Spis treści. Badania przeprowadzone przez: wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Badania przeprowadzone przez: wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /2"

Transkrypt

1

2 Spis treści Spis treści 2 Raport o wynagrodzeniach SAR Wzrosty wynagrodzeń 5 Naj naj Zatrudnienie Stawki godzinowe 7 Definicje i pojęcia 8 Załącznik 1 płaca całkowita Agencje Reklamowe 9 Załącznik 1 płaca całkowita Domy Mediowe 12 Załącznik 2 stawki godzinowe 14 Badania przeprowadzone przez: wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /2

3 Raport o wynagrodzeniach SAR 2008 wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /3

4 Wynagrodzenia zasadnicze w branży reklamy rosły w trakcie roku 2007 szybciej niż całkowite. Według badania Raport o wynagrodzeniach SAR 2008, organizowanego przez SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, wzrost płacy całkowitej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł nieco powyżej 4%, zaś średni wzrost płacy zasadniczej wyniósł w branży reklamy 9 %. W badaniu wzięło udział 2 agencji reklamowych oraz 13 domów mediowych. Ponadto, po raz pierwszy równolegle przeprowadzono badanie wynagrodzeń i stawek godzinowych dla agencji brand design. Na zlecenie SAR badanie przeprowadziła IDEA! Management Consulting in partnership with Watson Wyatt (%) Średni wzrost płac z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień badań agencje reklamowe Dla stanowisk Średni wzrost w płac agencjach z ostatnich reklamowych 12 miesięcy średni poprzedzających wzrost płacy dzień zasadniczej badań domy wyniósł mediowe 9 %, zaś 10 płacy całkowitej 5%. 9 8 Dla 7 stanowisk w domach mediowych średni wzrost 5 płacy zasadniczej wyniósł 10 %, 4 zaś płacy całkowitej 2%. (%) praca zasadnicza praca całkowita ięcy Średni wzrost płac z ostatnich 12 miesięcy cje reklamoweśredni wzrost płac poprzedzających z ostatnich 12 dzień miesięcy badań domy mediowe Średni wzrost płac z ostatnich 12 miesięcy statnich 12 miesięcy poprzedzających dzień badań Średni agencje wzrost reklamowe płac z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień badań domy mediowe 10 ń badań agencje reklamowe poprzedzających dzień badań domy mediowe (%) (%) praca zasadnicza (%) 5 (%) praca całkowita praca zasadnicza praca zasadnicza praca całkowita W porównaniu z okresem poprzednich 12 miesięcy zaobserwowano szybszy wzrost płac zarówno zasadniczych jak i całkowitych w agencjach reklamowych oraz osłabnięcie tempa wzrostu płac całkowitych w domach mediowych przy jednoczesnej dużej zwyżce tempa podwyżek płacy zasadniczej. praca całkowita Obserwowane wskaźniki mogą potwierdzać iż pracodawcy na rynku reklamy realizują działania nakierowane na utrzymanie pracowników. wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /4

5 Wzrosty wynagrodzeń Spośród 85 stanowisk objętych badaniem, prawie 2/3 osiąga wartości średniej płacy rynkowej wyższe niż przed rokiem. W przypadku agencji reklamowych tegoroczne badanie określa rynkowe poziomy płac dla 53 stanowisk. Porównując wartości median i średnich, obecnych wyników badań z ubiegłorocznymi, można stwierdzić ogólnie, iż dla 29 stanowisk wynagrodzenia wzrosły, na 13 pozostały na dotychczasowej wysokości a rynkowe poziomy płac dla 11 stanowisk spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym. W przypadku tych 11 stanowisk, gdzie średnia płaca spadła, nie należy jednak wiązać tego z ew. obniżaniem płac zatrudnionym pracownikom. Wpływ na obraz rynku może mieć zarówno zmieniona nieznacznie w porównaniu z rokiem ubiegłym grupa uczestników, jak i niższe wartości płac oferowane nowo zatrudnianym pracownikom. Wysoka dynamika wzrostu płac charakteryzuje zarówno płace na niektórych stanowiskach typowych dla branży, ale również płace dla stanowisk we wspierających funkcjach, takich jak Finanse, IT oraz HR. Ten ostatni trend związany jest z narastającą konkurencją o wysoko wykwalifikowanych specjalistów pomiędzy firmami z różnych sektorów. W przypadku domów mediowych, tegoroczne badanie określa rynkowe poziomy płac dla 32 wzorcowych stanowisk. Porównując aktualne wyniki badań z ubiegłorocznymi można stwierdzić, iż dla 21 stanowisk wynagrodzenia wzrosły, na 5 pozostały na dotychczasowej wysokości a rynkowe poziomy płac dla stanowisk spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym. wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /5

6 Naj naj Najwyższe osiągane wartości indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych i całkowitych dla stanowisk branżowych (poza Dyrektorem Generalnym/CEO) dotyczą osób zatrudnionych na stanowiskach Creative Director oraz Client Services Director w agencjach reklamowych oraz Buying Director, Planning Director i Planning/Buying Director dla domów mediowych. Stanowiskiem o najwyższej płacy w agencjach reklamowych jest Creative Director, z płacą całkowitą przeciętnie o wysokości 24,5 tys. złotych miesięcznie i Client Services Director z płacą całkowitą przeciętnie o wysokości 21, tys. złotych miesięcznie. Zatrudnienie Wartość mediany liczby zatrudnionych w agencjach reklamowych spadła z 0 na 54 oznacza to iż agencje reklamowe z mniejszym zatrudnieniem na przestrzeni 2007 ograniczały zatrudnienie, rosło natomiast zatrudnienie w większych agencjach reklamowych (średnie zatrudnienie w agencjach wzrosło bowiem z 7 do 70 pracowników). Spośród badanych agencji reklamowych aż 2/3 planuje wzrost zatrudnienia pracowników etatowych w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Wartość mediany liczby zatrudnionych dla domów mediowych wzrosła z 52 do 59 pracowników tj. o 13,5% a średnia (z 53 na 4) nawet o 20%. Na najbliższe 12 miesięcy zdecydowana większość badanych domów mediowych (85%) planuje dalszy wzrost zatrudnienia pracowników etatowych. wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /

7 Stawki godzinowe Badanie SAR obejmuje również oszacowanie wartości stawek cennikowych. Rozumiemy przez to pojęcie stawkę cennikową dla danego stanowiska, prezentowaną klientom agencji reklamowej lub domu mediowego na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu jest to wartość za godzinę pracy wyrażona NETTO (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników. Zgodnie z wynikami badania średnio, stawki godzinowe spadły na przestrzeni ostatnich miesięcy o 2%, przy czym należy uwzględnić ew. wpływ zmiany próby firm objętych badaniem. Dla 20% stanowisk objętych badaniem stawki godzinowe wzrosły powyżej 10%, ale aż dla 48,3% stawki spadły w granicach do 10%. Szczegółowe wyniki badania stawek godzinowych przedstawiono w Załączniku nr 2. wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /7

8 Definicje i pojęcia Badanie wynagrodzeń obejmuje typowo: 1. analizę płac zasadniczych są to wynagrodzenia gotówkowe, których wartość jest zagwarantowana i typowo w kolejnych miesiącach ma tę samą wartość. Może być wypłacana jako pensja, honoraria, wynagrodzenie w ramach prowadzonej przez współpracownika działalności gospodarczej 2. analizę płac całkowitych jest to suma wszystkich elementów płacy, które pracownik otrzymuje w gotówce. Obliczana jest jako suma płacy zasadniczej, gwarantowanej oraz wszystkich dodatkowych wypłat o zmiennej wartości: z tytułu premii, honorarium za konkretne projekty, prowizji czy nagrody. Do wartości płacy całkowitej nie są wliczane świadczenia (program medyczny, samochód służbowy). Żeby porównać płace całkowite w różnych firmach, wypłacających je z różną częstotliwością, zbierane są kwoty wypłat za ostatnie 12 miesięcy. Wyniki badania poziomów wynagrodzeń prezentują m.in. wartości: mediany (wartość płacy położonej w środku listy wszystkich indywidualnych płac dla danego stanowiska, uporządkowanych według ich wartości), pierwszego kwartyla (wartość płacy, dla której 25% zebranych danych osiąga niższą wartość) trzeciego kwartyla (wartość płacy, dla której 25% zebranych danych osiąga wyższą wartość) Dane zawarte pomiędzy pierwszym i trzecim kwartylem reprezentują główny nurt praktyki rynkowej. Wartości 1 i 3 kwartyla podawane są w przypadku zebrania co najmniej 7 danych o konkretnych wynagrodzeniach osób z co najmniej 3 firm. Jeśli zebrano 3 do danych, podane są tylko wartości mediany. Minimum Pierwszy kwartyl Mediana Trzeci kwartyl Maksimum 50% 25% 25% 100% wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /8

9 Załącznik 1 Agencje reklamowe Płaca całkowita miesięczna w PLN wg stanu na Nazwa stanowiska Pierwszy kwartyl Mediana Trzeci kwartyl Średni udział premii w płacy całkowitej Odsetek pracowników otrzymujących premie KREACJA CREATIVE DIRECTOR EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR DEPUTY /ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR CREATIVE GROUP HEAD SENIOR COPYWRITER COPYWRITER JUNIOR COPYWRITER SENIOR ART. DIRECTOR ART. DIRECTOR JUNIOR ART. DIRECTOR GRAPHIC DESIGNER DTP OPERATOR DTP OPERATOR BTL SENIOR DTP OPERATOR DESIGN MANAGER 7950 SENIOR GRAPHIC DESIGNER CLIENT SERVICES CLIENT SERVICE DIRECTOR GROUP ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT SUPERVISOR ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER BTL ACCOUNT EXECUTIVE ACCOUNT EXECUTIVE BTL ACCOUNT ASSISTANT NEW BUSINESS PRODUKCJA PRODUCTION DIRECTOR PRINT PRODUCTION MANGER BRODCAST PRODUCTION MANGER PRINT PRODUCER BRODCAST PRODUCER ART BUYER 4742 wynagrodzenia 5300 i stawki 508 godzinowe 4 w branży reklamowej 3 /9 PROOFREADER PR

10 DESIGN MANAGER 7950 SENIOR GRAPHIC DESIGNER CLIENT SERVICES CLIENT SERVICE DIRECTOR Załącznik 1 Agencje reklamowe GROUP ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT SUPERVISOR ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER BTL ACCOUNT EXECUTIVE Średni Odsetek ACCOUNT EXECUTIVE BTL Nazwa stanowiska Pierwszy Trzeci udział premii pracowników ACCOUNT ASSISTANT kwartyl 2300 Mediana 2900 kwartyl 3500 w 8 płacy otrzymujących 18 NEW BUSINESS całkowitej premie PRODUKCJA KREACJA PRODUCTION CREATIVE DIRECTOR DIRECTOR PRINT EXECUTIVE PRODUCTION CREATIVE MANGER DIRECTOR DEPUTY BRODCAST /ASSOCIATE PRODUCTION CREATIVE MANGER DIRECTOR CREATIVE PRINT PRODUCER GROUP HEAD SENIOR BRODCAST COPYWRITER PRODUCER COPYWRITER ART BUYER JUNIOR PROOFREADER COPYWRITER SENIOR ART. DIRECTOR PR PR ART. DIRECTOR DIRECTOR PR JUNIOR MANAGER ART. DIRECTOR PR GRAPHIC EXECUTIVE DESIGNER DTP OPERATOR STRATEGIA DTP OPERATOR BTL STRATEGIC DIRECTOR SENIOR DTP OPERATOR STRATEGIC PLANNER DESIGN MANAGER 7950 RESEARCHER (STRATEGIC DEPARTMENT) SENIOR GRAPHIC DESIGNER TRAFFIC CLIENT SERVICES TRAFFIC MANAGER CLIENT SERVICE DIRECTOR TRAFFIC BILLER GROUP ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT DIRECTOR NEW MEDIA TECHNICAL ACCOUNT SUPERVISOR DIRECTOR SENIOR ACCOUNT WEB MANAGER DEVELOPER/PROGRAMMER WEB ACCOUNT DEVELOPER/PROGRAMMER MANAGER BTL JUNIOR ACCOUNT WEB EXECUTIVE DEVELOPER/PROGRAMMER FLASH ACCOUNT DEVELOPER EXECUTIVE BTL ACCOUNT ASSISTANT 2300 FINANSE FINANCIAL NEW BUSINESS DIRECTOR CHIEF ACCOUNTANT PRODUKCJA ACCOUNTANT PRODUCTION DIRECTOR JUNIOR PRINT PRODUCTION ACCOUNTANT MANGER FINANCIAL BRODCAST CONTROLLER PRODUCTION MANGER CASHIER PRINT PRODUCER INVOICING BRODCAST CLERK PRODUCER SENIOR ART BUYER ACCOUNTANT PROOFREADER wynagrodzenia PR i stawki godzinowe w branży reklamowej /10 IT MANAGER PR DIRECTOR IT SPECIALIST (ADMINISTRATOR) PR MANAGER USER SUPPORT SPECIALIST (HELP DESK) IT

11 WEB DEVELOPER/PROGRAMMER JUNIOR WEB DEVELOPER/PROGRAMMER FLASH DEVELOPER Załącznik 1 Agencje reklamowe FINANSE FINANCIAL DIRECTOR CHIEF ACCOUNTANT ACCOUNTANT JUNIOR ACCOUNTANT FINANCIAL CONTROLLER Średni Odsetek CASHIER 3300 Nazwa stanowiska Pierwszy Trzeci udział premii pracowników INVOICING CLERK Mediana kwartyl kwartyl 5033 w płacy otrzymujących SENIOR ACCOUNTANT całkowitej 7 premie 29 KREACJA CREATIVE DIRECTOR IT MANAGER EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR IT SPECIALIST (ADMINISTRATOR) USER SUPPORT SPECIALIST (HELP DESK) DEPUTY /ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR CREATIVE GROUP HEAD ADMINISTRACJA I HR 1510 SENIOR COPYWRITER ADMINISTRATION AND PERSONNEL DIRECTOR COPYWRITER OFFICE MANAGER JUNIOR COPYWRITER TELEPHONIST/RECEPTIONIST SENIOR ART. DIRECTOR SECRETARY/ASSISTANT ART. DIRECTOR DRIVER JUNIOR ART. DIRECTOR HUMAN RESOURCES MANAGER GRAPHIC DESIGNER HUMAN RESOURCES GENERALIST DTP OPERATOR DTP OPERATOR BTL SENIOR DTP OPERATOR DESIGN MANAGER 7950 SENIOR GRAPHIC DESIGNER CLIENT SERVICES CLIENT SERVICE DIRECTOR GROUP ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT SUPERVISOR ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER BTL ACCOUNT EXECUTIVE ACCOUNT EXECUTIVE BTL ACCOUNT ASSISTANT NEW BUSINESS PRODUKCJA PRODUCTION DIRECTOR PRINT PRODUCTION MANGER BRODCAST PRODUCTION MANGER PRINT PRODUCER BRODCAST PRODUCER ART BUYER PROOFREADER wynagrodzenia PR i stawki godzinowe w branży reklamowej /11 PR DIRECTOR PR MANAGER IT

12 Załącznik 1 Domy Mediowe Płaca całkowita miesięczna w PLN wg stanu na Nazwa stanowiska Pierwszy kwartyl Mediana Trzeci kwartyl Średni udział premii w płacy całkowitej Odsetek pracowników otrzymujących premie PLANNING PLANNING DIRECTOR GROUP HEAD MEDIA MANAGER MEDIA PLANNER JUNIOR MEDIA PLANNER BUYING BUYING DIRECTOR HEAD OF BUYING SENIOR BUYER BUYER PLANNING / BUYING MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR MEDIA (PLANNING/BUYING) GROUP HEAD MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER MEDIA PLANNER/BUYER JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER RESEARCH HEAD OF RESEARCH (MEDIA) RESEARCHER TRAINEE INNE NEW BUSINESS PR MANAGER 8125 TRAFFIC MANAGER TRAFFIC BILLER FINANSE ADMINISTRACJA I HR FINANCIAL DIRECTOR CHIEF ACCOUNTANT ACCOUNTANT JUNIOR ACCOUNTANT FINANCIAL CONTROLLER SENIOR ACCOUNTANT 5592 wynagrodzenia 5992 i stawki 329 godzinowe w 7 branży reklamowej 3 /12 OFFICE MANAGER TELEPHONIST/RECEPTIONIST

13 MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER MEDIA PLANNER/BUYER JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER Załącznik 1 Domy Mediowe RESEARCH HEAD OF RESEARCH (MEDIA) RESEARCHER TRAINEE INNE NEW BUSINESS Średni Odsetek PR MANAGER 8125 Nazwa stanowiska Pierwszy Trzeci udział premii pracowników Mediana TRAFFIC MANAGER kwartyl kwartyl 519 w płacy otrzymujących całkowitej premie TRAFFIC BILLER FINANSE ADMINISTRACJA KREACJA I HR CREATIVE FINANCIAL DIRECTOR EXECUTIVE CHIEF ACCOUNTANT CREATIVE DIRECTOR DEPUTY ACCOUNTANT /ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR CREATIVE JUNIOR ACCOUNTANT GROUP HEAD SENIOR FINANCIAL COPYWRITER CONTROLLER COPYWRITER SENIOR ACCOUNTANT JUNIOR OFFICE MANAGER COPYWRITER SENIOR TELEPHONIST/RECEPTIONIST ART. DIRECTOR ART. SECRETARY/ASSISTANT DIRECTOR JUNIOR DRIVER ART. DIRECTOR GRAPHIC HUMAN RESOURCES DESIGNER MANAGER DTP OPERATOR 5171 IT DTP IT MANAGER OPERATOR BTL SENIOR IT SPECIALIST DTP OPERATOR (ADMINISTRATOR) DESIGN PROGRAMMER MANAGER SENIOR GRAPHIC DESIGNER CLIENT SERVICES CLIENT SERVICE DIRECTOR GROUP ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT SUPERVISOR ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER BTL ACCOUNT EXECUTIVE ACCOUNT EXECUTIVE BTL ACCOUNT ASSISTANT NEW BUSINESS PRODUKCJA PRODUCTION DIRECTOR PRINT PRODUCTION MANGER BRODCAST PRODUCTION MANGER PRINT PRODUCER BRODCAST PRODUCER ART BUYER PROOFREADER wynagrodzenia PR i stawki godzinowe w branży reklamowej /13 PR DIRECTOR PR MANAGER

14 Załącznik 2 Stawki godzinowe (wszystkie kwoty podane w PLN, za godzinę pracy) wg. stanu na Nazwa stanowiska Mediana Średnia KREACJA (Agencje reklamowe) EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR ,3 CREATIVE DIRECTOR ,4 DEPUTY/ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR ,7 CREATIVE GROUP HEAD 23,5 23,8 SENIOR COPYWRITER ,0 COPYWRITER ,5 JUNIOR COPYWRITER ,8 SENIOR ART DIRECTOR ,7 ART DIRECTOR ,5 JUNIOR ART DIRECTOR ,5 SENIOR DTP OPERATOR 192,5 193,0 DTP OPERATOR ,2 SENIOR GRAPHIC DESIGNER ,0 GRAPHIC DESIGNER ,3 JUNIOR GRAPHIC DESIGNER ,0 DESIGN MANAGER ,7 CLIENT SERVICE (Agencje reklamowe) CLIENT SERVICE DIRECTOR ,7 GROUP ACCOUNT DIRECTOR ,1 ACCOUNT DIRECTOR ,9 ACCOUNT SUPERVISOR ,1 ACCOUNT MANAGER ,0 ACCOUNT EXECUTIVE ,9 ACCOUNT ASSISTANT ,2 MEDIA (Domy Mediowe) PLANNING DIRECTOR , MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR ,3 MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER ,8 SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER ,1 MEDIA PLANNER/BUYER ,1 JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER 80 5,4 STRATEGIA (Agencje reklamowe) STRATEGIC DIRECTOR ,4 STRATEGIC PLANNER ,2 wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /14 RESEARCHER (STRATEGIC DEP.) , TRAFFIC MANAGER ,7 TRAFFIC BILLER ,1

15 CLIENT SERVICE (Agencje reklamowe) CLIENT SERVICE DIRECTOR ,7 GROUP ACCOUNT DIRECTOR ,1 ACCOUNT DIRECTOR ,9 Załącznik 2 ACCOUNT SUPERVISOR ,1 ACCOUNT MANAGER ,0 ACCOUNT EXECUTIVE ,9 ACCOUNT ASSISTANT ,2 MEDIA (Domy Mediowe) PLANNING DIRECTOR , MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR ,3 MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER ,8 SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER ,1 MEDIA PLANNER/BUYER ,1 Nazwa stanowiska Mediana Średnia JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER 80 5,4 STRATEGIA KREACJA (Agencje reklamowe) EXECUTIVE STRATEGIC DIRECTOR CREATIVE DIRECTOR ,3 445,4 CREATIVE STRATEGIC DIRECTOR PLANNER ,4 290,2 DEPUTY/ASSOCIATE RESEARCHER (STRATEGIC CREATIVE DEP.) DIRECTOR ,7 202, CREATIVE TRAFFIC MANAGER GROUP HEAD 23, ,8 181,7 SENIOR TRAFFIC COPYWRITER BILLER ,0 12,1 COPYWRITER PR (Agencje reklamowe) ,5 PR JUNIOR DIRECTOR COPYWRITER ,8 380,0 SENIOR PR MANAGER ART DIRECTOR ,7 235,0 ART PR EXECUTIVE DIRECTOR ,5 14,2 JUNIOR ART DIRECTOR PRODUKCJA (Agencje reklamowe) ,5 PRODUCTION SENIOR DTP OPERATOR DIRECTOR 192, ,0 31,7 DTP PRINT OPERATOR PRODUCTION MANAGER ,2 220,2 SENIOR BROADCAST GRAPHIC PRODUCTION DESIGNER MANAGER ,0 240,0 GRAPHIC PRINT PRODUCER DESIGNER ,3 177,7 JUNIOR BROADCAST GRAPHIC PRODUCER DESIGNER ,5 185,0 210,8 DESIGN ART BUYER MANAGER ,7 13,9 PRINT BUYER CLIENT SERVICE (Agencje 180 reklamowe) 17,7 CLIENT PROOFREADER SERVICE DIRECTOR ,7 130,0 GROUP ACCOUNT DIRECTOR 344 NEW MEDIA (Agencje reklamowe) 401,1 ACCOUNT DIRECTOR TECHNICAL DIRECTOR ,9 300,0 ACCOUNT SUPERVISOR SENIOR WEB DEVELOPER/PROGRAMMER ,1 187,0 ACCOUNT MANAGER WEB DEVELOPER/PROGRAMMER ,0 157,5 ACCOUNT EXECUTIVE JUNIOR WEB DEVELOPER/PROGRAMMER ,9 155,0 ACCOUNT ASSISTANT FLASH DEVELOPER ,2 17,0 MEDIA (Domy Mediowe) IT (Agencje reklamowe) PLANNING DIRECTOR IT MANAGER , 220,0 MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR IT SPECIALIST (ADMINISTRATOR) ,3 142,5 MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER WEBSITE DEVELOPMENT (WEBMASTER) ,8 178,0 SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER PROGRAMMER ,1 148,3 MEDIA PLANNER/BUYER ,1 JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER 80 5,4 STRATEGIA (Agencje reklamowe) STRATEGIC DIRECTOR ,4 STRATEGIC PLANNER wynagrodzenia 250 i stawki godzinowe w branży 290,2 reklamowej /15 RESEARCHER (STRATEGIC DEP.) , TRAFFIC MANAGER ,7

16 U kontakt: Anna Zimecka PR&PROJECT DIRECTOR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ul. Łowicka 25 lok. P4, Warszawa tel.: (+48 22)

Tylko 12% zatrudnionych w branży komunikacji marketingowej przekroczyło 40 życia (więcej o 1% niż w roku ubiegłym).

Tylko 12% zatrudnionych w branży komunikacji marketingowej przekroczyło 40 życia (więcej o 1% niż w roku ubiegłym). Warszawa 20.06.2011r. Wynagrodzenia w branży reklamowej przegrywają z inflacją Według badania Raport o wynagrodzeniach SAR 2011, organizowanego cyklicznie od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej Według badania Raport o wynagrodzeniach SAR 2013 wzrost płac w agencjach reklamowych pomiędzy rokiem 2012 i 2013 dotyczy 25%

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej Informacja prasowa Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej Według badania Raport o wynagrodzeniach SAR 2013 wzrost płac w agencjach reklamowych pomiędzy rokiem 2012

Bardziej szczegółowo

Branża kreatywna jeszcze w lekkim dołku wyniki badań płac branży komunikacji marketingowej

Branża kreatywna jeszcze w lekkim dołku wyniki badań płac branży komunikacji marketingowej Informacja prasowa Warszawa, 16 lipca 2015 r. Branża kreatywna jeszcze w lekkim dołku wyniki badań płac branży komunikacji marketingowej Stowarzyszenie SAR ogłosiło wyniki dorocznego badania wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Stabilizacja poziomów i struktur wynagrodzeń członków zarządów Mało agresywne podejście

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 KSZTAŁTUJEMY ŻYCIE ZAWODOWE LUDZI ORAZ SUKCES ORGANIZACJI W KTÓRYCH PRACUJĄ 150,000 CV dziennie analizują wyspecjalizowani konsultanci HAYS na całym świecie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Polska i Świat. Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka

Raport płacowy Polska i Świat. Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka Raport płacowy Polska i Świat Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka Warszawa 2012 1 Wstęp Wartość wynagrodzenia polskiej kadry zarządzającej liczona w euro plasuje nasz kraj na 21-22 miejscu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

e-profit Coworking Jak efektywnie wykorzystać siłę internetu?

e-profit Coworking Jak efektywnie wykorzystać siłę internetu? Czy Twój startup jest bezpieczny? Czy skutecznie chronisz swoje dane? strona 30 wszystko o e-biznesie Numer 07-08/2013 Coworking fun czy tylko takie ładne słowo Jak efektywnie wykorzystać siłę internetu?

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie LEKSYKON ZAWODÓW

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie LEKSYKON ZAWODÓW LEKSYKON ZAWODÓW Art Director Art Director, dyrektor artystyczny, to osoba umiejąca pracować samodzielnie, ale zarazem potrafiąca realizować zadania w zespole oraz zarządzać grupą współpracowników. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku www.pwc.pl lipiec 2011 Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku Wprowadzenie Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych

Bardziej szczegółowo

Polska Południowa POTENCJAŁ ROZWOJU USŁUG DLA BIZNESU ZASOBY LUDZKIE RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Polska Południowa POTENCJAŁ ROZWOJU USŁUG DLA BIZNESU ZASOBY LUDZKIE RYNEK NIERUCHOMOŚCI Polska Południowa POTENCJAŁ ROZWOJU USŁUG DLA BIZNESU ZASOBY LUDZKIE RYNEK NIERUCHOMOŚCI Spis treści Wstęp Kraków Wrocław Katowice Kielce Rzeszów Zdaniem ekspertów 12 kroków w stronę idealnego biura Słowniczek

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) 2. Dyrektor oddziału (Business Unit Director) PION SPRZEDAŻY 3. Dyrektor sprzedaży II (międzynarodowy)

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim Warszawa, listopad 2006 r. Autor chciałby podziękować za pomoc udzieloną przy pisaniu pracy prof. Andrzejowi

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Pierwszy raport analityczny Lider dynamicznie rosnącego rynku outsourcingu w Polsce. Oczekujemy wzrostu znormalizowanego zysku netto do PLN 8.2m w 2014p

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE

SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE SPIS TREŚCI Wstęp 5 Analiza sektora usług dla biznesu w Polsce 9 Baza danych oraz metodologia 11 Typy firm z sektora usług dla biznesu 12 Lokalizacja firm

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 3 (18) MAJ CZERWIEC 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowni Państwo! Administracja rządowa zyskała kolejny, po kodeksie

Bardziej szczegółowo

Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012

Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012 1 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012 2 SPIS TREŚCI 4 / Płace w sektorze IT & Telecom 7 / Płace w sektorze Finance & Accountancy 11 / Płace

Bardziej szczegółowo

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ w 2013 r.

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ w 2013 r. K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ w 2013 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo