Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr / 147 / 2012 / rok XIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX"

Transkrypt

1 styczeń luty marzec kwiecień nr / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN nr indeksu PWSZ w Kaliszu Raj naukowców

2

3 Miesięcznik Społeczno-Kulturalny O dylematach zrównoważonego rozwoju mówi Janusz Pęcherz, prezydent Kalisza W stronę akademii - rozmowa z Janem Chajdą, rektorem PWSZ w Kaliszu Zębate znaczy doskonałe - w Kaliszu powstaje nowoczesne centrum dydaktyczno-badawcze Szymon, ach Szymon! - sylwetka Szymona Mysłakowskiego 53 Chciałbym cofnąć czas - Czesława Niemena wspomina Jan Cegiełka stopni wtajemniczenia - kaliska wieża ratuszowa 64 Piję gwiazdy! - fotoreportaż Ryszarda Bienieckiego Miesięcznik Społeczno-Kulturalny styczeń luty marzec kwiecień nr / 147 / 2012 / rok XIX cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN nr indeksu Wydawca Miasto Kalisz Redakcja Ratusz, Główny Rynek 20 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców Koncepcja artystyczna Iwona Cieślak, Tomasz Wolff Redakcja wydania Iwona Cieślak, Karina Zachara Projekt makiety oraz projekt okładki Tomasz Wolff Na okładce Pracownie PWSZ, fotografie Agnieszka Andrzejwska Skład Tomasz Wolff Korekta Aleksandra Bajger Druk Z.P. Offset-Kolor, tel

4 Przed konferencją naukową O dylematach zrównoważonego rozwoju mówi dr inż. Janusz Pęcherz, prezydent Miasta Kalisza Fot. Katarzyna Madziała 4

5 Rozwój, równowaga, harmonia: dla kogo i po co? Zrównoważony rozwój jest pojęciem bardzo szerokim, a jednocześnie bardzo użytecznym, niezależnie od tego, co będziemy pod nim rozumieli. Oczywiście, pojęcie to zostało zdefiniowane, a najpełniej opisane w Agendzie 21, ale było to tak dawno, że nie zawsze pamiętamy, co było na początku i dla jakich celów powstało. W międzyczasie narosło wiele interpretacji, rozpraw i omówień, jednakże nie straciło ono nic ze swej użyteczności, bo zawiera w sobie imperatyw dbałości o różne aspekty rozwoju, postępu, w tym ten najważniejszy: rozwój gospodarczy, przemysłowy, urbanistyczny musi być zharmonizowany z innymi czynnikami środowiskowym i społecznym. Trudno dziś sobie wyobrazić kraj, region, miasto, które zostałyby zdominowane przez jakąś jedną gałąź gospodarczą (np. górnictwo czy hutnictwo) szkodliwą dla ekosystemu lub wyrządzającą szkody społeczne w postaci dyskryminacji jakiejś grupy. Zrównoważony rozwój stał się prawem krajowym i międzynarodowym, nie wszędzie rzecz jasna w praktyce, ale jako norma jest uznawany przez wszystkie niemal państwa czy związki państw. W tym miejscu możemy odetchnąć z ulgą i zagłębić się myślami i marzeniami w wizji życia bez stresów, w zgodzie z naturą, kulturą, w zdrowiu i szczęściu. Czy na pewno? Tak by było, gdyby nie Zagrożenia globalne Największymi przeciwnikami zrównoważonego rozwoju są: rywalizacja gospodarcza, konkurencja, maksymalizacja zysków przy jednoczesnym redukowaniu kosztów ad absurdum, no i oderwanie kapitału od środków produkcji. Powodują one to, że przyszłość społeczeństw staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Stan homeostazy, równowagi stał się iluzoryczny w sytuacji, gdy hegemonem został wolny kapitał, owe transgraniczne fundusze inwestycyjne, które nie mają zobowiązań społecznych i obywatelskich. Być może ten zrównoważony rozwój, najbardziej widoczny w postulacie zero growth, był od początku utopią. Bo zauważmy, że zaproponowany on został również krajom, w których ludzie żyją za jednego dolara dziennie i umierają z głodu. Oni nie słyszą i nie chcą słyszeć o dylematach rozwoju, oni tego rozwoju chcą za wszelką cenę, wierzą, że da im pracę, jedzenie i dach nad głową. Dlatego Kenia i Tanzania nie poświęcą pełnych żołądków swoich mieszkańców w imię zachowania nieskażonej afrykańskiej przyrody parków narodowych. Poświęcą raczej parki, o ile przestaną przynosić im dochody. To są realne dylematy ludzkości. Trzeba je widzieć, dostrzegać, sprzyjać ich rozwiązywaniu, należy mieć wrażliwość na los pracujących dzieci w Indiach czy Bangladeszu, widzieć tragedię Amazonii przez straszliwe spustoszenie, jakie jej niesie cywilizacja. Trzeba być wrażliwym, jednakże, przede wszystkim, trzeba widzieć to, co jest wokół nas, te zagrożenia i dylematy, jakich dotykamy codziennie, np. w naszych miastach. Na ratunek miastom Oto Unia dostrzegła, i słusznie, że dotychczasowy najbardziej dynamiczny, agresywny czynnik wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego Europy miasta stracił impet, przestał być kreatywny, pobudzający. Miasta europejskie, poza metropoliami, stały się same problemem, ciężarem, a i rywalizacja między nimi, początkowo obiecująca, coraz bardziej zaspokaja ambicje lokalnych liderów, nie przysparzając ani miejsc pracy, ani wartości dodanej, nie przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i nie odpowiadając na potrzeby mieszkańców. Co więcej, miasta zaczęły generować zjawiska odrzucenia i wykluczenia społecznego, pojawiły się w nich obszary biedy i patologii. Można żyć w zgodzie z naturą, cywilizacja stworzyła po temu wszelkie warunki, ale czy można żyć w niezgodzie z innym człowiekiem, innymi ludźmi? Żyć w niezgodzie z historią i dorobkiem przeszłych pokoleń? W zrujnowanych dzielnicach, pozbawionych elementarnych więzi społecznych? Odpowiedź na te pytania może być tylko jedna: nie. Miasta europejskie są zbyt wielkim, monumentalnym dorobkiem cywilizacji i kultury, żeby zastąpić je nieokreślonymi, pozbawionymi tradycji i bardzo kosztownymi w utrzymaniu suburbiami, takimi ni to wsiami, ni to przedmieściami, rozległymi strukturami osadniczymi, które mimo wszelkich wysiłków właścicieli działek i nieruchomości nie zastąpią tkanki miejskiej. I są drogie, bardzo drogie w utrzymaniu. Z takiego ducha sprzeciwu wyrosła Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, przyjęta całkiem niedawno, bo w 2007 r. Można o niej powiedzieć, że jest jednym z najbardziej dojrzałych, przemyślanych i odpowiedzialnych dokumentów unijnych, który zawiera rozliczne remedia na bolączki naszych miast. Umieszczony w nim został zapis, że miasta Starego Kontynentu stanowią cenne i niezastąpione dobra gospodarcze, społeczne i kulturowe, a w planowaniu ich dalszego rozwoju należy uwzględniać wszystkie wymiary rozwoju zrównoważonego, tj. dobrobyt gospodarczy, równowagę społeczną i zdrowe środowisko, ale także inne: kulturę, opiekę zdrowotną, rekreację. Karta postuluje tworzenie zintegrowanej polityki miejskiej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. To jest warunek kluczowy i dobrze, że i w Polsce zaczyna się mówić coraz częściej i głośniej o polityce miejskiej, co więcej tworzyć jej podstawy. Ważne jest i to, że w nowym okresie programowania wydatków , przez stworzenie programu operacyjnego dla miast, wiele z dobrych zaleceń Karty Lipskiej będzie w Polsce przyjętych. Program Spójności pozostawił po sobie duży dorobek, program miejski może być tak samo skuteczny. Kiedy czytam założenia, diagnozy, tezy i postulaty Karty, przeżywam coś w rodzaju deja vu, jakbym to już kiedyś widział lub przeżył. Gdzie? W Kaliszu! Widzę nasz Kalisz Ostatnia dekada w życiu miasta jest swoistą ilustracją Karty. Proszę nie brać tego za wyraz megalomanii, tak w istocie pojmowaliśmy rozwój miasta. Równomiernie rozłożony przestrzennie i dziedzinowo. Jeśli czytamy w Karcie: Miasta są ośrodkami tworzenia i przekazywania dużych zasobów wiedzy. Należy więc podnosić jakość sieci edukacyjnych od przedszkoli do uniwersytetów, to jest to, wypisz wymaluj, nasz program modernizacji szkół, zapewnienia im wysokiego poziomu nauczania i nasz wkład materialny w rozwój szkolnictwa akademickiego. Budowa infrastruktury miejskiej na obszarach dawnych wsi włączonych do miasta to nic innego jak proces urbanizacji i scalania organizmu miejskiego. Zdrowe środowisko w naszym przypadku oznacza modernizację i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków i wód deszczowych do oczyszczalni, a tym samym czystą rzekę. Wysłuchała Iwona Cieślak Katarzyna Madziała, ukończyła administrację w Poznaniu oraz fotografię w łódzkiej Filmówce dyplom pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Prażmowskiego (2008). Zajmuje się fotografią kreacyjną, portretową, mody i reklamową. Brała udział w wielu wystawach m.in. Galerii Pilsner Urquell Nagradzana w wielu konkursach m.in. trzykrotne wyróżnienie honorowe w prestiżowym konkursie International Photography Awards w Nowym Jorku 2006, 2007, 2008 oraz wyróżnienie w konkursie Prix de la Photographie Paris, Paryż w

6 Z prof. zw. dr. inż. Janem Chajdą, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu rozmawia Piotr Michalak W stronę akademii sprostania wymogom regionalnego rynku pracy. Tak więc oferta jest opracowana właśnie pod tym kątem. W tym celu powołana została też rada konsultacyjna, złożona z przedstawicieli wszystkich liczących się jednostek gospodarczych z Kalisza i okolic. Fot. Agnieszka Andrzejewska Kaliska uczelnia powstała przed trzynastoma laty. Jak wyglądały początki i na czym polega specyfika PWSZ w Kaliszu? PWSZ rozpoczęła działalność w 1999 r. Zaczynaliśmy od trzech specjalności: zarządzania biznesem, technologii maszyn i elektroenergetyki. Rozwój w zakresie po- szerzania oferty edukacyjnej PWSZ jest olbrzymi. Dziś mamy 14 kierunków kształcenia: 7 związanych z medycyną i sportem, 5 technicznych i 2 menedżerskie. Należy jednak pamiętać, że istotą kształcenia w wyższych szkołach zawodowych jest przede wszystkim przygotowanie młodzieży do Uczelnia przyciąga studentów i wykładowców nie tylko z regionu. Oczywiście, i jest ich coraz więcej. W tej chwili studiują u nas nie tylko osoby z Polski, ale i z zagranicy. Mamy studentów z Białorusi, Mongolii i krajów afrykańskich. To powoduje, że nasza szkoła zbliża się do świata, a studia są bardziej umiędzynarodowione. Z dumą powiem, że udaje nam się zatrudniać coraz większą liczbę profesorów z zagranicy. Są to cenieni w świecie znawcy: profesor, specjalista w dziedzinach technicznych z Francji, szef kliniki odnoszącej spektakularne sukcesy w leczeniu ozonoterapią z Rosji. W najbliższym czasie planujemy zatrudnić specjalistę w dziedzinie informatyki z Doliny Krzemowej w USA. To bardzo podnosi zainteresowanie naszą uczelnią wśród młodych ludzi. Pozyskiwanej kadrze staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do pracy, rozwoju zawodowego i osiedlania się w Kaliszu i okolicach. Jednak, co zawsze podkreślam, PWSZ to przede wszystkim Kalisz. Z miastem i jego okolicami jesteśmy związani najbardziej, wzajemnie się wspieramy. Nasza uczelnia jest dla miasta szansą na realizację wizji Kalisza akademickiego. Tym bardziej, że to już uczelnia o olbrzymim prestiżu i mocnej pozycji... Staramy się być coraz lepsi poprzez rozwijanie mocnych stron i wykorzystywanie pojawiających się szans rozwoju. Robimy wszystko, aby warunki studiowania w kaliskiej uczelni były komfortowe. Ma to odzwierciedlenie nie tylko w opiniach naszych studentów i absolwentów, ale również w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Od lat największe zainteresowanie i emocje nie tylko w środowisku akademickim, ale także wśród kandydatów na studia budzi ranking szkół wyższych Per- 6

7 spektyw i Rzeczpospolitej. Od pięciu lat zajmujemy w nim pierwsze miejsce. Kształcenie w kaliskiej PWSZ pozytywnie oceniły też Państwowa Komisja Akredytacyjna i Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego. Zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że wyróżnikiem kaliskiej PWSZ jest bogata oferta edukacyjna? Nasza oferta jest dostosowywana do realnych wymagań rynku. Tutaj mamy zdecydowaną przewagę nad wieloma, czasem bardzo starymi, znanymi i utytułowanymi uczelniami w Polsce. Dlatego właśnie pojawiły się w niej lub pojawią niebawem takie kierunki, jak np.: bardzo popularne bezpieczeństwo wewnętrzne, ciesząca się dużym zainteresowaniem organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, przyszłościowa mechatronika, czy makrokierunki, jak np. informatyka z ekonometrią. Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o kierunki medyczne zaoferujemy np. zdrowie publiczne, promocję zdrowia, dietetykę, czyli dziedziny, z których specjaliści są poszukiwani na rynku pracy. Przed dwoma laty otrzymaliśmy zgodę z ministerstwa na uruchomienie informatyki oraz budownictwa, przy czym chodzi tu o budownictwo pasywne, unikalne w polskich warunkach, a w ubiegłym roku ruszyło wychowanie fizyczne i kolejny kierunek magisterski pielęgniarstwo. Teraz oczekujemy na mechanikę i budowę maszyn również studia drugiego stopnia. To już prawie akademia. Chcemy zrealizować wizję Akademii Kaliskiej. Na obecnym etapie jest to główny nurt rozwoju. Oczywiście musimy spełnić wiele warunków; jeden z nich to funkcjonowanie co najmniej czterech wydziałów. Te już działają: Wydział Zarządzania, Wydział Politechniczny, Wydział Medyczny i Wydział Rehabilitacji i Sportu. Teraz jeden z nich musi uzyskać uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Do tego potrzebni są samodzielni pracownicy naukowi, zatrudnieni na pierwszym etacie, o co cały czas zabiegamy. Są to warunki czysto formalne, bo pod względem jakości kształcenia, komfortu studiowania, bazy dydaktycznej, zaplecza laboratoryjnego czy innowacyjności wyprzedzamy niejedną istniejącą akademię. Kaliska PWSZ bardzo ściśle współpracuje z przedstawicielami różnych dziedzin gospodarki, nie tylko w postaci wspomnianej rady konsultacyjnej, ale w całym procesie kształcenia. Jak wygląda ta współpraca? Od początku założyliśmy, że chcemy maksymalnego odpolitycznienia uczelni, ale za to maksymalnego jej uprzemysłowienia, rozumianego jako kontakty z przedstawicielami gospodarki. Dotyczy to zarówno wspomnianej rady, ale też wykładów prowadzonych przez czynnych zawodowo specjalistów z różnych dziedzin i oczywiście praktyk studenckich. W tej ostatniej kwestii szczególnie ścisłą współpracę nawiązaliśmy z przedstawicielami przemysłu lotniczego. Oczywiście korzyść jest obopólna przemysł dostaje młodą, utalentowaną i przede wszystkim ukierunkowaną zawodowo kadrę, natomiast nasi studenci już podczas nauki mogą poznać zastosowania teorii, z którą zaznajamiają się na wykładach. Wielu z nich znajduje zatrudnienie już na szóstym, siódmym semestrze studiów właśnie w zakładach patronackich. Nasze ukierunkowanie na wiedzę praktyczną przejawia się też we współudziale uczelni w budowie klastrów: spożywczego, informatycznego i lotniczego oraz w planach utworzenia w ramach uczelni Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych jedynej takiej w Europie jednostki naukowo-badawczej działającej na potrzeby lotnictwa i nie tylko. Przed dwoma miesiącami środki na ten cel w kwocie 18 mln zł zostały nam zagwarantowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Uczelnia zmienia się również w zakresie infrastruktury. Czy na realizację kolejnych zadań są pozyskiwane środki zewnętrzne? Oczywiście. Powiem więcej bez nich realizacja naszych zamierzeń byłaby raczej niemożliwa. Od kilku lat następuje ciągła modernizacja bazy dydaktycznej. W 2008 r. pozyskaliśmy środki na realizację projektu kluczowego w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa wyższego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który objął adaptację przekazanych przez miasto budynków powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i administracyjno-socjalne Wydziału Politechnicznego. Powstające Centrum Dydaktyczno-Sportowe przy ul. Poznańskiej kampus studencki składa się już z pięciu obiektów: Collegium Mechanicum, Collegium Oecologicum, Domu Gościnnego Wojaczek, pawilonu laboratoryjnego i pawilonu sportowego. Obiekty zawierają, między innymi, nowoczesne sale wykładowe i seminaryjne, laboratoria, pracownie i specjalistyczne warsztaty, bibliotekę, pomieszczenia socjalne i pokoje gościnne dla kilkudziesięciu osób. Pierwsze trzy zostały ukończone w 2010 roku. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 23,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 12,5 mln zł. Ponadto w ubiegłym roku władze miasta zrobiły uczelni prezent, uruchamiając nową linię autobusową S (studencką) łączącą komunikacyjnie obiekty dydaktyczne w różnych punktach miasta. Ale to nie koniec wielkich inwestycji. Oczywiście, że nie. Plan budowy kampusu zakłada kolejne. Między innymi budowę krytej pływalni, zadaszonych kortów tenisowych czy stadionu lekkoatletycznego. Wzorem uczelni akademickich, vis-a-vis zabytkowego gmachu rektoratu, powstanie nowoczesne centrum konferencyjno-wykładowe. Wszystko to zamierzamy zrealizować z dalszym wykorzystaniem funduszy unijnych. Dzięki tym inwestycjom i rozwojowi Kalisz staje się miastem akademickim, a nasza uczelnia liderem w zakresie inwestowania w szkolnictwo wyższe w Wielkopolsce. To już prawie akademia! Dziękuję za rozmowę. 7

8 PWSZ wczoraj i dziś Fot. Andrzej Kurzyński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu powstała 15 lipca 1999 roku, a już trzy miesiące później uczelnia zainaugurowała pierwszy w swych dziejach rok akademicki. Indeksy otrzymało 279 studentów. Pomysły utworzenia samodzielnej wyższej uczelni w Kaliszu sięgają jeszcze lat 50-tych ubiegłego stulecia. Marzenia nabrały realnych kształtów dopiero pod koniec lat 90- tych, a cały proces rozpoczął się w kręgach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Bodźcem była ustawa o wyższych szkołach zawodowych przyjęta przez Sejm w 1997 roku. Dwa lata później, 8 lipca 1999 roku, premier Jerzy Buzek podpisał rozporządzenie w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, a Minister Edukacji Narodowej funkcję rektora powierzył prof. dr. hab. Czesławowi Glinkowskiemu, który pełnił ją do 2008 roku. Inicjatywa utworzenia kaliskiej PWSZ od początku znalazła szerokie grono zwolenników. Wśród ojców-założycieli kaliskiej Alma Mater znaleźli się między innymi: biskup kaliski Stanisław Napierała, ówczesne władze samorządowe na czele z prezydentami Kalisza Wojciechem Bachorem i Zbigniewem Włodarkiem oraz przewodniczącymi Rady Miejskiej Krzysztofem Walczakiem i Jerzym Rubińskim. Samorząd Kalisza argumentował, że miasto o takiej pozycji i potencjale kulturowym zasługuje na stworzenie ośrodka akademickiego. Dla setek absolwentów szkół średnich była to także szansa na studia bez konieczności wyjeżdżania do miast oddalonych często o setki kilometrów. Pierwsze lata były trudnym, pionierskim okresem zmagań o rozwój bazy materialnej, o dobre programy i jakość nauczania, o kadrę, o to, by ministerialna komisja akredytacyjna wydała certyfikaty jakości uczelni. Były to lata, w których docierała się kadra, organizacja pracy, a nade wszystko szły jedna za drugą inwestycje wspominał trzy lata temu podczas uroczystego jubileuszu 10-lecia kaliskiej PWSZ prezydent miasta Janusz Pęcherz, wcześniej wykładowca tejże uczelni. Samorząd Kalisza przekazał uczelni XIX- -wieczny budynek dawnej drukarni przy ulicy Nowy Świat, który stał się głównym gmachem PWSZ. Kolejne lata dla szkoły przebiegały pod znakiem potężnych inwestycji sięgających dziesiątek milionów złotych. W 2001 roku budynek przy Nowym Świecie odzyskał swój dawny blask, stając się jedną z wizytówek miasta. W 2002 roku PWSZ przejęła także od miasta tereny po zlikwidowanej jednostce wojskowej przy ulicy Poznańskiej. Zaadaptowane obiekty powojskowe w niczym nie przypominają dzisiaj dawnych, ponurych koszar. Powstał tutaj nowoczesny kampus studencki, na terenie 8

9 którego funkcjonują obiekty sportowe oraz naukowo-dydaktyczne. W 2009 roku otwarto Collegium Oecologicum wyposażone w 8 sal wykładowych, pracownie specjalistyczne i laboratoria, bibliotekę, aulę amfiteatralną na 320 miejsc i hol wystawienniczy. W 2010 roku oddano do użytku najnowszy obiekt dydaktyczny Collegium Mechanicum, które mieści się w dawnym wojskowym magazynie części lotniczych. Znajduje się w nim 10 sal wykładowych i seminaryjnych, 20 laboratoriów, pracowni i warsztatów specjalistycznych, pokoje profesorskie i pokoje wykładowców, pomieszczenia biurowe i socjalne, czytelnia z wypożyczalnią książek oraz klub studencki. Na terenie kampusu działa także dom gościnny,,wojaczek oraz pawilon laboratoryjny. W 2002 roku od koncernu Nestle PWSZ kupiła budynek przy ulicy Łódzkiej na potrzeby domu studenckiego. W tym samym roku wmurowano też akt erekcyjny pod budowę Collegium Novum przy ulicy Nowy Świat, które zostało oficjalnie otwarte w listopadzie 2004 roku. Inaugurację trzynastego już roku akademickiego PWSZ uczciła, między innymi, oddaniem kolejnej inwestycji, tak zwanych zimowych tarasów. To rozbudowana część gmachu PWSZ przy Nowym Świecie, gdzie znajduje się hol wystawienniczy oraz magazyn i ogród zimowy istniejącej już czytelni i wypożyczalni książek. Nowo powstała szkoła wyższa postawiła między innymi na rozwój kierunków inżynieryjnych, które wówczas nie były zbyt popularne wśród kandydatów na studia. Szybko okazało się jednak, że był to strzał w dziesiątkę. Obecnie to właśnie inżynierowie są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Szkoła szybko nawiązała współpracę z lokalnymi firmami, w których studenci mają możliwość nie tylko zdobywania niezbędnej praktyki, ale także po zakończeniu nauki często znajdują stałą pracę. Dzisiaj uczelnia współpracuje z ponad 150 firmami i instytucjami; podpisała także blisko 30 umów o współpracy z uczelniami partnerskimi, w tym dwadzieścia bilateralnych z uczelniami zagranicznymi, w ramach tak zwanego porozumienia bolońskiego, między innymi z Akademią Ekonomiczną im. D. A. Tsenova w Svishtov, Uniwersytetem Bioterra w Bukareszcie, Państwowym Instytutem Inżynieryjno-Ekonomicznym w Niżnym Nowogrodzie. Początkowo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu przyjęła strukturę instytutową, w ramach której funkcjonowały: Instytut Zarządzania, Instytut Politechniczny, Instytut Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego oraz Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa. Po dwunastu latach okazało się jednak, że dla dynamicznie rozwijającej się uczelni taka struktura jest niewystarczająca. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Fot. Agnierzka Andrzejewska prof. dr hab. Barbara Kudrycka zatwierdziła w 2010 roku nowy statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, w której w 2011 roku zostały utworzone cztery wydziały: Zarządzania, Politechniczny, Medyczny, Rehabilitacji i Sportu. W maju ubiegłego roku po raz pierwszy w dziejach kaliskiej PWSZ zostali również wybrani dziekani. I tak dziekanem Wydziału Zarządzania został doc. dr Jan Frąszczak, dziekanem Wydziału Politechnicznego doc. dr inż. Kazimierz Wojciech Pyć, dziekanem Wydziału Medycznego prof. dr hab. n. med. Witold Woźniak i dziekanem Wydziału Rehabilitacji i Sportu prof. dr hab. n. med. Gerard Straburzyński. Prodziekanami zostali: dr Beata Wenerska i dr inż. Zbyszko Szmaj (Wydział Zarządzania), dr inż. Jacek Roszkiewicz i mgr Sławomira Janiak (Wydział Politechniczny), lek. med. Wojciech Grzelak i mgr Violetta Koźlak (Wydział Medyczny), doc. dr Maria Jaruga i mgr Arkadiusz Janiak (Wydział Rehabilitacji i Sportu). W 2005 roku kaliska uczelnia doczekała się swojego patrona. Rozporządzaniem Ministra Edukacji i Sportu z 28 kwietnia 2005 roku został nim kaliszanin, asnykowiec Stanisław Wojciechowski, drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z akcentów uroczystości było odsłonięcie popiersia patrona przed gmachem Collegium Novum. Oficjalne nadanie imienia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zbiegło się ze 140. rocznicą urodzin Stanisława Wojciechowskiego, a gościem specjalnym był prof. dr hab. inż. Maciej Grabski, wnuk wybitnego kaliszanina. 19 października 2006 roku pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej swoją działalność zainaugurował kaliski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego inicjatorką była nieżyjąca już Iwonka Urbanowska. Dwa lata później ruszył Uniwersytet Gimnazjalisty, a od października 2009 roku pod auspicjami PWSZ działa także Uniwersytet Licealisty. Z myślą o najmłodszych w 2010 roku uczelnia rozpoczęła projekt pod nazwą Politechnika Dziecięca, w ramach której życie akademickie poznają uczniowie szkół podstawowych. W 2012 roku mury PWSZ w Kaliszu opuścili pierwsi absolwenci z tytułem magistra. Byli oni studentami kierunku inżynieria środowiska o specjalności powietrze, woda i ścieki. W pierwszej, w historii kaliskiej uczelni, uroczystości wręczenia dyplomów magistra uczestniczyli rektorzy państwowych wyższych szkół zawodowych, którzy przybyli do Kalisza na XVII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu kształci obecnie 5 tysięcy studentów na 14 kierunkach i 29 specjalnościach. Jej mury opuściło już 10 tysięcy absolwentów. Kadra naukowa to niemal 400 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym prawie 100 samodzielnych z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Uczelnia posiada 10 własnych obiektów dydaktycznych, 115 tysięcy woluminów bibliotecznych, 26 milionów złotych pozyskanych ze środków unijnych i zero zaciągniętych kredytów. Z takim potencjałem PWSZ zmierza w kierunku kaliskiej akademii. Andrzej Kurzyński 9

10 Zasłużeni dla PWSZ PWSZ w Kaliszu to przede wszystkim ludzie, społeczność uczelniana. Także ci, których już nie ma wśród nas, a którzy tworzyli uczelnię, przez lata pracowali na jej sukces. Pozostają w naszej pamięci. Fot. Karina Zachara Prof. dr hab. Czesław Glinkowski (zm. 20 IX 2008 r.) Rektorem kaliskiej PWSZ został w 1999 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W kolejnych latach powierzano mu tę funkcję jeszcze dwukrotnie. Pełnił ją do 31 sierpnia 2008 roku. Był też profesorem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Z tą uczelnią związany był od początku swojej pracy zawodowej, czyli od 1967 roku. W 1975 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1977 roku pełnił funkcję kierownika katedry Ekonomiki Produkcji i koordynatora specjalności Przedsiębiorczość i Ekonomika Produkcji w AE. Do szczególnych osiągnięć Profesora należy zaliczyć zorganizowanie w 1992 roku międzynarodowego zespołu pracującego nad problemami transformacji rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W latach organizował, a następnie kierował Ośrodkiem Studiów Zamiejscowych AE w Poznaniu z siedzibą w Kaliszu. Na początku były to studia licencjackie, a dzięki staraniom Profesora Glinkowskiego uruchomiono w Kaliszu również studia magisterskie. W 1998 roku władze Kalisza zaproponowały Profesorowi kandydowanie z ich poparciem na stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Od tamtego momentu uczestniczył on w procesie tworzenia, a następnie uruchomienia pierwszej samodzielnej uczelni w mieście. Od lipca 1999 roku był jej profesorem i rektorem. Kierując uczelnią, przyczynił się do jej dynamicznego rozwoju. Zawsze zwracał uwagę na jakość kształcenia, dobór wykwalifikowanej kadry oraz rozwój bazy dydaktycznej. W trakcie jego kadencji kaliska PWSZ czterokrotnie zajmowała pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych. Profesor, ciesząc się z tych osiągnięć, zawsze powtarzał, że rankingi są ważne, ale najważniejsi są studenci. To właśnie z myślą o nich dbał o rozwój zaplecza dydaktycznego oraz uruchamianie nowych kierunków i specjalności. Profesor Czesław Glinkowski w roku 2005 otrzymał zaszczytny tytuł Zasłużony dla Miasta Kalisza, a wcześniej Złoty Krzyż Zasługi. Prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz Pisarski (zm. 22 III 2010 r.) Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Po nich związał się zawodowo z uczelnią, podejmując pracę w Pierwszej Katedrze i Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych, przemianowanej później na Instytut Ginekologii i Położnictwa. Tam przeszedł kolejne szczeble zawodowe. Był wybitnym ginekologiem i położnikiem. W latach pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Fot. Archiwum PWSZ Ponadto w różnych latach sprawował szereg innych funkcji, m.in. dyrektora Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Poznaniu, prezesa Fundacji Polsko-Niemieckiej Edukacja w położnictwie i ginekologii, członka Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, członka Komisji Patofizjologii Płodu i Rozrodu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, a także redaktora naczelnego Ginekologii praktycznej. W roku 2002 związał się z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Niemalże od początku uczestniczył w procesie tworzenia uczelni, organizując jej medyczny profil kształcenia zarówno jako nauczyciel akademicki, jak i członek Senatu. Ówczesny 10

11 Fot. Archiwum PWSZ rektor PWSZ w Kaliszu, śp. profesor Czesław Glinkowski, powierzył mu funkcję dyrektora Instytutu Położnictwa i Pielęgniarstwa. Pełnił ją aż do śmierci, a instytut pod jego skrzydłami rozwijał się i umacniał, by w końcu stać się znaczącym ośrodkiem kształcenia pielęgniarek i położnych na potrzeby nie tylko polskiej służby zdrowia. Praca naukowa i organizacyjna nigdy nie zdołały oderwać go od szpitalnych łóżek. Był lekarzem-społecznikiem, do końca oddanym służbie zdrowia i swoim pacjentkom. W 2011 roku został pośmiertnie wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel Miasta Kalisza. Prof. dr hab. inż. Janusz Kutzner (zm. 19 I 2010 r.) W 1958 roku ukończył studia z zakresu elektrotechniki przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, gdzie pracował też jako zastępca asystenta. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1968, a doktora habilitowanego w Trzy lata później Senat mianował go profesorem nadzwyczajnym Politechniki Poznańskiej. W roku 1999 związał się z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Od początku uczestniczył w procesie tworzenia uczelni, organizując jej techniczny profil kształcenia zarówno jako nauczyciel akademicki, jak i członek Senatu. Ówczesny rektor PWSZ w Kaliszu, śp. profesor Czesław Glinkowski, powierzył mu funkcję dyrektora Instytutu Elektroenergetyki, przekształconego później w Instytut Politechniczny. Pełnił ją aż do śmierci, a instytut pod jego skrzydłami stał się z czasem znaczącym w kraju ośrodkiem kształcenia inżynierów. Opr. Piotr Michalak Z Kazimierzem Matusiakiem, kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu rozmawia Piotr Michalak Kalisz widzę akademicki Akademia im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu nazwa ta coraz częściej pojawia się we wszelkiego rodzaju opracowaniach dotyczących kaliskiego szkolnictwa wyższego Mówiąc o akademii, powracam myślami do roku 1996, kiedy to pod egidą Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk powstał roboczy dokument zatytułowany Koncepcja rozwoju szkolnictwa wyższego w Kaliszu. Podkreślam tu słowo roboczy, bo do dziś widnieje na nim dopisek projekt. Można by rzec, że w tej fazie dokument pozostaje nadal otwarty, bo przecież wciąż budujemy akademicki Kalisz. Jakie były początki? W roku 1996 pracowaliśmy pod przewodnictwem dr. hab. Krzysztofa Walczaka. W skład zespołu redakcyjnego z ramienia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk weszli: prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski, dr inż. Mieczysław Woźniak oraz ja wtedy dyrektor administracyjny istniejącego już w tym czasie w Kaliszu Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Założenia naszego programu opracował Krzysztof Walczak. Mnie powierzono część analizy stanu ówczesnego środowiska akademickiego: Instytutu Pedagogiczno- -Artystycznego UAM, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Dodam, że poza tymi trzema jednostkami analizie poddałem stan kadry naukowej poza zorganizowanym środowiskiem akademickim. O ile nie dziwiła spora liczba naukowców zatrudnionych w punktach konsultacyjnych i filiach szkół wyższych, o tyle wyniki ostatniej części były zaskakujące. Okazało się bowiem, że w ówczesnym województwie kaliskim, w różnych gałęziach gospodarki pracuje aż 64 doktorów. Biorąc pod uwagę ten stan, zaczęliśmy szukać alternatywnych dróg organizacji struktury szkół wyższych. Jedną z nich było utworzenie w Kaliszu samodzielnej państwowej wyższej uczelni. Czyli dzisiejszej PWSZ. W jaki sposób doszło do jej powstania? Rozważaliśmy dwie możliwości: wystąpienie z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o powołanie w Kaliszu samodzielnej państwowej szkoły wyższej o charakterze akademickim, co uznawaliśmy wtedy za działanie nieracjonalne i pozbawione jakichkolwiek szans realizacji lub też zorganizowanie w Kaliszu wyższej szkoły zawodowej. Ta druga koncepcja miała swoje uzasadnienie w projektowanej ustawie o wyższym szkolnictwie zawodowym, stąd też postanowiliśmy ją rozwijać niezależnie od postępu prac parlamentarnych nad wyżej wymienioną ustawą. Jak wyglądała ówczesna wizja kaliskiej PWSZ? Początkowo samodzielna uczelnia miała powstać w oparciu o istniejącą w mieście strukturę szkolnictwa wyższego, na którą składała się filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz punkty konsultacyjne Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej. Im dalej jednak posuwaliśmy się w określaniu specyfiki kształcenia projektowanej uczelni, tym bardziej utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że powinna ona być budowana od podstaw. Projekt zakładał trzy profile kształcenia: ekonomiczny, rolniczy i techniczny, a proces dydaktyczny miał przebiegać pod opieką trzech uczelni patronackich: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Akademii Rolniczej w Poznaniu i Politechniki Łódzkiej. Przedmiotowy dokument z 1996 roku uwzględniał wszystkie potrzeby pro- 11

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu Kalisz, 12.03.2015 Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu Informacja dot. udziału młodzieży kaliskiej samochodówki w Drzwiach Otwartych w PWSZ Kalisz Państwowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Historia Zakład Pielęgniarstwa

Historia Zakład Pielęgniarstwa Zakład Pielęgniarstwa został utworzony 1 listopada 2003 roku jako jeden z formalnych wymogów funkcjonowania kierunku Pielęgniarstwo, powołanego 1 października 2002 roku, decyzją Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU NIE ZW YK KIERUNKI STUDIÓW WE!! KA E I C LE P UP A N J TY CZ NE GO IU D STU PRA K T YC Z NY P R O FIL EN AŁC K SZT WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU IA DI ET E WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU Kształcimy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Projekt USTAWA z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Art. 1. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej.

Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej. Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej. STUDENCI POLITECHNIKI Na Politechnice studiuje prawie 14 tysięcy studentów na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia prowadzi w tym roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego Listy z okazji inauguracji roku akademickiego MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Krystyna ŁYBACKA Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowna Społeczności Akademicka! Każdego roku z początkiem października

Bardziej szczegółowo

Kielce, Sandomierz, 26 października 2016 r. Sz. P. Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/ Warszawa

Kielce, Sandomierz, 26 października 2016 r. Sz. P. Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/ Warszawa Kielce, Sandomierz, 26 października 2016 r. Sz. P. Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Wniosek rektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016 Ankieta o Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą prezentowane zespołowi przygotowującym Ustawę 2.0. Ankieta jest anonimowa

Bardziej szczegółowo

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16 JAN SZMIDT Kandydat na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej Kadencja 2012 2016 1/16 Dlaczego kandyduję? Widzę szanse rozwoju Politechniki Warszawskiej Mam dostateczne doświadczenie i wiedzę, aby podjąć

Bardziej szczegółowo

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540 Uchwała nr 125/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój

Politechnika Śląska Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój Politechnika Śląska 2016-2020 Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Priorytety Ludzie Przyjazna atmosfera Rozwój i prestiż Transfer technologii

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Studia Dualne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest filarem edukacji w regionie Leszczyńskim. Uczelnię powołała do życia Rada

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością

Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością z wyobraźnią i Wizja Smart University S - strategicznie uwarunkowana M - maksymalnie innowacyjna A - atrakcyjna dla wszystkich R - rozwijająca osobowości T - tworzona z pasją Misja Uczelni Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Diagnoza stan w punkcie wyjścia Brak elastyczności funkcjonowania i reagowania na zmiany w otoczeniu nowa struktura organizacyjna centrum minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej WNIOSEK o przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Projekt,,ATH ŁĄCZY - droga do wspólnego celu INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Katedra Inżynierii Produkcji Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok 1 HISTORIA Kształcenie pielęgniarek w systemie szkolnictwa średniego 5-letnie licea pielęgniarskie (ostatni nabór w roku 1991), 2 letnie szkoły policealne/pomaturalne

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku

Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia szóstym kierunkiem magisterskim. Wpisany przez Ewelina Kukawska wtorek, 09 lutego :38 - Poprawiony wtorek, 19 lipca :59

Fizjoterapia szóstym kierunkiem magisterskim. Wpisany przez Ewelina Kukawska wtorek, 09 lutego :38 - Poprawiony wtorek, 19 lipca :59 Z prof. zw. dr. hab. Józefem Bergierem, rektorem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, rozmawia Roman Laszuk Słowo Podlasia" 1/5 *Kierowana przez pana uczelnia będzie

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok 212/213 Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni albo związku uczelni Pełna nazwa: REGON: 327853 Akademia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wacław Jarmołowicz Dawid Piątek ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wprowadzenie Celem opracowania jest ogólna charakterystyka przemian w tym przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Uchwała Nr 93 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Na podstawie art. 130 ust. 2-4, art. 131 oraz art. 197 ust. 3

Bardziej szczegółowo