Publikacje Skrypt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje 2013. Skrypt:"

Transkrypt

1 Publikacje 2013 Wykaz publikacji, Lista A: 1. Krawczyk K., Tomasik P., Strojny J., 2013, Scaling of Selected Elements of the Sensory Impressions of the Tactile Sense, Studies in Sociology of Science, Vol. 4 No.3, s Wykaz publikacji, Lista B: 1. Bogocz D., 2013, The Poor, the Deprived, the Excluded how to Measure Peoples Misfortunes, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Zeszyt nr 308, st Bożek J.,2013, Klasyfikacja podregionów pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Wiadomości Statystyczne, Zeszyt nr 9, Grabowski T. (doktorant) 2013, Porównanie rentowności z wynajmuj lokali mieszkalnych w czterech miastach wojewódzkich południowej Polski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV, Zeszyt 6, Warszawa Poznań Rzeszów 2013, strony: Badach E., Zioło M., 2013, Zastosowanie metod taksonomicznych do badania poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Z nr 100, Warszawa 2013, s Luty L., 2013, Rozwój demograficzny województw Polski, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa - Poznań-Rzeszów 2013, tom XV, z. 4, s Luty L.,2013, Demographic development of the powiats of the Małopolskie voivodeship, Quantitative Methods in Economics, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa 2013, Tom XIV, Vol.2, str Jaworska J.,2013, Jakość kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe SERIA, Zeszyt 5, s Kukuła K.,2013, Statystyczne podejście do badań dynamiki struktur, Marketing i Rynek, Zeszyt.nr 2 s Szewczyk J., 2013, Zmiany w wyposażeniu gospodarstw w maszyny rolnicze w Małopolsce w 2002 i 2010 roku. Roczniki Naukowe SERIA tom XV Zeszyt 4. s , Warszawa -Poznań-Rzeszów. 10. Strojny J., 2013, Zastosowanie taksonomii struktur do analizy ewolucji systemu transportu towarowego w krajach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne, nr 10, s Strojny J., 2013, Eksport rolny krajów UE w latach , Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 1, s Strojny J., 2013, Eksport a dynamika produkcji rolnej krajów UE, [W:] red. Borkowski, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIV/3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Strojny J., 2013, Taksonomia struktury eksportu krajów Unii Europejskiej w latach , Zarządzanie i Finanse, - w druku Modelowanie w Sopocie. 14. Zioło M, Badach E., 2013, Pozarolnicza działalność gospodarcza w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Roczniki Naukowe SERiA, Zeszyt 5, Warszawa-Rzeszów Poznań 2013, s Skrypt:

2 1. Badach E., Bogocz D., Kukuła K., Krawontka J., Wybrane zagadnienia matematyki w zadaniach, Wydawnictwo UR, Kraków Rozdział w Monografii: 1. Lisek S., 2013; Usefulness of the synthetic measure of the enterprise s financial situation In analyzing, how the enterprise manages in difficult economical situation.; Contemporary economies in the face of new challenges economic, social and legal aspects. Edited by: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek; Revievers: Maciej Kaliski, Beata Skowron Grabowska; Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; chepter 43, s Lisek S., 2013; Zachowanie dolności płatniczej wybranych przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych restrukturyzacja, zarządzanie, analiza; Opracowanie i redakcja naukowa: Ryszarda Borowiecki, Jan Chadam, Jarosław Kaczmarek, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Roz.35, s Publikacje za 2012 rok 1. Bożek J Kierunki zmian struktury agrarnej województw według grup typologicznych (prognoza do roku 2020). Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, str Bożek J., Bogocz D Zróżnicowanie przestrzenne struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym. Zeszyty Naukowe MWSEw Tarnowie, Prace z zakresu zarządzania, t. 20, nr 1, 2012, str Bogocz. D.; Pomiędzy tak a nie czyli o rozmytym charakterze pojęć, metod i kategorii Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa str Badach E., Zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badania struktury wydatków gospodarstw domowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, str Kukuła K., Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, str Grygierzec W. ;The Maximum Principle for Distributed Control of Stochastic Diffusion Equation, Banach Center Publications, Proceedings of the Conference Calculus of Variations and PDEs, Szczawnica, Poland, 9-12 July Grygierzec W., 2012 ; O jednolitym podejściu do rachunku wariacyjnego i sterowania optymalnego, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 8. Grabowski T,; Analiza statystyczna cen ziemi rolniczej w Polsce ( ), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa str Jaworska J, Kożuch A.; Ocena przydatności wybranych metod WAP w analizie samodzielności finansowej gmin, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa ss Jaworska M., Szewczyk J; 2012; Jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe SERIA tom XIV Zeszyt 1. s ,Warszawa-Poznań-Białystok, 2012.

3 11. Magdoń-Maksymowicz M.; Ocena efektywności nauczania technologii informacyjnych, Rocznik Naukowy SERiA, tom XIV, Zeszyt 8, 50-55, (2012) 12. Luty L., Dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Tom XIII, Nr 1, Warszawa 2012, s Lidia Luty, Rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego w ujęciu dynamicznym, Handel wewnętrzny, Tom II, IBRKK, Warszawa 2012, s (6 pkt.) 14. Szewczyk J.; 2012 Miara zróżnicowania wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII, nr 1, s ,warszawa, Szewczyk J., Tulkis A., Jaworska J.; 2012 Wybrane programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym, Logistyka, nr 4/ Strojny J., 2012, Konkurencyjność międzynarodowa rolnictwa krajów UE konwergencja czy dywergencja?, [W:] red. B. Borkowski, K. Kukuła, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Strojny J., 2012, Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Karola Kukuły, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 8, s Strojny J., 2012, Struktura upraw rolnictwa ekologicznego i jej ewolucja w wybranych krajach europejskich w latach , Handel Wewnętrzny, lipiec-sierpień, tom 2, s Wolak K. 2012; Japonia-Polska. Struktura importu oraz eksportu żywności i żywych zwierząt w latach "; Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XIII/1; Warszawa 2012, str Zioło M., Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa str Żmija D., Lidia Luty, Determinanty terytorialnego zróżnicowania absorpcji środków unijnych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Tom XIII, Nr 1 Warszawa 2012, s Elżbieta Badach, Monika Zioło: Zastosowanie metod taksonomicznych do badania poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 100, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s

4 Wybrane publikacje za rok Bożek J., Bożek B., 2011, Typologia struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym z zastosowaniem klasyfikacji rozmytej, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, tom XII/2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, str Cieślik J., Badach E., Krasnodębski A., Purposefulness of a more intensive supporting milk productions in conditions of dispersed agriculture of Southern Poland, Agriculture Economics-Czech, 57,1 (4), , Grabowski T., Statystyczna analiza cen na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2007 roku, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, Grabowski T., Kamienice krakowskie. Nieruchomości dla wybranych czy ogólnonarodowe dobro?, Krakowskie Studia Małopolskie, Grabowski T., Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce w świetle przyjęcia przez Sejm RP programu wsparcia dla tego sektora do 2020 roku, Episteme, Grygierzec W., About some control problem for 2-d stochastic Navier-Stokes equation (O pewnym problemie sterowania dla stochastycznego 2-d równania Naviera Stokesa), XL Polish Conference of Appplications of Mathematics, Zakopane-Kościelisko, Jaworska M., Rusin M., Stan środowiska naturalnego w Polsce, Krakowskie Studia Małopolskie, Kraków Luty L., Zmiany demograficzne w powiecie wielickim, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XII, nr 2, WAP, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s Szewczyk J., Luty L., Jaworska M., Wykorzystanie komputerów i Internetu w gospodarstwach rolnych w podregionie krakowsko-tarnowskim, Krakowskie Studia Małopolskie nr 15/2011, s Szewczyk J., Przestrzenne zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw w maszyny rolnicze w Małopolsce, Roczniki Naukowe SERIA tom XIII, Zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s Wolak K., Partnership between Japan and European Union w Research Papers (no. 192) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zioło M.,2011,Agroturystyka jako forma pozarolniczej działalności gospodarczej, Roczniki Naukowe SERiA tom., Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s Publikacje Bożek J ; Dynamika zmian przestrzennego zróżnicowania struktury agrarnej, struktury zasiewów i użytków rolnych w Polsce według metod statystycznej analizy strukturalnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, tom 97, z.4, str Bożek J ;Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(3) 2010, str Kukuła K., Strojny J., 2010; Ocena konkurencyjności międzynarodowej polskiej branży mięsnej w oparciu o koncepcję atrakcyjności i pozycji rynkowej, [W:] red. B. Borkowski, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XI/2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s

5 4. M. S. Magdon-Maksymowicz and Maksymowicz A. Z. (2010);Green function decoupling scheme for spin-spin correlations in Ising model: Example of partly ordered binary alloy PHYSICAL REVIEW E 81, (2010), 5 pages. 5. Magdoń-Maksymowicz, M.S. Maksymowicz A.; Odstępstwa od prawa Gompertza dla najstarszej frakcji w populacji, Deviation from Gompertz law in the oldest old fraction of population.bio-algorithms AND MED-SYSTEMS, Suplement No. 1, Vol. 6, No. 12 (2010), Luty L, Jaworska M, Szewczyk J., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie aktywności ekonomicznej ludności na wsi w Polsce Szczecin - Roczniki Naukowe SERiA 2010, z.5 s Strojny J., 2010, Ocena konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolnożywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 3(52), s Szewczyk J., 2010Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w maszyny rolnicze w Małopolsce.Acta Sci. Pol. Oeconomia, SGGW Warszawa, 2010 nr 9 (1), s Szewczyk J. 2010; Badanie poziomu komputeryzacji gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. Roczniki Naukowe SERiA tom XII z.3 s Zioło M. 2010), Sytuacja banków spółdzielczych województwa lubelskiego w opinii kierownictwa banku Zeszyty Naukowe SGGW, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Monografie: 1. D.Bogocz, J.Bożek, K.Kukuła, J.Strojny Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN Warszawa. Publikacje J.Bożek, L.Luty Porównanie powiatów województwa świętokrzyskiego pod względem liczby i struktury podmiotów gospodarczych w 2007 roku. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (2) 2009, str J.Bożek Regionalne zróżnicowanie struktury zasiewów w Polsce w roku 2002 i w: Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020, IUNG-PIB w Puławach, Puławy, XIII Konferencja Naukowa IUNG-PIB (streszczenia prac), str J.Bożek Dynamika i perspektywy przyrostu liczby dużych gospodarstw rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, zeszyt 1, str J.Bożek Taksonomiczna analiza struktury zasiewów w Polsce w 2007 r. i ocena różnic jej stanu w stosunku do roku w: Stan i kierunki zmian w produkcji rolniczej (wybrane zagadnienia). Studia i Raporty IUNG PIB, 2009, 17, str J.Bożek, K.Kukuła, D.Bogocz Taxonomic analysis of areal structure of farms in Poland aithin , Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, X, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, str Strojny J., 2009, Infrastruktura transportu drogowego w krajach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne, nr 2, s Strojny J., 2009, Pozycjonowanie krajów UE na międzynarodowym rynku produktów mięsnych, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 3, s Strojny J., 2009, Jakościowa a ilościowa ocena konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolno-żywnościowej wybrane koncepcje, W: red. A. Borkowska, A.

6 Daniłowska, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Strojny J., 2009, Ocena konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolnożywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 10. Szewczyk J, L. Luty, M. Jaworska, 2009, Rozwój infrastruktury gminy wiejskich na przykładzie gminy Zielonki., Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,tom XI z.4 s , Warszawa- Poznań Olsztyn Szewczyk J., 2010, Wyposażenie w maszyny rolnicze gospodarstw indywidualnych w Małopolsce, Acta Sci. Pol. Oeconomia nr 1, SGGW Warszawa Zioło M., (2009), Rozwój agroturystyki jako czynnik warunkujący aktywizację gospodarczą obszarów wiejskich, artykuł po recenzji na konferencję, Agrobiznes w warunkach globalizacji, Olsztyn 8-10 września, 2009 roku Olsztyn, Zeszyty Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, z.4, s Zioło M., (2009), Rozwój turystyki jako czynnik zwiększający konkurencyjność regionów, IV Międzynarodowe Forum Ukraina- Słowacja Czechy - Polska Węgry Workshop Problemy rozwoju Zielonego Agrobiznesu w i z Unią Europejską, Kraków, Uniwersytet Rolniczy, maja 2009, s Publikacje z listy filadelfijskiej: 1. M. S. Magdoń-Maksymowicz and A. Z. Maksymowicz, Numerical solution of the Penna model of biological aging with age-modified mutation rate, Phys. Rev. E, Vol. 79, No 6, (6 pages), (artykuł opublikowany również w: Virtual Journal of Biological Physics Research, Vol. 18, issue 1 - July 1, 2009) podręczniki akademickie i monografie naukowe 1. Kukuła K. Wprowadzenie do ekonometrii, Praca zbiorowa, PWN SA, Warszawa 2009, współautor i redaktor całości. 2. Kukuła K; Studium przestrzenne struktury agrarnej w Polsce, Praca zbiorowa PWN SA Warszawa 2009, współautor i redaktor całości Publikacje w czasopiśmie krajowym i zagranicznym Popiela T., Pera J., Chrzan R., Strojny J., Urbanik A., Słowik A., 2008, Perfusion computed tomography and clinical status of patients with acute ischaemic stroke, Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 42, nr 5, Tomasik-Krótki J., Strojny J., 2008, Scaling of sensory impressions, Journal of Sensory Studies, nr 23, Magdoń-Maksymowicz M. S Stability of the analytical solution of Penna model of biological aging. Theory in Biosciences 127, Bożek J Porównanie zróżnicowania przestrzennego struktury agrarnej Polski w latach Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Jaworska M, Infrastruktura społeczna gmin wiejskich województwa małopolskiego, IX Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,

7 Jaworska M., Luty L., Szewczyk J Rozwój społeczny a przedsiębiorczość gmin wiejskich województwa małopolskiego, Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach , Szczecin, Kosowski B Statystyczna analiza strukturalnego zróżnicowania ekonomicznych grup wieku w przekroju województw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin, Kosowski B Strukturalne zróżnicowanie dokonanych płatności w ramach programu SAPARD w przekroju województw. Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Szczecin, Kosowski B Strukturalne zróżnicowanie powiatów województwa małopolskiego pod względem udziału ludności miejskiej i wiejskiej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica 261 (50), Szczecin, Kukuła K., Strojny J Rynki wybranych grup produktów konsumpcyjnych w Polsce i ich zmiany w latach , Modelowanie Preferencji a Ryzyko 08, Wydawnictwo Uczelniane AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, Luty L., Jaworska M. 2008, Ścieżka proporcjonalnego rozwoju infrastruktury powiatów województwa małopolskiego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. Luty L., Jaworska M., Szewczyk J Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach [w]zróżnicowanie przestrzenne poziomu aktywności rolników w ubieganiu się o fundusze UE w ramach PROW , Szczecin, Strojny J., 2008, Typologia struktury agrarnej województw, w: red. Z. Binderman, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Wielowymiarowa analiza danych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Szewczyk J. 2008, Przedsiębiorczość a rozwój gminy Niepołomice. Wydawnictwo Naukowe Zrównoważony Rozwój Lokalny Unijne Instrumenty Wsparcia Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Latach , Tom I., Szczecin, Szewczyk J., Luty L., Jaworska M. 2008; Zmiany w infrastrukturze gminy Niepołomice w latach a rozwój przedsiębiorczości. Folia Universititis Agriculturae Stetinensis, Oeconomia 261 (50), Zioło M. 2008, Bankowość spółdzielcza w Polsce na tle systemów bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa Poznań -Lublin, Zioło M., Działalność banków spółdzielczych, jako czynnik stymulujący aktywność społeczności lokalnych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, Tom I, Publikacje w czasopiśmie krajowym i zagranicznym M.Sikora, S.Kowalski, M.Krystjan, J.Krawontka 20%, M.Sady, Optimization of cornstarch/xantan gum content for thickening of cocoa syrups, Journal of food Quality 30 Badach E Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w badaniach populacji osób bezrobotnych województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe SERIA, t. IX, zeszyt 3, Warszawa Poznań Kraków, Badach E Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniach właściwości lokalnych rynków pracy województwa małopolskiego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych nr ZN VII, SGGW, Warszawa, Bożek J Prognoza zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce do roku 2015, Wieś i Rolnictwo,nr 2,

8 Bożek J. 2007: Struktura obszarowa gospodarstw rolnych a struktura zasiewów w gminach podregionu krakowsko-tarnowskiego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, VIII, WAP, ZN SGGW, Warszawa, Bożek J., 80%, Wiśniowska A Zmiany społeczno-demograficzne i rozwój przedsiębiorczości w gminie Frysztak (woj. podkarpackie) w latach , Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom IX, zeszyt 2, Jaworska M Analiza zróżnicowania stanu środowiska naturalnego Polski i działań je ochraniających, ZN SGGW, Warszawa, Jaworska M Studium przestrzenne degradacji środowiska naturalnego w świetle analizy wielowymiarowej, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis Oeconomica, Szczecin, Jaworska M., Luty L Świadomość ekologiczna społeczeństwa w świetle badań ankietowych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Kraków, z. 2, Kosowski B Statystyczna analiza strukturalnego zróżnicowania ekonomicznych grup wieku w powiatach województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom IX, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Kraków, Kukuła K. 2007, Z problematyki badań nad strukturą agrarną w Polsce w ujęciu przestrzennym, Scientarium Polonarum ACTA Oeconomia, 6(4) 2007,s Luty L Typologia powiatów województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, VIII, WAP, ZN SGGW, Warszawa, Strojny J. 2007, Zmiany rynku żywności wysoko przetworzonej w Polsce w latach , w: red. B. Borkowski, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, ZN SGGW, Warszawa, Strojny J Analiza komparatywna produkcji zwierzęcej w krajach UE, Roczniki Naukowe SERiA, t.vii, z.1, Zioło M., Jaworska M Zróżnicowanie banków spółdzielczych województwa lubelskiego pod względem wskaźników efektywności, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Kraków,, z. 3,

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w.

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. VI PROF. DR HAB. INŻ. WALDEMAR MICHNA MGRINŻ. DANUTA LIDKĘ DR INŻ. DOMINIK ZALEWSKI ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia Oferta przedmiotów do wyboru: EKONOMIA LICENCJAT Kursy stałe - wybór dwóch przedmiotów w ze. Wszystkie przedmioty pkt (alnie pkt w ciągu studiów 2 pkt) Kierunek : EKONOMIA Specjalność : EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI TRANSFORMAaA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

GOSPODARKA POLSKI TRANSFORMAaA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ GOSPODARKA POLSKI 19 9 0-2 0 11 TRANSFORMAaA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2012 Wstęp ROZDZIAŁ 1. Modernizacja technologiczna, potencjał społeczny

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych Piotr Bórawski Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte:

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte: Wykaz publikacji Pozycje zwarte: 1. Zadania z metod ilościowych w ekonomii. Skrypt. Praca zbiorowa pod red. M. Montygierda-Łoyby. Wrocław AE 1988, 209 s. (Współautorzy: Z. Bobowski, T. Borys, M. Budrewicz,

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Marta Kawa Telefon: 17 872 16 05 e-mail: marka@univ.rzeszow.pl adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-116 Stanowisko: Starszy wykładowca Strona 1/21 Prowadzone zajęcia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY OBSZAROWEJ UŻYTKÓW ROLNYCH W POLSCE

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY OBSZAROWEJ UŻYTKÓW ROLNYCH W POLSCE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVII/1, 216, str. 62-71 REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY OBSZAROWEJ UŻYTKÓW ROLNYCH W POLSCE Lidia Luty Katedra Statystyki i Ekonometrii Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Alina Walenia Dane kontaktowe English telefon: 17 872 16 91 e-mail: alinawalenia@poczta.onet.pl adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 306. Stanowisko Adiunkt Prowadzone zajęcia Prawo Prawo

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową nt. CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU siódmą z cyklu PRZEMIANY W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ W

Bardziej szczegółowo

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Roczniki statystyczne ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2015 ISSN 1509-9652 obj. ok. 380 str., form. B5 cena: 28.00 zł ISSN 1730-265X WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2015 PODREGIONY, POWIATY, GMINY

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości.

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości. TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH studia stacjonarne pierwszego stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2015/2016 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Doradztwo na rynku Promotor

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na )

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na ) Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na 4.05.2016) Monografia naukowa Źródło : Baza osiągnięć UEP 1. Marcinowicz, D., Kaczmarek, M., Gaczek, W., 2006, Poznański Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji 2. Ocena rozwoju społeczno gospodarczego regionu 3. Rozwój ekonomiczny 4. Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

ekonomicznych w rolnictwie

ekonomicznych w rolnictwie Konrad Ł. Czapiewski Polska Akademia Nauk Zakład Przestrzennego Zagospodarowania i BR Krzysztof Janc Uniwersytet Wrocławski Zakład Zagospodarowania Przestrzennego O roli wykształcenia na roli Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian

Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian WPR polityką zmian Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian Europejski Model Rolnictwa Rola rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i na świecie Zmiany skutkiem WPR: zmiany zachodzące w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Bankowości ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel:

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce

Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce Mgr inż. Agata Binderman Dzienne Studia Doktoranckie przy Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW Opiekun

Bardziej szczegółowo

PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich

PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich Piotr Bórawski Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich Wstęp Na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia B Czasopisma polskie A Acta Agrobotanica Acta Agrophysica Acta Biochemica Polonica Acta Microbiologica Polonica Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura Acta Scientiarum Polonorum ser. Administratio

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

CZY KRYZYS NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI JEST DOBRY DLA LUDZI?

CZY KRYZYS NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI JEST DOBRY DLA LUDZI? STUDENCKA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MIASTO NIE DLA LUDZI? OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ CZY KRYZYS NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI JEST DOBRY DLA LUDZI? dr inż. Mirosław Bełej Katedra Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

296 Karol Kukuła, STOWARZYSZENIE Lidia Luty EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

296 Karol Kukuła, STOWARZYSZENIE Lidia Luty EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 296 Karol Kukuła, STOWARZYSZENIE Lidia Luty EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Karol Kukuła, Lidia Luty Uniwersytet Rolniczy w Krakowie DYNAMIKA WYPOSAŻENIA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Eliza Khemissi, doctor of Economics

Eliza Khemissi, doctor of Economics Eliza Khemissi, doctor of Economics https://www.researchgate.net/profile/eliza_khemissi Publication Highlights Thesis Eliza Khemissi: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności za pomocą testów

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Wykorzystane rozdziały z Raportu prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

dr inż. Anna J. PARZONKO

dr inż. Anna J. PARZONKO dr inż. Anna J. PARZONKO KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW ZAKŁAD EKONOMIKI ROLNICTWA KIEROWNIK ZAKŁADU Prof. dr hab. Stanisław Stańko

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne 1. Prawne instrumenty polityki rolnej (w szczególności reglamentacja produkcji rolnej i rejestry produkcji limitowanej) 2. Prawo rolne, jego przedmiot i definicje 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić?

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Jerzy Wilkin Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Rolnictwo wieś obszary wiejskie Rolnictwo: dział

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Ogółem 189 publikacji naukowych w latach 1987 2007, w tym wiele zagranicznych

Ogółem 189 publikacji naukowych w latach 1987 2007, w tym wiele zagranicznych CURRICULUM VITAE Nazwisko i imię: Grzegorz Spychalski Data i miejsce urodzenia: 6 maj 1960, Szczecin Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci córka Marta urodzona w 1986, syn Emil urodzony w 1990 Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Prof. zw dr hab. Małgorzata Iwanicz- PUBLIKACJE (wybrane): Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015, Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Wydawnicza SGH

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 2012, str. 149 158 ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH Lidia Luty Katedra Statystyki Matematycznej

Bardziej szczegółowo

Książki, monografie: Wykaz publikacji (artykuły naukowe i referaty): 2000 rok

Książki, monografie: Wykaz publikacji (artykuły naukowe i referaty): 2000 rok Książki, monografie: 1. Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, Aspekt teoretyczno praktyczny, pod red naukową: R. Borowieckiego, Difin, Warszawa 2003, (współautorzy: Ryszard Borowiecki, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Krótka charakterystyka pracy inżynierskiej. Ocena jakości informacji w procesie analizy rynku nieruchomości

Krótka charakterystyka pracy inżynierskiej. Ocena jakości informacji w procesie analizy rynku nieruchomości TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Tematyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH

WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH Dr hab. Andrzej Bąk Prof. nadzw. AE WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH I. Publikacje zwarte I.1. KsiąŜki 1. Walesiak M., Bąk A. [1997], Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo