Innowacyjna grupa energetyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjna grupa energetyczna"

Transkrypt

1 Innowacyjna grupa energetyczna

2 Spis Treści Grupa kapitałowa ENERGA nowoczesna i efektywna ENERGA rekordowe przychody i zyski ENERGA pnie się w rankingach ENERGA firma efektywnie zarządzana ENERGA wiarygodny partner biznesowy ENERGA nowoczesna obsługa klienta Największy w kraju sprzedawca energii zielonej Smart Eco ekonomia, efektywność, ekologia ENERGA wizja rozwoju ENERGA firma odpowiedzialna społecznie ENERGA dla przyrody Atrakcyjny pracodawca ENERGA zbiera pochwały

3 Grupa kapitałowa ENERGA to grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzi też działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje około 17% udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze ¼ powierzchni Polski. Eksploatuje ponad 188 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 19 TWh energii rocznie. Produkuje ponad 4,5 mln MWh energii elektrycznej w 53 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni węglowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach, elektrowni wodnej we Włocławku i licznych małych siłowniach wodnych. Moce zainstalowane Grupy ENERGA wynoszą około 1200 MW. Zasilamy 2,5 mln gospodarstw domowych oraz ponad 300 tys. firm

4 ENERGA nowoczesna i efektywna ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 9 Grupa ENERGA realizuje największy w historii program inwestycyjny, jednocześnie zwiększa przychody i zyski. Możliwe jest to dzięki zwiększaniu efektywności grupy kapitałowej, wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług, a także zaufaniu instytucji finansowych i partnerów biznesowych oraz co niezwykle ważne wzrastającemu zaufaniu klientów. W ciągu ostatnich trzech lat Grupa ENERGA przeszła znaczącą transformację, fundamentalnie zmieniając podejście do inwestycji. W latach 2007 i 2008 wydatki inwestycyjne miały prawie wyłącznie charakter odtworzeniowy, a dziś skierowane są na najbardziej innowacyjne i przyjazne środowisku technologie. Uruchomienie pionierskiego projektu inteligentnego opomiarowania stawia spółkę w europejskiej czołówce firm wdrażających tę zaawansowaną, prokliencką technologię. Nowoczesne rozwiązania IT pozwolą lepiej zarządzać sieciami, a docelowo także budować usługi następnej generacji w oparciu o rozwiązania tzw. inteligentnej sieci energetycznej. Grupa ENERGA chce być pierwszą w Polsce firmą energetyczną, która wdroży takie rozwiązania na skalę masową. Do 2017 roku wydatki inwestycyjne na ten cel wyniosą 1 mld 200 mln zł. ENERGA tworzy innowacyjne produkty i usługi, takie jak m.in. Smart Eco, które umożliwiają klientom poprawę efektywności energetycznej, bardziej racjonalne użytkowanie energii, a tym samym obniżenie wydatków na energię. Systemy, na których opiera się idea Smart Eco, działają już w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i w USA, gdzie duża świadomość ekologiczna i konsumencka wymusza na producentach energii wprowadzanie coraz doskonalszych rozwiązań kształtujących rynek energetyczny. Przyszłość energetyki to innowacje. ENERGA jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce powołała program rozwoju i komercjalizacji innowacji Energia Inwencji. Jego ideą jest wyszukiwanie oraz promowanie innowacyjnych projektów w dziedzinie energetyki. Program wspiera innowatorów i zapewnia finansowanie rozwoju ich projektów na każdym etapie.

5 ENERGA nowoczesna i efektywna ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 11 Dotychczasowe działania zostały dobrze ocenione zarówno przez rynek, ekspertów, jak i potencjalnych inwestorów. Nie bez znaczenia były zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w Grupie: wewnętrzna restrukturyzacja i wdrażanie nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost rentowności. Trzy lata temu Grupa ENERGA składała się z kilkudziesięciu spółek, które w niewielkim stopniu wykorzystywały korzyści wynikające z koordynacji działań i współpracy. Obecnie Grupa składa się z wyspecjalizowanych obszarów biznesowych, wzmacniających swoją pozycję na rynku. Podział kompetencji i wykorzystanie najlepszych praktyk przyniosło znaczące oszczędności oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Równocześnie możliwe było wykorzystanie efektu wzrostu skali działania. W ten sposób wzrosły korzyści ekonomiczne i bezpieczeństwo zarządzania. Przed nami zadanie kontynuacji tego korzystnego trendu zmian poprzez dalsze usprawnienia wewnętrznej organizacji. Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu efektywnych narzędzi zarządzania i systemu kontroli ryzyka Grupa ENERGA zmierza do zapewnienia przejrzystości działalności finansowej i operacyjnej dla potencjalnych partnerów i inwestorów. Podstawowym celem jest zapewnienie zdolności do realizacji planów rozwojowych. Zwiększyły się rozpoznawalność i zdolność Grupy do realizacji transakcji na międzynarodowym rynku finansowym. ENERGA zmierza do zapewnienia różnorodnych źródeł finansowania dynamicznego rozwoju działalności dystrybucyjnej w postaci długoterminowych umów. Dzięki dotychczasowym sukcesom organizacji finansowania Grupa ENERGA dysponuje znaczącą zdolnością do realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Pozytywna ocena rynków finansowych stwarza podstawy do formułowania pozytywnych prognoz rozwoju. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Mirosław Bieliński Roman Szyszko

6 ENERGA rekordowe przychody i zyski ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 13 W 2010 roku Grupa osiągnęła najlepsze wyniki finansowe w historii. EBITDA całej Grupy ENERGA wyniósł 1 mld 409 mln zł, co oznacza 34% wzrost w stosunku do roku 2009 (1 mld 53 mln zł). Zysk netto przekroczył poziom 625 mln zł. To o ponad 47% więcej niż w roku poprzednim (ponad 425 mln zł). Przychody Grupy zamknęły się kwotą prawie 9 mld 114 mln zł i są wyższe od poziomu z roku 2009 (8 mld 380 mln zł) o niemal 9%. W porównaniu z rokiem 2007 przychody wzrosły o 30%, zysk o 350%, a EBITDA o 109%. +30% +350% +109% Zysk netto EBITDA Przychody Grupy

7 ENERGA pnie się w rankingach ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 15 Pozycję każdej firmy określają także rankingi. Grupa ENERGA odnotowuje sukcesy także w tej dziedzinie została sklasyfikowana wyżej niż we wcześniejszych latach w kilku prestiżowych zestawieniach. W 2010 roku Grupa ENERGA: awansowała na 16. z 18. miejsca (w 2008 roku była na 21. miejscu) w opracowanym przez Rzeczpospolitą rankingu 500 największych polskich przedsiębiorstw, uplasowała się na 9. pozycji w subrankingu Rzeczpospolitej na liście firm, które w minionym roku najbardziej poprawiły wynik netto, zajęła także 15. miejsce w rankingu 500 największych firm sporządzonym przez tygodnik Polityka, a także znalazła się na 7. miejscu na liście najbardziej zyskownych firm. ENERGA firma efektywnie zarządzana Sukces musi mieć swoją przyczynę. W przypadku Grupy ENERGA niezwykle istotne jest efektywne zarządzanie, dzięki któremu firma stale się rozwija. Wyraźny wzrost rentowności ENERGA osiągnęła dzięki redukcji kosztów operacyjnych i poprawie efektywności zarządzania. To efekt procesu restrukturyzacji całej Grupy polegający głównie na: łączeniu spółek lub aktywów o podobnym zakresie działania (np. spółek oświetleniowych, transportowych, elektrowni wodnych), centralizacji usług wspólnych (służb księgowych i kadrowych), centralizacji zarządzania w ENERGA SA (np. w obszarach takich jak finanse, marketing, IT, inwestycje).

8 ENERGA wiarygodny partner biznesowy ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 17 W biznesie nie ma miejsca na przypadek i niepewność. Grupa ENERGA podejmuje wszelkie możliwe działania, by zwiększać zaufanie wśród swoich partnerów biznesowych. Grupa sięga po nowoczesne narzędzia i metody zarządzania charakterystyczne dla spółek giełdowych, takie jak choćby międzynarodowe standardy rachunkowości. Wraz z Union Investment TFI spółka utworzyła fundusz inwestycyjny ENERGA Trading SFIO, którego głównym celem jest zarządzanie płynnością i nadwyżkami finansowymi spółek wchodzących w skład Grupy ENERGA. To pierwsze w Polsce wykorzystanie mechanizmu, który jest powszechnie stosowany w praktyce zarządzania finansami dużych grup finansowych. Przejrzyste funkcjonowanie funduszu ENERGA Trading ma pozytywny wpływ na ocenę sposobu zarządzania finansami i powinno wywrzeć podobny skutek na rating finansowy Grupy ENERGA. ENERGA jest też pierwszą polską grupą energetyczną, która wdrożyła System Zarządzania Ryzykiem. To rozwiązanie, które umożliwia spójność wielostopniowego zarządzania. Oddolna identyfikacja potencjalnych zdarzeń mogących wywrzeć wpływ na aktywa Grupy, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz wykorzystywanie pojawiających się szans rozwoju powinno zwiększyć pewność realizacji wyznaczonych celów przez poszczególne spółki i przez Grupę jako całość. ENERGA posiada także świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Firmy, które otrzymały certyfikat, są godne zaufania dla swoich potencjalnych kontrahentów i partnerów, a także dają rękojmię zachowania tajemnicy, co pozwala firmie uczestniczyć w przetargach krajowych i zagranicznych dotyczących np. systemów obronnych.

9 ENERGA nowoczesna obsługa klienta ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 19 Pojawiające się nowe technologie to także zmiana zachowań i przyzwyczajeń konsumentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Grupa ENERGA udoskonala system ich bezpośredniej obsługi. ENERGA rozwija nowoczesne i wygodne sposoby komunikacji z klientem: - elektroniczne Biura Obsługi Klienta - telefoniczne Biura Obsługi Klienta wirtualne Biuro Obsługi Klienta Tradycyjne Biura Obsługi Klienta, utrzymane w ekologicznej stylistyce, nowocześnie wyposażone, zlokalizowane zostały w ścisłych centrach miast, a ich godziny pracy wydłużone. Klienci mają już możliwość uregulowania rachunków za prąd niemal w każdym punkcie kraju. Obok rozwoju tradycyjnych form płatności, spółka rozwinęła alternatywne kanały, m.in. przez licznie zlokalizowane punkty sieci Via Moje Rachunki w sklepach, punktach usługowych i stacjach benzynowych. Posiadacze liczników przedpłatowych mają możliwość doładowania ich przez Internet lub w sieci Via Moje Doładowanie.

10 Największy w kraju sprzedawca energii zielonej 15% energii, którą dostarczamy naszym klientom, pochodzi ze źródeł odnawialnych Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 46 własnych elektrowni wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Obecnie w Grupie ENERGA zainstalowanych jest ok. 300 MW w odnawialnych źródłach energii, które produkują rocznie ok. 1,5 mln MWh, co stanowi ok. 33% energii wytwarzanej w Grupie ENERGA i 16% w produkcji krajowej. Ponadto do sieci Grupy ENERGA przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Łączna moc OZE przyłączonych do sieci ENERGA-Operator to 940 MW. Aż 15% energii, którą ENERGA dostarcza swoim klientom, pochodzi ze źródeł odnawialnych. Kolejne inwestycje w odnawialne źródła wytwarzania energii umocnią pozycję Grupy jako największego dostawcy zielonej energii.

11 Smart Eco ekonomia, efektywność, ekologia ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 23 Smart Eco to najbardziej innowacyjna linia produktowa Grupy ENERGA. Oferuje klientom gamę produktów, dzięki którym mogą zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, zoptymalizować jej wykorzystanie i wreszcie, w ramach takich produktów, jak mikroturbiny wiatrowe, pompy ciepła czy solary, samemu ją produkować. Rozwiązania Smart Eco pozwalają na tańsze korzystanie z energii i efektywne nią zarządzanie, wytwarzanie jej, wykorzystywanie do celów promocyjnych, a w niedalekiej przyszłości stworzą również możliwość odsprzedaży wyprodukowanych nadwyżek w atrakcyjnej cenie. System pozwala konsumentom na udział w procesie racjonalnego wytwarzania i zarządzania zużyciem energii a więc przyjęcia postawy prosumenta, który z biernego odbiorcy usług staje się aktywnym uczestnikiem rynku energetycznego, producentem energii oraz współtwórcą oferty. Smart Eco to również produkty do zarządzania zużyciem energii. Klienci mają możliwość decydowania o wielkości zużycia energii dzięki instalacji liczników przedpłatowych, a następnie poprzez zakup jej w porcjach, czyli w systemie prepaid. Z kolei wprowadzenie systemu rozliczeń rzeczywistych umożliwia kontrolowanie wydatków za energię elektryczną i rozliczanie ich w dowolnym momencie, z wykorzystaniem platformy e-bok. Dostępne produkty Smart Eco: Audyt smart eco to oszczędności energii, które można uzyskać w domu, w obiektach biurowych, usługowych czy produkcyjnych. Czasem wystarczy tylko zmienić nawyki. W tym celu warto zacząć od pozyskania wiedzy o zapotrzebowaniu na energię, czyli od Audytu smart eco. Zarządzanie smart eco to zarządzanie energią i kontrola jej zużycia oraz domowa pomoc techniczna w nagłych zdarzeniach. Energia smart eco to rozwiązania umożliwiające zmniejszenie opłat za energię elektryczną. W Energii smart eco zebrano różnorodne produkty, abyś za każdym razem mógł wybrać coś dla swojego domu lub firmy. Technologia smart eco to efektywne i inteligentne wykorzystanie energii przy użyciu nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz pakiet rozwiązań mikrogeneracyjnych, pozwalających klientom uniezależnić się częściowo lub całkowicie od dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz stać się jej producentem i dostawcą. Reklama smart eco to usługa budowania wizerunku firmy przyjaznej środowisku, polegająca na umożliwieniu wytwarzania czystej energii elektrycznej u klienta i wykorzystanie turbin wiatrowych jako nośnika reklamy zewnętrznej.

12 ENERGA wizja rozwoju ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 25 Grupa ENERGA zgodnie ze strategią na lata konsekwentnie realizuje kolejne etapy zaplanowanych inwestycji. Ich wartość to ponad 22 mld zł, z czego 15 mld zł pochłonie budowa źródeł wytwarzania zarówno konwencjonalnych o niskoemisyjnych parametrach, jak i odnawialnych o łącznej mocy ok MW. Poza tym trwa budowa i modernizacja ponad 10 tys. km sieci dystrybucyjnej. Do najważniejszych inwestycji Grupy należą: Elektrownia gazowa w Grudziądzu ENERGA przygotowuje budowę elektrowni gazowo-parowej o mocy 874 MWe w Grudziądzu. Będzie to największa tego typu inwestycja w Polsce. Ilość energii wyprodukowanej w ciągu roku przekroczy 6 mln MWh. Energią tą można zasilić ok. 2 mln gospodarstw domowych. Roczne zużycie gazu potrzebnego do wyprodukowania takiej ilość energii szacowane jest na ok. 1,2 mld Nm³. Przewidywane, nowoczesne rozwiązania technologiczne będą charakteryzowały się niskimi wskaźnikami wpływu na środowisko. Emisja dwutlenku węgla dla tego obiektu będzie o 40% niższa w porównaniu z jednostką węglową o takiej samej mocy i skali produkcji. Elektrownia na biomasę w Elblągu Rozpoczęła się budowa jednego z najnowocześniejszych w Polsce bloku biomasowego w ENERGA Kogeneracja w Elblągu o mocy 25 MWe. Blok spalający biomasę w postaci pelet ze słomy będzie produkował w skojarzeniu zieloną energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga rocznie odpowiednio ponad 160 tys. MWh oraz około 796 tys. GJ. Inwestycja pozwoli spółce zwiększyć własne moce wytwórcze, zyskać status odnawialnego źródła energii oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 155 tys. ton rocznie. Nowa elektrownia węglowa w Ostrołęce Zaawansowane jest przygotowanie budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce o mocy 1000 MWe. Inwestycja znajduje się na liście infrastruktury krytycznej (priorytetowych elementów) Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Polski stworzonej przez Ministerstwo Gospodarki ze względu na zasadniczy wpływ na stabilność pracy KSE w centralnej i północno-

13 ENERGA wizja rozwoju ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 27 wschodniej Polsce. Jest to obecnie jedyny projekt inwestycyjny w systemowe źródła wytwórcze w części kraju, która najbardziej narażona jest na skutki deficytu energii elektrycznej. Elektrownia wodna na Wiśle Program Wisła przewiduje wybudowanie poniżej Włocławka progu rzecznego wraz z elektrownią wodną i infrastrukturą towarzyszącą. Zakładana moc elektrowni wodnej powinna osiągnąć poziom 100 MW. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na Kujawach i Pomorzu. Bezpieczeństwo regionu stanowi nadrzędny interes publiczny, co czyni tę inwestycję konieczną, a także możliwą do realizacji na obszarze Natura Docelowo budowa tej elektrowni wodnej może przekształcić się w budowę Kaskady Dolnej Wisły o łącznej mocy około 1000 MW. Inteligentne sieci Zaawansowane są inwestycje w dystrybucję energii, obliczane łącznie na 7 mld zł. Część środków na realizację tych inwestycji ENERGA pozyskała z międzynarodowych instytucji: Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Nordyckiego Banku Inwestycyjnego. Do 2016 r. spółka zbuduje 10,5 tys. km nowych linii elektroenergetycznych, przyłączy do sieci 270 tys. nowych klientów oraz wdroży zdalny odczyt liczników u większości swoich klientów. ENERGA, jako jedna z pierwszych w Europie, uruchomiła projekt inteligentnego opomiarowania (AMI). Liczniki zdalnego odczytu zamontowano już u wszystkich klientów wielkiego odbioru spółki. Obecnie spółka ENERGA-Operator rozpoczęła wdrażanie zdalnego opomiarowania u klientów indywidualnych. W pierwszym etapie inteligentne liczniki zainstalowane zostaną w 100 tys. gospodarstw domowych. Realizowany jest już pierwszy w Polsce projekt zastosowania inteligentnych rozwiązań energetycznych Inteligentny Półwysep na Półwyspie Helskim. To w praktyce powiązanie zdalnego odczytu, automatycznego zarządzania siecią i innych działań technicznych, które przyniosą nie tylko radykalne skrócenie liczby przerw w dostawach energii, ale także umożliwią przyłączanie do sieci małych wytwórców energii (np. przydomowe wiatraki), a w przyszłości również stacji ładowania samochodów elektrycznych.

14 ENERGA firma odpowiedzialna społecznie ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 29 ENERGA nie zapomina o otoczeniu, w którym funkcjonuje. Dlatego uruchomiła program ENERGA dla Ciebie, który jest wyrazem zaangażowania spółki w ważne inicjatywy społeczności lokalnych. Promuje działania skupione wokół wartości: człowiek, radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeństwo, przyszłość dzieci. W ramach programu działa projekt Olimpijska ENERGA nastawiony na rozwój młodego pokolenia sportowców. Celem projektu jest promowanie sportowej aktywności wśród najmłodszych i kształtowanie pozytywnych postaw życiowych. Dotychczas zrealizowane zostały m.in. trzy duże ogólnopolskie programy: lekkoatletyczny, koszykówki i siatkówki, w których udział wzięło łącznie ponad 200 tys. dzieci i młodzieży. ENERGA Edukacja to z kolei działania koncentrujące się na podnoszeniu świadomości bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, promowaniu racjonalnego użytkowania energii elektrycznej oraz kształtowaniu postaw proekologicznych. W tym celu ENERGA uruchomiła ogólnopolski program edukacyjny Planeta Energii, w którym tylko w ciągu ostatniego roku wzięło udział prawie 30 tys. dzieci z całej Polski z kilkuset szkół, a interaktywne miasteczko Planety odwiedziło 10 miast w kraju. Fundacja ENERGA pomaga najbardziej potrzebującym, chorym, skrzywdzonym przez los, np. rodzinom dotkniętym przez powodzie z 2010 r. Na usuwanie szkód powodziowych Fundacja przekazała ponad 1 mln 600 tys. zł. Co roku na podstawie wskazań i rekomendacji pracowników Grupy 100 organizacji pożytku publicznego otrzymuje pomoc na realizowane przez nie cele charytatywne.

15 ENERGA dla przyrody ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 31 Jako największy dostawca energii zielonej Grupa realizuje projekty służące ochronie przyrody, jak choćby program ochrony bociana białego. Dziś ekologia to już nie tylko wyraz potrzeby dbania o środowisko naturalne, to także styl życia. W przypadku ENERGI główny nurt proekologiczny wyznacza strategia zakładająca kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii i stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku. ENERGA każdego roku realizuje wiele projektów i inwestycji, które służą środowisku. To m.in. instalacje w stanowiskach transformatorowych zabezpieczeń przed wyciekiem oleju, instalacje transformatorów bezolejowych tzw. suchych, stosowanie olejów biodegradowalnych oraz wymiana elementów infrastruktury sieciowej, które ze względu na zastosowane przed laty technologie mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Wyrazem szczególnej troski o środowisko jest też prowadzony od lat program ochrony bocianów. W ciągu ostatnich lat ENERGA zamontowała już ponad 7,5 tys. platform pod bocianie gniazda. Na konstrukcjach zainstalowanych na terenie działania spółki gniazduje co najmniej 15 tys. ptaków, czyli około 14% populacji przylatujących do Polski bocianów. Energetycy zaangażowali się też w obrączkowanie tych ptaków. W ramach prowadzonego od dwóch lat projektu założyli obrączki już ponad 2 tys. bocianom. Inicjatywa realizowana z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody pro Natura pozwoli śledzić trasy ich migracji. Razem z pro Naturą ENERGA stworzyła również Fundusz dla przyrody pierwszą w Polsce wspólną inicjatywę organizacji społecznej i firmy mającą na celu realizację projektów z zakresu ochrony wybranych gatunków zwierząt i roślin.

16 Atrakcyjny pracodawca Jeden z największych pracodawców w Polsce zatrudnia ok. 12 tys. osób. Grupa zapewnia im perspektywy rozwoju oraz stwarza atrakcyjne warunki pracy. Dużą wagę przykłada się do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do budowania jednolitej, bazującej na wspólnych wartościach, kultury organizacyjnej. W dobie liberalizacji rynku energii elektrycznej Grupa ENERGA koncentruje się na doskonaleniu kompetencji i nauki nowych zachowań rynkowych. Kieruje pracowników na rozwijające ich umiejętności kursy, szkolenia czy dofinansowuje studia magisterskie i podyplomowe, a także studia MBA. Profesjonalizm pracowników Grupy ENERGA to efekt stabilnego zatrudnienia i małej rotacji kadr. Zapewniamy perspektywy rozwoju i atrakcyjne warunki blisko 12 tys. zatrudnionych osób

17 21 lutego 2011 Dziennik Bałtycki Gazeta powstaje we współpracy z Partnerzy dodatku ENERGA zbiera pochwały ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 35 Efekty pracy zarządów spółek Grupy i jej pracowników zostały docenione przez środowiska biznesowe i media. W ostatnich dwóch latach Grupa otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. TOP Menedżer Mirosław Bieliński prezes zarządu Energa SA Top Menedżerem 2010 roku FOT.GRZEGORZMEHRING Wśród nich można wymienić m.in.: Lider Biznesu nagroda Business Centre Club za wyniki ekonomiczne, efektywną politykę inwestycyjną oraz pierwsze pełne wdrożenie na polskim rynku energetycznym kompleksowych zasad kreujących silną markę Nagroda Kongresu Nowego Przemysłu za pionierskie w polskiej energetyce inwestycje w rozwój inteligentnych sieci oraz za ideę Smart Eco Nagroda za Fundację ENERGA podczas Międzynarodowej Konferencji Energetycznej EUROPOWER 2010 spółka otrzymała wyróżnienie za powołanie Fundacji ENERGA Mirosław Bieliński otrzymał tytuł Menedżera Pomorza 2010 Nagroda Green Excellence Award for Corporate Leadership za zaangażowanie w opracowywanie i wdrażanie wyjątkowych rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Grupa ENERGA została wyróżniona prestiżową nagrodą przyznawaną przez globalną firmę doradczą Frost&Sullivan, wspierającą firmy z całego świata na drodze do szybkiego i innowacyjnego rozwoju Najlepszy rebranding roku wyróżnienie miesięcznika Press za wzorcowo przeprowadzony rebranding na polskim rynku w ciągu ostatnich trzech lat Tytuły Pomorskiej Gazeli Biznesu dla ENERGA Obsługa i Sprzedaż oraz Perły Polskiej Gospodarki dla Grupy ENERGA

18 ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna

19 Pamiętaj, że aktualne informacje o Grupie ENERGA znajdziesz także na i

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 1 Spis treści raportu Kalendarium 2013 O raporcie Indeks treści GRI Oświadczenie Global Compact Interesariusze Mapa interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 2011

Kalendarium wydarzeń 2011 Kalendarium wydarzeń 2011 Styczeń ENEA S.A. uruchamia nowy edukacyjny serwis internetowy, promujący ekologiczne postawy www.wkontakcieznatura.pl. Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wszechświat funkcjonuje dzięki ciągłemu przekształcaniu się różnych rodzajów energii: chemicznej, cieplnej, świetlnej, mechanicznej czy elektrycznej.

Wszechświat funkcjonuje dzięki ciągłemu przekształcaniu się różnych rodzajów energii: chemicznej, cieplnej, świetlnej, mechanicznej czy elektrycznej. Połączyła nas Spis treści 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Rozwijamy grupę technologiczną Podążamy drogą strategii Mierzymy wszystkie media Dostarczamy nowoczesne produkty Tworzymy z pasją Wdrażamy

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012 Nr 10 (48) Październik 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 strategia Dzień Inwestora Indywidualnego wydarzenia Atomowe BIZNES Tauron awansuje w rankingach porozumienie raport Renesans węgla wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Europejski kongres w Katowicach

Europejski kongres w Katowicach Nr 6 (32) Czerwiec 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 Europejski kongres w Katowicach wywiad Joanna Schmid Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku wydarzenia Na papieskim święcie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków SPIS TREŚCI Energia - towar na giełdzie 8 Rusza wolontariat Liczy

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN Spis treści Rada Nadzorcza PKN ORLEN... 5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN... 6 Zarząd PKN ORLEN... 8 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN... 10 Kim jesteśmy... 14 Strategia Grupy ORLEN... 22

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo