BIULETYN INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY INVESTcon GROUP SA NR 4 GRUDZIEŃ 29 Sygnały z rynku pracy Jak odróżnić prawdziwe od fałszywych? Obligacje korporacyjne Kto i w jaki sposób może emitować obligacje notowane na Catalyst? III Kwartał 29 e do wyników spółek ABC NewConnect Obowiązki informacyjne spółek Giełdowe Gryzonie w podwójnej koronie! AIK Fotboll AB na Nordic Growth Market Rynek dóbr luksusowych Po przejściach i z przyszłością Kruszcowa kakofonia W. Sz. Kowalski o popycie na złoto East Pictures Connecting Film & Capital

2 Cel strategiczny East Pictures Celem strategicznym Spółki jest tworzenie wartości dla Akcjonariuszy poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel projektów filmowych. Zarząd Spółki pełni rolę Menadżera Inwestycyjnego, który identyfikuje, ocenia i realizuje inwestycje w komercyjne projekty filmowe. Sprawdzony model zarządzania ryzykiem produkcji filmowej Start-to-finish-financing (angażując środki w prace nad projektem filmowym zabezpieczamy kompletne finansowanie). Wiemy jak pozyskać i współpracować z Gwiazdami. Posiadamy doświadczenie i dobrą reputację w przemyśle filmowym. Budujemy zróżnicowane portfolio projektów filmowych o dużym potencjale wzrostu. Transparentność organizacyjna i finansowa Akcje spółki East Pictures S.A. będą notowane na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Spółka będzie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z regulacji rynku NewConnect, dzięki czemu Akcjonariusze będą otrzymywali szeroką informację o sytuacji finansowej spółki, wynikach finansowych oraz planach rozwoju działalności (w postaci raportów bieżących, raportów kwartalnych oraz raportów rocznych). Dodatkowy nadzór w zakresie przestrzegania regulacji rynku NewConnect będzie pełnił Autoryzowany Doradca. Intencją Zarządu jest prowadzenie otwartej komunikacji z akcjonariuszami oraz budowanie trwałych relacji inwestorskich w kraju i zagranicą.

3 INVESTCON MAGAZINE to biuletyn informacyjny, który powstał w celu usystematyzowania informacji o spółkach należących do portfela INVESTcon GROUP oraz tych, dla których INVESTcon GROUP pełnił lub pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. M ijający rok zaliczamy do udanych. Dynamiczny wzrost indeksów giełdowych oraz duże oferty publiczne tworzyły warunki do realizacji zysków przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Przybyło spółek notowanych na NewConnect oraz zainteresowanych pozyskaniem kapitału z tego rynku. Uruchomienie rynku Catalyst tworzy nowe możliwości rozwoju korporacyjnych i samorządowych instrumentów dłużnych. Wydarzeniem roku jest słuszna zmiana koncepcji prywatyzacyjnej Ministra Skarbu Państwa wobec Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Mamy nadzieję, że oczekiwana poprawa sfery realnej gospodarki znajdzie odzwierciedlenie w wynikach małych i średnich przedsiębiorstw, stymulując i potwierdzając wyceny rynkowe. Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, życzą Zarząd i Zespół INVESTcon GROUP Odpowiada Prezes Zarządu - Tomasz Tokarski Skąd pomysł na East Pictures? Produkcja i dystrybucja komercyjnych filmów jest biznesem rozpoznawalnym i z długą historią. Spółki producenckie i dystrybucyjne od Hollywood po Bollywood notowane są na światowych giełdach. Powstanie rynku NewConnect umożliwiło nam stworzenie publicznej spółki inwestującej w projekty filmowe. Connecting Film and Capital - tak definiujemy naszą misję. Współpracujemy z Patrykiem Vegą, renomowanym reżyserem i osobą znaczącą w branży filmowej, oraz środowiskiem inwestorskim w kraju i zagranicą. Takie kompetencje i możliwości po prostu trzeba wykorzystywać. W jaki sposób spółka zamierza finansować rozwój działalności? Na obecnym etapie przyjęliśmy model rozwoju w oparciu o kapitał dłużny. Chcemy stworzyć możliwość finansowania poszczególnych projektów poprzez prywatne emisje obligacji z terminem wykupu dostosowanym do charakterystyki konkretnej produkcji filmowej. Inwestor będzie mógł dokonać indywidualnej analizy poszczególnych projektów. Stawiamy na produkcje komercyjne z udziałem gwiazd, ale tworzone w oparciu o dobrze rokujące budżety. Zbudujemy zdywersyfikowany portfel acyklicznych aktywów. Wierzę, że przekonamy inwestorów do tej koncepcji. Jak przedstawia się kondycja branży filmowej? Bez cienia przesady: bardzo dobrze. Określenie to dotyczy zarówno kin europejskich, których w żadnym stopniu nie dotknęło spowolnienie gospodarcze, jak i dystrybucji krajowej. box office są bardzo budujące, a możliwości komercyjnego wykorzystania filmu ciągle rosną. Dla potwierdzenia warto sprawdzić publicznie dostępne raporty giełdowych operatorów sal kinowych. W Polsce ciągle trwa proces inwestowania w nowe obiekty kinowe. Jestem przekonany, że East Pictures działa na dynamicznie rosnącym i bardzo atrakcyjnym rynku. Kurs P/E P/BV Liczba akcji [mln szt.] [mln zł] Publikacja prognozy Stopa zwrotu Dni bez transakcji 1M 3M 6M ART.,23 zł 38,72 1,5 1, 23, nie % 28% - 92% % % % BTG,6 zł - 1,41 7,4 4,22 tak -14% -25% -25% -7% % 3% 2% DVC 2,39 zł - 2,37 5,88 14,6 nie -14% 59% 91% -2% 5% 3% 2% EKS,67 zł - 7,66 2,55 1,71 tak % % % % FFI,59 zł 13,68 4,58 1, 59, tak 2% 16% 69% 64% % % % GPP,93 zł 7,93,76 5,78 5,37 nie -3% -5% -28% -54% 14% 11% 1% INB,15 zł 129,78 7,1 52,78 7,92 tak -21% 7% 5% -17% % % 4% ICI,58 zł -,89 6,81 3,95 nie -8% 9% 26% -65% % 13% 11% INC 1,44 zł 16,13 1,17 32,87 47,34 nie -3% 31% 52% -62% % % % IQP,87 zł -,87 21,85 19,1 nie -14% -15% 19% -71% 5% 5% 5% MXP,87 zł - 2,91 4,86 4,23 nie -11% -32% -16% -42% 5% 41% 35% MER 3,85 zł 12,51 1,11 1,9 38,86 nie -1% 8% 38% -23% 5% 13% 9% MIC 3,4 zł 7,28 2,12 2,55 8,67 tak -9% % % % % PLM 1,9 zł 31,88 1,6 3,47 6,6 tak 9% 23% 65% -41% 77% 63% 64% POZ 4,79 zł 15,54 2,22 18,38 88,3 tak 1% 29% 89% 1% % 3% 2% PMA 4,18 zł - 1,18 3,2 13,38 tak -1% 22% 27% -65% % % % RCW 1,71 zł - - 1,8 17,24 tak -5% 16% 63% 1% 9% 3% 4% TLS 4,54 zł 6,7 1,46 2,44 11,9 tak 1% -7% -11% -24% 18% 3% 27% T2I 3,99 zł - 1,12 6,15 24,54 nie -15% -2% 4% -71% 55% 55% 46% VRB,81 zł 3,94 1,87 8,69 7,4 nie -14% -6% -16% -46% % 3% 5% 3

4 ABC NEWCONNECT Zarys obowiązków informacyjnych spółki notowanej na NewConnect perspektywa inwestora Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego System Obrotu emitenci instrumentów dopuszczonych do obrotu są zobowiązani do przekazywania Organizatorowi informacji bieżących i okresowych. Główne zasady, którymi kierują się Emitenci to: przekazywanie informacji odzwierciedlających specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny, sporządzania informacji w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. Sposób i jakość wykonywania obowiązków informacyjnych istotnie wpływa na ocenę i decyzje inwestorów. Na rynku NewConnect notowane są akcje 12 spółek. Polityka informacyjna może być użytecznym narzędziem wyróżniania z grupy spółek porównawczych. Raporty bieżące i okresowe Zasadą naczelną jest obowiązek przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. Pomimo, że istotność ma charakter ocenny i decyzja o przekazaniu raportu bieżącego leży po stronie Emitenta warto przeanalizować tę kwestię i podjąć próbę kwantyfikacji tej kategorii w odniesieniu do takich wielkości jak kapitały własne, wysokość aktywów czy poziom przychodów ze sprzedaży. Raporty bieżące zawierające informacje nieistotne (zdarzają się i takie) jedynie tworzą zbędny ruch informacyjny i nie poprawiają komunikacji z inwestorami. W regulacjach prawnych Organizator ASO wyodrębnił katalog szczególnych wydarzeń oraz przypadków rodzących obowiązek przekazania raportu bieżącego. W odniesieniu do raportów okresowych Emitenci są zobowiązani do publikacji raportów kwartalnych oraz rocznych. Szczegółowy zakres wymaganych informacji jest określony w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 346/27 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 3 maja 27 r. oraz Załączniku do Uchwały Nr 363/29 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 27 lipca 29 r. Warto zwrócić uwagę, że regulacje rynku NewConnect w odniesieniu do raportów kwartalnych wyznaczają minimalny, wymagany zakres informacji. Zwiększenie zakresu przekazywanych informacji finansowych oraz innych informacji sprawozdawczych Zarządu, będzie z pewnością dobrze przyjęte przez inwestorów, którzy uzyskają pełniejszą wiedzę o spółce. Zarówno w przypadku raportów bieżących, jak i okresowych, warto dołożyć starań, aby wszystkie komunikaty cechowała rzetelność i kompletność. Korygowanie lub wielokrotne poprawianie raportów jest dopuszczalne, ale pamiętajmy, że na podstawie przekazywanych informacji podejmowane są decyzje inwestycyjne, dlatego jakość raportowanie ma istotne znaczenie. Kolejną istotną kwestią jest terminowość raportowania. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku raportów okresowych stosuje się rozwiązanie: nie później niż konkretnie wskazany w regulacjach okres. Terminy publikacji są bardzo istotne z punktu widzenia inwestorów, którzy wielokrotnie podjęcie decyzji uzależniają od informacji finansowych i sprawozdawczych przekazywanych przez emitentów. W pewnym sensie kalendarz terminów publikacji raportów okresowych jest kalendarzem inwestorów. Sprawą dużej wagi jest również informowanie o stanie realizacji prognoz finansowych przedstawianych przez Emitentów w dokumentach informacyjnych oraz raportach bieżących. Stoimy na stanowisku, że publikacja prognoz finansowych jest podstawą komunikacji i budowania dobrych relacji z inwestorami. Z uwagi na charakterystykę działalności emitentów, wpływ czynników zewnętrznych oraz sezonowość, ocena możliwości realizacji prognozy wyników finansowych jest zadaniem trudnym, ale pamiętajmy, że wielu inwestorów podjęło decyzje inwestycyjne właśnie na podstawie prognoz finansowych, których realizacja istotnie wpływa na wycenę akcji. Budowanie relacji z inwestorami W naszej ocenie realizacja obowiązków informacyjnych powinna wykraczać poza wymogi minimalne wyznaczone przez regulacje prawne, z uwagi na rosnący wpływ relacji inwestorskich w procesie komunikacji z szerokim gronem akcjonariuszy. Budowanie relacji z inwestorami wymaga podejmowania dodatkowych działań ukierunkowanych na budowanie wizerunku spółki oraz komunikowanie jej osiągnięć i planów rozwoju. Ważnym elementem takich działań mogą być spotkania Zarządu Spółki z inwestorami i analitykami podczas prezentacji raportów okresowych oraz prezentacji istotnych faktów związanych z działalnością Spółki. Relacje inwestorskie nie są jednak jednostronnym kanałem wymiany informacji. System relacji inwestorskich musi być również otwarty na sygnały płynące z otoczenia. Efektywny program relacji inwestorskich umożliwia osiągniecie godziwej wyceny rynkowej (fair valuation), zwiększenie płynności obrotu akcjami oraz dostęp do łatwiejszego dostępu do tańszego kapitału w przyszłości. Pamiętajmy, inwestorzy nie mogą wycenić tego, o czym nie wiedzą. INVESTCON GROUP SA wspieramy rozwój 4

5 Kto może emitować obligacje? OBLIGACJE KORPORACYJNE Przedsiębiorstwa obecne są na rynku kapitałowym z uwagi na wprowadzanie do obrotu na rynek regulowany lub rynek New- Connect akcji. Jednak pozyskanie kapitału przez spółki może zostać przeprowadzone również poprzez emisję instrumentów o charakterze dłużnym, czyli obligacji. Choć w niewielkiej ilości, to obligacje korporacyjne są od lat obecne na GPW. Teraz, wraz ze stworzeniem dedykowanego dla nich rynku, liczba emisji obligacji wprowadzanych do zorganizowanego obrotu powinna się znacznie zwiększyć. Szczególnie atrakcyjnie wygląda z perspektywy szybkości procedury alternatywny system obrotu, który nie wymaga sporządzania prospektu i postępowania przed KNF. Obligacje są popularne również jako instrument na rynku niepublicznym i to zarówno wielkie emisje dużych przedsiębiorstw, obejmowane przez instytucje finansowe, jak i małe emisje spółek, z uwagi na korzyści podatkowe wykorzystywane jako quasipożyczka. Zgodnie z definicją z ustawy o obligacjach, obligacje mogą emitować podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne. Zatem w praktyce obrotu gospodarczego emitentami obligacji mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz pomimo nieposiadania osobowości prawnej spółki komandytowoakcyjne, zyskujące popularność ze względów podatkowych. Warto zatem zauważyć, że zakres form prawnych podmiotów mogących być emitentami obligacji jest szerszy niż w przypadku emisji instrumentów finansowych o charakterze udziałowym (akcji). Obligacje są papierami wartościowymi, co oznacza, iż inkorporują w sobie określone prawa majątkowe tak ściśle z nimi związane, iż są jak wskazuje się w literaturze - jedynym prawnie skutecznym sposobem legitymacji uprawnionego. Należy pamiętać jednakże o tym, iż obrót a w ślad za nim regulacje prawne przełamały tradycyjne prawnicze (skądinąd także potoczne) myślenie utożsamiające papier wartościowy z dokumentem, czyli kartką papieru zapisaną odpowiednią treścią i podpisaną. Obligacje wprowadzane do obrotu na muszą być zdematerializowane w KDPW. Obligacje, które będą wprowadzane na Catalyst tylko dla uzyskania autoryzacji, zdematerializowane być teoretycznie nie muszą, ale należy zalecić tę formę. Dlaczego obligacje? Bez analizy konkretnego przypadku trudno wskazać jednoznacznie, jaki instrument kredyt, obligacje, czy może emisja akcji będzie bardziej korzystny dla sfinansowania potrzeb finansowych spółki. Jednakże można wskazać zalety obligacji: 1. Brak obawy utraty kontroli nad spółką Emisja akcji wiąże się z włączeniem w proces zarządzania spółką nowych akcjonariuszy. Szczególnie w momentach dekoniunktury giełdowej, kiedy wyceny są niskie, pozyskanie odpowiedniego kapitału może wiązać się z koniecznością znacznego rozwodnienia udziałów przez dotychczasowych właścicieli. dłużny nie wiąże się z koniecznością oddawania władzy w spółce. 2. Poprawa struktury bilansu i wykorzystanie efektu dźwigni finansowej Zaciągnięcie długu w postaci emisji obligacji może mieć na celu również optymalizację struktury bilansu spółki poprzez zapewnienie odpowiednich proporcji finansowania kapitałem m i kapitałem obcym. Poprzez emisję papierów dłużnych przedsiębiorstwo może oczywiście pamiętając o zachowaniu bezpiecznych granic poprawić efektywność wykorzystania kapitałów ch. NA RYNKU CATALYST 3. Elastyczność Obligacje są źródłem finansowania znacznie bardzie elastycznym niż kredyt. W praktyce udzielania kredytów, banki o ile nie mają do czynienia z wyjątkowo znaczącym klientem stosują sztywne regulaminy i procedury, które nie zawsze są odpowiednie dla konkretnych potrzeb danej spółki. W wypadku obligacji, wszystko zależy od przekonania inwestorów o bezpieczeństwie danej transakcji. 4. Procedura Przeprowadzenie emisji obligacji wprowadzonej na Catalyst jest szybszym procesem niż przeprowadzenie prywatnej lub publicznej oferty akcji i wprowadzenie jej do obrotu. Różnice będą widoczne przede wszystkim dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które dla przeprowadzenia emisji obligacji nie będą musiały zmieniać formy prawnej, co jest procesem czasochłonnym. 5. Niższe koszty przygotowawcze To, czy obligacje są tańsze czy droższe od kredytu bankowego, można spróbować określić tylko w konkretnych przypadkach. Natomiast porównując koszt przygotowania procedury emisji akcji oraz obligacji, tańsza (z uwagi na generalnie szybszą procedurę) będzie emisja obligacji; oczywiście należy pamiętać, że dotyczy to kosztów przygotowawczych, gdyż do łącznych kosztów emisji należy doliczyć także odsetki (dyskonto). Dlaczego Catalyst? Stworzenie wyspecjalizowanego rynku publicznego dla obligacji powinno uwypuklić zalety obligacji jako instrumentami finansowania dłużnego. Co może dać Catalyst emitentowi: 1. Dostęp do kapitału i inwestorów Rynek publiczny obrotu papierami wartościowymi pełni funkcję akumulacji i alokacji kapitału. Emisje wprowadzane na Catalyst może cieszyć się większym zainteresowaniem inwestorów. Docelowy obrót zorganizowany, większa przejrzystość, płynność instrumentów finansowych i ich obsługa przez KDPW może zachęcić do nabywania obligacji bezpośrednio od emitenta te podmioty, które dotychczas nie nabywały takich papierów. 2. Zwiększenie wiarygodności Podstawową zasadą rynku publicznego jest przejrzystość i równy dostęp inwestorów do informacji. Emitent decydując się na upublicznienie swojej emisji, realizując następnie obowiązki informacyjne, buduje swoją wiarygodność jako dłużnika na rynku finansowym. Potencjalni inwestorzy mogą mieć obawy przed inwestowaniem w obligacje spółki niepublicznej; wprowadzenie takich obligacji na Catalyst zapewnia inwestorom niezbędny poziom wiedzy o spółce i jej sytuacji, a więc zmniejsza ryzyko inwestycyjne. 3. Ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości Zwiększona wiarygodność, promocja i dostęp do inwestorów spowodują, że dana spółka w przyszłości będzie mogła pozyskiwać środki łatwiej i szybciej, oraz na korzystniejszych warunkach. 4. Promocja Notowanie na Catalyst to znakomita okazja do promocji spółki jako przedsiębiorstwa działającego nowocześnie korzystającego z innowacyjnych instrumentów finansowych. Choć przekazywania informacji bieżących i okresowych nie wolno łączyć bezpośrednio z działalnością marketingową, to raporty okresowe i bieżące mogą być także niewątpliwą formą promocji emitenta. Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu INVESTcon GROUP SA Więcej informacji w wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych poradnikach dla emitentów obligacji, dostępnych na stronie 5

6 INVESTcon GROUP jest Autoryzowanym Doradcą Ruchu Chorzów - jedynego polskiego klubu piłkarskiego notowanego na rynku New- Connect, więcej informacji o związkach sportu z rynkiem kapitałowym na stronie S zwedzcy sportowcy słyną przede wszystkim z solidności, ale co jakiś czas pojawiają się wśród nich też prawdziwi arcymistrzowie. Obdarzeni genialnymi predyspozycjami, zwłaszcza do hokeja na lodzie, narciarstwa, tenisa czy lekkoatletyki. Odnosi się to w dużej mierze i do futbolistów, którzy od półwiecza z powodzeniem zasilają najbardziej renomowane kluby Starego Kontynentu. Piłkarska reprezentacja,,trzech Koron, choć nie zakwalifikowała się na przyszłoroczny mundial w RPA, to jednak w dorobku posiada trzy medale mistrzostw świata, w tym jeden za wicemistrzostwo globu z 1958 r. Na gruncie piłki klubowej nasz sąsiad zza Bałtyku legitymuje się zdecydowanie największymi w całej Skandynawii osiągnięciami w europejskich pucharach. Drużyna IFK Göteborg dwukrotnie zdobywała Puchar UEFA (1982 r., 1987 r.), zaś zespół Malmö FF dotarł w 1979 r. do finału Pucharu Mistrzów (ulegając w nim Nottingham Forest :1). Z kolei od sezonu 1992/1993, tj. inaugurującego zmienioną formułę Pucharu Europy, w grupowej fazie Ligi Mistrzów, szwedzkie kluby wystąpiły dotychczas sześciokrotnie. Cztery razy stało się to udziałem IKF Göteborg, a po razie w Champions League zagrały ekipy Helsinborga IF oraz AIK Sztokholm. W podwójnej koronie Ostatni z wymienionych, tj. Allmänna Idrottsklubben Solna, w skrócie zwany AIK z Solnej (gmina w regionie Sztokholmu, na terenie której znajduje się znany w Europie obiekt Rasundastadion) wywalczył w październiku br., po 11 latach przerwy, a zarazem 11 w swej historii - tytuł mistrza kraju za rok 29 (w Szwecji gra się systemem wiosna jesień, od kwietnia do października). Dosłownie na finiszu rozgrywek piłkarze ze Sztokholmu wyprzedzili IFK Göteborg oraz IF Elfsborn. O wygraniu ligi (Allsvenskan) zadecydowało zwycięstwo w ostatnim meczu, który rozgrywany był w Göteborgu, i stał się wydarzeniem publicznym w całej Szwecji, AIK pokonał IFK 2:1. W niespełna tydzień później ci sami rywale zagrali jeszcze w finale Pucharu Szwecji, i znów lepsi (2:) okazali się futboliści ze stolicy, sięgając po swój 8 w dziejach puchar kraju. Rok 29 jest wyjątkowy w historii klubu założonego w 1891 r., wreszcie bowiem w jednym sezonie zdołano wywalczyć mistrzostwo i puchar kraju, czyli posiąść upragniony laur tzw. podwójnej korony.,,gryzonie na Nordic Growth Market Popularne,,Gryzonie (szwedz. Gnaget - przydomek ów wywodzi się od barwy spranych czarnych koszulek, w jakich w pionierskich czasach występowali zawodnicy AIK), są pierwszym w swym kraju futbolowym przedsiębiorstwem, którego akcje, po formalnym wyodrębnieniu (w latach 22 23) z klubowych struktur podmiotu o nazwie - AIK Fotboll AB, trafiły na publiczny rynek papierów wartościowych. Od lipca 26 r. można nimi handlować na Nordic Growth Market (NGM, connecting business), którego odpowiednikiem jest nasz New Connect. Kontrolny pakiet głosów 52,8 % (oraz 1,1 % udział w kapitale) zachowała w piłkarskiej spółce macierzysta struktura, zarejestrowana jako AIK Fotbollförening, Solna (tj. AIK Stowarzyszenie Futbolowe, Solna). W momencie wprowadzania akcji na parkiet, następnym co do wielkości dysponentem głosów był szwajcarski Bank Julius Baer & Co. AG, posiadający wówczas 12,3 % głosów i 23,3 % udział w kapitale akcyjnym. W ubiegłym roku jego zaangażowanie spadło do 1,5 % głosów i 2,9 % akcji, lecz w strukturze własnościowej AIK Fotball AB pojawiły się inne instytucje finansowe. Między innymi fundusz inwestycyjny Credit Suisse Lux (dysponujący 1,3 % głosów i 2,4 % kapitału) oraz islandzki Glitnir Bank 2,9 % głosów i 5,5 % kapitału), który w obliczu kryzysu finansowego na,,wyspie Gejzerów znalazł się pod kuratelą rządu. Drugim pod względem wielkości udziałowcem klubowej spółki była w ubiegłym roku firma Fabege AB (dzierżąca 9,7 % głosów i 18,5 % akcji), wyspecjalizowana w inwestycjach na rynku nieruchomości, obecna na sztokholmskiej giełdzie OMX Nasdaq. W początkowym okresie notowań, tzn. pomiędzy lipcem a grudniem 26 r., papiery AIK Fotboll AB wzrosły z ok. 6 do ok. 14 koron szwedzkich (SEK). Jednak od 27 r. przez dwa kolejne lata znajdowały się w silnym trendzie spadkowym, zakończonym na przełomie ubiegłego i bieżącego roku na poziomie ok. 4,5 korony za akcję. Wyraźne ożywienie kursu nastąpiło we wrześniu, gdy szwedzka ekstraklasa wchodziła w decydującą fazę. W ciągu trzech miesięcy notowania wzrosły z ok. 5, do 6, 6,5 koron. Stopa zwrotu (2 % 3 %) z pewnością godziwa, ale potencjał dla dalszej progresji kursu został na razie chyba jest już wyczerpany, mimo, że kapitalizacja w wysokości 5,4 mln SEK (tj. ok. 5 mln euro), nie odzwierciedla rzeczywistej wartości tej spółki. W trzecim kwartale br. odnotowano nieznaczny wzrost przychodów (+3,8 %) oraz podwojenie zysku operacyjnego (+25,2 %) i netto (+235,3 %). Niemniej w ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach tego roku przychody są o -6,9 % mniejsze niż w analogicznym okresie przed rokiem, a wynik operacyjny i netto w dalszym ciągu pozostają na minusie, wy- Rysunek 1. Struktura przychodów Fotball AB - 28 Źródło: AIK Fotboll AB 6

7 nosząc odpowiednio: -4,23 mln SEK i - 4,59 mln SEK. W tej sytuacji trudno przypuszczać, aby cały rok udało zamknąć się,,nad kreską. W strukturze przychodów (w 28 r.) największe pozycje stanowią wpływy z tzw.,,dni meczowych (37,5 %). W znaczniej mierze jest to odzwierciedlenie obserwowanego od dłuższego czasu trendu ogólnokrajowego. Średnia liczba widzów na spotkaniach Allsvenskan na przestrzeni dekady uległa niemal podwojeniu, i po przekroczeniu progu 1 tys. powoli zbliża się do frekwencji z chwalebnych dla szwedzkiej piłki lat 5., gdy wynosiła ona ok. 12 tys. osób. Kolejnym pod względem istotności źró- Źródło: AIK Fotboll AB dłem dochodów (25,8 %) są środki pozyskiwane od sponsorów i reklamodawców. Do najbardziej znanych zagranicznych firm i brandów wspomagających w tym zakresie AIK zaliczyć należy: Adidasa i Burger Kinga. Stosunkowo mniej wpływów (11,4 %) generuje sprzedaż praw do przekazu TV. Interpretować to należy jako efekt nieobecności klubu w europejskich rozgrywkach pucharowych, ale również jako przejaw odbudowywania się coraz bardziej dochodowych tendencji frekwencyjnych oraz zauważeniu tego faktu przez sponsorów i reklamodawców. W perspektywie ostatniego kwartału br. nie można wprawdzie wykluczyć ewentualnej poprawy standingu finasowego w wyniku jakiś transakcji na rynku transferowym. AIK Fotball AB dysponuje nawet,,futbolową farmą o nazwie FC Väsby United (II liga), powstałą z połączenia Väsby IK FK oraz FC Cafe Opera, lecz są to głównie gracze bardzo młodzi, dopiero na dorobku. Generalnie,,Gryzonie nie posiadają obecnie tak klasowych zawodników, których transfery mogłyby szybko przełożyć się na spektakularny przypływ gotówki. Z drugiej strony, chcąc realnie myśleć o przyszłej edycji Ligi Mistrzów (i promocji graczy) drużyna musi się wzmocnić i to znacznie. Być może dobrym rozwiązaniem byłyby krótkoterminowe umowy z uznanymi zawodnikami, którym w najbliższych miesiącach wygasają kontrakty w zagranicznych klubach. Takimi jak np. Kim Källström (ur. 1982), któremu w czerwcu 21 r. kończy mu się umowa z Lyonem. Choć w tym konkretnym przypadku przeszkodą może być wcześniejsza przynależność klubowa reprezentanta Szwecji, związanego w kraju z Djurgårdens IF (11-krotny mistrz Szwecji), czyli drugim obok Hammarby IF (1 tytuł mistrzostwa kraju) wielkim Tabela 1. Podstawowe wyniki finansowe AIK Fotball AB w latach (w mln SEK) Wyszczególnienie Przychody 13,4 125,6 94,1 48,2 67,7 Wynik na sprzedaŝy 51,2 72,9 6,3 25,3 49 Wynik operacyjny -14,7 14,9 14,3-15,7-12,5 Zysk netto ,2 15, ,4 Przepływy netto -13,2-8 22,3,4,2 w tym: operacyjne -12,4-13,9 12,2-7,7-9 inwestycyjne 1,3 9,7-6,5 7,4-8,6 finansowe -2-3,8-16,6,6 17,8 Aktywa ogółem 28,4 37,7 38,3 13,5 14,1 Tabela 2. Wybrane wyniki finansowe AIK Fotball AB w III kw (mln Wyszczególnienie III kwartał stołecznym rywalem AIK. Póki co, w połowie listopada, w ramach wolnego transferu ściągnięto obrońcę Martina Lorentzson (ur. 1984), dotychczasowego kapitana drugoligowego zespołu Assyriska FS (3 miejsce). Legendy Rasundastadion Zespoły ze stolicy w ostatnich dekadach legitymują się w sumie znacznie mniejszą ilością wybitnych graczy niż np. IFK Göteborg lub Malmö FF. Z AIK kibice mogą kojarzyć głównie postacie klasowych defensorów: Johana Mjällby`ego (ur. 1971), Olofa Mellberga (ur. 1977) czy nieco wcześniej Petera Larssona (ur. 1961). Autentyczną galerię sław AIK stanowią więc przede wszystkim piłkarze, którzy reprezentowali Szwecję na najbardziej udanych dla,,trzech Koron mistrzostwach świata. Na medalowym (,,brązowym ) mundialu w 195 r., byli to obrońcy: Sune Anderson (ur zm. 22) i Ivan Bodin (ur zm. 1991) oraz napastnicy Bror Mellberg (ur zm. 24) i Kennart Skoglund (ur. 192 zm. 1975). Zaś w legendarnej,,srebnej drużynie z 1958 r. oprócz B. Mellberga i K. Skoglunda, byli też piłkarze, którzy w różnym okresie swojej kariery występowali w sztokholmskich,,gryzoniach, tj. obrońca Orvar Bergmark (ur. 193 zm. 24) i napastnik Kurt,,Kurre Hamrin (ur ). Z kolei na amerykańskim mundialu, skąd Szwecja wróciła z laurem za trzecie miejsce, AIK miał jednego przedstawiciela, w osobie rezerwowego bramkarza Magnusa Hedmana (ur. 1973). Piękny herb, królewski mecenat, czyli noblesse oblige Powstałe w 1898 r., i do dziś aktualne godło klubu, w latach 3. ubiegłego stulecia na konkursowej prezentacji w Londynie uznano zostało za najpiękniejszy emblemat sportowy na świecie. Inna a zarazem nieporównywalna formą noblilitacji jakiej dostąpił AIK Solna Sztokholm wiąże się bezpośrednio z Osobą Panującego, tj. Króla Karola XVI Gustawa, który w 1974 r. przyjął honorowe członkostwo klubu i wziął go pod swoją pieczę. Warto przypomnieć, iż szwedzki monarcha urodził się (w 1946 r.) właśnie na terenie gminy Solna. Futbolowy mistrz Szwecji Anno Domini 29 powinien stać się w następnej dekadzie uznaną piłkarską marką na Starym Kontynencie. Oczekiwania sukcesów na miarę tych, jakie były w przeszłości udziałem IFK Göteborg, czy Malmö FF należałoby chyba uznać, przynajmniej na razie, za zbyt wygórowane. Jednak systematyczne występy w grupowych rozgrywkach europejskich pucharów są już adekwatnym i godnym celem dla organizacji sportowej z 118-letnią tradycją i przede wszystkim królewskim mecenatem, wszak noblesse oblige! Wojciech Szymon Kowalski narastająco I-III kwartały Przychody 3,8 29,67 75,6 8,68 Wynik operacyjny 4,43 1,77-4,23-5,89 Zysk netto 4,26 1,81-4,59-5,89 Źródło: AIK Fotboll AB Główny Ekonomista INVESTcon GROUP SA 7

8 Artefe Handel 11 grudnia 29 Po trzech kwartałach br. Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 6.44 tys. złotych, co oznacza wzrost o,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Uwzględniając podział działalności Spółki na dwa główne obszary, około 44% przychodów pochodziło z obszar designerskich artykułów wyposażenia wnętrz a 56% z obszaru projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z poziomu 312 tys. złotych List intencyjny w przedmiocie lokalizacji punktów franczyzowych Zarząd otrzymał podpisany list intencyjny ze spółki ART-EXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, którego przedmiotem jest rozpoczęcie współpracy w zakresie za pierwsze III kwartały 28 r. do 396 tys. złotych za pierwsze III kwartały 29 r., natomiast zysk netto po trzech kwartałach 29 r. wyniósł 299 tys. złotych, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do wyniku na koniec września 28 r. W relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego, nastąpił duży wzrost zobowiązań długoterminowych ( z 33 tys. zł na koniec III kwartału 28 r. do 77 tys. zł na koniec III kwartału 29 r.) co może być rezultatem zmiany struktury finansowania obrazowanego przez zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z tys. zł na koniec III kwartału 28 r. do 813 tys. zł na koniec III kwartału 29 r.). W listopadzie Spółka informowała o rozpoczęciu działań związanych z budową sieci franszyzowej w oparciu o lokalizacje w centrach i galeriach handlowych. W celu uzupełnienia finansowania przyjętej strategii rozwoju Zarząd planuje pozyskanie kapitału w drodze prywatnej emisji akcji. działań marketingowobiznesowych zmierzających do pozyskania prawa lokalizacji w centrach, galeriach i pasażach handlowych punktów sprzedaży franczyzowej produktów ARTEFE. Informacja o znacznych pakietach akcji Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie od spółki Inwest Consulting SA z siedzibą w Poznaniu o przekroczeniu przez nią bezpośrednio 1 % udziału w liczbie głosów ogółem w Spółce ARTEFE SA. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku przejęcia spółki Inwest Connect SA. Postanowienie sądu rejonowego rejestrujące połączenie w dniu r. W wyniku połączenia spółka Inwest Consulting SA posiada bezpośrednio 15.. akcji ARTEFE SA, uprawniających do 15.. głosów na WZA. Akcje te stanowią 15 % w kapitale zakładowym i 12,5 % w ogólnej liczbie głosów. Podmioty zależne Inwest Consulting SA nie posiadają akcji spółki. Przed połączeniem, Inwest Consulting SA posiadał bezpośrednio i pośrednio, uwzględniając swoją spółkę zależną Inwest Connect S.A, liczbę akcji jak wskazana powyżej. Inwest Consulting SA nie wyklucza nabywania akcji ARTEFE SA w przyszłości. Debiut Artefe SA Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 31 lipca 29 r. Do obrotu zostało wprowadzonych 8 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej,1 zł każda. Spółka ARTEFE S.A. była 11 firmą debiutującą na rynku NewConnect w roku 29 i 94. notowaną na alternatywnym rynku Giełdy. Inauguracja notowań spółki ARTEFE miała szczególny charakter, ponieważ uroczystość miała miejsce w czasie New- Connect Convention 29 imprezy dla uczestników i sympatyków rynku, która w tym roku odbywa się w Starym Browarze w Poznaniu. Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu GPW ARTEFE to kolejna spółka, która pomimo trudnych czasów pokazuje, że ma determinację i odwagę by wchodzić na rynek publiczny oraz to, że rynek NewConnect służy jego interesariuszom. Dzięki takim firmom, jak dzisiejszy debiutant, NewConnect utrzymuje miejsce w elicie europejskiej najbardziej dynamicznych rynków giełdowych - powiedział Prezes Giełdy. Leszek Ruchwa Prezes Zarządu ARTEFE stwierdził, że dzisiejszy dzień zapisze się na trwałe w historii spółki. Rynek NewConnect jest autostradą umożliwiającą rozwój małych firm w Polsce. Cieszę się, że od dziś będziemy również my tą autostradą podróżować. Dziękuję architektowi rynku NewConnect Panu Prezesowi Ludwikowi Sobolewskiemu, dziękuję akcjonariuszom, którzy uwierzyli w naszą spółkę, naszemu Autoryzowanemu Doradcy - firmie Inwest Consulting oraz pracownikom naszej firmy. W dniu pierwszego notowania Zarząd Spółki otrzymał od akcjonariuszy posiadających akcje serii B podpisane umowy zakazu sprzedaży akcji (lock-up). Akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania posiadanych akcji w okresie jednego roku od daty zawarcia umowy, pod rygorem zapłaty na rzecz Artefe SA kar umownych. Łącznie umowami typu lock-up objętych zostało 75 8 akcji serii B. Więcej informacji ze spółki: ,68% 1,71% 38,62% ,56% 19,73% 68,55% ,34% 16,51% 25,58%,35,3,25,2,15,1,5,,23 zł Max/Min (12M) [zł],37 /,12 Odniesienia debiutu [zł],12 Kluczowym przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie i produkcja użytkowych artykułów wyposażenia wnętrz. Asortyment obejmuje produkty charakteryzujące się dużą estetyką i nawiązujące do tradycyjnej polskiej gościnności, m.in.: cukiernice, filiżanki, kieliszki, literatki, łyżeczki, zestawy przyprawowe, popielnice, wazony, tace, stojaki, wizytowniki, szkatułki, itp. Artykuły ARTEFE wyrabiane są ze stali, kamienia, szkła oraz drewna. Drugim przedmiotem działalności spółki ARTEFE jest projektowanie i budowa przyłączy telekomunikacyjnych. Od kwietnia 28 r. spółka współpracuje w tym zakresie ze Spółkami z Grupy Netia. Animator rynku Autoryzowany Doradca BDM SA INVESTcon GROUP ART Liczba akcji 1 lip 9 sie 9 wrz 9 paź 9 lis 9 23, zł Free float [%] 22,52% Średni wolumen (3M) Data debiutu ART 2,85 32,58 38,72 1,5 ART 29P ART,% 27,78% - 91,67% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% 2,9% Względna,4% 22,97% - 71,58% ART NCIndex Ruchwa Mirosław 42,49% 35,41% Ruchwa Leszek 2,% 33,33% INVESTcon GROUP SA 14,99% 12,5% HY ,85% 5,27% 11,16% HY ,76% 6,92% 1,77% Q ,11% - 1,65% Q ,64% - 2,58% 8

9 Blue Tax Group Usługi finansowe 11 grudnia 29 Zawarcie znaczących umów Dnia 12. listopada 29 r. Spółka zawarła umowę porozumienia z wrocławską firmą działającą w branży budowlanej, specjalizującą się w zarządzaniu projektami budowlanymi. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Blue Tax Group kompleksowych usług z zakresu doradztwa prawnego, podatkowego, inwestycyjnego i pośrednictwa kapitałowego niezbędnego Klientowi do rozwoju działalności i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Blue Tax Group ma pozyskać inwestora oraz kapitał na rozwój, rozszerzenie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w firmie Klienta. Dnia 9. listopada 29 r. Spółka Spółki porównywalne Wyniki trzeciego kwartału ogniskują wyzwania i zmiany przed jakimi stanęła wrocławska spółka. W ostatnim kwartale przychody ze sprzedaży zamknęły się kwotą 464 tys. zł, jednak przy tys. zł kosztów działalności operacyjnej, strata na sprzedaży wyniosła 898 tys. zł. Na poziomie wyniku netto spółka wykazała 914 tys. zł straty. Na wynikach zaciążyły koszty likwidacji oddziałów w Poznaniu i Szczecinie oraz odprawy związane ze zmniejszeniem zatrudnienia. Redukcja stałych kosztów działalności związana jest w dużym stopniu ze zmianą strategii rozwoju. Spółka wycofuje się z planów budowy oddziałów ch stawiając na rozwój sieci franszyzowej. Po trzech kwartałach Spółka raportowała tys. zł przychodów ze sprzedaży (podobnie do analogicznego okresu poprzedniego roku), tys. zł straty ze zawarła porozumienie z firmą zajmująca się produkcją alternatywnych źródeł energii oraz wykorzystaniem biomasy. Przedmiotem porozumienia jest świadczenie przez Blue Tax Group usług w zakresie pośrednictwa kapitałowego, doradztwa prawnego - w tym przekształcenie formy prawnej firmy klienta w spółkę akcyjną. Ponadto Blue Tax będzie świadczyć usługi w zakresie doradztwa podatkowego, a także finansowego, niezbędnego w czasie trwania procesu inwestycyjnego. W ramach zawartej umowy Spółka ma pozyskać inwestora oraz kapitał na rozwój i rozszerzenie produkcji. Dnia 3. Października 29 r. Spółka zwarła umowę z firmą sprzedaży oraz tys. zł straty netto (w pierwszych trzech kwartałach 28 r. ok. 1 mln zł zysku netto). W obecnej sytuacji braku gotówki w spółce, szczególnego znaczenia nabiera polityka zarządzania należnościami i zobowiązaniami krótkoterminowymi. Spółka deklaruje jednak konsekwentne działania marketingowe oraz wsparcie ze strony Centrum Kompetencyjnego dla wybranych partnerów franszyzowych. DeCro Sp. z o.o., która działa w szeroko rozumianej branży ogrodniczej z uwzględnieniem małej architektury (specjalizuje się w produkcji tzw. skał lekkich). Przedmiotem zawartej umowy jest reprezentacja i kompleksowe doradztwo podczas trwania całego procesu inwestycyjnego, począwszy od przekształcenia Spółki DeCro ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, poprzez zapewnienie obsługi i doradztwa prawnego, podatkowego i finansowego związanego z realizacją projektu inwestycyjnego DeCro Sp. z o.o., które zapewni - zgodnie z przyjętą strategią działania - Blue Tax Group. Więcej informacji ze spółki: Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa Blue Tax Group BTG Usługi finansowe,6 zł - 1,41 4,22 mln 3 mln Auxillium AUX Usługi finansowe 8,18 zł 13,8 2,17 12,5 mln 5,76 mln DFP DFP Usługi finansowe 1,29 zł - 2,32 7,1 mln 3,6 mln Eficom EFI Usługi finansowe 1,97 zł 223,86 1,68 8,47 mln 5,4 mln ,96% -8,62% -44,67% ,75% 5,45% 16,1% 27 (1) ,34% 3,1% 3,7% ,55% 3,98% 6,6% 29P ,64% P ,19% - - HY ,61% 2,36% 7,89%,18,16,14,12,1,8,6,4,2,,6 zł Max/Min (12M) [zł],16 /,6 Odniesienia debiutu [zł],2 Blue Tax Group S.A. jest dynamicznie rozwijającym się i wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem świadczącym kompleksowe usługi doradcze z zakresu rachunkowości, ewidencji oraz finansów. Model działania Spółki polega na dostarczeniu klientowi zindywidualizowanego produktu dostosowanego do personalnych potrzeb i oczekiwań odbiorcy. Aktualna oferta obejmuje obsługę ewidencyjnorachunkową, obsługę zagadnień kadrowo-płacowych, doradztwo podatkowe, finansowe, gospodarcze, obsługę postępowań i sporów przed organami sądowymi, audyt podatkowy oraz badanie sprawozdań finansowych. Animator rynku DM PKO BP Autoryzowany Doradca CEE Capital Sp. z o.o. do III 28 r. gru sty 8 9 INVESTcon GROUP SA do II 29 r. BTG Liczba akcji , zł Free float [%] 38,65% Średni wolumen (3M) Data debiutu BTG 1, ,41 BTG 29P,6-1,46 - lut 9 mar 9 BTG -14,29% -25,% -25,% -7,% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -55,63% Względna -14,24% -29,81% -48,73% -14,37% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru BTG NCIndex Stanisławski Mirosław 35,79% 38,93% Wesołowski Dariusz 25,56% 32,4% HY ,2% 2,12% 25,88% HY ,91% -8,43% -12,13% Q ,39% - -13,16% Q ,98% - -3,45% 1 - spółka w 27 roku zmieniła formę prawną dane stanowią sumę wyników dla spółki z o.o. oraz S.A.; 9

10 DIVICOM Handel 11 grudnia 29 W trzecim kwartale 29 r. przychody Spółki wynosiły 2 19 tys. zł, co oznacza spadek o prawie 45% w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedzającego (3 64 tys. zł). Mimo to strata netto wyniosła jedynie -2 tys. zł, czyli o ponad 2 tys. zł mniej, niż w analogicznym okresie 28 r. W opinii Zarządu spadek przychodów jest efektem utrzymującej się dekoniunktury w segmencie sprzętu komputerowego. Natomiast stratę udało się zmniejszyć dzięki ograniczeniu stałych kosztów prowadzenia działalności, co jest efektem realizacji umowy o współpracy z Partner Team Sp. z o.o. Informacja o zmianach w zakresie znacznych pakietów akcji Zarząd Spółki Informuje, że otrzymał od Spółki Aramaz Agencja BTL Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu informację o zejściu przez tę spółkę poniżej progu 5% w głosach ogółem w spółce Divicom SA W dniu 3 września 29 r. w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect Aramaz Agencja BTL Sp. z o.o. dokonała zbycia akcji Divicom SA o łącznej wartości transakcji zł. Przed dokonaniem ww. transakcji spółka posiadała akcji Divicom SA, uprawniających do głosów, co stanowiło 8,82% w kapitale i w głosach. Po dokonaniu ww.transakcji spółka nie posiada akcji Divicom SA. Spółka nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Divicom SA. Skumulowane przychody za trzy kwartały 29 roku wynoszą tys. zł (spadek o ok. 46% w stosunku do analogicznego okresu 28 r.), natomiast skumulowana strata równa jest -452 tys. zł. Podobnie jak wyżej, oznacza to zmniejszenie straty w stosunku do ubiegłorocznej o ok. 2 tys. zł (Skumulowana strata za trzy kwartały 28 r. była równa -647 tys. zł). Spółka zanotowała również ujemne przepływy pieniężne netto (za minione trzy kwartały) w wysokości -578 tys. zł. Pozornie jest to lepsza sytuacja niż rok wcześniej (-847 tys. zł), jednak negatywne przepływy z działalności operacyjnej (-1 45 tys. Nie wystepują osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit.c ustawy o ofercie publicznej. Informacja o transakcjach na akcjach członka Rady Nadzorczej W dniu 2. Października 29 r. Zarząd Spółki informuje, że członek Rady nadzorczej przekazał Spółce informację o transakcjach na akcjach spółki Divicom SA. członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. Transakcje dokonywane były jako transakcje sesyjne zwykłe na rynku NewConnect. Członek Rady nadzorczej dokonał następujących transakcji: r.-kupno 6 akcji po średniej cenie 1,24 zł, r.-kupno 15 akcji po średniej cenie 1,29 zł r.-kupno 1 akcji po średniej cenie 1,29 zł, zł) są o ponad 7 tys. zł mniejsze niż w analogicznym okresie 28 r. (-673 tys. zł), a ich wpływ został zneutralizowany wysokimi dodatnimi przepływami z działalności inwestycyjnej (856 tys. zł w stosunku do -87 tys., odpowiednio dla trzech kwartałów 29 i 28 r.). Znacząco zmalał również poziom ogólnego zadłużenia zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (przy czym są to prawie wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe) stanowią obecnie jedynie 4,6% sumy pasywów (wcześniej było to 19,7%) r.-kupno 7 akcji po średniej cenie 1,16 zł, r.-kupno 31 akcji po średniej cenie 1,2zł, r.- sprzedaż 22 akcji po średniej cenie 1,13 zł, r.-kupno 5 akcji po średniej cenie 1,28 zł, r.-kupno 3266 akcji po średniej cenie 1,19 zł, r.-kupno 244 akcji po średniej cenie 1,23 zł, r. kupno 3 akcji po średniej cenie 1,24 zł, r.- kupno 1 akcji po średniej cenie 1,51 zł r.- kupno 2 akcji po średniej cenie 1,62 zł Zmiana w składzie Zarządu Spółki W dniu 7. sierpnia Wiceprezes Zarządu - Pan Andrzej Jaroszewski złożył rezygnację ze swojej funkcji. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa DIVICOM DVC Handel 2,39 zł - 2,37 14,1 mln 5,93 mln Vedia VED Handel,56 zł - - 7,32 mln -1,19 mln Komputronik KOM Handel detaliczny 11,35 zł -,7 93 mln 133 mln Karen Notebook KAR Handel detaliczny,47 zł -,52 25,1 mln 48,5 mln ,32% -1,54% -1,98% ,12% -19,36% -26,9% 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2,39 zł Max/Min (12M) [zł] 3,7 /,77 Odniesienia debiutu [zł] 3, Spółka prowadzi sieć sklepów komputerowych pod marką DIVICOM w systemie franchisingowym. Istotnym punktem strategii jest uruchamianie sklepów w miejscowościach średniej wielkości. Jest to sposób na wykorzystanie niszy rynkowej i dotarcie z ofertą handlową do innej grupy społecznej. Główne grupy produktów oferowanych przez Divicom to m.in.: akcesoria komputerowe i multimedialne, odtwarzacze mp3, navigatory, palmtopy, telefony komórkowe, komponenty komputerowe - części zamienne do komputerów osobistych i serwerów, komputery przenośne, monitory i drukarki. Animator rynku Autoryzowany Doradca gru sty 8 9 DM PKO BP INVESTcon GROUP DVC Liczba akcji ,32 zł Free float [%] 64,48% Średni wolumen (3M) Data debiutu DVC 1, ,37 DVC 29P lut 9 mar 9 DVC -13,72% 59,33% 91,2% -2,33% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -48,59% Względna -13,68% 54,52% 67,47% 28,26% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru DVC NCIndex PC Guard SA 35,52% 35,52% ,68% -1,9% -12,55% HY ,35% -12,4% -18,91% HY ,55% -5,85% -7,78% HY ,72% -6,89% -7,27% Q ,26% -3,55% -4,42% Q ,99% -,32% -,34% 1

11 e-kiosk Handel 11 grudnia 29 Mimo, że Spółka nie jest jeszcze rentowna, w wynikach widać pozytywny trend - znacząco rosną przychody ze sprzedaży (trzy kwartały br. w stosunku do roku 28 - wzrost aż o 91%), czemu towarzyszy malejąca strata na wszystkich poziomach działalności. Zysk netto za ostatnie trzy Debiut e-kiosk SA W dniu 9 grudnia br., na rynku NewConnect zadebiutowała spółka e-kiosk S.A. Emitent dołączył do grona notowanych na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy jako 21. spółka w roku 29. Spółka e-kiosk S.A. specjalizuje się w tworzeniu elektronicznych systemów sprzedaży publikacji tekstowych za pośrednictwem serwisu internetowego Podstawowym produktem firmy jest system dystrybucji: e-wydań, e-booków i audiobooków. Spółka e-kiosk S.A. zajmuje się również tworzeniem internetowych archiwów. Otwierając ceremonię debiutu, Adam Maciejewski, Członek Zarządu GPW, podziękował gościom, przybliżył profil działalności emitenta oraz przedstawił reprezentantów spółki e-kiosk S.A.: Piotra Kubiszewskiego Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Krala - Członka Zarządu. W swoim krótkim przemówieniu, Pan Kubiszewski podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu firmy: akcjonariuszom, partnerom, 28 (1) ,51% -17,14% -131,87% 29 P ,17% P ,39% P ,9% - - Q1-Q ,21% -59,42% -72,7% HY ,9% -8,75% -11,48% Q ,64% -3,45% -9,87% 1 - dane stanowią sume wyników dla spółki z o.o. i s.a.; kwartały wyniósł 5 tys. zł netto, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku strata jest mniejsza o ponad 15 tys. złotych. Zarząd Spółki zakłada w prognozie na rok 29 sprzedaż w IV kw. na poziomie ok. 25 tys. zł oraz pogłębienie straty o kolejne 5 Autoryzowanemu Doradcy spółki a także wydawcom. Prezes Maciejewski przekazał następnie symbole spółki notowanej na rynku NewConnect, pamiątkowy dyplom oraz statuetkę Vivene Panu Kubiszewskiemu oraz Panu Krala. Spółka w drodze emisji prywatnej pozyskała zł. spółki, przy kursie odniesienia,35 zł, wynosi zł. Do obrotu na rynku NewConnect zostało wprowadzonych 525. praw do akcji serii C. Środki pozyskane z emisji przeznaczone będą na stworzenie nowego czytnika publikacji cyfrowych (marzec/kwiecień 21), rozbudowę porftolio gazet codziennych (rozpocznie się już w IV kwartale 29 r.) oraz poszerzenie obecnej oferty e-booków i audiobooków (uruchomienie planowane jest na przełom I i II kwartału 21). Obecnie Emitent jest w gronie trzech spółek o największym udziale w rynku dystrybucji publikacji - oferta obejmuje około 135 tytułów. Natomiast paleta dostępnych audiobooków zawiera 46 pozycji. tys. zł. Wykorzystanie środków z emisji powinno natomiast przynieść poprawę rentowności e- Kiosku, choć Zarząd prognozuje osiągnięcie zysku dopiero w 211 roku. Przy obrotach w wysokości ok. 2 mln zł rentowność wyniesie prawie 1% dając zysk netto w wysokości prawie 2 tys. zł. Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Zarząd Spółki informuje, że otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, Jarosława Olejarza, o zbyciu przez niego w dniu 9 grudnia 29 sztuk 2 akcji spółki w średniej cenie 1, zł za jedną akcję. Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA Zarząd GPW wyznaczył uchwałą nr 692/29 na dzień 9 grudnia 29 r. pierwszy dzień notowań na rynku NewConnect 525. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki e-kiosk S.A. o wartości nominalnej,1 zł każda. Prawa do akcji notowane będą pod nazwą skróconą EKIOSK -PDA i oznaczeniem EKSA. Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji i praw do akcji W dniu r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 689/- 29 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 525. akcji i PDA serii C o wartości nominalnej,1 zł każda. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa e-kiosk EKS Handel,67 zł - 7,66 1,71 mln,22 mln e-muzyka EMU Media 1,6 zł 33,54 1,81 7,97 mln 4,39 mln 1,2 1,,8,6,4,2,,67 zł Max/Min (12M) [zł] 1,32 /,76 Odniesienia debiutu [zł],35 Spółka e-kiosk SA specjalizuje się w tworzeniu elektronicznych systemów sprzedaży treści tekstowych. Sztandarowym produktem firmy jest system dystrybucji e-wydań, e-booków i audiobooków e-kiosk.pl. Oprócz tego e-kiosk SA zajmuje się tworzeniem internetowych archiwów z treścią, archiwów prasowych na cyfrowych nośnikach danych oraz doradztwem w zakresie sprzedaży treści w Internecie. e-kiosk SA jest jednym z liderów segmentu elektronicznej dystrybucji e-prasy, z ofertą obejmującą około 13 tytułów, natomiast portfolio audiobooków zawiera ponad 46 tytułów. Animator rynku Autoryzowany Doradca BDM SA INVESTcon GROUP SA EKS Liczba akcji ,2 zł Free float [%] 12,35% Średni wolumen (3M) Data debiutu EKS 2, ,66 EKS 29P 2, EKS ,43% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -,77% Względna ,2% IQ Partners SA 14,35% 14,35% Spredd Trading Limited 13,55% 13,55% Bonecka Barbara 11,65% 11,65% Drewka Jan 11,65% 11,65% Kubiszewski Piotr 1,36% 1,36% INVESTcon GROUP SA 7,97% 7,97% Źródło: Emitent 9 gru 9 1 gru 9 11 gru 9 EKS NCIndex

12 Fast Finance Inwestycje 11 grudnia 29 Beczkę miodu można zepsuć łyżką dziegciu. Tak można określić wydarzenia trzeciego kwartału w Fast Finance. W trzecim kwartale br. Spółka osiągnęła tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk netto na poziomie 954 tys. zł. Po trzech kwartałach Spółka osiągnęła 12,8 mln zł przychodów ze sprzedaży przy tys. zł zysku netto. Dobra dynamika przychodów ze sprzedaży za trzy kwartały 29 r. przybliża Spółkę do realizacji prognozy przychodów na poziomie 16,6 mln zł w całym 29 r. Zawarcie znaczącej umowy w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ,1 zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki przez wiodącego operatora telekomunikacyjnego. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Spółka kontynuuje strategię nabywania wierzytelności detalicznych, osób fizycznych, które pozostają w ocenie Spółki najbezpieczniejszymi produktami na rynku obrotu wierzytelnościami. Złożenie Prospektu Emisyjnego Spółki Fast Finance do KNF W dniu 3 grudnia 29 roku do Komisji Nadzoru Finansowego Rentowności sprzedaży brutto po trzech kwartałach 29 r. wyniosła 33,11% co oznacza spadek o 14,92 p.p. w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Prawdopodobnie z uwagi na utrudniony dostęp do środków finansowych istotnie wzrósł koszt finansowania nabywanych pakietów wierzytelności. Cieniem na osiąganych dotychczas wynikach finansowych kładzie się odwołanie prognozy zysku netto na 29 r. oraz niesprecyzowane plany Zarządu Spółki w zakresie cyt. został złożony Prospekt Emisyjny Spółki Fast Finance wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki Fast Finance S.A., notowanych dotychczas w ASO NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym GPW. Rewizja prognoz finansowych W związku z prowadzonym procesem optymalizacji struktury organizacyjnej, polegającym w szczególności na powołaniu sekurytyzacyjnej spółki zależnej prawa luksemburskiego, Zarząd dokonał okresowej rewizji prognoz finansowych na rok 29. Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę przychodów ogółem w roku optymalizacji wyniku finansowego oraz działań zmierzających do utworzenia spółki sekurytyzacyjnej prawa luksemburskiego. Oczekiwanie na analizę i ocenę potencjalnych efektów tego przedsięwzięcia do końca pierwszego półrocza 21 r. to test na wytrzymałość dla akcjonariuszy Spółki, ale czy Zarząd Spółki wkalkulował to ryzyko w procesie deklarowanego wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym? 29 w kwocie 16,6 mln PLN, jednocześnie odwołując prognozę zysku netto. W ocenie Zarządu spółki, prowadzone działania w średniej i długiej perspektywie przyczynią się do wzrostu zysku netto, jednak z uwagi na trudny do precyzyjnego oszacowania czas zakończenia trwających procedur oraz zakres wpływu efektów wprowadzanych zmian na wynik netto Spółki, zasadne jest odwołanie prognoz zysku netto. Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Pan Dariusz Wesołowski w dniu 15 października 29 roku dokonał zakupu 384 akcji Fast Finance SA Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa Fast Finance FFI Inwestycje,59 zł 13,68 4,58 59 mln 12,9 mln GPPI SA GPP Inwestycje,93 zł 7,93,76 5,37 mln 7,6 mln Pragma Inkasso PRI Inwestycje 13,85 zł 8,9 2,29 33,2 mln 14,5 mln Kredyt Inkaso KRI Finanse-inne 12,1 zł 16,,68 66,5 mln 97,3 mln Magellan MAG Finanse-inne 36,7 zł 13,3 1, mln 121 mln ,7% 1,1% 19,3% ,72% 3,6% 4,69% ,44% 4,69% 32,43% 29P ,18% - -,7,6,5,4,3,2,1,,59 zł Max/Min (12M) [zł],65 /,29 Odniesienia debiutu [zł],36 Przedmiotem działalności Spółki jest zakup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na rachunek. Spółka specjalizuje się w nabywaniu wierzytelności konsumenckich, jest nastawiona na współpracę i dba o należyte formy odzyskiwania należności, co stanowi gwarancję etycznego i zgodnego z prawem postępowania w stosunku do dłużników. W procesie zakupu i analizy wierzytelności kieruje się wypracowanymi standardami. Spółka planuje ekspansję na rynek wierzytelności hipotecznych oraz włączenie do oferty usług w postaci odzyskiwania wierzytelności na zlecenie i monitorowania wierzytelności. Animator rynku Autoryzowany Doradca gru sty 8 9 DM PKO BP INVESTcon GROUP FFI Liczba akcji 1 59, zł Free float [%] 11,96% Średni wolumen (3M) Data debiutu FFI 3,5 7,61 13,68 4,58 FFI 29P 3, lut mar 9 9 FFI 2,41% 15,69% 68,57% 63,89% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -44,59% Względna 2,45% 1,88% 44,85% 18,47% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru FFI NCIndex Krzemiński Jacek 45,54% 46,93% Daroszewski Jacek 42,5% 44,83% HY ,71% 1,66% 28,34% HY ,29% 3,32% 18,52% HY ,4% 2,78% 21,58% Q ,29% - 9,42% Q ,1% - 7,4% 12

13 GPPI Inwestycje 11 grudnia 29 W trzecim kwartale br. Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 629 tys. zł, 565 tys. zł zysku brutto ze sprzedaży oraz 8 tys. zł zysku na sprzedaży. Na poziomie operacyjnym odnotowano stratę 53 tys. zł a strata netto wyniosła 173 tys. zł. Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wynoszą tys. zł (wzrost o 35% w stosunku do przychodów I kwartał III kwartał 28 r.), zysk brutto ze sprzedaży tys. zł (blisko 42% wzrost). Narastająco po trzech kwartałach br. Spółka wykazuje 55 tys. zł Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej W dniu 1 grudnia 29 r. Zarządotrzymał z Sądu Rejonowego w Olecku zawiadomienie o dokonaniu wpisu na rzecz GPPI S.A. hipoteki umownej zwykłej. Hipoteka zabezpiecza nabyte przez GPPI S.A. wierzytelności do kwoty Podstawę wpisu stanowi umowa cesji wierzytelności. O zakupie ww. wierzytelności Spółka informowała komunikatem nr 9/29. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej W dniu 9 grudnia z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Michał Dąbrowa - Karasiński. W dniu 3 grudnia w skład Rady Nadzorczej powołany został natomiast Przemysław Talarski. Tego samego dnia do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Jana Czechowskiego. Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności W dniu r. Zarzd otrzymał zawiadomienie o wyborze oferty GPPI S.A. w przetargu organizowanym przez operatora telekomunikacyjnego na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 647. zł. Informacja dotycząca zwołania NWZ GPPI SA przez ZD MEWA SA W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/29, 39/29 oraz 36/29, w dniu 12. Listopada 29 r. Zarząd informuje, że nie może dokonać ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ze względu na brak obiektywnych podstaw do uwzględnienia złożonego przez Zakłady Dziewiarskie ME- WA SA wniosku w tym zakresie. W ocenie Zarządu pismo w przedmiocie zwołania przez Zakłady Dziewiarskie MEWA SA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GPPI SA nie spełnia uregulowanych w kodeksie spółek handlowych normatywnych kwalifikacji prawnych, zysku z działalności gospodarczej i 328 tys. zł zysku netto. Pomimo utrudnionego dostępu do finansowania (ze strony głównego akcjonariusza) w listopadzie Spółka informowała o nabyciu kolejnego pakietu wierzytelności o wartości 647 tys. zł. wymaganych od wniosku o zwołaniu posiedzenia NWZ spółki akcyjnej. W związku z tą sytuacją Zarząd GPPI SA wystosował do Zarządu ZD MEWA SA pismo, zawierające informacje na temat błędów formalnych i merytorycznych zawartych we wniosku o ogłoszenie NWZ Spółki (szczegóły w RB 44/29 z dn. 12 listopada 29 r.). Jednocześnie Zarząd spółki GPPI, kierując się dyspozycją art k.s.h., a także mając w szczególności na uwadze dobro reprezentowanej przez nas spółki oraz akcjonariuszy mniejszościowych, pragnie podkreślić, iż uwzględnienie przedmiotowego wniosku stanie się możliwe, z chwilą sformułowania przez zarząd Spółki Zakłady Dziewiarskie Mewa pisma w przedmiocie zwołania obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPPI wolnego od jakichkolwiek uchybień. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa GPPI GPP Inwestycje,93 zł 7,93,76 5,37 mln 7,6 mln Fast Finance FFI Inwestycje,59 zł 13,68 4,58 59 mln 12,9 mln Pragma Inkasso PRI Inwestycje 13,85 zł 8,9 2,29 33,2 mln 14,5 mln Kredyt Inkaso KRI Finanse-inne 12,1 zł 16,,68 66,5 mln 97,3 mln Magellan MAG Finanse-inne 36,7 zł 13,3 1, mln 121 mln ,% -57,55% ,2% 97,65% 27 (1) ,87% 1,37% 1,84% 28 (2) ,18% 9,81% 11,2% HY ,54% 7,62% 8,27% HY ,34% 4,1% 6,95% 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2,,93 zł Max/Min (12M) [zł] 1,78 /,52 Odniesienia debiutu [zł] 2, GPPI S.A. działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem wierzytelnościami. Misją spółki jest dostarczanie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Model biznesowy działania Spółki zakłada nabywanie trudnych do odzyskania wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych od pierwotnych wierzycieli, a następnie dochodzenie ich zapłaty we m imieniu i na koszt na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucji komorniczej. Główne źródła pozyskiwania wierzytelności to m.in.: operatorzy telekomunikacyjni, przewoźnicy i przedsiębiorstwa. Animator rynku Autoryzowany Doradca gru sty 8 9 DM PKO BP INVESTcon GROUP GPP Liczba akcji , zł Free float [%] 27,7% Średni wolumen (3M) 6 97 Data debiutu GPP 2,7-7,93,76 GPP 29P lut mar 9 9 GPP -3,12% -5,1% -28,46% -53,5% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -55,53% Względna -3,8% -9,91% -52,19% 2,3% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru GPP NCIndex Zakłady Dziewiarskie Mewa SA 43,78% 53,36% INVESTcon GROUP SA 1,32% 6,29% Potempa Inkasso Sp. z o.o. 1,14% 12,36% Pactor Sp. z o.o. 8,6% 9,82% Q ,66% -2,1% -2,18% Q ,66% -1,42% -2,46% 1 okres od do ; 2 okres od do

14 InBook Handel 11 grudnia 29 Spółka zakończyła trzeci kwartał stratą w wysokości -72 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 688 tys. zł (w III kw. 28 r. odpowiednio -16 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży 949 tys. zł). Strata jest zatem ponad czterokrotnie większa niż w analogicznym kwartale 28 roku, a przychody ze sprzedaży spadły o 27,5%. Mimo wyraźnie słabszego trzeciego kwartału, dla danych narastająco, sytuacja spółki wygląda Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej Zarząd InBook SA informuje, że otrzymał od członka Rady Nadzorczej spółki zawiadomienie o dokonanych przez niego transakcjach na akcjach. Członek Rady Nadzorczej w dniu r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych zbył 1.. sztuk akcji po cenie,19 zł za jedną akcję. Informacja o zmianie udziału w głosach Zarząd Spółki otrzymał od Inwest Consulting SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w głosach w spółce InBook SA poniżej progu 1%. Zmniejszenie udziału w głosach nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej na rynku New- Connect, zawartej w dniu r. Po transakcji, Inwest Consulting SA posiada 5.5. akcji spółki InBook SA, dających 5.5. głosów, co stanowi 1,42 % w kapitale oraz 6,64 % w głosach. Podmioty zależne Inwest Consulting SA nie posiadają akcji spółki. Przed transakcją, Inwest Consulting SA posiadał 9.. akcji spółki, dających 9.. głosów, co stanowiło 17,5 % w kapitale i 1,87% w głosach. Jednocześnie Inwest Consulting SA wskazał, że nabywca akcji podpisał umowę lock-up, na mocy której zobowiązał się do niezbywania akcji spółki InBook SA w okresie jednego roku. Zbycie akcji jest możliwe tylko wówczas, jeżeli zostanie zapewnione przystąpienie nabywcy do umowy lock-up. Przekroczenie progu w głosach Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie od spółki Inwest Consulting S.A. informujące o przekroczeniu przez Inwest Consulting podobnie do tej sprzed roku przychody ze sprzedaży wyniosły tys. zł (I-III kw. 28 r tys. zł), a strata netto -37 tys. zł (I-III kw. 28 r. -47 tys. zł). W czasie okresu świątecznego znacząco rosną wydatki na artykuły oferowane przez Spółkę, co sprawia, że ostatni kwartał roku jest kluczowy dla jej działalności w minionym roku przychody ze sprzedaży wyniosły tys. zł (ok. 37% przychodów całego roku), a ostatni kwartał zamknięty został zyskiem w wysokości 16 tys. zł. Jeśli analogia do poprzedniego roku zostanie utrzymana, to InBook ma szansę zamknąć rok nad kreską z wynikiem ok. 6 tys. zł. Nie widać natomiast wiarygodnych przesłanek, aby wypełniona została prognoza ogłoszona w 28 roku, w której zakładano osiągnięcie 6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 5 tys. zł zysku netto. S.A. bezpośrednio progu 1 % w głosach. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku połączenia ze spółką Inwest Connect S.A. poprzez przejęcie tej spółki. W wyniku połączenia, spółka Inwest Consulting S.A. posiada bezpośrednio akcji InBook S.A., uprawniających do głosów na WZA. Akcje te stanowią 19,42 % w kapitale zakładowym InBook S.A. i 12,38 % w ogólnej liczbie głosów. Przed połączeniem, Inwest Consulting S.A. posiadał bezpośrednio i pośrednio, uwzględniając swoją spółkę zależną Inwest Connect S.A., liczbę akcji jak wskazana powyżej. Inwest Consulting S.A. nie wyklucza nabywania akcji InBook S.A. w przyszłości. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa InBook INB Handel,15 zł 129,78 7,1 7,92 mln 1,12 mln Zakupy.com ZAK Handel,29 zł - 1,24 4,23 mln 3,41 mln ,83% 7,97% 97,96% ,49% 1,7% 69,38% 28 (1) ,54% 3,86% 5,12% 29P ,33% 29,41% 27,78% 21P ,11% 37,4% 35,71% HY ,65% -2,61% -4,1%,25,2,15,1,5,,15 zł Max/Min (12M) [zł],22 /,6 Odniesienia debiutu [zł],18 Spółka zajmuje się sprzedażą detaliczną towarów konsumenckich za pośrednictwem serwisów internetowych, głównie inbook.pl, ale również timex.pl, casiomarket.pl, citizen.pl, timemaster.pl, e-zegarki.pl, cud.pl, goldmarket.pl, foteria.pl. Główny serwis Spółki, tj. InBook.pl od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w rankingu księgarni internetowych tygodnika Wprost i Money.pl (28 r. 2 miejsce). Animator rynku Autoryzowany Doradca gru 8 BDM SA INVESTcon GROUP INB Liczba akcji sty , zł Free float [%] 32,74% Średni wolumen (3M) Data debiutu INB 2,7 67,66 129,78 7,1 INB 29P 1,32-15,83 4,4 lut mar 9 9 INB -21,5% 7,14% 5,% -16,67% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% 18,18% Względna -21,1% 2,33% 26,27% -34,84% kwi maj cze lip INB sie 9 wrz paź lis gru NCIndex Dąbrowski Mariusz 28,42% 36,24% Dębski Jakub 28,42% 36,24% INVESTcon GROUP SA 1,42% 6,64% HY ,97% 1,86% 2,87% Q ,69% - -1,78% Q ,47% - -6,46% 1 - łączne dane za okres od do dla Inbook Sp. z o.o. oraz okres od r. do r. dla Inbook SA 14

15 Index Copernicus International Technologie 11 grudnia 29 Miniony kwartał był dla Spółki relatywnie dobry przychody ze sprzedaży, w stosunku do III kw. 28 r. wzrosły o prawie 135 % (z 312 tys. z do 731 tys. zł), strata netto wyniosła -117 tys. zł, co oznaczało różnicę o ponad 2 tys. zł w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku (-323 tys. zł). Zarząd podkreśla, że jest to kwartał, w którym Spółce udało się osiągnąć niemal neutralny wynik (-8 tys. zł) na poziomie EBITDA, co jest zasługą zredefiniowanej strategii rozwoju oraz wprowadzonych rozwiązań Powołanie nowych Nadzorczej W dniu 1 grudnia 29 r. powołano w skład Rady Nadzorczej Panią Benitę Jakubowską-Antonowicz oraz Pana Macieja Górskiego. Zawarcie istotnej umowy W dniu 26 listopada 29 r. Zarząd otrzymał podpisaną przez BAYER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę, której przedmiotem jest organizacja oraz przeprowadzenie badania obserwacyjnego oceniającego dawkowanie leku Nexavar u chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym. W 29 roku wartość wynagrodzenia za należyte wykonanie przez ICI wszystkich usług uzgodnionych w Umowie, Zamawiający dokona na rzecz Emitenta zapłaty wynagrodzenia w złotych polskich w łącznej oraz zryczałtowanej wysokości wynoszącej zł netto. Umowa została zawarta do 212 roku. Podpisanie Listu intencyjnego z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku W dniu 19 listopada 29 r. ICI otrzymał podpisany List intencyjny dotyczący wspólnej realizacji projektu pn. "Wdrożenie w UMB zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania, systemu zarządzania jakością w nauce oraz wzmocnienie potencjału kadry kierowniczej Uczelni" pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Emitentem. Projekt będzie realizowany do 215 roku. Jego szacunkowa wartość wynosi 2,7 mln zł. Projekt ma być realizowany przy założeniu finansowania ze środków Unii Europejskiej. Zmiana udziału w głosach Capital Investment Group sp. z o.o. zbyła w dniach 3-6 listopada 29 roku sztuk akcji Index Copernicus International S.A. Do dnia 2 listopada 29 roku Capital Investment Group sp. z o. o. posiadała łącznie z Bogusławem Leśnodorskim 778. akcji Index Copernicus, co stanowiło 1 % udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Capital Investment Group sp. z o. o. posiada łącznie z Bogusławem Leśnodorskim akcji Spółki, co minimalizujących koszty (m.in. zatrudnienie własnego zespołu obsługującego System Naukowy Index Copernicus zamiast konsultantów i usług zewnętrznych). Znacznie gorzej wygląda natomiast sytuacja w ujęciu narastającym za trzy kwartały 29 r. Przychody Spółki wzrosły wprawdzie o 16% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów ubiegłego roku (z 1 29 tys. zł do 1 45 tys. zł), jednak towarzyszył im wzrost kosztów działalności operacyjnej aż o 22% (z tys. zł do tys. zł, głównie usługi obce i wynagrodzenia), czego efektem jest pogorszenie wyniku netto do tys. zł (z -524 tys. zł). Skumulowane przepływy pieniężne z dla trzech kwartałów wyniosły 58 tys. zł, ich dodatnia wartość jest jednak efektem dodatnich przepływów z działalności finansowej (w wysokości 821 tys. zł, głównie dzięki wpływom z emisji w wysokości tys. zł), podczas gdy działalność operacyjna pochłonęła środki w wysokości -679 tys. zł. stanowi 7,35 % udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Zawarcie istotnej umowy W dniu 13 listopada 29 r. Zarząd Spółki otrzymał od NOVAR- TIS Poland Sp. z o.o. podpisaną umowę na sponsorowanie konferencji naukowej pt.: "Rola biopsji protokolarnych we wczesnej diagnostyce patologii przeszczepu". Wartość kontraktu opiewa na kwotę blisko zł netto. Konferencja kierowana jest do lekarzy transplantologów i odbędzie się w dniach 2-21 listopada 29 roku w Józefowie koło Warszawy. Tematem przewodnim spotkania jest "Rola biopsji protokolarnych we wczesnej diagnostyce patologii przeszczepu". Podczas konferencji uwzględnione zostaną prace naukowe prezentowane podczas tegorocznych międzynarodowych kongresów naukowych: ATC, ESOT, ILTS oraz ISHLT. ICI przeprowadzi również cykl szkoleń pokonferencyjnych. Więcej informacji ze spółki: ,3% 3,4% 185,48% ,63% 7,59% 24,16% ,13% -29,84% -32,45% ,17% -28,39% -38,34% HY ,76% -7,81% -9,32% HY ,27% -3,68% -4,6% HY ,19% -9,53% -11,5% 1,2 1,,8,6,4,2,,58 zł Max/Min (12M) [zł] 1, /,33 Odniesienia debiutu [zł] 1,65 Spółka stworzyła i rozwija informacyjno-społecznościowy portal internetowy, który pełni rolę międzynarodowej platformy współpracy naukowej oraz zbiorem narzędzi służących naukowcom oraz administratorom badań i administracji publicznej zarządzającym środkami wydawanymi na naukę. Serwis może być również wykorzystywany przez firmy i instytucje poszukujące naukowców do projektów badawczych, dającym ponadto możliwość ich weryfikacji. Ponadto Spółka jest wydawcą 1 czasopism naukowych dotyczacych medycyny klinicznej. Animator rynku Autoryzowany Doradca gru sty 8 9 DM BOŚ IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. do XII 29 r. (Grupa INVESTcon GROUP SA ) ICI Liczba akcji ,6 zł Free float [%] 26,5% Średni wolumen (3M) Data debiutu ICI 2,16 - -,89 ICI 29P lut mar 9 9 ICI -7,94% 9,43% 26,9% -64,85% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -4,5% Względna -7,9% 4,62% 2,36% -24,8% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru ICI NCIndex Platforma Mediowa Point Group SA 36,52% 36,52% Graczyński Marek 12,28% 12,28% Stefano George 12,21% 12,21% Capital Investment Group Sp, z o,o, 7,35% 7,35% Nowosad Cezary 5,59% 5,59% Q ,53% -5,44% -6,98% Q ,1% -2,3% -2,62% 15

16 INVESTcon GROUP Inne usługi 11 grudnia 29 Po trzech kwartałach 29 roku Grupa owa Inwest Consulting S.A. osiągnęła zysk netto przypadający jej akcjonariuszom w wysokości tys. PLN. Jednostkowy wynik netto spółki Inwest Consulting S.A. za pierwsze trzy kwartały 29 roku wyniósł tys. PLN. We wrześniu br. zostało zarejestrowane połączenie Inwest Consulting (spółka przejmująca) ze spółką Inwest Connect Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Sprzedaż udziałów w Hucie Ozdobnego Szkła Sp. z o.o. W dniu r. Zarząd otrzymał podpisaną umowę sprzedaży udziałów w spółce Huta Ozdobnego Szkła Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. Emitent dokonał zbycia sztuk udziałów w Spółce, stanowiących 66,67 % w kapitale i głosach w spółce, na rzecz dotychczasowego mniejszościowego udziałowca spółki Huta Ozdobnego Szkła Sp. z o.o. Udziały zostały zbyte za kwotę 1 zł; wartość udziałów w księgach Emitenta wynosiła zł. Jednocześnie na mocy ww. umowy sprzedaży, INVESTcon GROUP S.A. ma prawo do odkupienia ww. udziałów, za cenę równą cenie nabycia, w okresie 3 lat od daty zawarcia niniejszej umowy. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całości majątku spółki Inwest Connect S.A. w zamian za wydanie akcjonariuszom tej spółki akcji zwykłych dla okaziciela serii G. W III kwartale 29 roku miał miejsce wzrost wartości portfela inwestycyjnego Inwest Consulting na skutek: (i) wzrostu wartości akcji wcześniej upublicznionych spółek, (ii) upublicznienia akcji spółek Artefe S.A. i Microtech International S.A., (iii) wzrostu Sprzedaż udziałów nie oznacza zaprzestania procesu restrukturyzacji Huty, opisywanego m.in. w ostatnim raporcie kwartalnym Celem sprzedaży udziałów jest dążenie do ułatwienia procesu restrukturyzacji, poprzez zapewnienie mniejszościowemu udziałowcowi Huty pozycji głównego udziałowca, co ułatwi działanie ze względów formalnych, jak i występowanie wobec osób trzecich. Jednocześnie zapewniona została możliwość zwrotnego nabycia udziałów po zakończeniu procesu restrukturyzacji Huty. Począwszy od bieżącego kwartału, Spółka nie będzie obejmowana konsolidacją. Powołanie Zarządu na nową kadencję W dniu 2 grudnia 29 r. Rada Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne wartości akcji zakupionych na rynku publicznym, w tym, m.in. akcji spółki Mera Schody SA. W raporcie kwartalnym Spółka poinformowała, iż posiada powyżej 5 tys. akcji Mera Schody SA. INVESTcon GROUP W dniu 18 listopada br. zarejestrowano zmianę nazwy firmy na INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna. Obecnie trwa proces wydzielenia działalności konsultingowej do spółki zależnej Inwest Finance SA. Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu na nową kadencję Zarządu Spółki osobach: Paweł Śliwiński Prezes Zarządu, Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu, Piotr Białowąs Wiceprezes Zarządu. Nowa kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem r. Zmiana nazwy Spółki W dniu 19 listopada Zarzad Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, na mocy którego w dniu r. w KRS wpisano zmianę Statutu Spółki polegającą na zmianie firmy, pod którą Spółka działa. Nowa nazwa (firma) spółki to INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna. Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa INVESTcon GROUP INC Inne usługi 1,44 zł 16,13 1,17 47,3 mln 4,6 mln BBI Capital BBC Finanse-inne 2,5 zł -,5 15 mln 212 mln BMPAG BMP Finanse-inne 2,99 zł -,67 52,3 mln 78,1 mln Capital Partners CPA Finanse-inne 2,3 zł -,92 56,2 mln 61,1 mln MCI Management MCI Finanse-inne 5,33 zł 11,6 1,1 242 mln 24 mln WDM WDM Inwestycje,66 zł - 2,68 54,5 mln 2,3 mln ,69% -,16% -,17% ,49% 8,69% 1,4% ,55% 1,52% 2,6% HY ,95% 14,97% 17,59% 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 1,44 zł Max/Min (12M) [zł] 1,75 /,86 Odniesienia debiutu [zł] 3,75 INVESTcon GROUP jest spółką inwestycyjno-doradczą oferującą szeroki zakres usług związanych przede wszystkim z pozyskiwaniem kapitału na realizację inwestycji. Od 1996 roku, jako Inwest Consulting, Spółka specjalizowała się w świadczeniu usług doradczych oraz procesu emisji papierów dłużnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Od 25 roku wraz ze zmianą strategii, INVESTcon GROUP koncentruje działalność na firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które planują debiut na rynku NewConnect lub głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Animator emitenta - Doradca finansowy - gru sty 8 9 INC Liczba akcji ,24 zł Free float [%] 49,69% Średni wolumen (3M) Data debiutu INC 6,81 7,13 16,13 1,17 INC 29P lut 9 mar 9 INC -3,36% 3,91% 51,58% -61,6% WIG -1,5% 7,68% 23,64% -9,51% Względna -2,31% 23,23% 27,93% -52,9% kwi 9 maj cze lip sie INC wrz paź lis gru WIG Śliwiński Paweł 21,23% 32,36% Mrowicki Jacek 18,1% 15,31% Idea TFI SA 1,98% 9,28% HY ,96% 9,87% 11,5% HY ,8%,96% 1,25% Q ,21% -3,86% -4,51% Q ,9% 6,28% 9,25% 16

17 IQ Partners Inwestycje 11 grudnia 29 Rejestracja przez sąd zmiany adresu spółki IQ Partners S.A. W dniu 19 listopada 29 roku dokonany został wpis w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany adresu Spółki. Obecnie siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7. Rejestracja podwyższenia kapitału i zmian w statucie Spółki W dniu 19 listopada 29 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty w drodze emisji 5. akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1, (słownie: jeden) zł każda. Jednocześnie Zarząd IQ Partners S.A. informuje, iż na mocy wyżej wymienionego postanowienia został dokonany w dniu 19 listopada 29r. wpis zmian w Statucie Spółki. W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży Spółki IQ Partners wyniosły tys. zł (w III kw. 28 r tys. zł, spadek o 25%), natomiast wynik netto równy był -189 tys. zł (w III kw. 28 r tys. zł, strata jest zatem prawie trzykrotnie mniejsza). W opinii Zarządu na wynikach Grupy owej IQ Partners zaważyła przede wszystkim sytuacja spółki zależnej Zakupy.com oraz brak wyjść kapitałowych z posiadanych inwestycji. Ułatwieniem zakończenia procesu inwestycyjnego ma być zawarte porozumienie z Inwest Consulting S.A., które zakłada współpracę w zakresie wprowadzania na rynek NewConnect spółek z portfela IQ Partners. Procedura ta ma dotyczyć w szczególności spółek utworzonych w ramach spółek zależnych InQbe Sp. z o.o. i IQ Advisors Sp. z o.o., które pozyskały dofinansowanie na działalność inkubacyjną w łącznej kwocie ponad 38 mln zł. Spółka Inwest Consulting została również inwestorem finansowym w IQ Partners obejmując 5. sztuk akcji serii C. Narastająco, za trzy kwartały bieżącego roku, przychody ze sprzedaży wyniosły tys. zł (dla trzech kw. 28 r tys. zł, spadek o ok. 9%), a strata netto -2 5 tys. zł (w analogicznym okresie 28 r tys. zł). Zarząd podkreśla, że malejąca strata jest oznaką rosnącej rentowności spółek z Grupy owej IQ Partners. W grudniu br. na rynku NewConnect zadebiutował e-kiosk - spółka portfelowa IQP. Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku W związku z odpowiednim poziomem płynności akcji IQ Partners S.A., Zarząd postanowił o odstąpieniu od obowiązku posiadania Animatora Rynku przez Emitenta. Z dniem 31 grudnia br. ulegnie rozwiązaniu umowa z Domem Maklerskim AmerBrokers S.A. na wykonywanie zadań Animatora. Zawiązanie nowych spółek przez InQbe Sp. z o.o. Zarząd IQ Partners SA informuje, że spółka zależna InQbe Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu inkubatora projektów technologicznych i internetowych, zawiązała w dniu 4. listopada 29 roku dwie spółki o nazwach SEO Power Sp. z o.o. oraz Smart- Spot Sp. z o.o. W spółce SEO Power Sp. z o.o. InQbe objęło 1. udziałów o wartości nominalnej 5, zł każdy, o łącznej wartości 5., zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych). W rezultacie InQbe Sp. z o.o. posiada 49,99% udziałów w kapitale zakładowym SEO Power Sp. z o.o. W spółce SmartSpot Sp. z o.o. InQbe objęło 8. udziałów, za łączną kwotę 4., zł (słownie: czterystu tysięcy złotych) równą wartości nominalnej nabytych udziałów tj. po 5, zł za każdy, w związku z czym posiada 49,99% udziałów w kapitale zakładowym SmartSpot Sp. z o.o. Spółka SEO Power to podmiot, który będzie platformą łączącą wydawców internetowych z dostawcami usług pozycjonowania natomiast SmartSpot Sp. z o. o. skupi swoją działalność na dostarczaniu bezprzewodowego Internetu. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa IQ Partners IQP Inwestycje,87 zł -,87 19,4 mln 25,4 mln Blumerang PreIPO BLU Inwestycje 4,73 zł - 4,14 45,4 mln 11 mln ECM ECM Inwestycje 1,9 zł - 3,51 9,43 mln 2,69 mln PTI PTI Usługi finansowe 6,8 zł 65,32 5,57 81,6 mln 14,7 mln Totmes Capital TSC Usługi dla firm inne 1,2 zł - 2,7 41,9 mln 2,2 mln 27 (1) ,7% 4,83% 5,93% ,89% -13,91% -17,46% HY ,16% -1,8% -2,34% HY ,1% -3,22% -4,16% 1,2 1,,8,6,4,2,,87 zł Max/Min (12M) [zł] 1,17 /,23 Odniesienia debiutu [zł] 3, Spółka IQ Partners jest funduszem inwestycyjnym specjalizującym się w nowych technologiach, działalności w Internecie, telekomunikacji oraz e-commerce. Zarządzający poszukują projektów na wczesnym etapie rozwoju, których potencjał komercyjny daje szansę osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału. Spółka została utworzona w 27 roku w wyniku połączenia dwóch warszawskich podmiotów: IQ Partners sp. z o.o. z IFA Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez zawiązanie spółki pod firma IQ Partners spółka akcyjna, na którą został przeniesiony majątek obu łączących się spółek. Animator rynku Autoryzowany Doradca gru sty 8 9 AMERBROKERS EBC Solicitors Arkadiusz Stryja SK IQP Liczba akcji , zł Free float [%] 17,81% Średni wolumen (3M) Data debiutu IQP,76 b.d. -,87 IQP 29P lut mar 9 9 IQP -13,86% -14,71% 19,18% -71,% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -48,27% Względna -13,82% -19,52% -4,55% -22,73% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru IQP NCIndex Przyłęcki Wojciech 22,88% 22,88% Hazubski Maciej 22,88% 22,88% Obara Jarosław 2,42% 2,42% Strzałka-Sukacz Beata 16,84% 16,84% Q ,55% -9,75% -12,83% Q ,22% -3,45% -4,98% 1 - za okres od do r. 17

18 MaxiPizza Wypoczynek 11 grudnia 29 Wyniki trzeciego kwartału pozwalają stwierdzić, że kuracja restrukturyzacyjna przynosi kolejne pozytywne efekty, podczas gdy wiele spółek konkurencyjnych zaskakuje słabymi wynikami i niskim poziomem gotówki. Wygląda na to, że Spółka jako jedna z pierwszych informowała o trudnej sytuacji na rynku gastronomicznym w segmencie casual i jako jedna z pierwszych podjęła środki naprawcze. W oparciu o pięć restauracji oraz podnajmowany lokal gastronomiczny w Zakopanem, w trzecim kwartale Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 774 tys. zł, przy 215 tys. zł zysku ze sprzedaży, Przekroczenie progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Maxipizza S.A. W dniu 1 października 29 r. Zarząd otrzymał zawiadomienie od Inwest Consulting S.A. o przekroczeniu bezpośrednio 5% udziału w liczbie głosów ogółem w Spółce. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku przejęcia Inwest Connect S.A. przez Inwest Consulting S.A. W wyniku połączenia spółka Inwest Consulting S.A. posiada bezpośrednio 5 1 akcji Maxipizza S.A., uprawniających do 5 1 głosów na WZA. Akcje te stanowią 1,29% kapitału zakładowego Maxipizza S.A. i 7,3% w ogólnej liczbie głosów. Podmioty zależne Inwest Consulting S.A. nie posiadają akcji Spółki. Przed połączeniem Inwest Consulting S.A.: nie posiadał bezpośrednio akcji w spółce Maxipizza S.A.; pośrednio, przez spółkę zależną Inwest Connect S.A., posiadał liczbę akcji jak wskazana powyżej. Porozumienie z partnerem handlowym W dniu 1. Lipca Zarząd Spółki poinformował o zawarciu porozumienia z partnerem handlowym, na mocy którego partner będzie prowadził Restaurację Biesiadna na rachunek oraz ponosił wszelkie koszty stałe związane z jej funkcjonowaniem, w tym koszty najmu oraz mediów. Porozumienie zostało zawarte na okres analogiczny do czasu, w którym obowiązuje umowa najmu lokalu w Zakopanem zawarta przez Maxipizza SA z właścicielem nieruchomości t.j. do 14 tys. zł zysku z działalności operacyjnej i 99 tys. zł zysku netto. Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wyniosły tys. zł, zysk ze sprzedaży 289 tys. zł. W ujęciu narastająco, po trzecim kwartale Spółka notuje 42 tys. zł straty na działalności operacyjnej i 56 tys. zł straty netto. Spółka nie finansuje działalności za pomocą zobowiązań długoterminowych. Po trzech kwartałach pozycja zobowiązań krótkoterminowych uległa zmniejszeniu do 215 tys. zł co stanowi spadek o 248 tys. zł w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Należności krótkoterminowe utrzymują się na bezpiecznym poziomie i wynoszą 157 tys. zł, co prawdopodobnie wiąże się z lekkim kredytowaniem placówek franszyzowych. Zakładając, że Spółka utrzyma rentowność sprzedaży netto oraz skorzysta z niższych kosztów obsługi zadłużenia, można oczekiwać, że rok 29 zostanie zakończony dodatnim wynikiem finansowym zarówno na poziomie operacyjnym oraz zysku netto. Przyszłoroczne plany Zarządu dotyczą rozwoju sieci sprzedaży w oparciu o model franszyzowy typu low-cost. dnia r. Maxipizza SA ma prawo wypowiedzieć porozumienie w przypadku, kiedy kontrahent nie będzie regulował zobowiązań w okresie dłuższym niż dwa miesiące. Wartość porozumienia w okresie 7 lat przekracza 1 % kapitałów ch spółki. Rozpoczęcie działalności operacyjnej pizzerii w Świętochłowicach (franchyza) W dniu 22. maja 29 r. Zarząd Spółki poinformował o rozpoczęciu działalności operacyjnej pizzerii w Świętochłowicach. Lokalizacja pizzerii umożliwia sprawną sprzedaż pizzy w dowozie na terenie Świętochłowic, Chorzowa oraz na Osiedlu Tysiąclecia. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa MaxiPizza MXP Wypoczynek,87 zł - 2,91 4,23 mln 1 tys 1,4 1,2 1,,8,6,4,2,,87 zł Max/Min (12M) [zł] 1,28 /,3 Odniesienia debiutu [zł] 1,5 Spółka prowadzi restauracje w segmencie casual dinning oferujące klientom pizzę. Posiada duże doświadczenie w tego typu działalności. Oprócz serwowania pizzy w lokalach, Spółka świadczy również usługi dowozu pizzy na zamówienia telefoniczne i internetowe. Spółka prowadzi proces optymalizacji procesu produkcji i dystrybucji produktów z użyciem oprogramowania komputerowego - system ma budowę modułową, co pozwala elastycznie dostosowywać go do potrzeb lokali o różnorodnej charakterystyce sprzedaży (zamówienia telefoniczne, obsługa kelnerska, zamówienia internetowe). Animator rynku DM PKO BP Autoryzowany Doradca INVESTcon GROUP SA do XI 29 gru sty 8 9 MXP Liczba akcji lut mar ,56 zł Free float [%] 38,26% Średni wolumen (3M) Data debiutu MXP 1, ,91 MXP 29P kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru MXP NCIndex R&C Union RCU Wypoczynek 4,8 zł 21,98,96 21,4 mln 22,4 mln Premium Food PFR Wypoczynek 1,89 zł - - 1,7 mln -14 tys Sakana SKN Wypoczynek 2,59 zł - 6,81 17,4 mln 2,56 mln Amrest EAT Hotele i restauracje 74, zł 58,6 2,69 1,5 mld 39 mln Polrest POL Hotele i restauracje 2,5 zł - 1,4 12,8 mln 9,14 mln 27* ,85% 3,72% 4,79% ,45% -44,23% -58,75% HY ,43% -19,97% -24,42% HY ,1% -9,6% -11,46% MXP -11,22% -32,3% -15,53% -42,% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -53,74% Względna -11,18% -36,84% -39,26% 11,74% Molenda Karol 17,15% 22,27% Molenda Paweł 17,15% 11,72% Molenda Mariusz 17,15% 22,27% INVESTcon GROUP SA 1,29% 7,3% Q ,14% -,41% Q ,79% - 6,82% 1 - rok obrotowy

19 Mera Schody Budownictwo 11 grudnia 29 W trzecim kwartale Spółka osiągnęła przychody ogółem na poziomie 6.31 tys. zł co oznacza spadek o 2% w stosunku do wielkości w analogicznym okresie roku ubiegłego ale 413 tys. zł na poziomie zysku operacyjnego oznacza już 116% wzrostu w relacji 193 tys. zł w III kwartale 28 r. Zysk netto w III kwartale wzniósł 33 tys. zł zapewniając ponad 5% rentowność sprzedaży w trudnym otoczeniu. Po trzech kwartałach w sprawozdaniu skonsolidowanym MERA wykazała tys. zł przychodów ogółem (wzrost ponad 16%) przy zysku operacyjnym tys. zł (wzrost blisko 54%). Na skonsolidowany wynik Spółki po trzech kwartałach w istotny sposób wpływa działalność podmiotów zależnych: Klon Sp. z o. o. i Mera Logistic Sp. z o. o. w Polsce oraz Arktic Treppentechnik GmbH i HST Treppen GmbH w Niemczech. Spółka kontynuuje działania związane z podniesieniem efektywności majątku poprzez komercjalizację niewykorzystywanych przez zakłady produkcyjne nieruchomości. W sprawozdaniu skonsolidowanym Spółka wykazała 1.1 tys. zł zysku netto. Zarząd zapowiada konsekwentne działania na rzecz podnoszenia rentowności Grupy na poziomie zysku operacyjnego i zysku netto. Oczekujemy, że komercjalizacja nieruchomości w Lewinie Brzeskim oraz wyniki sprzedażowe czwartego kwartału istotnie wpłyną na wynik roczny Spółki. Podpisanie znaczącej umowy W dniu 3 grudnia 29 r. do Spółki wpłynęła podpisana umowa z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki ("OCRG") na dofinansowanie projektu "Zakup automatycznej linii szlifiersko-lakierniczej wykorzystującej technologie UV i lakiery wodno-rozcieńczalne wraz z systemem zarządzającym produkcją". Podpisanie wskazanej umowy jest wynikiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku inwestycyjnego złożonego przez Spółkę o całkowitej wartości brutto ,6 zł. Na mocy postanowień umownych, suma dofinansowania jaką Spółka otrzyma w ramach realizacji programu wyniesie , zł, co stanowi 5% wartości netto projektu. Zrealizowana inwestycja pozwala Spółce na obniżenie kosztów stałych produkcji przy jednoczesnym zachowaniu powtarzalności i zwiększeniu wydajności produkcji. W związku z powyższym może przełożyć się pozytywnie na pozycję konkurencyjną Spółki w przyszłości. Na mocy postanowień umownych kwota dofinansowania zostanie przekazana Spółce w terminie do 4 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę. W związku z powyższym Spółka spodziewa się wypłaty środków w I kwartale 21 r. Nabycie akcji MERA SCHODY S.A. przez osobę nadzorującą W dniu 27 listopada osoba nadzorująca nabyła poza rynkiem regulowanym 2 akcji Spółki po cenie 3,3 zł za akcję. Zawiadomienie o zbyciu akcji Zarząd otrzymał zawiadomienie od Pani Joanny Traka, istotnego akcjonariusza spółki, o zmniejszeniu udziału w głosach poniżej 1 % w głosach ogółem. W wyniku transakcji zawartej z inwestorem instytucjonalnym, udział w głosach Pani Traka obniżył się poniżej progu 1 %. Zbycie akcji nastąpiło w drodze umowy cywilnoprawnej, zawartej w dniu r. W wyniku zbycia, Pani Joanna Traka posiada obecnie akcji uprawniających do 9,55% ogólnej liczby głosów, stanowiących 14,33 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed transakcją wskazaną powyżej Pani Joanna Traka posiadała akcji, uprawniających do 12,85 głosów, co stanowiło 19,28 % w kapitale oraz 12,85 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa Mera Schody MER Budownictwo 3,85 zł 12,51 1,11 38,9 mln 35 mln Budvar Centrum BDV Przem. mat. budowlanych 2,8 zł -,64 27,7 mln 43,3 mln Pozbud POZ Przem. mat. budowlanych 4,79 zł 15,54 2,22 88 mln 39,7 mln Trion TIN Przem. mat. budowlanych,93 zł 12,,41 42,7 mln 15 mln ,97% 2,41% 5,75% ,96% 1,1% 2,51% ,25% 3,21% 4,7% ,49% 4,95% 1,41% 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3,85 zł Max/Min (12M) [zł] 4,35 /,62 Odniesienia debiutu [zł] 5, Mera Schody S.A. od 1996 roku zajmuje się produkcją i sprzedażą schodów i elementów drewnianych do klatek schodowych. Spółka posiada 2% udziału w polskim rynku i znajduje się w pierwszej piątce producentów schodów w Europie. Głównymi odbiorcami na rynku zagranicznym są firmy handlowe oraz deweloperzy z krajów Europy Zachodniej, Norwegii i Słowacji. Obecnie 75% produkcji jest przeznaczone na eksport. Struktura spółki wg stanu na połowę roku 28 obejmuje zakład główny w Lewinie Brzeskim, spółkę zależną Klon sp. z o.o. w Nowej Świętej oraz dwie spółki zależne zlokalizowane w Niemczech. Animator rynku DM PKO BP Autoryzowany Doradca CEE Capital Sp. z o.o. do XII 29 r. gru sty 8 9 INVESTcon GROUP SA od XII 29 r. MER Liczba akcji , zł Free float [%] 35,67% Średni wolumen (3M) Data debiutu MER 1,17 9,1 12,51 1,11 MER 29P lut mar 9 9 MER -,77% 8,45% 37,5% -23,% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -51,86% Względna -,73% 3,64% 13,77% 28,86% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru MER NCIndex Traka Edward 5,1% 66,67% Traka Joanna 14,32% 9,55% HY ,78%,32%,51% HY ,4% 1,46% 1,98% HY ,25% 1,36% 2,25% Q ,92% - - Q ,23% -,94% 19

20 Microtech International Technologie 11 grudnia 29 Zmniejszenie liczby głosów przez Akcjonariusza W dniu 8 grudnia 29 otrzymał zawiadomienie od Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie o zmniejszeniu udziału w kaptale zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Microtech International S.A. Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym odbyło się w wyniku zbycia akcji w dniu 3 listopada 29 r. Przed zmniejszeniem udziałów, dnia 27 listopada 29 Dom Maklerski IDMSA posiadał akcji spółki Microtech International S.A., co stanowiło 5,3 % w kapitale zakładowym i Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po zmniejszeniu udziału Dom Maklerski IDMSA posiada sztuk akcji spółki, co stanowi 4,95 % w kapitale zakładowym i Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dom Maklerski Blisko 3 tys. zł zysku netto przy niespełna 4 tys. zł przychodów ze sprzedaży osiągnęła wrocławska Spółka w trzecim kwartale br. Terminowa realizacja kontraktów w analizowanym okresie umożliwiła osiągnięcie 7% wzrostu przychodów w stosunku do analogicznego kwartału 28 r. W trzecim kwartale br. rentowność sprzedaży wyniosła 7,61%, rentowność operacyjna 7,41% przy 7,51% rentowności sprzedaży netto. Po trzech kwartałach Spółka wypracowała po stronie przychodów ze sprzedaży 8.81 tys. zł, 236 tys. zł zysku na sprzedaży oraz 249 tys. zł zysku netto. Zarząd wskazuje, iż potencjał marży został ograniczony przez osłabienie złotówki do dolara w I kwartale (zrealizowane zakupy na potrzeby istotnych kontraktów). Na koniec września Spółka zrealizowała 64,31% wielości przychodów ze sprzedaży przedstawionych w prognozie wyników finansowych na 29 r. (w wersji bez podwyższenia kapitału) oraz niespełna 47% prognozowanej wielkości zysku netto. W listopadzie br. walne zgromadzenie przyjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1 tys. zł w terminie do r. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego będzie wymagało uchwały Rady Nadzorczej m.in. w odniesieniu do ceny emisyjnej akcji. IDMSA poinformowała także, iż podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki Microtech International S.A. Przekroczenie 5% udziału w liczbie głosów ogółem przez Dom Maklerski IDMSA W dniu 16. listopada 29 r. Zarząd otrzymał zawiadomienie od Domu Maklerski IDM SA o przekroczeniu bezpośrednio 5% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Microtech International SA. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym odbyło się poprzez nabycie akcji spółki w dniu 4. listopada 29 r. Przed zwiększeniem udziałów, dnia 3 listopada 29 Dom Maklerski IDM SA posiadał akcji spółki Microtech International S.A, co stanowiło 4,91% udziału w kapitale i Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. Po zwiększeniu udziałów Dom Maklerski IDMSA posiada sztuk akcji spółki, co stanowi 5,6% w kapitale zakładowym spółki oraz głosów na jej Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Podmioty zależne IDMSA nie posiadają akcji Microtech International SA. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Microtech International SA Na NWZA Microtech International SA w dniu zostali powołani do Rady Nadzorczej Spółki następujący nowi członkowie: Pan Jacek Piotr Krawczyk, Pani Halina Pawlak-Kruczek, Pan Paweł Puterko. W związku z powyższym pełny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Marcin Michnicki, Wiesław Frydrych, Jacek Piotr Krawczyk, Halina Pawlak-Kruczek, Paweł Puterko. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa Microtech International MIC Technologie 3,4 zł 7,28 2,12 8,67 mln 4,9 mln Verbicom VRB Technologie,81 zł 3,94 1,87 7,4 mln 3,76 mln ,25% 11,6% 42,68% 28 (1) ,35% 7,68% 21,77% 29P ,87% P ,29% P ,94% - - HY ,44% - - 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 3,4 zł Max/Min (12M) [zł] 7,98 / 3, Odniesienia debiutu [zł] 6, Przedmiot działalności założonej w 199 r. spółki Microtech International SA obejmuje m.in. projektowanie oraz wdrażanie systemów automatyki instalacji przemysłowych, technologii dla energetyki cieplnej, systemów audiowizualnych oraz dedykowanych systemów integracji i sterowania. W ofercie spółki znajdują się komputerowe systemy zarządzania budynkiem (BMS), które integrują automatyką budynkową i systemy bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych oraz obiektach handlowych. Znaczna część działalności emitenta skupia się również na pracach badawczo-rozwojowych w zakresie szeroko pojętej elektroniki i informatyki z ukierunkowaniem na technologię cyfrową. Animator rynku Autoryzowany Doradca IDM SA INVESTcon GROUP MIC Liczba akcji wrz 9 paź 9 lis , zł Free float [%] 16,94% Średni wolumen (3M) Data debiutu MIC,58 6,54 7,28 2,12 MIC 29P,63-16,35 - MIC -9,33% ,33% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% 7,9% Względna -9,29% ,24% MIC NCIndex Innovation Technology Group SA 52,92% 52,92% Vasto Investment sarl 19,81% 19,81% INVESTcon GROUP SA 1,33% 1,33% HY ,94% -,45% -1,29% Q ,97% - -3,17% Q ,51% - 7,21% 1 - obejmuje dane finansowe dla Spółki z o.o. od oraz Spółki akcyjnej od

21 Polman Usługi dla firm inne 11 grudnia 29 W trzecim kwartale Spółka nie rozczarowała akcjonariuszy. W trzecim kwartale Spółka wypracowała tys. zł przychodów ze sprzedaży co oznacza wzrost o 3,92% w stosunku do przychodów analogicznego okresu w ubiegłym roku. To co napawa optymizmem to zdecydowana poprawa rentowności prowadzonej działalności. W okresie od lipca do września Spóła wypracowała 21 tys. zł zysku na sprzedaży (rentowność sprzedaży 1,67%), 255 tys. zł zysku na działalności operacyjnej (rentowność operacyjna 13,54%) oraz 23 tys. zł zysku netto Korekta prognozy finansowej W związku z brakiem realizacji zaplanowanego na kres poziomu przychodów ze sprzedaży, po analizie aktualnych danych finansowych Zarząd POLMAN S.A. podjął decyzję o korekcie prognozy finansowej przedstawionej w Memorandum Informacyjnym Spółki z dnia 9 stycznia 28 roku. Zarząd po zmianie prognozuje wynik w pozycji "Przychody" za rok 29 w wysokości 7,3 mln. zł wobec zakładanego 9,8 mln. zł. Jednocześnie Zarząd podtrzymuje prognozę wyniku w pozycji "Zysk" za rok 29 w wysokości 72 tys. zł. (rentowność sprzedaży netto 1,78%). W trzecim kwartale w relacji do półrocza 29 r. Spółka zmniejszyła poziom zobowiązań krótkoterminowych o 286 tys. zł oraz poziom należności krótkoterminowych 4 tys. zł. Po trzech kwartałach Spółka może pochwalić się przychodami ze sprzedaży w wysokości 6.14 tys. zł (62,65% wielkości prognozowanej na 29 r.) oraz zyskiem netto na poziomie 473 tys. zł (65,69% wielkości prognozowanej). W zdywersyfikowanym modelu działalności Spółki cukierkiem Przekroczenie progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów W dniu 3 września 29 r. otrzymał zawiadomienie od Inwest Consulting S.A. o przekroczeniu bezpośrednio 5% udziału w liczbie głosów ogółem w Spółce. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku przejęcia przez Inwest Consulting S.A. spółki Inwest Connect S.A. W jego wyniku Inwest Consulting S.A. posiada bezpośrednio 34 akcji POLMAN S.A., uprawniających do 34, głosów na WZA. Akcje te stanowią 9,79 % w kapitale zakładowym i 6,84 % w ogólnej liczbie głosów. Podmioty zależne Inwest Consulting S.A. nie posiadają akcji spółki. są kontakty działu hydrodynamicznego z uwagi na poziom rentowności oraz relatywnie krótki czas realizacji. Spółka nie informuje precyzyjnie o backlogu w końcówce roku ale Zarząd zadeklarował realizację zleceń w obszarze hydrodynamiki w ostatnim kwartale 29 r. Zakładając realizację prognozy zysków przez Emitenta oraz wycenę rynkową z dnia 11 grudnia br. oczekiwany wskaźnik EPS wynosi,21 a oczekiwany wskaźnik P/E wynosi 9,16. Zawarcie istotnej umowy W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/29 opublikowanego 19. sierpnia 29 Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21 sierpnia 29 r. zawarł umowę z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, w przedmiocie "Utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez zamawiającego". Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. Wartość prac zgodnie z warunkami umowy wynosi ,75 zł netto. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa Polman PLM Usługi dla firm inne 1,9 zł 31,88 1,6 6,6 mln 6,24 mln Aton HT ATO Technologie 4,1 zł - 4,1 4,6 mln 9,9 mln Krynicki Recykling KRC Usługi dla firm inne 3,1 zł 33,59 1,65 3,5 mln 18,5 mln Impel IPL Inne usługi 21,5 zł 1,2 1,2 326 mln 272 mln ,8%,15%,39% ,22% -4,71% -7,3% ,6% 1,96% 14,87% ,43% 8,99% 14,42% ,11% -1,19% -1,4% 29P ,86% P ,43% - - 2,5 2, 1,5 1,,5, 1,9 zł Max/Min (12M) [zł] 2,9 /,7 Odniesienia debiutu [zł] 3,2 Podstawową działalnością Spółki są usługi hydrodynamiczne oraz usługi sprzątania obiektów wielkopowierzchniowych, w tym terenów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Klienci pozyskiwani są poprzez uczestnictwo w przetargach, akwizycje oraz coraz częściej poprzez udzielanie aktywnych referencji. Ponadto Spółka zajmuje się: dystrybucją profesjonalnych odkurzaczy/odpylaczy przemysłowych włoskiej firmy CFM, dystrybucją sprzętu do profesjonalnego sprzątania firmy FIORENTINI, dystrybucją artykułów chemii gospodarczej do sprzątania. Animator rynku Autoryzowany Doradca gru sty 8 9 DM PKO BP INVESTcon GROUP PLM Liczba akcji ,5 zł Free float [%] 26,89% Średni wolumen (3M) 2 11 Data debiutu PLM,83 13,47 31,88 1,6 PLM 29P,9-9,16 - lut mar 9 9 PLM 9,2% 22,58% 65,22% -4,63% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -59,43% Względna 9,24% 17,77% 41,49% 18,81% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru PLM NCIndex Krawczyk Piotr 47,5% 55,8% Nowak Mariusz 15,83% 18,6% INVESTcon GROUP SA 9,78% 6,83% HY ,97% 2,56% 3,% HY ,34% 3,87% 4,47% Q ,6% -,2% Q ,78% - 3,25% 21

22 Pozbud Materiały budowlane 11 grudnia 29 W trzecim kwartale Spółka utrzymała wysokie tempo rozwoju osiągając ponad tys. zł przychodów ze sprzedaży (blisko 74% wzrost w stosunku do przychodów III kwartału 28 r., które wyniosły tys. zł). Na działalności operacyjnej Spółka wykazała tys. zł zysku oraz taki sam wynik na poziomie zysku netto. W III kwartale Pozbud wykazał w przychodach finansowych 492 tys. zł z tytułu dodatnich różnic kursowych wynikających z umocnienia złotego w stosunku do euro waluty w której obsługiwany jest jeden kredytów inwestycyjnych. Mimo braku wyraźnego ożywienia w branży budowlanej Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w okresie I-III kw. 29 r. w wysokości tys. zł, co oznacza wzrost o 56,6% w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie Zawarcie umów kredytowych W dniu roku Pozbud zawarł umowy kredytowe z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu. Emitent zawarł umowę o kredyt inwestycyjny i obrotowy. Kredyt inwestycyjny został udzielony z przeznaczeniem na sfinansowanie części nakładów na halę produkcyjną przeznaczoną dla produkcji drzwi. Kwota kredytu inwestycyjnego wynosi 3.5. zł. Kredyt został udzielony na okres do roku.. Prowizja przygotowawcza Kredytobiorcy wynosi,5%. Spłata kredytu nastąpi w 18 ratach miesięcznych 28 r. W III kwartale 29 r. przychody ze sprzedaży stolarki otworowej wraz montażem wyniosły tys. zł, co zapewniło blisko 75% przychodów ogółem, podczas gdy przychody z działalności budowlanej w tym samym okresie wyniosły tys. zł, co stanowi około 25% w przychodach ze sprzedaży ogółem. Po trzech kwartałach 29 r. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację wyniósł 5.99 tys. zł i był o 42% wyższy od analogicznej wielkości w roku ubiegłym. Zysk netto w okresie I-III kw. 29 wyniósł tys. zł co oznacza wzrost o 32,23% w stosunku do zysku netto wykazanego w okresie I-III kw. 28 r. Podczas pierwszej publicznej emisji akcji Spółka zaprezentowała w Prospekcie Emisyjnym strategię rozwoju począwszy od roku. Kredyt obrotowy został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kwota kredytu obrotowego wynosi 1.5. złotych. Kredyt został udzielony na okres od r. do r. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone w oparciu o zmienną stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Kredytodawcy w wysokości 2, p.p. w skali roku. Umowa znacząca zawarta z VIRKE Sp. z o.o. W dniu r. Zarząd zawarł umowę znaczącą z VIRKE Sp. z o.o. z w obszarze stolarki otworowej. Dotychczasowe wyniki finansowe potwierdzają założenia przyjętej strategii oraz prognozę przychodów i zysku netto na 29 r. (przychody 7 mln zł, zysk netto 6,8 mln zł). Akcjonariusze Spółki zgodnie uznali, że kolejnym etapem rozwoju będzie uruchomienie produkcji drzwi wewnętrznych i podczas listopadowego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjęli uchwałę o emisji do 5 mln akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, z preferencją dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru miało na celu rozszerzenie bazy akcjonariuszy instytucjonalnych oraz zwiększenie free floatu akcji. Spółka złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Wstępnie planowany termin oferty, po procesie prospektowym w Urzędzie Komisji, to I kwartał 21 r. siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez POZBUD T&R S.A. budowy budynków mieszkalnych numer 4 i 5 na działkach 6/11 i 6/12 znajdujących się w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej. Wartość przedmiotu umowy wynosi złotych netto. Informacja o przekroczeniu progu 5% w głosach W dniu r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od SKARBIEC TFI S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 5% w głosach ogółem w Spółce. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa Pozbud POZ Materiały budowlane 4,79 zł 15,54 2,22 88 mln 39,7 mln Budvar Centrum BDV Przem. mat. budowlanych 2,8 zł -,64 27,7 mln 43,3 mln Trion TIN Przem. mat. budowlanych,93 zł 12,,41 42,7 mln 15 mln ,49% 1,39% 2,73% ,89% 8,47% 3,39% ,2% 8,21% 1,97% ,73% 11,91% 15,67% ,55% 8,78% 13,6% 29P ,66% - - HY ,62% 8,64% 24,17% HY ,79% 5,3% 7,38% HY ,1% 7,7% 11,28% HY ,82% 4,72% 7,38% 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 4,79 zł Max/Min (12M) [zł] 4,95 / 1,36 Odniesienia debiutu [zł] 2,4 Pozbud jest jednym z największych producentów stolarki otworowej z drewna i PCV na terenie Wielkopolski. Wysoki poziom technologiczny oraz nowoczesny park maszynowy pozwalają wykonać doskonałej jakości drzwi i okna praktycznie o dowolnym kształcie. Spółka posiada salon sprzedaży oraz sieć dealerów na terenie całej Polski, produkty są również eksportowane na rynek europejski i do USA. W ofercie znajdują się m.in.: okna drewniane Softline, okna drewniane z okiennicami, okna drewniano-aluminiowe NORDIC, okna drewniano -aluminiowe Eko line, okna drewniano-aluminiowe Gemini, okna z PCV Basic-Design i okna z PCV Brilliant-Design, drzwi tarasowe, żaluzje do okien ScreenLineR, bramy garażowe, drzwi zewnętrzne, parapety aluminiowe, okapniki, etc. Animator emitenta Doradca finansowy gru sty 8 9 DM BZ WBK INVESTcon GROUP SA POZ Liczba akcji ,55 zł Free float [%] 35,62% Średni wolumen (3M) Data debiutu POZ 1,5 12,89 15,54 2,22 POZ 29P 1,25-12,95 - lut 9 mar 9 POZ 1,37% 29,46% 88,58% 99,58% WIG -1,5% 7,68% 23,64% -9,87% Względna 11,41% 21,78% 64,94% 19,45% kwi 9 POZ maj cze lip sie WIG wrz paź lis gru Andrzejak Roman 21,55% 24,44% Andrzejak Tadeusz 21,5% 26,11% Andrzejak Ewelina 7,91% 6,52% Andrzejak Magdalena 7,71% 8,44% Skarbiec TFI SA 6,16% 5,8% Q ,71% 2,1% 2,74% Q ,92% 2,49% 3,66% 22

23 Prima Moda Handel detaliczny 11 grudnia 29 Dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej i monitoringowi działalności sieci salonów, Spółce udało się w trzecim kwartale wypracować przychody ze sprzedaży na poziomie tys. zł, co oznacza wzrost o prawie 5% w stosunku do III. kw. 28 r. W efekcie sprzedaż narastająco za trzy kwartały wyniosła tys. zł, czyli o ponad 45% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (2 391 tys. zł). W minionym kwartale otworzono jeden nowy salon oraz dokonano liftingu trzech już istniejących, położonych w ważnych lokalizacjach w Krakowie i we Wrocławiu. Obecnie sieć sprzedaży liczy 36 sklepów. W ślad za rosnącym wolumenem sprzedaży nie poszły niestety kategorie wynikowe. W III kw. Zawiadomienie o przekroczeniu progu w głosach W dniu r. Zarząd otrzymał zawiadomienie z Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu ul.krasińskiego 16, o przekroczeniu 5% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce PRIMA MODA S.A. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku połaczenia ze spółka Inwest Connect S.A. poprzez przejęcie tej spółki. Inwest Consulting S.A posiada bezpośrednio Spółka wykazała stratę netto w wysokości -626 tys. zł, co oznacza poprawę w stosunku do III. kw. 28 r. zakończonego stratą w wys tys. zł, jednak nie udało się nawet częściowo odrobić straty z pierwszego półrocza, czego skutkiem jest wynik netto narastająco za trzy kwartały w wysokości tys. zł (analogiczny okres roku poprzedniego został zamknięty stratą -733 tys. zł). Niska marża uzyskiwana przez Spółkę jest spowodowana głównie niekorzystnym kształtowaniem się kursu Euro oraz dłuższym niż zwykle okresem letnim. Słaby złoty wpłynął negatywnie na poziom płaconych przez Spółkę czynszów i opłat najmu oraz na wzrost cen ustalanych w kontraktach z dostawcami. Natomiast akcji Prima Moda S.A, uprawniających do głosów na WZA. Akcje te stanowią 8,14% w kapitale zakładowym Prima Moda S.A i 5,42% w ogólnej liczbie głosów. Podmioty zależne Inwest Consulting S.A nie posiadają akcji spółki. Przed połączeniem Inwest Consulting S.A posiadał bezpośrednio akcji, uprawniających do głosów, co stanowiło 7,5% w kapitale oraz 4,99 % w ogólnej liczbie głosów w spółce Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne ciepły wrzesień wymusił na Spółce przesunięcie na dalszy termin sprzedaży obuwia z nowej kolekcji, zamiast sprzedawać relatywnie droższy asortyment z sezonu jesiennego i zimowego, w salonach dominowała sprzedaż końcówek kolekcji wiosna/lato w obniżonych cenach. Prognoza na 29 rok została już wypełniona w zakresie wypracowanych przychodów ze sprzedaży (27,5 mln zł), natomiast zmniejszenie straty do poziomu -1,5 mln zł wymaga osiągnięcia w czwartym kwartale 2 mln zysku netto. Zarząd nie rewidował prognozy w tym zakresie, wszystko zależy zatem od ostatniego kwartału, kluczowego z punktu widzenia Spółki. Prima Moda S.A. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych W dniu r. Zarząd Spółki otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. w dniu roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania półrocznego przeglądu oraz zbadania sprawozdania finansowego za 29. Wybrano PKF Audyt Sp. z o.o. Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa Prima Moda PMA Handel detaliczny 4,18 zł - 1,18 13,4 mln 11,3 mln Gino Rossi GRI Handel detaliczny 2,36 zł -,71 32,1 mln 45,2 mln NG2 CCC Handel detaliczny 49,5 zł 25,7 6,27 1,9 mld 33 mln Wojas WOJ Handel detaliczny 3,93 zł - 1,26 49,8 mln 39,5 mln ,15% 9,45% 3,62% ,7% 13,7% 34,61% ,62% 13,39% 39,36% ,6% 6,8% 1,22% ,39% -1,42% -17,78% 29P , 5, 4, 3, 2, 1,, 4,18 zł Max/Min (12M) [zł] 5,34 / 1,2 Odniesienia debiutu [zł] 12, PRIMA MODA S.A. zajmuje się przede wszystkim sprzedażą detaliczną obuwia klasy wyższej i średniej oraz wyrobów skórzanych. Spółka posiada w swojej ofercie obuwie damskie, męskie, torebki, środki konserwacji do obuwia, galanterię skórzaną pozycjonowaną w grupie produktów medio-fine. W całej sprzedaży spółki 9% stanowi obuwie oferowane pod własną marką Prima Moda. Pozostałe 1% uzupełniają takie marki jak: Rocco Barocco, Pollini, Cerutti i Luciano Padovan. Firma posiada obecnie 17 salonów firmowych pod marką PRIMA MODA w prestiżowych lokalizacjach w centrach handlowych w największych miastach w Polsce. Działalość spółki w zakresie handlu obuwiem sięga początku lat 9-tych. Animator emitenta - Doradca finansowy gru sty 8 9 INVESTcon GROUP SA PMA Liczba akcji , zł Free float [%] 35,% Średni wolumen (3M) 1,51 Data debiutu PMA, ,18 PMA 29P, lut 9 mar 9 PMA -1,42% 22,22% 27,44% -65,17% WIG -1,5% 7,68% 23,64% -28,97% Względna -,37% 14,54% 3,8% -36,2% kwi 9 maj cze lip sie PMA wrz paź lis gru WIG Plesiak Dariusz (wraz z Ŝoną) 56,87% 71,25% INVESTcon GROUP SA 8,13% 5,42% HY ,74% 2,66% 11,28% HY ,22%,1%,15% HY ,43% -8,47% -2,77% Q ,13% -2,83% -4,66% Q ,4% -1,59% -5,52% 23

24 Ruch Chorzów Wypoczynek 11 grudnia 29 W ślad za sportowymi sukcesami Ruchu Chorzów podążają również wyniki finansowe Spółki. W trzecim kwartale przychody wynosiły 4 79 tys. zł (wzrost o 15% w stosunku do III kw. 28 r.), a towarzyszący im zysk netto był równy 1 16 tys. zł (w III kw. 28 r. Spółka poniosła stratę równą - 46 tys. zł). Warto zaznaczyć, że rosnącym przychodom nie towarzyszył wzrost kosztów działalności operacyjnej Spółki. Udany kwartał sprawił, że na koniec trzech kwartałów 29 roku Ruch Chorzów wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie tys. zł oraz Decyzja ZUS Zarząd Spółki otrzymał decyzję ZUS Oddział w Chorzowie, ustalającą istnienie zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne w kwocie łącznej 3,1 mln zł. Zobowiązania te są zobowiązaniami Stowarzyszenia KS Ruch Chorzów, jednakże ZUS uznał następstwo prawne spółki Ruch Chorzów S.A. Decyzja jest nieprawomocna i Spółka złoży od niej odwołanie, w opinii Spółki nie istnieje następstwo prawne będące podstawą wydania decyzji. Stowarzyszenie KS Ruch Chorzów nadal istnieje (obecnie jest w likwidacji), a przedmiotowe zobowiązania obciążają wyłącznie to Stowarzyszenie, gdyż powstały w trakcie i na skutek jego funkcjonowania, gdy Spółka Ruch Chorzów SA jeszcze nie istniała. Zawarcie umowy ze sponsorem W dniu 3. października 29 r. Zarząd podpisał umowę z nowym sponsorem - firmą TAURON Polska Energia SA. Przedmiotem umowy sponsorskiej jest współpraca w zakresie sponsoringu klubu piłkarskiego Ruch Chorzów SA. Umowa została zawarta do grudnia 29. W przypadku pozytywnej oceny tegorocznej współpracy intencją obu stron będzie przedłużenie współpracy w następnym roku. GRUPA TAURON jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem sprzedaży. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem ponad 13,9 mld zł. Zawarcie umowy pożyczki Zarząd Spółki informuje, że w dniu r. podpisał umowę pożyczki, na podstawie której Ruch Chorzów SA otrzymał pożyczkę w kwocie 5. PLN. Umowa została zawarta do r. Warunki pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych. Informacja o zmianie w zakresie stratę netto w wysokości -63 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody ze sprzedaży były równe tys. zł, a towarzysząca im strata netto sięgała tys. zł. Dodatni wynik kwartału pozwolił również zmniejszyć ujemną wartość kapitałów ch (z -4,5 mln zł do - 3,5 mln zł), jednak jest to dopiero pierwszy krok na drodze do poprawy kondycji finansowej Spółki (przed rokiem wartość kapitałów ch była równa ok. -2,5 mln zł). Do dalszej poprawy wyników z pewnością przyczyniłoby się utrzymanie wysokiego miejsca w tabeli Ekstraklasy, dzięki któremu Spółka otrzymuje nie tylko większe wpływy ze sprzedaży praw medialnych, ale również rośnie zainteresowanie kibiców oraz bezpośrednia sprzedaż biletów na mecze drużyny oraz pamiątek związanych z klubem. Jeżeli wyniki trzeciego kwartału uda się powtórzyć, prognozy finansowe ogłoszone przez Zarząd powinny zostać wypełnione. Z drugiej strony wciąż brakuje sponsora tytularnego Ekstraklasy, a umowa Ruchu Chorzów ze sponsorem strategicznym wygasa wraz z końcem bieżącego roku. znacznych pakietów akcji W dniu r. Ruch Chorzów SA otrzymał od Pana Mariusza Klimka, Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie, iż w wyniku podpisania w dniu 8 października 29r. umowy zbycia akcji Ruch Chorzów SA zszedł poniżej progu 5% w kapitale zakładowym i głosach ogółem Spółki. Tego samego dnia Ruch Chorzów SA otrzymał zawiadomienie od Varexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku nabycia akcji Emitenta Spółka przekroczyła próg 33 1/3 % w głosach ogółem i kapitale zakładowym Spółki. Przed transakcją Varexpol Sp. z o.o. nie posiadał żadnych akcji Ruch Chorzów SA. Po transakcji kupna posiada sztuk akcji imiennych oraz sztuk akcji na okaziciela "RUCH" Chorzów S.A, co stanowiło 46% w głosach ogółem i kapitale zakładowym. Transakcje zostały dokonane poza obrotem giełdowym. Więcej informacji ze spółki: ,4% -44,9% ,22% 2,76% ,59% -123,92% - 29P P P P HY ,13% -63,97% - 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 1,71 zł Max/Min (12M) [zł] 1,88 /,5 Odniesienia debiutu [zł] 1,7 Historia Spółki sięga 192 roku, kiedy założono legendarny klub piłkarski Ruch Chorzów. Obecnie Spółka prowadzi i zarządza klubem należącym do polskiej ekstraklasy. Działalność spółki opiera się na organizowaniu rozgrywek ekstraklasy, sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych, sprzedaży biletów, karnetów i identyfikatorów oraz sprzedaży powierzchni reklamowych na stadionach. Spółka uzyskuje również przychody z wpłat przekazywanych przez Sponsora Tytularnego Ekstraklasy oraz sprzedaży praw do zawodników. Plany inwestycyjne spółki zakładają m.in. rozwój ostatniej wymienionej formy działalności poprzez szkolenia i transfery piłkarzy. Animator rynku Autoryzowany Doradca gru sty 8 9 BDM SA INVESTcon GROUP RCW Liczba akcji ,36 zł Free float [%] 28,35% Średni wolumen (3M) Data debiutu RCW 1, RCW 29P - 23,52 26,13 - lut mar 9 9 RCW -5,% 15,54% 62,86%,59% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% 19,74% Względna -4,96% 1,73% 39,13% -19,15% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru RCW NCIndex Varexpol sp. z o.o. 46,23% 46,23% Smagorowicz Dariusz 14,52% 14,52% Podbioł Edward 9,91% 9,91% Paterman Janusz,99%,99% HY ,3% -36,11% - Q ,12% -,9% - Q ,58% 22,58% - 24

25 T2 Investment Nieruchomości 11 grudnia 29 Zawiązanie spółki W dniu 13 listopada 29 zawiązana została spółka akcyjna pod firmą LMB CAPITAL S.A. z kapitałem zakładowym 1.. PLN. Emitent jest założycielem tej spółki i objął w niej akcje dające 5% udział w kapitale i w głosach na WZA. LMB CAPITAL S.A. będzie firmą inwestycyjną o charakterze funduszu wyspecjalizowanego w dokonywaniu inwestycji w wykupy przedsiębiorstw (buyouts). W obszarze zainteresowania LMB CAPITAL S.A. będą leżały w szczególności transakcje realizowane z wykorzystaniem finansowania dłużnego, czyli wykupy lewarowane (LBO - Leveraged Buy Outs) i przejęcia dokonywane wspólnie z menedżerami, czyli wykupy menedżerskie (MBO - Management Buy Outs). Środki na inwestycje zostaną pozyskane w drodze podwyższeń kapitału zakładowego. Wynik trzeciego kwartału ukształtowany został przede wszystkim przez sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład portfela Spółki T2Investment położonej w Sulechowie. Z 3 25 tys. zł przychodów ze sprzedaży, aż 94% (3 2 tys. zł) to przychody wygenerowane dzięki wymienionej transakcji. Pozostałe 6% (185 tys. zł) to przychody z najmu powierzchni biurowo-magazynowych, które cechują się dużą stabilnością (w III kw. 28 r. wynosiły one 188 tys. zł). Efektem sprzedaży nieruchomości w Sulechowie jest również wynik netto spółki w wysokości 635 tys. zł (w III kw. 28 r. strata netto -179 tys. zł). Z uwagi na fakt, że była to dopiero pierwsza transakcja sprzedaży w tym roku przychody ze sprzedaży narastająco za trzy kwartały Znaczne pakiety akcji Dnia r. Zarząd otrzymał zawiadomienie od Inwest Consulting S.A. o przekroczeniu bezpośrednio przez ten podmiot progu 2% udziału w liczbie głosów ogółem. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku połączenia Inwest Consulting S.A. ze spółką Inwest Connect S.A. Inwest Consulting S.A. posiada bezpośrednio akcji Emitenta, uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu T2 INVESTMENT S.A. (21,67% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki). Przed połączeniem Inwest Consulting S.A. posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, uprawniających do głosów na WZA. (19,67% udział w kapitale zakładowym i w głosach), natomiast bezpośrednio i pośrednio, poprzez spółkę zależną Inwest Connect S.A. posiadał wynoszą tys. zł, natomiast zysk netto 89 tys. zł, przy czym Spółka poniosła stratę na poziomie działalności operacyjnej w wysokości -195 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody ze sprzedaży były równe tys. zł i towarzyszył im zysk netto w wysokości 3 21 tys. zł (zysk z działalności operacyjnej wynosił 3 71 tys. zł). liczbę akcji jak wskazano w akapicie powyżej. Zawarcie znaczącej umowy - sprzedaż nieruchomości W dniu 21 sierpnia zawarto umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Sulechowie (województwo lubuskie) i prawa własności budynków znajdujących się na tym gruncie. Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 3.2. zł. Stroną kupująca były dwie osoby fizyczne. Cena nabycia powyższej nieruchomości wynosiła zł. Nieruchomość została nabyta przez Spółkę w styczniu 28 r. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości oznacza zakończenie przez Spółkę kolejnego projektu prowadzonego w ramach działalności redeweloperskiej, stanowiącej jeden z obszarów strategii działania T2 Investment. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa T2 Investment T2I Nieruchomości 3,99 zł - 1,12 24,5 mln 21,9 mln Platinum Properties Group PPG Nieruchomości,74 zł - 5,2 149 mln 29,7 mln ,57% -3,4% -3,48% ,8% -6,22% -7,7% 27 (1) ,73% 6,93% 81,6% ,89% 12,19% 12,6% HY ,89% -,9% -,1% HY ,66% 67,16% 83,% HY ,44% 14,51% 15,8% HY ,83% -2,48% -2,57% 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 3,99 zł Max/Min (12M) [zł] 6,45 / 3,19 Odniesienia debiutu [zł] 13,99 Spółka prowadzi działalność w zakresie wynajmu i adaptacji powierzchni magazynowo-biurowych oraz działalność redeweloperską. Docelowym klientem Spółki w segmencie wynajmu powierzchni o charakterze biurowo-magazynowym są małe i średnie przedsiębiorstwa, do których potrzeb dostosowana jest oferta produktowa. Spółka w ramach przyjętego modelu biznesowego prowadzi również działalność redeweloperską, czyli inwestycje mające na celu nabycie nieruchomości, podwyższenie jej wartości poprzez zmianę dotychczasowej koncepcji wykorzystania, a następnie zbycie tej nieruchomości. Animator rynku Autoryzowany Doradca gru sty 8 9 DM BOŚ Celichowski Szyndler Więckowska T2I Liczba akcji , zł Free float [%] 22,27% Średni wolumen (3M) 1 96 Data debiutu T2I 6, ,12 T2I 29P lut mar 9 9 T2I -14,93% -2,2% 4,45% -71,48% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -41,84% Względna -14,88% -25,1% -19,28% -29,64% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru T2I NCIndex Tyliński Tomasz 32,6% 32,6% INVESTcon GROUP SA 21,66% 21,66% Schmidt-Tylińska Beata 14,63% 14,63% Blumerang SA 9,38% 9,38% Q ,21% - -,8% Q ,81% - 2,9% 1 - spółka w 27 roku zmieniła formę prawną dane stanowią sumę wyników dla spółki z o.o. oraz S.A. 25

26 Telestrada Telekomunikacja 11 grudnia 29 W trzecim kwartale Spółce udało się wypracować przychody ze sprzedaży równe tys. zł (porównywalne do uzyskiwanych w poprzednich kwartałach bieżącego roku) oraz zysk netto w wysokości 64 tys. zł (wyższy niż za całe pierwsze półrocze). W stosunku do wielkości z III. kw. 28 r. oznacza to poprawę o 8% w przypadku przychodów i 14% dla zysku netto. Warto jednak zwrócić uwagę, że zysk na poziomie działalności operacyjnej wzrósł ponad dwukrotnie (z 299 do 681 tys. zł), sugeruje to poprawę rentowności podstawowej działalności całej grupy kapitałowej. Dane w ujęciu narastająco potwierdzają tę pozytywną tendencję - za trzy kwartały 29 roku Grupa owa Telestrada wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 13,5 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 5% w stosunku do analogicznego okresu 28 r., równie znacząco, bo aż o 61%, poprawiony został zysk z działalności operacyjnej, który w omawianym okresie wyniósł 1 27 tys. zł (I-III kw. 28 r. 79 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 26. października 29 r., otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 października 29 r., na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 października 29 r. został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty zł, w wyniku zarejestrowania akcji serii E w liczbie 1 o wartości nominalnej,5 gr za sztukę. Wprowadzenie nowych usług przez spółkę zależną Multimo W dniu 1 października 29 spółka zależna Multimo Sp. z o.o rozpoczęła zgodnie z zapowiedziami sprzedaż Internetu mobilnego "Multimo Mobile". Spółka wdrożyła unikalną na rynku możliwość zawierania umów bezterminowych zarówno na Internet mobilny jak i stacjonarny w segmencie klientów indywidualnych i biznesowych. Jednocześnie Multimo oferuje połączenie pakietowe usług Multimo Mobile z laptopem. Spółka nie osiąga z tego tytułu w obecnej chwili znaczących korzyści finansowych, ale Zarząd prognozuje znaczący wzrost przychodów dzięki wprowadzonym ofertom. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów Spółka otrzymała zawiadomienie tys. zł). Natomiast progres dla zysku netto równy jest 29%, w bieżącym roku po trzech kwartałach Spółka wykazała wynik netto w wysokości tys. zł, podczas gdy w roku ubiegłym było to 886 tys. zł. Zarząd nie wypowiadał się co do możliwości realizacji prognoz, lecz obecnie, mimo tak znaczącego wzrostu zysku i przychodów, aby wypełnić prognozę Spółka musiałaby w czwartym kwartale podwoić wypracowany dotychczas zysk netto przy przychodach minimum 9 mln zł. od spółki Inwest Consulting S.A. o przekroczeniu progu 5 % w głosach ogółem w spółce. Nabycie nastąpiło w wyniku przejęcia spółki Inwest Connect S.A. W jego wyniku Inwest Consulting S.A posiada akcji Telestrada S.A, uprawniających do głosów na WZA (1,37% w kapitale zakładowym i 9,14% w liczbie głosów). Podmioty zależne Inwest Consulting S.A nie posiadają akcji spółki. Przed połączeniem Inwest Consulting S.A posiadał bezpośrednio 1.7 akcji, uprawniających do 1.7 (,7 % w kapitale,,6 % ogólnej liczby głosów). Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa Telestrada TLS Telekomunikacja 4,54 zł 6,7 1,46 11,5 mln 7,57 mln Marsoft MAR Telekomunikacja 1,3 zł - 2,35 7,6 mln 3 mln Hyperion HYP Telekomunikacja 7, zł 18,2 1,47 86,1 mln 58,5 mln ,12% 35,68% 79,12% ,32% -4,88% -16,61% ,29% 12,87% 19,4% 27 (1) ,88% 2,96% 18,% ,94% 19,78% 23,44% 29P ,82% - - 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 4,54 zł Max/Min (12M) [zł] 6,19 / 2,96 Odniesienia debiutu [zł] 6, Głównym obszarem działalności są usługi telekomunikacyjne. Spółka działa jako wirtualny operator stacjonarny na rynku klientów indywidualnych oraz biznesowych. Utrzymuje zrównoważony portfel klientów w obu segmentach. Działalność telekomunikacyjną można podzielić na: usługi głosowe na łączach POTS, usługi głosowe na łączach ISDN, usługi głosowe przez numer dostępu do sieci (prefix) oraz usługi dostępu do Internetu. Spółka prowadzi także działalność w zakresie marketingu oraz doradztwa finansowego. Ponadto we współpracy z GTS Energis Sp. z o.o. Spółka świadczy usługę abonamentu telefonicznego. Animator rynku DM BOŚ Autoryzowany Doradca INVESTcon GROUP SA do XI 28 gru sty 8 9 TLS Liczba akcji ,3 zł Free float [%] 54,12% Średni wolumen (3M) Data debiutu TLS,92 11, 6,7 1,46 TLS 29P,5-4,26 - lut mar 9 9 TLS 3,46% -8,95% -3,82% -2,33% NCIndex 2,12% 3,16% 27,9% -43,45% Względna 1,34% -12,12% -3,91% 23,12% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru TLS NCIndex Lichota Jacek 35,92% 49,73% INVESTcon GROUP SA 9,96% 7,81% HY ,29% 8,24% 9,43% HY ,84% 6,2% 7,51% Q ,52% - 8,4% Q ,33% - 7,98% 1 - okres od do

27 Verbicom Technologie 11 grudnia 29 W trzecim kwartale bieżącego roku Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 3 3 tys. zł (spadek o 18,6% w stosunku do III kw. 28 r.) i zysk netto w wysokości 115 tys. zł (w III kw. 28 roku strata netto -163 tys. zł). W efekcie udało się przekroczyć skumulowaną wartość przychodów za trzy kwartały ubiegłego roku (8 856 tys. zł) o ponad 11% - do poziomu tys. zł. Natomiast wynik netto za okres I III kw. 29 r. jest ujemny i wynosi -294 tys. zł (wielkość porównywalna do roku 28). Zarząd Spółki wskazuje, że na obniżenie wielkości przychodów ze sprzedaży (a tym samym kategorie wynikowe) wpłynęły opóźnienia w realizacji kontraktów dot. instalacji słaboprądowych o wartości ok. 2 tys. zł oraz ogólna tendencja odkładania w czasie procesów inwestycyjnych, podczas gdy usługi Spółki świadczone są głównie na ich końcowym etapie. W sektorze teleinformatycznym pojawiła się również duża presja ze strony firm konkurencyjnych, które oferując niskie ceny liczą na zwiększenie liczby pozyskiwanych zleceń. Zarząd Grupy owej Verbicom podkreśla jednak, że nie podpisuje kontraktów charakteryzujących się niezadowalającym poziomem marży. Podobnie jak przed rokiem, po trzech kwartałach Spółka dysponuje środkami pieniężnymi w wysokości ok. 1 6 tys. zł, znacząco spadł natomiast poziom należności krótkoterminowych (z 3 3 tys. zł do tys. zł) oraz zobowiązań krótkoterminowych (z 2 89 tys. zł do tys. zł), co prawdopodobnie jest związane ze zmniejszeniem wolumenu sprzedaży. Podpisanie istotnej umowy na najem systemu teleinformatycznego Zarząd spółki Verbicom S.A. informuje, iż w dniu r. podpisał umowę najmu sprzętu telekomunikacyjnego ze spółką DELFO POLSKA S.A. z siedzibą w Tychach. Przedmiotem umowy jest najem systemu teleinformatycznego HiPath 38 wraz urządzeniami sieciowymi CISCO przez okres pięciu lat. Łączna wartość umowy wynosi 654.,-zł netto. Umowa z VOLKSWAGEN Poznań Zarząd spółki Verbicom S.A informuje, iż w dniu r. otrzymał ze spółki VOLKSWAGEN POZNAŃ sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podpisaną umowę na obsługę systemów telekomunikacyjnych. Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa systemu teleinformatycznego HiPath 4 wraz z infrastrukturą teletechniczną. Realizując tę umowę VERBICOM S.A. będzie m.in. gwarantował utrzymanie w ruchu systemu telekomunikacyjnego VOLKSWAGEN POZNAŃ z określonymi czasami reakcji, przy jednoczesnym zapewnieniu świadczenia usługi Hotline dla zakładów VOLKSWAGEN. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i zastępuje zamówienie, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/28. Roczna wartość umowy przekracza kwotę 3. zł netto. Podpisana umowa oraz umowa wymieniona powyżej są elementem realizacji strategii rozwoju Emitenta opisanej w Dokumencie Informacyjnym polegającej na rozwoju usług Manage Service dla klientów biznesowych. Istotne zamówienie od Vegacom Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał znaczące zamówienie od Vegacom spółka jawna z siedzibą w Rzeszowie, będącej partnerem Versim sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia, o wartości przekraczającej 1.,-euro netto, jest dostawa systemu HiPath 4 oraz aplikacji Call Center produkowanej przez spółkę Grupy owej VERBICOM - SimTel S.A. System powyżej opisany zostanie dostarczony do nowobudowanej siedziby firmy Asseco Poland S.A. w Rzeszowie. Termin realizacji zamówienia - IV kwartał 29r. Więcej informacji ze spółki: Spółki porównywalne Nazwa Sektor Kurs P/E P/BV Wartość księgowa Verbicom VRB Technologie,81 zł 3,94 1,87 7,4 mln 3,76 mln Eurotel ETL Handel detaliczny 13,94 zł 9,3 1,77 54,5 mln 3,7 mln Tell TEL Handel detaliczny 1,6 zł 9,1 1,26 67 mln 53,3 mln Microtech International MIC Technologie 3,4 zł 7,28 2,12 8,67 mln 4,9 mln ,41% 3,85% 8,1% ,11% 21,9% 38,31% ,56% 2,85% 5,8% HY ,82% 8,46% 16,82% HY ,56% -1,51% -3,34% HY ,21% -6,88% -11,22% Q ,4% - -4,63% Q ,48% - 3,6% 1,4 1,2 1,,8,6,4,2,,81 zł Max/Min (12M) [zł] 1,32 /,5 Odniesienia debiutu [zł] 1,5 Verbicom S.A. jest przedsiębiorstwem dostarczającym wysoko zaawansowane rozwiązania w zakresie transmisji głosu i danych, a także integracji systemów teleinformatycznych. Spółka działa w następujących obszarach: telekomunikacja, informatyka, oprogramowanie na potrzeby banków, technologie budynkowe, optymalizacja kosztów usług teleinformatycznych oraz serwis. Należy również do grona Platynowych Partnerów koncernu Siemens oraz jest jednym z dwóch Dystrybutorów produktów tej firmy. Współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami partnerskimi działającymi na terenie całej Polski. Animator rynku Autoryzowany Doradca gru sty 8 9 BDM SA INVESTcon GROUP VRB Liczba akcji ,76 zł Free float [%] 43,78% Średni wolumen (3M) 7,52 Data debiutu VRB,44 17,82 3,94 1,87 VRB 29P lut 9 mar 9 VRB -13,83% -5,81% -15,63% -46,% NCIndex -,4% 4,81% 23,73% -42,83% Względna -13,79% -1,62% -39,35% -3,17% Piekarski Adam 9,6% 12,18% Jaworski Paweł 9,6% 12,18% Karpiak Dariusz 9,6% 12,18% Koch-Zając Magdalena 9,6% 12,18% Aksamit-Primke Hanna 9,6% 12,18% Szymczak Bogdan 8,22% 1,43% kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru VRB NCIndex

28 e Tygodniowe RYNEK WYROBÓW LUKSUSOWYCH, CZYLI PO PRZEJŚCIACH I Z PRZYSZŁOŚCIĄ! M ezoekonomicznym wymiarem kryzysu, którego umowny początek wyznaczyła data upadku Lehman Brothers (15 września 28 r.) stało się m.in. i to, Ŝe dotarł on w te obszary aktywności gospodarczej, w których podobno pojawić się nie miał prawa. Tym większa musiała być konsternacja, kiedy zamiast dyskontowania ostentacyjnej konsumpcyjnej (tzw. efekt demonstracji) i wzrostu oczekiwanych obrotów, sektor tzw. dóbr luksusowych prawdziwie zatrząsł się w posadach. Dobra zaspakajające potrzeby wyŝszego rzędu, zwane teŝ czasem sarkastycznie,,snobno-przemysłem, są kategorią dość umowną. Obok dóbr objętych w rachunkowej nomenklaturze środków trwałych (tj. rezydencji, prywatnych pojazdów: lotniczych, drogowych i wodnych) stanowi go grupa określonych towarów konsumpcyjnych, o znacznie róŝnym okresie uŝytkowania. Obejmująca przede wszystkim wysoce markowe artykuły Ŝywnościowe, alkohole i wyroby tytoniowe, perfumy i kosmetyki, odzieŝ wraz z galanterią skórzaną, wyroby jubilerskie i zegarki, Nr 49/29, r. produkty ze szkła i porcelany oraz inne wybrane produkty uŝytku osobistego (np. pióra wieczne). Probierzem branŝowego regresu było załamanie się branŝowych kursów akcji. Tylko podczas kilku jesienno zimowych miesięcy 28 r. wartość Bvlgarii zmniejszyła się o 33 %, w przypadku Campagnie Financiere Richemont spadek notowań wyniósł dwa razy tyle. Gruntowna przecena nie ominęła amerykańskiego synonimu luksusu Tiffany & Co., szwajcarskiej Swatch Group oraz narodowych dum Francji, tj. konglomeratu LVMH czy legendarnego Chistiana Diora, ich rynkowa wartość zmniejszyła się w tym czasie od jednej trzeciej do ponad połowy. Nastanie kryzysu stało się równieŝ katalizatorem upadku tych przedsiębiorstw, które od dłuŝszego czasu radziły sobie coraz gorzej lub poniosły skutki niefortunnych powiązań kapitałowych. Na początku 29 r. świat obiegła wiadomość o niewypłacalności Rosenthala AG, będącą następstwem bankructwa jego głównego akcjonariusza, irlandzkiej grupy branŝowej Waterford Wegdwood, posiadającej 9,7 % akcji niemieckiego producenta porcelany. Permanentne straty, spadek wartości aktywów, a przede wszystkim ujemne przepływy finansowe w połączeniu z narastający balastem zadłuŝenia, cechowały irlandzki holding juŝ w pierwszej połowie tej dekady. W latach ceny papierów Waterford Wegdwood plc wahały się na giełdzie w Dublinie w przedziale od 8 do 2 eurocentów. Wiosną 29 r. znajdującą się w stanie upadłości firmę - przejął wyspecjalizowany w tego rodzaju transakcjach, amerykański fundusz KPS Capital Partners. W drugiej połowie roku nowych właścicielem Rosenthala została ostatecznie włoska firma Sombonet Padormo, wytwórca wysokiej klasy sztućców. Z kolei stojącej w obliczu bankructwa niemieckiej Escadzie z pomoca podąŝył kapitał rodziny Wybrane parametry giełdowe spółek wiodących spółek z sektora dóbr luksusowych (stan na 13 grudnia 28 r.) Spółka Zmiana kursu akcji (w %) 6 mies. 12 mies. P/E P/BV Bvlgari 32,97 26,4 2,13 1,66 mld EUR Christian Dior 18,78 66,68 17,6 2,7 12,19 mld EUR Camp. Fin. Richemont 35,76 27,7 22,1 2,16 16,6 mld CHF LVMH 23,86 5,86 19,4 2,71 34,84 mld EUR Swatch Group 39,83 71, ,91 13,19 mld CHF Tiffany & Co. 54,45 84, ,13 5,23 mld USD Źródło: Financial Times Mittal, familii hinduskich miliarderów. Globalnych potentatów rynku stali, posiadających w swym portfelu inwestycyjnym m.in. luksusowa markę motoryzacyjna Jaguara. Procesy te de facto wpisują się w zapoczątkowaną przed kilku laty kolejną falę konsolidacji. W 27 r. fundusz Pallinghurst Resources przejął od koncernu Unilever prawa do marki Faberge. Nazwy pochodzącej od nazwiska mistrzów sztuki jubilerskiej (twórców m.in. sławnych,,jajeczek Fabergé ), Ŝyjących na przełomie XIX i XX w St. Petersburgu. W tymŝe roku włoska spółka Valentino Fashion Group nabyła większość akcji Hugo Bossa, a wiosną 28 r. LVMH poszerzył swoje aktywa o zegarmistrzowską markę Hublot. W tendencje wkomponowuje się na pewno to co wydarzyło się w tym samym mniej niej więcej czasie w Polsce, w związku z przejęciem W. Kruk przez grupę Vistula & Wolczanka. Sekwencje rozwoju największych branŝowych grup kapitałowych jak: LVMH, PPR, Richemont, Swatch Group, to generalnie historia fuzji i przejęć, zarówno całych firm jak i poszczególnych marek. Dobrowolnych lub wymuszonych, inicjowanych przez jedną ze stron lub przez bankowych wierzycieli. Sytuacja taka powoduje, Ŝe potencjalne obiekty do integracji kapitałowej, czyli firmy kontrolowane dotychczas przez swych załoŝycieli albo ich spadkobierców, co jakiś czas same zaczynają intensywnie spoglądać w stronę giełdy lub funduszy private equity. Co się zaś tyczy realizacji autonomicznych planów giełdowych, to po raz kolejny okazało się, Ŝe np. niektóre wielkie domy mody nie pierwszy raz przeoczyły kolejny korzystny moment na debiut. Sławny mediolański dom mody Prada ponownie bowiem musiał odstąpić od zamiaru wprowadzenia akcji na giełdę. Tak samo postąpiły inne ikony włoskiej mody i stylu, tj. Gianni Versace i Salvatore Ferragamo. W przypadku Prady wybieg na giełdowy parkiet wyjątkowo jakoś się nie udaje. Koncepcja mariaŝu z rynkiem kapitałowym jest w tej firmie Ŝywotną przynajmniej od końca ubiegłego stulecia. NajbliŜej oferty publicznej było chyba w 22 r. Łączną wartość grupy wyceniano wówczas od 2,8 do 6 mld euro. Owe rozbieŝności podyktowane były głównie tym, Ŝe gros pozyskanych z rynku środków miało iść nie tylko na rozwój, ale i na spłatę ogromnego zadłuŝenia (1,2 mld euro.). Skandale jakie wtedy wybuchły wokół WorldComu i Enronu schłodziły koniunkturę na rynku pierwotnym na tyle, Ŝe od projektu IPO dla Prady w końcu odstąpiono. DuŜo większą niezłomnością w podąŝaniu na rynek kapitałowy, wykazały inne włoskie spółki, tzn. Bvlgari oraz Casa Damiani. Być moŝe dlatego, Ŝe jubilerska profesja, która stanowi rdzeń ich działalności wymaga wyjątkowej precyzji, a tej jak widać równieŝ i w drodze na giełdę nie zabrakło. Osobną kwestią, ale wartą w tym miejscu nadmienienia, poniewaŝ istotnie ogranicza ona moŝliwości korzystniejszej wyceny walorów w ramach przygotowywania oferty publicznej dla spółek z segmentu dóbr luksusowych, jest dość nagminna w tej branŝy praktyka odpłatnego,,dzielenia się wykreowanym brandem. Co innego jeśli dyktatorzy mody (bez względu 28

29 e Tygodniowe P rzełom listopada i grudnia 29 r. obfitował w dynamiczne sytuacje na rynkach zewnętrznych, w których panika przeplatała się z euforią, a obawa z nadzieją. W jednym i drugim przypadku moŝna by rzec w sposób niekoniecznie nieuzasadniony, a przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim to miało miejsce. W innych teŝ okolicznościach nie byłoby większego sensu do tego powracać, mimo, Ŝe gros towarzyszących owym wydarzeniom interpretacji zbudowano na dość zdumiewająco krótkiej niepamięci. Rzecz jednak w tym, iŝ: dane z amerykańskiego rynku pracy, zawirowania w Dubaju, czy nominalne rekordy cen złota i neurotyczne wahania cen ropy naftowej, wpisują się w nieco odmienny, czy nawet alternatywny,,kod semantyczny niŝ ten, którym posługują się w tych dniach rynki. W przypadku informacji o skali spadku zatrudnienia w amerykańskim sektorze pozarolniczym, który wyniósł w listopadzie 11 tys. osób, czyli prawie 12-krotnie mniej niŝ oczekiwano, europejskie indeksy giełdowe - od Pirenejów po Helsinki - wystrzeliły w górę. Na impuls ten z powodzeniem,,załapał się WIG 2, dzięki czemu ustanowił roczny rekord w wysokości ,25 punktów. Ustosunkowując się do informacji o rynku pracy w USA warto pamiętać, iŝ budowanie scenariuszy przyszłych wydarzeń na podstawie miesięcznych sygnałów, bez względu na to, jakie by one nie były, zwłaszcza w czasach silnych recesji jak obecna, obciąŝone jest historycznie udowodnionym ryzykiem. Abstrahując juŝ w tym miejscu od tego, iŝ stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych ewidencjonowana jest według zdecydowanie zbyt miękkich kryteriów, dzięki którym wynosi ona oficjalnie 1 % (za listopad br.). Gdyby bowiem przyłoŝyć do niej optykę podobną do tej z Europy, to wynosiłaby ona znacznie więcej, szacunki wskazują na poziom ok. 17, 17,5 %. Niejednokrotnie w przeszłości, gdy gospodarka USA doświadczała dekoniunktury, bywały miesiące kiedy poprawiająca się sytuacja na czy haute couture lub nawet pret-a-porter) uŝyczają swych nazw dla wyrobów dóbr komplementarnych, tzn. perfum, kosmetyków, okularów lub gdy dotyczy to udzielanych licencji na produkcję i sprzedaŝ róŝnych przedmiotów (np. telefonów komórkowych). Kiedy zaś słyszy się, Ŝe np. Versace rozwaŝa debiut na rynku akcji, to warto przy tym pamiętać, iŝ,,wykrojone części tego brandu zasilają juŝ portfolio marek giełdowej spółki IT Holding (Versace Jeans Couture, Versace Sport). Z kolei wprowadzona do notowań w 27 r. firma Aeffe, do której naleŝy m.in. znak firmowy Maschino, jest teŝ licencjobiorcą i dystrybutorem marki Jean Paul Gaultier. Na tle dynamicznie odbudowującego się od wiosny 29 r. rynku, giełdowi przedstawiciele luksusu naleŝą awangardy wzrostowych tendencji. Poza tym, kursy ich akcji znajdują się pod wpływem szczególnie silnych w tym SYGNAŁY Z RYNKU PRACY BYWAJĄ TEŻ FAŁSZYWE! Nr 48/29, r. rynku pracy zwiastować miała zbliŝające się oŝywienie, lecz zamiast tego następowało potem jedynie rozczarowanie. Konotacje tego typu zilustrować moŝna na podstawie omawianych niedawno na tych stronach okresów, przypominających tzw. recesje,,wkształtne (komentarze: nr 43/9 oraz 44/9). Tabela 1. Fałszywy sygnał (*) z amerykańskiego rynku pracy podczas,,wkształtnej recesji 1949 r. (w %) Wyszczególnienie źródło: U.S. Department of Commerce, Bureau of Labor Statistics III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. PKB 2,2,6-5,4-1,4 4,8-3,7* 17,2 w tym: konsumpcja prywatna,6 3,2,6 6,3,9 6 6,8 inwestycje prywatne 4,4-18, ,3 39,9-2,1 145 eksport 9,8-13,4 57,2-3,4-29,4-43,9-6,4 konsump. i inwest. publiczne 4,8 17,9 11,9 19,4 4,1-8,2-6,5 Stopa bezrobocia w okresie styczeń grudzień 1949 r. (w %) I kw. II kw. III kw. IV kwartał I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,8* 7* Kiedy w III kwartale 1949 r. PKB wzrósł w USA o +4,8 %, a było to po dwóch z rzędu spadkowych kwartałach, sądzono, Ŝe gospodarka wyszła juŝ z fazy regresu. W przekonaniu o tym utwierdzać miały właśnie sygnały z ówczesnego rynku pracy, poniewaŝ pomiędzy sierpniem, a wrześniem 1949 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się o,2 %, tj. z 6,8 % do 6,6 Tabela 2. Fałszywy sygnał (*) z amerykańskiego rynku pracy podczas,,wkształtnej recesji z lat (w %) Wyszczególnienie III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. PKB 2,6-1,9 -,6,7 3,6-4,4* 11,5 w tym: konsumpcja prywatna 1,9 3,2 2,5 1,8 3,5-1,1 7,9 inwestycje prywatne 9,6-19,9-12 1,2 7-21,2 63 eksport -9,2 14,6 3,5 18,8-1,3 3,7 1,5 konsump. i inwest. publiczne,6-5,7-2,1-5,1 1,7-6,3 Stopa bezrobocia w okresie styczeń grudzień 1969 r. I kw. II kw. III kw. IV kwartał I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,5 4 4* 4* 4 źródło: U.S. Department of Commerce, Bureau of Labor Statistics %. W listopadzie tamtego roku spadła nawet jeszcze bardziej, tj. do 6,4 %, lecz niestety - cały IV kwartał stal pod znakiem drugiego, recesyjnego echa, a PKB ponownie się skurczył, tym razem o 3,7 %. W pewnym sensie podobny objaw wystąpił w czasie,,w recesji przypadającej na przełom okresie czynników sezonowych, okres świąteczno noworoczny to przecieŝ dla nich czas Ŝniw. Tym znaczniejszych, Ŝe przed rokiem spadla na nie plaga niespotykanego wcześniej gradobicia. Wojciech Szymon Kowalski Główny Ekonomista INVESTcon GROUP S.A. lat 6. i 7. Obserwowanemu na przestrzeni II III kwartału 1969 r. oŝywieniu koniunktury - towarzyszył spadek stopy bezrobocia, z 3,7 % w październiku do 3,5 % w listopadzie i grudniu. Poczym w IV kwartale 1969 r. PKB, spadł, i to o -4,4 %. O ile obniŝenia się stopy bezrobocia z recesji wpisywało się w podręcznikowy opis casus opóźnień, to nie sposób tego tak spuentować w przypadku makroekonomicznych turbulencji przypadających na pierwsze dwa lata,,reaganomiki. Gdy w IV kwartale 198 r., a następnie I kwartale 1981 r. amerykański PKB osiągnął wzrost, odpowiednio o +7,6 oraz 8,6 %, przypuszczano, Ŝe recesja wyborczego (w USA) i pełnego epokowych wydarzeń 198 r. jest juŝ wyłącznie wspomnieniem. Tym większe musiało być zaskoczenie, gdy w ciągu trzech następnych miesięcy dynamika gospodarki amerykańskiej ponownie opadła,,pod kreskę, do 3,2 %. Zanim stało się to faktem, wcześniej kontentowano się znaczącą poprawą sytuacji na rynku pracy. W kwietniu 1981 r. stopa bezrobocia obniŝyła się o,2 %, tj. do 7,2 % wobec 7,4 % w marcu 1981 r. Proces wychodzenia na prostą okazał się wówczas znacznie trudniejszy niŝ moŝna było się spodziewać. W sumie musiały go poprzedzić jeszcze trzy spadkowe kwartały, przypadające na przełom lat oraz na III kwartał 1982 r. Ale wówczas poziom bezrobocie było juŝ,,kompatybilne z ogólnymi tendencjami, czyli sukcesywnie wzrastało, do końca 1982 r. Ze względu na własne problemy (i nie tylko) przesadą było stwierdzić, Ŝe ze zdecydowanie większym spokojem odczytano dane zza Atlantyku na pracujących w niedzielę, zgodnie z muzułmańskim porządkiem tygodnia, giełdach Zatoki Perskiej. W przypadku największego rynku tego regionu, saudyjskiego Tadawul`a, tamtejszy All Share Index na koniec niedzielnej sesji wzrósł o +,33 %. Jednak w poniedziałek otworzył się juŝ na czerwono, a po godzinie handlu było,47 %. Jeszcze gorzej działo się na czynnych 29

30 e Tygodniowe dwie godziny wcześniej giełdach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rynek w Abu Zabi spadał o 1,3 %, miło, Ŝe jeszcze w niedzielę wykazał imponujący wzrost o +3,89 %. Najbardziej jednak powiało grozą na Dubai Financial Market. Podstawowy barometr tej giełdy DFM Index tracił na niespełna godzinę przed zamknięciem -6,21 %. Dobę wcześniej zamknął notowania na solidnym plusie (+1,18 %). W niniejsze nastroje wkomponowała się takŝe giełda Kuwejtu, a główny wskaźnik Kuwait Stock Exchange obni- Ŝył się o 62 %. W tej sytuacji za przeciwwagą dla spadkowych tendencji w regionie moŝna było poczytywać utrzymujące się w J eszcze do połowy ubiegłego tygodnia świat finansów zdawał się podzielać przekonanie, Ŝe wszystko najwaŝniejsze, zarówno to złe jak i dobre, co nas w tym roku miało spotkać, to mamy juŝ za sobą. W głównym nurcie wydarzeń, obok stabilnego rynku akcji, znajdować się miały kolejne nominalne rekordy cen złota oraz droŝejące surowce, wpisujące się w efekty słabego dolara i towarzyszącego temu carry trading`u, potwierdzające tym samym krzepiące story o ogólnym odbudowywaniu się globalnej koniunktury. Nastał jednak czwartek 26 listopada i w świat gruchnęła wiadomość o półrocznej prolongacie zobowiązań, o jaką zawnioskował do obligatariuszy Dubai World, flagowa kampania inwestycyjna dubajskiego szejkanatu. Reakcja rynków była gwałtowna, aby nie powiedzieć histeryczna. W Europie frankfurcki DAX spadł o 3,25 %, w Londynie FT- SE o 3,18 %, a nasz WIG 2 stracił 1,44 %. Nazajutrz,,rezonans Dubaju w nie mniejszym stopniu dał znać na Dalekim Wschodzie. Tokijski indeks Nikkei 225 spadł o 3,22 %, nieco mniej chińskie Shanghai Comp. (-2,36 %) i Shanghai B-Share (-2,57 %), lecz najbardziej przestraszeni byli inwestorzy z Hongkongu, Hang Seng obniŝył się bowiem aŝ o -4,84 %. Prawdopodobnie byłoby duŝo gorzej, gdyby nie to, Ŝe ze względu na Święto Dziękczynienia rynki finansowe w USA nie pracowały. Termin upublicznienia informacji o potrzebie wydłuŝenia okresu wykupu wierzytelności nie był zapewne przypadkowy. Zbiegł się, o czym warto pamiętać, z czasem HadŜdŜu (arab. Al Tabela 3. Fałszywy sygnał (*) z amerykańskiego rynku pracy podczas,,wkształtnej recesji z lat (w %) Wyszczególnienie III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw IV kw I kw. PKB -,7 7,6 8,6-3,2* 4,9-4,9-6,4 w tym: konsumpcja prywatna 4,4 5,4 2,2 1,6-3 2,6 inwestycje prywatne -27,2 47,3 46,1-17,7 27,2-14,6-35,6 eksport -,8-2,4 7,8 2,2-8,2 1,9-16,2 konsump. i inwest. publiczne -5,4 -,4 5,4,9 -,9 3,7 -,4 Stopa bezrobocia w okresie styczeń grudzień 1981 r. I kw. II kw. III kw. IV kwartał I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 8 7 7* 7* , źródło: U.S. Department of Commerce, Bureau of Labor Statistics Adha), czyli zbiorowej pielgrzymki do Mekki, w której corocznie bierze udział 2,5 mln muzułmanów z ok. 16 krajów świata. W czwartek Dubai Financial Market, Dubai International Financial Exchange oraz Abu Dhabi Securities Exchange nie pracowały, podobnie jak giełdy w Kuwejcie i Katarze, zaś w goszczącej pielgrzymów Arabii Saudyjskiej tamtejszy Tadawul zamknięty był juŝ od środy, 25 listopada. W tej sytuacji barometrem regionalnej koniunktury w Zatoce były w czwartek tylko giełdy w Bahrajnie i Omanie. W przypadku Bahrain Stock Exchange, główny wskaźnik tego rynku All Share Index spadł zaledwie o -,3 %. W przekroju sektorowym na minusach sesję zakończyły banki (-,2 %), spółki inwestycyjne (-,26 %) i usługowe (-,68 %), na niezmienionym poziomie pozostały indeksy sektora turystyczno hotelarskiego, ubezpieczeń i przemysłu. Z kolei na giełdzie w Omanie indeks MSM-3, tj. podstawowy parametr Muscat Securities Market obniŝył się o -,45 MIZERNY BLACK FRIDAY - ALE NA KOREKTĘ ZA WCZEŚNIE Nr 47/29, r. Tabela 1. Dynamika regionalnych zakupów w,,czarny piątek 27 listopada 29 r. Nazwa regionu Midwest West South Northeast Obszar stanowy Ilinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Nebraska, Dakota Północna, Dakota Południowa, Wisconsin Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nowy Meksyk, Nevada, Wyoming, Kalifornia, Oregon, Waszyngton, oraz Alaska i Hawaje Floryda, Georgia, Północna Karolina, Południowa Karolina, Wirginia, Zachodnia Wirginia, Maryland, Waszyngton D.C., Delaware, Alabama, Kentucky, Mississippi, Tennessee, Arkansas, Luizjana, Oklahoma, Teksas źródło: opracowanie własne, Shoppertrak Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nowy York, New Jersey, Pennsylvania. Liczba mieszkańców tym momencie na wzroście giełdy w Bahrajnie (+,28 %), Katarze (+1,19 %) i Omanie (+,35 %). W przypadku tego ostatniego rynku, będącego zarazem najmniejszą giełdą Zatoki (15 mld USD kapitalizacji w 28 r.) poniedziałkowa zwyŝka, była najprawdopodobniej efektem odreagowania, gdyŝ w niedzielę indeks MSM 3, spadł o 2,69 %. Intuicja i nieco wiedzy o systemach społeczno ekonomicznych gospodarek skupionych w Radzie Współpracy Gospodarczej Zatoki podpowiadają, Ŝe przejście w kolejna fazę cyklu koniunkturalnego wcale nie musi się odbyć w sposób aksamitny. Spadające od przełomu października i listopada ceny ropy wyraźnie juŝ to sygnalizują. Zwiększona wydatnie podaŝ tego surowca stanowi podstawowy i wypróbowany oręŝ w łataniu wszelkich niedoborów. Wkrótce moŝe się to okazać nieracjonalne, a to spowoduje, Ŝe do tego arsenału dołączą wówczas,,paczki z akcjami. Chcąc nie chcąc trzeba będzie choćby co niektóre z nich rozpakować. Wojciech Szymon Kowalski Główny Ekonomista INVESTcon GROUP S.A. %. Wskaźnik sektora bankowo inwestycyjnego stracił -.9 %, przemysłu skurczył się o -,12 %, a branŝowy indeks usług i ubezpieczeń wzrósł o +,19 %. W poniedziałek 3 listopada, nim ruszyły europejskie parkiety, a Azja kończąc notowania rosła bardzo solidnie, bo pomiędzy 3 % a 4 % (Nikkei 225, Hang Seng oraz Shanghai B- Share i Shanghai Comp.), giełda szejkanatu,,ostatniej instancji dla Dubaju, czyli Abu Dhabi Securities Exchange traciła w tym czasie ponad 8 %! Nieco mniej spadał w tym czasie Dubai Financial Market, jego DFM Index był na 7 %. Pozostałe rynki tego regionu były nieczynne. Wyjaśnienie dlaczego zakres ubiegło tygodniowych spadków innych,,zatokowych rynkach był duŝo mniejszy, niŝ na głównych globalnych parkietach wychodzi poza konwencję niniejszego tekstu, stając się przez to jednym z asumptów do odrębnego omówienia tego tematu. Najkrócej moŝna w tym miejscu rzec, iŝ problemy finansowe dubajskiego emiratu z perspektywy jego sąsiadów interpretowane są nieco inaczej niŝ w pozostałych regionach świata. W piątek 27 listopada, gdy otwarte były juŝ giełdy w Stanach Zjednoczonych, Dow Jones pomimo początkowego obsunięcia się o ponad 2 % z czasem zaczął się dźwigać i odrobił część strat, kończąc notowania na poziomie -1,48 %. Podobnie było w przypadku rynku Nasdaq (-1,73 %). Na znaczniejszą poprawę zabrakło jednak sił i czasu, poniewaŝ sesja na Wall Street była w piątek o 3 godziny krótsza. Między innymi po to, aby równieŝ maklerzy i inwestorzy mogli uczestniczyć w rozpoczynającym się w tym dniu sezo- Dynamika ok. 6 mln 1,3% ok. 69 mln 4,7% ok. 19 mln,6% ok. 7 mln -4,9% 3

31 e Tygodniowe Rysunek 1. Przeciętne dekadowe ceny uncji złota na rynku londyńskim (w USD) Źródło: London Gold Fixing nie boŝonarodzeniowych zakupów, zwyczajowo zwanym,,czarnym piątkiem (od koloru atramentu, którym dawniej zapisywano zyski z handlowych utargów). Z sobotnio niedzielnych komunikatów o dynamice zrealizowanych w Black Friday obrotów wynika, Ŝe progresja była rachityczna, gdyŝ wyniosła +,5 %, wobec prognozowanej przez wyspecjalizowaną w tego typu badaniach firmę Shopper- Trak, zakładającą wzrost w stosunku do 28 r. o +1,6 %. DuŜo gorsze od oczekiwań dane poddawane są pierwszym interpretacjom, wskazującym na kryzysową zmianę konsumenckich preferencji, ukierunkowanych selektywne na promocje oraz rosnącą rolą transakcji internetowych itd. W tym ostatnim przypadku jest to o tyle uzasadnione, Ŝe pomiędzy czterema regionami kraju (tj. Zachodem, Środowym Zachodem, Południem i Północnym Wschodem) skala dynamiki,,czarno- piątkowych zakupów rozkładała się w sposób zróŝnicowany, tj. od +4,7 % na Zachodzie do -4,9 % na Północnym Wschodzie. Tam więc gdzie nastąpił regres mieszka akurat najbardziej wyedukowana ekonomicznie część amerykańskiego społeczeństwa. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe tak słabej inauguracji przedświątecznego sezonu nie było w USA od kilku dekad. Po- KRUSZCOWA KAKOFONIA Nr 46/29, r. Wyszczególnienie T rudno w tych tygodniach o większą dozę emocji i poglądów, niŝ te, która towarzyszą rynkowi złota. Z jednej strony, cena,,ŝółtego metalu ustanawia kolejne nominalne rekordy, przebijając w połowie listopada cenę 116 dolarów za uncję. Z drugiej, pojawiły się właśnie tzw.,,twarde dane ze Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council, w skrócie WGC), które entuzjazmu, przynajmniej w takiej skali, nie uzasadniają. Utwierdzać to moŝe w przekonaniu, iŝ obserwowana fala wzrostów to przede wszystkim spekulacyjny rajd, stymulowany ujemnie skorelowanym z kruszcem dolarem, gdzie podstawową bazą poŝyczkową dla carry trading`u jest nader mocno zdeprecjonowany,,zielony. Przy czym, presja aprecjacyjna na złoto jest obecnie tak silna (wywołana obawą inflacyjną), iŝ moŝliwa jest dalsza progresja cen, nawet wówczas, gdyby dolar się wzmocnił. Aktualny obraz rynku wskazywałoby na to, Ŝe mamy do czynienia z bańką, która prędzej, czy później musi pęknąć. I niezawodnie to nastąpi, ale naleŝy mieć takŝe świadomość, Ŝe rynek złota mniej więcej od przełomu lat znajduje się w trakcie poszukiwania adekwatnych pułapów, odpowiadających nowej strukturze kapitału, pracy i konsumpcji w gospodarce światowej. W segmencie surowcowo towarowym do takich zmian dochodzi mniej więcej raz na pokolenie. Przypuszczalnie ścieŝka do ugruntowania się docelowych przedziałów cenowych wiedzie poprzez ustanowienie realnego rekordu, znajdującego się na granicy ok. 22 dolarów, gdyŝ na tyle obecnie szacować naleŝy pamiętne 85 USD za uncję z 21 stycznia 198 r. Oznacza to równieŝ, Ŝe odwołanie się do prognoz analityków Credit Lyonnais Securities, zawartych w tekście z twierdza to teŝ tezę, Ŝe najpowaŝniejszym problemem gospodarki Stanów Zjednoczonych jest sytuacja na rynku pracy, którego istotę oddaje stopa bezrobocie szacowana na ok. 17, % - 17,5 %, czyli znacznie wyŝsza niŝ ta zarejestrowana i ujęta w sprawozdaniach, wynosząca w październiku 1,2 %. Niepokojące sygnały ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mizerne nastroje amerykańskich konsumentów oraz mający teŝ swój ekonomiczny wymiar weekendowy akt terroryzmu (,,Newskij Ekspress ) w Rosji. KaŜda z wyartykułowanych złych wieści, a de facto zagro- Ŝeń, tworzy skonsolidowany impuls, który w innych okolicznościach (tzn. miejsca w którym znajdowałby się rynek) mógłby spowodować odwrócenie obserwowanej od wiosny tendencji. Niemniej stać się tak nie powinno. Przede wszystkim dlatego, Ŝe jest na to chyba jeszcze za wcześnie, nieco za wcześnie. Wojciech Szymon Kowalski Główny Ekonomista INVESTcon GROUP S.A. Tabela 1. Struktura sektorowa kwartalnego popytu na złoto na świecie (I kw. 27 r. III kw. 29 r.* ) III II I IV III II I IV III II I Jubilerzy 59, ,7 5,8 55,8 65, ,4 62, Przemysł* 12,4 13 7,7 8,4 9, ,8 13,4 12, Inwestycje 28, ,6 4,8 34,8 19,3 23,2 17,2 25, źródło: WGC; *wielkości zidentyfikowane przez WGC (z wyłączeniem transakcji banków centralnych);**wraz z popytem stomatologicznym Wyszczególnienie Rysunek 2. Wielkość realnego popytu na złoto w okresie I kw. 27 III kw. 29* (w tonach) Źródło: Word Gold Concil; *wielkości zidentyfikowane przez WGC (z wyłączeniem transakcji banków centralnyn) Tabela 2. Kwartalny popyt światowej branŝy jubilerskiej na złoto (I kw. 27 r. III kw. 29 r.* ) III II I IV III II I IV III II I Tony 473,5 46,2 345,1 548, ,7 446,6 57,3 62,3 662,9 565,1 mld USD 14, ,8 14,9 13,3 14,4 13,7 14,2 11,8 USD/oz** ,1 98,4 794,7 871,6 896,3 924,8 821,8 965,4 97,9 83,4 źródło: WGC; *wielkości zidentyfikowane przez WGC (z wyłączeniem transakcji banków centralnych) połowy czerwca br. (komentarz nr 23/9), gdzie podano wartość 35 USD/oz na koniec 21 r., w świetle,,obecnej bańki na złocie nie wygląda juŝ tak nieprawdopodobnie. Realny (czyli fizyczny, a nie terminowy) rynek złota w III kwartale br. objęty obserwacją WGC (z wyłączeniem transakcji banków centralnych) sygnalizuje wprawdzie ogólny wzrost popytu na,,ŝółty metal - w stosunku do II kwartału br. 75,5 ton (tj. +1,4 %), ale takŝe wykazuje bardzo wyraźny jego spadek w odniesienu do analogicznych III kwartałów z lat r. W porównaniu do 27 r. popyt w III kwartale br. był mniejszy o 165,5 ton (tj. 17,1 %), a w relacji do 28 r. skurczył się aŝ o 45,1 ton (tj. 33,6 %). Dla porównania największa ostatnio hurtowa transakcja na rynku złota, pomiędzy sprzedającym Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), a nabywcą Bankiem Centralnym Indii opiewała ma,,zaledwie 2 ton kruszcu. Największą aktywność pomiędzy lipcem a wrześniem tego roku, zgodnie z wcześniejszymi sygnałami (z sierpnia, vide:,,jubilerzy odzyskują rynek, komentarz nr 34/9) wykazała branŝa jubilerska. Jej zagregowany popyt wyniósł w tym okresie 473,5 ton wobec 227,2 ton sektora inwestycyjnego (wraz z funduszami typu ETF) i 99,6 ton łącznych zakupów przemysłu i stomatologii. Dzięki temu udział jubilerów w globalnej strukturze popytu na złoto 31

32 e Tygodniowe ponownie oscyluje wokół 6 %. Potrzebując dwóch kwartałów, aby odbudować się po tąpnięciu z pierwszych trzech miesięcy 29 r., kiedy skurczył się do 33,7 %, a wielkość zakupów wynosiła w sumie 345,1 ton. Ograniczone impulsy popytowe znajdują poniekąd potwierdzenie w giełdowych notowaniach jubilerskich spółek. Po okresie dynamicznego odbicia wiosną i latem br. ostanie dwa miesiące przyniosły wyraźne stonowanie tendencji wzrostowej. Znajdujące zresztą potwierdzenie w wynikach finansowych przedsiębiorstw. Z duŝym, i niestety coraz większym prawdopodobieństwem moŝna oczekiwać, Ŝe kolejnym terminem finansowym (po niechlubnym subprime), który przyswoją sobie tzw. szerokie kręgi społeczne, będzie carry trading, choć trzeba przyznać, Ŝe zaciąganie poŝyczek w walutach o niskim (lub stałym) kursie w celu pozyskania tanich środków na finansowanie inwestycji o wysokiej stopie zwrotu nie jest na naszym rynku zjawiskiem nowym. Przyspieszony kurs w tym zakresie moŝna było przejść obserwując pierwszą hossę na warszawskiej GPW, kiedy we wczesnych latach 9-siątych zagraniczni gracze finansowi bazując na sztywnym kursie złotego do dolara, mogli bez jakiegokolwiek praktycznie ryzyka walutowego generować u nas astronomiczne i nieopodatkowane zyski, ciesząc się przy tym wdzięcznością i uznaniem włodarzy kraju, za wkład, jaki wnoszą w budowę gospodarki rynkowej w Polsce. Pozostawiając juŝ jednak historię gospodarczą, zwłaszcza, która w coraz większym zakresie róŝnym rodzimym autorytetom piastującym wówczas waŝne funkcje w państwie, akurat splendoru nie przynosi (polecam T. Kowalik, Wyd. Muza, Warszawa, 29), warto pochylić się nad zjawiskiem, które z całą mocą wyartykułował na dniach Nouriel Roubini (ur. 1959).,,Ideologiczną kanwą globalnego szaleństwa carry trading`u, obok,,story o nieuchronnym upadku dolara, są nad wyraz mocno interpretowane symptomy oŝywienia w gospodarce światowej. Towarzyszyć temu zdaje się juŝ nie pamięć o tym, iŝ uniknięto rozkładu sektora finansowego dzięki niespotykanej wcześniej stymulacji monetarnej i fiskalnej, będącej Obroty Tiffany & Co. spadły w II kw. (w tej spółce jest to 31 lipca) o -16 %. Z kolei dla obu Tabela 3. z inwestycji w akcje akcji wybranych spółek o zdecydowanym profilu jubilerskim Nazwa spółki 1 miesiąc 6 miesięcy 1 rok 5 lat Tiffany & Co. 1,52% 56,3% -112,% 32,5% Bvlgari SpA,1% 65,6% 27,8% -31,8% Casa Damiani SpA -11,% 5,5% 29,5% Goldas Kuyumculuk -19,8% -12,3% 39,34% źródło: na podstawie Financial Times firm z mediolańskiej giełdy drugi kwartał zamknął się na zdecydowanych stratach. Wynik operacyjny Bvlgari wyniósł -8,2 mln euro, a CARRY TRADING A,,ZIEMIE DZIEWICZE Nr 45/29, r. udziałem władz największych gospodarek globu. Obecne ceny aktywów, zwłaszcza te wysokiego ryzyka, do których w tych warunkach zaliczyć naleŝy równieŝ ropę naftową czy miedź,,wzrosły natomiast zbyt mocno, zbyt wcześnie i zbyt szybko w porównaniu z fundamentami makroekonomicznymi. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się ze złotem, ale o tym nieco później. Końca tego procederu nie widać, a kaŝdy inwestor uprawiający carry trading uchodzi za geniusza, przyczyniając się do nadmuchiwania kolejnej bańki, która, jak zauwaŝa profesor Roubini, nie tylko pęknie, ale moŝe teŝ,,doprowadzić do największego skoordynowanego krachu aktywów (...) jeśli czynniki wywołają nagłą zmianę trendu na dolarze, to inwestorzy stosujący na masową skalę lewarowany carry trading będą musieli momentalnie zamykać swoje krótkie pozycje dolarowe. Panika będzie skutkiem zamykania długich pozycji na wszelkiej maści ryzykownych aktywach finansowych, doprowadzając do zsynchronizowanego załamania się ich cen akcji, towarów, rynków wschodzących i instrumentów kredytowych. Dlaczego do tego dojdzie? Ów uczony z New York University przytacza kilka następujących argumentów. Po pierwsze, cena waluty amerykańskiej nie będzie spadać bez końca, a kiedy do tego momentu dojdzie to koszt poŝyczania dolara z bliskiego obecnie zera, jak nie ujemnego, zmieni diametralnie warunki gry, zmuszając poŝyczkodawców do zamykania pozycji. Po drugie, rezerwa Federalna nie moŝe teŝ w nieskończoność powstrzymywać zmienności cen aktywów, warto pamiętać, Ŝe na wiosnę 21 r. zakończy się działalność związana z rozdysponowaniem pomocowego 1,8 biliona USD. Po trzecie, jeśli gospodarka amerykańska powtórzy dodatnią dynamikę PKB w kolejnym kwartale, to rynki mogą oczekiwać zaostrzenia polityki monetarnej. Po czwarte, moŝemy być równieŝ świadkami ucieczki od ryzyka w obawie przed recesją,,w-kształtną (tak a` propos komentarze nr 43/44 br.) lub innymi napięciami, np. o podłoŝu geopolitycznym czy geospołecznym. Byłaby to swoisty powrót sytuacji z przełomu 28/29, gdy nagła awersja do wszelkiego ryzyka przekładała się na skokową aprecjację,,zielonego, poniewaŝ inwestorzy chcieli amerykańskich papierów skarbowych. Powtórzenie tego trendu, spowodowałoby rajd dolara, w momencie, gdy ogromne krótkie pozycje dolarowe będą musiały być zamykane. Profesor N. Roubini dodaje, Ŝe,,to nie musi zdarzyć się zaraz, poniewaŝ łatwy pieniądz i nadmierna płynność w skali globalnej będą przez jakiś czas pompować ceny aktywów. Ale im dłuŝszy i większy proceder carry strata netto -11,1 mln euro. W przypadku Casa Damiani strata operacyjna przekroczyła -3, mln, a wynik netto -4,7 mln euro. Nad kreskę udało się wyjść tureckiej spółce Goldas Kuyumculuk, w tym przypadku zysk operacyjny i zysk netto wynosiły w II kwartale odpowiednio: +2, mln lir i 1, mln lir. Wojciech Szymon Kowalski Główny Ekonomista INVESTcon GROUP S.A. trading, tym większa bańka na aktywach i tym większy krach. Przytoczona powyŝej wykładnia obecnej sytuacji na rynkach finansowych i związane z nią zagroŝenia, nie tyle jest zarzutem adresowanym w stronę uczestników carry tradingowej gry, ale przede wszystkim apelem do władz monetarnych największych gospodarek świata i instytucji ponadnarodowych. Krzepiącym jest, Ŝe nie tylko świadomość, ale takŝe publiczna artykulacja tych zagroŝeń popłynęła z ust prezydenta USA (w niedzielę br.) na zakończenie szczytu Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Barack Obama (ur. 1961) oznajmił, Ŝe,,nie moŝemy wrócić do tych samych cykli boomu i załamania, które doprowadziły do tej recesji. Nie moŝemy prowadzić dalej tych samych praktyk, które doprowadziły do tak niezrównowaŝonego wzrostu. Jeśli ich nie zarzucimy, będziemy nadal dryfować od kryzysu do kryzysu, nieudaną drogą, która juŝ przyniosła niszczące skutki naszym obywatelom, firmom i rządom (...) Mamy moŝliwość obrania innej drogi, realizowania nowej strategii na rzecz miejsc pracy i wzrostu, który będzie zrównowaŝony i trwały. W niniejsze konotacje znakomicie wpisują się poglądy niedawno goszczącego w naszym kraju Jesusa Huerta de Soto Ballestera (ur. 1956), profesora ekonomii politycznej na Uniwersytecie Króla Juana Carlosa w Madrycie, wybitnego przedstawiciela tzw. szkoły austriackiej w ekonomii. W wydanej właśnie w Polsce ksiąŝce pod tytułem: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne (Wyd. NBP, Warszawa, 29) omawia węzłowe zagadnienia z zakresu pieniądza, bankowości, kapitału i kryzysów finansowych w powiązaniu z analizą historii instytucji i procesów gospodarczych. J.H. de Soto Ballester uwaŝa, Ŝe np. praźródeł obecnych zawirowań ekonomicznych upatrywać naleŝy nawet w decyzjach monetarnych z 1844 r. Kiedy w Anglii przyjęto tzw. Peel`s Bank Charter Act, wprowadzający wprawdzie zakaz emisji banknotów bez pokrycia w złocie, ale nie nakładający juŝ takiego ograniczenia na dysponowanie depozytami na Ŝądanie. W tej sposób narodził się system rezerwy cząstko- 32

33 e Tygodniowe wej, w którym 9 % zdeponowanego złota poŝyczano, a tylko 1 % przechowywano w gotówce. W następstwie tego powstała sytuacja, gdy 1 % wszystkich pieniędzy zaistniała naprawdę, a reszta stała się w zasadzie fikcją. Brak wymogów utrzymywania przez banki pełnych 1 % rezerw umoŝliwiło ekspansję kredytową. Dlatego teŝ hiszpański ekonomista stara się przekonać czytelnika, Ŝe,,papierowy pieniądz będzie nieustannie źródłem niestabilności i kolejnych baniek finansowych, kryzysów oraz recesji, o ile nie przywrócimy stanu sprzed ustawy Peela. Oczekiwania te, nie tyle moŝe naraŝone są na naiwność, co przede wszystkim stoją w sprzeczności z istotą ewolucji kapitalizmu, opierającego się na ciągłej ekspansji na,,ziemie dziewicze. Gdy tych, na pewnym etapie zabrakło (w sensie fizycznym), kapitalizm nauczył się m.in. za pomocą kredytu je produkować. W myśl załoŝenia:,,niech kaŝdy i ciągle będzie dłuŝnikiem. Szczególnie w okresie ostatnich dwóch, trzech dekad, jak zauwaŝył to w lutym br. na łamach,,gazety Wyborczej, profesor Zygmunt Bauman (ur. 1925), jeden z twórców postmodernizmu:,,banki odŝegnywały się od dłuŝników spieszących się ze zwrotem pieniędzy. Chciały, Ŝeby spłata procentów przez ludzi wiecznie zadłuŝonych była stałym źródłem ich rosnących dochodów. Człowiek, co szybko i do końca spłaca swoją poŝyczkę, był bezuŝyteczny. Ba, zwiastował stratę dochodowej szansy. Wojciech Szymon Kowalski Główny Ekonomista INVESTcon GROUP S.A. PODWÓJNE,,W, CZYLI TRUDNY POCZĄTEK,,REAGANOMICS N aszkicowany poprzednim razem przebieg dwóch,,w-kształtnych recesji, występujących w gospodarce amerykańskiej pod koniec lat 4. oraz na przełomie lat 6. i 7. ubiegłego stulecia, uzupełnić nale- Ŝy,,turbulencjami z początku 1 lat 8. Zasadniczych źródeł 8 pierwszego z przytoczonych 6 kryzysów upatrywać powinno 4 się w szczególności w wielu nieuchronnych ewenementach właściwych tylko czasom wojennym i bezpośrednio postwojennym, nie mającym więc miejsca w przypadku dwóch pozostałych kryzysów z subskryptem,,w. Symptomy recesji wczesnych lat 8. pojawiły się w najgorszym dla Jimmy`eo Cartera (ur. 1924) okresie, tj. w połowie 198 r., gdy urzędujący prezydent walczył o swoją reelekcję. Spadek PKB o -7,9 % (II kw.) oraz o -,7 % (III kw.) w połączeniu z spektakularnym fiaskiem operacji,,orli Szpon, związanej z nieudaną próbą uwolnienia Amerykańskich zakładników na Bliskim Wschodzie, przesądziły o jego wyborczej poraŝce. Wprawdzie w kolejnych dwóch kwartałach gospodarka USA dynamicznie się podniosła, wzrastając odpowiednio o: +7,6 % i +8,6 %, lecz dla 39. Prezydenta Stanów Zjednoczonych było to juŝ za późno. Zdecydowane zwycięstwo wyborcze Ronalda Reagana ( ), który objął władzę w Białym Domu na lata , pod hasłami zrównowaŝonego budŝetu, redukcji długu publicznego i podatków dla korporacji oraz powrotu do gospodarki liberalnej, przełoŝyło się na realizację pięciu kluczowych elementów polityki ekonomicznej USA. Istotę ich stanowiły: przyspieszenie deregulacji sektorowej Nr 44/29, r. (m.in. w: bankowości, energetyce, telekomunikacji czy transporcie), którą zapoczątkowano jeszcze w latach 7., np. w 1982 r. zakończono ciągnący się od 1974 r. proces demonopolizacji AT Rysunek 1. Dynamika PKB gospodarki Stanów Zjednoczonych w okresie I kw ,6 8,6 1,3 198`I II -,7 III IV 1981`I II III -3,2 IV 1982`I II 2,2-1,5 III IV 1983`I -4,9-6,4-7,9 źródło: U.S. Departament of Commerce Tabela 1. Dynamika składowych amerykańskiego PKB w okresie IV kw I kw (w %) Konsumpcja prywatna Inwestycje prywatne 4,9 Dynamika eksportu & T; ograniczenie zakresu i poziomu opieki socjalnej, a takŝe istotne przesunięcie tych funkcji ze szczebla federalnego na lokalny; zmiany systemu podatkowego, rozpoczęto juŝ w 1981 r., ale do zasadniczych reform fiskalnych doszło w 1986 r.; w miejsce czternastu grup przedziałowych od 11 % do 5 %, wprowadzono dwie, tj. dochody w I grupie podatkowej do USD, obciąŝone zostały 15 % skalą podatkową, a powyŝej tego poziomu (tj. w II grupie) stawką 28 %, przy jednoczesnym zwiększeniu roli podat- 5,1 ków stanowych;,3 zmniejszenie stopy opodatkowania przedsiębiorstw, poni- Ŝej ¼ zysków, w wyniku czego ich udział w budŝecie federalnym spadł do ok. 1 %; w zakresie tzw. policy mix, przesunięcie akcentów z polityki fiskalnej na pienięŝną, czyli ku zwiększeniu roli banku centralnego (Rezerwy Federalnej). Dosłownie sam początek kadencji R. Reagana to okres, w którym dekoniunktura powróciła z całą mocą. JuŜ w drugim bowiem kwartale 1981 r. PKB spadł o -3,2 %, w trzecim kwartale udało się gospodarce na moment odbić do +4,9 %, by w dwóch kolejnych kwartałach, przypadających na przełom 1981 r. i 1982 r. ponownie wypełnić,,podręcznikowe kryteria recesji. Odnotowując spadek dynamiki ekonomicznej kraju o -4,9 % i -6,4 %. W drugim kwartale 1981 r. PKB wzrósł o +2,2 %, ale nim na dobre poŝegnano recesję, to poprzedzone to zostało jeszcze jednym spowolnieniem, kiedy w trzecim kwartale gospodarka USA skurczyła się o -1,5 %. Tym samym przebieg trzyletnich wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych przybrał w okresie 198 r r. kształt przypominający dwie złączone ze sobą litery,,ww. Towarzyszyła temu silna fluktuacja amerykańskiego rynku akcji. Indeks Dow Jones w róŝnych momentach wyszczególnionych Konsumpcja zbiorowa i inwestycje publiczne 1979 kw. IV 1,1-7,2 27,7 2,6 198 kw. I -,7-2,9 11,6 6,6 kw. II -8,8-31,5 7,8 1,2 kw. III 4,4-27,2 -,8-5,4 kw. IV 5,4 47,3-2,4 -, kw. I 2,2 46,1 7,8 5,4 kw. II -17,7 2,2,9 kw. III 1,6 27,2-8,2 -,9 kw. IV -3-14,6 1,9 3, kw. I 2,6-35,6-16,2 -,4 kw. II 1,5 -,4 2,4 2,4 kw. III 3,1-4,6-16,6 2,8 kw. IV 7,5-31,1-17,1 7, kw. I ,6 3 źródło: U.S. Departament of Commerce 33

34 e Tygodniowe lat przybierał przemiennie wartości punktowe: 759,13 124,5 776,92. Powrót na ścieŝkę prosperity, wyraŝającą się 31. kwartałami wyłącznie dodatniego PKB (dopiero w III kw. 199 r. tempo wzrostu wyniosło, %, zwiastując recesję przełomu roku 199 r. 1991), było rezultatem określonej pragmatyki, która szybko wzięła górę nad ideologią (neoliberalną), i to w stopniu znacznie większym, niŝ się to powszechnie (szczególnie w Polsce) w ramach wiedzy o tamtym okresie artykułuje. Jednym z najbardziej obrośniętych mitami elementów polityki gospodarczej realizowanej w ramach tzw.,,reaganomics jest,,krzywa Laffera, od nazwiska twórcy tej koncepcji amerykańskiego ekonomisty Arthura B. Laffera (ur. 194), w myśl której obniŝenie podatków prowadzi do spadku dochodów, poniewaŝ redukcja skali opodatkowania ma zostać (z nawiązką) zrekompensowana większym strumieniem dochodów ludności i powiększonymi wpływami do budŝetu. Profesor Tadeusz Kowalik (ur. 1922), przypomina, iŝ:,,reagan zaraz na początku swej kadencji znacznie obniŝył podatki. Skutek był jednak opłakany, gdyŝ krok ten nie przyśpieszył wzrostu PKB, a przynajmniej nie zadziałał dostatecznie szybko. Zmniejszone zaś dochody podatkowe nie wystarczyły na pokrycie tzw. sztywnych wydatków państwa (...) Okazał się jednak pragmatykiem zdolnym do działania wbrew swojej doktrynie. Głównie dzięki deficytowi budŝetowemu gospodarka amerykańska nie tylko zdołała wyjść z recesji, lecz takŝe przeŝyła lata prosperity. Epoka Ronalda Reagana to z jednej strony, demontaŝ państwa opiekuńczego oraz deregulacja, z drugiej, o czym na ogół właśnie się nie pamięta, to pobudzanie wzrostu gospodarczego za pomocą klasycznych metod keynesowskich. T. Kowalik, stwierdza, Ŝe:,,gdyby za kryterium przyjąć wielkość deficytu budŝetowego moŝna by nawet powiedzieć, iŝ Reagan był większym keynesistą, niŝ Kennedy. Realizowanej w ten sposób strategii ekonomicznej, rynki kapitałowe zawdzięczały m.in. i Rysunek 2. Dynamika PKB gospodarki Stanów Zjednoczonych w okresie IV kw. 27 III kw. 29 (w %) ,1 źródło: U.S. Departament of Commerce Tabela 2. Dynamika składowych amerykańskiego PKB w okresie I kw. 28 III kw. 29 (w%) Wyszczególnienie I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. Konsumpcja prywatna -,6,1-3,5-3,1,6 -,9 3,4 Inwestycje prywatne -7,4-1,4-6,9-24,2-5,5-23,7 11,5 Eksport -,1 12,1-3,6-19,5-29,9-4,1 14,7 Konsumpcja zbiorowa i inwestycje publiczne,7 źródło: U.S. Departament of Commerce 1,5 -,7 27`IV 28`I II III IV 29`I II III 2,6 3,6 4,8 1,2-2,6 6,7 2,3 to, Ŝe po załamaniu w,,czarny poniedziałek, 19 października 1987 r., gdy rynek stracił 22,6 %, koniunktura na Wall Street mogła się w miarę szybko odbudowywać. Ponadto warto teŝ przypomnieć, Ŝe istotne znaczenie miała postępująca profesjonalizacja podmiotowa inwestorów indywidualnych, której pewnym symbolem było zrównanie opodatkowania od operacji giełdowych z podatkiem z tytułu pracy. Naturalne, a więc nieuchronne,,przegrzania koniunktury powodują okresowe spowolnienia w gospodarce. Tym co zasadniczo odróŝniało,,w-kształtne recesje od,,zwykłych, czyli,,v/u-kształtnych (tj.: III kw I kw. 1954, IV kw I kw. 1958, III kw I kw. 1975, IV kw. 199 I kw. 1991), to erozja róŝnych bodźców makroekonomicznych. RównieŜ tych o ograniczonej kwantyfikowalności, leŝących po stronie jakościowej i decydujących realizowanej formule polityki ekonomicznej kraju. Z perspektywy obecnej dekady warto jeszcze przypomnieć dwa nieobco brzmiąco aspekty recesyjne. Pierwszy to samoapologia, która z całą mocą pojawiła się u progu dekoniunktury przełomu lat 6. i 7. Upowszechniło się wtedy przeświadczenie o wyeliminowaniu z gospodarki cykliczności. Pomiędzy początkiem 1961 r., a jesienią 1969 r., odnotowano bowiem 35 kwartałów nieprzerwanego wzrostu PKB. Bardzo podobna sytuacja (39 kwartałów,,na plusie ) była od połowy 1991 r. do końca 2 r. Istnieje uzasadniony zapewne pogląd, Ŝe rozmiary obecnego załamanie, to w istotnym stopniu skumulowany efekt wadliwej polityki FED, posługującego się w obawie przed skutkami pęknięcia,,bańki internetowej, zbyt długo zbyt tanim pieniądzem. Inną znajomą kwestią jest proces swoistego zrastania się wielkiego biznesu z władzami politycznymi. W latach 6. byli funkcjonariusze państwowi stali się cennymi,,nabytkami przemysłowych korporacji (,,dojścia do Waszyngtonu). W dekadach późniejszych poszerzyła się nie tylko struktura branŝowa (zaczęła dominować finanse), ale przede wszystkim diametralnie zmienił s ię k i e r u n e k f l u k t u a c j i k a d r, tj. z Wall Street do Waszyngtonu. Tylko, Ŝe to co dobre dla Wall Street, nie koniecznie stało się juŝ dobre dla Ameryki. Wszystkie e Wojciecha Szymona Kowalskiego dostępne są na stronie internetowej -2,7-5,4-6,4 3,5 Wojciech Szymon Kowalski Główny Ekonomista INVESTcon GROUP S.A. Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Piotr Białowąs Dyrektor Inwestycyjny Marcin Markiewicz Analityk Dorota Zapasińska - Bibak Dyrektor Marketingu i PR Wojciech Szymon Kowalski Główny Ekonomista INVESTCON MAGAZINE ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców. Nie jest również ofertą sprzedaży lub kupna ani dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Do przygotowania niniejszej publikacji zostały wykorzystane materiały źródłowe takie jak: raporty okresowe, raporty bieżące, strony internetowe spółek, publicznie dostępne prezentacje, raporty branżowe, informacje prasowe oraz inne publicznie dostępne informacje. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w niniejszej publikacji były poprawne, nie można jednak zagwarantować ich poprawności i kompletności danych. Wszelkie opinie i prognozy zawarte w niniejszej publikacji stanowią wyraz najlepszej wiedzy autorów na dzień ich sporządzenia i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja jest materiałem do użytku odbiorcy i nie może być powielana i rozpowszechniana w części lub całości bez zgody autorów. INEVSTcon GROUP S.A. informuje, że w związku z wykonywaniem działalności inwestycyjnej może bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek 34

35 SKUTECZNY PROFESJONALISTA Od 26 roku Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie LIDER wśród Autoryzowanych Doradców Giełda Papierów Wartościowych S.A. przyznała Spółce nagrodę za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w roku 28. INVESTcon GROUP Autoryzowanym Doradcą dla spółek notowanych na Rynku NewConnect Divicom SA (27) Telestrada SA (27) Inwest Connect SA (27) Polman SA (28) GPPI SA (28) Maxipizza SA (28) Index Copernicus Int. SA (28) Fast Finance SA (28) Verbicom SA (28) InBook SA (28) Blue Tax Group SA (28) Ruch Chorzów SA (29) Artefe SA (29) Microtech Int. SA (29) e-kiosk SA (29) East Pictures SA (29) Mera Schody SA (29) INVESTcon GROUP Autoryzowanym Doradcą dla spółek przygotowujących się do debiutu na Rynku NewConnect Site SA ROVITA SA FALKO Sp. z o.o. Factory Polska Sp. z o.o. Alkal Sp. z o.o. GWARANT Agencja Ochrony SA Lauren Peso Polska Sp. z o.o. Remedis SA Star Fitness Sp. z o.o. RINF Sp. z o.o. INVESTcon GROUP Doradcą Finansowym przy emisjach akcji spółek notowanych na Rynku Podstawowym GPW PC Guard SA (25, 27) NFI Midas SA (26) NFI Krezus SA (26) NFI Progress SA (26) Skotan SA (26) Alchemia SA (26) Inwest Consulting SA (26, 27, 28, 29) Prima Moda SA (27) Ferrum SA (27) Zachodni NFI SA (27) Plast-Box SA (26, 28) Pozbud SA (28) Cersanit SA (28) Aplisens SA (29)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku Warszawa 15 maja 2013 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011) Wrocław, 14.02.2012r. Wrocław, 14.02.2012r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 SPIS TREŚCI: 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 213 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka

Bardziej szczegółowo

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu Raport Kwartalny.

Potwierdzenie nadania raportu Raport Kwartalny. Serwisy Giełdowe GPW https://www2.gpw.com.pl/u=nr-0721/s=gpfezmfvj4maag7xyzeaaabv/nr/? Strona 1 z 1 2011-11-14 NewConnect - Rynek Akcji GPW Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna BIO-MED Investors Raport kwartalny za trzeci kwartał 15.11.2010 r. 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1 Podstawowe dane...2 1.2 Organy Emitenta...2 1.3 Struktura akcjonariatu...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. I. Charakterystyka Spółki Spółka M4B S.A. powstała w wyniku przekształcenia z M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku Warszawa, 13.08.2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

GKS GieKSa Katowice S.A Katowice, ul. Bukowa 1

GKS GieKSa Katowice S.A Katowice, ul. Bukowa 1 GKS GieKSa Katowice S.A. 40-108 Katowice, ul. Bukowa 1 Raport Kwartalny za II kwartał 2011 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o spółce. str.3 2. wybrane dane finansowe. str.4 2.1. wybrane dane z sytuacji

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Wrocław, 10.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 2 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo