Bezpieczeństwo i jakość żywności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo i jakość żywności"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo i jakość Bezpieczeństwo i jakość oraz trend w kierunku certyfikacji W dzisiejszych czasach konsumenci, sieci handlowe i producenci zwracają coraz większą uwagę na problematykę bezpieczeństwa i jakości produktów owych. Doroczna branżowa ankieta prowadzona przez The Consumer Goods Forum pokazała, że bezpieczeństwo i pozostałych wyrobów stanowi priorytetową kwestię dla producentów i sprzedawców detalicznych. Jedyna rzecz, o której sieci detaliczne i producenci myślą bardziej niż o bezpieczeństwie? Gospodarka i popyt ze strony konsumentów, co bezpośrednio przekłada się na dochodowość. Na konkurencyjnym światowym rynku, na którym poruszanie się dodatkowo utrudniły wprowadzone niedawno przez Stany Zjednoczone i Chiny ustawy mające na celu wzmocnienie zaufania klientów, producenci we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw starają się maksymalizować marże, a jednocześnie szukają nowych strategii pozwalających utrzymać udział w rynku. Poza kwestiami ogólnego bezpieczeństwa wzrasta rola innych zagadnień, takich jak zdrowotne aspekty, jej naturalne/organiczne pochodzenie czy dobrostan zwierząt. Odpowiednie reagowanie na te wyzwania w połączeniu z gwarancją bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów potwierdzoną powszechnie uznawanymi międzynarodowymi certyfikatami to jeden ze sposobów, w jaki producenci starają się znajdować dla siebie nisze na globalnym rynku. Spis treści 1 Certyfikacja: nadzór, obowiązki i korzyści 2 Wybór normy 3 Normy akceptowane przez GFSI 4 Porównanie norm 5 Przykładowa procedura audytowa 6 Prognozy 7 Podsumowanie 8 Materiały dodatkowe

2 Normy bezpieczeństwa i jakości Liczy się jednak nie tylko specjalizacja. Dzięki upowszechnianiu się międzynarodowych standardów owych sprzedawcy i producenci są obecnie w stanie preferować certyfikowanych dostawców i poddostawców. Dlatego też podejmuje się starania w celu zharmonizowania norm i pozostawienia producentom 1 Certyfikacja: nadzór, obowiązki i korzyści W sposób najbardziej uproszczony certyfikację można opisać jako proces, za którego pomocą jednostka certyfikująca potwierdza zgodność wybranego produktu lub procesu z odnośną normą. Normy mogą być wyznaczane przez sektor publiczny (instytucje rządowe) lub prywatny (stowarzyszenia detalistów/ branżowe). Zalety certyfikacji Oprócz powszechnie znanych norm jakościowych, takich jak ISO9001, GMP czy HACCP, wśród producentów i sprzedawców upowszechnia się zwyczaj certyfikowania na zgodność ze specyficznymi normami owymi akceptowanymi przez organizację GFSI. Najważniejsze korzyści: Większe zaufanie u konsumentów. Poprawa wizerunku marki. Wprowadzenie jednolitego miernika procesów/jakości. Obniżenie kosztów dzięki uniknięciu konieczności awaryjnego reagowania po sprzedaży niezgodnych produktów swobody wyboru w zakresie programu certyfikacyjnego. Głównym organizatorem tych działań jest Global Food Safety Initiative (GFSI) zrzeszająca sieci detaliczne i producentów. W tym dokumencie przedstawiono w zarysie cztery najczęściej stosowane systemy norm. Globalna Inicjatywa ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI) Organizacja GFSI została założona w 2000 r. jako fundacja non-profit na wniosek ok. 30 prezesów sieci handlowych z całego świata. Obecnie zarządza nią organizacja The Consumer Goods Forum. Fundację powołano w reakcji na szereg kryzysów w obszarze bezpieczeństwa, w tym epidemii BSE. Celem było zwiększenie zaufania do wśród konsumentów na całym świecie. GFSI porównuje istniejące standardy dotyczące produktów owych z kryteriami bezpieczeństwa w celu ujednolicenia wszystkich systemów certyfikacji i wyeliminowania konieczności stosowania osobnych audytów dla każdego certyfikatu. W sugerowanym modelu wdrażania norm GFSI zajmuje miejsce tuż nad specjalistycznymi firmami zewnętrznymi/ jednostkami akredytacyjnymi, co pokazano na poniższym schemacie. Najważniejsze elementy i dalsze wymagania można znaleźć w wytycznych GFSI (łącze do dokumentu znajduje się na końcu publikacji). Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF) Forum konsumentów Jednostki akredytujące GFSI Jednostki certyfikujące SGS, QMI SAI Global... Standardy uznawane przez GFSI BRC, SQF, IFS, FSSC Producent/dostawca 2 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości

3 Normy bezpieczeństwa i jakości 2 Wybór normy GFSI prowadzi nieustanne prace mające na celu potwierdzenie rzetelności i jakości wszystkich programów certyfikacyjnych. Docelowo planowane jest wprowadzenie zasady powszechnego uznawania wszystkich zatwierdzonych norm. Jednak praktyka pokazuje, że sprzedawcy, producenci, a nawet całe segmenty 3 Normy akceptowane przez GFSI Według stanu na połowę 2011 r. organizacja GFSI uznaje wymienione poniżej standardy produkcyjne. Programy zapisane pogrubioną czcionką są najczęściej stosowane i akceptowane na całym świecie. BRC Global Standard międzynarodowy standard Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów Dutch HACCP (holenderska strona systemu HACCP) FSSC Najlepsze praktyki rolnicze według organizacji Global Aquaculture Alliance Międzynarodowy Standard Mięsa Czerwonego (GRMS) IFS, International Featured Standards Międzynarodowy Standard Żywności SQF 2000 Synergy Poniżej omówiono najczęściej stosowane standardy bezpieczeństwa i jakości akceptowane przez GFSI. Uszeregowano je według stopnia upowszechnienia. BRC (British Retail Consortium) rynku, mają różne preferencje w zakresie certyfikacji. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze programu należy się skonsultować z docelowymi klientami i poznać ich preferencje. Mając świadomość istnienia takich preferencji, niektóre jednostki certyfikujące oferują audyty zintegrowane (np. BRC i FSSC 22000). Międzynarodową normę BRC w zakresie bezpieczeństwa po raz pierwszy przedstawiono w 1998 r. Obecnie jest stosowana w prawie placówkach w ponad 100 krajach. Opracowano ją w celu zdefiniowania kryteriów bezpieczeństwa, jakości i bieżącej działalności dla producentów chcących skutecznie przestrzegać przepisów i chronić konsumentów. W 2000 roku był to pierwszy standard zaakceptowany przez organizację GFSI. International Featured Standards (IFS) Organizacja IFS została założona w 2002 r. przez stowarzyszenie niemieckich sieci detalicznych. W roku 2011 r. IFS reprezentuje ponad 190 sprzedawców, w tym ponad dostawców z 90 krajów. Ten standard przewiduje cały szereg czynności kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakości dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem. Normy IFS obejmują pięć grup: IFS Food (żywność), IFS Broker (pośrednictwo), IFS Logistics (logistyka), IFS Cash & Carry/Wholesale (sprzedaż hurtowa) i IFS HPC. Opracowane pierwotnie w reakcji na potrzeby członków Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów, normy BRC zyskały popularność na całym świecie. Są akceptowane przez coraz większą liczbę sieci handlowych i markowych producentów w Unii Europejskiej, Ameryce Północnej i innych regionach. Normy obejmują cztery grupy odpowiadające różnym segmentom łańcucha dostaw: BRC Global Food Standard (bezpieczeństwo ), BRC Storage and Distribution (magazynowanie i dystrybucja), BRC IOP for Food Packaging (pakowanie ) and BRC Consumer Products (towary konsumpcyjne). 3 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości Norma Instytutu Jakości i Bezpieczeństwa Żywności (SQF) 2000 Norma SQF 2000 to połowa dwuczęściowego programu certyfikacyjnego obejmującego wytwarzanie i dystrybucję oraz produkcję podstawową (SQF 1000). Opracowano ją pod kątem potrzeb nabywców i dostawców na całym świecie. Certyfikat uzyskany w ramach tej normy potwierdza, że system kontroli bezpieczeństwa i jakości dostawcy jest zgodny z krajowymi i międzynarodowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa produktów owych.

4 Normy bezpieczeństwa i jakości FSSC Ten standard łączy normę ISO dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem z Publicznie Dostępną Specyfikacją (PAS) 220, która koncentruje się na programach przygotowawczych do certyfikacji. Został zaakceptowany przez organizację GFSI w 2010 r. Obecnie stosuje go 400 różnych podmiotów. Są wśród nich przedsiębiorstwa państwowe i prywatne wytwarzające m.in. świeże produkty zwierzęce i roślinne, produkty o dłuższym terminie przydatności do spożycia, półprodukty owe i dodatki do. 4 Porównanie norm Akceptacja certyfikatów przez GFSI dotyczących zarówno produkcji podstawowe, jak i dodatkowej zależy od spełniania wymogów w trzech podstawowych obszarach: Przedsiębiorstwa muszą dowieść, że dysponują systemami zarządzania bezpieczeństwem. Przedsiębiorstwa muszą dowieść stosowania dobrych praktyk produkcyjnych, dystrybucyjnych i/lub rolniczych. Producenci posiadający certyfikaty zgodności z normą ISO muszą się tylko poddać kontroli na zgodność ze specyfikacją PAS 220 oraz spełniania wszelkich pozostałych wymogów sformułowanych dla certyfikatów akceptowanych przez GFSI. O ile może to być najłatwiejsza ścieżka certyfikacji dla przedsiębiorstw już spełniających wymagania normy ISO 22000, wielu klientów jeszcze nie zna i/lub nie akceptuje tego programu. Pozostałe normy są przeważnie specyficzne dla konkretnych segmentów (czerwone mięso, uprawy hydroponiczne). Z drugiej strony wiele tych unikatowych cech jest uwzględnianych w różnych głównych programach certyfikacyjnych. Przedsiębiorstwa muszą dowieść przeprowadzenia analizy źródeł zagrożeń i zidentyfikowania krytycznych punktów kontrolnych zgodnie z zasadami HACCP. Wszystkie programy różnią się pod względem zakresu i struktury. W poniższej tabeli przedstawiono główne różnice między najczęściej stosowanymi normami. Temat BRC IFS SQF FSSC Wymagania systemu Opracowanie i wdrożenie systemu Sprawozdawczość/ zarządzanie danymi Jakość i bezpieczeństwo Jakość i bezpieczeństwo Poziom 2: bezpieczeństwo Poziom 3: obejmuje kontrolę jakości (należy dokonać analizy bezpieczeństwa i wyznaczyć krytyczne punkty kontroli jakości). Wymogi normatywne Wymogi normatywne Niektóre wymogi są normatywne i wymagają zatrudnienia specjalisty ds. jakości i bezpieczeństwa (na pełny etat). Przez jednostkę certyfikującą i właściciela normy Przez jednostkę certyfikującą i właściciela normy Przed rozpoczęciem procesu certyfikacji przedsiębiorstwo musi się zarejestrować w systemie Quickfire. Bezpieczeństwo produktów owych Zdefiniowanie ramowych wymagań określających sposób przestrzegania przepisów i prezentacji posiadanego systemu bezpieczeństwa Przez jednostkę certyfikującą i właściciela normy 4 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości

5 Temat BRC IFS SQF FSSC Normy bezpieczeństwa i jakości Proces certyfikacji Okres ważności certyfikatu Zintegrowany audyt Wizyta recertyfikacyjna/kontrolna Znak certyfikacyjny Brak etapu 1; firma przechodzi od razu do audytu certyfikacyjnego w miejscu instalacji. Certyfikat ważny przez 1 rok; recertyfikacja klasy C w ciągu 6 miesięcy. Recertyfikacja zależy od wyników audytu (recertyfikację klasy C należy przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy; jej wynik wpłynie na przedział czasu do kolejnej recertyfikacji lub jej zintegrowane warunki). Taki sam audyt jak przy wizycie certyfikacyjnej. Nie może być widoczny na produkcie. Brak etapu 1; firma może od razu przejść do audytu certyfikacyjnego w miejscu instalacji. Certyfikat ważny przez 1 rok. Nie można łączyć z systemem zarządzania wg normy ISO, można łączyć z programami certyfikacji produktów. Taki sam audyt jak przy wizycie certyfikacyjnej. Nie może być widoczny na produkcie. Etap 1 w miejscu instalacji lub innej lokalizacji; etap 2 w miejscu instalacji; każda poważna niezgodność zidentyfikowana na etapie 1 musi zostać rozwiązana przez rozpoczęciem audytu w ramach etapu 2. Certyfikat ważny przez 1 rok; recertyfikacja klasy C w ciągu 6 miesięcy. Inna struktura systemu zarządzania, jednak istnieje możliwość przeprowadzenia zintegrowanego audytu będą potrzebne osobne raporty, ponieważ sprawozdania w zakresie jakości i bezpieczeństwa są przekazywane do bazy danych. Taki sam audyt jak podczas etapu 2 w miejscu instalacji. Certyfikacja na poziomie 3 możliwość umieszczenia znaku na produkcie. Etap 1 w miejscu instalacji; etap 2 w miejscu instalacji; problemy krytyczne zauważone na etapie 1 muszą zostać rozwiązane podczas audytu w ramach etapu 2. Certyfikat ważny przez 3 lata. Taka sama struktura systemu zarządzania jak w normie ISO, dzięki czemu możliwe jest łatwe połączenie z innymi systemami zarządzania. Audyt kontrolny wymaga poświęcenia mniej czasu w miejscu instalacji niż audyty pierwszy i recertyfikacyjny. Nie może być widoczny na produkcie. Źródło: COMPARING GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE GFSI RECOGNISED STANDARDS, SGS, 2011 r. Producenci chcący poddać się certyfikacji według określonego programu powinni wziąć pod uwagę następujące aspekty: właściwości produktu, miejsce firmy w łańcuchu dostaw, obecnie systemy zarządzania, dotychczasowe doświadczenia z przestrzeganiem przepisów w firmie, preferencje konsumentów/innych podmiotów w branży. Jak wspomniano wcześniej, często norma może być łatwiejsza do wprowadzenia, jednak może nie oferować oczekiwanych korzyści ze względu na brak akceptacji przez konkretną grupę klientów przedsiębiorstwa. 5 Przykładowa procedura audytowa Poniższy schemat blokowy przedstawia standardową procedurę uzyskiwania certyfikatu FSSC Procedury uzyskiwania innych certyfikatów mogą się nieco różnić, jednak podstawowe założenia prowadzenia audytów są takie same. 5 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości Cały proces może być bardzo żmudny. Na szczęście można skorzystać ze wsparcia specjalistów działających przy jednostkach certyfikujących i organizacjach branżowych.

6 Pobranie kopii z opisem wymogów programu ze strony Normy bezpieczeństwa i jakości Zrealizowano korekty i działania naprawcze po pierwszym audycie Działania naprawcze nieukończone lub niezadowalające Świadectwo nie jest wydawane Wypełnienie formularza samooceny w celu stwierdzenia zakresu zgodności z wymogami określonymi w części 1, rozdział 3 dokumentacji programu Wybór zatwierdzonej jednostki certyfikującej Pierwszy audyt, etap 1 Ocena dokumentacji, zakresu i systemu FSMS* oraz jego gotowości na etap 2 Pierwszy audyt, etap 2 Ocena wdrożenia i efektywności działania systemu FSMS* Spotkanie kończące i podsumowanie niezgodności Korekty i dowody działań naprawczych zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą na podstawie otrzymanych dokumentów lub podczas ponownej wizyty. Udokumentowanie pomyślnej finalizacji Wykonany niezależny przegląd atestacyjny Decyzja o przyznaniu certyfikatu podjęta przez jednostkę certyfikującą Nie zgłoszono niezgodności Bieżące audyty nadzorujące *System zarządzania bezpieczeństwem 6 Prognozy 6 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości Na świecie istnieje tendencja do wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości. Pojawiają się nowe rodzaje wyzwań wynikające ze zjawisk takich jak organizmy modyfikowane genetycznie (GMO), nanotechnologia czy intensyfikacja międzynarodowego handlu/pozyskiwania i najprawdopodobniej wzmocnią one bieżącą tendencję. Zdaniem Roberta J. Parrisha, wiceprezesa ds. międzynarodowego rynku w SGS Geneva w dziale usług analiz konsumenckich, w najbliższych latach w sferze bezpieczeństwa należy się liczyć z następującymi najważniejszymi problemami: Dalsza rozbudowa systemów kontroli bezpieczeństwa w samych przedsiębiorstwach spowodowana dbałością o markę. Ściślejsza kontrola łańcuchu dostaw. Identyfikowalność i zintegrowane programy administracyjne staną się kluczowym a być może także obowiązkowym elementem procesu wytwarzania.

7 Normy bezpieczeństwa i jakości W efekcie tych trendów i towarzyszących zmian w prawie międzynarodowym i krajowym należy oczekiwać, że normy i procesy certyfikacyjne będą podlegały regularnym rewizjom. Poniżej wymieniono przykładowe nowe ustawodawstwa w zakresie procesów certyfikacyjnych: Nowe chińskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa W lutym 2009 r., po dwóch latach konsultacji i analiz, stały komitet chińskiego parlamentu przegłosował ustawę o bezpieczeństwie dla obywateli Chińskiej Republiki Ludowej. Ta ustawa skonsolidowała setki rozproszonych przepisów i norm rządzących chińskim przemysłem spożywczym w jeden spójny, oficjalnie upubliczniony, krajowy zbiór norm w zakresie bezpieczeństwa produktów spożywczych. Dzięki tej ustawie do końca 2011 r. powinny się pojawić pierwsze przepisy dotyczące zdrowej. Ustawa o modernizacji systemu kontroli bezpieczeństwa przez FDA (FSMA) W Stanach Zjednoczonych prezydent Obama podpisał w styczniu 2011 r. ustawę o modernizacji systemu kontroli bezpieczeństwa. Przenosi ona punkt ciężkości działań odnośnych władz z reagowania na przypadki zanieczyszczeń na zapobieganie im. Wdrażanie nowych przepisów wciąż trwa i obejmuje następujące aspekty: rozbudowane mechanizmy zapobiegania, zwiększenie częstotliwości obowiązkowych kontroli prowadzonych przez FDA, większa odpowiedzialność importerów. Zasadniczo nowa ustawa chińska i ustawa FSMA: wzmacniają uprawnienia w zakresie monitorowania/ nadzoru, wprowadzają bardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa, zezwalają na wycofywanie produktów o nieodpowiedniej jakości z rynku, wprowadzają dotkliwe kary dla podmiotów nieprzestrzegających przepisów. Mając na uwadze te rygorystyczne wymagania oraz wiedząc, że organy nadzorcze na całym świecie pracują nad kompleksowym i powszechnie uznawanym systemem certyfikacji, coraz więcej producentów i dostawców stara się uzyskać stosowne świadectwa, przewidując zmiany ustawodawcze i chcąc wzmocnić swoją pozycję rynkową. 7 Podsumowanie Konsumenci i rządy na całym świecie coraz bardziej niepokoją się niskim poziomem bezpieczeństwa. Najnowsze przypadki masowych zatruć (epidemia bakterii EHEC z czerwca 2011 r.) są intensywnie nagłaśniane przez media elektroniczne. Skutkiem jest wyraźny spadek dochodów producentów, a nawet prawdopodobnie całej branży. O ile wszystkie programy certyfikacyjne nawiązują ogólnie do problematyki jakości produktów spożywczych, bardzo duże znaczenie ma wybór programu właściwego dla reprezentowanej branży, potrzeb i preferencji konsumentów przynajmniej do czasu, gdy GFSI uda się zharmonizować różne inicjatywy i wprowadzić model wzajemnego uznawania certyfikatów. Uzyskanie certyfikatu akceptowanego przez GFSI, np. od organizacji takiej jak IFS, SQF, FSSC czy BRC, potwierdza nasze zaangażowanie w zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wyrobów. Znajomość i wdrażanie wymagań według jednej z tych norm tworzy doskonałe środowisko do ciągłego doskonalenia jakości procesów produkcyjnych. Przekłada się to na wzmocnienie wizerunku marki oraz perspektywy przyszłej zyskowności na konkurencyjnym globalnym rynku. 7 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości

8 Normy bezpieczeństwa i jakości 8 Materiały dodatkowe METTLER TOLEDO: przestrzegaj globalnych standardów bezpieczeństwa i zwiększ wydajność SGS Niniejszy rozdział Bezpieczeństwo i jakość oraz trend w kierunku certyfikacji zawiera fragmenty dokumentu COMPARING GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE (GFSI) RECOGNISED STANDARDS (Porównanie standardów uznawanych przez GFSI (Globalna Inicjatywa dotycząca Bezpieczeństwa Żywności)), który objęty jest prawami autorskimi organizacji SGS. Ten dokument techniczny można pobrać ze strony głównej organizacji SGS GLOBAL TRENDS IN FOOD SAFETY (Globalne trendy w dziedzinie bezpieczeństwa ), Robert J. Parrish, wiceprezes ds. międzynarodowego rynku w SGS Geneva w dziale usług analiz konsumenckich International Featured Standards (IFS) Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (BRC) Instytut Jakości i Bezpieczeństwa Żywności (Safe Quality Food, SQF) Globalna Inicjatywa dot. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI) The Consumer Goods Forum Food Safety System Certification 22000; FSSC Ustawa o modernizacji systemu kontroli bezpieczeństwa przez FDA, FSMA W celu uzyskania szczegółowych informacji Mettler-Toledo Sp.z.o.o ul. Poleczki 21 PL Warszawa Tel Fax Zmiany techniczne zastrzeżone 11/2011 Mettler-Toledo AG

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane

Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane Berlin 17 stycznia 2014 r. Jerzy Safader Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane Jakość i jej ocena zaczęła praktycznie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Monika STOMA Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę, aspekty i znaczenie bezpieczeństwa żywności na współczesnym globalnym rynku oraz obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii REJESTR POLSKI STATKÓW 19 36 Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii 3 marca 2008 roku w Tartous (Syria) odbyło się uroczyste spotkanie, na które na zaproszenie Polskiego Rejestru Statków przybyło

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY Piotr GRUDOWSKI, Elwira BRODNICKA Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury

Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury P r z e w o d n i k # 3 Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wykaz skrótów.... 3 Przedmowa... 4 1. Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo