cenowy - artykuły biurowe załącznik nr 2 ZP/ZO/DPS/01/2011/ Formularz cenowy - artykuły biurowe załącznik nr 2 L.p Nazwa przedmiotu zamówienia J.m Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Stawka (%) VAT Wartość brutto Cena jednost. brutto 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Ilość/ jednostka. nd. 200 szt.

Ilość/ jednostka. nd. 200 szt. Załącznik Nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Z Nauką Ścisłą za Pan Brat Formularz cenowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Nazwa artykułu i opis Rodzaj materiału eksploatacyjnego/

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe zał. do SIWZ nr DOA-IV.272.33.2014 Opis przedmiotu zamówienia wykaz materiałów biurowych z przeznaczeniem na szkolenia, posiedzenia i konferencje w ramach projektu pn. Województwo opolskie otwarte na współpracę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Prognoza roczna 1 Blok techniczny A4 Papier o gramaturze nie mniejszej niż 160 g/m². Szt./10 2 Blok makulaturowy A4 100-kart.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Działdowo

Burmistrz Miasta Działdowo Załącznik formularz ofertowy...,.2012r. Burmistrz Miasta Działdowo O F E R T A na dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Działdowo Nazwa i adres WYKONAWCY: Nazwa:... Adres:... NIP:... Nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. Cena jedn.brutto. Wartość brutto. Cena jedn.netto. Katalog asortyment. Ilość

Jednostka miary. Cena jedn.brutto. Wartość brutto. Cena jedn.netto. Katalog asortyment. Ilość Załącznik nr 1 do oferty ZP/M-1/17 Katalog artykułów biurowych przewidzianych do zakupu w 2017r dla ZGN m.st.warszawy w Dzielnicy Praga Południe i Administracji AN-1,AN-5,AN-6,AN-7 Nr. Katalog asortyment

Bardziej szczegółowo

Załącznik do FORMULARZA OFERTY. Jednostka miary. Szacunkowa ilość. sztuka 10. opakowanie 60. sztuka 80. sztuka 30. sztuka 20. sztuka 20.

Załącznik do FORMULARZA OFERTY. Jednostka miary. Szacunkowa ilość. sztuka 10. opakowanie 60. sztuka 80. sztuka 30. sztuka 20. sztuka 20. L.p. Załącznik do FORMULARZA OFERTY Szacunkowa ilość 1 Bateria alkaiczna AA LR6 opakowanie 40 2 3 4 Bloczek samoprzylepny 105 x 76 mm 100 kartek różne kolory, gładki Bloczek samoprzylepny 38 x 51 mm 100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA RZECZOWO ILOŚCIOWA. Cena jednostkowa (brutto) produktu w zł.

SPECYFIKACJA RZECZOWO ILOŚCIOWA. Cena jednostkowa (brutto) produktu w zł. ZAŁĄCZNIK nr 2 Szczegółowy zakres zamówienia SPECYFIKACJA RZECZOWO ILOŚCIOWA Lp. Produkt 1. Długopis automatyczny piszący na niebiesko, wykonany z tworzywa sztucznego, z gumowym uchwytem, grubość linii

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Jednostka miary Ilość

Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Jednostka miary Ilość Załącznik nr 2 do SIWZ AK.ZP.34310-21/2010/04 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAIERNICZYCH FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EFS I PFRON ZESTAW 1 Lp. 1. Papier A4 kolorowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAPOTRZEBOWANIA NA ARTYKUŁY BIUROWE NA 2015 ROK

PROJEKT ZAPOTRZEBOWANIA NA ARTYKUŁY BIUROWE NA 2015 ROK Lp. 1 Nazwa Bloczki samoprzylepne 127x76 żółte Szacunkowa roczna ilość zmówienia Jednostka 25 op. Proponowana cena jednostkowa netto Proponowana jednostkowa cena brutto Proponowana cena brutto za szacunkową

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. Szacunkowa ilość. sztuka 30. opakowanie 100. sztuka 120. sztuka 40. sztuka 40. sztuka 40. sztuka 200. sztuka 100.

Jednostka miary. Szacunkowa ilość. sztuka 30. opakowanie 100. sztuka 120. sztuka 40. sztuka 40. sztuka 40. sztuka 200. sztuka 100. Pakiet nr 1 L.p. NAZWA ARTYKUŁU Jednostka miary Szacunkowa ilość 1 Bateria alkaiczna AA LR6 opakowanie 40 2 3 4 Bloczek samoprzylepny 105 x 76 mm 100 kartek różne kolory, gładki Bloczek samoprzylepny 38

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data...

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dostawa materiałów biurowych FORMULARZ CENOWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: L.p.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Łączna ilość maksymalna. szt szt szt szt szt szt szt opak.

Arkusz1. Łączna ilość maksymalna. szt szt szt szt szt szt szt opak. Załącznik nr 4 - wykaz asortymentu: Rodzaj materiału J. m. Łączna ilość minimalna Łączna ilość maksymalna Blok biurowy A4 w kratkę, klejony grzbiet, miękka oprawa, bez marginesów (100 kartek) Blok biurowy

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3- Pak Nr 1. Cena jednostk owa netto. Wartość netto. Jedn. Miary. Wartość VAT. Lp. Towar Opis. Wartość brutto. Ilość

Zał. Nr 3- Pak Nr 1. Cena jednostk owa netto. Wartość netto. Jedn. Miary. Wartość VAT. Lp. Towar Opis. Wartość brutto. Ilość Zał. Nr 3- Pak Nr 1 Lp. Towar Opis Jedn. Miary 1 Bateria R9 typu Panasonic lub równoważna szt. 10 2 Bateria R14 typu Panasonic lub równoważna szt. 262 3 Bateria R20 typu Panasonic lub równoważna szt. 12

Bardziej szczegółowo

3. Termin dostawy do siedziby jednostki zamawiającej to 2 dni robocze od otrzymania zamówienia faksem lub mailem.

3. Termin dostawy do siedziby jednostki zamawiającej to 2 dni robocze od otrzymania zamówienia faksem lub mailem. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY MATERIAŁY BIUROWE

FORMULARZ CENOWY MATERIAŁY BIUROWE KS.272.218.2014 Nr kor.: 1521.2014 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 do umowy) FORMULARZ CENOWY MATERIAŁY BIUROWE L.p. Materiały biurowe - rodzaj Jednostka miary Szacunkowa ilość sztuk

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo cenowa Materiały biurowe

Specyfikacja asortymentowo cenowa Materiały biurowe Załącznik nr 1 do ogłoszenia Nr K-DZP.362.2.3.2015 Specyfikacja asortymentowo cenowa Materiały biurowe Lp. Opis przedmiotu Jednostka miary Ilość 1 Bloki makulaturowe A4 /100k kratka szt. 210 2 Bloki makulaturowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAPOTRZEBOWANIA NA ARTYKUŁY BIUROWE NA 2016 ROK

PROJEKT ZAPOTRZEBOWANIA NA ARTYKUŁY BIUROWE NA 2016 ROK Lp. 1 Nazwa Szacunkowa roczna ilość zmówienia Jednostka Baterie Duracell AAA 5 op. Proponowana cena jednostkowa netto Proponowana jednostkowa cena brutto Proponowana cena brutto za szacunkową roczną ilość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1.

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1. FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1. POZ. NAZWA J.M. ILOŚĆ 1 ANTYRAMA A4 SZT 40 2 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 38 SZT 160 3 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 76 SZT 200 4 BLOK LISTOWY A4 SZT 40 5 BLOK LISTOWY A5 SZT

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO

załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok WYSZCZEGÓLNIENIE CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZAKUPU W LATACH 2016/2017 WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU W ZŁOTYCH Brulion

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1- materiały biurowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja

Zadanie nr 1- materiały biurowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja Zadanie nr 1- materiały biurowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja Załącznik do oferty l.p nazwa Jednostka miary ilość 1 Długopis zwykły z automatycznie chowanym wkładem, sztuka 83 długość linii pisania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Biura Projektu ARCHIMEDES

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Biura Projektu ARCHIMEDES Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Biura Projektu ARCHIMEDES Symbol CPV: 30190000-7 Różne artykuły biurowe 1. Przedmiot zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 formularz cenowy CENA NETTO

Załącznik nr 3 formularz cenowy CENA NETTO Załącznik nr 3 formularz cenowy POZ. NAZWA J.M. ILOŚĆ 1 ANTYRAMA A4 SZT 40 2 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 38 SZT 150 3 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 76 SZT 200 4 BLOK LISTOWY A4 SZT 40 5 BLOK LISTOWY A5 SZT

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1. Jednostka / ilość. ryza 185. ryza 25. op 14. op. 35. op. 6. op 2

ZADANIE NR 1. Jednostka / ilość. ryza 185. ryza 25. op 14. op. 35. op. 6. op 2 Załącznik Nr 1 ZADANIE NR 1 Zestawienie asortymentowo-ilościowo-cenowe : Lp. Materiały Jednostka / ilość Cena jednostkowa ( netto ) Wartość ( netto ) Wartość ( brutto ) 1 Papier xero A-4 kolor biały gramatura

Bardziej szczegółowo

Producent oferowaneg o materiału

Producent oferowaneg o materiału Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WYKONAWCY Lp. Nazwa materiału j.m. ilość Producent

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- materiały biurowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1- materiały biurowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie nr 1- materiały biurowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja l.p nazwa Jednostka miary ilość 1 Długopis zwykły z automatycznie chowanym

Bardziej szczegółowo

tonery wymagana minimalna wydajność wkładu cena jednostkowa oferowany towar (producent, model etc.) cena za całość brutto oferowana wydajność wkładu

tonery wymagana minimalna wydajność wkładu cena jednostkowa oferowany towar (producent, model etc.) cena za całość brutto oferowana wydajność wkładu BII.272.26.2012 Załącznik nr 1/9 Opis przedmiotu zamówienia/wykaz oferowanych materiałów biurowych z parametrami i cenami Materiały biurowe, papier i tonery dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. Cena jednostkowa brutto. Jednostka miary. w tym VAT (z kolumny 7) Wartość brutto (5x6)

Formularz cenowy. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. Cena jednostkowa brutto. Jednostka miary. w tym VAT (z kolumny 7) Wartość brutto (5x6) Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Formularz cenowy L.p. Nazwa artykułu Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto (5x6) w tym VAT (z kolumny 7) 1 2 4 5 6 7 8 1 Blok makulaturowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK AMAD Bloczek samoprzylepny wielokrotnego użytku, o wym. 38x51 mm, żółty op.

CENNIK AMAD Bloczek samoprzylepny wielokrotnego użytku, o wym. 38x51 mm, żółty op. 1 Bloczek samoprzylepny wielokrotnego użytku, o wym. 38x51 mm, żółty op. op. 0,87 0,23 1,07 2 Bloczek samoprzylepny wielokrotnego użytku, o wym. 76x76 mm, żółty szt. 0,41 0,23 0,50 3 Bloczek samoprzylepny

Bardziej szczegółowo

DOA-IV Załącznik do SIWZ dot. Części IV

DOA-IV Załącznik do SIWZ dot. Części IV Europejski Fundusz Rybacki- Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 DOA-IV. 272.20.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY. Cena jednostkowa BRUTTO ryza Ilość

PAKIET NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY. Cena jednostkowa BRUTTO ryza Ilość / pieczątka Wykonawcy / ZAŁĄCZNIK A PAKIET NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY Lp. Asortyment Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa BRUTTO 1. 2. 3. 4. 5. 6 ryza 1.500 1. Papier ksero A 4 gramatury 80g m

Bardziej szczegółowo

...data i podpis Wykonawcy

...data i podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Koperty, zeszyty, artykuły biurowe KOD CPV 30192000-1 L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość szt./opak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koperta biała listowa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Dostawa II. Dostawa IV. Forma opakowania. Dostawa III. Dostawa I. Łącznie. 1. Długopis niebieski, żelowy Szt.

Załącznik nr 3. Dostawa II. Dostawa IV. Forma opakowania. Dostawa III. Dostawa I. Łącznie. 1. Długopis niebieski, żelowy Szt. Załącznik nr 3 Lp. Szczegółowy opis zamówienia z podziałem na dostawy Wykaz artykułów biurowych, papierniczych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek z podziałem na cztery dostawy. nazwa Forma opakowania

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: ZP / 3240 / 208 / 10 Specyfikacja Techniczna

oznaczenie sprawy: ZP / 3240 / 208 / 10 Specyfikacja Techniczna Specyfikacja Techniczna 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: realizacja zgodnie z warunkami wzoru umowy, termin realizacji: od dnia podpisania umowy do: I etap do 30.08.2010 r. II etap do 30.10.2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1 Artykuły biurowe. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa producenta, numer katalogowy.

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1 Artykuły biurowe. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa producenta, numer katalogowy. l.p. Nazwa asortymentu jednostka miary ilość Nazwa producenta, numer katalogowy VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Bloczek samoprzylepny żółty, 100 kartkowy 75 x 75

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I Załącznik nr.. do oferty ZESTAW I FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I Lp. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość 1. Bateria LR6AA sztuka 40 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bloczki samoprzylepne 76x76 sztuka 800 Blok makulaturowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/10 Opis przedmiotu zamówienia/wykaz oferowanych materiałów biurowych z parametrami i cenami

Załącznik nr 1/10 Opis przedmiotu zamówienia/wykaz oferowanych materiałów biurowych z parametrami i cenami BII.272.26.2012 Załącznik nr 1/10 Opis przedmiotu zamówienia/wykaz oferowanych materiałów biurowych z parametrami i cenami Materiały biurowe, papier i tonery dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy - Pakiet III. 14 szt. 4 szt. 12 szt. 12 szt. 40 szt. 20 szt. 150 szt. 20 szt. 35 szt. 4 szt.

Formularz cenowy - Pakiet III. 14 szt. 4 szt. 12 szt. 12 szt. 40 szt. 20 szt. 150 szt. 20 szt. 35 szt. 4 szt. Formularz cenowy - Pakiet III Lp. Nazwa materiału Ilość Jednostkowa cena netto 1 Akumulatorek Ni-MH AAA, pojemność 1000 mah, napięcie 1.2 V 2 Akumulatorek Ni-MH AA, pojemność 2300 mah, napięcie 1.2 V 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem postępowania jest dostawa papieru kserograficznego, artykułów papierniczo biurowych oraz tonerów do drukarki laserowej i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I. ARTYKUŁY BIUROWE. L.p. Przedmiot zamówienia 1 Segregatory 2 Papier ksero 3 Długopisy 4 5 Zakreślacze tekstu Płyty DVD

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /dostawa/ dnia. 2011 r.

FORMULARZ OFERTY /dostawa/ dnia. 2011 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ pełna nazwa oferenta...... adres siedziby oferenta... Nr NIP... Nr REGON... Nr konta bankowego... nr telefonu... nr telefaxu... FORMULARZ OFERTY /dostawa/ OFERTA dnia. 2011 r..........

Bardziej szczegółowo

Blik biurowy A-4 w w kratkę 96- kartkowy 6 szt.

Blik biurowy A-4 w w kratkę 96- kartkowy 6 szt. załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH- 2012 rok WYSZCZEGÓLNIENIE CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZAKUPU W 2012 R. WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU W ZŁOTYCH Brulion A -4 w kratkę

Bardziej szczegółowo

Blik biurowy A-4 w kratkę 96- kartkowy 12 szt.

Blik biurowy A-4 w kratkę 96- kartkowy 12 szt. załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH- 2014/2015 rok WYSZCZEGÓLNIENIE CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZAKUPU W LATACH 2014/2015 WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU W ZŁOTYCH Brulion

Bardziej szczegółowo

Projekt "AKTYWNI" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt AKTYWNI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Skierniewice, dn. 16.07.2012r. W związku z realizacją projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1 Artykuły biurowe. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa producenta, numer katalogowy

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1 Artykuły biurowe. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa producenta, numer katalogowy l.p. Nazwa asortymentu jednostka miary ilość Nazwa producenta, numer katalogowy VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Bloczek samoprzylepny żółty, 100 kartkowy 75 x 75

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w roku 2015 dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

FORMULARZ OFERTY na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w roku 2015 dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Załącznik Nr 1... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w roku 2015 dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania I. Dane Wykonawcy : 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ. Kalkulacja cenowa

SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ. Kalkulacja cenowa SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ Kalkulacja cenowa Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz asortymentowo - ilościowy materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Wykaz asortymentowo - ilościowy materiałów biurowych i eksploatacyjnych Wykaz asortymentowo - ilościowy materiałów biurowych i eksploatacyjnych Lp. 1 Karteczki samoprzylepne 76x76 (bloczek-100 kartek) bloczek 50 2 Karteczki samoprzylepne 51x38 (bloczek-100 kartek) bloczek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 POZ. NAZWA J.M. ILOŚĆ CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO STAWKA VAT CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO 1 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 38 SZT 160 2 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 76

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis przedmiotu Opis ilość łącznie. gramatura - 80g/m2. 2. PAPIER KSERO A4 BIAŁY (ryza) gramatura - 90 g/m²

Nazwa i opis przedmiotu Opis ilość łącznie. gramatura - 80g/m2. 2. PAPIER KSERO A4 BIAŁY (ryza) gramatura - 90 g/m² SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem postępowania jest dostawa papieru kserograficznego, artykułów papierniczo - biurowych oraz tonerów do drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych o następujących

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa:... FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia udzielonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przy zastosowaniu procedury wewnętrznej wynikającej z Zarządzenia Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO 1 /43/2011/Projekt Interstudia z dnia 21.10.2011 roku (dotyczy: artykułów biurowych)

Zapytanie ofertowe nr ZO 1 /43/2011/Projekt Interstudia z dnia 21.10.2011 roku (dotyczy: artykułów biurowych) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków e-mail: grazyna_kulesza@yahoo.com www.imim.pl, www.imim-phd.edu.pl Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary. Szt. 0,74 zł 23% 0,91 zł niebieski, czerwony/

Jedn. miary. Szt. 0,74 zł 23% 0,91 zł niebieski, czerwony/ L.p. Asortyment Jedn. miary Cena jednostkowa netto Stawka VAT % Cena jednostkowa brutto 1. Blok biurowy A4 100kart kratka Szt. 1,86 zł 23% 2,29 zł 2. Blok biurowy A4 50kart kratka Szt. 0,95 zł 23% 1,17

Bardziej szczegółowo

przewidy wana ilość szt./op. na 2012r. 20 ryz 4 szt

przewidy wana ilość szt./op. na 2012r. 20 ryz 4 szt Załącznik nr 1 Lp Nazwa Opis przedmiotu zamówienia przewidy wana ilość szt./op. na 2012r. Cena jedn. brutto za 1 szt./op. Iloczyn przewidy wanej ilości i wartości jedn. brutto 1 Papier ksero gramatura

Bardziej szczegółowo

MOPR/ZP/341/04/2014 Kielce, 25.02.2014 r. Informacja nr 2

MOPR/ZP/341/04/2014 Kielce, 25.02.2014 r. Informacja nr 2 MOPR/ZP/341/04/2014 Kielce, 25.02.2014 r. Informacja nr 2 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach wprowadza z dniem 25.02.2014 r. zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

CENY JEDNOSTKOWE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW BIUROWYCH

CENY JEDNOSTKOWE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW BIUROWYCH PZP-19/06 Załącznik Nr 4 CENY JEDNOSTKOWE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW BIUROWYCH Przedmiot zamówienia Cena brutto TUSZE ( wyłącznie oryginalne zalecane przez producentów sprzętu ) do drukarki HP DJ 10/20 PS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1- zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla MOPS w Mikołowie Lp. Artykuł Przewidywana ilość 1 2 3 1 Koperta DL białe okienko prawe 6000 szt. 2 Koperta C4 500

Bardziej szczegółowo

1. Baterie alkaliczne AAA I.R03, pakowane po 4 szt. 2. Baterie alkaliczne AA LR6, pakowane po 4 szt.

1. Baterie alkaliczne AAA I.R03, pakowane po 4 szt. 2. Baterie alkaliczne AA LR6, pakowane po 4 szt. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego z dn.26.11.2012r, Materiały biurowe L.p. Nazwa towaru 1. Baterie alkaliczne AAA I.R03, pakowane po 4 szt. Jednost ka miary Cena Jednost kowa bez podatk u Podatek

Bardziej szczegółowo

Nazwa artykułu J.m. Ilość

Nazwa artykułu J.m. Ilość Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość 1. Segregator : format A4, szerokości grzbietu 75 mm, pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna, posiadający obustronną wymienną etykietę do opisu na grzbiecie;

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I- dostawa baterii, materiałów i akcesoriów biurowych

ZADANIE I- dostawa baterii, materiałów i akcesoriów biurowych L.p. Nazwa materiału Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa netto (za jedną jednostkę miary) Wartość netto A B C D E [zł] G =(D*E) [zł] ZADANIE I- dostawa baterii, materiałów i akcesoriów biurowych 2 3

Bardziej szczegółowo

OR PL Międzyrzecz, r. Materiały biurowe dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.

OR PL Międzyrzecz, r. Materiały biurowe dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu. Lp. Rodzaj Jedn Ilość Cena jedn. netto Wartość netto VAT % Razem wartość brutto 1 2 3 4 5 6 1 Automatyczny długopis szt. 72 żelowy /czarny/ 2 Automatyczny długopis żelowy /niebieski/ szt. 132 3 Automatyczny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy sprawy OKE-WOA-222/ 04/MD/2009 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY ŁĄCZNA KWOTY NETTO / BRUTTO CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA

Dotyczy sprawy OKE-WOA-222/ 04/MD/2009 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY ŁĄCZNA KWOTY NETTO / BRUTTO CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA Dotyczy sprawy OKE-WOA-222/ 04/MD/2009 Załącznik nr 2 do SIWZ Dnia... FORMULARZ CENOWY ŁĄCZNA KWOTY NETTO / BRUTTO CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa i opis artykułu Liczba J.m. cena netto cena brutto 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Część I : Materiały biurowe

Część I : Materiały biurowe Załącznik nr 2a formularz cenowy Część I : Materiały biurowe L.p. Nazwa Opis przedmiotu zamówienia Ilość JM Cena netto 1. Brulion - format A4, 2 szt - kratka 5 x 5 mm, - wewnętrzne strony z linią marginesu

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa na dostawę artykułów administracyjno - biurowych w roku 2014

Oferta cenowa na dostawę artykułów administracyjno - biurowych w roku 2014 Pakiet II Część III SIWZ Załącznik nr 2 Oferta cenowa na dostawę artykułów administracyjno - biurowych w roku 2014 L.p. Opis przedmiotu zamówienia Jednost Przewidy ka miary wana ilość w skali roku Cena

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV FORMULARZ CENOWY

ROZDZIAŁ IV FORMULARZ CENOWY ROZDZIAŁ IV FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY ZADANIE: Dostawa materiałów biurowych. Lp. Wyszczególnienie zakupu J.m. Ilość Cena jedn. netto 1. Blok z okładką A5: 50 kartek, w kratkę, klejony na górze

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.14.2016.ELB Załącznik nr 1d do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część 4

OP-IV.272.14.2016.ELB Załącznik nr 1d do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część 4 Lp Nazwa i opis artykułu jednostka miary ilość 1 Blok szkolny A4,kratka, 80k szt 5 2 Blok szkolny A5,kratka, 100k szt 24 3 Brulion w twardej oprawie, szyty, okładki laminowane, grzbiet wzmocniony kapitałką,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE "NOWE PERSPEKTYWY"

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE NOWE PERSPEKTYWY załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE "NOWE PERSPEKTYWY" Nazwa i opis przedmiotu Jednostka sprzedaży Opis ilość Segregator z Jednostka sprzedaży: format:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem postępowania jest dostawa papieru kserograficznego (CPV 0197644-2), artykułów papierniczo biurowych ( CPV 0190000-7 różny sprzęt i artykuły

Bardziej szczegółowo

Część nr 1 - Artykuły biurowe

Część nr 1 - Artykuły biurowe Część nr 1 - Artykuły biurowe lp Nazwa j.m. Ilość 1. Bloczek samoprzylepny 76x76 100 karteczek szt 14 2. Folia do laminowania A4 100 mic. (opakowanie 100 szt) opakowanie 12 3. Grzbiet do bindownicy 12

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE NA PODSTAWIE ART. 4 PKT.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -

ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE NA PODSTAWIE ART. 4 PKT.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Lp. Nazwa materiału biurowego Ilość Cena netto 1 Blok z makulatury A 4 Szt 30 2 Brulion A4/96 80g/m twarda okładka Szt 10 3 Cienkopis PILOT - niebieski Szt 80 4 Cienkopis UNI BALL - niebieski Szt 30 5

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Załącznik Nr 2. 1 Atrament Pelikan szt Atrament Waterman szt Blok biurowy A4 szt. 130

FORMULARZ CENOWY. Załącznik Nr 2. 1 Atrament Pelikan szt Atrament Waterman szt Blok biurowy A4 szt. 130 Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary Cena netto Cena brutto Liczba szt. Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto jednostkowa jednostkowa 1 Atrament Pelikan szt.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. W. Sikorskiego 11, Legionowo Tel Fax Formularz ofertowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. W. Sikorskiego 11, Legionowo Tel Fax Formularz ofertowy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo Tel. 22 764 01 40 Fa. 22 764 01 41 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znak sprawy: ZD.253.1.2016 Formularz

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIER

F O R M U L A R Z C E N O W Y ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIER F O R M U L A R Z C E N O W Y Załącznik nr do oferty CZĘŚĆ I ZESTAW A ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIER Lp. Liczba porządkowa przypisana artykułowi w formularzu cenowym odpowiada liczbie porządkowej w opisie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL.09.01.02/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL.09.01.02/2012 PPF.042.3.12 Sulejówek, dnia 12.02.13 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL.09.01.02/12 Zakup i dostawa materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych w ramach projektu pn. Równy start w przyszłość 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykonawca:... Nr faxu:... Nazwa Cena jedn. brutto. Przewidywana ilość Wartość brutto = 2 x 3. 1 opak

Wykonawca:... Nr faxu:... Nazwa Cena jedn. brutto. Przewidywana ilość Wartość brutto = 2 x 3. 1 opak F O R M U L A R Z O F E R T Y Wykonawca:... Nr faxu:... W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 1 Blok techniczny A4, biały, 20 kartkowy szt. 60 Blok zwykły 60 - kartkowy A5, klejony, 100 kartkowy sz. 100 Wartość 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Lp Przedmiot zamówienia j.m Ilość Cena jedn. netto w zł Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Wartość netto w zł (4x5) Stawka VAT Wartość brutto w zł (4x7) 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Zmiany do zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie

Zmiany do zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie Zmiany do zapytania ofertowego o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie W załączniku do zapytania ofertowym z dnia 12 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Wycena ofertowa na dostawę materiałów biurowych w 2017 r.

Wycena ofertowa na dostawę materiałów biurowych w 2017 r. ( adres i dane firmy, numer telefonu ) Wycena ofertowa na dostawę materiałów biurowych w 2017 r. Nazwa Jednostka Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto VAT Wartość brutto Brulion A4 96k kratka (Blok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3 Lp. Nazwa artykułu Ilość j.m 1. Papier biurowy format A4 600 ryza cena jedn. netto wartość netto wartość brutto przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania gramatura: 80 g/m2 białość:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 roku

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 roku CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SPYTKOWICACH REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY Spytkowice, dnia 30.01 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

URZĄD GMINY W SPYTKOWICACH REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY Spytkowice, dnia 30.01 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE URZĄD GMINY W SPYTKOWICACH REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY Spytkowice, dnia 30.01 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z potrzebą zaopatrzenia Urzędu Gminy w Spytkowicach w artykuły zwracam się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys cenowy - artykuły biurowe

Kosztorys cenowy - artykuły biurowe Kosztorys cenowy - artykuły biurowe Załącznik nr 3 Lp. Przedmiot zamówienia J.M. Plano wane zużyci e Cena jednostkow a netto Wartość netto 1 2 3 4 5 6 1 Naboje do piór PARKER (czarne) op. 5 2 Naboje do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY* Nazwa producenta oferowanego przez Wykonawcę** Jedn. miary

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY* Nazwa producenta oferowanego przez Wykonawcę** Jedn. miary Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY* Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Materiały biurowe i eksploatacyjne zestawienie rzeczowe, opis materiału Toner do

Bardziej szczegółowo