Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku Posiedzenie Senatu 23 czerwca 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2013. Posiedzenie Senatu 23 czerwca 2014 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2013 Posiedzenie Senatu 23 czerwca 2014 roku

2 Sprawozdanie rektora za rok 2013

3 Struktura zatrudnienia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zatrudniał ogółem 1647 pracowników, o 8 więcej niż w roku ubiegłym, w tym: na pełnych etatach 1451 osób na niepełnych etatach 204 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 1562,08 etatów 8 osób przebywa na urlopach wychowawczych, 5 osób korzysta z urlopów bezpłatnych dłuższych niż 3 miesiące, 11 osób zatrudniono na umowę o pracę na zastępstwo za osoby czasowo nieobecne 90 osób (65,94 etatów) zatrudnienie współfinansowane ze środków UE Stan z 31 grudnia 2013 roku

4 Stan zatrudniania kadry naukowej w latach

5 Struktura zatrudnienia etaty

6 Rozwój kadry naukowej w latach

7 Wynagrodzenia łącznie w 2013 r , Łączna dotacja na działalność dydaktyczną i statutową Kwota na wynagrodzenia (ze stosunku pracy) Kwota na wynagrodzenia wynikająca ze stosunku pracy stanowi 91% łącznej dotacji na działalność dydaktyczną i statutową

8 [tys. zł] Wynagrodzenia nauczycieli akademickich i nienauczycieli w 2013 r , , Nauczyciele akademiccy Nienauczyciele Liczba nauczycieli akademickich 689; liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 830 (stan na r.)

9 Wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku 2012 i 2013 Stanowisko Liczba osób Przeciętne wynagrodzenie podstawowe z dodatkami funkcyjnymi, specjalnymi i wysługą lat Przeciętne wynagrodzenie z wszystkimi składnikami (godziny ponadwymiarowe, egzaminy, usługi kliniczne, umowy zlecenia umowy o dzieło) Liczba osób z wynagrodzeniem powyżej przeciętnego Profesor zwyczajny ,20 (8 076,65) ,17 (12 145,48) 20 (20) Profesor nadzwyczajny ,29 (5 985,82) 8 856,06 (8 529,28) 19 (20) Profesor nadzwyczajny w UP ,66 (5 690,17) 8 226,61 (8 308,29) 24 (23) Adiunkt ze stop. dr. hab ,56 (4 947,41) 7 096,15 (7 630,67) 22 (16) Adiunkt ,91 (3 935,39) 5 471,39 (5 852,66) 123 (138) Starszy wykładowca ze st. dr ,25 (4 119,47) 5 526,83 (5 672,34) 22 (19) Starszy wykładowca bez st. dr ,20 (3 703,20) 5 423,74 (5 352,89) 8 (11) Wykładowca ,49 (2 452,94) 3 694,89 (3 621,01) 2 (3) Asystent bez st. dr ,25 (2 138,93) 3 089,02 (3 503,06) 13 (14) Lektor ,89 (2 367,02) 3 612,58 (3 303,38) 1 (2) Profesor wizytujący ,80 (4 578,04) 4 654,22 (4 967,13) 1 (1) Asystent ze st. dr ,21 (3 119,49) 3 778,11 (4 475,69) 17 (6) W nawiasach zamieszczono dane z roku 2012.

10 Nagrody i wyróżnienia pracowników Nagrody Wrocławskiej Rady FSNT NOT za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki Nagroda I stopnia dla zespołu w składzie: prof. Józefa Chrzanowska, prof. Antoni Polanowski, dr inż. Aleksandra Zambrowicz, mgr inż. Marta Pokora, mgr inż. Ewelina Eckert, prof. dr hab. Tadeusz Wilusz, dr inż. Marek Szołtysik, dr Anna Dąbrowska i prof. Tadeusz Trziszka Nagroda I stopnia dla zespołu w składzie: prof. Tadeusz Trziszka, dr inż. Łukasz Bobak, mgr inż. Ewelina Siepka, prof. Zbigniew Dobrzański, dr wet. Stanisław Tronina i dr wet. Wojciech Tronina Nagroda II stopnia dla zespołu w składzie: dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska, dr hab. inż. Józef Błażewicz i mgr inż. Witold Pietrzak Nagroda II stopnia dla zespołu w składzie: prof. Leszek Kordas i mgr inż. Wanda Tasz Wyróżnienie dla zespołu w składzie: dr hab. inż. Adam Figiel, dr hab. inż. Aneta Wojdyło, dr hab. inż. Agnieszka Nawirska, dr hab. inż. Antoni Szumny i inż. Lech Krzysztof Złota Odznaka Honorowa przyznana przez Zarząd Główny FNT NOT Prof. Beata Raszka za osiągnięcia naukowo-zawodowe w rozwoju techniki sanitarnej i gospodarki komunalnej Złoty Medal na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013 i Złoty Medal Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców Zespół w składzie: Krzysztof Lejcuś, Henryk Orzeszyna, Daniel Garlikowski, Andrzej Pawłowski za element geokompozytowy do wspomagania wegetacji roślin

11 Tytuły honorowe nadane w 2013 roku Tytuł doktora honoris causa otrzymał prof. Jerzy Woźnicki, były rektor Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji Rektorów Polskich

12 Dydaktyka i sprawy studenckie

13 Rekrutacja na studia STACJONARNE Spośród 7776 kandydatów przyjęto 2682 osoby (o 35 mniej niż w roku ubiegłym). Najpopularniejsze kierunki geodezja i kartografia 6,8 kandydatów na miejsce żywienie człowieka weterynaria gospodarka przestrzenna budownictwo 5,6 kandydatów na miejsce 5,3 kandydatów na miejsce 4,8 kandydatów na miejsce 4,8 kandydatów na miejsce biotechnologia 4,5 kandydatów na miejsce NIESTACJONARNE Spośród 1102 kandydatów (o 190 więcej niż w roku ubiegłym) przyjęto 643 osoby (o 3 więcej niż w roku ubiegłym).

14 Rekrutacja na studia STACJONARNE Mniej popularne kierunki bioinformatyka bezpieczeństwo żywności towaroznawstwo rolnictwo ogrodnictwo 0,80 kandydata na miejsce 0,95 kandydata na miejsce 1,10 kandydata na miejsce 1,20 kandydata na miejsce 1,60 kandydata na miejsce NIESTACJONARNE Nie uruchomiono kierunków biologia ekonomia ochrona środowiska technika rolnicza i leśna

15 Studia i studenci Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w roku akademickim 2011/2012 kształcił studentów w ramach pięciu wydziałów, 24 kierunków studiów i 42 specjalności. Według stanu z 30 listopada 2013 r, na uczelni kształci się studentów, w tym na studiach: stacjonarnych 8488 niestacjonarnych 2020, w tym 1706 (zaoczne) (wieczorowe)

16 Nowe kierunki i specjalności Powołano nowy kierunek studiów w języku angielskim dla obcokrajowców: Principles for Tropical Agriculture (podstawy dla rolnictwa tropikalnego; studia stacjonarne I stopnia) Powołano nowe specjalności: rynek nieruchomości oraz zarządzanie przestrzenią na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna zarządzanie jakością i towaroznawstwo na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka geodezja i gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i geoinformatyka na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku geodezja i kartografia Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape (tradycje polskie i chińskie w kształtowaniu krajobrazu) na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku architektura krajobrazu Powołano niestacjonarne interdyscyplinarne studia doktoranckie w języku angielskim dla cudzoziemców Doctoral Program in Enviromental and Life Sciences

17 Dyplomy ukończenia studiów w roku 2013 Łącznie 2344 absolwentów otrzymało w 2013 r. dyplomy ukończenia studiów. Dyplomy ukończenia studiów I stopnia uzyskało 1146 absolwentów, w tym na: studiach stacjonarnych 1127 osób studiach niestacjonarnych 167 osób Dyplomy ukończenia studiów magisterskich uzyskało 1031 absolwentów, w tym na: jednolitych stacjonarnych magisterskich 179 osób stacjonarnych II stopnia 769 osób niestacjonarnych II stopnia 83 osoby

18 Liczba uczestników studiów doktoranckich

19 Studia podyplomowe Powołano nowe studia podyplomowe: Technologia winiarstwa na Wydziale Nauk o Żywności Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym niemiecko-polskie studia MBA na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (I i II edycja finansowana ze środków UE) na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Z 32 studiów podyplomowych powołanych w ostatnich latach aktywnie działa 19. W roku 2013 na studia podyplomowe uczęszczało 1124 słuchaczy; wydano 610 świadectw ukończenia studiów podyplomowych; uwzględniając Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne łącznie 1273 słuchaczy i 674 wydano świadectw ukończenia studiów.

20 Projekty edukacyjne finansowane ze środków UE W roku 2013 realizowano 14 projektów edukacyjnych finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Łączna kwota przyznanych środków: zł dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w tym zł w 2013 r.

21 Projekty edukacyjne finansowane ze środków UE 1. Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kierunki zamawiane: biotechnologia, budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska (do września 2013 r.) 2. Zarządzanie i inżynieria produkcji nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do marca 2014 r.) 3. Bioinformatyka rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do lutego 2014 r.) 4. Program unowocześnienia kształcenia dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; lider projektu SGGW (do grudnia 2013 r.) 5. Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu biotechnologia i ochrona środowiska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do maja 2015 r.) 6. Inżynier gospodarki wodnej w dobie katastrof klimatycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do 2015 r.)

22 Projekty edukacyjne finansowane ze środków UE 7. Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do maja 2015 r.) 8. Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez wdrożenie technologii IT w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do lipca 2015 r.) 9. Ustawiczne all iclusive w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do czerwca 2015 r.) 10. E-podręczniki dla kształcenia ogólnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do czerwca 2015 r.) 11. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami unikatowy kierunek zamawiany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do czerwca 2015 r.) 12. Szkoła zdrowego żywienia (dwie edycje szkoleń) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do lipca 2013 r.)

23 Organizacje studenckie W roku 2013 Klub Studentów Niepełnosprawnych zawiesił działalność, natomiast aktywnie działały następujące organizacje studenckie i grupy twórcze: Uczelniany samorząd studencki, samorządy wydziałowe i rady mieszkańców Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Związek Młodzieży Wiejskiej Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Jedliniok (udział w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych: w Sulejmaniji w Iraku, w Zonguldak i Rize w Turcji, w Slanie w Czechach oraz w Zatoce na Ukrainie) Chór Akademicki Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego Menada Klub Teatralno-Filmowy Na Grunwaldzkim Uczelniany Klub Katakumby Akademicki Klub Turystyczny im. Mieczysława Orłowicza Klub Erasmus Student Network Klub Gier Planszowych Zrzeszenie Studentów Weterynarii

24 Studenckie koła naukowe W studenckim ruchu naukowym zaangażowanych jest ponad 900 osób, czyli co dziewiąty student. W roku 2013 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu działało 45 studenckich kół naukowych. W 2013 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się dwie studenckie konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym.

25 Sukcesy studentów i absolwentów SUKCESY ABSOLWENTÓW Konkurs Wrocławska Magnolia Najlepszy Dyplom Roku nagroda Samorządu Województwa Dolnośląskiego Konkurs Urzędu Miejskiego w Świdnicy 5 laureatów I miejsce (absolwentka architektury krajobrazu), 4 wyróżnienia (2 absolwentów architektury krajobrazu, 1 ochrony środowiska, 1 ogrodnictwa) 3 laureatki (absolwentki rolnictwa, biotechnologii oraz technologii żywności i żywienia człowieka) 1 laureatka (absolwentka inżynierii środowiska) Konkurs Stowarzyszenia Geodetów Polskich na najlepszą pracę magisterską z geodezji 1 laureatka I miejsce (absolwentka geodezji i kartografii) SUKCESY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Stypendia MNiSW za osiągnięcia w nauce 5 studentów (2 osoby z biologii, po jednej z weterynarii, zootechniki oraz technologii żywności i żywienia człowieka) 3 doktorantów Ogólnopolski Konkurs StRuNa I miejsce w kategorii Najlepsza konferencja roku dla XVIII Międzynarodowej Konferencji SKN

26 Sukcesy studentów i absolwentów cd. Osiągnięcia sportowe studentów IMPREZY MIĘDZYNARODOWE Letnia Uniwersjada w Kazaniu Akademickie Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet w Nikozjii Międzynarodowe Zawody Jeździeckie dla studentów weterynarii w Edynburgu XXX AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI Klasyfikacja generalna w jeździectwie osiągnięcia drużynowe osiągnięcia indywidualne Lekkoatletyka (rzut dyskiem) DOLNOŚLĄSKA LIGA MIĘDZYUCZELNIANA Wspinaczka kobiet Karate WKF Futsal mężczyzn Piłka siatkowa kobiet brązowy medal w strzelectwie sportowym dla drużyny, w której występował student z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji VIII miejsce drużynowo II miejsce drużynowo w klasyfikacji ogólnej, II i III miejsce indywidualnie w ujeżdżeniu srebrny medal złoty i srebrny medal złoty medal III miejsce drużynowo II miejsce II miejsce IV miejsce

27 Pomoc materialna dla studentów W roku 2013 na pomoc materialną dla studentów przeznaczono zł (łącznie z zapomogami). Zapomogi w łącznej wysokości zł otrzymało 93 studentów, a stypendia 3211 osób, w tym: 2935 studentów studiów stacjonarnych zł 276 studentów studiów niestacjonarnych zł W 2013 roku 1507 studentów pobierało stypendium rektora dla najlepszych studentów, w tym 95 studentów studiujących niestacjonarnie. Łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów wydano zł. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych pobierało 121 studentów (w tym 24 studentów studiujących niestacjonarnie). Na stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych wydano zł (w tym zł dla studentów niestacjonarnych).

28 Badania naukowe

29 Finansowanie działalności naukowo-badawczej

30 Kwota [zł] Finansowanie działalności naukowo-badawczej Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego Dotacja na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców Projekty badawcze i prace rozwojowe Umowy z podmiotami gospodarczymi 2011 r r r.

31 Liczba grantów NCN i NCBiR oraz umów z podmiotami gospodarczymi Łącznie w 2013 r. realizowano 133 projekty badawcze NCN i NCBiR na łączną kwotę zł oraz 92 prace zlecone przez podmioty gospodarcze na kwotę zł.

32 Liczba grantów NCN i NCBiR na jednego pracownika na wydziałach

33 Wartość grantów NCB i NCBiR oraz umów z podmiotami gospodarczymi Łącznie w 2013 r. wartość: grantów NCN i NCBiR ,00 zł umów z podmiotami gospodarczymi ,70 zł

34 Wartość grantów NCN i NCBiR i umów z podmiotami gospodarczymi na jednego pracownika na wydziałach Kwota w tys. zł , , , , , Przyrodniczo-Technologiczny Nauk o Żywności Medycyny Weterynaryjnej Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Biologii i Hodowli Zwierząt

35 Liczba publikacji

36 Liczba publikacji na jednego pracownika

37 Projekty badawcze finansowane ze środków UE W ramach 7. Programu Ramowego UE realizowane były dwa projekty: Gene2Farm-Next generation European system for cattle improvement and management (realizuje prof. Joanna Szyda z Katedry Genetyki), dofinansowanie dla uczelni: EUR (cały projekt EUR) EuroPruning-Development and implementation of a New, and non existent, logistic chain on biomass from pruning (realizuje dr inż. Arkadiusz Dyjakon z Instytutu Inżynierii Rolniczej); dofinansowanie dla uczelni: EUR (cały projekt: ok. 3,4 mln EUR) Inne projekty realizowane ze środków UE: Introduction of water footprint (WFTP) approach in urban area to monitor, evaluate and improve the water use (koordynuje prof. Stanisław Czaban; kierownik naukowy dr Wiesław Fiałkiewicz z Instytutu Inżynierii Środowiska); projekt finansowany z Programu Operacyjnego dla Europy Środkowej Higher functionality food products from organic vegetable raw materials (realizuje dr hab. Agnieszka Kita z Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa); projekt realizowany w ramach programu Inicjatywa EUREKA Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe Feather events and climate (realizuje prof. Jarosław Bosy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki); projekt realizowany w ramach programu COST

38 Projekty badawcze finansowane ze środków UE W roku 2013 realizowano 7 projektów badawczych finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Łączna kwota przyznanych środków: ,24 zł dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w tym ,45 zł w 2013 r.

39 Projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów nowej generacji jaj; (do marca 2013 r.), kierownik projektu: prof. Tadeusz Trziszka (Wydział Nauk o Żywności); kwota zł 2. Geokompozyty sorbujące wodę innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin; (do kwietnia 2014 r.), kierownik projektu: dr Krzysztof Lejcuś (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji); kwota ,57 zł 3. Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych; (do grudnia 2014 r.), realizator projektu prof. Danuta Witkowska (Wydział Nauk o Żywności); dofinansowanie dla uczelni: ,52 zł (cały projekt: ,23 zł) 4. Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym; (do grudnia 2014), realizatorzy projektu: prof. Czesław Wawrzeńczyk i dr Edyta Kostrzewa-Susłow (Wydział Nauk o Żywności); dofinansowanie dla uczelni: zł (cały projekt: zł) 5. Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych; (do grudnia 2013 r.), realizator projektu: prof. Jan Oszmiański (Wydział Nauk o Żywności); Dofinansowanie dla uczelni zł (cały projekt: ,20 zł) 6. Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli kwasów dikarboksylowych, (do grudnia 2013 r.), realizator projektu: prof. Waldemar Rymowicz (Wydział Nauk o Żywności); dofinansowanie dla uczelni ,05 zł (cały projekt: ,93zł) 7. Wykorzystanie drożdży Y.lipolytica i D.hansenii, enzymów oraz toksyn do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice, (do czerwca 2015 r.), realizator projektu: dr Marek Szołtysik (Wydział Nauk o Żywności); dofinansowanie dla uczelni zł (cały projekt: ,40 zł)

40 Działalność wydawnicza W 2013 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ukazały się 102 tytuły (o 28 więcej niż w 2012 r.), w łącznym nakładzie egzemplarzy i sumarycznej objętości 830,89 arkuszy wydawniczych, w tym; 6 podręczników (4 tytuły nowych wydań i 2 dodruki) 18 skryptów (5 nowych tytułów i 13 dodruków) 20 monografii 8 wydziałowych Zeszytów Naukowych 11 zeszytów Acta Scientiarum Polonorum 3 numery czasopisma Architektura Krajobrazu 5 numerów uczelnianego czasopisma Głos Uczelni 24 publikacje innego typu, w tym kalendarz studencki W roczniku EJPAU 2012 opublikowano 36 artykułów różnych autorów.

41 Inwestycje aparaturowe Zakupiono aparaturę badawczą zaliczaną do środków trwałych, tj. o cenie jednostkowej zakupu powyżej 3500 zł, za łączną kwotę zł. Źródła finansowania: fundusz zasadniczy uczelni w dyspozycji senatu zł fundusz zasadniczy uczelni w dyspozycji wydziałów zł fundusz zasadniczy uczelni w dyspozycji katedr i instytutów zł dotacje (MNiSW, Gminy Wrocław, WFOŚiGW, Urzędu Wojewódzkiego): zł dotacje i granty Unii Europejskiej zł aparatura przejęta po zakończeniu umownych prac badawczych zł darowizny zł Łącznie zakupiono na potrzeby uczelni 165 aparatów zaliczanych do środków trwałych, w tym 8 aparatów o wartości powyżej zł.

42 Współpraca z zagranicą

43 Współpraca z zagranicą Współpraca naukowo-badawcza z zagranicą w 2013 r. realizowana była na podstawie: umów o dwustronnej współpracy naukowej, umów międzyrządowych, w ramach programów międzynarodowych UE z instytucjami naukowymi w 23 krajach (Austria, Niemcy, Włochy, Norwegia, Szwajcaria, Czechy, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Francja, Szwecja, Belgia, Węgry, Algieria, Australia, Azerbejdżan, Chiny, Gruzja, Litwa, Łotwa, Rosja, Słowacja i Ukraina). Współpraca z zagranicą w 2013 r. w ramach programu Erasmus realizowana była ze 104 uniwersytetami w 22 krajach (Austria, Niemcy, Włochy, Norwegia, Czechy, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Francja, Węgry, Litwa, Łotwa, Słowacja, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Portugalia, Rumunia, Finlandia i Słowenia).

44 Projekty realizowane w ramach umów międzynarodowych W 2013 r. realizowane były 4 projekty na podstawie umów międzyrządowych: polsko-rosyjskiej współpracy naukowo-technicznej na lata : projekt Optymalizacja reologicznych własności mieszanin stosowanych do hydraulicznej podsadki w zakładach górniczych, zatwierdzony w czerwcu do realizacji przez Instytut Inżynierii Środowiska i Narodowy Uniwersytet Zasobów Mineralnych (Uniwersytet Górniczy) w Sankt Petersburgu umowy o współpracy naukowo-technicznej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Chińskiej Republiki Ludowej na lata : projekt Transport rurowy wysoko zagęszczonych mieszanin (w górnictwie) realizowany przez Instytut Inżynierii Środowiska i Uniwersytet Hunan w Changsha polsko-francuskiego programu wymiany osobowej POLONIUM na lata : projekt pt. Produkcja kwasu cytrynowego i transport cukrów u drożdży Yarrowia lipolytica, realizowany przez Katedrę Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (dr inż. Zbigniew Lazar) i INRA polsko-słowackiej umowy o współpracy naukowo-technicznej na lata : projekt pt. Krążenie pasożytów w dynamicznie zmieniających się ekosystemach Tatr pod wpływem globalnych zmian, zatwierdzony do realizacji przez Instytut Biologii (dr Grzegorz Zaleśny, dr Marcin Popiołek) i Instytut Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach

45 Współpraca w ramach programów międzynarodowych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uczestniczył ponadto w projektach w ramach programów: CEEPUS ERASMUS LPP CEEPUS TEMPUS Leonardo da Vinci Współpraca dotyczyła czterech sieci: HR-306, HR-107, HU-03 i PL-04 a uczestniczyli w niej studenci i pracownicy wydziałów: Nauk o Żywności, Przyrodniczo-Technologicznego i Medycyny Weterynaryjnej TEMPUS Realizowano dwa projekty: nr TEMPUS ILTEMPUS-SHMES pt. EFA: English for All in Academia to Foster Education, Research and Innovation (EFA: Angielski dla wszystkich w uczelni, aby wspierać edukację, badania i innowacje), koordynowany przez Shamoon College of Engineering (SCE) w Beer Sheva w Izraelu nr TEMPUS IT-TEMPUS-JPHES pt. EPASAT: Environment Protection Through Development and Application of Sustainable Agriculture Technologies (EPASAT: Ochrona środowiska poprzez opracowanie i wprowadzenie zrównoważonych technologii rolniczych), koordynowany przez Uniwersytet L Aquila we Włoszech

46 Współpraca w ramach programów międzynarodowych Leonardo da Vinci Realizowano 2 projekty mobilności: Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na europejskim rynku pracy program staży (skierowany do 8 absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, którzy wyjechali na 26-tygodniowe staże do placówek zagranicznych w Austrii, Finlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii); z programu skorzystało 5 osób Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na europejskim rynku pracy program staży (skierowany do 26 absolwentów wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, Inżynierii Kształtowania i Geodezji oraz Nauk o Żywności, którzy wyjechali na 24-tygodniowe staże do placówek zagranicznych w Austrii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii); z programu skorzystało 16 osób

47 Współpraca z zagranicą W 2013 r. na podstawie 56 umów o dwustronnej współpracy naukowej (o 6 więcej niż w roku ubiegłym) jednostki organizacyjne uczelni realizowały 29 tematów badawczych z 25 ośrodkami zagranicznymi w Algierii, Australii, Azerbejdżanie, Chinach, Czechach, Gruzji, Litwie, Łotwie, Niemczech, Rosji, Słowacji i Ukrainie. Efektem współpracy jest: 14 prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach albo wydawnictwach uczelnianych, 32 referaty lub komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych. W 2013 r. podpisano 6 nowych umów z: Królewskim Instytutem Technologicznym w Melbourne (Australia), Uniwersytetem Kasdi Merbah of Ouargla (Algieria), Karangadzkim Państwowym Uniwersytetem im. E.A. Buketowa (Kazachstan), Uniwersytetem Iowa State w Ames (USA), Narodowym Uniwersytetem Sadownictwa w Humaniu (Ukraina), Połtawską Akademią Rolniczą (Ukraina) oraz rozszerzono zakres współpracy z partnerami ukraińskimi: Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, Narodowym Uniwersytetem Przyrodniczym w Kijowie.

48 Liczba wyjazdów zagranicznych w latach r r r r.

49 Wyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów i pracowników

50 Przyjazdy studentów/doktorantów i pracowników w ramach programu Erasmus LLP

51 Współpraca z regionem

52 Współpraca z otoczeniem gospodarczym i regionem Zawarto porozumienia z instytucjami z sektora przedsiębiorstw: Credit Agricole Bank Polska SA Hama Plus SA Intergraph Polska Sp. z o.o. Ogród Zoologiczny ZOO FARMA Runoland Sp. z o.o. Sp.J. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA Zawarto porozumienia z partnerami instytucjonalnymi, w tym jednostkami administracji: Gmina Wołów Gmina Dzierżoniów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Oddział Regionalny we Wrocławiu Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Karkonoski Park Narodowy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

53 Innowacje i wdrożenia W roku 2013 do Urzędu Patentowego RP zgłoszono 69 projektów wynalazczych oraz uzyskano 61 patentów na wynalazki. Aktualnie w Urzędzie Patentowym RP jest w rozpatrywaniu 212 zgłoszeń projektów wynalazczych dokonanych w latach W rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zajął 7. miejsce w Polsce pod względem innowacji.

54 Biblioteka Główna W 2013 r. zakupiono Kwoty przeznaczone na zakup w 2013 r książek 48 tytułów czasopism z importu 299 tytułów czasopism polskich 42 tytuły norm baza norm elektronicznych Integram Budownictwo i Przemysł Spożywczy książek drukowanych zł czasopism drukowanych zł książek elektronicznych zł czasopism elektronicznych zł bibliograficznych baz danych zł serwis systemu bibliotecznego Aleph zł oprawę zbiorów 6889 zł Zgromadzono łącznie vol. książek i czasopism. oprogramowanie zł amortyzację sprzętu zł Łącznie wydano zł

55 Biblioteka Główna Na koniec 2013 r. zbiory biblioteki liczyły łącznie vol., w tym: książek vol. czasopism vol. Dostęp do zbiorów elektronicznych: 10 serwisów czasopism elektronicznych i bibliograficznych baz danych 3 serwisy książek 2045 tytułów książek zagranicznych (dwa serwisy), 17 bibliograficznych baz danych kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej W 2013 r. do Biblioteki Głównej zapisano 1853 czytelników, a zarejestrowanych było 9960 osób. W czytelniach odnotowano odwiedzin, udostępniono vol. W wypożyczalni zarejestrowano odwiedzin, wypożyczono vol.

56 RZD forma gospodarowania Na koniec 2013 r. w strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonowały: Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec we Wrocławiu-Swojczycach, Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu, dwie stacje badawczo-dydaktyczne Katedry Ogrodnictwa, sadownicza w Samotworze, roślin warzywnych i ozdobnych w Psarach, obiekt Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w Samotworze. Przychody z dzierżawy (podstawowa forma zagospodarowania mienia RZD) wyniosły 2,9 mln zł, o 0,4 mln więcej w porównaniu z rokiem W 2013 r. przychody ze sprzedaży gruntów wyniosły 1,05 mln zł. Struktura użytkowania gruntów RZD na dzień 31 grudnia 2013 r. RZD Swojec 553,61 ha (17,3%) Stacje badawcze i inne grunty zarządzane przez uczelnię 363,88 ha (11,4%) Grunty wydzierżawione 2 280,31 ha (71,3%) Razem 3 197,80 ha (100%)

57 Inwestycje

58 Wartość remontów z podziałem na jednostki W 2013 r. zrealizowano prace remontowe o łącznej wartości zł

59 Wartość inwestycji i remontów w latach

60 Inwestycje realizowane w ramach funduszy europejskich Centrum Geo-Info-Hydro wartość inwestycji z pierwszym wyposażeniem: ,50 zł (w 2013 r ,10 zł), w tym: z dotacji UE ,59 zł (w 2013 r ,85 zł) MNiSW ,37 zł (w 2013 r ,74 zł) wkład własny ,54 zł (w 2013 r ,51 zł) Zakończenie inwestycji bez wyposażenia planowane jest na koniec grudnia 2014 r. maj 2013 r. maj 2014 r.

61 Inwestycje własne 1. Modernizacja pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymagań p.poż. w budynku przy ul. Norwida 25 Wartość inwestycji zł, w 2013 r zł (w tym dofinansowanie PZU zł) 2. Modernizacja holu gmachu melioracji przy pl. Grunwaldzkim 24 Wartość inwestycji ,40 zł, w 2013 r zł 3. Remont i przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych przy ul. Mikulicza-Radeckiego 6 Wartość inwestycji zł, w 2013 r zł

62 Gospodarka finansowa

63 Źródła przychodów uczelni w 2013 r.

64 Dotacja budżetowa w latach Kwota w tys. zł r r r r r r. Działalnośc dydaktyczna Działalność statutowa

65 Bilans finansowy na koniec roku 2013 Sumy bilansowe po stronie aktywów i pasywów ,46 zł Zysk netto za rok ,15 zł będąca sumą wyników finansowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i RZD w Swojcu, przy czym: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ,36 zł zysk Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec ,21 zł strata

66 Inne formy działalności

67 Inne formy działalności Zainicjowanie i koordynowanie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu środowiskowej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 z udziałem 10 wrocławskich uczelni publicznych Uzyskanie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: srebrnego certyfikatu w III edycji programu certyfikacji Uczelnia Liderów organizowanego pod patronatem Parlamentu Europejskiego oraz wyróżnienia PRIMUS Zainicjowanie cyklicznych wydarzeń pn. Debata Akademicka U Przyrodników i zorganizowanie trzech edycji dyskusji na temat aspektów prawnych, etycznych i społecznych związanych z: GMO in vitro uśmiercaniem zwierząt Organizacja kolejnych edycji corocznych wydarzeń o charakterze integracyjno-promocyjnym: koncertu noworocznego połączonego z aukcją dział sztuki na cel charytatywny dwudniowej imprezy o nazwie Dni Przyrodników Współorganizowanie IV edycji konkursu internetowego Wrocławski Indeks pod hasłem Indeks dla zuchwałych Organizowanie cyklicznych, comiesięcznych spotkań z muzyką i poezją pod nazwą Wieczory Pawłowickie, w tym koncertów połączonych z aukcją kopii obrazów z kolekcji Kornów

68 Podziękowania Dziękuję: wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy bazy materialnej uczelni, realizacji programu badań naukowych i procesu dydaktycznego oraz wzrostu prestiżu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, moim najbliższym współpracownikom prorektorom i dziekanom, członkom Senatu i Konwentu, komisji senackich i rektorskich, związkom zawodowym, Pani Kwestor, Panu Kanclerzowi i jego zastępcom, prodziekanom, dyrektorom instytutów, kierownikom katedr i zakładów, kierownikom jednostek administracyjnych uczelni i ich pracownikom oraz pracownikom obsługi i rolniczych zakładów doświadczalnych, wszystkim pozostałym pracownikom uczelni oraz samorządowi studenckiemu, doktorantom i studentom.

69 Zakończenie

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWE SYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWE SYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011 1 Opracowanie redakcyjne Redaktor Naczelny prof. dr hab. Andrzej Kotecki 4. SPRAWY STUDENCKIE 49 10. GOSPODARKA FINANSOWA 162 W ROKU 2011 188

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP Fakty - zakresy analizy Nauka: wybrane aspekty Kształcenie: wybrane aspekty lata: 2012-2017 źródła: DBNiWZ,

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Proszę wpisać nazwę uczelni nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 06 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. 28.09.2012 r.(piątek) WYDZ. BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunki: biologia, zootechnika Kierunki: bioinformatyka,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

S-12. Ogółem Produkcja roślinna i zwierzęca Kształcenie Weterynaria

S-12. Ogółem Produkcja roślinna i zwierzęca Kształcenie Weterynaria GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-12 Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/801/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 29/801/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwała nr 29/801/2012 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. Pieczątka uczelni Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Plan rzeczowofinansowy na 2013 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH 2015/16

Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH 2015/16 Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH kop@agh.edu.pl 2015/16 Informacje o programie Erasmus+ Od 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie Erasmus+ nowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 Nazwa uczelni: Kod Erasmusa: Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 CZĘŚĆ OPISOWA A Zasady realizacji i zarządzanie funduszami programu Erasmus 1. Proszę podać

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy z zagranicą w roku 2014

SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy z zagranicą w roku 2014 BWzZiBN BWM SPRAWOZDANIE z badań naukowych oraz współpracy z zagranicą w roku 2014 Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki Działalność naukowo-badawcza: działalność statutowa: na rozwój młodej kadry; na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 73 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po Dział I. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-9 Warszawa, al. Niepodległości Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-1 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 74 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Dział I. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Treść prezentacji Wybór danych statystycznych:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 1. ERASMUS+ mobilność z krajami programu... 1 a. Ogólna kwota grantu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r.

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Zasady realizacji Programu Erasmus w Akademii Medycznej we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój

Politechnika Śląska Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój Politechnika Śląska 2016-2020 Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Priorytety Ludzie Przyjazna atmosfera Rozwój i prestiż Transfer technologii

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2016

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2016 RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2016 PUBLICZNE UCZELNIE AKADEMICKIE Ankieta 2016 Dane Uczelni Termin nadsyłania ankiet do 4 marca 2016 r. 1. Nazwa Uczelni... 2. Adres 3. Filie, wydziały zamiejscowe...............

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2011 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Sesja 0 przygotowanie raportu końcowego 2012/13 Sesja I Informacje ogólne oraz o mobilność nieco inaczej Sesja II i III Mobility Tool

Sesja 0 przygotowanie raportu końcowego 2012/13 Sesja I Informacje ogólne oraz o mobilność nieco inaczej Sesja II i III Mobility Tool Plan spotkania Sesja 0 przygotowanie raportu końcowego 2012/13 Sesja I Informacje ogólne oraz o mobilność nieco inaczej Sesja II i III Mobility Tool Sesja IV przykłady prezentowania informacji dla zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

XIV. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

XIV. STRUKTURA ZATRUDNIENIA XIV. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W roku akademickim 215/216 w PWSZ w Koninie zatrudnionych na podstawie umów o pracę było 251 osób. Proces dydaktyczny realizowało 316 nauczycieli akademickich, w tym 155 na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2015

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2015 RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2015 PUBLICZNE UCZELNIE AKADEMICKIE Ankieta 2015 Termin nadsyłania ankiet do 25 lutego 2015 r. Dane Uczelni 1. Nazwa Uczelni 2. Adres...... 3. Filie, wydziały zamiejscowe...... I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2012 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI w ramach projektu Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (Pol-on). Z-ca Dyrektora OPI ds. utrzymania zasobów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium, może otrzymać student, który uzyskał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio DANE OGÓLNE: 1. Nazwisko......imię (imiona)...... 2.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo