PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA"

Transkrypt

1 PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS

2 AGENDA 1. Czym jest inicjatywa PRI 2. Kto może zostać sygnatariuszem? 3. Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania 4. Dlaczego warto? 5. Warunki przystąpienia

3 CZYM JEST INICJATYWA PRI? Inicjatywa Principles for Responsible Investment powstała w 2006 roku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Koffi Annana Międzynarodowa sieć inwestorów, pracujących wspólnie nad wdrożeniem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania do praktyki ich organizacji Cel zrozumienie implikacji zrównoważonego rozwoju dla inwestorów i wsparcie sygnatariuszy we włączaniu kwestii ESG do systemu podejmowania decyzji inwestycyjnych Podpisanie Zasad jest dobrowolne Nie ma jednego, określonego sposobu wdrażania Zasad Zasady oferują wiele możliwości włączania kwestii ESG do praktyk inwestycyjnych

4 DEFINICJA ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA WG PRI Odpowiedzialne inwestowanie to proces, w którym aktywnie bierze się pod uwagę czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ang. Environment, Social, Governance, ESG) podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych i praktyk właścicielskich. Czynniki ESG wpływają na alokację aktywów, dobór akcji, konstrukcję portfela oraz aktywności związane z zaangażowaniem i głosowaniem akcjonariuszy.

5 KTO MOŻE ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM? 3 główne kategorie sygnatariuszy: Właściciele aktywów Asset owners Organizacje reprezentujące końcowych właścicieli aktywów, którzy posiadają długoterminowe oszczędności emerytalne, ubezpieczenia i inne aktywa. Menadżerowie inwestycyjni Investment managers Firmy, które świadczą usługi zarządzania aktywami na rynku instytucjonalnym i/lub detalicznym. Profesjonalni partnerzy usługowi Professional service partners Organizacje, które właścicielom aktywów i/lub zarządzającym aktywami oferują produkty lub usługi związane z uwzględnianiem kwestii ESG. Oddzielną kategorię stanowią PRI Network Supporters stowarzyszenia non-profit, które chciałby publicznie wyrazić swoje poparcie dla, oraz promować PRI wśród swoich członków.

6 WZROST ILOŚCI SYGNATARIUSZY PRI

7 WYBRANI SYGNATARIUSZE Kategoria sygnatariuszy: Liczba sygnatariuszy Właściciele aktywów 272 Menadżerowie inwestycyjni 696 Profesjonalni partnerzy usługowi 176 RAZEM 1144

8 ZASADY ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA 1. Włączymy kwestie ESG w procesy dokonywania analiz inwestycyjnych i podejmowania decyzji. 2. Będziemy aktywnymi właścicielami i włączymy kwestie ESG do naszych polityk i działań właścicielskich. 3. Będziemy dążyli do należytego ujawniania kwestii ESG przez firmy, w które inwestujemy. 4. Będziemy promowali akceptację i wdrażanie Zasad w branży inwestycyjnej. 5. Będziemy wspólnie pracowali nad zwiększeniem skuteczności we wdrażaniu Zasad. 6. Będziemy każdorazowo raportowali nasze działania i postępy we wdrażaniu Zasad.

9 1. WŁĄCZYMY KWESTIE ESG W PROCESY DOKONYWANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH I PODEJMOWANIA DECYZJI. Możliwe działania: Uwzględnienie zagadnień ESG w polityce inwestycyjnej Wsparcie rozwoju narzędzi, pomiarów i analiz związanych z ESG w firmie Przeprowadzenie szkoleń z zakresu uwzględniania danych ESG dla menedżerów inwestycyjnych

10 MSCI - CZYNNIKI ESG W RATINGU OBLIGACJI PAŃSTWOWYCH Globalny dostawca indeksów, MSCI prowadzi proces oceny obligacji skarbowych w 90 krajach z uwzględnieniem czynników ESG. 7-skalowy rating (od AAA do CCC) ma na celu ukazać podejście poszczególnych krajów do zarządzania ryzykami ESG, jako uzupełnienie tradycyjnych analiz zdolności kredytowej. Klasyfikacja obejmuje okres ostatnich pięciu lat i dotyczy ponad emisji obligacji. MSCI ESG oferuje zestaw czynników istotnych dla oceny kraju pod względem występowania takich zjawisk jak praca przymusowa, praca dzieci, konflikty zbrojne czy różnorodność biologiczna.

11 2. BĘDZIEMY AKTYWNYMI WŁAŚCICIELAMI I WŁĄCZYMY KWESTIE ESG DO NASZYCH POLITYK I DZIAŁAŃ WŁAŚCICIELSKICH. Możliwe działania: Opracowanie i ogłoszenie aktywnej polityki w dziedzinie praktyk właścicielskich zgodniej z Wytycznymi Poddawanie pod głosowanie uchwał na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, zobowiązujących do wzięcia pod uwagę przez spółkę długoterminowych kwestii ESG Uczestnictwo we wspólnych inicjatywach dotyczących zaangażowania w podnoszenie standardów ESG w firmach, np. Clearinghouse

12 3. BĘDZIEMY DĄŻYLI DO NALEŻYTEGO UJAWNIANIA KWESTII ESG PRZEZ FIRMY, W KTÓRE INWESTUJEMY. Możliwe działania: Skierowanie prośby do spółki o wystandaryzowany raport z danymi ESG (z wykorzystaniem takich narzędzi jak Global Reporting Initiative) Skierowanie prośby do spółki o zintegrowanie danych ESG z rocznymi sprawozdaniami finansowymi Skierowanie prośby do spółki o informacje dotyczące przyjęcia / zgodności ze stosownymi normami, standardami, procedurami postępowania lub międzynarodowymi inicjatywami (takimi jak UN Global Compact)

13 UNPRI NACISK INWESTORÓW NA SYGNATARIUSZY GC koalicja inwestorów - sygnatariuszy UNPRI po raz piąty wysłała listy do sygnatariuszy UNGC 80 liderów otrzymało wyrazy poparcia za ich zaawansowany poziom raportowania 29 sygnatariuszy, którzy nie opublikowali raportu z wdrażania Wytycznych otrzymało wezwanie do ujawnienia danych pozafinansowych Poprzednie edycje wysyłania listów sprawiły, że 40% maruderów nadrobiło zaległości w raportowaniu UNGC wykluczył od 2005 roku 3123 firmy za nie komunikowanie postępów we wdrażaniu Wytycznych

14 4. BĘDZIEMY PROMOWALI AKCEPTACJĘ I WDRAŻANIE ZASAD W BRANŻY INWESTYCYJNEJ. Możliwe działania: Umieszczanie wymagań związanych z Zasadami w zapytaniach ofertowych. Negocjacje z obecnymi dostawcami usług inwestycyjnych, którzy nie spełniają wymagań ESG Wspieranie wprowadzania legislacji umożliwiającej szersze wprowadzenie Zasad.

15 INICJATYWA SUSTAINABLE STOCK EXCHANGES 5 wiodących giełd rynków rozwiniętych i wschodzących amerykańska NASDAQ OMX, brazylijska BM & FBOVESPA, południowoafrykańska Johannesburg Stock Exchange (JSE), turecka Istanbul Stock Exchange (ISE) i egipska EGX zobowiązały się do współpracy z inwestorami, firmami i organami regulacyjnymi w celu promowania długoterminowych, zrównoważonych inwestycji i poprawy ujawniania kwestii ESG wśród spółek giełdowych. Deklaracja jest efektem inicjatywy Sustainable Stock Exchanges, zapoczątkowanej przez Global Compact, UNCTAD i PRI w 2009 roku.

16 5. BĘDZIEMY WSPÓLNIE PRACOWALI NAD ZWIĘKSZENIEM SKUTECZNOŚCI WE WDRAŻANIU ZASAD. Możliwe działania: Wsparcie / uczestnictwo w sieciach i platformach informacyjnych, aby wspólnie dzielić się narzędziami, zasobami i korzystać z raportów inwestorów jako źródła wiedzy Wspólne analizowanie odpowiednich zagadnień Rozwój lub wsparcie inicjatyw dotyczących współpracy

17 PRZYKŁADY ZAANGAŻOWANIA SYGNATARIUSZY PRI W RAMACH INICJATYWY CLEARINGHOUSE źródło: PRI Annual Report 2011

18 6. BĘDZIEMY KAŻDORAZOWO RAPORTOWALI NASZE DZIAŁANIA I POSTĘPY WE WDRAŻANIU ZASAD. Możliwe działania: Informowanie o tym, w jaki sposób standardy ESG są zintegrowane z działaniami inwestycyjnymi Informowanie o wymaganiach stawianych dostawcom usług inwestycyjnych w związku z Zasadami Wykorzystanie raportów, do zwiększania świadomości szerokiej grupy interesariuszy

19 DLACZEGO WARTO? WSPARCIE WE WDRAŻANIU INICJATYWA CLEARINGHOUSE RAPORTOWANIE I OCENA POSTĘPÓW Dostęp do wciąż rosnących zasobów, np. praktycznych podręczników, wspierających w systematycznym wdrażaniu PRI Platforma internetowa, na której sygnatariusze mogą podejmować wspólne działania na rzecz dialogu z firmami, regulatorami i innymi interesariuszami w celu lepszego zarządzania kwestiami ESG Możliwość monitorowania i komunikowania postępów we wdrażaniu odpowiedzialnego inwestowania, a także odniesienia swoich wyników do innych sygnatariuszy

20 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO INICJATYWY 1. Zobowiązanie się do corocznego raportowania postępów we wdrażaniu Zasad wg formularza PRI Reporting Framework 2. Wniesienie rocznej opłaty członkowskiej

21 PRI REPORTING FRAMEWORK Do 2012 roku organizacje raportowały dobrowolnie wg kwestionariusza, odnoszącego się do postępów we wdrażaniu kolejnych Zasad Obecnie tworzą się nowe Ramy Raportowania, zawierające rozbudowany system wskaźników, obowiązkowe i dobrowolne pilotażowa wersja już dostępna na stronie PRI W październiku 2013 zostanie ogłoszona finalna wersja Ram Raportowania, wg której sygnatariusze będą zobowiązani wysłać raport do marca 2014 Wszystkie raporty w nowych ramach będą dostępne na stronie PRI Nowi sygnatariusze 1. rok okresem dostosowawczym, podczas którego nie muszą publikować raportu

22 OPŁATY STAN NA 2012 Sygnatariusze - inwestorzy Suma zarządzanych aktywów (mld USD) Opłata ( ) Liczba pracowników Sygnatariusze dostawcy usług Opłata ( ) >10 6,600 > 200 6, , , , , < We wrześniu 2012 uchwalono niewielki wzrost opłat w 2013 roku. Dla większości sygnatariuszy wzrost wyniesie 10%. Dla najmniejszych opłaty wzrosną z 330 to 400.

23 KONTAKT 23 Adam Grzymisławski Konsultant Bogusława Mazurek Senior Manager TAXAND Grzybowska Park ul. Grzybowska 5a Warszawa tel: fax:

24 TAXAND W POLSCE KIM JESTEŚMY 24 Usługi Taxand w Polsce Doradztwo podatkowe Tax Advisory Services (TAS) Doradztwo biznesowe Business Consulting (BC) Doradztwo europejskie European Advisory Services Team (EAST) Corporate Social Responsibility (CSR) Taxand jest pierwszą międzynarodową, niezależną firmą doradczą w Polsce oferującą doświadczenie i jakość co najmniej na poziomie BIG4. Firma należy do międzynarodowej sieci Taxand, zrzeszającej doradców podatkowych i finansowych z blisko 50 krajów z całego świata. AESCO Energy Service Company Działając od stycznia 2006 roku firma zatrudnia obecnie około 70 osób. W 2009 i 2010 roku Taxand zostało uznane przez miesięcznik Forbes za najlepszą i najskuteczniejszą firmę w Polsce pozyskującą dotacje unijne dla przedsiębiorców. Zespół Taxand współpracuje z szerokim kręgiem ekspertów z różnych dziedzin w celu dostosowania świadczonych usług do indywidualnych potrzeb klienta (np. współpraca ze specjalistami w dziedzinie prawa, innowacji czy ochrony środowiska).

25 DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW ZESPOŁU CSR TAXAND 25 Opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii CSR w Grupie Żywiec 25 Dostosowanie oraz implementacja korporacyjnej polityki CSR Grupy Heineken. Przygotowanie całościowej strategii CSR. Wprowadzenie Grupy Żywiec na giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT. Realizacja programu ORLEN. Bezpieczne drogi prowadzonego w partnerstwie biznesowospołecznym między firmą PKN Orlen a Fundacją K. Hołowczyca Kierowca Bezpieczny Realizacja działań skierowanych do głównych interesariuszy. Wzmocnienie relacji z otoczeniem lokalnym oraz zbudowanie nowej platformy komunikacji. Realizacja celu społecznego poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Współpraca przy rozwijaniu programów społecznych w Grupie CEMEX Przygotowanie i implementacja programu wolontariatu pracowniczego. Ewaluacja efektywności programów społecznych i grantowych.

26 DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW ZESPOŁU CSR TAXAND 26 Współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych Analiza firmy pod kątem CSR. Opracowanie rekomendacji działań strategicznych w zakresie CSR. Przygotowanie kadry zarządzającej do wdrożenia strategii CSR. Współpraca z centralą Tesco w Wielkiej Brytanii oraz organizacją Impactt Limited Opracowanie programu rozwoju podnoszenia standardów CSR u polskich dostawców sieci Tesco. Przygotowanie programu szkoleń oraz przeprowadzenie warsztatów dla 60 firm dostawców Tesco w zakresie etycznego handlu oraz praw człowieka. Realizacja projektów społecznych we współpracy z Fundacją Maraton Warszawski Sztafeta Maratońska Accreo Ekiden. Maraton Warszawski. Półmaraton Warszawski.

27 DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW ZESPOŁU CSR TAXAND 27 Współpraca z rządowym Zespołem ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki Aktywny udział w pracach Zespołu w zakresie rozwoju CSR w Polsce. Opracowywanie rekomendacji dla Ministerstwa Gospodarki w zakresie rozwoju Odpowiedzialnych Inwestycji w Polsce. Opracowanie wytycznych dla funduszy inwestycyjnych dotyczących uwzględniania danych pozafinansowych (CSRowych) w procesach inwestycyjnych. Współpraca z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Skarbu Państwa przy podnoszeniu standardów CSR w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa Przeprowadzenie badania audytowego 26 firm z udziałem Skarbu Państwa pod kątem realizacji działań w zakresie CSR w ramach projektu analizy 205 podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Opracowanie raportów oraz rekomendacji w zakresie realizacji strategii CSR dla podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Opracowanie propozycji pytań związanych z CSR dla kandydatów do rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Przeprowadzenie szkoleń dla członków zarządów podmiotów z udziałem Skarbu Państwa w zakresie zarządzania ryzykami w zakresie zrównoważonego rozwoju na zlecenie Det Norske Veritas Business Accurance Poland.

28 DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW ZESPOŁU CSR TAXAND 28 Doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych na rozwój obszarów związanych z CSR Pozyskanie środków z PO KL i realizacja projektu implementacji najpopularniejszego standardu CSR w miejscu pracy i łańcuchu dostaw SA 8000, we współpracy z Pracodawcami RP. Opracowywanie procedur z elementami CSR dla projektów, które ubiegały się o pozyskanie pomocy publicznej w obszarach takich jak: realizacja zakupów, zatrudnienie i szkolenia, ochrona środowiska. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminarium w zakresie CSR dla: Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Polsko Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. Klubu Polskiej Rady Biznesu. Opracowanie raportów o tematyce związanej z CSR Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR. Analiza systemów podatkowych 10 państw europejskich Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa Raportowanie zintegrowane. Przewodnik dla polskich przedsiębiorstw Środowiskowy wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce

29 EKSPERCI ZESPOŁU DORADCÓW CSR TAXAND 29 Robert Sroka Szef Projektów CSR W Zespole CSR Taxand pracuje od stycznia 2011r., a zagadnieniami związanymi z CSR zajmuje się zawodowo od ponad pięciu lat. Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu strategii CSR, wsparciu realizacji celów biznesowych za pomocą narzędzi CSR, analizie potencjału biznesowego z uwzględnieniem czynników społecznych i środowiskowych. Specjalizuje się w budowaniu partnerstw biznesowo-społecznych oraz w relacjach wewnętrznych. Jest członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Stoi na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji przy Ministerstwie Gospodarki. Brał udział w licznych projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie CSR. Jest wykładowcą akademickim oraz współautorem publikacji w zakresie CSR oraz etyki biznesu. Ma doświadczenie w opracowywaniu metodologii badań CSR. Tworzył i koordynował badania CSR m.in. w branży FMCG. Pracował z takimi firmami jak Grupa Żywiec i Cemex Polska. Jest ekspertem ds. CSR Pracodawców RP, w ramach czego współpracuje z PGNiG, Telekomunikacją Polską, Hochtief, GlaxoSmithKline, Danone, PZU. Doświadczenie zdobywał również w Parlamencie Europejskim, między innymi w Komisji Petycji. Jest absolwentem dziennikarstwa i etyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katholieke Universiteit Leuven.

30 EKSPERCI ZESPOŁU DORADCÓW CSR TAXAND 30 Bogusława Mazurek Senior Manager W Taxand pracuje od stycznia 2006 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu procedur z elementami CSR, zwłaszcza w obszarach: realizacja zakupów, zatrudnienie i szkolenia, ochrona środowiska, dla projektów ubiegających się o pomoc publiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego w Ernst & Young, gdzie zajmowała się realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz pomocy państwa. Prowadziła wiele spotkań, szkoleń oraz warsztatów dla klientów biznesowych. Jest autorką artykułów i publikacji z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m.in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck oraz współautorką publikacji Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR w wybranych krajach europejskich. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Europeistyka oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej. Studia magisterskie z zakresu administracji publicznej ukończyła w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

31 EKSPERCI ZESPOŁU DORADCÓW CSR TAXAND 31 Adam Grzymisławski Konsultant W Zespole CSR Taxand pracuje od października 2011 r. Zagadnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu zajmuje się od 4 lat. Specjalizuje się w rynku odpowiedzialnych inwestycji. Doświadczenie zdobywał jako redaktor portalu Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl. Koordynował polską części badania Eurosif European SRI Study Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji przy Ministerstwie Gospodarki. W Taxand koordynował również opracowanie, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, przewodnika dla przedsiębiorstw w zakresie raportowania zintegrowanego oraz, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, badania desk research, dotyczącego środowiskowego wymiaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. Laureat konkursu CSR Case Study Jest absolwentem Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. Raportowanie CSR. www.taxand.com

YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. Raportowanie CSR. www.taxand.com YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS Raportowanie CSR www.taxand.com AGENDA 1 1. Przesłanki dla ujawniania danych pozafinansowych 2. Wizja raportowania społecznego wg PN-ISO 26000 3. Integrowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE www.taxand.com 29.08.2012 AGENDA 1 1. Wprowadzenie 2. Prezentacja najważniejszych założeń ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki 3.

Bardziej szczegółowo

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Robert Sroka Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej SRI Workshop Day 2013 Warszawa, 29.01.2013 Plan prezentacji Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Ogólna Prezentacja Kancelarii

Ogólna Prezentacja Kancelarii Ogólna Prezentacja Kancelarii Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych w zakresie umów kredytowych. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Słownik terminów społecznych

Słownik terminów społecznych Słownik terminów społecznych A Kontrast C Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) (z ang. Sustainable Development Goals SDGs) to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 r. społeczeństwu ma

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU O PROJEKCIE 1. Projekt Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Konferencja portalu Taxfin.pl Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Jak prawidłowo stosować standardy które weszły w życie oraz przygotować się do tych które zaczną

Bardziej szczegółowo

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Raporty Społeczne Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to inicjatywa mająca

Bardziej szczegółowo

Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR?

Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR? www.pwc.com Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR? Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PwC Warszawa, 25 października 2011 Projekty strategiczne PwC 2 Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 PwC

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Seminarium Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Polskiej Izby Ubezpieczeń 21 maja 2015 Beata Szeląg Agenda

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner:

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner: Warsztaty portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partner: Prowadzący: Piotr Wiewiórka, Dyrektor w zespole cen transferowych PwC. Piotr jest absolwentem Akademii

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

W 2014 r. laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.

W 2014 r. laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania. Zarząd spółki pod firmą Czerwona Torebka S.A. (dalej: Spółka ), wypełniając obowiązki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, niniejszym przedstawia życiorysy zawodowe kandydatów do Rady

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROGRAMOWA KOALICJI CSR WATCH POLSKA

DEKLARACJA PROGRAMOWA KOALICJI CSR WATCH POLSKA DEKLARACJA PROGRAMOWA KOALICJI CSR WATCH POLSKA Powstanie nieformalnej, ogólnopolskiej, niezależnej Koalicji CSR Watch Polska, odpowiada na potrzebę utworzenia w Polsce platformy organizacji społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka?

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? dr Ewa Jastrzębska Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoła Główna Handlowa 1 liczne skandale korporacyjne, obecny kryzys społeczno-gospodarczy niski

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe?

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Kim jesteśmy? Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r.

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. Seminarium portalu TaxFin.pl VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. 26 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Przemek Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich

Bardziej szczegółowo

LAUREACI I WYRÓŻNIENI KONKURSU The Best Annual Report 2007 wg MSSF/MSR organizowanego przez

LAUREACI I WYRÓŻNIENI KONKURSU The Best Annual Report 2007 wg MSSF/MSR organizowanego przez LAUREACI I WYRÓŻNIENI KONKURSU The Best Annual Report 2007 wg MSSF/MSR organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie.

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Odpowiedzialność nie tylko za swój biznes, ale i za całe

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 28 czerwca 216 r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Agnieszka Stachniak Zastępca Dyrektora Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro

Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro Artur Mazurkiewicz ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl www.dolnoslascy-prcodawcy.pl Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie chwyty dozwolone? Czyli o tym, dlaczego etyka biznesu jest niezbędnym warunkiem rozwoju

Wszystkie chwyty dozwolone? Czyli o tym, dlaczego etyka biznesu jest niezbędnym warunkiem rozwoju Wszystkie chwyty dozwolone? Czyli o tym, dlaczego etyka biznesu jest niezbędnym warunkiem rozwoju Wiemy jak mówić o etyce językiem biznesu Tworząc silną kulturę organizacyjną nie możemy zapominać o etyce.

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy krajowej i europejskiej. Warszawa, 25 czerwca 2015 r.

Aktualne wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy krajowej i europejskiej. Warszawa, 25 czerwca 2015 r. Aktualne wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy krajowej i europejskiej Warszawa, 25 czerwca 2015 r. 2 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw co to jest? społeczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES 1. Interdyscyplinarna grupa robocza Społecznie odpowiedzialny biznes została powołana w dniu 09.02.2015 r. 2. Skład zespołu W skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu).

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu). Agnieszka Kruz Agnieszka Kruz jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (magister inżynier zarządzania i marketingu), którą ukończyła w 2002 roku. W 2003 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych MIKOŁÓW 10.05.2012 System Zarządzania w Szpitalu BRANŻOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych 9 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. 2016-06-24 15:09 RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący 16/2016 Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS W Grupie Kapitałowej LOTOS traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia całej organizacji. Wierzymy,

Bardziej szczegółowo