Chmura napędzająca gospodarkę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chmura napędzająca gospodarkę"

Transkrypt

1 Cloud computing 2013 Chmura napędzająca gospodarkę AMERYKANIE JUZ DAWNO PRZEKONALI SI jak wielkie znaczenie dla biznesu i rozwoju gospodarki mają rozwiązania w chmurze. W tym samym kierunku zaczyna podążać Europa. W czym tkwi potencjał cloud computingu i jakie wyzwania czekają przedsiębiorców, którzy albo rozwijają tego typu rozwiązania, albo właśnie planują je wdrożyć?

2 u < 3 o s

3 fe wszystkich regionach świata zainteresowanie cloud computingiem i popyt na tego rodzaju usługi rośnie. Jednak to rynek amerykański jest liderem pod względem jakości oraz liczby rozwiązań w chmurze i od kilku lat stanowi dla wszystkich punkt odniesienia. W Stanach Zjednoczonych rodzą się najważniejsze idee związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w przestrzeni wirtualnej. To właśnie za oceanem wdrażane są technologie, które z czasem znajdują zastosowanie w Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji. Rynek Unii Europejskiej, o którym od niedawna mówi się także w kontekście połączenia sił ze Stanami Zjednoczonymi (na wzór porozumienia NAFTA), cały czas pozostaje w tyle. Fakt ten jest ważny, ponieważ - po pierwsze - nowe technologie napędzają gospodarkę w ogóle - a po drugie - innowacje mają być jednym z priorytetów wydatkowania wspólnego budżetu UE w najbliższej perspektywie Mimo dużej popularności wciąż Chmura jest głównie usługg, a sposób, wjaki została przygotowana w infrastrukturze, jest w istocie mało ważny. trudno o jednoznaczną, precyzyjną definicję cloud computing", która mogłaby dokładnie zarysować granicę zjawiska. Staram się je definiować z punktu widzenia celu, a więc zwiększenia efektywności świadczonych usług, zarówno przez poprawę dostępności i wydajności, jak i skrócenia czasu wprowadzenia usługi do eksploatacji" - przekonuje Piotr Orlański, ekspert z CompFort Meridian Polska 1. To oznacza, że chmura jest głównie usługą, a sposób, w jaki została przygotowana w infrastrukturze, jest w istocie mało ważny. Niektórzy analitycy uznają za chmurę wszelkie działania z wykorzystaniem wirtualnych - bo dostępnych łączami internetowymi - serwerów. Można jednak za cloud computing uznać rozwiązania szersze - wszystkie, które są przekazywane na zewnątrz organizacji bądź do wyspecjalizowanego działu w jej strukturze, z wykorzystaniem infrastruktury i rozwiązań IT. Choć działania te w dużej mierze sprowadzają się do zlecania usług na zewnątrz, nie obejmują tradycyjnie rozumianego outsourcingu. Szczegóły dotyczące poszczególnych kategorii cloud computingu można znaleźć w ramce Chmura - trzy kategorie. USA a Unia Europejska Problemem naszego kontynentu - opóźniającym ekspansję rozwiązań w modelu chmury - jest niespójność regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Chociaż niedawno Komisja Europejska wyznaczyła kierunki działań i wsparcia dla tego typu rozwiązań, to regulacje wewnętrzne na poszczególnych rynkach europejskich bywają sprzeczne. Przepisy takich państw, jak Hiszpania, Francja lub Niemcy, wymagają, aby dostawca usług w chmurze na bieżąco informował, gdzie i w jaki sposób przechowuje bądź przetwarza powierzone mu dane. Jelle Frank van der Zwet, Global Marketing Manager w Interxion, podkreśla, że tego typu obostrzenia bezpośrednio przekładają się na opóźnienia technologiczne.

4 W Niemczech lub Francji, podobnie jak w Polsce i innych państwach UE, przechowywanie niektórych danych w chmurze nie może się odbywać poza granicami tych państw. Tymczasem wiele organizacji działa w skali globalnej. 0 wiele bardziej liberalne przepisy w Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich pozwalają wdrażać najlepsze światowe wzorce i napędzają miejscowe gospodarki. W Stanach Zjednoczonych już większość menedżerów skupia się na przenoszeniu rozwiązań opartych na chmurze danych; od 2010 roku wydatki na cloud computing w Stanach Zjednoczonych rosną średnio o 240/0 rocznie, co oznacza czterokrotnie szybszy wzrost niż ogólne nakłady na nowe technologie. Tylko w 2012 roku rząd amerykański wydał na wsparcie rozwiązań w chmurze 724 mln dolarów. Lawinowo rośnie też zainteresowanie funduszy inwestycyjnych nowymi projektami technologicznymi, które oparto na rozwiązaniach w chmurze 2. Cloud computing stanowi pole eksperymentów i innowacyjnych wdrożeń dosłownie na każdym kroku. Dość powiedzieć, że we wrześniu Amazon wprowadził model sprzedaży bezpośrednio kojarzony z nowymi mediami. Klient internetowych usług wzorem reklam w wyszukiwarce Googlea AdWords albo sklepu z aplikacjami Apple'a AppStore może być jednocześnie sprzedawcą i zarabiać na własnej prowizji. Każdy z klientów Amazona - oferującego miejsce w chmurze - może odsprzedać stronie trzeciej część przestrzeni. W ramach projektu Amazon EC2 Reserved Instance Marketplace 3 firma Bezosa zapewnia sobie i2 /o zysku z każdej transakcji odsprzedaży miejsca w chmurze obliczeniowej. Z kolei Cisco Group pod koniec 2012 roku sfinalizowało przejęcie za sumę 1,2 mld dolarów spółki Meraki, która oferuje nowoczesne rozwiązania w chmurze. Przejęta spółka stanie się trzonem nowej organizacji biznesowej Cisco - Cloud Networking Group. Meraki była niewielką spółką założoną kilka lat temu przez trzech Chmura - trzy kategorie Istnieją trzy główne modele chmury: 0 lnfrastructure-as-a-service (laas) - z ang. infrastruktura jako usługa" - to model polegający na dostarczaniu klientowi infrastruktury informatycznej (sprzętu, oprogramowania oraz serwisowania). Klient wykupuje na przykład konkretną liczbę serwerów, przestrzeni dyskowej lub określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej. Nie oznacza to jednak, że sprzęt fizycznie zostanie zainstalowany w siedzibie klienta. W tym modelu zdarza się, że klient dostarcza usługodawcy własne oprogramowanie do zainstalowania na wynajmowanym sprzęcie. Q Platform-as-a-Service (PaaS) - z ang. platforma jako usługa" - oznacza sprzedaż gotowego, często dostosowanego do potrzeb użytkownika, kompletu aplikacji. Nie wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu ani instalacją oprogramowania. Wszystkie potrzebne programy znajdują się na serwerach dostawcy. Klient po swojej stronie ma dostęp do interfejsu przez program, np. przeglądarkę internetową. W tym modelu usługi najczęściej są dostępne dla użytkownika z dowolnego połączonego z internetem komputera. Q Software-as-a-Service (SaaS) - z ang. oprogramowanie jako usługa" - klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcjonalności i oprogramowanie. Korzysta z takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. Nie interesuje go ani sprzęt, ani środowisko pracy. Ma jedynie zapewniony dostęp do konkretnych, funkcjonalnych narzędzi - niekoniecznie połączonych jednolitym interfejsem. Programy działają na serwerze dostawcy. Klient nie jest zmuszony nabywać licencji, a płaci jedynie za każdorazowe ich użycie (dostęp na żądanie). Jednocześnie wyróżnia się trzy główne modele wdrożenia rozwiązań w chmurze: > prywatny (private cloud) to infrastruktura dostarczana przez zewnętrzną firmę działająca na wyłączność, spełniającą potrzebyjednego odbiorcy (choć może być zlokalizowana wewnątrz bądź poza strukturą tej organizacji); > publiczny (public cloud) oznacza korzystanie z zewnętrznej infrastruktury dostępnej dla wszystkich (różnych) odbiorców; dostawca jest ogólnie dostępny, np. Google (i poczta Gmail), Amazon, Microsoft, a w Polsce - np. Oktavawe; > hybrydowy (hybrid), czyli łączący obie idee - chmury publicznej i prywatnej. Oznacza w praktyce, że jedna część infrastruktury i aplikacji działa w chmurze prywatnej, inna zaś część jest lokowana w publicznej chmurze, aby być dostępną w każdej chwili, gdy wymaga tego organizacja. ekspertów MIT, a oferującą usługi w sieci. Kiedy przejmowało ją Cisco, spółka miała w portf olio kilkanaście tysięcy klientów z rynków na całym świecie, w tym takich gigantów, jak Burger King, Westfield, Accor, Radisson lub Departament Energii USA. Miniony rok był w Unii Europe] - skiej przełomowy i daje nadzieję na szybkie zmiany na lepsze - wzorem praktyk amerykańskich. We wrześniu 2012 roku Komisja Europejska ogłosiła nową strategię 4, która mówi wprost o konieczności wsparcia innowacyjnych rozwiązań w chmurze. Te zaś będą procentować wzrostem konkurencyjności rynku UE i pobudzeniem gospodarczym w poszczególnych państwach wspólnoty. Cloud computing jest olbrzymią szansą dla całej Unii. Bez działań na szczeblu najwyższych władz wspólnoty nie przełamiemy narodowych barier

5 i stracimy miliardowe szanse na rozwój gospodarczy. Nie możemy przy tym pominąć względów bezpieczeństwa danych" - mówi Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Jednym z najważniejszych wyzwań zawartych w agendzie poświęconej tej strategii jest stawienie czoła rynkowi amerykańskiemu. Opublikowane w dokumencie szacunki wskazują, iż do 2020 roku przychody firm oferujących cloud computing w Europie wzrosną dwukrotnie, sięgając 80 mld euro; warunkiem będzie powodzenie we wdrożeniu nowej strategii w Unii. Cloud computing ma stać się, wzorem rynku amerykańskiego, odrębną i prężnie rosnącą gałęzią gospodarki; od budowy zaplecza technologicznego przez badania nad innowacyjnością po usługi consultingowe, serwis i sprzedaż przestrzeni w chmurze. Szerzej ujmując to zjawisko - eksperci Komisji Europejskiej zakładają znaczący wzrost PKB w całej Unii za sprawą nowych rozwiązań i rozwoju biznesu w chmurze. Strategia zakłada ujednolicenie przepisów, zniesienie licznych barier w regulacjach prawnych oraz wsparcie ze wspólnego budżetu prac naukowo-badawczych i innowacyjnych technologii. Optymistyczna prognoza zakłada pojawienie się 3,8 mln nowych miejsc pracy w całej UE za sprawą wdrożenia nowej strategii KE i rozwoju cloud computingu (w perspektywie 2020 roku). Chmura priorytetem menedżera W związku z tym, że wiele organizacji - zwłaszcza dużych i działających na więcej niż jednym rynku bądź w wielu Kto decyduje o wdrożeniu rozwiązań w chmurze? INNY DZIAŁ 8,8% MENEDŻER BIZNESOWY 45,2% Jakie zdarzenie towarzyszyło wdrożeniu w organizacji cloud computingu? OBAWA PRZED RECESJĄ 9% NOWA LINIA PRODUKTÓW 12% NOWA APLIKACJA* 33% MENEDŻER IT 46% EKSPANSJA RYNKOWA (I TERYTORIALNA) 42% "nowe rozwiązanie softwarebwe Źródło: dane Capgemini, 2012 sektorach - wpisuje rozwój cloud computingu w swoją strategię, rośnie popyt na te usługi. Chmura w swoim podstawowym modelu IaaS (szczegóły w ramce Chmura - trzy kategorie), a więc jako usługa polegająca na dostarczeniu infrastruktury (płacimy za to, co faktycznie wykorzystamy), nie wymaga kupowania sprzętu serwerowego i sieciowego ani dbałości o bezpieczeństwo oraz dostępność danych. Rozwiązanie to znakomicie sprawdza się w wielu organizacjach, bez względu na segment usług bądź produktów. Chmura obliczeniowa jest bowiem idealnym rozwiązaniem dla systemów wymagających jednocześnie wysokiej dostępności, dużej wydajności oraz skalowalności. Dzięki temu nadaje się do systemów CRM, ERP i innych wymagających rozwiązań. Oto najważniejsze cechy, które chmurę w modelu IaaS definiują i zazwyczaj przekonują organizacje do angażowania się w tego typu rozwiązania: płatności. Są ściśle związane z wykorzystaniem zasobów (sprzęt, łącza, aplikacje i in.); opłaty są proporcjonalne do rzeczywistego zużycia zasobów; elastyczność i skalowanie mocy obliczeniowej (i w górę, i w dół). Chmury zapewniają architekturę umożliwiającą zmianę wydajności serwisu w zależności od potrzeb; funkcjonalność jako usługa. Kiedy jest potrzebna moc obliczeniowa, pamięć masowa lub np. jakaś aplikacja, choćby do zarządzania elektroniczną korespondencją, można dobrać te elementy z portfolia dostawcy i wzbogacić chmurę, którą firma wykorzystuje; automatyzacja procesu tworzenia i usuwania wirtualnych maszyn. Oznacza to, że nowe aplikacje można wdrażać w kilka minut zamiast kilku tygodni. Trzeba jednak pamiętać, że zakup i asymilacja nowej technologii są łatwe, natomiast stworzenie i zweryfikowanie modeli biznesowych wykorzystujących tę infrastrukturę wymaga czasu" - mówi Piotr Orlański z CompFort Meridian Polska. Obecnie na polskim rynku

6 znajdziemy wiele projektów, których celem jest konsolidacja IT w ramach grup kapitałowych (np. energetyka, paliwa); w ten sposób pojawia się sprzyjający klimat do rozwoju chmury i opartych na niej modeli biznesowych. Nie brakuje też obaw związanych z migracją do chmury. Na polskim rynku można zaobserwować tendencję do tworzenia prywatnych zamiast eksploatowania publicznych. Zdaniem Piotra Orlańskiego, elementem ograniczającym rozwój cloud computingu na naszym rynku jest mała elastyczność w zakresie budżetowania i podejmowania decyzji. Czasami sytuacja, kiedy zasoby serwerowe można na tydzień kupić w Amazonie, płacąc za nie kartą kredytową, nie mieści się w wyobraźni działów finansowych i zarządów. Wiele przedsiębiorstw w ostatnich dwóch, trzech latach prowadziło programy konsolidacji i wirtualizacji środowisk technologicznych, w rezultacie dziś dysponują czymś, co można by nazwać»quasi-chmurą«. To zaspokoiło ich potrzeby technologiczne, a jednocześnie zrealizowało cele oszczędnościowe. Te firmy w większości nie czują presji ani potrzeby adaptacji kolejnych nowinek technologicznych, skupiając się raczej na konsumpcji efektów już wdrożonych rozwiązań" - zauważa Piotr Orlański. O rosnącym znaczeniu chmury świadczą dane, iż coraz większa grupa menedżerów, nie tylko odpowiedzialnych za rozwiązania IT, ale i kierujących rozwojem biznesu, przejmuje osobistą kontrolę nad wdrażaniem technologii cloud computing. Według najnowszych badań Capgemini 5, obejmujących najważniejsze rynki świata, za decyzje dotyczące chmury w równym stopniu odpowiadają szefowie IT (46%), jak i menedżerowie z działów biznesowych (45 /o). Co więcej, w obu grupach notuje się równie wysoką świadomość co do faktu, że cloud computing przynosi znaczącą redukcję kosztów w organizacji (uważa tak 52% liderów biznesu i 510/b menedżerów ds. IT). Wśród innych czynników 6 przemawiających na korzyść chmury, a wskazywanych Coraz większa grupa menedżerów kierujących rozwojem biznesu przejmuje osobistą kontrolę nad wdrażaniem technologii. przez menedżerów, jest oszczędność czasu (41%), efektywność działania (3g /o), a także łatwy i bezkosztowy dostęp do danych w głównej siedzibie organizacji (35 /o). Co ciekawe, aż trzy czwarte badanych organizacji wpisało do strategii wdrożenie bądź rozwój chmury. W przypadku firm działających w USA odsetek ten sięga 93 /o. Aż 720/0 firm zamierza korzystać z usług więcej niż jednego dostawcy, co zdaniem ekspertów Capgemini oznacza fragmentaryzację rynku. Taka parcelacja outsourcowanych usług w chmurze nie sprzyja bezpieczeństwu 1 ' ę f przetwarzanych danych ani budowaniu - wciąż chwiejnego - zaufania do tego typu rozwiązań. Globalnie tylko 560/0 7 menedżerów zdecydowanie ufa bezpieczeństwu danych w chmurze (w USA odsetek ten wynosi 620/0). Korzyści i trendy roku 2013 Wszystkie badania prowadzone na poszczególnych rynkach w Europie wskazują, że potencjał przenoszenia rozwiązań w chmurę będzie wciąż wzrastać. Co to oznacza bezpośrednio dla organizacji angażujących

7 Na rynkach działają juz organizacje, które cały swój biznes opierają na rozwiązaniach w chmurze. IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIMIIIII w najbliższych miesiącach własne budżety inwestycyjne na te właśnie cele? Według ekspertów IMB oraz Edwina Schoutena (Cloud Services Leader w IBM Global Technology Services państw Beneluksu), można dziś wskazać kilka głównych korzyści biznesowych 8, które będą towarzyszyć wdrażaniu tego typu technologii: Przewaga czasowa. Nastąpi znaczące skrócenie czasu między planem wprowadzenia produktu bądź usługi na rynek a wdrożeniem iimiiimiimiiiiimiiiii tej idei w życie. Czas stanowić będzie w coraz większym stopniu o sukcesie biznesowym, a nowoczesne i elastyczne rozwiązania w chmurze mogą sprzyjać konkurencyjności. W opinii ekspertów IBM, procesy od planowania produktu bądź usługi po ich wdrożenie można skrócić ze średnio 4 miesięcy (w konwencjonalnym procesie) do 3 tygodni (procedura z wykorzystaniem innowacji IT i cloud computingu). Poza redukcją czasu rozwiązanie to oznacza znaczące oszczędności finansowe. Nowe modele biznesowe. Za sprawą rozwiązań w przestrzeni wirtualnej możliwe jest wdrażanie zupełnie nowych modeli prowadzenia biznesu - i to w bardzo szybkim czasie. Na rynkach działają już organizacje, które swój biznes opierają na rozwiązaniach w chmurze; co jest szczególnie atrakcyjne w odniesieniu do MSP oraz organizacji, które zaplanują wejście w nowy segment rynku. Przykładem mogą być takie firmy, jak BitCasa albo Spotify - szwedzka platforma ulokowana w przestrzeni wirtualnej, która umożliwia słuchanie muzyki w streamingu, według różnych modeli sprzedaży (darmowo w przypadku odsłuchania reklam, z płatnością za wybrany utwór bądź abonamentowo); model ten sprawdził się na wielu rynkach 9, a w lutym 2013 roku Spotify rozpoczęło działalność w Polsce. Większa stabilność. Nowe rozwiązania IT zwiększają również płynność działania organizacji. Jeśli dochodzi iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiili iiiiiiiiiiini umilili KOMENTARZ Jakich korzyści może spodziewać się organizacja planująca dopiero wdrożenie rozwiązań w chmurze? Korzyści z tego tytułu można podzielić na dwie kategorie - biznesowe i technologiczne. Te drugie są bezpośrednio związane ze specyfiką oferowanej przez wybranego dostawcę infrastruktury technologicznej. To wydajność i elastyczność zasobów powiązana z wybranym rozwiązaniem programistycznym, stała dostępność gwarantowana redundancją newralgicznych systemów, zautomatyzowanie przydzielania zasobów i zarządzania operacyjnego czy swoboda rozszerzania wykorzystywanego środowiska. Wybierając firmę dostawcę naszych usług, warto zwrócić uwagę na elementy dodatkowe, jak wsparcie Service Desk czy istotna dla wrażliwych projektów typu systemy ERP personalizacja - czyli zbudowanie chmury na zasobach przeznaczonych wyłącznie dla danej firmy. Innym istotnym aspektem jest stabilność dostawcy, w tym zakresie firmy dysponujące własnym data center mogą zapewnić nam najdogodniejsze warunki. Korzyści biznesowe to przede wszystkim zysk ekonomiczny związany ze zmniejszeniem kosztów nabywanych usług oraz zamianą nakładów inwestycyjnych na wydatki operacyjne. Rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej znacząco zmniejszają początkową barierę powstrzymującą rozpoczęcie wielu działań i jednocześnie minimalizują czas wdrożenia nowych produktów/ usług na rynek. Oczywiście to nie jedyna korzyść chmury związana z kosztami. Jej dostawca korzysta z efektu skali i kupuje sprzęt po cenach hurtowych, co ma znaczenie dla ceny usług, z jakich skorzystamy. Dodatkowo zyskujemy na elastyczności firmy - nie ma już potrzeby angażowania czasu w szacowanie, zakup

8 do awarii na poziomie oprogramowania, można błyskawicznie odtworzyć utracone bądź uszkodzone zasoby serwerowe albo przywrócić działanie aplikacji (za pomocą obrazów" archiwizowanych w chmurze). Cloud computing dostosowany do potrzeb firmy może zatem znacząco ograniczyć ryzyko i kryzysy. Mniej wydatków kapitałowych. Dzięki rozwiązaniom w chmurze organizacje wdrażające nowy projekt nie muszą inwestować w infrastrukturę IT, zwiększając koszty i ryzyko strat. Rozwiązanie to jest szczególnie atrakcyjne w przypadku projektów krótkotrwałych, doraźnych oraz średniookresowych, a także w przypadku testowania nowych usług (kiedy istnieje ryzyko wycofania się z nowego biznesu po okresie prób). Wyobraźmy sobie organizację biznesową, której działalność polega na wdrażaniu kolejnych technologicznych start-upów. Ich specyfiką jest niepewność powodzenia, duże iiiiiiiiiiiiiiiiiiiin i konfigurację sprzętu potrzebnego dla realizacji projektów IT. Dzięki chmurze obliczeniowej menedżer może lepiej dostosować swoje przedsiębiorstwo do niełatwych wyzwań rynku. Wdrożenie rozwiązań z zakresu cloud computingu gwarantuje firmie nie tylko oszczędności na kosztach infrastruktury czy zwiększenie elastyczności, ale jest również odciążeniem działu IT. To wraz z dostępem do nieograniczonych zasobów mocy obliczeniowej chmury daje szansę błyskotliwemu menedżerowi, aby przekształcić dział IT w źródło innowacji. Koncentrując się na działaniach strategicznie związanych ze źródłem przychodów firmy, dzięki wykorzystaniu chmur obliczeniowych może on szybciej tworzyć i wdrażać usługi wyróżniające przedsiębiorstwo na tle konkurencji. MICHAŁ GRZYBKOWSKI, prezes zarządu Beyond.pl ryzyko oraz oparcie strategii biznesowej na innowacyjnym rozwiązaniu, zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej. W przypadku tradycyjnego podejścia wprowadzenie start-upu na rynek musiałyby poprzedzić znaczące inwestycje, zwłaszcza w infrastrukturę IT, moce obliczeniowe etc. Tymczasem za sprawą rozwiązań w chmurze możliwe jest sięgnięcie po minimum potrzebne na start i ewentualne rozszerzanie przestrzeni i usług w chmurze, kiedy projekt zacznie na siebie zarabiać. Przykładem z polskiego rynku mogą być takie start-upy, jak: Trejdoo (wymiana walut online, w skali globalnej), CDRoller (muzyczna platforma online) lub e-kiosk (sprzedaż i dystrybucja cyfrowej prasy na e-czytniki). Wszystkie te podmioty działają całkowicie i w przestrzeni wirtualnej, a nakłady inwestycyjne w infrastrukturę i moce przerobowe" mogą ograniczać i płynnie rozszerzać za pomocą rozwiązań w chmurze, w zależności od aktualnej fazy rozwoju biznesu i popytu na usługi. ir * * Popularyzacja rozwiązań opartych na chmurze nabiera coraz szybszego tempa. Po pierwsze, instytucje Unii Europejskiej na poważnie zaczynają wspierać innowacje idące w kierunku rozwiązań w chmurze - przyglądając się temu, co dzieje się na amerykańskim rynku i podkreślając, iż od nowych rozwiązań nie ma odwrotu. Po drugie zaś, wiele firm właśnie na 2013 rok zaplanowało inwestycje w cloud computing. Tak przynajmniej wynika z badań, jakie przeprowadziła agencja badawcza Forrester 10. Prawie połowa organizacji w Europie i USA chce mocno rozwijać rozwiązania w prywatnej chmurze, a więc dedykowane wyłącznie potrzebom tej firmy bądź grupy, w której działa. Również połowa szefów IT, planując wdrażanie nowych aplikacji w 2013 roku, chce wykorzystać do tego chmurę. Zdaniem analityków Forrester Research, w najbliższym czasie cloud computing stanie się jednym z najważniejszych tematów rozważań i decyzji strategicznych liderów organizacji, dotąd bywał problemem pobocznym, domeną działów IT. Nie dość, że temat chmury coraz częściej będzie podnoszony na zebraniach zarządów, to również środki inwestycyjne w budżetach organizacji znacznie na ten cel wzrosną. Jeśli te prognozy się sprawdzą - warto aby menedżerowie byli na to wyzwanie przygotowani - chmura jako kompleksowe i szerzej niż dotąd rozumiane rozwiązanie może stać się ważnym ogniwem budowania nowych modeli biznesowych i optymalizacji kosztów infrastruktury IT. STANISŁAW KRAUZE, \ICAN Institute 1. Warszawski oddział holenderskiej firmy, która dostarcza innowacyjne rozwiązania IT; jest autoryzowanym partnerem IBM, a w Polsce do jej klientów należą m.in.: Orlen, PGNiG, ING Bank Śląski, MSWiA, Canal+, PZU, Polkomtel, Polcard, PKO BP. 2. W lutym 2012 r. fundusz Kleiner Perkins Caulfield 6 Byers zainwestował 120 mln dol. w 11 start-upów dotyczących cloud computingu. Źródło: Wired.com, Innovation insights. 3. Por.: Amazon launches Cloud Marketplace, Fast Company, Sept New strategy to drive European business and government productivity via cloud computing, Komisja Europejska, 27 września Szczegóły: press-release MEMO _en.htm. 5. Business Cloud: The State of Play Shifts Rapidly. Raport Capgemini, listopad Badaniem objęto 460 liderów biznesowych i IT na kluczowych rynkach poszczególnych regionów świata (przeprowadzone V-VIl2012). 6. Respondenci mogli wskazywać kilka czynników. 7. Wg raportu Capgemini (2012). 8. Por.: Five Cloud Business Benefits, Wired, Dec Usługi Spotify (spółka powstała w 2008 roku) dostępne są dziś na 19 rynkach (Australia, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Polska, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Włochy i Wielka Brytania). 10. Forrsights Surveys: 2013 Clouds Predictions. Forrester Research, grudzień

9 KOMENTARZ Informatyka w cieniu IT: jak rozwiązać ten problem? Łatwość nabywania zasobów IT w chmurze publicznej spotęgowała zjawisko znane jako shadow IT". Chodzi o pracowników, którzy uzyskują dostęp do potrzebnych im usług, omijając dział IT. Pracownicy mają dziś szeroki dostęp do zewnętrznych zasobów IT rezydujących w publicznej chmurze. Są to np. różne rozwiązania do analizy danych czy platformy do tworzenia oprogramowania. Ponieważ koszty skorzystania z takiej usługi są na tyle niskie, że można je pokryć kartą kredytową, można zrobić to na własną rękę, bez angażowania działu informatyki w swojej firmie. Czyli w cieniu IT. Nie jest to nowe zjawisko. Nielegalne, instalowane pod biurkami serwery są prawdziwą zmorą działów IT. Niejednokrotnie IT nie jest świadome, jakie aplikacje tam działają i jaki mają wpływ na bezpieczeństwo i procesy firmy. W przypadku serwerów z chmury" - nadzór i kontrola stają się praktycznie niemożliwe. Jednym z powodów omijania działu IT jest on sam, kiedy nie reaguje na potrzeby użytkowników w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. Wówczas użytkownicy biznesowi czy twórcy oprogramowania mogą szukać dla siebie usługi na zewnątrz. Czy dział IT powinien przeciwstawiać się takim procederom? A może powinien nauczyć się korzystać z chmury? Doświadczeni CIO z dużych przedsiębiorstw twierdzą, że zewnętrzne zasoby nie powinny być traktowane jako zagrożenie ale jako pożyteczne uzupełnienie zasobów wewnętrznych. Należałoby każdą taką usługę ocenić i zdecydować, czy może ona zostać lepiej zrealizowana za pomocą zasobów wewnętrznych, zewnętrznych czy może jednych i drugich. IT nieufnie patrzy w chmurę Hasło chmura" wzbudza wiele emocji, bo kłopotliwa jest sama definicja. Przez inżynierów chmura kojarzona jest zwykle z zaawansowaną wirtualizacją. Biznes patrzy w chmurę z perspektywy usługi, zupełnie nie zajmując się techniczną stroną infrastruktury, na jakiej ta usługa jest świadczona. IT myśli o chmurze w kontekście pozyskania platform i serwerów; biznes - poprawie efektywności kosztowej czy operacyjnej. IT nierzadko widzi w chmurze publicznej konkurencję dla własnej działalności. Tymczasem jest wiele zadań, w których usługa zewnętrzna w chmurze może być optymalnym wyborem - choćby zadania, które są z natury przejściowe i wymagają dodatkowej mocy obliczeniowej - np. testowanie skalowalności. Wiele rozwiązań BMC Software jest używanych przez ogromne przedsiębiorstwa. Procesy wdrożenia i aktualizacji narzędzi, systemów i aplikacji wymagają przygotowania złożonych środowisk do realizacji testów, często w masowej skali. Proces ten jest czasochłonny a jednocześnie zmusza IT do utrzymywania zasobów w istocie nieprodukcyjnych. Z drugiej strony zasoby w chmurze są łatwo dostępne, ale trudno na nich operować tak jak na własnej infrastrukturze. Działy IT obniżają koszty i poprawiają efektywność przez standaryzację zarówno środowisk technicznych jak i procesów. Chmura publiczna - żeby była użyteczna - musi być podatna na przyjęcie standardów użytkownika. Rozwiązanie, które w przypadku większości przedsiębiorstw wydaje się być oczekiwane, to schemat hybrydowy, w którym zasoby krytyczne pozostają we władaniu i pod kontrolą IT, a część infrastruktury możliwa do wyniesienia lokowana jest w chmurach publicznych. To jest jedno z wyzwań, przed którymi stoją firmy oferujące usługi i platformy w modelu chmury. Ich sukces i szansa na zbudowanie poprawnych relacji z IT zależy od umiejętności i technicznych możliwości budowania

10 % i, r ' środowisk i rozwiązań zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta. Nie wyważajmy otwartych drzwi IT musi stworzyć kanał, przez który użytkownicy będą mogli szybko i bez zbędnego wysiłku uzyskać potrzebne im zasoby - niezależnie czy będą to te wewnętrzne czy zewnętrzne. Zanim będziemy musieli ich nawracać z cienia, dajmy im to, czego potrzebują, a nie będą zmuszeni do omijania działu IT. BMC Software promuje rozwiązanie techniczne - BMC Cloud Lif ecycle Management - które pozwala operować na chmurze publicznej i prywatnej w jednolity, spójny sposób. W momentach, kiedy niezbędne jest skorzystanie tymczasowo z dodatkowych mocy obliczeniowych, użytkownik wybiera właściwy typ usługi a system decyduje, czy użyć zasobów własnych czy np. Amazon Web Services. Zastosowanie platformy BMC Cloud Lifecycle Management pozwala sprawować taką kontrolę nad usługami, że problem cienia przestaje istnieć. Kluczowe zagadnienia, które rozwiązuje platforma BMC, to: jednolity katalog usług pozwalający na samodzielną i szybką realizację zamówienia kontrola i wymuszanie zgodności zamówienia z polityką bezpieczeństwa i operacyjną optymalizacja alokacji zasobów w infrastrukturze własnej i chmurze zewnętrznej Jest wiele zadań, w których usługa zewnętrzna w chmurze może być optymalnym wyborem - choćby takie, które sq z natury przejściowe i wymagają dodatkowej mocy obliczeniowej - np. testowanie skalowalności. iiiiiiihiiimiiimmmiiiiiiiiiiimiiiiiii automatyzacja konfiguracji i audytów w środowiskach zewnętrznych. Podejście prezentowane przez BMC Software jest realizacją postulatu jednolitego zarządzania, jednolitych standardów i jednolitej konfiguracji zasobów - niezależnie czy ulokowanych w IT czy u dowolnego dostawcy chmury na rynku. W wielu przypadkach użytkownicy nie wiedzą o tym, że mogą być lepiej obsłużeni wewnętrznie niż na zewnątrz. Dlatego trzeba im pokazać, że nie zawsze mają rację. Cień IT? A może IT w cieniu chmury? Możliwość sięgnięcia do zasobów w publicznych chmurach stała się naturalnym elementem działalności przedsiębiorstw a ich powszechna dostępność pogłębia realny problem cienia IT". Coraz lepsza oferta usług - począwszy od najprostszych, im niii u i in in n i u i u i MIII MIII in n n u i n n i n i n i czyli dzierżawy serwerów a na złożonych systemach klasy ERP czy ITSM kończąc - powoduje, że chmura staje się alternatywą dla IT jako takiego. IT staje przed kluczową decyzją - czy i w jaki sposób włączyć usługi zewnętrzne do swojej działalności tak, aby nie straciły one swojej atrakcyjności związanej z kosztem i czasem pozyskania. Jednocześnie IT powinno zadbać o wszelkie aspekty związane ze świadomym korzystaniem z zasobów zewnętrznych - szczególnie w kontekście bezpieczeństwa i niezawodności. Trudno ignorować chmurę - ewidentnie jest to technologia i koncept biznesowy, który jest atrakcyjny. Sądzę, że w krótkim czasie chmura zmieni również obraz i organizację działów IT. PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ, dyrektor ds. rozwoju, ekspert cloud computingu, CompFort Meridian Polska sp. z o.o. iiiniiiiiiiiiiiiiiii

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE. www.crn.pl. Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich.

VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE. www.crn.pl. Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich. WYDANIE SPECJALNE grudzień 2012 ISSN 1640-9183 www.crn.pl Partnerem dodatku jest Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE Nowe

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski kwiecień 2011 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Definicja i rodzaje cloud computing 4 1.1. Czym jest cloud computing? 4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz RAPORT Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz WARSZAWA 2011 Raport powstał we współpracy z Microsoft Sp. z o.o. Raport powstał

Bardziej szczegółowo

DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT

DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT » dodatek promocyjny DO NOT COPY Początek rewolucji w przetwarzaniu informacji Dwadzieścia lat po premierze internetu przedsiębiorstwa czeka kolejna zmiana w zarządzaniu zasobami informatycznymi. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST.

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST. IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010

w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010 w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010 Rynek docenia sprawdzone strategie Napływające ze światowych rynków informacje zwiastują ożywienie gospodarcze. Comarch wychodzi z kryzysu gospodarczego o krok przed konkurencją.

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl

Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl 3. Od redakcji 4. Aktualności z rynku 6. Reportaż: Co w praktyce oznacza fiskalizacja? Temat numeru: 8. Apps in the clouds, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku.

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku. Mobilność 1 Spis treści Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność Leszek Maśniak z Gartnera, w rozmowie z Robertem Jesionkiem 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku Strategie

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo