Instrukcja obsługi ploterów laserowych QSL11, QSL32, QSL55

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.e-logosmedia.pl Instrukcja obsługi ploterów laserowych QSL11, QSL32, QSL55 www.e-logosmedia.pl"

Transkrypt

1 FOAM CNC CUTTERS MACHINERY & ROUTER MANUFACTURER TABLES PRODUCER Instrukcja obsługi ploterów laserowych QSL11, QSL32, QSL55

2 02 Spis treści Spis treści 01 - Strona główna 02 - Spis treści 03 - Instalacja plotera laserowego 04 - Bezpieczeństwo pracy z ploterem laserowym Wprowadzenie do wycinania przy użyciu plotera laserowego MegaCut - objaśnienie okien programu 10 - Sterowanie ręczne ploterem Konfiguracja 15 - Ustawianie ogniskowej w laserze QSL 32 i Wycinanie litery A Wycinanie negatywu 24 - Pomijanie ramki projektu Kreskowanie projektu 27 - Praca z pilotem 28 - Konserwacja plotera laserowego FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu 35 - Notatki

3 03 Instalacja plotera laserowego W celu zapewnienia najlepszego komfortu pracy z urządzeniem należy odpowiednio zadbać o jego instalacje. Sam ploter powinien stać na stabilnym podłożu, w miarę możliwości najlepiej by podłoże było wypoziomowane. Następnie należy przygotować akcesoria plotera takie jak - pompa wodna - pompa powietrza - wentylator do odprowadzania spalin Wszystkie kable zasilające te akcesoria należy podłączyć do lasera zgodnie z ich opisami Przewody doprowadzające wodę i powietrze należy podłączać zgodnie z ich oznaczeniami. Istotnym elementem przygotowania pracy maszyny jest zapewnienie jej odpowiedniego źródła zasilania. Najlepiej by urządzenia było podłączone do punktu specjalnie przygotowanego dla niej z własnym bezpiecznikiem. Instalacja elektryczna musi być uziemiona poprawnie, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i usterki powstałe na skutek podłączenia maszyny do nie uziemionej lub źle uziemionej instalacji elektrycznej. Ploter laserowy jest wyposażony w urządzenie chłodzące tubę laserową zwykłą wodą. Aby jednak praca urządzenia chłodzącego była długa zalecamy stosowanie wody destylowanej. Taka woda pozbawiona jest kamienia i innych związków organiczno- mineralnych które sprzyjają rozwijaniu się glonów. Urządzenie chłodzące nie może stać blisko źródeł ciepła takich jak kaloryfer, grzejniki gazowe i elektryczne. Odpowiednia temperatura pomieszczenia do optymalnej pracy wynosi maksymalnie 30 stopni C.

4 04 Bezpieczeństwo pracy z ploterem laserowym! Ploter który Państwo posiadają należy do 4 ostatniej klasy bezpieczeństwa (bynajmniej nie chodzi tu o jakość wykonania), a to oznacza, że przy pracy należy zachować szczególne środki ostrożności. 1) dokładnie zamknąć wszystkie pokrywy lasera 2) upewnić się, że nic nie zasłania wiązki lasera 3) sprawdzić czy w obszarze roboczym lasera nie występują elementy mogące odbić wiązkę lasera w kierunku operatora 4) nie wkładać rąk, głowy ani żadnych przedmiotów do obszaru pracy lasera w trakcie jego pracy 5) nie zaleca się spoglądanie na pracującą głowice lasera, dłuższe spoglądanie na jasne światło powstałe w trakcie pracy może zmęczyć wzrok W wypadku poparzenia wiązką lasera należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. CO to jest laser CO2? Jest to laser molekularny na dwutlenku węgla i dlatego jest zaliczany do laserów gazowych, w którym ośrodkiem czynnym jest mieszanina dwutlenku węgla, azotu, wodoru i helu. Laser molekularny emituje falę w zakresie podczerwieni, główne linie widmowe znajdują się w zakresie długości fal 9.4 µm i 10.6 µm. Międzynarodowy symbol informujący,że urządzenie emituje światło laserowe. Znajdziesz go na tubie laserowej

5 05 Wprowadzenie do wycinania przy użyciu plotera laserowego Prawidłowe zmontowanie/ustawienie i kalibracja jest sprawą podstawową dla konsekwentnego i dokładnego wycinania. Nasi dealerzy oferują Wam tą usługę ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego że oczekujecie dokładności i jakości takiej jaką daje każde z oferowanych przez nas profesjonalnych urządzeń. Jeśli używacie tej maszyny w otoczeniu w którym jest dużo kurzu/pyłu, zaleca się częste czyszczenie tak by łożyska i silniki krokowe pracowały z najwyższą wydajnością. Przykładowe kształty pokazane w instrukcji zostały pomyślane jako pierwszy instruktaż uczący prawidłowych procedur stosowanych przy wycinaniu kształtów na laserze. Ważna jest kolejność kroków bez względu na kształt jaki będzie wycinany Jeśli program graficzny jest dla Was czymś nowym sugerujemy abyście zapisali się na kurs jego obsługi. Większość problemów związanych z komputerowo sterowanym sprzętem wynika z błędów użytkownika. Na przykład zapomina się jaki krok powinien poprzedzać krok kolejny. To dotyczy większości programów komputerowych. Staraliśmy się wypunktować kroki w takiej kolejności w jakiej powinny być wykonywane

6 06 Wprowadzenie do wycinania przy użyciu plotera laserowego Zanim zaczniesz, proszę zapoznaj się z poniższą listą pojęć i parametrów Bez względu na to czy pracujesz na ploterze czy w programie graficznym, są dwie osie wspólne dla większości sprzętów i programów. Jest oś X i oś Y. Dodatkowa oś która występuje w ploterze QSL11 to oś Z 1 - Zestaw lusterek 2 - prowadnice liniowe 3 - głowica laserowa 4 - silniki krokowe 5 - magnetyczne wyłączniki krańcowe 6 - wyłącznik bezpieczeństwa 7 - włącznik 8 - miliamperomierz 9 - gniazdo pilota

7 07 MegaCut - objaśnienie okien programu To jest okno, które pojawia się kiedy otwierasz program Menu rozwijalne Otwórz plik (skrót) przyciski akcji Używa się go do otwierania plików które zamierzasz wycinać. Te pliki zostały utworzone i wyeksportowane jako pliki HPGL (.plt) Otwórz plik lista zapisanych plików HPGL.plt Nie jest konieczne otwieranie tego okna dla każdego pliku, pokazuje ono ogólne informacje o pliku, który otworzyłeś. informacja o otwartym pliku Pokazuje informacje: - nazwa pliku - konfiguracja - wielkość - czas wycinania przy wybranych parametrach

8 08 Objaśnienie okien programu symulacja ciecia podaje informacje o ploterze z którym jesteś połączony. Jeśli w danej chwili nie jesteś podłączony do plotera pokaże się komunikat "brak danych" about Nie jest konieczne otwieranie tego okna dla każdego pliku, pokazuje ono ogólne informacje o maszynie z którą jesteś połączony Start cięcia zatrzymania ciecia kontynuacja cięcia po zatrzymaniu

9 09 Objaśnienie okien programu Start cięcia zatrzymania ciecia kontynuacja cięcia po zatrzymaniu Wskazówki: - naciskając klawisz F3 na klawiaturze wywołasz okno otwierania plików - naciskając klawisz F5 na klawiaturze wywołasz okno panelu sterownia - naciskając klawisz F6 na klawiaturze wywołasz okno konfiguracji - naciskając klawisz F10 na klawiaturze podkreśli to pierwsze litery zakładek z pasku zadań, późniejsze naciśnięcie tej litery spowoduje wywołanie tego okna. Jeżeli posiadasz klawiaturę alfanumeryczną możesz za jej pomocą sterować ruchem głowicy. Kolejne cyfry na klawiaturze zaczynając od cyfry 1 odpowiadają poszczególnym znakom z konsoli nawigacyjnej

10 10 Sterowanie ręczne ploterem Możesz ręcznie sterować ploterem otwierając Panel Kontrolny (F5). Zarówno strzałki na klawiaturze jak i strzałki na panelu kontrolnym kierują ruchem głowicy. UWAGA - Jeżeli nie możesz wywołać tego okna sprawdź połączenie USB, lub jego konfiguracje. Prędkość - pozwala ci ręcznie zmienić szybkość wycinania Ponadto w czasie cięcia projektu pozwala korygować na bieżąco prędkość cięcia. Zmiany te jednak obowiązywać tylko w ramach bieżącego cięcia. Ponowne uruchomienie cięcia projektu rozpocznie się z ustawieniami z konfiguracji. Moc - Bazuj pozwala ci ręcznie zmienić moc lasera. Pozycja Bazuj to pozycja X=0 & Y=0 & Z=0 (kiedy wybierzesz bazowanie). Powoduje że portal przesuwają się do pozycji 0.0. Ta pozycja jest ważna ponieważ kasuje stare informacje ze sterownika i z pamięci komputera umożliwiając świeży start. Przesuń o - do współrzędnych maszyny : głowica uda się w jakiekolwiek ustawione współrzędne X i Y. Do współrzędnych projektu jeśli znasz dokładne współrzędne położenia materiału możesz włączyć tą opcję. Stosowane najczęściej do sprawdzenia ostatniego punktu startowego. o zadaną wartość : głowica plotera przesunie sie we wszystkich osiach w których wpisano jakiekolwiek wartości dodatnie lub ujemne. Ustawia położenie materiału względem współrzędnych bazowych (0,0) plotera regulacja szybkości przesuwu regulacja mocy lasera ustawia ploter do współrzednych X=0, Y=0, Z=0 ręczne sterowanie osią Z tylko model QSL 11 przesuwa głowice lasera o zadaną wartość (zobacz okno powyżej) włącz/ wyłącz laser reczne przesuwanie plotera w osiach X i Y zamyka to okno UWAGA - szybkość i moc ustawiona w tym oknie nie będzie miała wpływu na parametry z jakimi będzie wycinany projekt, aby ustawić te parametry popatrz na zakładkę Cięcie w konfiguracji

11 11 Konfiguracja Konfiguracja - ustawianie parametrów pracy UWAGA!!! Odpowiednie opcje I funkcje postaraj się wybrać przed otwarciem rysunku Program połączy niedomknięte węzły w rysunku Program usunie nakładające się figury Program ustali kierunek wycinania (w lewo lub prawo) Program ustali kolejność wycinania obiektów zapisz ustawienia konfiguracji odczytaj ustawienia konfiguracji Wybór typu projektu Jednowartswowy: do cięcia na jedną głebokość wielowarstwowy: do cięcia na różne głebokości Opcja niedostępna w ploterach laserowych W miejscu przecięcia dwóch lini prostopadłych ploter wykona otwór o średnicy wiązki Ploter wytnie negatyw rysunku Ploter nie będzie wycinał ramki, którą narysowałeś w Corelu Ustalanie kolejności wycinania obiektów jednej figury np. O, R Wybieranie metody optymalizacji przebiegów Jeśli zaznaczysz tą opcję to ploter wytnie po kolei wszystkie kompletne obiekty jednej figury (np. Środek I obrys zewnetrzny O ) Jeśli opcja nie będzie zaznaczona to ploter wytnie najpierw obiekty wewnętrzne wszystkich figur, a następnie wszystkie obrysy zewnetrzne

12 12 Konfiguracja Konfiguracja - ustawianie parametrów pracy UWAGA!!! Odpowiednie opcje I funkcje postaraj się wybrać przed otwarciem rysunku Kierunek wycinania jest bardzo istotnym parametrem. W zależności od tego w którym kierunku będzie odbywało się wycinanie uzyskasz uzyskasz różne prędkości ukończenia projektu. Tutaj wpisz średnicę # Tutaj wpisz grubość materiału. Stół sam się wyreguluje do poprawnej pracy Dotyczy tylko modelu QSL 11 Szybkość z jaką głowica będzie się poruszać w osi X i Y Moc z jaką laser będzie wyciał projekty Jeśli zaznaczysz tą opcję wielkość program automatycznie uwzględni średnicę wypalenia tak abyś mógł uzyskać obiekt o żądanych wymiarach # Różne materiały w kontakcie z wiązką lasera różnie się zachowują i różnie następuje ich wypalenie, aby produkty w pełni odpowiadały wymiarom z projektu należy uwzględnić szerokość wypalanej ścieżki. Wartości te trzeba ustalić indywidualnie w zależności od pozostałych parametrów,użytego materiału a nawet partii dostawy. WPISANIE TEJ WARTOŚCI NIE SPOWODUJE FIZYCZNEJ ZMIANY WIĄZKI - JEDYNIE INFORMUJE PROGRAM O WARTOŚCI WYPALANEJ ŚCIEŻKI

13 13 Konfiguracja Konfiguracja - ustawianie parametrów pracy UWAGA!!! Odpowiednie opcje I funkcje postaraj się wybrać przed otwarciem rysunku Jeśli zaznaczysz tą opcję program po rozpoczęciu pracy wielofigurowego projektu nie będzie wyłączał wiązki lasera pomiędzy kolejnymi figurami powoduje to mniejsze wypalenia w początkowym punkcie wycinanej figury Wpisz tutaj wartośćmocy lasera wyrażonej w % mocy znamionowej Czas trwania impulsu po włączeniu, lasera z pilota UWAGA - jeżeli używasz funkcji miękki start i zauważysz na wyciętej powierzchni delikatne linie zgodne z przebiegiem głowicy laserowej nad materiałem zmniejsz moc spoczynkową lasera. Przybliżone wartości dla poniższych modeli przy których nie powinno widać tych linii: QSL11-8% mocy znamionowej QSL32-10% mocy znamionowej Wybierz jednostkę miary w jakiej ma pracować program

14 14 Konfiguracja Konfiguracja - ustawianie parametrów pracy UWAGA!!! Odpowiednie opcje I funkcje postaraj się wybrać przed otwarciem rysunku W tym miejscu możesz zdecydować o gęstości lini które będą wypalane, zmniejszenie kroku spowoduje wydłużenie czasu wypalania,natomiast poprawi jakość Po zaznaczeniu tej opcji program zachowa proporcje przy zmianie wielkości pierwotnego obrazka Zdecyduj czy bitmapa ma być wypalana zawsze od strony punktu zerowego. Program domyślnie wycina dwukierunkowo Maksymalna moc dla koloru białego wyrażona w % mocy znamionowej Maksymalna moc dla koloru czarnego wyrażona w % mocy znamionowej W wypadku skali szarości program sam sobie przeliczy wartości dla konkretnego odcienia na podstawie wprowadzonych tu wartości Klikając na ZAPIS możemy na stałe zapisać całą konfigurację, pliki można nazwać dowolnie a program nada mu rozszerzenie *.mcc Klikając na odczyt wprowadzamy na nowo dawniej zapisane konfiguracje # # Zdarza się, że są problemy z zapisaniem i odczytaniem konfiguracji. Najczęściej problem tkwi po stronie komputera z którego korzysta operator. Skontaktuj się z administratorem i sprawdź w ustawieniach komputera czy twój profil użytkownika nie ma nałożonych ograniczeń.

15 15 Ustawianie ogniskowej Przed rozpoczęciem pracy po ustawieniu wszystkich parametrów konieczne jest poprawne ustawienie ogniskowej. W tym celu należy użyć aluminiowego dystansu. Po odkręceniu pierścienia zaciskającego głowice, podstawiamy pomiędzy materiał, a głowicę aluminiowy dystans i zakręcamy pierścień. Wyciągamy pierścień. W ten sposób mamy poprawnie ustawioną ogniskową soczewki. W modelu QSL 11 maszyna sama ustawia sobie ogniskową, a dodawany dystans służy tylko w celu weryfikacji i celom serwisowym

16 16 Wycinanie litery A A. Narysuj literę używając Corela wprowadź na kartce odpowiadającej wielkości materiału tekst. Dokonaj jego eksportu w postaci pliku HPGL.plt dowolną nazwą. do wybranego katalogu. B. Otwórz konfigurację ustaw parametry pracy tak jak na rysunku B. Zachowaj te parametry pod wybraną nazwą. C. Otwórz plik otwórz plik który przed momentem stworzyłeś (F3). D. Otwórz sterowanie ręczne E. Kliknij: ustaw 0 projektu F. Sprawdzanie prawidłowości ustalenie 0 projektu G.Symulacja H. Start I. Zatrzymanie I kontynuacja J..Tnij wybraną K. Start od wybranej A Wprowadź litery w Corelu. Dokonaj eksportu pliku w postaci HPGL.plt

17 17 Wycinanie litery A B Otwórz w programie MegaCUT okno Konfiguracja. Ustaw wszystkie parametry. C Otwórz plik w programie MegaCUT. Jak zauważyłeś litera A składa się z dwóch figur: wewnętrznej I zewnętrznej. W dolnych rogach obu figur znajdują się węzły. Właśnie w tych miejscach laser rozpocznie wycinanie. Jeśli z jakichś powodów chcesz zmienić punkty wejścia chwyć, przytrzymując lewy przycisk myszy róg figury i przesuń węzeł w inne miejsce.

18 18 Wycinanie litery A D Korzystając ze sterowania ręcznego przesuń głowice nad materiał w miejsce gdzie chcesz aby rozpoczęło się wycinanie E Jeśli głowica znajduje się w żądanym punkcie kliknij: wpisz aktualną pozycję maszyny. Możesz również dodać tak powstałe punkty bazowe do biblioteki klikając: Dodaj Jeśli na stole lasera w sposób trwały zaznaczysz sobie to położenie materiału to tak zapisane 0 projektu możesz w przyszłości wykorzystać w prosty sposób klikając Przepisz

19 19 Wycinanie litery A F Jeśli dokonałeś prawidłowego ustalenia 0 projektu to wspołrzędne projektu winny mieć w osiach X I Y wartośc 0 G Aby upewnić się, że obiekt będzi eprawidłowo wyciety włącz symulację, przy bardziej skomplikowanych projektach symulacja może potrwać kilka minut.

20 20 Wycinanie litery A H Kliknij Start Program na bieżąco będzie buforować dane z komputera do sterownika I W każdej chwili możesz zatrzymać pracę plotera klikając przycisk STOP lub naciskając na klawiaturze SPACE. Po usunięciu problemu możesz kontynuować cięcie klikając: Kontynuacja

21 22 Wytnij negatyw A. Tworzenie projektu negatywowego B. Ustawianie parametrów Konfiguracji C. Owierania pliku A Narysuj obiekt. Jeśli chcesz aby był on położony w konkretnym miejscu materiału narysuj paser składający się z dwóch lini prostopadłych Dokonaj jego eksportu. B Otwórz w Konfiguracji zakładkę Import HPGL, włącz opcję: Wytnij negatyw Jeśli chcesz aby paser wycięty był w postaci punktu zaznacz opcję: Krzyż to punkt

22 22 Wytnij negatyw A. Tworzenie projektu negatywowego B. Ustawianie parametrów Konfiguracji C. Owierania pliku A Narysuj obiekt. Jeśli chcesz aby był on położony w konkretnym miejscu materiału narysuj paser składający się z dwóch lini prostopadłych Dokonaj jego eksportu. B Otwórz w Konfiguracji zakładkę Import HPGL, włącz opcję: Wytnij negatyw Jeśli chcesz aby paser wycięty był w postaci punktu zaznacz opcję: Krzyż to punkt

23 23 Wytnij negatyw C Otwórz plik. Naciśnij Start

24 24 Pomijanie ramki A. Tworzenie projektu negatywowego A B. Ustawianie parametrów Konfiguracji Inną metodą umieszczania obiektu w konkretnym miejscu jest narysowanie w Corelu ramki odpowiadającej dokładnie rozmiarom materiału. B Jeśli chcesz aby narysowana ramka nie była wycinana kliknij: Pomiń ramkę

25 25 Kreskowanie W programie graficznym wpisujemy literkę k i dodajemy wokół ramkę. Eksportujemy do PLT lub DXF W pasku zadań przejdź do zakładki Funkcje z listy wybierz kreskowanie. Wyskoczy małe okno Wpisz odstęp pomiędzy kolejnymi przejściami wiązki Po zakończeniu kreskowania zostanie wycięty obrys figury Kolejne linie będą wycinane na przemian raz od strony punktu bazowego raz od przeciwległego Wpisz kąt pod jakim program ma zakreskować obiekt. W celu poprawnego dla nas kreskowania należy uwzględnić dodatkowo parametry z konfiguracji w pasku zadań w zakładce Import HPGL Aby zakreskować wypełnienie literki w opcji konfiguracji i zakładki Import HPGL nie możemy zaznaczyć okienka Pomiń ramkę Konfiguracja ta może być przydatna do tworzenia pieczątek

26 26 Kreskowanie Natomiast jeżeli chcemy zakreskować tylko obiekt a jego wypełnienie ma pozostać nienaruszone zaznaczamy w tym samym oknie konfiguracyjnym pomiń ramkę. UWAGA - Operację kreskowania można wykonać tylko raz dla danego projektu. Jeżeli chcesz zmienić parametry kreskowania musisz zamknąć projekt i otworzyć go na nowo!

27 27 Kreskowanie Praca z pilotem zdalnego sterownia Pilot zdalnego sterowania do ploterów serii MegaCut QSL nie jest w zestawie. Jeżeli nie posiadasz tego urządzenie proszę pominąć ten rozdział. Po włączeniu maszyny wraz z podpiętym pilotem na jego wyświetlaczu po zbazowaniu się będzie widoczna aktualna pozycja punktu w którym znajduje się głowica (linie 1,2) wraz prędkością i mocą lasera (linie 3,4). Wartości z linii 1 i 2 zawsze wskazują aktualną pozycję głowicy względem punktu 0, Włączanie i wyłącznie lasera. Nie ma możliwości by włączyć laser na stałe. Załączenie lasera będzie widoczne w 3 linii wyswietlacza Umożliwia zwiększanie mocy lasera w % mocy znamionowej, zmiany widoczne w 3 lini wyświetlacza po prawej stronie Umożliwia poruszanie stołem. Tylko w modelach QSL 11 Panel nawigacyjny osi X i Y I Zmniejszanie prędkości. Zmiany widoczne w 4 linii wyświetlacza Przyciskając ten guzik od razu ustawimy minimalną prędkość przestawczą. Dłuższe naciśnięcie tego guzika spowoduje rozpoczęcie pracy. Służy to uruchomieniu pracy bez konieczności podchodzenia do komputera. Jedno krótkie naciśnięcie spowoduje kontynuację pracy o ile wcześniej naciśnięty został przycisk STOP Przycisk ten służy ustawienia punktu 0,0 dla projektu. Na zdjęciu I widać w osi X,Y współrzędne względem wcześniejszego punktu 0,0. Kilkusekundowe przytrzymanie tego guzika spowoduje ustawienie nowych współrzędnych projektu zdjęcie II. Jedno krótkie naciśnięcie spowoduje ustawienie głowicy w punkcie 0,0 o ile wcześniej odjechaliśmy głowicą z tego miejsca II Zwiększanie prędkości. Zmiany widoczne w 4 linii wyświetlacza Przyciskając ten guzik od razu ustawimy maksymalną prędkość przestawczą. Naciśnięcie tego guzika w trakcie pracy spowoduje zatrzymanie maszyny

28 28 Kreskowanie Konserwacja Ważnym elementem pracy z ploterem jest jego odpowiednie konserwowanie. Rysunek poniżej pokazuje jak nasmarować prowadnicę liniową. Niebieska otoczka przedstawia kalamitkę wraz dyszą towotnicy ze smarem litowym. Smar ten ma zapobiega gromadzeniu się kurzu i nadmiernemu brudzeniu prowadnicy. Smar uzupełniamy, gdy w trakcie pracy zauważymy, że prowadnica nie jest natłuszczona, a przy poruszaniu się zaczyna skrzypieć. Należy pamiętać by pozostałe prowadnice także sprawdzać czy są odpowiednio natłuszczone. W skład regularnej konserwacji należy sprawdzanie poziomu wody w urządzeniu chłodzącym, a także tego czy w wodzie nie zaczęły rozwijać się glony. Aby temu zapobiec powinno się co jakiś czas wymienić wodę chłodzącą tubę laserową. Po dłuższej pracy na urządzeniu w okolicy luster odbijających wiązkę światła mogą pojawić zanieczyszczenia z pyłu powstałych przy cięciu tworzyw sztucznych. Nie zaleca się samowolnego wykręcania tych luster i ich czyszczenia. Czyścić można używając pędzla z z miękkim włosiem. Użycie większej siły przy czyszczeniu może skutkować rozkalibrowaniem optyki. Ponowne ustawienie jest czasochłonne nawet dla doświadczonego serwisanta. # Towotnicę można kupić w większości sklepów z akcesoriami mechanicznymi i dużych marketach budowlanych.

29 29 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu 1 - Nie mogę otworzyć okna panelu sterowania, okienko to tylko mignie i zniknie co dalej? Z pasku zadań wybierz zakładkę PLIK z listy wybierz ABOUT. W wypadku poprawnej pracy maszyny wyświetli się tam informacja o maszynie, model, liczba wyciętych projektów, etc... Jeżeli nie możesz odczytać tych danych sprawdź twoje połączenie USB pomiędzy komputerem, a sterownikiem. Jeżeli połączenie mechaniczne między urządzeniami jest poprawne spróbuj zrobić restart sterownika maszyny i systemu operacyjnego w komputerze. Jeżeli do połączenia używasz kabla USB dłuższego niż 5 metrów zrywanie połączenia może następować bardzo często, dlatego należy zakupić wtórnik USB. 2 - Wyeksportowany plik HPGL w programie MegaCut ma inne wymiary niż pierwotnie w projekcie. Zaistniały problem nie jest wynikiem błędu programu. Najczęściej taki problem pojawia się gdy projekt został stworzony w nowszej wersji programu COREL DRAW i wyeksportowany do HPGL. Rozważymy dwie metody rozwiązania tego problemu. I metoda Jako przykład posłuży nam angielska wersja programu COREL DRAW 11. W nowym szblonie rysujemy kwadrat o wymiarach 100x100, wymiary oznaczone czerwoną otoczką, taki projekt eksportujemy do HPGL Po wczytaniu pliku do programu MegaCut klikamy prawym przyciskiem myszy na projekcie i pojawi się nam okienko Info - widać, że plik HPGL został pomniejszony o 1.6mm i 1.58mm

30 30 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu Program MegaCut w KONFUGURACJI (F6) w zakładce import HPGL ma możliwość skalowania projektu. Standardowo skala ustawiona jest na 100%. Aby wyliczyć jakiej użyć skali należy zastosować się do wzoru poniżej: szerokość projektu*100 / szerokość plikuhpgl po imporcie w naszym przykładzie przedstawia się to następująco 100*100/98.4 = Wynik zaokrąglamy do dwóch miejsc po przcinku W ten sposób obliczyliśmy skalę jaką mamy wpisać do programu. W czerwonej obwódce widać jaka jest zastosowana skala 101,63% Wymiary w niebieskiej obwódce niemalże pokrywają się z tymi z projektu.

31 31 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu II metoda Drugim sposobem jest import do innego rozszerzenia. Jak widać na zdjęciu poniżej program MegaCut może także odczytać plik z rozszerzeniem DXF R12 ( program MegaCut jest napisany tak by bez problemu odczytać pliki z programu AutoCAD2000) Eksportując pliki do rozszerzenia DXF w programie z listy wersji wybierz AutoCAD2000,AutoCAD R11 lub niższą Po wczytaniu tego samego pliku, wyeksportowanego do rozszerzenia DXF widać, że proporcje wymiarów zostały zachowane

32 32 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu 3 - W trakcie symulacji kursor myszy zachowuje się nienaturalnie, symulacja nie pokrywa się z wcześniej narysowanym projektem. Zalecamy dokładne sprawdzenie projektu czy przypadkiem któraś z figur nie jest otwarta, lub czy figury nie nakładają się wzajemnie. 4 - Głowica laserowa przycina się w trakcie wypalania, a produkt jest przypalany. Problem jest zbliżony do omówionego powyżej. Należy dokładnie sprawdzić projekt pod dużym powiększeniem. W programie graficznym wybrać narzędzie do edycji węzłów i poszukać miejsc które posiadają za dużo węzłów. Niektóre programy w mają funkcje minimalizacji ilości węzłów. Każdy węzeł wyznacza drogę przebiegu maszynie, jeżeli wzdłuż jeden ścieżki będzie kilka węzłów które zachodzą na siebie skutkuje to taką samą ilością przejść głowicy stąd przypalenia w materiale. 5 - Po dłuższej pracy na tym samym materiale i parametrach laser nie przecina materiału. Sytuacja taka jest naturalnym zjawiskiem gdy nie będą spełnione warunki pracy tuby laserowej. Lasery CO2 po przekroczeniu temperatury pracy 30 stopni C zaczynają tracić moc. Wtedy należy sprawdzić jaka jest temperatura wody w CHILLERze ( temperatura jest wyświetlana) w przypadku lasera QSL11 temperaturę należy sprawdzić termometrem do wody. Najczęściej trzeba uzupełnić poziom wody, należy pamiętać by wlewana woda nie była zimna, najlepsza będzie woda o temperaturze pokojowej, dopuszczalne różnica temperatury to +/- 10 stopni C 6 - Mam problemy w cięciu PCW i poliwęglanie. Materiały te wizualnie bardzo przypominają najczęściej obrabiany materiał na ploterach laserowych PLEXI (szkło organiczne) jednakże ze względu na budowę strukturalną nie da się go poprawnie wycinać. Ponad to w trakcie cięcia tego typu materiału wydzielają się gryzące opary niebezpieczne dla zdrowia. 7 - Duży projekt nie wycina się w całości. Z dużego projektu wycięta została tylko część, na wyświetlaczu plotera widnieje komunikat Koniec danych. Prawdopodobnie zaistniał problem z transmisją danych, który może wynikać z kilku czynników: - włączone usypianie/hibernacja systemu (sprawdź opcje zasilania w swoim komputerze, wyłącz usypianie i hibernację) - włączony wygaszacz ekranu (wyłącz go gdyż może on zbyt absorbować system w czasie gdy wycianasz na ploterze) - do połączenia komputera (laptopa) z ploterem użyłeś adaptera USB (z niektórymi urządzeniami tego typu zgłaszano problemy) - komputer i ploter laserowy powinny być zasilane z jednego źródła, najlepiej poprzez filtr przeciwzakłuceniowy (popularny Acar). - sprawdź czy nie masz wirusa komputerowego 8 - Zostałem poproszony o przesłanie pliku HPGL lub DXF i pliku konfiguracyjego *.mcc, gdzie mogę znaleźć ten plik? Standardowo plik ten zapisujemy się w miejscu, w którym zainstalowany został program MegaCut. Czyli pod ścieżką : C:\Program Files\Megaplot\MegaCut Jeżeli zapisaliśmy go w miejscu w którym teraz nie umiemy go odnaleźć ścieżkę odczytujemy z okna konfiguracji (klawisz F6).Na następnej stornie w czerwonej ramce zaznaczona jest ścieżka.

33 33 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu Jeżeli w ścieżce masz tylko Settings.mcc oznacza to, że nie zapisałeś konfiguracji. Zapisz je w stworzonym katalogu lub w folderze domyslnym.

34 34 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu 9 - Wykonałem projekt pod grawerowanie małego elementu. W trakcie pracy nie zostały wycięte wszystkie literki/figury. Sprawdzałem konfiguracje i wszystkie parametry są poprawne. Problem ten często pojawia się przy próbie grawerowania naprawdę małych figur lub liter których całkowita grubość wynosi 0.3 mm. Często kroć konfiguracja z wcześniejszych projektów nie została całkowicie zmieniona zwłaszcza średnica wiązki. Istnieją dwa rozwiązania tego problemu: 1) - w konfiguracji (F6) w zakładce cięcie należy w pozycji średnica wiązki wpisać skrajnie małą wartość np. 0.01mm 2) - w tym samym oknie i zakładce wyłączyć opcję uwzględniania średnicy wiązki

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0 Instrukcja Obsługi CNConv USB Controller Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać Ver 0.14.0 Spis treści Str. 1. Wskazówki bezpieczeństwa 3 2. Opis ogólny 3 3. Przykłady wykonanych prac 4 4. Główne

Bardziej szczegółowo

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy z ploterem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 1 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11 1. Opis ogólny... 3 1.1. Przeznaczenie urządzenia... 3 1.2. Bezpieczeństwo pracy... 4 1.3. Specyfikacja techniczna urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13 Instrukcja obsługi Spis treści I.UWAGI OGÓLNE...2 II.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...2 III.OPIS URZĄDZENIA...3 IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 V.OPIS PROGRAMU...6 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Wersja. 07.07.25.16.12 język polski

Bardziej szczegółowo

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika LaserCut 5.1 Podręcznik Użytkownika (ver5.1 dla kontrolera MPC6515) V1.2 Rozdział 1 Instalacja systemu 1.1 Składniki systemu ------ 4 1.2 Wymagania na komputer 4 1.3 Instalacja karty kontrolera MPC6515

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów Studio 9 Tworzenie profesjonalnych filmów Specjalne podziękowania dla: Mike Iampietro, William Chien, Richard Edgley, Ivan Maltz, Jon McGowan, Keith Thomson, Jörg Weselmann oraz Chris Zamara. Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo