KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE"

Transkrypt

1 LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka transportowa UE na II dekadę XXI w. wobec nowych wyzwań rozwoju transportu / Andrzej S. Grzelakowski 21 Kształtowanie sieci transportowej z uwzględnieniem zasad internalizacji / Henryk Zielaskiewicz, Iwo Nowak 28 Wykorzystanie funduszy unijnych w branŝy transportowej w Polsce / Ryszard Rolbiecki 32 ZagroŜenia losowe i nielosowe dla ciągłości procesu transportu towarów / GraŜyna Wieteska 35 Koleje rosyjskie - euroazjatycki most lądowy / Edward Mendyk 38 Krajowy rynek usług TSL w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i finansowego / Cezary Mańkowski 42 Finansowanie łańcucha dostaw (SCF) na przykładzie rynku amerykańskiego / Iwona Okrasińska 47 Bezpieczeństwo transportu w opinii kierowców przewoŝących materiały niebezpieczne / Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel 51 Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce firm, w tym dla firm sektora MSP (cz. 2) / Joachim Foltys MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 53 RóŜne formy organizacji magazynowania w firmie - ile to kosztuje / Jolanta Ratajczak, Adam Redmer 57 Wyniki analizy ABC/XYZ w przedsiębiorstwie montaŝowym o wysokim stopniu kastomizacji - studium przypadku / Łukasz Hadaś, Grzegorz Klimarczyk ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 59 Technologie informatyczne uŝywane w symulacji procesów logistycznych / Paweł Pawlewski 64 Rola współczesnych systemów GPS do zarządzania transportem w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa / Robert Rozesłaniec USŁUGI LOGISTYCZNE 66 Rynek transportowy w 2009 roku / Iwo Nowak 68 Transport morski w warunkach recesji gospodarczej / Marek Grzybowski 70 Trzy filary udanego wdroŝenia (cz. l - wprowadzenie) / Magdalena Choquet 72 Usługi logistyczne w e-handlu - UPS w Akcji / Arkadiusz Kawa 74 Rzetelność dostawy w spedycji / Marta Wiszniewska

2 NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 76 GS1 w Polsce w 2009 roku / ElŜbieta Hałas 78 BranŜa TSL coraz bliŝej standardów globalnych GS1 / Anna Kosmacz- Chodorowska 80 Nowy standard GS1 w zakresie identyfikacji produktów- podstawa bezpieczeństwa pacjenta i usprawnienia łańcucha dostaw / Anna Gawrońska-Błaszczyk 81 Etykieta logistyczna GS1 w zastosowaniach transportowych / Piotr Frąckowiak 83 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 33) / Piotr Frąckowiak LOGISTYKA - NAUKA 84 Logistyka trzeciej fali. Koncepcja trzech fal rozwoju cywilizacyjnego / Krzysztof Ficoń 93 Struktura sieci dystrybucji na przykładzie sieci handlowych / Agnieszka Hodczak-Sekulska, Adam Redmer EDUKACJA LOGISTYCZNA 99 Finaliści II Olimpiady Logistycznej / Iwo Nowak 100 Logiści w staroŝytnej Grecji / Mirosław SkarŜyński

3 nr 2 9 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 13 Polski Kongres Logistyczny LOG1STICS & EUROLOG 2010 / Stanisław KrzyŜaniak 14 Wywiad z Prezydentem ELA, Alfonzem Antoni / Iwo Nowak 15 Polskie Towarzystwo Logistyczne / Tomasz Nowakowski 16 GS1 -globalny język biznesu / ElŜbieta Hałas 17 ECR Polska - efektywność w słuŝbie konsumenta / Mateusz Boruta 18 Instytut Logistyki i Magazynowania / Artur Kośmider 20 Elektroniczna Platforma Logistyczna - internetowe środowisko pracy logistyka / Bogusław Śliwczyński 24 Elektroniczne systemy wspomagające procesy transportowe w przewozach kolejowych / Henryk Zielaskiewicz, Andrzej Górnikiewicz 29 Logistyka humanitarna - istota, warunki skuteczności i zastosowanie w sferze współpracy cywilno - wojskowej (cz. 1) / Tadeusz Pokusa, Wojciech Grzybowski 31 Rozwój logistyki i logistycznych łańcuchów dostaw oraz ich wpływ na systemy zarządzania portami morskimi (cz. 2) / Andrzej S. Grzelakowski 34 Źródła władzy gospodarczej w łańcuchach dostaw - wyniki badań / Anna Łupicka 36 Telematyka -przyszłość transportu i logistyki? - wywiad z prof. J. Mikulskim / Iwo Nowak MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 39 Ceny wynajmu powierzchni magazynowych w Polsce / Jolanta Ratajczak, Adam Redmer 43 System MOP - Międzymagazynowy Obrót Palet / Tomasz Smolarek, Krzysztof Matusiak, Mariusz Wasiak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 45 Mobilność - motor rozwoju logistyki i handlu / Jacek Pucher, Artur Kośmider 48 Łatwa i efektywna e-administracja wsparciem w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Paweł śebrowski 50 Koncepcja metodyki budowy systemu zarządzania zaopatrzeniem w przedsiębiorstwie montaŝowym o wysokim stopniu kastomizacji / Łukasz Hadaś, Grzegorz Klimarczyk 52 Informatyzacja i wdroŝenie platform wspomagających zarządzanie logistyką transportową kołem ratunkowym dla wielu firm / Monika Murawska 54 Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo w rozwiązaniach logistycznych i ochronie środowiska / Janusz Langer 57 Nowy wymiar elektronicznej komunikacji w biznesie / Tadeusz Rudnicki 59 Sklepy internetowe z oprogramowaniem SoteShop / Jan Chmiel 64 Logistyka produkcji -jak zwiększyć jutrzejszą przewagę rynkową juŝ dzisiaj / Anita Sikora 66 Bezpieczeństwo zakupów w Internecie / Kinga Szewczyk 69 Wybrane centra logistyczne w Chinach / Maciej Mindur

4 74 Koleje duŝych prędkości - alternatywa dla krótkich dystansów lotniczych / Andrzej Wojciechowski, Grzegorz Helbrecht, Maria Zych, Iwo Nowak 79 System automatycznej dystrybucji (cz. 2 - case study) / Magdalena Choquet 82 Bezpieczeństwo łańcucha dostaw - teraz certyfikowane (wywiad z Norbertem Boguckim) / Iwo Nowak 84 Zadania jakie stoją przed IT - na przykładzie operatora logistycznego / Iwo Nowak 85 IT w słuŝbie logistyki / Michał Kohmann 87 Elektronizacja procedur transportowych, czyli jak zmieniamy procedury z tradycyjnych na elektroniczne / Adam Hube 89 Spedytorzy na polskim rynku usług kolejowych - wywiad z Z. Janickim / Iwo Nowak 90 Walonia: idealne połoŝenie logistyczne / Bernard Piette NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 91 Generator Kart Produktu - efektywna współpraca dostawców z sieciami handlowymi / Rafał KałuŜa 92 Spektakularne wdroŝenie standardów EPC/RFID w branŝy świeŝych produktów / Jakub Lewandowski 94 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 34) / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 96 Public Relations w branŝy logistycznej - PR zewnętrzny / Piotr śołądkowski 98 Wypowiedzi przedstawicieli PR Studenckie naukowe koła logistyczne / Izabela Wielicka 111 Logiści w staroŝytnym Rzymie / Mirosław SkarŜyński 112 Just-In-Time w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności / Celina Manuszak, Karol Nowaczyk 114 LogiMAT 2010: targi - antidotum na kryzys... / Tomasz Janiak 117 Walne zebranie członków PTL 1 / Maria Tymińska LOGISTYKA - NAUKA 118 Uwarunkowania i przesłanki kreowania skutecznej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach logistycznych / Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska 121 Potencjałowa koncepcja bezpieczeństwa w modelowaniu ryzyka i niezawodności łańcucha dostaw / Andrzej Szymanek 126 E-rozwiązania w obszarze spedycji w wojsku / Tomasz Jałowiec, Iwo Nowak 129 Streszczenia i spis artykułów na płycie CD Streszczenia i spis artykułów na płycie CD 2

5 CD 1 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans kwietnia 2010 r., Szczyrk LOGISTYKA Prototypowanie optymalizacji zintegrowanych procesów logistycznych z wykorzystaniem paradygmatu SOA (Service Oriented Architecture) i Business Process Intelligentce (BPI) / Andrzej BUJAK, Wojciech CIEŚLIŃSKI Lotnicze przewozy towarowe w Polsce / Andrzej BUJAK, Agnieszka FILARSKA-DURAK Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania w centrum logistycznym / Andrzej BUJAK, Katarzyna PUSZKO-MACHOWCZYK Doskonalenie procesów dystrybucji / Andrzej BUJAK, Katarzyna PUSZKO- MACHOWCZYK Logistyka w epoce napoleońskiej / Andrzej BUJAK, Kazimierz RAKOWSKI Rola i zadania jednostek RSOM w strategicznym transporcie morskim / Andrzej BURSZTYŃSKI Wpływ uzupełniania zapasów paliwa na morzu na autonomiczność okrętu / Andrzej BURSZTYŃSKI Knowledge processing based on information logistics models / Bogdan D. CZEJDO, Mikołaj BASZUN Znaczenie pomiarów prędkości w ruchu drogowym / Marzenna DĘBOWSKA- MRÓZ, Andrzej ROGOWSKI Problematyka krajowego transportu ładunków ponadnormatywnych w aspekcie przewozów w regionie południowego Bałtyku / Anna GALOR, Wiesław GALOR Rola szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście w procesie racjonalizowania struktury logistycznej miasta Gdańska / Sławomir GRULKOWSKI, Jerzy ZARICZNY Modelowanie procesów logistycznych w przestrzeni stanu / Przemysław IGNACIUK, Andrzej BARTOSZEWICZ Modelowanie słabostrukturalnych systemów logistycznych oparte na rozmytych relacyjnych mapach kognitywnych / Aleksander JASTRIEBOW, Grzegorz SŁOŃ Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnologistycznych (tsl) / Marta KADŁUBEK Pomiar poziomu zgodności percepcji operatorów logistycznych i ich klientów za pomocą metody servqual / Monika KOZERSKA Ocena atrakcyjności sektora usług tsl w Polsce / Renata KRAJEWKA, Zbigniew ŁUKASIK Zarządzanie organizacją i dystrybucją na placu budowy / Adam KRISTOWSKI Logistyka odwrotna a zamknięte pętle łańcucha dostaw / Dariusz KRZYWDA Propagacja fem wewnątrz pomieszczeń w przeładunkowym terminalu lądowym / Aldona KUŚMIŃSKA-FIJAŁKOWSKA, Zbigniew ŁUKASIK Analiza systemu dróg kołowania w porcie lotniczym / Anna KWASIBORSKA Logistyczne uwarunkowania wywozu surowców skalnych z terenu Dolnego Śląska / Stanisław KWAŚNIOWSKI, Tomasz NOWAKOWSKI, Mateusz ZAJĄC Ruchoma droga w obliczu komodalności / Stanisław KWAŚNIOWSKI, Mateusz ZAJĄC, Paweł ZAJĄC Logistyka w eksploatacji statku powietrznego / Jerzy LEWITOWICZ

6 Algorytmy superrozdzielczości w inteligentnych systemach transportowych do śledzenia odległych pojazdów / Przemysław MAZUREK, Krzysztof OKARMA Logistyka odzysku samochodów wycofanych z eksploatacji / Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA Some interopearbility problems of European electronic tolling service / Gabriel NOWACKI, Izabella MITRASZEWSKA, Tomasz KAMIŃSKI, Monika UCIŃSKA, Thomas KALLWEIT, Włodzimierz POTAPCZUK Automatyczna ocena jakości obrazów uzyskiwanych technikami superrozdzielczości do celów rozpoznawania tablic rejestracyjnych / Krzysztof OKARMA, Przemysław MAZUREK Wybrane problemy w integracji systemów zarządzania transportem / Tomasz PAŁCZYŃSKI, Zbigniew PAWELSKI Model łańcucha logistycznego dystrybucji LNG / Dariusz PIELKA Rozproszone systemy sygnalizacji włamania i napadu w bazach logistycznych / Adam ROSIŃSKI Innovative potential of postal operators in logistics / Mária ROSTÁŠOVÁ, Alena CHRENKOVÁ Obsługa klienta jako zakres wiedzy i umiejętności absolwenta studiów licencjackich / Stanisław SMYK Applikacja do wspomagania zarządzania logistycznego z wykorzystaniem programowania sieciowego, metody optymalizacji przedsięwzięć logistycznych / Krzysztof Piotr SOŁEK Standardy wymiany informacji w przewozach intermodalnych na przykładzie projektu freightwise / Maciej STAJNIAK, Bartosz GUSZCZAK Systemy przewozu pojazdów transportem intermodalnym z poziomym przeładunkiem - porównanie / Józef STOKŁOSA Systemy radiowego gromadzenia informacji dla firm logistycznych / Zygmunt STRZYśAKOWSKI, Katarzyna KWIECIEŃ Logistic base for wind farm build at sea / Tadeusz STUPAK, Ryszard WAWRUCH MoŜliwości zastosowania rozwiązania blackberry enterprise dla firmy logistycznotransportowej / Marek SUMIŁA Dwuwymiarowe matrycowe kody kreskowe o zmiennej długości w procesach identyfikacji w transporcie / Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA Logistic conception of the distribution of LPG gas in the off-shore area of Venezuela / Henryk ŚNIEGOCKI, Marcin WIELIKI Organization of the stream of the ships movement in the area of VTS / Henryk ŚNIEGOCKI Cieśniny - wąskie gardła transportu morskiego / Katarzyna WARDIN Analiza logistyczna zagospodarowania pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce na podstawie raportu NIK / Alicja WĄSOWICZ Alicja WĄSOWICZ moŝliwości wykorzystania metod logistyki w zarządzaniu przepływem materiałów i informacji w stacji demontaŝu samochodów Znaczenie lokalizacji centrów logistycznych na Śląsku / Tomasz WĘGRZYN, Rafał BURDZIK Uwarunkowania przewozu ładunków pojazdami niestandardowymi w Europie / Bogusz WIŚNICKI, Wiesław GALOR

7 BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Formalizacja subiektywnej niepewności / Arkadiusz BARCZAK Proces szkolenia kandydatów na kierowców - wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego / Jadwiga BĄK, Dorota BĄK-GAJDA Statystyka wypadków kolejowych w 2008 roku - Polska w czołówce krajów Unii Europejskiej / Anna BIAŁAS-MOTYL Nahełmowy system prezentacji danych - poprawa bezpieczeństwa lotniczych systemów transportowych / Jerzy BOROWSKI, Andrzej SZELMANOWSKI, Sławomir MICHALAK Narzędzia i technologie ochrony danych / Eugenia BUSŁOWSKA Aplikacja wspomagająca proces bezpiecznego pływania w warunkach zagroŝenia podwodnego / Adam CICHOCKI ZagroŜenie bezpieczeństwa wagonów kolejowych błędnym działaniem operatora automatycznego systemu rozrządzania (ASR) / Stanisław Janusz CIEŚLAKOWSKI Monitoring podwodny na potrzeby bezpiecznego postoju statku w porcie - aplikacja, wyniki badań / Artur CYWIŃSKI, Dariusz SZULC Koncepcja centrum ochrony i monitoringu podwodnego portu morskiego / Artur CYWIŃSKI, Dariusz SZULC Egzamin sprawdzający weryfikacja wiedzy i umiejętności - eliminacja z ruchu drogowego kierowców niebezpiecznych / Jerzy CZECH Aproksymacja niektórych rozkładów prawdopodobieństwa / Marzenna DĘBOWSKA-MRÓZ, Andrzej ROGOWSKI Problemy bezpieczeństwa pieszych na przykładzie miasta Radomia / Marzenna DĘBOWSKA-MRÓZ, ElŜbieta SZYCHTA Ocena warunków ruchu w sytuacji zastosowania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką dla wybranych skrzyŝowań z sygnalizacją świetlną w Katowicach / Joanna GŁOWACKA, Joanna KIDAWA, Grzegorz SIERPIŃSKI Prędkość ewakuacji na skrzyŝowaniu z sygnalizacją świetlną / Stanisław GONDEK Osoby starsze w ruchu drogowym - bezpieczeństwo i mobilność / Dagmara JANKOWSKA, Ida LEŚNIKOWSKA-MATUSIAK Analiza porównawcza oprogramowania wspomagającego oceny ryzyka zagroŝeń na stanowiskach pracy / Adam KADZIŃSKI, Marek GOŚCINIAK Rola ośrodków doskonalenia techniki jazdy w procesie edukacji kierowców / Joanna KAMIŃSKA, Violetta BUBNOWSKA Wypadki drogowe a świadomość zagroŝeń wśród kierowców samochodów osobowych na przykładzie województwa dolnośląskiego / Joanna KAMIŃSKA Problemy związane z wdroŝeniem systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych ecall / Tomasz KAMIŃSKI, Izabella MITRASZEWSKA, Michal NIEZGODA, Przemysław FILIPEK, Gabriel NOWACKI Bezpieczeństwo infrastruktury szynowej na bocznicach kolejowych / Zbigniew KĘDRA Analiza stanu infrastruktury drogowej województwa zachodniopomorskiego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego / Piotr LEWANDOWSKI Analiza stanu bezpieczeństwa polskich dróg w kontekście ruchu pojazdów silnikowych jednośladowych / Mirosław LUFT, Paweł OLSZOWIE Piractwo i terroryzm morski jako zagroŝenia transportu morskiego / Magdalena ŁUCZKOWSKA

8 Wybrane algorytmy obliczania współczynników ekwiwalentnych dla pojazdów cięŝkich / ElŜbieta MACIOSZEK Transport safety integration issues in mobility and modality management / Lech MICHALSKI, Joanna śukowska Analiza czasów zatopienia siłowni głównej i pomocniczej okrętu typu 888 po uszkodzeniu kadłuba / Waldemar MIRONIUK Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców / Izabella MITRASZEWSKA, Tomasz KAMIŃSKI, Michał NIEZGODA, Gabriel NOWACKI Przedmiot i zadania nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działalności ludzkiej na morzu / Wacław MORGAŚ, Zdzisław KOPACZ Rola transportu morskiego gazu skroplonego w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski / Bartłomiej PĄCZEK Problem bezpieczeństwa w transporcie drogowym / Zbigniew PIETRAS, Romuald DOŁKOWSKI śegluga śródlądowa w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Krzysztof ROKICIŃSKI Psychologiczne problemy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym / Tadeusz ROTTER Bezpieczeństwo transportu morskiego ING / Józef SADOWSKI, Jacek PIETKUN Bezpieczeństwo na drogach Pomorza Środkowego / Józef SADOWSKI Symulacyjne badania pojazdu typu formuła student / Jarosław SEŃKO, Radosław NOWAK Analiza zderzenia samochodu osobowego z drzewem / Jarosław SEŃKO Bezpieczeństwo informacji w transportowych systemach teleinformatycznych / Zygmunt STRZYśAKOWSKI, Katarzyna KWIECIEŃ Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w procesach naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe sektora transportu drogowego / Jerzy SZKODA, Ewa DĘBICKA Zasada głębokiej obrony a zarządzanie bezpieczeństwem transportu / Andrzej SZYMANEK Road accident as a traumatic situation - help to the victims / Monika UCIŃSKA, Gabriel NOWACKI, Izabella MITRASZEWSKA, Tomasz KAMIŃSKI Road transportation problems in developing countries / Irfan ULLAH, Janusz SZPYTKO Piractwo XXI wieku zagroŝeniem bezpieczeństwa transportu morskiego / Katarzyna WARDIN EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH KabotaŜ w pasaŝerskim transporcie kolejowym / Mirosław ANTONOWICZ Perspektywy europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym / Andrzej BIAŁOŃ, Paweł GRADOWSKI, Marta GRYGLAS Analiza odzysku w aspekcie ograniczenia wpływu na środowisko środków transportu / Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI Odzysk w ograniczeniu wpływu na środowisko środków transportu / Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI Problematyka procesu demontaŝu w środowiskowym oddziaływaniu środków transportu / Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI Ethanol as an alternative fuel for vehicles in Malawi / Ngugi. A.CHILALIKA, Janusz SZPYTKO

9 Changes and challenges of postal industry / ČOREJOVÁ Tatiana, IMRÍŠKOVÁ Emília On the problem of valuation of transport firm / Tatiana COREJOVA, Iveta SEDLAKOVA analiza stanu wdroŝeń aplikacji informatycznych w obszarze zarządzania jakością w małych i średnich firmach / Jerzy CZERMIŃSKI Uwarunkowania wyboru tras kolejowych / Janusz DYDUCH Model of integrated marketing communication of commercial bank - theoretical approach / Katarína FRAJTOVÁ-MICHALIKOVÁ, Katarína KRAMÁROVÁ Finansowanie rozwiązań ekologicznych w transporcie w perspektywie finansowej / BoŜena GRAD, Ewa FERENSZTAJN-GALARDOS, Renata KRAJEWSKA Zarządzanie środkami publicznymi w świetle nowej ustawy o finansach publicznych - implikacje dla sektora transportu / BoŜena GRAD, Ewa FERENSZTAJN-GALARDOS Problemy związane z modernizacją infrastruktury kolejowej i ich wpływ na uzyskanie efektywności projektów / Paweł GRADOWSKI, Marta GRYGLAS Zarobkowy transport samochodowy ładunków w Polsce / Marta KADŁUBEK Modelowanie procesu obsługi statków powietrznych / Artur KIERZKOWSKI Wykorzystanie komputerowego pakietu symulacyjnego DOSIMIS-3 przy podejmowaniu decyzji / Piotr KISIEL Opis systemu transportu wewnętrznego w zakładzie produkcji stali / Piotr KISIEL Środowiskowe problemy transportu w Polsce / Czesław KOLANEK, Jan KULCZYK Metodológia výskumu trhu v dopravných podnikoch / Juraj KOLENČÍK, Anna KRIŽANOVÁ Modele inwestowania w infrastrukturę portową / Izabela KOTOWSKA Ekonomiczne aspekty zastosowania wybranych technologii montaŝu w budownictwie transportowym / Adam KRISTOWSKI Price - one of the factors that support the supply of road transport / Anna KRIŽANOVÁ Ekspercki system oceny rozwiązań w budownictwie / Mariola KSIĄśEK Zmiany w przewozach lotniczych ładunków na międzynarodowym rynku transportowym / Piotr LEWANDOWSKI Zastosowanie automatów komórkowych do symulacji ruchu drogowego w mieście / Michał MACIEJEWSKI, Marek MACIEJEWSKI Oszacowanie kosztów budowy kolei linowej w Krakowie na terenie Błonia - Kopiec Kościuszki - Zoo / Tomasz MAGIERA Preferencje pasaŝerów i struktura ruchu pasaŝerskiego obsługiwanego Ŝeglugą promową pomiędzy Polską a Skandynawią / Marta MAŃKOWSKA ZuŜycie paliwa przez silniki pojazdów bojowych w rzeczywistych warunkach ruchu / Jerzy MERKISZ, Ireneusz PIELECHA, Jacek PIELECHA, Maciej SZUKALSKI Zagadnienia interoperacyjności pojazdów trakcyjnych na zliberalizowanym rynku przewozów kolejowych / Maciej MICHNEJ Algorytm Browna Łmnickiego - propozycja oprogramowania komputerowego / Maciej NOWAK, Paweł NOWAK Ekonomiczne aspekty budowy urządzeń transportowych w ośrodku narciarskim / Grzegorz OLSZYNA Zapis obrazu drogi i pozycji w ocenie efektywności systemów transportowych / Tomasz PAŁCZYŃSKI, Zbigniew PAWELSKI

10 Analiza efektywności procesu równowaŝenia rozwoju transportu / Barbara PAWŁOWSKA Implementacja załoŝeń zrównowaŝonego rozwoju transportu miejskiego podczas realizacji działań w ramach projektu civitas renaissance na przykładzie miasta Szczecinek / Piotr PIĄTKOWSKI, Tomasz HEESE, Magdalena KACZORKIEWICZ, Adam BOGUSKI, Paweł ZDOLIŃSKI, Ewa KASPERSKA, Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI Innowacyjność jako jeden z atrybutów gospodarczych Polskich portów morskich / Michał PLUCIŃSKI Analiza zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Szczecinie / Jan PURCZYŃSKI Analiza porównawcza technologii kontroli nad procesami obrotu towarów / Mirosław SIERGIEJCZYK Model funkcjonalny terminala kontenerowego ukierunkowany na środki transportu / Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA Transport morski - ekonomiczne wymiary współczesnych zagroŝeń asymetrycznych / Tomasz SZUBRYCHT Elektroniczne pozyskiwanie zleceń na usługi transportowe z obszaru jednostek finansów publicznych / Jarosław TESKA Monitoring ekonomiczny jako narzędzie rozwoju polskich portów lotniczych / Dariusz TŁOCZYŃSKI Koncepcja modelu symulacyjnego ruchu statków na akwenie Dolnej Odry / Waldemar UCHACZ Wybrane aspekty transportu drogowego i kolejowego ładunków ponadnormatywnych w regionie Morza Bałtyckiego / Anna WOLNOWSKA, Wiesław GALOR Wydatki na transport jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach / Marcin WOŁEK System tramwaju linowego w kopalni soli w Wieliczce - koszt inwestycji / Marian WÓJCIK, Tomasz MAGIERA Bezpieczeństwo ekologiczne w zapleczu technicznym transportu samochodowego / Edyta ZIELIŃSKA, Kazimierz LEJDA BUDOWA, EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU Simulation of urban traffic lights control / Krzysztof AMBORSKI, Andrzej DZIELIŃSKI, Przemysław KOWALCZUK Wpływ zasilania paliwem mikroemulsyjnym na proces jego wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym / Andrzej AMBROZIK, Stanisław ORLIŃSKI Robot wiszący na linach - alternatywne urządzenie do precyzyjnego przenoszenia obiektów w przestrzeniach zamkniętych / Michał BACZYŃSKI, Janusz BACZYŃSKI, Andrzej BARTOSZEWICZ Szacowanie oporów skrętu burtowego wieloosiowych platform kołowych / Adam BARTNICKI, Marian J. ŁOPATKA, Tomasz MUSZYŃSKI Hydrostatyczny układ napędowy trójosiowej platformy wysokiej mobilności o skręcie burtowym / Adam BARTNICKI, Tomasz MUSZYŃSKI, Piotr SPRAWKA Koncepcja środka alternatywnego dla min przeciwpiechotnych / Adam BARTNICKI, Piotr SPRAWKA Badania oleju silnikowego jako źródła informacji o stanie technicznym silnika spalinowego o ZS / Zbigniew CHMIELEWSKI

11 Wykorzystanie moŝliwości systemów telematycznych i nawigacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym / Marcin CHRZAN, Paweł KRAKOWSKI Projekty w zakresie wykorzystania technologii satelitarnej w transporcie kolejowym / Marcin CHRZAN, Jerzy WOJCIECHOWSKI Postulate of incomplete data in exploitation recognition of electromechanical traction processes of electric locomotive from the point of view of motion disturbances / Maciej CYGAN Ocena połączeń Pt - NiCr na elektrodach świecy zapłonowej / Wiktor DANILCZYK, Stanisław KRUCZYŃSKI, Marek STĘPNIEWSKI, Ryszard WOŁOSZYN Ocena mobilności lekkich bezzałogowych pojazdów lądowych / Agnieszka DĄBROWSKA, Marian ŁOPATKA, Arkadiusz RUBIEC The impact of tyre on braking deceleration and braking distance / Jana DICOVÁ, Ján ONDRUŠ Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do analizy warunków uŝytkowania pojazdu oraz rozruchu silnika spalinowego / Paweł DROŹDZIEL, Leszek KRZYWONOS, Grzegorz WINIARSKI Nowy elektro-pneumatyczno-hydrauliczny układ hamulcowy dla lekkich i średnich zestawów drogowych / Adam P. DUBOWSKI, Janusz GRZELAK, Tadeusz PAWŁOWSKI, Aleksander RAKOWICZ, Sylwester WEYMANN, Krzysztof ZEMBROWSKI Ocena procesu odtwarzania własności uŝytkowych obiektu w systemie obsługiwania ze sztuczną siecią neuronową / Stanisław DUER, Konrad ZAJKOWSKI, Jacek PAŚ Zagadnienie wyposaŝenia okrętów marynarki wojennej w odbiorniki systemu automatycznej identyfikacji (AIS) / Czesław DYRCZ, Mariusz MIĘSIKOWSKI Analiza moŝliwości poprawy parametrów efektywnych silnika bojowegowozu piechoty BWP-1 / Tadeusz DZIUBAK, Grzegorz TRAWIŃSKI Metody wyznaczania współczynnika sprawności silnika klatkowego współpracującego z pompą odśrodkową / Radosław FIGURA, Leszek SZYCHTA, Kamil KIRAGA Analiza pracy systemów zabezpieczeń pojazdów samochodowych w zakresie wymagań regulaminów EKG-ONZ / Stanisław GAD, Radosław GAD Analiza bipolarnego dynamicznego modelu diagnostycznego monitorowania wyposaŝenia elektrycznego samochodu / Radosław GAD Ocena przydatności układu przeciwblokującego ABS przy niepełnej sprawności układu hamulcowego / Andrzej GAJEK, Wojciech SZCZYPIŃSKI-SALA, Piotr STRZĘPEK Badania osiowego rozciągania prętów z wybranych gatunków stali zbrojeniowych / Aniela GLINICKA Dostosowanie systemu ZSB 2000 do wymagań PKP PLK S.A. / Marcin GOŁĘBIEWSKI, Andrzej TORUŃ New approach to parameters definition of tilting body railway vehicles / Juraj GRENCIK, Miloslav KLINKO Tachografy cyfrowe stosowane w polskim transporcie drogowym - zalety i wady / Sylwester GRZYWACZ, Małgorzata GÓRSKA MoŜliwości zastosowania manewru awaryjnego dla jednostek pływających z napędem pędnikami aktywnymi / Jerzy HERDZIK Problemy utrzymania gotowości eksploatacyjnej jednostek pływających z napędem pędnikami aktywnymi / Jerzy HERDZIK

12 Composite brake blocks in railway operation / Jozef HRIŇÁK, Rudolf ŘEZNIČEK, František NOVÝ, Daniel KALINČÁK Analiza wpływu temperatury wybranych mieszanin paliw rzepakowych na ich gęstość i lepkość / Marek IDZIOR, Maciej BIELIŃSKI, Wojciech KARPIUK, Paweł STOBNICKI Wpływ oleju smarującego i biopaliwa na stan techniczny silnika o zapłonie samoczynnym / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK Ekologiczne aspekty rozcieńczania spalin silnikowych / Michał JANICKI, Czesław KOLANEK, Wojciech WALKOWIAK Ocena nośności spręŝystej podatnych nawierzchni drogowych / Stanisław JEMIOŁO Wielowarstwowe osłony balistyczne na morskie i lądowe konstrukcje środków transportu bojowego / Wojciech JURCZAK, Krzysztof ŚWIĄTEK, Stanisław JÓZWAK Analysis of fractional electrical circuits in transient states / Tadeusz KACZOREK Unconventional intermodal transport units / Daniel KALINČÁK, Juraj GRENČÍK Wykorzystanie trójwymiarowego modelu szyny kolejowej do wyznaczenia rozkładu indukcji magnetycznej i natęŝenia pola magnetycznego w szynie i w jej otoczeniu / Kamil KIRAGA, ElŜbieta SZYCHTA, Radosław FIGURA Problemy zasilania kolei duŝych prędkości w Polsce / Mieczysław KORNASZEWSKI, Zbigniew OLCZYKOWSKI, Tomasz CISZEWSKI Kompatybilność transeuropejskiego systemu transportu kolejowego / Mieczysław KORNASZEWSKI Wpływ czynników agresywnych na destrukcję polimerowych powłok ochronnych / Danuta KOTNAROWSKA Wytwarzanie powłok ochronnych skojarzeń tarciowych środków transportu w procesach tarcia / Andrzej KOTNAROWSKI Zastosowanie pomiarów termowizjnych w elektroenegetyce / Jacek KOZYRA Wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne do budowy świec do zapłonu CNG / Stanisław KRUCZYŃSKI, Witold DANILCZYK, Marek STĘPNIEWSKI, Ryszard WOŁOSZYN Wpływ mieszanin etanolu z olejem napędowym na emisję cząstek stałych / Stanisław KRUCZYŃSKI, Piotr ORLIŃSKI, Stanisław ORLIŃSKI Jednopaliwowy układ zasilania gazem ziemnym silnika o zapłonie iskrowym / Stanisław W. KRUCZYŃSKI, Ryszard WOŁOSZYN, Witold DANILCZYK, Marek STĘPNIEWSKI Numerical analysis of the influence of surface asperity vertical angles after turning on the state of stress and strains after part's burnishing rolling / Agnieszka KUŁAKOWSKA Wirtualne systemy pomiarowo - diagnostyczne w aplikacjach transportu kolejowego / Piotr LESIAK Wybrane problemy pomiarów dynamicznych drgań wagonów kolejowych zgodnych z normą UIC 518 / Mirosław LUFT, Radosław CIOĆ, Daniel PIETRUSZCZAK Optimal control for a plants consisting of two masses and connected with a nonlinear spring / Adam ŁOZOWICKI, Teresa ŁOZOWICKA-STUPNICKA, Dorota ŁOZOWICKA Porównanie systemów monitorowania i nawigacji dla floty pojazdów dostępnych na polskim rynku / Michał MACIEJEWSKI, Waldemar WALERJAŃCZYK, Paulina JANIAK Kształtowanie właściwości wibroizolacyjnych układu zawieszenia siedziska / Igor MACIEJEWSKI

13 Przykład kształtowania właściwości wibroizolacyjnych pasywnego układu zawieszenia siedziska / Igor MACIEJEWSKI Efekty modyfikacji środków smarowych cząstkami miedzi / Romuald MAKOWSKI Lokomotywy elektryczne duŝych mocy u progu XXI wieku / Józef MARCINIAK Kształtowanie wyrobów z materiałów stosowanych szczególnie na elementy cierne układów hamulcowych / Andrzej MAZURKIEWICZ Metody obliczania współczynnika korekcji wilgotności i ich wpływ na emisję tlenków azotu / Jerzy MERKISZ, Maciej ANDRZEJEWSKI, Jacek PIELECHA Wpływ stylu jazdy kierowcy na ekologiczność pojazdu / Jerzy MERKISZ, Jacek PIELECHA, Ireneusz PIELECHA Systemy telematyczne na lokomotywach spalinowych / Jerzy MIKULSKI, Jakub MŁYŃCZAK, Szymon SURMA Problemy oceny parametrów pojazdów 8x8 w metodzie ruchu po okręgu / Grzegorz MOTRYCZ, Piotr STRYJEK Wieloprzebiegowe testy krokowe pamięci RAM / Ireneusz MROZEK, Vyacheslav YARMOLIK Teksturowanie warstwy powierzchniowej gładzi cylindrowej z wykorzystaniem ablacyjnej mikroobróbki laserowej / Wojciech NAPADŁEK, Piotr BALICKI Wybrane aplikacje oczyszczania laserowego stali stopowych chromowo-niklowych / Wojciech NAPADŁEK, Leszek BĄKAŁA Badania mikrostruktury napoin wykonanych ze stopów na bazie kobaltu / Wojciech NAPADŁEK, Zdzisław BOGDANOWICZ, Grzegorz TRAWINSKI, Agnieszka LABER Zwiększanie trwałości eksploatacyjnej elementów skojarzenia trzonek zaworu - prowadnica silnika spalinowego z wykorzystaniem technologii laserowych / Wojciech NAPADŁEK, Tadeusz BURAKOWSKI Wybrane aplikacje technologiczne ablacyjnego usuwania metalicznej powłoki lakierowej techniką laserową / Wojciech NAPADŁEK, Izabela KALMAN Analiza moŝliwości oczyszczania laserowego elementów nadwozi samonośnych z korozji powierzchniowej / Wojciech NAPADŁEK Zautomatyzowanie procesu wyznaczania pozycji w nawigacji radarowej - aplikacja / Krzysztof NAUS, Mariusz WĄś Badania w locie zmodernizowanych śmigłowców / Mirosław NOWAKOWSKI Innowacyjne systemy wspomagające pracę kierowcy / Sławomir OLSZOWSKI, Marcin SZTANDKIE Wpływ zastosowania mieszanin estru FAME z etanolem na ekologiczne wskaźniki pracy silnika perkins-1104c-44 / Stanisław ORLIŃSKI GST - Global System for Telematics - review of choosen telematics standards / Tomasz PAŁCZYŃSKI, Zbigniew PAWELSKI Problemy pokrycia mapami elektronicznymi niezbadanych rejonów morskich / Tadeusz PASTUSIAK Metodyki określania parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego powierzchni chropowatych / Sylwia PATYK, Radosław PATYK Diagnozowanie komputerowo zintegrowanych systemów łączności w lotniczych systemach transportowych / PAZUR Andrzej, SZELMANOWSKI Andrzej, MICHALAK Sławomir Voice system for registration of goods denoted by a barcode based on the spectral analysis of the human voice / Jakub PĘKSIŃSKI, Grzegorz MIKOŁAJCZAK

14 Charakterystyki elementów spręŝystych i tłumiących zawieszenia samochodu osobowego oraz zastępcze charakterystyki ich modeli / Hubert PIKOSZ, Grzegorz ŚLASKI Współpraca zestawu Mindstorms z pakietem LabVIEW / Beata PNIEWSKA Sprzętowa realizacja szyfrowania / Roman PNIEWSKI Rozwiązania techniczne pociągów wykorzystujących lewitację magnetyczną / Rafał PODSIADŁO UŜycie sieci Kohonena do identyfikacji radiostacji okrętowych / Tomasz PRACZYK Mikroteksturowanie powierzchni ślizgowych par tarcia technologią laserową i elektroerozyjną / Norbert RADEK, Bogdan ANTOSZEWSKI Obróbka laserowa powłok molibdenowych nanoszonych obróbką elektroiskrową / Norbert RADEK, Jurji SZALAPKO Modyfikacja obróbką elektroerozyjną powłok natryskanych naddźwiękowo / Norbert RADEK, Wojciech śórawski Własności eksploatacyjne przeciwzuŝyciowych powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych obróbką elektroiskrową / Norbert RADEK Zastosowania trójosiowych akcelerometrów w układach telematyki pojazdów jednośladowych / Mariusz RYCHLICKI Possibility of using the digital tachograph system to control of raod transport / Marcin RYCHTER Efektywne metody modelowania uŝyteczne w eksploatacji pojazdów szynowych / Edward RYDYGIER, Zygmunt STRZYśAKOWSKI Efektywność energetyczna napędów trakcyjnych / Dionizy SANIAWA Koncepcja badań eksperymentalnych piasty pneumatycznej / Zbigniew Jan SETA Doświadczalne i symulacyjne badania parametrów absorbera energii uderzenia dla pojazdu formuła student / Paweł SKONIECKI, Włodzimierz ABRAMOWICZ Materiały i osprzęt do szybkich napraw obiektów technicznych / Tomasz SMAL, Tomasz SMOŁA Technologie szybkich napraw obiektów technicznych / Tomasz SMAL, Tomasz SMOŁA Usage of MEMS sensors for the speed control of the industrial transport vehicle / Pavol SPANIK, Peter FIBICH, Marek PASKALA, Viktor BOBEK, Peter SINLER Reliability theorem application for accuracy statistics determination of differential global positioning system / Cezary SPECHT Drgania własne sztywnego cylindra eliptycznego / Wacław SZCZEŚNIAK, Magdalena ATAMAN Małe drgania krąŝka w ruchomej obręczy eliptycznej / Wacław SZCZEŚNIAK, Magdalena ATAMAN Drgania skrętne podwieszonej belki i płyty / Wacław SZCZEŚNIAK, Magdalena ATAMAN Wybrane zadania symulacji komputerowych w transporcie / Wacław SZCZEŚNIAK Simulation of an AHC system during offshore installation / Marek SZCZOTKA Podejście procesowe w zarządzaniu jakością badań kontrolnych pojazdów / Jerzy SZKODA, Ewa DĘBICKA Analiza ewolucji wybranych zespołów dźwignic / Janusz SZPYTKO, Jerzy CHODACKI

15 Nowoczesne elektroniczne systemy bezpieczeństwa dla bazy logistycznej / Waldemar SZULC, Adam ROSIŃSKI Systemy ochrony poŝarowej dla ruchomych środków transportowych / Waldemar SZULC Informacja przestrzenna w procesie sterowania ruchem kolejowym / Andrzej TORUŃ, Andrzej LEWIŃSKI Monitoring warunków transportu łatwo psujących się produktów Ŝywnościowych / Przemysław TYCZEWSKI Badanie róŝnych strategii sterowania osprzętem manipulacyjnym w systemie teleoperacji / Andrzej TYPIAK, Rafał TYPIAK Wspomaganie operatora pojazdu transportowego o wysokiej mobilności / Andrzej TYPIAK Conception of the integrated European ships' monitoring and information system / Ryszard WAWRUCH Zgrywanie obrazu radarowego z mapą morską metodą wyrównania / Mariusz WĄś, Krzysztof NAUS Naprawy ram pojazdów cięŝarowych nisko-tlenowymi metodami spawalniczymi / Tomasz WĘGRZYN, Michał MIROS Zmiana geometrii kanału przepływowego spręŝarki osiowej a parametry pracy okrętowego silnika turbinowego / Paweł WIRKOWSKI System zasilania energią elektryczną dla linii kolejowych duŝych prędkości / Jerzy WOJCIECHOWSKI, Marcin CHRZAN Kształtowanie zarysów płasko-wierzchołkowych nagniataniem i ich wykorzystanie w budowie pojazdów / Mariusz WOJTALIK Aspekty energetyczne inteligentnych magazynów XXI wieku / Paweł ZAJĄC Badania hałasu pojazdów szynowych / Grzegorz ZAJĄC Projekt diagnoskopu silnikowego opartego na karcie pomiarowej analogowocyfrowej / Konrad ZAJKOWSKI, Stanisław DUER Analiza stanu nieustalonego w obwodzie zawierającym silną nieliniowość / Konrad ZAJKOWSKI Działania na rzecz zwiększenia udziału kolei w przewozach pasaŝerskich / Stanisława ZAMKOWSKA Wpływ typu konstrukcji nawierzchni tramwajowej na poziom genrowanego hałasu / Jerzy ZARICZNY, Sławomir GRULKOWSKI Zastosowanie niestacjonarnej hiperpłaszczyzny ślizgowej do sterowania dyskretnym obiektem dynamicznym / Justyna śuk, Andrzej BARTOSZEWICZ Warunki transportu substancji chemicznych / Wojciech śurowski, Mirosław WYPIEROWSKI Eksperymentalne podstawy maksymalizacji odporności na zuŝywanie tribologiczne / Wojciech śurowski CD 2 Ku zarządzaniu wiedzą logistyczną w dobie gospodarki sieciowej / Piotr Adamczewski Znaczenie Sales And Operations Planning (SOP) dla doskonalenia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie / Anna Baraniecka Analiza systemu transportu wewnętrznego przedsiębiorstwa produkcyjnego - case study / Zbigniew Borowski, Marek Sikora Zwinne łańcuchy dostaw / Andrzej Bujak

16 Analiza efektywności wybranych metod prognozowania zbiorowych przepływów pasaŝerskich w obrębie miasta / Katarzyna Cheba, Maja Kiba-Janiak Dobór optymalnego typu środków transportowych / Andrzej B. Chojnacki Koszty i stawki przewozowe / Andrzej B. Chojnacki, Stanisław Piasecki Formy współpracy producenta z pośrednikami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Marta Daroń, Monika Górska, Ryszard Budzik Modele szacowania kosztu cyklu Ŝycia: przegląd literatury / Izabela Dziaduch Strategiczna karta wyników jako logistyczne narzędzie wspomagania implementacji strategii w uczelni wyŝszej / Jerzy Feliks, Dominik Kowal, Barbara Kowal Zarządzanie jakością usług logistycznych (wyniki badań) / Janusz Figura, Barbara Kos Procesy i koszty konsolidacji strumieni ładunków w logistyce miejskiej. Podstawy projektowe w ujęciu systemowym / Janusz Fijałkowski Model gospodarki magazynowej w strategii logistycznej przedsiębiorstwa / Monika Górska, Marta Daroń, Ryszard Budzik, Magdalena Luterek Dwuetapowa metoda projektowania balansu linii montaŝowej / Waldemar Grzechca Merytoryczne i metodologiczne załoŝenia pomiaru i oceny wsparcia logistycznego / Andrzej Jezierski Logistyczne uwarunkowania w międzynarodowym transporcie ładunków ponadnormatywnych / Zofia Jóźwiak, Damian Bednarz Usprawnianie procesów transportowych z wykorzystaniem usług sieciowych na przykładzie przedsiębiorstwa komunalnego / Marek Karkula, Szymanowska Anna Wybrane aspekty modelowania symulacyjnego zautomatyzowanych systemów transportu wewnętrznego / Marek Karkula Wpływ wybranych aspektów logistyki miejskiej na jakość Ŝycia mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego / Maja Kiba-Janiak, Katarzyna Cheba Algorytm priorytetowy alokacji buforów dla problemu harmonogramowania projektu ze zdefiniowanymi kamieniami milowymi / Marcin Klimek, Piotr Łebkowski Elastyczność w sieci dostaw dyskusja na przykładzie wybranej branŝy / Marzena Kramarz Planowanie produkcji w złoŝonym systemie z ograniczonymi zasobami / Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodziński Magazyn zboŝowy w łańcuchu logistycznym / Ewa Kulińska, Joanna Rut Podstawowe wymogi dotyczące obsługi samolotu Airbus A380 / Anna Kwasiborska Dwupoziomowa metoda harmonogramowania przepływu produktów przez sieci dostaw / Marek Magiera Modele autoregresyjne jako instrument zarządzania zapasami na przykładzie elektrowni cieplnej / Agata Mesjasz-Lech Zaopatrzenie na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Joanna Michalik, Ewa Staniewska, Ryszard Budzik Znaczenie logistyki w projekcie ekspedycyjnym / Paweł Michalski Systemy logistyczne a teoria systemów / Edward Michlowicz Doskonalenie łańcucha dostaw hurtowni farmaceutycznej / Bartłomiej Rodawski, Paweł Hanczar Alternatywna metoda rozwiązywania kwadratowego zagadnienia przydziału / Krzysztof Schiff

17 Wykorzystanie teorii mapowania BPMN i SERVQUAL do oceny procesów logistycznych / Maciej Stajniak Jakość w sferze dystrybucji i obsługi klienta przedsiębiorstwa produkcyjnego / Ewa Staniewska, Joanna Michalik, Ryszard Budzik Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wyznaczania poziomu zapasów w procesie produkcyjnym / Natalia Szozda, Agnieszka Tubis Logistyka w zarządzaniu kryzysowym przedsiębiorstwa / Andrzej Szymonik Modelowanie zaleŝności czasowych w systemach produkcyjnych / Sylwia Werbińska-Wojciechowska Zarządzanie infrastrukturą logistyczną miasta / Krzysztof Witkowski Zastosowanie algorytmu symulowanego wyŝarzania do rozwiązania problemu dostaw z oknami czasowymi / Marcin Woch, Piotr Łebkowski Koncepcja modelu oceny systemu transportowo-magazynowego / Paweł Zając

18 nr 3 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Logistyka w roku 2030 / Tomasz Nowakowski, Danuta Kisperska- Moroń, Mariusz Jedliński 11 Logistyka w 2030 roku - z lekkim przymruŝeniem oka / Stanisław KrzyŜaniak 12 Logistyka 2030 oczami zagranicznych mediów / Tomasz Janiak 14 LOGISTICS & EUROLOG 2010 juŝ za nami / Artur Olejniczak 18 Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle tendencji unijnych / Krystyna Wojewódzka-Król 23 Logistyka wojskowa a cywilna - perspektywa 2030 roku / Tomasz Jałowiec, Iwo Nowak 27 Global Sourcing jako światowa strategia zaopatrzenia (cz. 2) / Barbara Galińska, Ryszard Grądzki 31 Logistyka humanitarna - istota, warunki skuteczności i zastosowanie w sferze współpracy cywilno - wojskowej (cz. 2) / Tadeusz Pokusa, Wojciech Grzybowski 35 Planowanie przepływów materiałowych i poziomu zapasów cz. I / Bartosz Sołecki, Radosław Śliwka 37 Wykorzystanie eksperymentu symulacyjnego do optymalizacji przepływu materiału i kapitału / Jakub Borucki, Przemysław Cichuta, Paweł Pawlewski 40 Przesłanki i zakres stosowania logistyki w gospodarowaniu zasobami krwi / Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg 45 ZagroŜenie terrorystyczne naftowych łańcuchów dostaw / Mirosław SkarŜyński MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 49 Magazyn 2030-jaki będzie / Adam Wojciechowski 51 6 lat oznaczenia CE / Zbyszko Krojenka 53 Inteligentna rampa przeładunkowa Hörmann HLS Basic / Iwo Nowak 54 Nagroda Red Dot Design dla Hörmanna / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 55 Internet Produktów w roku 2030 / Michał Grabia 58 Informatyczne monitorowanie przepływów materiałowych w warunkach automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych / Jerzy Majewski 64 Komunikowanie się z klientami w polskich firmach / Roman Nierebiński, Hanna Pawlak USŁUGI LOGISTYCZNE 69 Logistyka nadal transport i leasing w ofensywie / Krzysztof Tekieli 70 Jakość w outsourcingu usług logistycznych / Tomasz Jałowiec, Iwo Nowak 76 Zautomatyzowane garaŝe wielko pojemne / Jacek Szymonik NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 78 Przeszłość fundamentem do przyszłości / Rafał KałuŜa

19 79 Partnerzy GS1 Polska oraz ich autorskie produkty Zgodne z GS1" / Jakub Lewandowski 81 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 35) / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 83 Logiści w Bizancjum / Mirosław SkarŜyński 84 Szczepan Górtowski wygrał II Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną / Iwo Nowak 86 Dla tych, którzy poszukują nowej wiedzy o najlepszych praktykach w logistyce / Danuta Kisperska-Moroń, Maria Tymińska LOGISTYKA - NAUKA 2 Planowanie optymalnego rozwoju sieci dystrybucji na przykładzie sieci handlowych (cz. 1) / Agnieszka Hodczak-Sekulska, Adam Redmer 5 Kreowanie marketingowej orientacji portów morskich poprzez rozwój funkcji logistycznych / Marek Grzybowski 9 Streszczenia i spis artykułów na płycie CD Ciąg dalszy na CD Skala działalności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spoŝywczego a rozwiązania w zakresie gospodarowania zapasami / Joanna Baran, Michał Pietrzak Identyfikacja pochodzenia produktów Ŝywnościowych na przykładzie polskiego łańcucha dostaw / Agnieszka Bezat, Sebastian Jarzębowski Proces jako przedmiot analizy na przykładzie przedsiębiorstwa z branŝy agrobiznesu / Agnieszka Bezat Budowa przewagi konkurencyjnej na rynku IT / Agnieszka Bezat, Ograniczenia odliczeń podatku VAT związanych z nabyciem samochodów i paliwa / Katarzyna Boratyńska Zmiany organizacyjne i instytucjonalne w logistyce świeŝych owoców i warzyw w Polsce / Aleksandra Chlebicka Polityka zaopatrzenia przedsiębiorstw handlu detalicznego Ŝywnością a ich sytuacja ekonomiczna / Piotr Cyrek Znaczenie infrastruktury transportowej dla rozwoju regionów w krajach OECD / Nina Drejerska Wspomaganie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie (na przykładzie VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. w Kielcach) / Bogdan Klepacki, Ilona Dziedzic Analiza porównawcza kosztów połączenia intermodalnego Niemcy Włochy / Marta Gońka, Bogusz Wiśnicki Wpływ współpracy międzynarodowej na jakość usług logistycznych / Mariusz Grebowiec Zastosowanie rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej jako sposób eliminacji problemów dystrybucji towarów na przykładzie metropolii tokijskiej / Joanna Hryniewicz System wsparcia logistycznego jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw / Jagoda Jakubowska ZróŜnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branŝach agrobiznesu / Ludwik Wicki, Piotr Jałowiecki Narzędzie IT wspierające zarządzanie informacją w łańcuchu dostaw zbóŝ / Sebastian Jarzębowski, Agnieszka Bezat Rola transportu wodnego śródlądowego w gospodarce Polski na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej / Kasper Jędrzychowski

20 Korzyści i koszty elementów logistycznych na przykładzie produkcji drobiarskiej / Sławomir Juszczyk, Maria Tymińska Stan i perspektywy rozwoju transportu w Polsce / Bogdan Klepacki, Tomasz Rokicki Sytuacja przedsiębiorstw transportowych powstałych w okresie integracji Polski z UE / Bogdan Klepacki, Tomasz Rokicki Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) w sektorze mleczarskim zakres i zadania controllingu logistyki / Bogdan Klepacki, Marcin Wysokiński Zakres i zadania controllingu logistyki / Tomasz Kondraszuk Logistyka sklepów internetowych jako element strategii ich rozwoju / Mariusz Maciejczak, Vadyym Schyrsky Koncepcja nowoczesnego połączenia szynowo-drogowego Gdańsk-Medyka / Tomasz Mleczko, Bogusz Wiśnicki Współczesne relacje miedzy uczelnią a przedsiębiorstwem / Arkadiusz Orłowski, Marcin Adamczyk, Michał Borowy Szanse rozwoju wiejskich przedsiębiorstw wobec dostępności szlaków komunikacyjnych i ośrodków miejskich / Iwona Pomianek Transformacja Wspólnej Polityki Transportowej UE / Joanna Rakowska Cele i efekty sektorowego programu operacyjnego transport w świetle aktualnych załoŝeń wspólnej polityki transportowej UE / Joanna Rakowska Skala działalności, obszar działania a wymagania w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach sektora rolno-spoŝywczego / Tomasz Rokicki, Ludwik Wicki Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw transportowych / Tomasz Rokicki Przepływ towarów i informacji na przykładzie klastra okopskiego / Tomasz Rokicki, Michał Roman Logistyka w turystyce na przykładzie wędrówek i ścieŝek edukacyjno wychowawczych / Tomasz Rokicki, Michał Roman Rola i znaczenie portów morskich / Tomasz Rokicki Znaczenie promocji w dystrybucji produktów rolno - spoŝywczych / Tomasz Rokicki, Michał Roman Skala działalności, obszar działania a wymagania w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach sektora rolno-spoŝywczego / Tomasz Rokicki, Ludwik Wicki Zmiany w Polskiej wymianie towarowej w latach ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolnego i jego konkurencyjności / Anna Rytko Logistyczny system zaopatrzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego / Ewa Staniewska Regionalna gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce / ElŜbieta Szymańska Przepływ towarów i informacji na przykładzie klastra okopskiego / Andrzej Wojciechowski, Weronika Miazga Infrastruktura jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego / Agnieszka Wojewódzka Obsługa klienta w systemie logistycznym przedsiębiorstwa hutniczego / Justyna śywiołek

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Pogrom Mitów - wywiad z prof. Włodzimierzem

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A 21 24 wrze nia 2010 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Lp. Autor (-zy) Tytuł artykułu Status 1 Krzysztof EJSMONT Krzysztof KRYSTOSIAK Jan LIPIAK 2 Zdzisław JASIŃSKI 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Gdańsk, dn. 09.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2015/I Zapytanie ofertowe na zakup książek w ramach projektu Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: prof nadzw. dr hab. inż Andrzej Bujak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Forum. Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości. XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych. 15-17.04.

Forum. Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości. XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych. 15-17.04. Forum Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości i XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych 15-17.04.2015, Wrocław PATRONAT ORGANIZATORZY P O L S K A I Z B A G O S P O D A R C Z A ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE EWA BADZIŃSKA KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I DYFUZJA WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM... 13 AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management PAR POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA R. 16-2012 SPIS TREŚCI nr 1(179) NOWOŚCI 6 Nowe produkty 41 Możliwości komunikacyjne sterowników PLC+HMI nowej generacji firmy Unitronics 42 Ha-VIS RFID - solidny i bezpieczny

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress SZCZECIN, 10-12.06.2015 PROGRAM I STRESZCZENIA REFERATÓW PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS Wstęp Mijają trzy lata od kiedy narodziła się idea

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo