EDZ /13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego."

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) , fax: NIP: REGON : Lublin, dn r. EDZ /13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: DOTYCZY POZ. 7. ŁÓŻKO DO INTENSYWNEGO NADZORU 15 szt. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę z nowocześniejszym rozwiązaniem technicznym polegającym na możliwości wyboru stałego czasu cyklu w zakresach 10,15,20,25min., co pozwala na dostosowanie czasu cyklu do indywidualnych potrzeb pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian. 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materaca o alternatywnej budowie tj. zespół wymiennych komór poprzecznych z systemem komór wewnętrznych (zabezpieczającym przed stykaniem ciała pacjenta z podłożem i umożliwiającym przeprowadzenie bezdotykowej terapii odleżyn) oraz z systemem antyrotacyjnym zapobiegającym rozsuwaniu się komór? Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian. 3. Czy w celu ograniczenia czasu czyszczenia samego materaca Zamawiający wymaga by materac posiadał w wyposażeniu 2 pokrowce z powłoką antybakteryjną, wówczas czyszczenie ograniczałoby się do zmiany wydezynfekowanego pokrowca? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga obligatoryjnie. 4. Czy Zamawiający dopuści pompę : a) z możliwością podłączenia poduszki antyodleżynowej, ale bez wskaźnika połączenia? b) nie posiadającej wskaźnika naładowania akumulatora? c) z automatycznym zabezpieczeniem w postaci blokady klawiatury w miejsce przycisku bezpieczeństwa Go? 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca, który umożliwia realizację trybu transportowego do 24h, bez dodatkowego zasilania akumulatorowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności w sposób opisany w pytaniu. 6. Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości komór równej 21cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materac o wysokości komór min. 21 cm. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu? Strona 1 z 71

2 Odpowiedź: Fakturę należy wystawić zgodnie z treścią kosztorysu ofertowego, którego sposób wypełnienia i obwarowania dotyczące ewentualnej zmiany Załącznika nr 5 do SIWZ opisano w rozdz. V.F specyfikacji. Nie dopuszcza się innej szczegółowości faktury niż treść kosztorysu. 8. Czy z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia produkowany jest partiami, w celu zapewnienia gwarantowanego czasu dostawy i utrzymania ciągłości dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wyrobów wyprodukowanych w III i IV kwartale 2012 r. oraz w roku 2013? Odpowiedź: Zamawiający w odniesieniu do mikroskopu (cz. B poz. 8) dopuszcza podany w pytaniu okres wytworzenia. DOTYCZY: CZĘŚĆ B, PAKIET 8 MIKROSKOP OPERACYJNY 9. Pytanie do parametru 2 oraz 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mikroskop z apochromatycznym tylko obiektywem głównym? Aberracje sferyczne i chromatyczne w największym stopniu zależą od tego obiektywu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mikroskop z apochromatycznym tylko obiektywem głównym. 10. Pytanie do parametru 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tubus operatora o zakresie pochyłu ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tubus operatora o zakresie pochyłu Pytanie do parametru 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mikroskop o dystansie roboczym od 207mm do 470mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mikroskop o dystansie roboczym od 207mm do 470mm. 12. Pytanie do parametru 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tubus uchylny dla asysty face-to-face o zakresie pochyłu ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tubus uchylny dla asysty face-to-face o zakresie pochyłu Pytanie do parametru 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mikroskop bez systemu ustawiania ostrego obrazu po zmianie ustawienia głowicy mikroskopu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mikroskop bez systemu. 14. Pytanie do parametru 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mikroskop bez funkcji preferencji ustawiania układu optycznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mikroskop bez funkcji preferencji ustawiania układu optycznego. 15. Pytanie do parametru 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mikroskop bez systemu autobalansowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mikroskop bez systemu autobalansowania. 16. Pytanie do parametrów 13, 15, 19: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mikroskop o konstrukcji modułowej tj. otwartej architekturze w którym kamera, dzielnik optyczny oraz pozostałe akcesoria są przyłączane do mikroskopu oraz część przewodów sygnałowych prowadzona jest na zewnątrz obudowy mikroskopu? Proponowane rozwiązanie umożliwia prostą rozbudowę o dodatkowe akcesoria w przyszłości. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Strona 2 z 71

3 17. Pytanie do parametru 13: Czy Zamawiający wymaga możliwości montażu dowolnej kamery typu C-Mount oraz możliwości ręcznej regulacji ostrości i powiększenia na ekranie monitora, niezależnie od ostrości i powiększenia w okularach mikroskopu? Odpowiedź: Pożądaną funkcją byłaby możliwość montażu dowolnej kamery typu C- mount oraz możliwość ręcznej regulacji ostrości i powiększenia na ekranie monitora niezależnie od ostrości i powiększenia w okularach mikroskopu. Nie stanowi to jednak wymogu obligatoryjnego. 18. Pytanie do parametru 14: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system archiwizacji z dyskiem i nagrywarką zintegrowanymi wewnątrz tego systemu? Proponowane rozwiązanie jest bardziej praktyczne. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby system archiwizacji z dyskiem i nagrywarką były zintegrowane wewnątrz systemu. 19. Pytanie do parametrów 16 oraz 22: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mikroskop w którym panel sterujący umieszczony jest na statywie mikroskopu? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie panelu dla którego dopuszcza się typowe dla ekranów dotykowych metody czyszczenia i konserwacji ponieważ panel będzie się wówczas znajdował poza polem sterylnym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mikroskop, w którym panel sterujący umieszczony jest na statywie mikroskopu oraz dopuszcza opisany w pytaniu sposób czyszczenia i konserwacji. 20. Pytanie do parametru 18: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mikroskop o maksymalnym zasięgu ramienia liczonym od osi statywu do osi układu optycznego 1510mm oraz zasięgu mierzonym od podłogi do głównego obiektywu od 848mm do 1643mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mikroskop o maksymalnym zasięgu ramienia liczonym od osi statywu do osi układu optycznego 1510mm oraz zasięgu mierzonym od podłogi do głównego obiektywu od 848mm do 1643mm. 21. Pytanie do parametru 20: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mikroskop bez funkcji zasysania folii operacyjnych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mikroskop bez funkcji zasysania folii operacyjnych. 22. Pytanie do wymogu 28: Czy z uwagi na specyfikę urządzenia, jego gabaryty, wrażliwość oraz szczególne wymogi dotyczące transportu, instalacji oraz uruchomienia precyzyjnych elementów optycznych, które w znaczący sposób wpływają na wydłużenie czasu transportu i związanych z tym kwestii logistycznych Zamawiający wyrazi zgodę aby: 13.1) Usunięcie potencjalnej awarii umożliwiające podstawową funkcjonalność urządzenia do 14 dni 13.2) W przypadku naprawy powyżej 30 dni urządzenie zamienne na czas naprawy Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby max. czas naprawy wynosił 10 dni roboczych, a w przypadku napraw wymagających sprowadzenia części z zagranicy - max. czas naprawy wynosił 14 dni roboczych. Zamawiający wyraża zgodę, aby aparat zastępczy był dostarczony w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 30 dni. 23. Prosimy o określenie minimalnych wymogów dotyczących parametrów technicznych kamery. W szczególności, minimalnej dopuszczalnej rozdzielczości, rodzaju i ilości sensorów CMOS/CCD ewentualnych funkcji dodatkowych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kamerę 3 CCD lub 1 CMOS, o min. rozdzielczości 1080p full HD 1920 x 1080 z podstawową regulacją natężenia barw 24. Prosimy o określenie minimalnych wymogów dotyczących monitora do wizualizacji i sposobu jego montażu. W szczególności prosimy o podanie minimalnej dopuszczalnej rozdzielczości i przekątnej ekranu oraz zasięgu i zakresu regulacji położenia monitora. Strona 3 z 71

4 Odpowiedź: Pożądany będzie monitor na ruchomym ramieniu mocowanym do statywu, min. rozdzielczość 1680 x 1050, min. przekątna 22, zasięg min. 30 cm, regulacja min. w 2 osiach. 25. Prosimy o określenie minimalnych wymogów dotyczących systemu do archiwizacji zdjęć i sekwencji wideo. W szczególności prosimy o podanie minimalnej dopuszczalnej rozdzielczości archiwizowanych zdjęć, materiałów video oraz sposobu archiwizacji i transferu tych danych. Odpowiedź: Zdjęcia w formacie JPG lub TIFF, video min. MPEG2, archiwizacja na dysku HDD lub nośnikach CD/DVD lub pamięciach USB, transfer na USB lub sieciowo 26. Prosimy o określenie minimalnych wymaganych zakresów regulacji położenia głowicy mikroskopu. W szczególności prosimy o określenie zakresu obrotu głowicy mikroskopu względem osi pionowej, zakresów przechyłu głowicy mikroskopu od osi pionowej (lewo/prawo), zakresu wychylenia głowicy w płaszczyźnie poziomej (przód/tył). Odpowiedź: Przechył w zakresie nie mniejszym +/- 45 stopni, możliwość obrotu głowicy względem osi pionowej min. 540 stopni, wychylenie przód/tył min. 150 stopni. 27. Dotyczy pakietu 6, poz. 4 Ponieważ nóż wodny jest z reguły odrębnym, dość drogim urządzeniem działającym na innej zasadzie niż diatermia, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, któremu może towarzyszyć nóż wodny, zakupiony przez Zamawiającego u dowolnego dostawcy w odrębnej procedurze? Jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie oczekuje zaoferowania tego urządzenia w tej procedurze przetargowej. 28. Dotyczy pakietu 6, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z graficznym, paskowym wyświetlaczem jakości przylegania elektrody neutralnej jednorazowej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z graficznym, paskowym wyświetlaczem jakości przylegania elektrody neutralnej jednorazowej. 29. Dotyczy pakietu 6, poz. 15 Czy Zamawiający dopuści możliwość automatycznego doboru parametrów mocy, napięcia i częstotliwości, powodujący najlepsze efekty cięcia i hemostazy podczas pracy resektoskopu bipolarnego? Jest to aktualnie najnowsze rozwiązanie dostępne na rynku. 30. Dotyczy pakietu 6, poz. 17 Czy Zamawiający miał na myśli możliwość wyboru trybów koagulacji monopolarnej (delikatna, forsowna, spray)? Odpowiedź: Tak. Zamawiający miał na myśli możliwość wyboru trybów koagulacji monopolarnej, w tym co najmniej delikatna, forsowna i spray. 31. Dotyczy pakietu 6, poz. 19 Czy Zamawiający dopuści aparat, który umożliwia w funkcjach regulacji automatycznej hemostazy zamiast 6-stopniowej? 32. Dotyczy pakietu 6, poz. 27 Czy Zamawiający wymaga udokumentowania skuteczności zamykania naczyń do 7mm przez kliniczne badania porównawcze przeprowadzone przez niezależną jednostkę? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga obligatoryjnie. 33. Dotyczy pakietu 6, poz. 30 Strona 4 z 71

5 Czy Zamawiający dopuści aparat, który, dzięki wyposażeniu w trzy 32-bitowe mikroprocesory sterujące doborem mocy cięcia i koagulacji, powodujące wielokrotnie szybsze niż w dotychczasowych rozwiązaniach dopasowywanie wartości mocy do oporności tkanki, wyświetlanie wartości napięcia aktywowanych w danym momencie funkcji? Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów ponad treść obowiązującą w tym zakresie w SIWZ. 34. Dotyczy pakietu 6, poz. 36 Z uwagi na fakt niewystępowania na rynku narzędzi monopolarnych z wtykiem 6mm sugerujemy wykreślenie zapisu 6mm z formularza parametrów technicznych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyłącza o średnicy 5 mm (bez adapterów) zamiast 6 mm. 35. Dotyczy pakietu 6, poz. 38, 39 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie włącznika podwójnego i pojedynczego z dodatkowym przyciskiem i z możliwością zmiany przypisania go do poszczególnych gniazd, co umożliwia pracę (np. w laparoskopii) bez konieczności zmiany programu? 36. Dotyczy pakietu 6, poz. 49 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do zamykania dużych naczyń z tolerancją długości + 1cm? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z tolerancją wskazaną w treści SIWZ. 37. Dotyczy pakietu 6, poz. 50 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do zamykania dużych naczyń z tolerancją długości + 1cm i dł. szczęki + 5mm? 38. Dotyczy pakietu 6, poz. 54, 77, 78 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oddzielnych elektrod do cięcia i koagulacji? Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 2 komplety elektrod do koagulacji i cięcia w osłonie argonu. Odpowiedź: Zamawiający dla pkt. 54, 77 i 78 nie dopuszcza oddzielnych elektrod do cięcia i koagulacji i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 39. Dotyczy pakietu 6, poz. 56, 79 Czy Zamawiający dopuści elektrodę argonową laparoskopową do koagulacji długości 320mm bez funkcji cięcia? Odpowiedź: Zamawiający dla pkt. 56 i 79 nie dopuszcza elektrody argonowej do koagulacji bez funkcji cięcia i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 40. Dotyczy pakietu 6, poz. 57, 80 Czy Zamawiający ma na myśli elektrody neutralne jednorazowe, bezlateksowe, żelowe? DOTYCZY PKT. NR 14. ROZBUDOWA SYSTEMU RIS/PACS 41. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wszelkie niezbędne licencje typu DICOM/WORKLIST dla obecnie pracujących i kupowanych urządzeń diagnostycznych, które mają być podpięte do systemu PACS/RIS? Odpowiedź: Zamawiający posiada wszelkie niezbędne licencje typu DICOM/WORKLIST dla obecnie pracujących urządzeń diagnostycznych, które mają być podpięte do systemu PACS/RIS. Urządzenia dostarczane w ramach obecnego postępowania muszą być wyposażone w niezbędne komponenty softwarowe. 42. Zamawiający wymaga rozbudowy istniejącego systemu RIS/PACS o niezbędne licencje umożliwiające podłączenie użytkowanej i nowo kupowanej aparatury medycznej. Czy w Strona 5 z 71

6 związku z tym Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania i wdrożenia nowego systemu klasy RIS/PACS wraz z integracją z użytkowanymi i nowo kupowanymi rządzeniami diagnostycznymi o minimalnych parametrach: Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Możliwość komunikacji z HIS/RIS/PACS/WEB za pomocą protokołu HL7 Prowadzenie katalogu badań diagnostycznych dla określonej jednostki z możliwością definicji, przeglądu i edycji pozycji katalogu. Dostępna baza procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD9 Dostępna baza jednostek chorobowych zgodnie z klasyfikacją ICD10. Tworzenie bazy pacjentów. Gromadzenie niezbędnych informacji. Weryfikacja poprawności numeru PESEL, automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci na podstawie PESEL. Rejestracja pacjenta w zakładzie z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów i określenia kryteriów wyszukiwania pacjenta. Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych, rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych. Planowanie wykonania badań dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania terminarza). Możliwość przeglądu terminarza dla określonej pracowni. Ustalenie czasu dostępności pracowni diagnostycznej dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych. Definiowanie nieobecności, przerw, urlopów itp. dla poszczególnych lekarzy/gabinetów/pracowni. Możliwość zdefiniowania jednostek czasu pracy pracowni diagnostycznych. Możliwość wyszukiwania wolnych terminów i ich rezerwacji. Możliwość rezerwacji zleceń oraz automatycznego lub ręcznego wysyłania do PACS Możliwość rezerwacji skierowania na usługę wydanego przez lekarza w gabinecie lekarskim. Wprowadzanie informacji o kierującym na świadczenie (lekarz numer prawa wykonywania zawodu lekarza, jednostka numer umowy). Możliwość poprawy danych zlecenia, usunięcia zarejestrowanego zlecenia. Zastosowanie odpowiedniej autoryzacji uprawnień do obsługi czynności wykonywanych na zleceniach. Zapis zmian wykonywanych na zleceniu. Automatyczne wysłanie zmian do PACS. Tworzenie własnego słownika powodów anulowania zarezerwowanej wizyty. Możliwość pobierania opłat za badania Automatyczne odbieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia. Możliwość wprowadzania wyniku badania opisowego. Dostępność zleceń do opisu, zleceń w trakcie opisywania, zleceń opisanych; możliwość filtrowania zleceń wg statusu realizacji Możliwość wywołania wyniku badania w PACS do opisywanego zlecenia. Możliwość wprowadzania wyniku badania na podstawie gotowych szablonów. Możliwość definiowania własnych szablonów wyników. Możliwość wprowadzania do systemu nazw urządzeń diagnostycznych i ich automatycznego wydruku w wynikach opisowych. Autoryzacja wyników badań, możliwość anulowania autoryzacji wyników. Wydruk wyniku badania dla pacjenta. Polecenie nagrania płyty dla pacjenta zawierającego wynik opisowy i obrazowy. Możliwość definiowania własnych wzorców wydruku (format, zawartość). Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. Wynik badania powinien być widoczny w gabinecie lekarskim. Prowadzenie księgi pracowni Wydruk księgi pracowni. możliwość, zlecenia nagrania płyty na duplikatorze bezpośrednio z systemu RIS możliwość zlecenia nagrania płyty na lokalnym napędzie oraz możliwość nadruku etykiety na lokalnej drukarce, dla lokalnie nagranych płyt. możliwość szybkiej rejestracji badań CITO, pacjentów NN, kolejnych badań dla badania i pacjenta już zarejestrowanego Przesyłanie danych ze skierowania, uwag od technika, do lekarza opisującego Możliwość tworzenia cenników Moduł wydawania wyników z informacją w jaki sposób wynik zostanie odebrany. Obsługa linków do przeglądarki WWW, system ris przyjmuje linki do badań i umożliwia ich otwarcie w przeglądarce WEB. Możliwość wydruku kodów kreskowych dla pacjenta, oznaczanie badań kodami kreskowymi. Oferowany system klasy RIS posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIa Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie IIa Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie IIa System klasy PACS Komunikacja z RIS za pomocą protokołu HL7. Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń. Urządzenia wyposażone w moduł DICOM WORKLIST Przyjmowanie zleceń z RIS w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania (gabinet) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) min. Zakończone Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia Strona 6 z 71

7 przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie). Integracja na poziomie pulpitu. Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS (edycja, usunięcie) Język interfejsu użytkownika język polski Baza danych w technologii SQL Możliwość automatycznego tworzenia płyt CD/DVD dla pacjentów i wypalanie ich poprzez wbudowany interface (obrazy w formacie DICOM lub skompresowanym bezstratnie w locie, z możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania, możliwość anonimizacji badań w locie ). Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. Współpraca z minimum dwoma różnymi automatycznymi urządzeniem nagrywającym (duplikatory CD/DVD) Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM. Możliwość kompresji obrazów w bazie danych bezstratna w locie w czasie archiwizacji, Możliwość kompresji bezstratnej w locie w czasie archiwizacji długoterminowej, Możliwość prowadzenia katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum off Line ( na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD). Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania i filtrowania danych (między innymi po :nazwisku, dacie badania, identyfikatorze badania, numerze RIS, jednostce kierującej, urządzeniu wykonującym, modality). Wyszukiwanie z polskimi znakami diakrytycznymi. Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie JPG/BMP/TIFF ( np. do prezentacji). Możliwość tworzenia plików AVI. Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze). Możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta. Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 Statyczny routing (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów). Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta. Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego. Kompresja obrazów Bazy Danych Polski język oprogramowania Polskie znaki w nazwiskach pacjentów. Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM Możliwość podziału archiwum on-online i off-line ze względu na modality Możliwość obsługi więcej niż jednego wolumenu z danymi obrazowymi Kontrola zajętości wolumenów on-line, zabezpieczenie przed przepełnieniem archiwum on-line Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 media interchange format). Możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line lokalnie.(dicom MODALITY WORKLIST) Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez użytkownika Możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji), również w locie dla potrzeb nagrywania płyt dla pacjentów Możliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez VPN. System umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez protokół HL7 (HIS/RIS), integrację EPR oraz generowanie listy roboczej (DICOM Modality Worklist) dla urządzeń diagnostycznych, System daje możliwość prowadzenie archiwów długoterminowych Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE (potwierdzenie linkiem do strony internetowej).: Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging lub równoważne Oferowany system PACS posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb Deklarację zgodności CE Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie IIb Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i wdrożenia nowego systemu klasy RIS/PACS o minimalnej funkcjonalności opisanej w pytaniu. Strona 7 z 71

8 43. Zwracamy się z prośbą o informację z jakich systemów informatycznych aktualnie Zamawiający korzysta, czy w przypadku możliwości dostarczenia i wdrożenia systemu klasy RIS/PACS Zamawiający będzie wymagał zintegrowania wszystkich systemów informatycznych poprzez min. protokół HL7 oraz czy Zamawiający wyposażony jest we wszystkie licencje umożliwiające przeprowadzenie w/w integracji? Odpowiedź: Zamawiający użytkuje system szpitalny Infomedica firmy Asseco. Szpital posiada prawo do wykorzystania modułu HL7 do komunikacji z innymi systemami. Koszty integracji nowego systemu (konfiguracji obu systemów, testów uruchomienia itd.) leżą po stronie Dostawcy. W przypadku dostawy nowego systemu klasy RIS/PACS Dostawca musi zintegrować nowe rozwiązanie z powyższym systemem co najmniej w zakresie: elektroniczne wysłanie i odbieranie zleceń, zmiana i anulowanie zleceń, automatyczny odbiór statusu badania, automatyczny odbiór wyniku (opisu) zleconego badania wraz z danymi niezbędnymi do rozliczenia usługi z NFZ, synchronizacja słowników pomiędzy RIS a systemem szpitalnym w zakresie: o wykorzystywanych materiałów medycznych, o użytkowników, o jednostek zlecających, o lekarzy zlecających, o lekarzy opisujących. synchronizacja danych pacjentów w zakresie dodawania (nowych rekordów) i modyfikacji (istniejących rekordów). Obsługi kolejek oczekujących w systemie szpitalnym (automatyczne generowanie nowych wpisów oraz faktu realizacji/rezygnacji z usługi) Wdrożona integracja musi umożliwiać automatyczne zakładanie zleceń oraz podpinanie wyników badań niezależnie od systemu, w którym zlecenie zostało zarejestrowane. CZĘŚĆ A WYPOSAŻENIE DLA OIT I SAL WYBUDZEŃ PACJENTÓW 44. Punkt 4 Respirator transportowy 4 szt., pkt. 11: Czy Zamawiający dopuści respirator z zastawką PEEP regulowaną w zakresie 5-20 cmh2o? Proponowany zakres regulacji odpowiada standardom ciśnienia PEEP stosowanym w praktyce klinicznej. Typowy zakres ciśnienia PEEP zapewniający skuteczne zwiększenie czynnościowej pojemności zalegającej (FRC) wynosi zazwyczaj 5-15 cmh2o. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator z zastawką PEEP regulowaną w zakresie min cmh2o 45. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania respiratorów transportowych zapewniających możliwość wentylacji zastępczej w diagnostyce MRI (rezonans magnetyczny) o indukcji min. 3 Tesla? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga obligatoryjnie takiej cechy. 46. Punkt 5 Defibrylator 4 szt., pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy wykorzystujący rektalinearną (prostokątną) dwufazową falę defibrylacyjną ZOLL RLB, z zakresem wyboru energii od 1 do 200 J, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej? Opatentowana w 2000 roku fala dwufazowa ZOLL Rectilinear Biphasic (RLB) charakteryzuje się potwierdzoną w badaniach klinicznych wysoką skutecznością defibrylacji i kardiowersji, co zostało potwierdzone w Wytycznych 2005/ 2010 Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiej Rady Resuscytacji, cyt: Brakuje dowodów naukowych na potwierdzenie tezy, że jeden rodzaj dwufazowej fali czy defibrylatora jest skuteczniejszy niż inny.... Energia pierwszego wyładowania impulsu dwufazowego nie powinna być niższa niż 120 J dla fali RLB i 150 J dla fali BTE. Optymalnie pierwsza wartość energii impulsu dwufazowego powinna wynosić co najmniej 150 J dla wszystkich rodzajów fal ( Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej Europejska Rada Resuscytacji/ Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 2005, str. 36). Niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa została w pełni zaakceptowana w opublikowanych w listopadzie 2010 r. Międzynarodowych Wytycznych 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zalecenia zawarte w w/w Wytycznych odwołują się do Wytycznych 2005 określających protokół defibrylacji dwufazowej w sposób następujący, cyt.: Strona 8 z 71

9 Gdy potwierdzone zostanie VF/VT naładuj defibrylator i wykonaj jedno wyładowanie ( J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych).... Jeśli natomiast utrzymuje się VF/VT wykonaj drugie wyładowanie ( J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych)...gdy utrzymuje się VF/VT podaj adrenalinę i natychmiast po tym wykonaj trzecie wyładowanie ( J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych) i powróć do BLS..., (Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Europejska Rada Resuscytacji/ Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 2005, str. 51). Tak więc Wytyczne nie wymagają stosowania energii dwufazowej na poziomie 360 J, podają natomiast dopuszczalny zakres energii defibrylacji mieszczący się w przedziale od 150 do 360 J. Najnowsze wytyczne 2010 podtrzymują sformułowania zawarte w Wytycznych 2005 nie wprowadzając zmian w zakresie zalecanych poziomów energii defibrylacji dwufazowej. Dwufazowe niskoenergetyczne impulsy defibrylacyjne o energii do 200 J stosuje obecnie większość producentów, w tym czołowe firmy takie jak Philips, Schiller, ZOLL a także Corpuls, Cardio Aid, Reanibex. Wymóg specyfikacji w obecnej postaci promuje starszą technologię dwufazową i w sposób nieuzasadniony uniemożliwia zaoferowanie urządzeń najnowocześniejszych, o potwierdzonej klinicznie skuteczności, zgodnych z najnowszymi wytycznymi i posiadających wszelkie dopuszczenia do stosowania w działaniach medycznych, co stanowi w świetle ustawy Zamówienia Publiczne czyn nieuczciwej konkurencji. CZĘŚĆ B WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH 47. Punkt 3 Respirator transportowy 8 szt., pkt. 11: Czy Zamawiający dopuści respirator z zastawką PEEP regulowaną w zakresie 5-20 cmh2o? Proponowany zakres regulacji odpowiada standardom ciśnienia PEEP stosowanym w praktyce klinicznej. Typowy zakres ciśnienia PEEP zapewniający skuteczne zwiększenie czynnościowej pojemności zalegającej (FRC) wynosi zazwyczaj 5-15 cmh2o. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 44 niniejszego pisma. 48. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania respiratorów transportowych zapewniających możliwość wentylacji zastępczej w diagnostyce MRI (rezonans magnetyczny) o indukcji min. 3 Tesla? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga obligatoryjnie takiej cechy. 49. Punkt 5 Defibrylator 4 szt., pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy wykorzystujący rektalinearną (prostokątną) dwufazową falę defibrylacyjną ZOLL RLB, z zakresem wyboru energii od 1 do 200 J, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej? Opatentowana w 2000 roku fala dwufazowa ZOLL Rectilinear Biphasic (RLB) charakteryzuje się potwierdzoną w badaniach klinicznych wysoką skutecznością defibrylacji i kardiowersji, co zostało potwierdzone w Wytycznych 2005/ 2010 Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiej Rady Resuscytacji, cyt: Brakuje dowodów naukowych na potwierdzenie tezy, że jeden rodzaj dwufazowej fali czy defibrylatora jest skuteczniejszy niż inny.... Energia pierwszego wyładowania impulsu dwufazowego nie powinna być niższa niż 120 J dla fali RLB i 150 J dla fali BTE. Optymalnie pierwsza wartość energii impulsu dwufazowego powinna wynosić co najmniej 150 J dla wszystkich rodzajów fal ( Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej Europejska Rada Resuscytacji/ Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 2005, str. 36). Niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa została w pełni zaakceptowana w opublikowanych w listopadzie 2010 r. Międzynarodowych Wytycznych 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zalecenia zawarte w w/w Wytycznych odwołują się do Wytycznych 2005 określających protokół defibrylacji dwufazowej w sposób następujący, cyt.: Gdy potwierdzone zostanie VF/VT naładuj defibrylator i wykonaj jedno wyładowanie ( J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych).... Jeśli natomiast utrzymuje się VF/VT wykonaj drugie wyładowanie ( J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych)...gdy utrzymuje się VF/VT podaj adrenalinę i natychmiast po tym wykonaj trzecie wyładowanie ( J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych) i powróć do BLS..., (Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Europejska Rada Resuscytacji/ Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 2005, str. 51). Tak więc Wytyczne nie wymagają stosowania energii dwufazowej na poziomie 360 J, podają natomiast dopuszczalny zakres energii defibrylacji mieszczący się w przedziale od 150 do 360 J. Najnowsze wytyczne 2010 podtrzymują sformułowania zawarte w Wytycznych 2005 nie wprowadzając zmian w zakresie zalecanych poziomów energii defibrylacji dwufazowej. Dwufazowe niskoenergetyczne impulsy defibrylacyjne o energii do 200 J stosuje obecnie większość producentów, w tym czołowe firmy takie jak Philips, Schiller, ZOLL a także Corpuls, Cardio Aid, Reanibex. Wymóg specyfikacji w obecnej postaci promuje starszą technologię dwufazową i w sposób nieuzasadniony uniemożliwia zaoferowanie urządzeń najnowocześniejszych, o potwierdzonej klinicznie skuteczności, zgodnych z najnowszymi wytycznymi i posiadających wszelkie dopuszczenia do stosowania w działaniach medycznych, co stanowi w świetle ustawy Zamówienia Publiczne czyn nieuczciwej konkurencji. CZĘŚĆ B: WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH-APARAT DO KOAGULACJI 6 kpl 50. Punkt 1, 5 Czy Zamawiający dopuści integrację diatermii z wewnętrznym modułem argonowym bez potrzeby zakupu oddzielnych urządzeń(przystawka argonowa), całość sterowana z jednego ekranu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 51. Punkt 3. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli przez koagulację monopolarną dla każdego typu Strona 9 z 71

10 Odpowiedź: Zapis koagulacja monopolarna dla każdego typu oznacza, iż każde z urządzeń ma posiadać koagulację monopolarną. 52. Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z możliwością integracji z odsysaczem dymu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu, który będzie posiadał tylko jedną możliwość integracji. 53. Punkt 9, 33. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym informacja o aktualnym stanie podłączenia elektrody ze skóra pacjenta przedstawiona jest w formie graficznej? Aparat na bieżąco kontroluje aplikację elektrody neutralnej dzielonej. Jeżeli kontakt jest zbyt słaby, komunikat graficzny informuje o tym użytkownika i aparat uniemożliwia aktywację prądu w trybie monopolarnym. Informacja o wartości oporności w formie cyfrowej nie jest potrzebna z punktu widzenia użytkownika. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość realizację obu funkcjonalności w sposób podany w pytaniu. 54. Punkt 17. Czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający miał na myśli koagulację monopolarną z możliwością wyboru trybu: delikatna, forsowna i natryskowa? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 30 niniejszego pisma. 55. Punkt 18. Czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający miał na myśli koagulację monopolarną w osłonie argonu z możliwością wyboru trybu: delikatna, forsowna i waloryzująca? Zamawiający zastępuje w pkt. 18 słowo waloryzujący zwrotem: waporyzujący 56. Punkt 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z cięciem w osłonie argonu z możliwością wyboru dziewięciu efektów? 57. Punkt 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z koagulacją w osłonie argonu w następujących trybach: koagulacja argonowa standardowa, koagulacja argonowa endoskopowa, koagulacja argonowa endoskopowa pulsacyjna? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr 55 niniejszego pisma. 58. Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z koagulacją monopolarną miękką, forsowną, natryskową i uniwersalną z regulacją intensywności koagulacji?. 59. Punkt 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z koagulacją w osłonie argonu w następujących trybach: koagulacja argonowa standardowa, koagulacja argonowa endoskopowa, koagulacja argonowa endoskopowa pulsacyjna? 60. Punkt 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z koagulacją bipolarną z dziewięcioma efektami do wyboru przez operatora? 61. Punkt 25. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego płynną regulację mocy z krokiem co 1W w zakresie 1-20W oraz z krokiem co 5W w zakresach powyżej 20W w trybach, w których możliwe jest manualne ograniczenie mocy? Regulacja mocy co 1W jest niezbędna w niskich zakresach, natomiast w wyższych zakresach mocy regulacja z krokiem 1W powoduje wydłużenie czasu niezbędnego do ustawienia pożądanej wartości mocy. Strona 10 z 71

11 62. Punkt. 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat elektrochirurgiczny bez wskaźnika optycznego z możliwością odczytu mocy szczytowej, średniej i użytej? Z posiadanej przez nas wiedzy każdy nowoczesny oraz spełniający wszystkie normy i wymagania aparat elektrochirurgiczny podaje moc w zakresie wybranym przez operatora a następnie dopasowuje ją automatycznie w zależności od warunków i rodzaju tkanki. Systemy bezpieczeństwa zapobiegają dostarczeniu do tkanki nieprawidłowej dawki prądu. Parametr mocy średniej i szczytowej nie jest zatem parametrem mającym jakikolwiek wpływ na efektywność pracy. 63. Punkt 35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w 5 gniazd: - dwa gniazda uniwersalne pozwalające na podłączenie zarówno akcesoriów mono jak i bipolarnych (w tym instrumentów argonowych, instrumentów do zamykania naczyń), - jedno gniazdo monopolarne o standardzie wtyczek 3- pinowym - jedno gniazdo bipolarne - jedno gniazdo elektrody neutralnej? 64. Punkt 36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z gniazdem monopolarnym o standardzie wtyczek 3- pinowym umożliwiającym również bezpośrednie podłączenie wtyczek jednopinowych o śr. 4mm? Kable jednopinowe o śr. 5 mm mogą być podłączone do takiego gniazda przy użyciu adaptera. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z gniazdem bipolarnym o standardzie wtyczek dwupinowym, do którego kable jednopinowe mogą być podłączone przy użyciu adaptera? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z gniazdem monopolarnym o standardzie wtyczek 3- pinowym umożliwiającym również bezpośrednie podłączenie wtyczek jednopinowych o śr. 4mm oraz aparat z gniazdem bipolarnym o standardzie wtyczek dwupinowym bez adapterów. 65. Punkt 39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włącznik nożny pojedynczy bez przycisku do zmiany programu? WYPOSAŻENIE ( APARAT DO KOAGULACJ) 66. Punkt 41, 61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną nożową, prostą, długość ostrza 25mm, dł. całkowita 50mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną nożową, prostą, długość ostrza 25mm, dł. całkowita 50mm. 67. Punkt 42, 62.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną lancetową, prostą, długość ostrza 17mm, dł. całkowita 47mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę lancetową, prostą, długość ostrza 17mm, dł. całkowita 47mm. 68. Punkt 43, 63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną kulkową, prostą, długość całkowita 50mm? Odpowiedź: Zamawiający w pkt. 43 i 63 nadaje nową treść o brzmieniu: Elektroda monopolarna kulkowa prosta dł., długość całkowita 11 cm, śr. 4mm 5 szt. (tolerancja dł. + 2mm trzpień śr. 4mm) 69. Punkt 47, 48, 68, 69. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyczki bipolarne bez osłony? 70. Punkt 49, 50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze bipolarne o długości 23cm do zamykania dużych naczyń ze standardową końcówką? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 36 i 37. Strona 11 z 71

12 71. Punkt 51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki bipolarne do zamykania dużych naczyń, laparoskopowe, dł. min. 34cm, końcówki wąskie, preparacyjne, z kablem o dł. 3m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszczyki bipolarne do zamykania dużych naczyń, laparoskopowe, dł. min. 34cm, końcówki wąskie, preparacyjne, z kablem o dł. 3m 72. Punkt 52, 75. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki bipolarne do zamykania dużych naczyń, laparoskopowe, dł. 34cm, końcówki ażurowe proste ząbkowane, z kablem o dł. 3 m? , 77 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę argonową z wysuwanym nożem, długość 40mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę argonową z wysuwanym nożem, długość 40mm , 78, 79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę argonową do koagulacji i cięcia, długość 115mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę argonową do koagulacji i cięcia, długość 115mm Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę argonową do koagulacji, długość 340mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę argonową do koagulacji, długość 340mm , 80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną, dzieloną niesymetrycznie, z pasem okalającym? ZAŁĄCZNIK NR 2 CZĘŚĆ B: WYPOSAŻENIA SAL OPERACYJNYCH ORAZ ELEMENTÓW UCYFROWIENIA RADIOLOGII a) Wiertarki chirurgiczne ( napęd ortopedyczny wysokospecjalistyczny) 2 kpl. (osprzęt opisany dla obu urządzeń ) 77. Dotyczy poz. 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wiertarkę chirurgiczną o zakresie obrotów: wiercenie obr./min.; frezowanie: brak; rozwiercanie 330 obr./min.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 78. Dotyczy poz. 4 Czy Zamawiający dopuści napęd, który nie spełnia parametru łączna prędkość obrotów nie mniej niż obr./min. gdyż parametr ten dotyczy napędów szybkoobrotowych a z opisu wynika iż jesteście Państwo zainteresowani napędami wolnoobrotowymi, które mają zastosowanie w ortopedii i chirurgii urazowej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki napęd. 79. Dotyczy poz. 15; 16; 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie napędu nie posiadającego cech opisanych w poz. 15;16;17, gdyż opisany w nich parametry dotyczą napędów szybkoobrotowych a z opisu wynika iż jesteście Państwo zainteresowani napędami wolnoobrotowymi, które mają zastosowanie w ortopedii i chirurgii urazowej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki napęd. 80. Dotyczy poz. 18 Strona 12 z 71

13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie napędu z min. 2 uniwersalnymi rękojeściami z przeznaczeniem: do piły oscylacyjnej, do uchwytu wiertarskiego i uchwytu do rozwiercania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wiertarka z pkt. a) (wysokospecjalistyczna) posiadała w/w wyposażenie, pod warunkiem, iż jedna mała rękojeść opisana w pkt. 18 była dostarczona jako element wyposażenia wiertarki z pkt. b) (napęd ortopedyczny). b) Wiertarka chirurgiczna ( napęd ortopedyczny) 1 sztuka 81. Dotyczy poz. 33 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wiertarkę chirurgiczną o zakresie obrotów: wiercenia obr./min. rozwiercanie obr./min. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 82. Dotyczy poz. 33 Czy Zamawiający dopuści napęd, który nie spełnia parametru łączna prędkość obrotów nie mniej niż obr./min. gdyż parametr ten dotyczy napędów szybkoobrotowych a z opisu wynika iż jesteście Państwo zainteresowani napędami wolnoobrotowymi, które mają zastosowanie w ortopedii i chirurgii urazowej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki napęd. 83. Dotyczy poz. 37 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wiertarkę chirurgiczną, w której element napędowy (silnik elektryczny) znajduje się w rękojeści wiertarki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wiertarkę chirurgiczną, w której element napędowy (silnik elektryczny) znajduje się w rękojeści wiertarki. 84. Dotyczy poz. 39 Czy Zamawiający dopuści wiertarkę chirurgiczną z uchwytem do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 0,6-3,2 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wiertarkę chirurgiczną z uchwytem do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 0,6-3,2 mm. 85. Dotyczy poz. 43; 44; 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie napędu nie posiadającego cech opisanych w poz. 43,44,45 gdyż opisany w nich parametry dotyczą napędów szybkoobrotowych a z opisu wynika iż jesteście Państwo zainteresowani napędami wolnoobrotowymi, które mają zastosowanie w ortopedii i chirurgii urazowej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki napęd. 86. Dotyczy poz. 46 Czy zamawiający wymaga aby na wyposażeniu w zestawie Wiertarka chirurgiczna ( napęd ortopedyczny) 1 sztuka znajdowały się 2 (dwa) akumulatory? Odpowiedź: Zamawiający wymaga uwzględnienia w zakresie przedmiotu zamówienia dwóch akumulatorów. 87. Dotyczy poz. 55 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wiertarek chirurgicznych z określonym wymogiem gwarancji - 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie minimalnego okresu gwarancji na wiertarki do 24 miesięcy. ŁÓŻKO SPECJALISTYCZNE WÓZEK DO SAL POOPERACYJNYCH 12 SZT. 88. Czy Zamawiający dopuści łóżko wózek z blatami ruchomymi wielokierunkowo gdzie blat posiada regulację pochylenia wzdłużną, regulację oparcia pleców, oraz regulację wysokości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko wózek z blatami ruchomymi wielokierunkowo gdzie blat posiada regulację pochylenia wzdłużną, regulację oparcia pleców, oraz regulację wysokości Strona 13 z 71

14 89. Czy Zamawiający dopuści łóżko wózek dwu segmentowy z regulacją segmentu pleców? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko wózek dwu segmentowy z regulacją segmentu pleców. 90. Czy Zamawiający dopuści łóżko wózek bez płyty laminatowej przeziernej dla promieni RTG oraz ramienia C? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko wózek bez płyty laminatowej przeziernej dla promieni RTG oraz ramienia C. 91. Czy Zamawiający dopuści łóżko wózek wielofunkcyjny, wielopozycyjny bez pozycji krzesła kardiologicznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko wózek wielofunkcyjny, wielopozycyjny bez pozycji krzesła kardiologicznego 92. Czy Zamawiający dopuści wszystkie łóżko wózki bez regulacji przechyłów bocznych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie łóżka bez regulacji przechyłów bocznych. 93. Czy Zamawiający dopuści wszystkie łóżko wózki bez wagi do ważenia pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie łóżka bez wagi do ważenia pacjenta. 94. Czy Zamawiający dopuści łóżko wózek bez szczytu od strony głowy i nóg z opisanymi barierkami? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko wózek bez szczytu od strony głowy i nóg z opisanymi barierkami. 95. Czy Zamawiający dopuści łóżko wózek wyposażone w system regulacji hydraulicznych pedałami nożnymi, nie wymagający jakiegokolwiek zasilania, a tym samym paneli sterujących oraz akumulatorów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko wózek o cechach podanych w pytaniu. 96. Czy Zamawiający dopuści łóżko wózek bez uchwytów: kaczki, basenu, pojemnika urologicznego, karty gorączkowej? Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje jedynie, aby łóżko-wózek nie posiadał uchwytu na kartę gorączkową, pozostałe elementy określone w SIWZ bez zmian. 97. Czy Zamawiający opisując kolumny wymaga zabezpieczenia mechanizmu kolumny twardą tworzywową harmonijką, chroniącą przed wnikaniem zanieczyszczeń, łatwą w dezynfekcji? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga obligatoryjnie. 98. Czy Zamawiający opisując barierki boczne chowane pod leże wymaga systemu do hamowania barierki w momencie opuszczania za pomocą sprężyn gazowych? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga obligatoryjnie 99. Czy Zamawiający opisując tworzywową obudowę podwozia dopuści rozwiązanie oparte tylko o zagłębienie na butlę z tlenem, lub rozwiązanie oparte o zagłębienie na butlę i dodatkowy metalowy koszyk na rzeczy pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ i nie dopuszcza cechy podanej w pytaniu. ŁÓŻKO DO INTENSYWNEGO NADZORU 15 SZT Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150 mm Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu przechyłów bocznych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko bez systemu przechyłów bocznych. Strona 14 z 71

15 102. Czy Zamawiający wymaga systemu blokady szczytu na czas transportu za pomocą wygodnych pokręteł? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga obligatoryjnie Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu sterowania nożnego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko bez systemu sterowania nożnego 104. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez piątego koła? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko bez piątego koła Czy Zamawiający dopuści wszystkie łóżka z adapterem do montażu 3 barierki ale z 2 kompletami 3 barierki z możliwością montażu w dowolnym łóżku w razie potrzeby? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko i konfigurację dostawy w proponowany sposób Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem dwuczęściowych barierek? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z systemem dwuczęściowych barierek Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym poręcze boczne w segmencie pleców poruszają się z tym segmentem chroniąc pacjenta w pozycji siedzącej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie o czy mowa w pkt. 42 SIWZ Czy Zamawiający dopuści łóżko bez uchwytów kaczki i basenu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. CZĘŚĆ B WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH -STOŁY OPERACYJNE Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony system jezdny bez rękojeści i manipulatora, system jazdy uruchamiany w prosty sposób za pomocą przycisków na pilocie, kierowanie stołem za pomocą szyny od strony głowy pacjenta lun nóg, system jazdy z automatyczną aktywacją po odblokowaniu stołu ze stopek? 110. Czy Zamawiający dopuści opisany panel na kolumnie z wygodną aktywacją jednym przyciskiem? 111. Czy Zamawiający dopuści stół z przechyłem boczny wynoszącym 20 0? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół z przechyłem bocznym wynoszącym po 20 0 w prawo oraz w lewo Czy Zamawiający dopuści stół z przechyłem anty i trendelenburga 31 0 i 30 0? 113. Czy Zamawiający dopuści z regulacją oparcia pleców do 45 0? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół z regulacją oparcia pleców do Czy Zamawiający dopuści pilot wysoce odporny na uszkodzenia mechaniczne bez wyświetlacza? Odpowiedź: Zgodnie wymaga zgodnie z treścią SIWZ Czy Zamawiający dopuści stół z diagnostyką przez modem bez gniazd do zasilających, które stanowią potencjalne źródło powstawania infekcji ze względu na usytuowanie i konstrukcję? 116. Czy Zamawiający dopuści przesuw wzdłużny wynoszący 420 mm, połączony z szerokim oknem RTG wynoszącym 465 mm, co pozwala na wygodne i precyzyjne wykonywanie zdjęć RTG? Strona 15 z 71

16 117. Czy Zamawiający wymaga stołu z obciążeniem we wszystkich pozycjach wynoszącym 450 kg, co pozwala na pracę stołu z każdym pacjentem i dowolną liczbą akcesoriów? Odpowiedź: Zamawiający zmienia nośność całego systemu przy centralnym położeniu blatu względem kolumny z > 470 kg na >450kg Czy Zamawiający wymaga regulacji wysokości w znacznie lepszym zakresie od 578 do 1179 mm, co pozwala na wygodne wykonywanie zabiegów operacyjnych nie zależnie od wzrostu chirurga, typu operacji, czy gabarytów pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie 578 do 1179, ale nie wymaga obligatoryjnie szerszego zakresu niż podany w SIWZ Czy Zamawiający dopuści stół bez pamięci ustawień blatu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stołu bez pamięci ustawień blatu i wymaga zgodnie z treścią SIWZ Czy Zamawiający dopuści stół z materacami z pamięcią kształtu, które zapobiegają powstawaniu odleżyn i stabilizują pacjenta w obrębie blatu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół z materacami z pamięcią kształtu Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka do 90 0? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zakresu podanego w pytaniu. Zamawiający zmienia minimalny zakres podgłówka na dla wszystkich stołów Czy Zamawiający wymaga regulacji elektrycznej podnóżków razem i indywidualnie w zakresie +300 do 1050, oraz możliwości podwójnego odchylenia na boki podnóżki rozsuwają się na bok i odchylają do kąta 70 0, co pozwala na swobodne dojście chirurga do pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający zmienia minimalny zakres podnóżków na /+20 0 (+/ ) dla wszystkich stołów Czy Zamawiający wymaga wypełnienia blatu z włókien węglowych, co pozwala na wykonywanie zdjęć bardzo dobrej jakości przy ograniczonych dawkach promieniowania? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga obligatoryjnie. STÓŁ DO OPERACJI CHIRURGICZNO GINEKOLOGICZNYCH 124. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka do 90 0? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 121 niniejszego pisma Czy Zamawiający dopuści z regulacją oparcia pleców do 45 0? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres oparcia pleców podanych w pytaniu. OŚWIETLENIE SUFITOWE DO JEDNEGO ZE STOŁÓW 126. Czy Zamawiający oczekuje nowoczesnego systemu lampy hybrydowej LED, opartej o system diod i odbłyśników, gdzie światło miesza się w obrębie kopuły (światło z diod pada na odbłyśniki) i pada na pole operacyjne z zachowaniem wysokiej bezcieniowości i wgłębności? Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów obligatoryjnych 127. Czy Zamawiający oczekuje regulacji temperatury barowej w zakresie 3600 do 5000 K, co pozwala na precyzyjne rozróżnianie tkanek, ich ukrwienia w polu operacyjnym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza temperaturę regulowaną lub stałą co najmniej z zakresu podanego w SIWZ Czy Zamawiający dopuści regulację plamy świetlnej satelity wynoszącą 15 cm do 26 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację plamy świetlnej w zakresie do 26 cm. Strona 16 z 71

17 STOŁY ORTOPEDYCZNE 129. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka do 90 0? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 121 niniejszego pisma Czy Zamawiający dopuści z regulacją oparcia pleców do 45 0? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres oparcia pleców podanych w pytaniu. CZĘŚĆ B WYPOSAŻENIA SAL OPERACYJNYCH ORAZ ELEMENTÓW UCYFROWIENIA RADIOLOGII 131. Czy Zamawiający przyjmie ZESTAW DO LAPAROSKOPII 5 kpl w poniższej konfiguracji? 5 kompletnych kolumn laparoskopowych ze wszystkimi niezbędnymi kablami podłączeniowymi. Każda kolumna laparoskopowa składająca się z: 1) Monitor medyczny płaski LCD kolorowy, wiszący, z mocowaniem do wózka, min. 26 cali HDTV, rozdzielczość 1920x ) Konsola kamery ( procesor obrazu, sterownik kamery ) standard FullHD 1920x1080, zoom cyfrowy i optyczny, polska wersja oprogramowania. Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery na pamięci przenośnej USB. Możliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora, ustawień sterownika obrazu właściwych dla min. 20 użytkowników. Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia w źródle światła. 3 tryby pozwalające na dostosowanie kolorów do preferencji użytkowników. 3) Głowica kamery FullHD 3 ccd (3 chip camera) z min. dwoma programowalnymi przyciskami do regulacji zoom, ostrości i światła - sterującymi pracą kamery, głowica kamery zintegrowana z adapterem do okulara optyki. Głowica kamery autoklawowalna. Zoom optyczny 0,9-1,8x sterowany przyciskami, zgodność z optykami różnych producentów. Długość przewodu 3 m. 4) Źródło światła typ xenon; żywotność żarówki 500 h, moc 300 W. Automatyczna regulacja jasności światła, miernik czasu pracy żarówki - wskaźniki co min. 100 h, bezpłatna wymiana żarówek ksenonowych w okresie gwarancji. 5) Insuflator z ciśnieniem dwutlenku węgla do 30 mmhg i przepływem max. 45 l /min (z maksymalnym skokiem co 1 l/min) z podgrzewaniem gazu, funkcją ciągłego pomiaru ciśnienia i 3 różnymi trybami przepływu, wyposażony w odpowiednie kable podłączeniowe. 6) Laparoskopowa pompa ssąco-płucząca z wyposażeniem i drenami wielorazowymi autoklawowalnymi i pojemnikiem do odsysania min. 2 litry. Zakres przepływu nie mniejszy niż 1800 ml/min. 7) Optyka 10 mm dł min 30 cm kąt patrzenia 0, HD, autoklawowalna - 3 szt do każdego zestawu 8) Światłowód dł min 250 cm 2 szt na zestaw 9) Kontener do przechowywania optyk autoklawowalny do każdej optyki wraz z siatkami do sterylizacji 10) W zestawie uchwyty, światłowody, wózek, wysięgnik do płynów infuzyjnych, reduktory Dodatkowo 11) Optyka 5,4 mm dł min 29 cm, kąt patrzenia 0, autoklawowalna 2 szt (na 5 zestawów) 12) Optyka 10 mm dł min 30 cm kąt patrzenia 30, HD autoklawowalna 2 szt (na 5zestawów) 13) Kontenery do autoklawowania dla każdej optyki 14) Jeden z zestawów laparoskopowych z 4 dodatkowymi optykami: - optyka 0, pole widzenia 90, śr. 4 mm, dł. 146 mm x 1 szt; - optyka 30,pole widzenia 90, śr. 4 mm, dł. 146 mm x 1 szt.; - optyka 70,pole widzenia 90, śr. 4 mm, dł. 146 mm x 1 szt.; - optyka 45,pole widzenia 90, śr. 4 mm, dł. 146 mm x 1 szt.; Narzędzia laparoskopowe: 15) Zestawy narzędzi laparoskopowych w kontenerach autoklawowalnych (10 zestawów): Strona 17 z 71

18 - troakar wielorazowy gwintowany śr min 10 mm dł min 100 mm z reduktorem do 3 mm - 30 szt - troakar wielorazowy gwintowany śr min 5 mm dł min 100 mm -20 szt - igła veresa wielorazowa 10 szt - nożyczki wielorazowe- 20 szt - kleszczyki laparoskopowe do preparowania tkanek wielorazowe z funkcja obracania o 360 st- 20 szt - kleszczyki do przytrzymywania tkanek wielorazowe ( grasper) z blokadą 20 szt - elektroda hakowa wielorazowa- 10 szt - instrument ssąco płuczący wielorazowy z drenami wielorazowymi do podłączenia do pompy ssąco płuczącej 10 kpl - dren wielorazowy do podłączenia do insuflatora z adapterami 10 kpl - klipsownica M/L 1 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do laparoskopii o cechach wskazanych w pkt. 1)-10) i 15). Zamawiający nie dopuszcza optyk opisanych w pkt. 11)-14) i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. Przy czym Zamawiający rezygnuje z zakupu wózka, o którym mowa w pkt. 10. W związku z powyższym Zamawiający nadaje nowe brzmienie dla pkt. 10 o treści : W zestawie uchwyty, światłowody, wysięgnik do płynów infuzyjnych, reduktory 132. Dotyczy pozycji 5 Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wymaga wysokociśnieniowe przewody CO 2 z podłączeniem do butli CO 2 czy do centralnej instalacji zaopatrzenia w CO 2? Jakiego rodzaju podłączenia wymaga Zamawiający? Odpowiedź: Zamawiający wymaga wysokociśnieniowe przewody CO 2 do centralnej instalacji zaopatrzenia w CO Dotyczy pozycji 6 Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wymaga laparoskopowej pompy ssąco płuczącej z wyposażeniem do każdej z pomp w postaci: 1 drenu ssącego z łącznikiem pojemnik-pompa, 1 drenu płuczącego i pojemnika do odsysania min. 2 litry? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje laparoskopowej pompy ssąco płuczącej z wyposażeniem do każdej z pomp w postaci: 1 drenu ssącego z łącznikiem pojemnikpompa, 1 drenu płuczącego i pojemnika do odsysania min. 2 litry 134. Dotyczy pozycji 10 Czy Zamawiający w pozycji nr 10 wymaga do każdego zestawu do laparoskopii wózka jezdnego na 4 kółkach (dwa z blokadą) posiadającego uchwyt (ramię) na monitor LCD, uchwyt na głowicę kamery oraz inne akcesoria, wysięgnik do płynów infuzyjnych? Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z zakupu wózka, o czym mowa w udzielonej odpowiedzi na pytanie 131 niniejszego pisma Dotyczy pozycji 15 Jakiego typu gwoździa (stożkowy czy trójkątny) i jakiej ilości w pozycji Troakar wielorazowy gwintowany śr min 10 mm dł min 100 mm z reduktorem do 3 mm- 30 szt wymaga Zamawiający? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gwoździa stożkowego w ilości 30 szt Dotyczy pozycji 15 Jakiej ilości reduktorów w pozycji Troakar wielorazowy gwintowany śr min 10 mm dł min 100 mm z reduktorem do 3 mm- 30 szt. wymaga Zamawiający? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 10 szt reduktorów Dotyczy pozycji 15 Strona 18 z 71

19 Czy Zamawiający w pozycji Troakar wielorazowy gwintowany śr min 10 mm dł min 100 mm z reduktorem do 3 mm- 30 szt. przyjmie reduktor umożliwiający wprowadzenie narzędzia laparoskopowego w rozmiarze 5-5,5 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza trokar o cechach podanych w pytaniu Dotyczy pozycji 15 Jakiego typu gwoździa (stożkowy czy trójkątny) i jakiej ilości w pozycji Troakar wielorazowy gwintowany śr min 5 mm dł min 100 mm -20 szt wymaga Zamawiający? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gwoździa stożkowego w ilości 20 szt Dotyczy pozycji 15 Jakiej długości igły (120 czy 150 mm) w pozycji igła veresa wielorazowa 10 szt. wymaga Zamawiający? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje igły o długości 150 mm Dotyczy pozycji 15 Czy Zamawiający w pozycji nożyczki wielorazowe- 20 szt. przyjmie nożyczki typu Metzenbaum z przyłączem monopolarnym, 3-częściowe, długość bransz 19 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm, obrotowe? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nożyki typu Metzenbaum z przyłączem monopolarnym, 3-częściowe, długość bransz 19 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm, obrotowe 141. Dotyczy pozycji 15 Czy Zamawiający w pozycji kleszczyki laparoskopowe do preparowania tkanek wielorazowe z funkcja obracania o 360 st- 20 szt. przyjmie wielorazowe kleszczyki preparacyjne typu Meryland z przyłączem monopolarnym, 3-częściowe, długość bransz 21 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm, obrotowe? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wielorazowe kleszczyki preparacyjne typu Meryland z przyłączem monopolarnym, 3-częściowe, długość bransz 21 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm, obrotowe 142. Dotyczy pozycji 15 Czy Zamawiający w pozycji kleszczyki do przytrzymywania tkanek wielorazowe ( grasper) z blokadą 20 szt. przyjmie wielorazowe, atraumatyczne kleszczyki chwytające typu Johann (bransze 24 mm) czy wielorazowe, atraumatyczne kleszczyki chwytające typu Klincz (bransze 26 mm)? Oferowane narzędzia są 3-częściowe, posiadają rączkę z zamkiem, średnicę 5 mm, długość 330 mm, obrotowe. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wielorazowych, atraumatycznych kleszczyków chwytające typu Johann (bransze 24 mm) Dotyczy pozycji 15 Czy Zamawiający w pozycji dren wielorazowy do podłączenia do insuflatora z adapterami 10 kpl. wymaga wielorazowego drenu do insuflacji łączącego insuflator z zaworem trokara wraz z niezbędnymi łącznikami 10 kompletów? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje drenu opisanego w pytaniu. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 144. Dotyczy punktu 3 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu po którym w przypadku przedłużającej się naprawy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy (o nie niższych parametrach technicznych) na czas trwania naprawy z 3 dni do 7 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego terminu w odniesieniu do zestawu laparoskopowego Dotyczy punkt 6 Strona 19 z 71

20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostępność części zamiennych wynosiła 8 lat od daty zakończenia produkcji danego modelu urządzenia? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego terminu w odniesieniu do zestawu laparoskopowego. NÓŻ HARMONICZNY- 1 kpl Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania poniższych parametrów? Punkt 4 - Płukanie i odsysanie rozdrobnionych tkanek Punkt 17 - Możliwość wykorzystania dowolnej wielkości zbiorników odsysających Punkt 18 - Niezależna regulacja funkcji selektywności rozdrabniania tkanek i amplitudy drgań końcówki aplikatora Odstąpienie od powyższych wymogów pozwoli na zaoferowanie nowoczesnego systemu do ciecia i koagulacji tkanek z modułem zamykania naczyń. Wymóg funkcji selektywnej aspiracji tkanek ogranicza możliwość zaoferowania takiego urządzenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nóż harmoniczny, który nie posiada w/w parametrów Czy Zamawiający przyjmie punkt 24 w proponowanym poniżej brzemieniu? Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla min 30 użytkowników, podłączenia 2 instrumentów monopolarnych,1 instrumentu bipolarnego oraz gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nóż o parametrach podanych w pytaniu Czy Zamawiający przyjmie Nóż harmoniczny 1 kpl w punkcie 26 w poniższym zestawieniu? Wyposażenie zestawu: - jednorazowe nożyczki o długości roboczej 35 cm ( tol. +/- 5%), średnica 5-5,5 mm, wyposażone w dwa przyciski: jeden zamykanie i cięcie, drugi zamykanie, uchwyt pistoletowy - szt 10 - jednorazowe nożyczki o długości roboczej 20 cm ( tol. +/- 5%), średnica 5-5,5 mm, wyposażone w dwa przyciski: jeden zamykanie i cięcie, drugi zamykanie, uchwyt nożycowy- szt 10 - jednorazowe nożyczki o długości roboczej 45cm ( tol. +/- 5%), średnica 5-5,5 mm, wyposażone w dwa przyciski: jeden zamykanie i cięcie, drugi zamykanie, uchwyt pistoletowy - szt 5 - wielorazowy, autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy- szt 2 - pojemnik do sterylizacji przetwornika szt. 2 - włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego - wózek aparaturowy do ustawienia zestawu Proponowane wyposażenie zestawu pozwala na optymalne wykorzystanie oferowanego urządzenia i zawiera wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej pracy oferowanego zestawu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nóż harmoniczny o parametrach podanych w pytaniu. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 149. Dotyczy punktu 29 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu po którym w przypadku przedłużającej się naprawy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy (o nie niższych parametrach technicznych) na czas trwania naprawy z 3 dni do 7 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego terminu w odniesieniu do noża harmonicznego Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową? Odpowiedź: Nie Ad 71 CZĘŚĆ B WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH 2. APARAT DO ZNIECZULANIA- 6 szt. Strona 20 z 71

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 30.05.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym.

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Skłodowskiej Curie 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 07.05.2014r DZP/18PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.3 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty. Pakiet nr 3

Załącznik nr 1.3 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty. Pakiet nr 3 Doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: Wrocław, dnia 18.06.2013 Dotyczy:PN 30/12 dostawa drfibrylatora Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: Pytanie 1 ad pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej Rzeszów, dnia 02.05.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-14A-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ,

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. 26.04.2012 r. L.dz. SSM-XI-25/GS/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... Podać Tak

Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... Podać Tak Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) LP OPIS Parametr wymagany Parametr oferowany Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... 1 Rok produkcji min 2015 Endoskopowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/41/2013 9122.ZESP Łańcut dnia 27.09.2013r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 27.08.2012 r. znak sprawy: ZP/220/56/12

WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 27.08.2012 r. znak sprawy: ZP/220/56/12 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/56/12 Szczecin, dn. 27.08.2012

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED)

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED) Warszawa, dnia 28.10.2015 r. ZZP/ZP/174/837/15 W Y K O N A W C Y Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: zakup, dostawa i montaż nowej aparatury medycznej:

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 17.09.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania nr sprawy: ZP-III 343/16/2013 Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitorów, diatermii chirurgicznej, materacy przeciwodleżynowych,

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-12(3)-EFK/16 Poznań, dnia 08.03.2016 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego na Zakup, dostawa, montaż i

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych, 13.09.2013 r. Znak sprawy: ZP/9/ŁS/2013 Szanowni Wykonawcy!

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/31/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Sanok.

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/31/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Sanok. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Formularz parametrów technicznych sprzętu LP. WYMAGANE PARAMETRY Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK/NIE Parametry oferowane (podać

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

ul. Medyczna 19, Płock

ul. Medyczna 19, Płock r^kiszpit ar 'na Kacprzak' ul. Medyczna 19,09-400 Płock Płock, dnia 08.11.20lOr. SZP-2910-6 (16/ZP/10)-10 (1) Do firm biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-6

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO

CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Stół operacyjny L.p. NAZWA J.M ILOŚĆ VAT % PRODUCENT 1. Stół operacyjny szt. 1 RAZEM Wymagane parametry techniczne: 1 Stół operacyjny przeznaczony do operacji bariatrycznych

Bardziej szczegółowo

stół operacyjny SU-04

stół operacyjny SU-04 stół operacyjny SU-04 SU- 04 Przeznaczenie Stół operacyjny SU-04 przeznaczony jest do podtrzymy wania pacjenta podczas przeprowadzania zabiegów i operacji w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej,

Bardziej szczegółowo

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do

Bardziej szczegółowo

Stół operacyjny SU-04 SU-04. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Stół operacyjny SU-04 SU-04. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Stół operacyjny SU-04 SU-04 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Stół operacyjny SU-04 Dźwignia regulacji podgłówka Podgłówek SG-10.0 regulowany sprężyną

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Novera 4A, 3A, 1A. Wielofunkcyjne łóżka szpitalne

Novera 4A, 3A, 1A. Wielofunkcyjne łóżka szpitalne Novera 4A, 3A, 1A Wielofunkcyjne łóżka szpitalne Novera 4A Dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające łóżko przed uderzeniami (opcja) Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka

Bardziej szczegółowo

Pilot sterujący. System automatycznej blokady stołu operacyjnego T3600 zapewnia bezpieczeństwo w czasie zabiegu.

Pilot sterujący. System automatycznej blokady stołu operacyjnego T3600 zapewnia bezpieczeństwo w czasie zabiegu. 1 Pilot sterujący Stół uniesiony max. wysokość Stół opuszczony min. wysokość 2 Trendelenburg Anty-Trendelenburg Podstawa zablokowana Podstawa odblokowana System automatycznej blokady stołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA Znak sprawy: ZAŁĄCZNIK NR DO UMOWY Przedmiot przetargu: APARAT EEG DLA POTRZEB PRACOWNI EEG ODDZIAŁU NEUROLOGII PRZY ULICY BIALSKIEJ 104/118

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010.

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Załącznik nr 3. ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Pakiet nr 1: Wózki szpitalne różne długość całkowita:

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczą. przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni. znak sprawy: 8/2015

Pytania dotyczą. przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni. znak sprawy: 8/2015 Poznań 21 maja 2015 r. Wyjaśnienia treści siwz: Pytania dotyczą przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni znak sprawy: 8/2015 Na podstawie art. 38 Pzp prosimy o

Bardziej szczegółowo

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Warszawa, dnia 22.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 30.08.2011 LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 30.08.2011 LICZBA STRON: 6 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Kraków, 12 lutego 2016r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-2/16 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa łóżek szpitalnych" ODPOWIEDZI NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pytania z dn , pismo 1:

Pytania z dn , pismo 1: UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 17.07.2015 MŚ-ZP-DK-333-34/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA. Dostawę 3 sztuk defibrylatorów. Numer sprawy: TP/219/2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA. Dostawę 3 sztuk defibrylatorów. Numer sprawy: TP/219/2011 Kielce dn. 19.10.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę 3 sztuk defibrylatorów Numer sprawy: TP/219/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim

STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM AB.272.1.6.2014 Nowe Miasto Lubawskie, dnia 19.08.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 23 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 97-102/2011 Katowice, dnia 05.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE ZESTAW DO ARTROSKOPII Elementy zestawu Liczba Nazwa i typ Producent Kraj produkcji Rok produkcji Klasa wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5 Dostawa do 5 tygodni od daty podpisania umowy PAKIET NR 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Defibrylator 3 sztuki Nazwa urządzenia:... TYP urządzenia:... Producent:... Rok produkcji: nie wcześniej niż

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: 10.12.2014 LICZBA STRON: 7

WIADOMOŚĆ DATA: 10.12.2014 LICZBA STRON: 7 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 10.12.2014 LICZBA STRON: 7 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawu laparoskopowego z obrazem trójwymiarowym 3D, sygn. sprawy 674/D/2014.

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 5 maja 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.26.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

uczestniczący w postępowaniu

uczestniczący w postępowaniu 5. SPZOZ-ZP-38/1/09 Brzesko dnia 07.04.2009.r. Oferenci wszyscy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę Urządzeń medycznych, ogłoszonego w BZP nr: 52834-2009 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane parametry techniczne/wyposażenie systemu do witrektomii i fakoemulsyfikacji Constellation Vision System

I. Wymagane parametry techniczne/wyposażenie systemu do witrektomii i fakoemulsyfikacji Constellation Vision System I. Wymagane parametry techniczne/wyposażenie systemu do witrektomii i fakoemulsyfikacji Constellation Vision System Producent :... Nazwa i typ :... Rok produkcji: 2015 Załącznik Nr do SIWZ L.p. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma z dn. 30.07.2015r. Aktualizacja z dn. 30.07.2015r. ZAŁĄCZNIK NR 2

Załącznik do pisma z dn. 30.07.2015r. Aktualizacja z dn. 30.07.2015r. ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do pisma z dn. 30.07.2015r. Aktualizacja z dn. 30.07.2015r. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pieczęć Wykonawcy L.p. Podstawowe dane oferowanego produktu Wymagana wartość

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr 2/2013 Otwock, dn. 13.02.2013 r.

Sprawa nr 2/2013 Otwock, dn. 13.02.2013 r. Sprawa nr 2/2013 Otwock, dn. 13.02.2013 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na Jednorazową dostawę wyrobów medycznych do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

LIFEGUARD WÓZKI DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW

LIFEGUARD WÓZKI DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW LIFEGUARD WÓZKI DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW with people in mind RODZINA LIFEGUARD Wózki do przewożenia chorych, stosowane podczas wykonywania badań diagnostycznych, obrazowania rentgenowskiego, zabiegów

Bardziej szczegółowo

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: ... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt.,

Bardziej szczegółowo

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.3.2016 na: Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów,

Bardziej szczegółowo

Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/77/2013.

Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/77/2013. Poznań, dn. 08.07.2013r EZ/350/77/2013/858 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/77/2013. Zakup i dostawa wyposażenia medycznego: inhalator ultradźwiękowy, resuscytator dla dorosłych,

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-44/16 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH: I. LAMPA OPERACYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W SZCZECINKU - audiotympanometr Audiotympanometr kpl.

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia 09.11.2012 r.

Pytania z dnia 09.11.2012 r. Toszek, 12.11.2012 r. dotyczy: postępowania nr 26/PN/DEG/SG/AC/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, sprzętu komputerowego, testów psychologicznych oraz filmów DVD w ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi:

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi: Poznań, dnia 04.03.2015 EZ/350/20/2015/296 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr EZ/350/20/2015 dotyczy: Zakup i dostawa urządzeń medycznych.

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.02.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania nr sprawy: ZP-III343/2/2013 Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu pn. Program wyrównywania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 20 kwietnia 2015 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania Nr ZP/1/2014 na Dostawę stołu operacyjnego dla Garnizonowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 30 marca 201r. L.dz. SSM.DZP.200.22.201 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE. Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE. Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Załącznik nr 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNE Ilość: 5 Producent: Model/Typ: Parametry techniczne łóżek do Oddziału Chirurgicznego 4 sztuki: Lp. Wyszczególnienie parametru technicznego Wymagane

Bardziej szczegółowo