KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE"

Transkrypt

1 LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka transportowa UE na II dekadę XXI w. wobec nowych wyzwań rozwoju transportu / Andrzej S. Grzelakowski 21 Kształtowanie sieci transportowej z uwzględnieniem zasad internalizacji / Henryk Zielaskiewicz, Iwo Nowak 28 Wykorzystanie funduszy unijnych w branŝy transportowej w Polsce / Ryszard Rolbiecki 32 ZagroŜenia losowe i nielosowe dla ciągłości procesu transportu towarów / GraŜyna Wieteska 35 Koleje rosyjskie - euroazjatycki most lądowy / Edward Mendyk 38 Krajowy rynek usług TSL w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i finansowego / Cezary Mańkowski 42 Finansowanie łańcucha dostaw (SCF) na przykładzie rynku amerykańskiego / Iwona Okrasińska 47 Bezpieczeństwo transportu w opinii kierowców przewoŝących materiały niebezpieczne / Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel 51 Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce firm, w tym dla firm sektora MSP (cz. 2) / Joachim Foltys MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 53 RóŜne formy organizacji magazynowania w firmie - ile to kosztuje / Jolanta Ratajczak, Adam Redmer 57 Wyniki analizy ABC/XYZ w przedsiębiorstwie montaŝowym o wysokim stopniu kastomizacji - studium przypadku / Łukasz Hadaś, Grzegorz Klimarczyk ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 59 Technologie informatyczne uŝywane w symulacji procesów logistycznych / Paweł Pawlewski 64 Rola współczesnych systemów GPS do zarządzania transportem w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa / Robert Rozesłaniec USŁUGI LOGISTYCZNE 66 Rynek transportowy w 2009 roku / Iwo Nowak 68 Transport morski w warunkach recesji gospodarczej / Marek Grzybowski 70 Trzy filary udanego wdroŝenia (cz. l - wprowadzenie) / Magdalena Choquet 72 Usługi logistyczne w e-handlu - UPS w Akcji / Arkadiusz Kawa 74 Rzetelność dostawy w spedycji / Marta Wiszniewska

2 NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 76 GS1 w Polsce w 2009 roku / ElŜbieta Hałas 78 BranŜa TSL coraz bliŝej standardów globalnych GS1 / Anna Kosmacz- Chodorowska 80 Nowy standard GS1 w zakresie identyfikacji produktów- podstawa bezpieczeństwa pacjenta i usprawnienia łańcucha dostaw / Anna Gawrońska-Błaszczyk 81 Etykieta logistyczna GS1 w zastosowaniach transportowych / Piotr Frąckowiak 83 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 33) / Piotr Frąckowiak LOGISTYKA - NAUKA 84 Logistyka trzeciej fali. Koncepcja trzech fal rozwoju cywilizacyjnego / Krzysztof Ficoń 93 Struktura sieci dystrybucji na przykładzie sieci handlowych / Agnieszka Hodczak-Sekulska, Adam Redmer EDUKACJA LOGISTYCZNA 99 Finaliści II Olimpiady Logistycznej / Iwo Nowak 100 Logiści w staroŝytnej Grecji / Mirosław SkarŜyński

3 nr 2 9 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 13 Polski Kongres Logistyczny LOG1STICS & EUROLOG 2010 / Stanisław KrzyŜaniak 14 Wywiad z Prezydentem ELA, Alfonzem Antoni / Iwo Nowak 15 Polskie Towarzystwo Logistyczne / Tomasz Nowakowski 16 GS1 -globalny język biznesu / ElŜbieta Hałas 17 ECR Polska - efektywność w słuŝbie konsumenta / Mateusz Boruta 18 Instytut Logistyki i Magazynowania / Artur Kośmider 20 Elektroniczna Platforma Logistyczna - internetowe środowisko pracy logistyka / Bogusław Śliwczyński 24 Elektroniczne systemy wspomagające procesy transportowe w przewozach kolejowych / Henryk Zielaskiewicz, Andrzej Górnikiewicz 29 Logistyka humanitarna - istota, warunki skuteczności i zastosowanie w sferze współpracy cywilno - wojskowej (cz. 1) / Tadeusz Pokusa, Wojciech Grzybowski 31 Rozwój logistyki i logistycznych łańcuchów dostaw oraz ich wpływ na systemy zarządzania portami morskimi (cz. 2) / Andrzej S. Grzelakowski 34 Źródła władzy gospodarczej w łańcuchach dostaw - wyniki badań / Anna Łupicka 36 Telematyka -przyszłość transportu i logistyki? - wywiad z prof. J. Mikulskim / Iwo Nowak MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 39 Ceny wynajmu powierzchni magazynowych w Polsce / Jolanta Ratajczak, Adam Redmer 43 System MOP - Międzymagazynowy Obrót Palet / Tomasz Smolarek, Krzysztof Matusiak, Mariusz Wasiak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 45 Mobilność - motor rozwoju logistyki i handlu / Jacek Pucher, Artur Kośmider 48 Łatwa i efektywna e-administracja wsparciem w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Paweł śebrowski 50 Koncepcja metodyki budowy systemu zarządzania zaopatrzeniem w przedsiębiorstwie montaŝowym o wysokim stopniu kastomizacji / Łukasz Hadaś, Grzegorz Klimarczyk 52 Informatyzacja i wdroŝenie platform wspomagających zarządzanie logistyką transportową kołem ratunkowym dla wielu firm / Monika Murawska 54 Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo w rozwiązaniach logistycznych i ochronie środowiska / Janusz Langer 57 Nowy wymiar elektronicznej komunikacji w biznesie / Tadeusz Rudnicki 59 Sklepy internetowe z oprogramowaniem SoteShop / Jan Chmiel 64 Logistyka produkcji -jak zwiększyć jutrzejszą przewagę rynkową juŝ dzisiaj / Anita Sikora 66 Bezpieczeństwo zakupów w Internecie / Kinga Szewczyk 69 Wybrane centra logistyczne w Chinach / Maciej Mindur

4 74 Koleje duŝych prędkości - alternatywa dla krótkich dystansów lotniczych / Andrzej Wojciechowski, Grzegorz Helbrecht, Maria Zych, Iwo Nowak 79 System automatycznej dystrybucji (cz. 2 - case study) / Magdalena Choquet 82 Bezpieczeństwo łańcucha dostaw - teraz certyfikowane (wywiad z Norbertem Boguckim) / Iwo Nowak 84 Zadania jakie stoją przed IT - na przykładzie operatora logistycznego / Iwo Nowak 85 IT w słuŝbie logistyki / Michał Kohmann 87 Elektronizacja procedur transportowych, czyli jak zmieniamy procedury z tradycyjnych na elektroniczne / Adam Hube 89 Spedytorzy na polskim rynku usług kolejowych - wywiad z Z. Janickim / Iwo Nowak 90 Walonia: idealne połoŝenie logistyczne / Bernard Piette NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 91 Generator Kart Produktu - efektywna współpraca dostawców z sieciami handlowymi / Rafał KałuŜa 92 Spektakularne wdroŝenie standardów EPC/RFID w branŝy świeŝych produktów / Jakub Lewandowski 94 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 34) / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 96 Public Relations w branŝy logistycznej - PR zewnętrzny / Piotr śołądkowski 98 Wypowiedzi przedstawicieli PR Studenckie naukowe koła logistyczne / Izabela Wielicka 111 Logiści w staroŝytnym Rzymie / Mirosław SkarŜyński 112 Just-In-Time w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności / Celina Manuszak, Karol Nowaczyk 114 LogiMAT 2010: targi - antidotum na kryzys... / Tomasz Janiak 117 Walne zebranie członków PTL 1 / Maria Tymińska LOGISTYKA - NAUKA 118 Uwarunkowania i przesłanki kreowania skutecznej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach logistycznych / Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska 121 Potencjałowa koncepcja bezpieczeństwa w modelowaniu ryzyka i niezawodności łańcucha dostaw / Andrzej Szymanek 126 E-rozwiązania w obszarze spedycji w wojsku / Tomasz Jałowiec, Iwo Nowak 129 Streszczenia i spis artykułów na płycie CD Streszczenia i spis artykułów na płycie CD 2

5 CD 1 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans kwietnia 2010 r., Szczyrk LOGISTYKA Prototypowanie optymalizacji zintegrowanych procesów logistycznych z wykorzystaniem paradygmatu SOA (Service Oriented Architecture) i Business Process Intelligentce (BPI) / Andrzej BUJAK, Wojciech CIEŚLIŃSKI Lotnicze przewozy towarowe w Polsce / Andrzej BUJAK, Agnieszka FILARSKA-DURAK Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania w centrum logistycznym / Andrzej BUJAK, Katarzyna PUSZKO-MACHOWCZYK Doskonalenie procesów dystrybucji / Andrzej BUJAK, Katarzyna PUSZKO- MACHOWCZYK Logistyka w epoce napoleońskiej / Andrzej BUJAK, Kazimierz RAKOWSKI Rola i zadania jednostek RSOM w strategicznym transporcie morskim / Andrzej BURSZTYŃSKI Wpływ uzupełniania zapasów paliwa na morzu na autonomiczność okrętu / Andrzej BURSZTYŃSKI Knowledge processing based on information logistics models / Bogdan D. CZEJDO, Mikołaj BASZUN Znaczenie pomiarów prędkości w ruchu drogowym / Marzenna DĘBOWSKA- MRÓZ, Andrzej ROGOWSKI Problematyka krajowego transportu ładunków ponadnormatywnych w aspekcie przewozów w regionie południowego Bałtyku / Anna GALOR, Wiesław GALOR Rola szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście w procesie racjonalizowania struktury logistycznej miasta Gdańska / Sławomir GRULKOWSKI, Jerzy ZARICZNY Modelowanie procesów logistycznych w przestrzeni stanu / Przemysław IGNACIUK, Andrzej BARTOSZEWICZ Modelowanie słabostrukturalnych systemów logistycznych oparte na rozmytych relacyjnych mapach kognitywnych / Aleksander JASTRIEBOW, Grzegorz SŁOŃ Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnologistycznych (tsl) / Marta KADŁUBEK Pomiar poziomu zgodności percepcji operatorów logistycznych i ich klientów za pomocą metody servqual / Monika KOZERSKA Ocena atrakcyjności sektora usług tsl w Polsce / Renata KRAJEWKA, Zbigniew ŁUKASIK Zarządzanie organizacją i dystrybucją na placu budowy / Adam KRISTOWSKI Logistyka odwrotna a zamknięte pętle łańcucha dostaw / Dariusz KRZYWDA Propagacja fem wewnątrz pomieszczeń w przeładunkowym terminalu lądowym / Aldona KUŚMIŃSKA-FIJAŁKOWSKA, Zbigniew ŁUKASIK Analiza systemu dróg kołowania w porcie lotniczym / Anna KWASIBORSKA Logistyczne uwarunkowania wywozu surowców skalnych z terenu Dolnego Śląska / Stanisław KWAŚNIOWSKI, Tomasz NOWAKOWSKI, Mateusz ZAJĄC Ruchoma droga w obliczu komodalności / Stanisław KWAŚNIOWSKI, Mateusz ZAJĄC, Paweł ZAJĄC Logistyka w eksploatacji statku powietrznego / Jerzy LEWITOWICZ

6 Algorytmy superrozdzielczości w inteligentnych systemach transportowych do śledzenia odległych pojazdów / Przemysław MAZUREK, Krzysztof OKARMA Logistyka odzysku samochodów wycofanych z eksploatacji / Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA Some interopearbility problems of European electronic tolling service / Gabriel NOWACKI, Izabella MITRASZEWSKA, Tomasz KAMIŃSKI, Monika UCIŃSKA, Thomas KALLWEIT, Włodzimierz POTAPCZUK Automatyczna ocena jakości obrazów uzyskiwanych technikami superrozdzielczości do celów rozpoznawania tablic rejestracyjnych / Krzysztof OKARMA, Przemysław MAZUREK Wybrane problemy w integracji systemów zarządzania transportem / Tomasz PAŁCZYŃSKI, Zbigniew PAWELSKI Model łańcucha logistycznego dystrybucji LNG / Dariusz PIELKA Rozproszone systemy sygnalizacji włamania i napadu w bazach logistycznych / Adam ROSIŃSKI Innovative potential of postal operators in logistics / Mária ROSTÁŠOVÁ, Alena CHRENKOVÁ Obsługa klienta jako zakres wiedzy i umiejętności absolwenta studiów licencjackich / Stanisław SMYK Applikacja do wspomagania zarządzania logistycznego z wykorzystaniem programowania sieciowego, metody optymalizacji przedsięwzięć logistycznych / Krzysztof Piotr SOŁEK Standardy wymiany informacji w przewozach intermodalnych na przykładzie projektu freightwise / Maciej STAJNIAK, Bartosz GUSZCZAK Systemy przewozu pojazdów transportem intermodalnym z poziomym przeładunkiem - porównanie / Józef STOKŁOSA Systemy radiowego gromadzenia informacji dla firm logistycznych / Zygmunt STRZYśAKOWSKI, Katarzyna KWIECIEŃ Logistic base for wind farm build at sea / Tadeusz STUPAK, Ryszard WAWRUCH MoŜliwości zastosowania rozwiązania blackberry enterprise dla firmy logistycznotransportowej / Marek SUMIŁA Dwuwymiarowe matrycowe kody kreskowe o zmiennej długości w procesach identyfikacji w transporcie / Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA Logistic conception of the distribution of LPG gas in the off-shore area of Venezuela / Henryk ŚNIEGOCKI, Marcin WIELIKI Organization of the stream of the ships movement in the area of VTS / Henryk ŚNIEGOCKI Cieśniny - wąskie gardła transportu morskiego / Katarzyna WARDIN Analiza logistyczna zagospodarowania pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce na podstawie raportu NIK / Alicja WĄSOWICZ Alicja WĄSOWICZ moŝliwości wykorzystania metod logistyki w zarządzaniu przepływem materiałów i informacji w stacji demontaŝu samochodów Znaczenie lokalizacji centrów logistycznych na Śląsku / Tomasz WĘGRZYN, Rafał BURDZIK Uwarunkowania przewozu ładunków pojazdami niestandardowymi w Europie / Bogusz WIŚNICKI, Wiesław GALOR

7 BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Formalizacja subiektywnej niepewności / Arkadiusz BARCZAK Proces szkolenia kandydatów na kierowców - wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego / Jadwiga BĄK, Dorota BĄK-GAJDA Statystyka wypadków kolejowych w 2008 roku - Polska w czołówce krajów Unii Europejskiej / Anna BIAŁAS-MOTYL Nahełmowy system prezentacji danych - poprawa bezpieczeństwa lotniczych systemów transportowych / Jerzy BOROWSKI, Andrzej SZELMANOWSKI, Sławomir MICHALAK Narzędzia i technologie ochrony danych / Eugenia BUSŁOWSKA Aplikacja wspomagająca proces bezpiecznego pływania w warunkach zagroŝenia podwodnego / Adam CICHOCKI ZagroŜenie bezpieczeństwa wagonów kolejowych błędnym działaniem operatora automatycznego systemu rozrządzania (ASR) / Stanisław Janusz CIEŚLAKOWSKI Monitoring podwodny na potrzeby bezpiecznego postoju statku w porcie - aplikacja, wyniki badań / Artur CYWIŃSKI, Dariusz SZULC Koncepcja centrum ochrony i monitoringu podwodnego portu morskiego / Artur CYWIŃSKI, Dariusz SZULC Egzamin sprawdzający weryfikacja wiedzy i umiejętności - eliminacja z ruchu drogowego kierowców niebezpiecznych / Jerzy CZECH Aproksymacja niektórych rozkładów prawdopodobieństwa / Marzenna DĘBOWSKA-MRÓZ, Andrzej ROGOWSKI Problemy bezpieczeństwa pieszych na przykładzie miasta Radomia / Marzenna DĘBOWSKA-MRÓZ, ElŜbieta SZYCHTA Ocena warunków ruchu w sytuacji zastosowania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką dla wybranych skrzyŝowań z sygnalizacją świetlną w Katowicach / Joanna GŁOWACKA, Joanna KIDAWA, Grzegorz SIERPIŃSKI Prędkość ewakuacji na skrzyŝowaniu z sygnalizacją świetlną / Stanisław GONDEK Osoby starsze w ruchu drogowym - bezpieczeństwo i mobilność / Dagmara JANKOWSKA, Ida LEŚNIKOWSKA-MATUSIAK Analiza porównawcza oprogramowania wspomagającego oceny ryzyka zagroŝeń na stanowiskach pracy / Adam KADZIŃSKI, Marek GOŚCINIAK Rola ośrodków doskonalenia techniki jazdy w procesie edukacji kierowców / Joanna KAMIŃSKA, Violetta BUBNOWSKA Wypadki drogowe a świadomość zagroŝeń wśród kierowców samochodów osobowych na przykładzie województwa dolnośląskiego / Joanna KAMIŃSKA Problemy związane z wdroŝeniem systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych ecall / Tomasz KAMIŃSKI, Izabella MITRASZEWSKA, Michal NIEZGODA, Przemysław FILIPEK, Gabriel NOWACKI Bezpieczeństwo infrastruktury szynowej na bocznicach kolejowych / Zbigniew KĘDRA Analiza stanu infrastruktury drogowej województwa zachodniopomorskiego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego / Piotr LEWANDOWSKI Analiza stanu bezpieczeństwa polskich dróg w kontekście ruchu pojazdów silnikowych jednośladowych / Mirosław LUFT, Paweł OLSZOWIE Piractwo i terroryzm morski jako zagroŝenia transportu morskiego / Magdalena ŁUCZKOWSKA

8 Wybrane algorytmy obliczania współczynników ekwiwalentnych dla pojazdów cięŝkich / ElŜbieta MACIOSZEK Transport safety integration issues in mobility and modality management / Lech MICHALSKI, Joanna śukowska Analiza czasów zatopienia siłowni głównej i pomocniczej okrętu typu 888 po uszkodzeniu kadłuba / Waldemar MIRONIUK Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców / Izabella MITRASZEWSKA, Tomasz KAMIŃSKI, Michał NIEZGODA, Gabriel NOWACKI Przedmiot i zadania nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działalności ludzkiej na morzu / Wacław MORGAŚ, Zdzisław KOPACZ Rola transportu morskiego gazu skroplonego w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski / Bartłomiej PĄCZEK Problem bezpieczeństwa w transporcie drogowym / Zbigniew PIETRAS, Romuald DOŁKOWSKI śegluga śródlądowa w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Krzysztof ROKICIŃSKI Psychologiczne problemy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym / Tadeusz ROTTER Bezpieczeństwo transportu morskiego ING / Józef SADOWSKI, Jacek PIETKUN Bezpieczeństwo na drogach Pomorza Środkowego / Józef SADOWSKI Symulacyjne badania pojazdu typu formuła student / Jarosław SEŃKO, Radosław NOWAK Analiza zderzenia samochodu osobowego z drzewem / Jarosław SEŃKO Bezpieczeństwo informacji w transportowych systemach teleinformatycznych / Zygmunt STRZYśAKOWSKI, Katarzyna KWIECIEŃ Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w procesach naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe sektora transportu drogowego / Jerzy SZKODA, Ewa DĘBICKA Zasada głębokiej obrony a zarządzanie bezpieczeństwem transportu / Andrzej SZYMANEK Road accident as a traumatic situation - help to the victims / Monika UCIŃSKA, Gabriel NOWACKI, Izabella MITRASZEWSKA, Tomasz KAMIŃSKI Road transportation problems in developing countries / Irfan ULLAH, Janusz SZPYTKO Piractwo XXI wieku zagroŝeniem bezpieczeństwa transportu morskiego / Katarzyna WARDIN EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH KabotaŜ w pasaŝerskim transporcie kolejowym / Mirosław ANTONOWICZ Perspektywy europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym / Andrzej BIAŁOŃ, Paweł GRADOWSKI, Marta GRYGLAS Analiza odzysku w aspekcie ograniczenia wpływu na środowisko środków transportu / Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI Odzysk w ograniczeniu wpływu na środowisko środków transportu / Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI Problematyka procesu demontaŝu w środowiskowym oddziaływaniu środków transportu / Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI Ethanol as an alternative fuel for vehicles in Malawi / Ngugi. A.CHILALIKA, Janusz SZPYTKO

9 Changes and challenges of postal industry / ČOREJOVÁ Tatiana, IMRÍŠKOVÁ Emília On the problem of valuation of transport firm / Tatiana COREJOVA, Iveta SEDLAKOVA analiza stanu wdroŝeń aplikacji informatycznych w obszarze zarządzania jakością w małych i średnich firmach / Jerzy CZERMIŃSKI Uwarunkowania wyboru tras kolejowych / Janusz DYDUCH Model of integrated marketing communication of commercial bank - theoretical approach / Katarína FRAJTOVÁ-MICHALIKOVÁ, Katarína KRAMÁROVÁ Finansowanie rozwiązań ekologicznych w transporcie w perspektywie finansowej / BoŜena GRAD, Ewa FERENSZTAJN-GALARDOS, Renata KRAJEWSKA Zarządzanie środkami publicznymi w świetle nowej ustawy o finansach publicznych - implikacje dla sektora transportu / BoŜena GRAD, Ewa FERENSZTAJN-GALARDOS Problemy związane z modernizacją infrastruktury kolejowej i ich wpływ na uzyskanie efektywności projektów / Paweł GRADOWSKI, Marta GRYGLAS Zarobkowy transport samochodowy ładunków w Polsce / Marta KADŁUBEK Modelowanie procesu obsługi statków powietrznych / Artur KIERZKOWSKI Wykorzystanie komputerowego pakietu symulacyjnego DOSIMIS-3 przy podejmowaniu decyzji / Piotr KISIEL Opis systemu transportu wewnętrznego w zakładzie produkcji stali / Piotr KISIEL Środowiskowe problemy transportu w Polsce / Czesław KOLANEK, Jan KULCZYK Metodológia výskumu trhu v dopravných podnikoch / Juraj KOLENČÍK, Anna KRIŽANOVÁ Modele inwestowania w infrastrukturę portową / Izabela KOTOWSKA Ekonomiczne aspekty zastosowania wybranych technologii montaŝu w budownictwie transportowym / Adam KRISTOWSKI Price - one of the factors that support the supply of road transport / Anna KRIŽANOVÁ Ekspercki system oceny rozwiązań w budownictwie / Mariola KSIĄśEK Zmiany w przewozach lotniczych ładunków na międzynarodowym rynku transportowym / Piotr LEWANDOWSKI Zastosowanie automatów komórkowych do symulacji ruchu drogowego w mieście / Michał MACIEJEWSKI, Marek MACIEJEWSKI Oszacowanie kosztów budowy kolei linowej w Krakowie na terenie Błonia - Kopiec Kościuszki - Zoo / Tomasz MAGIERA Preferencje pasaŝerów i struktura ruchu pasaŝerskiego obsługiwanego Ŝeglugą promową pomiędzy Polską a Skandynawią / Marta MAŃKOWSKA ZuŜycie paliwa przez silniki pojazdów bojowych w rzeczywistych warunkach ruchu / Jerzy MERKISZ, Ireneusz PIELECHA, Jacek PIELECHA, Maciej SZUKALSKI Zagadnienia interoperacyjności pojazdów trakcyjnych na zliberalizowanym rynku przewozów kolejowych / Maciej MICHNEJ Algorytm Browna Łmnickiego - propozycja oprogramowania komputerowego / Maciej NOWAK, Paweł NOWAK Ekonomiczne aspekty budowy urządzeń transportowych w ośrodku narciarskim / Grzegorz OLSZYNA Zapis obrazu drogi i pozycji w ocenie efektywności systemów transportowych / Tomasz PAŁCZYŃSKI, Zbigniew PAWELSKI

10 Analiza efektywności procesu równowaŝenia rozwoju transportu / Barbara PAWŁOWSKA Implementacja załoŝeń zrównowaŝonego rozwoju transportu miejskiego podczas realizacji działań w ramach projektu civitas renaissance na przykładzie miasta Szczecinek / Piotr PIĄTKOWSKI, Tomasz HEESE, Magdalena KACZORKIEWICZ, Adam BOGUSKI, Paweł ZDOLIŃSKI, Ewa KASPERSKA, Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI Innowacyjność jako jeden z atrybutów gospodarczych Polskich portów morskich / Michał PLUCIŃSKI Analiza zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Szczecinie / Jan PURCZYŃSKI Analiza porównawcza technologii kontroli nad procesami obrotu towarów / Mirosław SIERGIEJCZYK Model funkcjonalny terminala kontenerowego ukierunkowany na środki transportu / Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA Transport morski - ekonomiczne wymiary współczesnych zagroŝeń asymetrycznych / Tomasz SZUBRYCHT Elektroniczne pozyskiwanie zleceń na usługi transportowe z obszaru jednostek finansów publicznych / Jarosław TESKA Monitoring ekonomiczny jako narzędzie rozwoju polskich portów lotniczych / Dariusz TŁOCZYŃSKI Koncepcja modelu symulacyjnego ruchu statków na akwenie Dolnej Odry / Waldemar UCHACZ Wybrane aspekty transportu drogowego i kolejowego ładunków ponadnormatywnych w regionie Morza Bałtyckiego / Anna WOLNOWSKA, Wiesław GALOR Wydatki na transport jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach / Marcin WOŁEK System tramwaju linowego w kopalni soli w Wieliczce - koszt inwestycji / Marian WÓJCIK, Tomasz MAGIERA Bezpieczeństwo ekologiczne w zapleczu technicznym transportu samochodowego / Edyta ZIELIŃSKA, Kazimierz LEJDA BUDOWA, EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU Simulation of urban traffic lights control / Krzysztof AMBORSKI, Andrzej DZIELIŃSKI, Przemysław KOWALCZUK Wpływ zasilania paliwem mikroemulsyjnym na proces jego wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym / Andrzej AMBROZIK, Stanisław ORLIŃSKI Robot wiszący na linach - alternatywne urządzenie do precyzyjnego przenoszenia obiektów w przestrzeniach zamkniętych / Michał BACZYŃSKI, Janusz BACZYŃSKI, Andrzej BARTOSZEWICZ Szacowanie oporów skrętu burtowego wieloosiowych platform kołowych / Adam BARTNICKI, Marian J. ŁOPATKA, Tomasz MUSZYŃSKI Hydrostatyczny układ napędowy trójosiowej platformy wysokiej mobilności o skręcie burtowym / Adam BARTNICKI, Tomasz MUSZYŃSKI, Piotr SPRAWKA Koncepcja środka alternatywnego dla min przeciwpiechotnych / Adam BARTNICKI, Piotr SPRAWKA Badania oleju silnikowego jako źródła informacji o stanie technicznym silnika spalinowego o ZS / Zbigniew CHMIELEWSKI

11 Wykorzystanie moŝliwości systemów telematycznych i nawigacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym / Marcin CHRZAN, Paweł KRAKOWSKI Projekty w zakresie wykorzystania technologii satelitarnej w transporcie kolejowym / Marcin CHRZAN, Jerzy WOJCIECHOWSKI Postulate of incomplete data in exploitation recognition of electromechanical traction processes of electric locomotive from the point of view of motion disturbances / Maciej CYGAN Ocena połączeń Pt - NiCr na elektrodach świecy zapłonowej / Wiktor DANILCZYK, Stanisław KRUCZYŃSKI, Marek STĘPNIEWSKI, Ryszard WOŁOSZYN Ocena mobilności lekkich bezzałogowych pojazdów lądowych / Agnieszka DĄBROWSKA, Marian ŁOPATKA, Arkadiusz RUBIEC The impact of tyre on braking deceleration and braking distance / Jana DICOVÁ, Ján ONDRUŠ Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do analizy warunków uŝytkowania pojazdu oraz rozruchu silnika spalinowego / Paweł DROŹDZIEL, Leszek KRZYWONOS, Grzegorz WINIARSKI Nowy elektro-pneumatyczno-hydrauliczny układ hamulcowy dla lekkich i średnich zestawów drogowych / Adam P. DUBOWSKI, Janusz GRZELAK, Tadeusz PAWŁOWSKI, Aleksander RAKOWICZ, Sylwester WEYMANN, Krzysztof ZEMBROWSKI Ocena procesu odtwarzania własności uŝytkowych obiektu w systemie obsługiwania ze sztuczną siecią neuronową / Stanisław DUER, Konrad ZAJKOWSKI, Jacek PAŚ Zagadnienie wyposaŝenia okrętów marynarki wojennej w odbiorniki systemu automatycznej identyfikacji (AIS) / Czesław DYRCZ, Mariusz MIĘSIKOWSKI Analiza moŝliwości poprawy parametrów efektywnych silnika bojowegowozu piechoty BWP-1 / Tadeusz DZIUBAK, Grzegorz TRAWIŃSKI Metody wyznaczania współczynnika sprawności silnika klatkowego współpracującego z pompą odśrodkową / Radosław FIGURA, Leszek SZYCHTA, Kamil KIRAGA Analiza pracy systemów zabezpieczeń pojazdów samochodowych w zakresie wymagań regulaminów EKG-ONZ / Stanisław GAD, Radosław GAD Analiza bipolarnego dynamicznego modelu diagnostycznego monitorowania wyposaŝenia elektrycznego samochodu / Radosław GAD Ocena przydatności układu przeciwblokującego ABS przy niepełnej sprawności układu hamulcowego / Andrzej GAJEK, Wojciech SZCZYPIŃSKI-SALA, Piotr STRZĘPEK Badania osiowego rozciągania prętów z wybranych gatunków stali zbrojeniowych / Aniela GLINICKA Dostosowanie systemu ZSB 2000 do wymagań PKP PLK S.A. / Marcin GOŁĘBIEWSKI, Andrzej TORUŃ New approach to parameters definition of tilting body railway vehicles / Juraj GRENCIK, Miloslav KLINKO Tachografy cyfrowe stosowane w polskim transporcie drogowym - zalety i wady / Sylwester GRZYWACZ, Małgorzata GÓRSKA MoŜliwości zastosowania manewru awaryjnego dla jednostek pływających z napędem pędnikami aktywnymi / Jerzy HERDZIK Problemy utrzymania gotowości eksploatacyjnej jednostek pływających z napędem pędnikami aktywnymi / Jerzy HERDZIK

12 Composite brake blocks in railway operation / Jozef HRIŇÁK, Rudolf ŘEZNIČEK, František NOVÝ, Daniel KALINČÁK Analiza wpływu temperatury wybranych mieszanin paliw rzepakowych na ich gęstość i lepkość / Marek IDZIOR, Maciej BIELIŃSKI, Wojciech KARPIUK, Paweł STOBNICKI Wpływ oleju smarującego i biopaliwa na stan techniczny silnika o zapłonie samoczynnym / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK Ekologiczne aspekty rozcieńczania spalin silnikowych / Michał JANICKI, Czesław KOLANEK, Wojciech WALKOWIAK Ocena nośności spręŝystej podatnych nawierzchni drogowych / Stanisław JEMIOŁO Wielowarstwowe osłony balistyczne na morskie i lądowe konstrukcje środków transportu bojowego / Wojciech JURCZAK, Krzysztof ŚWIĄTEK, Stanisław JÓZWAK Analysis of fractional electrical circuits in transient states / Tadeusz KACZOREK Unconventional intermodal transport units / Daniel KALINČÁK, Juraj GRENČÍK Wykorzystanie trójwymiarowego modelu szyny kolejowej do wyznaczenia rozkładu indukcji magnetycznej i natęŝenia pola magnetycznego w szynie i w jej otoczeniu / Kamil KIRAGA, ElŜbieta SZYCHTA, Radosław FIGURA Problemy zasilania kolei duŝych prędkości w Polsce / Mieczysław KORNASZEWSKI, Zbigniew OLCZYKOWSKI, Tomasz CISZEWSKI Kompatybilność transeuropejskiego systemu transportu kolejowego / Mieczysław KORNASZEWSKI Wpływ czynników agresywnych na destrukcję polimerowych powłok ochronnych / Danuta KOTNAROWSKA Wytwarzanie powłok ochronnych skojarzeń tarciowych środków transportu w procesach tarcia / Andrzej KOTNAROWSKI Zastosowanie pomiarów termowizjnych w elektroenegetyce / Jacek KOZYRA Wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne do budowy świec do zapłonu CNG / Stanisław KRUCZYŃSKI, Witold DANILCZYK, Marek STĘPNIEWSKI, Ryszard WOŁOSZYN Wpływ mieszanin etanolu z olejem napędowym na emisję cząstek stałych / Stanisław KRUCZYŃSKI, Piotr ORLIŃSKI, Stanisław ORLIŃSKI Jednopaliwowy układ zasilania gazem ziemnym silnika o zapłonie iskrowym / Stanisław W. KRUCZYŃSKI, Ryszard WOŁOSZYN, Witold DANILCZYK, Marek STĘPNIEWSKI Numerical analysis of the influence of surface asperity vertical angles after turning on the state of stress and strains after part's burnishing rolling / Agnieszka KUŁAKOWSKA Wirtualne systemy pomiarowo - diagnostyczne w aplikacjach transportu kolejowego / Piotr LESIAK Wybrane problemy pomiarów dynamicznych drgań wagonów kolejowych zgodnych z normą UIC 518 / Mirosław LUFT, Radosław CIOĆ, Daniel PIETRUSZCZAK Optimal control for a plants consisting of two masses and connected with a nonlinear spring / Adam ŁOZOWICKI, Teresa ŁOZOWICKA-STUPNICKA, Dorota ŁOZOWICKA Porównanie systemów monitorowania i nawigacji dla floty pojazdów dostępnych na polskim rynku / Michał MACIEJEWSKI, Waldemar WALERJAŃCZYK, Paulina JANIAK Kształtowanie właściwości wibroizolacyjnych układu zawieszenia siedziska / Igor MACIEJEWSKI

13 Przykład kształtowania właściwości wibroizolacyjnych pasywnego układu zawieszenia siedziska / Igor MACIEJEWSKI Efekty modyfikacji środków smarowych cząstkami miedzi / Romuald MAKOWSKI Lokomotywy elektryczne duŝych mocy u progu XXI wieku / Józef MARCINIAK Kształtowanie wyrobów z materiałów stosowanych szczególnie na elementy cierne układów hamulcowych / Andrzej MAZURKIEWICZ Metody obliczania współczynnika korekcji wilgotności i ich wpływ na emisję tlenków azotu / Jerzy MERKISZ, Maciej ANDRZEJEWSKI, Jacek PIELECHA Wpływ stylu jazdy kierowcy na ekologiczność pojazdu / Jerzy MERKISZ, Jacek PIELECHA, Ireneusz PIELECHA Systemy telematyczne na lokomotywach spalinowych / Jerzy MIKULSKI, Jakub MŁYŃCZAK, Szymon SURMA Problemy oceny parametrów pojazdów 8x8 w metodzie ruchu po okręgu / Grzegorz MOTRYCZ, Piotr STRYJEK Wieloprzebiegowe testy krokowe pamięci RAM / Ireneusz MROZEK, Vyacheslav YARMOLIK Teksturowanie warstwy powierzchniowej gładzi cylindrowej z wykorzystaniem ablacyjnej mikroobróbki laserowej / Wojciech NAPADŁEK, Piotr BALICKI Wybrane aplikacje oczyszczania laserowego stali stopowych chromowo-niklowych / Wojciech NAPADŁEK, Leszek BĄKAŁA Badania mikrostruktury napoin wykonanych ze stopów na bazie kobaltu / Wojciech NAPADŁEK, Zdzisław BOGDANOWICZ, Grzegorz TRAWINSKI, Agnieszka LABER Zwiększanie trwałości eksploatacyjnej elementów skojarzenia trzonek zaworu - prowadnica silnika spalinowego z wykorzystaniem technologii laserowych / Wojciech NAPADŁEK, Tadeusz BURAKOWSKI Wybrane aplikacje technologiczne ablacyjnego usuwania metalicznej powłoki lakierowej techniką laserową / Wojciech NAPADŁEK, Izabela KALMAN Analiza moŝliwości oczyszczania laserowego elementów nadwozi samonośnych z korozji powierzchniowej / Wojciech NAPADŁEK Zautomatyzowanie procesu wyznaczania pozycji w nawigacji radarowej - aplikacja / Krzysztof NAUS, Mariusz WĄś Badania w locie zmodernizowanych śmigłowców / Mirosław NOWAKOWSKI Innowacyjne systemy wspomagające pracę kierowcy / Sławomir OLSZOWSKI, Marcin SZTANDKIE Wpływ zastosowania mieszanin estru FAME z etanolem na ekologiczne wskaźniki pracy silnika perkins-1104c-44 / Stanisław ORLIŃSKI GST - Global System for Telematics - review of choosen telematics standards / Tomasz PAŁCZYŃSKI, Zbigniew PAWELSKI Problemy pokrycia mapami elektronicznymi niezbadanych rejonów morskich / Tadeusz PASTUSIAK Metodyki określania parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego powierzchni chropowatych / Sylwia PATYK, Radosław PATYK Diagnozowanie komputerowo zintegrowanych systemów łączności w lotniczych systemach transportowych / PAZUR Andrzej, SZELMANOWSKI Andrzej, MICHALAK Sławomir Voice system for registration of goods denoted by a barcode based on the spectral analysis of the human voice / Jakub PĘKSIŃSKI, Grzegorz MIKOŁAJCZAK

14 Charakterystyki elementów spręŝystych i tłumiących zawieszenia samochodu osobowego oraz zastępcze charakterystyki ich modeli / Hubert PIKOSZ, Grzegorz ŚLASKI Współpraca zestawu Mindstorms z pakietem LabVIEW / Beata PNIEWSKA Sprzętowa realizacja szyfrowania / Roman PNIEWSKI Rozwiązania techniczne pociągów wykorzystujących lewitację magnetyczną / Rafał PODSIADŁO UŜycie sieci Kohonena do identyfikacji radiostacji okrętowych / Tomasz PRACZYK Mikroteksturowanie powierzchni ślizgowych par tarcia technologią laserową i elektroerozyjną / Norbert RADEK, Bogdan ANTOSZEWSKI Obróbka laserowa powłok molibdenowych nanoszonych obróbką elektroiskrową / Norbert RADEK, Jurji SZALAPKO Modyfikacja obróbką elektroerozyjną powłok natryskanych naddźwiękowo / Norbert RADEK, Wojciech śórawski Własności eksploatacyjne przeciwzuŝyciowych powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych obróbką elektroiskrową / Norbert RADEK Zastosowania trójosiowych akcelerometrów w układach telematyki pojazdów jednośladowych / Mariusz RYCHLICKI Possibility of using the digital tachograph system to control of raod transport / Marcin RYCHTER Efektywne metody modelowania uŝyteczne w eksploatacji pojazdów szynowych / Edward RYDYGIER, Zygmunt STRZYśAKOWSKI Efektywność energetyczna napędów trakcyjnych / Dionizy SANIAWA Koncepcja badań eksperymentalnych piasty pneumatycznej / Zbigniew Jan SETA Doświadczalne i symulacyjne badania parametrów absorbera energii uderzenia dla pojazdu formuła student / Paweł SKONIECKI, Włodzimierz ABRAMOWICZ Materiały i osprzęt do szybkich napraw obiektów technicznych / Tomasz SMAL, Tomasz SMOŁA Technologie szybkich napraw obiektów technicznych / Tomasz SMAL, Tomasz SMOŁA Usage of MEMS sensors for the speed control of the industrial transport vehicle / Pavol SPANIK, Peter FIBICH, Marek PASKALA, Viktor BOBEK, Peter SINLER Reliability theorem application for accuracy statistics determination of differential global positioning system / Cezary SPECHT Drgania własne sztywnego cylindra eliptycznego / Wacław SZCZEŚNIAK, Magdalena ATAMAN Małe drgania krąŝka w ruchomej obręczy eliptycznej / Wacław SZCZEŚNIAK, Magdalena ATAMAN Drgania skrętne podwieszonej belki i płyty / Wacław SZCZEŚNIAK, Magdalena ATAMAN Wybrane zadania symulacji komputerowych w transporcie / Wacław SZCZEŚNIAK Simulation of an AHC system during offshore installation / Marek SZCZOTKA Podejście procesowe w zarządzaniu jakością badań kontrolnych pojazdów / Jerzy SZKODA, Ewa DĘBICKA Analiza ewolucji wybranych zespołów dźwignic / Janusz SZPYTKO, Jerzy CHODACKI

15 Nowoczesne elektroniczne systemy bezpieczeństwa dla bazy logistycznej / Waldemar SZULC, Adam ROSIŃSKI Systemy ochrony poŝarowej dla ruchomych środków transportowych / Waldemar SZULC Informacja przestrzenna w procesie sterowania ruchem kolejowym / Andrzej TORUŃ, Andrzej LEWIŃSKI Monitoring warunków transportu łatwo psujących się produktów Ŝywnościowych / Przemysław TYCZEWSKI Badanie róŝnych strategii sterowania osprzętem manipulacyjnym w systemie teleoperacji / Andrzej TYPIAK, Rafał TYPIAK Wspomaganie operatora pojazdu transportowego o wysokiej mobilności / Andrzej TYPIAK Conception of the integrated European ships' monitoring and information system / Ryszard WAWRUCH Zgrywanie obrazu radarowego z mapą morską metodą wyrównania / Mariusz WĄś, Krzysztof NAUS Naprawy ram pojazdów cięŝarowych nisko-tlenowymi metodami spawalniczymi / Tomasz WĘGRZYN, Michał MIROS Zmiana geometrii kanału przepływowego spręŝarki osiowej a parametry pracy okrętowego silnika turbinowego / Paweł WIRKOWSKI System zasilania energią elektryczną dla linii kolejowych duŝych prędkości / Jerzy WOJCIECHOWSKI, Marcin CHRZAN Kształtowanie zarysów płasko-wierzchołkowych nagniataniem i ich wykorzystanie w budowie pojazdów / Mariusz WOJTALIK Aspekty energetyczne inteligentnych magazynów XXI wieku / Paweł ZAJĄC Badania hałasu pojazdów szynowych / Grzegorz ZAJĄC Projekt diagnoskopu silnikowego opartego na karcie pomiarowej analogowocyfrowej / Konrad ZAJKOWSKI, Stanisław DUER Analiza stanu nieustalonego w obwodzie zawierającym silną nieliniowość / Konrad ZAJKOWSKI Działania na rzecz zwiększenia udziału kolei w przewozach pasaŝerskich / Stanisława ZAMKOWSKA Wpływ typu konstrukcji nawierzchni tramwajowej na poziom genrowanego hałasu / Jerzy ZARICZNY, Sławomir GRULKOWSKI Zastosowanie niestacjonarnej hiperpłaszczyzny ślizgowej do sterowania dyskretnym obiektem dynamicznym / Justyna śuk, Andrzej BARTOSZEWICZ Warunki transportu substancji chemicznych / Wojciech śurowski, Mirosław WYPIEROWSKI Eksperymentalne podstawy maksymalizacji odporności na zuŝywanie tribologiczne / Wojciech śurowski CD 2 Ku zarządzaniu wiedzą logistyczną w dobie gospodarki sieciowej / Piotr Adamczewski Znaczenie Sales And Operations Planning (SOP) dla doskonalenia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie / Anna Baraniecka Analiza systemu transportu wewnętrznego przedsiębiorstwa produkcyjnego - case study / Zbigniew Borowski, Marek Sikora Zwinne łańcuchy dostaw / Andrzej Bujak

16 Analiza efektywności wybranych metod prognozowania zbiorowych przepływów pasaŝerskich w obrębie miasta / Katarzyna Cheba, Maja Kiba-Janiak Dobór optymalnego typu środków transportowych / Andrzej B. Chojnacki Koszty i stawki przewozowe / Andrzej B. Chojnacki, Stanisław Piasecki Formy współpracy producenta z pośrednikami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Marta Daroń, Monika Górska, Ryszard Budzik Modele szacowania kosztu cyklu Ŝycia: przegląd literatury / Izabela Dziaduch Strategiczna karta wyników jako logistyczne narzędzie wspomagania implementacji strategii w uczelni wyŝszej / Jerzy Feliks, Dominik Kowal, Barbara Kowal Zarządzanie jakością usług logistycznych (wyniki badań) / Janusz Figura, Barbara Kos Procesy i koszty konsolidacji strumieni ładunków w logistyce miejskiej. Podstawy projektowe w ujęciu systemowym / Janusz Fijałkowski Model gospodarki magazynowej w strategii logistycznej przedsiębiorstwa / Monika Górska, Marta Daroń, Ryszard Budzik, Magdalena Luterek Dwuetapowa metoda projektowania balansu linii montaŝowej / Waldemar Grzechca Merytoryczne i metodologiczne załoŝenia pomiaru i oceny wsparcia logistycznego / Andrzej Jezierski Logistyczne uwarunkowania w międzynarodowym transporcie ładunków ponadnormatywnych / Zofia Jóźwiak, Damian Bednarz Usprawnianie procesów transportowych z wykorzystaniem usług sieciowych na przykładzie przedsiębiorstwa komunalnego / Marek Karkula, Szymanowska Anna Wybrane aspekty modelowania symulacyjnego zautomatyzowanych systemów transportu wewnętrznego / Marek Karkula Wpływ wybranych aspektów logistyki miejskiej na jakość Ŝycia mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego / Maja Kiba-Janiak, Katarzyna Cheba Algorytm priorytetowy alokacji buforów dla problemu harmonogramowania projektu ze zdefiniowanymi kamieniami milowymi / Marcin Klimek, Piotr Łebkowski Elastyczność w sieci dostaw dyskusja na przykładzie wybranej branŝy / Marzena Kramarz Planowanie produkcji w złoŝonym systemie z ograniczonymi zasobami / Jolanta Krystek, Mieczysław Jagodziński Magazyn zboŝowy w łańcuchu logistycznym / Ewa Kulińska, Joanna Rut Podstawowe wymogi dotyczące obsługi samolotu Airbus A380 / Anna Kwasiborska Dwupoziomowa metoda harmonogramowania przepływu produktów przez sieci dostaw / Marek Magiera Modele autoregresyjne jako instrument zarządzania zapasami na przykładzie elektrowni cieplnej / Agata Mesjasz-Lech Zaopatrzenie na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Joanna Michalik, Ewa Staniewska, Ryszard Budzik Znaczenie logistyki w projekcie ekspedycyjnym / Paweł Michalski Systemy logistyczne a teoria systemów / Edward Michlowicz Doskonalenie łańcucha dostaw hurtowni farmaceutycznej / Bartłomiej Rodawski, Paweł Hanczar Alternatywna metoda rozwiązywania kwadratowego zagadnienia przydziału / Krzysztof Schiff

17 Wykorzystanie teorii mapowania BPMN i SERVQUAL do oceny procesów logistycznych / Maciej Stajniak Jakość w sferze dystrybucji i obsługi klienta przedsiębiorstwa produkcyjnego / Ewa Staniewska, Joanna Michalik, Ryszard Budzik Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wyznaczania poziomu zapasów w procesie produkcyjnym / Natalia Szozda, Agnieszka Tubis Logistyka w zarządzaniu kryzysowym przedsiębiorstwa / Andrzej Szymonik Modelowanie zaleŝności czasowych w systemach produkcyjnych / Sylwia Werbińska-Wojciechowska Zarządzanie infrastrukturą logistyczną miasta / Krzysztof Witkowski Zastosowanie algorytmu symulowanego wyŝarzania do rozwiązania problemu dostaw z oknami czasowymi / Marcin Woch, Piotr Łebkowski Koncepcja modelu oceny systemu transportowo-magazynowego / Paweł Zając

18 nr 3 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Logistyka w roku 2030 / Tomasz Nowakowski, Danuta Kisperska- Moroń, Mariusz Jedliński 11 Logistyka w 2030 roku - z lekkim przymruŝeniem oka / Stanisław KrzyŜaniak 12 Logistyka 2030 oczami zagranicznych mediów / Tomasz Janiak 14 LOGISTICS & EUROLOG 2010 juŝ za nami / Artur Olejniczak 18 Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle tendencji unijnych / Krystyna Wojewódzka-Król 23 Logistyka wojskowa a cywilna - perspektywa 2030 roku / Tomasz Jałowiec, Iwo Nowak 27 Global Sourcing jako światowa strategia zaopatrzenia (cz. 2) / Barbara Galińska, Ryszard Grądzki 31 Logistyka humanitarna - istota, warunki skuteczności i zastosowanie w sferze współpracy cywilno - wojskowej (cz. 2) / Tadeusz Pokusa, Wojciech Grzybowski 35 Planowanie przepływów materiałowych i poziomu zapasów cz. I / Bartosz Sołecki, Radosław Śliwka 37 Wykorzystanie eksperymentu symulacyjnego do optymalizacji przepływu materiału i kapitału / Jakub Borucki, Przemysław Cichuta, Paweł Pawlewski 40 Przesłanki i zakres stosowania logistyki w gospodarowaniu zasobami krwi / Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg 45 ZagroŜenie terrorystyczne naftowych łańcuchów dostaw / Mirosław SkarŜyński MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 49 Magazyn 2030-jaki będzie / Adam Wojciechowski 51 6 lat oznaczenia CE / Zbyszko Krojenka 53 Inteligentna rampa przeładunkowa Hörmann HLS Basic / Iwo Nowak 54 Nagroda Red Dot Design dla Hörmanna / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 55 Internet Produktów w roku 2030 / Michał Grabia 58 Informatyczne monitorowanie przepływów materiałowych w warunkach automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych / Jerzy Majewski 64 Komunikowanie się z klientami w polskich firmach / Roman Nierebiński, Hanna Pawlak USŁUGI LOGISTYCZNE 69 Logistyka nadal transport i leasing w ofensywie / Krzysztof Tekieli 70 Jakość w outsourcingu usług logistycznych / Tomasz Jałowiec, Iwo Nowak 76 Zautomatyzowane garaŝe wielko pojemne / Jacek Szymonik NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 78 Przeszłość fundamentem do przyszłości / Rafał KałuŜa

19 79 Partnerzy GS1 Polska oraz ich autorskie produkty Zgodne z GS1" / Jakub Lewandowski 81 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 35) / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 83 Logiści w Bizancjum / Mirosław SkarŜyński 84 Szczepan Górtowski wygrał II Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną / Iwo Nowak 86 Dla tych, którzy poszukują nowej wiedzy o najlepszych praktykach w logistyce / Danuta Kisperska-Moroń, Maria Tymińska LOGISTYKA - NAUKA 2 Planowanie optymalnego rozwoju sieci dystrybucji na przykładzie sieci handlowych (cz. 1) / Agnieszka Hodczak-Sekulska, Adam Redmer 5 Kreowanie marketingowej orientacji portów morskich poprzez rozwój funkcji logistycznych / Marek Grzybowski 9 Streszczenia i spis artykułów na płycie CD Ciąg dalszy na CD Skala działalności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spoŝywczego a rozwiązania w zakresie gospodarowania zapasami / Joanna Baran, Michał Pietrzak Identyfikacja pochodzenia produktów Ŝywnościowych na przykładzie polskiego łańcucha dostaw / Agnieszka Bezat, Sebastian Jarzębowski Proces jako przedmiot analizy na przykładzie przedsiębiorstwa z branŝy agrobiznesu / Agnieszka Bezat Budowa przewagi konkurencyjnej na rynku IT / Agnieszka Bezat, Ograniczenia odliczeń podatku VAT związanych z nabyciem samochodów i paliwa / Katarzyna Boratyńska Zmiany organizacyjne i instytucjonalne w logistyce świeŝych owoców i warzyw w Polsce / Aleksandra Chlebicka Polityka zaopatrzenia przedsiębiorstw handlu detalicznego Ŝywnością a ich sytuacja ekonomiczna / Piotr Cyrek Znaczenie infrastruktury transportowej dla rozwoju regionów w krajach OECD / Nina Drejerska Wspomaganie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie (na przykładzie VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. w Kielcach) / Bogdan Klepacki, Ilona Dziedzic Analiza porównawcza kosztów połączenia intermodalnego Niemcy Włochy / Marta Gońka, Bogusz Wiśnicki Wpływ współpracy międzynarodowej na jakość usług logistycznych / Mariusz Grebowiec Zastosowanie rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej jako sposób eliminacji problemów dystrybucji towarów na przykładzie metropolii tokijskiej / Joanna Hryniewicz System wsparcia logistycznego jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw / Jagoda Jakubowska ZróŜnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branŝach agrobiznesu / Ludwik Wicki, Piotr Jałowiecki Narzędzie IT wspierające zarządzanie informacją w łańcuchu dostaw zbóŝ / Sebastian Jarzębowski, Agnieszka Bezat Rola transportu wodnego śródlądowego w gospodarce Polski na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej / Kasper Jędrzychowski

20 Korzyści i koszty elementów logistycznych na przykładzie produkcji drobiarskiej / Sławomir Juszczyk, Maria Tymińska Stan i perspektywy rozwoju transportu w Polsce / Bogdan Klepacki, Tomasz Rokicki Sytuacja przedsiębiorstw transportowych powstałych w okresie integracji Polski z UE / Bogdan Klepacki, Tomasz Rokicki Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) w sektorze mleczarskim zakres i zadania controllingu logistyki / Bogdan Klepacki, Marcin Wysokiński Zakres i zadania controllingu logistyki / Tomasz Kondraszuk Logistyka sklepów internetowych jako element strategii ich rozwoju / Mariusz Maciejczak, Vadyym Schyrsky Koncepcja nowoczesnego połączenia szynowo-drogowego Gdańsk-Medyka / Tomasz Mleczko, Bogusz Wiśnicki Współczesne relacje miedzy uczelnią a przedsiębiorstwem / Arkadiusz Orłowski, Marcin Adamczyk, Michał Borowy Szanse rozwoju wiejskich przedsiębiorstw wobec dostępności szlaków komunikacyjnych i ośrodków miejskich / Iwona Pomianek Transformacja Wspólnej Polityki Transportowej UE / Joanna Rakowska Cele i efekty sektorowego programu operacyjnego transport w świetle aktualnych załoŝeń wspólnej polityki transportowej UE / Joanna Rakowska Skala działalności, obszar działania a wymagania w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach sektora rolno-spoŝywczego / Tomasz Rokicki, Ludwik Wicki Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw transportowych / Tomasz Rokicki Przepływ towarów i informacji na przykładzie klastra okopskiego / Tomasz Rokicki, Michał Roman Logistyka w turystyce na przykładzie wędrówek i ścieŝek edukacyjno wychowawczych / Tomasz Rokicki, Michał Roman Rola i znaczenie portów morskich / Tomasz Rokicki Znaczenie promocji w dystrybucji produktów rolno - spoŝywczych / Tomasz Rokicki, Michał Roman Skala działalności, obszar działania a wymagania w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach sektora rolno-spoŝywczego / Tomasz Rokicki, Ludwik Wicki Zmiany w Polskiej wymianie towarowej w latach ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolnego i jego konkurencyjności / Anna Rytko Logistyczny system zaopatrzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego / Ewa Staniewska Regionalna gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce / ElŜbieta Szymańska Przepływ towarów i informacji na przykładzie klastra okopskiego / Andrzej Wojciechowski, Weronika Miazga Infrastruktura jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego / Agnieszka Wojewódzka Obsługa klienta w systemie logistycznym przedsiębiorstwa hutniczego / Justyna śywiołek

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 61 2009 SPIS TREŚCI nr 1 2 Congestion pricing a logistyka miejska / Joanna Archutowska 9 Wymiana danych pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami a ich kontrahentami /

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W Szczecin, dn. 04.10.2013 r. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab.

Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab. Spis treści Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab. Leszek Mindur 1. Europejska polityka transportowa - prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2016/2017 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015 Szczecin, dn. 10.10.2014 r. Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. Warszawa, cop Spis treści

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. Warszawa, cop Spis treści Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 CZĘŚĆ I Trendy rozwojowe w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERNCJI. Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. Dzień pierwszy 19 października 2014 (niedziela)

PROGRAM KONFERNCJI. Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. Dzień pierwszy 19 października 2014 (niedziela) Dzień pierwszy 19 października 2014 (niedziela) 14.30-16.00 Obiad 16.00-19.00 Sesja I: Strategie logistyczne przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw pod presją turbulentnego otoczenia Prowadzenie sesji: Prof.

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)...

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... Przedmowa... 13 Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym... 17 1.3. Zależności

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 61 2009

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 61 2009 GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 61 2009 SPIS TREŚCI nr 1 2 Congestion pricing a logistyka miejska / Joanna Archutowska 9 Wymiana danych pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami a ich kontrahentami /

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA obowiązuje w roku akademickim 2015/2016

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA obowiązuje w roku akademickim 2015/2016 ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA obowiązuje w roku akademickim 2015/2016 Sporządziła: mgr inż. Justyna Bogdzia Szczecin, dn. 13.10.2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH TECHNIKUM - TECHNIK LOGISTYK 342[04] Typ szkoły Przedmiot klasa Wydawnictwo Tytuł Autor Laboratorium

Bardziej szczegółowo

HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 32-2012 SPIS TREŚCI nr 1 3 Konferencje 4 Targi 4 Nowości techniczne 5 Sterowanie natężeniem przepływu w układzie hydraulicznym z falownikowym napędem pompy zębatej / Tadeusz

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Szkoła Logistyki

P R O G R A M. Szkoła Logistyki P R O G R A M Szkoła Logistyki Wisła 10-13 stycznia 2017r 10 stycznia (wtorek) Od 12 00 rejestracja uczestników 13 00-15 00 obiad 15 30 17 30 otwarcie Konferencji i Obrady Plenarne 15 30-17 30 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 31-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady cz. I / Ryszard Jasiński 9 Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept / Piotr Woś,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017

Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017 Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017 Biernat Tomasz 243221 Analiza profilu ryzyka czynnika ludzkiego personelu lotniczego (promotor: dr inż. Michał Kozłowski) a) Analiza procedur ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07 Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki KATOWICE 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ I TECHNOLOGIE WIEDZY 13 Jerzy Gołuchowski:

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki ZAKŁAD ORGANIZACJI I EKONOMIKI TRANSPORTU L35 siedziba budynek Houston, II piętro, 31a Sekretariat tel: 1 68 30 93, 1 68 30 94 L35@pk.edu.pl, dschwer@pk.edu.pl www.l35.pk.edu.pl Informacja dla studentów

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY 2009

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY 2009 PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY 2009 SPIS TREŚCI nr 1 3 Kolejowe przewozy regionalne w rękach samorządów 4 Metro w Warszawie / Anna Tymko 11 Funkcjonalne Bloki Przestrzeni (FAB) jako implementacja regulacji w UE

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 595 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY ZACHOWANIA PODMIOTÓW NA KONKURENCYJNYM RYNKU SZCZECIN 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2009 SPIS TREŚCI nr 1 AKTUALNOŚCI 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Infrastruktura magazynowa w logistyce / Adam Wojciechowski 13 Skroić magazyn na miarę czasów / Zofia Górska,

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Koleje dużych prędkości w Polsce : monografia / pod red. nauk. Mirosława Siergiejczyka ; autorzy: Marek Pawlik [i dwudziestu pozostałych]. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Europejskie wymagania

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO śegnamy NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM GRATULUJEMY NAJLEPSZYM ABSOLWENTOM SZKOŁY I ICH RODZICOM Magdalena Kudła 3d LO średnia ocen: 4,75 Finalistka XXXIII Olimpiady Centralnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 L.p Nazwisko i imię województwo 1 Babalscy Aleksandra i Mieczysław kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych ul. Ostrowska 58 1) Bogumiła Nadany Przewodnicząca Komisji 2) Jacek Kikoła Zastępca Przewodniczącej 3) Andrzej Tokarski 4) Anna Konferowicz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

nr lp. Nazwisko Imię albumu 1 8463 Logistyka zaopatrzenia centrów miast na przykładzie Warszawy dr Krzysztof SZELĄG dr Jacek KUROWSKI 8.00-8.

nr lp. Nazwisko Imię albumu 1 8463 Logistyka zaopatrzenia centrów miast na przykładzie Warszawy dr Krzysztof SZELĄG dr Jacek KUROWSKI 8.00-8. Nazwisko Imię PODKOMISJA NR 16 Przewodniczący: dr hab. Zenon STACHOWIAK Sekretarz: mgr Paulina BALCEROWSKA Temat pracy Promotor Recenzent 18.06.2013 - blok 22/101 Godzina 1 8463 Logistyka zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo