Teleratownictwo. Rozwój cywilizacyjny nie nastąpiłby bez. technologie wspierające transfer danych w ratownictwie medycznym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teleratownictwo. Rozwój cywilizacyjny nie nastąpiłby bez. technologie wspierające transfer danych w ratownictwie medycznym."

Transkrypt

1 mgr Leszek Marzec 1, 2, Tomasz Marzec 1, 3 1 ratownik medyczny 2 powiatowy koordynator ratownictwa medycznego JRG KPPSP w Sandomierzu 3 Grupa Ratownictwa PCK w Sandomierzu Teleratownictwo technologie wspierające transfer danych w ratownictwie medycznym Praca recenzowana 48 Rozwój cywilizacyjny nie nastąpiłby bez możliwości nadawania i odbioru informacji. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych nie jest zjawiskiem nowym. Już w XII w. p.n.e. mieszkańcy Argos dowiadywali się o zwycięstwie Greków nad Troją dzięki znakom dymnym nadawanym ze szczytów gór. Milowym krokiem w kierunku rozwoju komunikacji na odległość był wynalazek Antonio Meucciego, który w 1871 r. próbował opatentować prototyp telefonu elektromagnetycznego. Jego plany zrealizowali 6 lat później Aleksander Graham Bell i Elisha Grey. Motorem napędowym dalszego rozwoju technologii telekomunikacyjnych i telemedycyny był także wyścig ZSRR i USA Title Emergency medical teleservices technologies supporting the data transfer in emergency medical services Streszczenie Celem pracy jest przybliżenie rysu historycznego i osiągnięć z zakresu transferu danych audiowizualnych w medycynie oraz przedstawienie technologii telemedycznych (ich wad i zalet) stosowanych w medycynie wojskowej i w ratownictwie medycznym. Słowa kluczowe historia, telemedycyna, ratownictwo medyczne, transfer danych Summary The aim of the paper is to make the readers acquainted with the history and achievements in the audio-visual data transfer in medicine and present the advantages and disadvantages of telemedical technologies applied in the military medicine and emergency medical services. Keywords history, telemedicine, emergency medical services, data transfer o podbój kosmosu. W 1968 r. Kenneth Bird zdefiniował telemedycynę jako praktykowanie medycyny bez tradycyjnego kontaktu lekarz pacjent dzięki użyciu interaktywnego systemu przekazu audiowizualnego (1, 2, 3). Obecny trend cyfryzacji systemu ochrony zdrowia powoduje, że coraz trudniej będzie sobie wyobrazić jego sprawne funkcjonowanie bez wykorzystania elektronicznej informacji medycznej i zarządzania nią. W krajowym ratownictwie medycznym technologia ta kojarzy się głównie z mobilną transmisją danych osobowych, EKG, tętna (HR) i saturacji krwi tętniczej (SaO 2 ) do pracowni kardiologii inwazyjnej. Obecnie zakres, formy i możliwości zastosowania telemedycyny są zdecydowanie dużo większe niż te praktykowane dotychczas w polskim ratownictwie medycznym. Rys historyczny Wynalezienie aparatu telefonicznego i stworzenie sieci satelit wokół orbity ułatwiło komunikowanie się i wpłynęło na rozwój telemedycyny. Już w 1905 r. Willem Einthoven przesłał pierwszy fonokardiogram do Academic Hospital of Leyden, a w 1948 r. w Pensylwanii (USA) przesłano pierwszy radiogram (4). Za początek telemedycyny, wykorzystywanej do udzielania pomocy medycznej na odległość, można uznać rok 1920, kiedy na pokładzie norweskiego statku przepro-

2 wadzono appendektomię na odległość rękami marynarza, który wykonywał polecenia lekarza przekazywane drogą radiową (5). Dalszy rozwój telemedycyny w ratownictwie zawdzięczamy usprawnianiu technologii stosowanych dotychczas w astronautyce i armii. W 1957 r. w ZSRR z pokładu Sputnika 2 monitorowano tętno Łajki, w USA z kolei NASA obserwowała z orbity parametry życiowe swoich astronautów. W 1962 r. z pokładu Mercury 3 monitorowano HR, ciśnienie tętnicze krwi (BP) i EKG astronauty Johna Glenna. Wpływ transferu audiowizualnego danych medycznych na poprawę jakości i dostępności opieki medycznej w niedostępnych rejonach analizowano na Alasce (1962 r.) i w Arizonie ( ), gdzie wprowadzono projekt STARPAHC. NASA testowała satelitarną łączność audiowizualną ATS-6 wykorzystywaną do ciągłego monitorowania i konsultacji stanu zdrowia lokalnej społeczności (konsultacje RTG, EKG), a centra powiadamiania ratunkowego za pomocą wojskowego systemu pozycjonowania GPS lokalizowały pozycję osoby wzywającej. Pomimo zimnowojennej retoryki doceniano wówczas potrzebę testowania tajnej satelitarnej technologii wojskowej, także na rzecz rozwoju medycyny cywilnej. W latach 70. XX w. telemedycyna stała się istotnym narzędziem wsparcia w ratownictwie medycznym. Od 1975 r. łączność satelitarną wykorzystywano m.in. do geonawigacji sygnałów alarmowych nadawanych z okrętów na morzu (projekt COSPAS-SARSAT), a w 1977 r. udostępniono ją ratownikom biorącym udział w akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi w Rawalpindi w Pakistanie i w Mexico City (w 1985 r.). Łączność satelitarną, co zaskakujące w ówczesnej sytuacji politycznej, udostępniono także służbom ZSRR do telekonsultacji ofiar trzęsienia ziemi w Armenii w 1988 r. (6, 7, 8). Kolejne katastrofy to także kolejne próby testowania i doskonalenia urządzeń i łącz satelitarnych. W 1989 roku uruchomiono międzynarodowy telemost dla lekarzy z USA i ZSRR do konsultacji i diagnozowania ponad 800 ofiar katastrofy kolejowej kolei transsyberyjskiej pod Ufa w ZSRR (9). Rosnąca liczba cywilnych satelitów na orbicie sprawiła, że wojsko straciło monopol na łączność satelitarną. Jej nieograniczone zalety wykorzystano do satelitarnego mapowania i śledzenia rozprzestrzeniania się ognisk chorób zakaźnych (analiza wektorów transmisji zachorowań na malarię w Mali w 1992 r.). Podczas konfliktu w Somalii w 1993 r. armia amerykańska (US ARMY) wykorzystywała telekonsultacje medyczne do monitorowania ludności cywilnej i swoich żołnierzy ze szpitala weteranów Walter Reed Army Medical Center w USA (6, 7, 11). Mobilne technologie satelitarne coraz częściej były wykorzystywane w miejscu katastrof przez personel szpitalny i służby ratownicze. W 1996 r. w Montanie (USA) prowadzono telekonsultację rannych w wybuchu w rafinerii Exxon. Zastosowanie telemedycyny Zalety ciągłego monitorowania parametrów życiowych są przydatne nie tylko w medycynie ratunkowej. Już w latach 1999 i 2005 za pomocą wirtualnego szpitala monitorowano EKG, HR, SaO 2 i glikemię u uczestników ekspedycji na Mt. Everest i Mt. Blanc (6). Zdarzeniom o charakterze masowym może towarzyszyć zniszczenie infrastruktury technicznej, drogowej i medycznej. Brak łączności, prądu, zniszczenie dróg oraz deficyt środków ograniczają możliwości lokalizacji osób poszkodowanych, dotarcia do nich i wczesnego udzielenia im pomocy. Skala zdarzenia i znaczna liczba poszkodowanych o zróżnicowanych obrażeniach sprawiają, że służby ratownicze potrzebują szybkiego, niezawodnego i profesjonalnego wsparcia. W 2005 r. w Houston (USA) sprawne niesienie pomocy ofiarom huraganu Katrina i Rita było możliwe także dzięki zastosowaniu telemedycyny w mobilnych szpitalach polowych Carolinas MED-1. W kontenerach medycznych monitorowano funkcje życiowe poszkodowanych (HR, BP, zjawiska osłuchowe z cyfrowego stetoskopu, EKG, SaO 2, kapnometrię, temperaturę ciała) oraz obraz z USG FAST, RTG i wideolaryngoskopię i transmitowano do centrum urazowego. Ponadto personelowi medycznemu zapew- 49

3 50 niono ciągły kontakt audiowizualny z lekarzem konsultantem w czasie rzeczywistym. W działaniach ratowniczych prowadzono również telediagnostykę i leczenie wg protokołów aplikacji Tele-STEMI, Tele-Stroke i Tele-Trauma. Możliwość szybkiej konsultacji ze specjalistą sprawia, że urządzenia takie jak LifeBot czy Tempus IC stają się standardowym wyposażeniem m.in. samolotów pasażerskich (linie lotnicze Etihad Virgin, Atlantic, V Australia), luksusowych jachtów oraz ambulansów wojskowych i cywilnych (4, 9). Pole walki to miejsce testowania nowych technologii telemedycznych i urządzeń medycyny ratunkowej, które następnie wdraża się w cywilnym ratownictwie. W 2008 r. w Afganistanie NATO zastosowało aplikacje Tele-TBI i Tele-PTSD (telekonsultacje u żołnierzy z urazami OUN i zespołem stresu pourazowego). Tylko w 2012 r. wykonano 1200 takich konsultacji. Podczas działań zbrojnych telemedycyna pomaga żołnierzom, a po ich zakończeniu weteranom. W latach amerykańscy weterani wykonali do swoich opiekunów 255 tys. telekonsultacji telefonem komórkowym. Zalety tych urządzeń dostrzega się i wykorzystuje w domowej, ambulatoryjnej, przedszpitalnej i szpitalnej opiece medycznej. Wpływ telemedycyny na rozwój wczesnej diagnostyki i natychmiastowej terapii schorzeń odpowiedzialnych za największą śmiertelność w populacji (urazy, kardiologia interwencyjna i neurologia) jest niepodważalny. W ośrodkach o ograniczonym dostępie do specjalistycznej diagnostyki, procedur leczniczych lub specjalistów doceniono zalety natychmiastowej konsultacji z ośrodkami o wyższej referencyjności. W ratownictwie medycznym wpływ czasu na jakość życia/przeżywalność podkreślają zasady złotych pięciu minut, platynowych dziesięciu minut i złotej godziny. W łańcuchach ratunkowych określeniami czas to mózg (w udarze mózgu) lub czas to mięsień (w zawale serca) podkreśla się destrukcyjny wpływ niewłaściwej lub opóźnionej diagnostyki na terapię. Obraz z zyskującego popularność przenośnego aparatu USG FAST można transmitować z miejsca zdarzenia bezpośrednio do SOR-u lub centrum urazowego, a nadzór nad samą techniką prowadzenia głowicy może być sprawowany na odległość (ryc. 1). Już od 2002 r. w Ontario (Kanada) zastosowano telekonsultacje u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i podejrzeniem udaru mózgu. W szpitalach wdrażane są programy domowej rehabilitacji (w Polsce od 2011 r. jest to projekt CLEAR) i całodobowej opieki (TeleStroke, NeuroCall) nad osobami po udarze mózgu (10). Platformy do telekonsultacji i teleleczenia zapewniają całodobowy dostęp np. do transmisji i analizy EKG w celu określenia potrzeby wdrożenia leczenia zachowawczego lub w trybie ratunkowym (TeleEKG, Telecar, Telecardio, Kardiosystem, Kardiotel, Kardiofon). Rosnąca powszechność teletransmisji i jej wpływ na redukcję śmiertelności w ostrym zespole wieńcowym (OZW) przyczyniły się do rozwoju kardiologii inwazyjnej i ratownictwa medycznego. Wczesna transmisja EKG do pracowni kardiologii inwazyjnej może skrócić czas pomiędzy wystąpieniem bólu w klatce piersiowej a rozprężeniem stentu (ang. door to baloon time; D2B) podczas koronaroplastyki (PCI) o 13,8 min. Transmisja EKG w zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i transport pacjenta z pominięciem szpitala nieposiadającego pracowni kardiologii inwazyjnej umożliwiają wykonanie PCI do 90 min, a trombolizy do 30 min od pierwszego kontaktu medycznego (FMC) oraz redukują znacząco wewnątrzszpitalną śmiertelność w ostrym zawale serca (AMI) z 30% do ok. 5% (11, 12). W Polsce w 2003 r. w ramach programu POLKARD zorganizowano nowoczesną i całodobową opiekę (przedszpitalną i wewnątrzszpitalną) nad pacjentami z OZW. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) kontraktuje całodobowe pracownie kardiologii inwazyjnej. Dyżurujący w nich kardiolodzy odbierają i rejestrują wykresy EKG wysyłane bezpośrednio z karetek lub ze szpitali, konsultują diagnostykę, proponują odpowied-

4 Dane osobowe, HR, BP, EKG, SaO 2, RR, ETCO 2, temp. ciała, zjawiska osłuchowe, jonogram, gazometria, biochemia, mleczany, INR, PT, troponina, mioglobina, CK-MB, D-dimery, glikemia, USG FAST, wideolaryngoskopia, obraz, dźwięk, E-TRIAGE, RTS, telestemi, teletrauma, telestroke Ryc. 1. Zakres bezprzewodowej telemetrii, badań i danych możliwych do wykonania w miejscu zdarzenia 52 nie i wczesne leczenie oraz wskazują miejsce transportu pacjenta (SOR, izba przyjęć, pracownia hemodynamiczna). Pierwotnie transmisje EKG, HR, SaO 2 i danych osobowych dostępne były w 18 karetkach stacjonujących w promieniu km od pracowni. Taka organizacja łańcucha ratunkowego w OZW miała na celu skrócenie czasu D2B o min, a także analizę liczby prawidłowych transmisji, rozpoznań, zdarzeń niepożądanych i czasu FMC-PCI oraz wczesne zapewnienie właściwego leczenia OZW już w karetce (13, 14, 15, 16). Sukcesem we wdrażaniu krajowej telemedycyny w OZW były m.in. realizacja ogniw łańcucha ratunkowego i redukcja opóźnień. W latach doprowadzono do skrócenia czasu D2B o 12 min (z 300 do 282 min) i wykonania pierwotnej PCI w czasie krótszym o 44 min (17, 18). Istnieje wiele zalet z zastosowania technologii telemedycznych w różnych obszarach ochrony zdrowia. Autorzy rozwiązań wychodzą naprzeciw potrzebom pacjenta, personelu medycznego i systemu ochrony zdrowia. W miejscach o ograniczonym dostępie do opieki medycznej lub w terenie trudno dostępnym telemedycyna umożliwia monitorowanie efektywności terapii (platformy DiasNet, FITE). Cywilni dostawcy usług, wykorzystując powszechnie dostępne łącza telefoniczne (GSM, Bluetooth, 4G), zwiększają dostęp do usługi i redukują koszty. Transfer danych bezpośrednio z miejsca pobytu pacjenta, bez konieczności osobistego udania się do lekarza czy oczekiwania w kolejkach, jest rozwiązaniem szczególnie przydatnym dla seniorów, osób niepełnosprawnych, obłożnie chorych, samotnych. Przesyłane dane są konsultowane w czasie rzeczywistym, co umożliwia uzyskanie szybkiej porady, interwencji oraz systematycznego i prewencyjnego monitorowania (teleopieka, teleporadnictwo). Wpływa to na poprawę jakości życia i samego procesu leczenia. Dzięki temu możliwe jest także ograniczenie liczby interwencji medycznych, dni absencji zawodowej i społecznej, także tych z przyczyn klinicznie wątpliwych. Gromadzenie i przetwarzanie elektronicznej dokumentacji i baz danych usprawnia sprawozdawczość, tworzenie statystyk i rejestrów medycznych oraz prowadzenie działalności naukowej. Telemedycyna umożliwia także wtórną analizę postępowania oraz optymalizuje wykorzystanie czasu pracy i zasobów. Mobilność tych urządzeń jest szczególnie przydatna w ambulansach drogowych, wodnych i lotniczych. NFZ uznał telemetrię EKG za procedurę medyczną (kod wg międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-9) i wymaga od dostawców świadczeń (ratownictwo medyczne) miesięcznej sprawozdawczości z jej realizacji. W opinii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego telemetria jest idealnym i zalecanym modelem postępowania we wczesnym postępowaniu i diagnostyce pacjenta ze STEMI (22, 24). Także ustawodawca wymaga, aby defibrylatory ambulansów czy podmiotów

5 Centrum urazowe, leczenia udarów mózgu, oparzeniowe Regionalny ośrodek informacji toksykologicznej POZ, centrum urazowe, oparzeniowe, udarowe ZRM, KOORDYNATOR SOR, pracownia kardiologii inwazyjnej, chirurgii SOR LPR, PSP, policja, ZRM CPR, LPR, PSP, policja, inne Inspektor sanitarny CPR, Sztab Zarządzania Kryzysowego, inne szpitale Ryc. 2. Potencjalni odbiorcy audiowizualnych danych osób w stanie zagrożenia życia odpowiedzialnych za zabezpieczenie medyczne imprez masowych spełniały standard wyposażenia ZRM podstawowego, a więc były wyposażone w system telemetrii EKG do pracowni kardiologii inwazyjnej (31). W zdarzeniach mnogich lub masowych zastosowanie znajdują elektroniczne opaski do segregacji medycznej e-triage, które monitorują czynności życiowe, ustalają i aktualizują priorytet oraz transmitują dane do odbiornika koordynatora. Opaski e-triage poprawiają bezpieczeństwo ratowników, konsultantów i poszkodowanych (redukcja zjawiska over-triage, błędów medycznych). Wspierają organizację działań ratowniczych i wpływają na minimalizowanie błędów podczas ustalania priorytetów leczniczo-transportowych (19). Obecnie dostępne urządzenia umożliwiają monitorowanie czynności życiowych poszkodowanych i ratowników na odległość (ryc. 2) Do zadań dowodzącego działaniami ratowniczymi w strefie niebezpiecznej należy m.in. monitorowanie stanu ratowników, szczególnie tych działających w ubraniach gazoszczelnych. Mierniki umieszczone na ciele ratownika monitorują i transmitują dane o jego aktualnej kondycji (EKG, HR, RR, temp. ciała) oraz informują o potrzebie wprowadzenia roty asekuracyjnej w celu wczesnej jego ewakuacji (33). Podsumowanie Reasumując, telemetria wspiera skomplikowany proces wczesnej diagnostyki, a w stanach zagrożenia życia postępowanie, alarmowanie i przygotowanie kolejnych ogniw łańcucha ratunkowego. Wszystko to wpływa na poprawę zdolności do szybkiej reakcji służb i jakości medycznych czynności ratunkowych oraz redukcję przedszpitalnych opóźnień i śmiertelności. Telemedycyna wpływa również na zmniejszenie kosztów leczenia, transportu i rehabilitacji (32). Dynamiczny proces cyfryzacji usług w bankowości, administracji i edukacji jest już faktem. Także w podmiotach leczniczych i w ratownictwie medycznym rozwój technologiczny jest procesem nieuchronnym i koniecznym. Wg autorów przyczyny, które ograniczają dostęp do aplikacji telemetrycznych, można sklasyfikować następująco: organizacyjne (modernizacja dotychczasowej infrastruktury i sposobu funkcjonowania), technologiczne (zakup i obsługa systemu, ochrona danych wrażliwych), ekonomiczne (ekonomizacja wydatków, brak preferencyjnych warunków finansowania podmiotów użytkujących nowoczesne narzędzia), intelektualne (obciążenie tradycyjnym sposobem myślenia i udzielania świadczeń, tradycjonalizm, brak zrozumienia problemów pracowników i pacjentów), prawne (brak obowiązku cyfryzacji świadczeń w ratownictwie medycznym, orzekanie o stanie zdrowia osoby po osobistym jej zbadaniu, ochrona praw pacjenta). 53

6 54 Rozwój e-usług musi być powiązany z równoległym doskonaleniem aplikacji do ochrony i szyfrowania danych przed inwigilacją i nieautoryzowanym przetwarzaniem. Same urządzenia nadawcze podatne są na lokalny brak zasięgu operatora GSM, awarie zasilania i systemu operacyjnego. Narzędzia dla potrzeb ratownictwa medycznego, a więc działające w specyficznym środowisku, swoimi parametrami technicznymi rzadko różnią się od urządzeń powszechnie dostępnych na rynku (12, 20). W ratownictwie medycznym w procesie kontraktacji świadczeń ocenia się tylko możliwość wykonywania transmisji EKG z karetki do pracowni kardiologii inwazyjnej, pomijając znaczenie SOR-u lub centrum urazowego (30). Posiadanie telemetrii EKG jest tylko dodatkowo oceniane przez NFZ, a sama telemetria jest procedurą nierefundowaną i niewymaganą od dysponentów (21, 22). Ponadto tylko helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) stacjonujący w Warszawie wykonuje loty przez całą dobę, w związku z czym telemetria EKG dostępna jest w nocy tylko z jednego helikoptera (29). Do listy wad systemów transmisji EKG spotykanych w krajowym ratownictwie medycznym należy dodać także fakt, że procedurę tę częściej wykonują podstawowe ZRM, najczęściej u pacjentów zgłaszających ból w klatce piersiowej. Przyczyną takiego stanu może być brak standardów postępowania mających moc prawną, które jednakowo obowiązywałyby zarówno ZRM podstawowe, jak i specjalistyczne. Sama telemetria telefonem komórkowym zbyt często możliwa jest tylko po zakończeniu rozmowy telefonicznej z konsultantem (25). Dostawcy usług nie analizują zasięgu operatora GSM, brakuje map dostępności transmisji i rozwiązań alternatywnych w przypadku braku łączności, rzeczywistej współpracy pomiędzy dostawcami i prac na rzecz wzajemnej kompatybilności ich produktów (27). Przekazywanie przez lekarza wskazówek diagnostyczno-leczniczych zespołom wykonującym telemetrię stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem, które nakazuje mu orzekanie o stanie zdrowia osoby po osobistym jej zbadaniu (26). Plany umieszczania kamer w przedziałach medycznych ZRM, z których obraz wspierałby diagnostykę i leczenie, napotkały na protest Ministerstwa Zdrowia i rzecznika praw pacjenta (28). Ponadto niektórzy dysponenci ZRM uznają za zbędną, a nawet naganną czasochłonną telemetrię EKG (także u pacjentów z OZW), gdy pracownia kardiologii inwazyjnej znajduje się w rejonie operacyjnym ZRM, w najbliższym pod względem czasu dotarcia SOR-ze. Wnioski 1. Dostęp do aktualnej informacji medycznej warunkuje podjęcie właściwej decyzji diagnostyczno-leczniczej. 2. Rosnąca popularność cywilnych usług multimedialnych powinna wpływać na popularyzację aplikacji wspierających służby ratownicze. 3. Przepływ informacji audiowizualnej w czasie rzeczywistym usprawnia medyczne czynności ratunkowe oraz poprawia ich jakość i bezpieczeństwo. 4. Brak możliwości transferu aktualnej informacji ogranicza uzyskanie wsparcia i wpływa na opóźnienia aktywacji kolejnych ogniw łańcucha ratunkowego. 5. Najbardziej rozpowszechnioną formą telemedycyny w ratownictwie medycznym jest nadal transmisja wykresu EKG. 6. Nieograniczony zakres telemetrii zawężony został do danych osobowych, EKG, HR i SaO 2, a miejsce ich odbioru do pracowni kardiologii inwazyjnej. 7. Zauważenie potrzeby modernizacji wymaganego wyposażenia ZRM będzie dużym krokiem naprzód w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych wg aktualnej wiedzy medycznej. 8. W projekcie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ustawodawca podnosi problematykę i znaczenie telemedycyny w ratownictwie medycznym. q Piśmiennictwo dostępne u autora głównego (

Grzegorz Opolski. Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

Grzegorz Opolski. Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie Docelowy model leczenia OZW zasady systemu system

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych wytyczne i praktyka Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Śmiertelność Zmniejszenie śmiertelności w świeżym zawale serca w okresie 2003-2010 20%

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie piel gniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologi

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie piel gniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologi Kraków 2011-06-03 Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologią: ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Rola telemetrii w diagnostyce i leczeniu pacjentów z OZW i jej dostępność w Polsce. Maciej Karcz Instytut Kardiologii Warszawa

Rola telemetrii w diagnostyce i leczeniu pacjentów z OZW i jej dostępność w Polsce. Maciej Karcz Instytut Kardiologii Warszawa Rola telemetrii w diagnostyce i leczeniu pacjentów z OZW i jej dostępność w Polsce Maciej Karcz Instytut Kardiologii Warszawa Zgony wg przyczyny na 10 tys. mieszkańców (wszystkie przyczyny 99,5/10 tys.)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 2010 Zakupy i inwestycje zrealizowane w 2010 r. W 2010 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego zakupiła 10 ambulansów sanitarnych za kwotę 2.449

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ

DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ 1. Wprowadzenie procedury postępowania w przypadku zbyt długiego czasu oczekiwania na przekazanie pacjenta przez zespoły

Bardziej szczegółowo

CENTRUM URAZOWEGO MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF

CENTRUM URAZOWEGO MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF PROJEKT utworzenia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie CENTRUM URAZOWEGO MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF Kraków lipiec 2011 Udział Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof w rozwoju Regionu Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014 Warszawa, 13.02.2015 Grzegorz Michalak Szpital Bielański ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa tel: 22 5690 215 fax:22 5690120 email: grzegorz.michalak@wum.edu.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego Zatwierdzam Przedkładam Minister Zdrowia dnia. Wojewoda Małopolski Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie:

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: - Bezpieczeństwa obywatelskiego w perspektywie medycyny ratunkowej i jej zadań

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973)

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 6 miliardów w 2012 Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 1 miliard w 2008 2 miliardy w 2014 Michael Donald Wise i jego pierwszy komputer osobisty (1975) 2 miliardy w 2009 Pierwsza przeglądarka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe STRUKTURA I ZADANIA

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe STRUKTURA I ZADANIA SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe STRUKTURA I ZADANIA STRUKTURA LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Zespoły Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS DYSPOZYTORNIA KRAJOWA Samolotowe Zespoły Transportowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

W powyższym wykazie brakuje: Podania dożylnie amin presyjnych Podania leków przeciwpłytkowych poza aspiryną i przeciwzakrzepowych (heparyna) Zasady

W powyższym wykazie brakuje: Podania dożylnie amin presyjnych Podania leków przeciwpłytkowych poza aspiryną i przeciwzakrzepowych (heparyna) Zasady Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Krajowego Nadzoru Specjalistycznego dotyczące standardów postępowania zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem zawału

Bardziej szczegółowo

Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Ostre Zespoły Wieńcowe - OZW całkowite zatrzymanie przepływu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TELEMEDYCYNY I TELEOPIEKI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE

ZASTOSOWANIE TELEMEDYCYNY I TELEOPIEKI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE ZASTOSOWANIE TELEMEDYCYNY I TELEOPIEKI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE Romana Pawlińska Chmara Uniwersytet Opolski członek Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS Warszawa Telemedycyna i teleopieka medyczna - doświadczenia

Bardziej szczegółowo

U ług u i g teleme m dyc y zne n w w regi g on o a n lne n j słu u bi b e z dr d ow o i w a Mich c ał a K o K si s ed e owsk s i

U ług u i g teleme m dyc y zne n w w regi g on o a n lne n j słu u bi b e z dr d ow o i w a Mich c ał a K o K si s ed e owsk s i Usługi telemedyczne w regionalnej służbie zdrowia Michał Kosiedowski Tradycyjna służba zdrowia Brak współpracy pomiędzy jednostkami służby zdrowia pacjent w jednym czasie leczony jest w obrębie jednej

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu Załącznik do Uchwały nr 38/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Informatyczna Platforma Fuzji Badań Obrazowych Serca 27 listopada 2015 SCO Kiece KSS JP2 Kraków

Zagadnienia: Informatyczna Platforma Fuzji Badań Obrazowych Serca 27 listopada 2015 SCO Kiece KSS JP2 Kraków Zagadnienia: 1. Definicja telemedycyny 2. Rodzaje usług telemedycznych 3. Cele telemedycyny 4. Prognoza zapotrzebowania 5. Bariery rozwoju runku telemedycznego 6. Zalety telemedycyny 7. Perspektywy Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

Miasto Zdrowia - NOWATORSKIE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA MIAST I REGIONÓW Poprawa komfortu życia mieszkańców w aspekcie zdrowotnym

Miasto Zdrowia - NOWATORSKIE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA MIAST I REGIONÓW Poprawa komfortu życia mieszkańców w aspekcie zdrowotnym Miasto Zdrowia - NOWATORSKIE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA MIAST I REGIONÓW Poprawa komfortu życia mieszkańców w aspekcie zdrowotnym Telemedycyna działa! Koncepcja Miasto Zdrowia Okres niemowlęcy Wiek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz Współpracy na rzecz rozwoju polskiej nauki i innowacyjności oraz wszelkich działań ją upowszechniających

Bardziej szczegółowo

Opracował : Norbert Kaczmarek Robert Pietryszyn 2010

Opracował : Norbert Kaczmarek Robert Pietryszyn 2010 OZW - postępowanie przedszpitalne. Doświadczenia własne - Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. Opracował : Norbert Kaczmarek Robert Pietryszyn 2010 OZW Definicja....... Ostre zespoły wieńcowe ( OZW )

Bardziej szczegółowo

CYFROWE TECHNOLOGIE W ŻYCIU SENIORA. Prezentacja Platformy Telehealth

CYFROWE TECHNOLOGIE W ŻYCIU SENIORA. Prezentacja Platformy Telehealth CYFROWE TECHNOLOGIE W ŻYCIU SENIORA Prezentacja Platformy Telehealth Telemedycyna chorych i seniorów Pilot o zasięgu 50m, sparowany z telefonem umożliwiają wysłanie sygnału alarmowego do centrali. Centrala

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TELEMEDYCZNE Pro-PLUS

URZĄDZENIA TELEMEDYCZNE Pro-PLUS URZĄDZENIA TELEMEDYCZNE Pro-PLUS Przygotowała: Agnieszka Tomczak Warszawa, 1 lutego 2015 r. URZĄDZENIA Pro-PLUS Spółka Pro-PLUS oferuje swoim klientom 5 podstawowych grup produktowych: URZĄDZENIA Pro-PLUS

Bardziej szczegółowo

zdalne monitorowanie EKG

zdalne monitorowanie EKG dla lekarzy i gabinetów lekarskich, jednostek służby zdrowia, pielęgniarek, hospicjów, sanatoriów, OSZCZĘDNOŚĆ i WYŻSZA WYDAJNOŚĆ Kardio. zdalne monitorowanie EKG Jesteśmy członkiem Projektu KIGMED.eu

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe posiada samoloty, którymi realizuje transporty medyczne na dalsze odległości. Samolot Piaggo P.180

Bardziej szczegółowo

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PRM W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PRM W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI Lotnicze Pogotowie Ratunkowe LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PRM W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI Agata Pawlak, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 17 baz stałych oraz 1 sezonowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH XII PRIORYTETU POIiŚ, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ MINISTRA ZDROWIA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA - stan na 13.05.2011 r. Projekty indywidualne

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna. Piotr Mechliński T-Mobile Polska & DT Group. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Telemedycyna. Piotr Mechliński T-Mobile Polska & DT Group. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Telemedycyna Piotr Mechliński T-Mobile Polska & DT Group Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Telemedycyna obszary zastosowań Sieć telemedyczna Obszary zastosowań Telemonitoring Doc2Patient: Zdalna wymiana danych

Bardziej szczegółowo

MDT MEDICAL. www.mdtmedical.eu

MDT MEDICAL. www.mdtmedical.eu MDT MEDICAL Misja Misją MDT Medical jest wdrożenie i zastosowanie systemów i rozwiązań opartych nanowoczesnych technologiach, mających zastosowani w procesach diagnozy, leczenia i opieki nad osobami chorymi

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Przepisy prawne, które określają funkcjonowanie Centrów Urazowych: - ustawa z dnia 8 września

Bardziej szczegółowo

pacjentem urazowym. Centra urazowe zabezpieczą ciągłość szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowe leczenie w jednym,

pacjentem urazowym. Centra urazowe zabezpieczą ciągłość szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowe leczenie w jednym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...2010 r. w sprawie centrum urazowego Na podstawie art. 39d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn.

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Ministerstwo Zdrowia w Priorytecie II Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, piel

Działania realizowane przez Ministerstwo Zdrowia w Priorytecie II Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, piel Działania realizowane przez Ministerstwo Zdrowia w Priorytecie II Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego Kraków 7 kwietnia 2006 r. Małgorzata Popławska Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

V Konferencja Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego Kraków 7 kwietnia 2006 r. Małgorzata Popławska Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ZałoŜenia nowego projektu ustawy o ratownictwie medycznym i jego wpływ na system ratownictwa medycznego w województwie małopolskim V Konferencja Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego Kraków 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU Tytuł kursu: Ratownictwo medyczne dzień I 19.06.2017 Powitanie uczestników i omówienie

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia dla medycyny klinicznej w kontekście rozwoju telemedycyny. Jerzy Szewczyk Wiceprezes Zarządu Pro-PLUS

Szanse i zagrożenia dla medycyny klinicznej w kontekście rozwoju telemedycyny. Jerzy Szewczyk Wiceprezes Zarządu Pro-PLUS Szanse i zagrożenia dla medycyny klinicznej w kontekście rozwoju telemedycyny Jerzy Szewczyk Wiceprezes Zarządu Pro-PLUS Perspektywa demograficzna w Polsce W ciągu następnych 20 lat liczba ludności w wieku

Bardziej szczegółowo

Informacja. Bo liczy się każda minuta. Twój przedstawiciel Boehringer Ingelheim udzieli informacji gdzie wysłać niniejszy formularz

Informacja. Bo liczy się każda minuta. Twój przedstawiciel Boehringer Ingelheim udzieli informacji gdzie wysłać niniejszy formularz PROCEDURA ALARMOWA "RYZYKO UDARU MÓZGU FORMULARZ GROMADZENIA DANYCH Dla WSZYSTKICH rozpoczętych postępowań dotyczących podejrzenia udaru mózgu Informacja Nazwa szpitala Nazwisko, imię i stanowisko członka

Bardziej szczegółowo

2016 Narodowy Program Teleopieki Kardiologicznej jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-społecznym. W ramach Programu osoby cierpiące na choroby układu sercowo-naczyniowego

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 13

Bardziej szczegółowo

Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach

Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach Lek.Ignacy Baumberg GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TAKTYCZNE 1/. PRZYBYCIE, ROZPOZNANIE, EW. UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE 2/. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo Medyczne

RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo Medyczne RATOWNICTWO MEDYCZNE System Państwowe Ratownictwo Medyczne realizuje zadania państwa polegające na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

BZK.II.AO.0934/03/10 Gdańsk, 08.10.2010 r. Protokół kontroli doraźnej. Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

BZK.II.AO.0934/03/10 Gdańsk, 08.10.2010 r. Protokół kontroli doraźnej. Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Wojewoda Pomorski BZK.II.AO.0934/03/10 Gdańsk, 08.10.2010 r. Protokół kontroli doraźnej Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Kontrolę przeprowadzono w dniu 05.10.2010 r. na

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii Semantic Web w regionalnej sieci telemedycznej

Zastosowanie technologii Semantic Web w regionalnej sieci telemedycznej Zastosowanie technologii Semantic Web w regionalnej sieci telemedycznej Michał Kosiedowski (michal.kosiedowski@man.poznan.pl) Cezary Mazurek (mazurek@man.poznan.pl) Raul Palma (rpalma@man.poznan.pl) Plan

Bardziej szczegółowo

Usługi telemedyczne w Polsce oczekiwania, możliwości, dostępność na naszym rynku RYSZARD OLSZANOWSKI Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza

Usługi telemedyczne w Polsce oczekiwania, możliwości, dostępność na naszym rynku RYSZARD OLSZANOWSKI Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Usługi telemedyczne w Polsce oczekiwania, możliwości, dostępność na naszym rynku RYSZARD OLSZANOWSKI Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Medycyna Polska Plan prezentacji Rynek usług telemedycznych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0)

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) Załącznik B.22. LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) WIADCZENIOBIORCY Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich powoływany przez Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 26 października 2011 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 26 października 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 26 października 2011 r. LOP-4101-15-02/2011 P/11/094 Pan Marek Piskozub Dyrektor Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1?

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Paweł Masiarz Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Poznań, 2014-11-20 1 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 października 2012 r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

dla placówek medycznych OSZCZĘDNOŚĆ i WYŻSZA WYDAJNOŚĆ BabySave KTG w domu pacjentki

dla placówek medycznych OSZCZĘDNOŚĆ i WYŻSZA WYDAJNOŚĆ BabySave KTG w domu pacjentki dla placówek medycznych OSZCZĘDNOŚĆ i WYŻSZA WYDAJNOŚĆ BabySave. KTG w domu pacjentki Jesteśmy członkiem Projektu KIGMED.eu emedicina Polska sp. z o.o. zwyciężyła w konkursie Krajowej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie stanu pacjenta. Michał Ciesielski Orest Hrycyna

Zdalne monitorowanie stanu pacjenta. Michał Ciesielski Orest Hrycyna Zdalne monitorowanie stanu pacjenta Michał Ciesielski Orest Hrycyna Plan prezentacji 1. Telemedycyna 2. Ogólna koncepcja 3. Standardy wymiany danych 4. Przegląd systemów 5. Podsumowanie 2 Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

opracowanych przy wsparciu Komisji, duŝych projektach pilotaŝowych oraz projektach badawczych w tej dziedzinie.

opracowanych przy wsparciu Komisji, duŝych projektach pilotaŝowych oraz projektach badawczych w tej dziedzinie. Perspektywy i strategie rozwoju usług telemedycznych w Polsce - legislacja dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 26 kwiecień 2012 r. Komisja będzie działać na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kardiologia Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem. Punkt widzenia lekarzy

Kardiologia Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem. Punkt widzenia lekarzy Kardiologia 2017+ Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem Punkt widzenia lekarzy I. Reforma w zakresie świadczeń medycznych w kardiologii powinna być rozdzielone

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

zdalne monitorowanie EKG

zdalne monitorowanie EKG dla lekarzy i gabinetów lekarskich, jednostek służby zdrowia, pielęgniarek, hospicjów, sanatoriów, dla wszystkich Kardio. zdalne monitorowanie EKG Kardio : zdalne monitorowanie pracy serca U pacjentów:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA SOR Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA. (STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2009 R.)

HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA SOR Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA. (STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2009 R.) 3 z Polikliniką ul. Wielicka 265, 30-663 3. 1. Oddział lokalizuje się na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu specjalistycznych środków transportu z osobnym wejściem dla pieszych oddzielonym od trasy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności lekarza dyżurnego. Załącznik Nr 9 do Regulaminu Porządkowego. Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Zakres czynności lekarza dyżurnego. Załącznik Nr 9 do Regulaminu Porządkowego. Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zakres czynności lekarza dyżurnego Załącznik Nr 9 do Regulaminu Porządkowego Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 1. 1. Lekarzem dyżurnym Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR),

Bardziej szczegółowo

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 17 grudnia 2015 r. Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej Jak

Bardziej szczegółowo

Platforma Telemedyczna MedGo.pl

Platforma Telemedyczna MedGo.pl Platforma Telemedyczna MedGo.pl O Medgo I Q 2012 projekt zdobywa dofinansowanie 720 000 tys zł w ramach współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i funduszem zalążkowym KiGMed Spółka w 2012 koncentrowała się

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Opieka mobilna Active Track z usługą Centrum Opieki (zawiera tzw. Przycisk Życia ) dla Gminy Miasto Szczecin

Opieka mobilna Active Track z usługą Centrum Opieki (zawiera tzw. Przycisk Życia ) dla Gminy Miasto Szczecin Na wszelki wypadek. Zapewnij bezpieczeństwo swoim bliskim Opieka mobilna Active Track z usługą Centrum Opieki (zawiera tzw. Przycisk Życia ) dla Gminy Miasto Szczecin Opieka mobilna z Active Track Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa po zawale serca

Aktywność sportowa po zawale serca Aktywność sportowa po zawale serca Czy i jaki wysiłek fizyczny jest zalecany? O prozdrowotnych aspektach wysiłku fizycznego wiadomo już od dawna. Wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym (dynamiczne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Małgorzata Popławska Kraków, 19.10.2011 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów. Andrzej Gontarz, Fundacja Instytut Mikromakro

Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów. Andrzej Gontarz, Fundacja Instytut Mikromakro Wykorzystanie systemów i środków komunikacji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, promocji zdrowia i opiece nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

3 zespół wodny funkcjonował od 1 czerwca do 30 września

3 zespół wodny funkcjonował od 1 czerwca do 30 września Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie LOL-4101-17-02/2011; P/11/094 Olsztyn, dnia 29 listopada 2011 r. Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Transport pacjentów statkami powietrznymi LPR między podmiotami leczniczymi

Transport pacjentów statkami powietrznymi LPR między podmiotami leczniczymi Transport pacjentów statkami powietrznymi LPR między podmiotami leczniczymi mgr Arkadiusz Wejnarski, mgr Stanisław Świeżewski, mgr Agata Pawlak, mgr Marcin Podgórski, dr n. med. Robert Gałązkowski Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 16763 2016 z dnia 2016 02 18 r. Ogłoszenie o zamówieniu Rybnik Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny pacjentów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 91/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ K.OLESZCZYK J.RYBICKI A.ZIELINSKA-MEUS I.MATYSIAKIEWICZ A.KUŚMIERCZYK-PIELOK K.BUGAJSKA-SYSIAK E.GROCHULSKA STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ XVI Konferencja Jakość w Opiece

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA Prof.dr hab.inż. Pieczyński Andrzej Dziekan WEIT, UZ Dr inż. Michta Emil WEIT, UZ Cottbus, 25/26.06.2009 ehealth w EU Plan Telemedycyna - cel stosowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator Szpitalny Oddział Ratunkowy Ordynator: lek. Kazimierz Błoński Z-ca ordynatora lek. Rębisz Wojciech Pielęgniarka oddziałowa mgr Iwona Makuch Telefony : ordynator 77 408 79 72 dyspozytornia 77 408 79 70

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 63 Poz. 1522

Dziennik Ustaw 63 Poz. 1522 Dziennik Ustaw 63 Poz. 1522 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓRE SĄ UDZIELANE PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA dr hab. med. Ewa Konduracka Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ W RODZAJU RATOWNICTWO MEDYCZNE. OD 01.07.2011r.

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ W RODZAJU RATOWNICTWO MEDYCZNE. OD 01.07.2011r. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ W RODZAJU RATOWNICTWO MEDYCZNE OD 01.07.2011r. Zmiany w modelu kontraktowania wynikają z następujących aktów prawnych : Ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w dziedzinie: kardiologii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, transplantologii klinicznej,

Bardziej szczegółowo

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09.

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09. Lp. OSI Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Przewidywan y okres realizacji przedsięwzię cia Miejsce realizacji (kraj/ województwo/ interwencji) Instytucje odpowiedzialna za realizacje przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo