Fifth Sunday in Ordinary Time February 8, 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fifth Sunday in Ordinary Time February 8, 2015"

Transkrypt

1 Fifth Sunday in Ordinary Time February 8, 2015 Rev. Thaddeus Dzieszko Pastor - Ext. 20 Rev. Robert Fraczek Associate Pastor - Ext. 33 Rev. James Heyd Resident - Ext. 31 Mrs. Eva Panczyk School Principal - Ext. 42 Mr. Martin Wojtulewicz Business Manager - Ext. 11 Sr. Kinga Hoffmann Coordinator of Religious Ed. - Ext. 40 Ms. Dorota Archacki REP Secretary Ex. 38 Mrs. Marie Blecka Music Director - Ext. 37 Sr. Zofia Turczyn Sacristan Mrs. Dorota Strek Parish Secretary - Ext. 0 Mr. Joseph Homik Organist Mr. & Mrs. Jim & Connie Schiltz Diaconate Couple - Ext. 0 Rectory Office: 5843 W. Strong St Fax Parish Website School Office: 5841 W. Strong St Fax School Website R E P Office: 5841 W. Strong St Ext. 40 Handzel Center: 5864 W. Ainslie St. Borowczyk Hall: 5856 W. Ainslie St. Polska Szkoła Św. Maksymiliana M. Kolbe: 5841 W. Strong St Kolbe Website Missionary Sisters of Christ the King: 4910 N. Menard St Chicago, Illinois BULLETIN SUBMISSION: Mark 1:38

2 2 Monday, February 9 8:00am Eng + Karol Such 8:30am Pol + Witold Męciwoda Tuesday February 10 Saint Scholas ca, Virgin 8:00am Eng + Kazimierz Cieślak 7:15pm Pol Intencje Specjalne Wednesday February 11 Our Lady of Lourdes 8:00am Eng Patrick Strek Birthday 8:30am Pol + Janina Maśnica Thursday, February 12 8:00am Eng Parishioners and Benefactors 8:30am Pol + Cezary Jaworski 3-cia rocznica śmierci Friday, February 13 8:00am Eng + Janina Maśnica 8:30am Pol Msza sw. Wynagradz. Matce Bożej Saturday February 14 Saint Cyril, Monk, and Methodius, Bishop 8:00am Eng Mary Harchut/Marona 8:30am Pol + Zygmunt Kołota 23-cia rocznica 4:30pm Eng + Payton Rowan + Esther Rowan + Jack Mi elbrun + Marge Foley James A. Rowan + Mary Wiśniewski + Priscilla Pajor Sunday, February 15 Sixth Sunday in Ordinary Time 7:30am Eng + Parishioners 9:00am Pol + Maria Trojniak + Elżbieta Marciniak + Mieczysław Pacuszka + Teresa Zając + Emilia Prawica + Antonina Błachaniec + Janina Jesionka + Jan Niewiarowski + Zofia Bryła + Mateusz Duda + Roman Podgórski + Janina Maśnica + Edward Kosman + Krystyna Jasiak + Józef Kogut + Stefan I Julian Barabasz + Hipolit & Helen Adamski + Józef Łysik + Józef Kramarz + Mirosław Antosz + Lisa Brada + Tim DiGordz 10:30am Eng + Dorothy Pomykalski 12:00pm Eng + Glen, Gary & Eileen Dziadyk 1:30pm Pol + Ryszard Smoliński + Szymon i Rozalia Skóra + Tadeusz Drewniak + Mateusz Duda Irena i Józef z rodziną + Julian Barabasz + Bronisława i Władysław Fela + Jack Majka + Andrzej Klujewski + Timothy Klujewski + Lilian Zalewska + Piotr Zalewski + Katarzyna Zalewska + Jan Hudzik Anastazy Paprocki Zofia Dzięgielewska + Jan Topor + Sebas an Michalski 7:00pm Pol Parafianie i Dobrodzieje + Janina Maśnica Intencja Dziekczynna + Jerzy i Elżbieta Sawaściuk + Zofia Cieślak LITURGIES ARE CELEBRATED Weekday Masses: Monday - Saturday: 8:00am (Eng) Monday, Wednesday - Saturday: 8:30am (Pol) - Tuesday: 7:15pm (Pol) Weekend Masses: Saturday: 4:30pm (Eng) Sunday: 7:30am (Eng), 9:00am (Pol), 10:30am (Eng), 12:00pm (Eng), 1:30pm (Pol), and 7:00pm (Pol) RECONCILIATION IS CELEBRATED Saturdays from 3:15pm to 4:15pm

3 3 We are grateful to all who give regularly of their treasure, me and talent. May God bless you! Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy regularnie poświęcaja swój czas i angażują swoje talenty. Bóg zapłać! Fiscal Year 2014 (July 1, 2013 June 30, 2014) Rok fiskalny 2014 (od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014) Minimum weekly collec on required $ 12, Minimum tygodniowego wymaganego dochodu Weekend Collec on February 1, 2015 Kolekta niedzielna February 1, :30pm $ 2, :30am $ :00am $ 1, :30am $ TOTAL: $ 6, Presenta on/monday $ Adopt a student: $ Parish Maintenance: $ Convent Maintenance: $ AT A GLANCE Monday, February 9 Young at Heart Mee ng Woman s Club Board Mee ng Tuesday, February 10 Eucharis c Adora on School Board Mee ng Wednesday, February 11 No ac vi es Thursday, February 12 Parish Transforma on Mee ng Friday, February 13 No ac vi es Saturday, February 14 Market Day Sale Valen ne Family Dance and Raffle Second Collec on: Adopt a Student Sunday, February 15 Second Collec on: Adopt a Student Polonia Club Mee ng Paczki Sale 12:00pm $ :30pm $ :00pm $ Other: $ PRAY FOR OUR SICK Lucille Antonik Ewa Auguscik Eugeniusz Barabasz Richard Baranski Jr. Maria Blas Lore a Beil Roderick Biedron Henry Bira Jean Blaszynski George Brindise Rosemary Bux Perla Cabrara Margaret Chrusciel John Coldren Anthony Costa Gene Czapla James Dahl Patricia Daniels Jan Dusza Laura Dwyer Stanislaw Dzierzanowski Irene Galassi Josephine Garoda Janina Gawel Alexandra Gillespie Patricia Gniech Hermina Gorczak Timmy Grobart Camille Gutowski Jozef Jablonski Ted Janur Boleslaw Jaroszynski Sandra Katulka Ta ana Kirykowicz Marian Kocylowski Peter Koniecko Eleanore Kotleba OUR SYMPATHY AND PRAYERS: Janusz Benesiewicz Wladyslawa Kozak Wanda Kozub Tadeusz Krasowski Teresa Kurk Leo Kurtz Haley Link Joseph Locascio Michael Lupo Mary McCullough Alen Milewski Gregory Minarczyk Helen Mi elbrun Josiah Nelson Peg Nocita Hilda Nunes Jeane e Placzek Arlene Raszka Michael Richko Karen Rondano Margaret Schaefer Anna Seklecki Ann Senetra Helena Siekierska Josephine Sokol Eugeniusz Szepiotko Bogdan Tokarski Helen Tokarski Stanley Wajda Zdzislaw Wasilewski Yolanda Weaver Kelsey Weeden Alice Werner Ola Wiesyk Julie Wrobel Józef Zegar Patricia N. Ziga Lillian Zukowski and all those in our Book of Inten ons The winner of $ School Lo ery Drawing for Febraury 1, 2015 Kathy Mulac - #261 Thank you for suppor ng our school and our school children! EUCHARISTIC ADORATION All are invited to take advantage of this grace. Eucharis c Adora on every Tuesday begins with 8:00am Mass in the English language, 8:30am to 7:00pm adora on, at 2:30pm the Chaplet of Divine Mercy in English language, at 7:00pm bilingual closing prayers, and ends with 7:15pm Mass in Polish language.

4 Dear Parishioners and Friends, 4 Drodzy Parafianie i Przyjaciele, A man named Adam Chmielowski, an ar st from Cracow once visited the poor with his friends, who were bored of carnival fes vi es. They went to a homeless shelter called "ogrzewalnia" which roughly translates to a "warming center". That night the man known as Adam Chmielowski "died", and a new man known as brother Albert was born. Brother Albert devoted the rest of his life to help the poor and suffering. Suffering is a threat to the deepest layers of the human spirit. Physical pain causes suffering to the human soul. Bodily deformi es also have the power to cripple our core. Grave suffering can destroy hope and faith, and undermine the meaning of our existence. As a priest I o en see this par cular reason for the loss of faith: suffering that is not resolved. Today's Gospel (Mk. 1: ) touches upon the problem of human suffering, and associates it with the image of "evil spirits", which are only a small por on of the essence of suffering. Evil sooner or later, in one way or another is always the cause of suffering. What is the answer Jesus gave to this nagging ques on? We will not find it in the Gospel. Even the words: "Whoever wishes to come a er me, let him take up his cross and follow me" (Mt 16, 24) is not an explana on of the causes of suffering, but an expression of the a tude Jesus had towards it, which is the essence of the Gospel: a struggle with suffering. From a baby crying in Bethlehem, to the cry from the cross "My God, why have you forsaken me". Jesus stood between the eternal struggle of good against evil. Evil has many faces: moral evil known as sin, physical evil called suffering, biological evil called pain and spiritual evil known as despair. Good must wrestle with this mul tude of evil. This is what Jesus did as well. His portrait depicted in the pages of the Gospel is a picture of a man that is infinitely good. "Evil spirits... knew who he is". They knew their greatest enemy. Because good was in his whole being. Therefore, a Chris an who is confronted with the problem of suffering can not ignore the figure of Jesus. Without Him, without His death and resurrec on, we can not solve this drama c problem. The Gospel of mercy towards those suffering has not to this day reached everywhere. S ll, whole areas of human existence are "removed" from the blessed influence of Jesus and his Gospel. Looking at the whole expanse of the con nents afflicted by hunger and extreme poverty, the hos lity to people affected by certain diseases or the millions of drug addicts who are made by some and despised by others. Looking at Chris ans persecuted and murdered by Muslims, or taking into account the rights of children, especially those that are unborn. Let us ask God for mercy for all those who suffer and repentance for those who knowingly bring suffering to others. God bless you! Kiedyś złożył wizytę ludziom cierpiącym Adam Chmielowski. Krakowski artysta z przyjaciółmi znudzonymi nieco karnawałowym balem. Odwiedzili przytułek dla bezdomnych zwany ogrzewalnią. Tej nocy umarł Adam Chmielowski, a narodził się nowy człowiek brat Albert, który poświęcił resztę swego życia dla cierpiących. Cierpienie jest zagrożeniem najgłębszych warstw ludzkiej istoty. Ból fizyczny powoduje cierpienie ducha. Cielesne kalectwo potrafi okaleczyć także duszę. Nazbyt wielkie cierpienie może unicestwić nadzieję, odebrać wiarę, zniweczyć poczucie jakiegokolwiek sensu istnienia. Jako ksiądz nieraz spotykałem się z tym właśnie powodem utraty wiary: nie rozwiązany problem cierpienia. Dzisiejszy fragment Ewangelii (Mk. 1:-29-39) dotykając problemu ludzkiego cierpienia, wiąże je z tajemniczą postacią złych duchów. Jest to zaledwie cząstka odpowiedzi na pytanie o cierpienie. Zło moralne prędzej czy później, w ten czy inny sposób rodzi cierpienie. To tylko cząstka odpowiedzi. Jaką dał odpowiedź Jezus na nękające pytanie? Nie znajdziemy w Ewangelii prób teoretycznego rozwiązywania problemu cierpienia. Nawet słowa: Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje (Mt 16, 24) nie są wyjaśnieniem przyczyn cierpienia, lecz wyrazem postawy samego Jezusa wobec cierpienia. Bo tym jest Ewangelia: zmaganiem się z cierpieniem. Od płaczu Niemowlęcia w Betlejem, po wołanie z krzyża Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jezus staje pośrodku odwiecznej walki zła przeciw dobru. Zło ma wiele twarzy: zło moralne zwane grzechem, zło fizyczne zwane cierpieniem, zło biologiczne zwane bólem, zło psychiczne zwane zmartwieniem, zło duchowe zwane rozpaczą. Z tym wielorakim, wielogłowym złem zmagać się musi dobro. To właśnie czynił Jezus. Jego portret odmalowany na kartach Ewangelii to obraz człowieka bezgranicznie dobrego. Złe duchy... wiedziały, kim On jest. Wiedziały, że to ich największy wróg. Bo dobro było w Nim wszystkim. Dlatego chrześcijanin, gdy staje wobec problemu cierpienia nie może pominąć postaci Jezusa. Bez Niego, bez Jego śmierci i zmartwychwstania, nie sposób rozwiązać ten dramatyczny problem. Ewangelia miłosierdzia wobec cierpiących jeszcze nie wszędzie dotarła. Dziś także całe obszary ludzkiej egzystencji są wyjęte spod błogosławionego wpływu Jezusa i jego Ewangelii. Czy to popatrzeć na całe połacie kontynentów dotkniętych głodem i skrajną biedą. Czy to popatrzeć na wrogość wobec ludzi dotkniętych niektórymi szczególnymi chorobami. Czy popatrzeć na milionowe rzesze narkomanów, których takimi uczynili jedni a pogardzają drudzy. Czy popatrzeć na chrześcijan uprowadzanych i mordowanych przez muzułmanów. Czy popatrzeć na nie brane pod uwagę prawa dzieci, szczególnie nienarodzonych. Prośmy Boga o miłosierdzie dla wszystkich cierpiących i opamiętanie dla tych, którzy świadomie sprowadzają cierpienia na innych. Szczęść Boże!

5 5 The mission and vision of a parish give shape and direc- on to how a parish uses its resources. The benchmarking process helps a parish to establish a strong financial founda on so that its mission and vision can be successful. Helpful tools are provided by which a parish reviews in detail its financial and material resources, personnel, budget, facili es, etc. in light of what we have learned to be best prac ces in the Archdiocese of Chicago. Issues surrounding personnel, schools, and facili es are addressed in view of strategizing for the future well-being of the parish. The ul mate goal of the Parish Transforma on process is to learn new ways of looking at parish life, to adopt new pastoral and fiscal prac ces where it is advantageous, and to ini ate an ongoing review and refinement of the mission and vision of the parish at regular intervals. As always, if you are interested in volunteering for this program or any of our Parish Transforma on programs, please contact Pat for more informa on at 708/ in English or Dorota at 773/ in Polish. Thank you and keep watching this space for addi onal informa on. In an cipa on of the approaching 100-year anniversary of St. Constance Parish, you are invited to purchase from the "Tree of Life" a leaf on which you can place the names of your loved ones: parents, siblings, rela ves, friends, parishioners, priests, nuns, etc. Both the living and the dead can be named, so that their memory will last forever. You can have your own name on a leaf or choose to name your family. Proceeds from this project will be used for repairs of the church parking area and parish buildings. There are both large and small leaves on the "Tree of Life". For the engraving and moun ng of each small leaf, the dona on is $250.00, while for each large leaf it is $ The number of leaves is limited and there may not be enough for everyone. Please visit the rectory office to complete all necessary transac ons.

6 6 YOUNG AT HEART MEMBERS! Will meet tomorrow MONDAY FEBRUARY 9 th. Doors open at 11:00am. Please wear your name bu on and medal. Happy Heart Month color of the day is RED. Please bring along all you have saved since the last mee ng. Many THANKS to Bill and MARY-JO for their dona on of many pull tabs stamps and candy. We sure are lucky to have them in our lives. Please sign all cards to be sent to our shut-ins and donators! Many thanks to Henry Nowak for the beau ful pictures at our Christmas party. Please know you ARE appreciated! Also thanks to JOHN from the BIG TOP for his kindness! To all our FEBRUARY Birthday celebrants we send our good wishes and prayers for many more! GOD Bless You one and all! Special gree ngs to IRENE BRANKEY ON HER 90 th. She has been a wonderful faithful member over all these 25+ years. She s ll sends via mail from Florida labels, box tops, stamps pull tabs and pennies! Irene's mom was a long me member as well. Many thanks to Chef Wally for our luncheon today $4.00! We were sorry to hear LeRoy Budnik passed away his dear wife Ruth-was in charge of the "WHITE CROSS" sending over the years medical supplies to people in Africa who need to survive! May our LORD keep them forever in HIS heart as we will do the same! A reminder March 2 is GENERAL PULASKI DAY! Happy Birthday Blessings to not to be forgo en Rev. Andrew Izyk and Rev. Tom Rzepiela. Sto LAT! DON'T forget your "PAPER GOODS" for our raffle. Happy Valen nes day to all! WOMAN S CLUB CHOOSE YOUR HORSE! PLACE YOUR BET! CHEER FOR YOUR FAVORITE! COLLECT YOUR WINNINGS! The next mee ng of the St. Constance Woman s Club will be Monday, February 23, 2015, in Borowczyk Hall. Doors open at 6 pm for registra on. Enjoy a NIGHT AT THE RACES without the hassle of driving to the track. Spend a fun-filled evening with friends as your experience the thrill of the race. A erwards, celebrate your success (or drown your sorrows) with coffee and delicious pastries. Don t miss this opportunity to try your luck! SAVE THE DATE! The SPRING LUNCHEON will be held on Sunday, May 3, 2015, in Borowczyk Hall. Watch the bulle n for further details and registra on forms as the date draws near. ADULT CONFIRMATION Are you an adult who has not celebrated the sacrament of Confirma on? Adult Confirma ons will be held during the spring months throughout the Archdiocese. Prepara on groups are forming now. To register or for informa on please telephone (312) or go to PARISH BULLETIN DEADLINE Please bring your ar cles to the parish office or forward to: bulle no later than Tuesday by 4:00PM. Informa on that is not received by the deadline will be included the following week if appropriate. Thank you. SATURDAY, MARCH 14 TH, 2015 from 6:30pm-8:30pm at McFetridge Sports Center 3843 N California Ave, Chicago, IL Admission: $7.00; Skate rental: $3.00 Tickets: REP Office Sr. Kinga (773) ext. 40

7 7 FEBRUARY 11 WORLD DAY OF THE SICK Memorial of Our Lady of the Lourdes February 11 is World Day of the Sick, an observa on introduced by Pope John Paul II as a way for believers to offer prayers for those suffering from illnesses. The day coincides with the commemora on of Our Lady of Lourdes and is an important opportunity for those who serve in Catholic health ministry to reflect on caring for those who are sick as well as those who provide care to them. Pope Francis has issued a powerful message for the World Day of the Sick, which takes place on February 11th. The Pope thanked those who care for the sick, adding that me spent with the ill, is sacred. He also calls for Catholics to embrace wisdom of the heart. "Occasionally our world forgets the special value of me spent at the bedside of the sick, since we are in such a rush; caught up as we are in a frenzy of doing, of producing, we forget about giving ourselves freely, taking care of others, being responsible for others, writes the Pope. This year, the Holy Father's Message is en tled: "I was eyes to the blind, and feet to the lame" (Job 29.15). In his Message, Pope Francis invites the ill, as well as the professionals and volunteers in the field of the health care, to reflect on the wisdom of the heart. "This 'wisdom' is not theore cal, abstract knowledge, the product of reasoning. Rather, it is, as Saint James describes it in his Le er, 'pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, without uncertainty. Become a star or an ambassador! Rewarding volunteer opportuni es await at Presence Resurrec on Medical Center Volunteering at a medical center carries unique rewards for individuals of all ages, and Presence Resurrec on Medical Center (PRMC) encourages community members to explore the possibili es. Younger people can gain valuable work experience to build a resume and expand their network of contacts. Adults can obtain the spiritual rewards of giving back to the community while providing a helping hand to the needy. PRMC provides a variety of opportuni es for volunteers. The two most prominent are: Guiding Stars who greet visitors and provide them passes at the informa on desk, while helping them find their way around the facility Pa ent Ambassadors who engage pa- ents and family members in conversa- on and provide company, as needed, to help ease the stresses of hospitaliza on Other roles that volunteers commonly fill include delivering flowers and newspapers to pa ents, transpor ng pa ents to an entrance a er discharge, and working in offices throughout the medical center. For more informa on about how to get involved as a PRMC volunteer, call Grace Babel at (773) About Presence Resurrec on Medical Center PRMC, 7435 W. Talco Ave. in Chicago, is part of Presence Health, the largest Catholic health system based in Illinois, created in November 2011 through the merger of Provena Health and Resurrec- on Health Care. With more than 150 sites of care, including 12 hospitals, Presence Health has more than 20,000 employees, 4,000 medical professionals and a revenue base of $2.5 billion. Visit presencehealth.org to learn more.

8 8

9 9 NATIONAL MARRIAGE WEEK 2015 February 7-14 "A commi ed, permanent, faithful rela onship of husband and wife is the root of a family. It strengthens all the members, provides best for the needs of children, and causes the church of the home to be an effec ve sign of Christ in the world" Na onal Marriage Week and World Marriage Day (the second Sunday in February) provide opportuni es to celebrate the gi and blessing of marriage and to affirm and support engaged and married couples. The celebra on of Na onal Marriage Week in the U.S. began in 2002, origina ng from Marriage Week Interna onal. World Marriage Day, held the second Sunday of February each year, was started in 1983 by Worldwide Marriage Encounter Marriage does ma er. A er all, we re all in this together. As members of society, we count on each other every day to keep our commitments. We feel more secure when we can depend on others. Although marriage has changed a great deal, the benefits of marriage endure. Social science research confirms that marriage is an important social good that brings a wide range of posi ve outcomes for adults and children alike. Benefits of marriage: On average, married people are be er off financially. Marriage is associated with be er health, sex and safety for men and women. Children do be er when they live with their own two married parents. We encourage you to visit for more informa on and resources. ON RUNNING CONVERSATIONS, OLD POEMS, AND GOD TIME copyright 2015 by John B. Reynolds Years ago, I used to run once a week with the pastor of my home parish. Then Fr. Tom got promoted to bishop and took up residency in Cicero, IL, and while we s ll got together occasionally to put some miles in, the frequency dropped way, way off. And now that he s in Springfield, IL, I see him even less, and we haven t had the chance to run together for a long me. Too bad. I miss those runs, and not strictly for the training discipline that having a running partner brings you. I miss the conversa- on. You run shoulder-to-shoulder with somebody for five, six, seven miles and you get to cha ng. I remember waving to our school principal one Monday morning as she was ge ng to work early and we were finishing up a run, and the next me I saw her for a board mee ng, she threw a ques on at me that made me smile (and that I ve never forgo en): What do you guys talk about? she asked. We talked about family and training and upcoming races and health concerns and God. And lots of other things, too. Not unlike the conversa on I had the other day with another running partner of mine. Mirek and I met at 7:00 AM on a recent Saturday to go about six, and though we hadn t run together for two weeks, the conversa- on picked up where it le off. It always does. We spoke about my recent trip to Florida and my upcoming blood dona on. We spoke about an ultra marathon he s thinking about doing and whether I d be willing to join him for ten miles of it. We spoke about a live chicken I gave him several months ago now (long story ) and how the bird just laid its first egg. We spoke also of prayer, and how easy it is to give God a backseat as we get caught up in the affairs of this world. I recalled a line in a poem I wrote to my wife probably thirty years ago now ( God first, and then you ) and told Mirek that some mes I feel like I fail on both counts. I think of these running conversa ons--and that decades-old poem --as I consider today s readings. Poor Job. Is not man s life on earth a drudgery? he observes. And, My days are swi er than a weaver s shu le; they come to an end without hope. We work, work, work, but to what end? This is Ecclesiastes all over again. This is the same no on that inspired Thoreau to write that most men lead lives of quiet despera on. Where does God fit into the conversa on when we re too busy with making enough coin to take care of our families? And then, how much do we need? And can we ever have enough, with unforeseen medical bills and other major expenses possibly wai ng for us around the corner? More ques ons than answers. What do you guys talk about? the principal asked me. My former pastor and I touched upon some of these ideas when we were running years ago because that s when I out of the workforce caring for my father. Mirek and I spent me on these ideas, too. Where does God fit in? In today s Gospel, Jesus--a er healing Simon s mother-inlaw and curing many in the town--rises before dawn the next day and goes to a deserted place to pray. Jesus himself found me for God. Hmmmm

10 CHURCH CONTRIBUTIONS STATEMENT To request a statement of your 2014 church (envelope) contribu ons, fill out this form and return it in the collec on basket, mail it, or drop it in the rectory mail slot. Statements will be mailed to you unless otherwise requested. I would like to pick up my statement... Please call when ready Check here if your address has changed during the past year Name on Envelope Envelope Number: Address: City: Phone (home) State Zip (work) If you made a single contribu on of $250 or more for special purposes (excluding envelopes in your monthly packet), we will be happy to furnish a separate statement for these contribu ons Please fill in the informa on below: DATE AMOUNT PURPOSE* * PLEASE INDICATE GENERAL USE OR SPECIFIC PURPOSE OF DONATION For office use only: Date Int ls Check One: New Registra on Change of Address Moving our of Parish Want Envelopes Wybierz opcję: Nowo zarejestrowani Zmiana Adresu Wyprowadzka z Parafii Proszę o koperty ST. CONSTANCE PARISH MEMBERSHIP FORM Forma Przynależności do Parafii św. Konstancji First & Last Name / Imię i Nazwisko Phone / Telefon Address / Adres City State Zip Code / Miejscowość Stan Kod pocztowy

11 11 ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 luty Ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w 75 rocznicę objawień fa mskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. 11 lutego w 1894 roku papież napisał list apostolski Salvifici Doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, które jego zdaniem jest częścią tożsamości człowieka, która wzywa go do tego, by przerósł samego siebie. Tym samym dojrzewa duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia, wyrażający się w dwóch imperatywach: Czyń dobro cierpieniem i Czyń dobro cierpiącym. Kościół zachęca tym samym do wolontariatu, który od setek lat pomaga chorym i potrzebującym na całym świecie niezależnie od wyznania, poglądów politycznych i statusu społecznego. Pomocy cierpiącym jako drodze uświęcenia pisze papież Franciszek a jego hasłem są słowa z Księgi Hioba: "Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi". Papież zwraca uwagę na konieczność mądrości serca, która nie jest abstrakcyjnym owocem teoretycznego rozumowania. To inspirowane przez Ducha Świętego otwarcie się na cierpienia braci i rozpoznanie w nich obrazu Boga. Mądrość serca oznacza służenie braciom - ubogim, którzy potrzebują pomocy, wdowom, sierotom. - Niech chrześcijanie także dzisiaj dają świadectwo - nie słowami, lecz życiem zakorzenionym w autentycznej wierze - tego, że są "oczami niewidomego" i "nogami chromego"! Że są blisko chorych potrzebujących stałej opieki, pomocy w umyciu się, ubraniu, jedzeniu. NABOŻEŃSTWO MEDJUGORSKIE 7 marca, 2015 Mediugorskie Nabożenśtwo w intencji chorych duchowo i fizycznie zostanie odprawione w sobotę 7 marca o godz. 9:00-ej wieczorem. Serdecznie zapraszamy! ZAPRASZAMY NA NIEZWYKŁE PIELGRZYMKI 26-go lipca wyruszy z Chicago niezwykła pielgrzymka-wycieczka na Alaskę. Część będzie całkowicie na lądzie a część trasy na pięknym statku, podziwiąjąc topniejące lodowce będziemy docierać do najważniejszych miast i portów Alaski. Całość trasy opracowuje biuro Exo ca Travel (773) a przewodnikiem będzie doświadczony znawca Alaski Pan Andrzej Kulka. W październiku 2015 roku wyruszy pielgrzymkawycieczka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będziemy podziwiać niezwykłe budowle które powstały na pustyni. Zobaczymy najpiękniejsze Meczety świata i odwiedzimy katolickie kościoły i sanktuaria do których uczęszcza tysiące wiernych. Program opracowuje biuro BLUE Amber Travel (847) lub (847) Obie pielgrzymki są z polskim przewodnikiem i pod duchowym kierownictwem ks. Tadeusza Dzieszko. W sprawie szczegółowych programów prosimy się zgłaszać do biur podróży, biura parafialnego lub księdza Tadeusza.

12 12 II POLONIJNY KONGRES RODZINNY W ramach Ii Polonijnego Kongresu Rodzinnego w naszej parafii zapraszamy na Mszę św. wraz z nauką rekolekcyjną we wtorek, 10 lutego o godz. 7:15 wieczorem. Naukę wygłosi ks. Marek Dziewiecki, doktor psychologii i magister teologii, wykładowca psychologii i pedagogiki w Seminarium Duchownym w Radomiu, autor ksiązek i artykułów m.in. na temat psychologii zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień i z zakresu komunikacji międzyludzkiej. BANKIET ZWIĄZKU SYBIRAKÓW USA Dla uczczenia 75 rocznicy wywózek 2 milionów Polaków na Syberię zapraszamy na Bankiet 15 lutego w Sali Bankietowej White Eagle, 6839 N. Milwaukee Ave. w Niles. Rezerwacje do 10 lutego pod numerami: (773) lub (773) Donacja: $45 ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU POLONIA Sprawozdawcze zebranie członków Klubu Polonia odbędzie się w niedzielę 15 lutego o godz. 3:00 po południu. Prezes K. Milewski z Zarządem MSZA ŚWIĘTA DLA DZIECI Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w Mszy sw. w niedziele15 lutego o godz. 1:30pm w kościele sw. Konstancji. SCHOLA DZIECIECA WICHERKI Siostra Kinga serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 5-12 lat, które chciałyby śpiewać w scholii dziecięcej Wicherki na próby w każdy wtorek o godzinie 6:00pm w szkole. PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA! Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych - przyjdź, pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz - przyjdź, wysłuchamy Cię i okażemy zrozumienie! Jeśli dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się - przyjdź, jest dla Ciebie nadzieja i pomoc. Jeśli w dzieciństwie doznałaś\eś przemocy i zaniedbania, to zadzwoń do s.maksymiliana Kamińska tel , parafia św.konstancji SPOTKANIA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW Jeśli masz problem z piciem alkoholu, rujnujesz swoje życie i swojej rodziny, podejmij odważną decyzję i zacznij od dzisiaj walczyć z tym nałogiem. Pomogą ci w tym spotkania AA Anonimowych Alkoholików. Tylko odważni biorą udział w tych spotkaniach, tchórze kryją się i udają, że nie ma problemu. Zadzwoń po polsku 1(312) lub wejdź na stronę internetową lub SOBOTA, 14 MARCA 2015 od godz. 6:30-8:30 wieczorem w McFetridge Sports Center 3843 N California Ave, Chicago, IL Bilet wstępu: $7.00; wypożyczenie łyżew: $3.00 Bilety można kupić u siostry Kingi. Kontakt (773) ext. 40.

13 5th Ordinary Sunday / V Niedziela Zwykla 13 PROGRAM II POLONIJNEGO KONGRESU RODZINY 6-15 Luty, Fundacja Strong Family ma przyjemność ogłosić program II Polonijnego Kongresu Rodziny, w dniach 6 15 lutego 2015 w Archidiecezji Chicago. Małżeństwa, osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa i osoby zainteresowane poprawą jakości relacji w ich rodzinach są zapraszani do udziału w rekolekcjach, konferencjach i sympozjum związanych z z tematem przewodnim: Oblicza miłości RODZICE. Wszyscy jesteśmy wezwani do miłości i wychowania.wydarzenia, w języku polskim i angielskim, będą odbywać się w 15 kościoła Archidiecezji. Ponizej pełna lista lokalizacji, prelegentów i dat spotkan. Wiecej infomacji na stronie:

14 14 TIME CELEBRANS LECTORS AUXILIARY MINISTERS 4:30PM Father J. Heyd S. Nowak A. Sanders 7:30AM Father R. Fraczak J. Mazurek C. Mazurek 9:00AM Polish Father W. Podeszwik J. Mleczko S. Bania C. Schiltz N. Guagliardo A. Parisi - P. Kopsian 10:30AM Father J. Heyd P. Pomykalski D. Drozd K. Socke Sr. Jus na J. Reynolds C. Michelini G. Peczkis 12:00PM Father J. Heyd J. Gordon C. Ostrowski Z. Grodecki I. Klatka G. LaGoia I. Duszynski B. Kopala - J. Ovist R. Tagamolila L. Anotnik C. Manno J. Baloun 1:30PM Polish 7:00PM Polish Father T. Dzieszko Father T. Dzieszko S. Witkowski J. Rybolowicz G. Krajewska J. Szepiotko ST. CONSTANCE MISSION STATEMENT St. Constance Parish is a prayerful, caring, and welcoming Roman Catholic community. Originally founded in 1916 as an outreach church for Polish immigrants, it is now culturally diverse. We share a commitment to the stewardship of our talents, me and resources. Through the celebra on of the liturgy, sacraments, and our ministries, we bring the Father s love, Christ s peace, and the Holy Spirit s inspira on to one another. Our future lies with tradi on, vision and change. By embracing the Good News and our Catholic iden ty on our journey toward holiness, we seek to be a sign to the world of all that we SACRAMENTAL LIFE Bap sms We celebrate Bap sms in the English language on the first and third Sundays and in the Polish language on the second and fourth Sundays of each month. Parents must par cipate in a Bap smal prepara on mee ng before a date can be scheduled. To register for a mee ng call the rectory secretary. Weddings The Archdiocese of Chicago requires arrangements for weddings be made four months in advance. We at St. Constance strongly recommend at least six months before the date of marriage. You will need to meet with our deacon / priest before any other arrangements are made. Call the rectory for an appointment. Sacrament of the Sick Call the Rectory to make arrangements for a priest. Please do not wait un l the person is unconscious or near death. Communion Calls If you or someone you love are ill or home bound and would like to receive Communion, call the rectory to make arrangements for regular visits. ZADANIE MISYJNE PARAFII ŚW. KONSTANCJI Parafia Św. Konstancji jest modlitewną, opiekuńczą i otwartą na wszystkich wspólnotą Koœcioła Rzymsko-Katolickiego. Parafia, która została założona w 1916 r., przez polskich emigrantów, obecnie jest zróżnicowana kulturowo. Jako wspólnota parafialna tak podejmujemy nasze zadania, aby jeszcze lepiej dzielić się naszymi talentami, czasem i dobrami. Poprzez liturgię, sakramenty i nasze posługiwanie niesiemy miłość Boga Ojca, pokój Chrystusa i inspiracje Ducha Świętego do innych. Naszą troskę o przyszłość łączymy z tradycją, ze zdolnością przewidywania i odczytywania znaków czasu. Poprzez troskę o Dobrą Nowinę i naszą katolicką tożsamość, na naszej drodze do świętości staramy się być dla świata znakiem tego wszystkiego w co wierzymy. INFORMACJE O SAKRAMENTACH ŚWI ĘTYCH Chrzty Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w języku angielskim i polskim. Chrzty w języku angielskim są w pierwszą i trzecią niedzielę, a w języku polskim w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Rodzice są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu przygotowującym do tego sakramentu przed planowaną datą chrztu dziecka. Prosimy o skontaktowanie się z biurem parafialnym, aby zgłosić dziecko do chrztu. Sakrament Małżeństwa Archidiecezja Chicago zaleca, aby osoby, które planują zawarcie sakramentu małżeństwa zgłosiły się do biura parafialnego co najmniej cztery miesiące przed datą ślubu. Chcielibyśmy i usilnie zalecamy, aby w naszej parafii okres przygotowania trwać sześć miesięcy. Prosimy, abyście najpierw ustalili termin w kościele, a następnie w innych miejscach. Zapraszamy więc do naszego biura parafialnego najwcześniej jak tylko jest to możliwe. Sakrament Namaszczenia Chorych Prosimy o kontakt z księdzem w celu ustalenia terminu przyjęcia tego sakramentu. Przypominamy, że nie wolno zwlekać z udzieleniem sakramentu chorych do momentu kiedy osoba będzie nieprzytomna lub bliska śmierci. Komunia Święta dla chorych Jeśli ktoś z was lub waszych bliskich choruje i chciałby przyjąć Komunię Świętą, to prosimy o zgłoszenie osoby chorej do biura parafialnego, do osoby odpowiedzialnej za Duszpasterstwo chorych, aby ustalić datę odwiedzin w domu.

Eighteenth Sunday in Ordinary Time

Eighteenth Sunday in Ordinary Time Eighteenth Sunday in Ordinary Time August 9, 2015 Rev. Thaddeus Dzieszko Pastor - Ext. 20 Rev. Robert Fraczek Associate Pastor - Ext. 33 Rev. Mariusz Manka Associate Pastor Ex. 36 Rev. James Heyd Resident

Bardziej szczegółowo

Eighteenth Sunday in Ordinary Time

Eighteenth Sunday in Ordinary Time Eighteenth Sunday in Ordinary Time August 2, 2015 Rev. Thaddeus Dzieszko Pastor - Ext. 20 Rev. Robert Fraczek Associate Pastor - Ext. 33 Rev. Mariusz Manka Associate Pastor Ex. 36 Rev. James Heyd Resident

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com At some point, Christ will question me: What have you done with my people? Are they holier because of your ministry? Are they more generous, more loving toward others? In short,

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com Page Two Holy Trinity Sunday June 15, 2014 Mass Intentions MONDAY June 16, 2014 8:00 Mass in English 12:00 PM (Noon) Mass in English 7:00 PM Mass in Polish TUESDAY June 17, 2014

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JULY 31, 2011 THE SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME Photo by Romuald Gluch Page Two 19th Ordinary Sunday July 31, 2011

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 APRIL 7, 2013 SECOND SUNDAY OF EASTER DIVINE MERCY SUNDAY Photo by Romuald Gluch Page Two Divine Mercy Sunday April 7,

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com Page Two Fourteen Ordinary Sunday July 6, 2014 Mass Intentions The sanctuary lamps this week are lit for: Alex Ladisa Blessing for Magdalena and Peter Kaczor Family MONDAY July

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com Page Two SS. Peter & Paul Sunday June 29, 2014 Mass Intentions MONDAY June 30, 2014 8:00 Florence Mullins rq. Daughter 12:00 PM (Noon) Thanksgiving Duran Family 7:00 PM Mass in

Bardziej szczegółowo

Thirtieth Sunday in Ordinary Time October 28, 2012

Thirtieth Sunday in Ordinary Time October 28, 2012 6725 W. Devon Ave. Chicago, IL. 60631 Thirtieth Sunday in Ordinary Time October 28, 2012 Mass Schedule: Saturday Vigil: 5:00 p.m. Sunday: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11:30 a.m. (Mass in Polish) Monday through

Bardziej szczegółowo

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor 1914 2014 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: stladislauschurch@gmail.com

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JULY 15, 2012 FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME Photo by Romuald Gluch Page Two 15 Ordinary Sunday July 15, 2012 Mass

Bardziej szczegółowo

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JULY 21, 2013

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JULY 21, 2013 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JULY 21, 2013 SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME Photo by Romuald Gluch WWW.STFERDINANDCHURCH.COM Page Two 16th Ordinary

Bardziej szczegółowo

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 School: 3330 N. Lockwood

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JUNE 13, 2010 ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME Photo by Romuald Gluch Page Two 11th Ordinary Sunday June 13, 2010 Mass

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com Page Two 18th Ordinary Sunday August 3, 2014 Mass Intentions MONDAY August 4 Memorial of St. John Vianney 8:00 Phyllis Tomas 12:00 PM (Noon) Offering Mass to the soul of Lydia

Bardziej szczegółowo

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor 1914 2014 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: stladislauschurch@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Fifth Sunday of Easter May 22, 2011

Fifth Sunday of Easter May 22, 2011 6725 W. Devon Ave. Chicago, IL. 60631 Fifth Sunday of Easter May 22, 2011 Mass Schedule: Saturday Vigil: 5:00 p.m. Sunday: 8:00 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m., 12:30 p.m. (Mass in Polish) Monday through Saturday:

Bardziej szczegółowo

St. Thomas of Villanova A Catholic Parish Family Palatine, IL

St. Thomas of Villanova A Catholic Parish Family Palatine, IL St. Thomas of Villanova A Catholic Parish Family Palatine, IL HERE TO SERVE YOU 847-358-6999 Priests Rev. Tom Rzepiela, Pastor Rev. Ray Yadron, Pastor Emeritus Rev. James Presta, Weekend Associate Rev.

Bardziej szczegółowo

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: stladislauschurch@gmail.com

Bardziej szczegółowo

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly * Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE: w j. polskim: sobota - 19:00; niedziela - 7:30; 10:15; 11:30, 13:00 (dzieci), 20:00 w j. angielskim: sobota - 17:30; niedziela -

Bardziej szczegółowo

Blessed Mother Pray For Us! Krolowo Polski Modl Sie Za Nami! Saint Francis Borgia Church

Blessed Mother Pray For Us! Krolowo Polski Modl Sie Za Nami! Saint Francis Borgia Church Saint Francis Borgia Church 8033 W. Addison St. Chicago,IL 60634 773-625-1118 www.saintfrancisborgiachicago.com Fifth Sunday of Easter May 3, 2015 Mass Schedule Monday - Friday: 7:15 & 8:30am in Chapel

Bardziej szczegółowo

MASS SCHEDULE. WEEKEND MASSES: Saturday Evening: 4:00 PM Sunday: 8:30 AM - 12:15 PM Polish Mass: 10:30 AM - 6:00 PM

MASS SCHEDULE. WEEKEND MASSES: Saturday Evening: 4:00 PM Sunday: 8:30 AM - 12:15 PM Polish Mass: 10:30 AM - 6:00 PM Welcome to St. Priscilla! Rev. Idzi Stacherczak, Pastor Rev. Marcin Gładysz, Associate Pastor Mrs. Judy Banasiak, Coordinator of Religious Education Mrs. Anna Adamowski, Parish Secretary Mrs. Anna Knap,

Bardziej szczegółowo

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor. XVI Niedziela Zwykła, 19 lipiec, 2015

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor. XVI Niedziela Zwykła, 19 lipiec, 2015 XVI Niedziela Zwykła, 19 lipiec, 2015 2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 Phone (773) 235-3575; Fax (773) 235-3810 sthelen@archchicago.org www.sthelenparish.net Rev. Franciszek Florczyk, Pastor Alex

Bardziej szczegółowo

Together We Can and We Will ZGODA OF NORTH AMERICA THE OFFICIAL PUBLICATION. Protect those you love with PNA life insurance

Together We Can and We Will ZGODA OF NORTH AMERICA THE OFFICIAL PUBLICATION. Protect those you love with PNA life insurance Together We Can and We Will ZGODA THE OFFICIAL PUBLICATION The OF THE official POLISH Publication NATIONAL of the ALLIANCE Polish OF NORTH AMERICA APRIL/MAY/JUNE 2014 National www.pna-znp.org Alliance

Bardziej szczegółowo

FIRST HOLY COMMUNION MAY 7, 2011

FIRST HOLY COMMUNION MAY 7, 2011 FIRST HOLY COMMUNION MAY 7, 2011 MADELINE MARIE ARNOLD JACK CLAYTON BACOULIS VICTORIA ALEXIS BOEKELOO BRENDAN JOHN BORNER RYAN LUKE BRODERICK GABRIELLE ROSE BROSNAN SHEILA MARY BYRNE DOMINIC FRANCIS CANTORE

Bardziej szczegółowo

GŁOS POLEK. Canonization of Pope John Paul II April 2014. polish Women s alliance of America spring 2014 No. 2 MMXIV

GŁOS POLEK. Canonization of Pope John Paul II April 2014. polish Women s alliance of America spring 2014 No. 2 MMXIV GŁOS POLEK polish Women s alliance of America spring 2014 No. 2 MMXIV Canonization of Pope John Paul II April 2014 The polish Women s Voice Publication of the polish Women s alliance of America GŁOS polek

Bardziej szczegółowo

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Mission Statement Saint Joseph Parish is committed to proclaim the gospel message of Jesus Christ as a Catholic community of faith, by promoting a sense

Bardziej szczegółowo

Saint Rosalie. Swietej Rozalii. Catholic Parish. Ascension of the Lord. Rzymsko-Katolicka Parafia. May 20, 2012

Saint Rosalie. Swietej Rozalii. Catholic Parish. Ascension of the Lord. Rzymsko-Katolicka Parafia. May 20, 2012 Saint Rosalie Catholic Parish Ascension of the Lord May 20, 2012 RzymskoKatolicka Parafia Swietej Rozalii Saint Rosalie May 20, 2012 2 PASTORAL STAFF Rev. Tadeusz Olzacki OSPPE, Pastor Rev. Bogdan Olzacki

Bardziej szczegółowo

2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 Phone (773) 235-3575 Fax (773) 235-3810 e mail: sthelen@archchicago.org www.sthelenparish.

2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 Phone (773) 235-3575 Fax (773) 235-3810 e mail: sthelen@archchicago.org www.sthelenparish. 2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 Phone (773) 235-3575 Fax (773) 235-3810 e mail: sthelen@archchicago.org www.sthelenparish.net 1ST SUNDAY OF LENT, FEBRUARY 26, 2012 I Niedziela Wielkiego Postu,

Bardziej szczegółowo

MUSIC SOLEMNITY OF CHRIST THE KING SCHEDULE FOR THE WEEK WELCOME SCHEDULE FOR MINISTERS PARISH SUPPORT

MUSIC SOLEMNITY OF CHRIST THE KING SCHEDULE FOR THE WEEK WELCOME SCHEDULE FOR MINISTERS PARISH SUPPORT ST. STANISLAUS STAFF PASTORAL TEAM: Rev. Michael Surufka, OFM, Pastor Rev. George Kusy, Associate Pastor Rev. Joachim Studwell, OFM Associate Pastor ST. STANISLAUS SCHOOL PRINCIPAL Mrs. Alice Torrence

Bardziej szczegółowo