Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych wrzesień 2005 TI-2642_pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych wrzesień 2005 TI-2642_pl"

Transkrypt

1 DANE TECHNICZNE / BŁONA DO PRODUKCJI PŁYTEK DRUKOWANYCH Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych wrzesień 2005 TI-2642_pl Wybrali Państwo błonę firmy Kodak do zastosowań w fotoploterach. Jesteśmy przekonani, że wybrali Państwo najlepszą z dostępnych błon dla Państwa celów. Za pomocą informacji zawartych w tym artykule specjaliści firmy Kodak pragną pomóc Państwu w osiągnięciu najlepszych rezultatów przy wykorzystaniu naszych produktów. W niniejszym artykule przedstawiono w jaki sposób użycie właściwej błony, odpowiedniego czasu naświetlania, obróbki oraz konserwacji pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych efektów w zakresie szerokości i krawędzi linii. Jak działa błona Zacznijmy od krótkiej analizy działania błony. Podczas naświetlania błony w ploterze energia świetlna lasera oddziałuje na kryształy halogenku srebra zatopione w warstwach żelatyny. Podczas powstawania obrazu utajonego (ukrytego) w naświetlanych kryształach halogenku srebra zachodzą niewidoczne zmiany. Proces chemiczny wywoływania powoduje przekształcanie naświetlanych drobin halogenku srebra w metaliczne srebro: obraz utajony jest katalizatorem reakcji, dzięki czemu obraz staje się widoczny. Utrwalanie to następny etap procesu chemicznego. Utrwalacz zatrzymuje wywoływanie i usuwa nienaświetlone drobiny halogenku srebra z obszarów nie zawierających obrazu. Pozostawione na błonie zaczęłyby reagować ze światłem z otoczenia i przekształciłyby się w drobiny srebra powodując brązowienie błony. Błona nienaświetlona Obraz utajony Kolejnymi etapami po wywoływaniu i utrwalaniu są: kąpiel mająca na celu usunięcie pozostałości związków chemicznych oraz suszenie. W następnej części zostały opisane sposoby optymalizacji obróbki błon. Naświetlanie ploterowe Celem tego etapu jest prawidłowe naświetlenie błony zapewniające, przy optymalnej obróbce, uzyskanie wysokiej jakości materiałów do produkcji płytek drukowanych o odpowiednich szerokościach linii w przypadku obrazowania na fotomasce. Przed regulacją ustawień plotera należy upewnić się, że wywoływarka jest ustawiona odpowiednio do używanej błony. Wymagane warunki obróbki znajdują się w danych technicznych błony. Rozcieńcz i wymieszać chemikalia zgodnie z zaleceniami oraz ustaw czas, temperaturę i proporcje dopełniania stosownie do zalecanych wartości. Po dokonaniu niezbędnych ustawień można przystąpić do serii naświetlań. Niektóre plotery zapewniają dużą szybkość wykonywania tej czynności, ponieważ umożliwiają ustawienie różnych wartości naświetlania w jednym cyklu plotowania. W wielu przypadkach błony były już używane, a więc znane są ustawienia, na podstawie których można wybrać stosunkowo wąski zakres wartości naświetlania, np. +/ 30% wartości poprzednio używanego ustawienia bazowego. W przypadku zmiany rozdzielczości plotera lub wykorzystywania nowej błony w nowym ploterze konieczne będzie wykorzystanie szerszego zakresu wartości w celu ustalenia właściwych ustawień. Plotery większości firm są dostarczane z plikiem testowym zawierającym różne szerokości i wzorce linii. Plotery powinny również zawierać próbkę o maksymalnej gęstości, dzięki czemu można sprawdzić jej wartość. Najlepiej wykonać naświetlanie za pomocą tego pliku przed obróbką błony. Należy sprawdzić wartość gęstości D-max za pomocą densytometru. Powinna wynosić pomiędzy 4,5 i 5. Bez densytometru można sprawdzić tę wartość w opisany dalej sposób. Należy ocenić wzorce gołym okiem, a następnie szkłem powiększającym 50x lub 100x. Ocena gołym okiem powinna umożliwić niemal natychmiastowe określenie, czy wybrano właściwy zakres wartości naświetlania. W przypadku prześwietlenia błony powinien być zauważalny efekt wypełnienia na liniach prostych i wzorcach szczelin (szczególnie w przypadku linii o szerokości poniżej 30 mikronów); linie zostały rozciągnięte, aby wypełnić szczeliny. Natomiast w przypadku niedoświetlenia linie i wzorce szczelin o niskiej szerokości mogą nie zostać naniesione w ogóle. Eastman Kodak Company, 2005

2 Ocena i kontrola obróbki Ważne ostrzeżenie dotyczące pomiarów wartości D-max: sam pomiar gęstości nie wystarczy do ustalenia właściwej wartości naświetlania. W serii rosnących wartości naświetlania możliwe jest osiągnięcie odpowiedniej maksymalnej gęstości przed uzyskaniem odpowiedniej szerokości linii (patrz wykres: gęstość=kolor czerwony, szerokość linii=czarny). Szerokość linii Dodatkowe naświetlanie dla uzyskania prawidłowej szerokości linii Po określeniu zakresu należy w miarę możliwości obejrzeć wzorce szkłem powiększającym i zmierzyć szerokość linii. Następnie należy sprawdzić wartość naświetlania w miejscach, w których szerokość linii najbardziej odpowiada zamierzonym wartościom. Może być konieczne przeprowadzenie kolejnej próby przy użyciu węższego zakresu wartości naświetlania. W przypadku niektórych ploterów wraz ze zmianą rozdzielczości jest konieczne ponowne określenie wartości naświetlania. Zgodnie z praktyką ustawienie wyższej rozdzielczości wymaga niższej wartości naświetlania i wyższej w przypadku niższej rozdzielczości. Po rozpoczęciu używania błon w procesie produkcyjnym konieczne jest kontrolowanie procesu ich naświetlania. Wielu użytkowników wykonuje codzienne analizy szerokości linii i wykresy plotera. Mogą one być wykorzystywane jako statystyczny środek kontroli procesu po uprzednim ustaleniu norm. Reakcji wymagają jedynie zaobserwowane negatywne trendy danych, a nie drobne odstępstwa. Doskonała obróbka Zgodnie z tym co zostało przedstawione w części Jak działa błona, obróbka to seria reakcji chemicznych wywołujących obraz utajony, a następnie stabilizujących go, co umożliwia bezpieczne przechowywanie materiałów do produkcji płytek drukowanych. Projektowanie błon w laboratoriach firmy Kodak jest połączone z opracowywaniem składów odczynników chemicznych stosowanych podczas obróbki w celu uzyskania optymalnej jakości obrazu. Mimo że możliwe jest uzyskanie obrazu dobrej jakości przy użyciu odczynników chemicznych innych producentów, to najlepsze rezultaty gwarantuje jedynie używanie błon i odczynników firmy Kodak. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi obróbki. Obraz utajony powstały podczas naświetlania w ploterze musi zostać przekształcony na widoczne drobiny srebra. Procesy chemiczne zachodzące podczas wywoływania są skomplikowane, ale rzeczą którą należy zapamiętać jest fakt, że wywoływacz zawiera środek wywołujący (zwykle jest to hydrochinon) oraz inne substancje powstrzymujące wywoływanie. Te substancje są odpowiedzialne za powstrzymywanie powstawania efektu mgły spowodowanego wywołaniem drobin srebra bez naświetlania. Wywoływanie Wywoływanie jest najefektywniejsze przy wysokim poziomie ph (zasadowe, około 10,5 w przypadku wywoływacza i dopełniacza KODAK ACCUMAX Rapid Access Developer and Replenisher). Podczas wywoływania powstają produkty uboczne redukujące ph, dlatego wywoływacz zawiera substancje buforujące wspomagające zachowanie wysokiej wartości ph. W przypadku nowoczesnych błon wykorzystywane są substancje wspomagające proces wywoływania zapewniające uzyskanie obrazu o dużym kontraście i wysoką jakość krawędzi linii. Niektórzy producenci włączają te substancje w skład błony, inni rozdzielają je między błonę i roztwór wywoływacza. Z tego powodu błony danego producenta nie są wywoływane optymalnie przy użyciu odczynników fotograficznych innych firm. Warto w tym momencie pomyśleć o procesie wywoływania w kontekście reakcji chemicznych. Reakcje przebiegają najsprawniej, gdy stężenia poszczególnych składników są optymalne, a inne warunki, np. temperatura czy ph są odpowiednie. Jak opisano wcześniej, błony i odczynniki chemiczne firmy Kodak zostały zaprojektowane do optymalnej współpracy ze sobą w celu zapewnienia uzyskania najlepszej jakości; i to jest właśnie podstawowe zalecenie dotyczące procesu wywoływania. Analizując procesu wywoływania jako proces chemiczny, szczególnie ważnym etapem procesu jest dopełnianie odpowiedzialne za właściwe stężenie wywoływacza, usuwanie produktów ubocznych, utrzymywanie stałego ph i szereg innych rzeczy. Niektórzy producenci rozróżniają dopełniacze zużytego roztworu roboczego wywoływacza oraz dopełniacze wynikające z procesu utleniania, określając te ostatnie przeciwutleniaczami. Jednak roztwór dodawany w obu przypadkach jest ten sam, więc podczas porównywania dawek dopełniacza podawanych przez różnych producentów warto pamiętać o dodaniu do siebie obu wartości, co pozwoli określić całkowity koszt roztworu wywoływacza. 2 Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych TI-2642_pl

3 Utrwalanie Utrwalanie to kolejny proces chemiczny obróbki błony. Jego istotą jest zatrzymanie reakcji wywoływania i otrzymanie stabilnego obrazu. W przeciwieństwie do wywoływacza, utrwalacz ma odczyn kwaśny (wartość ph między 5,1 a 5,5), dzięki czemu możliwe jest zatrzymanie procesu wywoływania. Utrwalacz zawiera też tiosiarczan, który usuwa niewywołane cząsteczki halogenku srebra z błony. Z uwagi na kwaśny charakter utrwalacza nie należy dopuszczać do zanieczyszczania nim wywoływacza. Utrwalanie pomaga również usuwać niektóre barwniki z powierzchni błony. Podobnie jak wywoływacz w trakcie wywoływania, utrwalacz jest zużywany podczas obróbki, a materiały wymywane z błony są zbierane w zbiorniku. Dopełnianie wywoływacza zapewnia zapobieganie tym zjawiskom. Jednym z czynników ograniczających skuteczność działania utrwalacza jest gromadzenie się cząsteczek srebra formujących związki z tiosiarczanem. Przy dużej ilości cząsteczek srebra takie związki są niestabilne i srebro jest wydalane z roztworu, tworząc czarne ścieki na dnie zbiornika. Może to być poważny problem w przypadku obróbki błon z małym obszarem naświetlania. Związki srebra i tiosiarczanu mogą zostać przeniesione do kąpieli używanej podczas płukania i rozkładać się, pozostawiając w zbiorniku cząsteczki srebra, które mogą przyklejać się do błony. Można tego uniknąć poprzez zastosowanie procesu odzyskiwania srebra. Dzięki temu z utrwalacza są usuwane cząsteczki srebra, zapobiegając powstawaniu niestabilnych związków. Dzięki temu z biegiem lat urządzenie zapewnia znaczne oszczędności. Płukanie i suszenie błon Po dostatecznym czasie utrwalania ważne jest wypłukanie pozostałości związków chemicznych i produktów ubocznych z błony. Większość użytkowników używa wody o temperaturze pokojowej. Podgrzewanie wody daje lepsze efekty płukania, ale równocześnie wzmaga wzrost mikrobiologiczny. Właśnie to stanowi główny problem etapu płukania. Właściwa konserwacja i rozsądne używanie biocydów pomaga ograniczyć ten problem. Dawka dopełniania wody powinna wynosić co najmniej litr na minutę. Faza chemiczna i płukanie są zakończone, pozostaje tylko suszenie błony. Najważniejsze na tym etapie są odpowiednie wysuszenie błony i zachowanie dobrej stabilności wymiarowej. Błony do produkcji płytek drukowanych firmy Kodak mają różną zawartość żelatyny, ważne jest dostosowanie temperatury suszenia do określonego typu błony. Zasadniczo błony jednostronne wymagają niższej temperatury niż błony dwustronne. Skuteczność suszenia, a więc faktycznie ustawiona temperatura, zależy też od wilgotności otoczenia. Ustawienia suszarki i rozmiar błony również wpływają na skuteczność suszenia. W idealnych warunkach suszenie powinno odbywać się powoli przy umiarkowanej temperaturze. Jedną z zalet 45-sekundowego czasu wywoływania jest zapewnienie wystarczającego czasu suszenia przy umiarkowanej temperaturze, co pozwala ograniczyć ryzyko zmiany rozmiaru błony. 3 Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych TI-2642_pl

4 Wywoływarki Większość wywoływarek umożliwia uzyskanie dobrych rezultatów, ale funkcje dostępne w niektórych urządzeniach zapewniają lepsze efekty obróbki. Należy pamiętać, że obróbka obejmuje reakcje chemiczne pomiędzy błoną a roztworami wywoływacza i utrwalacza. Objętość roztworu w stosunku do powierzchni zbiornika jest większa w przypadku głębokiego i wąskiego zbiornika, niż w przypadku płytkiego. Oznacza to, że utlenianie wywoływacza na powierzchni jest względnie małe, a roztwór jest bardziej stabilny. Innym czynnikiem jest liczba rolek ; im większa, tym wyższe prawdopodobieństwo uzyskania równomiernego wywoływania na całej powierzchni dużych arkuszy. Wśród innych pożądanych funkcji, jakie powinien zawierać dobra wywoływarka są filtry utrzymujące czystość roztworów, pompy cyrkulacyjne wspomagające mieszanie dopełnienia z roztworami oraz czujniki poziomu substancji. Podczas wyboru wywoływarki należy również rozważyć następujące kwestie: czy proces czyszczenia jest łatwy; czy wieszaki dają się łatwo wyjmować i czy jest dostęp do rolek umożliwiający ich czyszczenie; jakie funkcje ustawiania wyłączania urządzenia są dostępne, np. w nocy lub na weekend. Pięć zasad udanej obróbki 1. Właściwe rozcieńczenie odczynników. Nie ma potrzeby hiperdokładności podczas rozcieńczania wystarczy używać samych pojemników i pamiętać o odmierzaniu odpowiednich ilości! W przypadku korzystania z mieszalnika należy upewnić się, że wprowadzono właściwe wartości. Należy mieszać do uzyskania jednorodnego roztworu. 2. Właściwe dawki dopełniania. W przypadku wywoływacza i dopełniacza KODAK ACCUMAX Rapid Access Developer and Replenisher wynoszą one 350 ml/m 2 oraz 540 ml/m 2 dla utrwalacza. Może się wydawać, że używanie niższych proporcji to oszczędność pieniędzy, ale tylko rekomendowane wartości zapewniają uzyskanie powtarzalnych obrazów dobrej jakości przez cały cykl życia dawki wywoływacza. W przypadku obróbki mniejszej ilości błon niż dziennie (61 cm x 61 cm) potrzebne są dodatkowe ilości dopełniacza, tak aby tygodniowo wymieniać jeden zbiornik wywoływacza (25 l). W osiągnięciu tego poziomu pomaga prawidłowe ustalenie poziomu przeciwutleniacza. 3. Właściwe parametry wywoływania. Czas wywoływania dla większości błon firmy Kodak wynosi 45 sekund w temperaturze 35 C. Drobne wahania tych wartości nie wpływają na wyniki obróbki, ale obniżenie temperatury do np. 30 C ma już poważny wpływ na gęstość i prawdopodobnie również szerokość linii. Poważne skrócenie czasu wywoływania wpływa na jakość obrazu. 4. Właściwe parametry utrwalania i suszenia. Temperatura utrwalania powinna wynosić pomiędzy 32 a 35 C. Zbyt niska temperatura nie pozwala na właściwe utrwalenie, zbyt wysoka powoduje duże straty związane z parowaniem. 5. Właściwa konserwacja procesora. Wieszaki należy czyścić raz na tydzień. Nie wolno używać materiałów ściernych, które mogłyby rysować powierzchnię rolek. Filtry należy wymieniać wraz ze zmianą odczynników lub wcześniej w razie wystąpienia oznak ich zapychania. Niektórzy użytkownicy mogą preferować używanie środka czyszczącego cały system raz na miesiąc lub w momencie wymiany odczynników. 4 Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych TI-2642_pl

5 Odpowiedzi na pytania użytkowników Pyt. Dlaczego wywoływacz z biegiem czasu zmienia barwę na brązową? Czy ma to negatywny wpływ na proces obróbki? Odp. Najważniejszym składnikiem wywoływacza jest hydrochinon. Wchodzi on w reakcję chemiczną z tlenem zawartym w powietrzu, dając brązowy związek. Pomimo, że wygląda to niekorzystnie, powstały związek nie wpływa na przebieg obróbki, ani nie plami błony. Siarczan zawarty w wywoływaczu pomaga zapobiegać takiemu utlenianiu. Pyt. Jak ważne są ustawienia czasu i temperatury wywoływania? Odp. Postępowanie zgodnie z zaleceniami producenta zapewnia stałą jakość obróbki. W przypadku podejrzewania źródła błędów w działaniu procesora należy sprawdzić temperaturę w poszczególnych zbiornikach oraz czas przesuwania błony. Drobne wahania (5% lub mniej) nie maja wpływu na jakość obróbki. Pyt. Co należy zrobić, jeśli błona nie jest wywoływana prawidłowo? Odp. Sprawdzić rozcieńczenie wywoływacza. Sprawdzić ustawienia czasu i temperatury. Upewnić się, czy nie doszło do zanieczyszczenia wywoływacza utrwalaczem. Sprawdzić, czy działają pompy dopełniania i cyrkulacji. Pyt. Jak często należy zmieniać odczynniki? Odp. Co około sześć tygodni, w zależności od tego, czy stosuje się zalecane dawki dopełniania. Niska wartość dawek dopełniania może spowodować wyczerpanie lub nadaktywność wywoływacza w zależności od ilości obrabianych błon. W obu przypadkach powoduje to wcześniejszą konieczność wymiany odczynników. Pyt. Czy konieczne jest sprawdzanie poziomu ph koncentratów wywoływacza i utrwalacza? Odp. Nie jest to konieczne. Poziomy ph są dokładnie sprawdzane w fabryce za pomocą urządzeń utrzymywanych i kalibrowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Pomiary poziomu ph skoncentrowanych roztworów domowymi sposobami są bardzo trudne i niedokładne. Pyt. Niektóre błony po obróbce mają niebieski lub różowy odcień. Co to oznacza? Odp. Błony zawierają różne barwniki: zwiększające czułość, zapobiegające halacji i chroniące przed prześwietleniem. Podczas obróbki barwniki są pozbawiane koloru i/lub wypłukiwane przez wywoływacz lub utrwalacz. Odbarwienie błony po obróbce świadczy najczęściej o błędzie podczas wywoływania. Powody mogą być różne: zbyt niskie ph, złe rozcieńczenie, wyczerpanie, zbyt niska temperatura, słabe mieszanie, usterka jednej z pomp dopełniania lub cyrkulacyjnej. Pyt. Wywołane błony mają mleczny wygląd. Odp. Najprawdopodobniej jest to błąd utrwalania. Należy sprawdzić rozcieńczenie utrwalacza, poprawność poziomów dopełnienia, działanie pomp oraz wziąć pod uwagę czas ostatniej wymiany utrwalacza. Pyt. Jak można zapobiegać powstawaniu zacieków na odwrotnej stronie błon? Odp. Należy sprawdzić pozycję i stan rolek gumowych znajdujących bezpośrednio przed suszarką. Jeżeli woda jest wykorzystywana ponownie, warto dodać detergentu w celu poprawienia zwilżania błony. W przypadku twardej wody warto zastanowić się nad instalacją urządzenia do jej zmiękczania. Pyt. Jak można zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń biologicznych w zbiorniku z wodą? Odp. Ten problem dotyczy wszystkich użytkowników. Prawidłowa konserwacja zapewnia ograniczenie występowania tego rodzaju zanieczyszczeń i związanych z nimi niedogodności. Jedną z najskuteczniejszych metod jest dokładne wyczyszczenie zbiornika na wodę za pomocą niewielkiej ilości środka czyszczącego zawierającego chlor, dokładne wypłukanie i osuszenie przed ponownym napełnieniem. Należy stosować filtry w miejscu pobierania wody, jeśli jest taka możliwość. Warto dodać do wody na noc lub weekend odrobinę biocydów w celu zapobiegania wzrostu zanieczyszczeń w stojącej wodzie. Pyt. W jaki sposób można upewnić się, że obróbka przebiega zgodnie z zasadami? Odp. Jeżeli do zapisu wybranej szerokości linii ustawiono prawidłowe wartości naświetlania w ploterze oraz ustawienia czasu, temperatury i proporcji dopełniania procesora odpowiadające zalecanym wartościom, wystarczy to na zachowanie jakości podczas całego cyklu życia dawki wywoływacza (około pięć do sześciu tygodni). 5 Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych TI-2642_pl

6 Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych UWAGA: Krzywe i dane sensytometryczne zawarte w niniejszej publikacji dotyczą produktu testowanego w określonych warunkach naświetlania i obróbki. Są to ogólne informacje na temat powłok produkcyjnych i dlatego nie odnoszą się bezpośrednio do określonego pudełka czy rolki materiału fotograficznego. Nie stanowią one standardów ani specyfikacji, które muszą zostać spełnione przez firmę Eastman Kodak Company. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń parametrów produktów bez uprzedzenia. Branża lotnicza i przemysłowa EASTMAN KODAK COMPANY ROCHESTER, NY Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych Nr publikacji firmy KODAK TI-2642_pl Kodak i Accumax są znakami towarowymi. Nowy 9-05 Wydrukowano w USA

Temat ćwiczenia: Obróbka laboratoryjna materiałów fotograficznych.

Temat ćwiczenia: Obróbka laboratoryjna materiałów fotograficznych. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Obróbka laboratoryjna materiałów fotograficznych. Zagadnienia 1. Proces negatywowy

Bardziej szczegółowo

Slajdy? Najszybciej bezpośrednio! SLIDE DIRECT. Film do bezpośredniego wywoływania slajdów o niezrównanej jakości

Slajdy? Najszybciej bezpośrednio! SLIDE DIRECT. Film do bezpośredniego wywoływania slajdów o niezrównanej jakości Slajdy? Najszybciej bezpośrednio! Jens Kollmorgen, Niemcy SLIDE DIRECT Film do bezpośredniego wywoływania slajdów o niezrównanej jakości ROLLEI SLIDE DIRECT jest konwencjonalnym filmem fotograficznym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA KONSERWACJI

OGÓLNA INSTRUKCJA KONSERWACJI Procesory STRUCTURI ROZDZIAŁ I: CZĘŚĆ FOTOCHEMICZNA 1. WSTĘP OGÓLNA INSTRUKCJA KONSERWACJI Jak wszystkie inne systemy użytkownika, systemy obróbki błon ulegają różnego rodzaju zanieczyszczeniom. Idealną

Bardziej szczegółowo

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami.

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami. Cillit -Neutra Cillit-Neutra przeznaczony jest do neutralizacji zużytych roztworów Cillit (patrz: karta katalogowa L 06), szczególnie przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, jak również do podwyższania

Bardziej szczegółowo

WYWOŁYWACZ PRZERYWACZ UTRWALACZ SZPULA TRZPIEŃ PRZERYWACZ (LUB WODA) WODA DEMINERALIZOWANA. Robert Miernik

WYWOŁYWACZ PRZERYWACZ UTRWALACZ SZPULA TRZPIEŃ PRZERYWACZ (LUB WODA) WODA DEMINERALIZOWANA. Robert Miernik WYWOŁYWACZ PRZERYWACZ UTRWALACZ SZPULA TRZPIEŃ WYWOŁYWACZ UTRWALACZ PRZERYWACZ (LUB WODA) WODA DEMINERALIZOWANA KAŻDY KOREKS MA SWOJĄ WŁASNĄ POJEMNOŚĆ NP. KROKUS DLA 1 FILMU 400ML, DLA DWÓCH 700ML NA STRONIE

Bardziej szczegółowo

Przygotuj: puszkę (np. po kawie, kakao), dodatkowe aluminium z puszki, igłę, taśmę izolacyjną, nożyczki, papier ścierny.

Przygotuj: puszkę (np. po kawie, kakao), dodatkowe aluminium z puszki, igłę, taśmę izolacyjną, nożyczki, papier ścierny. Zrób to sam aparat otworkowy Camera obscura może być wykorzystana jako analogowy aparat fotograficzny. Do uzyskania dobrego odwzorowania obrazu camera powinna mieć kształt prostopadłościanu. Imponujące

Bardziej szczegółowo

Fascynujący świat chemii

Fascynujący świat chemii Opracowanie pochodzi ze strony www.materiaienergia.pisz.pl Zeskakuj telefonem kod QR i odwiedź nas w Internecie Fascynujący świat chemii Szybkość reakcji chemicznych i katalizatory Wstęp Celem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych ĆWICZENIE 2 Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych Część doświadczalna 1. Metody jonowymienne Do usuwania chromu (VI) można stosować między innymi wymieniacze jonowe. W wyniku przepuszczania

Bardziej szczegółowo

Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw)

Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw) Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu miedzianych garnków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE WPROWADZENIE Przyswajalność pierwiastków przez rośliny zależy od procesów zachodzących między fazą stałą i ciekłą gleby oraz korzeniami roślin. Pod względem stopnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

I0120 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

I0120 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Linia P420- kolory 2K o połysku bezpośrednim w systemie MS Produkty P420-/P425-/P429- Pigmenty

Bardziej szczegółowo

Miedziana patelnia (26 cm)

Miedziana patelnia (26 cm) Miedziana patelnia (26 cm) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup miedzianej patelni. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Nieaktualna wersja Rozdziału 6 Zmieniona i aktualna wersja Rozdziału 6

Nieaktualna wersja Rozdziału 6 Zmieniona i aktualna wersja Rozdziału 6 Zasada [Komentarze: Dodano pierwsze zdanie.] 6.2 Do zadań Działu Kontroli Jakości należy także opracowywanie, walidacja i wdrażanie wszystkich procedur kontroli jakości, przechowywanie prób referencyjnych

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać. idealny. ploter tnący?

Jak wybrać. idealny. ploter tnący? Jak wybrać idealny ploter tnący? Producenci oznakowań, ekspozytorów, opakowań i wycinanych materiałów stoją w obliczu konieczności wykonywania coraz większej liczby zamówień o niewielkich nakładach. Ten

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE: Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do skanera 3D MF:

Instrukcja do skanera 3D MF: Instrukcja do skanera 3D MF: Jak używać skanera: Skaner został zaprojektowany aby można go było używać w różnie naświetlonych pomieszczeniach. Jeśli planujesz skanowanie na zewnątrz, należy pamiętać, że

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Marek Jan Kasprowicz Mateusz Suchanek. Zakład Fizyki AR w Krakowie Krasiczyn, wrzesień 2007

Marek Jan Kasprowicz Mateusz Suchanek. Zakład Fizyki AR w Krakowie Krasiczyn, wrzesień 2007 Badanie wpływu przedsiewnej stymulacji nasion światłem laserowym przy użyciu spektroskopii w świetle widzialnym i w podczerwieni oraz różnicowej kolorymetrii skaningowej Marek Jan Kasprowicz Mateusz Suchanek

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

YC4001/YC4005. Technical Data Sheet. YC4001/YC4005 Suncoat Horizon

YC4001/YC4005. Technical Data Sheet. YC4001/YC4005 Suncoat Horizon Suncoat Horizon OPIS: Suncoat Horizon jest emulsją o podwójnie zwiększonej czułości umożliwiającą wytwarzanie fotoszablonów o wyjątkowo wysokiej jakości. Emulsja powinna być stosowana w przypadkach, w

Bardziej szczegółowo

Hydro Vega A&B 1l. Cena 52,00 PLN. Testowane przez lata

Hydro Vega A&B 1l. Cena 52,00 PLN. Testowane przez lata Hydro Vega A&B 1l Cena 52,00 PLN Testowane przez lata Z produktem CANNA HYDRO, preparatem odżywczym dla roślin szybko rosnących, CANNA została prekursorem uprawy na substratach. Przy obróbce substratu

Bardziej szczegółowo

PIGMENTY I ŚWIATŁOTRWAŁOŚĆ

PIGMENTY I ŚWIATŁOTRWAŁOŚĆ ZASTOSOWANIE Dwuskładnikowe farby sitodrukowe ZM nadają się do druku na podłożach metalowych (aluminium, stal, miedź), powierzchniach powlekanych, różnych materiałach termoplastycznych (ABS, akryle, poliolefiny

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl)

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl) FMEA Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl FMEA MYŚLEĆ ZAMIAST PŁACIĆ Dlaczego FMEA? Konkurencja Przepisy Normy (ISO 9000, TS 16949 ) Wymagania klientów Powstawanie i wykrywanie wad % 75% powstawania wad

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wody w procesie prania

Zastosowanie wody w procesie prania Projekt Leonardo da Vinci Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych Moduł 1 Zastosowanie wody Rozdział 2 Zastosowanie wody w procesie prania Moduł 1 Zastosowanie wody Rozdział 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I Przedmiot zamówienia: Mycie i dezynfekcja urządzeń do hemodializy (CPV:24.43.16.00-0) jednostkowa Wartość Stawka Wartość brutto handlowa Producent

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej.

Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej. 1 Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej. Czas trwania zajęć: 45 minut Pojęcia kluczowe: - szybkość reakcji chemicznej, - temperatura, - zderzenia cząsteczek, - energia cząsteczek. Hipoteza sformułowana

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe SurTec 619 fosforanowanie cynkowe Właściwości do zastosowania w procesach zanurzeniowych do stali detale pokryte warstwą fosforanu można poddawać dalszej obróbce plastycznej np: tłoczenie, wykrawanie,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu ĆWICZENIE 4 Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu 1. Wprowadzenie Zbyt wysokie stężenia fosforu w wodach powierzchniowych stojących, spiętrzonych lub wolno płynących prowadzą do zwiększonego przyrostu

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie RAPORT Z BADAŃ PILOTAŻOWYCH UZDATNIANIA WODY Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie 1 Raport z badań pilotażowych uzdatniania wody przeprowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie CEL BADAŃ PILOTAŻOWYCH

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O Test maturalny Chemia ogólna i nieorganiczna Zadanie 1. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16 znajduje się w.... grupie i. okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIAÓW PZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOOTLENKU SODU METODĄ MIAECZKOWANIA KONDUKTOMETYCZNEGO Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Produkty serii Pro-Cyt

Produkty serii Pro-Cyt Produkty serii Pro-Cyt Wirówki z serii PrO-Cyt są to kompaktowe i praktyczne urządzenia przeznaczone dla próbek o małej, średniej oraz dużej objętości. Seria PrO-Cyt obejmuje dwa modele wirówek. Oba modele

Bardziej szczegółowo

PIROMETR AX Instrukcja obsługi

PIROMETR AX Instrukcja obsługi PIROMETR AX-6520 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 3 2. Uwagi... 3 3. Opis elementów miernika.. 3 4. Opis wyświetlacza LCD. 4 5. Sposób pomiaru 4 6. Obsługa pirometru..

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW Inwestycja przynosząca zysk dla inwestora oraz środowiska FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW RS 120 RS 250 RS V 600 RS 120 + myjnia LM 80 U Seria przemysłowa Oszczędność: do 65% kosztów rozpuszczalników

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA Ogólne Warunki Sprzedaży Dubiel Vitrum sp.j. Załącznik nr 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA BEZPIECZNE SZKŁO WARSTWOWE Z NADRUKIEM CYFROWYM NA MIĘDZYWARSTWIE DO ZASTOSOWAŃ

Bardziej szczegółowo

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego.

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. Czy szczelinowanie zanieczyszcza wody gruntowe? Warstwy wodonośne chronione są w ten sposób,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Elementy fotometrii i testy rozdzielczości obiektywów fotograficznych. Wprowadzenie teoretyczne. Elementy fotometrii

Ćwiczenie 3. Elementy fotometrii i testy rozdzielczości obiektywów fotograficznych. Wprowadzenie teoretyczne. Elementy fotometrii Ćwiczenie 3 Elementy fotometrii i testy rozdzielczości obiektywów fotograficznych Wprowadzenie teoretyczne Elementy fotometrii W ogólności pomiarem ilościowym promieniowania fal elektromagnetycznych zajmuje

Bardziej szczegółowo

Akumulator Seria NP Nr produktu

Akumulator Seria NP Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Akumulator Seria NP1.2-12 Nr produktu 000250812 Strona 1 z 9 Niezawodność to bezpieczeństwo Akumulatory Yuasa NP, NPC i NPH. Stosując najnowszą, zaawansowaną technologię rekombinacji

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY Strona 1 z 6 Opracował Asystent Elżbieta Półtorak 04.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Sprawdził Szef ZDL Andrzej Białek 08.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

STUDIUM DAWKOWANIA SYSTEMU PROROAD NA PODSTAWIE W OLESNO

STUDIUM DAWKOWANIA SYSTEMU PROROAD NA PODSTAWIE W OLESNO STUDIUM DAWKOWANIA SYSTEMU PROROAD NA PODSTAWIE W OLESNO Zawartość Studium dawkowania systemu PROROAD na podstawie Gruntu Olesno Wprowadzenie i wstępne badanie próbek...3 Metodologia stosowana w badaniu...3

Bardziej szczegółowo

Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do. prania?

Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do. prania? 1 Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do prania? Czas trwania zajęć: 45 minut Potencjalne pytania badawcze: 1. Czy lipazy zawarte w proszku do prania rozkładają tłuszcze roślinne? 2. Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes Forane 427A Procedura retrofitu Centre de Recherche Rhônes-Alpes 17 February 2010 Forane 427A Procedura retrofitu Etapy retrofitu Porady techniczne Możliwe przyczyny w przypadku braku wydajności Wskazówki

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Arkusze do szlifowania ręcznego

Arkusze do szlifowania ręcznego Arkusze do szlifowania ręcznego Arkusze papierowe PB013 LEKKI PAPIER ŚCIERNY KRZEMIENNY - ARKUSZE PB013 (lekki papier ścierny krzemienny) Ziarno : krzemień Materiał podłoża: lekki papier Wydajny produkt

Bardziej szczegółowo

Źródła zanieczyszczeń wody w pralniach przemysłowych oraz możliwości poprawy jakości zrzucanych ścieków

Źródła zanieczyszczeń wody w pralniach przemysłowych oraz możliwości poprawy jakości zrzucanych ścieków Sustainability in commercial laundering processes Module 1 Usage of water Chapter 4 Źródła zanieczyszczeń wody w pralniach przemysłowych oraz możliwości poprawy jakości zrzucanych ścieków 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Technika membranowa MF UF NF - RO

Technika membranowa MF UF NF - RO Technika membranowa MF UF NF - RO AquaCare GmbH & Co. KG Am Wiesenbusch 11 (im Innovapark) 45966 Gladbeck, Germany +49-20 43-37 57 58-0 +49-20 43 37 57 58-90 www.aquacare.de e-mail: info@aquacare.de Autoryzowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

ALGALTOXKIT F Procedura testu

ALGALTOXKIT F Procedura testu ALGALTOXKIT F Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE STANDARDOWEJ POŻYWKI A B C D - KOLBKA MIAROWA (1 litr) - FIOLKI Z ROZTWORAMI POŻYWEK A (2 fiolki), B, C, D - DESTYLOWANA (lub dejonizowana) WODA 2 A PRZENIEŚĆ

Bardziej szczegółowo

9.4. Scenariusz narażenia 4 : Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie (oczyszczanie wody)

9.4. Scenariusz narażenia 4 : Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie (oczyszczanie wody) 9.4. Scenariusz narażenia 4 : Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie (oczyszczanie wody) Scenariusze cząstkowe dla środowiska: Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie ERC

Bardziej szczegółowo

BATERIE TRAKCYJNE BPOWER MADE IN EUROPE. www.baterie.com.pl

BATERIE TRAKCYJNE BPOWER MADE IN EUROPE. www.baterie.com.pl BATERIE TRAKCYJNE BPOWER BPOWER Baterie trakcyjne Firma Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. oferuje baterie trakcyjne BPower składane z ogniw Inci Aku, jednego z najważniejszych światowych producentów ogniw

Bardziej szczegółowo

Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie producent płynów niezamarzających do układów: chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych i pomp ciepła ERGOLID A na bazie glikolu

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna pompa do zastosowania

Specjalistyczna pompa do zastosowania Specjalistyczna pompa do zastosowania Wiemy jak radzić sobie z cieczami Tapflo zaopatruje przemysł obróbki powierzchniowej w pompy od ponad 25 lat. Posiadamy wiedzę jak dobierać odpowiednie pompy i filtry

Bardziej szczegółowo

Temat: Termotransfer i termosublimacja

Temat: Termotransfer i termosublimacja Temat: Termotransfer i termosublimacja 1. Termotransfer (termonadruk) - technika nadruku polegająca na termicznym wgrzaniu w materiał wcześniej przygotowanego rysunku, naniesionego na specjalny papier

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu

Bardziej szczegółowo

EFEKT 3D FARBA WODNA DO ZDOBIENIA SZKŁA

EFEKT 3D FARBA WODNA DO ZDOBIENIA SZKŁA Informacja o produkcie 1043 EFEKT 3D FARBA WODNA DO ZDOBIENIA SZKŁA 1. ZASTOSOWANIE: Farba wodna z efektem 3D jest farbą rozpuszczalną w wodzie, służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni szklanych

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA

INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA STRONA 1/8 Drogi użytkowniku, w instrukcji tej zawarto informacje pozwalające przygotować pracę do wycięcia po konturze

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14.1 Przegląd miesięczny Dopływ: kontrola kolektora dopływowego kontrola kolektora odpływowego Reaktor biologiczny: kontrola powierzchni i czystości wody w osadniku wtórnym kontrola

Bardziej szczegółowo

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 Przejmij kontrolę Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 W Circutorze zawsze przywiązywaliśmy szczególną wagę do innowacji i rozwoju technologii, aby zapewnić wydajniejsze wykorzystanie posiadanych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do czyszczenia Nr produktu 000812024

Urządzenie do czyszczenia Nr produktu 000812024 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do czyszczenia Nr produktu 000812024 Strona 1 z 5 NOWA CYFROWA GENERACJA URZĄDZEŃ DO CZYSZCZENIA WYKORZYSTUJĄCYCH ULTRADŹWIĘKI - Łatwa obsługa dzięki przyciskowi ON/OFF -

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy II: III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących

Bardziej szczegółowo

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany Węgiel Aktywny GAC (GAC - ang. Granular Activated Carbon) jest wysoce wydajnym medium filtracyjnym.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 254. Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora. Ustawiony prąd ładowania I [ ma ]: t ł [ s ] U ł [ V ] t r [ s ] U r [ V ] ln(u r )

Ćwiczenie nr 254. Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora. Ustawiony prąd ładowania I [ ma ]: t ł [ s ] U ł [ V ] t r [ s ] U r [ V ] ln(u r ) Nazwisko... Data... Wydział... Imię... Dzień tyg.... Godzina... Ćwiczenie nr 254 Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora Numer wybranego kondensatora: Numer wybranego opornika: Ustawiony prąd ładowania

Bardziej szczegółowo

SurTec 865 miedź kwaśna

SurTec 865 miedź kwaśna SurTec 865 miedź kwaśna właściwości w niskich gęstościach prądu tworzy jasne, błyszczące powłoki powłoki drobnoziarniste, elastyczne nadaje się do elementów o skompilkowanych kształtach stosowana w liniach

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE PARAMETRY PRACY INSTALACJI zapewniające uzyskanie największego efektu ekologicznego i ekonomicznego

OPTYMALNE PARAMETRY PRACY INSTALACJI zapewniające uzyskanie największego efektu ekologicznego i ekonomicznego OPTYMALNE PARAMETRY PRACY INSTALACJI zapewniające uzyskanie największego efektu ekologicznego i ekonomicznego I. Przepływ: a) w trybie automatycznym pracy pompy parametr ten jest dobierany samoczynnie

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA WRAZ Z PUNKTACJĄ Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Następowanie mmentu pracy jest pospolite przy mokrym oczyszczaniu ;

Następowanie mmentu pracy jest pospolite przy mokrym oczyszczaniu ; Moment oczyszczania Przy oczyszczaniu praca musi być wykonana w określonym porządku. Może to ulec zmianom w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz rodzaju sprzętu i urządzeń które się będzie oczyszczać.należy

Bardziej szczegółowo

RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU

RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU Puławy 2012 Zasobność gleb w siarkę Prawie 60% gleb w Polsce jest ubogich w siarkę. Niedobór siarki ogranicza zawartość i jakość białka i tłuszczu, ogranicza gromadzenie się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła Tomasz Kanikuła Plan wystąpnienia Wprowadzenie Ustanowienie priorytetów Klasyfikowanie kategorii uszkodzeń Strategia postępowania z częściami zamiennymi Podsumowanie Cel Efektywne wykorzystanie przestojów

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

CHLOROWANIE WODY DO PUNKTU PRZEŁAMANIA

CHLOROWANIE WODY DO PUNKTU PRZEŁAMANIA CHLOROWANIE WODY DO PUNKTU PRZEŁAMANIA WYKREŚLANIE KRZYWYCH PRZEBIEGU CHLOROWANIA DLA WODY ZAWIERAJĄCEJ AZOT AMONOWY. 1. WPROWADZENIE Chlor i niektóre jego związki po wprowadzeniu do wody działają silnie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 30 ... I etap transestryfikacji

ĆWICZENIE 30 ... I etap transestryfikacji ĆWICZENIE 30 Wykonujący Data..... I etap transestryfikacji Objętość oleju[ml] Objętość wprowadzonego 1M KOH Czas rozpoczęcia mieszania Czas zatrzymania mieszadła Masa kolby do frakcji glicerynowej II etap

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo