Scena Polska. w Holandii. Kwartalnik nr 2(58)/2009 ISSN / Cena: 2 euro. Miłych wakacji!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scena Polska. w Holandii. Kwartalnik nr 2(58)/2009 ISSN 1233-7633 / Cena: 2 euro. Miłych wakacji!"

Transkrypt

1 Scena Polska w Holandii Kwartalnik nr 2(58)/2009 ISSN / Cena: 2 euro Miłych wakacji!

2 Od redakcji Od redakcji C zy może być lepiej? Sceptycy mówią, że lepiej już było. A mnie się wydaje, że optymizmu nigdy nie za dużo. No bo drodzy Czytelnicy, przed nami lato, wakacje, piękna pogoda. A jeśli ta ostatnia nie zawsze dopisze, to zachowajmy chociaż pogodę ducha. W tym numerze, sporo miejsca poświęcamy refleksji o XX letniej demokracji polskiej. Wielu z Państwa ma swoje osobiste przemyślenia, swoją historię dotyczącą tego tematu. Na naszych łamach to kropla w morzu naszych wspomnień. To stan wojenny spowodował wielką falę emigracji na zachód, w tym do Holandii. To bolesne przeżycia wielu z nas. Ale nie o nich piszą nasi autorzy, tylko próbują odpowiedzieć na pytanie zadane przez Senat RP: Jak zmieniło się moje życie, gdy Polska odzyskała wolnośc?. Drodzy czytelnicy, dostojni Senatorowie. Podjęlismy próbę odpowiedzi, ale chociaż zaczęłam od optymizmu, to w tym przypadku jestem sceptyczką i obawiam się czy można odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Ale postanowiliśmy spróbować. Jak zwykle, znajdziecie Państwo w naszym piśmie informacje o działalności i planach Sceny Polskiej w Holandii. Liczymy na to, że podczas wakacji letnich zawitacie Państwo do Nowej Róży, gdzie Scena Polska będzie prowadzić działania pt. Kulturobranie. Więcej na ten temat wewnątrz numeru. Redakcja przygotowuje się też do udziału w XVII Światowym Forum Mediów Polonijnych w Tarnowie. Nie znamy jeszcze szczegółów tegorocznego programu więc na chwilę powspominamy udział Sceny Polskiej w ubiegłorocznym Forum, na wesoło i z przymróżeniem oka. Tak jak obiecaliśmy w poprzednim numerze, drukujemy dalszy ciąg III tomu powieści Andrzeja Tylko Tylczyńskiego pt.rzeczywistość. Jest on częścią trylogii Kryptonim jeździec polski. Książka jest trudna do zdobycia więc dziękujemy autorowi, że zgodził sie nam udostepnić, chociaż we fragmentach swoje dzieło. Od kilku już lat w naszym kwartalniku gości dodatek Sceny Młodych Jong Podium zatytułowany ZATEM... Czasami jest on grubszy, a jak ten obecny, cieńszy. Wynika to z młodosci. Nie dlatego, że chce się bardziej czy mniej coś zrobić, ale dlatego, że Redakcja Zatem...! ma mnóstwo obowiązków na uczelniach, w klubach sportowych, szuka lub już znalazła pracę, ot, życie! A my bądźmy szczęśliwi, że są młodzi ludzie, którym się chce społecznie coś robić. Dziękujęmy Wam kochana redakcjo Zatem...! i życzymy powodzenia na egzaminach oraz miłych wakacji. Wszystkim Czytelnikom przyjemnego odpoczynku ze Sceną Polską życzy Zofia Schroten-Czerniejewicz, redaktor naczelna Scena Polska KWARTALNIK nr 2 (58) 2009 ISSN Pismo dofinansowuje Senat RP WYDAWCA/ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Zofia Schroten Czerniejewicz (red. nacz.), Gienek Brzezinski (sekr. red.), Ewa Wagner, Elżbieta Wicha Wauben, Krystyna Misiak Kurczewska oraz zespół. Stichting Pools Podium, Prof. Wentlaan 28, 3571 GC Utrecht, Holandia, Tel.31 (0) , fax. 31 (0) , E mail: Stichting Pools Podium, ABN AMRO Utrecht, i Zdjęcia: Archiwum SPP, SKŁAD I ŁAMANIE: Dariusz Muzalewski, tel , DRUK: Drukarnia Swarzędzka Stanisław i Marcin Witecki, Tel. +48 (61) Zdjęcie na okładce: Kapela Po Zagonach Zapraszamy do prenumeraty! Zadbaj o stałą, bezstresową dostawę kwartalnika, zostań Przyjacielem Sceny Polskiej w Holandii. Wpłaciwszy raz w roku 30 euro na konto (tnv. Stichting Pools Podium) zapewnisz sobie ciągłość lektury, łatwość dostępu do niej i informacje o wszystkim, co organizuje Scena Polska w Holandii. Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci ŚP. Pana Jana Stanisława NIKERKA nestora środowisk polonijnych w Niderlandach, patrioty, człowieka oddanego sprawom Polski i Polaków, w latach delegata Rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie w Królestwie Niderlandów, geografa, urbanisty, tłumacza Składam najserdeczniejsze wyrazy współczucia Małżonce dr Janusz Stańczyk Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów Scena Polska nr 2/2009 3

3 Kultura Pools Podium Scena bez przerwy Scena Polska w Holandii istnieje od 1992 roku. Co pięć lat obchodzimy okrągłe jubileusze. Na następny musimy poczekać jeszcze 3 lata. W roku 2012 będziemy świętować 20 lecie! Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze przedtem na niejednej, organizowanej przez nas imprezie filmowej, teatralnej czy okolicznościowej. O tym co dzieje się w Scenie Polskiej w Holandii informujemy w kwartalniku i na stronie internetowej. Kochamy polski film, teatr, muzykę i język polski. Przy Scenie Polskiej od dziewięciu lat działa Scena Młodych, a w tym roku powstał Salon Poetycko Muzyczny im.wandy Sieradzkiej. Współpracujemy z innymi organizacjami i mediami polonij nymi na całym świecie. Poniżej informa cje co wydarzyło się w ostanim czasie i ja kie mamy plany na najbliższe miesiące: kwiecień z Królową W tym roku Dzień Królowej prezes Sce ny Polskiej świętowała w Polsce. 25 kwiet nia, Honorowy Konsul Królestwa Nider landów w Poznaniu, dr Andrzej Gawroń ski oraz Niderlandzki Klub Biznesu Wielko polska, urządzili jak co roku wspaniałą uroczystość w zabytkowej Wadze Miej skiej na Starym Rynku w Poznaniu. Byli przedstawiciele Ambasady z Warszawy oraz władze województwa. Byli Holen drzy i Polacy, a w przemówieniach padło mnóstwo miłych słów pod adresem oby W Nowej Róży na pomarańczowo. Pierwsza z prawej sołtys Maria Bilska. Dzień Królowej w Poznaniu: Danuta Kosinska (Wydawnictwo Miejskie), Marek Przybylski (WSHiD ), dr Andrzej Byrt (dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskieh, były Ambasador w Berlinie), Elżbieta i Piotr Wrońscy. dwu krajów oraz łączącej nas przyjaźni i współpracy. Wzruszająco zabrzmiał wspólnie odśpiewany hymn Królestwa Niderlandów. W dniu 30 kwietnia świętowaliśmy urodziny Królowej w leśnej rezydencji Sceny Polskiej w Nowej Róży. Oczywiście gościem głównym była sołtys naszej wsi Maria Bilska. Goście odwiedzali nas od rana do późnej nocy. Każdy musiał wy chylić kieliszeczek Oranje bitter. Nie było tak elegancko jak w Poznaniu, ale było wesoło i bardzo pomarańczowo. Ponie waż nie ma tam telewizji i nie włączali smy radia, dopiero pod wieczór dotarła do nas smutna wiadomość o tragicznym wypadku w Apeldoorn. Po tej wiadomo ści, złączylismy sie jeszcze bliżej myślami z Holandią. maj spokojnie W maju zwykle nie organizujemy im prez. To miesiąc komunii, matur i wol nych dni, które najczęściej poświęcamy rodzinie i na wypoczynek. A Scena Pol ska przygotowywała się do wydania ko lejnego numeru kwartalnika, opraco wania programu na lato i zwyczajnie, dochodzeniu do kondycji po intensyw nym pierwszym kwartale (Bal, Salon Po etycko Muzyczny, CINEMA Polska). Na wsi kosiliśmy trawę, żeby było latem ładnie. czerwiec Wianki Jakie będą tegoroczne Wianki w Utrechcie? Oczywiście, po krakowskich najpiękniejsze. A zaczęło się ponad 10 lat temu. Pod inna nazwą, jako Noc Święto jańska. Jedne z pierwszych, organizowa nych przez Scenę Polską Wianki odbyły się w Kolpinghuis w Nijmegen, z udzia łem Grażyny Barszczewskiej. Ponieważ 4 Scena Polska nr 2/2009

4 Kultura Polska w Holandii wakacyjnej! nie było tam wody, szukaliśmy ukrytego w Sali kwiatu paproci. W Utrechcie urzą dzamy Wianki nad wodą i przydałaby się piękna pogoda. Oraz trochę wieczorne go mroku, żeby dodać uroku płomieniom świec na pływajacych wiankach. lipiec/sierpień - Kulturobranie w Nowej Róży Po wieloletnich doświadczeniach Sce ny Młodych, która z sukcesem organizo wała w lesie warsztaty artystyczne, czego wynikiem jest spektakl teatralny, filmy, rzeźby z wikliny i wiele innych dzieł arty stycznych, Scena Polska postanowiła zor ganizować w tym roku warsztaty pod na zwą Kulturobranie, dla szerszej grupy uczestników i z urozmaiconym progra mem, którego ustalanie jeszcze trwa. (więcej na stronie 10). wrzesień -media, film Niestety, nie uda mi sie zabrać Pań stwa fizycznie na Światowe Forum Me diów Polonijnych do Tarnowa, ani na Fe stiwal Polskich Filmów Fabularnych do Gdyni. Od wielu lat reprezentuję tam na sze stowarzyszenie i kwartalnik, nawiązu je kontakty, prowadzę rozmowy, promu ję Scene Polska i przygotowuje program, który później zaprezentuje Państwu w Holandii. Oczywiscie, przedtem trzeba jeszcze zredagować kolejny numer kwar talnika. Jolanta Żółkowska Lifting Teatr 26 września w Utrechcie Scena Polska pragnie już teraz zaprosić Państwa na przedstawienie teatralne Li fting z udziałem aktorki Jolanty Żółkow skiej oraz pianisty i kompozytora Piotra Golli. "Lifting autorstwa Alice Burt opowia da historię pięćdziesięcioletniej kobiety, której życie troszkę się zacięło. Szwanku je zdrowie (hormony), odkrywa też, że mąż ma młodą kochankę, do której zresz tą odchodzi. Cała ta w gruncie rzeczy zawiła historia kończy się dobrze. Poja wia się jej dawna miłość, jeszcze z lat szkolnych. Piękne teksty piosenek autor stwa poetki Ewy Zelenay ( w 2008 nagro da poetycka im. ks. Jana Twardowskiego) z muzyką Piotra Golli powodują, że spek takl jest wzruszający, a przy tym lekki i za bawny. Do zobaczenia na imprezach Pools Po dium Sceny Polskiej w Holandii. Zapra szamy. Zofia Schroten-Czerniejewicz GRATULACJE Koleżankom z Towarzystwa Polek z okazji 10 lecia stowarzyszenia TOP samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym życzy Scena Polska w Holandii. Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie obchodów NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ W POLSKIEJ TRADYCJI 24 czerwca impreza w Amsterdamie organizowana przez Dom Polski. Spotkanie zainteresowanych na łące w parku Slotermeer o godz Przewidziany wspólny piknik połączony ze zbieraniem kwiatków i plecieniem wianków. Zbiórka w wyznaczonym miejscu o godz i spływ łódkami po amsterdamskich kanałach. Pierwsze łódki przeznaczone są dla pań, które będą rzucały wianki do wody ze śpiewem na ustach. W ostatnich łódkach zasiądą panowie, aby wyławiać wianki z wody. Trasę przepływu łódek i inne szczegóły można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Ze względu na ograniczoną ilość łódek, a tym samym miejsc, prosimy chętnych o wcześniejsze zapisy pod adresem lub tel Scena Polska nr 2/2009 5

5 XX-lecie Gienek Brzeziński Historia przez duże H Dz isiaj czwarty czerw ca. Zdawałoby się dzień jak co dzień. A przecież inny od innych. I nie tyl ko dlatego, że Holandia głosu je dzisiaj wła śnie do Euro parlamentu, co już samo w sobie jest oczywiście wydarzeniem godnym zauwa żenia. Ale przecież dla nas, Polaków, ten dzień znaczy dużo więcej. Stał się on sym bolem odzyskanej wolności, symbolem powrotu Polski demokratycznej, wyzwo lonej z komunistycznego reżimu. Jest jak by cezurą między tym, co w drugiej poło wie 20 go wieku było dla Polski złe a tym, co teraz miało się już definitywnie zmienić. Dzień tamtych pierwszych wol nych (czy istnieje coś takiego jak częścio wa wolność"?) wyborów przed 20 tu laty przyniósł pozornie niewielkie tylko zmia ny, a przecież oznaczały one ni mniej ni więcej tylko początek końca kolejnego imperium zła, które upadło, chociaż jak tyle innych imperiów przed nim wy dawało się, że będzie trwać wiecznie. Okazało się po raz kolejny, że Naród jest siłą, której na dłuższą metę lekceważyć się nie da i której lekceważyć nie wolno. Ten Naród miał swoich wspaniałych, wielkich przywódców, którzy w przeciwieństwie do tamtych, komunistycznych pseudo przywódców z lat 80 tych nie tylko wie rzyli w słuszność tego, co robią, ale rów nież wykazali się determinacją i samoza parciem godnym największej sprawy. Wielu ludzi analizuje tamte czasy na rozmaite sposoby. Nie brak jest zdania, że właściwie tamto zwycięstwo było poraż ką, że trzeba było zupełnie inaczej, że trzeba było komunę i komunistów dobić, że nie wolno było z nimi się układać, że Okrągły Stół, a co za tym idzie również czerwcowe wybory były zdradą itp., itd. No cóż, nie jestem historykiem z IPN, nie posiadam materiałów źródłowych, nie mam wglądu w szczegóły. Ale przecież pamiętam tamten rok, do którego zresztą preludium trwało już jakiś czas. Pamiętam tamtą radość, tamto niesamowite zasko czenie wynikami wyborów i samym fak tem, że do nich doszło, ale również fak tem, że te wyniki opublikowano, że ofi cjalnie się do nich przyznano. Ktoś, kto tamtej Polski, zwanej Ludową, nie zna z autopsji nie jest w stanie zrozumieć na wet, o czym ja tu mówię. Bo jakże to można było nie opublikować wyników wyborów? Jakże to można było wszystko wyrzucić do kosza? Jakże można było na gle pod byle pretekstem całość tej ak cji unieważnić? Ano, można było. Nie ta kie rzeczy tamte czasy widziały. Już sam fakt, że młodych ludzi może to dzisiaj dzi wić stanowi o sukcesie tamtych dni. Wy nik tamtych wyborów doprowadził bar dzo szybko do pierwszego niekomuni stycznego premiera w tej części Europy. Tadeusz Mazowiecki stał się kolejnym symbolem, kiedy kilka zaledwie tygodni później przemawiał z mównicy sejmowej i kiedy pokazywał nam, Polakom i całemu Światu dwa rozstawione w literę V pal ce prawej ręki; zwyciężyliśmy! Patrząc na dzisiejszą polską politykę i jej kapłanów aż ciężko sobie wyobrazić, że wtedy tryumfowali wszyscy, jeszcze razem, jeszcze niepodzieleni, jeszcze złączeni tą wie loletnią podziemną działalnością mającą tylko jeden cel, do któ rego właśnie dotarli. Że potem można było inaczej, że niezbyt gorliwie rozliczyliśmy się z tamtym syste mem, że pozwolili śmy na tak wiele nadużyć i na tak wie le łajdactw tym, któ rzy powinni byli być ukarani, że zostawi liśmy tylu promi nentnych ludzi tam tej władzy i jej zbrojnego ramie nia nie tylko na wolności, ale na wet na stanowi skach, że nie po stąpiliśmy, jak choćby Amery kanie w Iraku z partią Baath, której to człon kowie zostali nagle pozbawieni jakichkol wiek wpływów na państwo? No cóż, i tu zdania są mocno podzielone. Zapewne można było ostrzej, bezkompromisowo. Ale, po pierwsze, nowa, demokratyczna Polska nie byłaby chyba w stanie funkcjo nować bez oparcia o tamte struktury, bo po prostu nie miała swoich własnych. Po drugie, tak naprawdę to wszyscy niemal byliśmy w jakiś sposób zarażeni tamtym sys temem, każdy z nas był w większym lub mniejszym stopniu tym niesławnym homo sovieticus, wszak każdy z nas żył w tamtej Polsce i miał w sobie elementy tamtego strasznego systemu. Więc skąd mieliby na gle znaleźć się ci wszyscy nowi i nieskażeni? Mojżesz wodził Żydów przez dwa pokole nia po pustyni, żeby wyplenić z nich wszel kie ślady egipskiej niewoli i świadomości by cia niewolnikiem. My nie mieliśmy ani Moj żesza, ani czasu ani...pustyni. W dodatku wydaje się, że znając tamten system i jego ludzi wiedzieliśmy, że pezetpeerowscy akty wiści byli jakże często nie tyle hunwejbina mi ile raczej oportunistami, karierowiczami lub też zwyczajnie ludźmi, którzy mimo ide ologii próbowali coś zdziałać, coś zrobić dla siebie i innych. W dodatku cały ten wspa niały ruch Solidarności wyrósł przecież na ideach chrześcijańskich, na naukach Jana Pawła II, na kazaniach ks. Tischnera, więc poczucie zemsty było dlań czymś zupełnie obcym, nienaturalnym. Kierowano się ra czej ideą przebaczenia, licząc na to, że przestępców należy ukarać, ale grzesznik, któremu się wybaczy stanie się nowym wiernym. Może było to naiwne, może trze ba było grzeszników przynajmniej skłonić do skruchy, ale przecież cały tamten ruch wydawał się być naiwnym i przepełnio ny był jakimś harcer skim widzeniem świata, idealizmem każącym widzieć rze czy i ludzi w bardzo korzystnym świetle. I na tym właśnie pole gała unikalność tam tej Solidarności, na tym opierało się to wspaniałe poczucie solidarności wszystkich ze wszystkimi, które pa miętam z szesnastu miesięcy poprzedzają cych stan wojenny. To nie wyrafinowani polity cy, nie oszaleli ideolo dzy, nie cyniczni gra cze doszli wówczas do władzy, tylko zadziwiają ca swym składem, repre zentująca nas grupa nie co naiwnych, ale wypeł nionych ideałami Solidar ności (i solidarności) i zjednoczonych po czuciem krzywdy działaczy związkowych i intelektualistów. Myślę, że naprawdę mamy być z cze go dzisiaj dumni. I na pewno mamy co świętować. Że mogło być lepiej? No cóż, zawsze mogło być lepiej. Ale mogło być też znacznie, znacznie gorzej. I dla tego uważam, że bez względu na wy znawane dzisiaj poglądy i orientacje po lityczne powinniśmy się zjednoczyć w tym właśnie dniu, dniu, który jest symbo lem odzyskanej wolności, z której korzy stamy dzisiaj my wszyscy i która oby by ła już zawsze naszym i naszych potom ków udziałem. Przepraszam za tę odrobinę patosu, który z reguły jest raczej nieobecny w mo im pisaniu. Wierzę, że właśnie dzisiaj, raz na 20 lat, mam do niego wszelkie podsta wy. Gienek Brzeziński 6 Scena Polska nr 2/2009

6 Polskiej Demokracji Zofia Schroten-Czerniejewicz Głęboki oddech Gdy po n a d dwa dzieścia lat temu przyjechałam do męża do Holan dii, w naszym akademickim mieszkaniu wia domości ze świa ta czerpałam z biało czarnego ekranu telewizora. Do wyboru miałam dwa kanały. Słuchanie radia odpadało, bo nie znałam jeszcze holenderskiego, Trochę wia domości dostarczały mi gazety, znałam nie miecki więc holenderskie tytuły nie były dla mnie zupełną chinszczyzną. Po kilku latach dorobiliśmy się aparatu wideo i wzbogaciliśmy się o kasety z pol skimi filmami. Oczywiście nie mogło za braknąć Krzyżaków, Panienki z okienka i... Czterech pancernych i psa. Jak moż na się domyśleć, było to prawie ćwierć wieku temu. Z Polski wyjechałam legalnie, do męża Holendra. Był jeszcze stan wojenny. Ci, którzy zostali po wschodniej stronie muru oddaliby wszystko, żeby znaleźć się na moim miejscu. A ja, jechałam bez przeko nania. Dzisiaj nie zastanawiam się co by było gdyby... W Holandii przyszedł na świat mój syn i to było najważniejsze w moim życiu. Rok 1984, rok Orwella. Książka ta wywarła na mnie ogromne wrażenie. Czy tak miałby wyglądać nasz świat? Jaki on będzie gdy dorosną moje dzieci? Dzisiaj już wiem ja ki jest, bo w nim żyję. Córka miała roczek, gdy runął ostatecznie mur berliński. Przy szła wolność, co zmieniło się wokół, co zmieniło się w nas? Czy chcę dzisiaj wracać do wspo mnień i porównywać tamte i dzisiejsze czasy? Tego nie da się zamknąć w jed nym opisie. Tego nie zrozumie kto nie przeżył. Szykany na granicach, szperanie w prywatnych rzeczach w poszukiwaniu byle czego, żeby tylko poniżyć człowieka? Podział na tych ze wschodu i na dewi zowców? Zakłamania historii, niedomó wienia, strach. Granica Każdemu wyjazdowi do Polski, poza ogromną radością na spotkanie z rodzi na, sąsiadami i przyjaciółmi, towarzyszyły nerwy i strach: granica. Ile godzin będzie my czekać w Świecku? Kiedyś, było to pięć, innym razem osiem. Czy dzieci się nie obudzą, czy nie zmarzną? Telefon ko mórkowy, żeby uspokoić czekających w Poznaniu rodziców? Futurystyka. A po tem latarki celników, czasami prosto po twarzyczkach zaspanych dzieci. Ludzie, tak nie można... Trudno nie zauważyć, że się zmieniło. Szkoda tylko, że rodzice już na nas nie czekają i nie możemy zadzwonić do nich z samochodu, żeby powiedzieć jak bar dzo ich kochamy. Wolność Odczuwałam ją na swój sposób. To taki głęboki oddech. Miałąm zawsze to uczucie, gdy jako studentka wysiadałam z promu w Ystad czy później, wracając z rodziną Polski i przekraczając granicę niemiecko holenderską. Nie miałam tego uczucia jadąc przez Niemcy zachodnie. Za dużo historii. Jak to jest z tą wolno ścią? Czy mamy ją teraz w Polsce, w Eu ropie? Jeśli wolność mierzy się brakiem ogra niczeń w kupowaniu sprzętu, domów, wyjazdów zagranicznych, a także wybo rów: politycznych?, partnerów, ubezpie czeń społecznych itd to chyba ją mamy. Ale czy czujecie ten oddech, który ja czu łam? Nie zauważa się jej. Szkoda. Czy trzeba ją stracić, żeby ją docenić? Zmiany Na zachodzie bez większych zmian. Bez wzlotów, ale i bez upadków. Kazdy kto przyjeżdza do Holandii zauważa, że jest to kraj na miarę człowieka. Myśli sie tu taj o kącikach dla dzieci, o wygodzie dla niepełnosprawnych, o higienie, o udo godnieniach dla ludzi, również starych. Żyje się jakby bardziej bezstresowo. Przy najmniej na zewnątrz. Przyznaję, w po równaniu z innymi krajami Holandia jest najbardziej swobodna i tolerancyjna. I oby tak dalej. W Polsce, zmiany następują lawino wo. Powstają nowoczesne markety, luk susowe osiedla willowe, zmieniają się centra miast. Polski boom. Cieszę się z te go. Jestem szczęśliwa, że jest normalnie. Ale czy jest? Czy w tym zachłysnięciu no wymi możliwościami rozwoju czegoś nie przegapimy? Wartości No właśnie. Czy potrafimy być uczciwi, sprawiedliwi, tolerancyjni? Czy korzysta jąc ze swobody działania w każdej prawie dziedzinie nie zapomnimy o wartościach? Tak mądrze o tym na spotkaniu 10 czerw ca w Hadze mówił Lech Wałęsa. Wracam znów do filmu Czterej pan cerni i pies. Wychowałam się na tym se rialu. Moje holenderskie dzieci też. Do dzi siaj potrafią powtórzyć nawet całe dialo gi. To była przyjemna nauka języka pol skiego (z domieszką rosyjskiego, ale to tyl ko plus bo znajomości języków nigdy nie za dużo). Z Polski docierały do mnie wie ści, że film ten przekazuje komunistyczną propagandę. To jakaś paranoja. W moim ulubionym serialu grają wspaniali aktorzy, jest miłość i przyjaźń, zwłaszcza ta ostania jest wszędzie, mię dzy psem i człowiekiem, dziewczyną i chłopakiem, między żołnierzami. Wskaż cie mi dzisiejsze seriale w których jest tyle pozytywnych przekazów? Pielęgnujmy wartości, dbajmy, aby Bóg, honor i ojczyzna nie zostały jedy nie śladem srebrnych nici na sztanda rach. Zachowajmy dobry wizerunek Polski, który odchodzące dzisiaj pokole nie kombatantów zbudowało w Euro pie. Ten wizerunek upiększył jeszcze ruch Solidarość" to moje pokolenie. Mogę tylko mieć nadzieję, że pokolenie wychowane w demokratycznej Polsce, fala, która w poszukiwaniu lepszego życia zalała teraz Europę, ten wizeru nek utrzyma. Bo możecie być spokojni, że, że dzieci urodzone i wychowane poza granicami Polski, często w rodzi nach mieszanych, są przez polskie mat ki i ojców naszpikowane pozytywnym obrazem Polski. Najważniejszym dla mnie osiągnięciem XX lecia polskiej de mokracji i tym co zmieniło moje życie jest to, że moje dzieci i ich holenderscy przyjaciele mogą bez przeszkód jeździć do Polski i że czują się tam dobrze. Mo ja córka od trzech lat studiuje w Pozna niu. Dzwoni telefon: Mamuś, w TVP pokazują Czterech pancernych i psa. Przypomniało mi się dzieciństwo w Delft. Ściskam, muszę się uczyć. Wy łącz telewizor, weź głęboki oddech i się ucz córeczko radzę, odkładam słu chawkę i ocieram łzę. ZSCz Scena Polska nr 2/2009 7

7 Iwona Smoktunowicz Był sobie raz komunizm... Nie było mnie w Polsce jak obalano komunizm. Już osiem lat wcze śniej osiadłam w Holandii i zajmowałam się własną ka rierą. Owszem, pomoc dla przyjaciół i rodziny, ale nic więcej. Po przybyciu do Holandii (przed stanem wojennym) tłumaczyłam wszystkim,że przecież Jaruzelski z Walęsą podpisali porozumienie i teraz już wszysko idzie ku dobremu, ale Holendrzy mi niedo wierzali. Był moment, kiedy dowiedzia łam się o stanie wojennym, że chciałam wracać. Sąsiadka, o przekoro, Niemka przekonała mnie jak bezsen sowny byłby mój krok. I tak dostałam przemiany w Polsce za darmo. A jednak wyrosłam w TAMTEJ atmos ferze, co nie było bez wpływu na to co robię teraz. Moje pierwsze świadome wspomnie nia dotyczące kształtowania naszej poli tycznej świadomości to były wszystkie rocznice związane z wojną. Całe mnó Joanna Duda-Murowski My dwuadresowi My dwuadresowi jeździmy pomieszkać do siebie. Odwiedzamy przeszłość myśląc co będzie? Na rozdrożu już jesteśmy samowolnie wygnani z dzieciństwa. Jeździmy po stabilizację zostawiając serca w kilometrach autostrad. Zmęczeni podróżą wciąż tęsknimy wszędzie obcy. My dwuadresowi tam i z powrotem jeździmy pomieszkać do siebie. JDM, Oberhausen stwo filmów o wojnie, z których jasno wynikało kogo należy kochać, a kogo nienawidzić. Najnowsza historia, jaką nas uczono była bardzo prosta, jasna. Wątpliwości przyszły razem z samodziel nym myśleniem (którego w Polsce wów czas nie propagowano) razem z opóź nionym okresem dojrzewania. O Katyń zabraniano w szkole pytać, Armia Krajo wa była podporządkowana staremu rzą dowi polskiemu, który stchórzył i zwiał do Anglii. A wolność zawdzięczamy na szemu wielkiemu przyjacielowi ZSRR, a z Zachodu wciąż nam zagraża, jeżeli nie inwazja, to w każdym razie zgnilizna moralna. Taki jasny podział pozwalał na sku pienie się na własnym, najważniejszym w świecie dzieciństwie, z lalkami po star szej siostrze i pierwszymi miłościami. Do piero po latach dowiedziałam się, co to jest bieda. Nie miałam jako dziecko po jęcia o różnicach pomiędzy poziomem życia różnych ludzi związanych z przy należnością partyjną i wartością złotów ki. Bieda była wstydliwa. Długo po szko le ogólnokształcącej dowiedziałam się, że jedna z moich szkolnych koleżanek codziennie prała i prasowała biały koł nierzyk do granatowego fartucha, który był dla niej zbawieniem. Nie miała innej garderoby. To, że ja nie miałam popularnych spodni z Peweksu nigdy mnie nie bola ło. Było to podyktowane brakiem dewiz ("my dostajemy za naszą prace tylko zło tówki" tłumaczyli moi rodzice), a decy zja rodziców (niepopieranie ciuchów z Zachodu) była też w końcu i moją. Największym moim marzeniem w wieku 14 tu lat była przynależność do Związku Młodzieży Socjalistycznej. W końcu lat 60 tych, krótko przed wkroczeniem wojsk polskich do Czecho słowacji, zaczęły się wątpliwości. Czemu, mimo oficjalnego gloryfiko wania władz, tak wspaniałych pocho dów 1 majowych (na które chodziło się w końcu już tylko z przymusu) w domu mama rzucała wyzwiskami, jak tylko na ekranie telewizyjnym pojawiały się twa rze rządowe. Wtedy zaczęło docierać do mnie schi zofreniczne rozdwojenie jaźni. W szkole jasna socjalistyczna prawda, a w domu równie oczywista, zawsze obecna, nie chęć i brak zaufania do władz. Dlaczego chodziłam całe lata do ko ścioła i na religię, skoro w szkole mówio no że Bóg nie istnieje. Te lata do '81 były bardzo ważne dla mnie. Wtedy nawiązały się najbardziej wartościowe przyjaźnie, trwające do dzisiaj. Takie poczucie wspólnoty nigdy więcej nie było możliwe. Kapitalizm sta wia na indywidualizację, a pojęcie przy jaźni zawiera inne wartości. Krótko mó wiąc wspólne zainteresowania, a nie wspólne kłopoty. Nie wszyscy wtedy mieli telefony, więc jeżeli miało się potrzebę (a tych by ło wiele) szło się do przyjaciół z naraże niem się na pocałowanie klamki, ale ni gdy na odmowę. Jak byli, zawsze moż na było dosunąć krzesło do kolacyjnego stołu. Bez względu na porę służyli radą. Bez pytania o termin i gwarancje poży czali pieniądze. Tyle, co mieli albo mieli ich sąsiedzi. Spało się na zsuwanych fo telach, jak już za późno było wracać. Stojąc w kolejce po cokolwiek, co rzuco no właśnie na rynek (wszystko, co rzu cano warto było kupić, bo wszystkiego było za mało) liczyło się, komu można będzie coś donieść. W zamrażalniku zawsze miałam polę dwicę, której sama nie jadałam na co dzień, pociętą w cienkie plastry, żeby szybko się rozmrażała, gdy przyjdą nie spodziewani goście. A jadłam, co się trafiło. Były wpraw dzie kartki, ale trzeba jeszcze było mieć szczęście, żeby był w sklepie towar. Nie na wszystko były kartki. Pamiętam szpa lery octu na wielu półkach jednocze śnie...jackson Pollock nie powstydziłby się takiego obrazu. Stojąc później przed jego plakatami zastanawiałam się, czy to nie plagiat. Były też sklepy warzywnicze z eks pedientkami obowiązkowo z czerwo no polakierowanymi paznokciami i czarną oprawką za paznokciami. Poda wały nieświeże sezonowe warzywa i owoce. Skąd oni je brali? W sklepach mięsnych były stosunkowo często kur czaki. Tak często, że do dzisiaj nie jem rosołu z kury. Wracało się szczęśliwie jeżeli w ogóle z zakupami i wtedy po pisem kulinarnego kunsztu było zrobić coś zjadliwego z przypadkowego ze stawu. Gdy przyjechałam po '83 z sze ścioosobową wycieczką kolegów tera peutów do Polski, Holendrzy patrzyli na mnie z niedowierzaniem: jak to ciężka sytuacja? W domu, do którego nas zaproszono stół uginał się od wszystkich świetności. Nigdy nie zro zumieli, że poszły na to miesięczne kartki całej rodziny... To co się rozegrało po 1981 znam tyl ko z filmów i książek. Moi znajomi i przy jaciele wolą milczeć o tym, co przeżyli. Spotykam się z młodymi ludźmi, któ rzy przyjeżdżają teraz do Holandii szuka jąc szczęścia. Między innymi to dla nich został utworzony Dom Polski, ale ich szczęście ma inny wymiar niż mój. Czy uda się nam kiedyś znaleźć wspólny ję zyk? IS 8 Scena Polska nr 2/2009

8 Wspomnienie Jan Stanisław Nikerk Życie Jana S. Nikerka przepełnione by ło miłością do Polski i Polaków. Co dziennie dawał temu dowody po przez swoją działalność w licznych organi zacjach społecznych i politycznych, pełniąc funkcję delegata emigracyjnego Rządu Rzeczypospolitej na Holandię, czy też po magając uchodźcom polskim, których losy dziejowe sprowadzały stale pod jego dach. Fascynujący życiorys Na świat przyszedł w 1918 roku... na Jawie. Jako dwuletnie dziecko po raz pierwszy znalazł się z rodzicami w Polsce. Mały Janek pamiętał z tamtego okresu ko min fabryczny i pierwszy ujrzany samolot. Po dłuższym pobycie u krewnych pod Warszawą, ojciec Holender zabiera żonę z dzieckiem i powtórnie odbywają podróż do Indonezji. Przemieszczania te spowodowane były studiami i zmianą pracy ojca. W latach ojciec pana Nikerka pełni zaszczytną funkcję Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej na Archipelag Malajski. W Indonezji edukacją Jasia zajmowała się matka, ucząc go równocześnie języka polskiego i holenderskiego. Mawiała czę sto: Ty wiesz, jak się mówi, a ja wiem, jak się pisze. Po powrocie w 1930 roku do Holandii Jan kończy szkołę średnią, a później wstę puje na Uniwersytet w Amsterdamie. Stu diuje ekonomię. Podczas okupacji odma wia podpisania listy lojalności i przerywa studia. Wstępuje na tajny uniwersytet. W tym okresie sporo czasu spędza w środo wisku górników polskich w Limburgii. Przyłącza się do obozu polskich harcerzy i nawiązuje przyjacielskie kontakty z tamtej szą młodzieżą. Podczas pobytu w domu, w Amsterdamie, pomaga Żydom polskim, ukrywając ich i fałszując metryki chrztu. Po wojnie studiuje geografię społeczną w Amsterdamie i urbanistykę w Delft. W tym też czasie występuje o zgodę na wyjazd do Polski, pragnąc tam założyć rodzinę i pracować. I zdarzyło się coś, co spotęgo wało jego działalność na rzecz ukocha nej, wolnej Ojczyzny. Odmówiono mu wizy wjazdowej do kraju matki. Podejmu je pracę zawodową kolejno w Haarlem, w Hadze i w Delft. W latach 60 tych po znaje w Londynie przyszłą żonę, panią Ja ninę Melichar. Pani Janina urodziła się we Lwowie. Ojciec jej był prezesem Sądu w Nowogródku Jagiellońskim, za co skaza ny został na 8 lat przymusowej pracy w obozie, a rodzina wysłana do Kazachsta nu. Po amnestii, w 1941, roku udało im się wraz z Armią Andersa wydostać z Ro sji. Trafiają do Angli, gdzie po ukończeniu Uniwersytetu w Dublinie pani Janina spo tyka swego męża. Jan Nikerk Jan Stanisław Nikerk wraz z podjęciem pracy zawodowej w urzędach holender skich rozpoczyna wzmożoną, nieustającą pracę społeczną w organizacjach pol skich na emigracji. Działalność w organizacjach Czynny był nieomal we wszystkich ist niejących organizacjach. Wymieńmy przykładowo kilka: Polskie Towarzystwo Katolickie współzałożyciel i prezes PTK w Hadze, Stowarzyszenie Polskich Komba tantów członek i prezes koła w Amster damie, Polskie Stronnictwo Ludowe se kretarz generalny w Holandii, Stowarzy szenie Górników Polskich pod wezwa niem Św. Michała Archanioła w Waubach Prezes Honorowy. Jan Stanisław Nikerk został kilkakrotnie odznaczony: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Ka walerski, Polonia Restituta 4 i 5 klasy, Pro Ecclesia Pontifice odznaczenie papieskie za działalność katolicką i pomoc uchodź com i srebrny Medal Solidarności. Poza wymienionymi odznaczeniami otrzymał jeszcze inny dowód wdzięczno ści za poświęcenie dla Polski. Po latach oczekiwań, żalu i goryczy pierwszy pol ski paszport stwierdzający, że był tym kim był zawsze Polakiem. W momencie przyjmowania paszportu z rąk Pana Ambasadora Jan Nikerk wzniósł okrzyk Najjaśniejsza Rzeczpo spolita Polska niech żyje"!, a obecni trzy krotnie powtórzyli niech żyje!. W roku 1954 generał Tokarzewski za poznał Jana Nikerka z ówczesnym Prezy dentem RP na Obczyźnie Zaleskim, a w rok później został mianowany przedstawi cielem Rządu na Holandię. Do obowiąz ków delegata Rządu funkcję tę pełnił do 1990 roku należała opieka i pomoc uchodźcom, popieranie polskich organi zacji, informowanie rządu holenderskie go o sytuacji w Polsce i udział w nara dach Rządu w Londynie. Co pewien czas odbywały się też zjazdy delegatów, w których Jan Nikerk uczestniczył. Miał duży wkład w tworzeniu Rady Narodowej na Beneluks. W latach pełnił funk cję pełnomocnika emigracyjnego Mini sterstwa Spraw Zagranicznych. Ocenę prac rządu na emigracji uważał za osobi stą i subiektywną. Natomiast ocenę swo jej działalności pozostawiał historykom. Mówił: "Polska to ja" Polską duszę Jana ukształtowała przede wszystkim matka. Pochodziła z Suwalszczy zny, gdzie babcia jej założyła w Sejnach, razem z późniejszym arcybiskupem wileń skim, kooperatywę Społem. Za to i za in ne działania postępowe przodków pana Nikerka, podpalono i zniszczono ich dom i dobra rodzinne. Dzisiaj w tamtych rejo nach jest już tylko grób dziadka. Jan Nikerk wspominał z sympatią ciotkę Anielę. Od niej, już jako 13 letni chłopiec, dowiedział się dużo o powstaniu stycznio wym 1863 roku. Ciotka Aniela przenosiła do lasu dla powstańców sprytnie ukryta broń i żywność. Sprzyjała temu moda na krynoliny i opasłe spódnice. O języku pol skim Jan Nikerk mówił, że nigdy nie miał z nim trudności. Bał się tylko, że może go za pomnieć i w ukryciu, gdzie tylko znalazł miejsce, czytał na głos. Zwierzał się też, że umie się modlić tylko po polsku. Gdy zda rzało mu się po ciemku iść z matką drogą wzdłuż indonezyjskiej dżungli, dla dodania otuchy, śpiewali "Jeszcze Polska nie zginę ła. Mówił, że jego polskość jest naturalna, niewymuszona. Sam wymyślił, że można do dziecinnego rowerku przyczepić biało czerwona chorągiewkę. A do swoich holenderskich kolegów lubił mówić Polska to ja. Zofia Schroten-Czerniejewicz Jan Stanisław Nikerk Zmarł 11 czerwca w Delft. Cześć Jego Pamięci. żonie Janinie Nikerk Melichar wyrazy głębokiego współczucia składają: Zofia, Fokko, Nicolas i Natalia Schroten Scena Polska nr 2/2009 9

Karol Okrasa przy babcinym fartuchu. Ogródki szczęścia. Golf, czyli dołki w trawie. Filozofia dźwięku Marcina Koszołki. egzemplarz bezpłatny

Karol Okrasa przy babcinym fartuchu. Ogródki szczęścia. Golf, czyli dołki w trawie. Filozofia dźwięku Marcina Koszołki. egzemplarz bezpłatny sierpień 2014 * nr 7 * vol 2 egzemplarz bezpłatny bialski miesięcznik społeczno-kulturalny Karol Okrasa przy babcinym fartuchu Ogródki szczęścia Golf, czyli dołki w trawie Filozofia dźwięku Marcina Koszołki

Bardziej szczegółowo

Dobre. Od redakcji WIADOMOŚCI

Dobre. Od redakcji WIADOMOŚCI Od redakcji która opada wskazując dokładny czas o Festiwalu Rzeźby z Piasku Duch godzinie 12, 14, 16 i 18. Ten ostatni spadek Gdańskiej Architektury. Są to gdańskie kuli czasu jest sygnałem do opuszczenia

Bardziej szczegółowo

Ukazuje się od 1988r.

Ukazuje się od 1988r. Ukazuje się od 1988r. KALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2011 Kwiecień 23 kwietnia, Wielka Sobota Ukazał się wielkanocny numer Głosu Pocieszenia. 7 maja, sobota Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich odbył się uroczysty

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność poinformować, że nasi koledzy redakcyjni: Paulina Rohoza, Michał

Mamy przyjemność poinformować, że nasi koledzy redakcyjni: Paulina Rohoza, Michał nr kwartalnik Pismo przy uczestników SON Warsztatu Sprawni Inaczej lipiec Terapii w Zajęciowej Skierniewicach 2013 W A K A CJ E PO W ŁOS KU W Y B OR Y MI S S POLS KI N A W ÓZKU Wakacje! A Ż Y C I E S I

Bardziej szczegółowo

OD ZIARNA DO ŻARNA. Letni kurs malarstwa lipiec piątki godz. 17.30-19.30 koszt: 80 zł instruktorka: Karolina Zwoniarska

OD ZIARNA DO ŻARNA. Letni kurs malarstwa lipiec piątki godz. 17.30-19.30 koszt: 80 zł instruktorka: Karolina Zwoniarska nr 64-65 07-08/2010 filie OD ZIARNA DO ŻARNA Wiosną tego roku na placu Narutowicza w Warszawie zostały zasiane ziarna zbóż. Obserwowaliśmy, jak kiełkują i dojrzewają. Troszczyliśmy się o nie stawiając

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

B E E T H O V E N Nr 16

B E E T H O V E N Nr 16 JESIEŃ 2 0 1 2 B E E T H O V E N Nr 16 m a g a z i n e B E L C E A Q U A R T E T FOT. BENJAMIN DE DIESBACH w numerze: rozmowa Odznaczenie przyjaźni, czyli Krzyż Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3 Cena 2 zł Czy szkodzi? Czy masz problem z wagą? Co ciekawego na projekcie unijnym? 11 listopadaczy ważny? Co na siebie włożyć w zimie? Czy to Święto? Opiekun Gazetki: mgr Jolanta Wątorczyk Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

Sylwester Ostrowski. Inlogic - inteligentna architektura Szczecińska firma już dziś tworzy domy przyszłości. Jazzowy globtroter

Sylwester Ostrowski. Inlogic - inteligentna architektura Szczecińska firma już dziś tworzy domy przyszłości. Jazzowy globtroter GRUDZIEŃ 2014 NUMER 12 (21) / WYDANIE BEZPŁATNE Inlogic - inteligentna architektura Szczecińska firma już dziś tworzy domy przyszłości Sylwester Ostrowski Jazzowy globtroter Szczeciński saksofonista opowiada

Bardziej szczegółowo

MONIKA JASKÓLSKA ZUCHWALE PODEJMUJĘ WYZWANIA. Właścicielka marki J. FRYDERYK ze swoimi dziećmi: trzyletnią Basią i rocznymi bliźniętami Hanią i Jasiem

MONIKA JASKÓLSKA ZUCHWALE PODEJMUJĘ WYZWANIA. Właścicielka marki J. FRYDERYK ze swoimi dziećmi: trzyletnią Basią i rocznymi bliźniętami Hanią i Jasiem I S S N 1 8 9 9-1 2 7 0 DW U M I E S I Ę C Z N I K R O K V I I N R 6 ( 3 3 ) 2 0 1 4 E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y MONIKA JASKÓLSKA Właścicielka marki J. FRYDERYK ze swoimi dziećmi: trzyletnią Basią

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Reductio ad absurdum

Reductio ad absurdum london 3 november 2011 17 (174) free issn 1752-0339 Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Nosowska. www.artmedicalcenter.eu. Kochajmy się! & Baczulis. Maciej Dobromilski. Afrodyzjaki, perfumy, gadżety.

Katarzyna Nosowska. www.artmedicalcenter.eu. Kochajmy się! & Baczulis. Maciej Dobromilski. Afrodyzjaki, perfumy, gadżety. www.artmedicalcenter.eu miesięcznik bezpłatny nr 02 68 luty 2014 r. www.prestizszczecin.pl Kochajmy się! Afrodyzjaki, perfumy, gadżety Kozdra & Baczulis Skazani na sukces Maciej Dobromilski O podróżowaniu

Bardziej szczegółowo

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s.

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. ŁOWCY TALENTÓW CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. 7 Czerwiec 2014 Nr 6(06) B I U L E T Y N I N F O R M A C J I K U L T U R A L N E J s. 5 s. 6 s. 16 ROZMOWY TEATRALNE s. 8-9 s. 12-13 s. 18 Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Wkraczamy do (read)akcji!

Wkraczamy do (read)akcji! strona REaDakcji gazetka uczniów I LO im. M. Kopernika ul. Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg tel. 943544633 redakcjaread@gmail.com www.readakcja.republika.pl nr 1(14) 2013/2014 nakład 80 egzemplarzy Opiekun

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych

Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych MAŁGORZATA ZAWADKA, URSZULA HOFFMANN Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?!

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Szósty Zmysł Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Włączasz komputer, gdy tylko się przebudzisz? Z Facebooka, Twittera i skrzynki pocztowej wylogowujesz się tylko na czas spania? Ile razy w ciągu dnia

Bardziej szczegółowo

Moja historia, moja firma

Moja historia, moja firma Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych MAŁGORZATA ZAWADKA, URSZULA HOFFMANN Moja historia, moja firma portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych Moja historia, moja firma

Bardziej szczegółowo

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik NR ISSN 1232-4566 Nr 188 kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik Rok 1989 uznawany jest za moment przełomowy we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. O 25-leciu wolnej Polski piszemy

Bardziej szczegółowo

MARTA ŻMUDA TRZEBIATOWSKA

MARTA ŻMUDA TRZEBIATOWSKA miesięcznik bezpłatny nr 4 (2014 r.) 43 AUTO NOWOŚCI Porsche Macan Alfa Romeo 4C Mercedes GLA Mini Cooper S IDZIE WIOSNA! CZAS NA ROWER TOMASZ STAŃKO MUZYKA, MODA, KOBIETY www.magazynprestiz.com.pl MARTA

Bardziej szczegółowo

Trendy. Jimmy Jazz Records. Blaski i cienie show-biznesu. Izabela Janachowska tańczy z gwiazdami. punk rock. wiosna - lato 2010.

Trendy. Jimmy Jazz Records. Blaski i cienie show-biznesu. Izabela Janachowska tańczy z gwiazdami. punk rock. wiosna - lato 2010. miesięcznik bezpłatny nr 3 (32) marzec 2010 r. www.magazynprestiz.com.pl Izabela Janachowska tańczy z gwiazdami Trendy wiosna - lato 2010 Jimmy Jazz Records tu rodzi się punk rock Blaski i cienie show-biznesu

Bardziej szczegółowo

Kwiaty dla nauczycieli. Nasi żołnierze w Afganistanie. Piotr Jagiełło po obu stronach kamery. Uczniowie do Ameryki. Mój zawód, moja pasja

Kwiaty dla nauczycieli. Nasi żołnierze w Afganistanie. Piotr Jagiełło po obu stronach kamery. Uczniowie do Ameryki. Mój zawód, moja pasja BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY NR 7 / 13 października 2011 r. ISSN NR 2083-5787 Nasi żołnierze w Afganistanie Piotr Jagiełło po obu stronach kamery Uczniowie do Ameryki Mój zawód, moja pasja Kwiaty

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 SZTANDAR WPROWADZIĆ WYWIAD Z PROF. BARBARĄ FORTUNĄ! PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA, CZYLI TOK MYŚLENIA MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

BIZNES. Szukaj nas również na tabletach i smartfonach KALINOWSKA KOPERKIEWICZ KOŁODZIEJCZYK PAWLIK. dr Michał PACHOWSKI JANOWSKI. Adam.

BIZNES. Szukaj nas również na tabletach i smartfonach KALINOWSKA KOPERKIEWICZ KOŁODZIEJCZYK PAWLIK. dr Michał PACHOWSKI JANOWSKI. Adam. Szukaj nas również na tabletach i smartfonach Nr 3 (46) lipiec/wrzesień 2015 Cena 5.20 zł (w tym 8% VAT) Sylwia KALINOWSKA Adam KOPERKIEWICZ Kiksa Krystyna KOŁODZIEJCZYK Włodzimierz PAWLIK BIZNES dr Michał

Bardziej szczegółowo

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś Drodzy Czytelnicy Będąc od dwóch lat pracownikiem biurowym Oddziału Warszawskiego PTSR, chciałabym podzielić się swoimi refleksjami na temat mojego spojrzenia na osoby borykające się z chorobą, jaką jest

Bardziej szczegółowo