Innowacyjna grupa energetyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjna grupa energetyczna"

Transkrypt

1 Innowacyjna grupa energetyczna

2 Spis Treści Grupa kapitałowa ENERGA nowoczesna i efektywna ENERGA rekordowe przychody i zyski ENERGA pnie się w rankingach ENERGA firma efektywnie zarządzana ENERGA wiarygodny partner biznesowy ENERGA nowoczesna obsługa klienta Największy w kraju sprzedawca energii zielonej Smart Eco ekonomia, efektywność, ekologia ENERGA wizja rozwoju ENERGA firma odpowiedzialna społecznie ENERGA dla przyrody Atrakcyjny pracodawca ENERGA zbiera pochwały

3 Grupa kapitałowa ENERGA to grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzi też działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje około 17% udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze ¼ powierzchni Polski. Eksploatuje ponad 188 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 19 TWh energii rocznie. Produkuje ponad 4,5 mln MWh energii elektrycznej w 53 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni węglowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach, elektrowni wodnej we Włocławku i licznych małych siłowniach wodnych. Moce zainstalowane Grupy ENERGA wynoszą około 1200 MW. Zasilamy 2,5 mln gospodarstw domowych oraz ponad 300 tys. firm

4 ENERGA nowoczesna i efektywna ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 9 Grupa ENERGA realizuje największy w historii program inwestycyjny, jednocześnie zwiększa przychody i zyski. Możliwe jest to dzięki zwiększaniu efektywności grupy kapitałowej, wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług, a także zaufaniu instytucji finansowych i partnerów biznesowych oraz co niezwykle ważne wzrastającemu zaufaniu klientów. W ciągu ostatnich trzech lat Grupa ENERGA przeszła znaczącą transformację, fundamentalnie zmieniając podejście do inwestycji. W latach 2007 i 2008 wydatki inwestycyjne miały prawie wyłącznie charakter odtworzeniowy, a dziś skierowane są na najbardziej innowacyjne i przyjazne środowisku technologie. Uruchomienie pionierskiego projektu inteligentnego opomiarowania stawia spółkę w europejskiej czołówce firm wdrażających tę zaawansowaną, prokliencką technologię. Nowoczesne rozwiązania IT pozwolą lepiej zarządzać sieciami, a docelowo także budować usługi następnej generacji w oparciu o rozwiązania tzw. inteligentnej sieci energetycznej. Grupa ENERGA chce być pierwszą w Polsce firmą energetyczną, która wdroży takie rozwiązania na skalę masową. Do 2017 roku wydatki inwestycyjne na ten cel wyniosą 1 mld 200 mln zł. ENERGA tworzy innowacyjne produkty i usługi, takie jak m.in. Smart Eco, które umożliwiają klientom poprawę efektywności energetycznej, bardziej racjonalne użytkowanie energii, a tym samym obniżenie wydatków na energię. Systemy, na których opiera się idea Smart Eco, działają już w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i w USA, gdzie duża świadomość ekologiczna i konsumencka wymusza na producentach energii wprowadzanie coraz doskonalszych rozwiązań kształtujących rynek energetyczny. Przyszłość energetyki to innowacje. ENERGA jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce powołała program rozwoju i komercjalizacji innowacji Energia Inwencji. Jego ideą jest wyszukiwanie oraz promowanie innowacyjnych projektów w dziedzinie energetyki. Program wspiera innowatorów i zapewnia finansowanie rozwoju ich projektów na każdym etapie.

5 ENERGA nowoczesna i efektywna ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 11 Dotychczasowe działania zostały dobrze ocenione zarówno przez rynek, ekspertów, jak i potencjalnych inwestorów. Nie bez znaczenia były zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w Grupie: wewnętrzna restrukturyzacja i wdrażanie nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost rentowności. Trzy lata temu Grupa ENERGA składała się z kilkudziesięciu spółek, które w niewielkim stopniu wykorzystywały korzyści wynikające z koordynacji działań i współpracy. Obecnie Grupa składa się z wyspecjalizowanych obszarów biznesowych, wzmacniających swoją pozycję na rynku. Podział kompetencji i wykorzystanie najlepszych praktyk przyniosło znaczące oszczędności oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Równocześnie możliwe było wykorzystanie efektu wzrostu skali działania. W ten sposób wzrosły korzyści ekonomiczne i bezpieczeństwo zarządzania. Przed nami zadanie kontynuacji tego korzystnego trendu zmian poprzez dalsze usprawnienia wewnętrznej organizacji. Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu efektywnych narzędzi zarządzania i systemu kontroli ryzyka Grupa ENERGA zmierza do zapewnienia przejrzystości działalności finansowej i operacyjnej dla potencjalnych partnerów i inwestorów. Podstawowym celem jest zapewnienie zdolności do realizacji planów rozwojowych. Zwiększyły się rozpoznawalność i zdolność Grupy do realizacji transakcji na międzynarodowym rynku finansowym. ENERGA zmierza do zapewnienia różnorodnych źródeł finansowania dynamicznego rozwoju działalności dystrybucyjnej w postaci długoterminowych umów. Dzięki dotychczasowym sukcesom organizacji finansowania Grupa ENERGA dysponuje znaczącą zdolnością do realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Pozytywna ocena rynków finansowych stwarza podstawy do formułowania pozytywnych prognoz rozwoju. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Mirosław Bieliński Roman Szyszko

6 ENERGA rekordowe przychody i zyski ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 13 W 2010 roku Grupa osiągnęła najlepsze wyniki finansowe w historii. EBITDA całej Grupy ENERGA wyniósł 1 mld 409 mln zł, co oznacza 34% wzrost w stosunku do roku 2009 (1 mld 53 mln zł). Zysk netto przekroczył poziom 625 mln zł. To o ponad 47% więcej niż w roku poprzednim (ponad 425 mln zł). Przychody Grupy zamknęły się kwotą prawie 9 mld 114 mln zł i są wyższe od poziomu z roku 2009 (8 mld 380 mln zł) o niemal 9%. W porównaniu z rokiem 2007 przychody wzrosły o 30%, zysk o 350%, a EBITDA o 109%. +30% +350% +109% Zysk netto EBITDA Przychody Grupy

7 ENERGA pnie się w rankingach ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 15 Pozycję każdej firmy określają także rankingi. Grupa ENERGA odnotowuje sukcesy także w tej dziedzinie została sklasyfikowana wyżej niż we wcześniejszych latach w kilku prestiżowych zestawieniach. W 2010 roku Grupa ENERGA: awansowała na 16. z 18. miejsca (w 2008 roku była na 21. miejscu) w opracowanym przez Rzeczpospolitą rankingu 500 największych polskich przedsiębiorstw, uplasowała się na 9. pozycji w subrankingu Rzeczpospolitej na liście firm, które w minionym roku najbardziej poprawiły wynik netto, zajęła także 15. miejsce w rankingu 500 największych firm sporządzonym przez tygodnik Polityka, a także znalazła się na 7. miejscu na liście najbardziej zyskownych firm. ENERGA firma efektywnie zarządzana Sukces musi mieć swoją przyczynę. W przypadku Grupy ENERGA niezwykle istotne jest efektywne zarządzanie, dzięki któremu firma stale się rozwija. Wyraźny wzrost rentowności ENERGA osiągnęła dzięki redukcji kosztów operacyjnych i poprawie efektywności zarządzania. To efekt procesu restrukturyzacji całej Grupy polegający głównie na: łączeniu spółek lub aktywów o podobnym zakresie działania (np. spółek oświetleniowych, transportowych, elektrowni wodnych), centralizacji usług wspólnych (służb księgowych i kadrowych), centralizacji zarządzania w ENERGA SA (np. w obszarach takich jak finanse, marketing, IT, inwestycje).

8 ENERGA wiarygodny partner biznesowy ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 17 W biznesie nie ma miejsca na przypadek i niepewność. Grupa ENERGA podejmuje wszelkie możliwe działania, by zwiększać zaufanie wśród swoich partnerów biznesowych. Grupa sięga po nowoczesne narzędzia i metody zarządzania charakterystyczne dla spółek giełdowych, takie jak choćby międzynarodowe standardy rachunkowości. Wraz z Union Investment TFI spółka utworzyła fundusz inwestycyjny ENERGA Trading SFIO, którego głównym celem jest zarządzanie płynnością i nadwyżkami finansowymi spółek wchodzących w skład Grupy ENERGA. To pierwsze w Polsce wykorzystanie mechanizmu, który jest powszechnie stosowany w praktyce zarządzania finansami dużych grup finansowych. Przejrzyste funkcjonowanie funduszu ENERGA Trading ma pozytywny wpływ na ocenę sposobu zarządzania finansami i powinno wywrzeć podobny skutek na rating finansowy Grupy ENERGA. ENERGA jest też pierwszą polską grupą energetyczną, która wdrożyła System Zarządzania Ryzykiem. To rozwiązanie, które umożliwia spójność wielostopniowego zarządzania. Oddolna identyfikacja potencjalnych zdarzeń mogących wywrzeć wpływ na aktywa Grupy, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz wykorzystywanie pojawiających się szans rozwoju powinno zwiększyć pewność realizacji wyznaczonych celów przez poszczególne spółki i przez Grupę jako całość. ENERGA posiada także świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Firmy, które otrzymały certyfikat, są godne zaufania dla swoich potencjalnych kontrahentów i partnerów, a także dają rękojmię zachowania tajemnicy, co pozwala firmie uczestniczyć w przetargach krajowych i zagranicznych dotyczących np. systemów obronnych.

9 ENERGA nowoczesna obsługa klienta ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 19 Pojawiające się nowe technologie to także zmiana zachowań i przyzwyczajeń konsumentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Grupa ENERGA udoskonala system ich bezpośredniej obsługi. ENERGA rozwija nowoczesne i wygodne sposoby komunikacji z klientem: - elektroniczne Biura Obsługi Klienta - telefoniczne Biura Obsługi Klienta wirtualne Biuro Obsługi Klienta Tradycyjne Biura Obsługi Klienta, utrzymane w ekologicznej stylistyce, nowocześnie wyposażone, zlokalizowane zostały w ścisłych centrach miast, a ich godziny pracy wydłużone. Klienci mają już możliwość uregulowania rachunków za prąd niemal w każdym punkcie kraju. Obok rozwoju tradycyjnych form płatności, spółka rozwinęła alternatywne kanały, m.in. przez licznie zlokalizowane punkty sieci Via Moje Rachunki w sklepach, punktach usługowych i stacjach benzynowych. Posiadacze liczników przedpłatowych mają możliwość doładowania ich przez Internet lub w sieci Via Moje Doładowanie.

10 Największy w kraju sprzedawca energii zielonej 15% energii, którą dostarczamy naszym klientom, pochodzi ze źródeł odnawialnych Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 46 własnych elektrowni wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Obecnie w Grupie ENERGA zainstalowanych jest ok. 300 MW w odnawialnych źródłach energii, które produkują rocznie ok. 1,5 mln MWh, co stanowi ok. 33% energii wytwarzanej w Grupie ENERGA i 16% w produkcji krajowej. Ponadto do sieci Grupy ENERGA przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Łączna moc OZE przyłączonych do sieci ENERGA-Operator to 940 MW. Aż 15% energii, którą ENERGA dostarcza swoim klientom, pochodzi ze źródeł odnawialnych. Kolejne inwestycje w odnawialne źródła wytwarzania energii umocnią pozycję Grupy jako największego dostawcy zielonej energii.

11 Smart Eco ekonomia, efektywność, ekologia ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 23 Smart Eco to najbardziej innowacyjna linia produktowa Grupy ENERGA. Oferuje klientom gamę produktów, dzięki którym mogą zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, zoptymalizować jej wykorzystanie i wreszcie, w ramach takich produktów, jak mikroturbiny wiatrowe, pompy ciepła czy solary, samemu ją produkować. Rozwiązania Smart Eco pozwalają na tańsze korzystanie z energii i efektywne nią zarządzanie, wytwarzanie jej, wykorzystywanie do celów promocyjnych, a w niedalekiej przyszłości stworzą również możliwość odsprzedaży wyprodukowanych nadwyżek w atrakcyjnej cenie. System pozwala konsumentom na udział w procesie racjonalnego wytwarzania i zarządzania zużyciem energii a więc przyjęcia postawy prosumenta, który z biernego odbiorcy usług staje się aktywnym uczestnikiem rynku energetycznego, producentem energii oraz współtwórcą oferty. Smart Eco to również produkty do zarządzania zużyciem energii. Klienci mają możliwość decydowania o wielkości zużycia energii dzięki instalacji liczników przedpłatowych, a następnie poprzez zakup jej w porcjach, czyli w systemie prepaid. Z kolei wprowadzenie systemu rozliczeń rzeczywistych umożliwia kontrolowanie wydatków za energię elektryczną i rozliczanie ich w dowolnym momencie, z wykorzystaniem platformy e-bok. Dostępne produkty Smart Eco: Audyt smart eco to oszczędności energii, które można uzyskać w domu, w obiektach biurowych, usługowych czy produkcyjnych. Czasem wystarczy tylko zmienić nawyki. W tym celu warto zacząć od pozyskania wiedzy o zapotrzebowaniu na energię, czyli od Audytu smart eco. Zarządzanie smart eco to zarządzanie energią i kontrola jej zużycia oraz domowa pomoc techniczna w nagłych zdarzeniach. Energia smart eco to rozwiązania umożliwiające zmniejszenie opłat za energię elektryczną. W Energii smart eco zebrano różnorodne produkty, abyś za każdym razem mógł wybrać coś dla swojego domu lub firmy. Technologia smart eco to efektywne i inteligentne wykorzystanie energii przy użyciu nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz pakiet rozwiązań mikrogeneracyjnych, pozwalających klientom uniezależnić się częściowo lub całkowicie od dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz stać się jej producentem i dostawcą. Reklama smart eco to usługa budowania wizerunku firmy przyjaznej środowisku, polegająca na umożliwieniu wytwarzania czystej energii elektrycznej u klienta i wykorzystanie turbin wiatrowych jako nośnika reklamy zewnętrznej.

12 ENERGA wizja rozwoju ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 25 Grupa ENERGA zgodnie ze strategią na lata konsekwentnie realizuje kolejne etapy zaplanowanych inwestycji. Ich wartość to ponad 22 mld zł, z czego 15 mld zł pochłonie budowa źródeł wytwarzania zarówno konwencjonalnych o niskoemisyjnych parametrach, jak i odnawialnych o łącznej mocy ok MW. Poza tym trwa budowa i modernizacja ponad 10 tys. km sieci dystrybucyjnej. Do najważniejszych inwestycji Grupy należą: Elektrownia gazowa w Grudziądzu ENERGA przygotowuje budowę elektrowni gazowo-parowej o mocy 874 MWe w Grudziądzu. Będzie to największa tego typu inwestycja w Polsce. Ilość energii wyprodukowanej w ciągu roku przekroczy 6 mln MWh. Energią tą można zasilić ok. 2 mln gospodarstw domowych. Roczne zużycie gazu potrzebnego do wyprodukowania takiej ilość energii szacowane jest na ok. 1,2 mld Nm³. Przewidywane, nowoczesne rozwiązania technologiczne będą charakteryzowały się niskimi wskaźnikami wpływu na środowisko. Emisja dwutlenku węgla dla tego obiektu będzie o 40% niższa w porównaniu z jednostką węglową o takiej samej mocy i skali produkcji. Elektrownia na biomasę w Elblągu Rozpoczęła się budowa jednego z najnowocześniejszych w Polsce bloku biomasowego w ENERGA Kogeneracja w Elblągu o mocy 25 MWe. Blok spalający biomasę w postaci pelet ze słomy będzie produkował w skojarzeniu zieloną energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga rocznie odpowiednio ponad 160 tys. MWh oraz około 796 tys. GJ. Inwestycja pozwoli spółce zwiększyć własne moce wytwórcze, zyskać status odnawialnego źródła energii oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 155 tys. ton rocznie. Nowa elektrownia węglowa w Ostrołęce Zaawansowane jest przygotowanie budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce o mocy 1000 MWe. Inwestycja znajduje się na liście infrastruktury krytycznej (priorytetowych elementów) Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Polski stworzonej przez Ministerstwo Gospodarki ze względu na zasadniczy wpływ na stabilność pracy KSE w centralnej i północno-

13 ENERGA wizja rozwoju ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 27 wschodniej Polsce. Jest to obecnie jedyny projekt inwestycyjny w systemowe źródła wytwórcze w części kraju, która najbardziej narażona jest na skutki deficytu energii elektrycznej. Elektrownia wodna na Wiśle Program Wisła przewiduje wybudowanie poniżej Włocławka progu rzecznego wraz z elektrownią wodną i infrastrukturą towarzyszącą. Zakładana moc elektrowni wodnej powinna osiągnąć poziom 100 MW. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na Kujawach i Pomorzu. Bezpieczeństwo regionu stanowi nadrzędny interes publiczny, co czyni tę inwestycję konieczną, a także możliwą do realizacji na obszarze Natura Docelowo budowa tej elektrowni wodnej może przekształcić się w budowę Kaskady Dolnej Wisły o łącznej mocy około 1000 MW. Inteligentne sieci Zaawansowane są inwestycje w dystrybucję energii, obliczane łącznie na 7 mld zł. Część środków na realizację tych inwestycji ENERGA pozyskała z międzynarodowych instytucji: Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Nordyckiego Banku Inwestycyjnego. Do 2016 r. spółka zbuduje 10,5 tys. km nowych linii elektroenergetycznych, przyłączy do sieci 270 tys. nowych klientów oraz wdroży zdalny odczyt liczników u większości swoich klientów. ENERGA, jako jedna z pierwszych w Europie, uruchomiła projekt inteligentnego opomiarowania (AMI). Liczniki zdalnego odczytu zamontowano już u wszystkich klientów wielkiego odbioru spółki. Obecnie spółka ENERGA-Operator rozpoczęła wdrażanie zdalnego opomiarowania u klientów indywidualnych. W pierwszym etapie inteligentne liczniki zainstalowane zostaną w 100 tys. gospodarstw domowych. Realizowany jest już pierwszy w Polsce projekt zastosowania inteligentnych rozwiązań energetycznych Inteligentny Półwysep na Półwyspie Helskim. To w praktyce powiązanie zdalnego odczytu, automatycznego zarządzania siecią i innych działań technicznych, które przyniosą nie tylko radykalne skrócenie liczby przerw w dostawach energii, ale także umożliwią przyłączanie do sieci małych wytwórców energii (np. przydomowe wiatraki), a w przyszłości również stacji ładowania samochodów elektrycznych.

14 ENERGA firma odpowiedzialna społecznie ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 29 ENERGA nie zapomina o otoczeniu, w którym funkcjonuje. Dlatego uruchomiła program ENERGA dla Ciebie, który jest wyrazem zaangażowania spółki w ważne inicjatywy społeczności lokalnych. Promuje działania skupione wokół wartości: człowiek, radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeństwo, przyszłość dzieci. W ramach programu działa projekt Olimpijska ENERGA nastawiony na rozwój młodego pokolenia sportowców. Celem projektu jest promowanie sportowej aktywności wśród najmłodszych i kształtowanie pozytywnych postaw życiowych. Dotychczas zrealizowane zostały m.in. trzy duże ogólnopolskie programy: lekkoatletyczny, koszykówki i siatkówki, w których udział wzięło łącznie ponad 200 tys. dzieci i młodzieży. ENERGA Edukacja to z kolei działania koncentrujące się na podnoszeniu świadomości bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, promowaniu racjonalnego użytkowania energii elektrycznej oraz kształtowaniu postaw proekologicznych. W tym celu ENERGA uruchomiła ogólnopolski program edukacyjny Planeta Energii, w którym tylko w ciągu ostatniego roku wzięło udział prawie 30 tys. dzieci z całej Polski z kilkuset szkół, a interaktywne miasteczko Planety odwiedziło 10 miast w kraju. Fundacja ENERGA pomaga najbardziej potrzebującym, chorym, skrzywdzonym przez los, np. rodzinom dotkniętym przez powodzie z 2010 r. Na usuwanie szkód powodziowych Fundacja przekazała ponad 1 mln 600 tys. zł. Co roku na podstawie wskazań i rekomendacji pracowników Grupy 100 organizacji pożytku publicznego otrzymuje pomoc na realizowane przez nie cele charytatywne.

15 ENERGA dla przyrody ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 31 Jako największy dostawca energii zielonej Grupa realizuje projekty służące ochronie przyrody, jak choćby program ochrony bociana białego. Dziś ekologia to już nie tylko wyraz potrzeby dbania o środowisko naturalne, to także styl życia. W przypadku ENERGI główny nurt proekologiczny wyznacza strategia zakładająca kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii i stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku. ENERGA każdego roku realizuje wiele projektów i inwestycji, które służą środowisku. To m.in. instalacje w stanowiskach transformatorowych zabezpieczeń przed wyciekiem oleju, instalacje transformatorów bezolejowych tzw. suchych, stosowanie olejów biodegradowalnych oraz wymiana elementów infrastruktury sieciowej, które ze względu na zastosowane przed laty technologie mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Wyrazem szczególnej troski o środowisko jest też prowadzony od lat program ochrony bocianów. W ciągu ostatnich lat ENERGA zamontowała już ponad 7,5 tys. platform pod bocianie gniazda. Na konstrukcjach zainstalowanych na terenie działania spółki gniazduje co najmniej 15 tys. ptaków, czyli około 14% populacji przylatujących do Polski bocianów. Energetycy zaangażowali się też w obrączkowanie tych ptaków. W ramach prowadzonego od dwóch lat projektu założyli obrączki już ponad 2 tys. bocianom. Inicjatywa realizowana z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody pro Natura pozwoli śledzić trasy ich migracji. Razem z pro Naturą ENERGA stworzyła również Fundusz dla przyrody pierwszą w Polsce wspólną inicjatywę organizacji społecznej i firmy mającą na celu realizację projektów z zakresu ochrony wybranych gatunków zwierząt i roślin.

16 Atrakcyjny pracodawca Jeden z największych pracodawców w Polsce zatrudnia ok. 12 tys. osób. Grupa zapewnia im perspektywy rozwoju oraz stwarza atrakcyjne warunki pracy. Dużą wagę przykłada się do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do budowania jednolitej, bazującej na wspólnych wartościach, kultury organizacyjnej. W dobie liberalizacji rynku energii elektrycznej Grupa ENERGA koncentruje się na doskonaleniu kompetencji i nauki nowych zachowań rynkowych. Kieruje pracowników na rozwijające ich umiejętności kursy, szkolenia czy dofinansowuje studia magisterskie i podyplomowe, a także studia MBA. Profesjonalizm pracowników Grupy ENERGA to efekt stabilnego zatrudnienia i małej rotacji kadr. Zapewniamy perspektywy rozwoju i atrakcyjne warunki blisko 12 tys. zatrudnionych osób

17 21 lutego 2011 Dziennik Bałtycki Gazeta powstaje we współpracy z Partnerzy dodatku ENERGA zbiera pochwały ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna 35 Efekty pracy zarządów spółek Grupy i jej pracowników zostały docenione przez środowiska biznesowe i media. W ostatnich dwóch latach Grupa otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. TOP Menedżer Mirosław Bieliński prezes zarządu Energa SA Top Menedżerem 2010 roku FOT.GRZEGORZMEHRING Wśród nich można wymienić m.in.: Lider Biznesu nagroda Business Centre Club za wyniki ekonomiczne, efektywną politykę inwestycyjną oraz pierwsze pełne wdrożenie na polskim rynku energetycznym kompleksowych zasad kreujących silną markę Nagroda Kongresu Nowego Przemysłu za pionierskie w polskiej energetyce inwestycje w rozwój inteligentnych sieci oraz za ideę Smart Eco Nagroda za Fundację ENERGA podczas Międzynarodowej Konferencji Energetycznej EUROPOWER 2010 spółka otrzymała wyróżnienie za powołanie Fundacji ENERGA Mirosław Bieliński otrzymał tytuł Menedżera Pomorza 2010 Nagroda Green Excellence Award for Corporate Leadership za zaangażowanie w opracowywanie i wdrażanie wyjątkowych rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Grupa ENERGA została wyróżniona prestiżową nagrodą przyznawaną przez globalną firmę doradczą Frost&Sullivan, wspierającą firmy z całego świata na drodze do szybkiego i innowacyjnego rozwoju Najlepszy rebranding roku wyróżnienie miesięcznika Press za wzorcowo przeprowadzony rebranding na polskim rynku w ciągu ostatnich trzech lat Tytuły Pomorskiej Gazeli Biznesu dla ENERGA Obsługa i Sprzedaż oraz Perły Polskiej Gospodarki dla Grupy ENERGA

18 ENERGA Innowacyjna grupa energetyczna

19 Pamiętaj, że aktualne informacje o Grupie ENERGA znajdziesz także na i

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata

Strategia GK Energetyka na lata Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE.

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA 1 HISTORYCZNE PRZESŁANKI DO ZABUDOWY TURBOZESPOŁÓW W OBIEKTACH KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY Miasto Częstochowa Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY . Doskonała lokalizacja Powierzchnia: Częstochowa 160 km 2 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Jaromir Falandysz Wiceprezes Zarządu ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Piotr Meler Prezes Zarządu

Jaromir Falandysz Wiceprezes Zarządu ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Piotr Meler Prezes Zarządu ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. jest firmą z Grupy ENERGA wyspecjalizowaną w kompleksowej usłudze oświetleniowej. Spółka istnieje od 1996 r. i kontynuuje ponad czterdziestoletnie tradycje w dziedzinie oświetlenia.

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą Paweł PONETA Grupa TAURON TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców.

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna (EE) leży u podstaw europejskiej polityki energetycznej i jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020 na

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców Adam Olszewski Kalisz, 10 kwietnia 2013 Czym jest AMI AMI, czyli inteligentne opomiarowanie, to system pozwalający na dwustronny przepływ

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki Zmiana

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia w 2008 roku w 2008 roku styczeń 6. miejsce w rankingu najbardziej podziwianych spółek giełdowych oraz 10. miejsce w rankingu najwyżej ocenianych zarządów spółki giełdowej (346 ocenianych) w ankiecie Pulsu

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii 17 listopada 2011 r. Warszawa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Wprowadzenie KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 1988-2010 ŚREDNIOROCZNE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w oparciu o źródła

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p.

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Kompetencje i osiągnięcia posiada duże doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 27.09.2012 r. ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie - wybrane

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

EKOKreatywne Firmy. nowe kompetencje - czysty zysk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EKOKreatywne Firmy. nowe kompetencje - czysty zysk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EKOKreatywne Firmy nowe kompetencje - czysty zysk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czy projekt jest dla Ciebie? TAK Jeżeli jesteś mikro,

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Częstochowa. miasto energetycznie świadome

Częstochowa. miasto energetycznie świadome Częstochowa miasto energetycznie świadome URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl BOŻENA HERBUŚ INŻYNIER

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz energoefektywności

NFOŚiGW na rzecz energoefektywności NFOŚiGW na rzecz energoefektywności Wojciech Stawiany Doradca, Departament Komunikacji i Strategii, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Lokalne

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE Anna Żyła Małgorzata Kowalczuk BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POZNAŃ 28.10.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 15 Misja

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm?

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Daria Kulczycka Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Konferencja InE, 10 grudnia 2012 PKPP Lewiatan Członkowie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy P ÓSPÓŁKA POLSKA POLSKA I PRYWATNA I PRYWATNA HISTORIA Był rok 1994. Mieliśmy pomysł na biznes. I tak powstał garażowy Piecobiogaz. Dziś giełdowe PBG stoi na czele Grupy firm zatrudniającej kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

O Grupie ENERGA. ENERGA posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży do odbiorców końcowych.

O Grupie ENERGA. ENERGA posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży do odbiorców końcowych. Źródło: http://akcjonariatobywatelski.pl/pl/debiuty-gieldowe/energa-sa/o-grupie-energa/926,o-grupie-energa.html Wygenerowano: Piątek, 5 lutego 2016, 23:59 O Grupie ENERGA Grupa ENERGA jest jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGIONALNA STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2008-07-06 1 Dokumenty opracowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego: Regionalna strategia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid)

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid) Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inteligentne Sieci Energetyczne (Smart Grid) Uruchomiony w 2012 roku nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rola inteligentnej energetyki w strategii Title Grupy TAURON. Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Rola inteligentnej energetyki w strategii Title Grupy TAURON. Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Rola inteligentnej energetyki w strategii Title Grupy Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu Polska Energia S.A. TRENDY KSZTAŁTUJĄCE ENERGETYKĘ PRZYSZŁOŚCI Wzrost światowej populacji Zmiana liderów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo