I. Organizatorem biegu jest Fundacja "Wychowanie przez Sport.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Organizatorem biegu jest Fundacja "Wychowanie przez Sport."

Transkrypt

1 REGULAMIN REGULAMIN PKO BIEG CHARYTATYWNY PKO Bieg Charytatywny, zostanie rozegrany w 12 lokalizacjach w Polsce. Aktywność biegaczy biorących udział w Biegu zostanie przeliczona na złotówki, a uzyskana w ten sposób kwota przekazana będzie przez Fundację PKO Banku Polskiego na dożywianie dzieci z ubogich rodzin w 12 województwach, w których odbędzie się bieg. Kwota, którą Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże na cel charytatywny wynosi maksymalnie 50 tys. zł na każdą lokalizację, a jej ostateczna wysokość uzależniona będzie od ilości pokonanych przez zespoły okrążeń. I. Organizatorem biegu jest Fundacja "Wychowanie przez Sport. II. TERMIN I MIEJSCE 1. Bieg odbędzie się dnia 19 września 2015, jednocześnie na 12 stadionach z bieżnią lekkoatletyczną. 2. Termin działania wszystkich Biur Zawodów: 19 września, sobota, w godz. 8:30-9: Start Sztafet Charytatywnych nastąpi 19 września o godz. 09:50, jednocześnie we wszystkich lokalizacjach: Stadion AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1 Gdańsk Stadion ZAWISZA im. Zdzisława Krzyszkowiaka, ul. Gdańska 163 Bydgoszcz Kompleks Sportowo Rekreacyjny MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 45 Mikołów Stadion - Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łabiszyńska 20, Warszawa Stadion Olimpii, ul. Warmińska 1 Poznań Stadion lekkoatletyczny "Bałtyk", ul. Andersa 16, Koszalin Stadion OSiR, ul. Bartoszycka 24 Lidzbark Warmiński Stadion Miejski, ul. Zjazd 18 Łomża Stadion MKS "Start", al. Józefa Piłsudskiego 22 Lublin Stadion AWF Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 Wrocław Stadion AZS Łódź, ul. Lumumby 22/26 Łódź Stadion MOS Zachód, Plac na Groblach 23 Kraków III. UCZESTNICTWO 1. W PKO Biegu Charytatywnym prawo startu mają osoby, które do dnia 19 września 2015 roku ukończą 15 lat. 2. Sztafeta musi składać się z pięciu osób. Każdy z Zawodników musi pokonać, co najmniej jedno okrążenie w trakcie godzinnego biegu w jednej drużynie. 3. Obowiązuje limit udziału maksymalnie 60 zespołów 5 osobowych na każdą z lokalizacji. O kolejności nadawania numerów decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat dokonanych na konto organizatora. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru startowego, który przydzielany jest po zaksięgowaniu wpłaty. Kwota wpisowego może być wniesiona w dowolnej wysokości jednak nie mniej niż 25 zł od Zespołu (tj. 5 zł od uczestnika) Wpłaty w całości zostaną przekazane na wsparcie celu charytatywnego imprezy.dla każdej lokalizacji, w której odbędzie się

2 bieg jest przypisane inne konto do wpłat wpisowego założone i obsługiwane przez Fundację PKO Banku Polskiego, ul. Puławska 15, Warszawa. W tytule przelewu należy wpisać Opłata startowa PKO Biegu Charytatywnego i nazwę drużyny : OS Koszalin nr konta: OS Gdańsk nr konta: OS Poznań nr konta: OS Wrocław nr konta: OS Warszawa nr konta: OS Kraków nr konta: OS Łódź nr konta: OS Bydgoszcz nr konta: OS Mikołów nr konta: OS Łomża nr konta: OS Lidzbark Warmiński nr konta: OS Lublin nr konta: Bieg w całości odbywa się na bieżni, po nawierzchni tartanowej, we wszystkich lokalizacjach. 5. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę (od 09:50 do 10:50). 6. Pakiety startowe dla całej drużyny odbierają w Biurze Zawodów kapitanowie drużyn lub osoby upoważnione przez nie na piśmie. Biuro będzie znajdować się na terenie stadionu w każdej 12 lokalizacji. 7. Odbiór numerów dla wszystkich drużyn nastąpi w Biurze Zawodów, w dniu 19 września, w godz. 8:30-9: W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające: numery startowe, agrafki i koszulki pamiątkowe (bawełniane). 9. Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich zawodników KARTĘ STARTOWĄ i OŚWIADCZENIE podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich zawodników sztafet, o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych i wyrażającego zgodę na udział w PKO Biegu Charytatywnym osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. 10. Kartę startową kapitan będzie mógł pobrać z panelu rejestracyjnego na ok. 2 tygodnie przed biegiem. Pobierz oświadczenie dla osób niepełnoletnich >>> 11. Długości poszczególnych zmian i kolejności zawodników nie mają znaczenia. Kapitan decyduje o kolejności w drużynie i przebiegniętych okrążeniach przez pojedynczego Zawodnika. Każdy zawodnik, członek zespołu po pokonaniu minimum jednego okrążenia i przekazaniu pałeczki sztafetowej kolejnemu członkowi drużyny ma prawo do powrotu na bieżnię w kolejnych zmianach. Ilość zmian - powrotów na bieżnię nie jest ograniczona. Zmiana aktualnie biegnącego członka drużyny na kolejnego następuje, po pokonaniu minimum pełnego okrążenia przez aktualnie znajdującego się na bieżni zawodnika i przekazaniu kolejnemu członkowi drużyny pałeczki sztafetowej w specjalnie wyznaczonej

3 strefie zmian. W przypadku zasłabnięcia lub kontuzji uczestnika, drużyna ma prawo kontynuować współzawodnictwo bez jednego ze swoich członków. W takim wypadku istniej możliwość wymiany zawodnika w każdym miejscu bieżni. Zawodnik ten nie ma prawa do powrotu na bieżnię. Jeśli w trakcie trwania rywalizacji lekarz zawodów uzna, iż kontynuowanie rywalizacji przez jakiekolwiek z uczestników stanowi ryzyko dla jego zdrowia podejmuje on decyzje o zakończeniu biegu przez w/w zawodnika. Wówczas drużyna kontynuuje bieg bez tego zawodnika, a przekazanie pałeczki sztafetowej odbywa się w każdym miejscu bieżni. Zawodnik ten nie prawa powrotu na bieżnię. 12. Kapitanowie drużyn są obowiązani wziąć udział w odprawie kapitanów drużyn startujących w PKO Biegu Charytatywnym, która odbędzie się przy bramie start/meta w dniu biegu, o godz. 9:35, w każdej z lokalizacji. 13. Podczas odprawy każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową. Aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową następnemu zawodnikowi w drużynie w strefie zmian. Bieg bez pałeczki lub zakończenie biegu bez niej oznacza dyskwalifikację zespołu. 14. Pomiar czasu podczas Biegu Charytatywnego zostanie dokonany przez sędziów PZLA oraz przy pomocy systemu elektronicznego. 15. W biegu mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne w tym także wózkarze. Startują oni na zasadach identycznych jak wszyscy zawodnicy. W przypadku osób na wózkach dopuszczą się wykorzystanie jedynie standardowych wózków inwalidzkich. Wózek taki określony jest następująco: Wprawia się go w ruch ręcznie, poprzez popychanie kół dłońmi. Musi posiadać dwa duże koła z tyłu (20-25 ), dwa małe koła z przodu (3-7 ), dwie obręcze do popychania oraz dwa hamulce. Może to być wózek składany bądź sztywny/nieskładany. Waga wózka musi mieścić się w przedziale 7-25 kg, a użytkownik musi na nim siedzieć w pozycji wyprostowanej (90 stopni). Zaleca się, aby tetraplegicy posiadali kółka anty-wywrotne. Ustawienie koła napędowego musi mieścić się w przedziale 0-8. IV. ZGŁOSZENIA 1. Zgłoszenia drużyny dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez kapitana zespołu, internetowego formularza zgłoszeniowego i opłacenia startowego w wysokości 25 zł od drużyny tj. 5 zł od każdego uczestnika. 3. Zmian w formularzu zgłoszeniowym sztafety można dokonywać do 20 sierpnia V. KLASYFIKACJE I WYNIKI 1. W PKO Biegu Charytatywnym prowadzone są następujące klasyfikacje (na każdej z lokalizacji osobne): o najstarsza uczestniczka; o najstarszy uczestnik; o drużyna mieszana o przebiegniętej największej liczbie okrążeń; o drużyna Kobiet o przebiegniętej największej liczbie okrążeń;

4 o drużyna Mężczyzn o przebiegniętej największej liczbie okrążeni 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród. 3. Wszyscy członkowie drużyny zgłoszonej do kategorii dodatkowej muszą być pracownikami jednej firmy. 4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Sztafetę Charytatywną otrzymają pamiątkowe medale. 5. Dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach odbędzie się ok. godz.11:30 w dniu biegu. 6. Pisemne protesty do wyników należy zgłaszać mailowo na adres najpóźniej do północy 19 września Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej do dnia 23 września O kolejności na mecie decyduje ilość pokonanych przez drużynę okrążeń. W przypadku takiej samej ilości okrążeń, o ostatecznej klasyfikacji decyduje ilość metrów pokonanych przez zawodników biegnących na ostatniej zmianie. Jeśli w dalszym ciągu nie zostanie wyłoniony zwycięzca organizator przewiduje dogrywkę. W dogrywce udział wezmą po czterech zawodników wytypowanych przez kapitanów drużyn walczących o zwycięstwo. Wytypowani zawodnicy rywalizowali z sobą będą na dystansie 4 pełnych okrążeni stadionu. O zwycięstwie decyduje kolejność na mecie. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych (poza pulą podstawową 60 zespołów na każdą z lokalizacji). Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki sportowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. W szczególności zabrania się zasłaniania lub usuwania oznaczeń numerycznych sztafet oraz logotypów umieszczonych na numerze. Przebywanie na trasie PKO Biegu Charytatywnego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. Ze względów bezpieczeństwa w szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym

5 śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji "Wychowanie przez Sport", udostępniania sponsorom oraz partnerom PKO Biegu Charytatywnego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji "Wychowanie przez Sport", na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Fundacji Wychowanie przez Sport oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Fundacji Wychowanie przez Sport. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. I. Cel Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie. II. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo

II Otwarty Bieg na Wrotkach

II Otwarty Bieg na Wrotkach Regulamin!!! II Otwarty Bieg na Wrotkach w ramach XI Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 11 maja 2013r. I. ORGANIZATOR 1. Gmina Skawina. 2. Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. 3. Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

IV Bieg Skawiński na Rolkach

IV Bieg Skawiński na Rolkach Regulamin!!! IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 9 maja 2015r. I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Skawina.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r.

REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r. REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r. I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków. II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: 28 maja Inowrocław Puchar

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 I. Cel imprezy 1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia 2) Promocja Miasta Gdyni 3) Uczczenie 89

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK

REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków. II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: 28 maja Inowrocław Puchar Polski NW Rozpoczęcie cie Pucharu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r.

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. CEL ZAWODÓW: aktywizacja środowiska sportowego powiatu słubickiego; popularyzacja golfa i minigolfa wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia r e g u l a m i n Biegu na 10 km. 2015 I. Organizator Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU RODZINNEGO BIEG PO NOWE ŻYCIE

REGULAMIN BIEGU RODZINNEGO BIEG PO NOWE ŻYCIE REGULAMIN BIEGU RODZINNEGO BIEG PO NOWE ŻYCIE 1. Nazewnictwo z objaśnieniami: Bieg po Nowe Życie - to projekt społeczny na rzecz promocji działao prozdrowotnych, edukacji w zakresie transplantacji narządów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele

I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele I. Organizator 1. Organizatorem imprezy Biegów Integracja poprzez sport, zwanej dalej Biegiem, jest Zespół Szkół w Ruszowie z siedzibą przy ul. Zgorzeleckiej 2 w Ruszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie

Bardziej szczegółowo

Susz Triathlon 2013. Regulamin

Susz Triathlon 2013. Regulamin Susz Triathlon 2013 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej, młodzieżowców i juniorów (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim

Bardziej szczegółowo

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych Regulamin 1. CEL IMPREZY Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych 2. ORGANIZATOR TEAM 2008 Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 1. CEL IMPREZY Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji Promocja Gminy Brenna Promocja aktywności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (GK STG) 2. CEL Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej. Promowanie regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu KATEGORIE DODATKOWE; -Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie -w tym; Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu KATEGORIE DODATKOWE - Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie w tym: Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo