Instrukcja obsługi ploterów laserowych QSL11, QSL32, QSL55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.e-logosmedia.pl Instrukcja obsługi ploterów laserowych QSL11, QSL32, QSL55 www.e-logosmedia.pl"

Transkrypt

1 FOAM CNC CUTTERS MACHINERY & ROUTER MANUFACTURER TABLES PRODUCER Instrukcja obsługi ploterów laserowych QSL11, QSL32, QSL55

2 02 Spis treści Spis treści 01 - Strona główna 02 - Spis treści 03 - Instalacja plotera laserowego 04 - Bezpieczeństwo pracy z ploterem laserowym Wprowadzenie do wycinania przy użyciu plotera laserowego MegaCut - objaśnienie okien programu 10 - Sterowanie ręczne ploterem Konfiguracja 15 - Ustawianie ogniskowej w laserze QSL 32 i Wycinanie litery A Wycinanie negatywu 24 - Pomijanie ramki projektu Kreskowanie projektu 27 - Praca z pilotem 28 - Konserwacja plotera laserowego FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu 35 - Notatki

3 03 Instalacja plotera laserowego W celu zapewnienia najlepszego komfortu pracy z urządzeniem należy odpowiednio zadbać o jego instalacje. Sam ploter powinien stać na stabilnym podłożu, w miarę możliwości najlepiej by podłoże było wypoziomowane. Następnie należy przygotować akcesoria plotera takie jak - pompa wodna - pompa powietrza - wentylator do odprowadzania spalin Wszystkie kable zasilające te akcesoria należy podłączyć do lasera zgodnie z ich opisami Przewody doprowadzające wodę i powietrze należy podłączać zgodnie z ich oznaczeniami. Istotnym elementem przygotowania pracy maszyny jest zapewnienie jej odpowiedniego źródła zasilania. Najlepiej by urządzenia było podłączone do punktu specjalnie przygotowanego dla niej z własnym bezpiecznikiem. Instalacja elektryczna musi być uziemiona poprawnie, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i usterki powstałe na skutek podłączenia maszyny do nie uziemionej lub źle uziemionej instalacji elektrycznej. Ploter laserowy jest wyposażony w urządzenie chłodzące tubę laserową zwykłą wodą. Aby jednak praca urządzenia chłodzącego była długa zalecamy stosowanie wody destylowanej. Taka woda pozbawiona jest kamienia i innych związków organiczno- mineralnych które sprzyjają rozwijaniu się glonów. Urządzenie chłodzące nie może stać blisko źródeł ciepła takich jak kaloryfer, grzejniki gazowe i elektryczne. Odpowiednia temperatura pomieszczenia do optymalnej pracy wynosi maksymalnie 30 stopni C.

4 04 Bezpieczeństwo pracy z ploterem laserowym! Ploter który Państwo posiadają należy do 4 ostatniej klasy bezpieczeństwa (bynajmniej nie chodzi tu o jakość wykonania), a to oznacza, że przy pracy należy zachować szczególne środki ostrożności. 1) dokładnie zamknąć wszystkie pokrywy lasera 2) upewnić się, że nic nie zasłania wiązki lasera 3) sprawdzić czy w obszarze roboczym lasera nie występują elementy mogące odbić wiązkę lasera w kierunku operatora 4) nie wkładać rąk, głowy ani żadnych przedmiotów do obszaru pracy lasera w trakcie jego pracy 5) nie zaleca się spoglądanie na pracującą głowice lasera, dłuższe spoglądanie na jasne światło powstałe w trakcie pracy może zmęczyć wzrok W wypadku poparzenia wiązką lasera należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. CO to jest laser CO2? Jest to laser molekularny na dwutlenku węgla i dlatego jest zaliczany do laserów gazowych, w którym ośrodkiem czynnym jest mieszanina dwutlenku węgla, azotu, wodoru i helu. Laser molekularny emituje falę w zakresie podczerwieni, główne linie widmowe znajdują się w zakresie długości fal 9.4 µm i 10.6 µm. Międzynarodowy symbol informujący,że urządzenie emituje światło laserowe. Znajdziesz go na tubie laserowej

5 05 Wprowadzenie do wycinania przy użyciu plotera laserowego Prawidłowe zmontowanie/ustawienie i kalibracja jest sprawą podstawową dla konsekwentnego i dokładnego wycinania. Nasi dealerzy oferują Wam tą usługę ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego że oczekujecie dokładności i jakości takiej jaką daje każde z oferowanych przez nas profesjonalnych urządzeń. Jeśli używacie tej maszyny w otoczeniu w którym jest dużo kurzu/pyłu, zaleca się częste czyszczenie tak by łożyska i silniki krokowe pracowały z najwyższą wydajnością. Przykładowe kształty pokazane w instrukcji zostały pomyślane jako pierwszy instruktaż uczący prawidłowych procedur stosowanych przy wycinaniu kształtów na laserze. Ważna jest kolejność kroków bez względu na kształt jaki będzie wycinany Jeśli program graficzny jest dla Was czymś nowym sugerujemy abyście zapisali się na kurs jego obsługi. Większość problemów związanych z komputerowo sterowanym sprzętem wynika z błędów użytkownika. Na przykład zapomina się jaki krok powinien poprzedzać krok kolejny. To dotyczy większości programów komputerowych. Staraliśmy się wypunktować kroki w takiej kolejności w jakiej powinny być wykonywane

6 06 Wprowadzenie do wycinania przy użyciu plotera laserowego Zanim zaczniesz, proszę zapoznaj się z poniższą listą pojęć i parametrów Bez względu na to czy pracujesz na ploterze czy w programie graficznym, są dwie osie wspólne dla większości sprzętów i programów. Jest oś X i oś Y. Dodatkowa oś która występuje w ploterze QSL11 to oś Z 1 - Zestaw lusterek 2 - prowadnice liniowe 3 - głowica laserowa 4 - silniki krokowe 5 - magnetyczne wyłączniki krańcowe 6 - wyłącznik bezpieczeństwa 7 - włącznik 8 - miliamperomierz 9 - gniazdo pilota

7 07 MegaCut - objaśnienie okien programu To jest okno, które pojawia się kiedy otwierasz program Menu rozwijalne Otwórz plik (skrót) przyciski akcji Używa się go do otwierania plików które zamierzasz wycinać. Te pliki zostały utworzone i wyeksportowane jako pliki HPGL (.plt) Otwórz plik lista zapisanych plików HPGL.plt Nie jest konieczne otwieranie tego okna dla każdego pliku, pokazuje ono ogólne informacje o pliku, który otworzyłeś. informacja o otwartym pliku Pokazuje informacje: - nazwa pliku - konfiguracja - wielkość - czas wycinania przy wybranych parametrach

8 08 Objaśnienie okien programu symulacja ciecia podaje informacje o ploterze z którym jesteś połączony. Jeśli w danej chwili nie jesteś podłączony do plotera pokaże się komunikat "brak danych" about Nie jest konieczne otwieranie tego okna dla każdego pliku, pokazuje ono ogólne informacje o maszynie z którą jesteś połączony Start cięcia zatrzymania ciecia kontynuacja cięcia po zatrzymaniu

9 09 Objaśnienie okien programu Start cięcia zatrzymania ciecia kontynuacja cięcia po zatrzymaniu Wskazówki: - naciskając klawisz F3 na klawiaturze wywołasz okno otwierania plików - naciskając klawisz F5 na klawiaturze wywołasz okno panelu sterownia - naciskając klawisz F6 na klawiaturze wywołasz okno konfiguracji - naciskając klawisz F10 na klawiaturze podkreśli to pierwsze litery zakładek z pasku zadań, późniejsze naciśnięcie tej litery spowoduje wywołanie tego okna. Jeżeli posiadasz klawiaturę alfanumeryczną możesz za jej pomocą sterować ruchem głowicy. Kolejne cyfry na klawiaturze zaczynając od cyfry 1 odpowiadają poszczególnym znakom z konsoli nawigacyjnej

10 10 Sterowanie ręczne ploterem Możesz ręcznie sterować ploterem otwierając Panel Kontrolny (F5). Zarówno strzałki na klawiaturze jak i strzałki na panelu kontrolnym kierują ruchem głowicy. UWAGA - Jeżeli nie możesz wywołać tego okna sprawdź połączenie USB, lub jego konfiguracje. Prędkość - pozwala ci ręcznie zmienić szybkość wycinania Ponadto w czasie cięcia projektu pozwala korygować na bieżąco prędkość cięcia. Zmiany te jednak obowiązywać tylko w ramach bieżącego cięcia. Ponowne uruchomienie cięcia projektu rozpocznie się z ustawieniami z konfiguracji. Moc - Bazuj pozwala ci ręcznie zmienić moc lasera. Pozycja Bazuj to pozycja X=0 & Y=0 & Z=0 (kiedy wybierzesz bazowanie). Powoduje że portal przesuwają się do pozycji 0.0. Ta pozycja jest ważna ponieważ kasuje stare informacje ze sterownika i z pamięci komputera umożliwiając świeży start. Przesuń o - do współrzędnych maszyny : głowica uda się w jakiekolwiek ustawione współrzędne X i Y. Do współrzędnych projektu jeśli znasz dokładne współrzędne położenia materiału możesz włączyć tą opcję. Stosowane najczęściej do sprawdzenia ostatniego punktu startowego. o zadaną wartość : głowica plotera przesunie sie we wszystkich osiach w których wpisano jakiekolwiek wartości dodatnie lub ujemne. Ustawia położenie materiału względem współrzędnych bazowych (0,0) plotera regulacja szybkości przesuwu regulacja mocy lasera ustawia ploter do współrzednych X=0, Y=0, Z=0 ręczne sterowanie osią Z tylko model QSL 11 przesuwa głowice lasera o zadaną wartość (zobacz okno powyżej) włącz/ wyłącz laser reczne przesuwanie plotera w osiach X i Y zamyka to okno UWAGA - szybkość i moc ustawiona w tym oknie nie będzie miała wpływu na parametry z jakimi będzie wycinany projekt, aby ustawić te parametry popatrz na zakładkę Cięcie w konfiguracji

11 11 Konfiguracja Konfiguracja - ustawianie parametrów pracy UWAGA!!! Odpowiednie opcje I funkcje postaraj się wybrać przed otwarciem rysunku Program połączy niedomknięte węzły w rysunku Program usunie nakładające się figury Program ustali kierunek wycinania (w lewo lub prawo) Program ustali kolejność wycinania obiektów zapisz ustawienia konfiguracji odczytaj ustawienia konfiguracji Wybór typu projektu Jednowartswowy: do cięcia na jedną głebokość wielowarstwowy: do cięcia na różne głebokości Opcja niedostępna w ploterach laserowych W miejscu przecięcia dwóch lini prostopadłych ploter wykona otwór o średnicy wiązki Ploter wytnie negatyw rysunku Ploter nie będzie wycinał ramki, którą narysowałeś w Corelu Ustalanie kolejności wycinania obiektów jednej figury np. O, R Wybieranie metody optymalizacji przebiegów Jeśli zaznaczysz tą opcję to ploter wytnie po kolei wszystkie kompletne obiekty jednej figury (np. Środek I obrys zewnetrzny O ) Jeśli opcja nie będzie zaznaczona to ploter wytnie najpierw obiekty wewnętrzne wszystkich figur, a następnie wszystkie obrysy zewnetrzne

12 12 Konfiguracja Konfiguracja - ustawianie parametrów pracy UWAGA!!! Odpowiednie opcje I funkcje postaraj się wybrać przed otwarciem rysunku Kierunek wycinania jest bardzo istotnym parametrem. W zależności od tego w którym kierunku będzie odbywało się wycinanie uzyskasz uzyskasz różne prędkości ukończenia projektu. Tutaj wpisz średnicę # Tutaj wpisz grubość materiału. Stół sam się wyreguluje do poprawnej pracy Dotyczy tylko modelu QSL 11 Szybkość z jaką głowica będzie się poruszać w osi X i Y Moc z jaką laser będzie wyciał projekty Jeśli zaznaczysz tą opcję wielkość program automatycznie uwzględni średnicę wypalenia tak abyś mógł uzyskać obiekt o żądanych wymiarach # Różne materiały w kontakcie z wiązką lasera różnie się zachowują i różnie następuje ich wypalenie, aby produkty w pełni odpowiadały wymiarom z projektu należy uwzględnić szerokość wypalanej ścieżki. Wartości te trzeba ustalić indywidualnie w zależności od pozostałych parametrów,użytego materiału a nawet partii dostawy. WPISANIE TEJ WARTOŚCI NIE SPOWODUJE FIZYCZNEJ ZMIANY WIĄZKI - JEDYNIE INFORMUJE PROGRAM O WARTOŚCI WYPALANEJ ŚCIEŻKI

13 13 Konfiguracja Konfiguracja - ustawianie parametrów pracy UWAGA!!! Odpowiednie opcje I funkcje postaraj się wybrać przed otwarciem rysunku Jeśli zaznaczysz tą opcję program po rozpoczęciu pracy wielofigurowego projektu nie będzie wyłączał wiązki lasera pomiędzy kolejnymi figurami powoduje to mniejsze wypalenia w początkowym punkcie wycinanej figury Wpisz tutaj wartośćmocy lasera wyrażonej w % mocy znamionowej Czas trwania impulsu po włączeniu, lasera z pilota UWAGA - jeżeli używasz funkcji miękki start i zauważysz na wyciętej powierzchni delikatne linie zgodne z przebiegiem głowicy laserowej nad materiałem zmniejsz moc spoczynkową lasera. Przybliżone wartości dla poniższych modeli przy których nie powinno widać tych linii: QSL11-8% mocy znamionowej QSL32-10% mocy znamionowej Wybierz jednostkę miary w jakiej ma pracować program

14 14 Konfiguracja Konfiguracja - ustawianie parametrów pracy UWAGA!!! Odpowiednie opcje I funkcje postaraj się wybrać przed otwarciem rysunku W tym miejscu możesz zdecydować o gęstości lini które będą wypalane, zmniejszenie kroku spowoduje wydłużenie czasu wypalania,natomiast poprawi jakość Po zaznaczeniu tej opcji program zachowa proporcje przy zmianie wielkości pierwotnego obrazka Zdecyduj czy bitmapa ma być wypalana zawsze od strony punktu zerowego. Program domyślnie wycina dwukierunkowo Maksymalna moc dla koloru białego wyrażona w % mocy znamionowej Maksymalna moc dla koloru czarnego wyrażona w % mocy znamionowej W wypadku skali szarości program sam sobie przeliczy wartości dla konkretnego odcienia na podstawie wprowadzonych tu wartości Klikając na ZAPIS możemy na stałe zapisać całą konfigurację, pliki można nazwać dowolnie a program nada mu rozszerzenie *.mcc Klikając na odczyt wprowadzamy na nowo dawniej zapisane konfiguracje # # Zdarza się, że są problemy z zapisaniem i odczytaniem konfiguracji. Najczęściej problem tkwi po stronie komputera z którego korzysta operator. Skontaktuj się z administratorem i sprawdź w ustawieniach komputera czy twój profil użytkownika nie ma nałożonych ograniczeń.

15 15 Ustawianie ogniskowej Przed rozpoczęciem pracy po ustawieniu wszystkich parametrów konieczne jest poprawne ustawienie ogniskowej. W tym celu należy użyć aluminiowego dystansu. Po odkręceniu pierścienia zaciskającego głowice, podstawiamy pomiędzy materiał, a głowicę aluminiowy dystans i zakręcamy pierścień. Wyciągamy pierścień. W ten sposób mamy poprawnie ustawioną ogniskową soczewki. W modelu QSL 11 maszyna sama ustawia sobie ogniskową, a dodawany dystans służy tylko w celu weryfikacji i celom serwisowym

16 16 Wycinanie litery A A. Narysuj literę używając Corela wprowadź na kartce odpowiadającej wielkości materiału tekst. Dokonaj jego eksportu w postaci pliku HPGL.plt dowolną nazwą. do wybranego katalogu. B. Otwórz konfigurację ustaw parametry pracy tak jak na rysunku B. Zachowaj te parametry pod wybraną nazwą. C. Otwórz plik otwórz plik który przed momentem stworzyłeś (F3). D. Otwórz sterowanie ręczne E. Kliknij: ustaw 0 projektu F. Sprawdzanie prawidłowości ustalenie 0 projektu G.Symulacja H. Start I. Zatrzymanie I kontynuacja J..Tnij wybraną K. Start od wybranej A Wprowadź litery w Corelu. Dokonaj eksportu pliku w postaci HPGL.plt

17 17 Wycinanie litery A B Otwórz w programie MegaCUT okno Konfiguracja. Ustaw wszystkie parametry. C Otwórz plik w programie MegaCUT. Jak zauważyłeś litera A składa się z dwóch figur: wewnętrznej I zewnętrznej. W dolnych rogach obu figur znajdują się węzły. Właśnie w tych miejscach laser rozpocznie wycinanie. Jeśli z jakichś powodów chcesz zmienić punkty wejścia chwyć, przytrzymując lewy przycisk myszy róg figury i przesuń węzeł w inne miejsce.

18 18 Wycinanie litery A D Korzystając ze sterowania ręcznego przesuń głowice nad materiał w miejsce gdzie chcesz aby rozpoczęło się wycinanie E Jeśli głowica znajduje się w żądanym punkcie kliknij: wpisz aktualną pozycję maszyny. Możesz również dodać tak powstałe punkty bazowe do biblioteki klikając: Dodaj Jeśli na stole lasera w sposób trwały zaznaczysz sobie to położenie materiału to tak zapisane 0 projektu możesz w przyszłości wykorzystać w prosty sposób klikając Przepisz

19 19 Wycinanie litery A F Jeśli dokonałeś prawidłowego ustalenia 0 projektu to wspołrzędne projektu winny mieć w osiach X I Y wartośc 0 G Aby upewnić się, że obiekt będzi eprawidłowo wyciety włącz symulację, przy bardziej skomplikowanych projektach symulacja może potrwać kilka minut.

20 20 Wycinanie litery A H Kliknij Start Program na bieżąco będzie buforować dane z komputera do sterownika I W każdej chwili możesz zatrzymać pracę plotera klikając przycisk STOP lub naciskając na klawiaturze SPACE. Po usunięciu problemu możesz kontynuować cięcie klikając: Kontynuacja

21 22 Wytnij negatyw A. Tworzenie projektu negatywowego B. Ustawianie parametrów Konfiguracji C. Owierania pliku A Narysuj obiekt. Jeśli chcesz aby był on położony w konkretnym miejscu materiału narysuj paser składający się z dwóch lini prostopadłych Dokonaj jego eksportu. B Otwórz w Konfiguracji zakładkę Import HPGL, włącz opcję: Wytnij negatyw Jeśli chcesz aby paser wycięty był w postaci punktu zaznacz opcję: Krzyż to punkt

22 22 Wytnij negatyw A. Tworzenie projektu negatywowego B. Ustawianie parametrów Konfiguracji C. Owierania pliku A Narysuj obiekt. Jeśli chcesz aby był on położony w konkretnym miejscu materiału narysuj paser składający się z dwóch lini prostopadłych Dokonaj jego eksportu. B Otwórz w Konfiguracji zakładkę Import HPGL, włącz opcję: Wytnij negatyw Jeśli chcesz aby paser wycięty był w postaci punktu zaznacz opcję: Krzyż to punkt

23 23 Wytnij negatyw C Otwórz plik. Naciśnij Start

24 24 Pomijanie ramki A. Tworzenie projektu negatywowego A B. Ustawianie parametrów Konfiguracji Inną metodą umieszczania obiektu w konkretnym miejscu jest narysowanie w Corelu ramki odpowiadającej dokładnie rozmiarom materiału. B Jeśli chcesz aby narysowana ramka nie była wycinana kliknij: Pomiń ramkę

25 25 Kreskowanie W programie graficznym wpisujemy literkę k i dodajemy wokół ramkę. Eksportujemy do PLT lub DXF W pasku zadań przejdź do zakładki Funkcje z listy wybierz kreskowanie. Wyskoczy małe okno Wpisz odstęp pomiędzy kolejnymi przejściami wiązki Po zakończeniu kreskowania zostanie wycięty obrys figury Kolejne linie będą wycinane na przemian raz od strony punktu bazowego raz od przeciwległego Wpisz kąt pod jakim program ma zakreskować obiekt. W celu poprawnego dla nas kreskowania należy uwzględnić dodatkowo parametry z konfiguracji w pasku zadań w zakładce Import HPGL Aby zakreskować wypełnienie literki w opcji konfiguracji i zakładki Import HPGL nie możemy zaznaczyć okienka Pomiń ramkę Konfiguracja ta może być przydatna do tworzenia pieczątek

26 26 Kreskowanie Natomiast jeżeli chcemy zakreskować tylko obiekt a jego wypełnienie ma pozostać nienaruszone zaznaczamy w tym samym oknie konfiguracyjnym pomiń ramkę. UWAGA - Operację kreskowania można wykonać tylko raz dla danego projektu. Jeżeli chcesz zmienić parametry kreskowania musisz zamknąć projekt i otworzyć go na nowo!

27 27 Kreskowanie Praca z pilotem zdalnego sterownia Pilot zdalnego sterowania do ploterów serii MegaCut QSL nie jest w zestawie. Jeżeli nie posiadasz tego urządzenie proszę pominąć ten rozdział. Po włączeniu maszyny wraz z podpiętym pilotem na jego wyświetlaczu po zbazowaniu się będzie widoczna aktualna pozycja punktu w którym znajduje się głowica (linie 1,2) wraz prędkością i mocą lasera (linie 3,4). Wartości z linii 1 i 2 zawsze wskazują aktualną pozycję głowicy względem punktu 0, Włączanie i wyłącznie lasera. Nie ma możliwości by włączyć laser na stałe. Załączenie lasera będzie widoczne w 3 linii wyswietlacza Umożliwia zwiększanie mocy lasera w % mocy znamionowej, zmiany widoczne w 3 lini wyświetlacza po prawej stronie Umożliwia poruszanie stołem. Tylko w modelach QSL 11 Panel nawigacyjny osi X i Y I Zmniejszanie prędkości. Zmiany widoczne w 4 linii wyświetlacza Przyciskając ten guzik od razu ustawimy minimalną prędkość przestawczą. Dłuższe naciśnięcie tego guzika spowoduje rozpoczęcie pracy. Służy to uruchomieniu pracy bez konieczności podchodzenia do komputera. Jedno krótkie naciśnięcie spowoduje kontynuację pracy o ile wcześniej naciśnięty został przycisk STOP Przycisk ten służy ustawienia punktu 0,0 dla projektu. Na zdjęciu I widać w osi X,Y współrzędne względem wcześniejszego punktu 0,0. Kilkusekundowe przytrzymanie tego guzika spowoduje ustawienie nowych współrzędnych projektu zdjęcie II. Jedno krótkie naciśnięcie spowoduje ustawienie głowicy w punkcie 0,0 o ile wcześniej odjechaliśmy głowicą z tego miejsca II Zwiększanie prędkości. Zmiany widoczne w 4 linii wyświetlacza Przyciskając ten guzik od razu ustawimy maksymalną prędkość przestawczą. Naciśnięcie tego guzika w trakcie pracy spowoduje zatrzymanie maszyny

28 28 Kreskowanie Konserwacja Ważnym elementem pracy z ploterem jest jego odpowiednie konserwowanie. Rysunek poniżej pokazuje jak nasmarować prowadnicę liniową. Niebieska otoczka przedstawia kalamitkę wraz dyszą towotnicy ze smarem litowym. Smar ten ma zapobiega gromadzeniu się kurzu i nadmiernemu brudzeniu prowadnicy. Smar uzupełniamy, gdy w trakcie pracy zauważymy, że prowadnica nie jest natłuszczona, a przy poruszaniu się zaczyna skrzypieć. Należy pamiętać by pozostałe prowadnice także sprawdzać czy są odpowiednio natłuszczone. W skład regularnej konserwacji należy sprawdzanie poziomu wody w urządzeniu chłodzącym, a także tego czy w wodzie nie zaczęły rozwijać się glony. Aby temu zapobiec powinno się co jakiś czas wymienić wodę chłodzącą tubę laserową. Po dłuższej pracy na urządzeniu w okolicy luster odbijających wiązkę światła mogą pojawić zanieczyszczenia z pyłu powstałych przy cięciu tworzyw sztucznych. Nie zaleca się samowolnego wykręcania tych luster i ich czyszczenia. Czyścić można używając pędzla z z miękkim włosiem. Użycie większej siły przy czyszczeniu może skutkować rozkalibrowaniem optyki. Ponowne ustawienie jest czasochłonne nawet dla doświadczonego serwisanta. # Towotnicę można kupić w większości sklepów z akcesoriami mechanicznymi i dużych marketach budowlanych.

29 29 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu 1 - Nie mogę otworzyć okna panelu sterowania, okienko to tylko mignie i zniknie co dalej? Z pasku zadań wybierz zakładkę PLIK z listy wybierz ABOUT. W wypadku poprawnej pracy maszyny wyświetli się tam informacja o maszynie, model, liczba wyciętych projektów, etc... Jeżeli nie możesz odczytać tych danych sprawdź twoje połączenie USB pomiędzy komputerem, a sterownikiem. Jeżeli połączenie mechaniczne między urządzeniami jest poprawne spróbuj zrobić restart sterownika maszyny i systemu operacyjnego w komputerze. Jeżeli do połączenia używasz kabla USB dłuższego niż 5 metrów zrywanie połączenia może następować bardzo często, dlatego należy zakupić wtórnik USB. 2 - Wyeksportowany plik HPGL w programie MegaCut ma inne wymiary niż pierwotnie w projekcie. Zaistniały problem nie jest wynikiem błędu programu. Najczęściej taki problem pojawia się gdy projekt został stworzony w nowszej wersji programu COREL DRAW i wyeksportowany do HPGL. Rozważymy dwie metody rozwiązania tego problemu. I metoda Jako przykład posłuży nam angielska wersja programu COREL DRAW 11. W nowym szblonie rysujemy kwadrat o wymiarach 100x100, wymiary oznaczone czerwoną otoczką, taki projekt eksportujemy do HPGL Po wczytaniu pliku do programu MegaCut klikamy prawym przyciskiem myszy na projekcie i pojawi się nam okienko Info - widać, że plik HPGL został pomniejszony o 1.6mm i 1.58mm

30 30 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu Program MegaCut w KONFUGURACJI (F6) w zakładce import HPGL ma możliwość skalowania projektu. Standardowo skala ustawiona jest na 100%. Aby wyliczyć jakiej użyć skali należy zastosować się do wzoru poniżej: szerokość projektu*100 / szerokość plikuhpgl po imporcie w naszym przykładzie przedstawia się to następująco 100*100/98.4 = Wynik zaokrąglamy do dwóch miejsc po przcinku W ten sposób obliczyliśmy skalę jaką mamy wpisać do programu. W czerwonej obwódce widać jaka jest zastosowana skala 101,63% Wymiary w niebieskiej obwódce niemalże pokrywają się z tymi z projektu.

31 31 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu II metoda Drugim sposobem jest import do innego rozszerzenia. Jak widać na zdjęciu poniżej program MegaCut może także odczytać plik z rozszerzeniem DXF R12 ( program MegaCut jest napisany tak by bez problemu odczytać pliki z programu AutoCAD2000) Eksportując pliki do rozszerzenia DXF w programie z listy wersji wybierz AutoCAD2000,AutoCAD R11 lub niższą Po wczytaniu tego samego pliku, wyeksportowanego do rozszerzenia DXF widać, że proporcje wymiarów zostały zachowane

32 32 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu 3 - W trakcie symulacji kursor myszy zachowuje się nienaturalnie, symulacja nie pokrywa się z wcześniej narysowanym projektem. Zalecamy dokładne sprawdzenie projektu czy przypadkiem któraś z figur nie jest otwarta, lub czy figury nie nakładają się wzajemnie. 4 - Głowica laserowa przycina się w trakcie wypalania, a produkt jest przypalany. Problem jest zbliżony do omówionego powyżej. Należy dokładnie sprawdzić projekt pod dużym powiększeniem. W programie graficznym wybrać narzędzie do edycji węzłów i poszukać miejsc które posiadają za dużo węzłów. Niektóre programy w mają funkcje minimalizacji ilości węzłów. Każdy węzeł wyznacza drogę przebiegu maszynie, jeżeli wzdłuż jeden ścieżki będzie kilka węzłów które zachodzą na siebie skutkuje to taką samą ilością przejść głowicy stąd przypalenia w materiale. 5 - Po dłuższej pracy na tym samym materiale i parametrach laser nie przecina materiału. Sytuacja taka jest naturalnym zjawiskiem gdy nie będą spełnione warunki pracy tuby laserowej. Lasery CO2 po przekroczeniu temperatury pracy 30 stopni C zaczynają tracić moc. Wtedy należy sprawdzić jaka jest temperatura wody w CHILLERze ( temperatura jest wyświetlana) w przypadku lasera QSL11 temperaturę należy sprawdzić termometrem do wody. Najczęściej trzeba uzupełnić poziom wody, należy pamiętać by wlewana woda nie była zimna, najlepsza będzie woda o temperaturze pokojowej, dopuszczalne różnica temperatury to +/- 10 stopni C 6 - Mam problemy w cięciu PCW i poliwęglanie. Materiały te wizualnie bardzo przypominają najczęściej obrabiany materiał na ploterach laserowych PLEXI (szkło organiczne) jednakże ze względu na budowę strukturalną nie da się go poprawnie wycinać. Ponad to w trakcie cięcia tego typu materiału wydzielają się gryzące opary niebezpieczne dla zdrowia. 7 - Duży projekt nie wycina się w całości. Z dużego projektu wycięta została tylko część, na wyświetlaczu plotera widnieje komunikat Koniec danych. Prawdopodobnie zaistniał problem z transmisją danych, który może wynikać z kilku czynników: - włączone usypianie/hibernacja systemu (sprawdź opcje zasilania w swoim komputerze, wyłącz usypianie i hibernację) - włączony wygaszacz ekranu (wyłącz go gdyż może on zbyt absorbować system w czasie gdy wycianasz na ploterze) - do połączenia komputera (laptopa) z ploterem użyłeś adaptera USB (z niektórymi urządzeniami tego typu zgłaszano problemy) - komputer i ploter laserowy powinny być zasilane z jednego źródła, najlepiej poprzez filtr przeciwzakłuceniowy (popularny Acar). - sprawdź czy nie masz wirusa komputerowego 8 - Zostałem poproszony o przesłanie pliku HPGL lub DXF i pliku konfiguracyjego *.mcc, gdzie mogę znaleźć ten plik? Standardowo plik ten zapisujemy się w miejscu, w którym zainstalowany został program MegaCut. Czyli pod ścieżką : C:\Program Files\Megaplot\MegaCut Jeżeli zapisaliśmy go w miejscu w którym teraz nie umiemy go odnaleźć ścieżkę odczytujemy z okna konfiguracji (klawisz F6).Na następnej stornie w czerwonej ramce zaznaczona jest ścieżka.

33 33 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu Jeżeli w ścieżce masz tylko Settings.mcc oznacza to, że nie zapisałeś konfiguracji. Zapisz je w stworzonym katalogu lub w folderze domyslnym.

34 34 FAQ - czyli zanim zadzwonisz do serwisu 9 - Wykonałem projekt pod grawerowanie małego elementu. W trakcie pracy nie zostały wycięte wszystkie literki/figury. Sprawdzałem konfiguracje i wszystkie parametry są poprawne. Problem ten często pojawia się przy próbie grawerowania naprawdę małych figur lub liter których całkowita grubość wynosi 0.3 mm. Często kroć konfiguracja z wcześniejszych projektów nie została całkowicie zmieniona zwłaszcza średnica wiązki. Istnieją dwa rozwiązania tego problemu: 1) - w konfiguracji (F6) w zakładce cięcie należy w pozycji średnica wiązki wpisać skrajnie małą wartość np. 0.01mm 2) - w tym samym oknie i zakładce wyłączyć opcję uwzględniania średnicy wiązki

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA

INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA STRONA 1/8 Drogi użytkowniku, w instrukcji tej zawarto informacje pozwalające przygotować pracę do wycięcia po konturze

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad. Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł kuchenny/pokaż Bibliotekę

Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad. Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł kuchenny/pokaż Bibliotekę Program Intericad T5 Wersja polska Przygotował: Krzysztof Sendor Słowa kluczowe Meble kuchenne w Intericad Tworzenie zabudowy kuchennej w Intericad T5 Otwieramy moduł kuchenny korzystając z menu: Moduł

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth?

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth? Google Earth Co to jest Google Earth? Google Earth jest to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć lotniczych/satelitarnych, zdjęć zrobionych z poziomu powierzchni

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Podstawy Technik Wytwarzania. projektowanie. Projekt procesu na wycinarko-grawerkę laserową

Podstawy Technik Wytwarzania. projektowanie. Projekt procesu na wycinarko-grawerkę laserową Podstawy Technik Wytwarzania projektowanie Projekt procesu na wycinarko-grawerkę laserową opracowała: mgr inż. Anna Trych Warszawa, listopad 2014 1. Cel projektu Celem projektu jest zaprojektowanie elementu

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 Jelly Bean >>> wersja 1

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 Jelly Bean >>> wersja 1 Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 Jelly Bean >>> wersja 1 Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do skanera 3D MF:

Instrukcja do skanera 3D MF: Instrukcja do skanera 3D MF: Jak używać skanera: Skaner został zaprojektowany aby można go było używać w różnie naświetlonych pomieszczeniach. Jeśli planujesz skanowanie na zewnątrz, należy pamiętać, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Zawartość pudełka... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 3 Odczyt danych... 3 Instalacja oprogramowania... 3 Opis programu... 5 Windows

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Propox I3 Pro B. Instrukcja konfiguracji drukarki 3D

Propox I3 Pro B. Instrukcja konfiguracji drukarki 3D Propox I3 Pro B Instrukcja konfiguracji drukarki 3D 1 Instalacja programu Repetier host. Program Repetier host jest programem który pozwala nam na przetworzenie gotowego projektu elementu 3D na kod zrozumiały

Bardziej szczegółowo

W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Następnie wybierz Rysuj

W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Następnie wybierz Rysuj Rysowanie, edycja, usuwanie Ogólnie W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Rysowanie punktu Obiekt na mapie składa się z punktów. Punkt również może

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Smartfon Android. Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Smartfon Android. Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635 Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat Smartfon Android Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635 Kilka uwag ogólnych W razie gdy mamy wątpliwości czy któryś z elementów ścieżki badania działa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji /30 WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ Instrukcja obsługi aplikacji Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy zarejestrować się w celu założenia konta. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

Podręcznik użytkownika. Instrukcje Podręcznik użytkownika W podręczniku użytkownika opisane są najważniejsze, podstawowe zasady pracy w programie. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 WAŻNE INFORMACJE! Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 Przeprowadzając aktualizację urządzenia, użytkownik

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo