Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA Bochnia, marzec czerwiec 2007

2 WSTĘP Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata rozpoczęto w lutym 2007 roku, zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Powiatem Bocheńskim, reprezentowanym przez Pana Jacka Pająka Przewodniczącego Zarządu oraz Pana Tomasza Całkę Członka Zarządu, a FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, reprezentowanym przez Krzysztofa Lipskiego Dyrektora Instytutu. Budowę Strategii oparto na partnerskim modelu budowy planów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu dokument ten stanowi swoiste zaproszenie do współpracy dla wszystkich podmiotów lokalnych zainteresowanych przyszłością powiatu. Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata powstała dzięki aktywności członków Konwentu Strategicznego, skupiającego liderów życia gospodarczego i społecznego powiatu. W jego skład weszli przedstawiciele władz powiatu, władz gmin wchodzących w skład powiatu, radni i urzędnicy samorządowi, dyrektorzy jednostek powiatowych, przedstawiciele organizacji gospodarczych, szkół, instytucji polityki społecznej i ochrony zdrowia, reprezentanci przedsiębiorców oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Opracowanie niniejszej strategii podyktowane zostało istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Bocheńskiego, regionu małopolskiego i Polski, związanej głównie z funkcjonowaniem naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej oraz nowymi możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny. Oparcie rozwoju powiatu na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o różnym horyzoncie czasowym, stanowi klucz do efektywnego zarządzania i współpracy samorządowej oraz ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań strategicznych. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych instytucji działających w sferach społecznych i gospodarczych na terenie powiatu wokół priorytetowych kierunków działań. Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje powiatu (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, szkoły, instytucje kultury, itp.). Strategia proponuje przede wszystkim zadania stanowiące wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających w powiecie. Tak realizowana zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Okres realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego przyjęto na siedem lat ( ), co ułatwi władzom powiatu formułowanie projektów zgłaszanych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia została sformułowana w ścisłej korelacji z kluczowymi dokumentami planistycznymi na szczeblu lokalnym strategiami gmin Powiatu Bocheńskiego, Strategią Rozwoju Powiatu Bocheńskiego z grudnia 1999 r. oraz na szczeblu regionalnym Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata i Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 2

3 Zapisy niniejszej Strategii są jednocześnie spójne z rządowymi Programami Operacyjnymi, według których dysponowane będą w Polsce środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w latach : Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata (zatwierdzony przez Radę Ministrów 26 listopada 2006 r.); Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (zatwierdzony przez Radę Ministrów 19 grudnia 2006 r.); Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (zatwierdzony przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.). Ze strony FRDL MISTiA prace związane z opracowaniem strategii wykonywali: Wojciech Odzimek kierownik projektu oraz Janusz Krzyżak i Agnieszka Brożkowska konsultanci Wydziału Programów i Projektów. Merytorycznym pełnomocnikiem Zarządu Powiatu w Bochni ds. opracowania Strategii Rozwoju był niezależny konsultant Adam Piskór. Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim członkom Konwentu Strategicznego za poświęcony czas, odpowiedzialność w podejściu do spraw publicznych oraz merytoryczne zaangażowanie w procesie budowania Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata Składamy również specjalne podziękowania na ręce Starosty Bocheńskiego Pana Jacka Pająka, Wicestarosty Bocheńskiego Pana Tomasza Całki oraz Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Moniki Rzucidło. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 3

4 Członkowie Konwentu Strategicznego powołanego do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni 2. Starosta Bocheński 3. Wicestarosta Bocheński 4. Sekretarz Powiatu 5. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 7. Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania 8. Przewodniczący Komisji Integracji Europejskiej, Kultury, Sportu i Turystyki 9. Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 10. Przedstawiciel Gminy Miasta Bochnia 11. Przedstawiciel Gminy Miasta Nowy Wiśnicz 12. Przedstawiciel Gminy Bochnia 13. Przedstawiciel Gminy Drwinia 14. Przedstawiciel Gminy Lipnica Murowana 15. Przedstawiciel Gminy Łapanów 16. Przedstawiciel Gminy Rzezawa 17. Przedstawiciel Gminy Trzciana 18. Przedstawiciel Gminy Żegocina 19. Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni 20. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni 21. Przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Bochni 22. Przedstawiciel SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni 23. Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni 24. Przedstawiciel Zespołu Szkół nr 1 w Bochni 25. Przedstawiciel Zespołu Szkół nr 2 w Bochni 26. Przedstawiciel Zespołu Szkół nr 3 w Bochni 27. Przedstawiciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bochni 28. Przedstawiciel II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni 29. Przedstawiciel Zespołu Szkół w Dąbrowicy 30. Przedstawiciel Zespołu Szkół w Łapanowie 31. Przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Bochni 32. Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej 33. Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bochni 34. Przedstawiciel Uzdrowiska Kopalnia Soli w Bochni 35. Przedstawiciel Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Bochni 36. Przedstawiciel Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Bochni 37. Przedstawiciel Banku PKO BP w Bochni 38. Przedstawiciel Banku Przemysłowo-Handlowego O/Bochnia 39. Przedstawiciel Stalprodukt S.A. 40. Przedstawiciel Contimax 41. Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Dromost 42. Przedstawiciel Spółdzielni Ogrodniczo -Warzywnej Zamwinex w Łąkcie Górnej 43. Przedstawiciel Zakładu Elektromechaniki Chłodniczej Igloo 44. Przedstawiciel Air Tech -Bud 45. Przedstawiciel Ubojni Drobiu Eko-Drób w Lubomierzu FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 4

5 46. Przedstawiciel Zakładu Uboju i Przetwórstwa Drobiu EXODUS w Trzcianie 47. Przedstawiciel Bolarus S.A. 48. Przedstawiciel Mawi Sp. j. 49. Przedstawiciel Zetwu Inwest w Kopalinach 50. Przedstawiciel Appol Sp. z o.o. 51. Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Bochni 52. Przedstawiciel Fundacji Partnerstwo dla Ziemi Bocheńskiej 53. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego O/Bochnia 54. Przedstawiciel Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Społecznego w Lipnicy Górnej 55. Przedstawiciel Stowarzyszenia Bochnia dla Wszystkich 56. Przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerskiego Bochnia -Saarlouis 57. Przedstawiciel Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych 58. Przedstawiciel Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Trzciana 59. Przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie 60. Przedstawiciel Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 61. Przedstawiciel Stowarzyszenia Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem 62. Przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa 63. Przedstawiciel Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 64. Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 65. Przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 5

6 PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM ETAP I Diagnoza stanu Powiatu Bocheńskiego 1. Spotkanie o charakterze wizyty roboczej konsultantów FRDL MISTiA z władzami Powiatu Bocheńskiego i Zespołem Sterującym 8 lutego 2007 r.: Cele spotkania: Prezentacja zakresu prac warsztatowych planowanych w Powiecie Bocheńskim oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów biorących udział w projekcie; Przedstawienie klucza doboru członków Konwentu Strategicznego; Zebranie danych statystycznych i informacji niezbędnych do opracowania Raportu o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu Bocheńskiego. 2. Przegląd dokumentów o znaczeniu strategicznym dla Powiatu Bocheńskiego w kontekście Raportu o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu Bocheńskiego : Cele działań: Przegląd strategii rozwoju gmin z terenu Powiatu Bocheńskiego w celu skorelowania zapisów budowanej Strategii Powiatu z kierunkami rozwoju samorządów gminnych; Przegląd Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego z 2000 r. pod kątem wykorzystania jej dorobku w perspektywie nowej Strategii warsztat analityczny z udziałem przedstawicieli instytucji wskazanych w Strategii Rozwoju z 2000 r. jako instytucje wdrażające poszczególne zadania 26 lutego 2007 r.; Przegląd dokumentów strategicznych regionu małopolskiego w aspekcie programowania na lata Małopolska 2015 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Opracowanie Raportu o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu Bocheńskiego : Cele działań: Diagnoza stanu zasobów Powiatu oraz tendencji rozwojowych zachodzących w latach w sferze przestrzenno-przyrodniczej, społecznej, gospodarczo-finansowej. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 6

7 ETAP II Analiza strategiczna Powiatu Bocheńskiego i budowa planu operacyjnego Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata I warsztat strategiczny z udziałem Konwentu Strategicznego 12 marca 2007 r. Cele warsztatu: Omówienie metodyki procesu budowania strategii rozwoju metodą partnerską oraz znaczenia partycypacji społecznej w planowaniu strategicznym; Przeprowadzenie analizy silnych i słabych stron Powiatu Bocheńskiego oraz identyfikacja szans i zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego analiza SWOT; Określenie Misji Powiatu Bocheńskiego; Identyfikacja obszarów priorytetowych dla Powiatu Bocheńskiego i głównych zagadnień strategicznych w poszczególnych obszarach; 5. II warsztat strategiczny 20 marca 2007 r. Cele warsztatu: Weryfikacja wyników analizy SWOT Powiatu Bocheńskiego w sferze przestrzennoprzyrodniczej, społecznej i gospodarczo-finansowej; Weryfikacja obszarów priorytetowych dla Powiatu Bocheńskiego i zagadnień strategicznych w poszczególnych obszarach; Formułowanie celów strategicznych i celów operacyjnych w poszczególnych obszarach priorytetowych. 6. III warsztat strategiczny 29 marca 2007 r. Cele warsztatu: Formułowanie zadań w poszczególnych obszarach priorytetowych; Określenie założeń organizacyjnych dla poszczególnych zadań (instytucja, partnerzy, termin realizacji, źródła finansowania) oraz powiązanie zapisów strategii z priorytetami i działaniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata ETAP III Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata opracowanie dokumentu końcowego 7. Zapewnienie zgodności Strategii z dokumentami strategicznymi poziomu lokalnego i regionalnego praca ekspercka 8. Opracowanie dokumentu końcowego Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 7

8 METODYKA PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM Przyjęta metodyka opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata oparta została na partnersko-eksperckim modelu budowy planów strategicznych, w pełni oddającym oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji wspomagających rozwój lokalny i regionalny w Polsce. Metodyka zastosowana przez MISTiA uwzględniała szersze, ponadlokalne i długoletnie doświadczenia konsultantów w tworzeniu długofalowych planów rozwoju, zarówno strategii ogólnych (gminy, powiatu), jak również branżowych (dot. polityki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy, turystyki, oświaty, rewitalizacji). Organizacja procesu Wszystkie etapy planowania strategicznego są ważne, jednak dwa z nich mają znaczenie zasadnicze: organizacja procesu oraz tworzenie planów działań. Ten ostatni etap stanowi zwieńczenie wszystkich wysiłków. Jeśli jednak proces nie jest dobrze zorganizowany w momencie startu, wszystkie późniejsze działania stają się trudniejsze, a przebieg samego procesu może zostać poważnie zakłócony. Etap pierwszy to tzw. zaplanowanie planowania, czyli plan for planning. Idea planowania strategicznego promowana przez instytucje europejskie oparta jest na szerokim partnerstwie lokalnym, wspieranym przez konsultantów zewnętrznych. Zatem tak istotne stało się zaangażowanie do tego procesu lokalnych liderów społeczno-gospodarczych. Grupę tę zaprosił do współpracy Starosta Bocheński Pan Jacek Pająk. W skład Konwentu Strategicznego weszli przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i gminnych (z gmin wchodzących w skład powiatu ), radni (przewodniczący rady, przewodniczący komisji stałych), kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy, urzędnicy, przedstawiciele szkół, instytucji polityki społecznej, ochrony zdrowia, reprezentanci sfery biznesu, lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej. Dzięki dużej liczebności Konwentu Strategicznego zapewniono pełną reprezentację społeczności lokalnej, a praca warsztatowa przebiegała efektywnie.. Obraz środowiska lokalnego analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Bocheńskiego Planowanie strategiczne oparte jest na obiektywnej ocenie społecznego i ekonomicznego potencjału społeczności lokalnej w perspektywie regionu. W ramach realizacji tych działań przeprowadzona została ekspercka analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Bocheńskiego w ujęciu dynamicznym (lata , ) oraz porównawczym (w stosunku do powiatów regionu małopolskiego, dysponujących podobnym potencjałem społeczno-ekonomicznym). Potencjał społeczno-gospodarczy Powiatu Bocheńskiego porównano z walorami czterech sąsiednich samorządów powiatowych powiatem brzeskim, limanowskim, myślenickim i wielickim. W efekcie prac eksperckich powstał Raport o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu Bocheńskiego, będący punktem wyjścia do prac planistycznych i stanowiący element niniejszej strategii. Praca analityczna konsultantów MISTiA prowadzona była w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Bochni, urzędów gmin Powiatu Bocheńskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ośrodków pomocy społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Bochni, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych) oraz Urzędu Statystycznego w Krakowie. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 8

9 Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych analiza strategiczna przeprowadzona metodą SWOT Kolejnym ważnym elementem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata była analiza zasobów wewnętrznych powiatu oraz analiza otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń dla jego dalszego rozwoju. W tym celu na warsztatach strategicznych z Konwentem przeprowadzono analizę SWOT (posługując się Techniką Grup Nominalnych), która stała się podstawą do sformułowania podstawowych wyzwań i zagadnień strategicznych dla powiatu. Jednocześnie przeprowadzono analizę PESTER, która ułatwiła identyfikację trendów płynących z otoczenia zewnętrznego powiatu (politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, ekologicznych i regulatywnych / prawnych), rozumianych jako szanse, ale także zagrożenia. Określenie Misji Powiatu Bocheńskiego Kluczowym elementem niniejszej strategii jest Misja naczelny cel rozwoju Powiatu Bocheńskiego, wokół którego powinny koncentrować się działania różnych lokalnych instytucji publicznych, środowisk i organizacji społeczno-gospodarczych. Członkowie Konwentu Strategicznego wnieśli swoje propozycje misji, które stały się podstawą dla jej końcowej wersji, w pełni oddającej aspiracje mieszkańców i służącej długofalowemu rozwojowi Powiatu. Sformułowanie obszarów priorytetowych dla Powiatu Bocheńskiego Zasadniczą rolą Konwentu Strategicznego było zidentyfikowanie obszarów priorytetowych (kierunków rozwoju) dla Powiatu Bocheńskiego, czyli takich, które odzwierciedlają zasadnicze pola działań w zakresie intensyfikowania rozwoju. Wybór obszarów priorytetowych był wynikiem analizy bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w Powiecie, analizy otoczenia zewnętrznego oraz wymogów ustawowych. Określanie obszarów priorytetowych dla Powiatu Bocheńskiego nastąpiło na warsztatach strategicznych, dając uczestnikom szansę na pracę indywidualną, w zespołach i na sesji plenarnej. Dzięki temu umożliwiono członkom Konwentu spotkań całościową refleksję nad perspektywami rozwoju Powiatu. W efekcie zidentyfikowano i przeanalizowano pod kątem zagadnień strategicznych cztery obszary priorytetowe Powiatu Bocheńskiego: 1. GOSPODARKA LOKALNA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZO-KULTUROWE I TURYSTYKA 3. MIESZKAŃCY I USŁUGI PUBLICZNE 4. ZARZĄDZANIE PUBLICZNE I NOWOCZESNY MARKETING POWIATU Plany operacyjne cele strategiczne, cele operacyjne, zadania Kolejną ważną rolą Konwentu Strategicznego było formułowanie planów operacyjnych dla zidentyfikowanych czterech obszarów priorytetowych dla Powiatu Bocheńskiego. By ukazać hierarchię i powiązania łączące poszczególne poziomy planów operacyjnych, opisano je w następującym układzie: cele strategiczne (odpowiadające na pytanie: co chcemy osiągnąć?) cele operacyjne (w jaki sposób to osiągnąć?) zadania (co zrobimy?) W ciągu trzech sesji warsztatowych z członkami Konwentu Strategicznego powstały plany operacyjne w zdefiniowanych obszarach priorytetowych, wieńcząc tym samym prace nad Strategią Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata Ostateczna wersja Strategii jest dokumentem perspektywicznym i długofalowym, a jednocześnie wskazującym priorytety FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 9

10 i narzędzia realizacji, które na najbliższe lata wydają się stwarzać najwięcej możliwości dla rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Bocheńskiego. Z biegiem czasu, w procesie wdrażania, Strategia będzie ulegać modyfikacjom i aktualizacjom tak, aby jej realizacja odpowiadała potrzebom i aspiracjom lokalnej społeczności. Warsztaty z członkami Konwentu Strategicznego prowadzono metodami interaktywnymi z użyciem narzędzi (technik) treningowych, pozwalających uczestnikom indywidualnie i grupowo identyfikować, następnie analizować i proponować możliwe rozwiązania. Ten sposób pracy traktuje uczestników spotkań jako ekspertów posiadających znaczące doświadczenie, a rolą konsultantów jest prowadzenie procesu budowy strategii oraz proponowanie narzędzi i podawanie przykładów rozwiązań sprawdzonych w innych samorządach. Każde spotkanie warsztatowe prowadzone było urozmaiconymi technikami: mini wykłady z użyciem prezentacji multimedialnych, techniki kreatywne, prace z formularzem, techniki pracy zespołowej, moderowana dyskusja. Proces wdrażania Proces wdrażania to przejście od planowania strategicznego do zarządzania strategicznego, czyli realizacja zapisów Strategii. Konsultanci MISTiA określili dla niniejszej strategii rekomendacje wdrożeniowe, czyli elementy, które powinny zostać zachowane, aby jej realizacja odbywała się efektywnie. Rekomendacje te zawarte w końcowej części Strategii dotyczą trzech poziomów: organizacyjnego zarządzanie strategią, merytorycznego ocena i przegląd zapisów strategii, społecznego promocja i pozyskiwanie partnerów. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 10

11 ANALIZA SWOT POWIATU BOCHEŃSKIEGO SWOT - Analiza zasobów powiatu i otoczenia zewnętrznego Jest to metoda diagnozy sytuacji społeczności lokalnej. Nazwa techniki pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: S - Strengths - Silne strony, siły, atuty ZASOBY POWIATU W - Weaknesses - Wady, słabości, słabe strony ZASOBY POWIATU O - Opportunities - Okazje, możliwości, szanse T - Threats - Trudności, zagrożenia OTOCZENIE POWIATU OTOCZENIE POWIATU Technika ta oceniająca zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki, mogące mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego, stanowi użyteczne narzędzie prowadzące do dokonania analizy zasobów i otoczenia powiatu oraz określenia priorytetów rozwoju. W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się atuty i słabe strony jako czynniki wewnętrzne z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które społeczność ma wpływ, a okazje i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne, znajdujące się w otoczeniu bliższym i dalszym. Poniżej prezentowane są zapisy analizy SWOT, stworzone przez uczestników warsztatów dla powiatu. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 11

12 ANALIZA SWOT POWIATU BOCHEŃSKIEGO OPRACOWANE NA PODSTAWIE PRACY GRUPOWEJ UCZESTNIKÓW I WARSZTATU STRATEGICZNEGO W RAMACH BUDOWANIA STRATEGII ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA (WARSZTAT Z DNIA 12 III 2007) SWOT (Siły, Słabości, Szanse, Zagrożenia): SIŁY (STRENGHTS) wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć pozytywny wpływ na rozwój powiatu, wyróżniające powiat w sposób korzystny w otoczeniu, tworzące podstawy dla rozwoju, podnoszące atrakcyjność i konkurencyjność w oczach mieszkańców, inwestorów, osób odwiedzających. SŁABOŚCI (WEEKNESSES) wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć negatywny wpływ na rozwój powiatu, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń, braki w potencjałach, obniżające pozycję powiatu zarówno w oczach mieszkańców jak i podmiotów zewnętrznych. SZANSE (OPPORTUNITIES) czynniki w otoczeniu sprzyjające lub mogące sprzyjać rozwojowi powiatu, umożliwiające eliminowanie słabości, wzmacnianie sił, uruchamianie nowych kierunków rozwoju. ZAGROŻENIA (THREATS) czynniki w otoczeniu utrudniające lub mogące utrudniać rozwój powiatu, stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności i blokujące możliwości podejmowania działań w różnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju powiatu dziedzinach. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 12

13 SFERA PRZYRODNICZO-PRZESTRZENNA Silne strony 1. Korzystne położenie komunikacyjne powiatu: Transeuropejski korytarz komunikacyjny łączący Europę Zachodnią i Wschodnią Przebieg planowanej autostrady A4 w korytarzu komunikacyjnym Przebieg międzynarodowej linii kolejowej relacji Kraków Medyka Bliskość międzynarodowego portu lotniczego w Balicach Dobra dostępność komunikacyjna powiatu z pobliskich aglomeracji miejskich (Kraków, Tarnów największe w regionie ośrodki naukowe, kulturalne, gospodarcze) Słabe strony 1. Zła jakość nawierzchni części dróg na terenie powiatu 2. Niedostosowanie dróg do obowiązujących normatywów obciążenie, szerokość jezdni, nośność obiektów drogowych 3. Brak inwestora i ostatecznej koncepcji zjazdu z planowanej autostrady A4 na terenie powiatu 4. Niekorzystny układ komunikacyjny na osi północ-południe w powiecie bocheńskim (np. kierunek Nowy Wiśnicz Proszówki) 2. Gęsta sieć drogowa na terenie powiatu 3. Istniejące tereny przeznaczone do zagospodarowania na terenie powiatu (tereny pod zagospodarowania turystycznorekreacyjne oraz usługowo-produkcyjne np. korytarz komunikacyjny) 4. Uregulowana gospodarka przestrzenna w gminach powiatu funkcjonowanie planów zagospodarowania przestrzennego w większości gmin powiatu 5. Korzystne położenie geograficzne powiatu : Beskid Wyspowy i Przedgórze Bocheńskie w południowej części powiatu Kotlina Sandomierska w północnej części powiatu 6. Atrakcyjność przestrzeni przyrodniczej powiatu pod względem turystycznym i agroturystycznym: podgórski krajobraz w południowej części powiatu brak przemysłu zanieczyszczającego środowisko przyrodnicze obszary chronione wysoki odsetek kompleksów leśnych niskotowarowe rolnictwo o znacznym rozdrobnieniu gruntów (brak chemizacji w rolnictwie) zabytki kulturalne, historyczne 5. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na terenie powiatu 6. Niska świadomość ekologiczna społeczności lokalnej dzikie wysypiska śmieci, niska estetyka niektórych gospodarstw domowych, przypadki odprowadzania nieczystości do cieków wodnych 7. Niedostatecznie rozwinięty system segregacji odpadów 8. Niewystarczająca baza noclegowogastronomiczna na terenie powiatu 9. Niewystarczająca liczba zbiorników wodnych o funkcjach rekreacyjnych 10. Niewystarczająca ilość środków na promocję turystyczną i gospodarczą powiatu 11. Niewykorzystane źródła energii odnawialnej na terenie powiatu 12. Brak infrastruktury do wykorzystania wód geotermalnych 13. Niedostateczna sieć organizacji turystycznych, biznesowych i gospodarstw agroturystycznych FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 13

14 i przyrodnicze kultywowanie tradycji ludowych i folkloru na terenach wiejskich 7. Liczne i oryginalne zabytki architektoniczne (do najbardziej znanych należą: Kopalnia Soli w Bochni obiekt turystyczny i uzdrowiskowy, Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, Bazylika Św. Mikołaja w Bochni, Zamek w Nowym Wiśniczu, drewniane obiekty sakralne przy Szlaku Architektury Drewnianej, układy urbanistyczne miast i wsi, itd.) 8. Dynamiczny rozwój ośrodków rekreacji i turystyki weekendowej: Kopalnia Soli w Bochni Ośrodek rekreacyjno-sportowy w Borku (Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK) liczne ścieżki rowerowe i piesze szlaki turystyczne stadniny koni Zalew w Łapanowie gospodarstwa agroturystyczne 9. Walory przyrodniczo-krajobrazowe (różnorodna rzeźba terenu, parki krajobrazowe, obszary leśne, środowisko naturalne nie zniszczone działalnością człowieka, cenne przyrodniczo siedliska fauny i flory) m.in.: Kamienie Brodzińskiego, ścieżka dydaktyczna w Borównej, ścieżka geologiczna w Żegocinie, ścieżka ekologiczna w Chrustowej, pomniki przyrody, itd. 10. Występowanie zasobów wód geotermalnych i mineralnych na terenie powiatu FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 14

15 SFERA SPOŁECZNA Silne strony 1. Dobrze funkcjonujący Szpital Powiatowy w Bochni, obsługujący ponad mieszkańców: hospitalizacji rocznie, porad specjalistycznych rocznie Działający Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) Dobra baza diagnostyczna (nowoczesna aparatura medyczna) Prowadzone działania profilaktyczne finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia Wykwalifikowana i optymalna liczebnie kadra medyczna Wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 Działalność Fundacji im. dr Anny Trzaski-Wilkońskiej na rzecz rozwoju szpitala powiatowego 2. Działalność Pogotowia Ratunkowego w Bochni z oddziałami w Muchówce i Świniarach 3. Wykwalifikowana kadra pomocy społecznej w powiecie. 4. Dobre zaplecze instytucjonalne pomocy społecznej w powiecie: Stacjonarny Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, psychicznie i przewlekle chorych (spełniający standardy Unii Europejskiej), Środowiskowe formy wsparcia dla potrzebujących 3 środowiskowe domy samopomocy, 2 warsztaty terapii zajęciowej Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie i osób będących w sytuacji kryzysowej Działalność stowarzyszeń na rzecz osób potrzebujących, m.in. Poradnia Arka w Bochni, Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Otwarte Serca w Łapanowie Działalność hospicjum im. Bojanowskiego Słabe strony 1. Zamrożona inwestycja rozbudowy Szpitala Powiatowego w Bochni brak źródła finansowania 2. Niedostosowanie Szpitala Powiatowego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia 3. Brak opieki paliatywnej, długookresowej w Szpitalu Powiatowym 4. Niewystarczająca liczba lekarzy w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej w gminach 5. Niewystarczająca oferta usług rehabilitacyjnych w powiecie 6. Brak lekarzy szkolnych, mała liczba dyżurów higienistek w szkołach ponadgimnazjalnych i internatach szkolnych 7. Niewystarczająca pomoc środowiskowa w domach osób potrzebujących (starszych, chorych, niepełnosprawnych) 8. Niewystarczająca baza do kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych: Niewystarczająca liczba nauczycieli zawodu Brak nowoczesnych stanowisk do nauki zawodu Słabe wyposażenie warsztatów szkolnych i pracowni specjalistycznych 9. Niskie nakłady na modernizację bazy lokalowej szkół ponadgimnazjalnych i niewystarczająca baza sportowa szkół ponadgimnazjalnych (sale gimnastyczne, boiska szkolne z zapleczem) 10. Brak psychologów szkolnych i mała liczba pedagogów szkolnych, słabe wsparcie szkół ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (mała liczba etatów dla specjalistów w PPP) FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 15

16 5. Systematyczna likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i w domach osób niepełnosprawnych 6. Dobrze rozwinięta sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie: atrakcyjna oferta edukacyjna i wysoki poziom kształcenia rozwój nowych kierunków dostosowanych do potrzeb rynku pracy, dobra współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów zewnętrznych, duża liczba uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych dobrze wyposażone pracownie komputerowe 11. Brak środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, brak dofinansowania zajęć na basenach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 12. Brak etatów dla osób administrujących siecią internetową w szkołach 13. Brak hali widowiskowo-sportowej w powiecie 14. Brak powiatowego kalendarza imprez kulturalno-sportowych, obejmującego wydarzenia powiatowe i gminne 15. Niska aktywność społeczna mieszkańców, mała aktywność istniejących w powiecie organizacji pozarządowych 7. Wysokie walory kulturowe powiatu m.in. Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (wpisany na listę UNESCO), Zamek w Nowym Wiśniczu, Kopalnia Soli w Bochni 8. Zaplecze rekreacyjno-sportowe w powiecie, m.in.: Funkcjonowanie 2 basenów krytych w powiecie w Bochni i Proszówkach Zaplecze do letnich sportów wodnych - zalew w Łapanowie Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK 9. Duża liczba działających klubów sportowych działających w gminach 10. Działalność chórów bocheńskich, zespołów folklorystycznych, pielęgnowanie tradycji ludowych 11. Funkcjonowanie szkół artystycznych na terenie powiatu muzyczna, plastyczna 12. Działalność muzeów (np. w Bochni, Nowym Wiśniczu) FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 16

17 SFERA GOSPODARCZO-FINANSOWA Silne strony 1. Prężnie funkcjonujące przedsiębiorstwa: Stalprodukt, zakłady produkujące urządzenia chłodnicze 2. Rozwinięty przemysł spożywczy (m.in. drobiarstwo, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo ryb, palarnia kawy) 3. Rozwinięta sieć usług komercyjnych 4. Rozwijająca się turystyka i agroturystyka 5. Duża ilość małych i średnich przedsiębiorstw 6. Wielofunkcyjna gospodarka 7. Potencjał przedsiębiorczy mieszkańców 8. Spadające bezrobocie 9. Zabytki m. in. Kopalnia Soli w Bochni, Zamek w Nowym Wiśniczu, Szlak Architektury Drewnianej, Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej wpisany na listę UNESCO, park krajobrazowy 10. Źródła geotermalne występujące na terenie powiatu, wody mineralne 11. Korzystne położenie w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych: droga międzynarodowa E 40, planowana autostrada A4 ze zjazdem na terenie powiatu, międzynarodowa linia kolejowa relacji Kraków-Medyka Słabe strony 1. Rosnący niedobór fachowców 2. Brak osób o kwalifikacjach umożliwiających pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE 3. Niskie dochody przedsiębiorców powodujące emigrację firm 4. Zły stan dróg i mostów utrudniający transport 5. Brak koncepcji wysypiska odpadów komunalnych 6. Brak kooperacji w działalności dużych firm np. produkcja podzespołów do urządzeń chłodniczych wspólna dla kilku firm w regionie 7. Niewystarczająca ilość zbiorników wodnych mogących spełniać funkcje rekreacyjne (jest tylko zalew w Łapanowie) 8. Zły układ komunikacyjny i organizacyjny miasta Bochnia, kwalifikującego się do pełnienia roli ośrodka turystycznego 9. Brak spójnej i przejrzystej informacji o bazie turystyczno-wypoczynkowej w powiecie 10. Niedostateczna ilość miejsc parkingowych 11. Zanieczyszczenie środowiska (zaśmiecanie rowów, placów, itp.) 12. Niedostateczne środki na promocję powiatu 13. Brak planów zagospodarowania przestrzennego na niektórych terenach powiatu 14. Brak terenów z odpowiednią infrastrukturą przeznaczonych pod działalność gospodarczą, w tym zwartych terenów dla dużych inwestorów, brak parku przemysłowego 15. Brak powiatowego centrum informacji i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 17

18 16. Brak Powiatowego Centrum Obsługi Inwestora 17. Brak instytucji otoczenia biznesu inkubatora przedsiębiorczości, instytucji poręczeniowych 18. Brak doradców zawodowych w szkołach powiatowych i gimnazjach brak środków na realizację rozporządzenia ministerialnego FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 18

19 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE POWIATU Okazje, szanse 1. Rozwój turystyki sobotnio-niedzielnej, aktywnej, kwalifikowanej i agroturystyki (trend ogólnoeuropejski), rosnący ruch turystyczny w skali regionu i kraju 2. Możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - możliwości dofinansowania sektora turystycznego, do pozyskania także środki na realizację programów z zakresu polityki społecznej 3. Otwarcie legalnego rynku pracy i edukacji w wielu starych krajach Unii Europejskiej 4. Rozwój szkolnictwa zawodowego możliwość współpracy szkół i podmiotów gospodarczych, możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia pracowników 5. Moda na zdrową żywność oraz turystykę specjalistyczną np. powrót tradycji winiarskich, rozwój winnic 6. Rozwój Krakowa największego ośrodka miejskiego regionu 7. Bliskie sąsiedztwo Krakowa, położenie powiatu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym szansa na rozwój budownictwa mieszkaniowego, zintegrowanego transportu, bliskość wielkich inwestycji 8. Rozwój technologii komunikacyjnych np. Internet 9. Stopniowy wzrost gospodarczy zapotrzebowanie na wyższy standard usług Trudności, zagrożenia 1. Częste zmiany przepisów prawnych, różnice w interpretacji prawa, niespójność przepisów prawnych, buble prawne produkowane przez władzę ustawodawczą 2. Odpływ osób młodych, aktywnych, wykształconych, fachowców emigracja zarobkowa zagranicę 3. Niski przyrost naturalny w kraju starzenie się społeczeństwa 4. Konkurencyjność przyrodniczo-turystyczna sąsiednich powiatów, szybko rozwijające się rejony sąsiednie (Niepołomice, Wieliczka, Kraków) 5. Wzrost cen materiałów i surowców 6. Duże wahania kursu euro wpływa osłabiająco na eksport 7. Brak wkładu własnego wymaganego w procesie aplikowania o środki UE (dotyczy głównie przedsiębiorców) 8. Długotrwałe i skomplikowane procedury pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych 9. Niestabilny system podatkowy 10. Zbyt wysokie koszty pracy 11. Rosnące koszty pozyskiwania specjalistów na rynku pracy, w tym lekarzy 12. Upolitycznienie samorządów i gospodarki 10. Ożywienie gospodarcze w Polsce, malejący poziom bezrobocia w kraju 11. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Polski, wzrost kwalifikacji pracowników 12. Rozwój eksportu, możliwości kooperacji z zagranicznymi partnerami szansa dla lokalnych firm 13. Współpraca z sąsiadującymi powiatami i współpraca ponadregionalna 13. Nadmierne obciążenie jednostek samorządu terytorialnego zadaniami administracji rządowej bez przekazania wystarczających środków finansowych 14. Rosnące koszty pomocy społecznej w Polsce 15. Niewystarczająca współpraca między instytucjami szczebla rządowego i samorządowego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 19

20 14. Współdziałanie lokalnych władz (powiatowych) z małopolskimi oraz z europosłami 15. Uregulowanie kwestii prawnych w zakresie pomocy społecznej w Polsce 16. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie potrzeb społecznych 17. Wzrost świadomości obywateli w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych 18. Możliwość pozyskiwania sponsorów w zakresie polityki społecznej 19. Rosnąca aktywność organizacji społecznych, rosnące znaczenie wolontariatu 20. Wzrost znaczenia organizacji pożytku publicznego możliwość przekazania 1% podatku na działalność organizacji 21. Możliwość tworzenia spółdzielni socjalnych i centrów integracji społecznej 22. Rozbudowa ośrodków narciarskich na pograniczu powiatu i limanowskiego Kamionna-Laskowa 16. Rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne: występowanie zjawiska dziedziczenia biedy starzenie się społeczeństwa kształtowanie się postaw roszczeniowych w społeczeństwie 17. Bezradność pewnych grup społecznych na rynku pracy 18. Wzrost poziomu patologii i przestępczości w Polsce, rosnące zagrożenie uzależnieniami 19. Niewystarczający poziom finansowania rozwoju nowych technologii i innowacji w Polsce, niski poziom zastosowania nowych technologii w praktyce 20. Brak możliwości zwiedzania ośrodka hodowli żubrów w Puszczy Niepołomickiej 21. Niewystarczające wykorzystanie Puszczy Niepołomickiej jako obszaru rekreacyjnego 22. Nieuregulowana kwestia własności Zamku w Nowym Wiśniczu FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 20

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY Intensywna promocja marki Miasto Nieefektywnie wykorzystany potencjał Zakochanych położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego do 2015 roku

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego do 2015 roku IV. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ POWIATU W niniejszym rozdziale przedstawiono zidentyfikowane w trakcie prac nad aktualizacją Strategii uwarunkowania rozwoju powiatu zarówno czynniki sprzyjające jak i

Bardziej szczegółowo

Gminy Zator 2014-2022

Gminy Zator 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator 2014-2022 Zator, wrzesień 2014 r. Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014 2022 Zarys Strategii broszura informacyjna Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW. Stebnicka Huta

KRAKÓW. Stebnicka Huta KRAKÓW Stebnicka Huta Prezentacja obszaru Lokalna Grupa Działania Dolina Raby leży w południowo wschodniej Polsce około 40 km od Krakowa. Obejmuje 5 gmin wiejskich i jedną gminę miejsko-wiejską. LGD leży

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia

Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia Przeworsk 23.05.2014 dr Adam Tittinger Etapy opracowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r.

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXVIII/32/09 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 18 czerwca 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 REALIZATOR PROGRAMU: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo