Bezpieczeństwo i jakość żywności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo i jakość żywności"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo i jakość Bezpieczeństwo i jakość oraz trend w kierunku certyfikacji W dzisiejszych czasach konsumenci, sieci handlowe i producenci zwracają coraz większą uwagę na problematykę bezpieczeństwa i jakości produktów owych. Doroczna branżowa ankieta prowadzona przez The Consumer Goods Forum pokazała, że bezpieczeństwo i pozostałych wyrobów stanowi priorytetową kwestię dla producentów i sprzedawców detalicznych. Jedyna rzecz, o której sieci detaliczne i producenci myślą bardziej niż o bezpieczeństwie? Gospodarka i popyt ze strony konsumentów, co bezpośrednio przekłada się na dochodowość. Na konkurencyjnym światowym rynku, na którym poruszanie się dodatkowo utrudniły wprowadzone niedawno przez Stany Zjednoczone i Chiny ustawy mające na celu wzmocnienie zaufania klientów, producenci we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw starają się maksymalizować marże, a jednocześnie szukają nowych strategii pozwalających utrzymać udział w rynku. Poza kwestiami ogólnego bezpieczeństwa wzrasta rola innych zagadnień, takich jak zdrowotne aspekty, jej naturalne/organiczne pochodzenie czy dobrostan zwierząt. Odpowiednie reagowanie na te wyzwania w połączeniu z gwarancją bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów potwierdzoną powszechnie uznawanymi międzynarodowymi certyfikatami to jeden ze sposobów, w jaki producenci starają się znajdować dla siebie nisze na globalnym rynku. Spis treści 1 Certyfikacja: nadzór, obowiązki i korzyści 2 Wybór normy 3 Normy akceptowane przez GFSI 4 Porównanie norm 5 Przykładowa procedura audytowa 6 Prognozy 7 Podsumowanie 8 Materiały dodatkowe

2 Normy bezpieczeństwa i jakości Liczy się jednak nie tylko specjalizacja. Dzięki upowszechnianiu się międzynarodowych standardów owych sprzedawcy i producenci są obecnie w stanie preferować certyfikowanych dostawców i poddostawców. Dlatego też podejmuje się starania w celu zharmonizowania norm i pozostawienia producentom 1 Certyfikacja: nadzór, obowiązki i korzyści W sposób najbardziej uproszczony certyfikację można opisać jako proces, za którego pomocą jednostka certyfikująca potwierdza zgodność wybranego produktu lub procesu z odnośną normą. Normy mogą być wyznaczane przez sektor publiczny (instytucje rządowe) lub prywatny (stowarzyszenia detalistów/ branżowe). Zalety certyfikacji Oprócz powszechnie znanych norm jakościowych, takich jak ISO9001, GMP czy HACCP, wśród producentów i sprzedawców upowszechnia się zwyczaj certyfikowania na zgodność ze specyficznymi normami owymi akceptowanymi przez organizację GFSI. Najważniejsze korzyści: Większe zaufanie u konsumentów. Poprawa wizerunku marki. Wprowadzenie jednolitego miernika procesów/jakości. Obniżenie kosztów dzięki uniknięciu konieczności awaryjnego reagowania po sprzedaży niezgodnych produktów swobody wyboru w zakresie programu certyfikacyjnego. Głównym organizatorem tych działań jest Global Food Safety Initiative (GFSI) zrzeszająca sieci detaliczne i producentów. W tym dokumencie przedstawiono w zarysie cztery najczęściej stosowane systemy norm. Globalna Inicjatywa ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI) Organizacja GFSI została założona w 2000 r. jako fundacja non-profit na wniosek ok. 30 prezesów sieci handlowych z całego świata. Obecnie zarządza nią organizacja The Consumer Goods Forum. Fundację powołano w reakcji na szereg kryzysów w obszarze bezpieczeństwa, w tym epidemii BSE. Celem było zwiększenie zaufania do wśród konsumentów na całym świecie. GFSI porównuje istniejące standardy dotyczące produktów owych z kryteriami bezpieczeństwa w celu ujednolicenia wszystkich systemów certyfikacji i wyeliminowania konieczności stosowania osobnych audytów dla każdego certyfikatu. W sugerowanym modelu wdrażania norm GFSI zajmuje miejsce tuż nad specjalistycznymi firmami zewnętrznymi/ jednostkami akredytacyjnymi, co pokazano na poniższym schemacie. Najważniejsze elementy i dalsze wymagania można znaleźć w wytycznych GFSI (łącze do dokumentu znajduje się na końcu publikacji). Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF) Forum konsumentów Jednostki akredytujące GFSI Jednostki certyfikujące SGS, QMI SAI Global... Standardy uznawane przez GFSI BRC, SQF, IFS, FSSC Producent/dostawca 2 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości

3 Normy bezpieczeństwa i jakości 2 Wybór normy GFSI prowadzi nieustanne prace mające na celu potwierdzenie rzetelności i jakości wszystkich programów certyfikacyjnych. Docelowo planowane jest wprowadzenie zasady powszechnego uznawania wszystkich zatwierdzonych norm. Jednak praktyka pokazuje, że sprzedawcy, producenci, a nawet całe segmenty 3 Normy akceptowane przez GFSI Według stanu na połowę 2011 r. organizacja GFSI uznaje wymienione poniżej standardy produkcyjne. Programy zapisane pogrubioną czcionką są najczęściej stosowane i akceptowane na całym świecie. BRC Global Standard międzynarodowy standard Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów Dutch HACCP (holenderska strona systemu HACCP) FSSC Najlepsze praktyki rolnicze według organizacji Global Aquaculture Alliance Międzynarodowy Standard Mięsa Czerwonego (GRMS) IFS, International Featured Standards Międzynarodowy Standard Żywności SQF 2000 Synergy Poniżej omówiono najczęściej stosowane standardy bezpieczeństwa i jakości akceptowane przez GFSI. Uszeregowano je według stopnia upowszechnienia. BRC (British Retail Consortium) rynku, mają różne preferencje w zakresie certyfikacji. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze programu należy się skonsultować z docelowymi klientami i poznać ich preferencje. Mając świadomość istnienia takich preferencji, niektóre jednostki certyfikujące oferują audyty zintegrowane (np. BRC i FSSC 22000). Międzynarodową normę BRC w zakresie bezpieczeństwa po raz pierwszy przedstawiono w 1998 r. Obecnie jest stosowana w prawie placówkach w ponad 100 krajach. Opracowano ją w celu zdefiniowania kryteriów bezpieczeństwa, jakości i bieżącej działalności dla producentów chcących skutecznie przestrzegać przepisów i chronić konsumentów. W 2000 roku był to pierwszy standard zaakceptowany przez organizację GFSI. International Featured Standards (IFS) Organizacja IFS została założona w 2002 r. przez stowarzyszenie niemieckich sieci detalicznych. W roku 2011 r. IFS reprezentuje ponad 190 sprzedawców, w tym ponad dostawców z 90 krajów. Ten standard przewiduje cały szereg czynności kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakości dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem. Normy IFS obejmują pięć grup: IFS Food (żywność), IFS Broker (pośrednictwo), IFS Logistics (logistyka), IFS Cash & Carry/Wholesale (sprzedaż hurtowa) i IFS HPC. Opracowane pierwotnie w reakcji na potrzeby członków Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów, normy BRC zyskały popularność na całym świecie. Są akceptowane przez coraz większą liczbę sieci handlowych i markowych producentów w Unii Europejskiej, Ameryce Północnej i innych regionach. Normy obejmują cztery grupy odpowiadające różnym segmentom łańcucha dostaw: BRC Global Food Standard (bezpieczeństwo ), BRC Storage and Distribution (magazynowanie i dystrybucja), BRC IOP for Food Packaging (pakowanie ) and BRC Consumer Products (towary konsumpcyjne). 3 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości Norma Instytutu Jakości i Bezpieczeństwa Żywności (SQF) 2000 Norma SQF 2000 to połowa dwuczęściowego programu certyfikacyjnego obejmującego wytwarzanie i dystrybucję oraz produkcję podstawową (SQF 1000). Opracowano ją pod kątem potrzeb nabywców i dostawców na całym świecie. Certyfikat uzyskany w ramach tej normy potwierdza, że system kontroli bezpieczeństwa i jakości dostawcy jest zgodny z krajowymi i międzynarodowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa produktów owych.

4 Normy bezpieczeństwa i jakości FSSC Ten standard łączy normę ISO dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem z Publicznie Dostępną Specyfikacją (PAS) 220, która koncentruje się na programach przygotowawczych do certyfikacji. Został zaakceptowany przez organizację GFSI w 2010 r. Obecnie stosuje go 400 różnych podmiotów. Są wśród nich przedsiębiorstwa państwowe i prywatne wytwarzające m.in. świeże produkty zwierzęce i roślinne, produkty o dłuższym terminie przydatności do spożycia, półprodukty owe i dodatki do. 4 Porównanie norm Akceptacja certyfikatów przez GFSI dotyczących zarówno produkcji podstawowe, jak i dodatkowej zależy od spełniania wymogów w trzech podstawowych obszarach: Przedsiębiorstwa muszą dowieść, że dysponują systemami zarządzania bezpieczeństwem. Przedsiębiorstwa muszą dowieść stosowania dobrych praktyk produkcyjnych, dystrybucyjnych i/lub rolniczych. Producenci posiadający certyfikaty zgodności z normą ISO muszą się tylko poddać kontroli na zgodność ze specyfikacją PAS 220 oraz spełniania wszelkich pozostałych wymogów sformułowanych dla certyfikatów akceptowanych przez GFSI. O ile może to być najłatwiejsza ścieżka certyfikacji dla przedsiębiorstw już spełniających wymagania normy ISO 22000, wielu klientów jeszcze nie zna i/lub nie akceptuje tego programu. Pozostałe normy są przeważnie specyficzne dla konkretnych segmentów (czerwone mięso, uprawy hydroponiczne). Z drugiej strony wiele tych unikatowych cech jest uwzględnianych w różnych głównych programach certyfikacyjnych. Przedsiębiorstwa muszą dowieść przeprowadzenia analizy źródeł zagrożeń i zidentyfikowania krytycznych punktów kontrolnych zgodnie z zasadami HACCP. Wszystkie programy różnią się pod względem zakresu i struktury. W poniższej tabeli przedstawiono główne różnice między najczęściej stosowanymi normami. Temat BRC IFS SQF FSSC Wymagania systemu Opracowanie i wdrożenie systemu Sprawozdawczość/ zarządzanie danymi Jakość i bezpieczeństwo Jakość i bezpieczeństwo Poziom 2: bezpieczeństwo Poziom 3: obejmuje kontrolę jakości (należy dokonać analizy bezpieczeństwa i wyznaczyć krytyczne punkty kontroli jakości). Wymogi normatywne Wymogi normatywne Niektóre wymogi są normatywne i wymagają zatrudnienia specjalisty ds. jakości i bezpieczeństwa (na pełny etat). Przez jednostkę certyfikującą i właściciela normy Przez jednostkę certyfikującą i właściciela normy Przed rozpoczęciem procesu certyfikacji przedsiębiorstwo musi się zarejestrować w systemie Quickfire. Bezpieczeństwo produktów owych Zdefiniowanie ramowych wymagań określających sposób przestrzegania przepisów i prezentacji posiadanego systemu bezpieczeństwa Przez jednostkę certyfikującą i właściciela normy 4 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości

5 Temat BRC IFS SQF FSSC Normy bezpieczeństwa i jakości Proces certyfikacji Okres ważności certyfikatu Zintegrowany audyt Wizyta recertyfikacyjna/kontrolna Znak certyfikacyjny Brak etapu 1; firma przechodzi od razu do audytu certyfikacyjnego w miejscu instalacji. Certyfikat ważny przez 1 rok; recertyfikacja klasy C w ciągu 6 miesięcy. Recertyfikacja zależy od wyników audytu (recertyfikację klasy C należy przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy; jej wynik wpłynie na przedział czasu do kolejnej recertyfikacji lub jej zintegrowane warunki). Taki sam audyt jak przy wizycie certyfikacyjnej. Nie może być widoczny na produkcie. Brak etapu 1; firma może od razu przejść do audytu certyfikacyjnego w miejscu instalacji. Certyfikat ważny przez 1 rok. Nie można łączyć z systemem zarządzania wg normy ISO, można łączyć z programami certyfikacji produktów. Taki sam audyt jak przy wizycie certyfikacyjnej. Nie może być widoczny na produkcie. Etap 1 w miejscu instalacji lub innej lokalizacji; etap 2 w miejscu instalacji; każda poważna niezgodność zidentyfikowana na etapie 1 musi zostać rozwiązana przez rozpoczęciem audytu w ramach etapu 2. Certyfikat ważny przez 1 rok; recertyfikacja klasy C w ciągu 6 miesięcy. Inna struktura systemu zarządzania, jednak istnieje możliwość przeprowadzenia zintegrowanego audytu będą potrzebne osobne raporty, ponieważ sprawozdania w zakresie jakości i bezpieczeństwa są przekazywane do bazy danych. Taki sam audyt jak podczas etapu 2 w miejscu instalacji. Certyfikacja na poziomie 3 możliwość umieszczenia znaku na produkcie. Etap 1 w miejscu instalacji; etap 2 w miejscu instalacji; problemy krytyczne zauważone na etapie 1 muszą zostać rozwiązane podczas audytu w ramach etapu 2. Certyfikat ważny przez 3 lata. Taka sama struktura systemu zarządzania jak w normie ISO, dzięki czemu możliwe jest łatwe połączenie z innymi systemami zarządzania. Audyt kontrolny wymaga poświęcenia mniej czasu w miejscu instalacji niż audyty pierwszy i recertyfikacyjny. Nie może być widoczny na produkcie. Źródło: COMPARING GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE GFSI RECOGNISED STANDARDS, SGS, 2011 r. Producenci chcący poddać się certyfikacji według określonego programu powinni wziąć pod uwagę następujące aspekty: właściwości produktu, miejsce firmy w łańcuchu dostaw, obecnie systemy zarządzania, dotychczasowe doświadczenia z przestrzeganiem przepisów w firmie, preferencje konsumentów/innych podmiotów w branży. Jak wspomniano wcześniej, często norma może być łatwiejsza do wprowadzenia, jednak może nie oferować oczekiwanych korzyści ze względu na brak akceptacji przez konkretną grupę klientów przedsiębiorstwa. 5 Przykładowa procedura audytowa Poniższy schemat blokowy przedstawia standardową procedurę uzyskiwania certyfikatu FSSC Procedury uzyskiwania innych certyfikatów mogą się nieco różnić, jednak podstawowe założenia prowadzenia audytów są takie same. 5 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości Cały proces może być bardzo żmudny. Na szczęście można skorzystać ze wsparcia specjalistów działających przy jednostkach certyfikujących i organizacjach branżowych.

6 Pobranie kopii z opisem wymogów programu ze strony Normy bezpieczeństwa i jakości Zrealizowano korekty i działania naprawcze po pierwszym audycie Działania naprawcze nieukończone lub niezadowalające Świadectwo nie jest wydawane Wypełnienie formularza samooceny w celu stwierdzenia zakresu zgodności z wymogami określonymi w części 1, rozdział 3 dokumentacji programu Wybór zatwierdzonej jednostki certyfikującej Pierwszy audyt, etap 1 Ocena dokumentacji, zakresu i systemu FSMS* oraz jego gotowości na etap 2 Pierwszy audyt, etap 2 Ocena wdrożenia i efektywności działania systemu FSMS* Spotkanie kończące i podsumowanie niezgodności Korekty i dowody działań naprawczych zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą na podstawie otrzymanych dokumentów lub podczas ponownej wizyty. Udokumentowanie pomyślnej finalizacji Wykonany niezależny przegląd atestacyjny Decyzja o przyznaniu certyfikatu podjęta przez jednostkę certyfikującą Nie zgłoszono niezgodności Bieżące audyty nadzorujące *System zarządzania bezpieczeństwem 6 Prognozy 6 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości Na świecie istnieje tendencja do wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości. Pojawiają się nowe rodzaje wyzwań wynikające ze zjawisk takich jak organizmy modyfikowane genetycznie (GMO), nanotechnologia czy intensyfikacja międzynarodowego handlu/pozyskiwania i najprawdopodobniej wzmocnią one bieżącą tendencję. Zdaniem Roberta J. Parrisha, wiceprezesa ds. międzynarodowego rynku w SGS Geneva w dziale usług analiz konsumenckich, w najbliższych latach w sferze bezpieczeństwa należy się liczyć z następującymi najważniejszymi problemami: Dalsza rozbudowa systemów kontroli bezpieczeństwa w samych przedsiębiorstwach spowodowana dbałością o markę. Ściślejsza kontrola łańcuchu dostaw. Identyfikowalność i zintegrowane programy administracyjne staną się kluczowym a być może także obowiązkowym elementem procesu wytwarzania.

7 Normy bezpieczeństwa i jakości W efekcie tych trendów i towarzyszących zmian w prawie międzynarodowym i krajowym należy oczekiwać, że normy i procesy certyfikacyjne będą podlegały regularnym rewizjom. Poniżej wymieniono przykładowe nowe ustawodawstwa w zakresie procesów certyfikacyjnych: Nowe chińskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa W lutym 2009 r., po dwóch latach konsultacji i analiz, stały komitet chińskiego parlamentu przegłosował ustawę o bezpieczeństwie dla obywateli Chińskiej Republiki Ludowej. Ta ustawa skonsolidowała setki rozproszonych przepisów i norm rządzących chińskim przemysłem spożywczym w jeden spójny, oficjalnie upubliczniony, krajowy zbiór norm w zakresie bezpieczeństwa produktów spożywczych. Dzięki tej ustawie do końca 2011 r. powinny się pojawić pierwsze przepisy dotyczące zdrowej. Ustawa o modernizacji systemu kontroli bezpieczeństwa przez FDA (FSMA) W Stanach Zjednoczonych prezydent Obama podpisał w styczniu 2011 r. ustawę o modernizacji systemu kontroli bezpieczeństwa. Przenosi ona punkt ciężkości działań odnośnych władz z reagowania na przypadki zanieczyszczeń na zapobieganie im. Wdrażanie nowych przepisów wciąż trwa i obejmuje następujące aspekty: rozbudowane mechanizmy zapobiegania, zwiększenie częstotliwości obowiązkowych kontroli prowadzonych przez FDA, większa odpowiedzialność importerów. Zasadniczo nowa ustawa chińska i ustawa FSMA: wzmacniają uprawnienia w zakresie monitorowania/ nadzoru, wprowadzają bardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa, zezwalają na wycofywanie produktów o nieodpowiedniej jakości z rynku, wprowadzają dotkliwe kary dla podmiotów nieprzestrzegających przepisów. Mając na uwadze te rygorystyczne wymagania oraz wiedząc, że organy nadzorcze na całym świecie pracują nad kompleksowym i powszechnie uznawanym systemem certyfikacji, coraz więcej producentów i dostawców stara się uzyskać stosowne świadectwa, przewidując zmiany ustawodawcze i chcąc wzmocnić swoją pozycję rynkową. 7 Podsumowanie Konsumenci i rządy na całym świecie coraz bardziej niepokoją się niskim poziomem bezpieczeństwa. Najnowsze przypadki masowych zatruć (epidemia bakterii EHEC z czerwca 2011 r.) są intensywnie nagłaśniane przez media elektroniczne. Skutkiem jest wyraźny spadek dochodów producentów, a nawet prawdopodobnie całej branży. O ile wszystkie programy certyfikacyjne nawiązują ogólnie do problematyki jakości produktów spożywczych, bardzo duże znaczenie ma wybór programu właściwego dla reprezentowanej branży, potrzeb i preferencji konsumentów przynajmniej do czasu, gdy GFSI uda się zharmonizować różne inicjatywy i wprowadzić model wzajemnego uznawania certyfikatów. Uzyskanie certyfikatu akceptowanego przez GFSI, np. od organizacji takiej jak IFS, SQF, FSSC czy BRC, potwierdza nasze zaangażowanie w zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wyrobów. Znajomość i wdrażanie wymagań według jednej z tych norm tworzy doskonałe środowisko do ciągłego doskonalenia jakości procesów produkcyjnych. Przekłada się to na wzmocnienie wizerunku marki oraz perspektywy przyszłej zyskowności na konkurencyjnym globalnym rynku. 7 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczeństwa i jakości

8 Normy bezpieczeństwa i jakości 8 Materiały dodatkowe METTLER TOLEDO: przestrzegaj globalnych standardów bezpieczeństwa i zwiększ wydajność SGS Niniejszy rozdział Bezpieczeństwo i jakość oraz trend w kierunku certyfikacji zawiera fragmenty dokumentu COMPARING GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE (GFSI) RECOGNISED STANDARDS (Porównanie standardów uznawanych przez GFSI (Globalna Inicjatywa dotycząca Bezpieczeństwa Żywności)), który objęty jest prawami autorskimi organizacji SGS. Ten dokument techniczny można pobrać ze strony głównej organizacji SGS GLOBAL TRENDS IN FOOD SAFETY (Globalne trendy w dziedzinie bezpieczeństwa ), Robert J. Parrish, wiceprezes ds. międzynarodowego rynku w SGS Geneva w dziale usług analiz konsumenckich International Featured Standards (IFS) Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (BRC) Instytut Jakości i Bezpieczeństwa Żywności (Safe Quality Food, SQF) Globalna Inicjatywa dot. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI) The Consumer Goods Forum Food Safety System Certification 22000; FSSC Ustawa o modernizacji systemu kontroli bezpieczeństwa przez FDA, FSMA W celu uzyskania szczegółowych informacji Mettler-Toledo Sp.z.o.o ul. Poleczki 21 PL Warszawa Tel Fax Zmiany techniczne zastrzeżone 11/2011 Mettler-Toledo AG

Opracowanie techniczne

Opracowanie techniczne Uzyskanie światowej certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności W dzisiejszych czasach konsumenci, sieci handlowe i producenci żywności zwracają coraz większą uwagę na zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 09.09.2011 Wprowadzenie Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w nowoczesnej dystrybucji

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w nowoczesnej dystrybucji Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w nowoczesnej dystrybucji Nowoczesna dystrybucja Wyzwania nowoczesnej dystrybucji Dystrybucja, pomimo wielu nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZAĆ PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI AUDIT, CERTYFIKACJA, SZKOLENIA

DOSTARCZAĆ PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI AUDIT, CERTYFIKACJA, SZKOLENIA BEZPIECZEŃSTWO JAKOŚĆ INTEGRALNOŚĆ ZABEZPIECZENIE FURTHER EXCELLENCE LOJALNOŚĆ WYDAJNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPARENTNOŚĆ DOSTARCZAĆ PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI AUDIT, CERTYFIKACJA, SZKOLENIA DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia. dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia. dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 Zagadnienia: - Nowelizacja normy ISO 9001 (DIS Stage) - Rewizja normy ISO 22000:2005

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane

Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane Berlin 17 stycznia 2014 r. Jerzy Safader Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane Jakość i jej ocena zaczęła praktycznie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY Piotr GRUDOWSKI, Elwira BRODNICKA Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania Grodno 2010 Artykuł dotyczy nieobligatoryjnych systemów zarządzania, które coraz częściej doceniane są przez kierujących zakładami, ze względu na szereg korzyści wynikający z ich wdrożenia i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

"Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"

Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Seminarium cukrownicze 26-27.06.2012 Łódź Aleksandra Szczepanik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko Organizator: Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Kierownik: dr inż. Jan Sas ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków pawilon D-14, pokój 303 tel. 12 617 43 01, 603 580 161 fax 12 636 70

Bardziej szczegółowo

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42 Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42 2 Instytucją zajmującą się kwestiami norm technicznych i jakościowych oraz ich standaryzacją jest Koreańska Agencja Standardów i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Certyfikacja zakładowa przeprowadzana jest przez Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EN 15838 wymagania normy jakościowej dla branży call center. 05.02.2016 2. GDP Dobre Patryki Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? W czasach nieustannych wyzwań natury gospodarczej, technologicznej i środowiskowej, firmy muszą stale

Bardziej szczegółowo

Moody International Polska. Procedura certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu GMP+

Moody International Polska. Procedura certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu GMP+ Moody International Polska Procedura certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu GMP+ Michał Sobkowiak Poznań, 20. listopada 2008 1 Moody International Polska jest członkiem Moody International Group

Bardziej szczegółowo

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Menedżer jakości Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością Menedżer jakości kierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementów Diety

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementów Diety REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikowana Jakość Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Znak Certyfikowana Jakość Suplementu Diety jest znakiem przyznawanym w ramach programu Certyfikowana Jakość

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikowana Jakość Suplementu Diety I. Wprowadzenie 1. Znak Certyfikowana Jakość Suplementu Diety jest znakiem przyznawanym w ramach programu Certyfikowanego Standardu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Struktura Co oznacza certyfikacja? Jakie są korzyści? Wymagania dot. testowania zaworów w zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Szkolenie Czas trwania (w dniach) Termin Miejsce Cena netto ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 NOWOŚĆ! ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_F1 Dobra praktyka higieniczna i dobra praktyka produkcyjna (GHP i GMP) kod: QA_F2 System HACCP zasady, wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Food brokers w Kanadzie - pośrednicy w handlu żywnością 2015-11-18 21:11:23

Food brokers w Kanadzie - pośrednicy w handlu żywnością 2015-11-18 21:11:23 Food brokers w Kanadzie - pośrednicy w handlu żywnością 2015-11-18 21:11:23 2 Kim są food brokerzy, rola, zasady współpracy. Kim są food brokerzy? W Kanadzie, tzw. food brokers (pośrednicy w handlu żywnością)

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Czy certyfikacja systemów zarządzania może być Tytuł poświadczeniem prezentacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw? 1 2012-06-15 Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Systemy zarządzania Systemy

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

TÜV SÜD Polska Sp z o.o.

TÜV SÜD Polska Sp z o.o. Twój partner w zakresie certyfikacji, badań, inspekcji oraz szkoleń TÜV SÜD Polska Sp z o.o. 09/06/2014 Slide 1 Większe bezpieczeństwo. Większa wartość. Misją TÜV SÜD, nieprzerwanie od 150 lat, jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EUTR - Legalność pochodzenia drewna i biomasy w świetle wymagań regulacji EUTR NR 995/2010. 2. GDP Dobre

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dr Grażyna Morkis Wprowadzenie Jakość i bezpieczeństwo żywności są bardzo ważne

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA Szkolenia różne 1. Biomasa na cele energetyczne wymagania prawne, obowiązki podmiotów w łańcuchu dostaw, SNS, certyfikacja V-Bioss INiG, dokumentowanie i uwierzytelnianie pochodzenia biomasy

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SPOŻYWCZA. www.qualityaustria.com.pl HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000. Czym są standardy zarządzania bezpieczeństwem żywności?

BRANŻA SPOŻYWCZA. www.qualityaustria.com.pl HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000. Czym są standardy zarządzania bezpieczeństwem żywności? HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000 BRANŻA SPOŻYWCZA Przedsiębiorco! Jeżeli: prowadzisz firmę produkującą żywność, dodatki do niej lub jakiekolwiek inne towary mające kontakt z żywnością, świadczysz

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna Wysłodki i melas jako pasza GMP Roman Wojna Ustawa o paszach 2006 1) Rejestracja i zatwierdzenie zakładów. 2) Zasady wytwarzania i stosowania pasz leczniczych oraz nimi obrót. 3) Wymagania jakościowe

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017

Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017 Grupa docelowa Temat Data Miejsce Cel 9001:2015 14001:2015 07.02.2017 14.02.2017 Prezentacja zmian w normach,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z auditów GMP+ (B2, B4.1) w Polsce. Konferencja PDV. Poznań 20.11.2008. Jacek ŁASAK Bureau Veritas Certification Polska

Doświadczenia z auditów GMP+ (B2, B4.1) w Polsce. Konferencja PDV. Poznań 20.11.2008. Jacek ŁASAK Bureau Veritas Certification Polska Doświadczenia z auditów GMP+ (B2, B4.1) w Polsce. Konferencja PDV. Poznań 20.11.2008. Jacek ŁASAK Bureau Veritas Certification Polska Wymagania prawa paszowego wspólnotowe, krajowe Q&A B2, B4.1 Standard

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska Konferencja Cukrownicza 22-23.06.2010 IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ Aspekty prawne i praktyczne System identyfikowalności Firma ma obowiązek ustanowić system identyfikacji (oznakowania) produktów,

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Samokontrola producentów

Samokontrola producentów Samokontrola producentów Jan Bobrowicz Z-ca Dyrektora ITB ds. Współpracy z Gospodarką Dariusz Stachura Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Ocena przydatności wdrożonych systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością i standardów w przedsiębiorstwie % wskazań.

Tab. 1. Ocena przydatności wdrożonych systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością i standardów w przedsiębiorstwie % wskazań. GAJEWSKA Teresa 1 Ocena przydatności wdrożonych systemów i standardów zarządzania w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w zakresie transportu chłodniczego WSTĘP Zgodnie z ustaleniami Ustawy

Bardziej szczegółowo

Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych

Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych Zakład Towaroznawstwa mgr inż. Sławomir Stec Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych Badania realizowane w ramach Programu:

Bardziej szczegółowo

GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego

GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego Wyczekiwana data - 11 lipca 2013 roku, kiedy to zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

FSPCA PREVENTIVE CONTROLS FOR HUMAN FOOD (KONTROLE PREWENCYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI)

FSPCA PREVENTIVE CONTROLS FOR HUMAN FOOD (KONTROLE PREWENCYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI) PROFOOD CONSULTING LLC. ZAPRASZA NA SZKOLENIE: FSPCA PREVENTIVE CONTROLS FOR HUMAN FOOD (KONTROLE PREWENCYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI) ***FDA RECOGNIZED TRAINING FOR PCQI*** KURS TEN SPEŁNIA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 05 rok Termin ISO 900:008 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Planowane zmiany w systemie zarządzania jakością NOWOŚĆ! moduł System zarządzania jakością podstawy ISO 900 moduł

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści

System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego Warszawa, 17-18.04.2012 Andrzej Ociepa,

Bardziej szczegółowo

oczekiwaniom naszych klientów, zdecydowaliśmy się na formie. Nowa pakowalnia została zaprojektowana oraz zbudowana

oczekiwaniom naszych klientów, zdecydowaliśmy się na formie. Nowa pakowalnia została zaprojektowana oraz zbudowana Biofruit Trading Od załozenia firmy w 2001 roku, Biofruit Trading stale powiększa swoją wiedzę i doświadczenia z zakresu branzy hodowli owoców cytrusowych. Firma skupiła się na wypracowaniu marki swojego

Bardziej szczegółowo

Kontrola pochodzenia i bezpieczeństwo produktów

Kontrola pochodzenia i bezpieczeństwo produktów Bezpieczna droga produktu z Systemem CSB Kontrola pochodzenia i bezpieczeństwo produktów Bezpieczna droga produktu z Systemem CSB Zaprogramowany dla Państwa sukcesu PL Kontrola pochodzenia i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA Szkolenia różne 1. Zasady prowadzenia auditu wewnętrznego. Wytyczne normy PN-EN ISO 19011:2012. 2. PN-ISO 31000:2012 wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania

Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Wydanie: 01/2013 Strona 1 z 2 Chcemy otrzymać bezpłatną wycenę certyfikacji zgodnie z normą: ISO 9001 ISO 14001* ISO 50001* ISO 27001*

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią System Zarządzania Energią Seminarium w ramach Forum ISO 14000 24.03.2011, Warszawa Andrzej Ociepa Główny Specjalista Ekoekspert, Warszawa, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 Definicja systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SYNERGIAgroup

SZKOLENIA SYNERGIAgroup SZKOLENIA SYNERGIAgroup Efektywne zarządzanie Twoją Organizacją SZKOLENIE: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną SYNERGIAgroup

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń Harmonogram szkoleń HARMONOGRAM SZKOLEŃ: I PÓŁROCZE 2017 STYCZEŃ DATA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE 11 Znakowanie żywności: podstawy prawne i ich interpretacja, najczęściej popełniane błędy - warsztaty 12 17

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN Załącznik do Decyzji nr 4 Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN w ramach Projektu:

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo