PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA"

Transkrypt

1 PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS

2 AGENDA 1. Czym jest inicjatywa PRI 2. Kto może zostać sygnatariuszem? 3. Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania 4. Dlaczego warto? 5. Warunki przystąpienia

3 CZYM JEST INICJATYWA PRI? Inicjatywa Principles for Responsible Investment powstała w 2006 roku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Koffi Annana Międzynarodowa sieć inwestorów, pracujących wspólnie nad wdrożeniem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania do praktyki ich organizacji Cel zrozumienie implikacji zrównoważonego rozwoju dla inwestorów i wsparcie sygnatariuszy we włączaniu kwestii ESG do systemu podejmowania decyzji inwestycyjnych Podpisanie Zasad jest dobrowolne Nie ma jednego, określonego sposobu wdrażania Zasad Zasady oferują wiele możliwości włączania kwestii ESG do praktyk inwestycyjnych

4 DEFINICJA ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA WG PRI Odpowiedzialne inwestowanie to proces, w którym aktywnie bierze się pod uwagę czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ang. Environment, Social, Governance, ESG) podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych i praktyk właścicielskich. Czynniki ESG wpływają na alokację aktywów, dobór akcji, konstrukcję portfela oraz aktywności związane z zaangażowaniem i głosowaniem akcjonariuszy.

5 KTO MOŻE ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM? 3 główne kategorie sygnatariuszy: Właściciele aktywów Asset owners Organizacje reprezentujące końcowych właścicieli aktywów, którzy posiadają długoterminowe oszczędności emerytalne, ubezpieczenia i inne aktywa. Menadżerowie inwestycyjni Investment managers Firmy, które świadczą usługi zarządzania aktywami na rynku instytucjonalnym i/lub detalicznym. Profesjonalni partnerzy usługowi Professional service partners Organizacje, które właścicielom aktywów i/lub zarządzającym aktywami oferują produkty lub usługi związane z uwzględnianiem kwestii ESG. Oddzielną kategorię stanowią PRI Network Supporters stowarzyszenia non-profit, które chciałby publicznie wyrazić swoje poparcie dla, oraz promować PRI wśród swoich członków.

6 WZROST ILOŚCI SYGNATARIUSZY PRI

7 WYBRANI SYGNATARIUSZE Kategoria sygnatariuszy: Liczba sygnatariuszy Właściciele aktywów 272 Menadżerowie inwestycyjni 696 Profesjonalni partnerzy usługowi 176 RAZEM 1144

8 ZASADY ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA 1. Włączymy kwestie ESG w procesy dokonywania analiz inwestycyjnych i podejmowania decyzji. 2. Będziemy aktywnymi właścicielami i włączymy kwestie ESG do naszych polityk i działań właścicielskich. 3. Będziemy dążyli do należytego ujawniania kwestii ESG przez firmy, w które inwestujemy. 4. Będziemy promowali akceptację i wdrażanie Zasad w branży inwestycyjnej. 5. Będziemy wspólnie pracowali nad zwiększeniem skuteczności we wdrażaniu Zasad. 6. Będziemy każdorazowo raportowali nasze działania i postępy we wdrażaniu Zasad.

9 1. WŁĄCZYMY KWESTIE ESG W PROCESY DOKONYWANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH I PODEJMOWANIA DECYZJI. Możliwe działania: Uwzględnienie zagadnień ESG w polityce inwestycyjnej Wsparcie rozwoju narzędzi, pomiarów i analiz związanych z ESG w firmie Przeprowadzenie szkoleń z zakresu uwzględniania danych ESG dla menedżerów inwestycyjnych

10 MSCI - CZYNNIKI ESG W RATINGU OBLIGACJI PAŃSTWOWYCH Globalny dostawca indeksów, MSCI prowadzi proces oceny obligacji skarbowych w 90 krajach z uwzględnieniem czynników ESG. 7-skalowy rating (od AAA do CCC) ma na celu ukazać podejście poszczególnych krajów do zarządzania ryzykami ESG, jako uzupełnienie tradycyjnych analiz zdolności kredytowej. Klasyfikacja obejmuje okres ostatnich pięciu lat i dotyczy ponad emisji obligacji. MSCI ESG oferuje zestaw czynników istotnych dla oceny kraju pod względem występowania takich zjawisk jak praca przymusowa, praca dzieci, konflikty zbrojne czy różnorodność biologiczna.

11 2. BĘDZIEMY AKTYWNYMI WŁAŚCICIELAMI I WŁĄCZYMY KWESTIE ESG DO NASZYCH POLITYK I DZIAŁAŃ WŁAŚCICIELSKICH. Możliwe działania: Opracowanie i ogłoszenie aktywnej polityki w dziedzinie praktyk właścicielskich zgodniej z Wytycznymi Poddawanie pod głosowanie uchwał na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, zobowiązujących do wzięcia pod uwagę przez spółkę długoterminowych kwestii ESG Uczestnictwo we wspólnych inicjatywach dotyczących zaangażowania w podnoszenie standardów ESG w firmach, np. Clearinghouse

12 3. BĘDZIEMY DĄŻYLI DO NALEŻYTEGO UJAWNIANIA KWESTII ESG PRZEZ FIRMY, W KTÓRE INWESTUJEMY. Możliwe działania: Skierowanie prośby do spółki o wystandaryzowany raport z danymi ESG (z wykorzystaniem takich narzędzi jak Global Reporting Initiative) Skierowanie prośby do spółki o zintegrowanie danych ESG z rocznymi sprawozdaniami finansowymi Skierowanie prośby do spółki o informacje dotyczące przyjęcia / zgodności ze stosownymi normami, standardami, procedurami postępowania lub międzynarodowymi inicjatywami (takimi jak UN Global Compact)

13 UNPRI NACISK INWESTORÓW NA SYGNATARIUSZY GC koalicja inwestorów - sygnatariuszy UNPRI po raz piąty wysłała listy do sygnatariuszy UNGC 80 liderów otrzymało wyrazy poparcia za ich zaawansowany poziom raportowania 29 sygnatariuszy, którzy nie opublikowali raportu z wdrażania Wytycznych otrzymało wezwanie do ujawnienia danych pozafinansowych Poprzednie edycje wysyłania listów sprawiły, że 40% maruderów nadrobiło zaległości w raportowaniu UNGC wykluczył od 2005 roku 3123 firmy za nie komunikowanie postępów we wdrażaniu Wytycznych

14 4. BĘDZIEMY PROMOWALI AKCEPTACJĘ I WDRAŻANIE ZASAD W BRANŻY INWESTYCYJNEJ. Możliwe działania: Umieszczanie wymagań związanych z Zasadami w zapytaniach ofertowych. Negocjacje z obecnymi dostawcami usług inwestycyjnych, którzy nie spełniają wymagań ESG Wspieranie wprowadzania legislacji umożliwiającej szersze wprowadzenie Zasad.

15 INICJATYWA SUSTAINABLE STOCK EXCHANGES 5 wiodących giełd rynków rozwiniętych i wschodzących amerykańska NASDAQ OMX, brazylijska BM & FBOVESPA, południowoafrykańska Johannesburg Stock Exchange (JSE), turecka Istanbul Stock Exchange (ISE) i egipska EGX zobowiązały się do współpracy z inwestorami, firmami i organami regulacyjnymi w celu promowania długoterminowych, zrównoważonych inwestycji i poprawy ujawniania kwestii ESG wśród spółek giełdowych. Deklaracja jest efektem inicjatywy Sustainable Stock Exchanges, zapoczątkowanej przez Global Compact, UNCTAD i PRI w 2009 roku.

16 5. BĘDZIEMY WSPÓLNIE PRACOWALI NAD ZWIĘKSZENIEM SKUTECZNOŚCI WE WDRAŻANIU ZASAD. Możliwe działania: Wsparcie / uczestnictwo w sieciach i platformach informacyjnych, aby wspólnie dzielić się narzędziami, zasobami i korzystać z raportów inwestorów jako źródła wiedzy Wspólne analizowanie odpowiednich zagadnień Rozwój lub wsparcie inicjatyw dotyczących współpracy

17 PRZYKŁADY ZAANGAŻOWANIA SYGNATARIUSZY PRI W RAMACH INICJATYWY CLEARINGHOUSE źródło: PRI Annual Report 2011

18 6. BĘDZIEMY KAŻDORAZOWO RAPORTOWALI NASZE DZIAŁANIA I POSTĘPY WE WDRAŻANIU ZASAD. Możliwe działania: Informowanie o tym, w jaki sposób standardy ESG są zintegrowane z działaniami inwestycyjnymi Informowanie o wymaganiach stawianych dostawcom usług inwestycyjnych w związku z Zasadami Wykorzystanie raportów, do zwiększania świadomości szerokiej grupy interesariuszy

19 DLACZEGO WARTO? WSPARCIE WE WDRAŻANIU INICJATYWA CLEARINGHOUSE RAPORTOWANIE I OCENA POSTĘPÓW Dostęp do wciąż rosnących zasobów, np. praktycznych podręczników, wspierających w systematycznym wdrażaniu PRI Platforma internetowa, na której sygnatariusze mogą podejmować wspólne działania na rzecz dialogu z firmami, regulatorami i innymi interesariuszami w celu lepszego zarządzania kwestiami ESG Możliwość monitorowania i komunikowania postępów we wdrażaniu odpowiedzialnego inwestowania, a także odniesienia swoich wyników do innych sygnatariuszy

20 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO INICJATYWY 1. Zobowiązanie się do corocznego raportowania postępów we wdrażaniu Zasad wg formularza PRI Reporting Framework 2. Wniesienie rocznej opłaty członkowskiej

21 PRI REPORTING FRAMEWORK Do 2012 roku organizacje raportowały dobrowolnie wg kwestionariusza, odnoszącego się do postępów we wdrażaniu kolejnych Zasad Obecnie tworzą się nowe Ramy Raportowania, zawierające rozbudowany system wskaźników, obowiązkowe i dobrowolne pilotażowa wersja już dostępna na stronie PRI W październiku 2013 zostanie ogłoszona finalna wersja Ram Raportowania, wg której sygnatariusze będą zobowiązani wysłać raport do marca 2014 Wszystkie raporty w nowych ramach będą dostępne na stronie PRI Nowi sygnatariusze 1. rok okresem dostosowawczym, podczas którego nie muszą publikować raportu

22 OPŁATY STAN NA 2012 Sygnatariusze - inwestorzy Suma zarządzanych aktywów (mld USD) Opłata ( ) Liczba pracowników Sygnatariusze dostawcy usług Opłata ( ) >10 6,600 > 200 6, , , , , < We wrześniu 2012 uchwalono niewielki wzrost opłat w 2013 roku. Dla większości sygnatariuszy wzrost wyniesie 10%. Dla najmniejszych opłaty wzrosną z 330 to 400.

23 KONTAKT 23 Adam Grzymisławski Konsultant Bogusława Mazurek Senior Manager TAXAND Grzybowska Park ul. Grzybowska 5a Warszawa tel: fax:

24 TAXAND W POLSCE KIM JESTEŚMY 24 Usługi Taxand w Polsce Doradztwo podatkowe Tax Advisory Services (TAS) Doradztwo biznesowe Business Consulting (BC) Doradztwo europejskie European Advisory Services Team (EAST) Corporate Social Responsibility (CSR) Taxand jest pierwszą międzynarodową, niezależną firmą doradczą w Polsce oferującą doświadczenie i jakość co najmniej na poziomie BIG4. Firma należy do międzynarodowej sieci Taxand, zrzeszającej doradców podatkowych i finansowych z blisko 50 krajów z całego świata. AESCO Energy Service Company Działając od stycznia 2006 roku firma zatrudnia obecnie około 70 osób. W 2009 i 2010 roku Taxand zostało uznane przez miesięcznik Forbes za najlepszą i najskuteczniejszą firmę w Polsce pozyskującą dotacje unijne dla przedsiębiorców. Zespół Taxand współpracuje z szerokim kręgiem ekspertów z różnych dziedzin w celu dostosowania świadczonych usług do indywidualnych potrzeb klienta (np. współpraca ze specjalistami w dziedzinie prawa, innowacji czy ochrony środowiska).

25 DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW ZESPOŁU CSR TAXAND 25 Opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii CSR w Grupie Żywiec 25 Dostosowanie oraz implementacja korporacyjnej polityki CSR Grupy Heineken. Przygotowanie całościowej strategii CSR. Wprowadzenie Grupy Żywiec na giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT. Realizacja programu ORLEN. Bezpieczne drogi prowadzonego w partnerstwie biznesowospołecznym między firmą PKN Orlen a Fundacją K. Hołowczyca Kierowca Bezpieczny Realizacja działań skierowanych do głównych interesariuszy. Wzmocnienie relacji z otoczeniem lokalnym oraz zbudowanie nowej platformy komunikacji. Realizacja celu społecznego poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Współpraca przy rozwijaniu programów społecznych w Grupie CEMEX Przygotowanie i implementacja programu wolontariatu pracowniczego. Ewaluacja efektywności programów społecznych i grantowych.

26 DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW ZESPOŁU CSR TAXAND 26 Współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych Analiza firmy pod kątem CSR. Opracowanie rekomendacji działań strategicznych w zakresie CSR. Przygotowanie kadry zarządzającej do wdrożenia strategii CSR. Współpraca z centralą Tesco w Wielkiej Brytanii oraz organizacją Impactt Limited Opracowanie programu rozwoju podnoszenia standardów CSR u polskich dostawców sieci Tesco. Przygotowanie programu szkoleń oraz przeprowadzenie warsztatów dla 60 firm dostawców Tesco w zakresie etycznego handlu oraz praw człowieka. Realizacja projektów społecznych we współpracy z Fundacją Maraton Warszawski Sztafeta Maratońska Accreo Ekiden. Maraton Warszawski. Półmaraton Warszawski.

27 DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW ZESPOŁU CSR TAXAND 27 Współpraca z rządowym Zespołem ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki Aktywny udział w pracach Zespołu w zakresie rozwoju CSR w Polsce. Opracowywanie rekomendacji dla Ministerstwa Gospodarki w zakresie rozwoju Odpowiedzialnych Inwestycji w Polsce. Opracowanie wytycznych dla funduszy inwestycyjnych dotyczących uwzględniania danych pozafinansowych (CSRowych) w procesach inwestycyjnych. Współpraca z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Skarbu Państwa przy podnoszeniu standardów CSR w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa Przeprowadzenie badania audytowego 26 firm z udziałem Skarbu Państwa pod kątem realizacji działań w zakresie CSR w ramach projektu analizy 205 podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Opracowanie raportów oraz rekomendacji w zakresie realizacji strategii CSR dla podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Opracowanie propozycji pytań związanych z CSR dla kandydatów do rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Przeprowadzenie szkoleń dla członków zarządów podmiotów z udziałem Skarbu Państwa w zakresie zarządzania ryzykami w zakresie zrównoważonego rozwoju na zlecenie Det Norske Veritas Business Accurance Poland.

28 DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW ZESPOŁU CSR TAXAND 28 Doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych na rozwój obszarów związanych z CSR Pozyskanie środków z PO KL i realizacja projektu implementacji najpopularniejszego standardu CSR w miejscu pracy i łańcuchu dostaw SA 8000, we współpracy z Pracodawcami RP. Opracowywanie procedur z elementami CSR dla projektów, które ubiegały się o pozyskanie pomocy publicznej w obszarach takich jak: realizacja zakupów, zatrudnienie i szkolenia, ochrona środowiska. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminarium w zakresie CSR dla: Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Polsko Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. Klubu Polskiej Rady Biznesu. Opracowanie raportów o tematyce związanej z CSR Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR. Analiza systemów podatkowych 10 państw europejskich Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa Raportowanie zintegrowane. Przewodnik dla polskich przedsiębiorstw Środowiskowy wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce

29 EKSPERCI ZESPOŁU DORADCÓW CSR TAXAND 29 Robert Sroka Szef Projektów CSR W Zespole CSR Taxand pracuje od stycznia 2011r., a zagadnieniami związanymi z CSR zajmuje się zawodowo od ponad pięciu lat. Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu strategii CSR, wsparciu realizacji celów biznesowych za pomocą narzędzi CSR, analizie potencjału biznesowego z uwzględnieniem czynników społecznych i środowiskowych. Specjalizuje się w budowaniu partnerstw biznesowo-społecznych oraz w relacjach wewnętrznych. Jest członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Stoi na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji przy Ministerstwie Gospodarki. Brał udział w licznych projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie CSR. Jest wykładowcą akademickim oraz współautorem publikacji w zakresie CSR oraz etyki biznesu. Ma doświadczenie w opracowywaniu metodologii badań CSR. Tworzył i koordynował badania CSR m.in. w branży FMCG. Pracował z takimi firmami jak Grupa Żywiec i Cemex Polska. Jest ekspertem ds. CSR Pracodawców RP, w ramach czego współpracuje z PGNiG, Telekomunikacją Polską, Hochtief, GlaxoSmithKline, Danone, PZU. Doświadczenie zdobywał również w Parlamencie Europejskim, między innymi w Komisji Petycji. Jest absolwentem dziennikarstwa i etyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katholieke Universiteit Leuven.

30 EKSPERCI ZESPOŁU DORADCÓW CSR TAXAND 30 Bogusława Mazurek Senior Manager W Taxand pracuje od stycznia 2006 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu procedur z elementami CSR, zwłaszcza w obszarach: realizacja zakupów, zatrudnienie i szkolenia, ochrona środowiska, dla projektów ubiegających się o pomoc publiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego w Ernst & Young, gdzie zajmowała się realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz pomocy państwa. Prowadziła wiele spotkań, szkoleń oraz warsztatów dla klientów biznesowych. Jest autorką artykułów i publikacji z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m.in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck oraz współautorką publikacji Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR w wybranych krajach europejskich. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Europeistyka oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej. Studia magisterskie z zakresu administracji publicznej ukończyła w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

31 EKSPERCI ZESPOŁU DORADCÓW CSR TAXAND 31 Adam Grzymisławski Konsultant W Zespole CSR Taxand pracuje od października 2011 r. Zagadnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu zajmuje się od 4 lat. Specjalizuje się w rynku odpowiedzialnych inwestycji. Doświadczenie zdobywał jako redaktor portalu Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl. Koordynował polską części badania Eurosif European SRI Study Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji przy Ministerstwie Gospodarki. W Taxand koordynował również opracowanie, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, przewodnika dla przedsiębiorstw w zakresie raportowania zintegrowanego oraz, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, badania desk research, dotyczącego środowiskowego wymiaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. Laureat konkursu CSR Case Study Jest absolwentem Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE www.taxand.com 29.08.2012 AGENDA 1 1. Wprowadzenie 2. Prezentacja najważniejszych założeń ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 Warszawa 2011 Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa Publikacja przygotowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Recenzja naukowa: dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik)

rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2013 ISBN 978-83-932564-8-8 Koncepcja, redakcja: Natalia Ćwik Współpraca merytoryczna: Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes Raport z badania

Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes Raport z badania Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes Raport z badania Listopad 2012 2 Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes. Raport z badania Wprowadzenie Wstęp Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Budowanie wartości firmy przez CSR Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe 2015 1 2 Deloitte Central Europe Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Zespół Sustainability Consulting Central Europe

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu 10 lat CSR-u w Polsce 10 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji.

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji. Najlepsze strony Dzielimy się wiedzą Dzielimy się wiedzą Firma Ernst & Young obecna jest na polskim rynku już od ponad dwudziestu lat. W tym czasie wielokrotnie dostosowywaliśmy naszą ofertę do potrzeb

Bardziej szczegółowo

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport rynek miejsce pracy społeczność www.coca-colahellenic.pl odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com Spis treści środowisko

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice. Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.pl Kontakt dotyczący CSR: beata.pilichowska@workservice.pl www.workservice.pl

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo