BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012"

Transkrypt

1 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3% REGNON 0,07 16,7% AWBUD 1,17-22,0% ZAMET 2,53 15,5% ALTERCO 9,32-18,9% ARCTIC 5,51 15,5% RAFAKO 6,50-18,2% KRUSZWICA 39,95 15,0% WORKSERVICE 6,10-18,1% ASSECOSLO 21,27 14,5% OPTEAM 2,30-17,9% PBSFINANSE 0,50 13,6% PBG 16,85-16,8% TELL 10,29 13,1% JWCONSTRUCTION 4,11-16,8% PROCAD 1,31 12,9% ADVADIS 0,05-16,7% * dotyczy spółek z indeksu WIG KOMENTARZ TYGODNIOWY Miniony tydzień zakończył się wzrostem indeksów, ale na wymowie tygodnia zapewne zaciąŝy spadek na piątkowej sesji. Generalnie polski rynek wykazywał znamiona siły i nawet na sesjach spadkowych tracił znacznie mniej, iŝ indeksy głównych europejskich giełd. Co więcej inwestorzy ignorowali dalsze osłabienie złotego, któremu zazwyczaj towarzyszyła zwiększona podaŝ akcji ze strony inwestorów zagranicznych. Patrząc na zachowanie poszczególnych sektorów widać było duŝą rozbieŝność. W gronie liderów znalazły się akcje spółek energetycznych i informatycznych. Największy wzrost odnotowały akcje PEP-u, co było pochodną informacji o korzystnym dla spółki projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nie bez znaczenia były równieŝ pogłoski o moŝliwości sprzedaŝy posiadanego pakietu akcji przez Enee. Największy wkład do wzrostu indeksu branŝowego wniosły jednak walory PGE, które zyskały ponad 7,8%. Do zwiększonego zainteresowania walorami spółki przyczyniła się informacja o wyŝszej od zaproponowanej przez zarząd spółki dywidendzie za Skarb Państwa równieŝ oczekuje na wyŝszą dywidendę od KGHM-u, co równieŝ pozytywnie wpłynęło na notowania tej spółki. W tym miejscu naleŝy zaznaczyć, iŝ cena surowca odnotowała dość silny spadek, ale nie przeszkodziło to w ponad 6% wzroście. Skarb Państwa przesądził równieŝ o wypłacie wyŝszej dywidendy przez PZU, ale akurat w przypadku tej spółki nie przyczyniło się to do wzmoŝonego zainteresowania tymi walorami. W gronie spółek informatycznych wyróŝniały się walory Asseco Polska, które zyskały ponad 7%. Trudno znaleźć jednak uzasadnienie takiego ruchu w informacjach przekazywanych przez spółkę. Słabo natomiast zachowywały się akcje spółek paliwowych, jak równieŝ chemicznych i deweloperskich. W przypadku spółek paliwowych do spadku przyczyniło się umocnienie dolara amerykańskiego, które ogranicza pozytywny wpływ niŝszych cen ropy. Ponadto wysoki kurs amerykańskiej waluty kreuje presję na wycenę zadłuŝenia Lotosu, co przyczynia się do zwiększenia wartości zobowiązań w bilansie spółki. Akcje gdańskiej spółki straciły ponad 6%. Kurs PKN Orlen stracił 5%, w przypadku tej spółki powodem rozczarowania akcjonariuszy mógł być brak decyzji o wypłacie dywidendy. Było to oczywiście zgodne z propozycją zarządu, ale zawsze jakieś nadzieje były, Ŝe Skarb Państwa zagłosuje za bardziej sprawiedliwym dla akcjonariuszy podziałem zysku. W przypadku spółek chemicznych sytuacja była niejednoznaczna. Do spadku indeksu branŝowego przyczyniły się w głównej mierze walory niedawnego lidera, akcji Synthosu, które spadły o ponad 8%. Inne papiery radziły sobie znacznie lepiej, a Azoty Tarnów odnotowały wzrost do nowego absolutnego maksimum. W przekroju tygodnia kurs zyskał ponad 5%, a Ciech ponad 3%. Generalnie miniony tydzień oceniam jako ciekawy i pozytywnie oceniam relatywną siłę polskiego rynku. Zakładam, iŝ przyczyni się to do kontynuacji wzrostów w nadchodzących tygodniach. Tomasz Jerzyk S&P ŚWIAT Ropa Miedź KOMENTARZ TYGODNIOWY DO WYDARZEŃ NA WALL STREET Ostatnie dni udowodniły, Ŝe kupujący nadal nie mają ochoty agresywnie wkroczyć do gry i w obliczu niesprzyjającego otoczenia oddają pole niedźwiedziom, co wyraźnie odbiło się na kursach akcji w całym maju. Końcówka ubiegłego tygodnia nie wniosła niczego nowego do obrazu rynku. Brak bodźców nie sprzyjał większej zmienności notowań, a sesja zakończyła się umiarkowanymi spadkami głównych benchmarków. Inwestorzy mieli nieco dłuŝszy weekend, gdyŝ z powodu obchodzonego Dnia Pamięci amerykańskie rynki finansowe były nieczynne. W Europie na początku tygodnia uwagę zwróciła giełda hiszpańska, gdyŝ inwestorzy nerwowo zareagowali na informację o konieczności dokapitalizowania przez państwo czwartego pod względem wielkości hiszpańskiego banku. Z kolei na greckim parkiecie zapanował prawdziwy szał zakupów, po tym jak opublikowano sondaŝe wskazujące na zwycięstwo partii postulującej dotrzymanie ustaleń z UE i MFW. Amerykanie rozpoczęli giełdowy tydzień we wtorek, który okazał się jednym z lepszych dni dla posiadaczy akcji w maju. Główne benchmarki solidarnie zyskały powyŝej 1%. Zwracał uwagę kurs akcji Facebooka, który osunął się poniŝej bariery 30 USD, powodując dalszą frustrację inwestorów, którzy wzięli udział w niedawnym IPO. Kurs eurodolara wpisał się w majowy spadkowy trend, pokonując okrągłą barierę 1,25. Środa potwierdziła, Ŝe pomimo chwilowych zrywów kupujących, to niedźwiedzie niepodzielnie królują na parkiecie w maju. Gorsze nastroje wywołały informacje z Hiszpanii oraz z Grecji, w której najświeŝsze sondaŝe wskazały na zwycięstwo Syrizy, co zwiększyłoby ryzyko wyjścia Grecji ze strefy euro. Inwestorzy zamiast ryzykownych aktywów kierowali się w stronę obligacji amerykańskich i niemieckich co owocuje od dłuŝszego czasu biciem kolejnych rekordów, ustanawianych na coraz niŝszych poziomach. Awersja do ryzyka odbija się takŝe na kursie eurodolara, który w maju poruszał się praktycznie jednostajnie na południe. Czwartkowa sesja, pomimo początkowych spadków, nie przyniosła znaczących zmian. Indeksy zakończyły sesję minimalnymi spadkami, pomimo publikacji kilku dość słabych wskaźników makroekonomicznych. Posiadacze akcji nie mogą zaliczyć maja do udanych miesięcy. Dominacja awersji do ryzyka przełoŝyła się na kursy surowców, które w maju znajdowały się pod wyraźną presją podaŝy oraz na kurs eurodolara, który w ostatnim dniu maja ustanowił kolejne tegoroczne minima, plasując się na poziomach widzianych ostatnio niemal 2 lata temu. Indeks S&P500 stracił przez miesiąc niemal 6,3%. Prawie identyczną skalę spadków odnotował Dow Jones Industrial, a nieco większą (-7,2%) Nasdaq Composite. Pierwsza połowa czerwca będzie okresem wyczekiwania na wyborcze rozstrzygnięcia w Grecji, jednakŝe wydaje się, iŝ większość czynników wspiera w krótkim okresie niedźwiedzie. Na pocieszenie pozostaje fakt, iŝ w okresach nasilającego się pesymizmu, publikacji słabych danych i zmęczenia spadkami, zdarzają się gwałtowne i dynamiczne odbicia, na które z pewnością będą liczyć byki, które w maju poniosły srogą poraŝkę. Kacper Kędzior Indeks Zmiana WIG ,54 1,7% WIG 37312,07 1,2% mwig ,9% WIG-Banki 5319,62 1,6% WIG-Budowl 1911,21-0,8% WIG-Dewel 1192,52-2,3% WIG-Info 1120,27 5,1% WIG-Media 2260,60-0,5% WIG-Paliwa 2425,95-2,4% WIG-SpoŜ. 3056,94 3,8% WIG-Chemia 7875,31-2,3% WIG mwig ,5 4 3,5 3 EURPLN Europa Indeks zmiana FTSE 5320,9-0,54% DAX 6264,4-0,82% BUX 16632,0-2,55% RTS 1246,5-3,18% ISE ,3 0,33% Ameryka Płn. i Płd. Indeks zmiana Dow J ,5-1,09% S&P ,3-0,79% Nasdaq 2827,3-0,43% Bovespa 54429,0 0,36% Azja Indeks zmiana NIKKEI 8446,3-1,56% HangSen 18653,7-0,32% Shanghai 2370,8 1,60% Towary i surowce Indeks zmiana Ropa 86,4-4,74% Miedź 7434,0-2,89% Złoto 1558,6-0,36% Srebro 27,8-1,52% Waluty Indeks zmiana EURPLN 4,40 0,83% USDPLN 3,56 2,33% CHFPLN 3,66 0,78%

2 WIG WIG (37,675.74, 37,769.69, 37,049.14, 37,312.07, ) April May June July August September October November December 2012 February March April May June Indeks odnotował wzrost w minionym tygodniu, aczkolwiek na razie trudno jest mówić o szansach na zmianę tendencji. Kupujący podjęli próbę pokonania oporu wynikającego ze średniej krótkoterminowej z 15 sesji, ale na niewiele wyŝszych poziomach pojawiła się podaŝ. Średnie znajdują się w negatywnym połoŝeniu, co implikuje niekorzystną prognozę w średnim terminie, a średnia krótkoterminowa wyznacza najbliŝszy opór na W przypadku jej pokonania będę zwracał uwagę na wcześniejszy, lokalny szczyt na i na By moŝna było myśleć o szansach na trwalszą poprawę konieczne jest pokonanie poziomu Kolejny opór wyznacza linia trendu spadkowego i średnia z 45 sesji na NajbliŜsze wsparcie znajduje się 37049, a w razie przebicia tego pułapu będę zwracał uwagę na Ewentualne przełamanie tego poziomu będzie wskazywało na korekcyjny charakter wzrostu, co z kolei winno przełoŝyć się na test dołka na W przypadku jego przełamania popyt winien pojawić się na lub teŝ na Analiza wskaźnikowa daje niejednoznaczne wskazania, bowiem indykatory krótkoterminowe opuściły obszar wykupienia i wygenerowały sygnały sprzedaŝy po piątkowej sesji. Kontynuację wzrostu zapowiada jedynie Ultimate oraz MACD, który w minionym tygodniu przebił od dołu linię sygnalną. Na tygodniowym wykresie świecowym ukształtował się niewielki biały korpus z zauwaŝalnym górnym cieniem. Ten cień wskazuje na podaŝ na wyŝszych poziomach cenowych i sugeruje pogłębienie tendencji spadkowej. Do poprawy wskazań konieczne jest pokonanie Tomasz Jerzyk

3 NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA PRZYSZŁEGO TYGODNIA Spółki ASBIS FORTUNA EUROTEL W.BRYTANIA USA PONIEDZIAŁEK (04.06) Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 0,04 USD Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 0,23 EUR Wypłata 1,50 zł dywidendy Brak sesji Wyniki publikuje Dollar General Corp Dane makroekonomiczne Czas Kraj Dane Okres Prognoza Poprzednia 1:50 JAPONIA Baza monetarna maj -0,3% r/r -0,3% r/r 3:30 AUSTRALIA Zapasy I kwartał 0,7% 1,4% 3:30 AUSTRALIA Raport ANZ z rynku pracy maj -3,0% m/m -3,1% m/m 10:30 EUROLAND Indeks nastrojów inwestorów Sentix czerwiec -30,0-24,5 11:00 EUROLAND Inflacja PPI kwiecień 0,2% m/m 0,5% m/m 2,7% r/r 3,3% r/r 15:45 USA Indeks ISM New York maj 60,5 61,2 16:00 USA Zamówienia w przemyśle kwiecień 0,3% m/m -1,9% m/m Spółki QUANTUM PELION W.BRYTANIA EUROPA WTOREK (05.06) Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 0,35 zł Wypłata 1,50 zł dywidendy Brak sesji Wyniki publikuje Elektra Dane makroekonomiczne Czas Kraj Dane Okres Prognoza Poprzednia 3:30 AUSTRALIA Saldo rachunku bieŝącego I kwartał -14,65 mld AUD -8,37 mld AUD 4:30 CHINY Indeks PMI dla usług (HSBC) maj 54,4 54,1 6:30 AUSTRALIA Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 3,50% 3,75% 9:48 FRANCJA Indeks PMI dla usług (dane ostateczne) maj 45,2 45,2 9:53 NIEMCY Indeks PMI dla usług (dane ostateczne) maj 52,2 52,2 9:58 EUROLAND Indeks PMI dla usług (dane ostateczne) maj 46,5 46,5 11:00 EUROLAND SprzedaŜ detaliczna kwiecień -0,2% m/m 0,3% m/m -1,1% r/r -0,2% r/r 12:00 NIEMCY Zamówienia w przemyśle kwiecień -1,0% m/m 2,2% m/m -3,8% r/r -1,3% r/r 14:30 KANADA Pozwolenia na budowę domów kwiecień 4,0% m/m 4,7% m/m 15:00 KANADA Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 1,0% m/m 1,0% m/m 16:00 USA Indeks ISM dla branŝ pozaprzemysłowych maj 53,8 53,5 Spółki DOMDEV ELEKTOTI FERRO ŚRODA (06.06) Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 1,50 zł Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 1,00 zł Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 0,30 zł Dane makroekonomiczne Czas Kraj Dane Okres Prognoza Poprzednia w ciągu dnia POLSKA Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 4,75% 4,75% 3:30 AUSTRALIA PKB I kwartał 3,2% r/r 2,3% r/r 0,5% kw/kw 0,4% kw/kw 11:00 EUROLAND PKB (rewizja) I kwartał 0,0% r/r 0,7% r/r 0,0% kw/kw -0,3% kw/kw 12:00 NIEMCY Produkcja przemysłowa kwiecień -1,0% m/m 2,8% m/m 0,8% r/r 1,6% r/r 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny MBA tydzień 2,0% -1,3% 13:45 EUROLAND Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 1,0% 1,0% 14:30 EUROLAND Komunikat po posiedzeniu EBC czerwiec :30 USA Jednostkowe koszty pracy I kwartał 2,2% 2,0% 14:30 USA Wydajność pracy I kwartał -0,6% -0,5%

4 16:00 POLSKA Komunikat po posiedzeniu RPP czerwiec :00 USA BeŜowa Księga FED czerwiec - - Spółki POLSKA EUROPA Brak sesji Wyniki publikuje Prada CZWARTEK (07.06) Dane makroekonomiczne Czas Kraj Dane Okres Prognoza Poprzednia 3:30 AUSTRALIA Stopa bezrobocia maj 5,1% 4,9% 7:00 JAPONIA Wskaźniki wyprzedzające kwiecień 95,1 96,4 7:30 FRANCJA Stopa bezrobocia I kwartał 9,9% 9,8% 7:45 SZWAJCARIA Stopa bezrobocia maj 3,1% 3,1% 9:15 SZWAJCARIA Inflacja CPI maj 0,0% m/m 0,1% m/m -1,0% r/r -1,0% r/r 10:28 W.BRYTANIA Indeks PMI dla usług maj 52,,8 53,3 13:30 W.BRYTANIA Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 0,5% 0,5% 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 382 tys. 383 tys. 16:00 KANADA Indeks Ivey PMI maj 52,5 52,7 21:00 USA Kredyt konsumencki kwiecień 10,00 mld USD 21,35 mld USD Spółki BZWBK Wypłata dywidendy w wysokiści 8,00 zł PIĄTEK (08.06) Dane makroekonomiczne Czas Kraj Dane Okres Prognoza Poprzednia 1:50 JAPONIA PKB I kwartał 4,5% r/r 4,1% r/r 1,1 kw/kw 1,0% kw/kw 1:50 JAPONIA Saldo rachunku bieŝącego kwiecień 440,80 mld JPY 1589,00 mld JPY 3:30 AUSTRALIA Bilans handlu zagranicznego kwiecień -0,90 mld AUD -1,59 mld AUD 3:30 AUSTRALIA Kredyty hipoteczne kwiecień 0,0% m/m 0,3% m/m 8:00 NIEMCY Import kwiecień -0,1% m/m 1,2% m/m Eksport -0,6% m/m 0,9% m/m 8:00 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego kwiecień 12,8 mld EUR 19,8 mld EUR 8:30 FRANCJA Indeks nastrojów w biznesie maj :45 FRANCJA Bilans handlu zagranicznego kwiecień -5,5 mld EUR -5,7 mld EUR 10:30 W.BRYTANIA Inflacja PPI marzec 0,2% m/m 0,7% m/m 14:15 KANADA Rozpoczęte budowy domów maj 221 tys. 244 tys. 14:30 KANADA Stopa bezrobocia maj 7,3% 7,3% 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego kwiecień -50,0 mld USD -51,8 mld USD 16:00 USA Zapasy hurtowników kwiecień 0,3% m/m 0,3% m/m Odczyty danych makroekonomicznych oznaczone kolorem zielonym będą komentowane w sekcji komentarz na gorąco Opracowanie: Robert Kaczmarek

5 ZE SPÓŁEK AZOTY TARNÓW Grupa Acron podwyŝszyła do 66 proc. głosów próg, przy którym kupi akcje Zakładów Azotowych Tarnów w wezwaniu Zgodnie z informacjami PAP, podwyŝszenie przez Acron do 66 proc. głosów progu, przy którym wezwanie na Tarnów dojdzie do skutku, wynika z przyczyn formalnych. Chodzi o zapis w statucie Tarnowa mówiący o tym, Ŝe dopóki Skarb Państwa jest właścicielem co najmniej 20 proc. akcji, Ŝaden inny akcjonariusz spółki nie moŝe wykonywać więcej niŝ 20 proc. głosów. BORYSZEW Walne zgromadzenie Boryszewa zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2011 rok Decyzja jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu. Komentarz: Wiadomość zgodna z oczekiwaniami. Zbigniew Porczyk BRE W drugim kwartale BRE Bank nie widzi pogorszenia jakości portfela kredytów korporacyjnych kwartał do kwartału Chce, by przychody z bankowości korporacyjnej wzrosły w tym roku dwucyfrowo członek zarządu BRE Banku. CD PROJEKT RED Spółka ogłosiła nowy projekt RPG Cyberpunk Podczas środowej wieczornej konferencji CD Projekt RED ujawnił tytuł jednej z dwóch multiplatformowych gier oznaczonych w strategii spółki jako AAA+, która ma się ukazać w 2014/2015 roku. Nowe IP będzie bazowało na grze pen-and-paper RPG stworzonej przez Mike a Pondsmith a pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku, osadzonej w nieodległej przyszłości. Zawiera ona typowe elementy gatunku cyberpunk technologiczny rozwój, głębokie rozwarstwienie spółeczne, wielkie korporacje. Gra jest opracowywana przez zespół doświadczonych deweloperów gier, pracujących wcześniej przy Wiedźminie, wspieranych przez autora oryginalnej gry. Podobnie jak Wiedźmin gra będzie dedykowana dojrzałym odbiorcom i będzie miała nieliniową fabułę. W przeciwieństwie do Wiedźmina, będzie moŝna wybierać i rozwijać postać. Komentarz: Pozytywna wiadomość, zgodna z naszym postrzeganiem spółki oraz zgodna ze strategią zarządu zaprezentowaną w listopadzie Druga gra typu RPG osadzona w innych realiach jest najlepszym ruchem, jaki moŝna wykonać po sukcesie Wiedźmina. Na podstawie przedstawionych materiałów moŝna stwierdzić, iŝ gra jest na wczesnym etapie rozwoju. CD Projekt RED obecnie prowadzi nabór do tego projektu, co sugeruje, iŝ projekt rozpoczął się dopiero kilka miesięcy temu. Uniwersum gry wydaje się być interesujące, z pewnością jest znane na całym świecie, choć naszym zdaniem obecnie jest nieco przestarzałe. Wybór wskazuje, iŝ CD Projekt RED kieruje swoje zainteresowanie na rynki zachodnie, zwłaszcza na USA. W naszej ocenie zakup licencji na uniwersum jest mądrym posunięciem, gdyŝ bardzo trudno byłoby stworzyć zupełnie nowe na własną rękę. Uniwersum gry jest szerokie, obejmuje kompletnie alternatywną historię, klasy postaci, lokacje i postaci. W naszej ocenie umoŝliwi to stworzenie trybu multiplayer w grze i /lub kooperację. Gra ma juŝ jednego silnego konkurenta serię Deus Ex, a oba IP będą ze sobą często porównywane. Łukasz Kosiarski Wiedźmin 2 na platformę Mac będzie dostępny na jesieni 2012; dotychczasowa sprzedaŝ Wiedźmina 2 przekroczyła 1,7 mln kopii CD Projekt RED zachęcony sukcesem pierwszej części Wiedźmina w wydaniu na platformę Mac, która miała premierę w bieŝącym kwartale, wyda Wiedźmina 2 na komputery Apple. W międzyczasie gra w wydaniu na Xbox360 zostanie wydana w Japonii (26 sierpnia). SprzedaŜ łącznie wersji PC oraz Xbox360 przekroczyła 1,7 mln kopii, w tym sprzedano 200 tys. sztuk w Polsce. Porównując z danymi na koniec 2011 roku, w 2012 sprzedano juŝ 600 tys. kopii. WZA zwołane na 25 czerwca; zarząd proponuje niewypłacanie dywidendy CITY INTERACTIVE Zmieniono nazwę Combat Wings na Dogfight 1942; gra będzie wydana z opóźnieniem Jak firma poinformowała kilka tygodni wcześniej, gra będzie dostępna jedynie w cyfrowych kanałach dystrybucji XBLA, PSN oraz Steam. Status wersji na Nintendo Wii pozostaje nieznany. Więcej szczegółów spółka zaprezentuje podczas E3 Expo na początku czerwca. Komentarz: Wydanie gry było planowane na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2012; nie była podana precyzyjna data. Wygląda na to, Ŝe gra nie będzie dostępna w drugim kwartale. MoŜe to zaowocować słabym wynikiem drugiego kwartału, prawdopodobnie ponownie stratą na poziomie netto. Łukasz Kosiarski EKO EXPORT

6 Akcjonariusze Eko Export zdecydowali o wypłacie 20 groszy dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok ENEA Rada Nadzorcza Enei rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 0,48 zł na jedną akcję Wcześniejsza rekomendacja zarządu zakładała wypłatę ok. 0,24 zł na jedną akcję. Koniec sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi, brak szczegółowych informacji Komentarz: Brakuje nam informacji na temat konkluzji zakończonego sporu spółka nie ujawniła warunków ostatecznego porozumienia. W takim przypadku, postrzegamy to jako potencjalne ryzyko dla finansów spółki. Paweł Puchalski, CFA EUROCASH Spółka będzie gotowa do uruchomienia sprzedaŝy online w ciągu 5-10 lat Spółka pracuje nad sprzedaŝą artykułów spoŝywczych online ze swojej sieci franczyzowej 10 tys. punktów sprzedaŝy. Komentarz: Dobra wiadomość, która powinna stanowić impuls do wzrostu organicznego. Wierzymy, Ŝe sprzedaŝ online wpłynie pozytywnie nie tylko na przychody, ale takŝe na zyski. Tomasz Sokołowski GPW KNF proponuje, by udział w opłatach z tytułu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym ponoszonych rocznie przez GPW i KDPW spadł do ok. 41 proc. z około 88 proc. obecnie Urząd planuje objąć opłatami z tego tytułu m.in. spółki publiczne i TFI. Szczegóły propozycji mają zostać zaprezentowane do końca czerwca a intencją KNF jest wprowadzenie nowego systemu opłat od początku 2013 roku. Komentarz: Głównymi beneficjentami tych zmian byłyby GPW i KDPW. W 2011 roku GPW z tytułu opłat zapłaciła KNF 17,7 mln zł. Gdyby ta kwota spadła o połowę, zysk operacyjny GPW zwiększyłby się (przy innych warunkach niezmienionych) o około 7%. Środowisko inwestycyjne jednakŝe prawdopodobnie będzie wywierać presję na GPW/KDPW na niŝsze opłaty transakcyjne/rozliczeniowe aby częściowo zrekompensować sobie nową opłatę, stąd wpływ na GPW moŝe być bardziej umiarkowany. Dariusz Górski GTC GTC ustaliło cenę emisyjną jednej akcji serii I na 4,45 zł, zaoferuje 100 mln akcji Jedno jednostkowe prawo poboru będzie uprawniało do objęcia z pierwszeństwem około 0,46 akcji serii I. Dniem prawa poboru jest 4 czerwca. IMPEXMETAL Walne Zgromadzenie Impexmetalu zdecydowało, by z zysku osiągniętego w 2011 roku nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć go na zasilenie kapitału zapasowego Komentarz: Nieoczekiwana informacja. Propozycja zarządu zakładała wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję. W naszej opinii, moŝe być kilka powodów takiej decyzji. Po pierwsze, zmiana na stanowisku prezesa i ewentualna zmiana strategii. Po drugie, odroczenie dalszej ekspansji Boryszewa. Wreszcie, trudny rok dla Impexmetalu i potencjalne potrzeby kapitałowe. Zbigniew Porczyk INTEGER.PL WZA zwołane na 20 czerwca będzie głosować w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału Spółka ogłosiła projekty uchwał na WZA zaplanowane na 20 czerwca. Jedną z uchwał jest warunkowa emisja do imiennych warrantów subskrypcyjnych dla Asterina Investments oraz warunkowe podwyŝszenie kapitału zakładowego. Wynikające z warrantów prawo do objęcia akcji serii G nie później niŝ do końca 2018 roku będzie moŝliwe do realizacji po spełnieniu się warunków określonych w umowie przedwstępnej z Asteriną, dotyczącej rozwoju projektu Paczkomaty. Komentarz: Oczekiwana wiadomość. Emisja warrantów była warunkiem umowy inwestycyjnej podpisanej z Asteriną dotyczącą rozwoju projektu Paczkomatów. Przy okazji ogłoszenia umowy z Asteriną, Integer poinformował, Ŝe kapitał będzie warunkowo podwyŝszony przez emisję akcji reprezentującą do 15% akcji. Co waŝne, Asterina będzie miała moŝliwość konwersji warrantów na akcje tylko pod warunkiem istotnego niepowodzenia planowanych inwestycji w spółce EasyPack (tj. niepowodzenia w rozwoju projektu Paczkomatów) i pod warunkiem, Ŝe Integer uprzednio nie wykupi od Asteriny udziałów w EasyPack. Zasadniczo, taki scenariusz jest raczej mało prawdopodobny. Adrian Kyrcz Poczta Polska wniosła apelację od wyroku sądu jedynie w części, tj. w odniesieniu do roszczenia dotyczącego nakazania Integer.pl oraz InPost zaniechania działań postrzeganych jako niezgodne z prawem Z powyŝszego wynika, Ŝe wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w zakresie dotyczącym oddalenia roszczenia Poczty Polskiej SA o zapłatę odszkodowania w kwocie 60,7 mln zł wraz z odsetkami od dnia wniesienia powództwa z tytułu bezpodstawnie uzyskanych przez Integer.pl S.A. oraz InPost Sp. z o.o. korzyści, jest prawomocny.

7 Komentarz: Lekko pozytywne wiadomości, gdyŝ ryzyko wypłaty odszkodowania w wysokości 60,7 mln zł Poczcie Polskiej wreszcie zostało odsunięte. Adrian Kyrcz JSW Jastrzębska Spółka Węglowa spodziewa się, Ŝe wydobycie w II kw. będzie nieznacznie mniejsze niŝ w I kw r. NiŜsze wydobycie jest zgodne z budŝetem spółki. Prezes wierzy, iŝ spadek cen węgla juŝ się zakończył, a spółka powinna się skupić na optymalizacji kosztów. JSW nadal jest zainteresowana akwizycjami w obszarze zwiększenia zasobów surowca Prezes poinformował, Ŝe spółka skupia się na poszukiwaniu celów w Polsce; nie zostały ujawnione dalsze informacje. WZA zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 5,38 zł na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 6% Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 6 lipca, dniem wypłaty 24 lipca. WZA zdecydowało równieŝ o wypłacie 130 mln zł w ramach bonusa dla pracowników JSW. Komentarz: Dywidenda jest niŝsza od oczekiwań, a 130 mln zł wypłacone pracownikom obciąŝy wyniki drugiego kwartału negatywne informacje. Paweł Puchalski, CFA KGHM Jednym z kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na prezesa KGHM jest Jacek Levernes, członek zarządu Hewlett- Packard Europe prasa Zarząd proponuje 17 zł dywidendy na akcję, Skarb Państwa oczekuje 24 zł na akcję prasa Proponowanym przez zarząd dniem dywidendy jest 16 lipca, a dniem jej wypłaty 20 sierpnia. WZA zaplanowane jest na 28 czerwca. Komentarz: Postrzegamy duŝy apetyt Skarbu Państwa jako nieco irracjonalny. Skarb Państwa ma jedynie ok. 30% akcji KGHM dywidenda wyŝsza o 1,4 mld zł skutkowałaby wpływem do Skarbu Państwa jedynie 420 mln zł. Właściwie jest to wartość prawie równa przejęciu 5% udziału w Tauronie, nawet po bieŝących cenach, a 1 mld zł pozostałby w spółce kontrolowanej przez Skarb Państwa. Paweł Puchalski, CFA Ministerstwo Skarbu Państwa podtrzymuje oczekiwania, Ŝe dywidenda z KGHM za 2011 r. będzie znacząco wyŝsza niŝ zaproponowana przez zarząd Oficjalna propozycja zarządu to 17 zł na akcję, a Skarb Państwa sugerował, Ŝe mogłoby to być 24 zł na akcję. LPP WZA zwołane na 25 czerwca będzie głosować nad dywidendą w wysokości 77 zł na akcję (stopa dywidendy 2,7%) Pierwszym dniem, w którym akcje będą notowane bez prawa do dywidendy ma być 3 września; wypłata 25 września. Komentarz: Zgodnie z wcześniejszymi informacjami. Neutralny wpływ na kurs akcji. Tomasz Sokołowski MIRBUD Rada nadzorcza Mirbudu poparła wniosek zarządu, by z zysku osiągniętego w 2011 roku dywidenda na akcje wynosiła 0,10 zł NOKAUT Liczba rzeczywistych uŝytkowników odbiła w marcu do 2,6 mln (+140% m/m) Oznacza to spadek o 6% względem stycznia 2012 oraz spadek o 8% względem marca 2011 roku. W lutym 2012 liczba ta wyniosła 1,1 mln. Ceneo odnotowało 4,1 mln rzeczywistych uŝytkowników wobec 3,4 mln w lutym (+19% r/r). Marcowy wynik oznacza spadek o 11% względem stycznia 2012 i spadek względem marca 2011 roku o 8%. Skąpiec osiągnął 1,3 mln rzeczywistych uŝytkowników wobec 1,1 mln w lutym (+22% m/m). Marcowy wynik reprezentuje spadek o 18% względem stycznia 2012 oraz spadek o 17% względem marca 2011 roku. Komentarz: Relatywnie dobry wynik Nokautu (vs. Ceneo i Skąpiec) zawiera w sobie pierwsze efekty ruchu z WP, który rozpoczął się w marcu. Warto równieŝ pamiętać, Ŝe minęło trochę czasu, aby odbudować dobre pozycjonowanie strony po zniesieniu zakazu przez Google. Stąd spodziewamy się zwiększenia ruchu w kolejnych miesiącach. NaleŜy pamiętać takŝe, Ŝe Okazje.info osiągnęły 2,0 mln uŝytkowników, trzeci wynik po Ceneo i Nokaucie. Na Okazje.info Google nałoŝył ograniczenia w maju i oczekujemy, Ŝe sytuacja ta potrwa co najmniej 30 dni, a w naszej ocenie moŝliwe, Ŝe nawet dłuŝej. Pozytywne informacje. Zbigniew Porczyk OPEN FINANCE Zarząd Open Finance rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 0,27 zł na akcję W kolejnych latach zarząd zamierza rekomendować wypłatę co najmniej 50 proc. zysku netto spółki w formie dywidendy.

8 Komentarz: Zarząd wskazywał juŝ na moŝliwość wypłacenia dywidendy, pomimo przejęcia Home Broker. Dywidenda jest jednak umiarkowana, biorąc pod uwagę silne przepływy pienięŝne, po raz kolejny podkreślając jak głębokim drenaŝem pozycji gotówkowej było wspomniane przejęcie. Dariusz Górski PBG Agencja Moody's obniŝyła rating korporacyjny (CFR) PBG do Caa1 z B2 oraz rating prawdopodobieństwa niewypłacalności (PDR) do Caa3/LD z B2 Ratingi zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z moŝliwością obniŝenia. PBG wciąŝ prowadzi z bankami negocjacje w sprawie pozyskania finansowania pomostowego Ponadto, zakres negocjacji został rozszerzony o strukturę finansowania PBG przez banki w najbliŝszych 12 miesiącach. PEP Bardzo pomyślny dla spółki kształt nowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii Komentarz: Ostateczny kształt ustawy o odnawialnych źródłach energii, przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki, zdecydowanie wspierałby w ogólności segment energii odnawialnej, a szczególnie wyniki i wycenę spółki PEP. Paweł Puchalski, CFA PEP / ENEA Enea moŝe być zainteresowana moŝliwą sprzedaŝą spółki PEP Reuters Trzy źródła zbliŝone do rozmów potwierdziły Reutersowi, Ŝe PEP został wystawiony na sprzedaŝ, a zagraniczni rywale i lokalne podmioty, tj. PGE i Enea byłyby prawdopodobnie zainteresowane spółką. PGE PGE szuka chętnych na zakup połowy Elektrowni Opole; znaleźli się zainteresowani, ale spółka wstrzymała rozmowy do czasu uzyskania zgody środowiskowej na realizację tego projektu prasa WZA zwołane na środę 30 maja zdecyduje o wypłacie dywidendy zarząd proponuje 1,32 zł dywidendy na akcję Komentarz: Propozycja zarządu Tauronu została zwiększona przez Skarb Państwa o ok. 50% - z 0,21 zł do 0,31 zł na akcję, niezaleŝnie od wskaźnika dług netto/ebitda znacznie przekraczającego 1x. W naszej ocenie 1) ogromna pozycja gotówkowa netto PGE oraz 2) istotny udział Skarbu Państwa sprawiają, iŝ PGE reprezentuje nasz nr 1 jeŝeli chodzi o kandydatów do pozytywnej niespodzianki w zakresie dywidendy. Dywidenda zaproponowana przez zarząd i tak jest przyzwoita (stopa dywidendy 7,4%) Skarb Państwa powinien podnieść ją o 50% (w najlepszym przypadku), wówczas dywidenda na akcję mogłaby wynieść 1,98 zł, a stopa dywidendy 11,1%. Podtrzymujemy rekomendację Kupuj. Paweł Puchalski, CFA Zarząd PGE zdecydował we wtorek o pozostawieniu w strukturze Grupy Kapitałowej PGE spółki Exatel Komentarz: W naszej opinii jest to negatywna wiadomość. Wierzymy, Ŝe będzie trudno wykazać jakieś korzyści na zoptymalizowaniu działalności Exatela, czy to w krótkim, czy w długim terminie na poziomie skonsolidowanego wyniku PGE, podczas gdy sprzedaŝ Exatela dawałaby jakieś 200 mln zł w rachunku zysków i strat na poziomie zysku przed opodatkowaniem oraz 1 mld zł napływu gotówki. Paweł Puchalski, CFA Dywidenda na akcję w wysokości 1,83 zł, co oznacza stopę dywidendy 10,1% Całkowita wartość wypłaconej dywidendy wyniesie 3,4 mld zł, 39% powyŝej oficjalnej rekomendacji; kwota stanowi 75% rocznego zysku netto PGE wypracowanego w 2012 roku. Dniem prawa do dywidendy jest 22 sierpnia (akcje pierwszy raz bez prawa do dywidendy będą notowane 20 sierpnia), a dywidenda zostanie wypłacona 6 września. Komentarz: Wysoka pozycja gotówkowa netto spółki oraz duŝy udział Skarbu Państwa w akcjonariacie sugerowały, iŝ dywidenda moŝe być znacząco wyŝsza od oficjalnej rekomendacji. Dodatkowy 1 mld zł wypłacony w formie dywidendy nie powinien mieć wpływu na zdolność spółki do finansowania swojego rozwoju. Podtrzymujemy rekomendację Kupuj. Paweł Puchalski, CFA Polska Grupa Energetyczna, która we wtorek zdecydowała o pozostawieniu w strukturze grupy kapitałowej spółki Exatel, obecnie nie rozwaŝa jej wprowadzenia na warszawską giełdę W ocenie prezesa PGE Krzysztofa Kiliana po decyzji akcjonariuszy o wyŝszej dywidendzie oraz w związku z wyrokiem SOKiK transakcja przejęcia Energi jest obecnie niewykonalna PGE zamyka blok energetyczny o mocy 370MW opalany węglem brunatnym na 7 miesięcy

9 Blok jest zamykany na czas generalnego remontu. Kolejny blok 370MW jest zamknięty z tej samej przyczyny do końca października 2012, podczas gdy dwa inne o takiej samej mocy będą zamknięte na przełomie maja i czerwca na kilka dni ze względu na niewielkie prace konserwacyjne. Komentarz: Spółka remontuje posiadane bloki energetyczne nie jest to Ŝadna zaskakująca wiadomość. Podtrzymujemy rekomendację Kupuj. Paweł Puchalski, CFA PGE / TAURON / ENEA Neutralny wpływ nowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii We wtorek Ministerstwo Gospodarki przedstawiło kluczowe podstawy najnowszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. W zasadzie są one zgodne z oczekiwaniami, zwiększając wsparcie wszystkich technologii (biogaz/nowe elektrownie wodne/wiatr/słońce) o 10% - 20% względem poprzedniego projektu, kosztem duŝego cięcia w zakresie współspalania biomasy do jedynie 0,15x w 2017 roku. PGNiG Grupa PGNiG zamierza w tej dekadzie wydać około 50 mld zł na inwestycje wiceprezes Sławomir Hinc PGNiG zainwestuje w latach ok. 49 mld zł Z tej kwoty zainwestuje 27 mld zł w segmencie poszukiwanie i wydobycie, 11 mld zł w segmencie dystrybucja, 6,6 mld zł w obszarze prąd i ciepło oraz 4 mld zł w segmencie obrót i magazynowanie. Uzupełnia to wcześniejsze informacje dotyczące wydatków na inwestycje w latach na łączną kwotę 27 mld zł, która ma być wydana w tym okresie, 15,3 mld zł ma być wydane na poszukiwanie i wydobycie. PGNiG / PKN ORLEN W czerwcu odbędą się rozmowy PGNiG i PKN Orlen z przedstawicielami kanadyjskich spółek w sprawie potencjalnej współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków - minister Skarbu Państwa Wśród kanadyjskich spółek minister wymienił Nexen, Talisman i Encanę. PKN ORLEN PKN Orlen nie spodziewa się w dłuŝszej perspektywie utrzymania marŝ na poziomie z pierwszej połowy II kwartału 2012 r. wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk MarŜa rafineryjna wyniosła wówczas ponad 6 USD na baryłce, a dyferencjał prawie 3 USD na baryłce. Środowe walne zgromadzenie PKN Orlen zdecydowało, Ŝe spółka nie wypłaci dywidendy z zysku za 2011 rok PKO BP PKO BP planuje utrzymać w kilku następnych kwartałach wskaźnik kosztów do dochodów na obecnym poziomie PKO BP ocenia, Ŝe trudno będzie kontynuować tak duŝą dynamikę wzrostu wyniku odsetkowego, jak w I kwartale 2012 roku - Bartosz Drabikowski, wiceprezes PKO BP. Komentarz: Wywiad z Bartoszem Drabikowskim przyniósł niewiele nowych informacji, być moŝe poza wskazówką, Ŝe segment małych i średnich firm nadal nie prezentuje się najlepiej. TakŜe, po prezentacji wyników za 1Q 12 byliśmy pod wraŝeniem, Ŝe wskaźnik kosztów do dochodów zwiększy się w nadchodzących kwartałach. Neutralnie. Dariusz Górski POLIMEX-MOSTOSTAL Konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi Power Europe wygrało przetarg na budowę bloku o mocy do 1000 MW w Kozienicach, oferując ok. 6,28 mld zł brutto Enea Wytwarzanie planuje podpisać kontrakt z wykonawcą nowego bloku węglowego w Kozienicach w trzecim kwartale tego roku i bezpośrednio potem ruszyć z budową. Nie wyklucza, Ŝe przegrane konsorcjum CNEEC i COVEC będzie się odwoływać, choć ocenia, Ŝe nie ma do tego podstaw. Prezes Polimeksu poinformował, Ŝe liczy na podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji w ciągu miesiąca. Zakładał, Ŝe do spółki wpłynie na przełomie czerwca i lipca 10 proc. zaliczki, co przy 43 proc. brutto udziale w kontrakcie oznacza ponad 250 mln zł. Komentarz: Wiadomość zgodna z oczekiwaniami. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, oferta konsorcjum Polimexu była najlepsza w przetargu, stąd ogłoszona informacja jest zgodna z oczekiwaniami. Nie moŝna wykluczyć naszym zdaniem, Ŝe chińskie konsorcjum będzie się odwoływać od wyników przetargu. Byłby to drugi duŝy kontrakt energetyczny realizowany przez konsorcja Polimexu. W lutym konsorcjum Polimexu, Rafako i Mostostalu Warszawa podpisało kontrakt o wartości 9,4 mld zł na bloki energetyczne w elektrowni Opole. Adrian Kyrcz PKO BP zwiększyło limit kredytowy do 200 mln zł ze 100 mln zł

10 Linia kredytowa moŝe być wykorzystywana do 30 września 2012 roku. Komentarz: Pozytywna wiadomość. Adrian Kyrcz PZU WZA podniosło dywidendę do 22,43 zł na akcję Środowe WZA zatwierdziło dywidendę w wysokości 22,43 zł (stopa dywidendy 7,5%), powyŝej propozycji zarządu zakładającej 20,3 zł. Propozycja podniesienia poziomu dywidendy oznaczająca wypłatę blisko 83% skonsolidowanego zysku netto za 2011 rok (propozycja zarządu zakładała 75%) została złoŝona przez Skarb Państwa. Dzień prawa do dywidendy pozostał niezmieniony (30 sierpnia), podobnie jak dzień wypłaty (20 września). Komentarz: WyŜsza od oczekiwanej dywidenda jest nieco niespodziewana, zwaŝywszy na fakt, iŝ zarząd PZU juŝ zmniejszył proponowaną dywidendą (wcześniej miało być powyŝej 90% zysku netto), aby dostosować się do rekomendacji regulatora (maksymalna dywidenda z zysku za 2011 rok na poziomie 75%). Warto jednakŝe zauwaŝyć, iŝ 2,25 mld zł dywidendy reprezentuje około 75% zysku jednostki dominującej, stąd nie powinno to wywołać reakcji ze strony regulatora. Dariusz Górski Kwota dywidendy, która zostanie wypłacona przez PZU jest zgodna z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego komunikat KNF RAFAKO Alstom Power Systems domaga się od Rafako zapłaty ok. 28,7 mln euro odszkodowania Przedmiotem postępowania są roszczenia Alstom dotyczące, miedzy innymi, zapłaty na rzecz Alstom, tytułem odszkodowania, kwoty w wysokości około 28,7 mln euro w związku z rzekomym niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem umowy w sprawie świadczenia usług i realizacji dostaw części ciśnieniowej z materiału T24 dla dwóch kotłów energetycznych w jednej z elektrowni w Niemczech, w ramach którego Rafako występowało jako podwykonawca Alstom. Według zarządu Rafako pozew powinien zostać oddalony w całości z uwagi na fakt, iŝ wynikająca z podpisanej umowy odpowiedzialność Rafako nie obejmowała przedmiotu roszczeń zgłoszonych przez Alstom w pozwie. TVN Minęła wyłączność Axel Springer na kupno Onetu od TVN, negocjacje zbliŝają się jednak do końca - prasa SEKTOR BUDOWLANY Rząd przyjął ustawę, która ma zabezpieczyć interesy podwykonawców pracujących przy kontraktach na roboty budowlane realizowane w ramach udzielanych przez GDDKiA zamówień publicznych Chodzi szczególnie o firmy, które nie otrzymały zapłaty za swoją pracę. Komentarz: Ustawa jest oczekiwana przez podwykonawców, ale moŝe uderzyć w generalnych wykonawców, którzy nie będą mogli łatwo zachowywać gotówki i wydłuŝać terminy płatności podwykonawcom. Adrian Kyrcz SEKTOR ENERGETYCZNY MSP podpisało warunkową umowę sprzedaŝy Kopalni Węgla Brunatnego Adamów i Kopalni Węgla Brunatnego Konin spółce ZE PAK Opracowanie: Kacper Kędzior na podstawie Poland Equity Daily oraz Biuletynu Porannego DM BZ WBK

11 WYDARZENIA GOSPODARCZO-POLITYCZNE Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spowalnia Co dalej z inflacją? EBC ocenia Polskę Grecja przed wyborami Narasta napięcie wokół Hiszpanii Wzrost PKB spowolnił w pierwszym kwartale 2012 do 3,5% r/r z 4,3% r/r (po rewizji w dół) w czwartym kwartale ubiegłego roku, co było zgodne z prognozami BZ WBK i wypadło nieco poniŝej oczekiwań rynkowych (3,6% r/r). Wzrost oczyszczony z czynników sezonowych wyniósł 0,8% w ujęciu kwartalnym (najmniej od dwóch lat) i 3,8% w ujęciu rocznym. Dane pokazały wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego. Wprawdzie wzrost powyŝej 3% nadal moŝna uznać za przyzwoity, ale zdaniem ekonomistów BZ WBK pozostałe kwartały bieŝącego roku będą wyraźnie słabsze i wzrost całoroczny wyniesie 2,7% w porównaniu do 4,3% w 2011 r. Andrzej Raczko, członek zarządu NBP, stwierdził, Ŝe przyczyn wysokiej inflacji CPI w Polsce naleŝy upatrywać w czynnikach zewnętrznych, przede wszystkim w wysokich cenach paliw i deprecjacji złotego. W jego ocenie złoty zacznie się umacniać, kiedy impuls zagroŝenia związany z Grecją zacznie wygasać. Dodał, Ŝe gwałtowna zmienność kursu złotego działa negatywnie i musi być przedmiotem zainteresowania banku centralnego. Andrzej Raczko powiedział równieŝ, Ŝe mechanizm transmisji polityki pienięŝnej po kryzysie uległ istotnemu osłabieniu, a władze pienięŝne, czy tego chcą, czy nie, muszą w większym stopniu wziąć odpowiedzialność za stabilność systemu finansowego. Z kolei członek RPP, Jan Winiecki, powiedział, Ŝe w perspektywie półrocza czy roku inflacja teŝ nie wygląda za dobrze, więc RPP musi się zastanowić, jakie kroki podjąć. W całej Radzie, jak dodał, nie ma obecnie większości, która podzielałaby jego zdanie, co wspiera prognozę BZ WBK, Ŝe tak na czerwcowym posiedzeniu, jak i w kolejnych miesiącach tego roku, stopy NBP pozostaną bez zmian. W jego ocenie efekt dla inflacji związany z EURO będzie tylko chwilowy. Z kolei oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych wyniosły w maju 4,3%, tyle samo co w kwietniu. Poprawie uległa struktura odpowiedzi 75% ankietowanych wobec 80,1% w kwietniu oczekuje, Ŝe ceny będą rosły szybciej lub w tym samym tempie. W Raporcie o Konwergencji EBC ocenia, Ŝe Polska powinna zmienić swoje podejście w konsolidacji fiskalnej na bardziej ukierunkowane na wydatki, a nie tak jak dotychczas na przychody, aby mogła zredukować bardzo wysoki deficyt strukturalny i trwale ograniczyć wzrost długu publicznego. W ocenie EBC elastyczna linia kredytowa (FCL) pomogła Polsce w drugim półroczu 2011 w zmniejszeniu ryzyka związanego z brakiem odporności finansowej oraz mogła teŝ przyczynić się do złagodzenia presji na kurs walutowy. RównieŜ Komisja Europejska podkreśliła konieczność kontynuacji konsolidacji fiskalnej, aby sprowadzić deficyt strukturalny do poziomu 1% PKB w 2015 r. i utrzymać zaufanie rynków finansowych. Komisja wskazała na ryzyko związane ze znacznym udziałem inwestorów zagranicznych wśród posiadaczy polskich SPW. Na globalne nastroje ostatnio dość często mają wpływ zmienne wyniki sondaŝy przedwyborczych w Grecji. Gdy badania wskazują na wzrost przewagi dla partii popierających dotychczasowe ustalenia z UE, atmosfera na rynkach nieco się ociepla. Gdy publikowane sondaŝe wskazują na większe poparcie dla Syrizy niŝ dla Nowej Demokracji, wówczas nasila się odwrót od bezpiecznych aktywów. Sytuacja wyklaruje się zapewne po wyborach, które odbędą się 17 czerwca. Wówczas okaŝe się, czy udało się zwycięŝyć Nowej Demokracji, która postuluje dotrzymanie zobowiązań uzgodnionych z UE i MFW. Jeszcze w poprzedni piątek na rynek napłynęła wiadomość o tym, Ŝe najbogatszy autonomiczny region Hiszpanii, Katalonia, potrzebuje pomocy finansowej ze strony rządu. Wywołało to za sobą dalsze pogorszenie sentymentu na rynkach. Hiszpański premier Mariano Rajoy powiedział w mijającym tygodniu, Ŝe jeszcze nie postanowiono jak wyglądać będzie dokapitalizowanie przejętego przez państwo banku Bankia. Jedno z moŝliwych rozwiązań to zwiększenie jego kapitałów za pomocą obligacji rządowych. Premier podkreślił, Ŝe nie będzie potrzebna zewnętrzna pomoc by opanować sytuację w tamtejszym systemie bankowym, ale przyznał, Ŝe Hiszpania ma "bardzo duŝe" problemy z pozyskaniem nowych środków na rynkach finansowych. Perspektywa dalszego wzrostu krajowego zadłuŝenia spowodowała jednak powrót obaw o kryzys zadłuŝeniowy strefy euro. W rezultacie, rentowności 10-letnich hiszpańskich obligacji na chwilę przekroczyły 6,5%. Z kolei spread do analogicznych obligacji niemieckich ustanowił najwyŝszy poziom w historii strefy euro, przekraczając 500pb. Pod koniec tygodnia rentowności 10-letnich papierów Hiszpanii sięgały 6,7%. Dodatkowo, dalsze schłodzenie nastrojów wspierane było przez dane z Hiszpanii, wskazujące, Ŝe w I kwartale odpłynął z tego kraju kapitał o wartości 100 mld.

12 Rośnie awersja do ryzyka Słabe dane z USA Awersja do ryzyka daje o sobie znać nie tylko przez pryzmat rosnących rentowności hiszpańskich obligacji. Rentowności obligacji niemieckich osiągają bowiem kolejne rekordowo niskie poziomy (spadek poniŝej 1,2%), a rentowności amerykańskich Treasuries spadły do najniŝszych poziomów od 1946 r. Ucieczkę od ryzyka widać równieŝ przez pryzmat słabości popytu widocznej na rynku surowcowym. Dopełnieniem tego obrazu jest kurs eurodolara, który niemal jednostajnie zniŝkował przez cały maj, dochodząc do poziomów widzianych ostatnio niemal dwa lata temu. Opublikowane w ostatnim czasie dane dotyczące gospodarki amerykańskiej w większości przypadków stanowiły negatywne zaskoczenie. W wtorek opublikowano indeks zaufania konsumentów Conference Board, który spadł w maju do poziomu 64,9 pkt. z 68,7 pkt. w poprzednim miesiącu (po rewizji). Rynkowe oczekiwania kształtowały się tylko nieco poniŝej pułapu 70 pkt. Nieoczekiwany wyraźny spadek wskaźnika odzwierciedla większy pesymizm Amerykanów w postrzeganiu gospodarki. Z kolei w czwartek, majowy odczyt indeksu Chicago PMI zdecydowanie rozminął się z oczekiwaniami, wypadając słabo równieŝ na tle poprzedniej wartości. Aktywność gospodarcza w rejonie Chicago rosła, ale tempo wzrostu wyraźnie osłabło. Wartość indeksu Chicago PMI znalazła się na najniŝszym poziomie od września 2009 roku. W czwartek opublikowano równieŝ odczyt PKB za I kwartał. Zgodnie z konsensusem dane wskazały na wzrost PKB (annualizowany) o 1,9%. Pierwsze szacunki sprzed miesiąca wskazywały na 2,2%, jednak rynek słusznie zakładał korektę odczytu w dół. Gospodarka amerykańska spowolniła - opublikowane dane wypadają dość słabo na tle odczytu za IV kwartał 2011 roku (+3%). Opracowanie: Kacper Kędzior na podstawie Codziennika BZ WBK oraz komentarzy na gorąco DM BZ WBK Redakcja Biuletynu Tygodniowego: Edyta Kasprzak, Kacper Kędzior, Robert Kaczmarek, Tomasz Jerzyk. Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaŝy jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani teŝ nie jest wskazaniem, iŝ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieŝącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają Ŝadnego z powyŝszych wymogów. Ponadto w zaleŝności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia róŝnych (takŝe o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader. Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., Akcje.net, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezaleŝnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniŝeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. DM BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. DM BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub moŝe wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają róŝne załoŝenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do zapewnienia, iŝ takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaŝy papierów wartościowych ani teŝ zaproszenia do złoŝenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złoŝenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie moŝe być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym analizę niezaleŝność, a takŝe zachowanie naleŝytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 25 PAŹDZIERNIKA 2013 WIG 20 WIG20 (2,542.70, 2,552.33, 2,527.24, 2,537.62, -13.8098) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 19 LIPCA 2013 WIG 20 WIG20 (2,310.93, 2,313.00, 2,277.94, 2,300.33, -9.45996) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji Amerykanie powrócili do lekceważenia złych danych Dzisiejsza sesja zakończyła się wzrostem indeksu WIG20 o 1,65% do 2391,15pkt. Obroty na spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20 wyniosły 670 milionów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki Raport poranny, 8 października 2013r. Najważniejsze dane Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizuje prognozy gospodarcze dla światowej gospodarki Nasza opinia: Przed corocznym spotkaniem z Bankiem Światowym

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 3 kwietnia Najważniejsze wydarzenia

Raport poranny, 3 kwietnia Najważniejsze wydarzenia Raport poranny, 3 kwietnia 2014 Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych przyniosła niewielkie wzrosty indeksu S&P500 i kolejne rekordowe zamknięcie. Rynek mocno przygląda się

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt.

Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. Raport poranny, 3 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Indeks PMI w przemyśle (Polska) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. Nasza opinia: Najwyższy poziom indeksu wyprzedzającego koniunkturę od kwietnia

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Stopy procentowe (Polska) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 25 pkt. bazowych do poziomu 3,0 proc.

Stopy procentowe (Polska) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 25 pkt. bazowych do poziomu 3,0 proc. Raport poranny, 9 maja 2013r. Najważniejsze dane Stopy procentowe (Polska) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 25 pkt. bazowych do poziomu 3,0 proc. Nasza opinia: Najważniejszą

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku.

Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku. Raport poranny, 20 listopada 2013r. Najważniejsze dane Indeks ZEW (Niemcy) indeks nastrojów inwestorów instytucjonalnych wzrósł do 54,6 pkt. z 52,8 pkt w październiku. Nasza opinia: W ankiecie niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Inflacja konsumencka (strefa euro, USA) zarówno w USA, jak i w strefie euro spada dynamika wzrostu cen

Inflacja konsumencka (strefa euro, USA) zarówno w USA, jak i w strefie euro spada dynamika wzrostu cen Raport poranny, 17 maja 2013r. Najważniejsze dane Inflacja konsumencka (strefa euro, USA) zarówno w USA, jak i w strefie euro spada dynamika wzrostu cen Nasza opinia: Dynamika inflacji konsumenckiej w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Indeksy PMI w przemyśle i usługach (strefa euro) sugerują odbicie PKB w II kw. 2013r. o ok. 0,3-0,4 proc. k/k.

Indeksy PMI w przemyśle i usługach (strefa euro) sugerują odbicie PKB w II kw. 2013r. o ok. 0,3-0,4 proc. k/k. Raport poranny, 24 września 2013r. Najważniejsze dane Indeksy PMI w przemyśle i usługach (strefa euro) sugerują odbicie PKB w II kw. 2013r. o ok. 0,3-0,4 proc. k/k. Nasza opinia: Wstępne odczyty indeksów

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - piątkowe dno obronione, lokalna korekta EUR/USD - W piątek doszło do dalszych silnych spadków w obawie o wynik niedzielnych wyborów w Grecji. Dno wypadło na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 wrzesień 2010 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 1,10 9,70 3,70 Euroland 1,00 1,40 10,00 1,90 Anglia 0,50 3,10 7,80-0,20

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa Historyczne analogie W historii transformacji własnościowej polskiej gospodarki oraz ewolucji rynku kapitałowego, duŝe giełdowe prywatyzacje spółek

Bardziej szczegółowo

Inflacja konsumencka (Polska) roczna dynamika wzrostu cen wyniosła 0,8 proc. r/r, prognozowano 0,7 proc. r/r

Inflacja konsumencka (Polska) roczna dynamika wzrostu cen wyniosła 0,8 proc. r/r, prognozowano 0,7 proc. r/r Raport poranny, 16 maja 2013r. Najważniejsze dane Inflacja konsumencka (Polska) roczna dynamika wzrostu cen wyniosła 0,8 proc. r/r, prognozowano 0,7 proc. r/r Nasza opinia: Łącznie w okresie od stycznia

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r.

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. Tomasz Szecówka, Michał Wojciechowski Analitycy Rynku Walutowego tel. 071 79 59 026 e-mail: tomek.szecowka@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. mwojciechowski@ambconsulting.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 11 LUTEGO 2011 WIG 20 W obecnej sytuacji istotne znaczenie przypisuję strefie wsparcia Fibonacciego: 2668 2675 pkt. Wydaje się, Ŝe w przypadku nie utrzymania naporu podaŝy

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 14 marzec 2014r.

Raport poranny, 14 marzec 2014r. Raport poranny, 14 marzec 2014r. Najważniejsze wydarzenia Wczorajsza sesja w USA zakończyła się znaczącymi spadkami indeksów giełdowych pomimo publikacji dobrych danych o sprzedaży detalicznej oraz o sytuacji

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Prognozy gospodarcze (UE) Komisja Europejska zweryfikowała w dół prognozy wzrostu gospodarczego dla większości gospodarek europejskich

Prognozy gospodarcze (UE) Komisja Europejska zweryfikowała w dół prognozy wzrostu gospodarczego dla większości gospodarek europejskich Raport poranny, 6 maja 2013r. Najważniejsze dane Prognozy gospodarcze (UE) Komisja Europejska zweryfikowała w dół prognozy wzrostu gospodarczego dla większości gospodarek europejskich Nasza opinia: W 2013r.

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 4 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Sprzedaż samochodów (USA) wzrosła w listopadzie o 8,3 proc. m/m do 16,4 mln

Raport poranny, 4 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Sprzedaż samochodów (USA) wzrosła w listopadzie o 8,3 proc. m/m do 16,4 mln Raport poranny, 4 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Sprzedaż samochodów (USA) wzrosła w listopadzie o 8,3 proc. m/m do 16,4 mln Nasza opinia: Skokowy wzrost sprzedaży samochodów osobowych w USA wynikał

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha.

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha. 9:00- Niedawne obawy o inflację na świecie, z dnia na dzień przeradzają się w coraz bardziej możliwą walkę ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, tj. deflacją. W Japonii wskaźnik CPI w sierpniu spadł o 0,9%

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Nastroje przedsiębiorców (Polska) indeks nastrojów przedsiębiorstw z branży produkcyjnej wzrósł do 48 pkt. z 46,9 pkt.

Nastroje przedsiębiorców (Polska) indeks nastrojów przedsiębiorstw z branży produkcyjnej wzrósł do 48 pkt. z 46,9 pkt. Raport poranny, 4 czerwca 2013r. Najważniejsze dane Nastroje przedsiębiorców (Polska) indeks nastrojów przedsiębiorstw z branży produkcyjnej wzrósł do 48 pkt. z 46,9 pkt. przed miesiącem Nasza opinia:

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Produkcja przemysłowa (Polska) wzrosła o 4,6 proc. r/r, a w odniesieniu do poziomu sprzed miesiąca o 7,7 proc.

Produkcja przemysłowa (Polska) wzrosła o 4,6 proc. r/r, a w odniesieniu do poziomu sprzed miesiąca o 7,7 proc. Raport poranny, 21 listopada 2012 Najważniejsze dane: Produkcja przemysłowa (Polska) wzrosła o 4,6 proc. r/r, a w odniesieniu do poziomu sprzed miesiąca o 7,7 proc. Nasza opinia: Wynik jest zdecydowanie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 21 września 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 18 września 2015 roku = 3,7269 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015 Zgniłe jajo W POPRZEDNIM TYGODNIU W Stanach mniej pracy na Wielkanoc Zatrudnienie w USA Średnia 12-miesięczna Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU bo mniej roboty

Bardziej szczegółowo

Produkcja przemysłowa (strefa euro) w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1 proc., w odniesieniu do poziomu sprzed roku spadła o 1,7 proc.

Produkcja przemysłowa (strefa euro) w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1 proc., w odniesieniu do poziomu sprzed roku spadła o 1,7 proc. Raport poranny, 14 maja 2013r. Najważniejsze dane Produkcja przemysłowa (strefa euro) w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1 proc., w odniesieniu do poziomu sprzed roku spadła o 1,7 proc. Nasza opinia: W obu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) Miniony tydzień na rynku walutowym nie wniósł niczego nowego do aktualnej sytuacji. Cały czas widoczna jest tu bowiem presja spadku wartości amerykańskiej waluty

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 24 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 21 sierpnia 2015 roku = 3,7173 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 23-30.06.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Indeks PMI Markit Według danych opublikowanych przez Markit w godzinach porannych w poniedziałek (3 lipca), indeks PMI dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż detaliczna (USA) wzrosła w listopadzie o 0,7 proc. m/m, i 4,7 proc. r/r

Sprzedaż detaliczna (USA) wzrosła w listopadzie o 0,7 proc. m/m, i 4,7 proc. r/r Raport poranny, 13 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Sprzedaż detaliczna (USA) wzrosła w listopadzie o 0,7 proc. m/m, i 4,7 proc. r/r Nasza opinia: Miesięczna dynamika sprzedaży detalicznej była najwyższa

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 17 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Produkcja przemysłowa (USA) wzrosła w listopadzie o 1,1 proc. m/m i 3,2 proc.

Raport poranny, 17 grudnia 2013r. Najważniejsze dane. Produkcja przemysłowa (USA) wzrosła w listopadzie o 1,1 proc. m/m i 3,2 proc. Raport poranny, 17 grudnia 2013r. Najważniejsze dane Produkcja przemysłowa (USA) wzrosła w listopadzie o 1,1 proc. m/m i 3,2 proc. r/r Nasza opinia: Prognozy ekonomistów mówiły również ożywieniu koniunktury

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska) Wtorek 9.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Cormay WIG (Polska) 9 9 - NovemberDecember FebruaryMarch April May June NovemberDecember February March April May June Octobe 9 WIG lekko wczoraj zni kowa³.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.04.19 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje po raz pierwszy spółki z indeksu WIG ENERGIA. PGE Spółka PGE jest bardzo krótko na giełdzie bo swój debiut miała 6 listopada 2009 roku (wykres

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV..,WWW.FINANSE.WP.PL ( 00:00:00) finanse.wp.pl/kat,7069,title,przewidywane-najwazniejsze-wydarzenia-gospodarcze-28-iii-30- IV,wid,14368340,wiadomosc.html

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) Miniony tydzień stał w zasadzie pod znakiem jednego wydarzenia. Była nim czwartkowa decyzja FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Okazało się, że chociaż

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc.

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc. Raport poranny, 7 listopada 2013r. Najważniejsze dane Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych (Polska) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,5 proc. Nasza opinia: Najważniejszą zmianą

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo