Teleratownictwo. Rozwój cywilizacyjny nie nastąpiłby bez. technologie wspierające transfer danych w ratownictwie medycznym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teleratownictwo. Rozwój cywilizacyjny nie nastąpiłby bez. technologie wspierające transfer danych w ratownictwie medycznym."

Transkrypt

1 mgr Leszek Marzec 1, 2, Tomasz Marzec 1, 3 1 ratownik medyczny 2 powiatowy koordynator ratownictwa medycznego JRG KPPSP w Sandomierzu 3 Grupa Ratownictwa PCK w Sandomierzu Teleratownictwo technologie wspierające transfer danych w ratownictwie medycznym Praca recenzowana 48 Rozwój cywilizacyjny nie nastąpiłby bez możliwości nadawania i odbioru informacji. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych nie jest zjawiskiem nowym. Już w XII w. p.n.e. mieszkańcy Argos dowiadywali się o zwycięstwie Greków nad Troją dzięki znakom dymnym nadawanym ze szczytów gór. Milowym krokiem w kierunku rozwoju komunikacji na odległość był wynalazek Antonio Meucciego, który w 1871 r. próbował opatentować prototyp telefonu elektromagnetycznego. Jego plany zrealizowali 6 lat później Aleksander Graham Bell i Elisha Grey. Motorem napędowym dalszego rozwoju technologii telekomunikacyjnych i telemedycyny był także wyścig ZSRR i USA Title Emergency medical teleservices technologies supporting the data transfer in emergency medical services Streszczenie Celem pracy jest przybliżenie rysu historycznego i osiągnięć z zakresu transferu danych audiowizualnych w medycynie oraz przedstawienie technologii telemedycznych (ich wad i zalet) stosowanych w medycynie wojskowej i w ratownictwie medycznym. Słowa kluczowe historia, telemedycyna, ratownictwo medyczne, transfer danych Summary The aim of the paper is to make the readers acquainted with the history and achievements in the audio-visual data transfer in medicine and present the advantages and disadvantages of telemedical technologies applied in the military medicine and emergency medical services. Keywords history, telemedicine, emergency medical services, data transfer o podbój kosmosu. W 1968 r. Kenneth Bird zdefiniował telemedycynę jako praktykowanie medycyny bez tradycyjnego kontaktu lekarz pacjent dzięki użyciu interaktywnego systemu przekazu audiowizualnego (1, 2, 3). Obecny trend cyfryzacji systemu ochrony zdrowia powoduje, że coraz trudniej będzie sobie wyobrazić jego sprawne funkcjonowanie bez wykorzystania elektronicznej informacji medycznej i zarządzania nią. W krajowym ratownictwie medycznym technologia ta kojarzy się głównie z mobilną transmisją danych osobowych, EKG, tętna (HR) i saturacji krwi tętniczej (SaO 2 ) do pracowni kardiologii inwazyjnej. Obecnie zakres, formy i możliwości zastosowania telemedycyny są zdecydowanie dużo większe niż te praktykowane dotychczas w polskim ratownictwie medycznym. Rys historyczny Wynalezienie aparatu telefonicznego i stworzenie sieci satelit wokół orbity ułatwiło komunikowanie się i wpłynęło na rozwój telemedycyny. Już w 1905 r. Willem Einthoven przesłał pierwszy fonokardiogram do Academic Hospital of Leyden, a w 1948 r. w Pensylwanii (USA) przesłano pierwszy radiogram (4). Za początek telemedycyny, wykorzystywanej do udzielania pomocy medycznej na odległość, można uznać rok 1920, kiedy na pokładzie norweskiego statku przepro-

2 wadzono appendektomię na odległość rękami marynarza, który wykonywał polecenia lekarza przekazywane drogą radiową (5). Dalszy rozwój telemedycyny w ratownictwie zawdzięczamy usprawnianiu technologii stosowanych dotychczas w astronautyce i armii. W 1957 r. w ZSRR z pokładu Sputnika 2 monitorowano tętno Łajki, w USA z kolei NASA obserwowała z orbity parametry życiowe swoich astronautów. W 1962 r. z pokładu Mercury 3 monitorowano HR, ciśnienie tętnicze krwi (BP) i EKG astronauty Johna Glenna. Wpływ transferu audiowizualnego danych medycznych na poprawę jakości i dostępności opieki medycznej w niedostępnych rejonach analizowano na Alasce (1962 r.) i w Arizonie ( ), gdzie wprowadzono projekt STARPAHC. NASA testowała satelitarną łączność audiowizualną ATS-6 wykorzystywaną do ciągłego monitorowania i konsultacji stanu zdrowia lokalnej społeczności (konsultacje RTG, EKG), a centra powiadamiania ratunkowego za pomocą wojskowego systemu pozycjonowania GPS lokalizowały pozycję osoby wzywającej. Pomimo zimnowojennej retoryki doceniano wówczas potrzebę testowania tajnej satelitarnej technologii wojskowej, także na rzecz rozwoju medycyny cywilnej. W latach 70. XX w. telemedycyna stała się istotnym narzędziem wsparcia w ratownictwie medycznym. Od 1975 r. łączność satelitarną wykorzystywano m.in. do geonawigacji sygnałów alarmowych nadawanych z okrętów na morzu (projekt COSPAS-SARSAT), a w 1977 r. udostępniono ją ratownikom biorącym udział w akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi w Rawalpindi w Pakistanie i w Mexico City (w 1985 r.). Łączność satelitarną, co zaskakujące w ówczesnej sytuacji politycznej, udostępniono także służbom ZSRR do telekonsultacji ofiar trzęsienia ziemi w Armenii w 1988 r. (6, 7, 8). Kolejne katastrofy to także kolejne próby testowania i doskonalenia urządzeń i łącz satelitarnych. W 1989 roku uruchomiono międzynarodowy telemost dla lekarzy z USA i ZSRR do konsultacji i diagnozowania ponad 800 ofiar katastrofy kolejowej kolei transsyberyjskiej pod Ufa w ZSRR (9). Rosnąca liczba cywilnych satelitów na orbicie sprawiła, że wojsko straciło monopol na łączność satelitarną. Jej nieograniczone zalety wykorzystano do satelitarnego mapowania i śledzenia rozprzestrzeniania się ognisk chorób zakaźnych (analiza wektorów transmisji zachorowań na malarię w Mali w 1992 r.). Podczas konfliktu w Somalii w 1993 r. armia amerykańska (US ARMY) wykorzystywała telekonsultacje medyczne do monitorowania ludności cywilnej i swoich żołnierzy ze szpitala weteranów Walter Reed Army Medical Center w USA (6, 7, 11). Mobilne technologie satelitarne coraz częściej były wykorzystywane w miejscu katastrof przez personel szpitalny i służby ratownicze. W 1996 r. w Montanie (USA) prowadzono telekonsultację rannych w wybuchu w rafinerii Exxon. Zastosowanie telemedycyny Zalety ciągłego monitorowania parametrów życiowych są przydatne nie tylko w medycynie ratunkowej. Już w latach 1999 i 2005 za pomocą wirtualnego szpitala monitorowano EKG, HR, SaO 2 i glikemię u uczestników ekspedycji na Mt. Everest i Mt. Blanc (6). Zdarzeniom o charakterze masowym może towarzyszyć zniszczenie infrastruktury technicznej, drogowej i medycznej. Brak łączności, prądu, zniszczenie dróg oraz deficyt środków ograniczają możliwości lokalizacji osób poszkodowanych, dotarcia do nich i wczesnego udzielenia im pomocy. Skala zdarzenia i znaczna liczba poszkodowanych o zróżnicowanych obrażeniach sprawiają, że służby ratownicze potrzebują szybkiego, niezawodnego i profesjonalnego wsparcia. W 2005 r. w Houston (USA) sprawne niesienie pomocy ofiarom huraganu Katrina i Rita było możliwe także dzięki zastosowaniu telemedycyny w mobilnych szpitalach polowych Carolinas MED-1. W kontenerach medycznych monitorowano funkcje życiowe poszkodowanych (HR, BP, zjawiska osłuchowe z cyfrowego stetoskopu, EKG, SaO 2, kapnometrię, temperaturę ciała) oraz obraz z USG FAST, RTG i wideolaryngoskopię i transmitowano do centrum urazowego. Ponadto personelowi medycznemu zapew- 49

3 50 niono ciągły kontakt audiowizualny z lekarzem konsultantem w czasie rzeczywistym. W działaniach ratowniczych prowadzono również telediagnostykę i leczenie wg protokołów aplikacji Tele-STEMI, Tele-Stroke i Tele-Trauma. Możliwość szybkiej konsultacji ze specjalistą sprawia, że urządzenia takie jak LifeBot czy Tempus IC stają się standardowym wyposażeniem m.in. samolotów pasażerskich (linie lotnicze Etihad Virgin, Atlantic, V Australia), luksusowych jachtów oraz ambulansów wojskowych i cywilnych (4, 9). Pole walki to miejsce testowania nowych technologii telemedycznych i urządzeń medycyny ratunkowej, które następnie wdraża się w cywilnym ratownictwie. W 2008 r. w Afganistanie NATO zastosowało aplikacje Tele-TBI i Tele-PTSD (telekonsultacje u żołnierzy z urazami OUN i zespołem stresu pourazowego). Tylko w 2012 r. wykonano 1200 takich konsultacji. Podczas działań zbrojnych telemedycyna pomaga żołnierzom, a po ich zakończeniu weteranom. W latach amerykańscy weterani wykonali do swoich opiekunów 255 tys. telekonsultacji telefonem komórkowym. Zalety tych urządzeń dostrzega się i wykorzystuje w domowej, ambulatoryjnej, przedszpitalnej i szpitalnej opiece medycznej. Wpływ telemedycyny na rozwój wczesnej diagnostyki i natychmiastowej terapii schorzeń odpowiedzialnych za największą śmiertelność w populacji (urazy, kardiologia interwencyjna i neurologia) jest niepodważalny. W ośrodkach o ograniczonym dostępie do specjalistycznej diagnostyki, procedur leczniczych lub specjalistów doceniono zalety natychmiastowej konsultacji z ośrodkami o wyższej referencyjności. W ratownictwie medycznym wpływ czasu na jakość życia/przeżywalność podkreślają zasady złotych pięciu minut, platynowych dziesięciu minut i złotej godziny. W łańcuchach ratunkowych określeniami czas to mózg (w udarze mózgu) lub czas to mięsień (w zawale serca) podkreśla się destrukcyjny wpływ niewłaściwej lub opóźnionej diagnostyki na terapię. Obraz z zyskującego popularność przenośnego aparatu USG FAST można transmitować z miejsca zdarzenia bezpośrednio do SOR-u lub centrum urazowego, a nadzór nad samą techniką prowadzenia głowicy może być sprawowany na odległość (ryc. 1). Już od 2002 r. w Ontario (Kanada) zastosowano telekonsultacje u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i podejrzeniem udaru mózgu. W szpitalach wdrażane są programy domowej rehabilitacji (w Polsce od 2011 r. jest to projekt CLEAR) i całodobowej opieki (TeleStroke, NeuroCall) nad osobami po udarze mózgu (10). Platformy do telekonsultacji i teleleczenia zapewniają całodobowy dostęp np. do transmisji i analizy EKG w celu określenia potrzeby wdrożenia leczenia zachowawczego lub w trybie ratunkowym (TeleEKG, Telecar, Telecardio, Kardiosystem, Kardiotel, Kardiofon). Rosnąca powszechność teletransmisji i jej wpływ na redukcję śmiertelności w ostrym zespole wieńcowym (OZW) przyczyniły się do rozwoju kardiologii inwazyjnej i ratownictwa medycznego. Wczesna transmisja EKG do pracowni kardiologii inwazyjnej może skrócić czas pomiędzy wystąpieniem bólu w klatce piersiowej a rozprężeniem stentu (ang. door to baloon time; D2B) podczas koronaroplastyki (PCI) o 13,8 min. Transmisja EKG w zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i transport pacjenta z pominięciem szpitala nieposiadającego pracowni kardiologii inwazyjnej umożliwiają wykonanie PCI do 90 min, a trombolizy do 30 min od pierwszego kontaktu medycznego (FMC) oraz redukują znacząco wewnątrzszpitalną śmiertelność w ostrym zawale serca (AMI) z 30% do ok. 5% (11, 12). W Polsce w 2003 r. w ramach programu POLKARD zorganizowano nowoczesną i całodobową opiekę (przedszpitalną i wewnątrzszpitalną) nad pacjentami z OZW. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) kontraktuje całodobowe pracownie kardiologii inwazyjnej. Dyżurujący w nich kardiolodzy odbierają i rejestrują wykresy EKG wysyłane bezpośrednio z karetek lub ze szpitali, konsultują diagnostykę, proponują odpowied-

4 Dane osobowe, HR, BP, EKG, SaO 2, RR, ETCO 2, temp. ciała, zjawiska osłuchowe, jonogram, gazometria, biochemia, mleczany, INR, PT, troponina, mioglobina, CK-MB, D-dimery, glikemia, USG FAST, wideolaryngoskopia, obraz, dźwięk, E-TRIAGE, RTS, telestemi, teletrauma, telestroke Ryc. 1. Zakres bezprzewodowej telemetrii, badań i danych możliwych do wykonania w miejscu zdarzenia 52 nie i wczesne leczenie oraz wskazują miejsce transportu pacjenta (SOR, izba przyjęć, pracownia hemodynamiczna). Pierwotnie transmisje EKG, HR, SaO 2 i danych osobowych dostępne były w 18 karetkach stacjonujących w promieniu km od pracowni. Taka organizacja łańcucha ratunkowego w OZW miała na celu skrócenie czasu D2B o min, a także analizę liczby prawidłowych transmisji, rozpoznań, zdarzeń niepożądanych i czasu FMC-PCI oraz wczesne zapewnienie właściwego leczenia OZW już w karetce (13, 14, 15, 16). Sukcesem we wdrażaniu krajowej telemedycyny w OZW były m.in. realizacja ogniw łańcucha ratunkowego i redukcja opóźnień. W latach doprowadzono do skrócenia czasu D2B o 12 min (z 300 do 282 min) i wykonania pierwotnej PCI w czasie krótszym o 44 min (17, 18). Istnieje wiele zalet z zastosowania technologii telemedycznych w różnych obszarach ochrony zdrowia. Autorzy rozwiązań wychodzą naprzeciw potrzebom pacjenta, personelu medycznego i systemu ochrony zdrowia. W miejscach o ograniczonym dostępie do opieki medycznej lub w terenie trudno dostępnym telemedycyna umożliwia monitorowanie efektywności terapii (platformy DiasNet, FITE). Cywilni dostawcy usług, wykorzystując powszechnie dostępne łącza telefoniczne (GSM, Bluetooth, 4G), zwiększają dostęp do usługi i redukują koszty. Transfer danych bezpośrednio z miejsca pobytu pacjenta, bez konieczności osobistego udania się do lekarza czy oczekiwania w kolejkach, jest rozwiązaniem szczególnie przydatnym dla seniorów, osób niepełnosprawnych, obłożnie chorych, samotnych. Przesyłane dane są konsultowane w czasie rzeczywistym, co umożliwia uzyskanie szybkiej porady, interwencji oraz systematycznego i prewencyjnego monitorowania (teleopieka, teleporadnictwo). Wpływa to na poprawę jakości życia i samego procesu leczenia. Dzięki temu możliwe jest także ograniczenie liczby interwencji medycznych, dni absencji zawodowej i społecznej, także tych z przyczyn klinicznie wątpliwych. Gromadzenie i przetwarzanie elektronicznej dokumentacji i baz danych usprawnia sprawozdawczość, tworzenie statystyk i rejestrów medycznych oraz prowadzenie działalności naukowej. Telemedycyna umożliwia także wtórną analizę postępowania oraz optymalizuje wykorzystanie czasu pracy i zasobów. Mobilność tych urządzeń jest szczególnie przydatna w ambulansach drogowych, wodnych i lotniczych. NFZ uznał telemetrię EKG za procedurę medyczną (kod wg międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-9) i wymaga od dostawców świadczeń (ratownictwo medyczne) miesięcznej sprawozdawczości z jej realizacji. W opinii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego telemetria jest idealnym i zalecanym modelem postępowania we wczesnym postępowaniu i diagnostyce pacjenta ze STEMI (22, 24). Także ustawodawca wymaga, aby defibrylatory ambulansów czy podmiotów

5 Centrum urazowe, leczenia udarów mózgu, oparzeniowe Regionalny ośrodek informacji toksykologicznej POZ, centrum urazowe, oparzeniowe, udarowe ZRM, KOORDYNATOR SOR, pracownia kardiologii inwazyjnej, chirurgii SOR LPR, PSP, policja, ZRM CPR, LPR, PSP, policja, inne Inspektor sanitarny CPR, Sztab Zarządzania Kryzysowego, inne szpitale Ryc. 2. Potencjalni odbiorcy audiowizualnych danych osób w stanie zagrożenia życia odpowiedzialnych za zabezpieczenie medyczne imprez masowych spełniały standard wyposażenia ZRM podstawowego, a więc były wyposażone w system telemetrii EKG do pracowni kardiologii inwazyjnej (31). W zdarzeniach mnogich lub masowych zastosowanie znajdują elektroniczne opaski do segregacji medycznej e-triage, które monitorują czynności życiowe, ustalają i aktualizują priorytet oraz transmitują dane do odbiornika koordynatora. Opaski e-triage poprawiają bezpieczeństwo ratowników, konsultantów i poszkodowanych (redukcja zjawiska over-triage, błędów medycznych). Wspierają organizację działań ratowniczych i wpływają na minimalizowanie błędów podczas ustalania priorytetów leczniczo-transportowych (19). Obecnie dostępne urządzenia umożliwiają monitorowanie czynności życiowych poszkodowanych i ratowników na odległość (ryc. 2) Do zadań dowodzącego działaniami ratowniczymi w strefie niebezpiecznej należy m.in. monitorowanie stanu ratowników, szczególnie tych działających w ubraniach gazoszczelnych. Mierniki umieszczone na ciele ratownika monitorują i transmitują dane o jego aktualnej kondycji (EKG, HR, RR, temp. ciała) oraz informują o potrzebie wprowadzenia roty asekuracyjnej w celu wczesnej jego ewakuacji (33). Podsumowanie Reasumując, telemetria wspiera skomplikowany proces wczesnej diagnostyki, a w stanach zagrożenia życia postępowanie, alarmowanie i przygotowanie kolejnych ogniw łańcucha ratunkowego. Wszystko to wpływa na poprawę zdolności do szybkiej reakcji służb i jakości medycznych czynności ratunkowych oraz redukcję przedszpitalnych opóźnień i śmiertelności. Telemedycyna wpływa również na zmniejszenie kosztów leczenia, transportu i rehabilitacji (32). Dynamiczny proces cyfryzacji usług w bankowości, administracji i edukacji jest już faktem. Także w podmiotach leczniczych i w ratownictwie medycznym rozwój technologiczny jest procesem nieuchronnym i koniecznym. Wg autorów przyczyny, które ograniczają dostęp do aplikacji telemetrycznych, można sklasyfikować następująco: organizacyjne (modernizacja dotychczasowej infrastruktury i sposobu funkcjonowania), technologiczne (zakup i obsługa systemu, ochrona danych wrażliwych), ekonomiczne (ekonomizacja wydatków, brak preferencyjnych warunków finansowania podmiotów użytkujących nowoczesne narzędzia), intelektualne (obciążenie tradycyjnym sposobem myślenia i udzielania świadczeń, tradycjonalizm, brak zrozumienia problemów pracowników i pacjentów), prawne (brak obowiązku cyfryzacji świadczeń w ratownictwie medycznym, orzekanie o stanie zdrowia osoby po osobistym jej zbadaniu, ochrona praw pacjenta). 53

6 54 Rozwój e-usług musi być powiązany z równoległym doskonaleniem aplikacji do ochrony i szyfrowania danych przed inwigilacją i nieautoryzowanym przetwarzaniem. Same urządzenia nadawcze podatne są na lokalny brak zasięgu operatora GSM, awarie zasilania i systemu operacyjnego. Narzędzia dla potrzeb ratownictwa medycznego, a więc działające w specyficznym środowisku, swoimi parametrami technicznymi rzadko różnią się od urządzeń powszechnie dostępnych na rynku (12, 20). W ratownictwie medycznym w procesie kontraktacji świadczeń ocenia się tylko możliwość wykonywania transmisji EKG z karetki do pracowni kardiologii inwazyjnej, pomijając znaczenie SOR-u lub centrum urazowego (30). Posiadanie telemetrii EKG jest tylko dodatkowo oceniane przez NFZ, a sama telemetria jest procedurą nierefundowaną i niewymaganą od dysponentów (21, 22). Ponadto tylko helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) stacjonujący w Warszawie wykonuje loty przez całą dobę, w związku z czym telemetria EKG dostępna jest w nocy tylko z jednego helikoptera (29). Do listy wad systemów transmisji EKG spotykanych w krajowym ratownictwie medycznym należy dodać także fakt, że procedurę tę częściej wykonują podstawowe ZRM, najczęściej u pacjentów zgłaszających ból w klatce piersiowej. Przyczyną takiego stanu może być brak standardów postępowania mających moc prawną, które jednakowo obowiązywałyby zarówno ZRM podstawowe, jak i specjalistyczne. Sama telemetria telefonem komórkowym zbyt często możliwa jest tylko po zakończeniu rozmowy telefonicznej z konsultantem (25). Dostawcy usług nie analizują zasięgu operatora GSM, brakuje map dostępności transmisji i rozwiązań alternatywnych w przypadku braku łączności, rzeczywistej współpracy pomiędzy dostawcami i prac na rzecz wzajemnej kompatybilności ich produktów (27). Przekazywanie przez lekarza wskazówek diagnostyczno-leczniczych zespołom wykonującym telemetrię stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem, które nakazuje mu orzekanie o stanie zdrowia osoby po osobistym jej zbadaniu (26). Plany umieszczania kamer w przedziałach medycznych ZRM, z których obraz wspierałby diagnostykę i leczenie, napotkały na protest Ministerstwa Zdrowia i rzecznika praw pacjenta (28). Ponadto niektórzy dysponenci ZRM uznają za zbędną, a nawet naganną czasochłonną telemetrię EKG (także u pacjentów z OZW), gdy pracownia kardiologii inwazyjnej znajduje się w rejonie operacyjnym ZRM, w najbliższym pod względem czasu dotarcia SOR-ze. Wnioski 1. Dostęp do aktualnej informacji medycznej warunkuje podjęcie właściwej decyzji diagnostyczno-leczniczej. 2. Rosnąca popularność cywilnych usług multimedialnych powinna wpływać na popularyzację aplikacji wspierających służby ratownicze. 3. Przepływ informacji audiowizualnej w czasie rzeczywistym usprawnia medyczne czynności ratunkowe oraz poprawia ich jakość i bezpieczeństwo. 4. Brak możliwości transferu aktualnej informacji ogranicza uzyskanie wsparcia i wpływa na opóźnienia aktywacji kolejnych ogniw łańcucha ratunkowego. 5. Najbardziej rozpowszechnioną formą telemedycyny w ratownictwie medycznym jest nadal transmisja wykresu EKG. 6. Nieograniczony zakres telemetrii zawężony został do danych osobowych, EKG, HR i SaO 2, a miejsce ich odbioru do pracowni kardiologii inwazyjnej. 7. Zauważenie potrzeby modernizacji wymaganego wyposażenia ZRM będzie dużym krokiem naprzód w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych wg aktualnej wiedzy medycznej. 8. W projekcie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ustawodawca podnosi problematykę i znaczenie telemedycyny w ratownictwie medycznym. q Piśmiennictwo dostępne u autora głównego (

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 STRATEGIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W REGIONIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Monitorowanie osób starszych i projekt EDFAS Praca nr 06300048 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137-6543 ROK XXXVII AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE NR 6/2005 Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy - Honourable Editor) Prof.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję) PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. COM(2006) yyy wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej (przedstawiona przez Komisję) PL PL ZIELONA KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza strategicznego charakteru projektu

Analiza strategicznego charakteru projektu Analiza strategicznego charakteru projektu Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 20 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna nowe wyzwanie współczesnej nauki

Telemedycyna nowe wyzwanie współczesnej nauki NAUKA 3/2004 57-80 RYSZARD TADEUSIEWICZ Telemedycyna nowe wyzwanie współczesnej nauki 1. Wprowadzenie Rozwój cywilizacji przebiega w sposób spiralny. Raz napędzają go rewolucyjne odkrycia naukowe, innym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY WRZESIEŃ 2010 22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze na zdrowie Innowacje kontra choroby Jan Olbrycht o przyszłości Funduszy Europejskich UNIA

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego przyjęta uchwałą Nr XXIV/226/2001 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2001 roku jest

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zastosowanie technologii w biznesie

Innowacyjne zastosowanie technologii w biznesie PULS GOSPODARKI Innowacyjne zastosowanie technologii w biznesie Telemedycyna Innowatory 2014 Aplikacje mobilne ZDJĘCIE: 123RF PARTNER STRATEGICZNY: PARTNERZY: Innowacyjne zastosowanie technologii w biznesie

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Warszawa, marzec 2015 Partner Strategiczny: Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? rekomendacje biznesu 1 Wstęp W tym roku po

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI 1 Szanowni Państwo, W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada około 160 tysięcy osób. Zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo