BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012"

Transkrypt

1 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3% REGNON 0,07 16,7% AWBUD 1,17-22,0% ZAMET 2,53 15,5% ALTERCO 9,32-18,9% ARCTIC 5,51 15,5% RAFAKO 6,50-18,2% KRUSZWICA 39,95 15,0% WORKSERVICE 6,10-18,1% ASSECOSLO 21,27 14,5% OPTEAM 2,30-17,9% PBSFINANSE 0,50 13,6% PBG 16,85-16,8% TELL 10,29 13,1% JWCONSTRUCTION 4,11-16,8% PROCAD 1,31 12,9% ADVADIS 0,05-16,7% * dotyczy spółek z indeksu WIG KOMENTARZ TYGODNIOWY Miniony tydzień zakończył się wzrostem indeksów, ale na wymowie tygodnia zapewne zaciąŝy spadek na piątkowej sesji. Generalnie polski rynek wykazywał znamiona siły i nawet na sesjach spadkowych tracił znacznie mniej, iŝ indeksy głównych europejskich giełd. Co więcej inwestorzy ignorowali dalsze osłabienie złotego, któremu zazwyczaj towarzyszyła zwiększona podaŝ akcji ze strony inwestorów zagranicznych. Patrząc na zachowanie poszczególnych sektorów widać było duŝą rozbieŝność. W gronie liderów znalazły się akcje spółek energetycznych i informatycznych. Największy wzrost odnotowały akcje PEP-u, co było pochodną informacji o korzystnym dla spółki projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nie bez znaczenia były równieŝ pogłoski o moŝliwości sprzedaŝy posiadanego pakietu akcji przez Enee. Największy wkład do wzrostu indeksu branŝowego wniosły jednak walory PGE, które zyskały ponad 7,8%. Do zwiększonego zainteresowania walorami spółki przyczyniła się informacja o wyŝszej od zaproponowanej przez zarząd spółki dywidendzie za Skarb Państwa równieŝ oczekuje na wyŝszą dywidendę od KGHM-u, co równieŝ pozytywnie wpłynęło na notowania tej spółki. W tym miejscu naleŝy zaznaczyć, iŝ cena surowca odnotowała dość silny spadek, ale nie przeszkodziło to w ponad 6% wzroście. Skarb Państwa przesądził równieŝ o wypłacie wyŝszej dywidendy przez PZU, ale akurat w przypadku tej spółki nie przyczyniło się to do wzmoŝonego zainteresowania tymi walorami. W gronie spółek informatycznych wyróŝniały się walory Asseco Polska, które zyskały ponad 7%. Trudno znaleźć jednak uzasadnienie takiego ruchu w informacjach przekazywanych przez spółkę. Słabo natomiast zachowywały się akcje spółek paliwowych, jak równieŝ chemicznych i deweloperskich. W przypadku spółek paliwowych do spadku przyczyniło się umocnienie dolara amerykańskiego, które ogranicza pozytywny wpływ niŝszych cen ropy. Ponadto wysoki kurs amerykańskiej waluty kreuje presję na wycenę zadłuŝenia Lotosu, co przyczynia się do zwiększenia wartości zobowiązań w bilansie spółki. Akcje gdańskiej spółki straciły ponad 6%. Kurs PKN Orlen stracił 5%, w przypadku tej spółki powodem rozczarowania akcjonariuszy mógł być brak decyzji o wypłacie dywidendy. Było to oczywiście zgodne z propozycją zarządu, ale zawsze jakieś nadzieje były, Ŝe Skarb Państwa zagłosuje za bardziej sprawiedliwym dla akcjonariuszy podziałem zysku. W przypadku spółek chemicznych sytuacja była niejednoznaczna. Do spadku indeksu branŝowego przyczyniły się w głównej mierze walory niedawnego lidera, akcji Synthosu, które spadły o ponad 8%. Inne papiery radziły sobie znacznie lepiej, a Azoty Tarnów odnotowały wzrost do nowego absolutnego maksimum. W przekroju tygodnia kurs zyskał ponad 5%, a Ciech ponad 3%. Generalnie miniony tydzień oceniam jako ciekawy i pozytywnie oceniam relatywną siłę polskiego rynku. Zakładam, iŝ przyczyni się to do kontynuacji wzrostów w nadchodzących tygodniach. Tomasz Jerzyk S&P ŚWIAT Ropa Miedź KOMENTARZ TYGODNIOWY DO WYDARZEŃ NA WALL STREET Ostatnie dni udowodniły, Ŝe kupujący nadal nie mają ochoty agresywnie wkroczyć do gry i w obliczu niesprzyjającego otoczenia oddają pole niedźwiedziom, co wyraźnie odbiło się na kursach akcji w całym maju. Końcówka ubiegłego tygodnia nie wniosła niczego nowego do obrazu rynku. Brak bodźców nie sprzyjał większej zmienności notowań, a sesja zakończyła się umiarkowanymi spadkami głównych benchmarków. Inwestorzy mieli nieco dłuŝszy weekend, gdyŝ z powodu obchodzonego Dnia Pamięci amerykańskie rynki finansowe były nieczynne. W Europie na początku tygodnia uwagę zwróciła giełda hiszpańska, gdyŝ inwestorzy nerwowo zareagowali na informację o konieczności dokapitalizowania przez państwo czwartego pod względem wielkości hiszpańskiego banku. Z kolei na greckim parkiecie zapanował prawdziwy szał zakupów, po tym jak opublikowano sondaŝe wskazujące na zwycięstwo partii postulującej dotrzymanie ustaleń z UE i MFW. Amerykanie rozpoczęli giełdowy tydzień we wtorek, który okazał się jednym z lepszych dni dla posiadaczy akcji w maju. Główne benchmarki solidarnie zyskały powyŝej 1%. Zwracał uwagę kurs akcji Facebooka, który osunął się poniŝej bariery 30 USD, powodując dalszą frustrację inwestorów, którzy wzięli udział w niedawnym IPO. Kurs eurodolara wpisał się w majowy spadkowy trend, pokonując okrągłą barierę 1,25. Środa potwierdziła, Ŝe pomimo chwilowych zrywów kupujących, to niedźwiedzie niepodzielnie królują na parkiecie w maju. Gorsze nastroje wywołały informacje z Hiszpanii oraz z Grecji, w której najświeŝsze sondaŝe wskazały na zwycięstwo Syrizy, co zwiększyłoby ryzyko wyjścia Grecji ze strefy euro. Inwestorzy zamiast ryzykownych aktywów kierowali się w stronę obligacji amerykańskich i niemieckich co owocuje od dłuŝszego czasu biciem kolejnych rekordów, ustanawianych na coraz niŝszych poziomach. Awersja do ryzyka odbija się takŝe na kursie eurodolara, który w maju poruszał się praktycznie jednostajnie na południe. Czwartkowa sesja, pomimo początkowych spadków, nie przyniosła znaczących zmian. Indeksy zakończyły sesję minimalnymi spadkami, pomimo publikacji kilku dość słabych wskaźników makroekonomicznych. Posiadacze akcji nie mogą zaliczyć maja do udanych miesięcy. Dominacja awersji do ryzyka przełoŝyła się na kursy surowców, które w maju znajdowały się pod wyraźną presją podaŝy oraz na kurs eurodolara, który w ostatnim dniu maja ustanowił kolejne tegoroczne minima, plasując się na poziomach widzianych ostatnio niemal 2 lata temu. Indeks S&P500 stracił przez miesiąc niemal 6,3%. Prawie identyczną skalę spadków odnotował Dow Jones Industrial, a nieco większą (-7,2%) Nasdaq Composite. Pierwsza połowa czerwca będzie okresem wyczekiwania na wyborcze rozstrzygnięcia w Grecji, jednakŝe wydaje się, iŝ większość czynników wspiera w krótkim okresie niedźwiedzie. Na pocieszenie pozostaje fakt, iŝ w okresach nasilającego się pesymizmu, publikacji słabych danych i zmęczenia spadkami, zdarzają się gwałtowne i dynamiczne odbicia, na które z pewnością będą liczyć byki, które w maju poniosły srogą poraŝkę. Kacper Kędzior Indeks Zmiana WIG ,54 1,7% WIG 37312,07 1,2% mwig ,9% WIG-Banki 5319,62 1,6% WIG-Budowl 1911,21-0,8% WIG-Dewel 1192,52-2,3% WIG-Info 1120,27 5,1% WIG-Media 2260,60-0,5% WIG-Paliwa 2425,95-2,4% WIG-SpoŜ. 3056,94 3,8% WIG-Chemia 7875,31-2,3% WIG mwig ,5 4 3,5 3 EURPLN Europa Indeks zmiana FTSE 5320,9-0,54% DAX 6264,4-0,82% BUX 16632,0-2,55% RTS 1246,5-3,18% ISE ,3 0,33% Ameryka Płn. i Płd. Indeks zmiana Dow J ,5-1,09% S&P ,3-0,79% Nasdaq 2827,3-0,43% Bovespa 54429,0 0,36% Azja Indeks zmiana NIKKEI 8446,3-1,56% HangSen 18653,7-0,32% Shanghai 2370,8 1,60% Towary i surowce Indeks zmiana Ropa 86,4-4,74% Miedź 7434,0-2,89% Złoto 1558,6-0,36% Srebro 27,8-1,52% Waluty Indeks zmiana EURPLN 4,40 0,83% USDPLN 3,56 2,33% CHFPLN 3,66 0,78%

2 WIG WIG (37,675.74, 37,769.69, 37,049.14, 37,312.07, ) April May June July August September October November December 2012 February March April May June Indeks odnotował wzrost w minionym tygodniu, aczkolwiek na razie trudno jest mówić o szansach na zmianę tendencji. Kupujący podjęli próbę pokonania oporu wynikającego ze średniej krótkoterminowej z 15 sesji, ale na niewiele wyŝszych poziomach pojawiła się podaŝ. Średnie znajdują się w negatywnym połoŝeniu, co implikuje niekorzystną prognozę w średnim terminie, a średnia krótkoterminowa wyznacza najbliŝszy opór na W przypadku jej pokonania będę zwracał uwagę na wcześniejszy, lokalny szczyt na i na By moŝna było myśleć o szansach na trwalszą poprawę konieczne jest pokonanie poziomu Kolejny opór wyznacza linia trendu spadkowego i średnia z 45 sesji na NajbliŜsze wsparcie znajduje się 37049, a w razie przebicia tego pułapu będę zwracał uwagę na Ewentualne przełamanie tego poziomu będzie wskazywało na korekcyjny charakter wzrostu, co z kolei winno przełoŝyć się na test dołka na W przypadku jego przełamania popyt winien pojawić się na lub teŝ na Analiza wskaźnikowa daje niejednoznaczne wskazania, bowiem indykatory krótkoterminowe opuściły obszar wykupienia i wygenerowały sygnały sprzedaŝy po piątkowej sesji. Kontynuację wzrostu zapowiada jedynie Ultimate oraz MACD, który w minionym tygodniu przebił od dołu linię sygnalną. Na tygodniowym wykresie świecowym ukształtował się niewielki biały korpus z zauwaŝalnym górnym cieniem. Ten cień wskazuje na podaŝ na wyŝszych poziomach cenowych i sugeruje pogłębienie tendencji spadkowej. Do poprawy wskazań konieczne jest pokonanie Tomasz Jerzyk

3 NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA PRZYSZŁEGO TYGODNIA Spółki ASBIS FORTUNA EUROTEL W.BRYTANIA USA PONIEDZIAŁEK (04.06) Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 0,04 USD Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 0,23 EUR Wypłata 1,50 zł dywidendy Brak sesji Wyniki publikuje Dollar General Corp Dane makroekonomiczne Czas Kraj Dane Okres Prognoza Poprzednia 1:50 JAPONIA Baza monetarna maj -0,3% r/r -0,3% r/r 3:30 AUSTRALIA Zapasy I kwartał 0,7% 1,4% 3:30 AUSTRALIA Raport ANZ z rynku pracy maj -3,0% m/m -3,1% m/m 10:30 EUROLAND Indeks nastrojów inwestorów Sentix czerwiec -30,0-24,5 11:00 EUROLAND Inflacja PPI kwiecień 0,2% m/m 0,5% m/m 2,7% r/r 3,3% r/r 15:45 USA Indeks ISM New York maj 60,5 61,2 16:00 USA Zamówienia w przemyśle kwiecień 0,3% m/m -1,9% m/m Spółki QUANTUM PELION W.BRYTANIA EUROPA WTOREK (05.06) Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 0,35 zł Wypłata 1,50 zł dywidendy Brak sesji Wyniki publikuje Elektra Dane makroekonomiczne Czas Kraj Dane Okres Prognoza Poprzednia 3:30 AUSTRALIA Saldo rachunku bieŝącego I kwartał -14,65 mld AUD -8,37 mld AUD 4:30 CHINY Indeks PMI dla usług (HSBC) maj 54,4 54,1 6:30 AUSTRALIA Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 3,50% 3,75% 9:48 FRANCJA Indeks PMI dla usług (dane ostateczne) maj 45,2 45,2 9:53 NIEMCY Indeks PMI dla usług (dane ostateczne) maj 52,2 52,2 9:58 EUROLAND Indeks PMI dla usług (dane ostateczne) maj 46,5 46,5 11:00 EUROLAND SprzedaŜ detaliczna kwiecień -0,2% m/m 0,3% m/m -1,1% r/r -0,2% r/r 12:00 NIEMCY Zamówienia w przemyśle kwiecień -1,0% m/m 2,2% m/m -3,8% r/r -1,3% r/r 14:30 KANADA Pozwolenia na budowę domów kwiecień 4,0% m/m 4,7% m/m 15:00 KANADA Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 1,0% m/m 1,0% m/m 16:00 USA Indeks ISM dla branŝ pozaprzemysłowych maj 53,8 53,5 Spółki DOMDEV ELEKTOTI FERRO ŚRODA (06.06) Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 1,50 zł Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 1,00 zł Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy w wysokości 0,30 zł Dane makroekonomiczne Czas Kraj Dane Okres Prognoza Poprzednia w ciągu dnia POLSKA Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 4,75% 4,75% 3:30 AUSTRALIA PKB I kwartał 3,2% r/r 2,3% r/r 0,5% kw/kw 0,4% kw/kw 11:00 EUROLAND PKB (rewizja) I kwartał 0,0% r/r 0,7% r/r 0,0% kw/kw -0,3% kw/kw 12:00 NIEMCY Produkcja przemysłowa kwiecień -1,0% m/m 2,8% m/m 0,8% r/r 1,6% r/r 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny MBA tydzień 2,0% -1,3% 13:45 EUROLAND Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 1,0% 1,0% 14:30 EUROLAND Komunikat po posiedzeniu EBC czerwiec :30 USA Jednostkowe koszty pracy I kwartał 2,2% 2,0% 14:30 USA Wydajność pracy I kwartał -0,6% -0,5%

4 16:00 POLSKA Komunikat po posiedzeniu RPP czerwiec :00 USA BeŜowa Księga FED czerwiec - - Spółki POLSKA EUROPA Brak sesji Wyniki publikuje Prada CZWARTEK (07.06) Dane makroekonomiczne Czas Kraj Dane Okres Prognoza Poprzednia 3:30 AUSTRALIA Stopa bezrobocia maj 5,1% 4,9% 7:00 JAPONIA Wskaźniki wyprzedzające kwiecień 95,1 96,4 7:30 FRANCJA Stopa bezrobocia I kwartał 9,9% 9,8% 7:45 SZWAJCARIA Stopa bezrobocia maj 3,1% 3,1% 9:15 SZWAJCARIA Inflacja CPI maj 0,0% m/m 0,1% m/m -1,0% r/r -1,0% r/r 10:28 W.BRYTANIA Indeks PMI dla usług maj 52,,8 53,3 13:30 W.BRYTANIA Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 0,5% 0,5% 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 382 tys. 383 tys. 16:00 KANADA Indeks Ivey PMI maj 52,5 52,7 21:00 USA Kredyt konsumencki kwiecień 10,00 mld USD 21,35 mld USD Spółki BZWBK Wypłata dywidendy w wysokiści 8,00 zł PIĄTEK (08.06) Dane makroekonomiczne Czas Kraj Dane Okres Prognoza Poprzednia 1:50 JAPONIA PKB I kwartał 4,5% r/r 4,1% r/r 1,1 kw/kw 1,0% kw/kw 1:50 JAPONIA Saldo rachunku bieŝącego kwiecień 440,80 mld JPY 1589,00 mld JPY 3:30 AUSTRALIA Bilans handlu zagranicznego kwiecień -0,90 mld AUD -1,59 mld AUD 3:30 AUSTRALIA Kredyty hipoteczne kwiecień 0,0% m/m 0,3% m/m 8:00 NIEMCY Import kwiecień -0,1% m/m 1,2% m/m Eksport -0,6% m/m 0,9% m/m 8:00 NIEMCY Bilans handlu zagranicznego kwiecień 12,8 mld EUR 19,8 mld EUR 8:30 FRANCJA Indeks nastrojów w biznesie maj :45 FRANCJA Bilans handlu zagranicznego kwiecień -5,5 mld EUR -5,7 mld EUR 10:30 W.BRYTANIA Inflacja PPI marzec 0,2% m/m 0,7% m/m 14:15 KANADA Rozpoczęte budowy domów maj 221 tys. 244 tys. 14:30 KANADA Stopa bezrobocia maj 7,3% 7,3% 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego kwiecień -50,0 mld USD -51,8 mld USD 16:00 USA Zapasy hurtowników kwiecień 0,3% m/m 0,3% m/m Odczyty danych makroekonomicznych oznaczone kolorem zielonym będą komentowane w sekcji komentarz na gorąco Opracowanie: Robert Kaczmarek

5 ZE SPÓŁEK AZOTY TARNÓW Grupa Acron podwyŝszyła do 66 proc. głosów próg, przy którym kupi akcje Zakładów Azotowych Tarnów w wezwaniu Zgodnie z informacjami PAP, podwyŝszenie przez Acron do 66 proc. głosów progu, przy którym wezwanie na Tarnów dojdzie do skutku, wynika z przyczyn formalnych. Chodzi o zapis w statucie Tarnowa mówiący o tym, Ŝe dopóki Skarb Państwa jest właścicielem co najmniej 20 proc. akcji, Ŝaden inny akcjonariusz spółki nie moŝe wykonywać więcej niŝ 20 proc. głosów. BORYSZEW Walne zgromadzenie Boryszewa zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2011 rok Decyzja jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu. Komentarz: Wiadomość zgodna z oczekiwaniami. Zbigniew Porczyk BRE W drugim kwartale BRE Bank nie widzi pogorszenia jakości portfela kredytów korporacyjnych kwartał do kwartału Chce, by przychody z bankowości korporacyjnej wzrosły w tym roku dwucyfrowo członek zarządu BRE Banku. CD PROJEKT RED Spółka ogłosiła nowy projekt RPG Cyberpunk Podczas środowej wieczornej konferencji CD Projekt RED ujawnił tytuł jednej z dwóch multiplatformowych gier oznaczonych w strategii spółki jako AAA+, która ma się ukazać w 2014/2015 roku. Nowe IP będzie bazowało na grze pen-and-paper RPG stworzonej przez Mike a Pondsmith a pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku, osadzonej w nieodległej przyszłości. Zawiera ona typowe elementy gatunku cyberpunk technologiczny rozwój, głębokie rozwarstwienie spółeczne, wielkie korporacje. Gra jest opracowywana przez zespół doświadczonych deweloperów gier, pracujących wcześniej przy Wiedźminie, wspieranych przez autora oryginalnej gry. Podobnie jak Wiedźmin gra będzie dedykowana dojrzałym odbiorcom i będzie miała nieliniową fabułę. W przeciwieństwie do Wiedźmina, będzie moŝna wybierać i rozwijać postać. Komentarz: Pozytywna wiadomość, zgodna z naszym postrzeganiem spółki oraz zgodna ze strategią zarządu zaprezentowaną w listopadzie Druga gra typu RPG osadzona w innych realiach jest najlepszym ruchem, jaki moŝna wykonać po sukcesie Wiedźmina. Na podstawie przedstawionych materiałów moŝna stwierdzić, iŝ gra jest na wczesnym etapie rozwoju. CD Projekt RED obecnie prowadzi nabór do tego projektu, co sugeruje, iŝ projekt rozpoczął się dopiero kilka miesięcy temu. Uniwersum gry wydaje się być interesujące, z pewnością jest znane na całym świecie, choć naszym zdaniem obecnie jest nieco przestarzałe. Wybór wskazuje, iŝ CD Projekt RED kieruje swoje zainteresowanie na rynki zachodnie, zwłaszcza na USA. W naszej ocenie zakup licencji na uniwersum jest mądrym posunięciem, gdyŝ bardzo trudno byłoby stworzyć zupełnie nowe na własną rękę. Uniwersum gry jest szerokie, obejmuje kompletnie alternatywną historię, klasy postaci, lokacje i postaci. W naszej ocenie umoŝliwi to stworzenie trybu multiplayer w grze i /lub kooperację. Gra ma juŝ jednego silnego konkurenta serię Deus Ex, a oba IP będą ze sobą często porównywane. Łukasz Kosiarski Wiedźmin 2 na platformę Mac będzie dostępny na jesieni 2012; dotychczasowa sprzedaŝ Wiedźmina 2 przekroczyła 1,7 mln kopii CD Projekt RED zachęcony sukcesem pierwszej części Wiedźmina w wydaniu na platformę Mac, która miała premierę w bieŝącym kwartale, wyda Wiedźmina 2 na komputery Apple. W międzyczasie gra w wydaniu na Xbox360 zostanie wydana w Japonii (26 sierpnia). SprzedaŜ łącznie wersji PC oraz Xbox360 przekroczyła 1,7 mln kopii, w tym sprzedano 200 tys. sztuk w Polsce. Porównując z danymi na koniec 2011 roku, w 2012 sprzedano juŝ 600 tys. kopii. WZA zwołane na 25 czerwca; zarząd proponuje niewypłacanie dywidendy CITY INTERACTIVE Zmieniono nazwę Combat Wings na Dogfight 1942; gra będzie wydana z opóźnieniem Jak firma poinformowała kilka tygodni wcześniej, gra będzie dostępna jedynie w cyfrowych kanałach dystrybucji XBLA, PSN oraz Steam. Status wersji na Nintendo Wii pozostaje nieznany. Więcej szczegółów spółka zaprezentuje podczas E3 Expo na początku czerwca. Komentarz: Wydanie gry było planowane na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2012; nie była podana precyzyjna data. Wygląda na to, Ŝe gra nie będzie dostępna w drugim kwartale. MoŜe to zaowocować słabym wynikiem drugiego kwartału, prawdopodobnie ponownie stratą na poziomie netto. Łukasz Kosiarski EKO EXPORT

6 Akcjonariusze Eko Export zdecydowali o wypłacie 20 groszy dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok ENEA Rada Nadzorcza Enei rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 0,48 zł na jedną akcję Wcześniejsza rekomendacja zarządu zakładała wypłatę ok. 0,24 zł na jedną akcję. Koniec sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi, brak szczegółowych informacji Komentarz: Brakuje nam informacji na temat konkluzji zakończonego sporu spółka nie ujawniła warunków ostatecznego porozumienia. W takim przypadku, postrzegamy to jako potencjalne ryzyko dla finansów spółki. Paweł Puchalski, CFA EUROCASH Spółka będzie gotowa do uruchomienia sprzedaŝy online w ciągu 5-10 lat Spółka pracuje nad sprzedaŝą artykułów spoŝywczych online ze swojej sieci franczyzowej 10 tys. punktów sprzedaŝy. Komentarz: Dobra wiadomość, która powinna stanowić impuls do wzrostu organicznego. Wierzymy, Ŝe sprzedaŝ online wpłynie pozytywnie nie tylko na przychody, ale takŝe na zyski. Tomasz Sokołowski GPW KNF proponuje, by udział w opłatach z tytułu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym ponoszonych rocznie przez GPW i KDPW spadł do ok. 41 proc. z około 88 proc. obecnie Urząd planuje objąć opłatami z tego tytułu m.in. spółki publiczne i TFI. Szczegóły propozycji mają zostać zaprezentowane do końca czerwca a intencją KNF jest wprowadzenie nowego systemu opłat od początku 2013 roku. Komentarz: Głównymi beneficjentami tych zmian byłyby GPW i KDPW. W 2011 roku GPW z tytułu opłat zapłaciła KNF 17,7 mln zł. Gdyby ta kwota spadła o połowę, zysk operacyjny GPW zwiększyłby się (przy innych warunkach niezmienionych) o około 7%. Środowisko inwestycyjne jednakŝe prawdopodobnie będzie wywierać presję na GPW/KDPW na niŝsze opłaty transakcyjne/rozliczeniowe aby częściowo zrekompensować sobie nową opłatę, stąd wpływ na GPW moŝe być bardziej umiarkowany. Dariusz Górski GTC GTC ustaliło cenę emisyjną jednej akcji serii I na 4,45 zł, zaoferuje 100 mln akcji Jedno jednostkowe prawo poboru będzie uprawniało do objęcia z pierwszeństwem około 0,46 akcji serii I. Dniem prawa poboru jest 4 czerwca. IMPEXMETAL Walne Zgromadzenie Impexmetalu zdecydowało, by z zysku osiągniętego w 2011 roku nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć go na zasilenie kapitału zapasowego Komentarz: Nieoczekiwana informacja. Propozycja zarządu zakładała wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję. W naszej opinii, moŝe być kilka powodów takiej decyzji. Po pierwsze, zmiana na stanowisku prezesa i ewentualna zmiana strategii. Po drugie, odroczenie dalszej ekspansji Boryszewa. Wreszcie, trudny rok dla Impexmetalu i potencjalne potrzeby kapitałowe. Zbigniew Porczyk INTEGER.PL WZA zwołane na 20 czerwca będzie głosować w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału Spółka ogłosiła projekty uchwał na WZA zaplanowane na 20 czerwca. Jedną z uchwał jest warunkowa emisja do imiennych warrantów subskrypcyjnych dla Asterina Investments oraz warunkowe podwyŝszenie kapitału zakładowego. Wynikające z warrantów prawo do objęcia akcji serii G nie później niŝ do końca 2018 roku będzie moŝliwe do realizacji po spełnieniu się warunków określonych w umowie przedwstępnej z Asteriną, dotyczącej rozwoju projektu Paczkomaty. Komentarz: Oczekiwana wiadomość. Emisja warrantów była warunkiem umowy inwestycyjnej podpisanej z Asteriną dotyczącą rozwoju projektu Paczkomatów. Przy okazji ogłoszenia umowy z Asteriną, Integer poinformował, Ŝe kapitał będzie warunkowo podwyŝszony przez emisję akcji reprezentującą do 15% akcji. Co waŝne, Asterina będzie miała moŝliwość konwersji warrantów na akcje tylko pod warunkiem istotnego niepowodzenia planowanych inwestycji w spółce EasyPack (tj. niepowodzenia w rozwoju projektu Paczkomatów) i pod warunkiem, Ŝe Integer uprzednio nie wykupi od Asteriny udziałów w EasyPack. Zasadniczo, taki scenariusz jest raczej mało prawdopodobny. Adrian Kyrcz Poczta Polska wniosła apelację od wyroku sądu jedynie w części, tj. w odniesieniu do roszczenia dotyczącego nakazania Integer.pl oraz InPost zaniechania działań postrzeganych jako niezgodne z prawem Z powyŝszego wynika, Ŝe wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w zakresie dotyczącym oddalenia roszczenia Poczty Polskiej SA o zapłatę odszkodowania w kwocie 60,7 mln zł wraz z odsetkami od dnia wniesienia powództwa z tytułu bezpodstawnie uzyskanych przez Integer.pl S.A. oraz InPost Sp. z o.o. korzyści, jest prawomocny.

7 Komentarz: Lekko pozytywne wiadomości, gdyŝ ryzyko wypłaty odszkodowania w wysokości 60,7 mln zł Poczcie Polskiej wreszcie zostało odsunięte. Adrian Kyrcz JSW Jastrzębska Spółka Węglowa spodziewa się, Ŝe wydobycie w II kw. będzie nieznacznie mniejsze niŝ w I kw r. NiŜsze wydobycie jest zgodne z budŝetem spółki. Prezes wierzy, iŝ spadek cen węgla juŝ się zakończył, a spółka powinna się skupić na optymalizacji kosztów. JSW nadal jest zainteresowana akwizycjami w obszarze zwiększenia zasobów surowca Prezes poinformował, Ŝe spółka skupia się na poszukiwaniu celów w Polsce; nie zostały ujawnione dalsze informacje. WZA zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 5,38 zł na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 6% Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 6 lipca, dniem wypłaty 24 lipca. WZA zdecydowało równieŝ o wypłacie 130 mln zł w ramach bonusa dla pracowników JSW. Komentarz: Dywidenda jest niŝsza od oczekiwań, a 130 mln zł wypłacone pracownikom obciąŝy wyniki drugiego kwartału negatywne informacje. Paweł Puchalski, CFA KGHM Jednym z kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na prezesa KGHM jest Jacek Levernes, członek zarządu Hewlett- Packard Europe prasa Zarząd proponuje 17 zł dywidendy na akcję, Skarb Państwa oczekuje 24 zł na akcję prasa Proponowanym przez zarząd dniem dywidendy jest 16 lipca, a dniem jej wypłaty 20 sierpnia. WZA zaplanowane jest na 28 czerwca. Komentarz: Postrzegamy duŝy apetyt Skarbu Państwa jako nieco irracjonalny. Skarb Państwa ma jedynie ok. 30% akcji KGHM dywidenda wyŝsza o 1,4 mld zł skutkowałaby wpływem do Skarbu Państwa jedynie 420 mln zł. Właściwie jest to wartość prawie równa przejęciu 5% udziału w Tauronie, nawet po bieŝących cenach, a 1 mld zł pozostałby w spółce kontrolowanej przez Skarb Państwa. Paweł Puchalski, CFA Ministerstwo Skarbu Państwa podtrzymuje oczekiwania, Ŝe dywidenda z KGHM za 2011 r. będzie znacząco wyŝsza niŝ zaproponowana przez zarząd Oficjalna propozycja zarządu to 17 zł na akcję, a Skarb Państwa sugerował, Ŝe mogłoby to być 24 zł na akcję. LPP WZA zwołane na 25 czerwca będzie głosować nad dywidendą w wysokości 77 zł na akcję (stopa dywidendy 2,7%) Pierwszym dniem, w którym akcje będą notowane bez prawa do dywidendy ma być 3 września; wypłata 25 września. Komentarz: Zgodnie z wcześniejszymi informacjami. Neutralny wpływ na kurs akcji. Tomasz Sokołowski MIRBUD Rada nadzorcza Mirbudu poparła wniosek zarządu, by z zysku osiągniętego w 2011 roku dywidenda na akcje wynosiła 0,10 zł NOKAUT Liczba rzeczywistych uŝytkowników odbiła w marcu do 2,6 mln (+140% m/m) Oznacza to spadek o 6% względem stycznia 2012 oraz spadek o 8% względem marca 2011 roku. W lutym 2012 liczba ta wyniosła 1,1 mln. Ceneo odnotowało 4,1 mln rzeczywistych uŝytkowników wobec 3,4 mln w lutym (+19% r/r). Marcowy wynik oznacza spadek o 11% względem stycznia 2012 i spadek względem marca 2011 roku o 8%. Skąpiec osiągnął 1,3 mln rzeczywistych uŝytkowników wobec 1,1 mln w lutym (+22% m/m). Marcowy wynik reprezentuje spadek o 18% względem stycznia 2012 oraz spadek o 17% względem marca 2011 roku. Komentarz: Relatywnie dobry wynik Nokautu (vs. Ceneo i Skąpiec) zawiera w sobie pierwsze efekty ruchu z WP, który rozpoczął się w marcu. Warto równieŝ pamiętać, Ŝe minęło trochę czasu, aby odbudować dobre pozycjonowanie strony po zniesieniu zakazu przez Google. Stąd spodziewamy się zwiększenia ruchu w kolejnych miesiącach. NaleŜy pamiętać takŝe, Ŝe Okazje.info osiągnęły 2,0 mln uŝytkowników, trzeci wynik po Ceneo i Nokaucie. Na Okazje.info Google nałoŝył ograniczenia w maju i oczekujemy, Ŝe sytuacja ta potrwa co najmniej 30 dni, a w naszej ocenie moŝliwe, Ŝe nawet dłuŝej. Pozytywne informacje. Zbigniew Porczyk OPEN FINANCE Zarząd Open Finance rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 0,27 zł na akcję W kolejnych latach zarząd zamierza rekomendować wypłatę co najmniej 50 proc. zysku netto spółki w formie dywidendy.

8 Komentarz: Zarząd wskazywał juŝ na moŝliwość wypłacenia dywidendy, pomimo przejęcia Home Broker. Dywidenda jest jednak umiarkowana, biorąc pod uwagę silne przepływy pienięŝne, po raz kolejny podkreślając jak głębokim drenaŝem pozycji gotówkowej było wspomniane przejęcie. Dariusz Górski PBG Agencja Moody's obniŝyła rating korporacyjny (CFR) PBG do Caa1 z B2 oraz rating prawdopodobieństwa niewypłacalności (PDR) do Caa3/LD z B2 Ratingi zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z moŝliwością obniŝenia. PBG wciąŝ prowadzi z bankami negocjacje w sprawie pozyskania finansowania pomostowego Ponadto, zakres negocjacji został rozszerzony o strukturę finansowania PBG przez banki w najbliŝszych 12 miesiącach. PEP Bardzo pomyślny dla spółki kształt nowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii Komentarz: Ostateczny kształt ustawy o odnawialnych źródłach energii, przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki, zdecydowanie wspierałby w ogólności segment energii odnawialnej, a szczególnie wyniki i wycenę spółki PEP. Paweł Puchalski, CFA PEP / ENEA Enea moŝe być zainteresowana moŝliwą sprzedaŝą spółki PEP Reuters Trzy źródła zbliŝone do rozmów potwierdziły Reutersowi, Ŝe PEP został wystawiony na sprzedaŝ, a zagraniczni rywale i lokalne podmioty, tj. PGE i Enea byłyby prawdopodobnie zainteresowane spółką. PGE PGE szuka chętnych na zakup połowy Elektrowni Opole; znaleźli się zainteresowani, ale spółka wstrzymała rozmowy do czasu uzyskania zgody środowiskowej na realizację tego projektu prasa WZA zwołane na środę 30 maja zdecyduje o wypłacie dywidendy zarząd proponuje 1,32 zł dywidendy na akcję Komentarz: Propozycja zarządu Tauronu została zwiększona przez Skarb Państwa o ok. 50% - z 0,21 zł do 0,31 zł na akcję, niezaleŝnie od wskaźnika dług netto/ebitda znacznie przekraczającego 1x. W naszej ocenie 1) ogromna pozycja gotówkowa netto PGE oraz 2) istotny udział Skarbu Państwa sprawiają, iŝ PGE reprezentuje nasz nr 1 jeŝeli chodzi o kandydatów do pozytywnej niespodzianki w zakresie dywidendy. Dywidenda zaproponowana przez zarząd i tak jest przyzwoita (stopa dywidendy 7,4%) Skarb Państwa powinien podnieść ją o 50% (w najlepszym przypadku), wówczas dywidenda na akcję mogłaby wynieść 1,98 zł, a stopa dywidendy 11,1%. Podtrzymujemy rekomendację Kupuj. Paweł Puchalski, CFA Zarząd PGE zdecydował we wtorek o pozostawieniu w strukturze Grupy Kapitałowej PGE spółki Exatel Komentarz: W naszej opinii jest to negatywna wiadomość. Wierzymy, Ŝe będzie trudno wykazać jakieś korzyści na zoptymalizowaniu działalności Exatela, czy to w krótkim, czy w długim terminie na poziomie skonsolidowanego wyniku PGE, podczas gdy sprzedaŝ Exatela dawałaby jakieś 200 mln zł w rachunku zysków i strat na poziomie zysku przed opodatkowaniem oraz 1 mld zł napływu gotówki. Paweł Puchalski, CFA Dywidenda na akcję w wysokości 1,83 zł, co oznacza stopę dywidendy 10,1% Całkowita wartość wypłaconej dywidendy wyniesie 3,4 mld zł, 39% powyŝej oficjalnej rekomendacji; kwota stanowi 75% rocznego zysku netto PGE wypracowanego w 2012 roku. Dniem prawa do dywidendy jest 22 sierpnia (akcje pierwszy raz bez prawa do dywidendy będą notowane 20 sierpnia), a dywidenda zostanie wypłacona 6 września. Komentarz: Wysoka pozycja gotówkowa netto spółki oraz duŝy udział Skarbu Państwa w akcjonariacie sugerowały, iŝ dywidenda moŝe być znacząco wyŝsza od oficjalnej rekomendacji. Dodatkowy 1 mld zł wypłacony w formie dywidendy nie powinien mieć wpływu na zdolność spółki do finansowania swojego rozwoju. Podtrzymujemy rekomendację Kupuj. Paweł Puchalski, CFA Polska Grupa Energetyczna, która we wtorek zdecydowała o pozostawieniu w strukturze grupy kapitałowej spółki Exatel, obecnie nie rozwaŝa jej wprowadzenia na warszawską giełdę W ocenie prezesa PGE Krzysztofa Kiliana po decyzji akcjonariuszy o wyŝszej dywidendzie oraz w związku z wyrokiem SOKiK transakcja przejęcia Energi jest obecnie niewykonalna PGE zamyka blok energetyczny o mocy 370MW opalany węglem brunatnym na 7 miesięcy

9 Blok jest zamykany na czas generalnego remontu. Kolejny blok 370MW jest zamknięty z tej samej przyczyny do końca października 2012, podczas gdy dwa inne o takiej samej mocy będą zamknięte na przełomie maja i czerwca na kilka dni ze względu na niewielkie prace konserwacyjne. Komentarz: Spółka remontuje posiadane bloki energetyczne nie jest to Ŝadna zaskakująca wiadomość. Podtrzymujemy rekomendację Kupuj. Paweł Puchalski, CFA PGE / TAURON / ENEA Neutralny wpływ nowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii We wtorek Ministerstwo Gospodarki przedstawiło kluczowe podstawy najnowszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. W zasadzie są one zgodne z oczekiwaniami, zwiększając wsparcie wszystkich technologii (biogaz/nowe elektrownie wodne/wiatr/słońce) o 10% - 20% względem poprzedniego projektu, kosztem duŝego cięcia w zakresie współspalania biomasy do jedynie 0,15x w 2017 roku. PGNiG Grupa PGNiG zamierza w tej dekadzie wydać około 50 mld zł na inwestycje wiceprezes Sławomir Hinc PGNiG zainwestuje w latach ok. 49 mld zł Z tej kwoty zainwestuje 27 mld zł w segmencie poszukiwanie i wydobycie, 11 mld zł w segmencie dystrybucja, 6,6 mld zł w obszarze prąd i ciepło oraz 4 mld zł w segmencie obrót i magazynowanie. Uzupełnia to wcześniejsze informacje dotyczące wydatków na inwestycje w latach na łączną kwotę 27 mld zł, która ma być wydana w tym okresie, 15,3 mld zł ma być wydane na poszukiwanie i wydobycie. PGNiG / PKN ORLEN W czerwcu odbędą się rozmowy PGNiG i PKN Orlen z przedstawicielami kanadyjskich spółek w sprawie potencjalnej współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków - minister Skarbu Państwa Wśród kanadyjskich spółek minister wymienił Nexen, Talisman i Encanę. PKN ORLEN PKN Orlen nie spodziewa się w dłuŝszej perspektywie utrzymania marŝ na poziomie z pierwszej połowy II kwartału 2012 r. wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk MarŜa rafineryjna wyniosła wówczas ponad 6 USD na baryłce, a dyferencjał prawie 3 USD na baryłce. Środowe walne zgromadzenie PKN Orlen zdecydowało, Ŝe spółka nie wypłaci dywidendy z zysku za 2011 rok PKO BP PKO BP planuje utrzymać w kilku następnych kwartałach wskaźnik kosztów do dochodów na obecnym poziomie PKO BP ocenia, Ŝe trudno będzie kontynuować tak duŝą dynamikę wzrostu wyniku odsetkowego, jak w I kwartale 2012 roku - Bartosz Drabikowski, wiceprezes PKO BP. Komentarz: Wywiad z Bartoszem Drabikowskim przyniósł niewiele nowych informacji, być moŝe poza wskazówką, Ŝe segment małych i średnich firm nadal nie prezentuje się najlepiej. TakŜe, po prezentacji wyników za 1Q 12 byliśmy pod wraŝeniem, Ŝe wskaźnik kosztów do dochodów zwiększy się w nadchodzących kwartałach. Neutralnie. Dariusz Górski POLIMEX-MOSTOSTAL Konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi Power Europe wygrało przetarg na budowę bloku o mocy do 1000 MW w Kozienicach, oferując ok. 6,28 mld zł brutto Enea Wytwarzanie planuje podpisać kontrakt z wykonawcą nowego bloku węglowego w Kozienicach w trzecim kwartale tego roku i bezpośrednio potem ruszyć z budową. Nie wyklucza, Ŝe przegrane konsorcjum CNEEC i COVEC będzie się odwoływać, choć ocenia, Ŝe nie ma do tego podstaw. Prezes Polimeksu poinformował, Ŝe liczy na podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji w ciągu miesiąca. Zakładał, Ŝe do spółki wpłynie na przełomie czerwca i lipca 10 proc. zaliczki, co przy 43 proc. brutto udziale w kontrakcie oznacza ponad 250 mln zł. Komentarz: Wiadomość zgodna z oczekiwaniami. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, oferta konsorcjum Polimexu była najlepsza w przetargu, stąd ogłoszona informacja jest zgodna z oczekiwaniami. Nie moŝna wykluczyć naszym zdaniem, Ŝe chińskie konsorcjum będzie się odwoływać od wyników przetargu. Byłby to drugi duŝy kontrakt energetyczny realizowany przez konsorcja Polimexu. W lutym konsorcjum Polimexu, Rafako i Mostostalu Warszawa podpisało kontrakt o wartości 9,4 mld zł na bloki energetyczne w elektrowni Opole. Adrian Kyrcz PKO BP zwiększyło limit kredytowy do 200 mln zł ze 100 mln zł

10 Linia kredytowa moŝe być wykorzystywana do 30 września 2012 roku. Komentarz: Pozytywna wiadomość. Adrian Kyrcz PZU WZA podniosło dywidendę do 22,43 zł na akcję Środowe WZA zatwierdziło dywidendę w wysokości 22,43 zł (stopa dywidendy 7,5%), powyŝej propozycji zarządu zakładającej 20,3 zł. Propozycja podniesienia poziomu dywidendy oznaczająca wypłatę blisko 83% skonsolidowanego zysku netto za 2011 rok (propozycja zarządu zakładała 75%) została złoŝona przez Skarb Państwa. Dzień prawa do dywidendy pozostał niezmieniony (30 sierpnia), podobnie jak dzień wypłaty (20 września). Komentarz: WyŜsza od oczekiwanej dywidenda jest nieco niespodziewana, zwaŝywszy na fakt, iŝ zarząd PZU juŝ zmniejszył proponowaną dywidendą (wcześniej miało być powyŝej 90% zysku netto), aby dostosować się do rekomendacji regulatora (maksymalna dywidenda z zysku za 2011 rok na poziomie 75%). Warto jednakŝe zauwaŝyć, iŝ 2,25 mld zł dywidendy reprezentuje około 75% zysku jednostki dominującej, stąd nie powinno to wywołać reakcji ze strony regulatora. Dariusz Górski Kwota dywidendy, która zostanie wypłacona przez PZU jest zgodna z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego komunikat KNF RAFAKO Alstom Power Systems domaga się od Rafako zapłaty ok. 28,7 mln euro odszkodowania Przedmiotem postępowania są roszczenia Alstom dotyczące, miedzy innymi, zapłaty na rzecz Alstom, tytułem odszkodowania, kwoty w wysokości około 28,7 mln euro w związku z rzekomym niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem umowy w sprawie świadczenia usług i realizacji dostaw części ciśnieniowej z materiału T24 dla dwóch kotłów energetycznych w jednej z elektrowni w Niemczech, w ramach którego Rafako występowało jako podwykonawca Alstom. Według zarządu Rafako pozew powinien zostać oddalony w całości z uwagi na fakt, iŝ wynikająca z podpisanej umowy odpowiedzialność Rafako nie obejmowała przedmiotu roszczeń zgłoszonych przez Alstom w pozwie. TVN Minęła wyłączność Axel Springer na kupno Onetu od TVN, negocjacje zbliŝają się jednak do końca - prasa SEKTOR BUDOWLANY Rząd przyjął ustawę, która ma zabezpieczyć interesy podwykonawców pracujących przy kontraktach na roboty budowlane realizowane w ramach udzielanych przez GDDKiA zamówień publicznych Chodzi szczególnie o firmy, które nie otrzymały zapłaty za swoją pracę. Komentarz: Ustawa jest oczekiwana przez podwykonawców, ale moŝe uderzyć w generalnych wykonawców, którzy nie będą mogli łatwo zachowywać gotówki i wydłuŝać terminy płatności podwykonawcom. Adrian Kyrcz SEKTOR ENERGETYCZNY MSP podpisało warunkową umowę sprzedaŝy Kopalni Węgla Brunatnego Adamów i Kopalni Węgla Brunatnego Konin spółce ZE PAK Opracowanie: Kacper Kędzior na podstawie Poland Equity Daily oraz Biuletynu Porannego DM BZ WBK

11 WYDARZENIA GOSPODARCZO-POLITYCZNE Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spowalnia Co dalej z inflacją? EBC ocenia Polskę Grecja przed wyborami Narasta napięcie wokół Hiszpanii Wzrost PKB spowolnił w pierwszym kwartale 2012 do 3,5% r/r z 4,3% r/r (po rewizji w dół) w czwartym kwartale ubiegłego roku, co było zgodne z prognozami BZ WBK i wypadło nieco poniŝej oczekiwań rynkowych (3,6% r/r). Wzrost oczyszczony z czynników sezonowych wyniósł 0,8% w ujęciu kwartalnym (najmniej od dwóch lat) i 3,8% w ujęciu rocznym. Dane pokazały wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego. Wprawdzie wzrost powyŝej 3% nadal moŝna uznać za przyzwoity, ale zdaniem ekonomistów BZ WBK pozostałe kwartały bieŝącego roku będą wyraźnie słabsze i wzrost całoroczny wyniesie 2,7% w porównaniu do 4,3% w 2011 r. Andrzej Raczko, członek zarządu NBP, stwierdził, Ŝe przyczyn wysokiej inflacji CPI w Polsce naleŝy upatrywać w czynnikach zewnętrznych, przede wszystkim w wysokich cenach paliw i deprecjacji złotego. W jego ocenie złoty zacznie się umacniać, kiedy impuls zagroŝenia związany z Grecją zacznie wygasać. Dodał, Ŝe gwałtowna zmienność kursu złotego działa negatywnie i musi być przedmiotem zainteresowania banku centralnego. Andrzej Raczko powiedział równieŝ, Ŝe mechanizm transmisji polityki pienięŝnej po kryzysie uległ istotnemu osłabieniu, a władze pienięŝne, czy tego chcą, czy nie, muszą w większym stopniu wziąć odpowiedzialność za stabilność systemu finansowego. Z kolei członek RPP, Jan Winiecki, powiedział, Ŝe w perspektywie półrocza czy roku inflacja teŝ nie wygląda za dobrze, więc RPP musi się zastanowić, jakie kroki podjąć. W całej Radzie, jak dodał, nie ma obecnie większości, która podzielałaby jego zdanie, co wspiera prognozę BZ WBK, Ŝe tak na czerwcowym posiedzeniu, jak i w kolejnych miesiącach tego roku, stopy NBP pozostaną bez zmian. W jego ocenie efekt dla inflacji związany z EURO będzie tylko chwilowy. Z kolei oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych wyniosły w maju 4,3%, tyle samo co w kwietniu. Poprawie uległa struktura odpowiedzi 75% ankietowanych wobec 80,1% w kwietniu oczekuje, Ŝe ceny będą rosły szybciej lub w tym samym tempie. W Raporcie o Konwergencji EBC ocenia, Ŝe Polska powinna zmienić swoje podejście w konsolidacji fiskalnej na bardziej ukierunkowane na wydatki, a nie tak jak dotychczas na przychody, aby mogła zredukować bardzo wysoki deficyt strukturalny i trwale ograniczyć wzrost długu publicznego. W ocenie EBC elastyczna linia kredytowa (FCL) pomogła Polsce w drugim półroczu 2011 w zmniejszeniu ryzyka związanego z brakiem odporności finansowej oraz mogła teŝ przyczynić się do złagodzenia presji na kurs walutowy. RównieŜ Komisja Europejska podkreśliła konieczność kontynuacji konsolidacji fiskalnej, aby sprowadzić deficyt strukturalny do poziomu 1% PKB w 2015 r. i utrzymać zaufanie rynków finansowych. Komisja wskazała na ryzyko związane ze znacznym udziałem inwestorów zagranicznych wśród posiadaczy polskich SPW. Na globalne nastroje ostatnio dość często mają wpływ zmienne wyniki sondaŝy przedwyborczych w Grecji. Gdy badania wskazują na wzrost przewagi dla partii popierających dotychczasowe ustalenia z UE, atmosfera na rynkach nieco się ociepla. Gdy publikowane sondaŝe wskazują na większe poparcie dla Syrizy niŝ dla Nowej Demokracji, wówczas nasila się odwrót od bezpiecznych aktywów. Sytuacja wyklaruje się zapewne po wyborach, które odbędą się 17 czerwca. Wówczas okaŝe się, czy udało się zwycięŝyć Nowej Demokracji, która postuluje dotrzymanie zobowiązań uzgodnionych z UE i MFW. Jeszcze w poprzedni piątek na rynek napłynęła wiadomość o tym, Ŝe najbogatszy autonomiczny region Hiszpanii, Katalonia, potrzebuje pomocy finansowej ze strony rządu. Wywołało to za sobą dalsze pogorszenie sentymentu na rynkach. Hiszpański premier Mariano Rajoy powiedział w mijającym tygodniu, Ŝe jeszcze nie postanowiono jak wyglądać będzie dokapitalizowanie przejętego przez państwo banku Bankia. Jedno z moŝliwych rozwiązań to zwiększenie jego kapitałów za pomocą obligacji rządowych. Premier podkreślił, Ŝe nie będzie potrzebna zewnętrzna pomoc by opanować sytuację w tamtejszym systemie bankowym, ale przyznał, Ŝe Hiszpania ma "bardzo duŝe" problemy z pozyskaniem nowych środków na rynkach finansowych. Perspektywa dalszego wzrostu krajowego zadłuŝenia spowodowała jednak powrót obaw o kryzys zadłuŝeniowy strefy euro. W rezultacie, rentowności 10-letnich hiszpańskich obligacji na chwilę przekroczyły 6,5%. Z kolei spread do analogicznych obligacji niemieckich ustanowił najwyŝszy poziom w historii strefy euro, przekraczając 500pb. Pod koniec tygodnia rentowności 10-letnich papierów Hiszpanii sięgały 6,7%. Dodatkowo, dalsze schłodzenie nastrojów wspierane było przez dane z Hiszpanii, wskazujące, Ŝe w I kwartale odpłynął z tego kraju kapitał o wartości 100 mld.

12 Rośnie awersja do ryzyka Słabe dane z USA Awersja do ryzyka daje o sobie znać nie tylko przez pryzmat rosnących rentowności hiszpańskich obligacji. Rentowności obligacji niemieckich osiągają bowiem kolejne rekordowo niskie poziomy (spadek poniŝej 1,2%), a rentowności amerykańskich Treasuries spadły do najniŝszych poziomów od 1946 r. Ucieczkę od ryzyka widać równieŝ przez pryzmat słabości popytu widocznej na rynku surowcowym. Dopełnieniem tego obrazu jest kurs eurodolara, który niemal jednostajnie zniŝkował przez cały maj, dochodząc do poziomów widzianych ostatnio niemal dwa lata temu. Opublikowane w ostatnim czasie dane dotyczące gospodarki amerykańskiej w większości przypadków stanowiły negatywne zaskoczenie. W wtorek opublikowano indeks zaufania konsumentów Conference Board, który spadł w maju do poziomu 64,9 pkt. z 68,7 pkt. w poprzednim miesiącu (po rewizji). Rynkowe oczekiwania kształtowały się tylko nieco poniŝej pułapu 70 pkt. Nieoczekiwany wyraźny spadek wskaźnika odzwierciedla większy pesymizm Amerykanów w postrzeganiu gospodarki. Z kolei w czwartek, majowy odczyt indeksu Chicago PMI zdecydowanie rozminął się z oczekiwaniami, wypadając słabo równieŝ na tle poprzedniej wartości. Aktywność gospodarcza w rejonie Chicago rosła, ale tempo wzrostu wyraźnie osłabło. Wartość indeksu Chicago PMI znalazła się na najniŝszym poziomie od września 2009 roku. W czwartek opublikowano równieŝ odczyt PKB za I kwartał. Zgodnie z konsensusem dane wskazały na wzrost PKB (annualizowany) o 1,9%. Pierwsze szacunki sprzed miesiąca wskazywały na 2,2%, jednak rynek słusznie zakładał korektę odczytu w dół. Gospodarka amerykańska spowolniła - opublikowane dane wypadają dość słabo na tle odczytu za IV kwartał 2011 roku (+3%). Opracowanie: Kacper Kędzior na podstawie Codziennika BZ WBK oraz komentarzy na gorąco DM BZ WBK Redakcja Biuletynu Tygodniowego: Edyta Kasprzak, Kacper Kędzior, Robert Kaczmarek, Tomasz Jerzyk. Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaŝy jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani teŝ nie jest wskazaniem, iŝ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieŝącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają Ŝadnego z powyŝszych wymogów. Ponadto w zaleŝności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia róŝnych (takŝe o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader. Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., Akcje.net, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezaleŝnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniŝeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. DM BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. DM BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub moŝe wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają róŝne załoŝenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do zapewnienia, iŝ takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaŝy papierów wartościowych ani teŝ zaproszenia do złoŝenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złoŝenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie moŝe być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym analizę niezaleŝność, a takŝe zachowanie naleŝytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najwięcej zyskał indeks spółek o średniej kapitalizacji. Po otwarciu indeksy wyznaczyły dzienne minima, a straty

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015 GPW 2344,1 0,08% 1,15% KOMENTARZ PORANNY: Brak jakichś istotnych rozstrzygnięć Za nami kolejna, raczej mało przełomowa sesja na GPW, choć wpisująca się dość dobrze w całą serię mini zwrotów rynkowych,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca Tydzień na rynkach 27 czerwca 1 lipca Rynek polski Wcześniejsza siła rodzimego rynku odeszła w niepamięć i nasz parkiet drugi tydzień z rzędu zachowywał się niezmiernie słabo względem zachodnich indeksów.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl spowolnienie MAKROskop Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 21 Zegar koniunktury -1,5 -,5,5 1,5-1 IV kw. 29 kwiecień 29 depresja W tym miesiącu: Temat miesiąca 2 Czy i jakich interwencji potrzeba?

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia Tydzień na rynkach 06 10 grudnia Rynek polski W czwartek WIG20 wykreślił nowy lokalny szczyt na poziomie 2782 punktów, wybijając się na najwyższy poziom od półtora roku. Zabrakło jednak siły do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych 8 MARZEC 213 ROKU Rynek obligacji korporacyjnych miesięcznik, marzec 213 Luty okazał się spokojnym miesiącem na rynku obligacji korporacyjnych. W porównaniu do ubiegłego roku, na rynek trafiły papiery

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo