GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek"

Transkrypt

1 MAJ 2011 R. U r z ą d G m i n y w O s t r o w i e W i e l k o p o l s k i m A l. P o w s t a ń c ó w W i e l k o p o l s k i c h O s t r ó w W i e l k o p o l s k i k a n c e l a r i o s t r o w w i e l k o p o l s k i. p l ; w w w. o s t r o w w i e l k o p o l s k i. p l Aktualności Gminne GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach wiejskich, wszystkich gminach miejsko wiejskich i w tych małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców. Do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek zgłosiły się 604 biblioteki gminne. 151 z nich aplikowało jako Biblioteki Wiodące a 453 jako Biblioteki Partnerskie. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim z/s w Gorzycach Wielkich zakwalifikowała się do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Na liście finalistów znalazło się 512 gminnych bibliotek publicznych, w tym 128 Bibliotek Wiodących (z filiami) i 384 Biblioteki Partnerskie (również z filiami). W ogólnej ocenie merytorycznej i formalnej GBP uzyskała 412,5 pkt. W ramachh projektu biblioteka gminna i kilka filli wzbogaci się o nowoczesny sprzęt komputerowy i miultimeldialny, który może byc przeznaczony do podniesienia jakości usług. Na pewno w większym stopni będą uatrakcyjnone lekcje biblioteczne dla coraz szerszego kręgu odbiorców. Nie zmiernie ważnym elementem programu rozwoju bibliotek jest cykl darmowych szkoleń dla kadry bibliotecznej, ale i partnerów którzy współpracują z naszymi książnicami. Szkolenia maja na celu przygotowania do pracy w nowoczesnej bibliotece wzorowanej na szkole amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej, korzystania z najnowszych technologii i public relations w dziedzinie publicznej. GBP w Gorzycach Wielkich aplikowała jako Biblioteka Wiodąca wraz z 3 bibliotekami partnerskimi: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach,Gminna Biblioteka Sośnie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Odolanów. Wszystkie placówki tworzą koalicję na rzecz rozwoju promocji czytelnictwa w wymienionych gminach. DarP

2 STR. 2 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E Plener plastyczny Wysockie wzgórza W ramach XXI Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Gminy Ostrów Wlkp. popularnego już od lat PATAgO w dniu 16 maja br. w Wysocku Wielkim spotkali się nauczyciele oraz dzieci i młodzież, dla których rysowanie, malowanie staje się pasją a odkrywanie barw, kształtów przyrody radością. Plener poprowadził p. Jerzy Wiśniewski, który wprowadził uczestników spotkania w świat zaciekawienia, odkrywania piękna krajobrazu. Grupy młodych artystów ze szkół podstawowych i gimnazjów w pierwszym etapie pracowały w parku im. Rodu Szembeków a następnie spotkały się w sali Gminnego Ośrodka Kultury gdzie podsumowano efekty ich artystycznych poczynań. Ocena najlepszych prac i wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca br. w trakcie Koncertu Laureatów. W tym dniu czynna będzie także wystawa poplenerowa.

3 MAJ 2011 R. STR. 3

4 STR. 4 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E SPRAWOZDANIE z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonywania uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Panie Przewodniczący Panie i Panowie Radni Szanowni Goście Podjęte uchwały na IX Sesji Rady Gminy Ostrów Wielkopolski przekazano Wojewodzie Wielkopolskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w ustawowym terminie. Szanowni Państwo W okresie od poprzedniej Sesji wydałem następujące Zarządzenia Wójta Gminy: Nr 27 w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanych działek nr 26/12 i 26/17 położonych w Zacharzewie. Nr 28 w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanych działek nr 48/16 i 49/17 położonych w Nowych Kamienicach. Nr 29 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski. Nr 30 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 798 położonej w Wysocku Wielkim. Wydane zostały również Zarządzenia Kierownika Urzędu Gminy: Nr 8 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołątajew, Gmina Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, woj. wielkopolskie. Nr 9 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na Utwardzenie nawierzchni przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z/s w Wysocku Wielkim ul. Kościelna 52, Gmina Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, woj. wielkopolskie. Szanowni Państwo W okresie od dnia 12 kwietnia 2011 roku uczestniczyłem: w dniach kwietnia w wyjeździe studyjnym o tematyce proekologicznej do Niemiec i Austrii, w dniu 16 kwietnia na XII finale Mistrzostw Kibiców Sportowych Województwa Wielkopolskiego w Wysocku Wielkim oraz na finale turnieju piłkarskiego w Gorzycach Wielkich, w dniu 17 kwietnia w przedświątecznym spotkaniu pt. Wielkopolskie Śniadanie Wielkanocne z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na XII Targach Rolno - Ogrodniczych w Przygodzicach, w dniu 19 kwietnia w zorganizowanych przez Aeroklub Ostrowski oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej ćwiczeniach zgrywających pod kryptonimem Lotnisko 2011 na terenie obiektu Lotniska w Michałkowie, w dniu 28 kwietnia w Regionalnych Mistrzostwach Południowej Wielkopolski w piłce nożnej dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w Gorzycach Wielkich w dniu 9 maja w zorganizowanym przez Starostę Kaliskiego i Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego spotkaniu z udziałem Wojciecha Jankowiaka dotyczącym szybkiej kolei oraz budowy dróg wojewódzkich w Południowej Wielkopolsce, w dniu 13 maja w Małym Memoriale Teodora Anioła w piłce nożnej w Wysocku Wielkim oraz w IV Regionalnym Mityngu Jeździeckim Olimpiad Specjalnych zorganizowanym przez Ostrowski Klub Jeździecki OXER. W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w uroczystych obchodach 20 rocznicy powstania firmy PROMAX w Ostrowie Wielkopolskim, w dniu 15 maja w zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Topoli Małej Tour de Topola z okazji Święta Strażaka.

5 MAJ 2011 R. Wybrane wydarzenia z życia Szkoły w Biniewie Pierwszy dzień wiosny. 21 marca uczniowie powitali ten dzień paląc wykonane Marzanny- symbole zimy na boisku szkolnym z okrzykiem:,,marzanno, ty zimowa panno w ogień cię wrzucamy, bo wiosnę witamy!. Odśpiewano piosenki o wiośnie i wyruszono na spacer z gaikiem w poszukiwaniu wiosny. Wszyscy podziwiali przebiśniegi i krokusy oraz pąki liści na drzewach. Przyleciały bociany! Pod koniec marca do gniazda w Biniewie, które jest od 13 lat na platformie umieszczonej na słupie elektrycznym, przyleciały bociany i od razu rozpoczęły wysiadywanie. Od 14 lat Szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie gdzie przekazujemy informacje o losach naszych Bocków. Ogólnopolski test kompetencji dla uczniów klas III, który jest organizowany przez OPERON, uczniowie napisali w dniu 31 marca i uzyskali średnio 35 punktów na 40 możliwych do uzyskania. Wycieczka do Ostrowa Wlkp. 8 kwietnia uczniowie zwiedzili ekspozycje Muzeum Ostrowa Wlkp.: zdjęcia pałaców z naszej gminy, kuchnię babuni oraz makietę Ostrowa Wlkp. W dziecięcej bibliotece miejskiej dzieci zapoznały się ze sposobem korzystania z księgozbioru oraz wzięły udział w grach i zabawach związanych ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. STR. 5 Wiosna taka jest radosna Powitanie wiosny w Szkole Filialnej w Gutowie,,Wiosna, cieplejszy wieje wiatr...'' tymi słowami piosenki uczniowie ze Szkoły Filialnej w Gutowie przywitali wiosnę. Dzieci w kolorowych strojach wraz z nauczycielami panią, wyruszyli szukać w swojej miejscowości pierwszych oznak długo oczekiwanej wiosny. Wypatrywanie wiosny okazało się bardzo owocne, gdyż uczniowie zobaczyli kępy przebiśniegów i pierwiosnków. Po powrocie do szkoły uczniowie pożegnali zimę- przygotowane przez nich Marzanny zostały spalone. Następnie w szkole uczennice klas I-III w pięknych, kolorowych i przez siebie przygotowanych strojach zorganizowały pod okiem pani Karoliny Adamek Wiosenny Pokaz Mody. Nasze szkolne modelki pokazały, że można bawić się modą a poprzez ubiór wyrazić to co się czuje- czyli radość z nadchodzącej wiosny. Dzięki tak zorganizowanej imprezie tradycji stało się zadość a i wiosnę z każdą chwilą widać coraz bardziej. K. Adamek

6 STR. 6 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E V Gminny Festiwal Piosenki Europejskiej V Gminny Festiwal Piosenki Europejskiej we Franklinowie przeszedł do historii Szkoła Podstawowa we Franklinowie podejmuje szereg inicjatyw proeuropejskich. Jedną z nich jest promowanie nauki języków obcych poprzez organizowanie festiwali piosenki europejskiej. 12 maja 2011 roku odbył się V Gminny Festiwal Piosenki Europejskiej, który z roku na rok zyskuje coraz pejskiej w kategorii 7 9 lat zostali: I miejsce Mateusz Szymanek ze Szkoły Podstawowej w Topoli Małej, II miejsce Bożena Szewczyk ze Szkoły Filialnej w Sadowiu, III miejsce Marcelina Leleń ze Szkoły Podstawowej w Szczurach. Laureatami w kategorii starszej lat zostali: więcej sympatyków, poszerzając tym samym swój zasięg terytorialny. Festiwal po raz kolejny odbywał się pod honorowym patronatem Punktu Informacyjnego Europa Direct z siedzibą w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim, którego przedstawicielki panie Natalia Krzyżan i Martyna Kruszyk zaszczyciły nas swoją obecnością. Konkurs Piosenki został połączony z prezentacją projektu edukacyjnego Mali Polacy w Zjednoczonej Europie. Artyści ze Szkoły Podstawowej we Franklinowie zaprezentowali między innymi inscenizację teatralną I miejsce Filip Kołodziejczyk ze Szkoły Podstawowej w Wysocku Wielkim, II miejsce Patrycja Sadaj ze Szkoły Podstawowej w Topoli Małej, III miejsce Paulina Miszkurka ze Szkoły Podstawowej we Franklinowie. Przyznano również wyróżnienia w obu kategoriach Pociągiem po Europie oraz Europejskie Kapturki. Zmagania uczestników festiwalu oceniało szanowne jury pod przewodnictwem Prezesa Związku Chórów i Orkiestr Macierz w Poznaniu pana Mariusza Polarczyka, który podczas ogłoszenia werdyktu podkreślił wysoki poziom artystyczny prezentowanych utworów. Laureatami V Gminnego Festiwalu Piosenki Euro-

7 MAJ 2011 R. STR. 7 wiekowych, które otrzymali: Bartłomiej Fita ze Szkoły Filialnej w Czekanowie, Karolina Duczmal ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie, Weronika Gozdek ze Szkoły Podstawowej we Wtórku, Daria Wojtczak ze Szkoły Podstawowej w Słaborowicach Nagrodę główną - Grand Prix Festiwalu zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej w Szczurach Ola Szczepaniak. prezentowali Gminę Ostrów Wielkopolski. W samym sercu stolicy Wielkopolski zaprezentowali bogaty program artystyczny przygotowany specjalnie na tę uroczystość. Prezentacja artystycznych dokonań naszych dzieci wzbudziła podziw i uznanie licznie zgromadzonej publiczności, która bawiła się razem z nami nagradzając nas gromkimi brawami. Cytując słowa Jerzego Buzka dla świata jesteście tylko dziećmi, natomiast dla nas jesteście całym światem, dyrektor Szkoły Podstawowej we Franklinowie pani Danuta Ćwiklak podziękowała wszystkim uczestnikom biorącym udział w realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, a laureatom za niezapomniane wrażenia artystyczne, których dostarczyli podczas swoich występów. Europa Direct Szkoła Podstawowa we Franklinowie, jako jedyna szkoła w Wielkopolsce otrzymała zaproszenie od Punktu Informacyjnego Europa Direct z siedzibą w Poznaniu, do uświetnienia uroczystych obchodów największego święta Unii Europejskiej Dnia Europy. W słoneczną niedzielę 8 maja, w przeddzień rocznicy przedstawienia Deklaracji Schumana 9 maja 1950 roku w Paryżu uczniowie naszej szkoły świętowali w Poznaniu na Placu Wolności Dzień Europy. Szkoła Podstawowa we Franklinowie to prawdziwy przyjaciel Europy, a nasi uczniowie z należytą godnością Dzieci były zachwycone możliwością zaprezentowania własnych dokonań podczas tak wielkiego święta, jakim są Urodziny Europy. Radość i uśmiech naszych uczniów są dla nas największą nagrodą za wysiłek włożony w realizację tak pracochłonnego przedsięwzięcia.

8 STR. 8 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E Warsztaty folklorystyczne Mielno 2011 r. Zgodnie z planem działalności GOK w dniach maja br. odbyły się w Mielnie warsztaty w których udział wziął najstarszy reprezentacyjny Zespół pieśni i tańca Gorzyczanie, kapela Furmany, zespół Łąkocanie oraz grupa taneczna Gimlamki. Zwiedzanie nadmorskiej okolicy, podziwianie jej uroków przeplatane zajęciami tanecznymi i wokalnymi upłynęło w doskonałej atmosferze. Zespół wraz z kapelą Furmany pod dyrekcją St. Furmanka wystąpił gościnnie w domu wczasowym Unitral. Umiejętności taneczne wprawiły w zachwyt gości, z których zdecydowana większość to obywatele Niemiec. Wycieczka do Kołobrzegu po wyczerpujących próbach tanecznych i wokalnych była nagrodą w tym pracowitym dniu. Popołudnie sobotnie to budowa zamków z piasku na nadmorskiej plaży. Młodzi, kreatywni architekci wymyślali, konstruowali i budowali zamki wykorzystując piasek, wodę, kamyki, rośliny a także drewno. Jurorzy mieli problem z wyborem najciekawszego bo, każdy zamek był najlepszy. Oceniono: przede wszystkim pomysłowość a także efekt ogólny. Podsumowanie konkursu odbędzie się w trakcie Koncertu Laureatów 16.IV. br. B.P.

9 MAJ 2011 R. STR. 9

10 STR. 10 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E Dzień Europejski. We wtorek 10 maja 2011 roku Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach włączyła się w obchody Dnia Europejskiego. Celem zorganizowania Dnia Europy było rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, wzbudzenie zarówno u najmłodszych uczniów, jak i u tych malowania flag, przy którym można było przy pomocy farb do ciała przyozdobić się flagą wybranego przez siebie państwa. Następnym punktem programu było przedstawienie, którego tematami przewodnimi były historia Europy oraz powstanie Unii Europejskiej. Widzowie obejrzeli m. in. żartobliwą interpretację mitu O Zeusie i Europie oraz Spotkania Ojców Europy. Przedstawienie zakończył występ uczennic klasy IV, które zaśpiewały hymn UE Odę do radości. Obchody Dnia Europejskiego uświetniły zawody sportowe, podczas których uczniowie wcielili się w reprezentantów państw UE. Uroczystość przygotowała i koordynowała pani Marta Gądziak nauczyciel języka niemieckiego. Marta Gądziak starszych, poczucia przynależności do krajów Unii Europejskiej, otwarcie ich na inne kultury i tradycje, a także kształtowanie postaw patriotycznych, miłości do Ojczyzny. Program uroczystości został ułożony w sposób, który umożliwiał połączenie edukacji z zabawą. Pierwszym jego punktem było zwiedzanie stoisk unijnych uczniowie klasy V i VI przygotowali stoiska reprezentujące wybrane państwa należące do Unii Europejskiej i prezentowali je zwiedzającym. Uczniowie i nauczyciele słuchali ciekawostek na temat prezentowanych państw, oglądali wystawione prace. Stoiska uatrakcyjniły ponadto quizy tematyczne oraz stanowisko WYCIECZKA DO WROCŁAWIA Początek maja, to czas kiedy wiosna jest już w rozkwicie, ze snu zimowego obudziły się już chyba wszystkie zwierzęta. Ale czy na pewno? Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łąkocinach postanowili sprawdzić, czy fauna Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego również rozpoczęła już wiosenną aktywność. W piękny majowy poranek liczna grupa pod opieka nauczycieli wyruszyła autokarem na wycieczkę do Wrocławia. Pierwszym punktem programu był Wrocławski Teatr Lalek, w którym uczniowie obejrzeli spektakl pt. Najpiękniejsze bajki świata. Dzieci zachwyciła barwna scenografia, mnogość rekwizytów i spektakularna gra świateł. Dla wielu była to pierwsza w życiu wizyta w prawdziwym teatrze. Publiczność brała aktywny udział w przedstawieniu, pełniąc między innymi funkcje stylistów, pomagających siostrom Kopciuszka wybrać odpowiednie stroje i fryzury na bal. Wiele emocji wzbudził złoty pantofelek, krążący po widowni, który każda mała dama zasiadająca na widowni mogła przymierzyć ( niestety L nie pasował). Interaktywny spektakl, pełen dowci-

11 MAJ 2011 R. STR. 11 pu, energii i muzyki otrzymał gromkie oklaski od młodej publiczności. Po przedstawieniu dociekliwi widzowie mogli od podszewki poznać pracę teatru. Puntem kulminacyjnym całej wyprawy była jednak wizyta w ogrodzie zoologicznym. Pod przewodnictwem nauczycielek, które wcieliły się w rolę przewodników i dzielnie odpowiadały na pytania zachwyconych urodą egzotycznych zwierząt dzieci. Zwiedzający żwawo kroczyli alejkami obok wybiegów dumnie prezentujących się lwów, leniwie wylegujących się w promykach wiosennego słońca niedźwiedzi, czy figlujących, próbując się przypodobać publiczności małp. Mali turyści mieli okazję zobaczyć na żywo bohaterów filmu Madagaskar, znanych dotąd z ekranu kinowego. Wielką atrakcją było karmienie lemurów, które z wielkim apatytem zajadały się owocowo- warzywnymi daniami, figlując przy tym ze swoimi opiekunami. Dzieci z wielkim zachwytem podziwiały florę i faunę podwodnego świata, wędrując między ogromnymi akwariami. Na wielu twarzach można było dostrzec obawę, rysująca się na widok zębów aligatora, czy kajmana. Na wędrówce w pięknej scenerii ogrodu zoologicznego miło upłynął majowy dzień. Uczniowie wrócili do domów pełni emocji i nowo zdobytych informacji, pewni, że już cała przyroda obudziła się z zimowego snu. Daria Lisik III Gminny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim Odchodzą pokolenia Polaków, dla każdych wolna Polska i przeżycia wojen, zrywów powstańczych były fundamentem świadomości narodowej. A co teraz jest dla młode- go pokolenia miarą patriotyzmu- hymn, flaga tradycja czy historia? Jednym z istotnych elementów jest z pewnością znajomość historii najbliższego regionu. Historia, która jest wpisana w wiele życiorysów mieszkańców Wielkopolski. Mieszkając w Wielkopolsce mamy niejako obowiązek pielęgnować ją i popularyzować wśród młodych pokoleń. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach takie zadanie realizuje. 18 lutego br. szkoła była organizatorem III Gminnego Konkursu o Powstaniu Wielkopolskim, tegoroczny temat to Wspomnienia powstańcze - recytacja prozy. Do konkursu przystąpiło 7 szkół podstawowych z gminy, w sumie brało w nim udział 13 uczniów. Każdy uczestnik prezentował prozę powstańców. W tym roku młodych recytatorów oceniała komisja konkursowa w składzie: Grażyna Karolak z Ostrowskiego Towarzystwa Geanalogicznego, Grażyna Dymała- dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Ireny Sendler w Lamkach, oraz Jadwiga Krzyślak- dyrektor Gimnazjum Publicznego w Gorzycach Wielkich. I tak I miejsce otrzymał Adam Wawrzyniak z SP. w Wysocku Wielkim, II miejsce- Kinga Jagodzińska z SP. w Topoli Małej, a III miejsce przypadło Weronice Janas z SP. w Łąkocinach. Wyróżnienia przyznano: Jakubowi Kryjomowi z SP. w Topoli Małej, Magdalenie Spaleniak z SP. w Lewkowie i Agacie Jańczak z SP. w Daniszynie. W nagrodę młodzi recytatorzy otrzymali egzemplarze Atlasu Ilustrowanego- Historia Polski oraz albumy do zdjęć. Zwycięzcom i wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom gratulowali Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkocinach. Katarzyna Pilot

12 STR. 12 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbyły się 31 marca br. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach. Turniej odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski. nazjum Publiczne im. Zjednoczonej Europy w Lewkowie, II miejsce Gimnazjum Publiczne im. Ireny Sendler w Lamkach, III miejsce Gimnazjum w Gorzycach Wielkich. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się drużyny ze Szkoły Podstawowej w Łąkocinach i drużyna z Gimnazjum w Lewkowie. Najlepsze drużyny zostały nagrodzone dyplomami, pucharami i medalami, pozostałe otrzymały dyplomy i filmy edukacyjne przekazane przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wlkp. Danuta Gumienna Spotkanie z pisarzem. 24 marca br. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach odbyło się spotkanie z autorem książek dla dzieci p. Wiesławem Drabikiem. Uczestnikami spotkania byli wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz p. z Biblioteki Publicznej w Daniszynie p. Iwona Jankowska. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze, autor książek opowiedział historię swojej pisarskiej pasji, zdradził kilka sekretów w jaki sposób tworzy książki, i jak to się stało, że został pisarzem. Atrakcją spotkania były zagadki zadawane przez p. Drabika, które chętnie nagradzał naklejkami, zakładkami do książek oraz kalendarzami. Wspólne czytanie bajek razem z pisarzem dodawało wrażeń Dyrektor szkoły- Renata Sroka powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Ostrów Wlkp.- Piotra Kuroszczyka, podinspektora- Jana Wiluka, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Barbarę Pohl- sponsora turnieju i radnego Stanisława Trawińskiego. Organizatorzy konkursu: Danuta Gumienna i Hanna Stasierska zapoznały drużyny z przebiegiem turnieju, w którym wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące 9 szkół podstawowych i 3 gimnazja z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Zgodnie z regulaminem eliminacje składają się z testu dotyczącego znajomości przepisów ruchu drogowego, rowerowego toru przeszkód oraz umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej. W klasyfikacji szkół podstawowych zwyciężyła: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Sobótce, III miejsce Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wysocku Wielkim. W rywalizacji gimnazjum zwyciężyły: I miejsce zajęło Gim- uczniom i wywoływało sporo śmiechu. Całą imprezę czytelnicza uświetniła wystawa barwnych ilustracji do książek p. Wiesława Drabika wykonanych przez uczniów. Na koniec sam autor wybrał i wyróżnił nagrodami książkowymi wybrane prace. Największe wrażenie zrobiły ilustracje: Julki Lisik z oddziału przedszkolnego, Moniki Zybały z kl. III, Kuby Kędziory z kl. III. Na koniec każdy uczestnik mógł otrzymać autograf pisarza z fajną i często zabawną dedykacją. Katarzyna Pilot

13 MAJ 2011 R. STR. 13 Lekcja historii w ostrowskim muzeum. W dniu r. uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Sobótce udali się na wycieczkę do Ostrowa Wiel- kopolskiego. Głównym punktem programu była lekcja historii w Muzeum Ostrowa, które mieści się w tutejszym ratuszu. Podczas zajęć muzealnych o temacie W ant rejce na ryczce stoją pyrki w tytce, uczniowie mieli możliwość porównania dawnej i obecnej mowy potocznej ostrowian oraz poznali historyczne przyczyny ostrowskiej gwary. Dla młodzieży uczącej się języka niemieckiego- doskonałe ćwiczenie w rozpoznawaniu wpływu języka niemieckiego na słownictwo i stylistykę naszego regionalnego języka. Każdy uczeń otrzymał na koniec zadanie przetłumaczenia jednego zdania mowy gwarnej na język współczesny. Sprawdzian wypadł pomyślnie. Ta nietypowa dla uczniów lekcja historii w sposób przystępny i żartobliwy została przeprowadzona przez Panią Barbarę Jarosz. W muzeum uczniowie przy okazji obejrzeli wystawę dotyczącą pałaców i dworków naszego regionu. Następnie wycieczkowicze udali się do redakcji Gazety Ostrowskiej przy ulicy Kolejowej. Redaktor naczelny gazety Pan Jarosław Wardawy w ciekawy sposób zapoznał uczniów z kulisami pracy związanej z wydawaniem gazety, poczynając od pracy reporterów, zespołu redakcyjnego, drukarzy, kolporterów i kończąc na pracy sprzedawców gazety. Gazeta Ostrowska jest lokalnym dziennikiem ukazującym się w poniedziałki i środy. Pierwsze wydanie gazety pojawiło się w 1989 r. Przez ten czas zmienił się wygląd, styl gazety, kolor czcionki( z czarnej na kolorową). Wizyta uczniów SP w Sobótce w redakcji Gazety Ostrowskiej została upamiętniona na wspólnym zdjęciu z redaktorem naczelnym gazety.

14 STR. 14 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E GIMNAZJALIŚCI PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWI II 3 kwietnia 2011 roku w kościele pw. Narodzenia NMP w Sobótce i 10 kwietnia 2011 roku w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Szczurach został przedstawiony program słowno - muzyczny poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II. Uroczyste wspomnienie wielkiego Polaka przygotowali uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce pod kierunkiem nauczycieli: Magdaleny Kusińskiej i Macieja Kasprzaka Gimnazjaliści z niezwykłym zapałem i werwą nakreślili osobowość i życie naszego Papieża. W scenariuszu przygotowanych wspomnień o Ojcu Świętym znalazły się słowa poezji, utworów muzycznych, a także fragmenty Jego przemówień. Uczniowie byli zaskoczeni, zdziwieni ale też bardzo zadowoleni efektem swojego występu w oczach widzów pojawiły się łzy wzruszenia. To one były najlepszą nagrodą dla młodych artystów. Serdeczne podziękowania dla księży proboszczów: ks. kanonika Jana Ignasiaka i ks. kanonika Antoniego Krzykosa - to dzięki ich uprzejmości parafianie Sobótki i Szczur obejrzeli przygotowany program. Słowa uznania i podziękowania należy skierować także w stronę gimnazjalistów - uczestników przedstawienia - za ich otwartość, radość, chęć tworzenia, poświęcony czas, a przede wszystkim za to, że swoją postawą potwierdzili, iż POKOLENIE JANA PAWŁA II nie jest tylko teoretycznym, medialnym tworem, ale istnieje naprawdę. Magdalena Kusińska Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych Ostrowskie Centrum Hipoterapii, otrzymało dotację z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na projekt: Koń, który leczy. W ramach projektu 40 dzieci niepełnosprawnych zostanie objętych terapią w następujących formach: hipoterapia, neurologopedia, rewalidacja, dogoterapii, EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna, rehabilitacja. Do końca roku przeprowadzimy ponad 3000 zabiegów i sesji terapeutycznych. Wsparciem zostaną objęte także rodziny dzieci niepełnosprawnych. Korzystać będą mogli z porad psychologa oraz wszystkich terapeutów biorących udział w programie. Do współpracy zapraszamy wolontariuszy, którzy chcieliby zaangażować się w pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. Dla nich w czerwcu przeprowadzone zostaną specjalistyczne warsztaty. Udział w konkursie dotacyjnym był możliwy dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystkich chętnych do udziału w programie zapraszamy na zebranie w poniedziałek 9 maja o godzinie do siedziby Stowarzyszenia we Wtórku ul. Ostrowska 43a tel

15 MAJ 2011 R. STR. 15 Nie jesteś sam sem szkolnym) oraz dzięki wsparciu Koła Łowieckiego Ponowa z Biadek (udostępnienie pomieszczenia, pomoc w organizacji spotkania). Impreza integracyjna bardzo się udała, a słoneczna pogoda i odgłosy przyrody sprzyjały biesiadnikom. Koło Przyjaciół Dzieci i Osób Sprawnych Inaczej działające przy Szkole Podstawowej w Daniszynie zorganizowało imprezę integracyjną w Chruszczynach w Grzybku. Spotkanie odbyło się w ramach VII edycji Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. W tym roku projekt pt.: Nie jesteś sam napisały: Anna Wasiak i Iwona Waligóra nauczycielki tutejszej szkoły. Świąteczne spotkanie Koła odbyło się 19 kwietnia br. O godz Wśród uczestników były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny, uczniowie klas II i III, Dyrektor i nauczyciele tutejszej szkoły. Obecni byli również radni: Sylwester Kląskała, Stanisław Trawiński, przedstawiciel OSP- Ryszard Janicki, Opiekun medyczny Małgorzata Lorenz oraz redaktor tygodnika lokalnego Rzecz Krotoszyńska Maria Polak. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji: -zajęcia plastyczne-kolorowanie obrazków dla zajączka -warsztaty zręcznościowe - modelowanie z siana symboli wielkanocnych -szukanie ukrytych koszyczków ze smakołykami od zajączka wśród leśnych drzew -wspólny poczęstunek, wśród odgłosów budzącej się do życia przyrody Wtorkowe spotkanie możliwe było również dzięki przychylności Władz Gminy Ostrów Wielkopolski (przejazd gimbu- Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Stadninie Koni w Hucie. A. Wasiak I. Waligóra Miła niespodzianka Dzień 20 kwietnia 2011 roku, był w Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce, Dniem Ziemi ale zarazem dniem, wizyty wyjątkowego gościa, do zawitały trzy okazałe zające. Mili goście obdarowali wszystkich uczniów czekoladami, które ufundowała Rada Rodziców. Również słodkości dla społeczności przygotował Samorząd Uczniowski były to czekoladowe zajączki i jajeczka. Uczniowie byli nieźle zdziwieni niespodziewanymi podarunkami, ale radość na ich twarzach mówiła wszystko. Mimo, że mamy po czternaście - szesnaście lat, to takie prezenty sprawiają nam naprawdę dużo radości. W końcu, gdy będziemy dorośli będziemy tęsknić do tego naszego zająca i na pewno będziemy miło wspominać ten dzień. Dlatego dziękujemy!

16 STR. 16 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E NASZ PROJEKT ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLUCZEM DO SUKCESU WIELKOPOLSKIEGO GIMNAZJALISTY Okres Świąt Wielkanocnych, był czasem szczególnym pod względem prezentów niespodzianek. Już od 18 kwietnia 2011 roku, ZAJĄCE hopsały do naszego gimnazjum aż z Piły. Nasza szkoła od 01 września 2010 roku realizuje projekt systemowy pod nazwą Zajęcia pozalekcyjne kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty. W ramach ww. realizowane są zajęcia pozalekcyjne z matematyki, chemii, fizyki i j. polskiego. Dzięki projektowi szkoła została wyposażona w tablicę multimedialną, laptopa, zestawy do nauczania chemii, fizyki, matematyki i języka polskiego. I tak: - mgr I. Nowaczyk nauczycielka j. polskiego otrzymała EDU-ROM z j. polskiego, zestaw słowników, leksykonów, ćwiczeń i literatury związanej z nauczanym przedmiotem, płyty i programy multimedialne. - mgr J. Gumienna nauczycielka chemii otrzymała zestawy odczynników chemicznych do przeprowadzania niezbędnych doświadczeń, EDU-ROM z chemii, płyty z prezentacjami doświadczeń i zjawisk chemicznych, modele atomów, zestaw literatur z chemii. - mgr W. Dykiel nauczycielka matematyki otrzymała EDU -ROM z matematyki, układ współrzędnych, zestaw brył z przekątnymi, zestaw modeli brył do składania. - mgr J. Cyfert nauczyciel fizyki otrzymał zestaw pomocy do elektromechaniki, EDU-ROM z fizyki, program multimedialny z prezentacją doświadczeń i eksperymentów fizycznych oraz zestawy zadań. W opinii nauczycieli, są to bardzo wartościowe pomoce dydaktyczne, które wzbogacają proces nauczania oraz przyczyniają się do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych. Uczniowie klas II, którzy są beneficjentami projektu również otrzymali indywidualne wyposażenie w postaci książek, piórników z przyborami do geometrii, materiały piśmiennicze oraz kalkulatory i zestawy do zajęć logicznych. Rodzice uczniów biorących udział w projekcie, pozytywnie oceniają udział swoich dzieci w przedsięwzięciu. Twierdzą, że dzięki dodatkowym zajęciom wzrosła motywacja i poprawiły się wyniki w nauce. Autorem, pomysłodawcą i Koordynatorem projektu jest p. Grzegorz Bogacz Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Całe przedsięwzięcie zaplanowane jest na dwa lata tj. od 01 września 2010 do 30 czerwca 2012 roku. W naszej szkole koordynacją projektu zajmuje się p. dyrektor Renata Marciniak Kolenda. Komunikat dla rolników w sprawie mrozów majowych W pierwszych dniach maja wystąpiły mrozy, które spowodowały szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach. W nocy z 3 na 4 maja oraz z 4 na 5 maja br. temperatura przy gruncie spadła do -5 o C, a niektórych rejonach nawet niżej i utrzymywała się tak przez kilka godzin. O tej porze roku jest to zjawisko wysoce niekorzystne, mające destrukcyjny wpływ na plonowanie roślin. Ze wstępnych informacji wynika, że na terenie województwa wielkopolskiego wskutek majowych mrozów, nastąpiły straty w następujących uprawach: drzewa owocowe, w tym jabłoń, wiśnia, czereśnia oraz wczesne śliwy, truskawki i porzeczki, ziemniaki wczesne podkiełkowane, kukurydza na ziarno wcześnie wysiana, rzepak ozimy, burak cukrowy po wschodach, zboża jare, głównie jęczmień, zaobserwowano również straty w uprawach warzywniczych, np. rozsady selera. W związku z tym, zwracam się do wszystkich rolników z apelem o lustrację swoich pól i plantacji pod kątem ewentualnych strat. Tym z Państwa, którzy ubezpieczyli swoje uprawy od ryzyka przymrozków, przypominam o konieczności niezwłocznego zgłoszenia strat towarzystwu ubezpieczeniowemu, w terminie określonym w "Ogólnych warunkach ubezpieczenia". Zgodnie z przepisami przekroczenie terminu zgłoszenia strat spowoduje, że nie będzie się można ubiegać o należne odszkodowanie. Rolnikom, którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich przypominam, że jeśli w wyniku poważnych strat, zaistnieje konieczność przesiania areału inną rośliną niż zgłoszoną we wniosku, należy wnieść zmianę do wcześniej złożonego wniosku w terminie do 31 maja br. Ponadto apeluję o zgłoszenie wystąpienia strat do miejscowego Wójta/Burmistrza/Prezydenta, by można było uruchomić szacowanie strat przez gminne komisje klęskowe. Straty producentów rolnych mogą osiągnąć znaczne rozmiary, stąd też Wielkopolska Izba Rolnicza wyraża opinię, że należy oszacować rzeczywisty rozmiar szkód wyrządzonych przez tak niskie temperatury o tej porze roku, czyli w okresie niezmiernie intensywnej wegetacji roślin. Z poważaniem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej (-) Piotr Walkowski

17 MAJ 2011 R. STR. 17 DZIEŃ OSZCZĘDZANIA ENERGII - NIEBIESKI DZIEŃ 16 marca w Publicznym Przedszkolu w Daniszynie odbył się Dzień Oszczędzania Energii. Działania mówiące jak ważne jest życie w zgodzie z naturą są już stałym elementem zajęć w tym przedszkolu. Tego dnia dwie grupy przedszkolne zebrały się w sali starszaków gdzie została zrobiona niebieska sala. Pomysł na niebieski dzień zrodził się po to by dzieci zapamiętały jak ważne jest oszczędzanie energii, jak ważne jest oszczędzanie wody. W czasie pogadanki nauczycielki przypomniały dzieciom o tym, co to jest prąd, jak powstaje, co jest potrzebne do jego produkcji i co może się stać, kiedy zabraknie paliw kopalnych. I co najważniejsze dzieci wymieniały sposoby oszczędzania wody i energii. Wszystkie dzieci oraz pracownicy przedszkola w tym dniu pojawili się ubrani w kolorze niebieskim. Dzieci uczestniczyły w zabawach, które ukazały, różne odcienie niebieskiego. Były zabawy tańce i gry wszystko w odcieniach niebieskiego. Owszem nie zabrakło galerii plastycznej w kolorze niebieskim. Takie dni są bardzo ciekawe i co najważniejsze dzięki takim wzmocnieniom jak kolorowy dzień to, co przekazują nauczycielki dzieciom dłużej pozostaje w pamięci. To kolejny dowód, że w przedszkolu bawiąc się dzieci się uczą i zdobywają nowe doświadczenia. ŚWIĄTECZNE MALOWANIE Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach zaprosili swoich rodziców do wspólnego przygotowywania ozdób wielkanocnych. 14 kwietnia wyczarowywano różnorodne ozdoby związane ze zbliżającymi się świętami. Wychowawczyni Danuta Walisiak przypomniała zebranym starą metodę ozdabiania jajek woskiem. Wszyscy z dużym zaangażowaniem wyczarowywali rozmaite zarówno ludowe jak i fantastyczne wzory na kolorowych pisankach. Dzieci wykazały się dużą oryginalnością przy ozdabianiu koronkami, wstążkami, koralikami i cekinami odpornych na stłuczki jajek styropianowych. Uczestnicy spotkania poznali także technikę ozdabiania jaj wstążeczkami i tworzenia z nich różnorodnych zajączków i kurczaczków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szyte przez mamy filcowe zajączki oraz tekturowe, karbowane kurczaczki. Pierwszoklasiści obserwując swoje mamy i babcie bardzo mobilizowali się do pracy, niekiedy rywalizując w swych artystycznych dokonaniach z nimi. Owocem tego spotkania były zachwycające wielkanocne ozdoby, które mogą przyozdobić każdy dom i koszyk wielkanocny. Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze, a dzieci zachęcone różnorodnymi pomysłami namawiały rodziców do dalszego, wspólnego ozdabiania w domach rodzinnych. Również w oddziale przedszkolnym w tym dniu odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Danuta Walisiak

18 STR. 18 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E Dzień Odkrywania Talentów W związku z tym, że Pani Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej ogłosiła obecny rok szkolny Rokiem Odkrywania Talentów, uznając odkrywanie i rozwijanie zdolności i pasji za niezwykle ważne zadanie edukacji, 14 kwietnia br. w sali sportowej w Gorzycach Wielkich zorganizowano Dzień Odkrywania Talentów. Po krótkim powitaniu gości, Pani Dyrektor Jadwiga Krzyślak, powiedziała kilka słów o talentach i ich ogromnym znaczeniu w życiu człowieka, o ich odkrywaniu w młodym wieku. Realizując inne zadania edukacyjne nie możemy I faktycznie, talentów nie brakowało, goście mogli podziwiać uczniów gimnazjum w różnych dziedzinach sztuki. Spotkanie rozpoczął występ chóru szkolnego, następnie grupa teatralna Karuzela zaprezentowała się w spektaklu Bogowie Olimpu. Było to humorystyczne przedstawienie bogów greckich, którzy za pomocą perpetuum mobile przenieśli się do XXI wieku. Przybysze z przeszłości znakomicie odnaleźli się w dzisiejszym świecie, starannie komponując swoje boskie szaty z nowoczesnymi dodatkami. Po tym pokazie przyszedł czas na taniec, śpiew i grę sobie pozwolić na to, by talenty nam umykały, byśmy ich nie zauważali, byśmy je marnowali podkreślała. Przypominała także o zawziętości młodzieży realizującej swoje pasje, ich uporze, ale także zaangażowaniu rodziców i nauczycieli. Była pełna podziwu względem umiejętności uczniów. Zanim zaczęto pokaz, Pani Dyrektor zachęciła widzów słowami: Przekonacie się Państwo, jak wiele potrafi młody człowiek i jakie to może być piękne. na instrumentach. Uzdolnionych muzycznie uczniów nie brakowało. Chętnie prezentowano się także w recytacji wierszy. Pani Dyrektor podsumowała to słowami: Często wielkie talenty pozostają w ukryciu, jak napisał kiedyś Plaut na pewno nie miał na myśli naszych uczniów. Widownia urządzona była w stylu kawiarni, panował przyjemny, sprzyjający relaksowi klimat. Na ścianach zawisły prace uczniów uzdolnionych plastycznie, na stolikach jak to w kawiarni nie zabrakło ciastek i owoców. Goście byli mile zaskoczeni tą aranżacją, z chęcią podziwiali talenty młodzieży. Katarzyna Śliwińska uczennica klasy III a Gimnazjum w Gorzycach Wielkich

19 MAJ 2011 R. STR. 19 POZNAJ, POKOCHAJ I PODZIWIAJ - Kościół, kapliczki i krzyże przydrożne w ujęciu plastycznym, fotograficznym i literackim Pod takim tytułem Szkoła Podstawowa im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich ze wsparciem Stowarzyszenia Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, także Gminy Ostrów Wielkopolski, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury Fizycznej i Sportu w Gorzycach Wielkich polskiego), rodziców, instruktorów wykonywania fotografii artystycznej, także zorganizowania wycieczek, plenerów plastycznych, warsztatów literackich, zaś na końcu wykona- oraz Rady Rodziców realizowała projekt, którego celem było zorganizowanie cyklu edukacyjnego, podczas którego dzieci z czterech sąsiedzkich miejscowości (Gorzyc Wielkich, Radziwiłłowa, Topoli Małej i Lamek) odkrywały na nowo, poznawały i przedstawiały w sposób artystyczny architekturę sakralną parafii Gorzyce Wielkie. Kościół w Gorzycach Wielkich oraz kapliczki i krzyże przydrożne we wszystkich czterech miejscowościach stały się obiektami do zorganizowania wyjątkowej edukacji regionalnej, patriotycznej i artystycznej dzieci wszystkich placówek oświatowych wyżej wymienionych miejscowości. Zaangażowanie uczniów w tę edukację daleko wykroczyło poza rutynę szkolną. Projekt wymagał intensywnych działań nauczycieli (religii, plastyki, muzyki, informatyki, języka nia wystaw, zorganizowania popisów recytacji uczniowskiej twórczości literackiej. Podsumowaniem realizacji projektu była uroczystość, która odbyła się dnia 1 maja 2011 roku w Gorzycach Wielkich. Po uroczystej mszy świętej dzieci szkół podstawowych z Gorzyc Wielkich, Topoli Małej i Lamek wystąpiły przed liczną publicznością (około 700/800 osób) z montażem poetyckim przedstawiającym historię powstania kościoła oraz swoją twórczość literacką związaną z obiektami sakralnymi i wybitnymi postaciami środowiska gorzyckiej parafii. Tego samego dnia, w sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich, w obecności zaproszonych władz powiato-

20 STR. 20 AKTUAL N O ŚC I GMIN N E wych i gminnych, dzieci szkolnych oraz ich rodziców, dziadków (ponad 700 osób) dokonano rozstrzygnięcia i wręczenia nagród za uczestnictwo w konkursach: literackim, plastycznym oraz fotograficznym. Wręczono 36 nagród oraz 13 wyróżnień. Laureatami konkursu literackiego byli: I miejsce Karolina Nowicka (Szkoła Podstawowa z Gorzyc Wielkich) i Filip Kurzaj (Szkoła Podstawowa z Lamek.), II miejsce: Błażej Biernat (Szkoła Podstawowa z Topoli Małej) i Wiktoria Pilok (Szkoła Podstawowa z Gorzyc Wielkich), III miejsce: Klaudia Słomiańska (Szkoła Podstawowa z Lamek.) i Angelika Sztukowska (Szkoła Podstawowa z Lamek.). Wyróżniono prace: Patrycji Rudowicz (Szkoła Podstawowa z Topoli Małej), Wiktorii Chałupniczak i Weroniki Hyży (Szkoła Podstawowa z Gorzyc Wielkich), Jakuba Polaka (Szkoła Podstawowa z Lamek.), oraz Natalii Pawlak (Gimnazjum z Lamek), pani Marii Pietraszek, pani Mirosławy Pawlak (z Lamek.) oraz pani Teresy Gładysz (z Gorzyc Wielkich). Nagrody za najpiękniejsze prace plastyczne odebrali: w kategorii przedszkoli: I miejsce Maksymilian Szymanek (Topola Mała) Dagmara Magoch (Gorzyce Wielkie), II miejsce Dagmara Knap (Gorzyce Wielkie), III miejsce Paulina Krawczyk (Topola Mała), oraz wyróżnienia: Julia Pietrzak i Katarzyna Dudek (Gorzyce Wielkie); w kategorii szkół podstawowych, klas I-III: I miejsce Joanna Poprawa (Gorzyce Wielkie), II miejsce Sebastian Sufryd (Topola Mała), III miejsce: Mateusz Szymanek (Topola Mała) i Katarzyna Dudek (Gorzyce Wielkie), wyróżniono prace: Marceliny Janoś (Topola Mała) oraz Aleksandry Naculak (Gorzyce Wielkie); w kategorii szkół podstawowych, klas IV -VI: I miejsce Wiktoria Pilok (Gorzyce Wielkie), II miejsce Kamila Dudczak (Topola Mała) i Wiktoria Chałupniczak (Gorzyce Wielkie), III miejsce: Igor Wiertelak (Lamki) i Dominika Mądra (Topola Mała), wyróżniono prace: Marty Szyszki i Sandry Jędrkowiak (Gorzyce Wielkie); w kategorii gimnazjów: I miejsce Magdalena Czerwińska (Gorzyce Wielkie), II miejsce Agnieszka Wieczorek (Gorzyce Wielkie). Za najpiękniejsze fotografie nagrodzono: w kategorii szkół podstawowych, klas I-III: za I miejsce Marcelinę Janoś, II miejsce Adama Błażejewskiego, III miejsce Zuzannę Sadaj (Topola Mała); w kategorii szkół podstawowych, klas IV-VI: za I miejsce Michała Krakowskiego (Gorzyce Wielkie) i Elizę Urban (Topola Mała), II miejsce Zuzannę Horyza (Lamki) i Dawida Rudowicza (Topola Mała), III miejsce Sandrę Jędrkowiak (Gorzyce Wielkie), Sandrę Antczak oraz Piotra Sadaja (Topola Mała); w ka- tegorii gimnazjów I miejsce zajęła: Marlena Mielcarek (Lamki), II miejsce Weronika Finke (Gorzyce Wielkie); wyróżniono też prace fotograficzne Kingi Jagodzińskiej i Kamila Dudczaka (Topola Mała). Wydarzeniu temu towarzyszyła wyjątkowa wystawa prac plastycznych, fotograficznych, literackich oraz wystawa historyczna, która obrazowała dzieje obiektów sakralnych i wybitnych postaci parafii. Przygotowały ją: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich, Szkoła Podstawowa im. Księdza Teodora Korcza w Topoli Małej oraz Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Lamkach. Ekspozycja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że przeniesiona została do kościoła w Gorzycach Wielkich i tam (od 2 do 8 maja) obejrzało ją ponad dwa tysiące parafian. Projekt zainicjował prowadzenie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do wzrostu aktywności i rozwoju wspólnoty lokalnej oraz prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć na polu edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji. Jego realizacja udowodniła, że edukacja regionalna stanowi ważny element świadomości każdego człowieka, że to, kim jesteśmy, w dużej mierze zawdzięczamy naszym przodkom, kulturze najbliższego otoczenia. Uświadomiła też jego licznym beneficjentom, jak ważne i cenne jest poznawanie i przejmowanie wartości tkwiących w kulturze, w najbliższym otoczeniu człowieka. Oddziaływała na ich sferę intelektualną i emocjonalną. Udowodniła, że wśród wielu sposobów mówienia, pisania i uczenia o przeszłości poczesne miejsce zajmuje Mała Historia, która wyłania się z naszego najbliższego otoczenia. Ona odkrywa przed nami niezwykle cenne (na co dzień niezauważane i niedoceniane) treści i wartości, należy zatem zachęcać społeczeństwo do ich poznawania. Mam nadzieję, że w przyszłości powstanie podobny projekt i cieszyć się on będzie takim uznaniem jak tegoroczny. Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy szczególnie dyrektorom szkół podstawowych: mgr Ewie Mierzwickiej, mgr Grażynie Bąk oraz mgr Małgorzacie Konrad, wszystkim sponsorom, zaangażowanym nauczycielom i pracownikom szkoły. Agnieszka Kulińska i Lucyna Wierzyk

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

6. Dzień Europy (5 / 9 maja)

6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Urząd Miasta Leszna (Polska) 165 6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w Lesznie przyjęte jest uczczenie Dnia Europy w dniu 5. lub 9. maja. Wieszane są flagi, organizowane

Bardziej szczegółowo

A tymczasem w miesiącu maju

A tymczasem w miesiącu maju A tymczasem w miesiącu maju Jak zwykle w naszym przedszkolu dni mijały nam szybko i przyjemnie. Zapachniało wiosną, wszędzie się pięknie zazieleniło, dookoła mogliśmy podziwiać piękne kolorowe kwiaty.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ Kolejna, ósma już edycja Przeglądu Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych odbyła się 26.02.2015 r., w gościnnych murach VI Liceum

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny: O j cz y z n a t o b r z m i d u m n i e.

Projekt edukacyjny: O j cz y z n a t o b r z m i d u m n i e. Projekt edukacyjny: O j cz y z n a t o b r z m i d u m n i e. Opracowanie: Jolanta Łęcka Danuta Szymczak 1 Wstęp Patriotyzm słowo, temat, przedmiot szeregu opinii,komentarzy, jakże często nie wolnych od

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c

MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Sanok MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c CELE: - poznanie wybranych, ciekawych miejsc w okolicach Sanoka

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY CEL PROGRAMU: Stworzenie sieci szkół i domów wolnych od dymu tytoniowego

GŁÓWNY CEL PROGRAMU: Stworzenie sieci szkół i domów wolnych od dymu tytoniowego W 2007r. miasto Inowrocław przystąpiło do realizacji programu pt.: Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego prowadzonego przez Fundację Oddech Nadziei dla Cierpiących na choroby Płuc i Oskrzeli. GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

Terapia przez sztukę

Terapia przez sztukę Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Terapia przez sztukę w dniach 13 X 17 X 2014 r. Szkoła Podstawowa w Kęszycach PROGRAM OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Działanie nr 7 - druga wymiana.

Działanie nr 7 - druga wymiana. Realizacja projektu "MAM PRAWO! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni" Działanie nr 7

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu I edycji Lesznowolskiego Festiwalu Historycznego 2015/ 2016 r.

Sprawozdanie z przebiegu I edycji Lesznowolskiego Festiwalu Historycznego 2015/ 2016 r. 1 Sprawozdanie z przebiegu I edycji Lesznowolskiego Festiwalu Historycznego 2015/ 2016 r. I. Cele projektu: 1. Upowszechnianie wiedzy i pamięci o historycznych wydarzeniach, miejscach pamięci i ludziach

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016 Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie 05-120 Legionowo, ul. Hetmańska 52 www.przedszkole.info.pl, tel. 661-333-175 Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii zrodziło się z inicjatywy pana Aleksandra Palczewskiego Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu

Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu PATRIOTYZM, NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA W ODSŁONIE WIOSENNEJ PT. MAJOWE ŚWIĘTA W PIEŚNI, POEZJI, PROZIE I SZTUKACH PLASTYCZNYCH. HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJE

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki!

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! Lp. Projektowane Opis zadania Termin Odpowiedzialni Dokumentacja działania 1. Ankieta dla uczniów. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Wiechlice, 06.07.2013 r. NAZWA SZKOŁY Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki

Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Uroczystości okolicznościowe Data, godz. Nazwa uroczystości Forma realizacji Organizator Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Laureaci konkursu ekologicznego. I miejsce Jakub Bilnicki, Krystian Wierzbicki klasa IV b. II miejsce Dominika Konarska klasa V b

Laureaci konkursu ekologicznego. I miejsce Jakub Bilnicki, Krystian Wierzbicki klasa IV b. II miejsce Dominika Konarska klasa V b 18 kwietnia 2012 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi w naszej szkole. Hasło tegorocznych obchodów to Dobra energia dla wszystkich. W ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowane zostały konkursy: wiedzy ekologicznej,

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Świetlica środowiskowa w Łężycy

Świetlica środowiskowa w Łężycy Świetlica środowiskowa w Łężycy będzie funkcjonować w roku kalendarzowym 2014 dzięki zaangażowaniu między innym Pani Agnieszki Kozakiewicz, która napisała projekt o pozyskanie środków na ten cel do Gminy

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE Od lat wychowanie patriotyczne w naszej szkole zajmuje ważne miejsce. Od 2011 roku uroczystości szkolne ( Święto Niepodległości oraz Rocznica Konstytucji 3 Maja)

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76 200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG IMPREZY STYCZEŃ 08.01. Koncert Kolęd-występ w sali teatralnej MOK w Mszczonowie -Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1 Samorządowa Szkoła Podstawowa Lisewo 108 62-310 Pyzdry Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1,,PRZEPROWADZENIE, WE WSZYSTKICH KLASACH SZKOŁY, DEBATY UCZNIOWSKIEJ NT. PAŃSTWO, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, OBYWATEL

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

KONKURSY 2014 ORGANIZATOR:

KONKURSY 2014 ORGANIZATOR: KONKURSY 2014 ORGANIZATOR: ul. Chopina 10, 33 170 Tuchów tel/fax 14 6525 436 e- mail: dk2tuchow@interia.pl. www.dk.tuchow.pl GMINNY KONKURS RECYTATORSKI Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą W konkursie

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

TEATRZYK PINOKIO" DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ DZIEŃ DRZEWA POMYSŁ NA DYNIĘ - WYNIKI. Uniwersytet iii wieku czyta dzieciom PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

TEATRZYK PINOKIO DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ DZIEŃ DRZEWA POMYSŁ NA DYNIĘ - WYNIKI. Uniwersytet iii wieku czyta dzieciom PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA Numer 2-2016/2017 TEATRZYK PINOKIO" DZIEŃ DRZEWA POMYSŁ NA DYNIĘ - WYNIKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Uniwersytet iii wieku czyta dzieciom PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 2 W PAŹDZIENIKU ODWIEDZIŁY NAS 3 MISIE.

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych.

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych. Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest co roku 31maja. Stanowi istotny element planu WHO odnośnie Europy wolnej od dymu tytoniowego. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej zachęcającej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

Zakończenie konkursów

Zakończenie konkursów Zakończenie konkursów W hołdzie powstańcom styczniowym W styczniu roku pańskiego 1863, Zajaśniała dla Polski nadzieja Zwycięstwa wielkiego. Powstanie się rozpoczęło, Budząc w Polakach euforie radości Na

Bardziej szczegółowo

1. Dzień Otwarty Szkoły zbiegł się w tym roku z Dniem Kobiet ( ) - uczniowie wykonali podczas zajęć wiosenne dekoracje m.in.

1. Dzień Otwarty Szkoły zbiegł się w tym roku z Dniem Kobiet ( ) - uczniowie wykonali podczas zajęć wiosenne dekoracje m.in. III IV 2014 (s.118) 1. Dzień Otwarty Szkoły zbiegł się w tym roku z Dniem Kobiet (8. 03.2014) - uczniowie wykonali podczas zajęć wiosenne dekoracje m.in. skaczące żabki a w ramach koła plastycznego świetlicy

Bardziej szczegółowo

Nie dam się dysleksji!

Nie dam się dysleksji! PROGRAM OBCHODÓW Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wiedzy o dysleksji, demonstrowanie sposobów udzielania pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy Rok szkolny 2013/2014 Pożegnanie kierownika świetlicy 27 września 2013 r. w świetlicy,,pod Pajęczynką odbyła się uroczystość pożegnania kierownika świetlicy Pani mgr Balbiny Wawrzyniak w związku z przejściem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo