TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia Kontakt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt"

Transkrypt

1 TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 17 grudnia 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel a Tax Week jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC

2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne, a także wybór nowości legislacyjnych. Życzymy przyjemnej lektury! Orzeczenie tygodnia Pytanie prejudycjalne NSA: Przesłanki uznania jednostki organizacyjnej gminy za podatnika VAT 10 grudnia 2013 r., Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie przesłanek uznania jednostki organizacyjnej gminy za podatnika VAT. Sąd sformułował następujące pytanie: Czy w świetle art. 4 ust. 2 w związku art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej jednostka organizacyjna gminy (lokalnego organu władzy w Polsce) może być uznana za podatnika VAT w sytuacji, gdy wykonuje czynności w c harakterze inny m niż organ władzy publicznej w rozumieniu art. 13 Dy rektywy 112, pomimo, że nie spełnia warunku samodzielności (niezależności) przewidzianego w art. 9 ust. 1 tej Dyrektywy? (Sentencja postanowienia NSA z dnia 10 grudnia 2013 r., I FSK 311/12) Interpretacja tygodnia Pożyczka akcji nie podlega PCC nie są tożsame z umowami pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. W konsekwencji brak podstaw by czynności tego rodzaju uznać za podlegające opodatkowaniu PCC. W uzasadnieniu interpretacji czytamy, że umowa pożyczki akcji przenosi jedynie prawo własności, a nie pieniądze czy rzecz oznaczone co do gatunku. Nie będzie zatem tożsama z umową pożyczki pieniędzy lub rzeczy wymienioną w katalogu czynności opodatkowanych PCC i nie będzie obłożona tym podatkiem. Łodzi z dnia 6 listopada 2013 r.) Legislacja Zmiana stawek za przestępstwa i wykroczenia skarbowe od 1 stycznia 2014 r. Od dnia 1 stycznia 2014 r. wysokość minimalnego wy nagrodzenia za pracę będzie wynosić PLN. W związku z tym ulegnie zmianie m.in. wysokość minimalnej i maksymalnej grzywny, jaką będzie można orzec za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wy kroczenia skarbowego. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w serwisie taxonline.pl Dy rektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną, w której uznał, że umowy pożyczki akcji 2

3 Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego obniżonych stawek VAT W dniu 10 grudnia 2013 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w serwisie taxonline.pl Express sądowy Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w CIT odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy Działania i decyzje podmiotu gospodarczego należy rozpatrywać z uwzględnieniem charakteru jego działalności oraz jego indywidualnej sytuacji. Przedterminowe rozwiązanie umowy dzierżawy i zapłata z tego tytułu odszkodowania jest działaniem racjonalnym mającym na celu zabezpieczenie źródła przychodów. Takie wydatki są kosztami uzyskania przychodów. (Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r.) Opodatkowanie PIT sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu jego leasingu i nie wykorzystywanego w działalności gospodarczej Wy kup samochodu przez podatnika po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i nie wykorzystywanego od momentu wykupu do działalności gospodarczej, w przypadku jego sprzedaży nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. Z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT wy nika, że przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą środków trwałych, ale ujętych w ewidencji środków trwałych. Natomiast w sprawie samochód w pierwszej ko lejności stanowił cudzy środek trwały wykorzystywany do działalności gospodarczej, a następnie nie był już wy korzystywany w działalności gospodarczej, a zatem stanowił majątek prywatny podatnika. (Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r.) Przesłanki zwolnienia z VAT usług świadczonych przez organizację niezależnych grup osób na rzecz swoich członków To, czy opisana przez stronę we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej Organizacja, która przewiduje działalność w formie spółki jawnej jest niezależną grupą osób w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT jest elementem oceny prawnej, nie zaś elementem stanu faktycznego. Skoro zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT stanowi implementację art. 132 ust. 1 lit. f) Dy rektywy 3

4 112 a jego treść nie odbiega od literalnego brzmienia Dy rektywy 112 to należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE zwolnienia przewidziane w art. 132 Dy rektywy 112 stanowią autonomiczne pojęcia prawa unijnego, a zatem powinny zostać zdefiniowane z punktu widzenia prawa unijnego, co ma na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu sy stemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich. (Wy rok WSA we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2013 r.) Express skarbowy Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych w CIT wydatków na nabycie pakietu usług assistance Wy datki na nabycie pakietu usług assistance mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a możliwość otrzymania bezskładkowego ubezpieczenia na ży cie nie będzie miało wpływu na moment tego zaliczenia. Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 r.) Środki pieniężne z tytułu likwidacji spółki jawnej nie stanowią dla wspólnika przychodu w PIT Zy ski osiągane przez spółkę niebędącą osobą prawną w czasie jej trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody i koszty z udziału w tej spółce. Stosownie zatem do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, otrzymane środki pieniężne, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. Poznaniu z dnia 4 grudnia 2013 r.) Wstępna opłata leasingowa jako pośredni koszt podatkowy w CIT Wstępnych opłat leasingowych nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż są one uiszczane jednorazowo przed lub przy podpisywaniu umowy leasingowej, ale przed wy daniem przedmiotu leasingu, a ich zapłata jest warunkiem koniecznym do zawarcia lub rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Właśnie od wniesienia tej opłaty zależy, czy do leasingu w ogóle dojdzie. W przypadku, gdy w umowie leasingu nie znajduje się zapis, zgodnie z którym opłata inicjalna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy, w momencie poniesienia. Nie ma wówczas podstaw, by traktować ją jako koszt, który dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. Łodzi z dnia 28 listopada 2013 r.) Wydatki z tytułu remontu instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku 4

5 niezbędnej dla spełnienia warunków przeciwpożarowych stanowią pośredni koszt podatkowy w CIT Skoro wspólnota zarządzająca budynkiem zamierza dokonać remontu instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku, to wydatki ponoszone z tego tytułu jako pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami co do zasady powinny stanowić koszty uzy skania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia. By dgoszczy z dnia 26 listopada 2013 r.) W przypadku razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z powyższą informacją, prosimy o kontakt z: Aleksandrą Bembnista, tel (58) , lub z managerem odpowiedzialnym za kontakt z Państwem w PwC. U w aga: W szelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny TaxWeek nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Pr zed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., fi rmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. 5

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 9/2011

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 9/2011 - TAX PRESS REVIEW Podatek VAT Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w wyroku z dnia 15 września 2011 r. w sprawach o sygn. C-180/10 i 181/10 orzekł, że zwykłe czynności związane z wykonywaniem prawa własności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO NEWSLETTER PODATKOWY 1. ZUS Samozatrudnieni zapłacą niższą składkę wypadkową Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 4 / Marzec 2012 W numerze: Wymiana towarów u detalisty a konsekwencje w podatku CIT Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi obejmować obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej (outsourcing)

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015. Szanowni Państwo,

Biuletyn Podatkowy. MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015. Szanowni Państwo, MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015 Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Z życzeniami Dobrego Roku, życzymy również odważnych decyzji, skutecznych przedsięwzięć i tradycyjnie pozwalamy sobie podzielić się z Państwem

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 5 / Maj 2013 W numerze: Konwersja pożyczki na kapitał Kiedy korygować przychód Skapitalizowane odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu Udzielenie nieoprocentowanej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek. Albert Einstein Program wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 2 / luty 2013 W numerze: Czy wydatki integracyjne stanowią przychód po stronie pracownika? Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych, komputerów oraz telefonów komórkowych przez kadrę menedżerską

Bardziej szczegółowo

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej www.pwc.pl Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Andrzej Jacek Jarosz Partner tel.: 502 184 608 andrzej.jarosz@pl.pwc.com Monika Wojsz Menedżer tel.: 502 18 4152 monika.wojsz@pl.pwc.com Małgorzata Kierzek Starszy

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com No. 05-06/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo