Rząd ograniczy unikanie opodatkowania. Fiskus może ustalać wartość świadczeń. Zatory płatnicze wymuszają korektę kosztów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rząd ograniczy unikanie opodatkowania. Fiskus może ustalać wartość świadczeń. Zatory płatnicze wymuszają korektę kosztów"

Transkrypt

1 WRZESIEŃ 2014 ISSN Rok X, nr 107 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Rząd ograniczy unikanie opodatkowania Fiskus może ustalać wartość świadczeń Zatory płatnicze wymuszają korektę kosztów Odpłatne karty rabatowe podlegają VAT Oszustwo wyłącza prawo do rozliczenia kosztów

2 PRENUMERATA 2014 Prawo i Podatki to prawo podatkowe w praktyce pogłębione analizy i komentarze wybitnego grona autorów SKORZYSTAJ Z OFERTY SPECJALNEJ! 15% ZNIŻKI NA PRENUMERATĘ ROCZNĄ Tym samym za 12 numerów zapłacisz aż o 117 zł mniej PRAKTYCZNA PUBLIKACJA BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 7/2013 PKWIU 2013/2014 aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi st k PKWiU 2013/2014 Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 7/2013 Dla wszystkich Prenumeratorów książka w prezencie UNIKATOWA BRANSOLETKA Z KAMIENI NATURALNYCH W celu ustalenia kolorystyki, skontaktujemy się z Państwem osobiście. Wartość prezentu to 150 zł. DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH PRENUMERATORÓW. DODATKOWE KORZYŚCI: JEDNA FAKTURA W ROKU GWARANCJA STAŁEJ CENY I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI EKSPERTÓW CO MIESIĄC WPROST NA TWOJE BIURKO MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI Z EKSPERTAMI ZAMÓW PRENUMERATĘ JUŻ DZIŚ! tel , Zadzwoń lub napisz do Centrum Obsługi Klienta: i skorzystaj z oferty specjalnej.

3 SPIS TREŚCI Spis treści Optymalizacja podatkowa Rząd ograniczy unikanie opodatkowania Monika Ławnicka, Grzegorz Podgórski Nieodpłatne świadczenia Fiskus może ustalać wartość świadczeń Jarosław Augustyn Koszty uzyskania przychodów Zatory płatnicze wymuszają korektę kosztów Jarosław Sekita Zwolnienia podmiotowe Zagraniczne fundusze mają ograniczone ulgi Jakub Jankowski Opodatkowanie VAT Gminy będą obliczać prewspółczynnik VAT Łukasz Markowski Preferencje podatkowe Ulgę na złe długi należy ująć w księgach rachunkowych Michał Drozdyk Źródła prawa Z orzecznictwa unijnego należy korzystać ostrożnie Tomasz Seweryn, Krzysztof Kutek Orzecznictwo Odpłatne karty rabatowe podlegają VAT Joanna Ryś-Bednarczyk proc. podatek jest niezgodny z konstytucją Tomasz Wilk Oszustwo wyłącza prawo do rozliczenia kosztów Alicja Sarna Interpretacje Premię pieniężną za ekspozycję towarów należy objąć VAT Artur Wieńsko, Piotr Wysocki Sprzedaż majątku firmy strefowej jest zwolniona z CIT Maciej Guzek Aktualności Podatki na świecie Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo WiP ul. Łotewska 9A, Warszawa NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Prawo i Podatki Rada programowa: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (przewodnicząca) prof. dr hab. Bogumił Brzeziński prof. dr hab. Leonard Etel prof. dr hab. Jolanta Gliniecka prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz prof. dr hab. Antoni Hanusz prof. dr hab. Ryszard Mastalski prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel Redaktor naczelny: doc. dr Witold Konieczny Redaktor: Bogdan Świąder Wydawca: Norbert Pawlikowski Koordynacja produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński Drukarnia: Miller Nakład: 500 egz. Informacja dla autor w: Prosimy o dołączanie do przesyłanych materiałów krótkiej informacji o autorze oraz numerów telefonów. Sugerowana objętość artykułów to 20 tys. znaków (około 10 stron). Prawo i Podatki chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Fragmenty tekstu oznaczone skrótem red. pochodzą od redakcji. Informacje o prenumeracie: tel.: faks: PRAWO I PODATKI 141 WRZESIEŃ 2014

4 PRAWO I PODATKI OPTYMALIZACJA PODATKOWA Rząd ograniczy unikanie Rząd skierował do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 1, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2 oraz o zmianie niektórych innych ustaw dalej jako Nowelizacja 3. Projekt ten zawiera drugą część zmian w powyższych ustawach, nad którą wewnątrz Rady Ministrów debatowano już w ubiegłym roku wówczas ostatecznie zdecydowano się na wydzielenie części nowelizacji odnoszącej się do objęcia spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) opodatkowaniem CIT i pozostawienie pozostałych propozycji do dalszej dyskusji. Cele nowelizacji W swym ogólnym zarysie Nowelizacja ma na celu zlikwidowanie lub zniwelowanie istniejących obecnie luk w prawie, pozwalających na minimalizowanie obciążeń podatkowych w związku z reorganizacjami przedsiębiorców. Wpisuje się ona więc w ogólną tendencję, widoczną w działaniach na forum międzynarodowym (m.in. w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD czy Unii Europejskiej) i zmierzającą do ograniczenia tzw. erozji bazy podatkowej i przesuwania zysków pomiędzy państwami (ang. base erosion and profit shifting BEPS). Zmiany zawarte w Nowelizacji będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców, w szczególności na dokonywane przez nich operacje restrukturyzacyjne. Co do zasady, nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Podstawowymi zmianami, jakie czekają podatników, są: 1 Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851), dalej: ustawa o CIT. 2 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), dalej: ustawa o PIT. 3 Druk sejmowy nr Po uchwaleniu przez Sejm Ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. MONIKA ŁAWNICKA doradca podatkowy menedżer w Accreo GRZEGORZ PODGÓRSKI doradca podatkowy konsultant w Accreo znaczne rozszerzenie zakresu ograniczeń związanych z niedostateczną kapitalizacją, wprowadzenie opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), opodatkowanie przeniesienia własności rzeczy lub praw w ramach uregulowania zobowiązania w naturze, poszerzenie zakresu opodatkowania w przypadku przekształceń spółek kapitałowych w spółki osobowe niebędące podatnikami CIT, wyłączenie zwolnienia z CIT dla dochodów z instrumentów hybrydowych, takich jak np. pożyczki partycypacyjne, zmiany w zakresie tzw. wymiany udziałów. Nowelizacja powinna być jednak rozpatrywana również w kontekście planowanego wprowadzenia do Ordynacji podatkowej ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (obecnie istniejącej jedynie w formie fragmentu założeń do projektu nowelizacji). Wraz z wprowadzeniem klauzuli antyabuzywnej organy podatkowe i organy kontroli skarbowej zyskają nowe narzędzie weryfikacji operacji restrukturyzacyjnych. Poniżej zwięźle omawiamy podstawowe zmiany o charakterze restrukturyzacyjnym, wynikające z Nowelizacji, wraz z ich praktycznymi skutkami dla przedsiębiorców. Niedostateczna kapitalizacja W Nowelizacji zdecydowano się na znaczne rozszerzenie zakresu ograniczeń w zaliczaniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów, związanych z tzw. niedostateczną kapitalizacją 4. Dotychczasowe brzmienie przepisów 5 zakłada bowiem, że odsetki od pożyczek lub kredytów, udzielonych przez bezpośrednio powiązane: spółkę-matkę lub spółkę-siostrę (przy spełnionym warunku powiązań wiążących się z posiadaniem nie mniej niż 25% udziałów lub akcji) mogą 4 Art. 1 pkt 12 Nowelizacji (dodanie nowego art. 15c do ustawy o CIT) oraz art. 1 pkt 13 Nowelizacji. 5 Art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT. PRAWO I PODATKI 142 WRZESIEŃ 2014

5 NOWE PRZEPISY opodatkowania nie stanowić kosztów podatkowych, jeśli zadłużenie pożyczkobiorcy wobec podmiotów kwalifikowanych przekracza trzykrotność kapitału zakładowego. W ocenie ustawodawcy, takie sformułowanie regulacji (pozostawiające poza zakresem ograniczeń np. pożyczki od spółki-babki czy spółki-ciotki) wymaga doprecyzowania i uzupełnienia w szczególności biorąc pod uwagę wymogi wynikające z tendencji pojawiających się na forum międzynarodowym. Rozszerzenie katalogu podmiotów Zgodnie z Nowelizacją, ograniczenia dotyczyć będą pożyczek od podmiotów posiadających bezpośrednio, ale też pośrednio nie mniej niż 25% udziałów lub akcji pożyczkobiorcy, a także pożyczek od spółki-siostry, jeśli w obu spółkach (wierzycielu i pożyczkobiorcy) ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiadać będzie co najmniej 25% udziałów. Wskaźnik procentowy określany będzie na podstawie praw głosu, przy czym do obliczania udziałów pośrednich zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy odnoszące się do takich udziałów w kontekście cen transferowych (art. 11 ust. 5b ustawy o CIT). Zmiana współczynnika Zmianie ulegnie sposób obliczania limitu odsetek niezaliczanych do kosztów podatkowych. Modyfikacja będzie polegała na odniesieniu zadłużenia wobec tzw. podmiotów kwalifikowanych do jednokrotności kapitału własnego zamiast do trzykrotności kapitału zakładowego. Wartość kapitału własnego będzie określana na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość ta pomniejszana będzie o wartość kapitału zakładowego spółki, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz odsetek od tych pożyczek, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi niepodlegającymi amortyzacji. Z kolei wartość zadłużenia wobec podmiotów kwalifikowanych będzie pomniejszana o wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym. Metoda alternatywna Nowelizacja przewiduje możliwość odstąpienia od stosowania klasycznych zasad dotyczących ograniczeń w zaliczaniu odsetek do kosztów podatkowych. Podatnicy będą mogli wybrać metodę alternatywną, o czym będą zobowiązani powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w odpowiednim terminie (co do zasady, do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego). Zgodnie z metodą alternatywną: koszty uzyskania przychodu stanowić będą odsetki od pożyczek (również od podmiotów niepowiązanych) w wysokości ustalanej w oparciu o stopę referencyjną NBP i wartość podatkową aktywów dłużnika, wartość odsetek zaliczonych do kosztów podatkowych w danym roku podatkowym nie będzie mogła przekraczać 50% zysku z działalności operacyjnej, ustalonego za dany rok podatkowy, podatnicy będą mogli w kolejnych 5 latach podatkowych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki, które zgodnie z powyższymi zasadami nie zostały do nich zaliczone. Skutki dla podatników Planowane zmiany mogą skutkować dla podatników koniecznością analizy struktury finansowania prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych pośrednio. Niezbędne może się okazać przeprowadzenie długoterminowych prognoz finansowych celem ustalenia, która z metod kalkulacji odsetek do celów niedostatecznej kapitalizacji (podstawowa czy alternatywna) będzie bardziej korzystna. CFC zasadnicze wymagania Kolejną po niedostatecznej kapitalizacji swego rodzaju rewolucją jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) 6. Obciążeniem tym będą dotknięci przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność za granicą, w szczególności posiadający spółki o charakterze holdingów. 6 Art. 1 pkt 22 Nowelizacji wprowadzenie nowego art. 24a do ustawy o CIT, art. 2 pkt 24 Nowelizacji wprowadzenie nowego art. 30f do ustawy o PIT. PRAWO I PODATKI 143 WRZESIEŃ 2014

6 PRAWO I PODATKI OPTYMALIZACJA PODATKOWA Zasadnicze wymagania dla objęcia opodatkowaniem CFC to: posiadanie przez podatnika (bezpośrednio lub pośrednio) nieprzerwanie, przez okres nie krótszy niż 30 dni, co najmniej 25% udziałów w kapitale (lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach), osiąganie przez zagraniczną spółkę kontrolowaną co najmniej 50% przychodów ze źródeł tzw. pasywnych tj. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od pożyczek, poręczeń i gwarancji, przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, preferencyjne opodatkowanie co najmniej jednego z powyższych rodzajów przychodów w państwie siedziby lub zarządu zagranicznej spółki tj. zwolnienie, wyłączenie z opodatkowania albo objęcie stawką poniżej 14,25%. Niezależnie od powyższych wymagań, w każdym wypadku opodatkowaniem CFC objęte będą również dochody spółek ulokowanych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową albo w państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska ani Unia Europejska nie zawarła umowy stanowiącej podstawę do wymiany informacji podatkowych. Rzeczywista działalność Nowelizacja przewiduje również możliwość wyłączenia zastosowania reguł CFC m.in. dla spółki, zlokalizowanej w UE lub EOG, która prowadzić będzie rzeczywistą działalność gospodarczą 7. Kryteria takiej działalności, choć zaczerpnięte m.in. z dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostały w Nowelizacji sformułowane ogólnie. Warunkiem wyłączenia omawianej spółki z opodatkowania CFC będzie więc: istnienie przedsiębiorstwa wykonującego faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym m.in. posiadanie przez spółkę lokalu, wykwalifikowanego personelu oraz wyposażenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, fakt, iż spółka zagraniczna nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych, współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez spółkę a faktycznie posiadanym przez nią lokalem, personelem lub wyposażeniem, zgodność zawieranych porozumień z rzeczywistością gospodarczą, ich uzasadnienie ekonomiczne oraz zgodność z ogólnymi interesami gospodarczymi spółki, 7 Przepisów dotyczących opodatkowania CFC nie będzie się również stosować w odniesieniu do spółki osiągającej przychody nieprzekraczające rocznie euro ani też do spółki prowadzącej rzeczywistą działalność gospodarczą, zlokalizowanej poza UE/EOG, lecz w kraju, który zawarł z Rzecząpospolitą Polską lub z UE umowę umożliwiającą wymianę informacji podatkowych przy czym w tym ostatnim przypadku dochód spółki nie może przekraczać 10% przychodów. Podstawą opodatkowania CIT, nakładanego według stawki 19%, będzie dochód zagranicznej spółki samodzielne wykonywanie przez spółkę podstawowych funkcji gospodarczych przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających. Należy spodziewać się, że tak sformułowane kryteria będą przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Obciążenia dla podatnika Podstawą opodatkowania, nakładanego według stawki 19%, będzie dochód zagranicznej spółki (obliczony w proporcji do czasu posiadania udziału oraz praw uczestnictwa w zyskach), po odliczeniu kwot otrzymanej przez podatnika dywidendy z danej spółki oraz sumy uzyskanej z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. Dochód ten ma być obliczany według polskich przepisów dotyczących podatków dochodowych będzie to więc wymagało od podatnika przetłumaczenia ksiąg zagranicznej spółki oraz odpowiedniego ich dostosowania do wymogów ustawy o CIT i ustawy o PIT. Dodatkowe obowiązki podatników będą wiązały się z koniecznością prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, ewidencjonowania zdarzeń zachodzących w tych spółkach w sposób zapewniający określenie wszelkich istotnych z podatkowego punktu widzenia wartości, a także składania zeznań rocznych z tytułu osiągania dochodów przez zagraniczną spółkę. Warto wskazać, że ewidencje i rejestry będą musiały zostać okazane organom podatkowym (lub organom kontroli skarbowej) w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania (pod rygorem oszacowania dochodu CFC) co oznacza konieczność ich prowadzenia na bieżąco. Znacznie zwiększy to obciążenia administracyjne przedsiębiorców inwestujących za granicą i spełniających warunki do objęcia ich inwestycji opodatkowaniem CFC. Świadczenia w naturze Kolejną zmianą przewidzianą przez Nowelizację jest opodatkowanie uregulowania zobowiązania w naturze, tj. przez PRAWO I PODATKI 14 WRZESIEŃ 2014

7 NOWE PRZEPISY wykonanie świadczenia niepieniężnego 8. W obecnym stanie prawnym świadczenia takie nie są wyraźnie opodatkowane po stronie regulującego zobowiązanie dłużnika stąd też pojawiające się wyroki sądów administracyjnych, w których przyznawano podatnikom-dłużnikom prawo do traktowania omawianych świadczeń jako nieopodatkowanych 9. Nowelizacja wprowadza obowiązek rozpoznania przychodu po stronie podatnika, który reguluje w całości lub w części zobowiązanie poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego. Dotyczy to zobowiązań z różnych tytułów, np. z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia udziałów / akcji celem ich umorzenia. Zgodnie z Nowelizacją, w przypadku uregulowania zobowiązania w naturze przychodem podatnika (dłużnika) będzie co do zasady wartość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeśli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego (np. przekazywanych wierzycielowi akcji lub udziałów czy też nieruchomości) będzie wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, wówczas przychód dłużnika będzie określany w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Po stronie wierzyciela podstawą do określenia kosztu uzyskania przychodu przy zbyciu składnika otrzymanego w ramach niepieniężnego uregulowania wierzytelności będzie jednak jedynie wartość uregulowanego zobowiązania (podobnie, ta sama wartość będzie podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych). Powoduje to, że w przypadku, gdy dłużnik ureguluje zobowiązanie za pomocą świadczenia niepieniężnego o większej wartości nadwyżka wartości świadczenia nad wielkością zobowiązania będzie opodatkowana dwukrotnie (raz u dłużnika i ponownie po stronie wierzyciela). Przekształcenia zyski niepodzielone Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wartość tzw. niepodzielonego w spółce kapitałowej zysku jest dla jej udziałowca / akcjonariusza przychodem z udziału w zyskach osób prawnych. Spornym jest przy tym, czy termin niepodzielone zyski obejmuje także kwoty przekazane na kapitały zapasowy oraz rezerwowy. Organy podatkowe konsekwentnie zajmują stanowisko, zgodnie z którym pojęcie niepodzielonych zysków obejmuje także kwoty zgromadzone na kapitałach zapasowych i rezerwowych. Nie zgadzają się z tym natomiast podatnicy i część sądów administracyjnych 10. Nowelizacja zakłada uzupełnienie omawianych regulacji poprzez wskazanie, że w sytuacji przekształcenia spółki będącej podatnikiem CIT w spółkę niebędącą osobą praw- 8 Art. 1 pkt 10 Nowelizacji art. 14a ustawy o CIT, art. 2 pkt 6b art. 14 ust. 2e i 2f ustawy o PIT. 9 Np. cytowany w uzasadnieniu do Nowelizacji wyrok WSA w Poznaniu z 7 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Po 98/ Np. wyrok WSA we Wrocławiu z 18 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 209/12. ną, zarówno wartość niepodzielonego zysku, jak również wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej będą stanowiły przychód z udziału w zyskach osób prawnych 11. Pożyczka partycypacyjna Nowelizacja przewiduje także wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (przykładem instrumentu hybrydowego o takiej konstrukcji jest tzw. pożyczka partycypacyjna). Zgodnie z nowo dodanym art. 20 ust. 16 ustawy o CIT 12, zwolnieniu z podatku nie będą podlegały dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych w części, w jakiej w państwie źródła podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki wypłacającej. Służyć ma to przede wszystkim wyeliminowaniu zjawiska podwójnego nieopodatkowania świadczeń przekazywanych polskim rezydentom przez spółki powiązane. Wymiana udziałów Nowelizacja obejmuje również zmiany dotyczące neutralnej podatkowo operacji tzw. wymiany udziałów (w ramach której spółka kapitałowa, otrzymując aport udziałów lub akcji, nabywa lub powiększa większościowy udział w innej spółce). Zasadnicza modyfikacja w odniesieniu do tej operacji będzie polegać na dopuszczeniu, aby warunki wymagane dla neutralności wymiany udziałów czyli przeniesienie na spółkę nabywającą udziałów lub akcji dających bezwzględną większość praw głosu w innej spółce zostaną dokonane w okresie 6 miesięcy od dnia pierwszej operacji aportu 13. Oznacza to, że przeciwnie, niż miało to miejsce dotychczas nie będzie konieczne skumulowanie w rękach jednego wspólnika bezwzględnej większości głosów w spółce, której udziały lub akcje mają być nabywane przez spółkę nabywającą. Omawiana zmiana powinna więc ułatwić dokonywanie przekształceń własnościowych i tworzenie quasi-holdingów w grupach kapitałowych, zwłaszcza w przypadkach, gdzie pierwotna struktura udziałowa jest dość rozproszona (np. grupa firm rodzinnych, w której udziałowcami jest dwoje lub więcej rodzeństwa). Nowelizacja doprecyzowuje również, że dla neutralności wymiany udziałów: spółka nabywające oraz spółka, której udziały są nabywane, powinny być podmiotami wymienionymi w odpowiednim załączniku do ustawy lub być spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miej- 11 Art. 1 pkt 6b Nowelizacji zmiana art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, art. 2 pkt 14b Nowelizacji zmiana art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. 12 Art. 1 pkt 21 Nowelizacji. 13 Art. 1 pkt 8l Nowelizacji art. 12 ust. 12 ustawy o CIT, art. 2 pkt 14f Nowelizacji art. 24 ust. 8c ustawy o PIT. PRAWO I PODATKI 145 WRZESIEŃ 2014

8 PRAWO I PODATKI OPTYMALIZACJA PODATKOWA sce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie UE państwie EOG, oraz wspólnik spółki, której udziały są nabywane, powinien być podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały lub akcje mają stanowić wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej 14. Ordynacja podatkowa klauzula antyabuzywna Do opisywanych powyżej zmian, wynikających z Nowelizacji, należy dodać planowane wprowadzenie do Ordynacji podatkowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Na chwilę obecną klauzula ta została sformułowana jedynie w formie założeń projektu ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej nieznane jest więc konkretne brzmienie właściwych przepisów 15. Zgodnie z omawianymi założeniami, klauzula ma znaleźć zastosowanie w przypadkach, gdy: w sposób zamierzony zastosowano sztuczną konstrukcję prawną, której dominującym celem było uzyskanie nieprzewidzianej w przepisach podatkowych i sprzecznej z celem i istotą tych przepisów znacznej korzyści podatkowej, zastosowana sztuczna konstrukcja prawna powoduje, że przynajmniej dla jednej ze stron danej umowy dominującą korzyścią (choć niekoniecznie jedyną) jest znacząca korzyść podatkowa, istnieje konstrukcja prawna, która jest adekwatna do realizacji efektu gospodarczego, której zastosowanie do osiągnięcia określonego efektu gospodarczego ustawodawca mógł zakładać, ponieważ kontrahenci działający racjonalnie, w warunkach normalnego ryzyka gospodarczego, taką konstrukcję by wybrali, ciężar dowodu unikania opodatkowania, w tym uzyskania znacznych korzyści podatkowych oraz wykazania, że istnieje typowa konstrukcja prawna możliwa do zastosowania w okolicznościach konkretnej sprawy spoczywa na organie podatkowym, podatnik nie wykazał innych niż podatkowe, istotnych finansowo lub ekonomicznie przyczyn uzasadniających zastosowanie wybranej przez niego konstrukcji prawnej lub innych adekwatnych w danych okolicznościach istotnych powodów do zastosowania wybranej konstrukcji prawnej. W wyniku zastosowania klauzuli antyabuzywnej organ podatkowy będzie uprawniony do określenia zobowiązania podatkowego w oparciu o zdarzenia gospodarcze i adekwatne do ich osiągnięcia typowe konstrukcje prawne oraz do pominięcia tych konstrukcji prawnych, które 14 Art. 1 pkt 8k Nowelizacji zmiana art. 12 ust. 11 ustawy o CIT, art. 2 pkt 14e Nowelizacji zmiana art. 24 ust. 8b ustawy o PIT. 15 Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 24 marca 2014 r. są nieadekwatne lub zbędne do realizacji zdarzenia i uzyskania zamierzonego efektu gospodarczego. Założenia do nowelizacji Ordynacji podatkowej przewidują możliwość uzyskania przez podatnika tzw. opinii zabezpieczającej, zawierającej ocenę, czy planowana przez podatnika konstrukcja prawna spełnia (lub nie) przesłanki zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Postępowanie w tym zakresie może okazać się jednak długotrwałe (6 miesięcy na samo wydanie opinii) i skomplikowane (przewidziano m.in. opiniotwórczy udział nowego organu Rady do spraw Unikania Opodatkowania). Opisywane zmiany mają zostać wprowadzone w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli prawdopodobnie nie wcześniej, niż w połowie 2015 roku. Agresywne planowanie według ministerstwa Planowane jest również zdefiniowanie w Ordynacji podatkowej pojęć: unikania opodatkowania jako związanego ze sztucznością konstrukcji prawnej, znaczną wielkością korzyści podatkowej, sprzecznością z celem i istotą przepisów oraz uzyskaniem korzyści nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego, konstrukcji prawnej oraz jej typowej i sztucznej odmiany, korzyści podatkowej przez odwołanie się do obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego lub uniknięcia tego zobowiązania, odsunięcia w czasie momentu powstania obowiązku podatkowego lub zobowiązania podatkowego, podwyższenia kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub straty, uniknięcia obowiązku podatkowego lub obniżenia podstawy opodatkowania. Co interesujące, Ministerstwo Finansów w projekcie założeń do opisywanej zmiany Ordynacji zawarło również Założenia do nowelizacji Ordynacji podatkowej przewidują możliwość uzyskania tzw. opinii zabezpieczającej PRAWO I PODATKI 146 WRZESIEŃ 2014

9 NOWE PRZEPISY przykładowy katalog schematów, które zdaniem resortu mogą prowadzić do unikania opodatkowania. Są to m.in. planowanie podatkowe z wykorzystaniem instrumentów hybrydowych, wykorzystanie tzw. stałego zakładu lub spółki transparentnej podatkowo, zlokalizowanej za granicą, korzystanie z trustów czy podmiotów ulokowanych w rajach podatkowych, wykorzystanie zagranicznych fundacji, konstrukcje obejmujące sztuczne podmioty holdingowe (np. cypryjskie, słowackie lub luksemburskie), czy użycie instrumentów dłużnych. Opisane wyżej zmiany Ordynacji podatkowej jasno wskazują na zaostrzenie podejścia Ministerstwa Finansów do oceny procesów restrukturyzacyjnych z perspektywy rozliczeń podatkowych. Choć nie jest znane projektowane brzmienie nowych przepisów, to odwoływanie się w założeniach zmian do pojęć ogólnych takich jak sztuczna konstrukcja czy znacząca korzyść podatkowa może spowodować znaczne zwiększenie niepewności po stronie podatników. Projektowane zmiany oznaczają, że organy podatkowe i organy kontroli skarbowej będą oceniać sposób prowadzenia biznesu przez podatnika można zaś mieć wątpliwości, czy będą do tego odpowiednio przygotowane. Konsekwencje zmian Zmiany wynikające z Nowelizacji są nie mniej istotne, niż ubiegłoroczne objęcie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na wszechstronny charakter Nowelizacji. Można odnieść wrażenie, że Ministerstwo Finansów przeprowadziło badanie dotyczące najczęściej wykorzystywanych do optymalizacji luk lub niejasnych sformułowań w przepisach i sformułowało propozycje przepisów Nowelizacji tak, aby ukrócić zidentyfikowane praktyki zmierzające do zmniejszania ciężaru opodatkowania. Niestety, nie obyło się bez zapisów sformułowanych ogólnie które mogą w przyszłości być zalążkiem sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Nadal też brak jest zmian mających służyć uproszczeniu systemu podatkowego wręcz przeciwnie, zawarcie w Nowelizacji takich propozycji jak opodatkowanie CFC spowoduje nałożenie dodatkowych ciężarów na przedsiębiorców. Podatnicy rozważający przeprowadzenie operacji restrukturyzacyjnych powinni starannie przeanalizować treść Nowelizacji i ich wpływ na plany przedsiębiorstwa w części przypadków konieczne będzie zapewne przyspieszenie prac reorganizacyjnych, tak aby operacje w ramach firmy odbyły się przed wejściem w życie Nowelizacji. Niekiedy konieczne będzie również uzyskanie interpretacji indywidualnej w celu zabezpieczenia konsekwencji podatkowych dla podmiotów biorących udział w reorganizacji a w przypadku otrzymania negatywnej interpretacji przeprowadzenie postępowania sądowo-administracyjnego. Po wejściu w życie Nowelizacji trudno będzie wskazać rozwiązania optymalizacyjne gotowe do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie. Reorganizacje będą musiały zostać uszyte na miarę dla poszczególnych przedsiębiorców czy grup kapitałowych. Konieczne będzie również dokładne udokumentowanie i uzasadnienie dokonywanych przekształceń tak aby uchronić się przed negatywnymi skutkami wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. PRAWO I PODATKI 147 WRZESIEŃ 2014

10 PRAWO I PODATKI NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIA Fiskus może ustalać Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął 8 lipca 2014 r. kwestię zgodności z konstytucją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących świadczeń, które mogą być nawet potencjalnie otrzymane przez pracownika w związku z pozostawaniem przez niego w stosunku pracy 1. W sentencji wyroku stwierdzono zgodność z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2 (dalej jako: ustawa o PIT) rozumianych w ten sposób, że inne nieodpłatne świadczenie oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika. Uzasadnienie tego wyroku dostarcza cennych informacji w zakresie prawidłowego, zgodnego z konstytucją, interpretowania pojęcia innych nieodpłatnych świadczeń i kryteriów kwalifikowania nieodpłatnych świadczeń do przychodów pracownika. Przychód określony w ustawie o PIT Przychodami ze stosunku pracy (ale także ze stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy) są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak rów- JAROSŁAW AUGUSTYN doradca podatkowy prowadzi własną praktykę w Kancelarii Doradcy Podatkowego nież wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych 3. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń (lub świadczeń częściowo odpłatnych) ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się według cen stosowanych wobec innych odbiorców jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia; według cen zakupu jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione; według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lokalu lub budynku jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku; n wiadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia w pozostałych przypadkach 4. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według wyżej opisanych zasad, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika 5. Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy 6. Ustalenie świadczenia Samo pojęcie nieodpłatne świadczenie, w braku definicji ustawowej, było określane w kilku uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyska- 1 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. 2 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). 3 Art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. 4 Art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2a ustawy o PIT. 5 Art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2b ustawy o PIT. 6 Art. 12 ust. 2 ustawy o PIT. PRAWO I PODATKI 148 WRZESIEŃ 2014

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY STYCZEŃ 2015 ISSN 1895-1775 Rok XI, nr 111 Spółki kontrolowane płacą polski podatek

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY STYCZEŃ 2015 ISSN 1895-1775 Rok XI, nr 111 Spółki kontrolowane płacą polski podatek STYCZEŃ 2015 ISSN 1895-1775 Rok XI, nr 111 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Spółki kontrolowane płacą polski podatek Podatnik ma wybór sposobu kapitalizacji Zmieni się zakres opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 919214 Temat: Kompendium podatkowe (VAT, PIT, CIT)-Omówienie zmian w podatkach na 2015 rok 29-30 Styczeń Częstochowa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 919214

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 902314 Temat: Kompendium zmian w podatkach na 2015 rok - Podatek PIT, CIT, VAT 30 Styczeń Tarnowskie Góry, Hotel Neo, Kod szkolenia: 902314 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

/ Józef Banach / Gazeta Finansowa

/ Józef Banach / Gazeta Finansowa 20-26.03.2009 / Józef Banach / Gazeta Finansowa Jednym ze sposobów optymalizacji podatkowej w przypadku działania spółek w grupie, jest ustanowienia możliwie najkorzystniejszego sposobu ich wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie urlopów 2017

Rozliczanie urlopów 2017 Rozliczanie urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Rozliczenia urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów Autor: Praca zbiorowa Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji]

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej

Bardziej szczegółowo

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM

PYTAŃ O ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM PODATKI NR 6 INDEKS 36990X ISBN 9788374403252 LUTY 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM Jakich deklaracji nie można składać w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Spółki komandytowo akcyjne (SKA) zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r. Filip

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

Webinarium PwC Zmiany zasad tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT

Webinarium PwC Zmiany zasad tzw. niedostatecznej kapitalizacji wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT www.pwc.com Webinarium Zmiany zasad tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT Dr Sławomir Krempa Mieczysław Gonta Marcin Jaworski Business Tax Consulting Team

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku dr Katarzyna Trzpioła Rozliczanie kosztów ponoszonych na przełomie roku może przysparzać

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Jak ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Jak ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń? II grupa podatkowa - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

Bardziej szczegółowo

i podatki komentarze l informacje l analizy MAJ 2014 issn 1895-1775 Rok X, nr 103 Pprawo Zmienił się system odliczania VAT od aut

i podatki komentarze l informacje l analizy MAJ 2014 issn 1895-1775 Rok X, nr 103 Pprawo Zmienił się system odliczania VAT od aut MAJ 2014 issn 1895-1775 Rok X, nr 103 Pprawo i podatki komentarze l informacje l analizy Zmienił się system odliczania VAT od aut Nowe ulgi na złe długi w VAT obowiązują już rok Wyższe koszty wyżywienia

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury październikowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2006.12.21

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) Art. 25 [Wykorzystywanie związku gospodarczego] 1. Jeżeli: 1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 1328 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać

Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać Konferencja podatkowa GWW Rzeszów, 27 maja 2015 r. Hilton Garden Inn Rzeszów, sala Millenium IV+V W trakcie konferencji doradcy podatkowi z GWW poruszą

Bardziej szczegółowo

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej Optymalizacja podatkowa komandytowo-akcyjna jako narzędzie optymalizacyjne Wykładnia przepisów ustawy PIT i CIT potwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI DLA PRAKTYKÓW Najnowszy wyrok WSA ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych obejmuje również paliwo FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Po zmianach

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych W poprzednim artykule przygotowanym w ramach niniejszego cyklu przedstawiliśmy

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09 stycznia 2015 r. ALERT. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r.

Wrocław, 09 stycznia 2015 r. ALERT. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r. ALERT Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r. Z dniem 1 styczni Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan Ossa, 6 grudnia 2014 r.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan Ossa, 6 grudnia 2014 r. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan Ossa, 6 grudnia 2014 r. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych www.konfederacjalewiatan.pl 2 Czym są i w jakim celu wprowadzono przepisy CFC? CFC

Bardziej szczegółowo