GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek"

Transkrypt

1 MAJ 2011 R. U r z ą d G m i n y w O s t r o w i e W i e l k o p o l s k i m A l. P o w s t a ń c ó w W i e l k o p o l s k i c h O s t r ó w W i e l k o p o l s k i k a n c e l a r i o s t r o w w i e l k o p o l s k i. p l ; w w w. o s t r o w w i e l k o p o l s k i. p l Aktualności Gminne GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach wiejskich, wszystkich gminach miejsko wiejskich i w tych małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców. Do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek zgłosiły się 604 biblioteki gminne. 151 z nich aplikowało jako Biblioteki Wiodące a 453 jako Biblioteki Partnerskie. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim z/s w Gorzycach Wielkich zakwalifikowała się do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Na liście finalistów znalazło się 512 gminnych bibliotek publicznych, w tym 128 Bibliotek Wiodących (z filiami) i 384 Biblioteki Partnerskie (również z filiami). W ogólnej ocenie merytorycznej i formalnej GBP uzyskała 412,5 pkt. W ramachh projektu biblioteka gminna i kilka filli wzbogaci się o nowoczesny sprzęt komputerowy i miultimeldialny, który może byc przeznaczony do podniesienia jakości usług. Na pewno w większym stopni będą uatrakcyjnone lekcje biblioteczne dla coraz szerszego kręgu odbiorców. Nie zmiernie ważnym elementem programu rozwoju bibliotek jest cykl darmowych szkoleń dla kadry bibliotecznej, ale i partnerów którzy współpracują z naszymi książnicami. Szkolenia maja na celu przygotowania do pracy w nowoczesnej bibliotece wzorowanej na szkole amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej, korzystania z najnowszych technologii i public relations w dziedzinie publicznej. GBP w Gorzycach Wielkich aplikowała jako Biblioteka Wiodąca wraz z 3 bibliotekami partnerskimi: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach,Gminna Biblioteka Sośnie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Odolanów. Wszystkie placówki tworzą koalicję na rzecz rozwoju promocji czytelnictwa w wymienionych gminach. DarP

2 STR. 2 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E Plener plastyczny Wysockie wzgórza W ramach XXI Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Gminy Ostrów Wlkp. popularnego już od lat PATAgO w dniu 16 maja br. w Wysocku Wielkim spotkali się nauczyciele oraz dzieci i młodzież, dla których rysowanie, malowanie staje się pasją a odkrywanie barw, kształtów przyrody radością. Plener poprowadził p. Jerzy Wiśniewski, który wprowadził uczestników spotkania w świat zaciekawienia, odkrywania piękna krajobrazu. Grupy młodych artystów ze szkół podstawowych i gimnazjów w pierwszym etapie pracowały w parku im. Rodu Szembeków a następnie spotkały się w sali Gminnego Ośrodka Kultury gdzie podsumowano efekty ich artystycznych poczynań. Ocena najlepszych prac i wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca br. w trakcie Koncertu Laureatów. W tym dniu czynna będzie także wystawa poplenerowa.

3 MAJ 2011 R. STR. 3

4 STR. 4 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E SPRAWOZDANIE z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonywania uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Panie Przewodniczący Panie i Panowie Radni Szanowni Goście Podjęte uchwały na IX Sesji Rady Gminy Ostrów Wielkopolski przekazano Wojewodzie Wielkopolskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w ustawowym terminie. Szanowni Państwo W okresie od poprzedniej Sesji wydałem następujące Zarządzenia Wójta Gminy: Nr 27 w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanych działek nr 26/12 i 26/17 położonych w Zacharzewie. Nr 28 w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanych działek nr 48/16 i 49/17 położonych w Nowych Kamienicach. Nr 29 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski. Nr 30 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 798 położonej w Wysocku Wielkim. Wydane zostały również Zarządzenia Kierownika Urzędu Gminy: Nr 8 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołątajew, Gmina Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, woj. wielkopolskie. Nr 9 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na Utwardzenie nawierzchni przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z/s w Wysocku Wielkim ul. Kościelna 52, Gmina Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, woj. wielkopolskie. Szanowni Państwo W okresie od dnia 12 kwietnia 2011 roku uczestniczyłem: w dniach kwietnia w wyjeździe studyjnym o tematyce proekologicznej do Niemiec i Austrii, w dniu 16 kwietnia na XII finale Mistrzostw Kibiców Sportowych Województwa Wielkopolskiego w Wysocku Wielkim oraz na finale turnieju piłkarskiego w Gorzycach Wielkich, w dniu 17 kwietnia w przedświątecznym spotkaniu pt. Wielkopolskie Śniadanie Wielkanocne z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na XII Targach Rolno - Ogrodniczych w Przygodzicach, w dniu 19 kwietnia w zorganizowanych przez Aeroklub Ostrowski oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej ćwiczeniach zgrywających pod kryptonimem Lotnisko 2011 na terenie obiektu Lotniska w Michałkowie, w dniu 28 kwietnia w Regionalnych Mistrzostwach Południowej Wielkopolski w piłce nożnej dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w Gorzycach Wielkich w dniu 9 maja w zorganizowanym przez Starostę Kaliskiego i Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego spotkaniu z udziałem Wojciecha Jankowiaka dotyczącym szybkiej kolei oraz budowy dróg wojewódzkich w Południowej Wielkopolsce, w dniu 13 maja w Małym Memoriale Teodora Anioła w piłce nożnej w Wysocku Wielkim oraz w IV Regionalnym Mityngu Jeździeckim Olimpiad Specjalnych zorganizowanym przez Ostrowski Klub Jeździecki OXER. W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w uroczystych obchodach 20 rocznicy powstania firmy PROMAX w Ostrowie Wielkopolskim, w dniu 15 maja w zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Topoli Małej Tour de Topola z okazji Święta Strażaka.

5 MAJ 2011 R. Wybrane wydarzenia z życia Szkoły w Biniewie Pierwszy dzień wiosny. 21 marca uczniowie powitali ten dzień paląc wykonane Marzanny- symbole zimy na boisku szkolnym z okrzykiem:,,marzanno, ty zimowa panno w ogień cię wrzucamy, bo wiosnę witamy!. Odśpiewano piosenki o wiośnie i wyruszono na spacer z gaikiem w poszukiwaniu wiosny. Wszyscy podziwiali przebiśniegi i krokusy oraz pąki liści na drzewach. Przyleciały bociany! Pod koniec marca do gniazda w Biniewie, które jest od 13 lat na platformie umieszczonej na słupie elektrycznym, przyleciały bociany i od razu rozpoczęły wysiadywanie. Od 14 lat Szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie gdzie przekazujemy informacje o losach naszych Bocków. Ogólnopolski test kompetencji dla uczniów klas III, który jest organizowany przez OPERON, uczniowie napisali w dniu 31 marca i uzyskali średnio 35 punktów na 40 możliwych do uzyskania. Wycieczka do Ostrowa Wlkp. 8 kwietnia uczniowie zwiedzili ekspozycje Muzeum Ostrowa Wlkp.: zdjęcia pałaców z naszej gminy, kuchnię babuni oraz makietę Ostrowa Wlkp. W dziecięcej bibliotece miejskiej dzieci zapoznały się ze sposobem korzystania z księgozbioru oraz wzięły udział w grach i zabawach związanych ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. STR. 5 Wiosna taka jest radosna Powitanie wiosny w Szkole Filialnej w Gutowie,,Wiosna, cieplejszy wieje wiatr...'' tymi słowami piosenki uczniowie ze Szkoły Filialnej w Gutowie przywitali wiosnę. Dzieci w kolorowych strojach wraz z nauczycielami panią, wyruszyli szukać w swojej miejscowości pierwszych oznak długo oczekiwanej wiosny. Wypatrywanie wiosny okazało się bardzo owocne, gdyż uczniowie zobaczyli kępy przebiśniegów i pierwiosnków. Po powrocie do szkoły uczniowie pożegnali zimę- przygotowane przez nich Marzanny zostały spalone. Następnie w szkole uczennice klas I-III w pięknych, kolorowych i przez siebie przygotowanych strojach zorganizowały pod okiem pani Karoliny Adamek Wiosenny Pokaz Mody. Nasze szkolne modelki pokazały, że można bawić się modą a poprzez ubiór wyrazić to co się czuje- czyli radość z nadchodzącej wiosny. Dzięki tak zorganizowanej imprezie tradycji stało się zadość a i wiosnę z każdą chwilą widać coraz bardziej. K. Adamek

6 STR. 6 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E V Gminny Festiwal Piosenki Europejskiej V Gminny Festiwal Piosenki Europejskiej we Franklinowie przeszedł do historii Szkoła Podstawowa we Franklinowie podejmuje szereg inicjatyw proeuropejskich. Jedną z nich jest promowanie nauki języków obcych poprzez organizowanie festiwali piosenki europejskiej. 12 maja 2011 roku odbył się V Gminny Festiwal Piosenki Europejskiej, który z roku na rok zyskuje coraz pejskiej w kategorii 7 9 lat zostali: I miejsce Mateusz Szymanek ze Szkoły Podstawowej w Topoli Małej, II miejsce Bożena Szewczyk ze Szkoły Filialnej w Sadowiu, III miejsce Marcelina Leleń ze Szkoły Podstawowej w Szczurach. Laureatami w kategorii starszej lat zostali: więcej sympatyków, poszerzając tym samym swój zasięg terytorialny. Festiwal po raz kolejny odbywał się pod honorowym patronatem Punktu Informacyjnego Europa Direct z siedzibą w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim, którego przedstawicielki panie Natalia Krzyżan i Martyna Kruszyk zaszczyciły nas swoją obecnością. Konkurs Piosenki został połączony z prezentacją projektu edukacyjnego Mali Polacy w Zjednoczonej Europie. Artyści ze Szkoły Podstawowej we Franklinowie zaprezentowali między innymi inscenizację teatralną I miejsce Filip Kołodziejczyk ze Szkoły Podstawowej w Wysocku Wielkim, II miejsce Patrycja Sadaj ze Szkoły Podstawowej w Topoli Małej, III miejsce Paulina Miszkurka ze Szkoły Podstawowej we Franklinowie. Przyznano również wyróżnienia w obu kategoriach Pociągiem po Europie oraz Europejskie Kapturki. Zmagania uczestników festiwalu oceniało szanowne jury pod przewodnictwem Prezesa Związku Chórów i Orkiestr Macierz w Poznaniu pana Mariusza Polarczyka, który podczas ogłoszenia werdyktu podkreślił wysoki poziom artystyczny prezentowanych utworów. Laureatami V Gminnego Festiwalu Piosenki Euro-

7 MAJ 2011 R. STR. 7 wiekowych, które otrzymali: Bartłomiej Fita ze Szkoły Filialnej w Czekanowie, Karolina Duczmal ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie, Weronika Gozdek ze Szkoły Podstawowej we Wtórku, Daria Wojtczak ze Szkoły Podstawowej w Słaborowicach Nagrodę główną - Grand Prix Festiwalu zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej w Szczurach Ola Szczepaniak. prezentowali Gminę Ostrów Wielkopolski. W samym sercu stolicy Wielkopolski zaprezentowali bogaty program artystyczny przygotowany specjalnie na tę uroczystość. Prezentacja artystycznych dokonań naszych dzieci wzbudziła podziw i uznanie licznie zgromadzonej publiczności, która bawiła się razem z nami nagradzając nas gromkimi brawami. Cytując słowa Jerzego Buzka dla świata jesteście tylko dziećmi, natomiast dla nas jesteście całym światem, dyrektor Szkoły Podstawowej we Franklinowie pani Danuta Ćwiklak podziękowała wszystkim uczestnikom biorącym udział w realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, a laureatom za niezapomniane wrażenia artystyczne, których dostarczyli podczas swoich występów. Europa Direct Szkoła Podstawowa we Franklinowie, jako jedyna szkoła w Wielkopolsce otrzymała zaproszenie od Punktu Informacyjnego Europa Direct z siedzibą w Poznaniu, do uświetnienia uroczystych obchodów największego święta Unii Europejskiej Dnia Europy. W słoneczną niedzielę 8 maja, w przeddzień rocznicy przedstawienia Deklaracji Schumana 9 maja 1950 roku w Paryżu uczniowie naszej szkoły świętowali w Poznaniu na Placu Wolności Dzień Europy. Szkoła Podstawowa we Franklinowie to prawdziwy przyjaciel Europy, a nasi uczniowie z należytą godnością Dzieci były zachwycone możliwością zaprezentowania własnych dokonań podczas tak wielkiego święta, jakim są Urodziny Europy. Radość i uśmiech naszych uczniów są dla nas największą nagrodą za wysiłek włożony w realizację tak pracochłonnego przedsięwzięcia.

8 STR. 8 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E Warsztaty folklorystyczne Mielno 2011 r. Zgodnie z planem działalności GOK w dniach maja br. odbyły się w Mielnie warsztaty w których udział wziął najstarszy reprezentacyjny Zespół pieśni i tańca Gorzyczanie, kapela Furmany, zespół Łąkocanie oraz grupa taneczna Gimlamki. Zwiedzanie nadmorskiej okolicy, podziwianie jej uroków przeplatane zajęciami tanecznymi i wokalnymi upłynęło w doskonałej atmosferze. Zespół wraz z kapelą Furmany pod dyrekcją St. Furmanka wystąpił gościnnie w domu wczasowym Unitral. Umiejętności taneczne wprawiły w zachwyt gości, z których zdecydowana większość to obywatele Niemiec. Wycieczka do Kołobrzegu po wyczerpujących próbach tanecznych i wokalnych była nagrodą w tym pracowitym dniu. Popołudnie sobotnie to budowa zamków z piasku na nadmorskiej plaży. Młodzi, kreatywni architekci wymyślali, konstruowali i budowali zamki wykorzystując piasek, wodę, kamyki, rośliny a także drewno. Jurorzy mieli problem z wyborem najciekawszego bo, każdy zamek był najlepszy. Oceniono: przede wszystkim pomysłowość a także efekt ogólny. Podsumowanie konkursu odbędzie się w trakcie Koncertu Laureatów 16.IV. br. B.P.

9 MAJ 2011 R. STR. 9

10 STR. 10 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E Dzień Europejski. We wtorek 10 maja 2011 roku Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach włączyła się w obchody Dnia Europejskiego. Celem zorganizowania Dnia Europy było rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, wzbudzenie zarówno u najmłodszych uczniów, jak i u tych malowania flag, przy którym można było przy pomocy farb do ciała przyozdobić się flagą wybranego przez siebie państwa. Następnym punktem programu było przedstawienie, którego tematami przewodnimi były historia Europy oraz powstanie Unii Europejskiej. Widzowie obejrzeli m. in. żartobliwą interpretację mitu O Zeusie i Europie oraz Spotkania Ojców Europy. Przedstawienie zakończył występ uczennic klasy IV, które zaśpiewały hymn UE Odę do radości. Obchody Dnia Europejskiego uświetniły zawody sportowe, podczas których uczniowie wcielili się w reprezentantów państw UE. Uroczystość przygotowała i koordynowała pani Marta Gądziak nauczyciel języka niemieckiego. Marta Gądziak starszych, poczucia przynależności do krajów Unii Europejskiej, otwarcie ich na inne kultury i tradycje, a także kształtowanie postaw patriotycznych, miłości do Ojczyzny. Program uroczystości został ułożony w sposób, który umożliwiał połączenie edukacji z zabawą. Pierwszym jego punktem było zwiedzanie stoisk unijnych uczniowie klasy V i VI przygotowali stoiska reprezentujące wybrane państwa należące do Unii Europejskiej i prezentowali je zwiedzającym. Uczniowie i nauczyciele słuchali ciekawostek na temat prezentowanych państw, oglądali wystawione prace. Stoiska uatrakcyjniły ponadto quizy tematyczne oraz stanowisko WYCIECZKA DO WROCŁAWIA Początek maja, to czas kiedy wiosna jest już w rozkwicie, ze snu zimowego obudziły się już chyba wszystkie zwierzęta. Ale czy na pewno? Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łąkocinach postanowili sprawdzić, czy fauna Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego również rozpoczęła już wiosenną aktywność. W piękny majowy poranek liczna grupa pod opieka nauczycieli wyruszyła autokarem na wycieczkę do Wrocławia. Pierwszym punktem programu był Wrocławski Teatr Lalek, w którym uczniowie obejrzeli spektakl pt. Najpiękniejsze bajki świata. Dzieci zachwyciła barwna scenografia, mnogość rekwizytów i spektakularna gra świateł. Dla wielu była to pierwsza w życiu wizyta w prawdziwym teatrze. Publiczność brała aktywny udział w przedstawieniu, pełniąc między innymi funkcje stylistów, pomagających siostrom Kopciuszka wybrać odpowiednie stroje i fryzury na bal. Wiele emocji wzbudził złoty pantofelek, krążący po widowni, który każda mała dama zasiadająca na widowni mogła przymierzyć ( niestety L nie pasował). Interaktywny spektakl, pełen dowci-

11 MAJ 2011 R. STR. 11 pu, energii i muzyki otrzymał gromkie oklaski od młodej publiczności. Po przedstawieniu dociekliwi widzowie mogli od podszewki poznać pracę teatru. Puntem kulminacyjnym całej wyprawy była jednak wizyta w ogrodzie zoologicznym. Pod przewodnictwem nauczycielek, które wcieliły się w rolę przewodników i dzielnie odpowiadały na pytania zachwyconych urodą egzotycznych zwierząt dzieci. Zwiedzający żwawo kroczyli alejkami obok wybiegów dumnie prezentujących się lwów, leniwie wylegujących się w promykach wiosennego słońca niedźwiedzi, czy figlujących, próbując się przypodobać publiczności małp. Mali turyści mieli okazję zobaczyć na żywo bohaterów filmu Madagaskar, znanych dotąd z ekranu kinowego. Wielką atrakcją było karmienie lemurów, które z wielkim apatytem zajadały się owocowo- warzywnymi daniami, figlując przy tym ze swoimi opiekunami. Dzieci z wielkim zachwytem podziwiały florę i faunę podwodnego świata, wędrując między ogromnymi akwariami. Na wielu twarzach można było dostrzec obawę, rysująca się na widok zębów aligatora, czy kajmana. Na wędrówce w pięknej scenerii ogrodu zoologicznego miło upłynął majowy dzień. Uczniowie wrócili do domów pełni emocji i nowo zdobytych informacji, pewni, że już cała przyroda obudziła się z zimowego snu. Daria Lisik III Gminny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim Odchodzą pokolenia Polaków, dla każdych wolna Polska i przeżycia wojen, zrywów powstańczych były fundamentem świadomości narodowej. A co teraz jest dla młode- go pokolenia miarą patriotyzmu- hymn, flaga tradycja czy historia? Jednym z istotnych elementów jest z pewnością znajomość historii najbliższego regionu. Historia, która jest wpisana w wiele życiorysów mieszkańców Wielkopolski. Mieszkając w Wielkopolsce mamy niejako obowiązek pielęgnować ją i popularyzować wśród młodych pokoleń. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach takie zadanie realizuje. 18 lutego br. szkoła była organizatorem III Gminnego Konkursu o Powstaniu Wielkopolskim, tegoroczny temat to Wspomnienia powstańcze - recytacja prozy. Do konkursu przystąpiło 7 szkół podstawowych z gminy, w sumie brało w nim udział 13 uczniów. Każdy uczestnik prezentował prozę powstańców. W tym roku młodych recytatorów oceniała komisja konkursowa w składzie: Grażyna Karolak z Ostrowskiego Towarzystwa Geanalogicznego, Grażyna Dymała- dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Ireny Sendler w Lamkach, oraz Jadwiga Krzyślak- dyrektor Gimnazjum Publicznego w Gorzycach Wielkich. I tak I miejsce otrzymał Adam Wawrzyniak z SP. w Wysocku Wielkim, II miejsce- Kinga Jagodzińska z SP. w Topoli Małej, a III miejsce przypadło Weronice Janas z SP. w Łąkocinach. Wyróżnienia przyznano: Jakubowi Kryjomowi z SP. w Topoli Małej, Magdalenie Spaleniak z SP. w Lewkowie i Agacie Jańczak z SP. w Daniszynie. W nagrodę młodzi recytatorzy otrzymali egzemplarze Atlasu Ilustrowanego- Historia Polski oraz albumy do zdjęć. Zwycięzcom i wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom gratulowali Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkocinach. Katarzyna Pilot

12 STR. 12 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbyły się 31 marca br. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach. Turniej odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski. nazjum Publiczne im. Zjednoczonej Europy w Lewkowie, II miejsce Gimnazjum Publiczne im. Ireny Sendler w Lamkach, III miejsce Gimnazjum w Gorzycach Wielkich. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się drużyny ze Szkoły Podstawowej w Łąkocinach i drużyna z Gimnazjum w Lewkowie. Najlepsze drużyny zostały nagrodzone dyplomami, pucharami i medalami, pozostałe otrzymały dyplomy i filmy edukacyjne przekazane przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wlkp. Danuta Gumienna Spotkanie z pisarzem. 24 marca br. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach odbyło się spotkanie z autorem książek dla dzieci p. Wiesławem Drabikiem. Uczestnikami spotkania byli wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz p. z Biblioteki Publicznej w Daniszynie p. Iwona Jankowska. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze, autor książek opowiedział historię swojej pisarskiej pasji, zdradził kilka sekretów w jaki sposób tworzy książki, i jak to się stało, że został pisarzem. Atrakcją spotkania były zagadki zadawane przez p. Drabika, które chętnie nagradzał naklejkami, zakładkami do książek oraz kalendarzami. Wspólne czytanie bajek razem z pisarzem dodawało wrażeń Dyrektor szkoły- Renata Sroka powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Ostrów Wlkp.- Piotra Kuroszczyka, podinspektora- Jana Wiluka, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Barbarę Pohl- sponsora turnieju i radnego Stanisława Trawińskiego. Organizatorzy konkursu: Danuta Gumienna i Hanna Stasierska zapoznały drużyny z przebiegiem turnieju, w którym wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące 9 szkół podstawowych i 3 gimnazja z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Zgodnie z regulaminem eliminacje składają się z testu dotyczącego znajomości przepisów ruchu drogowego, rowerowego toru przeszkód oraz umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej. W klasyfikacji szkół podstawowych zwyciężyła: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Sobótce, III miejsce Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wysocku Wielkim. W rywalizacji gimnazjum zwyciężyły: I miejsce zajęło Gim- uczniom i wywoływało sporo śmiechu. Całą imprezę czytelnicza uświetniła wystawa barwnych ilustracji do książek p. Wiesława Drabika wykonanych przez uczniów. Na koniec sam autor wybrał i wyróżnił nagrodami książkowymi wybrane prace. Największe wrażenie zrobiły ilustracje: Julki Lisik z oddziału przedszkolnego, Moniki Zybały z kl. III, Kuby Kędziory z kl. III. Na koniec każdy uczestnik mógł otrzymać autograf pisarza z fajną i często zabawną dedykacją. Katarzyna Pilot

13 MAJ 2011 R. STR. 13 Lekcja historii w ostrowskim muzeum. W dniu r. uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Sobótce udali się na wycieczkę do Ostrowa Wiel- kopolskiego. Głównym punktem programu była lekcja historii w Muzeum Ostrowa, które mieści się w tutejszym ratuszu. Podczas zajęć muzealnych o temacie W ant rejce na ryczce stoją pyrki w tytce, uczniowie mieli możliwość porównania dawnej i obecnej mowy potocznej ostrowian oraz poznali historyczne przyczyny ostrowskiej gwary. Dla młodzieży uczącej się języka niemieckiego- doskonałe ćwiczenie w rozpoznawaniu wpływu języka niemieckiego na słownictwo i stylistykę naszego regionalnego języka. Każdy uczeń otrzymał na koniec zadanie przetłumaczenia jednego zdania mowy gwarnej na język współczesny. Sprawdzian wypadł pomyślnie. Ta nietypowa dla uczniów lekcja historii w sposób przystępny i żartobliwy została przeprowadzona przez Panią Barbarę Jarosz. W muzeum uczniowie przy okazji obejrzeli wystawę dotyczącą pałaców i dworków naszego regionu. Następnie wycieczkowicze udali się do redakcji Gazety Ostrowskiej przy ulicy Kolejowej. Redaktor naczelny gazety Pan Jarosław Wardawy w ciekawy sposób zapoznał uczniów z kulisami pracy związanej z wydawaniem gazety, poczynając od pracy reporterów, zespołu redakcyjnego, drukarzy, kolporterów i kończąc na pracy sprzedawców gazety. Gazeta Ostrowska jest lokalnym dziennikiem ukazującym się w poniedziałki i środy. Pierwsze wydanie gazety pojawiło się w 1989 r. Przez ten czas zmienił się wygląd, styl gazety, kolor czcionki( z czarnej na kolorową). Wizyta uczniów SP w Sobótce w redakcji Gazety Ostrowskiej została upamiętniona na wspólnym zdjęciu z redaktorem naczelnym gazety.

14 STR. 14 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E GIMNAZJALIŚCI PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWI II 3 kwietnia 2011 roku w kościele pw. Narodzenia NMP w Sobótce i 10 kwietnia 2011 roku w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Szczurach został przedstawiony program słowno - muzyczny poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II. Uroczyste wspomnienie wielkiego Polaka przygotowali uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce pod kierunkiem nauczycieli: Magdaleny Kusińskiej i Macieja Kasprzaka Gimnazjaliści z niezwykłym zapałem i werwą nakreślili osobowość i życie naszego Papieża. W scenariuszu przygotowanych wspomnień o Ojcu Świętym znalazły się słowa poezji, utworów muzycznych, a także fragmenty Jego przemówień. Uczniowie byli zaskoczeni, zdziwieni ale też bardzo zadowoleni efektem swojego występu w oczach widzów pojawiły się łzy wzruszenia. To one były najlepszą nagrodą dla młodych artystów. Serdeczne podziękowania dla księży proboszczów: ks. kanonika Jana Ignasiaka i ks. kanonika Antoniego Krzykosa - to dzięki ich uprzejmości parafianie Sobótki i Szczur obejrzeli przygotowany program. Słowa uznania i podziękowania należy skierować także w stronę gimnazjalistów - uczestników przedstawienia - za ich otwartość, radość, chęć tworzenia, poświęcony czas, a przede wszystkim za to, że swoją postawą potwierdzili, iż POKOLENIE JANA PAWŁA II nie jest tylko teoretycznym, medialnym tworem, ale istnieje naprawdę. Magdalena Kusińska Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych Ostrowskie Centrum Hipoterapii, otrzymało dotację z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na projekt: Koń, który leczy. W ramach projektu 40 dzieci niepełnosprawnych zostanie objętych terapią w następujących formach: hipoterapia, neurologopedia, rewalidacja, dogoterapii, EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna, rehabilitacja. Do końca roku przeprowadzimy ponad 3000 zabiegów i sesji terapeutycznych. Wsparciem zostaną objęte także rodziny dzieci niepełnosprawnych. Korzystać będą mogli z porad psychologa oraz wszystkich terapeutów biorących udział w programie. Do współpracy zapraszamy wolontariuszy, którzy chcieliby zaangażować się w pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. Dla nich w czerwcu przeprowadzone zostaną specjalistyczne warsztaty. Udział w konkursie dotacyjnym był możliwy dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystkich chętnych do udziału w programie zapraszamy na zebranie w poniedziałek 9 maja o godzinie do siedziby Stowarzyszenia we Wtórku ul. Ostrowska 43a tel

15 MAJ 2011 R. STR. 15 Nie jesteś sam sem szkolnym) oraz dzięki wsparciu Koła Łowieckiego Ponowa z Biadek (udostępnienie pomieszczenia, pomoc w organizacji spotkania). Impreza integracyjna bardzo się udała, a słoneczna pogoda i odgłosy przyrody sprzyjały biesiadnikom. Koło Przyjaciół Dzieci i Osób Sprawnych Inaczej działające przy Szkole Podstawowej w Daniszynie zorganizowało imprezę integracyjną w Chruszczynach w Grzybku. Spotkanie odbyło się w ramach VII edycji Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. W tym roku projekt pt.: Nie jesteś sam napisały: Anna Wasiak i Iwona Waligóra nauczycielki tutejszej szkoły. Świąteczne spotkanie Koła odbyło się 19 kwietnia br. O godz Wśród uczestników były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny, uczniowie klas II i III, Dyrektor i nauczyciele tutejszej szkoły. Obecni byli również radni: Sylwester Kląskała, Stanisław Trawiński, przedstawiciel OSP- Ryszard Janicki, Opiekun medyczny Małgorzata Lorenz oraz redaktor tygodnika lokalnego Rzecz Krotoszyńska Maria Polak. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji: -zajęcia plastyczne-kolorowanie obrazków dla zajączka -warsztaty zręcznościowe - modelowanie z siana symboli wielkanocnych -szukanie ukrytych koszyczków ze smakołykami od zajączka wśród leśnych drzew -wspólny poczęstunek, wśród odgłosów budzącej się do życia przyrody Wtorkowe spotkanie możliwe było również dzięki przychylności Władz Gminy Ostrów Wielkopolski (przejazd gimbu- Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Stadninie Koni w Hucie. A. Wasiak I. Waligóra Miła niespodzianka Dzień 20 kwietnia 2011 roku, był w Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce, Dniem Ziemi ale zarazem dniem, wizyty wyjątkowego gościa, do zawitały trzy okazałe zające. Mili goście obdarowali wszystkich uczniów czekoladami, które ufundowała Rada Rodziców. Również słodkości dla społeczności przygotował Samorząd Uczniowski były to czekoladowe zajączki i jajeczka. Uczniowie byli nieźle zdziwieni niespodziewanymi podarunkami, ale radość na ich twarzach mówiła wszystko. Mimo, że mamy po czternaście - szesnaście lat, to takie prezenty sprawiają nam naprawdę dużo radości. W końcu, gdy będziemy dorośli będziemy tęsknić do tego naszego zająca i na pewno będziemy miło wspominać ten dzień. Dlatego dziękujemy!

16 STR. 16 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E NASZ PROJEKT ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLUCZEM DO SUKCESU WIELKOPOLSKIEGO GIMNAZJALISTY Okres Świąt Wielkanocnych, był czasem szczególnym pod względem prezentów niespodzianek. Już od 18 kwietnia 2011 roku, ZAJĄCE hopsały do naszego gimnazjum aż z Piły. Nasza szkoła od 01 września 2010 roku realizuje projekt systemowy pod nazwą Zajęcia pozalekcyjne kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty. W ramach ww. realizowane są zajęcia pozalekcyjne z matematyki, chemii, fizyki i j. polskiego. Dzięki projektowi szkoła została wyposażona w tablicę multimedialną, laptopa, zestawy do nauczania chemii, fizyki, matematyki i języka polskiego. I tak: - mgr I. Nowaczyk nauczycielka j. polskiego otrzymała EDU-ROM z j. polskiego, zestaw słowników, leksykonów, ćwiczeń i literatury związanej z nauczanym przedmiotem, płyty i programy multimedialne. - mgr J. Gumienna nauczycielka chemii otrzymała zestawy odczynników chemicznych do przeprowadzania niezbędnych doświadczeń, EDU-ROM z chemii, płyty z prezentacjami doświadczeń i zjawisk chemicznych, modele atomów, zestaw literatur z chemii. - mgr W. Dykiel nauczycielka matematyki otrzymała EDU -ROM z matematyki, układ współrzędnych, zestaw brył z przekątnymi, zestaw modeli brył do składania. - mgr J. Cyfert nauczyciel fizyki otrzymał zestaw pomocy do elektromechaniki, EDU-ROM z fizyki, program multimedialny z prezentacją doświadczeń i eksperymentów fizycznych oraz zestawy zadań. W opinii nauczycieli, są to bardzo wartościowe pomoce dydaktyczne, które wzbogacają proces nauczania oraz przyczyniają się do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych. Uczniowie klas II, którzy są beneficjentami projektu również otrzymali indywidualne wyposażenie w postaci książek, piórników z przyborami do geometrii, materiały piśmiennicze oraz kalkulatory i zestawy do zajęć logicznych. Rodzice uczniów biorących udział w projekcie, pozytywnie oceniają udział swoich dzieci w przedsięwzięciu. Twierdzą, że dzięki dodatkowym zajęciom wzrosła motywacja i poprawiły się wyniki w nauce. Autorem, pomysłodawcą i Koordynatorem projektu jest p. Grzegorz Bogacz Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Całe przedsięwzięcie zaplanowane jest na dwa lata tj. od 01 września 2010 do 30 czerwca 2012 roku. W naszej szkole koordynacją projektu zajmuje się p. dyrektor Renata Marciniak Kolenda. Komunikat dla rolników w sprawie mrozów majowych W pierwszych dniach maja wystąpiły mrozy, które spowodowały szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach. W nocy z 3 na 4 maja oraz z 4 na 5 maja br. temperatura przy gruncie spadła do -5 o C, a niektórych rejonach nawet niżej i utrzymywała się tak przez kilka godzin. O tej porze roku jest to zjawisko wysoce niekorzystne, mające destrukcyjny wpływ na plonowanie roślin. Ze wstępnych informacji wynika, że na terenie województwa wielkopolskiego wskutek majowych mrozów, nastąpiły straty w następujących uprawach: drzewa owocowe, w tym jabłoń, wiśnia, czereśnia oraz wczesne śliwy, truskawki i porzeczki, ziemniaki wczesne podkiełkowane, kukurydza na ziarno wcześnie wysiana, rzepak ozimy, burak cukrowy po wschodach, zboża jare, głównie jęczmień, zaobserwowano również straty w uprawach warzywniczych, np. rozsady selera. W związku z tym, zwracam się do wszystkich rolników z apelem o lustrację swoich pól i plantacji pod kątem ewentualnych strat. Tym z Państwa, którzy ubezpieczyli swoje uprawy od ryzyka przymrozków, przypominam o konieczności niezwłocznego zgłoszenia strat towarzystwu ubezpieczeniowemu, w terminie określonym w "Ogólnych warunkach ubezpieczenia". Zgodnie z przepisami przekroczenie terminu zgłoszenia strat spowoduje, że nie będzie się można ubiegać o należne odszkodowanie. Rolnikom, którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich przypominam, że jeśli w wyniku poważnych strat, zaistnieje konieczność przesiania areału inną rośliną niż zgłoszoną we wniosku, należy wnieść zmianę do wcześniej złożonego wniosku w terminie do 31 maja br. Ponadto apeluję o zgłoszenie wystąpienia strat do miejscowego Wójta/Burmistrza/Prezydenta, by można było uruchomić szacowanie strat przez gminne komisje klęskowe. Straty producentów rolnych mogą osiągnąć znaczne rozmiary, stąd też Wielkopolska Izba Rolnicza wyraża opinię, że należy oszacować rzeczywisty rozmiar szkód wyrządzonych przez tak niskie temperatury o tej porze roku, czyli w okresie niezmiernie intensywnej wegetacji roślin. Z poważaniem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej (-) Piotr Walkowski

17 MAJ 2011 R. STR. 17 DZIEŃ OSZCZĘDZANIA ENERGII - NIEBIESKI DZIEŃ 16 marca w Publicznym Przedszkolu w Daniszynie odbył się Dzień Oszczędzania Energii. Działania mówiące jak ważne jest życie w zgodzie z naturą są już stałym elementem zajęć w tym przedszkolu. Tego dnia dwie grupy przedszkolne zebrały się w sali starszaków gdzie została zrobiona niebieska sala. Pomysł na niebieski dzień zrodził się po to by dzieci zapamiętały jak ważne jest oszczędzanie energii, jak ważne jest oszczędzanie wody. W czasie pogadanki nauczycielki przypomniały dzieciom o tym, co to jest prąd, jak powstaje, co jest potrzebne do jego produkcji i co może się stać, kiedy zabraknie paliw kopalnych. I co najważniejsze dzieci wymieniały sposoby oszczędzania wody i energii. Wszystkie dzieci oraz pracownicy przedszkola w tym dniu pojawili się ubrani w kolorze niebieskim. Dzieci uczestniczyły w zabawach, które ukazały, różne odcienie niebieskiego. Były zabawy tańce i gry wszystko w odcieniach niebieskiego. Owszem nie zabrakło galerii plastycznej w kolorze niebieskim. Takie dni są bardzo ciekawe i co najważniejsze dzięki takim wzmocnieniom jak kolorowy dzień to, co przekazują nauczycielki dzieciom dłużej pozostaje w pamięci. To kolejny dowód, że w przedszkolu bawiąc się dzieci się uczą i zdobywają nowe doświadczenia. ŚWIĄTECZNE MALOWANIE Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach zaprosili swoich rodziców do wspólnego przygotowywania ozdób wielkanocnych. 14 kwietnia wyczarowywano różnorodne ozdoby związane ze zbliżającymi się świętami. Wychowawczyni Danuta Walisiak przypomniała zebranym starą metodę ozdabiania jajek woskiem. Wszyscy z dużym zaangażowaniem wyczarowywali rozmaite zarówno ludowe jak i fantastyczne wzory na kolorowych pisankach. Dzieci wykazały się dużą oryginalnością przy ozdabianiu koronkami, wstążkami, koralikami i cekinami odpornych na stłuczki jajek styropianowych. Uczestnicy spotkania poznali także technikę ozdabiania jaj wstążeczkami i tworzenia z nich różnorodnych zajączków i kurczaczków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szyte przez mamy filcowe zajączki oraz tekturowe, karbowane kurczaczki. Pierwszoklasiści obserwując swoje mamy i babcie bardzo mobilizowali się do pracy, niekiedy rywalizując w swych artystycznych dokonaniach z nimi. Owocem tego spotkania były zachwycające wielkanocne ozdoby, które mogą przyozdobić każdy dom i koszyk wielkanocny. Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze, a dzieci zachęcone różnorodnymi pomysłami namawiały rodziców do dalszego, wspólnego ozdabiania w domach rodzinnych. Również w oddziale przedszkolnym w tym dniu odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Danuta Walisiak

18 STR. 18 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E Dzień Odkrywania Talentów W związku z tym, że Pani Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej ogłosiła obecny rok szkolny Rokiem Odkrywania Talentów, uznając odkrywanie i rozwijanie zdolności i pasji za niezwykle ważne zadanie edukacji, 14 kwietnia br. w sali sportowej w Gorzycach Wielkich zorganizowano Dzień Odkrywania Talentów. Po krótkim powitaniu gości, Pani Dyrektor Jadwiga Krzyślak, powiedziała kilka słów o talentach i ich ogromnym znaczeniu w życiu człowieka, o ich odkrywaniu w młodym wieku. Realizując inne zadania edukacyjne nie możemy I faktycznie, talentów nie brakowało, goście mogli podziwiać uczniów gimnazjum w różnych dziedzinach sztuki. Spotkanie rozpoczął występ chóru szkolnego, następnie grupa teatralna Karuzela zaprezentowała się w spektaklu Bogowie Olimpu. Było to humorystyczne przedstawienie bogów greckich, którzy za pomocą perpetuum mobile przenieśli się do XXI wieku. Przybysze z przeszłości znakomicie odnaleźli się w dzisiejszym świecie, starannie komponując swoje boskie szaty z nowoczesnymi dodatkami. Po tym pokazie przyszedł czas na taniec, śpiew i grę sobie pozwolić na to, by talenty nam umykały, byśmy ich nie zauważali, byśmy je marnowali podkreślała. Przypominała także o zawziętości młodzieży realizującej swoje pasje, ich uporze, ale także zaangażowaniu rodziców i nauczycieli. Była pełna podziwu względem umiejętności uczniów. Zanim zaczęto pokaz, Pani Dyrektor zachęciła widzów słowami: Przekonacie się Państwo, jak wiele potrafi młody człowiek i jakie to może być piękne. na instrumentach. Uzdolnionych muzycznie uczniów nie brakowało. Chętnie prezentowano się także w recytacji wierszy. Pani Dyrektor podsumowała to słowami: Często wielkie talenty pozostają w ukryciu, jak napisał kiedyś Plaut na pewno nie miał na myśli naszych uczniów. Widownia urządzona była w stylu kawiarni, panował przyjemny, sprzyjający relaksowi klimat. Na ścianach zawisły prace uczniów uzdolnionych plastycznie, na stolikach jak to w kawiarni nie zabrakło ciastek i owoców. Goście byli mile zaskoczeni tą aranżacją, z chęcią podziwiali talenty młodzieży. Katarzyna Śliwińska uczennica klasy III a Gimnazjum w Gorzycach Wielkich

19 MAJ 2011 R. STR. 19 POZNAJ, POKOCHAJ I PODZIWIAJ - Kościół, kapliczki i krzyże przydrożne w ujęciu plastycznym, fotograficznym i literackim Pod takim tytułem Szkoła Podstawowa im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich ze wsparciem Stowarzyszenia Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, także Gminy Ostrów Wielkopolski, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury Fizycznej i Sportu w Gorzycach Wielkich polskiego), rodziców, instruktorów wykonywania fotografii artystycznej, także zorganizowania wycieczek, plenerów plastycznych, warsztatów literackich, zaś na końcu wykona- oraz Rady Rodziców realizowała projekt, którego celem było zorganizowanie cyklu edukacyjnego, podczas którego dzieci z czterech sąsiedzkich miejscowości (Gorzyc Wielkich, Radziwiłłowa, Topoli Małej i Lamek) odkrywały na nowo, poznawały i przedstawiały w sposób artystyczny architekturę sakralną parafii Gorzyce Wielkie. Kościół w Gorzycach Wielkich oraz kapliczki i krzyże przydrożne we wszystkich czterech miejscowościach stały się obiektami do zorganizowania wyjątkowej edukacji regionalnej, patriotycznej i artystycznej dzieci wszystkich placówek oświatowych wyżej wymienionych miejscowości. Zaangażowanie uczniów w tę edukację daleko wykroczyło poza rutynę szkolną. Projekt wymagał intensywnych działań nauczycieli (religii, plastyki, muzyki, informatyki, języka nia wystaw, zorganizowania popisów recytacji uczniowskiej twórczości literackiej. Podsumowaniem realizacji projektu była uroczystość, która odbyła się dnia 1 maja 2011 roku w Gorzycach Wielkich. Po uroczystej mszy świętej dzieci szkół podstawowych z Gorzyc Wielkich, Topoli Małej i Lamek wystąpiły przed liczną publicznością (około 700/800 osób) z montażem poetyckim przedstawiającym historię powstania kościoła oraz swoją twórczość literacką związaną z obiektami sakralnymi i wybitnymi postaciami środowiska gorzyckiej parafii. Tego samego dnia, w sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich, w obecności zaproszonych władz powiato-

20 STR. 20 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E wych i gminnych, dzieci szkolnych oraz ich rodziców, dziadków (ponad 700 osób) dokonano rozstrzygnięcia i wręczenia nagród za uczestnictwo w konkursach: literackim, plastycznym oraz fotograficznym. Wręczono 36 nagród oraz 13 wyróżnień. Laureatami konkursu literackiego byli: I miejsce Karolina Nowicka (Szkoła Podstawowa z Gorzyc Wielkich) i Filip Kurzaj (Szkoła Podstawowa z Lamek.), II miejsce: Błażej Biernat (Szkoła Podstawowa z Topoli Małej) i Wiktoria Pilok (Szkoła Podstawowa z Gorzyc Wielkich), III miejsce: Klaudia Słomiańska (Szkoła Podstawowa z Lamek.) i Angelika Sztukowska (Szkoła Podstawowa z Lamek.). Wyróżniono prace: Patrycji Rudowicz (Szkoła Podstawowa z Topoli Małej), Wiktorii Chałupniczak i Weroniki Hyży (Szkoła Podstawowa z Gorzyc Wielkich), Jakuba Polaka (Szkoła Podstawowa z Lamek.), oraz Natalii Pawlak (Gimnazjum z Lamek), pani Marii Pietraszek, pani Mirosławy Pawlak (z Lamek.) oraz pani Teresy Gładysz (z Gorzyc Wielkich). Nagrody za najpiękniejsze prace plastyczne odebrali: w kategorii przedszkoli: I miejsce Maksymilian Szymanek (Topola Mała) Dagmara Magoch (Gorzyce Wielkie), II miejsce Dagmara Knap (Gorzyce Wielkie), III miejsce Paulina Krawczyk (Topola Mała), oraz wyróżnienia: Julia Pietrzak i Katarzyna Dudek (Gorzyce Wielkie); w kategorii szkół podstawowych, klas I-III: I miejsce Joanna Poprawa (Gorzyce Wielkie), II miejsce Sebastian Sufryd (Topola Mała), III miejsce: Mateusz Szymanek (Topola Mała) i Katarzyna Dudek (Gorzyce Wielkie), wyróżniono prace: Marceliny Janoś (Topola Mała) oraz Aleksandry Naculak (Gorzyce Wielkie); w kategorii szkół podstawowych, klas IV -VI: I miejsce Wiktoria Pilok (Gorzyce Wielkie), II miejsce Kamila Dudczak (Topola Mała) i Wiktoria Chałupniczak (Gorzyce Wielkie), III miejsce: Igor Wiertelak (Lamki) i Dominika Mądra (Topola Mała), wyróżniono prace: Marty Szyszki i Sandry Jędrkowiak (Gorzyce Wielkie); w kategorii gimnazjów: I miejsce Magdalena Czerwińska (Gorzyce Wielkie), II miejsce Agnieszka Wieczorek (Gorzyce Wielkie). Za najpiękniejsze fotografie nagrodzono: w kategorii szkół podstawowych, klas I-III: za I miejsce Marcelinę Janoś, II miejsce Adama Błażejewskiego, III miejsce Zuzannę Sadaj (Topola Mała); w kategorii szkół podstawowych, klas IV-VI: za I miejsce Michała Krakowskiego (Gorzyce Wielkie) i Elizę Urban (Topola Mała), II miejsce Zuzannę Horyza (Lamki) i Dawida Rudowicza (Topola Mała), III miejsce Sandrę Jędrkowiak (Gorzyce Wielkie), Sandrę Antczak oraz Piotra Sadaja (Topola Mała); w ka- tegorii gimnazjów I miejsce zajęła: Marlena Mielcarek (Lamki), II miejsce Weronika Finke (Gorzyce Wielkie); wyróżniono też prace fotograficzne Kingi Jagodzińskiej i Kamila Dudczaka (Topola Mała). Wydarzeniu temu towarzyszyła wyjątkowa wystawa prac plastycznych, fotograficznych, literackich oraz wystawa historyczna, która obrazowała dzieje obiektów sakralnych i wybitnych postaci parafii. Przygotowały ją: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich, Szkoła Podstawowa im. Księdza Teodora Korcza w Topoli Małej oraz Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Lamkach. Ekspozycja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że przeniesiona została do kościoła w Gorzycach Wielkich i tam (od 2 do 8 maja) obejrzało ją ponad dwa tysiące parafian. Projekt zainicjował prowadzenie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do wzrostu aktywności i rozwoju wspólnoty lokalnej oraz prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć na polu edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji. Jego realizacja udowodniła, że edukacja regionalna stanowi ważny element świadomości każdego człowieka, że to, kim jesteśmy, w dużej mierze zawdzięczamy naszym przodkom, kulturze najbliższego otoczenia. Uświadomiła też jego licznym beneficjentom, jak ważne i cenne jest poznawanie i przejmowanie wartości tkwiących w kulturze, w najbliższym otoczeniu człowieka. Oddziaływała na ich sferę intelektualną i emocjonalną. Udowodniła, że wśród wielu sposobów mówienia, pisania i uczenia o przeszłości poczesne miejsce zajmuje Mała Historia, która wyłania się z naszego najbliższego otoczenia. Ona odkrywa przed nami niezwykle cenne (na co dzień niezauważane i niedoceniane) treści i wartości, należy zatem zachęcać społeczeństwo do ich poznawania. Mam nadzieję, że w przyszłości powstanie podobny projekt i cieszyć się on będzie takim uznaniem jak tegoroczny. Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy szczególnie dyrektorom szkół podstawowych: mgr Ewie Mierzwickiej, mgr Grażynie Bąk oraz mgr Małgorzacie Konrad, wszystkim sponsorom, zaangażowanym nauczycielom i pracownikom szkoły. Agnieszka Kulińska i Lucyna Wierzyk

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

NR 2(75)/2013. Dyrekcja i Pracownicy. WBPiCAK Poznań

NR 2(75)/2013. Dyrekcja i Pracownicy. WBPiCAK Poznań NR 2(75)/2013 Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem Miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru. W martwotę domu wprowadza życie, a

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 102 SESJE RADY GMINY LUTOMIERSK ODZNAKA HONOROWA ZŁOTE GODY INWESTYCJIE I DOTACJE DNI LUTOMIERSKA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Moje Boisko orlik 2012 Strona 2 Relacja z XXXIV

Bardziej szczegółowo

życzy Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski W numerze:

życzy Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski W numerze: Szanowni Państwo. Do końca kwietnia większość z nas składa zeznania roczne w podatku dochodowym (PIT). Jest to doskonała okazja do tego, aby wpłynąć pozytywnie na rozwój naszego miasta. Wskazując w rocznym

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

KRUSZWICKA. Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY. Czytaj str. 4-5. str. 3 W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:

KRUSZWICKA. Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY. Czytaj str. 4-5. str. 3 W NUMERZE MIĘDZY INNYMI: TEMAT str. 3 MIESIĄCA Pamiętaj 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej W NUMERZE MIĘDZY INNYMI: Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY panorama KRUSZWICKA ISSN 1232-4760 numer 267, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem KWIECIEŃ 2015/4 (182) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem 1 22 kwietnia grupa artystów działająca przy Kolneńskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice Nr 6/2011 (80) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1506-9303 BUCZKOWICE RYBARZOWICE GAZETA GMINNA PISMO SAMORZĄD0WE GMINY BUCZKOWICE Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA Bogatynia ISSN 2299-9868 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

W Kościele Św. Marcina I Komunia Święta

W Kościele Św. Marcina I Komunia Święta Rok X Nr 21 (469) 21.05.2008r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Pierwsza Komunia Św. w Czastarach Złapali naiwniaka i go okradli str. 2 Zatrzymano matrymonialnego naciągacza

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI

WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI Lipiec 2011 (148) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI W dniach 18 19 czerwca odbyła się impreza Wisła Adamowi Małyszowi, która zamknęła

Bardziej szczegółowo