Fedora 8 Installation Guide

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fedora 8 Installation Guide"

Transkrypt

1 Fedora 8 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields

2 Installation Guide Fedora 8 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis Autor Paul Frields Copyright 2006,2007 Red Hat, Inc. and Others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://fedoraproject.org/wiki/ Legal:Trademark_guidelines. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates. XFS is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

3 Preface vii 1. Konwencje dokumentu... vii 1.1. Konwencje typograficzne... vii 1.2. Konwencje dla cytatów... viii 1.3. Uwagi i ostrzeżenia... ix 2. Opinie są mile widziane... x 1. Wstęp Tło Informacje o Fedorze Dodatkowa pomoc Informacje o tym dokumencie Cele Grupa docelowa Opinie Szybkie uruchomienie dla ekspertów Przegląd Pobieranie plików Przygotowanie do instalacji Instalacja Fedory Przeprowadzenie kroków poinstalacyjnych Nowi użytkownicy Jak pobrać pliki instalacyjne? Z serwera lustrzanego Z BitTorrenta Jaką architekturę ma mój komputer? Które pliki należy pobrać? Jak utworzyć nośnik Fedory? Co, jeśli nie mogę pobrać Fedory? Jak uruchomić program instalacyjny? Rozpoczynanie instalacji Menu startowe Instalowanie z innego źródła Sprawdzanie nośników Sprawdzanie Live CD Sprawdzanie DVD Uruchamianie z sieci używając PXE Graficzny i tekstowy interfejs Ustawienia regionalne Wybór języka Konfiguracja klawiatury Metody instalacji Alternatywne metody instalacji Instalacja z dysku twardego Konfiguracja TCP/IP instalacji Ustawienia instalacji z NFS Ustawienia instalacji z FTP Ustawienia nieanonimowego FTP Ustawienia instalacji przez HTTP iii

4 Installation Guide 7. Okno dialogowe powitania Inicjowanie dysku twardego RAID lub inne niestandardowe konfiguracje Aktualizowanie istniejącego systemu Sprawdzanie możliwości aktualizacji Aktualizowanie używając instalatora Aktualizowanie konfiguracji programu startowego Partycjonowanie dysku RAID i inne urządzenia dyskowe RAID sprzętowy Programowy RAID Dyski FireWire i USB Ogólne informacje o partycjach Typy partycji Minimalne rozmiary partycji Zrozumieć LVM Porada o partycjach Disk Druid Program startowy Zatrzymanie istniejących ustawień programu startowego Uruchamiane dodatkowych systemów operacyjnych Ustawianie hasła programu startowego Zapomniane hasła GRUB-a Zaawansowane opcje programu startowego Konfiguracja sieci Urządzenia sieciowe Konfigurowanie obsługi IPv4 i IPv Konfigurowanie IPv Konfigurowanie IPv Nazwa komputera Różne ustawienia Wybór strefy czasowej Wybieranie strefy czasowej Uniwersalny czas koordynowany (UTC) Ustawianie hasła roota Wybór oprogramowania Instalowanie z dodatkowych repozytoriów Dostosowywanie wyboru oprogramowania Zmienianie swoich decyzji Obsługa dodatkowych języków Podstawowe usługi sieciowe Zaraz zacznie się instalacja Instalowanie pakietów Pierwsze uruchomienie Umowa licencyjna Zapora sieciowa SELinux iv

5 17.4. Data i czas Użytkownik systemowy Karta dźwiękowa Następne kroki Aktualizowanie systemu Dokończenie aktualizacji Subskrybowanie ogłoszeń i wiadomości Fedory Dokumentacja i wsparcie Dołącz do społeczności Fedory A. Opcje startowe 63 A.1. Konfigurowanie systemu instalacyjnego menu startowym A.1.1. Określanie języka A.1.2. Konfigurowanie interfejsu A.1.3. Określanie metody instalacji A.1.4. Ręczne konfigurowanie ustawień sieciowych A.2. Włączanie zdalnego dostępu do systemu instalacyjnego A.2.1. Włączanie zdalnego dostępu za pomocą VNC A.2.2. Łączenie systemu instalacyjnego z nasłuchującym VNC A.2.3. Włączanie zdalnego dostępu za pomocą Telnetu A.3. Zapisywanie dziennika na zdalnym systemie podczas instalacji A.3.1. Konfigurowanie serwera dziennika A.4. Automatyzowanie instalacji za pomocą kickstart A.5. Ulepszanie obsługi sprzętu A.5.1. Dodawanie obsługi sprzętu za pomocą dysków ze sterownikami A.5.2. Zastępowanie automatycznego wykrywania sprzętu A.6. Używanie trybów startowych zarządzania A.6.1. Wczytywanie trybu testowania pamięci (RAM) A.6.2. Uruchamianie komputera w trybie ratunkowym B. Instalowanie bez nośników 73 B.1. Pobieranie plików startowych B.2. Modyfikowanie konfiguracji GRUB-a B.3. Uruchamianie instalacji C. Ustawianie serwera instalacji 75 C.1. Ustawianie cobblera C.2. Ustawianie dystrybucji C.3. Serwer lustrzany położenia sieciowego C.4. Importowanie instalacji D. Inna dokumentacja techniczna 79 Indeks 81 v

6 vi

7 Preface 1. Konwencje dokumentu Ten podręcznik używa kilku konwencji, aby wyróżnić niektóre słowa i frazy, a także zwrócić uwagę na określone części informacji. W wydaniach PDF i papierowych ten podręcznik używa czcionek z zestawu Liberation 1. Czcionki Liberation są używane także w wydaniach HTML, jeśli zestaw jest zainstalowany w systemie. Jeśli nie, wyświetlone zostaną alternatywne, ale odpowiadające im czcionki. Uwaga: system Red Hat Enterprise Linux 5 i późniejsze domyślnie zawierają zestaw czcionek Liberation Konwencje typograficzne Aby zwracać uwagę na określone słowa i frazy używane są cztery następujące konwencje typograficzne. Pogrubiona czcionka o stałej szerokości Używana do wyróżniania wejścia systemu, w tym poleceń powłoki, nazw plików i ścieżek. Używana także do wyróżniania klawiszy i ich kombinacji. Na przykład: Aby zobaczyć zawartość pliku mój_nowy_bestseller w bieżącym katalogu roboczym, należy wpisać polecenie cat mój_nowy_bestseller po znaku zachęty powłoki i nacisnąć klawisz Enter, aby wykonać polecenie. Powyższy tekst zawiera nazwę pliku, polecenie powłoki i klawisz, wszystkie przedstawione za pomocą pogrubionej czcionki o stałej szerokości, a rozróżnialne dzięki kontekstowi. Kombinacje klawiszy mogą być rozróżniane od pojedynczych klawiszy przez myślnik łączący każdą część kombinacji klawiszy. Na przykład: Proszę nacisnąć klawisz Enter, aby wykonać polecenie. Naciśnięcie Ctrl+Alt+F1 przełączy na pierwszy terminal wirtualny. Naciśnięcie Ctrl+Alt+F7 powróci do sesji X Window. W pierwszym paragrafie wyróżniono pojedynczy klawisz do naciśnięcia. W drugim wyróżniono dwa zestawy trzech klawiszy, każde do wciśnięcia jednocześnie. Jeśli omawiany jest kod źródłowy, to nazwy klas, metody, funkcje, nazwy zmiennych oraz wartości zwrócone wspomniane w paragrafie zostaną przedstawione tak jak powyżej, pogrubioną czcionką o stałej szerokości. Na przykład: Klasy związane z plikami to filesystem dla systemów plików, file dla plików, a dir dla katalogów. Każda klasa posiada swój własny zestaw uprawnień. Pogrubiona czcionka o zmiennej szerokości Ta czcionka oznacza słowa lub frazy spotykane w systemie, w tym nazwy aplikacji, teksty okien dialogowych, przyciski z etykietami, etykiety pól wyboru, tytuły w menu i podmenu. Na przykład: 1 https://fedorahosted.org/liberation-fonts/ vii

8 Preface Proszę wybrać System Preferencje Mysz z głównego menu panelu, aby uruchomić Preferencje myszy. W karcie Przyciski należy nacisnąć pole wyboru Dla leworęcznych i nacisnąć przycisk Zamknij, aby przełączyć główny przycisk myszy z lewego na prawy (umożliwiając używanie myszy lewą ręką). Aby umieścić specjalny znak w pliku programu gedit, należy wybrać Programy Akcesoria Mapa znaków z głównego menu panelu. Następnie należy wybrać Znajdź Znajdź z paska menu Mapy znaków, podać nazwę znaku w polu Znajdź i nacisnąć przycisk Dalej. Wyszukiwany znak zostanie wyróżniony w Tablicy znaków. Podwójne naciśnięcie wyróżnionego znaku umieści go w polu Tekst do skopiowania. Następnie należy nacisnąć przycisk Skopiuj. Teraz należy przełączyć się z powrotem na dokument i wybrać Edycja Wklej z paska menu programu gedit. Powyższy tekst zawiera nazwy aplikacji, nazwy menu systemowych i ich elementów, nazwy menu aplikacji oraz przyciski i tekst z graficznego interfejsu użytkownika, wszystkie przedstawione za pomocą pogrubionej czcionki o zmiennej szerokości, a rozróżnialne dzięki kontekstowi. Pogrubiona i pochylona czcionka o stałej szerokości lub Pogrubiona i pochylona czcionka o zmiennej szerokości Kiedy używana jest pogrubiona czcionka i stałej lub zmiennej szerokości, dodanie pochylenia wskazuje tekst do zastąpienia lub zmienne. Pochylenie oznacza tekst, którego nie trzeba wpisywać dosłownie lub który zmienia się w zależności od okoliczności. Na przykład: Aby połączyć się ze zdalnym komputerem używając SSH, należy podać polecenie ssh po znaku zachęty powłoki. Jeśli zdalny komputer to przykład.pl, a nazwa użytkownika na tym komputerze to jan, należy podać ssh Polecenie mount -o remount system-plików ponownie montuje podany system plików. Na przykład, aby ponownie zamontować system plików /home, polecenie to mount -o remount /home. Aby zobaczyć wersję obecnie zainstalowanego pakietu, należy użyć polecenia rpm - q pakiet. Zwrócony zostanie następujący wynik: pakiet-wersja-wydanie. Proszę zauważyć powyżej pogrubione i pochylone słowa nazwa_użytkownika, nazwa.domeny, system-plików, pakiet, wersja i wydanie. Każde słowo zostanie zastąpione przez tekst podany przez użytkownika podczas wpisywania polecenia lub przez tekst wyświetlany przez system. Poza standardowym użyciem do przestawienia tytułu pracy, pochylenie oznacza pierwsze użycie nowego i ważnego terminu. Na przykład: Publican jest systemem publikowania opartym na formacie DocBook Konwencje dla cytatów Wyjście terminala i kod źródłowy są wizualnie oddzielone od otaczającego tekstu. Wyjście wysłane do terminala jest wyświetlane za pomocą czcionki antykwowej o stałej szerokości i przez to przedstawia się tak: viii

9 Uwagi i ostrzeżenia books Desktop documentation drafts mss photos stuff svn books_tests Desktop1 downloads images notes scripts svgs Kod źródłowy jest także wyświetlany za pomocą czcionki antykwowej o stałej szerokości, ale wygląda i wyróżniony jest następująco: package org.jboss.book.jca.ex1; import javax.naming.initialcontext; public class ExClient { public static void main(string args[]) throws Exception { InitialContext inictx = new InitialContext(); Object ref = inictx.lookup("echobean"); EchoHome home = (EchoHome) ref; Echo echo = home.create(); System.out.println("Created Echo"); } } System.out.println("Echo.echo('Hello') = " + echo.echo("hello")); 1.3. Uwagi i ostrzeżenia Używane są trzy style wizualne, aby zwrócić uwagę na informacje, które inaczej mogłyby zostać przeoczone. Uwaga Uwaga jest wskazówką, skrótem lub innym podejściem do omawianego zadania. Zignorowanie uwagi nie powinno mieć żadnych negatywnych konsekwencji, ale można pominąć ułatwiającą życie sztuczkę. Ważne Important boxes detail things that are easily missed: configuration changes that only apply to the current session, or services that need restarting before an update will apply. Ignoring a box labeled 'Important' won't cause data loss but may cause irritation and frustration. Ostrzeżenie Ostrzeżenia nie powinny być ignorowane. Zignorowanie ostrzeżeń najprawdopodobniej spowoduje utratę danych. ix

10 Preface 2. Opinie są mile widziane Jeśli użytkownik odnalazł błąd typograficzny w tym podręczniku lub ma pomysł, jak go ulepszyć, powinien się z nami skontaktować. Prosimy wysłać raport w Bugzilli: bugzilla/ w produkcie Fedora_Installation Guide. Wysyłając raport błędu proszę upewnić się, że wspomniano identyfikator podręcznika: install-guide Jeśli użytkownik ma sugestie, jak ulepszyć dokumentację, prosimy aby postarał się być jak najbardziej szczegółowy opisując swój pomysł. Jeśli odnaleziono błąd, prosimy dołączyć numer sekcji i pobliską cześć tekstu, aby można było go łatwo odnaleźć. x

11 Wstęp Ten podręcznik dotyczy instalacji Fedory, dystrybucji Linuksa zbudowanej na wolnym oprogramowaniu i oprogramowaniu open source. Ten podręcznik pomoże ci zainstalować Fedorę na komputerach biurkowych, laptopach lub serwerach. System instalacyjny jest wystarczająco elastyczny, aby móc używać go nawet wtedy, gdy nie posiadasz żadnej wiedzy o Linuksie lub sieciach komputerowych. Jeśli wybierzesz domyślne opcje, Fedora zainstaluje się jako kompletny system operacyjny, zawierający aplikacje biurowe, narzędzia internetowe i inne. Ten dokument nie opisuje wszystkich funkcji systemu instalacji Tło Informacje o Fedorze To find out more about Fedora, refer to To read other documentation on Fedora related topics, refer to Dodatkowa pomoc For information on additional help resources for Fedora, visit Communicate Informacje o tym dokumencie Cele Ten przewodnik pomoże czytelnikowi: 1. Zrozumieć, jak znaleźć w sieci dystrybucję Fedora 2. Utworzyć dane konfiguracyjne, które pozwolą komputerowi na uruchomienie Fedory 3. Zrozumieć program instalacyjny Fedory 4. Zakończyć podstawową konfigurację systemu Fedora po instalacji Inna źródła dokumentacji This guide does not cover use of Fedora. To learn how to use an installed Fedora system, refer to for other documentation Grupa docelowa This guide is intended for new and intermediate Fedora users. Advanced Fedora users with questions about detailed operation of expert installation features should consult the Anaconda development mailing list at 1

12 Rozdział 1. Wstęp 1.3. Opinie Projekt dokumentacji Fedory (FDP) jest grupą wolontariuszy: pisarzy, redaktorów, tłumaczy i innych, którzy tworzą dokumentację dla wolnego oprogramowania i oprogramowania open source. FDP opiekuje się tym dokumentem i jest zawsze zainteresowany opiniami czytelników. To send feedback regarding this document, send to 1, or visit https:// bugzilla.redhat.com/ to file a bug in Bugzilla. To file a bug, fill in "install-guide" as the Product, choose the name of this document from the Component list, and choose "devel" as the version. FDP volunteers receive your feedback, and may contact you for additional information, if necessary. 1 2

13 Szybkie uruchomienie dla ekspertów Ta sekcja oferuje bardzo pobieżny przegląd zadań instalacyjnych dla doświadczonych czytelników, którzy chcą zacząć. Zauważ, że w tym rozdziale przewodnika występuje wiele uwag wyjaśniających i pomocnych wskazówek. Jeśli podczas procesu instalacji wystąpi problem, przeczytaj odpowiedni rozdział w pełnym przewodniku, aby uzyskać pomoc. Tylko dla ekspertów This section is intended only for experts. Other readers may not be familiar with some of the terms in this section, and should move on to Rozdział 3, Nowi użytkownicy instead Przegląd Procedura instalacji jest dość prosta, składa się tylko z kilku kroków: 1. Pobrania plików do utworzenia nośnika lub innej konfiguracji startowej. 2. Przygotowania systemu do instalacji. 3. Włączenia komputera i uruchomienia procesu instalacji. 4. Ponownego uruchomienia komputera i przeprowadzenia konfiguracji po instalacji Pobieranie plików Wykonaj jedno z poniższych: 1. Pobierz obraz ISO Live. Utwórz nośnik CD z pliku ISO używając preferowanej aplikacji. Możesz także użyć pakietu livecd-tools, aby zapisać obraz na inny nośnik startowy, taki jak nośnik USB. Aby zainstalować dystrybucję na dysku twardym, użyj skrótu na pulpicie po zalogowaniu. 2. Pobierz obrazy ISO pełnej dystrybucji na CD lub DVD. Utwórz nośniki CD lub DVD z plików ISO używając preferowanej aplikacji, lub umieść obrazy na partycji FAT32 Windows lub linuksowej ext2/ext3. 3. Pobierz obraz boot.iso minimalnej startowej CD lub plik bootdisk.img minimalnego startowego dysku USB. Zapisz obraz na odpowiednim fizycznym nośniku, aby utworzyć minimalny nośnik. 4. Pobierz obraz rescuecd.iso startowej CD o zmniejszonym rozmiarze. Zapisz obraz na odpowiednim fizycznym nośniku, aby utworzyć nośnik startowy. 5. Download the vmlinuz kernel file and the initrd.img ramdisk image from the distribution's isolinux/ directory. Configure your operating system to boot the kernel and load the ramdisk image. For further information on installation without media, refer to Dodatek B, Instalowanie bez nośników. For information on setting up a network boot server from which you can install Fedora, refer to Dodatek C, Ustawianie serwera instalacji. 3

14 Rozdział 2. Szybkie uruchomienie dla ekspertów 2.3. Przygotowanie do instalacji Wykonaj kopię zapasową danych użytkowników, które chcesz zachować, i jeśli to potrzebne, zmień rozmiar istniejących partycji, aby zrobić miejsce dla Fedory. Aby zmienić rozmiar partycji NTFS za pomocą instalatora Fedory, użyj poleceń ntfsresize i fdisk. Use Ctrl+Alt+F2 to switch to a virtual terminal from the installation program if you are not using a Live CD. Perform any resize operations before proceeding to the installer's partitioning options Instalacja Fedory Boot from the desired media, with any options appropriate for your hardware and installation mode. Refer to Dodatek A, Opcje startowe for more information about boot options. If you boot from the Live CD, select the "Install to Hard Disk" option from the menu to run the installation program. If you boot from minimal media or a downloaded kernel, select a network or hard disk resource from which to install. Przejdź przez wszystkie kroki programu instalacyjnego. Program instalacyjny nie zmieni systemu, dopóki finalnie nie potwierdzisz, że chcesz kontynuować. Kiedy instalacja zostanie zakończona, uruchom ponownie system Przeprowadzenie kroków poinstalacyjnych Po ponownym uruchomieniu systemu wyświetlą się dodatkowe opcje konfiguracji. Wykonaj odpowiednie zmiany w systemie i przejdź do ekranu logowania. 4

15 Nowi użytkownicy Ten rozdział wyjaśnia, jak zdobyć pliki potrzebne do zainstalowania i uruchomienia Fedory na komputerze. Niektóre pojęcia w tym rozdziale mogą być dla ciebie nowe, jeśli nigdy nie pobierałeś kompletnego, wolnego systemu operacyjnego. Dodatkowa pomoc If you have trouble with this chapter, you may be able to find help by visiting the Fedora Forums at Jak pobrać pliki instalacyjne? Projekt Fedora rozprowadza Fedorę na wiele sposobów, z których większość jest darmowa i do pobrania przez Internet. Najpowszechniejszą metodą są nośniki CD i DVD. Dostępnych jest kilka typów nośników CD i DVD, w tym: Pełny zestaw oprogramowania na nośniku DVD do zainstalowania Obraz Live, którego można użyć, aby wypróbować Fedorę i zainstalować ją, jeśli chcesz Minimalne obrazy startowe CD i USB, które umożliwiają zainstalowanie przez Internet Zredukowany obraz ratunkowy CD, który umożliwia zainstalowanie przez Internet i naprawienie problemów z nieprawidłowo działającymi systemami Fedora Kod źródłowy na nośnikach DVD Większość użytkowników potrzebuje obrazu Live lub pełnego zestawu oprogramowania na DVD do zainstalowania. Minimalny obraz startowy CD przeznaczony jest dla użytkowników, który posiadają szybkie połączenie z Internetem i chcą zainstalować Fedorę tylko na jednym komputerze. Płyty z kodem źródłowym nie są używane do instalowania Fedory, ale są przydatne dla zaawansowanych użytkowników i programistów. Pobieranie nośników Użytkownicy z szerokopasmowym dostępem do Internetu mogą pobrać obrazy ISO nośników CD i DVD lub obrazy dla dysków USB. Obraz ISO jest kopią całego dysku w formacie odpowiednim do nagrania bezpośrednio na CD lub DVD. Obraz dysku USB jest kopią całego dysku w formacie odpowiednim do nagrania bezpośrednio na dysk USB. For more information on burning CDs and DVDs, refer to Sekcja 3.4, Jak utworzyć nośnik Fedory?. Oprogramowanie Fedory jest dostępne do pobrania za darmo na różne sposoby Z serwera lustrzanego To find the freely downloadable distributions of Fedora, look for a mirror. A mirror is a computer server that is open to the public for free downloads of software, including Fedora and often other free and open source software. To locate a mirror, visit using a Web 5

16 Rozdział 3. Nowi użytkownicy browser, and choose a server from the list. The web page lists mirrors by geographic location. You may want to choose a mirror that is geographically close to you for faster speed. Serwery lustrzane publikują oprogramowanie Fedory w dobrze zorganizowanej hierarchii folderów. Na przykład dystrybucja Fedora 8 normalnie znajduje się w folderze fedora/linux/releases/8/. Ten folder zawiera foldery dla każdej architektury obsługiwanej przez to wydanie Fedory. Pliki nośników CD i DVD znadują się w podfolderze o nazwie iso/. Na przykład plik dystrybucji DVD Fedory 8 dla x86_64 można znaleźć w fedora/linux/releases/8/x86_64/iso/f-7-x86_64-dvd.iso Z BitTorrenta BitTorrent jest sposobem na pobieranie informacji we współpracy z innymi komputerami. Każdy komputer współpracujący z grupą pobiera fragmenty informacji danego torrenta od innych użytkowników w grupie. Komputery, które ukończyły pobieranie wszystkich danych dalej udostępniają, czyli wysyłają dane innym użytkownikom. Jeśli pobierasz używając BitTorrenta, powinieneś z uprzejmości udostępniać torrent przynajmniej dopóki nie wyślesz tyle samo danych, ile pobrałeś. If your computer does not have software installed for BitTorrent, visit the BitTorrent home page at to download it. BitTorrent client software is available for Windows, Mac OS, Linux, and many other operating systems. You do not need to find a special mirror for BitTorrent files. The BitTorrent protocol ensures that your computer participates in a nearby group. To download and use the Fedora BitTorrent files, visit torrent.fedoraproject.org/. Minimalne obrazy startowe Minimalne obrazy startowe CD i USB nie są dostępne przez BitTorrent Jaką architekturę ma mój komputer? Releases are separated by architecture, or type of computer processor. Use the following table to determine the architecture of your computer according to the type of processor. Consult your manufacturer's documentation for details on the processor if necessary. Typy procesorów i architektur Producent i model procesora Intel (poza Core 2 Duo, Centrino Core 2 Duo i Xeon), AMD (poza 64 i dwurdzeniowymi X2), VIA C4, Apple MacBook Pro Intel Core 2 Duo, Centrino Core 2 Duo i Xeon; AMD Athlon64/X2, Sempron64/X2, Duron64 Apple Macintosh G3, G4, G5, PowerBook i inne modele nie używające procesorów Intela Typ architektury dla Fedory i386 x86_64 ppc 6

17 Które pliki należy pobrać? i386 działa dla większości komputerów zgodnych z Windows Jeśli nie jesteś pewny typu procesora swojego komputera i nie używasz Apple Macintosha, wybierz i Które pliki należy pobrać? Jest kilka sposobów na pobranie Fedory. Przeczytaj o nich poniżej, aby zdecydować, który będzie dla ciebie najlepszy. The architecture type appears in the name of the downloadable files for each Fedora distribution. For example, the file for the DVD distribution of Fedora 8 for x86_64 is named F-8-x86_64-DVD.iso. Refer to Sekcja 3.2, Jaką architekturę ma mój komputer? if you are unsure of your computer's architecture. 1. Pełna dystrybucja na DVD Jeśli masz dużo czasu i szybkie połączenie z Internetem, a chcesz mieć możliwość zainstalowania więcej oprogramowania, pobierz pełną wersję DVD. Oba typy nośników są startowe i zawierają zarówno program instalacyjny, jak i tryb do przeprowadzania operacji ratunkowych systemów Fedora w razie awarii. Możesz pobrać wersję DVD bezpośrednio z serwera lustrzanego lub przez BitTorrenta. 2. Obraz Live If you want to try Fedora before you install it on your computer, download the Live image version. If your computer supports booting from CD, you can boot the operating system without making any changes to your hard disk. The Live image also provides an "Install to Hard Disk" menu option. If you decide you like what you see, and want to install it, simply activate the selection to copy Fedora to your hard disk. You can download the Live image directly from a mirror, or using BitTorrent. 3. Minimalny nośnik startowy Jeśli masz szybkie połączenie z Internetem, a nie chcesz pobierać całej dystrybucji, możesz pobrać mały obraz startowy. Fedora udostępnia obrazy minimalnego środowiska startowego na CD lub dysk USB oraz obraz ratunkowy CD o zmniejszonym rozmiarze. Kiedy uruchomisz system za pomocą minimalnego nośnika, możesz zainstalować Fedorę bezpośrednio przez Internet. Mimo, ze ta metoda wciąż wymusza pobieranie dużej ilości danych przez Internet, ma prawie zawsze mniejszy rozmiar od nośników pełnej dystrybucji. Kiedy zakończysz instalację, możesz dodawać lub usuwać oprogramowanie w systemie według uznania. Rozmiar pobieranych plików Instalowanie domyślnego oprogramowania Fedory przez Internet wymaga więcej czasu niż z obrazu Live, ale mniej niż całej dystrybucji DVD. Właściwy wynik zależy od wyboru oprogramowania i warunków ruchu sieciowego. Poniższa tabela wyjaśnia, gdzie znaleźć wymagane pliki na stronie serwerów lustrzanych. 7

18 Rozdział 3. Nowi użytkownicy Ustalanie położenia plików Typ nośnika Pełna dystrybucja na DVD Obraz Live Minimalny startowy nośnik CD Minimalny uruchomieniowy nośnik USB Ratunkowy startowy nośnik CD Położenie plików fedora/linux/releases/8/live/arch/iso/f-8-arch- DVD.iso fedora/linux/releases/8/live/arch/iso/f-8-arch- Live.iso, fedora/linux/releases/8/live/arch/iso/ F-8-KDE-arch-Live.iso fedora/linux/releases/8/fedora/arch/os/images/ boot.iso fedora/linux/releases/8/fedora/arch/os/images/ diskboot.img fedora/linux/releases/8/fedora/arch/iso/ F-8-arch-rescuecd.iso 3.4. Jak utworzyć nośnik Fedory? Aby utworzyć nośnik, wybierz jedną z poniższych opcji: Tworzenie nośników CD i DVD To learn how to turn ISO images into CD or DVD media, refer to readme-burning-isos/. Tworzenie minimalnego nośnika startowego USB Minimalny obraz dysku USB diskboot.img wymaga pustego dysku USB. Zapisywanie minimalnego obrazu startowego USB na dysk USB usunie wszystkie dane na urządzeniu. W systemie Linux jako root użyj następujących poleceń, aby zapisać obraz na dysk: dd if=diskboot.img of=/dev/sdx Zapisz do właściwego urządzenia Upewnij się, że zapisujesz na właściwy dysk. Zobacz dziennik /var/log/messages lub użyj polecenia dmesg. Jeśli system obsługuje dynamiczne tworzenie urządzeń, uruchom polecenie ls -l /dev/disk/by-id/, aby ustalić położenie urządzenia. A comparable dd program for Windows systems is available at forensics/. The website gives examples of how to use this Windows program to copy an image to a physical disk device. Zrzeczenie się odpowiedzialności Ta strona WWW nie jest częścią Projektu Fedora, który nie jest odpowiedzialny za jej zawartość. 8

19 Co, jeśli nie mogę pobrać Fedory? 3.5. Co, jeśli nie mogę pobrać Fedory? If you do not have a fast Internet connection, or if you have a problem creating boot media, downloading may not be an option. Fedora DVD and CD distribution media is available from a number of online sources around the world at a minimal cost. Use your favorite Web search engine to locate a vendor, or refer to Jak uruchomić program instalacyjny? Aby uruchomić program instalacyjny z minimalnego nośnika startowego, ratunkowej CD lub dystrybucji DVD postępuj zgodnie z tą procedurą: 1. Wyłącz komputer. 2. Disconnect any external FireWire or USB disks that you do not need for installation. Refer to Sekcja 9.1.3, Dyski FireWire i USB for more information. 3. Umieść nośnik w komputerze i włącz go. You may need to hit a specific key or combination of keys to boot from the media, or configure your system's Basic Input/Output System, or BIOS, to boot from the media. On most computers you must select the boot or BIOS option promptly after turning on the computer. Most Windows-compatible computer systems use a special key such as F1, F2, F12, or Del to start the BIOS configuration menu. On Apple computers, the C key boots the system from the DVD drive. Konfigurowanie BIOS-u Jeśli nie jesteś pewny, jakie z tych możliwości posiada komputer lub nie wiesz jak skonfigurować BIOS, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta. Szczegółowe informacje o konfiguracji wykraczają poza ramy tego dokumentu. 9

20 10

Fedora 7 Installation Guide

Fedora 7 Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006 Red

Bardziej szczegółowo

Fedora 9 Installation Guide

Fedora 9 Installation Guide Fedora 9 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 9 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006,2007,2008

Bardziej szczegółowo

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project Fedora 10 Installation Guide Fedora Documentation Project Installation Guide Fedora 10 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Fedora Documentation Project docs@lists.fedoraproject.org Copyright 2008,2009

Bardziej szczegółowo

Fedora Core 6 Installation Guide

Fedora Core 6 Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Autor Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com Copyright

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Fedora 10. Informacje o wydaniu. Fedora Documentation Project

Fedora 10. Informacje o wydaniu. Fedora Documentation Project Fedora 10 Informacje o wydaniu Fedora Documentation Project Copyright 2007, 2008 Red Hat, Inc. and others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons

Bardziej szczegółowo

SalixOS 13.37 Przewodnik

SalixOS 13.37 Przewodnik SalixOS 13.37 Przewodnik Zapoznanie się z nowym systemem operacyjnym Tomoki Tsuchiya Pierrick Le Brun Cyrille Pontvieux Tim Beech Max Boon Przewodnik SalixOS 13.37 Przewodnik Zapoznanie się z nowym systemem

Bardziej szczegółowo

Fedora Core 6. Release Notes. Fedora Documentation Project

Fedora Core 6. Release Notes. Fedora Documentation Project Fedora Core 6 Release Notes Fedora Documentation Project Copyright 2006 Red Hat, Inc. and Others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Systemów Live. Projekt Systemów Live

Podręcznik Systemów Live. Projekt Systemów Live<debian-live@lists.debian.org> Projekt Systemów Live Copyright 2006-2015 Projekt Systemów Live Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instalacja za pomoc# DrakX. The Official Documentation for Mageia

Instalacja za pomoc# DrakX. The Official Documentation for Mageia Instalacja za pomoc# DrakX The Official Documentation for Mageia Instalacja za pomoc# DrakX Instalacja za pomocą DrakX 2 Instalacja za pomoc# DrakX Spis treści... 1 1. DrakX instalator Mageia... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

Slackware Linux Essentials

Slackware Linux Essentials 1 z 135 Slackware Linux Essentials Alan Hicks Chris Lumens David Cantrell Logan Johnson Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. Slackware Linux is a registered trademark

Bardziej szczegółowo

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager 2 / 68 Quick User's Manual Spis treści 1 Paragon Hard Disk Manager 6.0...6 1.1.1 Wersja Personal... 7 1.1.2 Wersja Professional i

Bardziej szczegółowo

Rescue Kit 11.0 Professional. Podręcznik użytkownika

Rescue Kit 11.0 Professional. Podręcznik użytkownika Rescue Kit 11.0 Professional Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Rescue Kit 11... 4 Składniki produktu... 5 Omówienie funkcji... 5 Główne funkcje... 5 Obsługiwane technologie... 7 Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager 12 Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Hard Disk Manager 12... 5 Składniki produktu... 6 Omówienie funkcji... 6 Funkcje... 7 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr Zespół Ubuntu.pl Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr wersja 1.0 16 maja 2014 Spis treści Spis treści Spis treści 1 Wstęp.................... 2 1.1 O Ubuntu................ 2 1.2 Dlaczego warto zmienić

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Linuksa Slackware

Podstawy Linuksa Slackware Podstawy Linuksa Slackware Spis treści Alan Hicks Chris Lumens David Cantrell Logan Johnson Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. 1-57176-338-4 Podstawy Linuksa

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi DSL-N55U Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi Stylowy router DSL-N55U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie strumieni HD; serwer SMB, serwer UPnP AV

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL 07-30-00472-PL Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej imoże być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji: 6.7 PN: 07-30-00472

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE. Podręcznik użytkownika

SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE. Podręcznik użytkownika SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE Podręcznik użytkownika Spis treści Bezproblemowe i bezpieczne migracje do Windows 7...3 Tworzenie kopii zapasowej bieżącego systemu...3 Tworzenie rozruchowego nośnika

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

MySafe NAS Instrukcja użytkownika

MySafe NAS Instrukcja użytkownika MySafe NAS Instrukcja Użytkownika MySafe NAS Instrukcja użytkownika Schematy oraz ilustracje zawarte w instrukcji mogą przedstawiać używane urządzenie nie całkowicie i zostały zamieszczone wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

Drive Backup 11 Small Business Server. Podręcznik użytkownika

Drive Backup 11 Small Business Server. Podręcznik użytkownika Drive Backup 11 Small Business Server Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...6 Co nowego w Drive Backup 11...6 Składniki produktu...7 Omówienie funkcji...7 Główne funkcje...7 Przyjazny użytkownikowi

Bardziej szczegółowo